ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-Ω8Κ. ΘΕΜΑ: «Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-Ω8Κ. ΘΕΜΑ: «Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)»"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: B1.α /οικ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 ΠΡΟΣ: Ταχ.Κώδικας : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες : M. Kέκης Τηλέφωνο : Fax : e - mail : ΘΕΜΑ: «Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/1995, τ. Α ) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/2010, τ. Α ) 2. Την αρ. 2/72624/0020/2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασία κατανομής πιστώσεων κρατικού προϋπολογισμού σε αναλυτικό επίπεδο» (ΦΕΚ1790/2010, τ. Β ) 3. Την αριθμ. 2/72629/0020/2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός μειζόνων κατηγοριών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού» (ΦΕΚ 1790/2010, τ. Β ) 4. Την αριθμ. 2/110916/ΔΠΓΚ/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «έκδοση απόφασης διατάκτη για την κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 του οικείου φορέα σε επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων» 5. Το γεγονός της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 από την Βουλή των Ελλήνων. 1

2 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Τα προβλεπόμενα στον εγκεκριμένο κρατικό προϋπολογισμό ανώτατα δεσμευτικά όρια πιστώσεων ανά ειδικό φορέα και μείζονα κατηγορία δαπανών, όπως αυτές καθορίστηκαν με την (3) σχετική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατανέμονται στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας συνολικού ύψους ως ακολούθως: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ15 ONOMAΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014 ΟΟΟ1 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΟΟ2 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΟΟ3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΟΟ4 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΟΟ5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠO ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ:

3 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ONOMAΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ15 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (E.Π.Υ.) ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ: Α/Α Κατηγορία δαπανών ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2) Κεντρικής διοίκησης (Α+Β) Α' - Μισθοί Εργοδοτική εισφορα υπερ ΕΟΠΥΥ(παρ. 1β, αρθρ. 19, Ν 3918/2011) Β' Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Νοσοκομείων, ΝΠΔΔ (Γ+Δ+Ε+ΣΤ) Γ' -Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων Εργοδοτική εισφορα υπερ ΕΟΠΥΥ(παρ. 1β, αρθρ. 19, Ν 3918/2011) Δ'. - Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ Για το ετος Ε' Για το ετος Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Για το ετος

4 ΣΤ' -Για το ετος Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού Μισθοδσία ΙΕΝΘΥΑΕ Μισθοδοσία ειδικευομένων ΩΝΑΣΕΙΟΥ και ΕΚΕΨΥΕ Β' ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ(3+4+5) Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων (Α+Β) Α' -Ε.Ο.Π.Υ.Υ Β' -Μετοχικό Ταμείο Στρατού Δαπάνες κάλυψης ελλείμματος νοσοκομείων και εξόφληση παλαιών οφειλών (Γ+Δ) Γ' -Για το ετος Δ' -Για το ετος Koινωνική προστασία (Ε) Ε' Παροχή υποτροφιών (ειδ. Ιατρων) Γ' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (6+7) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς (Π.Ο.Υ.) Λοιπές Επιχορηγήσεις (μεταβιβαστικές πληρωμές-- Oμαδες ) Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας Επι/γηση στο Ε.Κ.Α.Β. για δαπάνες λειτουργίας Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων Επιχορήγηση στό ΕΚΑΒ για δαπάνες διαμετακομιδής βαρέως ασθενών (άρθρο 39 παρ.2 ν.2733/1999) Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα Επιχορήγηση στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ Επιχορήγηση στο Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας Επιχορήγηση στο ΚΕ.Θ.Ε.Α Επιχορήγηση στον Ε.Ε.Σ., περιλαμβανομένης και της καταβολής του ετήσιου τοκοχρεωλυσίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών Επιχορήγηση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ Επιχορήγηση σε λοιπά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ για δαπάνες των Κέντρων πρόληψης Επιχορηγήσεις στις παιδικές εξοχές ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 - Μετακινήσεις Λειτουργικές Δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Προμήθειες Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες (Ομάδα 5000) Δ'. ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Απόδοση στον ΕΟΦ Ε' ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ) ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Α/Α Κατηγορία δαπανών ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ( ) Μισθοί ενιαίου μισθολογίου Εργοδοτική εισφορά ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου Μισθοί ειδικών μισθολογίων (πλήν αναδρομικών δικαστικών) Αναδρομικά δικαστικών 0 5 Εργοδοτική εισφορά ΕΟΠΥΥ ειδικών μισθολογίων 0 6 Συντάξεις 0 Λοιπές παροχές (περιλαμβάνονται και οι πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών λογ/σμών) 8 Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων Επιχορηγήσεις για αποδοχές ιδρυμάτων πρόνοιας, ΝΠΔΔ κλπ Β' ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ( ) 1 Δαπάνες περίθαλψης 2 Επιχορηγήσεις OKA -Ο.Γ.Α. -Ι.Κ.Α

6 -Ε.Ο.Π.Υ.Υ Ν.Α.Τ. - Ο.Α.Ε.Ε -ΤΑΠ-ΟΤΕ -Ο.Α.Ε.Δ. ΟΑΠ-ΔΕΗ Κοινωνική χρηματοδότηση Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία λοιπές δαπάνες ασφάλισης (για κατανομή) 3 ΕΚΑΣ (πλην συνταξιούχων Δημοσίου) 4 Επιχορηγήσεις Νοσοκομείων ( θα περιληφθούν και οι επιχορηγήσεις για πληρωμές παρελθόντος έτους) Επιδόματα πολυτέκνων 6 Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 7 Επίδομα Θέρμανσης 8 Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις Γ' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ( ) Επιχορηγήσεις σε Συγκοινωνιακούς Φορείς εκ των οποίων σε φορείς της γενικής κυβέρνησης (ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΣΥ) - σε λοιπές πλήν Συγκ. Φορέων επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ - σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης - σε λοιπά ΝΠ εντός της Γενικής Κυβέρνησης - σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης 2 - εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς Καταναλωτικές και λοιπές δαπάνες και δαπάνες για κατανομή (μετακινήσεις, λειτουργικές, προμήθειες, διάφορες άλλες δαπάνες, δαπάνες ΝΑΤΟ), δαπάνες για κατανομή πλήν δαπανών για εκλογές Δαπάνες εκλογών 6

7 4 Αποδόσεις στην Ε.Ε. 5 Επιδόοτήσεις γεωργίας 6 Εξοπλιστικά προγράμματα α. σε ταμειακή βάση β. Παραλαβές Δ'. ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ σε επαναταξινομηνένες ΔΕΚΟ - σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης - σε Ασφαλιστκά Ταμεία - σε λοιιπά ΝΠ εντός της Γενικής Κυβέρνησης - σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης Ε' Σύνολο Πρωτογενών δαπανών (Α+Β+Γ+Δ) Ζ' Τόκοι (σε καθαρή ταμειακή βάση) 0 Η' Χρεολύσια 0 ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (Ε+Ζ+Η) ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤA ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0000 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) Βασικός μισθός Επίδομα χρόνου υπηρεσίας Οικογενειακή παροχή Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης Προσωπική διαφορά 0217 Κίνητρο Απόδοσης 7

8 0218 Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, πάσχα και άδειας 0219 Λοιπά γενικά επιδόματα Προσωπική διαφορά Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας 0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 0226 Επίδομα πληροφορικής 0227 Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 0228 Επίδομα προ/κών και παραμεθορίων περιοχών Λοιπά ειδικά επιδόματα Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής 0239 Λοιπά κλαδικά επιδόματα Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών 0268 Απαιτήσεις δικαστικών λειτουργών λόγω διαφοράς των αποδοχών τους με τις αποδοχές των διευθυντών-γιατρών του ΕΣΥ 0271 Βασικός μισθός 0272 Επίδομα χρόνου υπηρεσίας 0274 Οικογενειακή παροχή 0275 Επίδομα θέσεως ευθύνης 0276 Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου 0277 Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή Αναδρομικά οικογενειακής παροχής οικ.ετών (άρθρο 26 ν.3205/2003) 0287 Πρόσθετη μισθολογική παροχή (άρθρο 14 του ν.3016/2002) 0288 Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 8

9 0289 Λοιπές αποζημιώσεις Εισφορές στο Ι ΚΑ Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Εργοδοτική εισφορα υπερ ΕΟΠΥΥ(παρ. 1β, αρθρ. 19, ω 3918/2011) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 0355 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες 0385 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 0002 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων 0519 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις 0561 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών 0565 Αποζημίωση τακτικών υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθόριων περιοχών 0574 Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (αρθ. 7 παρ. 7 του Ν. 2860/2000 και αρθ. 18 παρ. 6 του Ν. 3614/2007) 0579 Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Πληρωμές για μετακινήσεις Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)

10 0713 Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών- Ι.Δ.Α.Χ.) 0714 Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό 0717 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες Μισθώματα κτιρίων Λοιπές μισθώσεις Ταχυδρομικά Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας Λοιπές μεταφορές Υδρευση και άρδευση Ηλεκτρική ενέργεια Δαπάνες καθαριότητας Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού Αμοιβές φυσικών προσώπων Αμοιβές νομικών προσώπων 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0899 Λοιπές ειδικές αμοιβές

11 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων 1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Προμήθεια ειδών καθαριότητας Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτισης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης 1421 Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών 1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων Διάφορες προμήθειες Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων Λοιπές προμήθειες Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού Προμήθεια επίπλων Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού

12 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς 0004 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και οργανισμούς) Επιχορηγήσεις στις παιδικές εξοχές ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 5100 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 5009 Πληρωμή υποχρ. Από δαπάνες που δεν εντάσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθ. Οικ. Ετών 5113 Δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού 5152 Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) 5192 Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/ Διάφορες σύνθετες δαπάνες 5251 Δαπάνες και αμοιβές για την παραγωγή και εκτέλεση προγραμμάτων τηλεόρασης και ραδιοφωνίας 5300 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό 12

13 9000 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 9100 ΕξοΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προμήθεια ειδών καθαριότητας 9169 Λοιπές Προμηθειες 9175 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά οργανα 9700 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 9711 Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων και λοιπές υπηρεσίες Υποχρεώσεις από παροχή τηλ. Υπηρ Λοιπές Μεταφορές Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 9843 Εκδόσεις, εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία 9844 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων Λοιπές αμοιβές 9900 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 9913 Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών 110 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ

14 ΦΟΡΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 0000 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) , Βασικός μισθός , Επίδομα χρόνου υπηρεσίας 7.782, Οικογενειακή παροχή , Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης , Προσωπική διαφορά 0217 Κίνητρο απόδοσης Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας 0219 Λοιπά γενικά επιδόματα , Προσωπική διαφορά Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας 0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Επίδομα πληροφορικής 0227 Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών , Λοιπά ειδικά επιδόματα , Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης 0235 Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής Επίδομα τροφής 0239 Λοιπά κλαδικά επιδόματα 0251 Βασικός μισθός 0252 Επίδομα χρόνου υπηρεσίας 0257 Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ Ειδικό ερευνητικό επίδομα 0259 Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ Βασικός μισθός 0262 Επίδομα χρόνου υπηρεσίας 14

15 0267 Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών 0269 Λοιπά επιδόματα 0271 Βασικός μισθός Επίδομα χρόνου υπηρεσίας Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας 0274 Οικογενειακή παροχή Επίδομα θέσεως ευθύνης , Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις , Aποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών που τελουν σε εκπαιδευτική άδεια 0283 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η συμβαση εργασίας 0284 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή , Αναδρομικά οικογενειακής παροχής οικ.ετών (άρθρο 26 ν.3205/2003) 0287 Πρόσθετη μισθολογική παροχή (άρθρο 14 του ν.3016/2002) 0288 Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0289 Λοιπές αποζημιώσεις , Εισφορές στο Ι ΚΑ Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Εργοδοτική εισφορα υπερ ΕΟΠΥΥ(παρ. 1β, αρθρ. 19, ω 3918/2011) Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών , Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάβονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.) 15

16 0342 Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) , Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών 0345 Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 0351 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 0352 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 0354 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών 0355 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες 0371 Μισθοδοσία αρχιερέων και ιεροκηρύκων 0375 Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97) Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα Λοιπές αποζημιώσεις 0002 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων 0517 Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου 0545 Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυμάτων της ημεδαπής) 0561 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών

17 0562 Αποζημίωση εφημερίων γιατρών Ε.Σ.Υ Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβλημαικές περιοχές 0579 Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν.3967/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και 5.00 ασφαλιστικές εισφορές) 0003 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες Λοιπές μισθώσεις Ταχυδρομικά 0829 Λοιπές μεταφορές Υδρευση και άρδευση Ηλεκτρική ενέργεια Δαπάνες καθαριότητας 0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού Αμοιβές νομικών προσώπων 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση,επιμόρφωση 0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικών πράξεων 0894 Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα 0899 Λοιπές ειδικές αμοιβές ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

18 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 2.00 υλικού 1213 Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας Προμήθεια εμβολίων για ανάγκες κάλυψης απόρων και ανασφάλιστων Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών Προμήθεια ειδών καθαριότητας Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων Διάφορες προμήθειες Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού Λοιπές προμήθειες Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού Προμήθεια επίπλων Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου 80 18

19 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και οργανισμούς) Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και σε Κέντρα Υγείας, για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων 2312 Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας Επιχορήγηση στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ Επι/γηση στο Ε.Κ.Α.Β. για δαπάνες λειτουργίας Επιχορήγηση στον Ο.Π.Α.Δ Επιχορήγηση σε Οργανισμούς & Ιδρύματα Υγείας (Νοσηλευτικά-ΕΚΑΒ) για δαπάνες εξοπλισμού 2317 Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων ν.δ. 2592/53 και της Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ., για την καταβολή τοκοχρεωλυσίων 2318 Επιχορήγηση στη Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων Επιχορήγηση Λογαριασμού Υγειονομικών Κτιρίων 2322 Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα για δαπάνες προμήθειας φαρμάκων και αντιμετώπισης της μεσογειακής αναιμίας 2323 Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα για δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης οικονομικά αδύνατων 2324 Επιχορήγηση στό ΕΚΑΒ για δαπάνες διαμετακομιδής βαρέως ασθενών (άρθρο 39 παρ.2 ν.2733/1999) 2325 Επιχορήχηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ.2592/53 για εξόφληση υποχρεώσεων προς τρίτους

20 2326 Επιχορήχηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ.2592/53 για εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 2327 Επιχορήχηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ.2592/53 και το ΕΚΑΒ για δαπάνες αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες Επιχορήχηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ.2592/53 και το ΕΚΑΒ σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 2364 Επιχορήχηση στο μετοχικό ταμειο στρατού Επιχορήχηση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα Επιχορήγηση στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ Επιχορήγηση στο Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας Επιχορήγηση στο ΚΕ.Θ.Ε.Α Επιχορήγηση στον Ε.Ε.Σ., περιλαμβανομένης και της καταβολής του ετήσιου τοκοχρεωλυσίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών Επιχορήγηση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ Επιχορήγηση σε λοιπά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα Επιχορήγηση στον ΟΚΑΝΑ για δαπάνες των Κέντρων πρόληψης Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 2600 Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς 2614 Σε οργανισμούς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας

21 2700 Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και σε μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών 2749 Παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας για μισθοδοσία προσωπικού 2821 Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα που δεν διέπονται από το ν.δ. 2592/1953 για μισθοδοσία των ειδικευόμενων γιατρών ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 3100 Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται 3199 Λοιπές επιστροφές εσόδων 3200 Αποδόσεις εσόδων που εισπρά/καν για τρίτους Απόδοση στον ΕΟΦ (ν.1965/91 άρθρο 6 παρ. 6) Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας Δαπάνες προμήθειας και κατεργασίας φαρμακευτικών ουσιών ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Διάφορες σύνθετες δαπάνες Δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού 5115 Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων Πίστωση υπό κατανομή για την αντιμετώπιση δαπανών υγείας από το έσοδο (μέρος) που προκύπτει από την αύξηση φόρου καπνοβιομηχανικών προϊόντων (άρθρο 13 ν. 1802/88 και άρθρο 2 ν.2187/94) 5124 Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες

22 5131 Παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE - D.A.C.) του Ο.Ο.Σ.Α Διάφορες σύνθετες δαπάνες Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικά Δαπάνες αφαίρεσης-μεταμόσχευσης ιστών και οργάνων (αρ.6 ν. 1383/83) Αντιμετώπιση δαπανών από το έσοδο του αρθ.27 του ν. 1729/87 για την εκτέλεση προγραμμάτων θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης των εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες ατόμων 5224 Δαπάνες για τη λήψη μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από το AIDS Κεφάλαιο Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης άρθρο 3 ν.3580/ Δαπάνες και αμοιβές για την παραγωγή 5291 Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (πιστώσεις υπό κατανομή) 5400 Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε Επιχορηγήσεις νοσηλ. ιδρυμάτων και Μ.Τ.Ε.Ν. σχολών και λοιπών φορέων υγείας για εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων (επαγγελματικής κατάρτισης κ.λπ.) 6000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 6800 Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων 6812 Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για την εξόφληση προμηθειών ρύθμισης Ν.3301/ Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού 9122 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 9169 Λοιπές προμήθειες

23 9175 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα Λοιπός εξοπλισμός Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές 9261 Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς 9500 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Προσθετές παροχές Αποζημίωσεις εφημερίων γιατρών Ε.Σ.Υ Λοιπές απωζ. Οικονομικές ενισχύσεις Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων και λοιπές υπηρεσίες Ηλεκτρική Ενέργεια 9839 Δαπάνες καθαριότητας Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Λοιπές αμοιβές Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 9913 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 9917 Ειδικές δαπάνες 210 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ ΦΟΡΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0000 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ Αποδοχές και συντάξεις

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, Μ.Π.Δ.Σ. ΚΑΙ Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Νέοι 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ. 0100 0110 Προεδρική χορηγία 0110 0111 Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας 0111

Διαβάστε περισσότερα

αρθ.19, ν.3918/2011) 0133

αρθ.19, ν.3918/2011) 0133 Ανάλυση Κωδικών Αριθµών Εξόδων Νέοι 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0110 Προεδρική χορηγία 0110 0111 Χορηγία του Προέδρου της ηµοκρατίας 0111

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2710 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2810

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1846 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Πέμπτη (5η) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ιωάννινα, 5 Αυγούστου 2015 Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Υπουργείο (1).

Πίνακας 1. Υπουργείο (1). Πίνακας 1 Υπουργείο (1). ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΔΑΠΑΝΕΣ Τ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ έτους (Ποσά σε.) ποσά για Κατανεμημένο κατανομή ποσό από φορέα Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣς (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ΚΑΕ 0 Εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : E-Mail : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : E-Mail : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : E-Mail : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπληρώνουμε το όνομα του Φορέα μας Μπαίνουμε στο φύλλο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2012

Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ισολογισµός και Λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της Κεντρικής ιοίκησης Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2014-2015, που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στην Κέρκυρα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011»

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 19.07.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 459 ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8-10241 AΘΗΝΑ Πληροφορίες: Καραμήτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουλίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουλίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 25 / 8 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8763 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.:2/37526 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 20 η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αριθ. πρωτ.:2/37526 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 20 η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα 27 Μαΐου 2009 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.:2/37526 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 20 η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Νέοι Kωδικοί Ο ν ο µ α σ ί α Παλαιοί Kωδικοί 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0200 Αµοιβές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΘΕΜΑ 1 ο : «1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2015». Την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα