Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προµήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ(ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ), ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (.Ε.Π.Π.Α.Θ.), ΤΗΣ Α ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Αρ. µελέτης: 04/2015 Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου Αρ. Πρωτ.: 14121/ Ο Ρ Ο Ι Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ο ήµαρχος Θέρµης Ν. Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη, την υπ αριθµ 1/2015 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Α/Θµιας Σχολικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ αριθµ 4/2015 ενιαίας µελέτης προµήθειας υγρών καυσίµων και ελαιολιπαντικών, στο τµήµα που την αφορά και έγκριση της πίστωσης, την υπ αριθµ 1/2015 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Β/Θµιας Σχολικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ αριθµ 4/2015 ενιαίας µελέτης προµήθειας υγρών καυσίµων και ελαιολιπαντικών, στο τµήµα που την αφορά και έγκριση της πίστωσης, την υπ αριθµ 24/2015 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος & Αθλητισµού θέρµης (.Ε.Π.Π.Α.Θ.), περί έγκρισης της υπ αριθµ 4/2015 ενιαίας µελέτης προµήθειας υγρών καυσίµων και ελαιολιπαντικών, στο τµήµα που την αφορά και δέσµευσης των πιστώσεων, την υπ αριθµ 14/2015 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ήµου θέρµης (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.), περί έγκρισης της υπ αριθµ 4/2015 ενιαίας µελέτης προµήθειας υγρών καυσίµων και ελαιολιπαντικών, στο τµήµα που το αφορά και δέσµευσης των πιστώσεων, την υπ αριθµ 61/2015 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης περί έγκρισης εκτέλεσης της ενιαίας προµήθειας µε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό και την υπ αριθµ 192/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί ψήφισης των πιστώσεων έτους 2015 και πρόβλεψης 1/33

2 πιστώσεων έτους 2016, που αφορούν το ήµο, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης, καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης και έγκρισης των όρων διακήρυξης, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ιεθνή δηµόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό µειοδοτικό διαγωνισµό και µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη µειοδότη της προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης και ελαιολιπαντικών (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη, πετρέλαιο θέρµανσης, ελαιολιπαντικά) προϋπολογισµού ,80 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την κάλυψη αναγκών του ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, των ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ), της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (.Ε.Π.Π.Α.Θ.), της Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ Σχολικής Επιτροπής του ήµου θέρµης Η δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί αντίστοιχα από ίδιους πόρους του κάθε φορέα ως εξής: Για τα καύσιµα Όσον αφορά το ήµο Θέρµης, η συνολική δαπάνη της προµήθειας καυσίµων κίνησης και θέρµανσης ( ,02 ευρώ µε ΦΠΑ, Α Οµάδα µελέτης 4/2015) θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου, σε ότι αφορά το 2015: 1. ΚΑ , τίτλος «Προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων», ποσό ευρώ. 2. ΚΑ , τίτλος «Προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων», ποσό ευρώ. 3. ΚΑ , τίτλος «Προµήθεια καυσίµων κίνησης µηχανηµάτων έργων», ευρώ. 4. ΚΑ , τίτλος «Προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων», ποσό ,31 ευρώ. 5. ΚΑ , τίτλος «Προµήθεια καυσίµων κίνησης µηχανηµάτων έργων», ποσό ευρώ. 6. ΚΑ , τίτλος «Προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων», ποσό ευρώ. 7. ΚΑ , τίτλος «Προµήθεια καυσίµων κίνησης µηχανηµάτων έργου», ποσό ευρώ. 8. ΚΑ , τίτλος «Προµήθεια καυσίµων χορτοκοπτικών», ποσό ευρώ. 2/33

3 9. ΚΑ , τίτλος «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό», ποσό ευρώ. 10. ΚΑ , τίτλος «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό», ποσό ευρώ. 11. ΚΑ , τίτλος «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό», ποσό ευρώ. 12. ΚΑ , τίτλος «Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης θερµοκηπίων», ποσό 1.831,69 ευρώ. 13. ΚΑ τίτλος «Προµήθεια καυσίµων γεννήτριας και δονητικής πλάκας», ποσό ευρώ Σύνολο πιστώσεων προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015, ευρώ (µε ΦΠΑ). Το υπόλοιπο ποσό των ,02 (µε ΦΠΑ) θα καλυφθεί από πιστώσεις προϋπολογισµού οικονοµικού έτους Όσον αφορά το ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.. η συνολική δαπάνη της προµήθειας καυσίµων κίνησης και θέρµανσης (88.995,93 ευρώ µε ΦΠΑ, Β Οµάδα µελέτης 4/2015) θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων του έτους 2015: ΚΑ , τίτλος «Προµήθεια πετρελαίου κίνησης µεταφορικών µέσων», ποσό 5.300,00 ευρώ. ΚΑ , τίτλος «Προµήθεια βενζίνης µεταφορικών µέσων», ποσό 3.600,00 ευρώ. ΚΑ , τίτλος «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό», ποσό ,70 ευρώ. Σύνολο πιστώσεων προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015, ,70 ευρώ (µε ΦΠΑ). Το υπόλοιπο ποσό των ,23 (µε ΦΠΑ) θα καλυφθεί από πιστώσεις προϋπολογισµού οικονοµικού έτους /33

4 Όσον αφορά την.ε.π.π.α.θ. η συνολική δαπάνη της προµήθειας καυσίµων κίνησης και θέρµανσης (85.950,25 ευρώ µε ΦΠΑ, Γ Οµάδα µελέτης 4/2015) θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων του έτους 2015: ΚΑ , τίτλος «Βενζίνη αµόλυβδη», ποσό 2.023,20 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).. ΚΑ τίτλος ΦΠΑ δαπανών 23% 465,33 ευρώ ΚΑ , τίτλος «Πετρέλαιο θέρµανσης για Αθλητικά Κέντρα», ποσό 7.544,64 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).. ΚΑ τίτλος ΦΠΑ δαπανών 23% 1.735,27 ευρώ ΚΑ , τίτλος «Πετρέλαιο θέρµανσης για Πολιτιστικά Κέντρα», ποσό ,76 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).. ΚΑ τίτλος ΦΠΑ δαπανών 23% 2.358,37 ευρώ ΚΑ , τίτλος «Πετρέλαιο θέρµανσης για Αθλητικά Κέντρα», ποσό 617,51 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).. ΚΑ τίτλος ΦΠΑ δαπανών 23% 142,02 ευρώ ΚΑ , τίτλος «Πετρέλαιο θέρµανσης για Πολιτιστικά Κέντρα», ποσό 3.444,29 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).. ΚΑ τίτλος ΦΠΑ δαπανών 23% 792,19 ευρώ ΚΑ , τίτλος «Πετρέλαιο θέρµανσης για Αθλητικά Κέντρα», ποσό 2.546,31 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).. ΚΑ τίτλος ΦΠΑ δαπανών 23% 585,65 ευρώ ΚΑ , τίτλος «Πετρέλαιο θέρµανσης για Πολιτιστικά Κέντρα», ποσό 2.025,57 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).. ΚΑ τίτλος ΦΠΑ δαπανών 23% 465,89 ευρώ Σύνολο πιστώσεων προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015, ,00 ευρώ (µε ΦΠΑ). Ποσό µελέτης που αφορά τα καύσιµα κίνησης και θέρµανσης της.ε.π.π.α.θ για το έτος 2015, ευρώ (µε ΦΠΑ). 4/33

5 Το υπόλοιπο ποσό των ,25 (µε ΦΠΑ) θα καλυφθεί από πιστώσεις προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 Όσον αφορά την Α θµια Σχολική Επιτροπή ( ηµοτική Ενότητα Θέρµης) η συνολική προµήθεια (45.390,87 ευρώ µε ΦΠΑ, Οµάδα µελέτης 4/2015) θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής Επιτροπής. Όσον αφορά την Α θµια Σχολική Επιτροπή ( ηµοτική Ενότητα Μίκρας) η συνολική προµήθεια (40.347,44 ευρώ µε ΦΠΑ, Ε Οµάδα µελέτης 4/2015) θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής Επιτροπής. Όσον αφορά την Α θµια Σχολική Επιτροπή ( ηµοτική Ενότητα Βασιλικών) η συνολική προµήθεια (35.304,01 ευρώ µε ΦΠΑ, Ζ Οµάδα µελέτης 4/2015) θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής Επιτροπής. Όσον αφορά την Β θµια Σχολική Επιτροπή ( ηµοτική Ενότητα Θέρµης) η συνολική προµήθεια (45.390,87 ευρώ µε ΦΠΑ, Η Οµάδα µελέτης 4/2015) θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής Επιτροπής. Όσον αφορά την Β θµια Σχολική Επιτροπή ( ηµοτική Ενότητα Μίκρας) η συνολική προµήθεια (45.390,87 ευρώ µε ΦΠΑ, Θ Οµάδα µελέτης 4/2015) θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής Επιτροπής. Όσον αφορά την Β θµια Σχολική Επιτροπή ( ηµοτική Ενότητα Βασιλικών) η συνολική προµήθεια (40.347,44 ευρώ µε ΦΠΑ, Ι Οµάδα µελέτης 4/2015) θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής Επιτροπής. Για τα ελαιολιπαντικά Όσον αφορά το ήµο Θέρµης, η συνολική δαπάνη της προµήθειας ελαιολιπαντικών ειδών (58.332,75 ευρώ µε ΦΠΑ, Κ Οµάδα µελέτης 4/2015) θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις του προϋπολογισµού του ήµου ως εξής: Στο οικονοµικό έτος 2015 ΚΑ τίτλος «Προµήθεια λιπαντικών & AD Blue και αντιψυκτικών µεταφορικών µέσων» ποσό ευρώ ΚΑ τίτλος «Προµήθεια λιπαντικών & AD Blue και αντιψυκτικών µεταφορικών µέσων» ποσό ευρώ ΚΑ τίτλος «Προµήθεια λιπαντικών & AD Blue και αντιψυκτικών µεταφορικών µέσων» ποσό ευρώ ΚΑ τίτλος «Προµήθεια λιπαντικών & AD Blue και αντιψυκτικών µεταφορικών µέσων» ποσό ευρώ Σύνολο πιστώσεων έτους 2015, ευρώ (µε ΦΠΑ). Το υπόλοιπο ποσό των ,75 (µε ΦΠΑ) θα καλυφθεί από πιστώσεις προϋπολογισµού οικονοµικού έτους /33

6 Όσον αφορά το ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ, η συνολική δαπάνη της προµήθειας ελαιολιπαντικών ειδών (841,32 ευρώ µε ΦΠΑ, Λ Οµάδα µελέτης 4/2015) θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις του προϋπολογισµού του ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ ως εξής: Στο οικονοµικό έτος 2015 ΚΑ τίτλος «Προµήθεια λιπαντικών µεταφορικών µέσων» ποσό 420,66 ευρώ µε ΦΠΑ. Το υπόλοιπο ποσό των 420,66 (µε ΦΠΑ) θα καλυφθεί από αντίστοιχη πίστωση του προϋπολογισµού στο οικονοµικό έτος 2016 Όσον αφορά τη.ε.π.π.α.θ., η συνολική δαπάνη της προµήθειας ελαιολιπαντικών ειδών (190,03 ευρώ µε ΦΠΑ, Μ Οµάδα µελέτης 4/2015) θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις προϋπολογισµού της.ε.π.π.α.θ ως εξής; Οικονοµικό έτος 2015 ΚΑ τίτλος «Λιπαντικά οχηµάτων» ποσό 39 ευρώ ΚΑ τίτλος «ΦΠΑ 23%» ποσό 8,97 ευρώ ΚΑ τίτλος «Λιπαντικά χλοοκοπτικών» ποσό 38 ευρώ ΚΑ τίτλος «ΦΠΑ 23%» ποσό 8,74 ευρώ Οικονοµικό έτος 2016 ΚΑ τίτλος «Λιπαντικά οχηµάτων» ποσό 53 ευρώ ΚΑ τίτλος «ΦΠΑ 23%» ποσό 12,19 ευρώ ΚΑ τίτλος «Λιπαντικά χλοοκοπτικών» ποσό 53 ευρώ ΚΑ τίτλος «ΦΠΑ 23%» ποσό 12,19 ευρώ Η προµήθεια ελαιολιπαντικών της Μ Οµάδας µέχρι το ποσό των 60,00 µε ΦΠΑ θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις του προϋπολογισµού (της.ε.π.π.α.θ.) οικονοµικού έτους Το υπόλοιπο ποσό των 130,03 µε ΦΠΑ θα καλυφθεί από πιστώσεις προϋπολογισµού (της.ε.π.π.α.θ.) οικονοµικού έτους Άρθρο 1ο Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών, λήψη πληροφοριών δηµοσίευση. 1.1 Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», και στο Π 60/07. 6/33

7 ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η 28/05/2015 και ώρα 08.00:00 π.µ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 05/06/2015 και ώρα 17:00:00 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί για µία (1) φορά στο τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (άρθρο 8 παρ. 6Β του Ν. 2741/1999), σε δύο(2) οικονοµικές εφηµερίδες, µια ηµερησια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα µε έδρα το νοµό Θεσσαλονίκης (άρθρο 5 παρ.1 του ΕΚΠΟΤΑ),και σε µία εβδοµαδιαία και µια ηµερήσια τοπική εφηµερίδα µε έδρα το νοµό Θεσσαλονίκης ( παρ. Β1, περ. (β) άρθρου 3 ν. 3548/2007) Η διακήρυξη και η µελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗ ΗΣ Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρ. 1 περ. β' άρθρου 5 ΕΚΠΟΤΑ) Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί σε εµφανές µέρος του ήµου Θέρµης, ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί σε επιµελητήρια, συνδέσµους (παρ. 1 περ. α άρθρου 5 ΕΚΠΟΤΑ), επίσης θα διατίθεται η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισµού (µελέτη, τεχνική έκθεση, συγγραφή υποχρεώσεων προδιαγραφές και προϋπολογισµός,) από το διαδίκτυο στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου θέρµης, στη διεύθυνση:www.dimosthermis.gr (Ενηµέρωση ιακηρύξεις) Συµπληρωµατικές πληροφορίες διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού : Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου.pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες από τη λήψη της αίτησης. 7/33

8 Στοιχεία αρµοδίων υπαλλήλων: Αθανάσιος Κολοκυθάς και Κυριάκης Μιχάλης, τηλέφωνα , , fax , e mail: Άρθρο 2ο (Ισχύουσα νοµοθεσία) Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν: α.- Η παρούσα διακήρυξη. β.- Το π.δ. 60/2007 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». γ.- Ο ν. 2286/95 «Περί προµηθειών του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» σε συνδυασµό µε τον ΕΚΠΟΤΑ δ.- Η Υπουργική Απόφαση µε αριθµό 11389/93 «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 185 Β / ). ε.- Ο ν. 3463/2006 ( ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). στ.- Τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 4 Πράξη Νοµοθετικού περιεχοµένου ΦΕΚ 240/ τεύχος Α, Ν 4111 (ΦΕΚ 18/ ) σύµφωνα µε την οποία η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ήµους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται. ζ.- Η αρ. Π1/84/1997 (Φ.Ε.Κ.319 Β') απόφαση υπουργού Ανάπτυξης µε την οποία εξαιρέθηκε η ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.), των προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη προµηθευτών χορηγητών πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης, βενζίνης αµόλυβδης, super και απλής και ελαίων λιπάνσεως. η. Ο ν 3852/2010 Πρόγραµµα Καλλικράτης θ) - Της ΚΥΑ Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400/ τεύχος Β) µε την οποία ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας,Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. ι) 0 Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/ ) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ ), κ) - Της Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες καιδιαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» λ) - Της µε αριθµ. πρωτ. ΠΙ/542/ 4/3/ 2014 (Α Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα«ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ)» µ) - Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/ )«ιοικητικές Απλουστεύσεις... και λοιπέςρυθµίσεις». ν) - Του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικήςοικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 8/33

9 ξ) - Την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του ν.4320/2015 µε την οποία ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β του νόµου 4281/2014, αρχίζει από την 31η εκεµβρίου 2015, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιµέρους διατάξεις του. Αν κάποιος από τους όρους της διακήρυξης έρχεται σε αντίφαση µε τα παραπάνω και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα εντοπιστεί από ένσταση διαγωνιζοµένου, τότε, όπως εξ άλλου και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, κατισχύουν τα αναφερόµενα στα παραπάνω (β),(γ), (δ) και (ε). Αρµόδια για επίλυση οιωνδήποτε διαφορών προκύψουν σε οποιαδήποτε φάση της παρούσας προµήθειας, είναι τα ικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Άρθρο 3ο ( ικαιούµενοι συµµετοχής) Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί). β) Όλα τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά. γ) Συνεταιρισµοί. δ) Ενώσεις προµηθευτών, εφ' όσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Όλοι οι ως άνω πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι προµηθευτές του δηµοπρατούµενου αντικειµένου παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, και να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο ή επαγγελµατική οργάνωση. Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό : Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ. - ιαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 1 Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 9/33

10 από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 2 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. Άρθρο 4ο (Συµβατικά στοιχεία) Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η παρούσα διακήρυξη. β) Η συγγραφή των υποχρεώσεων & οι τεχνικές προδιαγραφές γ) Η τεχνική έκθεση δ) Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ε) Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς Άρθρο 5ο (Φάκελος προσφοράς) Με ποινή αποκλεισµού οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του ΕΣΗ ΗΣ. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων σε αυτόν συντάσσονται, επί ποινή αποκλεισµού, στην Ελληνική Γλώσσα ή µεταφράζονται και επικυρώνονται από αναγνωρισµένη αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση δεν γίνονται δεκτά. Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 10/33

11 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου ««ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: ικαιολογητικά συµµετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά συµµετοχής, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/ ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Ο κάθε προµηθευτής που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά συµµετοχής, ανάλογα µε τα είδη της προµήθειας που υποβάλει προσφορά. ηλαδή Εφόσον κάποιος συµµετέχων υποβάλει προσφορά µόνο για ελαιολιπαντικά είδη δεν έχει την υποχρέωση να υποβάλει τις υπ αριθµ 3, 4, 5, 9, 10 υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται σε είδη καυσίµων. Αντίστοιχα εάν κάποιος συµµετέχων υποβάλει προσφορά µόνο για είδη καυσίµων δεν έχει την υποχρέωση να υποβάλει τις υπ αριθµ 11, 12, 13 υπεύθυνες δηλώσεις και την υπ αριθµ 14 βεβαίωση, που αναφέρονται σε ελαιολιπαντικά είδη. Επίσης εάν κάποιος συµµετέχων υποβάλει προσφορά µόνο για οµάδα καυσίµων στην οποία υπάρχει µόνο το είδος του πετρελαίου θέρµανσης τότε στην υπ αριθµ 3 υπεύθυνη δήλωση δεν έχει την υποχρέωση να αναφερθεί στη δηλωσή του, περί του εδαφ. (β) «το συνεργαζόµενο πρατήριο υγρά καύσιµα κίνησης», αλλά µόνο για τα υπόλοιπα. Σε περίπτωση που κάποιος συµµετέχων υποβάλει προσφορά για όλες τις οµάδες του διαγωνισµού, θα πρέπει να υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που είναι απαραίτητα. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής είναι τα εξής: 1. Η κατά το Άρθρο 10 εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 2. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζοµένου ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή θα αναφέρονται ρητά τα σηµεία εκείνα της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που δεν αποδέχεται προκειµένου να αξιολογηθούν (παρ.5 του άρθρου 12 της Υ.Α /93). 3. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζοµένου ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να προµηθεύει καύσιµα κίνησης και θέρµανσης τον εκάστοτε φορέα ή φορείς της προµήθειας σύµφωνα µε όσα αναφέρονται την υπ 11/33

12 αριθµ 4/2015 µελέτη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου Θέρµης και την παρούσα διακήρυξη. Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς (α) ο χρόνος παράδοσης σε ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία της έγγραφης παραγγελίας (όχι µεγαλύτερη των δύο (2) ηµερών) όσον αφορά το πετρέλαιο θέρµανσης και αυθηµερόν για τα καύσιµα κίνησης και (β) το συνεργαζόµενο πρατήριο καυσίµων που θα πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του ήµου Θέρµης, εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος δεν διατηρεί πρατήριο εντός των διοικητικών ορίων του ήµου Θέρµης, στο οποίο θα εφοδιάζονται τα οχήµατα του εκάστοτε φορέα της προµήθειας µε υγρά καύσιµα κίνησης. 4 Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του νοµίµου εκπροσώπου του συνεργαζόµενου πρατηρίου (εντός διοικητικών ορίων του δήµου), σε περίπτωση συνεργασίας µε κάποιον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας καυσίµων υπέρ του ανωτέρω συµµετέχοντα, για κάποιον ή κάποιους φορείς της προµήθειας, θα εφοδιάζει για λογαριασµό του συµµετέχοντα τα οχήµατα του εκάστοτε φορέα µε τον οποίο θα υπογράψει σύµβαση προµήθειας καυσίµων ο συµµετέχων, καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα απευθύνεται προς τον ήµο Θέρµης. 5. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του νοµίµου εκπροσώπου του διυλιστηρίου, όπου θα παραχθούν τα προϊόντα, ή προκειµένου περί µεταπράτου, του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας η οποία τον προµηθεύει προϊόντα, µε την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα απευθύνεται προς τον ήµο Θέρµης. 6. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της επιχείρησης του συµµετέχοντος σε διαγωνισµούς δηµοσίου, οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (παρ.1β άρθρου 9 της Υ.Α /93 τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) 7. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 για το εάν ο διαγωνιζόµενος έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 8. Υπεύθυνη ήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, για τη συνέπεια της εταιρίας στην εκπλήρωση, τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς τις υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα και ΟΤΑ, καθώς και εάν αυτή έχει υποπέσει στο παράπτωµα υποβολής ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβούς δήλωσης κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.(παρ. 1γ, 1δ& 1ε άρθρου της Υ.Α 11389/93 τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 9. Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων (και του συµµετέχοντα και του συνεργαζόµενου πρατηρίου (εντός διοικητικών ορίων του ήµου) εφόσον υπάρχει συνεργασία µεταξύ αυτών 12/33

13 10. Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων (και του συµµετέχοντα και του συνεργαζόµενου πρατηρίου (εντός διοικητικών ορίων του ήµου) εφόσον υπάρχει συνεργασία µεταξύ αυτών 11. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζοµένου ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να προµηθεύει µε ελαιολιπαντικά είδη τον εκάστοτε φορέα ή φορείς της προµήθειας, στο σηµείο που θα του υποδείξει ο φορέας, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην υπ αριθµ 4/2015 µελέτη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου Θέρµης και την παρούσα διακήρυξη. Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς (α) ο χρόνος παράδοσης σε ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία της έγγραφης παραγγελίας (όχι µεγαλύτερη των πέντε (5) ηµερών) όσον αφορά τα ελαιολιπαντικά 12. ήλωση (του Ν. 1599/1986 αρ. 8 παρ. 4) του διαγωνιζοµένου που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των λιπαντικών που προσφέρει. Επίσης, πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευαστούν τα λιπαντικά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους. 13. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά, µερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της Υπ. δήλωση 12, πρέπει να επισυνάψουν στην προσφορά τους και Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα είδη µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 14. Βεβαίωση συµµετοχής σε Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρησης (ΣΣΕ ) µε τον Αριθµό Μητρώου Παραγωγού, ο οποίος θα πρέπει να είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που κάποιος συµµετέχων δεν έχει την υποχρέωση να είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο, θα πρέπει να υποβάλλει αντίστοιχη Βεβαίωση και Αριθµό Μητρώου του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα από τον οποίο προµηθεύεται. 15. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει τροποποιήσει τις ζητούµενες ποσότητες και περιγραφές ειδών στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς της υπηρεσίας. 16. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 όπου θα αναφέρεται η οµάδα ή οι οµάδες του προϋπολογισµού για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά Σε ότι αφορά στην συµµετοχή εταιρειών (όχι ατοµικών) απαιτούνται τα παρακάτω: Για τις ανώνυµες εταιρίες, θα αναρτηθεί πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. Επίσης πρέπει να επισυνάπτεται και υπεύθυνη δήλωση του ιευθύνοντα Συµβούλου, στην οποία θα αναγράφονται τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και ότι αυτό είναι σε ισχύ. Οι Ι.Κ.Ε.,οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες ή οποιαδήποτε άλλης µορφής προσωπική εταιρία, για την νοµιµότητα της συµµετοχής τους πρέπει να 13/33

14 υποβάλουν τα νόµιµα δικαιολογητικά εκπροσώπησης της επιχείρησης (αντίγραφο καταστατικού ή τροποποίηση αυτού θεωρηµένο αρµοδίως). Επιπλέον πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση εκπροσώπησης ένωσης προµηθευτών υποβάλλεται συµβολαιογραφική πράξη περί εξουσιοδότησης κατάθεσης της προσφοράς Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης: α. Οι Έλληνες πολίτες: 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει αν τελούν ή όχι υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης αν τελούν ή όχι υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει αν είναι ενήµεροι (α) ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και (β) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. β. Οι Αλλοδαποί: 1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει αν συντρέχουν ή όχι οι περιπτώσεις (2) και (3) του εδαφίου α., της παραγράφου αυτής. 3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α και β εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. 14/33

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ Ω ΩΝΗΣ [Αρ. Πρωτ.: 454/19.1.2015] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ω ΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 157.570,73

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15PROC002518996 2015-01-08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 641.523.73 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 147.550.46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 789.074.19 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649236 2015-03-18

15PROC002649236 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2449/18-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 4/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 11108 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Έχοντας υπόψη: Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2504 Ημερομηνία: 24-02-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2504 Ημερομηνία: 24-02-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 540.425,03 (μαζί με ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002526099 2015-01-15

15PROC002526099 2015-01-15 15PROC002526099 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δώρα Παπαδοπούλου Τηλ. 23513/50506 Φαξ. 23513/50470

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002811372 2015-05-29

15PROC002811372 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 20-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4540 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2015-2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη : 1) Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 20304 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 20304 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aργοστόλι:29/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 20304 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ.: Για τις εργασίες: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002920373 2015-07-17

15PROC002920373 2015-07-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών διατροφής-τροφίμων Αριθμός Μελέτης: 144/2015 Αριθ.πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακήρυξη -- Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου -- 2016 Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακήρυξη -- Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου -- 2016 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμας, 18 Αυγούστου 2015 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 35397 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002729869 2015-04-27

15PROC002729869 2015-04-27 15PROC002729869 2015-04-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ηλεκτροφωτισμού Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 14, 17121 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:17414/21-4-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:17414/21-4-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:17414/21-4-2015 ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015. Προϋπολογισµού: 155.126,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015. Προϋπολογισµού: 155.126,40 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ//ΝΣΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΡΕΣΙΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Σίτιση των µαθητών Καλλιτεχνικού & Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου έτους 2015 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:./2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ : 15PROC002610655

Α ΑΜ : 15PROC002610655 Α ΑΜ : 15PROC002610655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ: 17943/26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡOI ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα