Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ"

Transcript

1 Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 279 Έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αίτηση ακυρώσεως Διοικ. Δικαστήρια - Διοικ. Δικονομία... 4 Διοικητικές συμβάσεις... 5 Εκπαίδευση Προσφυγή... 8 Τελωνεία - Δασμοί... 9 ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση αναιρέσεως Αλλοδαποί...14 Αρχαιότητες

2 - 2 - Αστική ευθύνη του Δημοσίου Αστικός Κώδικας Δάση Δήμοι - Κοινότητες Διεθνείς συμβάσεις Δικαστήρια - Δικαστικοί λειτουργοί Δικηγόροι Διοίκηση Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Διοικητικές συμβάσεις Διοικητική πράξη Εκπαίδευση Εταιρείες Ιατροί - ιατρικά επαγγέλματα Ιδρύματα Ιπποδρομίες - ιπποστάσια Κοινωνική ασφάλιση Νόμος - νομοθετική εξουσία Νοσηλευτικά ιδρύματα - κλινικές Οργανισμοί Στρατολογία Συμβούλιον Επικρατείας Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - οικοδομές Τελωνεία - δασμοί Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι στρατιωτικοί Υπάλληλοι Σωμάτων Ασφαλείας Υποθηκοφυλακεία Φορολογία εν γένει Φορολογία εισοδήματος Φορολογία κληρονομιών - δωρεών Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων Φορολογίες διάφορες

3 - 3 - ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε' 3337/ , 80 ΣΤ' 3382/ , 101, 102 ΣΤ' 3623/1999-7μ Β' 4037/ , 105 Β' 4039/ , 103 Γ' 115/ ΣΤ' 260/ ΣΤ' 268/ Γ' 394/ ΣΤ' 712/ Γ' 845/2000-7μ. - επιλύει... 28, 63 Γ' 915/2000-7μ , 89 Γ' 921/ Γ' 1112/2000-7μ. επιλύει... 72, 99 Γ' 1114/ Γ' 1144/ , 48 Β' 1279/ Γ' 1319/ Γ' 1540/ Γ' 1547/ , 90 Γ' 1563/2000-7μ. - επιλύει Γ' 1770/ Γ' 2099/ , 71, 98 Γ' 2155/ ΣΤ' 2478/2000-7μ , 109 Α' 2803/2000-7μ Γ' 3726/ , 70 Α' 3824/2000-7μ Γ' 4113/2000-7μ , 49, 57, 69, 73 Α' 4201/ Γ' 4211/

4 - 4 - ΣΤ' 4267/2000-7μ... 33, 66 Α' 20/ , 54 Β' 57/2001-7μ Γ' 118/2001-7μ Γ' 121/2001-7μ Γ' 124/ Γ' 152/ ΣΤ' 359/2001 παρ. εις 7μ Δ' 401/ Γ' 459/ , 38 Β' 538/2001-7μ Γ' 545/2001-7μ ΣΤ' 564/ , 87 Δ' 575/ , 64, 79 Δ' 576/ ΣΤ' 719/ Α' 740/ , 19 Α' 741/ Α' 746/2001-7μ. - επιλύει Β' 850/2001-7μ. - επιλύει... 77, 108 Β' 862/2001 παρ. εις 7μ Ε' 868/2001-7μ. - επιλύει Δ' 1013/ Δ' 1015/2001-7μ Δ' 1017/ , 59, 76 ΣΤ' 1073/ , 91, 92, 94 ΣΤ' 1077/2001 παρ. εις 7μ Δ' 1087/2001 παρ. εις 7μ.... 1, 5 Δ' 1095/ Γ' 1105/2001 παρ. εις 7μ.... 2, 3, 6 ΣΤ' 1143/2001 παρ. εις 7μ Γ' 1177/2001-7μ. - επιλύει... 35, 86 Ολ. 1314/2001 επιλύει... 11, 52, 58, 75 Ολ. 1315/2001 επιλύει... 13

5 - 5 - Ολ. 1316/2001 επιλύει Ολ. 1317/2001 επιλύει... 50, 67 Ε' 1324/2001-7μ. - επιλύει... 20, 21, 60

6 - 6-1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη σύνθετη διοικητική ενέργεια παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθετη το ζήτημα εάν προκειμένου περί δημοσίου διαγωνισμού, ο οποίος περιλαμβάνει πλείονα στάδια, συγκροτούντα σύνθετη διοικητική ενέργεια, ο αποκλειόμενος σε ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας, νομιμοποιείται να αμφισβητήσει επ' ευκαιρία αιτήσεως ακυρώσεως κατά της κατακυρωτικής αποφάσεως, τη νομιμότητα της ενδιάμεσης περί αποκλεισμού του πράξεως, μόνον εάν κατά τον χρόνο ασκήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως δεν είχε ακόμη απολέσει την προθεσμία αυτοτελούς προσβολής της ενδιάμεσης πράξεως... Δ' 1087/2001 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής : Δ. Γρατσίας 2 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ειδικά εκπαίδευση ΑΕΙ παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν υφίστανται ηθικό έννομο συμφέρον λεκτόρων τμήματος να ασκήσουν αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεως εκλογής ή εξελίξεως μέλους ΔΕΠ ΑΕΙ, και περαιτέρω αν τούτο περιορίζεται στην προβολή λόγων που αφορούν μόνον έλλειψη τυπικών ή ουσιαστικών προσόντων ή εκτείνεται και σε λόγους που αφορούν πλημμέλειες της διαδικασίας, ακόμη και αν ο αιτών δεν συμμετείχε σ' αυτή... Γ' 1105/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Δ. Μπριόλας εις επταμ.)

7 - 7-3 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Λόγοι παραδεκτό προβολής βλ. ανωτ. 2 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ έφεση παράβολο παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος και αντιθέτου νομολογίας (ΣτΕ 3494/91) στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν η απόρριψη του ενδίκου μέσου της εφέσεως μπορεί να επιφέρει την καταδίκη του τυχόντος του ευεργετήματος της πενίας στην καταβολή του παραβόλου, η απαλλαγή από το οποίο είναι οριστική... Β' 862/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Ι. Σύμπλης εις επταμ.) 5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσιοι διαγωνισμοί προμήθειες βλ. ανωτ. 1 6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ανωτάτη ΔΕΠ Λέκτορες βλ. ανωτ. 2 7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση μέση γενικές εξετάσεις παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα του τρόπου παραθέσεως από τη Διοίκηση των υπό της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 14 παρ. 36 του Ν. 2817/2000 οριζομένων στατιστικών δεδομένων της πενταετίας στον συνδημοσιευθέντα με την υπουργική απόφαση πίνακα προκειμένου του καθορισμού του ποσοστού εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το σύστημα των δεσμών του Ν. 2525/97... ΣΤ' 1143/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Ν. Ντούβας εις επταμ.)

8 - 8-8 ΠΡΟΣΦΥΓΗ Προσφυγή τρόπος ασκήσεως παραπέμπεται λόγω διισταμένων απόψεων και αντιθέτου νομολογίας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα του εγκύρου της καταθέσεως δικογράφου προσφυγής στη γραμματεία διοικητικού δικαστηρίου δια καταχωρήσεώς της στο βιβλίο καταθέσεως, όσο και στο πρωτόκολλο εισερχομένων του δικαστηρίου... ΣΤ' 359/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Ε. Δαρζέντας εις επταμ.) 9 ΤΕΛΩΝΕΙΑ - ΔΑΣΜΟΙ Τελωνειακή νομοθεσία ατέλειες αυτοκίνητα παραπέμπεται λόγω προσφάτου αντιθέτου νομολογίας (ΣτΕ 1745, 4338/2000) στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν συνιστά απαγορευόμενη παραχώρηση της χρήσεως ατελώς εισαχθέντος αυτοκινήτου μετοικούντος ή παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητος από τον δικαιούχο της ατελείας σε άλλο τρίτο πρόσωπο να το διαχειρίζεται και να το οδηγεί, εφόσον το σχετικό πληρεξούσιο συνετάγη εντός της απαγορευτικής προθεσμίας... ΣΤ' 1077/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής : Α. Χλαμπέα εις επταμ.) 10 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη εκτελεστότητα πράξη διοικητικής αρχής διαφορά, η οποία αναφύεται εκ της αμφισβητήσεως της νομιμότητος υπουργικής αποφάσεως, δια της οποίας ετροποποιήθη κατ' επίκλησιν του Ν. 2160/93 το σύστημα υπολογισμού των τελών ελλιμενισμού, τα οποία καταβάλλονται από τους ιδιοκτήτες των σκαφών τα

9 - 9 - οποία ελλιμενίζονται στις μαρίνες, η οποία έχει κανονιστικόν χαρακτήρα, συνιστά ακυρωτική διοικητική διαφορά, η οποία ανήκει εις την δικαιοδοσίαν του Συμβουλίου της Επικρατείας... ΣΤ' 2478/2000 επταμ. Εισηγητής : Ν. Σακελλαρίου 11 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως λόγοι παραδεκτό έννομο συμφέρον οι αιτούντες πράκτορες προϊπποδρομιακού στοιχήματος και η ένωσις τούτων έχουν έννομον συμφέρον να προβάλλουν λόγο ακυρώσεως περί αντισυνταγματικότητος της νομοθετικής εξουσιοδοτικής διατάξεως, κατ' εφαρμογήν της οποίας έχει εκδοθεί ο προσβαλλόμενος κανονισμός, εφ' όσον διά του νέου τούτου κανονισμού επέρχεται δυσμενής μεταβολή εις το καθεστώς διαχειρίσεως των ήδη λειτουργούντων πρακτορείων αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος / η προβολή του τοιούτου λόγου ακυρώσεως δεν αντίκειται εις την αρχήν της καλής πίστεως ούτε κωλύεται από μόνον το γεγονός ότι και ο προηγούμενος κανονισμός ερείδεται εις την ιδίαν νομοθετικήν εξουσιοδότησιν, δεδομένου ότι η τυχόν αποδοχή του λόγου ακυρώσεως δεν επηρεάζει ευθέως το κύρος των ατομικών αδειών λειτουργίας των πρακτορείων (μειοψ.)... Ολομ. 1314/2001 (κατ. παρ. Εισηγητής : Σ. Χαραλαμπίδης 1357/2000 Δ' Τμ.) 12 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως διαδικασία γνωμοδότηση ν. 2579/98 το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 2579/98 δεν έχει ερμηνευτικό

10 χαρακτήρα ούτε προβλέπεται ότι η ρύθμιση που εισάγει καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις... Α' 3824/2000 επταμ. Εισηγητής : Δ. Σκαλτσούνης 13 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης Ν. 2721/99 υπόμνημα κατ' άρθρ. 52 παρ. 2 του Ν. 2721/99 οι ισχυρισμοί του αναιρεσείοντος ότι η επίλυση της εκκρεμούς διαφοράς έχει ευρύτερες γι' αυτόν οικονομικές επιπτώσεις πρέπει να είναι ειδικοί και συγκεκριμένοι και να τεκμηριώνουν κατά τρόπο πλήρη τις επιπτώσεις αυτές / τούτο δεν απαιτείται σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το αν ο αναιρεσείων είναι ιδιώτης διάδικος ή διοικητική αρχή ή ν.π.δ.δ. και ανεξάρτητα από τη φύση της εφαρμοστέας στην εκκρεμή υπόθεση διάταξης νόμου / (μειοψ.)... Ολομ. 1315/2001 (κατ. παρ. Εισηγητής : Ε. Γαλανού 2023/2000 Β' Τμ.) 14 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Αλλοδαποί τα άρθρα 13 παρ. 1, 21 και 22 παρ. 1 και 2 του Ν. 1975/91 προβλέπουν, ως βασική ουσιαστική ρύθμιση, ότι για τη χορήγηση αδείας εργασίας σε αλλοδαπό απαιτείται, κατ' αρχήν, η προηγούμενη έγκριση της ελεύσεώς του στην Ελλάδα από την αρμόδια διοικητική αρχή, ως κριτήριο δε για την παροχή ή μη εγκρίσεως τάσσεται η προστασία, μεταξύ άλλων, των ημεδαπών εργαζομένων / εν όψει τούτου, ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας α) παροχής προέγκρισης για τη μετάκληση αλλοδαπού εργαζομένου και β) της χορήγησης αδείας εργασίας σε αλλοδαπούς, αποτελούν εξειδίκευση της βασικής ουσιαστικής ρυθμίσεως νόμου και συνιστούν, κατά τούτο, ειδικότερα θέματα, κατ' άρθρο 43

11 παρ. 2 του Συντάγματος, για την ρύθμιση των οποίων επιτρεπτώς, κατά το Σύνταγμα παρέχεται εξουσιοδότηση σε Υπουργούς και όχι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 1975/91 με το οποίο ορίζεται ότι για την έγκριση της έλευσης αλλοδαπού στην Ελλάδα προς κάλυψη κενής θέσης εργασίας, λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, και η δυνατότητα κάλυψης της θέσης αυτής από ημεδαπούς ανέργους, επιτρέπει στην κανονιστικώς δρούσα Διοίκηση τη θέσπιση μέτρων και περιορισμού που αποσκοπούν την προστασία των ημεδαπών εργαζομένων και τον περιορισμό της ανεργίας του εγχώριου εργατικού δυναμικού... Δ' 1017/2001 Εισηγητής : Η. Μάζος 15 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες προστασία η εφαρμογή της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων δεν παρακωλύεται από την επίδραση της χορηγήσεως ή μη της αδείας της αρχαιολογικής υπηρεσίας σε τυχόν έννομες σχέσεις ή καταστάσεις του ιδιωτικού δικαίου, διότι οι διατάξεις αυτές αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα στην προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος... Ε' 868/2001 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής : Α. Ράντος 2611/2000 πεντ.) 16 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες προστασία καθορισμός ζωνών από το άρθρο 91 του Ν. 1892/90 συνάγεται ότι ο Υπουργός Πολιτισμού δύναται να καθορίσει με απόφασή του ζώνες στις οποίες θα απαγορεύεται εντελώς η δόμηση (Ζώνη Α) ή θα επιτρέπεται αυτή υπό όρους και περιορισμούς καθοριζόμενους

12 από το ΥΠΕΧΩΔΕ (Ζώνη Β) εντός των αρχαιολογικών χώρων που βρίσκονται εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών / συνεπώς, δεν δύναται να περιλάβει στα όρια της ζώνης Β περιοχή που βρίσκεται εντός των ορίων οικισμού, ο οποίος μάλιστα έχει και εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο... Ε' 3337/1999 Εισηγητής : Α. Θεοφιλοπούλου 17 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αστική ευθύνη Δημοσίου κατ' άρθρ. 105 και 106 Εισ. ΝΑΚ σε συνδυασμό προς το άρθρο 298 ΑΚ, η αποζημίωση, την οποία οφείλει το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ περιλαμβάνει τη διαφορά μεταξύ της παρούσης περιουσιακής καταστάσεως του ζημιωθέντος και εκείνης στην οποία θα τελούσε εάν δεν συνέβαινε το ζημιογόνο γεγονός / οσάκις από το εν λόγω γεγονός προκύπτει και ωφέλεια, που τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο προς αυτό, πραγματική ζημία είναι ό,τι υπολείπεται μετά την αφαίρεση της ωφελείας / τέτοιος σύνδεσμος όμως δεν υπάρχει όταν ζημία και ωφέλεια στηρίζονται σε διαφορετική η καθεμία αιτία... Α' 2803/2000 επταμ. Εισηγητής : Ε. Σάρπ 18 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αστική ευθύνη Δημοσίου συνυπαιτιότητα εφόσον ο ζημιωθείς είχε κατά την ημέρα του ατυχήματος ηλικία μικρότερη των 10 ετών, δεν υπείχε κατ' άρθρ. 916 ΑΚ ευθύνη για τη ζημία που θα προξενούσε σε τρίτο πρόσωπο και επομένως, δεν ήταν δυνατή και η κατ' αυτού προβολή από τον ζημιώσαντα της κατ' άρθρο 300 του ΑΚ ενστάσεως της συνυπαιτιότητας, λόγω συντρέχοντος πταίσματος αυτού στην επέλευση ή την επέκταση της ζημίας του / εξ άλλου, εφόσον

13 την αγωγή αποζημιώσεως, προς αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης, άσκησε ο ίδιος ο ανήλικος, εκπροσωπούμενος βεβαίως, λόγω της ανικανότητας αυτού να είναι ιδίω ονόματι διάδικος, από τους ασκούντες τη γονική επ' αυτού μέριμνα γονείς του, όχι δε οι γονείς του, ιδίω αυτών ονόματι, προς ανόρθωση της ζημίας που επήλθε σ' αυτούς ατομικώς, δεν ήταν δυνατή η προβολή κατά του ιδίου του ανηλίκου ενστάσεως περί συνυπαιτιότητας των γονέων του, λόγω της τυχόν παραμέλησης της ασκήσεως εποπτείας επ' αυτού, διότι επί εξωσυμβατικής ζημίας δεν υφίσταται ο ζημιωθείς τις συνέπειες τυχόν συντρέχοντος πταίσματος του νομίμου αντιπροσώπου του... Α' 740/2001 Εισηγητής : Θ. Παπαευαγγέλου 19 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Συντρέχον πταίσμα βλ. ανωτ ΔΑΣΗ Συνταγματική προστασία βλ. κατωτ ΔΑΣΗ Δάση επεμβάσεις το άρθρο 58 παρ. 1 του Ν. 998/79 απαιτεί για το επιτρεπτό της επεμβάσεως ειδική νομοθετική πρόβλεψη, την οποία δεν περιέχει ο Ν. 2244/1994, δεδομένου ότι με αυτόν, ενώ ρυθμίσθηκαν κατά τρόπο λεπτομερειακό τα ζητήματα που προκύπτουν από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιώτες με χρήση ηπίων μορφών ενεργείας, όπως η αιολική, δεν προβλέφθηκε η εγκατάσταση των αντιστοίχων σταθμών σε δάση ή δασικές εκτάσεις ούτε ρυθμίσθηκαν τα σχετικά με αυτή ζητήματα / τούτο όμως ήταν εν προκειμένω αναγκαίο, διότι εν όψει της αυξημένης

14 συνταγματικής προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας, η κάθε είδους επέμβαση σ' αυτές, που είναι μέτρο εξαιρετικό και επιτρεπόμενο από το Σύνταγμα μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, πρέπει να προβλέπεται και ρυθμίζεται από ειδική διάταξη νόμου ή από κανονιστική πράξη εκδιδόμενη δυνάμει ειδικής προς τούτο νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως / τέτοια πρόβλεψη εξ άλλου, εν όψει της ελλείψεως ειδικής νομοθετικής ρυθμίσεως, δεν περιελήφθη ούτε στην πρώτη, κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού εκδοθείσα, υπουργική απόφαση του έτους 1995, με την οποία εν τούτοις ρυθμίσθηκαν ζητήματα σχετικά με την εγκατάσταση σταθμών σε κάθε άλλου είδους κατάλληλες εκτάσεις, πλην δασικών / και περιελήφθη μεν εμμέσως πρόβλεψη για την εγκατάσταση των σταθμών αυτών σε δασικές εκτάσεις στη νεότερη υπουργική απόφαση έτους 1998 με την προσθήκη αντιστοίχου δικαιολογητικού, η διάταξη όμως αυτή, που δεν στοιχεί σε σχετική νομοθετική πρόβλεψη, αλλά έχει περιληφθεί σε υπουργική απόφαση που εξεδόθη δυνάμει νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως που προέβλεπε τη ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας, δικαιολογητικών και αναγκαίων λεπτομερειών για την έκδοση αδειών εγκαταστάσεως και λειτουργίας αιολικού σταθμού, είναι ανίσχυρη ως τεθείσα εκτός των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως... Ε' 1324/2001 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής : Α. Ράντος 2528/2000 πεντ.) 22 ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες έσοδα προσαυξήσεις κατ' άρθρ. 27 παρ. 2 του Ν. 1828/89 δεν είναι δυνατή η εκ μέρους του δήμου επιβολή προσαυξήσεως για εκπρόθεσμη καταβολή της αρχικώς βεβαιωθείσης οφειλής, η οποία έπαυσε να υπάρχει

15 μετά το διακανονισμό, υφισταμένου πλέον ως νέου νομίμου τίτλου της πράξεως διακανονισμού... ΣΤ' 268/2000 Εισηγητής : Ε. Αντωνόπουλος 23 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διεθνείς συνθήκες Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας εν όψει της επιφύλαξης που διατυπώθηκε από την Ελλάδα οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας δεν απόκτησαν αυξημένη τυπική ισχύ έναντι του κοινού νόμου από την επικύρωσή του με τον Ν. 1850/1989 και ο Έλληνας νομοθέτης δεν δεσμεύεται από τις διατάξεις αυτές... Γ' 545/2001 επταμ. Εισηγητής : Π.Ν. Φλώρος 24 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Δικαστικοί λειτουργοί αποδοχές επίδομα αυτοκινήτου εις τον μισθόν του ανωτέρου βαθμού, τον οποίον λαμβάνει μετά την συμπλήρωσιν του χρόνου προς προαγωγήν κατ' άρθρ. 29 του Ν. 1505/84 ο εφέτης των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και το επίδομα αντί χρήσεως αυτοκινήτου... ΣΤ' 3623/1999 επταμ. Εισηγητής : Π. Χριστόφορος 25 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Δικηγόροι αμοιβή η αρμοδιότητα καθορισμού της ελάχιστης προεισπραττομένης από τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας δικηγορικής αμοιβής, δεν ανήκει στα όργανα

16 διοικήσεως των δικηγορικών συλλόγων αλλά στους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης... Γ' 1540/2000 Εισηγητής : Χ. Ράμμος 26 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γενικές αρχές που διέπουν την δράση της αρχή χρηστής διοικήσεως βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Συλλογικά όργανα σύνθεση βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εποπτεία βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία ΚΦΔ επιδόσεις κατ' άρθρ. 61 παρ. 4 και 155 παρ. 2 του ΚΦΔ, δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη αποκλείονται όχι μόνο να εξεταστούν ως μάρτυρες κατά την διά μαρτύρων απόδειξη ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων αλλά και να παραστούν ως μάρτυρες κατά τη διαδικασία της γνωστοποίησης των διαφόρων διαδικαστικών πράξεων στους διαδίκους, ήτοι στις επιδόσεις τέτοιων πράξεων. Β' 1279/2000 Εισηγητής : Ν. Σκλίας 30 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 εκλογές ΟΤΑ συνεκδίκαση ούτε τα άρθρα 83 παρ.

17 και 79 του Π.Δ. 410/93, ούτε οι διατάξεις του ν. 345/76, του Π.Δ. 341/78 και του ΚΦΔ επιβάλλουν την υποχρεωτική συνεκδίκαση από το αρμόδιο δικαστήριο όλων των ενστάσεων που ασκούνται κατά του κύρους των εκλογών σε ορισμένο δήμο και την έκδοση ενιαίας απόφασης επί των ενστάσεων αυτών και την επικύρωση του αποτελέσματος των εκλογών και την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών του δημάρχου και των τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων ορισμένου δήμου είτε με την πιο πάνω ενιαία απόφαση που συνεκδικάζει και απορρίπτει όλες τις ενστάσεις είτε με την απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου που απορρίπτει την τελευταία από τις ασκηθείσες ενστάσεις. Γ' 118/2001 επταμ. Εισηγητής : Π.Ν. Φλώρος 31 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1405/83 εκλογές ΟΤΑ έφεση λόγοι το δικόγραφο της έφεσης που στρέφεται κατά απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε ύστερα από ένσταση κατά του κύρους δημοτικών ή κοινοτικών εκλογών, πρέπει να περιέχει σαφείς και συγκεκριμένους λόγους έφεσης / για να θεωρηθεί δε ότι οι λόγοι έφεσης πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση, πρέπει να αποδίδεται με αυτούς σαφής και συγκεκριμένη πλημμέλεια σε συγκεκριμένες σκέψεις ή αιτιολογίες της εκκαλούμενης απόφασης / εξάλλου, οι λόγοι που προβάλλονται πρώτη φορά με υπόμνημα ενώπιον του διοικητικού εφετείου, όταν εκδικάζει διαφορές για το κύρος δημοτικών ή κοινοτικών εκλογών, δεν μπορούν να καλύψουν την έλλειψη σαφούς, ειδικού και ορισμένου λόγου του δικογράφου της έφεσης, διότι με το υπόμνημα μόνο ανάπτυξη

18 των αιτιάσεων που προβάλλονται με την έφεση μπορεί να γίνει και όχι και προβολή νέων... Γ' 121/2001 επταμ. Εισηγητής : Π.Ν. Φλώρος 32 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 δημόσια έργα προσφυγή διαδικασία ενδικοφανής προσφυγή κατ' άρθρ. 21 παρ. του Π.Δ. 341/1978, ερμηνευόμενο ενόψει και της υποχρεώσεως της Διοικήσεως να ενημερώνει το διοικούμενο, ως προς την τηρητέα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενδικοφανή διαδικασία, εάν η Διοίκηση δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή της αυτή και ο διοικούμενος τηρήσει διοικητική διαδικασία άλλα και όχι την προβλεπόμενη υπό του νόμου, για να κριθεί το εμπρόθεσμο ή μη της προσφυγής εν αναφορά προς την υποκειμένη κατά νόμο στην ενδικοφανή προσφυγή πράξη, λαμβάνεται υπόψη η κοινοποίηση στο διοικούμενο ή η γνώση υπ' αυτού της εκδοθείσης, κατόπιν της πράγματι τηρηθείσης ενδικοφανούς διαδικασίας, πράξεως και, σε περίπτωση μη εκδόσεως αποφάσεως επί της ασκηθείσης ενδικοφανούς προσφυγής, ο χρόνος συντελέσεως της σχετικής παραλείψεως, έστω και αν η πράξη ή η παράλειψη αυτή δεν προσβάλλονται παραδεκτώς, ενόψει της κατά το νόμο τηρητέας ενδικοφανούς διαδικασίας / συνεπώς, η προσφυγή λογίζεται ως ασκηθείσα εκπροθέσμως, εν αναφορά προς την υποκειμένη στην ενδικοφανή προσφυγή πράξη, αν κατατεθεί εντός εξήντα ημερών από την κατά τα ανωτέρα κοινοποίηση ή γνώση / (μειοψ.)... Ολομ. 1316/2001 (κατ. παρ. Εισηγητής : Ε. Σάρπ 1335/2000 Α' Τμ.)

19 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διοικητικές συμβάσεις μελέτες παραλαβή η παραλαβή της μελέτης ή σταδίου αυτής πραγματοποιείται με την συνδρομή δύο προϋποθέσεων, ήτοι με την έκδοση, μέσα σε ορισμένη προθεσμία, αφ' ενός μεν της βεβαιώσεως περί συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και αφ' ετέρου της εγκριτικής αποφάσεως της μελέτης / η έκδοση των δύο αυτών πράξεων αποσκοπεί, αποκλειστικά και μόνο, στην πραγματοποίηση της παραλαβής, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η έκδοση καθεμιάς από τις πράξεις αυτές μπορεί, αυτοτελώς, να έχει και άλλες συνέπειες / περαιτέρω δε συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι, η μη έκδοση των πράξεων αυτών μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία έχει ως αποκλειστικό αποτέλεσμα, τη συντέλεση, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, της αυτοδίκαιης παραλαβής και, αυτοθρόως, την αυτοδίκαιη έγκριση της μελέτης και την αυτοδίκαιη βεβαίωση της συμμορφώσεως του αναδόχου στις συμβατικές του υποχρεώσεις / επομένως, δεν νοείται αυτοδίκαιη έγκριση της μελέτης, εάν δεν έχει συντελεσθεί αυτοδίκαιη παραλαβή αφού η έγκριση αυτή αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην παραλαβή της μελέτης, πραγματική ή αυτοδίκαιη... Α' 741/2001 Εισηγητής : Θ. Παπαευαγγέλου 35 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αιτιολογία βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αιτιολογία βλ. κατωτ. 90

20 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Διαδικασία ενδικοφανής προσφυγή βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Διοικητική πράξη ανάκληση κανόνες η γενική αρχή του διοικητικού δικαίου κατά την οποία η Διοίκηση έχει διακριτική ευχέρεια και όχι υποχρέωση να ανακαλεί τις παράνομες διοικητικές πράξεις κάμπτεται σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και σε περίπτωση κατά την οποία μετά την έκδοση της πράξεως διαμορφώνεται αντίθετη νομολογία, οπότε επιβάλλεται από την αρχή της χρηστής διοικήσεως ή επανεξέταση της υποθέσεως με σκοπό την ανάκληση της εκδοθείσης πράξεως και την έκδοση νέας, σύμφωνης με τα νομολογιακά δεδομένα, τούτο όμως συμβαίνει μόνο σε περίπτωση επικλήσεως από τον ενδιαφερόμενο αποφάσεων ανωτάτων δικαστηρίων και όχι σε περίπτωση επικλήσεως αποφάσεων άλλων δικαστηρίων, οι οποίες κατέστησαν αμετάκλητες λόγω μη ασκήσεως κατ' αυτών των προβλεπομένων ενδίκων μέσων... Γ' 459/2001 Εισηγητής : Κ. Πισπιρίγκος 39 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ εκλογή διαδικασία εφόσον ο πρόεδρος του Ειδικού Σώματος Εκλεκτόρων παρεβίασε με τις ενέργειές του το άρθρο 6 περ. Δ παρ. 7 του Ν. 2083/92, μη συγκαλώντας το σώμα σε νέα συνεδρίαση εντός δέκα πέντε ημερών από τη ματαίωση της πρώτης λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας, νομίμως ο Πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής του Πανεπιστημίου κατ' επίκληση του άρθρου 3 παρ. 1 περιπτ. στ

21 του Ν. 2083/92 συνεκάλεσε το ειδικό σώμα εκλεκτόρων και προήδρευσε αυτού προκειμένου να συνεχισθεί η διαδικασία που είχε αρχίσει και να ληφθεί απόφαση... Γ' 124/2001 Εισηγητής : Π. Πικραμμένος 40 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ κατοχή δευτέρας θέσεως ο κοινός νομοθέτης κατά την τελευταία ρύθμιση της υπηρεσιακής καταστάσεως των μελών ΔΕΠ του ΑΕΙ, σταθμίζοντας τις υπάρχουσες συνθήκες και εναρμονιζόμενος με την συνταγματική αρχή της κατά κανόνα απαγορεύσεως της διπλοθεσίας έκρινε ότι έπρεπε να απαγορευθεί στα παραπάνω μέλη ΔΕΠ η κατοχή άλλης, πλην του ΑΕΙ, μόνιμης οργανικής θέσης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και συνεπώς και θέσης γιατρού στο Ε.Σ.Υ. γιατί, στα πλαίσια της ρυθμιστικής του ευχέρειας, θεώρησε ότι με τον τρόπο αυτό ικανοποιούνται κατά καλύτερο τρόπο οι επιταγές του δημοσίου συμφέροντος / η παραπάνω ρύθμιση όμως, ερμηνευόμενη κατά τρόπο που να συνάδει με τους ορισμούς του άρθρου 16 του Συντάγματος, δεν επιτρέπει να επέρχονται αρνητικές ή δυσμενείς επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ που κατείχαν οργανικές θέσεις γιατρών ΕΣΥ / ειδικότερα, στο μέτρο που δεν επαρκεί η υφιστάμενη υποδομή των προβλεπόμενων στο άρθρο 13 του Ν. 1397/93 πανεπιστημιακών κλινικών, εργαστηρίων και ειδικών μονάδων των νοσοκομείων του ΕΣΥ για τη διασφάλιση της διδακτικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας παρέχεται στα παραπάνω μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ που κατείχαν θέσεις γιατρών ΕΣΥ ευθέως από το άρθρο 16 του Συντάγματος δικαίωμα ν' αξιώσουν την πρόσβαση στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και τη διάθεση σ' αυτούς των μέσων που είναι αναγκαία για την ακώλυτη άσκηση και εκπλήρωση του

22 μνημονευθέντος επιστημονικού, ερευνητικού και διδακτικού τους έργου... Γ' 4113/2000 επταμ. Εισηγητής : Π. Πικραμμένος 41 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ πειθαρχικό δίκαιο διαδικασία υπουργική απόφαση με την οποία μέλος ΔΕΠ, που έχει παραπεμφθεί για πειθαρχικό παράπτωμα προβλεπόμενο από το άρθρο 6 του Ν. 2530/1997, τίθεται σε κατάσταση δυνητικής αργίας βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 249/76 μπορεί να εκδίδεται και μετά την πάροδο έξη μηνών από την έκδοση της παραπεμπτικής αποφάσεως, υπό την προϋπόθεση πάντως, ότι και αυτή εκδίδεται εντός ευλόγου χρόνου από της παραπομπής του διωκομένου και όσο διαρκεί η πειθαρχική εκκρεμοδικία... Γ' 4211/2001 Εισηγητής : Χ. Ράμμος 42 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη αναγνώριση τίτλων σπουδών εξωτερικού νόμιμη και αιτιολογημένη κρίση ΔΣ του ΔΙΚΑΤΣΑ ότι αλλοδαπό ΑΕΙ δεν είναι ομοταγές προς τα ελληνικά διότι στηρίζεται σε νόμιμα κριτήρια που αφορούν το είδος και το επίπεδο των παρεχομένων γνώσεων όπως και τα προσόντα των διδασκόντων (βεβαίωση ότι το πρόγραμμα σπουδών έχει επαγγελματική κυρίως κατεύθυνση και διαπίστωση ότι από το διδακτικό προσωπικό οι περισσότεροι δεν έχουν διδακτορικό δίπλωμα)... ΣΤ' 712/2000 Εισηγητής : Α. Χλαμπέα

23 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτέρα ΤΕΙ εκπαιδευτικό προσωπικό εκλογή για τη νόμιμη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος από μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού, επιβάλλεται πέντε τουλάχιστον από τα μέλη αυτά να έχουν ακαδημαϊκούς τίτλους αντιστοίχους με αυτούς που απαιτείται από το νόμο να έχουν οι υποψήφιοι στην υπό πλήρωση θέση / για τη νόμιμη όμως απαρτία και σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος δεν απαιτείται να παρίστανται κατά τη συζήτηση και να μετέχουν στην ψηφοφορία όλα τα μέλη του που έχουν τους παραπάνω ακαδημαϊκούς τίτλους, αλλά αρκεί να είναι παρόντα και να ψηφίσουν τουλάχιστον τα 2/3 ή η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του εκλεκτορικού σώματος... Γ' 394/2000 Εισηγητής : Π.Ν. Φλώρος 44 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτέρα ΤΕΙ Ε.Ε.Π. αποδοχές οι ενταχθέντες σε θέση Ε.Ε.Π. βάσει του άρθρου 38 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 που απέκτησαν τον τίτλο του επίκουρου καθηγητή δεν τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες με τα μέλη του Ε.Π. που ανήκουν στην βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή και επομένως η κατάργηση με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 2530/1997 της μισθολογικής εξομοιώσεως μεταξύ των δύο αυτών διαφορετικών κατηγοριών εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ δεν παραβιάζει την καθιερούμενη με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας... Γ' 3726/2000 Εισηγητής : Α. Γκότσης

24 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση επαγγελματική ιδιωτική κυρώσεις από το άρθρο 10 παρ. 2 της υπ' αριθμ. Ζ/3378/ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας συνάγεται ότι απαγορεύεται η διαφήμιση ή η κατ' άλλον τρόπο προβολή ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., όταν η αίτηση χορηγήσεως αδείας λειτουργίας τούτου έχει ήδη απορριφθεί / η ανωτέρω διάταξη δεν απαγορεύει όμως, τη διαφήμιση ή την κατ' άλλο τρόπο προβολή ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκδόσεως της αδείας ιδρύσεώς του και της εν συνεχεία χορηγήσεως της αδείας λειτουργίας του, εφ' όσον στη σχετική διαφήμιση, παρουσίαση, γνωστοποίηση κ.λπ. δηλώνεται κατά τρόπο σαφή ότι η αίτηση χορηγήσεως της τελευταίας αυτής αδείας είναι ακόμη εκκρεμής... Δ' 575/2001 Εισηγητής : Δ. Γρατσίας 46 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση πρωτοβάθμια διευθυντές εμπειρία από την άσκηση καθοδηγητικού έργου κατ' άρθρ. 12 του π.δ. 398/95 έχουν και οι διατελέσαντες Διευθυντές Κέντρων Επιμόρφωσης, εφόσον στα εν λόγω Κέντρα, σκοπός των οποίων είναι η μόρφωση και η εξύψωση του πνευματικού επιπέδου του μετασχολικής ηλικίας πληθυσμού της χώρας, ως διευθυντές ορίζονται από την αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) κυρίως εκπαιδευτικοί ή άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, διακρινόμενοι για τις διοικητικές, οργανωτικές και παιδαγωγικές τους ικανότητες, καθώς και για την εμπειρία τους στην επιμόρφωση ενηλίκων και το κοινωνικό τους κύρος... Γ' 1319/2000 Εισηγητής : Γ. Παπαμεντζελόπουλος

25 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανώνυμες βλ. κατωτ ΙΑΤΡΟΙ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ Ιατροί ΕΣΥ διορισμός διαδικασία η ενδικοφανής διαδικασία ενώπιον του δευτεροβαθμίου ΣΚΕΙΟΠΝΙ ακολουθείται και σε περίπτωση κατά την οποία το πρωτοβάθμιο ΣΚΕΙΟΠΝΙ δεν προβαίνει σε αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων κρίνοντας ότι αυτοί δεν έχουν τα νόμιμα προσόντα διορισμού στην προς πλήρωση θέση κλάδου γιατρών του ΕΣΥ / διότι και στην περίπτωση αυτή ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας δεσμεύεται από την απόφαση του πρωτοβάθμιου ΣΚΕΙΟΠΝΙ, μη δυνάμενος να προχωρήσει σε έκδοση απόφασης διορισμού / το δευτεροβάθμιο, όμως, ΣΚΕΙΟΠΝΙ μπορεί να αποδεχθεί τις ενστάσεις που ασκούνται είτε από ένα ή περισσότερους ενδιαφερόμενους υποψηφίους είτε από τον Υπουργό και να προβεί το ίδιο σε αξιολογική κατάταξη εκείνων των υποψηφίων, για τους οποίους κρίνει ότι έχουν τα νόμιμα προσόντα διορισμού στην προς πλήρωση θέση... Γ' 1144/2000 Εισηγητής : Κ. Πισπιρίγκος 49 ΙΑΤΡΟΙ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΣΥ μέλη ΔΕΠ - ΑΕΙ βλ. ανωτ ΙΑΤΡΟΙ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ειδικότης βλ. κατωτ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Συνταγματική προστασία βλ. κατωτ. 64

26 ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ - ΙΠΠΟΣΤΑΣΙΑ βλ. ανωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Γενικώς διαδοχική ασφάλιση βλ. κατωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση γενικώς παροχές εφάπαξ επί διαδοχικής ασφαλίσεως προσώπων σε περισσότερα από ένα ταμεία, κλάδους ή λογαριασμούς που χορηγούν εφάπαξ παροχές, η προσμέτρηση του χρόνου ασφαλίσεως που διανύθηκε στους διάφορους οργανισμούς γίνεται μόνο για τη θεμελίωση του δικαιώματος χορηγήσεως εφάπαξ παροχής / στην περίπτωση αυτή το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος υπολογίζεται με βάση το σύνολο του χρόνου ασφαλίσεως που διανύθηκε σε όλους τους οργανισμούς, ο κάθε δε οργανισμός που μετέχει στη διαδοχική ασφάλιση καταβάλει στο δικαιούχο το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που βαρύνει αυτόν ανάλογα με το χρόνο που είχε στην ασφάλισή του / στην περίπτωση όμως που το πρόσωπο, το οποίο ασφαλίσθηκε διαδοχικά σε περισσότερους οργανισμούς, θεμελιώνει δικαίωμα χορηγήσεως εφάπαξ παροχής σύμφωνα με τη νομοθεσία του απονέμοντος οργανισμού, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος δεν υπολογίζεται με βάση το σύνολο του χρόνου ασφαλίσεως που διανύθηκε σε όλους τους οργανισμούς, αλλά με βάση το χρόνο που είχε ο δικαιούχος στην ασφάλιση του απονέμοντος οργανισμού. Α' 20/2001 Εισηγητής : Π. Μπραΐμη 55 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείον Ασφαλίσεως Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 302 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 303 Έτη 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Επιμέλεια: Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος Ελ. Συν. Δήμητρα Μιμηκοπούλου, Σπουδάστρια Ε.Σ.Δι Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ολ 3026/2012: αναίρεση κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί)

ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί) ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί) Πρόεδρος: Γ. Σταυρόπουλος, αντιπρόεδρος Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος, πάρεδρος Δικηγόροι: Σπ. Δελλαπόρτας, Σύμβουλος ΝΣΚ, Μάρκος Παπαζήσης, Χρ. Βάρδακας [ΤΕΥΧΟΣ 4/2002]

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ 1. ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 9 1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης: 2/2013 Πρόεδρος: Λαμπρινή Πλούμη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Κων/νος Παππάς, Αθανάσιος Ασημακόπουλος (εισηγητής),

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01000190902990040* 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 9 Φεβρουαρίου 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2683 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις. β) Φ.1/161748/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων

Παρατηρήσεις. β) Φ.1/161748/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων κάθε ενδιαφερομένου για το αποτέλεσμα του ελέγχου των δικαιολογητικών του και η κλήση του «να δηλώσει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του για διαγραφή από το Τμήμα προέλευσης», δ) η διαβίβαση, από το

Διαβάστε περισσότερα

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: \& Ο Πρόεδρος 61-όβ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3ο τμήμα Δικάσιμος : 16-4-2013, αριθμός πινακίου 50 Διάδικοι : 1) ΣΥΤΑ κλπ ΚΑΤΑ 1)Τράπεζα Αττικής, 2) Εθνική ΑΕΕΓΑ κλπ Πρόεδρος : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3448 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 57 20060315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2006 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2006 Τίτλος Για την περαιτέρω χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 0 9

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 0 9 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 0 9 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ετους 2009. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ \ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ... 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ... 5 1. Συνταγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το Συµβούλιο της Επικρατείας και η διοικητική δικαιοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9 11 (2 ος όροφος) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ειδικότερα οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι κατ άρθρο οι ακόλουθες: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ειδικότερα οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι κατ άρθρο οι ακόλουθες: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών». Η ανάγκη για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη Εωσότου τεθούν από το νομοθέτη οι βασικοί κανόνες πολεοδόμησης προς εκπλήρωση της σχετικής συνταγματικής επιταγής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ηαρχή της αμεροληψίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διοικητικού δικαίου, η οποία

Ηαρχή της αμεροληψίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διοικητικού δικαίου, η οποία ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 7 Η APXH THΣ AMEPOΛHΨIAΣ ΣTH ΔHMOΣIA ΔIOIKHΣH Του Μιχαήλ Ηλ. Ντασκαγιάννη 1. Έννοια και λειτουργίες της αρχής της αμεροληψίας Ηαρχή της αμεροληψίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους. ΣτΕ.Ολ 2193/2014 Αναδρομική μείω ση αποδοχώ ν εν ενεργεία στρατιω τικώ ν τω ν ενόπλω ν δυνάμεω ν - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρω σης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου -. Αντισυνταγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΩΝ 2010 και 2011 Αθήνα 2012 2 3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Της δευτεροβάθμιας Ένωσης των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ασφάλιση ανεργίας Άνεργοι και Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα