ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ι. Το αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγών...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... 8. Ι. Το αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγών..."

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... IX ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... 8 Ι. Το αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγών... 8 Α. Έννοια και ορισμός του δικαίου διεθνών συναλλαγών... 8 Β. Η ιδιοτυπία του ΔΔΣ: Η διαχείριση των κινδύνων του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος Η κατηγοριοποίηση των διεθνών επιχειρηματικών κινδύνων α. Ο πολιτισμικός και γλωσσικός κίνδυνος β. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος γ. Ο νομικός κίνδυνος δ. Ο πολιτικός κίνδυνος Η διαχείριση των διεθνών επιχειρηματικών κινδύνων α. Η διεθνής ασφάλιση του εξαγωγικού εμπορίου β. Η διαχείριση του κινδύνου μέσω ενδιαμέσων γ. Η διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου μέσω συμβάσεως ανταλλαγής Οι σχετικές επιχειρηματικές τακτικές εισόδου σε ξένες αγορές Γ. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δικαίου διεθνών συναλλαγών Η συναλλαγή α. Η οικονομική βάση της συναλλαγής β. Η έννοια της συναλλαγής γ. Ο επαγγελματικός χαρακτήρας της συναλλαγής Ο διεθνής χαρακτήρας της συναλλαγής Οι κατηγορίες διεθνών συναλλαγών II. Η επιστημολογική αυτοτέλεια του ΔΔΣ Α. Σχέση προς το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Β. Η σχέση του δικαίου των διεθνών συναλλαγών έναντι άλλων συγγενών δικαιικών κλάδων XI

2 1. Εμπορικό δίκαιο Διεθνές οικονομικό δίκαιο και δίκαιο διεθνών συναλλαγών III. Τα θεμελιώδη ζητήματα και οι σύγχρονες τάσεις στο Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών Α. Η ένταση μεταξύ ελευθερίας και ρυθμίσεως στο ΔΔΣ Β. Η ηθική διάσταση του διεθνώς επιχειρείν ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ι. Η θεσμική συγκρότηση του διεθνούς εμπορίου Α. Διεθνείς διακυβερνητικοί οργανισμοί Διεθνείς οργανισμοί με παγκόσμια εμβέλεια Περιφερειακοί Διεθνείς Οργανισμοί B. Διεθνικές Υπερεθνικές - Μη κυβερνητικές Οργανώσεις ΙΙ. Οι πηγές του δικαίου των διεθνών συναλλαγών Α. Διεθνές δίκαιο Β. Ευρωπαϊκό δίκαιο Η Ευρωπαϊκή Ένωση α. Ο εξευρωπαϊσμός και η κοινοτικοποίηση του δικαίου β. Η ιδιαιτερότητα του ευρωπαϊκού δικαίου Συμβούλιο της Ευρώπης Γ. Ανεθνικό δίκαιο - Lex mercatoria III. Σύνοψη μεθόδων του ΔΔΣ IV. Η ενοποίηση του ΔΔΣ XII

3 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ 1 ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Α. ΣημασΙα - ρυθμιστεα Εννοια Β. Το συνδετικο στοιχειο (αα) Ο κανόνας της πραγματικής έδρας και οι αντίθετες γνώμες (ββ) Οι εξαιρέσεις - Εφαρμογή της θεωρίας της συστάσεως (i) Τα κοινοτικά νομικά πρόσωπα (a) Η εξέλιξη της νομολογίας του ΔΕΚ (b) Η γνώμη περί πλήρους υποκατάστασης της θεωρίας της πραγματικής έδρας από τη θεωρία της συστάσεως (c) Οι γνώμες περί μερικής μόνο εφαρμογής του δικαίου του κράτους - μέλους συστάσεως (d) Περιπτώσεις εφαρμογής της θεωρίας της πραγματικής έδρας στο κοινοτικό δίκαιο (ii) Οι ναυτιλιακές εταιρίες (iii) Εταιρίες συσταθείσες στις Η.Π.Α γ. ΠεδΙο εφαρμογης της lex societatis (αα) Γενικά - Η αρχή του ενός δικαίου (ββ) Σύσταση - Ικανότητα Δικαίου - Λύση (γγ) Ικανότητα - Εκπροσώπηση - Ευθύνη (δδ) Εσωτερικές σχέσεις (εε) Ζητήματα συνδεδεμένων εταιριών (ζζ) Ευθύνη μελών και οργάνων έναντι τρίτων - Άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου (ηη) Μεταφορά της έδρας του νομικού προσώπου XIII

4 (θθ) Διασυνοριακή συγχώνευση (ii) Σημεία επαφής ιδ.δ.δ. των νομικών προσώπων και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου κεφαλαιαγοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Societas Europaea-SE) I. Τροποι συστασεως μιας Ευρωπαϊκης εταιριας (SΕ) II. Η λειτουργια της Ευρωπαϊκης εταιριας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 1. ΑλλοδαπΑ εμπιστευματα [trusts] ΙδρΥματα - ΣωματεΙα - Μη ΚυβερνητικΕς ΟργανΩσεις Ζητήματα επί των οποίων εφαρμόζεται το δίκαιο που υποδεικνύεται από την ΑΚ Τμήματα διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων που δρουν στην Ελλάδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Α. Οι διεθνεις κοινοπραξιες Β. Ο ΕυρωπαϊκΟς Ομιλος ΟικονομικοΥ ΣκοποΥ (ΕΟΟΣ) Γ. Οι συνδεδεμενες επιχειρησεις Δ. Η διακρατικη επιχειρηση (πολυεθνικοι Ομιλοι εταιριων) και η εταιρια χαρτοφυλακιου (holding) Η έννοια του πολυεθνικού ομίλου εταιριών Η καταρχήν υπεροχή της νομικής θεωρήσεως και η αρχή της αρνήσεως της ενότητας του ΠΟΕ Η εξαιρετική παραδοχή της οικονομικής θεωρήσεως και η εξαιρετική αποδοχή της ενότητας του ΠΟΕ Οι υπερεθνικές προσπάθειες ρύθμισης των ΠΟΕ XIV

5 Ε. Οι υπερακτιες (offshore) εταιριες Οι υπεράκτιες εταιρίες in abstracto Η αντιμετώπιση των υπεράκτιων εταιριών από τη σκοπιά του ελληνικού δικαίου ΣΤ. ΔιεθνεΙς ΣυγχωνεΥσεις Εισαγωγή - Η έννοια και το ρυθμιστικό σύστημα των διεθνών συγχωνεύσεων Το εφαρμοστέο δίκαιο στις προϋποθέσεις της διεθνούς συγχωνεύσεως Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τα αποτελέσματα της συγχωνεύσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Α. Η Εννοια της εγκαταστασεως Β. Η κοινοτικη ελευθερια εγκαταστασης ως προς τα νομικα προσωπα Γ. Η μη κοινοτικη εγκατασταση - ΕγκαταστΑσεις κατα το ελληνικο δικαιο αλλοδαπων νομικων προσωπων Δ. Οι αλλοδαπες εταιριες εγκατεστημενες δια υποκαταστηματος δυναμει του πλεγματος των Ν 89/1967 Οπως ισχυουν σημερα Προϋποθέσεις εγκαταστάσεως κατά το ισχύον δίκαιο Ειδικά ζητήματα που αφορούν την εγκατάσταση στην Ελλάδα υπεράκτιας εταιρίας α. Η εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών υπεράκτιων εταιριών και το πρόβλημα της ισοδυναμίας των εταιρικών τύπων β. Ζητήματα εφαρμογής του Ν 89/1967 ειδικότερα ως προς υπεράκτιες εταιρίες γ. Κοινοτικό δικαίωμα εγκαταστάσεως και υπεράκτιες εταιρίες XV

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ Α. Εισαγωγη - Τα θεμελιωδη ζητηματα του πτωχευτικου διεθνους δικαιου (αα) Γενικά (ββ) Η διεθνής δικαιοδοσία των ημεδαπών αρχών για την κήρυξη πτώχευσης (γγ) Η αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων που κηρύσσουν πτώχευση (δδ) Τα διεθνή αποτελέσματα της ημεδαπής πτώχευσης (εε) Πεδίο εφαρμογής της lex concursus β. Κοινοτικο και εθνικο πτωχευτικο διεθνες δικαιο γ. Κοινοτικες πτωχευσεις (αα) Διεθνής δικαιοδοσία (i) Διεθνής δικαιοδοσία στο πλαίσιο του Κανονισμού 1346/ (ii) Διεθνής δικαιοδοσία στις διαδικασίες εξυγίανσης και εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ββ) Αναγνώριση διαδικασιών αφερεγγυότητας (i) Αναγνώριση διαδικασιών αφερεγγυότητας στο πλαίσιο του Κανονισμού 1346/ (ii) Αναγνώριση διαδικασιών αφερεγγυότητας στις διαδικασίες εξυγίανσης και εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων (γγ) Εφαρμοστέο δίκαιο (i) Η lex fori concursus (ii) Ζητήματα που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της lex concursus Δ. Εξωκοινοτικες πτωχευσεις (αα) Αναγνώριση αλλοδαπής πτωχεύσεως (ββ) Διεθνής δικαιοδοσία (γγ) Διεθνής φιλοδοξία της ελληνικής πτωχεύσεως (δδ) Εφαρμοστέο δίκαιο XVI

7 ΤΙΤΛΟΣ 2 ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΠαρΑγραφος 1. ΑνΑληψη συμβατικων υποχρεωσεων απο το κρατος ΠαρΑγραφος 2. ΠαρΕμβαση του ΚρΑτους στην εκπληρωση των συμβατικων του υποχρεωσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠαρΑγραφος 1. Το ΚρΑτος ως διαδικος ενωπιον των δικαστηριων ΠαρΑγραφος 2. Το ΚρΑτος ως διαδικος ενωπιον των διαιτητικων δικαστηριων XVII

8 ΜΕΡΟΣ Β ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ 1 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΡΩΜΗ Ι - ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΡΩΜΗ ΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΡΩΜΗ Ι (α) Σύντομο ιστορικό - Δομή Κανονισμού - Εφαρμοστέο δίκαιο επί συμβάσεων- Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Ρώμη Ι - Πεδίο εφαρμογής εφαρμοστέου δικαίου - Τοπικό πεδίο εφαρμογής - Ζητήματα ευρωπαϊκού δικαίου (i) Σύντομο ιστορικό (ii) Η δομή του Κανονισμού (iii) Εφαρμοστέο επί συμβάσεων - Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Ρώμη Ι (iν) Τοπικό πεδίο εφαρμογής - Η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δανίας - Σχέση με τη Σύμβαση της Ρώμης (ν) Ζητήματα ευρωπαϊκού δικαίου (β) Οι κύριοι κανόνες (i) Επιλογή δικαίου από τα συμβαλλόμενα μέρη (άρθρο 3 παρ. 1 και 2) (ii) Εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση έλλειψης επιλογής δικαίου (άρθρο 4) (γ) Τα όρια εφαρμογής των κυρίων κανόνων των άρθρων 3 και (i) Κανόνες αναγκαστικού δικαίου (άρθρο 3 παρ. 3 και 4) (ii) Κανόνες αμέσου εφαρμογής (άρθρο 9) (iii) Δημόσια τάξη του forum (άρθρο 21) (δ) Ειδικοί κανόνες συγκρούσεως για ορισμένες κατηγορίες συμβάσεων (i) Συμβάσεις μεταφοράς (άρθρο 5) (ii) Συμβάσεις καταναλωτών (άρθρο 6) (iii) Ατομικές συμβάσεις εργασίας (άρθρο 8) XVIII

9 (iv) Συμβάσεις ασφάλισης (ε) Μεθοδολογία εφαρμογής των κανόνων του Κανονισμού Ρώμη Ι (στ) Λοιπά συμβατικά θέματα (i) Ουσιαστικό κύρος (άρθρο 10) (ii) Τυπικό κύρος (άρθρο 11) (iii) Εκχώρηση και υποκατάσταση (άρθρα 14 και 15) (iv) Παθητική ενοχή εις ολόκληρον (άρθρο 16) (ν) Συμψηφισμός (άρθρο 17) (vi) Σχέση με διεθνείς συμβάσεις (άρθρο 24) (vii) Ειδικά οι περιπτώσεις της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας και της σύμβασης αποκλειστικής διανομής Κανονισμος Ρωμη ΙΙ (α) Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Ρώμη ΙΙ - Εφαρμοστέο δίκαιο επί εξωσυμβατικών ενοχών - Ορισμός των εξωσυμβατικών ενοχών για τους σκοπούς του Κανονισμού - Πεδίο εφαρμογής του εφαρμοστέου δικαίου (β) Αδικοπραξίες (i) Γενικός Κανόνας (άρθρο 4) (ii) Ειδικοί Κανόνες (γ) Λοιπές περιπτώσεις εξωσυμβατικής ευθύνης (γενικά σύντομη αναφορά) (i) Αδικαιολόγητος πλουτισμός (άρθρο 10) (ii) Διοίκηση αλλοτρίων (άρθρο 11) (iii) Ευθύνη από διαπραγματεύσεις (άρθρο 12) (δ) Δυνατότητα επιλογής δικαίου από τα συμβαλλόμενα μέρη (άρθρο 14) (ε) Τα όρια εφαρμογής των κανόνων των άρθρων (i) Κανόνες αμέσου εφαρμογής του forum (άρθρο 16) (ii) Δημόσια τάξη του forum (άρθρο 26) XIX

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. Η διεθνης πωληση α. Η διεθνής πώληση - Εννοιολογικές παρατηρήσεις Η έννοια της πώλησης στο εσωτερικό δίκαιο (αστική πώληση-εμπορική πώληση) Έννοια διεθνούς εμπορικής πώλησης - Σχέση με CISG - Ρήτρες του διεθνούς εμπορίου Διεθνής αστική πώληση - Εθνικές διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή Διάγραμμα εφαρμοστέων κανόνων σε διεθνή πώληση β. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (Σύμβαση Βιέννης Ν 2532/1997) Εισαγωγικά στοιχεία για την CISG Ανάγκη για ενοποίηση - Σημασία της CISG - Κριτική στην CISG Ιστορικά στοιχεία Αρχικά στάδια - Προηγούμενες προσπάθειες ενοποίησης - Συμβάσεις της Χάγης Εργασίες για τη δημιουργία της CISG - Η CISG ως αποτέλεσμα συμβιβασμών Πεδίο εφαρμογής Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής Εγκατάσταση των μερών σε διαφορετικά κράτη (διεθνής πώληση) Μη αγορά πραγμάτων για προσωπική, οικογενειακή ή οικιακή χρήση Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σύμβαση πώλησης Κινητά πράγματα Πώληση μελλοντικών πραγμάτων Μικτές συμβάσεις Λοιπά ζητήματα Τοπικό πεδίο εφαρμογής Χρονικό πεδίο εφαρμογής της CISG Συμφωνία των μερών για εφαρμογή ή αποκλεισμό της CISG Ζητήματα που ρυθμίζονται από την CISG XX

11 4.7 Ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από την CISG Γενικές διατάξεις Ερμηνεία των διατάξεων της CISG Πλήρωση των κενών της CISG Γενικές αρχές της CISG Αρχή της καλής πίστης Ερμηνεία των συμβατικών δηλώσεων και της σύμβασης της πώλησης Υποκειμενικό και αντικειμενικό κριτήριο Η σημασία των συναλλακτικών συνηθειών Γενικά CISG 9 παρ CISG 9 παρ Ιεραρχία των κανόνων που διέπουν τις διεθνείς πωλήσεις Τύπος Σύναψη της σύμβασης πώλησης - Δηλώσεις που δεν συνιστούν πρόταση ή αποδοχή - Τροποποίηση της σύμβασης της πώλησης Εισαγωγή Πρόταση Ουσιώδη στοιχεία πρότασης Χρονικό σημείο που η πρόταση παράγει αποτέλεσμα - Άρνηση αποδοχής Ανάκληση πρότασης Αποδοχή - Σύναψη της σύμβασης Αποδοχή πρότασης Σύναψη της σύμβασης Αποδοχή με τροποποίηση των όρων της πρότασης - Αντιπρόταση Ζητήματα σχετικά με ΓΟΣ Battle of the forms Ενσωμάτωση ΓΟΣ σε πρόταση για σύναψη σύμβασης πώλησης Τόπος κατάρτισης της σύμβασης Τροποποίηση της σύμβασης της πώλησης Ενέργεια δηλώσεων που δεν αποτελούν πρόταση ή αποδοχή - Θεωρία της αποστολής Υποχρεώσεις πωλητή Γενική περιγραφή υποχρεώσεων Υποχρέωση για παράδοση του πράγματος XXI

12 7.2.1 Γενικά Τόπος και τρόπος παράδοσης Χρόνος παράδοσης Συμβατικές αποκκλίσεις από τις διατάξεις της CISG Υποχρέωση για μεταβίβαση της κυριότητας Υποχρέωση για εγχείριση εγγράφων Υποχρέωση για παράδοση πράγματος που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης της πώλησης Κανόνας Απαλλαγή του πωλητή από την ευθύνη του για έλλειψη ανταπόκρισης Χρονικό σημείο κατά το οποίο πρέπει να υπάρχει έλλειψη ανταπόκρισης Βάρος της απόδειξης Επίδραση αντίθετης συμβατικής συμφωνίας Υποχρέωση για παράδοση πράγματος ελεύθερου από δικαίωμα ή αξίωση τρίτου Κανόνας Έννοια δικαιώματος (αξίωσης) τρίτου Δικαίωμα ή αξίωση τρίτου θεμελιούμενο σε βιομηχανική ιδιοκτησία ή σε ιδιοκτησία επί άλλων προϊόντων της διάνοιας Απώλεια έννομων βοηθημάτων αγοραστή για αθέτηση των CISG 41 και Επίδραση αντίθετης συμβατικής συμφωνίας Βάρος απόδειξης Παρεπόμενες υποχρεώσεις του πωλητή Λοιπές υποχρεώσεις του πωλητή Σύγκριση με τον ΑΚ Διάγραμμα έννομων βοηθημάτων του αγοραστή σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων πωλητή Γενικά Διάγραμμα εννόμων βοηθημάτων για αθέτηση υποχρέωσης παράδοσης πραγμάτων, παράδοσης εγγράφων, μεταβίβασης κυριότητας και εκπλήρωσης λοιπών υποχρεώσεων Διάγραμμα εννόμων βοηθημάτων για έλλειψη ανταπόκρισης των πραγμάτων στις απαιτήσεις της σύμβασης Διάγραμμα εννόμων βοηθημάτων για παράδοση πράγματος βεβαρυμένου με δικαίωμα ή αξίωση τρίτου Υποχρεώσεις αγοραστή XXII

13 8.1 Γενική περιγραφή υποχρεώσεων Υποχρέωση πληρωμής του τιμήματος Γενικά Τόπος πληρωμής του τιμήματος Χρόνος πληρωμής του τιμήματος Λήψη μέτρων αναγκαίων για την καταβολή του τιμήματος Υποχρέωση παραλαβής των πραγμάτων α Διάγραμμα εννόμων βοηθημάτων του πωλητή σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων από τον αγοραστή Απαιτήσεις συμπεριφοράς - Βάρη του αγοραστή Βάρος του αγοραστή για εξέταση των πραγμάτων για έλλειψη ανταπόκρισης Βάρος του αγοραστή για γνωστοποίηση της έλλειψης ανταπόκρισης Κανόνας Τύπος γνωστοποίησης για έλλειψη ανταπόκρισης Αναγκαίο περιεχόμενο γνωστοποίησης της έλλειψης ανταπόκρισης Γνωστοποίηση της έλλειψης ανταπόκρισης μέσα σε εύλογη προθεσμία Αποσβεστική προθεσμία δύο ετών για τη γνωστοποίηση της έλλειψης ανταπόκρισης Προϋποθέσεις διατήρησης έννομων βοηθημάτων του αγοραστή ακόμα και αν δεν τηρηθούν τα βάρη των CISG 38, Βάρος γνωστοποίησης του δικαιώματος ή της αξίωσης τρίτου Έννομα βοηθήματα των μερών σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης Η ενιαία μορφή μη εκπλήρωσης Συγκεντρωτικό διάγραμμα έννομων βοηθημάτων πωλητή και αγοραστή για συμβατική αθέτηση Έννομα βοηθήματα αγοραστή σε περίπτωση συμβατικής αθέτησης από τον πωλητή Έννομα βοηθήματα πωλητή σε περίπτωση συμβατικής αθέτησης από τον αγοραστή Ουσιώδης συμβατική αθέτηση Εισαγωγικά στοιχεία Έννοια Βλάβη των συμφερόντων του δανειστή της παροχής Πρόβλεψη ή δυνατότητα πρόβλεψης από τον οφειλέτη της παροχής της βλάβης των συμφερόντων του δανειστή Περιπτωσιολογία Αυτούσια εκπλήρωση της παροχής XXIII

14 9.3.1 Γενικά Η αυτούσια εκπλήρωση παροχής ως έννομο βοήθημα του αγοραστή Συμβατική αθέτηση του πωλητή που δεν συνιστά έλλειψη ανταπόκρισης των πραγμάτων στη σύμβαση Συμβατική αθέτηση του πωλητή που συνιστά έλλειψη ανταπόκρισης των πραγμάτων στη σύμβαση Τάξιμο πρόσθετης προθεσμίας εύλογης διάρκειας στον πωλητή για εκπλήρωση των υποχρεώσεών του Η αυτούσια εκπλήρωση παροχής ως έννομο βοήθημα του πωλητή Κανόνας Τάξιμο πρόσθετης προθεσμίας εύλογης διάρκειας στον αγοραστή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του Περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος αυτούσιας εκπλήρωσης - Κριτική Περιορισμός υπό την CISG Τελολογικός περιορισμός Δικαίωμα του αγοραστή για μείωση του τιμήματος όταν η συμβατική αθέτηση συνιστά έλλειψη ανταπόκρισης των πραγμάτων στη σύμβαση Αποζημίωση Γενικά Συμβατική αθέτηση που συνιστά έλλειψη ανταπόκρισης των πραγμάτων στη σύμβαση Συμβατική αθέτηση λόγω ύπαρξης δικαιώματος ή αξίωσης τρίτου Είδος και έκταση αποζημίωσης Γενικά στοιχεία Ζημίες που αποκαθίστανται Κριτήριο προβλεψιμότητας Βάρος της απόδειξης Συμβατικές ρυθμίσεις αναφορικά με το δικαίωμα αποζημίωσης Αποζημίωση και υπαναχώρηση Περιορισμός της ζημίας από τον συμβαλλόμενο που επικαλείται αθέτηση της σύμβασης Απαλλαγή από την ευθύνη σε αποζημίωση Εισαγωγή Προϋποθέσεις απαλλαγής Απαλλαγή από την ευθύνη προς αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης από τρίτο πρόσωπο Προσωρινά εμπόδια XXIV

15 Υποχρέωση ειδοποίησης για το εμπόδιο και τις επιπτώσεις του στη δυνατότητα εκπλήρωσης της παροχής Διατήρηση δικαιωμάτων Βάρος της απόδειξης Το ζήτημα της μεταβολής του οικονομικού υποβάθρου της σύμβασης Αυτοτελής άσκηση δικαιώματος αποζημίωσης Αξίωση αποζημίωσης και αξίωση τόκου Υπαναχώρηση Εισαγωγή - Διάγραμμα Άσκηση και αποτελέσματα υπαναχώρησης Μορφή, τύπος και περιεχόμενο υπαναχώρησης Συνέπειες υπαναχώρησης Απώλεια δικαιώματος υπαναχώρησης Αδυναμία επιστροφής των πραγμάτων Παραγραφή Μη άσκηση εντός της αποσβεστικής προθεσμίας που θέτει η CISG Αποσβεστική προθεσμία για την άσκηση υπαναχώρησης από τον αγοραστή Αποσβεστική προθεσμία για την άσκηση υπαναχώρησης από τον πωλητή Μη τήρηση των βαρών που θέτουν οι CISG 38 και 39 σε περίπτωση έλλειψης ανταπόκρισης Λόγοι υπαναχώρησης Υπαναχώρηση λόγω ουσιώδους αθέτησης της σύμβασης της πώλησης Υπαναχώρηση λόγω μη εκπλήρωσης εντός ταχθείσας πρόσθετης προθεσμίας εύλογης διάρκειας Ως δικαίωμα του αγοραστή Ως δικαίωμα του πωλητή Υπαναχώρηση πριν το ληξιπρόθεσμο Υπαναχώρηση σε περιπτώση αθέτησης τμηματικής παροχής Υπαναχώρηση και άσκηση λοιπών έννομων βοηθημάτων Μερική εκπλήρωση της σύμβασης Αναστολή εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων Δικαίωμα πωλητή για θεραπεία (μετεκπλήρωση) συμβατικής αθέτησης Εισαγωγικά στοιχεία Πριν το χρόνο της παράδοσης XXV

16 Γενικά Περιορισμοί στην άσκηση δικαιώματος θεραπείας Άσκηση δικαιώματος θεραπείας και λοιπά έννομα βοηθήματα του αγοραστή Βάρος της απόδειξης Δικαίωμα θεραπείας για μη εκπλήρωση της υποχρέωσης για εγχείριση εγγράφων Μετά το χρόνο της παράδοσης Γενικά Χρόνος άσκησης δικαιώματος μετεκπλήρωσης Συμβατικές αθετήσεις στις οποίες αφορά το δικαίωμα μετεκπλήρωσης Περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος μετεκπλήρωσης Άσκηση δικαιώματος μετεκπλήρωσης και λοιπά έννομα βοηθήματα του αγοραστή Αίτημα προς τον αγοραστή αν αποδέχεται τη μετεκπλήρωση Αποτελέσματα άσκησης δικαιώματος μετεκπλήρωσης Βάρος της απόδειξης Μη εκπλήρωση οφειλόμενη σε πράξη ή παράλειψη του δανειστή της παροχής Η μετάθεση του κινδύνου Γενικά στοιχεία Έννοια - Προϋποθέσεις - Συνέπειες Το σημείο της μετάθεσης του κινδύνου Το βάρος της απόδειξης Εξατομίκευση - Συγκέντρωση της ενοχής Ο βασικός κανόνας που ρυθμίζει τη μετάθεση του κινδύνου Πώληση με αποστολή Γενικά Πώληση που δεν υπάρχει υποχρέωση για παράδοση σε μεταφορέα σε ορισμένο τόπο - Κανόνας του πρώτου μεταφορέα Πώληση που υπάρχει υποχρέωση παράδοσης σε μεταφορέα σε ορισμένο τόπο Διατήρηση παραστατικών εγγράφων από τον πωλητή Εξατομίκευση των πραγμάτων (συγκέντρωση της ενοχής) Πώληση με την άφιξη Πώληση πράγματος ευρισκόμενου στην κατοχή τρίτου προσώπου Πώληση πραγμάτων υπό διαμετακόμιση XXVI

17 14.7 Επίδραση συμβατικής αθέτησης στη μετάθεση του κινδύνου Αξίωση τόκων στην CISG Υποχρέωση συντήρησης των κινητών πραγμάτων Ζητήματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου γ. Διεθνείς εμπορικές συνήθειες - INCOTERMS Οι κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για τη Διεθνή Εμπορική Πώληση (INCOTERMS 2000) - Δημιουργία και εξέλιξη Νομική φύση των Incoterms: Κανόνες δικαίου ή ερμηνευτικά κριτήρια; Δομή των INCOTERMS Τα χαρακτηριστικά των επιμέρους εμπορικών ρητρών Ex Works (EXW) (εκ του εργοστασίου - συμβατικά ορισμένος τόπος) Free Carrier (FCA) (ελεύθερο στο μεταφορέα - συμβατικά ορισμένος τόπος) Free on Board (FOB) (ελεύθερο επί του πλοίου - καθορισμένος λιμένας φόρτωσης) Free Alongside Ship (FAS) (ελεύθερο επί της προκυμαίας - καθορισμένος λιμένας φόρτωσης) Cost, Insurance, Freight (CIF) (αξία, ασφάλιση, ναύλος - συμβατικά καθορισμένος λιμένας άφιξης) Cost & Freight (C & F) (αξία, ναύλος - συμβατικά καθορισμένος λιμένας άφιξης) Carriage Paid To (CPT) (ναύλος πληρωτέος - συμβατικά καθορισμένος τόπος προορισμού) Carriage and Insurance Paid To (CIP) (ναύλος, ασφάλιση πληρωτέα - συμβατικά καθορισμένος τόπος προορισμού) Delivered At Frontier (DAF) (παράδοση στα σύνορα - συμβατικά καθορισμένος τόπος) Delivered Ex Ship (DES) (παράδοση επί πλοίου - συμβατικά καθορισμένος λιμένας παράδοσης) Delivered Ex Quay (DEQ) (παράδοση επί της προκυμαίας - συμβατικά καθορισμένος λιμένας παράδοσης) Delivered Duty Unpaid (DDU) (παράδοση, φόροι/τέλη εισαγωγής μη πληρωτέοι - συμβατικά καθορισμένος τόπος παράδοσης) Delivered Duty Paid (DDP) (παράδοση, φόροι/τέλη εισαγωγής πληρωτέοι - συμβατικά καθορισμένος τόπος παράδοσης) XXVII

18 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. Το ζήτημα XXVIII ΙΙ. Επιστολές και μνημόνια A. Εννοιολογικά χαρακτηριστικά Β. Επιστολή Προθέσεων - Μνημόνιο - Επιστολή Στηρίξεως Επιστολή προθέσεων (letter of intent) Μνημόνια Επιστολή στηρίξεως (letter of comfort) ΙΙΙ. Οι ανώνυμες προκαταρκτικές συμβάσεις Α. Συμβάσεις διερευνήσεως αγοράς Β. Συμβάσεις εμπιστευτικότητας ή εχεμυθείας ΙV. Οι κυρίαρχες μορφές: εμπορική αντιπροσωπεία, εμπορική διανομή και δικαιόχρηση (franchising) Α. Τα κοινά χαρακτηριστικά Κατάρτιση και τύπος Διάρκεια και λύση του ενοχικού δεσμού i) Συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου ii) Η λύση των συμβάσεων διαρκείας a) Τακτική καταγγελία b) Έκτακτη καταγγελία c) Έλεγχος της καταγγελίας Συμβάσεις πλαίσιο Β. Οι κυριότερες συμβάσεις Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας i. Ορισμός - Χαρακτηριστικά ii. Δικαιώματα - Υποχρεώσεις των μερών Σύμβαση διανομής i. Ορισμός - Χαρακτηριστικά ii. Δικαιώματα / Υποχρεώσεις των μερών Σύμβαση δικαιόχρησης (franchising) i. Ορισμός/Χαρακτηριστικά ii. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μερών V. Η αποζημίωση πελατείας Α. Το ζήτημα

19 Β. Το ΠΔ 219/1991 για τους εμπορικούς αντιπροσώπους Θετικές προϋποθέσεις Tο ύψος της αποζημιώσεως Παραίτηση - Περαιτέρω αξιώσεις μετά τη λύση Αποσβεστική προθεσμία - Παραγραφή Γ. Η εφαρμογή του ΠΔ 219/1991 στις λοιπές συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας VI. Συμβάσεις Πρακτορείας VIΙ. Σύμβαση Παραγγελίας VIII. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Α. Εφαρμοστέο δίκαιο επί των εκ συμβάσεως απαιτήσεων Β. Απαιτήσεις που δεν στηρίζονται σε σύμβαση Γ. Το εφαρμοστέο δίκαιο στην αποζημίωση πελατείας ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ι. Εισαγωγή A. Το διαδικτυακό ηλεκτρονικό εμπόριο και οι προκλήσεις για τον νομοθέτη Β. Αντικείμενο της παρούσας ενότητας ΙΙ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» Α. Το «ηλεκτρονικό δίκαιο» ως νέος δικαιικός κλάδος Β. Τα είδη του ηλεκτρονικού εμπορίου ΙΙΙ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο από ιδιωτικοδιεθνολογική σκοπιά Α. Διεθνής Δικαιοδοσία στις διαφορές του ηλεκτρονικού εμπορίου Διαφορές από συμβάσεις Διαφορές από αδικοπραξίες Διαφορές από καταναλωτικές συμβάσεις Β. Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου Προκριματικά ζητήματα Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές Εφαρμοστέο Δίκαιο στις αδικοπραξίες ΙV. To ηλεκτρονικό έγγραφο και η ηλεκτρονική υπογραφή Α. Η έννοια του ηλεκτρονικού εγγράφου XXIX

20 Β. Η έννοια και τα είδη της ηλεκτρονικής υπογραφής Γ. Έννομες συνέπειες των ηλεκτρονικών υπογραφών V. Η κατάρτιση ηλεκτρονικών συμβάσεων Α. Νομική ισχύς ηλεκτρονικών συμβάσεων Β. Διαδικασία κατάρτισης της ηλεκτρονικής σύμβασης Παρεχόμενες πληροφορίες κατά το προσυμβατικό στάδιο Η «παραγγελία» ως δήλωση βούλησης του αποδέκτη των υπηρεσιών Νομική φύση του αποδεικτικού παραλαβής Κατάρτιση σύμβασης αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου VI. Η πληρωμή μέσω διαδικτύου Α. Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα Δόλια χρησιμοποίηση δεδομένων Kίνδυνος καταχρηστικής αξιοποίησης των στοιχείων της κάρτας του κατόχου από συμβεβλημένη επιχείρηση Πλημμελής εκπλήρωση ή μη εκπλήρωση από την πλευρά του προμηθευτή Β. H πληρωμή με ηλεκτρονικό χρήμα VII. Η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας εντός της Κοινότητας A. Η αρχή του κράτους προέλευσης Β. Ο Κανόνας της απαγόρευσης επιβολής προηγούμενης άδειας Γ. Οι εξαιρέσεις από την αρχή του κράτους προέλευσης και οι περιορισμοί που δύνανται να επιβληθούν από το κράτος υποδοχής VIII. Ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών Α. Οι κατηγορίες των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και η έκταση της ευθύνης τους κατά το ΠΔ 131/ Πάροχοι πληροφοριών (Content Providers) Απλή μετάδοση πληροφοριών (Mere Conduit) Αποθήκευση σε κρυφή μνήμη (Caching) Φιλοξενία (Hosting) Β. Η απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου Ο κανόνας και η εξαίρεση Οι ρυθμίσεις του αμερικανικού DMCA όσον αφορά την υποχρέωση ελέγχου του ISP XXX

21 Γ. Η ειδική περίπτωση των Ρeer-to-peer (P2P) δικτύων IX. Προστασία απορρήτου και προσωπικών δεδομένων στα δημόσια δίκτυα Α. Συνταγματική προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων Β. Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ και ο Ν 3471/ Γ. Η σχέση του ειδικού Ν 3471/2006 με το γενικό Ν 2472/ Δ. Η σύγκρουση μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων: Η υπόθεση Telefonica Χ. Επίμετρο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4. ΔιεθνεΙς συμβασεις κατασκευων ΚΑΙ παροχης σχετικων υπηρεσιων Εισαγωγή Α) Μεθοδολογικά προβλήματα Β) Η διεθνής κατασκευαστική δραστηριότητα και οι εφαρμοστέοι κανόνες δικαίου I. Οι παροχές A. Η φύση των παροχών o Οι υπηρεσίες α) Οι μελέτες β) Η διεύθυνση των εργασιών γ) Η εκμετάλλευση του έργου o Τα έργα α) Η ιδιαιτερότητα των έργων Η/Μ β) Έργα κατασκευών μικτής φύσης B. Η πολυπλοκότητα των παροχών o Μελέτη και κατασκευή του έργου α) Ανεξάρτητες συμβάσεις μελέτης και κατασκευής β) Ενιαία σύμβαση μελέτης και κατασκευής o Οι συμβάσεις «με το κλειδί στο χέρι» o Οι συμβάσεις παραχώρησης της εκμετάλλευσης του έργου α) Περιγραφή της μεθόδου αυτοχρηματοδότησης β) Λογική της μεθόδου αυτοχρηματοδότησης II. Οι πάροχοι XXXI

22 A. Ο σύμβουλος του κυρίου του έργου o Ο σύμβουλος μηχανικός α) Η αυτοτελής παρέμβαση του συμβούλου μηχανικού στο έργο β) Η συνδυασμένη παρέμβαση του συμβούλου μηχανικού στο έργο o Ο project manager α) Η αποστολή του project manager β) Η εμπλοκή του project manager στο έργο B. Ο κατασκευαστής του έργου o Πολλαπλοί κατασκευαστές α) Η κοινή διεθνής κατασκευαστική σύμβαση β) Η υποχρέωση συντονισμού πολλαπλών κατασκευαστών o Κοινοπραττούντες κατασκευαστές α) Η κοινοπρακτική σύμβαση β) Η κατασκευαστική σύμβαση o Γενικός εργολάβος και υπεργολάβοι α) Η γενική εργολαβία β) Η διεθνής υπεργολαβία ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5. ΔιεθνεΙς δημοσιοι διαγωνισμοι Εισαγωγή I. Το κοινοτικό δίκαιο των δημόσιων διαγωνισμών - Οι βασικές αρχές και έννοιες του Οι Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ Βασικές αρχές της διαγωνιστικής διαδικασίας A. Η αρχή του αποτελεσματικού (δημοσίου, ελευθέρου και πραγματικού) ανταγωνισμού Β. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης Οι έννοιες της αναθέτουσας αρχής, του οικονομικού φορέα και του δημοσίου έργου Α. Η αναθέτουσα αρχή Β. Ο οικονομικός φορέας Γ. Το δημόσιο έργο II. Οι διαδικασίες επιλογής Γενικά Η ανοικτή και η κλειστή διαδικασία XXXII

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος Αναστασίας Γραμματικάκη Αλεξίου, καθηγήτριας ΑΠΘ... 7 Σημείωμα συγγραφέα Ευχαριστίες... 11 Συντομογραφίες... 13 Πίνακας περιεχομένων... 25 ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία (β.ι.)... 1 2. Κλάδοι β.ι.... 1 3. Δικαιώματα β.ι.... 1 4. Πνευματική ιδιοκτησία (π.ι.)... 2 5. Διανοητική ιδιοκτησία... 2 6. Εξέλιξη β.ι.... 2

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος.. Σελ. ΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η έννοια της αναγκαστικής εκτέλεσης και η φύση των κανόνων αυτής... 1 ΙΙ. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης.. 5 α. Δικαστικός Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... Σελ. ΙΧ ΧΙΙΙ I. Έννοια, αναγκαιότητα και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ έκδοσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β έκδοσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α έκδοσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ Α & Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Α ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...xiii ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1. Το περιεχόμενο και η έκταση της κρατικής υποχρέωσης για την προστασία του καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης κατά το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο Κομοτηνή 10,11 & 12 Μαρτίου 2010 1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 24-26 Φεβρουαρίου 2014 Η μετεξέλιξη των συναλλαγών σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον με έχει ως συνέπεια τη μετεξέλιξη των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου. Η στοιχειώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ- ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ- ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ = φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο Σελ. 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1. Έννοιες... 1 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Έννοια δικαίου... 1 2. Κανόνας δικαίου... 3 2.1 Έννοια κανόνα δικαίου... 3 2.2 Εφαρμογή κανόνα δικαίου... 4 2.3 Ερμηνεία κανόνα δικαίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EYΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... IX ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 Ι. ΑΡΧΑΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΙΚΑΙΟ (Νόμος του Χαμουραμπί)...

Διαβάστε περισσότερα

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΩΡΕΑ 1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους... 1 2. Δωρεά, ανάκληση λόγω αποκτήσεως τέκνου... 3 3. Δωρεά υπό τρόπο, μη εκπλήρωση τρόπου, ανάκληση... 4 ΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ. Παρουσίαση του Εγχειριδίου Εξαγωγών. 13 Νοεμβρίου 2014

ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ. Παρουσίαση του Εγχειριδίου Εξαγωγών. 13 Νοεμβρίου 2014 ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ Παρουσίαση του Εγχειριδίου Εξαγωγών 13 Νοεμβρίου 2014 Εγχειρίδιο Εξαγωγών Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρηματικότητας - εξωστρέφειας Ανάλυση βημάτων σε όλα τα στάδια διεθνοποίησης Ενδοκοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΙΧ ΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου (droits de l homme,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Σελ. Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αυτοκινητικού ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκη αυτοκίνητο του δημοσίου [Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 2013/1994]... 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» Εισηγητής: Οββαδίας Σ. Ναμίας Δ.Ν. Δικηγόρος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ι. Εισαγωγή- Οριοθέτηση του θέματος Συμπεριφορές που επιφέρουν περιουσιακή μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ...1 1. Εισαγωγικά... 3 I. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας...3 1. Έννοια... 3 2. Βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας... 3 α. Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ) Ολοκληρωμένο Σεμινάριο (Διάρκεια: 10 ώρες) Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 28 & 29 Σεπτ. // 30 Σεπτ. & 01 Οκτ. // 08 & 09 Οκτ. // το Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. IΙΙ. Προέλευση και πηγές του Εμπορικού Δικαίου... 9 IV. Ένταξη του Εμπορικού Δικαίου στον ευρύτερο δικαιικό χώρο...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. IΙΙ. Προέλευση και πηγές του Εμπορικού Δικαίου... 9 IV. Ένταξη του Εμπορικού Δικαίου στον ευρύτερο δικαιικό χώρο... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η δυναμική του εμπορικού δικαίου... 1 II. Βασικές αρχές... 3 A. Το αντικείμενο του εμπορικού δικαίου... 3 Β. Οικονομική και νομική έννοια του εμπορίου... 4 Γ. Αποστολή και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γειτονικό δίκαιο, έννοια και δικαιολογία... 3 1.1. Έννοια γειτονικού δικαίου, παραδείγματα 1.2. Σύγκρουση κυριοτήτων και συμφερόντων. Δικαιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... VII ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... IX ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... XIX Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. To δικαστήριο των ευθύνων στους «νόμους» του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ICC) (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ICC ΠΑΡΙΣΙ 20.2.06) (PHILIPE RAPATOUT) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ICC) (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ICC ΠΑΡΙΣΙ 20.2.06) (PHILIPE RAPATOUT) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ICC) (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ICC ΠΑΡΙΣΙ 20.2.06) (PHILIPE RAPATOUT) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ INCOTERMS 2000 ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ «Ε» (ΟΡΟΣ EXW) Ο Πωλητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι. Γένεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλεγόμενα του συγγραφέα στην α έκδοση... Πρόλογος Μιχ. Π. Σταθόπουλου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλεγόμενα του συγγραφέα στην α έκδοση... Πρόλογος Μιχ. Π. Σταθόπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλεγόμενα του συγγραφέα στην β έκδοση... Πρόλογος Μιχ. Π. Σταθόπουλου Προλεγόμενα του συγγραφέα στην α έκδοση... Συντομογραφίες... ΙΧ ΧΙΙΙ XVII Κεφάλαιο Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Φιλοφρόνηση, νομική δέσμευση... 1 2. Σχέση φιλοφροσύνης, αυτοδιακινδύνευση, απαλλακτική ρήτρα... 2 3. Σχέση φιλοφρονήσεως, αδικοπραξία, συντρέχον πταίσμα... 3 4. Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Παραθέτουμε ένα ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΟ ΔΕΙΓΜΑ από πιθανά θέματα για τον Γραπτό Διαγωνισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Στα πλαίσια της φροντιστηριακής προετοιμασίας μας οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 52 του 1980 135 του 1990 70(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3662 της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υπερχρέωση και εξυγίανση... 11 1.1. Το κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο... 11 1.2. Το πρόβλημα... 11 1.3. Η εξυγίανση... 13 2. Σύντομη επισκόπηση των ρυθμίσεων... 14 2.1. Οι ρυθμίσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου μέρος Α Εισαγωγή στη ιοικητική Κινδύνων κεφάλαιο 1 Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου 1.1 Κίνδυνος... 23 1.1.1 ιάφορες Έννοιες του Κινδύνου... 23 1.1.2 Ο Κίνδυνος Κοστίζει... 25 1.2 1.1.3 Άμεσες και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελίζα Αλεξανδρίδου Χριστόφορος Δ. Αργυρόπουλος Δημήτρης Κ. Αυγητίδης Γιάννης Ε. Βελέντζας Ιάκωβος Ε. Βενιέρης Νικόλαος Βερβεσός

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελίζα Αλεξανδρίδου Χριστόφορος Δ. Αργυρόπουλος Δημήτρης Κ. Αυγητίδης Γιάννης Ε. Βελέντζας Ιάκωβος Ε. Βενιέρης Νικόλαος Βερβεσός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ελίζα Αλεξανδρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ο τροποποιημένος νόμος για την προστασία του καταναλωτή από τη σκοπιά ενός εμπορικολόγου... 1 2. Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Ι. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1 ΑΓΑΘΑ 10 Εμπορεύματα (Γενικό Εμπόριο) Αποστολές προς χώρες Ε.Ε ή Εξαγωγές προς χώρες εκτός Ε.Ε 101 Αφίξεις από χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 9

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 9 Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ISBN 978-9963-43-845-7

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Ιουνίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Ιουνίου 2008 L 177/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.7.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ) 2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_5_09072015 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων 19 21 Νοεμβρίου 2009 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. K3-8010/8.8.2007 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα