«Το Factoring ως Χρηματοοικονομικό Εργαλείο των Επιχειρήσεων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Το Factoring ως Χρηματοοικονομικό Εργαλείο των Επιχειρήσεων»"

Transcript

1 «Το Factoring ως Χρηματοοικονομικό Εργαλείο των Επιχειρήσεων» 18 Δεκεμβρίου 2013

2 Δομή Παρουσίασης Ορισμός του Factoring & Νομικά Πλαίσια Υπηρεσίες, Προιόντα, Οφέλη για την Επιχείρηση Διεθνές Factoring, Διεθνείς Οργανισμοί Ανταγωνιστικά Προιόντα του Factoring Παραδείγματα Η Ελληνική& Παγκόσμια Αγορά Factoring Η Ελληνική Ένωση Factoring Q & A

3 Oρισμός του Factoring Ως Factoring νοείται «η εμπορική και χρηματοοικονομική σχέση μεταξύ ενός πωλητή(προϊόντων ή υπηρεσιών), ο οποίος πωλεί με πίστωση σε αγοραστές ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς, με ένα Πράκτορα(Factor) ο οποίος αγοράζει τους λογαριασμούς απαιτήσεων, όπως αυτοί τεκμαίρονται από τα τιμολόγια πωλήσεων και τα συνοδευτικά τους έγγραφα και ο οποίος δύναται, έναντι των απαιτήσεων αυτών, να παρέχει στον πωλητή, κάλυψη πιστωτικού κινδύνου, υπηρεσίες είσπραξης, λογιστικής διαχείρισης και χρηματοδότησης». Με βάση το International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) και συγκεκριμένα την UNIDROIT συνθήκη για το International Factoring (Οτάββα, Μάϊος 1988), το factoring ορίζεται ως«...ένα συνεχές συμβόλαιο μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός Factor σύμφωνα με το οποίο: α) Ο προμηθευτής δύναται να εκχωρεί στον Factor γεγενημένες απαιτήσεις που προκύπτουν από την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών μεταξύ αυτού και των αγοραστών του εκτός εκείνων που αφορούν σε μη εμπορική συναλλαγή. β) Ο Factor θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον 2 από τις παρακάτω υπηρεσίες Χρηματοδότηση(ως προκαταβολή έναντι της αγοράς των εμπορικών απαιτήσεων) Λογιστική διαχείριση των λογαριασμών αγοραστών Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων Κάλυψη πιστωτικού κινδύνου γ) Ο προμηθευτής αναγγέλλει την εκχώρηση των απαιτήσεων του στους αγοραστές»

4 Σχηματική απεικόνιση 1.Αποστολή Προϊόντων ή Παροχή Υπηρεσιών και Τιμολόγηση Πωλητής Αγοραστής 2.Εκχώρηση των τιμολογιών και λοιπών συνοδευτικών εγγράφων 3.Χρηματοδότηση, διαχείρισηαπαιτήσεων, πιστωτική κάλυψη απαιτήσεων και είσπραξη 5. Απόδοση Εισπράξεων 4. Εξόφληση Τιμολογίου Factor

5 Ελληνικό Nομικό Πλαίσιο Νόμος 1905/1990 Η σύμβαση factoring (Πρακορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων) καταρτίζεται μεταξύ τραπεζών ή ειδικών εταιρειών(factors) και επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών ως προμηθευτών/πωλητών. Τράπεζες και ειδικές εταιρείες ως Factors: Εργασίες factoring επιτρέπονται να εκτελούνται στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα από τράπεζες που έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στη χώρα, καθώς και από ανώνυμες εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, που πρέπει να έχουν αποκλειστικά ως σκοπό την άσκηση της δραστηριότητας αυτής και να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 1905/1990, καθώς καισταάρθρα14 παρ.1 εδ. Α και15 παρ. 2 σεσυνδυασμόμε τοάρθρο24 παρ. 1 περ.β' τουνόμου2076/1992. Οι διατάξεις αυτές, οι οποίες είναι αναγκαστικού δικαίου, στοχεύουν στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπιστίας εκ μέρους του Factor προκειμένου να ασκούνται από αυτόν οι χρηματοδοτικής και ασφαλιστικής φύσεως δραστηριότητες κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να έχει τη δυνατότητα αντιμετώπισης επιχειρηματικών κινδύνων χωρίς να διακυβεύονται τα συμφέροντα του αντισυμβαλλόμενου προμηθευτή. Επιχείρηση ή επιτηδευματίας ως προμηθευτής: Ο αντισυμβαλλόμενος του factor πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών (άρθρο 1 παρ. 1). Η ειδικότερη επιχειρηματική δραστηριότητα που αναπτύσσει αυτός είναι αδιάφορη. Επομένως, προμηθευτής κατά την έννοια του ν. 1905/1990 μπορεί να είναι ακόμη και ελεύθερος επαγγελματίας. Κατάρτιση: Κατά τη ρητή πρόβλεψη του νόμου η σύμβαση καταρτίζεται εγγράφως. Ελλείψει ειδικότερου προσδιορισμού, πρέπει να γίνει δεκτό ότι αρκεί το ιδιωτικό έγγραφο. Το έγγραφο αποτελεί συστατικό τύπο και η έλλειψη του συνεπάγεται ακυρότητα της σύμβασης. Στην πράξη πάντως οι εταιρείες καταρτίζουν κείμενα συμβάσεων με προδιατυπωμένους όρους, οι οποίοι δεν γίνονται συνήθως αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Πρόκειται για συμβάσεις προσχωρήσεως ή συμβάσεις με γενικούς όρους συναλλαγών (ΓΟΣ) διατυπωμένους από τον factor.

6 Διεθνές Nομικό Πλαίσιο UNIDROIT Convention on International Factoring (Ottawa, 28 May 1988) Στις 28/5/1988 εγκρίθηκε το τελικό κείμενο για το Διεθνές Factoring σε διπλωματικό συνέδριο στην Οττάβα του Καναδά. Tρία χρόνια αργότερα το 1991 η Γαλλία έγινε η πρώτη χώρα του επικύρωσε την συνθήκη. Ακολούθησαν η Ιταλία τον Αύγουστο του 1993, η Νιγηρία τον Οκτώβριο του 1994, η Ουγγαρία τον Μάιο του 1996, η Λετονία (1997) και η Γερμανία (1998). Με αγορές όπως η Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία οι οποίες ενστερνίστηκαν την ανωτέρω συνθήκη, ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου διακρατικού κύκλου εργασιών factoring διέπεται από τους κανόνες αυτούς. United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade 2004 Η συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών έχει εφαρμογή και αναλύει σε βάθος τον ορισμό της εκχώρηση των διεθνών απαιτήσεων (International Receivables) που προέρχονται από προϊόντα και υπηρεσίες προμηθευτών προς οίκους του εξωτερικού καθώς και του νομικού πλαισίου που διέπονται οι συναλλαγές(όροι, συνθήκες, υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων κ.α.). General rules of International Factoring(GRIF) Oι διεθνείς αυτοί κανόνες έχουν καταρτιστεί από την μεγαλύτερη Παγκόσμια Οργάνωση, την Factors Chain International (FCI) η οποία αριθμεί σήμερα 277 μέλη από 76 χώρες και διαχειρίζεται το 90% του παγκόσμιου διακρατικού (cross-border) κύκλου εργασιών factoring. Αποτελούν το νομικό πλαίσιο διεξαγωγής του International factoring και ορίζουν ξεκάθαρα τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων(export Factor, Import Factor, ΠωλητήκαιΑγοραστή).

7 ΥπηρεσίεςτουFactoring Λογιστική διαχείριση των λογαριασμών αγοραστών Ο Factor αναλαμβάνει τη λογιστική παρακολούθηση των εκχωρημένων απαιτήσεων και αποτυπώνει για λογαριασμό του προμηθευτή την πραγματική εικόνα των συναλλαγών μέσω factoring. Επίσης, λόγω διαφορετικής λογιστικής αντιμετώπισης του προϊόντος, συμβουλεύει τους προμηθευτές για τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους αναφορικά με τις εκχωρημένες απαιτήσεις και την απεικόνιση τους στον ισολογισμό. Κάλυψη πιστωτικού κινδύνου Μια από τις βασικότερες υπηρεσίες που προσφέρει το factoring είναι η ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από τον Factor καθώς και η συνεχής αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και έλεγχος της φερεγγυότητας του υφιστάμενου και μελλοντικού πελατολογίου του εκάστοτε προμηθευτή. Ο Factor αναλαμβάνει την ευθύνη για την οικονομική αδυναμία του αγοραστή να πληρώσει τις υποχρεώσεις απέναντι στον προμηθευτή του. Εάν ο αγοραστής πτωχεύσει ή αποδεδειγμένα έχει αδυναμία αποπληρωμής λόγω της πιστοληπτικής του ικανότητας, o Factor θα αποζημιώσει τον προμηθευτή. Χρηματοδότηση(ως προκαταβολή έναντι της αγοράς των εμπορικών απαιτήσεων) Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα - όχι την υποχρέωση - να ζητήσει προκαταβολές έναντι των εκχωρημένων απαιτήσεων του από τον Factor. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο Factor είναι ο νέος δικαιούχος των απαιτήσεων αυτών και είναι εκείνος πλέον που οφείλει στον προμηθευτή το αντίτιμο της συναλλαγής, εφόσον βέβαια οι απαιτήσεις αυτές δεν παρουσιάζουν εμπορικές διαφωνίες ή άλλα προβλήματα. Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων Ο Factor αναλαμβάνει να εισπράξει τις εκχωρημένες απαιτήσεις του εκάστοτε προμηθευτή με βάση την πιστωτική περίοδο που έχει συμφωνηθεί με τους αγοραστές του.

8 Σχηματική απεικόνιση αναγκών& υπηρεσιών Ανάγκες της εταιρίας Υπηρεσίες Μείωσηλειτουργικούκόστους, εξοικονόμηση χρόνου και ανθρώπινων πόρων Διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων (outsourcing) Μείωση επισφαλειών Ανάληψη πιστωτικού κινδύνου Ρευστότητα Χρηματοδότηση μέσω των πωλήσεων (current assets) Ενδυνάμωση χρηματοοικονομικής θέσης και βελτίωση δεικτών (Off) Balance Sheet Effects Βελτίωση διαπραγματευτικής θέσης απέναντι στους προμηθευτές Χρηματοδότηση μέσω των πωλήσεων (current assets) & (Off) Balance sheet effects

9 Προϊόντα Factoring 1/2 Ανάλογα με τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές ανάγκες, οι μορφές προϊόντος όπως έχουν κατηγοριοποιηθεί διεθνώς(main line) αναφέρονται στο: Factoring χωρίς αναγωγή όπου ο Factor προσφέρει όλες τις βασικές υπηρεσίες, δηλαδή λογιστική διαχείριση και παρακολούθηση, είσπραξη των απαιτήσεων, πιστωτικό έλεγχο, κάλυψη πιστωτικού κινδύνου και χορήγηση προκαταβολών. Factoring με δικαίωμα αναγωγής όπου ο Factor παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες αλλά διατηρεί το δικαίωμα στην οικονομική αδυναμία του αγοραστεί να στραφεί και αποπληρωθεί από τον προμηθευτή. Εξαγωγικό Factoring (Export Factoring) όπου ο Factor αγοράζει εμπορικές απαιτήσεις από εξαγωγικές πωλήσεις και παρέχει όλες τις παραπάνω υπηρεσίες. Το προϊόν αυτό παρέχεται σύνήθως χωρίς δικαίωμα αναγωγής εφόσον υπάρχει κάλυψη πιστωτικού κινδύνου(είτε από ανταποκριτή factor στην χώρα της εισαγωγής είτε από ασφαλιστική εταιρία). Εισαγωγικό Factoring (Import Factoring) όπου ο Factor αναλαμβάνει και καλύπτει τον κίνδυνο μη αποπληρωμής από εισαγωγέα αγοραστή των εμπορικών απαιτήσεων ξένου προμηθευτή. Διαχειριστικό Εισπρακτικό Factoring (Collection Only) όπου ο Factor διαχειρίζεται μόνο και εισπράττει εμπορικές απαιτήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του Προμηθευτή καθώς και σε άλλες μορφές και συνδυασμούς, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες των εταιριών(bulk factoring, confidential factoring, maturity factoring, κλπ).

10 Προϊόντα Factoring 2/2 Reverse Factoring είναι μια διαδικασία που ξεκινάει από μέρους του αγοραστή και βασίζεται στην υψηλή πιστοληπτική του ικανότητα για να βοηθήσει τους προμηθευτές του στην χρηματοδότηση των πωλήσεών τους προς αυτόν. Σε συνεργασία με τον Factor ορίζουν τις διαδικασίες εκείνες που απαιτούνται για την καλύτερη διαχείριση των απαιτήσεων μέσω factoring (π.χ. Επαλήθευση τιμολογίων και επιβεβαίωση πληρωμής τους κ.α.) καθιστώντας την χρηματοδότηση αυτών χαμηλού πιστωτικού κινδύνου. Back to back factoring. To συγκεκριμένο προϊόν βοηθά αποτελεσματικά στην σωστή διαχείριση της ταμειακής ροής (cash flow management) μιας επιχείρησης συνδυάζοντας την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της και των απαιτήσεων της την ίδια χρονική στιγμή. Ο μηχανισμός αυτός διαχείρισης των ταμειακών ροών εξασφαλίζει τις πληρωμές των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές του εκάστοτε πελάτη από την εισροή ρευστότητας που δημιουργείται μέσω της χρηματοδότησης των απαιτήσεων από τους αγοραστές του. Ο πελάτης είναι ένας πωλητής και ένα αγοραστής ταυτόχρονα. Ο Factor ελέγχει και διαχειρίζεται ολόκληρο το συναλλακτικό και εμπορικό κύκλωμα (back to back), μειώνοντας έτσι την έκθεση του στον πιστωτικό κίνδυνο, εξασφαλίζοντας υψηλότερη αποδοτικότητα και παρέχοντας στον πελάτη ένα πολύτιμο εργαλείο στην προσπάθεια του να αυξήσει τις πωλήσεις του διατηρώντας όμως κάτω από τον απόλυτο έλεγχο και τις υποχρεώσεις.

11 Πλεονεκτήματα για τον Πελάτη Ρευστότητα άμεσα συνδεδεμένη με τις πωλήσεις της εταιρείας. Μείωση λειτουργικού κόστους της επιχείρησης για τη λογιστική παρακολούθηση των απαιτήσεων. Ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου(χωρίς αναγωγή). Ελαχιστοποίηση του κόστους είσπραξης. Αύξηση της δυνατότητας για ανάπτυξη του προμηθευτή και σε νέες αγορές. Βελτίωση οικονομικών δεικτών και της εικόνας της εταιρείας στα τρίμηνα και τέλος χρόνου (χωρίς αναγωγή, off-balance sheet effect). Βελτίωση δυνατότητας αύξησης των πωλήσεων του καθώς προτείνει στους οφειλέτες ανοιχτό λογαριασμό. Η μεγάλη βάση δεδομένων την οποία έχει στη διάθεσή του ο Factor, εξασφαλίζει τον προσεκτικό έλεγχο των στοιχείων του κάθε πελάτη, ούτως ώστε να μπορεί να προειδοποιηθεί έγκαιρα η συναλλασσόμενη εταιρεία.

12 Γραφική Απεικόνιση Διεθνούς Factoring ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ (Πωλητής) Αποστολή Αποστολή Προϊόντων Προϊόντων ή ή Παροχή ΠαροχήΥπηρεσιών Υπηρεσιών & Τιμολόγηση Τιμολόγηση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ (Αγοραστής) Αντίγραφα Αντίγραφα Τιμολογίων, Τιμολογίων, φορτωτικών φορτωτικών και και λοιπών λοιπών συνοδευτικών συνοδευτικών εγγράφων εγγράφων Χρηματοδότηση, Χρηματοδότηση, διαχείριση διαχείρισηαπαιτήσεων, απαιτήσεων, κάλυψη κάλυψη πιστωτικού πιστωτικού κινδύνου κινδύνου και και είσπραξη είσπραξη Κάλυψη Κάλυψη Πιστωτικού Πιστωτικού Κινδύνου& Κινδύνου& Είσπραξη Είσπραξη Εξόφληση Εξόφληση Τιμολογίων Τιμολογίων Εκχώρηση Εκχώρηση Απαιτήσεων Απαιτήσεων Export Export Factor Factor Import Import Factor Factor 7 Απόδοση Απόδοση Εισπράξεων Εισπράξεων ή ή Αποζημίωσης Αποζημίωσης

13 Πλεονεκτήματα για Εξαγωγείς& Εισαγωγείς Εξαγωγείς Οι διεθνείς συναλλαγές με ανοικτούς λογαριασμούς στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Πρόσβαση σε οικονομικές και εμπορικές πληροφορίες για νέους και υφιστάμενους αγοραστές μέσω του δικτύου των ανταποκριτών Factors. Ηανάγκητηςασφάλισηςτουπιστωτικούκινδύνουμέσωτου: συστήματοςτωνδύοπρακτόρων(έωςκαιτο100% τηςαξίαςτηςαπαίτησης) ασφάλισης πιστώσεων χωρίς δέσμευση πιστοδοτικών ορίων για τον εισαγωγέα Βέλτιστη διαχείριση ρευστότητας λόγω της άμεσης χρηματοδότησης των πωλήσεων και της είσπραξης αυτών από εξειδικευμένο συνεργάτη στην χώρα της εισαγωγής.(πλεονεκτήματα επικοινωνίας) Μεσομακροπρόθεσμη μείωση διαχειριστικού κόστους. Δυνατότητα χρήσης της ρευστότητας για αποκόμιση εκπτώσεων από προμηθευτές. Εισαγωγείς Η επικοινωνία είναι στην γλώσσα του Δυνατότητα να εξοφλούν τα τιμολόγια τοπικά επιλέγοντας τον πιο αξιόπιστο τρόπο Οι διεθνείς συναλλαγές του πραγματοποιούνται με όρους ανοικτής πίστωσης αποφεύγοντας εναλλακτικά κοστοβόρα προιόντα(letters of Credit, etc.)

14 Factors Chain International (www.fci.nl) Ίδρυση: 1968 Μέλη: 277 Xώρες: 76 Ελληνικά μέλη: 9 International Factors Group (www.ifgroup.com) Ίδρυση: 1963 Μέλη: 160 Xώρες: 50 Ελληνικάμέλη: -

15 FCI & IFG Σκοπός Διευκόλυνση του Διεθνούς Εμπορίου και ειδικά των υπηρεσιών Factoring μέσω του Παγκόσμιου Δικτύου Ανταποκριτών Factors(Two-Factors System) Πλεονεκτήματα για τα μέλη των ενώσεων Κάλυψη σε πολύ μεγάλο ποσοστό του Παγκόσμιου δίκτυο αναγνωρισμένων εταιρειών Factoring. Καινοτόμα και αποτελεσματική πλατφόρμα συναλλαγών μεταξύ των μελών. Αξιόπιστο νομικό πλαίσιο προστασίας για τους εξαγωγείς και τους εισαγωγείς. Προγράμματα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης προσωπικού. Παγκόσμια καμπάνια με σκοπό την ανάδειξη του International Factoring ως το πιο χρήσιμο εργαλείο του Διεθνούς Εμπορίου. Δράσεις Συνεχής οργάνωση σεμιναρίων, on line & distance learning προγραμμάτων εκπαίδευσης. Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους εξαγωγείς και ενίσχυση του Διεθνούς Εμπορίου. Προώθηση του Διεθνούς Factoring σε νέες αγορές.

16 FCI & IFG

17 Ανταγωνιστικά προϊόντα του Factoring Factoring vs Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός(ΒΤΔ) FACTORING Εξασφαλιστική αξία και πηγή αποπληρωμής. Αποπληρωμή μέσω της είσπραξης των απαιτήσεων από τους αγοραστές Γρήγορη και άμεση πρόσβαση στη χρηματοδότηση με την αποστολή των απαιτήσεων, ακόμα και σε εταιρείες με μέτρια οικονομικά στοιχεία Το ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης είναι άμεσα συνδεδεμένο με το μέγεθος της παραγωγικής της δραστηριότητας. BTΔ Εξασφαλιστική αξία. Η πληρωμή της οφειλής παραμένει υποχρέωση της εταιρείας-πιστούχου, το οποίο στερεί ρευστότητα και απαιτεί συνεχή έλεγχο του προγραμματισμού του cash flow Χρονοβόρα διαδικασία και άμεση εξάρτηση από τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης Ιδιαίτερα σε περιόδους ανάπτυξης της οικονομίας, είναι ορατός ο κίνδυνος για «υπερχρεωμένες»επιχειρήσεις.

18 Ανταγωνιστικά Προϊόντα του Factoring Factoring vs Ασφάλισης Πιστώσεων FACTORING Αξιολόγηση οφειλετών που βασίζεται τόσο στα οικονομικά στοιχεία όσο και στην άμεση άντληση πληροφοριών μέσω καθημερινής επικοινωνίας με αγοραστές του Τμήματος Είσπραξης Χαμηλότερο κόστος καθώς το premium για την κάλυψη Πιστωτικού Κινδύνου περιλαμβάνεται στην προμήθεια διαχείρισης ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αξιολόγηση μόνο από τα οικονομικά στοιχεία καιαπόταδιαθέσιμαreports(πχδελτίοicap κλπ) Υψηλό κόστος το οποίο επιβαρύνει σημαντικά τα στοιχεία της εταιρείας καθώς υπολογίζεται στο σύνολο του κύκλου εργασιών

19 Ανταγωνιστικά Προϊόντα του Factoring Factoring vs Ασφάλισης Πιστώσεων(συνέχεια) FACTORING Σε πολλές περιπτώσεις η κάλυψη του πιστωτικούκινδύνουαγγίζειτο100% τηςαξίαςτηςαπαίτησης. Σύντομηδιαδικασίααποζημίωσης. Ειδικά στην περίπτωση των εξαγωγών max 90 ημέρεςαπότηλήξητης απαίτησης ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κάλυψη πιστωτικού κινδύνου έως 80%-85% Αρκετά χρονοβόρα διαδικασία αποζημίωσης που εξαρτάται από το συνολικό ύψος των ασφαλίστρων

20 Ανταγωνιστικά Προϊόντα του Factoring Factoring vs Trade Finance (LCs, LGs) FACTORING Αρκετά χαμηλό κόστος συνήθως προμήθεια διαχείρισης έως 1% Σύντομη και απλή διαδικασία συναλλαγών Δεν επιβαρύνονται οι γραμμές χρηματοδότησης τουαγοραστή(είτεμέσωback to back μηχανισμού είτε μέσω αντασφάλισης) Αξιολόγηση πηγής αποπληρωμής μέσω FCI TRADE FINANCE Υψηλό κόστος κυμαίνεται άνω του 1,5% Χρονοβόρα διαδικασία και αρκετός όγκος συναλλαγών με την ανταποκρίτρια Τράπεζα (hard copies documentation) Επιβάρυνση γραμμών πιστοδότησης αγοραστή (εκδότηlcs & LGs) Αξιολόγηση Τράπεζας του οφειλέτη

21 Παραδείγματα ΕΓΧΩΡΙΟ FACTORING ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ SUPER MARKET ΟΠρομηθευτής: είναι εταιρία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και πωλεί επί πιστώσει στο S/M, με συμφωνία πληρωμής «90 ημέρες από την ημερομηνία τιμολόγησης των προϊόντων». εξοφλεί τις υποχρεώσεις του προς τους παραγωγούς γάλακτος σε 30 ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων έχει ανάγκη για την κάλυψη του χρηματοδοτικού«ανοίγματος» μεταξύ πληρωμών-εισπράξεων Μετά την επικοινωνία μεταξύ Προμηθευτή- Factor, ο τελευταίος: αναλύει τα στοιχεία εμπορικών συναλλαγών (συμφωνίες, εμπορικές καρτέλες) μεταξύ προμηθευτή και S/M για να καθορίσει βασικές παραμέτρους της συνεργασίας τους. Διαπιστώνεται ότι: ο προμηθευτής συμμετέχοντας σε προωθητικές ενέργειες του S/M και για τα προϊόντα του, παρέχει έκπτωση της τάξης του 5%-7% επί του συνολικών ετήσιων πωλήσεων λόγω διαφόρων, κυρίως ποιοτικών προβλημάτων, ποσοστό εμπορευμάτων της τάξης του 5% επί των ετήσιων πωλήσεων επιστρέφεται στον προμηθευτή με ταυτόχρονη έκδοση πιστωτικών σημειωμάτων λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ιστορικά στοιχεία καθορίζει το ποσοστό προκαταβολών στο 80% και ενημερώνει το S/M ότι δικαιούχος της απαίτησης καθώς και των πληρωμών είναι ο factor. ο προμηθευτής εκχωρεί τις απαιτήσεις του στον factor λαμβάνοντας προκαταβολές επί των εκχωρημένων απαιτήσεων καλύπτοντας το χρηματοδοτικό του«άνοιγμα» μεταξύ πληρωμών-εισπράξεων

22 Παραδείγματα ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ FACTORING (1/2) ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ Η Γαλλική εταιρία είναι αλυσίδα πολυκαταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων με έντονη παρουσία στη Γαλλική αγορά συμμετέχει σε Διεθνείς εκθέσεις με σκοπό την συνεχή ανανέωση των προϊόντων της και τη σύναψη νέων συνεργασιών με προμηθευτές στην τελευταία έκθεση έρχεται σε επαφή με Έλληνα κατασκευαστή ετοίμων ενδυμάτων και δείχνει ενδιαφέρον για τα προϊόντα του. Είναι διατεθειμένος να ξεκινήσει συνεργασία με αρχική, μικρού ύψους, παραγγελία. Ο Έλληνας εξαγωγέας επιθυμεί να αυξήσει τις πωλήσεις του μέσω εξαγωγών και θεωρεί την επαφή αυτή μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για διείσδυση σε νέες αγορές. δεν διαθέτει όμως την απαραίτητη τεχνογνωσία για την οικονομική διαχείριση εξαγωγικών πωλήσεων(επικοινωνία, παρακολούθηση εξαγωγικών πιστώσεων). θα πρέπει να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή με όρους ανοιχτής πίστωσης 60 ημερών, καθώς ο Γάλλος εισαγωγέας δεν πληρώνει μετρητοίς ούτε και εκδίδει τραπεζικές πιστώσεις. Ως εκ τούτου, επιθυμεί να ασφαλιστεί έναντι του κινδύνου μη πληρωμής. απευθύνεται στον Έλληνα(Export) Factor για την παροχή υπηρεσιών εξαγωγικού factoring

23 Παραδείγματα ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ FACTORING (2/2) ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ Ο Έλληνας Export Factor απευθύνεται σε συνεργαζόμενο ανταποκριτή factor (Import Factor) που εδρεύει στη χώρα του εισαγωγέα. Ο Import Factor αποδέχεται να ασφαλίσει τον εισαγωγέα και να αναλάβει την πλήρη διαχείριση του λογαριασμού(λογιστική παρακολούθηση& είσπραξη απαιτήσεων). με βάση τα ανωτέρω, δύναται να προβεί και σε χορήγηση προκαταβολών έναντι των εκχωρημένων απαιτήσεων. ΟΕξαγωγέας εκχωρεί τις απαιτήσεις στον factor, λαμβάνοντας πλήρες το φάσμα υπηρεσιών factoring (κάλυψη πιστωτικού κινδύνου, λογιστική παρακολούθηση, είσπραξη απαιτήσεων, χρηματοδότηση)

24 Παραδείγματα BACK-TO-BACK FACTORING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΑΛΚΟΥ Η Βιομηχανία Κατασκευής Καλωδίων ΟFactor δέχεται μία μεγάλη παραγγελία για προμήθεια καλωδίων χαλκού σε κατασκευαστική εταιρία η οποία έχει αναλάβει την ανέγερση Διεθνούς Κέντρου Τύπου για την πραγματοποίηση της παραγγελίας πρέπει να αγοράσει μεγάλη ποσότητα χαλκού (κύρια α ύλη), μη στερούμενης της ρευστότητάς της με δεδομένη την άρνηση της Βιομηχανίας Επεξεργασίας Χαλκού για την παροχή ανοιχτής πίστωσης 30 ημερών προς τη Βιομηχανία Καλωδίων, η τελευταία απευθύνεται στον factor ζητώντας του να εγγυηθεί προς τον πρώτο την καλή πληρωμή των απαιτήσεων προμήθειας χαλκού ως εξασφάλιση προτείνει την εκχώρηση των απαιτήσεων που θα δημιουργηθούν από την πώληση των καλωδίων προς την κατασκευαστική εταιρία. Καθώς ο χρόνος παραγωγής των καλωδίων είναι ημέρες, η προκαταβολή επί των απαιτήσεων αυτών, θα καλύψει πλήρως την υποχρέωση προς τη Βιομηχανία Χαλκού. αποδεχόμενος τον πιστωτικό κίνδυνο της Βιομηχανίας Καλωδίων, παρέχει προς τη Βιομηχανία Χαλκού εγγύηση για την καλή πληρωμή των απαιτήσεων δέχεται να εκχωρηθούν οι απαιτήσεις της Βιομηχανίας Καλωδίων από την κατασκευαστική εταιρία, ενημερώνοντας την τελευταία ότι είναι ο δικαιούχος της είσπραξης για τις απαιτήσεις αυτές. με την εκχώρηση εξοφλεί την Βιομηχανία Χαλκού και κατόπιν της πληρωμής και από την κατασκευαστική εταιρία αποδίδει το υπόλοιπο προς την Βιομηχανία καλωδίων

25 Η Ελληνική Αγορά Factoring Το factoring αρχίζει να γίνεται γνωστό από το 1995, όταν παρουσιάζονται στην αγορά οι πρώτοι factors Από το 2000 και μετά η αγορά διευρύνεται με την είσοδο νέων factors γνωρίζοντας σημαντική ανάπτυξη Σχεδόν όλες οι Τράπεζες, είτε μέσω θυγατρικών τους είτε μέσω εξειδικευμένων τμημάτων τους αποκτούν παρουσία και παρέχουν πλήρες φάσμα υπηρεσιών factoring. Το προϊόν προτιμάται από τις Τράπεζες λόγω, κυρίως, των χαρακτηριστικών ρίσκου (σαφώς χαμηλότερο) και λόγω της καλύτερης παρακολούθησης της καθημερινής συναλλακτικής συμπεριφοράς των πελατών. Παράλληλα με την εγχώρια ανάπτυξη, οι Έλληνες factors αποκτούν παρουσία σε Διεθνείς Ενώσεις Factoring (Factors Chain International, International Factors Group) Οι υπηρεσίες Διεθνούς Factoring αποκτούν πρωτεύοντα ρόλο, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, συνεπικουρώντας την προσπάθεια εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας Οι Έλληνες Factors διακρίνονται σε αξιολογήσεις Διεθνών Οργανισμών, κατατασσόμενοι στις κορυφαίες θέσεις των Διεθνών αξιολογήσεων Επίσης, μέσω της παρουσίας Θυγατρικών Τραπεζών στα Βαλκάνια και μέσω δημιουργίας τοπικών μονάδων factoring, οι Έλληνες factors συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη του προιόντος στις χώρες αυτές ABC Factors (Alpha Bank) Eurobank Factors (Eurobank) Geniki Bank Τράπ. Αττικής Factors της Ελληνικής Αγοράς Εθνική Factors (Εθνική Τράπεζα) Millenium Bank Πειραιώς Factoring (Τράπ. Πειραιώς) H.S.B.C.

26 Η Ελληνική Αγορά Factoring Η Ελληνική αγορά Factoring - Εξέλιξη µεγεθών κ/ε (σε εκ. EUR) Έτος ΙΕΘΝΕΣ ΕΓΧΩΡΙΟ Europe 0.36% 0.72% 1.15% 0.98% World 0.23% 0.51% 0.77% 0.60% GDP (GR) 1.10% 2.39% 4.31% 6.59%

27 Η Παγκόσμια Αγορά Factoring Συνεχής αύξηση των όγκων κατά την τελευταία δεκαετία Από 641διςτο2000 ηπαγκόσμιααγοράέφτασετα 2τριςτο2011 Σταδιακή αντικατάσταση των παραδοσιακών τραπεζικών εργαλείων(lc & LG) με όρους ανοιχτής πίστωσης Ανάπτυξη διεθνούς εμπορίου και εξοικίωση επιχειρήσεων με το προιόν Total World Factoring Turnover Turnover (in mio EUR) Year INTERNATIONAL DOMESTIC

28 Η Παγκόσμια Αγορά Factoring Μεγάλη ανάπτυξη του factoring στην Ασία κατά την τελευταία δεκαετία με αύξηση του μεριδίου της από 11% το2000 σεπάνωαπό27% το2012 Πρωταγωνίστρια η Κίνα η οποία από μερίδιο 0,30% στο Ασιατικό& 0,03% στο Παγκόσμιο Factoring, έφτασε το 2012 σε μερίδια 60,15% & 16,12% αντίστοιχα Άλλες σημαντικές Ασιατικές αγορές είναι η Ιαπωνία και η Ταιβάν, οι οποίες, μαζί με την Κίνα, πραγματοποιούν το 90% του Ασιατικού Factoring % 11% 1% 27% 2% 22% 65% Europe Americas Africa 1% 9% 61% Europe Americas Africa Asia Asia Australasia Australasia Σταδιακή μείωση των μεριδίων της Ευρώπης & Αμερικής από 65% και 22% αντίστοιχα (2000) σε 61% & 9% αντίστοιχα το 2012.

29 Η Παγκόσμια Αγορά Factoring Κυριότερες Χώρες(στοιχεία 2012) Ήπειρος Χώρα Συμμετοχή στο παγκόσμιο κ/ε (%) Συμμετοχή στον κ/ε της Ηπείρου (%) Γαλλία 8,75% 14,36% Γερμανία 7,38% 12,12% Ευρώπη Ιταλία 8,53% 14,00% Ισπανία 5,82% 9,55% Ηνωμένο Βασίλειο 13,66% 22,42% 72,45% Αμερική Βραζιλία 2,05% 23,23% Μεξικό 1,23% 13,91% Η.Π.Α. 3,64% 41,28% 78,42% Αφρική Νότ.Αφρική 1,00% 89,35% Ασία Κίνα 16,12% 60,15% Ιαπωνία 4,56% 17,01% Ταιβάν 3,28% 12,25% 89,41% Ωκεανία Αυστραλία 2,33% 98,80% 78,35%

30 Η Ελληνική Ένωση Factoring Συστάθηκε το 2009 από 10 μέλη/factors οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην Ελληνική αγορά. Αποτελεί το θεσμικό όργανο του κλάδου το οποίο σαν κύριο σκοπό έχει τη διάδοση και προαγωγή του θεσμού καθώς και την κοινή εκπροσώπηση των μελών του σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Επίσης, μέσω της συμμετοχής της στο EU Federation (Association of local EU Associations), παρακολουθεί τις εξελίξεις στον κλάδο σε Διεθνές επίπεδο. Λειτουργούν τρεις (3) επιτροπές (Τεχνική, Προώθησης & Εκπαίδευσης) οι οποίες ασχολούνται στον τομέα ευθύνης τους με αρμόδια θέματα Τα όργανα της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο Τα μέλη της Ένωσης: ABC Factors Eurobank Factors NBG Factors (Ethniki Factors) Piraeus Factoring HSBC Bank plc Geniki Bank

31

32 Q & A Session

33 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!! Χάρης Σαρίδης Σπύρος Τσώλης Ιωάννης Γουρνάς ΕπικεφαλήςΑνάπτυξηςΕργασιών& Σχέσεων Πελατείας ΕΘΝΙΚΗ FACTORS Α.Ε. Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων Eurobank Factors Α.Ε. Υποδ/ντής Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υφιστάμενης Πελατείας Πειραιώς Factoring A.E. Μέλος του Communication Committee Factors Chain International Μέλος του Education Committee Factors Chain International

34

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ FACTORING & Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ FACTORING & Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ FACTORING & Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Φοιτήτρια: Σιμογιάννη Καλλιόπη Επιβλέπων Καθηγητής: Λαζαρίδης Ιωάννης Θεσσαλονίκη Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ o Οι εξαγωγές και η εξωστρέφεια γενικότερα αποτελούν σήμερα μονόδρομο για την επιβίωση των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και για την έξοδο της χώρας από την

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η αύξηση της "εξωστρέφειας" μπορεί να επιτευχθεί με: προώθησητωνεξαγωγώναγαθώνκαιυπηρεσιών, εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, ανάληψη επενδύσεων στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 27 30 Σεπτεμβρίου 2010 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών είναι από τη φύση τους εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 22-25 Ιουνίου 2009 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών, από την φύση τους, είναι εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

Το Factoring, το οποίο αποδίδεται στα ελληνικά ως Πρακτόρευση Επιχειρηματικών

Το Factoring, το οποίο αποδίδεται στα ελληνικά ως Πρακτόρευση Επιχειρηματικών Α Ενότητα: Ορισμός του Factoring A 1. Βασικός ορισμός Το Factoring, το οποίο αποδίδεται στα ελληνικά ως Πρακτόρευση Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, αποτελεί μία τριμερή σχέση ανάμεσα σε έναν Πράκτορα (Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΟΙΔΡΥΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΟΙΔΡΥΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΟΙΔΡΥΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Τζένη Σκοτίδη Συντονίστρια Επιτροπής Εξαγωγών Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Τζένη Σκοτίδη Συντονίστρια Επιτροπής Εξαγωγών Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Τζένη Σκοτίδη Συντονίστρια Επιτροπής Εξαγωγών Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ Το Ελληνορωσικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ Χριστίνα Σαραντίδου, LLM (NU, Chicago IL), Δικηγορικό Γραφείο «Μεταξάς & Συνεργάτες» Ημερίδα: «Η ελληνική ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δίκτυο ανταλλαγής Πιστωτικών Δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Το πρώτο δίκτυο ανταλλαγής Πιστωτικών Δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα Το πρώτο δίκτυο ανταλλαγής Πιστωτικών Δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα Τι γνωρίζουμε Στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων σημειώνονται τα ακόλουθα ερωτήματα: Θα πληρωθω εγκαιρα από τους πελάτες μου;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014 Ασφάλιση Πιστώσεων : Η λύση για τις επιχειρήσεις Έχετε ποτέ αντιμετωπίσει την

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 2009, οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας για την στήριξη της Ελληνικής οικονομίας Η Eurobank, από τον

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου 12 Δεκεμβρίου 2013 ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Κατανόηση Βασικών Αρχών Μάνατζμεντ & Λήψη Αποφάσεων. 2.Κατανόηση Συστήματος Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Αξία με την οποία πιστώνονται οι λογαριασμοί των πωλήσεων. Ο λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται με το συνολικό ποσό του παραστατικού που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ FACTORING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ FACTORING.

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ FACTORING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ FACTORING. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..........................................................15 ΜΕΡΟΣ Ι - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.....................17 Ποιος πρέπει να καθορίζει την πιστωτική πολιτική;...........................17

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Λύσεις. Διασφάλισης Κινδύνων Εξαγωγέων στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον» Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008 Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

«Λύσεις. Διασφάλισης Κινδύνων Εξαγωγέων στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον» Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008 Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Λύσεις Διασφάλισης Κινδύνων Εξαγωγέων στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον» Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008 Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 1 1 Διεθνής Οικονομία & Χρηματοοικονομικές Αγορές Τρέχουσα συγκυρία και

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat: Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων

Hellastat: Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων Hellastat: Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ ασφαλέστερες εμφανίζονται οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 Σελ. ΣΤΟΧΟΙ & ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FACTORING: ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Υπό του φοιτητή: Θεόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις Το alpha7 professional είναι ένα πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες και μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Παραμετροποίηση εφαρμογής... 3 1 Εταιρείες που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς - είναι λήπτες τιμολογίων από υποκείμενους που έχουν ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση Στην Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί πρωταρχικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική χρηματοδότηση. Επίκαιρες φορολογικές πτυχές

Εταιρική χρηματοδότηση. Επίκαιρες φορολογικές πτυχές Εταιρική χρηματοδότηση Επίκαιρες φορολογικές πτυχές 17/3/2015 www.zeya.com Θέματα 1. Δανεισμός Περιορισμοί στην έκπτωση τόκων Ομολογιακά δάνεια Νομολογιακές και άλλες εξελίξεις στο χαρτόσημο 2. Άλλες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας Project Training & Consulting Ltd Διοργάνωση Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορείτε να εκπαιδεύσετε όλα τα στελέχη του μόνο από 590,00 (η προσφορά ισχύει έως τέλος Μαρτίου 2015) Επίκαιρη Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων Συμβάντα κινδύνου 1. Βεβαιότητα: Η έλλειψη αμφιβολίας και η έκφραση σιγουριάς αναφορικά με μια συγκεκριμένη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό Λευκωσία, 17 Ιουλίου 2014 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Θέμα: Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Τράπεζας Κύπρου Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας επισυνάπτονται οι σχετικές πληροφορίες για τα Σχέδια JEREMIE και Trade Finance

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ασυνέπεια «στεγνώνει» την αγορά

Η ασυνέπεια «στεγνώνει» την αγορά Σελίδα 1 από 5 About CFO Agenda Online Συνδροµές ιαφηµιστείτε εδώ FAQ / Help Επικοινωνία Πρώτη Σελίδα Όλες οι Ενότητες Αναζήτηση Είσοδος Μελών ωρεάν εγγραφή Τετάρτη, 9 εκεµβρίου 2009 Risk & Compliance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Διάγνωση Αξιολόγηση- Διαχείριση

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Διάγνωση Αξιολόγηση- Διαχείριση ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Διάγνωση Αξιολόγηση- Διαχείριση Σεμινάριο ενημέρωσης 24 26 Ιουνίου 2010 Λόγω του μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος και των κινδύνων που

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου του Δ.Σ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014. Το Πλαίσιο των Εξελίξεων για

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν Αποστολή Προς τι το Επιχειρείν; Κύριοι Στόχοι Περιγραφή της Αγοράς Στρατηγική Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Προγράμματα και Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 25 Ιουνίου 2014 / 2 Η Τράπεζα Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

3ος Kύκλος Σεμιναρίων. Εξωστρέφεια Ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με τις εξαγωγές

3ος Kύκλος Σεμιναρίων. Εξωστρέφεια Ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με τις εξαγωγές 3ος Kύκλος Σεμιναρίων Εξωστρέφεια Ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με τις εξαγωγές Η συρρίκνωση της εσωτερικής αγοράς και η έλλειψη ρευστότητας αποτελούν απειλές για τη βιωσιμότητα των. Η εξωστρέφεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Εξέλιξη στο ΑΕΠ (%) 5,1 3,6-1,9 1,3 0,5-2,4-3,9-8,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2 Υψηλή ανεργία Ανεργία (%) 15,5 16,9 11,9 4,0

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας

4 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας 4 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας 2015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δραστηριοποιείται από το 1947 στην παραγωγή ζυμαρικών Διαθέτει καθετοποιημένο συγκρότημα Μύλου & Μακαρονοποιείου στη Λάρισα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ EDI 2014 ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE (EDI) 2014 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ EDI 2014 ΚΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE (EDI) 2014 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στόχος του προγράμματος: είναι οι απόφοιτοι να έχουν μια συνολική εποπτική και προχωρημένη γνώση όχι μόνο των τεχνικών ασφαλιστικών κλάδων αλλά και των άλλων λειτουργιών μιας ασφαλιστικής επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών.

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ Εισαγωγικό Σηµείωµα Ο Οργανισµός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ αµέσως µετά την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

19th Roundtable with the Government of Greece

19th Roundtable with the Government of Greece Άγγελος Κωτσιόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) 19th Roundtable with the Government of Greece May 14th-15th, 2015 Athenaeum InterContinental, Athens ΟΜΙΛΙΑ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α για Μεταπώληση Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Αρ. Αδείας :.. Η ακόλουθη συμφωνία υπογράφεται : Μεταξύ - Της Υδρογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΕ: 1. Παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από την εταιρία

6. ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΕ: 1. Παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από την εταιρία ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ F O R F A I T I N G. Τι είναι το forfaiting

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ F O R F A I T I N G. Τι είναι το forfaiting ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ F O R F A I T I N G Τι είναι το forfaiting Το forfaiting είναι η προεξόφληση γραμματίων, συναλλαγματικών ή άλλων αξιογράφων χωρίς δικαίωμα αναγωγής του αγοραστή κατά του πωλητή των

Διαβάστε περισσότερα

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη 1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή Σύµφωνα µε το Νοµοθέτη (άρθρο 3&1 Π.. 150/2001),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα