ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1985-1991"

Transcript

1 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΑ 1992

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... Ι ΣΤ Ο Ρ Ι Κ Ο... ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ... ΕΡΕΥΝΑ... AΠOΛOΓlΣMOΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ... ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ- ΤΗΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Λ.Ε ΜΕΧΡΙ 31/12/ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ...

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Υγειονομική Σχολή Αθηνών αναπτύσσει τις δραστηριότητές της στο τρίπτυχο: Εκπαίδευση-Έρευνα-Παροχή Υπηρεσιών, στους τομείς της Δημόσιας Υγείας, της Κοινωνικής Ιατρικής, της Διαχείρισης των Υπηρεσιών Υγείας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος. Από τον Μάιο του 1987, λειτουργεί στην ΥΣΑ ο Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών που συστήθηκε με την κοινή Υπουργική απόφαση 2077/85, στο πνεύμα του Νόμου 1415/85 "περί Έρευνας", με στόχο την διευκόλυνση της έρευνας και την διασύνδεση της Σχολής με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ο Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών επιτρέπει την διαχείριση των χρηματικών πόρων με απλοποιημένες διαδικασίες. Τα ερευνητικά έργα εκπονούνται στα εργαστήρια και κέντρα και σ' αυτά συμμετέχουν το επιστημονικό προσωπικό, σπουδαστές, καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες. Ο νέος θεσμός συνετέλεσε στην αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της Σχολής, έδωσε κίνητρα για την προώθηση και επέκταση των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε νέους τομείς και τέλος ενίσχυσε σημαντικά την υλικοτεχνική υποδομή της. Η εμπειρία από την πενταετή λειτουργία του θεσμού του Ειδικού Λογαριασμού στην ΥΣΑ υπήρξε ιδιαίτερα ικανοποιητική και κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μια συνοπτική παρουσίαση του έργου που έχει επιτελεσθεί μέχρι σήμερα. Νίκος Κατσίρης Πρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών

4 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Υ.Σ.Α. ιδρύθηκε το 1929 στην Αθήνα με στόχο τη μετεκπαίδευση επιστημόνων ικανών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας. Η απόφαση αυτή ήταν σε αρμονία με την κυρίαρχη άποψη της Ειδικής Επιτροπής διακεκριμένων Υγιεινολόγων της Κοινωνίας των Εθνών ότι "οι ασχολούμενοι με τη Δημόσια Υγεία πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί σε μία Υγειονομική Σχολή της χώρας τους για να μελετούν επί τόπου τα εκεί υγειονομικά προβλήματα". Σήμερα τα προβλήματα που συνδέονται με τη Δημόσια Υγεία είναι διαφορετικά από αυτά που αντιμετώπιζε η χώρα στις αρχές του εικοστού αιώνα καθώς αρχίζουν να αποκτούν δεσπόζουσα θέση οι "ασθένειες του πολιτισμού" σαν αποτέλεσμα της αλλαγής του τρόπου διατροφής, της εντατικοποίησης του ρυθμού της ζωής, της υπερσυγκέντρωσης του πληθυσμού στις μεγάλες πόλεις, της υπερκατανάλωση ς και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Η Υ.Σ.Α. με τη σημερινή της δομή και σύνθεση καλείται να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συγχρόνων αυτών προβλημάτων και στην πραγμάτωση των στόχων της Εθνικής πολιτικής για τη Δημόσια Υγεία. Σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 1233/81 που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της Σχολής, σκοπός της ΥΣΑ είναι: Η εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και ειδίκευση επιστημόνων λειτουργών υγείας ανάλογα με τις εκάστοτε εθνικές ανάγκες. Η μελέτη κάθε επιστημονικού και τεχνικού ζητήματος που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη Δημόσια Υγεία. Η εκτέλεση επιστημονικής έρευνας σε όλους τους τομείς της Δημόσιας Υγιεινής και της Προληπτικής Ιατρικής. Η διενέργεια υγειονομικών και εργαστηριακών διερευνήσεων και εξετάσεων σε θέματα Δημόσιας Υγείας. Η παροχή γνωματεύσεων στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε σχετικά θέματα.

5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Στην Υγειονομική Σχολή Αθηνών έχουν οργανωθεί και λειτουργούν τέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα στους ακόλουθους τομείς που οδηγούν στη λήψη των αντιστοίχων πτυχίων. 1) Δημόσιας Υγείας, που απευθύνεται σε Ιατρούς, Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους και Βιολόγους. 2) Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, που απευθύνεται σε πτυχιούχους Νομικής, Ανωτάτης Εμπορικής, Παντείου και Ανωτάτης Βιομηχανικής. 3) Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής, που απευθύνεται σε Ιατρούς Παθολόγους, Πνευμονολόγους και Ιατρούς Γενικής Ιατρικής. 4) Υγειονομικής Μηχανικής, που απευθύνεται σε Μηχανικούς μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Η Υγειονομική Σχολή Αθηνών είναι διαρθρωμένη σε 12 Έδρες/Τομείς που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Παράλληλα λειτουργούν στη Σχολή τα ακόλουθα Κέντρα: Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για Σαλμονέλλα και Χολέρα Εθνικό Κέντρο Αναφοράς AIDS Εθνικό Κέντρο Διατροφής Εθνικό Κέντρο Ηπατίτιδας Κέντρο Ελονοσίας Κέντρο Διαχείρισης θεμάτων Περιβάλλοντος Συνεργαζόμενο Κέντρο της Π.Ο.Υ.- Παγκόσμιο Πρόγραμμα AIDS - Κοινωνιολογία AIDS. Κυρίαρχο διοικητικό όργανο της Σχολής είναι το Συμβούλιο των Καθηγητών. Πρόεδρος του Συμβουλίου Καθηγητών είναι ο Κοσμήτορας ή ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας που εκλέγονται από το Σώμα των Καθηγητών με διετή θητεία. Η Σχολή επικουρείται διοικητικά από την Γραμματεία, ο Προϊστάμενος της οποίας διευθύνει τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες. Το διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό της Σχολής εκλέγεται μετά από κρίση με διαδικασίες αντίστοιχες με αυτές που προβλέπονται για τα Α.Ε.Ι. Η ΥΣΑ έχει διεθνή αναγνώριση τόσο από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας όσο και από την Παγκόσμια Ένωση Πανεπιστημιακών Διπλωμάτων στην Δημόσια Υγεία (AUPHA). Είναι επίσης μέλος της Ένωσης Σχολών Δημόσιας Υγείας της Ευρώπης (ASPHER).

6 Η ΥΣΑ στεγάζεται από της συστάσεως της στο επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας 196 ιδιόκτητο κτίριο το οποίο πρόσφατα με απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ κρίθηκε διατηρητέο. Οι δαπάνες λειτουργίας της ΥΣΑ καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για το έτος 1991 οι δαπάνες μισθοδοσίας και λειτουργίας ανήλθαν σε δρχ. Από το 1985 λειτουργεί στην Σχολή Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών με σκοπό την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

7 ΕΔΡΕΣ Βιοστατιστικής Δημόσιας & Δ/κής Υγιεινής Διατροφής Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Κοινωνιολογίας Κτηνιατρικής Μικροβιολογίας Οικονομίας της Υγείας Παρασιτολογίας Προστασίας Παιδιού & Μητρότητας Υγιεινής της Εργασίας

8 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

9 ΕΡΕΥΝΑ Ο Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών της ΥΣΑ συστήθηκε με την κοινή απόφαση 2077/ των Υπουργών Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Βιομηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας και Οικονομικών με σκοπό την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1514/85 "για την ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας". Η διοίκηση και διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση και διαχείριση του προϋπολογισμού της Σχολής και πραγματοποιείται υπό την Επιτροπή Ερευνών που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τέσσερα μέλη που ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου των Καθηγητών της Σχολής για τριετή θητεία, και τη Γραμματεία του Λογαριασμού. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών, οι πόροι του Λογαριασμού και ο τρόπος λειτουργίας φαίνονται αναλυτικά στον "Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνών της ΥΣΑ". Η σημερινή Επιτροπή Ερευνών της ΥΣΑ έχει ορισθεί με την Απόφαση 301/ του Συμβουλίου Καθηγητών και έχει την ακόλουθη σύνθεση: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Τακτικά Μέλη Νίκος Κατσίρης, Πρόεδρος Ιωάννης Κυριόπουλος, Αντιπρόεδρος Αντωνία Τριχοπούλου Τζένη Κρεμαστινού Αναστασία Ρουμελιώτου Αναπληρωματικά μέλη Γεωργία Παππά Ελισσάβετ Πετζετάκη Τζέφ Λέβετ Ιωάννης Παπαδάκης Άννα Σαμανίδου Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Ταχυδρομική Διεύθυνση Δέσποινα Ανδριώτη, Γραμματέας Τηλ: F ΑΧ : Υγειονομική Σχολή Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών Λ. Αλεξάνδρας ΑΘΗΝΑ Λογαριασμός σε δραχμές, Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό Λογαριασμός σε Α, CITlBANK, Κολωνάκι με αριθμό

10 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Από τη σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού μέχρι σήμερα η Επιτροπή Ερευνών έχει διαχειρισθεί 39 ερευνητικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού δραχμές. Οι βασικοί φορείς χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού ήσαν από το εξωτερικό η ΕΟΚ και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) και από το εσωτερικό τα Υπουργεία Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Πολιτισμού, Εσωτερικών, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η ΔΕΗ, η ΕΤΒΑ και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πιστώσεις από το εξωτερικό ανέρχονται στο 44% του συνολικού προϋπολογισμού ενώ ο κυριότερος χρηματοδότης του εσωτερικού είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Στα ερευνητικά προγράμματα που έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα ή είναι σε εξέλιξη συμμετέχει το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της Σχολής, σπουδαστές καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες, επιστήμονες διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που αφορούν σε σημαντικούς τομείς της Δημόσιας Υγείας. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Εκατομμύρια δραχμές ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΓΕΤ ΔΗΜ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΟΚ WHO WORLD BANK ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

11 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/12/1990

12 Τίτλος: ΓΝΩΣΕΙΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΙΣΤΕΥΩ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AIDS Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Αγραφιώτης Χρηματοδότης: WHO Διάρκεια: 12 μήνες Στόχος προγράμματος Η συλλογή πληροφοριών για τον τρόπο που οι κάτοικοι της Αθήνας- πόλη με το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων AIDS στην Ελλάδα- αντιλαμβάνονται, αντιμετωπίζουν και βιώνουν το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (Σ.Ε.Α.Α. ΑIDS). Πιο συγκεκριμένα η έρευνα αυτή προσπαθεί να διερευνήσει ποιές ομάδες ή τμήματα του πληθυσμού είναι περισσότερο ενημερωμένα και ποιοί έχουν πάρει ή σκοπεύουν να πάρουν κάποια μέτρα για να αποφύγουν τη μόλυνση από τον ιό του AIDS. Να καταγράψει επίσης τις στάσεις, απόψεις, και πεποιθήσεις των Αθηναίων σχετικά με την απειλή του AIDS, τις συνέπειές του, την υπόσταση των φορέων και των δυνατών στρατηγικών αντιμετώπισης της επιδημίας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Μεθοδολογία Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο της WHO/Global Programme οπ AIDS για έρευνες που αφορούν στις Γνώσεις, Στάσεις, Πιστεύω, Πρακτικές σχετικά με το ΑΙDS σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1200 ατόμων του γενικού πληθυσμού της μητροπολιτική ς περιοχής Αθηνών, ηλικίας Δημοσιεύσεις: 1) "Knowledge, Attitudes, Bellefs and Practices of Athenians in relation to AIDS." D.Agrafiotis et a/, WHO/QPA/SBR Research Monograph No 1, Dept. of Sociology, ) "AIDS as a sociocultural challenge." D. Agrafiotis, European Parlement, Commission of European Communities, Forum Research Monograph, Νο 3, ) "Για μία τυπολογία της κοινωνικής πρόληψης του AIDS Η περίπτωση της πόλης των Αθηνών." Γναρδέλλης Χ., Αγραφιώτης Δ, Ερευνητικές Μονογραφίες Νο 5, ) Τέσσερα άρθρα υπό κρίση για δημοσίευση σε περιοδικά Ελλάδας και εξωτερικού.

13 Τίτλος: SOCIAL AND ECONOMIC IMPLICATlONS OF NEW TECHNOLOGIES - FAST/MONITOR/DG-XII/CCE Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Αγραφιώτης Χρηματοδότης: ΕΟΚ Διάρκεια: Φεβρουάριος 1990, 12 μήνες Στόχος προγράμματος Το FAST (πρόβλεψη και στάθμιση για την Επιστήμη και την Τεχνολογία) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στόχος του είναι η ανάλυση του ρόλου και των επιπτώσεων της επιστημονικής και τεχνολογικής αλλαγής όσον αφορά την μακροπρόθεσμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Κοινωνιών και η επισήμανση σ' αυτή τη βάση των Ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων δράσης στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Κάθε χώρα μέλος ανέλαβε να εκπονήσει την πρώτη επιστημονική έκθεση που αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών. Μεθοδολογία: Για τη διαμόρφωση της εθνικής επιστημονικής μας έκθεσης οι προσπάθειες μας στράφηκαν προς δύο κατευθύνσεις: α) αναζήτηση ερευνών και μελετών που να εμπίπτουν στην καθιερωμένη έννοια της τεχνολογικής στάθμισης πρόβλεψης και αξιολόγησης. β) αναζήτηση ερευνών και μελετών που να δίνουν έμμεσα στοιχεία και πληροφορίες στο πνεύμα μιας στοιχειώδους αντίληψης για θέματα: "Τεχνολογικής στάθμισης- εκτίμησης". Δημοσιεύσεις: 1) First Biennial Report on the Social and Economic Implications of New Technologies. FAST-MONITOR EC/-DG ΧΙΙ (contract MOFA.0002 ES-1r) November D. Agrafiotis et al. 2) "Technology Assessment-The Greek Case." D. Agrafiotis, P.Linardos Rylmon, Α. Moundrea-Agrafioti, D. Vagianou-Angelaki ) "Εκτίμηση/Στάθμιση των επιπτώσεων των Νέων τεχνολογιών στην Ελληνική Κοινωνία". ΕΟΚ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο MONITOR/FAST/DG ΧΙΙ, Δ. Αγραφιώτης, Π.Λινάρδος-Ρuλμόν, Α. Μουνδρέα-Αγραφιώτη, Δ. Βαγιαvού- Αγγελάκη, 1990.

14 Τίτλος: ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΒΡ / ΚΟΙΝΩNIOΛOΓlA ΤΟΥ AIDS Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Αγραφιώτης Χρηματοδότης: WHO Διάρκεια: 9-12 μήνες Στόχος προγράμματος Διαπολιτιστική ανάλυση ερευνών "Γνώσεις, Στάσεις, Πιστεύω και Πρακτικές σχετικά με το AIDS" σε διάφορες χώρες της Αφρικής για τον προσδιορισμό των δομικών παραγόντων. Η έρευνα αποσκοπεί παράλληλα να προτείνει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία που στηρίζεται κυρίως στις τεχνικές της πολυδιάστατης ανάλυσης. Έχουν επιλεγεί ως πρώτες χώρες ανάλυσης το Τόγκο και ο Άγιος Μαυρίκιος. Η έρευνα αυτή αποτελεί προέκταση και γενίκευση τους έρευνας που έγινε για τον Αθηναϊκό πληθυσμό. Μεθοδολογία Ανάλυση στοιχείων που προέκυψαν από τη συμπλήρωση του τυποποιημένου ερωτηματολογίου της ΠΟΥ σε χώρες της Αφρικής. Εφαρμογή ερμηνευτικού μοντέλου κοινωνικοπολιτιστικής υφής. Δημοσιεύσεις: Η εργασία βρίσκεται στην πρώτη φάση της εκπόνησής της

15 Τίτλος: AIDS, ΓΝΩΣΕΙΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΙΣΤΕΥΩ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. ΠΡΟΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Αγραφιώτης Χρηματοδότης: WHΟ. Διάρκεια: 9 μήνες Στόχος προγράμματος Σκοπός της προέρευνας αυτής ήταν η δοκιμή του ερωτηματολογίου της WHO/Global Programme οπ AIDS (GPA) που απευθύνεται σε νέους ηλικίας χρόνων μέσα από διαφορετικές τεχνικές. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν: α) μέσα στην τάξη από τους ίδιους τους μαθητές β) σε μικρές ομάδες (FOCUS GROUPS) γ) με προσωπική συνέντευξη. Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια της WHO/GPA. Ένα για μαθητές χρόνων και ένα για μαθητές Συμπληρώθηκαν με τις 3 προαναφερόμενες τεχνικές. Το δείγμα περιελάμβανε 3 Γυμνάσια και 3 Λύκεια της περιοχής Αθηνών. Δημοσιεύσεις: 1. AΙDS: Knowledge, Attitudes BelIefs and Practices of Young People." Agrafiotts Ο. Pantzou Ρ. Ιoannidιs Ε., Ooumas Α, Tselepi Ch. Antonopoulou Α., Pre-test WHO/GPA/SBR, Research Monograph 2a, Dept.of Sociology, AΙDS: Knowledge, Attitudes, Beliefs and Practices of Young People." Agrafiotis D., Pantzou Ρ., Ioannidis Ε., Doumas Α, Tselepi Ch. Antonopoulou Α., Pre-test WHO/GPA/SBR. Research_Monoqraph 2b, Dept. of Sociology Δύο άρθρα υπό δημοσίευση στο περιοδικό "Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας/Αφροδισιολογίας.

16 Τίτλος: ΓΕΝΕΤΗΣΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θ. Θωμαίδης Χρηματοδότης: American Public Health Association Διάρκεια: Χωρίς περιορισμό Στόχος προγράμματος: 1. Η διερεύνηση των γνώσεων και στάσεων των Ελλήνων γονέων πάνω στο θέμα της γενετήσιας ή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης (αγωγής) των παιδιών τους. 2. Η προετοιμασία εντύπου υλικού για αγωγή υγείας. 3. Η αγωγή υγείας σε γονείς κυρίως μητέρες για το πως θα εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους από την προσχολική μέχρι την εφηβική ηλικία. 4. Η εφαρμογή προγραμμάτων γενετήσιας αγωγής στα σχολεία σε συνεργασία και με άλλες ερευνητικές ομάδες κυρίως γυναικολόγων καθώς και με το παιδαγωγικό ινστιτούτο του υπουργείου Παιδείας. 5. Με απώτερο στόχο την αποφυγή προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την αναπαραγωγή. Μεθοδολογία α) Συμπλήρωση ερωτηματολογίων β) Άμεση αγωγή υγείας σε ομάδες γονέων αλλά και εφήβων Δημοσιεύσεις: 1) 'Ή εφαρμογή της γενετήσιας αγωγής στην εκπαίδευση" Στρογγυλό Τραπέζι: Πρακτικά 1ου Σεμιναρίου της Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού με θέμα: Σεξουαλική αγωγή και υγεία. 5-7 Νοεμβρίου Πρακτικά έκδοση 1989 σελ ) «Early sex Education. The paediatrician s role" (abstract). Th. Thomaidis, Proceedings of IV European Congress on Pediatric and Adolescent Gynecology. Rhodes, GR Ρ ) «Preschool Sex Education, Skills and Attitudes of Greek Parents. Th. Thomaidis, G. Tsarmaklis, G. Kahrimanidu, G. Tsiftis and G. Chlorokostas, Abstact F.C. 20p. XIX Congress of the Union of the Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies. Athens Oct Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε και ως πόστερ στο Τμήμα Community of International Child Health of American Academy of Pediatrics στις ) (δεν υπάρχει abstract).

17 Παρατήρηση: Είναι τα πρώτα πρωτότυπα ερευνητικά στοιχεία, όπου διαφαίνεται ότι οι δυνατότητες των γονέων της Αθήνας το 1990 να συμμετέχουν στην προσχολική εκπαίδευση είναι μικρές. Μόνο το 25% περίπου των γονέων αυτό σχετίζεται με το επίπεδο μορφώσεως τους. Συσχέτιση με την οικονομική τους κατάσταση στην περιοχή κατοικίας στην Αθήνα δεν υφίσταται. Η έρευνα συνεχίζεται. Θα γίνει και στην επαρχία και από αυτή θα βγουν οι νέες στατιστικές. Γενική παρατήρηση: Τα μέχρι τώρα έξοδα (ένα μέρος της επιχορήγησης 87-89) απορροφήθηκαν σε μικρά λειτουργικά έξοδα και στην εκτύπωση εγχρώμων εντύπων υλικού για αγωγή υγείας.

18 Τίτλος: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΛΜΟΛΟΙΠΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔEΗ ΜΗΛΟΥ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Κατσίρης Χρηματοδότης: ΔΕΗ Διάρκεια: 18 μήνες Στόχος προγράμματος Τα αλμόλοιπα είναι τα παραπροιόντα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεια με την χρήση γεωθερμικών ρευστών. Ο συνήθης τρόπος διάθεσης τους είναι η επανεισαγωγή στο έδαφος με βαθειά γεώτρηση. Λόγω του μεγάλου κόστους και των τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάζει αυτή η μέθοδος διάθεσης, η ΔΕΗ ανέθεσε την διερεύνηση της ποιότητας και των μεθόδων απομάκρυνσης των τοξικών και ανεπιθύμητων ουσιών που περιέχονται στα αλμόλοιπα του γεωθερμικού σταθμού Μήλου, ώστε να είναι δυνατή, εναλλακτικά, η διάθεση τους στην θάλασσα χωρίς δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μεθοδολογία Η εκπόνηση του προγράμματος άρχισε τον Σεπτέμβριο του 1987 και ολοκληρώθηκε με την υποβολή της τελικής έκθεσης τον Οκτώβριο του Έγιναν συνολικά 10 δειγματοληψίες και αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές που περιλάμβαναν φυσικοχημική επεξεργασία του αλμολοίπου με τα κροκιδωτικά θειϊκό αργίλιο, τριχλωριούχο σίδηρο, ασβέστιο καθώς και με συνδυασμό αυτών σε διάφορες αναλογίες. Εξετάστηκε ο βαθμός απομάκρυνσης διαφόρων ρυπαντικών παραμέτρων, που βρίσκονται σε αξιοσημείωτες συγκεντρώσεις στο αλμόλοιπο, όπως η θολότητα, αιωρούμενα στερεά, πυριτικά, βόριο, βάριο αρσενικό, αμμωνία σίδηρος και μαγγάνιο. Με βάση τα αποτελέσματα της εργαστηριακής δοκιμασίας σχεδιάστηκε το βέλτιστο σχήμα επεξεργασίας του αλμολοίπου και έγινε μια προκαταρτική εκτίμηση του κόστους. Δημοσιεύσεις: 1) "Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη διάθεση στη θάλασσα γεωθερμικών αποβλήτων". Κaτσίρη Α., Κατσίρης Ν., Χριστοδούλου Γ., Διήμερο ΤΕΕ με θέμα "Ανάπτυξη Γεωθερμίας", Αθήνα Απριλίου ) "Διάθεση γεωθερμικού αλμολοίπου νήσου Μήλου στην θάλασσα" Χριστοδούλου Γ., Κaτσίρη Α., Κατσαρής Ν., 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, "Υδατικοί Πόροι και Περιφερειακή Ανάπτυξη", Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου ) "Removal of Arsenic, Barium and Boron from Geothermal Brines' Kouzeli- Kafsiri Α. and Kafsiris Ν., Intl. Conf. on "Chemicals (Heavy metals) in the Environment". Λισαβόνα 6-8 Σεπτεμβρίου 1988.

19 Τίτλος : ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Κατσίρης Χρηματοδότης: ΥΠΕΤ Διάρκεια: 18 μήνες Στόχος προγράμματος Σκοπός του προγράμματος ήταν ο προσδιορισμός του φορτίου των βαρέων μετάλλων στα λύματα του λεκανοπεδίου της Αθήνας γιατί όπως είναι γνωστό αυτά επηρεάζουν τις βιολογικές διαδικασίες επεξεργασίας λυμάτων αλλά και έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα που θα είναι και ο τελικός αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων. Μεθοδολογία Έγιναν δειγματοληψίες λυμάτων από τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό της Αθήνας πριν από το σημείο εξόδου του στην θάλασσα, στο Κερατσίνι, σε ημερήσια βάση διάρκειας ενός χρόνου, ενώ παράλληλα πάρθηκαν ωριαία δείγματα επί 24ώρου βάσεως για διάστημα 4 βδομάδων, Μεθοδολογία Στα δείγματα προσδιορίστηκαν τα μέταλλα Χαλκός, Ψευδάργυρος, Κάδμιο, Χρώμιο, Σίδηρος και Νικέλιο και στις τρείς μορφές, διαλυμένα, αιωρούμενα, κολλοειδή καθώς και οι παράμετροι οργανικής ρύπανσης BOD5, COD, αιωρούμενα στερεά, Παράλληλα σε μοντέλα αναερόβιων χωνευτών εργαστηριακής κλίμακας, μελετήθηκε η επίδραση των βαρέων μετάλλων στην αναερόβια χώνευση της ιλύος. Υποβλήθηκαν στην ΓΓΕΤ Ενδιάμεση Έκθεση καθώς και η Τελική με την ολοκλήρωση του προγράμματος, Δημοσιεύσεις: Τα αποτελέσματα έχουν παρουσιασθεί στο 5ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΟΚ που έγινε στην Αθήνα από 1η μέχρι 4η Οκτωβρίου 1990 με την εργασία: 1) "Heavy metal content of Athens sewage and their effect on anaerobic digestion", Katsiris Ν, Katsiri-Kouzeli Α, Symposium on Treatrηent and Use of Sewaqe Sludge and Liquid Agricultural Wastes, Athens 1-4 October 1990.

20 Τίτλος : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟΥ Ι & II Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Κατσίρης Χρηματοδότης: ΥΥΠΚΑ Διάρκεια: 24 μήνες Στόχος προγράμματος Παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού 8 νησιωτικών πόλεων Χανιά, Ηράκλειο, Αγ. Νικόλαος, Ρόδος, Σάμος, Χίος, Μυτιλήνη και Μήλος ώστε να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της ποιότητας πηγών υδροληψίας, αν απαιτηθεί, καθώς και η δημιουργία τράπεζας στοιχείων ποιότητας πόσιμου νερού. Μεθοδολογία Η δειγματοληψία και ανάλυση των δειγμάτων γίνεται με την συχνότητα προβλέπεται από την Υγειονομική Διάταξη περί ποσίμου νερού ανάλογα με τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό. Οι παράμετροι που μετρούνται είναι όλε φυσικοχημικές καθώς και οι τοξικές και ανεπιθύμητες ουσίες. Δημοσιεύσεις Δύο ετήσιες εκθέσεις προς το ΥΥΠΚΑ το οποίο στην συνέχεια υποβάλλει ετήσιες συγκεντρωτικές εκθέσεις για όλες τις πόλεις της Ελλάδος στην WHO και ΕΟΚ.

21 Τίτλος: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΜΑΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ - ΣΕΙΣΜΟΙ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Κατσίρης Χρηματοδότης: ΥΥΠΚΑ Διάρκεια: 1989, 12 μήνες Στόχος προγράμματος Η Ελλάδα όπως πολλές άλλες Μεσογειακές χώρες πλήττεται από σεισμούς. Οι σεισμοί εκτός από τις υλικές καταστροφές και τις οικονομικές επιπτώσεις τους δημιουργούν δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες με άμεσους υγειονομικούς κινδύνους για τους πληττόμενους κατοίκους. Στόχος του προγράμματος είναι η πλήρης ανάλυση όλων των παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες και κίνδυνο για την δημόσια υγεία καθώς και την κατάστρωση ενός σχεδίου αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης σε Νομαρχιακό επίπεδο. Μεθοδολογία Έγινε έρευνα της βιβλιογραφίας καθώς και των τεχνικών εκθέσεων των Ελληνικών και διεθνών οργανισμών για τον τρόπο αντιμετώπισης των σεισμών την τελευταία δεκαετία. Τα αντικείμενα που κύρια εξετάστηκαν ήταν η οργάνωση των πρόχειρων καταλυμάτων και καταυλισμών, η εξασφάλιση ύδρευσης και αποχέτευσης και η διαχείριση των απορριμμάτων, η ασφαλής διανομή τροφίμων καθώς και η αντιμετώπιση άλλων παραγόντων όπως έλεγχος εντόμων τρωκτικών κλπ.

22 Τίτλος: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Κατσίρης Χρηματοδότης: Νομαρχία Αργολίδας Διάρκεια: 1990, 6 μήνες Στόχος προγράμματος Στα πλαίσια του έργου "Μελέτη διυλιστηρίου και χημικής έρευνας ύδρευσης πόλεων Άργους και Ναυπλίου", η Νομαρχία Αργολίδας ανέθεσε στον Τομέα υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος τη φυσικοχημική διερεύνηση της ποιότητας των νερών της ευρύτερης περιοχής Αργολίδας. Μεθοδολογία Έγιναν δύο σειρές δειγματοληψιών από διάφορες πηγές υδροληψίας του Αργολικού πεδίου, συνολικά πάρθηκαν 15 δείγματα. Στα δείγματα μετρήθηκαν 31 παράμετροι ενδεικτικές της ποιότητας και καταλληλότητας του νερού δημόσια κατανάλωση. Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων επιλέγηκαν οι καταλληλότερες πηγές για την υδροληψία των πόλεων Άργους και Ναυπλίου. Δημοσιεύσεις Η τελική έκθεση υποβλήθηκε στη Νομαρχία Αργολίδας.

23 Τίτλος: ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΗΤΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τζ. Κρεμαστινού Χρηματοδότης: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Διάρκεια: 12 μήνες Στόχος προγράμματος Η διερεύνηση της σχέσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας με διάφορες παραμέτρους της υγείας των κατοίκων. Μελετήθηκε η νοσηρότητα των κατοίκων της Αθήνας όπως αυτή εκφράζεται από τη διακίνηση επειγόντων περιστατικών σε σχέση με τη ρύπανση και διαφόρους μετεωρολογικούς και χρονολογικούς παράγοντες. Μελετήθηκε επίσης η σχέση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Η έρευνα συνεχίζεται με τη μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε σχέση με τη νοσηρότητα και από άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος. Μεθοδολογία Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, στατιστική ανάλυση δεδομένων με μοντέλα πολλαπλής γραμμική ς εξάρτησης, για τον έλεγχο των συγχυτικών επιδράσεων. Δημοσιεύσεις 2) "Βραχυπρόθεσμες επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις διακομιδές και εισαγωγές επειγόντων περιστατικών στην Αθήνα και τον Πειραιά". Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Τόμος 7, τευχ. 2, σελ , ) "Ρύπανση της ατμόσφαιρας στην Αθήνα και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια". Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, τόμος 7, τευχ. 2, σελ , ) "Σχέση μετεωρολογικών και χρονολογικών παραμέτρων με τη διακίνηση επειγόντων περιστατικών στην Αθήνα". Ανακοίνωση στο 17 ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Μάιος 1991.

24 Τίτλος: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Κυριόπουλος Χρηματοδότης: ΥΣΑ/ΚΨΥ Διάρκεια: 24 μήνες από Ιανουάριο Στόχος προγράμματος Η περιγραφή και ανάλυση των διαχρονικών τάσεων ( ) της ιδιωτικής κατανάλωσης και ιδιαίτερα της κατανάλωσης των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και η εξακρίβωση των μεταβολών του καταναλωτικού προτύπου στην υγεία και την ποιότητα της ζωής. Μεθοδολογία Με βάση τα δεδομένα των περιοδικών Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισμών έγινε ανάλυση, ταξινόμηση και πινακοποίηση των σημαντικών τμημάτων κατανάλωσης διαχρονικά και συγχρονικά, ιδιαίτερα σε σχέση με τον τόπο κατοικίας, το επάγγελμα, την εισοδηματική τάξη και το μέγεθος του νοικοκυριού. Δημοσιεύσεις: 1) Mosialos Ε, Papanayotoy Μ., Kyriopoulos J. :"Prιvate expendlture for, health in Greece.Evolution through time.socio-economic paramete determining expenditure for health" στο "System science in health care Masson, Paris ) Papanayotou Μ., Mosialos Ε., Kyrιopoulos J. :"Greece : Prιval expenditure on health in comparιson to public expendlture on social security. Evolution through time 1974, 1982". 2nd Congress of the European Society of Medical Sociology" September 198, Zagreb, Yugoslavia. 3) Ανδρουτσόπουλος Δ., Κυριόπουλος Γ., Γεωργούση Ε.,: "Συμβολή στη εκτίμηση της ιδιωτικής δαπάνης για την υγεία στην Ελλάδα( Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής (υπό δημοσίευση). 4) Γείτονα Μ., Ανδρουτσόπουλος Δ., Δρίζη Μπ., Κυριόπουλος Γ.: " ιδιωτική κατανάλωση υπηρεσιών υγείας :μετρήσεις και εξελίξει ". Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (υπό δημοσίευση)

25 Τίτλος: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Κυριόπουλος Χρηματοδότης: ΥΠΕΤ Διάρκεια: 24 μήνες από Νοέμβριο 1988 Στόχος προγράμματος Είναι η περιγραφή και ανάλυση των μηχανισμών και κριτηρίων χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας και επιπρόσθετα των διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης. Ειδικότερα επιδιώκεται η διατύπωση εναλλακτικού υποδείγματος χρηματοδότησης στην νοσοκομειακή και ανοικτή περίθαλψη, ώστε να είναι δυνατή η ορθολογική κατανομή των πόρων, η δημιουργία μηχανισμών ελέγχου του κόστους και η αξιοποίηση των διατιθέμενων οικονομικών πόρων. Μεθοδολογία Το ερευνητικό έργο βασίζεται στην ανάλυση των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων (intermediate outputs) του υγειονομικού τομέα, στην εκτίμηση του προγράμματος κόστους των παροχών και στην αξιολόγηση των αποκλίσεων σε σύγκριση με τις σημερινές τιμές. Με βάση αυτά τα δεδομένα διατυπώνεται εναλλακτικά υπόδειγμα κατανομής των πόρων θέσπισης κριτηρίων χρηματοδότησης που στηρίζεται στις διαγνωστικές κατηγορίες. Δημοσιεύσεις 1) Νιάκας Δ. Κuριόπουλος Γ. :" Η εξέλιξη των δαπανών υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ και η ελληνική εμπειρία." Ιατρικό Βήμα, Σεπτέμβριος ) Νιάκας Δ., Σκουτέλης Γ., Κuριόπουλος Γ.:" Διερεύνηση της παραοικονομικής δραστηριότητας στον υγειονομικό τομέα: μια πρώτη ποσοτική προσέγγιση." Επιθεώρηση Υγείας, 1.6 : 42-46, ) Κυριόπουλος Γ.:" Ο υγειονομικός τομέας στην δεκαετία του 80." Επιθεώρηση Υγείας, 1,7: 40-55, ) Γείτονα Μ., Κυριόπουλος Γ.:" Η χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στον διεθνή χώρο και στην Ελλάδα." Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 3, 8: 9-17, ) Γεωργούση Ε., Κυριόπουλος Γ., Νιάκας Δ., Πολύζος Ν., Σκουτέλης Γ.:" Διαχρονικές εξελίξεις της περιφερειακής κατανομής των πόρων στον υγειονομικό τομέα." Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 3,9 : 77-83, ) Κυριόπουλος Γ. :" Ο ανταγωνισμός στην αγορά υπηρεσιών υγείας: η διεθνής εμπειρία και η ελληνική προοπτική." Επιθεώρηση Υγείας, 2, 12: 41-47, ) Κυριόπουλος Γ. Νιάκaς Δ., και συν. :" Χρηματοδότηση και οικονομική διαχείριση υπηρεσιών υγείας." Έκδοση Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών της υγείας. Αθήνα 1991 (υπό εκτύπωση). 8) Niakas D., Kyrιopoulos J.:" Financing Health Care and Expenditures in Greece." 5th international Conference on System Science in Health Care. Prague 1992 ( for coming).

26 9) Kyrιopoulos J., Nιakas Ο. Georgoussi Ε., Gitona Μ." Private health consumption in Greece today." 5th international Conference on System Science in Health Care. Prague 1992 (for coming).

27 Τίτλος: ΓΥΝΑΙΚΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2000 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Κυριόπουλος Χρηματοδότης: YYΠKA/WHO Διάρκεια: 12 μήνες από Μάρτιο 1989 Στόχος προγράμματος Το πρόγραμμα "Woman, Health and Development 2000" αποτελεί δραστηριότητα της WHO για την προαγωγή της έρευνας και της εκπαίδευσης στο τομέα αυτό. Η δραστηριότητα αυτή απετέλεσε μια συνάντηση εμπειρογνωμόνων, ερευνητικών και πανεπιστημιακών, για την ανταλλαγή ερευνητικών εμπειριών, και τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αντικειμένων και στόχων και την δημιουργία κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος μεταπτυχιακής στάθμης με θεματική: "Γυναίκα, Υγεία και Ανάπτυξη 2000" στα πλαίσια των στόχων της WHO, με διεθνή συνεργασία, συντονισμό και αξιολόγηση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην χώρα μας θα πραγματοποιηθεί στην Υγειονομική Σχολή Αθηνών.

Σχήμα 1. Επιπολασμός HIV λοίμωξης ανά έτος σε άτομα ηλικίας > 15 ετών.

Σχήμα 1. Επιπολασμός HIV λοίμωξης ανά έτος σε άτομα ηλικίας > 15 ετών. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ESTIMATION AND PROJECTION PACKAGE (EPP) ΚΑΙ SPECTRUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στην Ελλάδα, η επιτήρηση της HIV/AIDS λοίμωξης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Σύντομο Ιστορικό Ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας ιδρύθηκε ως Έδρα Ιατρικής Οικονομίας το 1981 με το υπ αριθμόν Π.Δ. 1233/1981 και άρχισε να λειτουργεί το 1984,

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Παναγιώτης Βίγλας, Οδοντίατρος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σελίδα1 Η ΑΝΑΓΚΗ Η αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

National tools Country : Greece

National tools Country : Greece National tools Country : Greece Name of tool or initiative Source Short description Link Αγωγή Υγείας. Διατροφή. Διατροφικές Συνήθειες για μαθητές ηλικίας 6-8 ετών. -Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού -Τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 395 396 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 397 398 399 400 401 402 3 ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων & Υγιεινής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η ΑSSOCI ΑΤΙΟN OF GREEK ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. PUΒLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 106 77 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 6460040 FAX: 210 6464372. www.edye.gr peedy@otenet.gr Τηλ.Προέδρου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Α.ΠΡΙΤΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων:

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: η εμπειρία του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: Άννα Επώνυμο: Κονιδάκη Όνομα Πατρός: Γεώργιος

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: Άννα Επώνυμο: Κονιδάκη Όνομα Πατρός: Γεώργιος Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα: Άννα Επώνυμο: Κονιδάκη Όνομα Πατρός: Γεώργιος Επαγγελματική Εμπειρία: Διοικητική εμπειρία σε θέση ευθύνης του Δημόσιου Τομέα, (χρόνια): 25+ Επαγγελματική πείρα: Από: 1988 Εώς:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο»

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» Κτηνιατρική Σχολή Κτηνιατρική Επιστήμη και Επαγγελματική Σταδιοδρομία Εισηγητής: Ιωάννης Αντωνόπουλος, καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής Κτηνιατρική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Πόσα γεύματα έχουν διανεμηθεί; Ποια είναι η «ιστορία» του Προγράμματος;

Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Πόσα γεύματα έχουν διανεμηθεί; Ποια είναι η «ιστορία» του Προγράμματος; Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Το Πρόγραμμα ΔΙΑ.ΤΡΟΦΗ απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων κοινωνικοοικονομικά ευπαθών περιοχών της χώρας, που πλήττονται περισσότερο από

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΤΥΧΙΑ Υγιεινολόγου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΤΕΙ Αθήνας Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΤΥΧΙΑ Υγιεινολόγου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΤΕΙ Αθήνας Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 57, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, Τ.Κ. 18648 ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210 4610943, 6945641742 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ Μπέλτσιος Σωτήριος, Χημικός, Τμήμα Περιβάλλοντος, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) Τέρμα Τυχερού, 412 22 Λάρισα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία»

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΗΜΕΡΙΔΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην Τοπική αυτοδιοίκηση» «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/2015 (30 Νοεμβρίου 06 Δεκεμβρίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/2015 (30 Νοεμβρίου 06 Δεκεμβρίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/215 (3 Νοεμβρίου 6 ) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 215-216 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα 4/215

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου Παγκόσμια Ημέρα Συνέντευξη Υγείας Πεπτικού Τύπου Συστήματος. Παγκόσμια Ημέρα Υγείας Πεπτικού Συστήματος

Συνέντευξη Τύπου Παγκόσμια Ημέρα Συνέντευξη Υγείας Πεπτικού Τύπου Συστήματος. Παγκόσμια Ημέρα Υγείας Πεπτικού Συστήματος Συνέντευξη Τύπου Παγκόσμια Ημέρα Συνέντευξη Υγείας Πεπτικού Τύπου Συστήματος Παγκόσμια Ημέρα Υγείας Πεπτικού Συστήματος ΟΜΙΛΗΤΕΣ - Μερκούρης Μποδοσάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 "Μέθοδοι και πλαίσια λήψης αποφάσεων για μια πολιτική με άξονα τη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ASSOCIATION OF ΡUBLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 Αθήνα 10677 Τ.Θ. 4074 ΑΘΗΝΑ 10210 ΤΗΛ. 210-3302069- 3300567 2611780 -FAX 210-2611780 2106040353 E-MAIL edye@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΠΕ) Δραστηριότητες. Αθήνα, Ιούλιος 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΠΕ) Δραστηριότητες. Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΠΕ) Δραστηριότητες Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ημερομηνία ίδρυσης: 25 Φεβρουαρίου1931 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ o ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 6298/1934 o Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Η Δ/νση Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τεχνική αναφορά αναγκών στην αγορά για εκπαιδευτικές ενότητες με θέμα την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος Φεβρουάριος 2005 13BΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΙΦΑΝΕΙΙΑΚΩΝ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΕΙΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΙΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ Α ΝΝ ΑΑΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ : 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 (2 η έκδοση) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Η τεχνική έκθεση με τίτλο «: περίοδος αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12 Γενικό μέρος 12 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια στα τρόφιμα 13 Το Σύστημα HACCP 14 Ιστορική εξέλιξη της HACCP 16 Στάδια ανάπτυξης μελέτης HACCP 20 Πυραμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 21/05/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό L 298/29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012 Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 18.12.2012 Στατιστικές Χρήσης Χρόνου Έλλειψη σχετικών στατιστικών Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 17.05.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ Ε.Α.Ν Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΥΠΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΕ 12/2/2015 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεί μέρος της αγωγής υγείας και μπορεί να περιλαμβάνει παρερχόμενες γνώσεις που αφορούν.

Αποτελεί μέρος της αγωγής υγείας και μπορεί να περιλαμβάνει παρερχόμενες γνώσεις που αφορούν. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας ευρύτερος ορισμός της επιστήμης της διατροφής και της διαιτολογίας περιλαμβάνει και την μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΙΑ Σ.Π.Μ.Π.& Ε ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Π.Ε.Δ.Υ. 3 Η ΥΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» για τη λήψη άμεσων μέτρων

«ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» για τη λήψη άμεσων μέτρων ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΟΚΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ Gram ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ: για τη λήψη άμεσων μέτρων Χρ. Παπανικολάου Διοικητής Β Υ.Π.Ε Πειραιά κ Αιγαίου Βιοπαθολόγος Πειραιάς 19-10-2010 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 41/2015 (05 11 Οκτωβρίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 41/2015 (05 11 Οκτωβρίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 41/2015 (05 11 Οκτωβρίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2015-2016 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΥΜΠΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΝΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ Ορισμός AIDS: Acquired Immune

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 6: Τρόποι Συγγραφής της Μεθόδου και των Αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τι καλείται τρόφιμο; Τρόφιμο ονομάζουμε οποιαδήποτε ουσία ή προϊόν, είτε αυτό έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2012-2013 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το κάπνισμα στην Ελλάδα

Το κάπνισμα στην Ελλάδα Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου (Ε.ΜΕ.ΝΟ.) Το κάπνισμα στην Ελλάδα Καρακατσάνη Άννα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Β Πνευμονολογική Κλινική ΕΚΠΑ ΠΓΝ«ΑΤΤΙΚΟΝ» Ε.ΜΕ.ΝΟ Είναι η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα