ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2013-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ."

Transcript

1 ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ιούλιος 2013 Λευκωσία, Κύπρος 0

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία Σκοπός του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία στην Κύπρο είναι η προώθηση της πραγμάτωσης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών για όλα τα άτομα με αναπηρίες χωρίς διάκριση οποιουδήποτε είδους με βάση την αναπηρία. 2. Σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες που η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε σε Νόμο το 2011, με τον περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικό) Νόμο του 2011, Ν.8(ΙΙΙ)/2011 1, τα Κράτη Μέρη της Σύμβασης αναλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, να υιοθετήσουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα για την εφαρμογή των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στη Σύμβαση. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει, ως κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη στη διαμόρφωση εθνικών σχεδίων δράσης για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης. 3. Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Υπουργικό Συμβούλιο, με τις Αποφάσεις του αρ ημερομηνίας και αρ και ημερομηνία , με τις οποίες ενέκρινε την κύρωση της Σύμβασης και τους μηχανισμούς εφαρμογής και παρακολούθησης της Σύμβασης, εξουσιοδότησε το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ως το Κεντρικό Σημείο για την εφαρμογή της Σύμβασης, να συντονίσει την ετοιμασία του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης της Κύπρου για την Αναπηρία. 4. Το Παγκύπριο Συμβούλιο για τα Άτομα με Αναπηρίες, ως ο Συντονιστικός Μηχανισμός για τη διευκόλυνση των δράσεων εφαρμογής της Σύμβασης, ενέκρινε στις , τη σύσταση οκτώ Θεματικών Τεχνικών Επιτροπών για να εργαστούν παράλληλα για την ετοιμασία της πρώτης Εθνικής Έκθεσης της Κύπρου προς τον ΟΗΕ για την εφαρμογή της Σύμβασης και του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία, σε οκτώ θεματικές ενότητες που έκρινε ως 1 Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 0Prwtokollo.pdf 2 Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 1

3 προτεραιότητες για την Κύπρο. Οι οκτώ Θεματικές Τεχνικές Επιτροπές και τα κυριότερα άρθρα της Σύμβασης που αφορούν είναι : Τεχνική Επιτροπή Ισότητας, καταπολέμησης των διακρίσεων, ευαισθητοποίησης και στατιστικών ( Άρθρα 5,8,31) Τεχνική Επιτροπή Προσβασιμότητας στο Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον (Άρθρα 9,30) Τεχνική Επιτροπή Προσβασιμότητας στις Μεταφορές (Άρθρο 9) Τεχνική Επιτροπή Προσβασιμότητας στην Πληροφόρηση (Άρθρα 9, 21) Τεχνική Επιτροπή Ανεξάρτητης Διαβίωσης, Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Κινητικότητας και Κοινωνικής Προστασίας (Άρθρα 19, 20, 28, 30) Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (Άρθρα 24, 26) Τεχνική Επιτροπή Υγείας και Αποκατάστασης (Άρθρα 25, 26) Τεχνική Επιτροπή Απασχόλησης (Άρθρο 27) Μεθοδολογία ετοιμασίας Σχεδίου Δράσης 5. Το Σχέδιο Δράσης είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας οκτώ Θεματικών Τεχνικών Επιτροπών, με συντονισμό από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες και με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, εκπροσώπων της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων και εκπροσώπων, ως παρατηρητών, του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 6. Για τη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ακολούθησε τις πιο κάτω ενέργειες: Συντόνισε τον ορισμό 81 Σημείων Επαφής σε 65 κρατικές υπηρεσίες αρμόδιες για θέματα αναπηρίας (από 55 Διοικήσεις/Τμήματα/Υπηρεσίες Υπουργείων, 8 Ημικρατικούς Οργανισμούς και 2 Ενώσεις Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και διοργάνωσε εργαστήριο και συναντήσεις ενημέρωσης για τους όρους εντολής τους. 2

4 Συμπλήρωσε τη σύνθεση των Θεματικών Τεχνικών Επιτροπών με τον ορισμό 10 εκπροσώπων της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων καθώς και 7 εκπροσώπων του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- ως παρατηρητών. Μελέτησε τα σχέδια δράσης άλλων κρατών μερών της Σύμβασης, ως καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν στις εξαμηνιαίες συνεδρίες του High Level Group on Disability της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή στα ετήσια Συνέδρια Εργασίας για την εφαρμογή της Σύμβασης που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2010, 2011 και Συγκάλεσε 12 συνεδρίες των 8 Θεματικών Τεχνικών Επιτροπών, κατά την περίοδο Φεβρουαρίου Ιουλίου 2013, τα μέλη των οποίων υπέβαλαν εισηγήσεις και συζήτησαν τις προτεινόμενες για την επόμενη τριετία δράσεις, παράλληλα με τη συζήτηση της υφιστάμενης κατάστασης και ετοιμασία της Εθνικής Έκθεσης της Κύπρου για τη Σύμβαση. Εξασφάλισε τη συγκατάθεση των αρμόδιων, για την υλοποίηση των δράσεων, Υπηρεσιών. 7. Κάθε δράση που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία : Διαπνέεται από το πνεύμα, τη φιλοσοφία και τις αρχές της Σύμβασης. Συνάδει με τις διατάξεις της Σύμβασης, καθώς και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία Περιγράφει το σκοπό της, το περιεχόμενο της, τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης, το χρονοδιάγραμμα, τη χρηματοδότηση της και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 8. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης ετοιμάστηκε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη για την κυπριακή οικονομία περίοδο, αφού η Κυπριακή Δημοκρατία αναγκάστηκε το 2012 να προσφύγει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ζητώντας χρηματοοικονομική στήριξη και καταλήγοντας σε συμφωνία για Μνημόνιο Συναντίληψης και την εφαρμογή προγράμματος οικονομικής προσαρμογής από το Μάρτιο του Λαμβάνοντας επομένως υπόψη τους διαθέσιμους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους του κράτους για την τριετία , όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης, θα υλοποιηθούν, χωρίς επιπρόσθετο κόστος, στα πλαίσια των διαθέσιμων που εγκρίνονται για κάθε υπηρεσία μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. 3

5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΙΣΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ Αρμόδιοι Φορείς Χρονοδιάγραμμα 1.Περαιτέρω εκσυγχρονισμός νομοθετικού πλαισίου 1.1 Επαναθεώρηση όλων των νομοθεσιών που ρυθμίζουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και εντοπισμός αναγκαίων βελτιώσεων για την περαιτέρω υλοποίηση των υποχρεώσεων του κράτους για υλοποίηση της Σύμβασης ΟΗΕ. Αρμόδια για κάθε νομοθεσία Υπουργεία Νομική Υπηρεσία Περαιτέρω ενδυνάμωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες 2.1 Έκδοση και κυκλοφορία της Εθνικής Έκθεσης για την εφαρμογή της Σύμβασης και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. 2. Εκδόσεις που προάγουν την ενημέρωση και βελτίωση της γνώσης και του σεβασμού προς την αναπηρία 2.2 Μετάφραση στα Ελληνικά και έκδοση Βιβλιαρίου της Unicef που εξηγεί το νόημα της Σύμβασης σε απλή γλώσσα για τα παιδιά. 2.3 Επανέκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για τα Σχέδια Κοινωνικών Παροχών του ΤΚΕΑΑ, τα Σχέδια Επαγγελματικής Αποκατάστασης και το Νόμο περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) 2013 Ενημέρωση ατόμων με αναπηρίες για τα δικαιώματα τους και περαιτέρω βελτίωση της γνώσης και του σεβασμού της κοινωνίας προς την αναπηρία, τη διαφορετικότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 4

6 1 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΙΣΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ Αρμόδιοι Φορείς Χρονοδιάγραμμα 2.4 Ετοιμασία και αποστολή ενημερωτικού υλικού προς τις Οργανώσεις των Ατόμων με Αναπηρίες για τα δικαιώματα προσφυγής τους σε περίπτωση ενδεχόμενης άνισης μεταχείρισης Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οπτικο-ακουστική ενημέρωση / εύλογες προσαρμογές 3.1 Μετατροπή της Σύμβασης, της Εθνικής Έκθεσης και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης σε μορφή Braille και ηχητική μορφή 3.2 Μετατροπή της Σύμβασης, της Εθνικής Έκθεσης και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης σε απλή εικονογραφημένη μορφή (easy to read) 3.3 Αναπαραγωγή φιλμ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και υποτιτλισμός του ΤΚΕΑΑ 2013 Ενημέρωση ατόμων με αναπηρίες για τα δικαιώματα τους και περαιτέρω βελτίωση της γνώσης και του σεβασμού της κοινωνίας προς την αναπηρία, τη διαφορετικότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 3.4 Μετατροπή των ενημερωτικών εντύπων που εκδίδονται κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας (π.χ. ενημερωτικά για ασθένειες, σχέδια δράσης Υπουργείο Υγείας 2014 Ενίσχυση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στην ενημέρωση για τα δικαιώματα τους στον τομέα της υγείας 5

7 1 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΙΣΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ Αρμόδιοι Φορείς Χρονοδιάγραμμα κτλ) α) σε γραφή Braille ή ηχητική μορφή, β) σε προσβάσιμο κείμενο Easy to Read για άτομα με νοητική αναπηρία 4. Ηλεκτρονική ενημέρωση 4.1 Δημιουργία μόνιμου καναλιού επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας του ΤΚΕΑΑ για την υποβολή εισηγήσεων από πολίτες και οργανωμένα σύνολα για δράσεις εφαρμογής της Σύμβασης. 4.2 Μετατροπή τις ιστοσελίδας του ΤΚΕΑΑ από το ΤΥΠ σε πλήρως προσβάσιμη μορφή για όλα τα άτομα με αναπηρίες 4.3 Ετοιμασία βιβλιαρίου σε ηλεκτρονική μορφή για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στην προσβασιμότητα στις μεταφορές ΤΚΕΑΑ Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Τμήμα Οδικών Μεταφορών Ενημέρωση ατόμων με αναπηρίες για τα δικαιώματα τους και περαιτέρω βελτίωση της γνώσης και του σεβασμού της κοινωνίας προς την αναπηρία, τη διαφορετικότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 5. Συγκέντρωση Στατιστικών Στοιχείων για την 5.1 Συγκέντρωση και θεματική ταξινόμηση στατιστικών στοιχείων για παράπονα ατόμων με αναπηρίες Επίτρ.Διοικ.και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

8 1 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΙΣΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ Αρμόδιοι Φορείς Χρονοδιάγραμμα Αναπηρία 5.2 Δημιουργία βάσης δεδομένων μέσα από τη λειτουργία του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και της Λειτουργικότητας ΤΚΕΑΑ Ενίσχυση της τεκμηρίωσης και της επιστημονικής αντίληψης για την αναπηρία στην Κύπρο 5.3 Δημιουργία στατιστικών δεδομένων όσον αφορά συγκεκριμένα τα παιδιά με αναπηρίες στον εκπαιδευτικό τομέα μέσα από τη σημερινή ευρύτερη ομάδα των παιδιών με ειδικές ανάγκες 5.4 Συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων που να αφορούν την υγεία και τα άτομα με αναπηρία / παθήσεις που προκαλούν αναπηρία στα πλαίσια των δυνατοτήτων της Μονάδας Παρακολούθησης Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Υπουργείο Υγείας Ενίσχυση της τεκμηρίωσης και της επιστημονικής αντίληψης για την αναπηρία στην Κύπρο 6. Έρευνες 6.1 Εξέταση της δυνατότητας ενσωμάτωσης ερωτήσεων σχετικών με την αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Έρευνα Υγείας 2014 Στατιστική Υπηρεσία ΤΚΕΑΑ - ΚΥΣΟΑ

9 2 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΌΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αρμόδιοι Φορείς Χρονοδιάγραμμα 7. Τροποποίηση και βελτίωση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμών 7.1 Εκπόνηση εγγράφου για την προσβασιμότητα και την ασφάλεια στην χρήση το οποίο θα υιοθετηθεί ως παράρτημα στον Κανονισμό 61Η των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμών. Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Εσωτερικών Τα δομικά έργα που θα σχεδιάζονται και θα κατασκευάζονται θα είναι προσβάσιμα και ασφαλή στην χρήση από όλους τους χρήστες συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. 8. Βελτίωση προσβασιμότητας υφιστάμενων κτηρίων 8.1 Έρευνα για την προσβασιμότητα των κτηρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και εντοπισμός κτηρίων που χρειάζονται μετατροπές προσβασιμότητας. Δημοσίευση και γνωστοποίηση των προσβάσιμων δημόσιων υπηρεσιών. 8.2 Έρευνα για την προσβασιμότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων των δημόσιων σχολείων και εντοπισμός εκείνων που Γραφείο Σχεδιασμού Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων - ΤΚΕΑΑ Γραφείο Σχεδιασμού Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων Υπουργείο Αύξηση της δυνατότητας προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα σε δημόσιες υπηρεσίες 8

10 χρήζουν μετατροπών προσβασιμότητας. Παιδείας και Πολιτισμού - ΤΚΕΑΑ 8.3 Έρευνα για την προσβασιμότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων των δημόσιων νοσηλευτηρίων και εντοπισμός εκείνων που χρήζουν μετατροπών προσβασιμότητας. 8.4 Βελτίωση προσβασιμότητας ιδιόκτητων κρατικών κτηρίων δημόσιων υπηρεσιών που εξυπηρετούν κοινό (ράμπες, ασανσέρ, πλατφόρμες, αποχωρητήρια, πάγκοι εξυπηρέτησης, οδηγός όδευσης τυφλών, σήμανση, ηχητική σήμανση) Γραφείο Σχεδιασμού Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων Υπουργείο Υγείας - ΤΚΕΑΑ Τμήμα Δημοσίων Έργων στα πλαίσια των ετήσιων Αύξηση της δυνατότητας προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα σε δημόσιες υπηρεσίες 8.5 Βελτίωση προσβασιμότητας κτηριακών εγκαταστάσεων δημόσιων σχολείων Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Βελτίωση προσβασιμότητας υφιστάμενου 9.1 Διαμόρφωση εγχειριδίου σχεδιασμού ανάπλασης αστικών οδών για βελτίωση της Τμήμα Δημοσίων Έργων Θεσμοθέτηση πλαισίου κατευθυντήριων γραμμών για προσβάσιμο αστικό 9

11 οδικού δικτύου προσβασιμότητας στο αστικό περιβάλλον περιβάλλον 9.2 Βελτίωση Προσβασιμότητας δημόσιων δρόμων στην αρμοδιότητα του Τμήματος Δημοσίων Έργων (Ράμπες, διαβάσεις, σήμανση, ηχητική σήμανση, οδηγός όδευσης τυφλών, μετακίνηση εμποδίων από πεζοδρόμια) Τμήμα Δημοσίων Έργων στα πλαίσια των ετήσιων Βελτίωση προσβασιμότητας σε όσο το δυνατόν περισσότερους δημόσιους δρόμους 10. Βελτίωση της προσβασιμότητας τουριστικών περιοχών 10.1 Επισκόπηση, επεξεργασία και σχεδιασμός προγράμματος δημιουργίας προσβάσιμων ειδικών/θεματικών διαδρομών (δρόμοι, πεζοδρόμια, διαβάσεις κλπ) σε πυρήνες τοπικών αρχών και στα παραλιακά μέτωπα τουριστικών θέρετρων της Κύπρου Τοπικές Αρχές Ενίσχυση της προσβασιμότητας και της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες, κυπρίων ή ξένων τουριστών στη ψυχαγωγία και πολιτισμό Αύξηση του αριθμού των προσβάσιμων παραλιών για εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικές αναπηρίες ΚΟΤ Τοπικές Αρχές ΟΠΑΚ

12 10.3 Έρευνα, καταγραφή και διάθεση πληροφοριών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για το προσβάσιμο προς άτομα με κινητική αναπηρία δομημένο περιβάλλον γύρω από τις παραλίες ΟΠΑΚ Στα πλαίσια εγκριμένου συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος Ανάπτυξη υποδομών για προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες στο υφιστάμενο Έργο Δυτικός Παραλιακός Πεζόδρομος Πάφου Α Φάση Έρευνα για ειδικό εξοπλισμό και συστήματα εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρίες 11.2 Κατασκευαστικά Σχέδια για συμπληρωματικές υποδομές για άτομα με αναπηρίες 11.3 Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου κατασκευής υποδομών για προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες για χρηματοδότηση από Διαρθρωτικά Ταμεία ΕΕ στη νέα προγραμματική περίοδο Δήμος Πάφου ανάθεση και κατασκευή, καθώς και μέρος χρηματοδότησης ΤμήμαΠολεοδομίας και Οικήσεως Παρακολούθηση και μέρος χρηματοδότησης από τις συνήθεις εγκριμένες πιστώσεις Τμ. Πολεοδ. και Οικ από τις συνήθεις εγκριμένες πιστώσεις Τμ. Πολεοδ. και Οικ Δήμος Πάφου Ενίσχυση του Πολιτισμού και του Τουριστικού προϊόντος της Πάφου, με τη Βελτίωση του υφιστάμενου Έργου Δυτικός Παραλιακός Πεζόδρομος Πάφου Φάση Α για προσβασιμότητα από ατόμων με αναπηρίες, στα πλαίσια της Πάφου ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. 11

13 12. δημοσιότητας και διαφώτισης για θέματα προσβασιμότητας σε συνεργασία με ημικρατικούς οργανισμούς 12.1 Εξεύρεση έξυπνων και μικρού κόστους λύσεων ενημέρωσης, διαφώτισης και ευαισθητοποίησης για την προσβασιμότητα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον ΚΥΣΟΑ Στα πλαίσια της ετήσιας επιχορήγησης από το ΤΚΕΑΑ Ενημέρωση και βελτίωση της γνώσης και του σεβασμού του κοινού για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στην προσβασιμότητα 12

14 3 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΌΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Αρμόδιοι Φορείς Χρονοδιάγραμμα Αναμενόμενα Αποτελέσματα 13. Βελτίωση της προσβασιμότητας δημόσιων λεωφορείων κυρίως για τα άτομα με οπτική και κινητική αναπηρία 13.1Έλεγχος της εγκατάστασης ηχητικής πληροφόρησης αναφορικά με τη διαδρομή και τις στάσεις στα λεωφορεία των ανάδοχων εταιρειών Συμβάσεων Παραχώρησης Δημόσιας Υπηρεσίας Εσωτερικών Οδικών Επιβατικών Μεταφορών. Τμήμα Οδικών Μεταφορών Στα πλαίσια της αξίας των συμβάσεων με ανάδοχες εταιρείες 2013 Αύξηση της δυνατότητας χρήσης των δημόσιων λεωφορείων από άτομα με αναπηρίες και ιδιαίτερα άτομα με οπτική και κινητική αναπηρία Έλεγχος της σταδιακής ανανέωσης του στόλου λεωφορείων των ανάδοχων εταιρειών και αντικατάστασης τους με καινούρια προσβάσιμα λεωφορεία Εκσυγχρονισμός της Έκδοσης Κάρτας Στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρίες 14.1 Τροποποίηση και βελτίωση του Παραρτήματος των περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμων για την έκδοση της Μπλέ Ευρωπαϊκής Κάρτας Στάθμευσης ΤΚΕΑΑ Διεύρυνση των δικαιούχων ατόμων με αναπηρίες για κατοχή και χρήση της κάρτας για προνομιακή στάθμευση. Απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης της κάρτας. 13

15 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Αρμόδιοι Φορείς Χρονοδιάγ ραμμα 1. Προσβάσιμοι ΔΤ (σύμφωνα με τις Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένων Διαδικτύου 2.0 σε επίπεδο ΑΑ ή ΑΑΑ ). 2. Μείωση του κοινωνικού και ψηφιακού αποκλεισμού. 15. Ολοκλήρωση της μετατροπής των Διαδικτυακών Τόπων (ΔΤ) των Κυβερνητικών Οργανισμών για να είναι προσβάσιμοι και από άτομα με αναπηρίες. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Στα πλαίσια των Παροχή καλύτερων υπηρεσιών. 4. Βελτίωση της ποιότητας ζωής. 5. Επίτευξη στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου κλπ ). 16. Διασφάλιση της προσβασιμότητας των βασικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες από τη Δημόσια Υπηρεσία Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Στα πλαίσια των Προσβάσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (σύμφωνα με τις Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένων Διαδικτύου 2.0 σε επίπεδο ΑΑ ή ΑΑΑ. 14

16 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Αρμόδιοι Φορείς Χρονοδιάγ ραμμα 17. Συμπερίληψη απαίτησης για συμμόρφωση με τις Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένων Διαδικτύου 2.0 σε ελάχιστο επίπεδο ΑΑ στα έγγραφα διαγωνισμού που αφορούν την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και συστημάτων διαδικτυακής εφαρμογής. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Διασφάλιση της προσβασιμότητας για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συστήματα διαδικτυακής εφαρμογής. Βλέπετε αποτελέσματα σημείου πιο πάνω. 18. Νομοπαρασκευή εθνικής νομοθεσίας για την προσβασιμότητα των δημόσιων ιστοσελίδων Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Δημιουργία θεσμικού πλαισίου που να καθιστά υποχρεωτική την προσβασιμότητα των δημόσιων ιστοσελίδων 19. Ενίσχυση της ηλεκτρονικής ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρίες μέσω της απλούστευσης διαδικασιών παροχής χορηγιών για αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικών λογισμικών προγραμμάτων Ψηφιακός Πρωταθλητής ΤΚΕΑΑ - Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού Έγκριση χορηγίας σε άτομα με αναπηρίες ( από το ΤΚΕΑΑ ή το ΥΠΠ ανάλογα) για προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογισμικών προγραμμάτων εντός ενός μηνός. Δυνατότητα των μαθητών με αναπηρίες να μεταφέρουν τον εγκριμένο εξοπλισμό από το σχολείο και στο σπίτι σε ώρες μη σχολικές. 15

17 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Αρμόδιοι Φορείς Χρονοδιάγ ραμμα 20. Ενίσχυση της πρόσβασης στην πληροφόρηση 20.1 Διασφάλιση της μετάδοσης ειδικού δελτίου ειδήσεων μέσω δειγματοληπτικού, αυτεπάγγελτου έλεγχου Δελτίων Ειδήσεων μεταξύ των ωρών 18:00 22: Σταδιακή αύξηση των ποσοστών των τηλεοπτικών προγραμμάτων τουλάχιστον κατά 5% πέραν των δελτίων ειδήσεων, που θα καθίσταται προσβάσιμο σε άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία. Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Μετάδοση μεταξύ των ωρών και ειδικού δελτίου ειδήσεων καταληπτό από κωφά άτομα, διάρκειας τουλάχιστον πέντε λεπτών της ώρας. Η προβολή του πιο πάνω αναφερόμενου ειδικού δελτίου ειδήσεων θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον στο ήμισυ της τηλεοπτικής οθόνης. Αύξηση των προγραμμάτων που θα είναι προσβάσιμα σε άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρίες 16

18 5 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Αρμόδιοι Φορείς Χρονοδιάγραμμα 21. Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για την αποϊδρυματοποίηση και ανεξάρτητη / υποστηριζόμενη διαβίωση 21.1 Συντονισμός υποεπιτροπής για τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή προγραμμάτων, δομών και υπηρεσιών αποϊδρυματοποίησης και ανεξάρτητης και υποστηριζόμενης διαβίωσης κυρίως για άτομα με σοβαρές αναπηρίες ΤΚΕΑΑ - ΥΚΕ - ΥΨΥ Δημιουργία θεσμικού πλαισίου όσον αφορά τη δημιουργία και λειτουργία δομών και υπηρεσιών για ανεξάρτητη / υποστηριζόμενη διαβίωση, κυρίως για τα άτομα με σοβαρές αναπηρίες 22. Εκσυγχρονισμός Νομοθεσιών 22.1 Ο Περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Ανάπηρους Νόμος 22.2 Τροποποίηση του Περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμου 22.3 Δημιουργία του Περί Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Νόμου ΥΚΕ ΥΚΕ ΥΨΥ 2015 Προαγωγή και αποτελεσματική εφαρμογή της ποιότητας, της εξατομικευμένης προσέγγισης και του σεβασμού προς τα άτομα με αναπηρίες. 23.Αποϊδρυματοποίησ η 8 ατόμων από το Θάλαμο 14 του Νοσοκομείου Αθαλάσσας 23.1Ως εξαιρετικά επείγον ειδικό έργο, η αποϊδρυματοποίηση 8 ατόμων με σοβαρή νοητική αναπηρία από το Νοσοκομείο Αθαλάσσας μέσω δημόσιας σύμβασης και συνεργασίας ΤΚΕΑΑ ΥΨΥ. ΤΚΕΑΑ - ΥΨΥ έχουν εγκριθεί οι απαιτούμενες πιστώσεις για περίοδο δύο Αποϊδρυματοποίηση ατόμων με νοητική αναπηρία τα οποία για χρόνια διαμένουν σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο. Ένταξη τους σε προστατευόμενες κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης και 17

19 5 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Αρμόδιοι Φορείς Χρονοδιάγραμμα χρόνων παροχή θεραπειών, φροντίδας και στήριξης για την ενσωμάτωση τους στην κοινωνία 24. Ενίσχυση συμμετοχής σε ψυχαγωγικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες 24.1Εφαρμογή του θεσμού European Disability Card της Ε.Ε την οποία τα άτομα με αναπηρίες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να λαμβάνουν εκπτώσεις στη συμμετοχή τους σε διάφορες αθλητικές, πολιτιστικές ή άλλες δραστηριότητες στα κράτη μέλη της Ε.Ε που θα συμμετέχουν στο θεσμό. ΤΚΕΑΑ ΤΟΜ - ΘΟΚ - ΚΟΑ - ΚΟΤ - Τμήμα Αρχαιοτήτων Ενδυνάμωση και εμπλουτισμός της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες σε διάφορες ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες 18

20 6 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Αρμόδιοι Φορείς Χρονοδιάγραμμα 25. Μετάβαση από την εκπαίδευση στην επαγγελματική αποκατάσταση 25.1 Διαδικασία αξιολόγησης στην αρχή της Λυκειακής Εκπαίδευσης για να εξακριβωθούν οι επαγγελματικές δυνατότητες και ανάγκες κάθε παιδιού και να δημιουργηθεί κατάλληλο πρόγραμμα προεπαγγελματικής κατάρτισης Δεύτερη αξιολόγηση μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, για να καθοριστεί ο επαγγελματικός χώρος που ταιριάζει καλύτερα στο άτομο με αναπηρίες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) TKEAA Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας Ολοκλήρωση σχεδιασμού των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν για την -εξακρίβωση των αναγκών και δυνατοτήτων των παιδιών που παρακολουθούν προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης -εξεύρεση του κατάλληλου προγράμματος απασχόλησης για κάθε παιδί 26.Προεπαγγελματική κατάρτιση :Αναβάθμιση Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που εφαρμόζει το ΥΠΠ 26.1 Αξιολόγηση των ήδη υπαρχόντων προεπαγγελματικών προγραμμάτων μέσω του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Διαμόρφωση πρότασης για την αναβάθμιση των προεπαγγελματικών προγραμμάτων σε ότι αφορά: α) στο περιεχόμενο των προγραμμάτων με βάση τις ανάγκες Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Ολοκλήρωση της διαδικασίας αναφορικά με την αξιολόγηση των ήδη υπαρχουσών δομών και τη διαμόρφωση πρότασης για την αναβάθμιση των προεπαγγελματικών προγραμμάτων 19

21 6 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Αρμόδιοι Φορείς Χρονοδιάγραμμα και τις δεξιότητες των μαθητών β) στις ανάγκες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και σχολικών βοηθών γ) στη συνεργασία μεταξύ Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Εδικών Σχολείων 27.Έγκαιρη Παιδική Παρέμβαση 27.1 Συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου έγκαιρης παρέμβασης για τα παιδιά με αναπηρίες ηλικίας 0 6 χρόνων Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων ΥΥ ΥΠΠ - ΥΕΚΑ Ολοκλήρωση πρότασης για διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου έγκαιρης παιδικής παρέμβασης για τις διαδικασίες των εμπλεκόμενων φορέων για εξυπηρέτηση των παιδιών με αναπηρίες ηλικίας 0 6 χρόνων 28.Κατάρτιση ενήλικων ατόμων με αναπηρίες 28.1 Διάγνωση αναγκών κατάρτισης αδρανών ενηλίκων ατόμων με αναπηρίες 28.2 Σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης για βελτίωση κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων περιλαμβανομένων δεξιοτήτων σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΚΕΑΑ σε συνεργασία με Επιμορφωτικά Κέντρα, Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, Κέντρο Παραγωγικότητας,Δ ιεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης όσον 2015 Εντοπισμός των αδρανών ενήλικων ατόμων με αναπηρίες, διαπίστωση των αναγκών κατάρτισης και σχεδιασμός πρόσθετων προγραμμάτων 20

22 6 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Αρμόδιοι Φορείς Χρονοδιάγραμμα αφορά τα Ειδικά Σχολεία, Ψηφιακό Πρωταθητή, Cyprus Computer Society, ΚΥΣΟΑ 29. Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών 29.1 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών με αναπηρίες που διορίζονται με βάση τον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 30.2 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην προσέγγιση των μαθητών με αναπηρίες ενταγμένων στις συνηθισμένες τάξεις Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με Διεύθυνση Μέσης και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΤΚΕΑΑ και ΚΥΣΟΑ Εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων επιμόρφωσης για: -στήριξη των εκπαιδευτικών με αναπηρίες και ενίσχυση των εκπαιδευτικών ικανοτήτων τους αμέσως μόλις διορίζονται Ενίσχυση της καλλιέργειας των κατάλληλων αντιλήψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές με αναπηρίες 30.Ενημέρωση μαθητών για τα δικαιώματα των ατόμων 30.1 Θεσμοθέτηση προγράμματος συστηματικών επισκέψεων ατόμων με αναπηρίες σε σχολεία για ευαισθητοποίηση των παιδιών (στη Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με ΚΥΣΟΑ Εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών όλων των βαθμίδων για την 21

23 6 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Αρμόδιοι Φορείς Χρονοδιάγραμμα με αναπηρίες Δημοτική Εκπαίδευση μέσα από το Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας και στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική Εκπαίδευση μέσα από το Πρόγραμμα Δράση Δημιουργικότητα Κοινωνική Προσφορά). αναπηρία και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 22

24 7 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αρμόδιοι Φορείς Χρονοδιάγραμμα 31.Ενημέρωση και εκπαίδευση όσον αφορά τις ανάγκες και δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 32.Διαμόρφωση Πολιτικής για τη Φυσική Αποκατάσταση Ενημέρωση και εκπαίδευση : 31.1 ιατρών 31.2 επαγγελματιών υγείας και αποκατάστασης, 31.3 βοηθητικού ή άλλου προσωπικού που εργοδοτείται σε περιβάλλοντα υγείας όσον αφορά τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες ανάλογα με το είδος της αναπηρίας αλλά και το βαθμό δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 32.1 Καταγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών φυσικής αποκατάστασης ανά αναπηρία 32.2 Διαμόρφωση πολιτικής από τη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας για το θεσμικό πλαίσιο της φυσικής αποκατάστασης, το συντονισμό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τη σφαιρική κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες, προσαρμοσμένης στα τρέχοντα στενά δημοσιονομικά δεδομένα Υπουργείο Υγείας ΤΚΕΑΑ ΚΥΣΟΑ Υπουργείο Υγείας Καλλιέργεια κατάλληλης αντίληψης, κατανόησης και στάσης του προσωπικού υγείας προς τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Αποτύπωση υφιστάμενων καταστάσεων και διαμόρφωση πολιτικών για την επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών φυσικής αποκατάστασης προς όλα τα άτομα με αναπηρίες 23

25 33. Ενίσχυση φαρμακευτικής αγωγής 33.1 Διεύρυνση σχεδίου επιχορήγησης φαρμάκων για ασθενείς με αναπηρίες στα πλαίσια των εκάστοτε διαδικασιών των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας 2014 Διεύρυνση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες σε κατάλληλα για την ασθένειά τους φάρμακα 34.1 Αναβάθμιση στον τομέα αξιολόγησης / επαναξιολόγησης των ατόμων που ήδη διαθέτουν προσθετικά μέλη / ατόμων που χρειάζονται προσθετικά μέλη με τη συνεργασία και εισηγήσεις των οργανώσεων αναπήρων 34. Αναβάθμιση εργαστηρίου προσθετικών μελών 34.2 Αναβάθμιση στον τομέα στήριξης των ατόμων που ήδη διαθέτουν προσθετικά μέλη / ατόμων που χρειάζονται προσθετικά μέλη με τη συνεργασία και εισηγήσεις των οργανώσεων αναπήρων 34.3 Αναβάθμιση στον τομέα συντήρησης των προσθετικών μελών με τη συνεργασία και εισηγήσεις των οργανώσεων αναπήρων Υπουργείο Υγείας 2015 Αναβάθμιση των παρεχόμενων από το εργαστήριο προσθετικών μελών υπηρεσιών 24

26 8 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Αρμόδιοι Φορείς Χρονοδιάγραμμα 35. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του τομέα επαγγελματικής αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες 35.1 Αναθεώρηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου με σκοπό την αξιοποίηση και πιο ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων 35.2 Αύξηση των προσφερόμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και προγραμμάτων απασχόλησης προς τα άτομα με αναπηρίες ΤΚΕΑΑ Ειδικό Ταμείο του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων Αύξηση των προσφερόμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης και αποκατάστασης προς τα άτομα με αναπηρίες 36. Εφαρμογή του θεσμού των «κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών» 36.1 Υποβολή πρότασης για συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της δημιουργίας και λειτουργίας του θεσμού των κοινωνικών επιχειρήσεων για άτομα με αναπηρίες ΤΚΕΑΑ Εισαγωγή του νέου αυτού θεσμού στην Κύπρο με στόχο να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας σε βιώσιμες επιχειρήσεις και να προαχθεί η απασχόληση ατόμων με αναπηρίες σε συνεργασία και με στήριξη από άτομα χωρίς αναπηρίες 25

2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ετήσια Εκθεση 2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Τ.Θ.23292, 1680 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.22-871333 Φαξ 22-429544 E-Mail:cp-mental@cytanet.com.cy www.cpmental.com.cy 1 Περιεχόμενα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς:

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οικονοµικών Παιδείας και Πολιτισµού Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Ετοιμάστηκε από την Παγκύπρια Συμμαχία Σπανίων Παθήσεων με τη στήριξη του γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013)

Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013) Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013) Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια www.familyviolence.gov.cy Μάιος 2008

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο..Ε..Υ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Σελίδα 1 από 164 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 2 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ (ΣΔΕ) ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 58 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ1083/2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 Μάιος 2009 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: - EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συγγραφείς: Lubica Cerna, Άννα Πηλαβάκη, Rumen Valchev

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ. ΗΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ άρχισε τη σταδιακή εφαρμογή του θεσμού του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο βασίζεται:

ΔΑΠΑΝΕΣ. ΗΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ άρχισε τη σταδιακή εφαρμογή του θεσμού του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο βασίζεται: ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ άρχισε τη σταδιακή εφαρμογή του θεσμού του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο βασίζεται: 1. Στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου κ. Τάσσου Παπαδόπουλου.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2014 2016 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο άρθρο 5 του Στατιστικού Νόμου 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 31 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 2008-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 2008-2010 Λευκωσία Οκτώβριος 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ...4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο. Περιορισμοί Προτάσεις. Οκτώβριος 2011

Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο. Περιορισμοί Προτάσεις. Οκτώβριος 2011 Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο Περιορισμοί Προτάσεις Οκτώβριος 2011 Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Μελέτη/Συγγραφή: Μαρίνα Παγιάτσου Συλλογή στοιχείων/καταγραφή προβλημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση χώρας για την Ελλάδα. σχετικά με τη μελέτη. για τις πολιτικές των κρατών μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

Έκθεση χώρας για την Ελλάδα. σχετικά με τη μελέτη. για τις πολιτικές των κρατών μελών για τα παιδιά με αναπηρίες ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ISBN 9963-43-755-9

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα