ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής, Σ. Βαρδάκη, Α. Δραγομάνοβιτς, Α. Λαΐου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

2 Διεθνής εμπειρία - Στάδια αντιμετώπισης του προβλήματος των οδικών ατυχημάτων Θεώρηση των οδικών ατυχημάτων ως κοινωνικού προβλήματος και ανάπτυξη της νομοθεσίας και των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Προσπάθειες βελτίωσης της οδικής υποδομής, ειδικά εκτός κατοικημένων περιοχών. Προσπάθειεςβελτίωσηςτηςσυμπεριφοράςτωνχρηστώντων οδών. Ανάπτυξη ολοκληρωμένων Στρατηγικών Σχεδίων οδικής ασφάλειας. 1

3 Σύγχρονη διεθνής εμπειρία Δεν είναι αποδεκτό το Σύστημα οδικής κυκλοφορίας που κατά τη λειτουργία του σημειώνονται σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατοι. Η αναπτυσσόμενη κινητική ενέργεια σε ενδεχόμενες συγκρούσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει τη φυσική αντοχή του ανθρώπινου σώματος. Υπεύθυνοι για την εφαρμογή των δύο προηγούμενων αρχών είναι οι εμπλεκόμενοι με τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του Συστήματος οδικής κυκλοφορίας ενώ οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των περιορισμών που επιβάλλονται. Ο σχεδιασμός του Συστήματος οδικής κυκλοφορίας και των χρήσεων γης γίνεται υπό το πρίσμα της οδικής ασφάλειας. 2

4 Σύγχρονα Στρατηγικά Σχέδια οδικής ασφάλειας διεθνώς Σουηδία: Vision Zero ( ) Ην. Βασίλειο: Towards Safer Roads ( ) Ολλανδία: Advancing Sustainable Safety ( ) Αυστραλία: National Road Safety Strategy ( ) 3

5 Η σπουδαιότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού Στο πλαίσιο των Στρατηγικών Σχεδίων προβλέπεται η εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων οδικής ασφάλειας, ορισμένης χρονικής διάρκειας και με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους. Με την επιτυχή εκπόνηση και εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου εξασφαλίζονται: η δέσμευση της Πολιτείας για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, ηεφαρμογήμιαςολοκληρωμένης πολιτικής, ο αποτελεσματικός συντονισμός όλων των δράσεων, η διαχρονικότητα των προσπαθειών, η επαρκής χρηματοδότηση, η παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων, η ενεργός συμμετοχή και δέσμευση των εμπλεκόμενων φορέων και η συναίνεση των πολιτών. 4

6 Αριθμός νεκρών ανά εκατομμύριο κατοίκων (2005) (EU25) Λιθουανία Λετονία Ελλάδα Πολωνία Κύπρος Σλοβενία Ουγγαρία Τσεχία Εσθονία Πορτογαλία Βέλγιο Ισπανία Σλοβακία Λουξεμβούργο Ιρλανδία Ιταλία Αυστρία Γαλλία Φινλανδία Γερμανία Δανία Ην. Βασίλειο Σουηδία Ολλανδία Μάλτα Eυρώπη των 15 Nέα μέλη Πηγή: E.C., DG - TREN 5

7 Αριθμός νεκρών στα οδικά ατυχήματα στην Ελλάδα ( ) στοιχεία Ε.Σ.Υ.Ε. στόχος Ε.Ε. και 2ου Στρατηγικού Σχεδίου 6

8 Στρατηγικός σχεδιασμός για τη βελτίωση τηςοδικήςασφάλειαςστηνελλάδα Εφαρμογή αρχών στρατηγικού σχεδιασμού για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο 1 ο Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, Στόχος ήταν η μείωση του αριθμού των νεκρών στα οδικά ατυχήματα στην Ελλάδα, σε σχέση με τον αριθμό των νεκρών του έτους 2000, κατά 20% έως το έτος Αναπτύχθηκε το 2 ο Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, με στόχο ο αριθμός των νεκρών σε οδικά ατυχήματα στην Ελλάδα το έτος 2010, να είναι μειωμένος κατά 50% σε σχέση με τον αριθμότωννεκρώντουέτους

9 Αδυναμίες στην αντιμετώπιση του προβλήματος στην Ελλάδα Δεν έχει δοθεί στην αντιμετώπιση των οδικών ατυχημάτων από τηνπολιτείακαιτηνκοινωνία, προτεραιότητα ανάλογη με τις σοβαρέςαπώλειεςσενεκρούςκαιτραυματίες. Ασάφεια καθηκόντων και ευθυνών. Έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων για τα οδικά ατυχήματα. 8

10 Αδυναμίες στην αντιμετώπιση του προβλήματος στην Ελλάδα (συνέχεια) Ανυπαρξία ολοκληρωμένης πολιτικής οδικής ασφάλειας. Αποσπασματικότητα στην εφαρμογή των κάθε είδους μέτρων, έλλειψη διαχρονικής αντιμετώπισης και συντονισμού. Αποτυχία στην ουσιαστική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην επίτευξη συναίνεσής τους στην εφαρμογή των μέτρων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 9

11 Αποτίμηση του 1 ου Στρατηγικού Σχεδίου Μείωση του αριθμού των νεκρών και τραυματιών στην πρώτη περίοδο εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου. Δεν υπήρξε θεσμοθέτηση από την Πολιτεία της προτεινόμενης δομής και των μέτρων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Αποσπασματική εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου και έλλειψη παρακολούθησης της εφαρμογής του. 10

12 Δομή του 2 ου Στρατηγικού Σχεδίου Ειδική Επιτροπή της Βουλής για την Οδική Ασφ άλεια Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας Συντονισμός, χρηματοδότηση, επικοινωνιακή πολιτική Γραμματεία υποστήριξης ΥΜΕ Ασφάλεια του χρήστη της οδού και ασφαλή οχήματα ΥΠΕΣ Επιτήρηση για την οδική ασφάλεια (Γεν. Γραμματεία Δημόσιας Τάξης) Αποκεντρωμένες δράσεις οδικής ασφάλειας ΥΠΕΧΩΔΕ Ασφαλές οδικό περιβάλλον ΥΥΚΑ Περίθαλψη μετά το ατύχημα ΥΠΕΠΘ Κυκλοφοριακή αγωγήεπιμόρφωση για την οδική ασφάλεια Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Υπουργείο Δικαιοσύνης Αρμόδιες Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων Μη Κυβερνητικοί Φορείς Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα 11

13 Αρμοδιότητες οδικής ασφάλειας Η Διυπουργική Επιτροπή οδικής ασφάλειας θα συντονίζει και θα ελέγχει την αποτελεσματική εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου, τη χρηματοδότηση και την επικοινωνιακή πολιτική. Η Γραμματεία Υποστήριξης θα υποστηρίζει όλες τις αρμοδιότητες της Διυπουργικής Επιτροπής και θα συνεργάζεται με τις υπηρεσίες τωνσυναρμόδιωνυπουργείων. Η Ειδική Επιτροπή της Βουλής για την οδική ασφάλεια θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί τις συνθήκες οδικής ασφάλειας και θα συνεισφέρει στη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη της εθνικής πολιτικής οδικής ασφάλειας. Κάθε ένα από τα πέντε αρμόδια Υπουργεία θα φέρει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της εκπόνησης και υλοποίησης του αντίστοιχου Προγράμματος οδικής ασφάλειας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και οι άλλοι φορείς εκτέλεσης θα συμμετέχουν μέσω θεσμοθετημένων διαδικασιών στον σχεδιασμό και την κατάρτιση των Προγραμμάτων και θα συνεισφέρουν στην επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδίου με την εμπειρία τους. 12

14 Επιλεγμένες δράσεις αρμόδιων υπουργείων Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Ασφάλεια του χρήστη της οδού και ασφαλή οχήματα Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς των οδηγών Βελτίωση της εκπαίδευσης και της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών Mέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των ηλικιωμένων οδηγών Υπουργείο Εσωτερικών Επιτήρηση για την οδική ασφάλεια (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης) Αύξηση της συχνότητας των ελέγχων, πλήρεις έλεγχοι Συλλογή αξιόπιστων στοιχείων ατυχημάτων Αποκεντρωμένες δράσεις οδικής ασφάλειας (Αυτοδιοίκηση) Εφαρμογή μέτρων χαμηλού κόστους στο οδικό δίκτυο Αναβάθμιση λειτουργίας Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου 13

15 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ασφαλές οδικό περιβάλλον Προγράμματα συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου Πρόγραμμα επεμβάσεων σε επικίνδυνες θέσεις Μέτρα χαμηλού κόστους Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περίθαλψημετάτοατύχημα Δημιουργία δικτύου κλήσεων έκτακτης ανάγκης Ταχεία διακομιδή και βελτίωση της άμεσης περίθαλψης των τραυματιών στα νοσοκομεία 14

16 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Κυκλοφοριακή αγωγή - επιμόρφωση σχετικά με την οδική ασφάλεια Κυκλοφοριακή αγωγή. Ασφάλεια των σχολικών μεταφορών και ασφαλής πρόσβαση των μαθητών στο σχολείο. 15

17 Προϋποθέσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα Η εκδήλωση ισχυρής πολιτικής βούλησης στο επίπεδο του Πρωθυπουργού της χώρας με τη θεσμοθέτηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Η ανάπτυξη της αίσθησης του επείγοντος. Η συντονισμένη και διαχρονική εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων οδικής ασφάλειας του Στρατηγικού Σχεδίου. Οι απώλειες στα οδικά ατυχήματα πρέπει να αντιμετωπισθούν ως ένα σοβαρό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας που αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου για τις ηλικίες κάτω των 40 ετών. Η δέσμευση και η ενεργός συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η ευαισθητοποίηση και συναίνεση των πολιτών. 16

Εκδήλωση υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου Καρόλου Παπούλια ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008

Εκδήλωση υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου Καρόλου Παπούλια ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Εκδήλωση υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου Καρόλου Παπούλια ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας»

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Περιγραφή του συστήµατος εκπαίδευσης των δασκάλων οδήγησης στην Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η δομή και η λειτουργία της πολιτείας, η συμπεριφορά των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου, ο βαθμός ανάπτυξης και

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ

Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ ομή ΗΜΕΡΙ Α Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και ο ανθρώπινος παράγοντας: H συμβολή του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2008-2012. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2008-2012. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2008-2012 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ// ΝΝ ΣΣΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά.

«Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά. «Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά.» ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 Έκδοση του Κοινωνικού Πολύκεντρου, «Πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές δράσεις του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Προγραμματισμός Σεπετεμβρίου Δεκεμβρίου 2014

Επιμορφωτικές δράσεις του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Προγραμματισμός Σεπετεμβρίου Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 28/7/2014 Αρ.πρωτ. 7190 /Φ.234.03 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Επιμορφωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Ιανουαρίου Ιουλίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ.

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Ιανουαρίου Ιουλίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 24/12/2014 Αρ.πρωτ. 11380 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου Φ092.22/6842 Εθνική Στρατηγική και Οδικός Greece Trade Facilitation Roadmap Χάρτης για τη Διευκόλυνση του September 2012 Εξωτερικού Εμπορίου Draft Οκτώβριος Version 0.1 2012 " 25 δράσεις για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Στοματική Υγεία 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Στοματική Υγεία 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

VOICE Country Sheet. Ευπαθείς χρήστες του οδικού δικτύου στην Ελλάδα. ΜΕΡΟΣ I - Ελλάδα. Πεζοί και άλλοι ευπαθείς χρήστες. Εισαγωγή.

VOICE Country Sheet. Ευπαθείς χρήστες του οδικού δικτύου στην Ελλάδα. ΜΕΡΟΣ I - Ελλάδα. Πεζοί και άλλοι ευπαθείς χρήστες. Εισαγωγή. VOICE Country Sheet December 07 Ευπαθείς χρήστες του οδικού δικτύου στην Ελλάδα του δικτύου αυτοκινητόδρομων και συντήρησης του υπεραστικού 6 οδικού δικτύου. Vulnerable Road User Organisations in cooperation

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής πρακτική της Aξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας

Η διεθνής πρακτική της Aξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Η διεθνής πρακτική της Aξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας Η ανάπτυξη της Αξιολόγησης της Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021 Αντώνης Σταθόπουλος - ΕΜΠ, Γιώργος Γιαννής - ΕΜΠ, Μιχάλης Αναστασάκης - ΕΡΓΟΣΕ, Μαθιός Καρλαύτης - ΕΜΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28/01/2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 8 2. Μεταρρυθμιστικές Εμπειρίες στην Τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Δημόσια Υγεία

Σχέδιο Δράσης για την Δημόσια Υγεία ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Σχέδιο Δράσης για την Δημόσια Υγεία ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάρτιος-Απρίλιος 2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάρτιος-Απρίλιος 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ MER MARKETING AND GOVERNING INNOVATIVE INDUSTRIAL AREAS Πραγματοποιήθηκε στο Φάρο της Πορτογαλίας στις 31 και 1 Απριλίου 2014, η δεύτερη συνάντηση του έργου MER Marketing and governing

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα