Ó³ Ÿ , º 4(167).. 581Ä596. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 4(167).. 581Ä596. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö"

Transcript

1 Ó³ Ÿ , º 4(167).. 581Ä596 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ œ Š Š ˆ 1 ƒô Š -Š ˆ Œ ˆ.. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö ³± Ì Ê ± -±μ É μ ± ±μ μ ³μ ² μ μ Ë μ³ μ²μ Î ±μ ³ - É Í ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö α s(q 2 ) ³μÉ μ μ μ ² É Q<1 ƒô ²Ö ² Î ÒÌ ³μ. ² Ò μ² ²Ö μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ Ìμ Ö É μ Ö μμé É É Ö ³μ ²Ó ÒÌ Î Éμ ³ ² Éμ ÒÌ ±μ É É μ Ô± - ³ É ²Ó Ò³ Î Ö³. μ Ò ² ʱ Ò É μ ³μ μ μ ±μ É ÉÒ α s α crit = α s(q 2 =0) 0,667 0,821 ²Ö ³μ ³μ μ ±μ ²Ö ± ÒÌ ±μ³ α crit =0,300 0,692. In the framework of Poincare covariant quark model and with the help of the phenomenological parameterization of running coupling constant α s(q 2 ) the behavior of running coupling constant is considered in region Q<1 GeV for different regimes. Analysis has been done for pseudoscalar and vector mesons in accordance with requirement that model lepton decay constant and masses calculation agree with experimental data. Possible behavior of α s with α crit = α s(q 2 =0) for freezing regime and α crit = for curved line with peak, which follows from experimental values of lepton decay constant and masses, is discussed. PACS: Pn; Hi; St ˆ ÊÐ Ö ±μ É É ²Ó μ μ ³μ É Ö α s (Q 2 ) Ö ²Ö É Ö μ μ Í É ²Ó ÒÌ Ì ±É É ± ± Éμ μ Ì μ³μ ³ ±. É ±μ É É ± Î É ³ É Ìμ É ³μ ² μ μ, μ μ ÒÌ Š. ³ ÒÌ μ μ μ μ α s (Q 2 ) Ö ²Ö É Ö μ ÉÊ É μ μ ² É (Q <1 ƒô ). ³± Ì Š μ α s (Q 2 ) μ²êî ÕÉ Ï Ö μ ³ Ê μ ÒÌ Ê. ±, Î É μ ²μÉÓ μ É Ì É² ÒÌ μ μ± ³± Ì MS- Ì ³Ò Î α s (Q 2 ) μ Ò É Ö μμé μï ³ ( α QCD Q 2 ) = 4π β 0 ln z Q [ 1 2β 1 ln [ln z Q ] β0 2 + ln z Q + 4β2 1 β 4 0 ln2 z Q β-ëê ±Í μ ²ÖÕÉ Ö Ê Ö³ ( (ln [ln z Q ] 1/2) 2 + β 2β 0 8β1 2 5 )], (1) 4 z Q = Q2 Λ 2, β 0 = n f, β 1 = n f, β 2 = n f n2 f,

2 582.. n f Å Î ²μ ± ±μ ³ ³, ³ ÓÏ ³, Î ³ Î ² Î Ò Q. ² Î μ²õ Ê (1) μ É ± ±μ³ê μ ÉÊ α QCD ³ ²ÒÌ Q 2. ±μ ÊÐ É ÊÕÉ ³ μ μî ² Ò μ Ìμ Ò [1Ä10] (.), ±μéμ ÒÌ μ ±μ É ÉÒ ³μ É Ö ÉÊ É μ μ ² É ÊÐ É μ μé² Î É Ö μé μ - Ð ÖÉμ μ μ Ö (1). ³± Ì É Ê μ ³μ ² ( ³. [11]) ² Ò μ, ÎÉμ μ² μîé É ²Ó Ò³ μ ³ Ö ²Ö É Ö ³μ μ ± ±μ É ÉÒ α s, μ ÖÐ Ö±α crit = α s (Q 2 =0) 0,59 0,78 [4, 12]. ²Ö É ±μ μ μ Ö ²μ ÉÊ É Ö Ëμ μ Ö ³μ ²Ó μ Ö, ±μéμ μ α (2) ( BPT Q 2 ) = 4π [ 1 2β 1 β 0 t B β0 2 ] ln t B Q, t B =ln[ 2 + M 2 ] B t B Λ 2. (2) ² É Ò ³ Éμ Ê É Ö μ²õ Ê É ²Ö É μ μ ² É Î ± Ö - ÉÊ É Ö É μ Ö [8] ( ³. É ± [9,13Ä16]), ³ Éμ ±μ É ÉÒ (1), ÖÉμ μ μ - ɲ μ³ ², ²μ μ μ²ó μ ÉÓ Ò α (1) an (Q 2 )= 4π ( ), (3) β 0 ln z Q 1 z Q Ò ³μ ÉμÖÐ ³Ö ² É Î ±μ ±μ É Éμ ±μ Ä μ²μ Íμ ( ³. [17]). ² É Î ± Ö ÉÊ É Ö É μ Ö μ μ²ö É μ É μ ÉÓ μ É μ ² É Î μ- É (. μ É ), ±μéμ μ μé ÊÉ É Ê É É É μ³ μ Ìμ. μ μ μ μ ÉÓÕ ±μ É ÉÒ (3) Ö ²Ö É Ö Éμ, ÎÉμ Q 2 0 ±μ É É ³ É ±μ Î μ Î : α crit = α s (0) = 4π/β 0 1,4 1,5, Å É μé Ì ³ μ ³ μ μ± μé² - Î μé(1). μ μ ² É Î ±μ É μ μ ³ÊÐ [10] ( ³. É ± [18]) μ É μ ²μ- ²Ó Ö μ μ- ² É Î ± Ö É μ Ö μ ³ÊÐ Š, ³μ ÉÓ α s μé Q 2 μé² Î μé (1). μé [3] ²Ö μ ÑÖ Ö Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ μ μ Ò³ É ÊÖ³, - Í μ Ò³ ÉÖ ²Ò³ ± ± ³, ²μ μ ÔËË ±É ÒÌ ±μ É É, ÒÌ G p -³μ ²Ö³. ±, ²ÊÎ ÊÎ É ÊÌ É² ÒÌ ³³ ±μ É É ²Ó μ μ ³μ - É Ö É ²Ö É μ μ Ò α (2) ( D Q 2 ) [ Q 2p ] 2πp = Q 2p + C p Λ 2p β 0 L p [ 1 2β 1 β 2 0 ] ln L p, (4) L p L p = 1 [ ] Q 2p p ln + C p, C p 1. [7] ²μ ±μ É É α (1) W (Q2 )= 4π ( ( ) p ) z Q + b 1+c β 0 ln z Q 1 z Q 1+b z Q + c Λ 2 (5) ³ É ³ b =1/4 p = c =4 ²Ö μ ÑÖ Ö Š - μ μ±.

3 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² 583 μé [2] μ ÔËË ±É μ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö μ Ò - É Ö Ë μ³ μ²μ Î ± ³ Ò ³ 3 ) α GI (Q 2 )= α k exp ( Q2 4γ 2 (6) k=1 k ±μôëë Í É ³ α 1 =0,25, α 2 =0,15, α 3 =0,2 γ1 2 =1/4, γ2 2 =5/2, γ2 3 = 250. Š μé² Î μ³ê μé μ Ö ±μ É ÉÒ (1) μ ² É ³ ²ÒÌ Q 2 μ É Ò α (1) N (Q2 )= 4π ( ) zq 1, (7) β 0 z Q ln z Q μ²êî μ É μ Ö ²Ó ÒÌ ² É Î ± Ì μ É ±μ É ÉÒ ³μ É Ö ( ³., ³, [9]). μ Ò³ μé² Î ³ μé (1) Ì ÒÏ Ê μ³ö ÊÉÒÌ ±μ É É Š Ö ²Ö É Ö μ² - ³ ² Ò μ É Î Ö ÔËË ±É ÒÌ ±μ É É ³ ²ÒÌ Q 2 (. 1). ˆ ʲÓÉ Éμ Î Éμ ² Ê É, ÎÉμ μ μ μ μé² Î ² ³ÒÌ μé Ì [2Ä4, 7Ä9, 12, 15] ²Ó- ÒÌ ±μ É É Ö Ìμ É Ö ÉÊ É ÊÕ μ ² ÉÓ Q<1 ƒô. μ ² É Q>1 ƒô μ Ì ÔÉ Ì ±μ É É ±É Î ± μ É μ ³ É É- μ ±μ É ÉÒ Š (1). ± ³ μ μ³, ³ É Ö μ É ÉμÎ μ μ²óïμ ³ μ μμ ³μ ² μ Ö - ÊÐ ±μ É ÉÒ α s μ μ² Ë μ³ μ²μ Î ±μ É μ É Î ±μ ³μÉ Í. μôéμ³ê μ μ μ ÒÌ Î μ³ ² μ Éμ É μé± μ - Ï É μ ³ Éμ ±, μ μ²öõð Ì μ ² ÉÓ μ ±μ É ÉÒ Š (μ μ μ ÉÊ É μ μ ² É ). ³ Éμ ± ÊÎ Ö μ Ö α s ³ ²ÒÌ Q 2 μ Éμ É μ²ó μ ³μ - ² Ö ÒÌ μ ÉμÖ μ ² Î ÒÌ Ì ±É É ± μ μ. μμé É É É μ É Î ± Ì Î Éμ Ô± ³ É ²Ó Ò³ ² Î ³ μ² μ μ ÉÓ ± μ ² - μ³ê μ Î Õ μ Ö ÊÐ ±μ É ÉÒ, ±μéμ Ö Ö ²Ö É Ö μ ³ ³ É μ ³μ ². μé Ì É ± Ò ³μ ³ ² ±μ Ê Ò [17, 19] ( ³. É ± [20]), ³± Ì ² ³μ ³ ³μ ² ³ μ μ [21,22] μ μ ² μ μ ³μ μ μ μ Ö. 1. ² Î Ò ÔËË ±É Ò ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö ( ³. (1)Ä(5), (7))

4 584.. ( α ) s Q 2 Ìμ Ö μμé É É Ö ³μ ²Ó ÒÌ Î Éμ ³ ³ μ μ Ô± ³ É ²Ó Ò³ Ò³. μé Ì [3, 6, 7, 23, 24] ²Ö μ Ö μ ³μ μ μ μ Ö Ò² μ²ó μ Ê Ö Ô± ³ É ²Ó Ö Ëμ ³ Í Ö. ±, ³, [23, 24] μ μ ² ʳ³ ÒÌ Jlab Ò²μ ² μ μ Q 2 - μ μ ² É 0,4 1 ƒô. μ μé ² É Ö ³ Éμ ± ÊÎ Ö μ Ö α s (Q 2 ) ÉÊ É - μ μ ² É ³± Ì Ê ± -±μ É μ ± ±μ μ ³μ ², μ μ μ - Í Ì ²ÖÉ É ±μ ³ ²ÓÉμ μ μ ³ ± ( ƒ ). Í Ò ƒ μ ³μ Ò ²μ Ö ³μ μ É μé Ì [25Ä27]. μ Ò³ É μ ³, μ Î ÕÐ ³ μ ³μ μ μ α s (Q 2 ) μ ³ - Éμ ±, Ö ²Ö É Ö Ê ²μ μμé É É Ö ³μ ²Ó ÒÌ Î Éμ Ô± ³ É ²Ó Ò³ Î - Ö³ ² Éμ ÒÌ ±μ É É μ ³ μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ. μ μ Ö μ Ö ³μ ² Ê ³μ ±μ É ÉÒ μ ³ É É- μ ±μ É ÉÒ (1) Q>1 ƒô Ö ²Ö É Ö μ μ² É ²Ó Ò³ Ê ²μ ³. ÔÉμ³ μ- ÊÐ ±μ É ÉÒ ³μ ² Ê É Ö μ³μðóõ ʲÊÎÏ μ Ë μ³ μ²μ Î ±μ ³ É Í (6) ²Ö ÒÌ μ μ α k,γ k (k =1,...,7). 1. Š -Š ˆ Ÿ Š Š Ÿ Œ œ Œ μ μ Ê ± -±μ É ÒÌ ³μ ² Ö ÒÌ É ³ ² É ƒ, μ- É Ö [28]. μ Ò³ É μ ³ ƒ Ö ²Ö É Ö Ê ²μ μì Ö Ê ± - É μ É ± ± ²Ö É ³ ³μ É Ö, É ± ²Ö ³μ É ÊÕÐ Ì Î É Í. ƒ É ± Ò ÕÉ Ê ± - É μ ± Éμ μ ³ Ì ±μ ( ³., ³, [27]). ²ÊÎ É ³Ò ÊÌ ³μ É ÊÕÐ Ì Î É Í ³ ³ m q m Q μμé- É É μ 4- ³ Ê²Ó ³ p 1 = ( ) ω mq (p 1 ), p 1 p2 = ( ) ω mq (p 2 ), p 2 ÔÉμ É μ ³± Ì ³ μ μ ÉμÎ Î μ Ëμ ³ ƒ μ É ± ²Ó μ³ê Ê Õ ²Ö ÊÌÎ É Î μ μ Ö μ μ μ ÉμÖ Ö c μ² μ μ ËÊ ±Í Φ Jμ L,S (k) ³ μ M: L,S 0 VL,S J ;L,S (k, k )Φ Jμ L,S (k ) k 2 dk =(M M 0 )Φ Jμ L,S (k), (8) M 0 = ω mq (k) +ω mq (k) Å ÔËË ±É Ö ³ É ³Ò ³μ É ÊÕÐ Ì Î - É Í, ³ ÕÐ Ì ³ Ê²Ó μé μ É ²Ó μ μ Ö k (k = k ): k = 1 2 (p 1 p 2 )+ (p 1 + p 2 ) M 0 ( [ m 2 Q m 2 q M 0 ωmq (p 2 ) ω mq (p 1 ) ] ). ω M0 (P )+M 0 ²Ö μ Ö ±μ ± É ÒÌ Ö ÒÌ É ³ μ Ìμ ³μ μ ² ÉÓ μé Í ² - ³μ É Ö ³ Ê Î É Í ³. ÔÉμ³ ²Ö μ Ö μ μ Éμ μ μ É Ê Ö- μ É ³Ò ³μ ÊÉ μ²ó μ ÉÓ Ö ² Î Ò μé Í ²Ò. ±μ Ò μ μé Í ²μ Éμ³ É Î ± μ ²Ö É ² Î Ò Ê ± -±μ É Ò ³μ ². Ï ³ ²ÊÎ μ²ó Ê ³ ³ ± ±μ Ò μé Í ² μéò [2], ±μéμ Ò ²ÊÎ μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ É ²Ö É Ê³³Ê ±Ê²μ μ ±μ, ÕÐ - μ μ

5 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² 585 Î É : ˆV (r) = ˆV Coul (r)+ ˆV lin (r)+ ˆV SS (r), ˆV Coul (r) = 4 α s (r) = 4 7 α k erf(τ k r), 3 r 3r [ exp ( b ˆV 2 r 2 ) lin (r) =σr + πbr ˆV SS (r) = 32 (S qs Q ) 9 πm q m Q k=1 ( 1+ 1 ) ] erf(br) + w 0, 2b 2 r 2 7 α k τk 3 exp ( τk 2 r 2 ), ³ É τ k μ ²Ö É Ö μμé μï Ö 1/τk 2 =1/γ2 k +1/b2, erf(x) Å ËÊ ±Í Ö μï μ±, S q, Q Å μ Éμ Ò μ ± ±μ. ²Ö μ²êî Ö μé Í ² (9) Ò² ³ μí Ê ³ ± μ ² ÊÕÐ ³Ê ²Ê [2, 29]: f (r) = d 3 r ρ (r r ) f (r ), k=1 ËÊ ±Í Ö ³ ± c ³ É μ³ b Ò [ ρ (r r )= b3 π exp b (r r ) 2], 3/2 É ± Ë μ³ μ²μ Î ±μ μ μ Ö ÊÐ ±μ É ÉÒ, Ê μ μ ²Ö - ² É Î ± Ì Î Éμ : n=7 ) α s (Q 2 )= α k exp ( Q2 4γ 2. (10) k=1 k μ ±μ²ó±ê μ Î μ Ö ÊÐ ±μ É ÉÒ μ μ μ μ²ó μ μμé É É Ö Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ³μ ²Ó ÒÌ Î Ì ±É É ± μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ, ±μéμ ÒÌ ±μ É É α s (Q 2 = k 2 ) É Ê É Ö, Éμ ³ Éμ ±, μμ Ð μ μ Ö, Ê É ÎÊ É É ²Ó ± Éμ ²μÐ, ±μéμ Ö Ìμ É Ö μ ± μ, ÕÐ μ α s (k 2 ). μ ÔÉμ Î μ Ö É ²Ó μ μ²ó μ ÉÓ ËÊ ±Í Õ É (1), μ É ÉμÎ μ - μ²ó μ ÉÓ μ± ³ Í Õ (10), ±μéμ Ö μ² μ μ μ ÉÓ Ìμ μïμ ÊÎ ÊÕ μ ² ÉÓ Q>1,5 ƒô. ²Ö ³μ ² μ Ö ² Î μ μ μ Ö ±μ É ÉÒ ÉÊ É μ μ ² É μ³μðóõ μí Ê Ò Ë É μ Ö ±μ É ÉÒ (1) Ò ³ (10) ³ μ²êî Ò μ Ò ³ É μ, μé² Î ÕÐ Ì Ö Î ³ α crit Î ³ É ² Ā (μ) = 1 μ μ 0 dk α s (k) π ²Ö μ =2ƒÔ, μí ± ±μéμ μ μ ² μé [3] (É ². 1, 2). ³ ³μ ² Ê É Ö ³μ : Ò É ²Ö É μ μ ³μ μ ±Ê - ÊÐ ±μ É ÉÒ, Î Ö ±μéμ μ μ Î Ö Q 0 ( ³. É ². 1), Éμ μ ³ É Ê É μ ±μ³ ÉÊ É μ μ ² É ( ³. É ². 2). (9) (11)

6 586.. ² Í 1. μ Ò ±μ É ÉÒ (10) ² Î Ò³ α crit ²Ö ³μ ³μ μ ± ( ³.. 2) º μ α crit Ā (2 ƒô ) 1-a 8,809 ± 1,058 0,593 ± 0,070 2-a 3,394 ± 0,324 0,333 ± 0,033 3-a 1,307 ± 0,037 0,207 ± 0,007 4-a 1,078 ± 0,028 0,190 ± 0,006 5-a 0,937 ± 0,041 0,177 ± 0,008 6-a 0,821 ± 0,040 0,166 ± 0,008 7-a 0,667 ± 0,029 0,150 ± 0,006 ² Í 2. μ Ò ±μ É ÉÒ (10) ² Î Ò³ α crit ²Ö ³μ ±μ³ ÉÊ É μ μ ² É ( ³.. 3) º μ α crit Ā (2 ƒô ) 1-b 2,197 ± 0,091 0,289 ± 0,012 2-b 0,000 ± 0,087 0,244 ± 0,011 3-b 0,585 ± 0,047 0,212 ± 0,007 4-b 0,434 ± 0,047 0,198 ± 0,007 5-b 0,797 ± 0,035 0,182 ± 0,006 6-b 0,187 ± 0,040 0,165 ± 0,008 7-b 0,692 ± 0,040 0,155 ± 0,009 8-b 0,300 ± 0,023 0,140 ± 0,007 Î Ö Š -±μ É ÉÒ (1) μï ±, ±μéμ Ò μ²ó ÊÕÉ Ö ²Ö ÒÎ ² Ö - μ ÒÌ ±μôëë Í Éμ, μ²êî Ò μ É μ³ μ ³³Ò, É ² μ ianh/alpha/alpha.html. Ñ ³ ÉμÎ ± Ë É μ Ö ³ Ö É Ö ² Ì ³μ É μé ³ μ ² É μμé É É Ö ±μ É É Š (1).. 2. ³μ ÉÓ ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö ²Ö ³ É Í (1) (10) (c³. É ². 1). Š É ±μ³ μéμ μ Ô± ³ É ²Ó μ Î ÊÐ ±μ É ÉÒ Ö

7 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² ³μ ÉÓ ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö ²Ö ³ É Í (1) (10). μ³ Ë ±μ μμé É É ÊÕÉ μ³ ³ ³μ μ Ö É ². 2 É ²Ó μ μ ±μ É É Ö, μ ²Ö ³ÒÌ Ê Ö³ (1) ² Î- Ò³ ³ ³ μ Ö ÔËË ±É μ ±μ É ÉÒ (10), μéμ μ Š Œ Š -Š ˆ Œ ˆ μ ÉμÖ Ö f P ² Éμ μ μ P (Q q) l + ν l ²Ö μ ± ²Ö μ μ ³ μ P (Q q) μ ² Ê ² Ö Ô² ³ É ³ É ÍÒ Š μäšμ ÖÏ ÄŒ ± Ò V Qq μ ÒÎ μ μ - ²Ö É Ö ² ÊÕÐ ³ μμé μï ³: ( ) 3/2 j μ P 0 Ĵ μ 1 A (0) P,MP in = i P μ f P 2π 2 ωmp (P ), (12) Ô² ±É μ ² Ò ± ²Ó Ò Éμ± Ĵ μ A (0) ±Éμ μ ÉμÖ Ö ³ μ ³ μ M P - ÊÉ Ö É ² ƒ [31]. ±Éμ Ò μ ÉμÖ ÔÉμ³ Ò ³ ÕÉ μ ³ μ ±Ê P,M P P,M P = δ(p P ). μμé É É μ Ï P (Q q) l + ν l É Ö Ò ³ Γ P = G2 F V Qq 2 ( ) 2 m 2 l 8π M P fp 2 1 m2 l MP 2, (13) m l Å ³ ² Éμ l, G F Å ±μ É É ³. ²ÊÎ ² Éμ ÒÌ μ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ V (Q q) l + l μμé μï Ö, - ²μ Î Ò Ò Ö³ (12) (13), ³ÊÉ ( ) 3/2 j μ V 0 Ĵ μ 1 V (0) P,MV,λ = i ε μ λ M V f V in 2π 2 ωmv (P )

8 588.. c ±Éμ μ³ μ²ö Í ε μ λ ±Éμ μ μ ³ μ ³ Ò M V. μμé É É μ Ï V (Q q) l + l É Ö Ò ³ ( Γ V = 4πα2 fv ) m2 l 3 M V MV m2 l MV 2, (14) α Å μ ÉμÖ Ö Éμ ±μ É Ê±ÉÊ Ò. μé Ì [32Ä35] μ²êî Ò μ ÕÐ É ²Ó Ò É ² Ö ²Ö ² Éμ - ÒÌ ±μ É É μ μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ f P, f V ³± Ì Ê ± - ±μ É ÒÌ ³μ ², μ μ ÒÌ ÉμÎ Î μ ³ μ ÒÌ Ëμ ³ Ì ƒ : f P (m q,m Q )= N c π 2 0 dk k 2 ψ P (k) M 2 0 (m q m Q ) 2 ω mq (k) ω mq (k) (m q + m Q ), (15) M 3/2 0 f V (m q,m Q )= N c 2π (ωmq (k)+m q )( ωmq (k)+m Q ) dk k 2 ψ V (k) ωmq (k)+ω mq (k) ω mq (k) ω mq (k) 0 ( ) k ( )( ), (16) ω mq (k)+m q ωmq (k)+m Q N c Å Î ²μ Í Éμ ± ±μ. ²μ Î μ É ²Ó μ É ² ²Ö f P μ²êî μ [36] Ê ± -±μ - É μ ³μ ², μ μ μ ³ ± Éμ μ μ Ë μ É. É ² Ö (15) (16) ²ÖÉ É ±μ³ ²ÊÎ Ìμ ÖÉ ±² Î ± Ò Ö, ±μéμ ÒÌ ±μ É ÉÒ Ö³μ μ μ Í μ ²Ó Ò μ² μ μ ËÊ ±Í ³ μ ±μμ É μ³ μ É É Éμα r =0. 3. Œ Œ ˆ Ï Î μ É Ò Î Ö (8) μé Í ²μ³ (9) μ ³ - Í μ Ò³ ³ Éμ μ³ μ²ó μ ³ μ² μ ÒÌ ËÊ ±Í μ Í ²²ÖÉμ μ μ ±Ê²μ μ ±μ μ ( ²Ö B-³ μ μ ) É μ. μ²ó μ Í μ μ μ ³ Éμ É Ê É Ö Ìμ ³ ³Ê³ ËÊ ±Í μ ² M (m q,m Q,β,w 0,b,σ)= ψ (β) ˆM ψ (β) = ψ ˆM 0 ψ + ψ ˆV ψ, ψ (β) Å μ Ö μ² μ Ö ËÊ ±Í Ö. μé Í ² ³μ ² (9) ³ É ² ÊÕÐ μ μ Ò ³ É Ò: ³ É ÉÖ Ö ²Õμ μ É Ê Ò σ, ³ É ³ ± b ³ É w 0. ± ³ É ³ Ö ²ÖÕÉ Ö ³ Ò ± ±μ m q,q μ Ò ±μ É É α k, γ k, Ì ±É ÊÕÐ μ ÔËË ±É - μ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö. ɳ É ³, ÎÉμ Î Ö ³ É μ β, w 0, σ ÖÉ μé μ³ Éμ ± ±μ.

9 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² 589 ³μÉ ³ μí Ê Ê Ë ± Í Î ² ÒÌ Î ³ É μ μé Í ². - ³ É ² μ Î É μé Í ² μ²óïμ³ ±μ² Î É ³μ ² ² É ² Ì σ =0,18 0,20 ƒô 2 [2, 11, 37, 38], μôéμ³ê Ï Ì Î É Ì Ê ³ μ² ÉÓ, ÎÉμ σ = σ ± Δσ =(0,19 ± 0,01) ƒô 2. (17) ² ³ É μ² μ μ ËÊ ±Í β μ É ²Ó ÒÌ ³ É μ μé Í ² μ ³ ÊÉ ³ Ï Ö É ³Ò Ê : M P,V (β,σ) β =0, βmin, σ M P (w 0,β min, σ) =M P ± ΔM P, (18) MV S=1 (β,σ) MP S=0 (β,σ) = M βmin, σ V M P ± δm vp, (19) f P (m q,m Q,β min )=fexp P ± Δf exp P, (20) f V (m q,m Q,β min )=fexp V ± Δf exp V, (21) Ê Ö (18), (19) Ö ²ÖÕÉ Ö Ê ²μ ³ ³ ³Ê³ É μ ³ Éμ μ, ÎÉμ Ò ³μ ²Ó- Ò Î Ö ³ ³ μ μ μμé É É μ ² Ô± ³ É ²Ó Ò³ Î Ö³. ² Î Ò M P,V Å Ô± ³ É ²Ó Ò Î Ö ³ Ò μ ± ²Ö μ μ ±Éμ μ μ ³ μ μ, ΔM P,V Å Ô± ³ É ²Ó Ö μï ± ³ Ö ÔÉ Ì ³. μ ² Ê - Ö (20), (21) μ Î ÕÉ, ÎÉμ Î Ö ² Éμ μ ±μ É ÉÒ Ö ²Ö μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ, μ²êî Ò ³± Ì Ê ± -±μ É μ ³μ ², μ ² (c³. (15), (16)) ² Ì μï ± Ô± ³ É ²Ó Ò³ Î Ö³ f exp Œ Ò u-, d-, s-± ±μ. μ² Ö, ÎÉμ ±μ É ÉÊÔ É Ò ³ Ò u-, d-± ±μ ² É ²Ó μ Ò [2]: m d m u Δm ud =(4± 1) ŒÔ, (22) μ²êî ³ (18)Ä(21) É ³Ê Ê μ μ ² Éμ ÒÌ ±μ É É μ : { f V (m u,m d,β)=fexp ρ0 ρ0 ± Δfexp, f P (m u,m d,β)=fexp π± ± Δfexp. π± ˆ μ²ó ÊÖ Ô± ³ É ²Ó Ò Ò ²Ö π ± - ρ 0 -³ μ μ [30] fπ P = (130,4 ± 0,04 ± 0,2) ŒÔ, ± fv ρ0 = (156,2 ± 1,2) ŒÔ, μ ² μμé μï μ²êî μ Ò Ö (14) Ô± ³ É ²Ó μ μ Î Ö Ï Ò Γ ρ 0 =(7,02 ± 0,11) ±Ô ²Ö ρ 0 e + e [30], Ìμ ³ ± ² ÊÕÐ ³ Î Ö³ ³ u-, d-± ±μ : m u = (239,8 ± 2,3) ŒÔ, m d = (243,8 ± 2,3) ŒÔ. (23) ³μ É μé μ Ö ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö α s (Q 2 ) Ï É ³Ò Ê M V (β,...) =0, M β K + (β,...)=m K ± ± ΔM K ±, MV S=1 (β,...) MP S=0 (β,...)=m K M K ± ± δm K K ±, (24) f P (m u,m s,β)=fexp K± ± Δfexp K±

10 590.. ² Í 3. Ï Ò Î Ö ³ s-± ± ²Ö ³μ μ Ö α s (c ² Î Ò³ α crit Ā(μ) (11)) º α crit m s,œô º α crit m s,œô 1-a 8,809 ± 1, ,1 ± 34,7 1-b 2,197 ± 0, ,2 ± 27,9 2-a 3,394 ± 0, ,3 ± 32,0 2-b 0,000 ± 0, ,6 ± 27,9 3-a 1,307 ± 0, ,4 ± 28,7 3-b 0,585 ± 0, ,0 ± 28,1 4-a 1,078 ± 0, ,4 ± 29,2 4-b 0,434 ± 0, ,3 ± 28,3 5-a 0,937 ± 0, ,5 ± 30,1 5-b 0,797 ± 0, ,5 ± 29,4 6-a 0,821 ± 0, ,0 ± 30,7 6-b 0,187 ± 0, ,6 ± 30,8 7-a 0,667 ± 0, ,9 ± 31,7 7-b 0,692 ± 0, ,4 ± 31,5 8-b 0,300 ± 0, ,4 ± 33,0 ÊÎ Éμ³ Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ [30] M K + = (493,677 ± 0,016) ŒÔ, fk P ± = (155,5 ± 0,2 ± 0,8 ± 0,2) ŒÔ, ΔM exp = M K M K ± = (397,983 ± 0,261) ŒÔ Î ³ Ò u-± ± (23) μ É ± ʲÓÉ É ³, É ² Ò³ É ². 3 ÊÎ Éμ³ Ô± ³ É ²Ó ÒÌ É μ É Î ± Ì μ Ï μ É Œ Ò c- b-± ±μ. ²Ö ÒÎ ² Ö ² Éμ ÒÌ ±μ É É ÉÖ ²ÒÌ ³ μ μ ³ μ Ìμ ³Ò ³ Ò c-, b-± ±μ. ²Ö Î É μ Î ³ ÉÖ ²ÒÌ c-, b-± ±μ μ²ó Ê ³ Ò ²Ö c c (η c - J/ψ-³ μ Ò) b b (η b - γ (1S)-³ μ Ò) É ³: M η = (2980,3 ± 1,2) ŒÔ, M J/ψ = (3096,916 ± 0,011) ŒÔ, M ηb = (9390,9 ± 2,8) ŒÔ, M γ(1s) = (9460,30 ± 0,26) ŒÔ. (25) μ ±μ²ó±ê ÔÉ É ³Ò μ ÉμÖÉ Î É Í μ ±μ μ ³ Ò, Éμ ²Ö Ë ± Í ³ ± ±μ μ É ÉμÎ μ μ²ó μ ÉÓ Ô± ³ É ²Ó Ò Ò Éμ²Ó±μ ²Ö ² Éμ ÒÌ - μ ±Éμ ÒÌ μ ÉμÖ : fγ(1s) V = (238,4 ± 1,6) ŒÔ, fv J/ψ = (277,6 ± 4) ŒÔ. (26) Ï É ³ Ê, ²μ Î ÒÌ Ê Ö³ (24), μ É ± μ Î Ö³ ³ c-, b-± ±μ, É ² ÒÌ É ². 4. μî ± É ². 4 ²Ö ³ Ò b-± ± ² Í 4. Ï Ò Î Ö ³ c-, b-± ±μ ²Ö ³μ μ Ö α s (c ² Î Ò³ α crit Ā(μ)) º m c,ƒô m b,ƒô º m c,ƒô m b,ƒô 1-a 1,558 ± 0,094 3,506 ± 0,072 1-b 1,466 ± 0,078 Å 2-a 1,481 ± 0,094 3,724 ± 0,069 2-b 1,462 ± 0,077 4,000 ± 0,439 3-a 1,418 ± 0,077 3,917 ± 0,125 3-b 1,433 ± 0,076 3,873 ± 0,135 4-a 1,405 ± 0,076 3,960 ± 0,129 4-b 1,429 ± 0,076 3,883 ± 0,134 5-a 1,392 ± 0,081 4,005 ± 0,110 5-b 1,407 ± 0,077 3,953 ± 0,131 6-a 1,379 ± 0,082 4,049 ± 0,103 6-b 1,383 ± 0,082 Å 7-a 1,358 ± 0,081 4,127 ± 0,105 7-b 1,367 ± 0,085 4,089 ± 0,093 8-b 1,368 ± 0,082 4,072 ± 0,082

11 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² 591 μ Î ÕÉ, ÎÉμ Ê ²μ Ó É Ï Ö É ³Ò Ê, μμé É É ÊÕÐ Ì Ô± - ³ É ²Ó Ò³ Ò³ (25), (26). 4. ˆ ˆŒ œ ƒ α crit Ò μ μ É ³ ²Ó μ μ Î Ö α crit μμé É É μ μ ³μ μ μ ³ μ - Ö α s μ ² ³ μ³μðóõ Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ ²Ö ±μ É É ² Éμ ÒÌ μ μ ± ²Ö ÒÌ ÉÖ ²ÒÌ ³ μ μ (D-, D s -³ μ Ò). ± Î É μ μ μ μ ± É Ö Ò μ μ²ó Ê ³ ± É χ 2. ²Ö ÔÉμ μ ÒÎ ² ³ ² Î Ê χ 2 (α crit )= ( k f P i, exp fi P (m q,m Q,β) ) 2 ( ) δf P 2 ( ) i, exp + δf P 2 (27) i, teor i=1 ²Ö ² Î ÒÌ ³μ μ Ö ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö ³ ³ - ³ ²Ó μ Î. ² Î δfteor P ±²ÕÎ É μ ² μ É, Ö Ò ± ± É μ É Î ± ³ μ ² μ ÉÖ³, μ ± ÕÐ ³ ʲÓÉ É Î Éμ, É ± Ô± - ³ É ²Ó Ò³ μï ± ³ ³ ³ μ μ, μ Î Ö³ ±μéμ ÒÌ Ìμ ² Ó ³ É Ò ³μ ². ² Î χ 2 (α crit ) ³ ÉμÉ Î ±μ³ ² Ê É ³ ÉÓ ² χ 2 k É Ö³ μ μ Ò ( ³., ³, [39]). ˆ μ²ó ÊÖ Ô± ³ É ²Ó Ò Î Ö PDG-2010 [30] f P D = (205,8 ± 8,5 ± 2,5) ŒÔ, fp D s = (273 ± 10) ŒÔ ÒÎ ² Ö ² Éμ ÒÌ ±μ É É μ ± ²Ö ÒÌ ³ μ μ ³± Ì Ê ± -±μ- É μ ³μ ², Ìμ ³ ³μ ÉÓ χ 2 (α crit ) μé ³μ μ Ö α s, ±μéμ Ö É ² É ². 5 ³ É μöé μ ÉÖ³ ÖÉ Ö ³μ ² P ( %). ² ÒÌ É ². 5 μ± Ò É, ÎÉμ ³ ³ ²Ó Ò χ 2 μμé É É μ ³ ± ³ ²Ó- ÊÕ μöé μ ÉÓ ÖÉ Ö P ³μ ±μ³ ÉÊ É μ μ ² É ³ É ³μ ²Ó º 8-b ( ³.. 3, É ². 2), ³μ ³μ μ ±μ ±μ É ÉÒ μ º 7-a ( ³.. 2, É ². 1). ±μ μ Ìμ ³μ μé³ É ÉÓ, ÎÉμ ³μ ² μ³ ³ º 5-a, 6-a º 5-b, 6-b, 7-b ³ ÕÉ É ± μé μ É ²Ó μ Ê Ì μ²óï μöé μ É ³μ ÊÉ ÒÉÓ μ μ Î μ μé μï Ò, É ± ± ± Ì χ 2 /n 1. ² Í 5. Î Ö χ 2 (α crit) (27) μöé μ É ÖÉ Ö ³μ ² P ²Ö ³μ μ Ö α s º χ 2 (α crit) P, % º χ 2 (α crit) P, % 1-a 8,3 1,6 1-b 5,1 7,9 2-a 4,4 10,8 2-b 4,8 9,1 3-a 2,6 26,9 3-b 3,3 19,0 4-a 2,2 35,4 4-b 3,1 21,7 5-a 1,6 45,4 5-b 2,0 36,0 6-a 1,3 52,9 6-b 1,3 52,7 7-a 0,9 63,3 7-b 1,0 60,7 8-b 0,8 67,6

12 592.. ²Ö ²Ó Ï Ì μ Î μ Ìμ ³ μ μ² É ²Ó Ö Ëμ ³ Í Ö. ± ³ - ÉμÎ ±μ³ ³μ ÊÉ ÒÉÓ Ò μ ³ B-³ μ μ. ÉμÖÐ ³Ö, Ï Éμα Ö, ÊÐ É Ê É Î É ²Ó Ò μ μ ² ² Éμ μ ±μ É ÉÒ Ö - μ μ B-³ μ. ± ³ É ²Ó μ Î ² Î Ò (c³. [40Ä44]) f P B V ub =(7,2 10,1) 10 4 ƒô c μ ³ Ò³ μ Î ³ ²Ö V ub =3,93 ± 0,36 [30] μ É ± Î É ²Ó Ò³ μ ³ fb P : fb P = (183,2 257,0) ŒÔ μï ± ³, μ É ÕÐ ³ 40 ŒÔ. ÊÐ É Ê É É ± Î É ²Ó Ò μ É μ É - Î ± Ì ± ÖÌ ² Éμ ÒÌ ±μ É É μ B ± -³ μ μ : μé fb P = ŒÔ [45] μ fb P = (230 ± 23) ŒÔ μé [46]. Ï ³ ²ÊÎ ²Ö μ É ³ ²Ó μ μ ³ ³μ μ ±μ º 7-a ±μ É É ² Éμ - μ μ = (226,3 ± 4,7) ŒÔ, (28) f P B ²Ö ³ ±μ³ º 8-b ³ ³, ÎÉμ f P B = (217,0 ± 4,7) ŒÔ. (29) Î (29) Ìμ μïμ μ ² Ê É Ö Ò³ É μ É Î ±μ μ Œ- ± Ö [47]: f P B = (216,0 ± 22,0) ŒÔ, μ μ É ÉμÎ μ ² ±μ μé ÒÌ Ê BaBar Belle [40,42,44], Ìμ ÖÐ Ì Ö ² Ì fb,exp P = (246,8 ± 45,6) ŒÔ. Š Ò³ Ê BaBar Belle ² Î (28). ± ³ μ μ³, c ÊÎ Éμ³ ÊÐ É ÊÕÐ Ì μ ² μ É Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ μ ² Éμ Ò³ ±μ É É ³ ÉÖ ²ÒÌ ³ μ μ ³μ μ μ²μ ÉÓ, ÎÉμ μ ³μ - Ò³ μ ³ ±μ É ÉÒ α s Ö ²ÖÕÉ Ö ³Ò º 7-a α crit =(0,667 0,821)±0,040, É ± ³Ò º 7-b, 8-b, α crit =(0,300 0,692) ± 0,040. Ï Ê²ÓÉ ÉÒ μ² μ ² ÊÕÉ Ö Î É ³ [2, 4, 49] ( ³. É ². 6) ÊÐ - É μ μé² Î ÕÉ Ö μé ÒÌ [24, 50]. ɳ É ³, ÎÉμ É Ë Í μ ÉÓ μ μ Î μ Ì ±É μ Ö μ ³ Éμ ± Ê É Ö, μ ±μ²ó±ê μ μ μ ³ É Ā(μ), ± ±μéμ μ³ê ÎÊ É É ² Ò μ μ, Ö μ ³ α s ±μ μ, Î É μ μ μ³ê ³ Ê²Ó Ê Q. ² Í 6. Î Ö α crit ² Î ÒÌ ³μ ²ÖÌ μ Ìμ Ì α crit μé 0,53 0,60 [4] 0,757 [49] 0,60 [2] 1,4 1,5 [8, 15] 3,14 [24, 50] 0,667 0,821 É μé ( ³ ³μ μ ±μ ) 0,300 0,692 É μé ( ³ ±μ³)

13 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² ËË ±É Ò ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö ² Î ÒÌ μ Ìμ Ì Ê ± -±μ É μ ³μ ² (± Ò 5, 6). 1 Å ² É Î ± Ö É μ Ö ±μ Ä μ²μ Íμ ( ³. (3)); 2 Å G p-³μ ²Ó μ Ö α s (4) ( É ² ³. [3]); 3 Å ÔËË ±É Ö ±μ É É α s ( É ² ³. [20, 48]); 4 Å ÉÊ É Ö Ëμ μ Ö ³μ ²Ó μ Ö α s ( ³. [4, 12]); 5 Å ÔÉ μé ( ³Ò º 7-b, 8-b, ³. É ². 2); 6 Å ÔÉ μé ( ³Ò º 6-a, 7-a, ³. É ². 1) É É ²Ó μ, ± ± ² Ê É É ². 1 2, Î Ö Ā(μ) ²Ö ± Î É μ ² Î ÒÌ ³μ ³μ μ ±μ ±μ³ ² ± ² É ² Ì 0,140 0,166. Š ± Ò²μ μé³ Î μ [4], Î Āfit(μ) =0,18±0,01(exp.)±0,02(th.), μ²êî μ ÊÉ ³ Ë É μ Ö Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ [3], Ö μ μ²óï ³ μ ³ μ μî Ò³ Î ³ α s (MZ 2 ) = 0,125 ± 0,003(exp.) ± 0,004(th.) μ Õ μ ³ Ò³ α s (MZ 2 )=0,1184 ± 0,0007. μôéμ³ê μ²êî Ò μ μé Î Ö Ā(μ) = 0,140 0,166 μ² μμé É É ÊÕÉ Ô± ³ É ²Ó Ò³ Ò³ [3]. ˆ É ². 5 μ² μîé É ²Ó Ò³ Ö ²Ö É Ö μ α s ±μ³ (± Ö 5. 4). ²Ö Ö. 4 É ² Ò ² Î Ò ³μ É μ Ö ÔËË ±É μ ±μ É ÉÒ α s ÉÊ É μ μ ² É ² Î ÒÌ μ Ìμ Ì Ê ± -±μ É μ ³μ ² (± Ò 5, 6). ²Ö ÊÉμÎ Ö μ Ö ÔËË ±É μ ±μ É ÉÒ ² É ²Ó μ μ É μ² Ï μ- ± ² ² Î ÒÌ Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ. Š ˆ μé ²μ ³ Éμ ±, μ μ²öõð Ö μí ÉÓ μ ÊÐ ±μ É ÉÒ Š ÉÊ É μ μ ² É. μ μ ³ Éμ ± ² É É μ μμé É É Ö Î Éμ, μ μ ³ÒÌ ³± Ì ²ÖÉ É ±μ ± ±μ μ ³μ ² ( Ê ± -±μ É- Ö ³μ ²Ó) ³ ± ±μ Ò³ μé Í ²μ³ (9), Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ μ ³ ³ ±μ É É ³ ² Éμ ÒÌ μ μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ. ²Ö ʲÊÎÏ Ö ÉμÎ μ É Î ² ÒÌ Î Éμ μ²ó Ê É Ö Ë μ³ μ²μ Î ± Ö ³ É Í Ö α s (Q 2 ), ²μ Ö μé [2].

14 594.. ²Ö ² μ Ö μ² ³μ μ μ Ö ±μ É ÉÒ Š Ò²μ ³μ ² μ μ 15 ³μ ² Î Ò³ α crit = α s (0) ³μ ÉÓÕ μé Q 2 ÉÊ É μ μ ² É ( ³. É ². 1, 2). ˆ μ²ó μ ² Éμ ÒÌ ±μ É É ³ ÉÖ ²ÒÌ (B, D, D s ) ³ μ μ μ μ²ö É Ê É μ ÉÓ ÍÒ μ² μ É ³ ²Ó μ μ μ Ö Éμα Ö Ô± ³ É ²Ó- ÒÌ ÒÌ: α crit = 0,667 0,821 ²Ö ³ ³μ μ ± ²Ö ± ÒÌ ±μ³ α crit =0,300 0,692. Éμ ² μ É.. μ²μ Íμ Ê, A. E. μ μìμ ÊÎ É ±μ ³ μ Éμ- É μ É Î ±μ Ë ± ˆŸˆ É ³Ê² ÊÕÐ μ Ê Ö ±μ ʲÓÉ Í. ˆ Š ˆ 1. Richardson J. L. The Heavy Quark Potential and the Υ, J/Ψ Systems // Phys. Lett. B V. 82, No. 2. P. 272Ä Godfrey S., Isgur N. Mesons in a Relativized Quark Model with Chromodynamics // Phys. Rev. D V. 32. P. 189Ä Dokshitzer Y. L., Khoze V. A., Troian S. I. Speciˇc Features of Heavy Quark Production. LPHD Approach to Heavy Particle Spectra // Phys. Rev. D V. 53. P. 89Ä Badalian A. M., Kuzmenko D. S. Freezing of QCD Coupling Alpha(s) Affects the Short Distance Static Potential // Phys. Rev. D V. 65. P Alekseev A. I., Arbuzov B. A. Analyticity and Minimality of Nonperturbative Contributions in Perturbative Region for Alpha(s)-bar // Mod. Phys. Lett. A V. 13. P. 1747Ä Boucaud P. et al. Lattice Calculation of 1/p 2 Corrections to Alpha(s) and of Lambda(QCD) in the MOM Scheme // JHEP V. 04. P Webber B. R. QCD Power Corrections from a Simple Model for the Running Coupling // JHEP V. 10. P Shirkov D. V., Solovtsov I. L. Analytic Model for the QCD Running Coupling with Universal Alpha(s)-bar(0) Value // Phys. Rev. Lett V. 79. P. 1209Ä Nesterenko A. V. Analytic Invariant Charge in QCD // Intern. J. Mod. Phys. A V. 18. P. 5475Ä ±Ê².. ƒ²μ ²Ó Ö μ μ- ² É Î ± Ö É μ Ö μ ³ÊÐ Š ±μéμ Ò ²μ Ö // Ÿ T. 40, º 5. C. 1351Ä Kalashnikova Yu. S., Nefediev A. V., Simonov Yu. A. QCD String in Light-Light and Heavy-Light Mesons // Phys. Rev. D V. 64. P Badalian A. M., Kuzmenko D. S. A Short Distance Quark Antiquark Potential // Phys. At. Nucl V. 67. P. 561Ä Milton K. A., Solovtsov I. L., Solovtsova O. P. An Analytic Method of Describing R-related Quantities in QCD // Mod. Phys. Lett. A V. 21. P. 1355Ä Milton K. A., Solovtsov I. L., Solovtsova O. P. Remark on the Perturbative Component of Inclusive Tau Decay // Phys. Rev. D V. 65. P Shirkov D. V., Solovtsov I. L. Ten Years of the Analytic Perturbation Theory in QCD // Theor. Math. Phys V P. 132Ä Nesterenko A. V. New Analytic Running Coupling in Spacelike and Timelike Regions // Phys. Rev. D V. 64. P

15 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² Baldicchi M., Prosperi G. M. Running Coupling Constant and Masses in QCD, the Meson Spectrum // AIP Conf. Proc V P. 152Ä Bakulev A. P., Mikhailov S. V., Stefanis N. G. Fractional Analytic Perturbation Theory in Minkowski Space and Application to Higgs Boson Decay into a b b Pair // Phys. Rev. D V. 75. P Baldicchi M., Prosperi G. M., Simolo C. Extracting Infrared QCD Coupling from Meson Spectrum Baldicchi M. et al. Bound State Approach to the QCD Coupling at Low Energy Scales // Phys. Rev. Lett V. 99. P Baldicchi M., Prosperi G. M. Regge Trajectories and Quarkonium Spectrum from a First Principle Salpeter Equation // Phys. Lett. B V P. 145Ä Prosperi G. M., Baldicchi M. BetheÄSalpeter and DysonÄSchwinger Equations in a Wilson Loop Context in QCD, Effective Mass Operator, q anti-q Spectrum // Fizika B V. 8. P. 251Ä Deur A. et al. Experimental Determination of the Effective Strong Coupling Constant // Phys. Lett. B V P. 244Ä Deur A. et al. Determination of the Effective Strong Coupling Constant α s,g1 (Q 2 ) from CLAS Spin Structure Function Data // Phys. Lett. B V P. 349Ä Coester F., Polyzou W. N. Relativistic Quantum Mechanics of Particles with Direct Interactions // Phys. Rev. D V. 26. P. 1348Ä Keister B. D., Polyzou W. N. Relativistic Hamiltonian Dynamics in Nuclear and Particle Physics // Adv. Nucl. Phys V. 20. P. 225Ä Š ÊÉμ.., μ ͱ.. Œ μ Ö Ëμ ³ Ê ± - É μ ± Éμ μ ³ Ì ± μ É Ê±ÉÊ Ò μ É ÒÌ É ³ // Ÿ , º Ä Dirac P. A. M. Forms of Relativistic Dynamics // Rev. Mod. Phys V. 21. P. 392Ä Gromes D. Theoretical Understanding of Quark Forces. Heidelberg, p. Preprint Inst. of Theor. Phys. No. HD-THEP Nakamura K. et al. The Review of Particle Physics // J. Phys. G V. 37. P ² Ó±. Œ. ³³Ò ³ Ë ±Ê Ô² ±É μ ² μ μ ³μ É Ö. Œ.: μ Éμ³ É, ² Éμ ÒÌ μ ³± Ì Ê ± -±μ É μ ± ±μ μ ³μ- ² // Íi AH ² Ê.. Ëi.-³ É. ʱ º 2. C. 93Ä , Š ÊÉμ.. Šμ³ Éμ μ ± Ö μ²ö Ê ³μ ÉÓ ± μ μ ²ÖÉ É ±μ ³ ²ÓÉμ- μ μ ³ ± // É. ³ ±. μ. Ê -É. É É.- ÊÎ.. Í. Ò Ä Š ÊÉμ.. ² ±É μ ² Ò μ É ² ± Ì ³ μ μ ²ÖÉ É ±μ ³μ ² μ É ÒÌ ± ±μ // Ÿ , º Ä Š ÊÉμ.., μ ͱ.. μ É μ Ëμ ³Ë ±Éμ μ μ É ÒÌ É ³ μ³μðóõ μ μ - Ð μ É μ ³Ò Ä ±± É ²Ö Ê Ò Ê ± // Œ , º Ä Jaus W. Relativistic Constituent Quark Model of Electroweak Properties of Light Mesons // Phys. Rev. D V. 44. P. 2851Ä Ebert D., Faustov R. N., Galkin V. O. Quark-Antiquark Potential with Retardation and Radiative Contributions and the Heavy Quarkonium Mass Spectra // Phys. Rev. D V. 62. P ²... μ²ê² Éμ Ò Ò μ ± ²Ö ÒÌ ³ μ μ ³ μ μ Ëμ ³ ²ÖÉ É ±μ ³ ²ÓÉμ μ μ ³ ± // Ÿ , º Ä ²μ± μ.. Œ É ³ É Î ± ³ Éμ Ò ² Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ±É μ ±É μ μ μ - ÒÌ ² // Ÿ , º Ä1163.

16 Aubert B. et al. A Search for B + τ + ν with Hadronic B Tags // Phys. Rev. D V. 77. P Aubert B. et al. A Search for B + τ + ν // Phys. Rev. D V. 76. P Adachi I. et al. Measurement of B τ + ν τ Decay with a Semileptonic Tagging Method Schwartz A. J. B + and D s + Decay Constants from Belle and Babar // AIP Conf. Proc V P. 299Ä Aubert B. et al. Search for the Rare Leptonic Decays B + l + + ν l (l = e, μ) // Phys. Rev. D V. 79. P Ali Khan A. et al. B Meson Decay Constants from NRQCD // Phys. Lett. B V P. 132Ä Penin A. A., Steinhauser M. Heavy-Light Meson Decay Constant from QCD Sum Rules in Three- Loop Approximation // Phys. Rev. D V. 65. P Gray A. et al. The B Meson Decay Constant from Unquenched Lattice QCD // Phys. Rev. Lett V. 95. P Nesterenko A. V., Papavassiliou J. The Massive Analytic Invariant Charge in QCD // Phys. Rev. D V. 71. P Ganbold G. QCD Running Coupling in Low-Energy Region // Phys. Rev. D V. 81. P Deur A. The Strong Coupling Constant at Large Distances // AIP Conf. Proc V P. 281Ä284. μ²êî μ 4 Ë ²Ö 2010.

ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No

ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 1(143).. 40Ä52 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. Š ˆŒ ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No ƒ.. Š Ö, Œ. ƒ. ˆÉ±,. Œ. Šμ ʲ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ƒ. Ö,.. Ê Î Ö,. ± Î ± Ë ±Ê²ÓÉ É É É. Ö ±Õ²Ö, ²Ö Ö.. ² ±μ Ò É ÉÊÉ

Διαβάστε περισσότερα

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Ó³ Ÿ. 204.., º 4(88).. 768Ä776 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Š ˆ Œ ˆ Š Œ ˆ Œ. Œ. Ò Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ËË ±É μ ÉÓ ³ μ μμ μ μé μ ±Í μ μ μ²ó μ ³ Ô² ±É μ μ μ μì² Ö É μé ÊÌ ³ É μ : ÔËË ±É μ É

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471 Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 4153.. 449Ä471 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ ˆ ˆ ˆ ƒ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± μé ³± Ì ƒ ² Ê É Ö μ μ μ Ê Éμ Î μ É μ μ μ μ μé μ μ ² - μ μé μ É ²Ó μ ³ ²ÒÌ μ ³ÊÐ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 1 Š ˆ ˆŠˆ.. ŠÊ ³ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ œ ˆ. 1932Ä 1933 ƒƒ. 8 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1933Ä1934 ƒƒ. 11. 1935Ä1937 ƒƒ.

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 1 Š ˆ ˆŠˆ.. ŠÊ ³ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ œ ˆ. 1932Ä 1933 ƒƒ. 8 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1933Ä1934 ƒƒ. 11. 1935Ä1937 ƒƒ. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 1. ˆ. ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆŠˆ.. ŠÊ ³ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 5 Ÿ œ ˆ. 1932Ä 1933 ƒƒ. 8 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1933Ä1934 ƒƒ. 11 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1935Ä1937 ƒƒ. 21 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1938Ä1939

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Costas G. PAPADOPOULOS Curiculum Vitae

Dr. Costas G. PAPADOPOULOS Curiculum Vitae Dr. Costas G. PAPADOPOULOS Curiculum Vitae Positions Current: September 1999 - today NCSR Democritos, Senior Researcher (level B). Previous: May, August - September 2003 Visiting Professor, Durham University

Διαβάστε περισσότερα

A neurobiological theory of meaning in perception.

A neurobiological theory of meaning in perception. Global episodic beta/gamma synchrony 1 Freeman & Rogers A neurobiological theory of meaning in perception. Part 5. Multicortical patterns of phase modulation in gamma EEG International Journal of Bifurcation

Διαβάστε περισσότερα

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer MILJÖRIKTIG ANVÄNDNING AV ASKOR 1112 Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer David Bendz, Pascal Suer, Hans van der Sloot, David Kosson, Peter Flyhammar Modelling

Διαβάστε περισσότερα

TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS

TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS Werner Rosenheinrich 1604015 Ernst - Abbe - Hochschule Jena First variant: 40900 University of Applied Sciences Germany TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS Integrals of the type J 0

Διαβάστε περισσότερα

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1!

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! ! # % % &!! ( ) +,.. / / / 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! + 3 7 128 394 3 :+3 1! ) ; +3 +37499 < SAE TECHNICAL PAPER SERIES 1-1-3677 Effects of an on Line Bypass Oil Recycler on Emissions with Oil Age for

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Agilent Technologies (Με την συμμετοχή του Οίκου GERSTEL & του Ινστιτούτου RIC*)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Agilent Technologies (Με την συμμετοχή του Οίκου GERSTEL & του Ινστιτούτου RIC*) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (Με την συμμετοχή του Οίκου GERSTEL & του Ινστιτούτου RIC*) Σε συνεργασία με τον γνωστό Οίκο, έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε σε ενημερωτικό-επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ. Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ. Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών Ιούνιος 2012 Computation-based Science and Technology Research Center (CaSToRC) Cyprus Institute (CyI) Γεώργιος Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Cambio climático y patrones de precipitación: efecto sobre las comunidades vegetales semiáridas

Cambio climático y patrones de precipitación: efecto sobre las comunidades vegetales semiáridas Departamento de Ecología Universidad de Granada Cambio climático y patrones de precipitación: efecto sobre las comunidades vegetales semiáridas Tesis Doctoral Juan de Dios Miranda López-Marín Editor: Editorial

Διαβάστε περισσότερα

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) BY BERHANU AZAZH TUMEBO A DISSERTATION SUBMITTED TO ADDIS ABABA UNIVERSITY IN PARTIAL

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Θεόδωρος Αλεξόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ Greek Teacher Programmes 08/2012 1 Θ. Αλεξόπουλος 2 Τι είναι η Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων; Η Φυσική των Στοιχειωδών

Διαβάστε περισσότερα

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM).

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM). υνατ οτητα αν ιχνευσης σωµατιδ ιων Higgs και Φυσικ ης π εραν του Καθιερωµ ενου Προτ υπου στον LHC και µελ ετες επ ι του ανιχνευτ η ακτινο ολ ιας µετ α ασης του πειρ αµατος ATLAS CERN-THESIS-22-5 11/2/22

Διαβάστε περισσότερα

The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω

The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω Yannis Haralambous 1 and John Plaice 2 1 Atelier Fluxus Virus, 187, rue Nationale, 59800 Lille, France. Email: yannis@pobox.com 2 School of Computer

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97

E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97 E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97 Ο περί της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών γιο τις Κλιματικές Μεταβολές (Κυρωτικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

fonts The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω

fonts The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω abstract The Ω project aims to offer open and flexible means for typesetting different scripts. By working at several different levels, it is possible

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Runge Kutta για την Κινηση στο Επίπεδο

5.1 Runge Kutta για την Κινηση στο Επίπεδο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κίνηση στο Επίπεδο Στο κεφάλαιο αυτό θα επεκτείνουμε τη μελέτη του προηγούμενου κεφάλαιου στη μελέτη κίνησης σωματιδίου υπό την επίδραση δύναμης στο επίπεδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011 Επιµέλεια: Ρόζα Ψυλλίδου - Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Ανάβυσσος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ. nmaravel@elci.tuc.gr http://www.elci.tuc.gr/noni/

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ. nmaravel@elci.tuc.gr http://www.elci.tuc.gr/noni/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΠΑΓΩΝΑΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Επίκουρου Καθηγήτριας Τοµέα Χηµείας Γενικού Τµήµατος του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ µε γνωστικό αντικείµενο «ιάβρωση των µνηµείων από το περιβάλλον και µέθοδοι συντήρησής

Διαβάστε περισσότερα

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 1 43 Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Study of Extreme Changes of the Present Climate in the Cyprus Region: brief report for the PRECIS team at the Hadley Centre

Study of Extreme Changes of the Present Climate in the Cyprus Region: brief report for the PRECIS team at the Hadley Centre Study of Extreme Changes of the Present Climate in the Cyprus Region: brief report for the PRECIS team at the Hadley Centre The Study of Extreme Changes of the Present Climate in the Cyprus Region (acronym:

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ορισμός διαγνωστική προσέγγιση διαχείριση

ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ορισμός διαγνωστική προσέγγιση διαχείριση ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ορισμός διαγνωστική προσέγγιση διαχείριση Ελευθέριος Ζέρβας, Πνευμονολόγος Επιμελητής Α ΕΣΥ 7 η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Conflict of interest (Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σαχάρα Τα Νέα 47 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρ. 47 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Στο προηγούμενο τεύχος παρουσιάσαμε τις βραβεύσεις δύο νέων Ελλήνων γεωτεχνικών επιστημόνων από διεθνείς ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα