Ó³ Ÿ , º 4(167).. 581Ä596. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 4(167).. 581Ä596. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö"

Transcript

1 Ó³ Ÿ , º 4(167).. 581Ä596 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ œ Š Š ˆ 1 ƒô Š -Š ˆ Œ ˆ.. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö ³± Ì Ê ± -±μ É μ ± ±μ μ ³μ ² μ μ Ë μ³ μ²μ Î ±μ ³ - É Í ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö α s(q 2 ) ³μÉ μ μ μ ² É Q<1 ƒô ²Ö ² Î ÒÌ ³μ. ² Ò μ² ²Ö μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ Ìμ Ö É μ Ö μμé É É Ö ³μ ²Ó ÒÌ Î Éμ ³ ² Éμ ÒÌ ±μ É É μ Ô± - ³ É ²Ó Ò³ Î Ö³. μ Ò ² ʱ Ò É μ ³μ μ μ ±μ É ÉÒ α s α crit = α s(q 2 =0) 0,667 0,821 ²Ö ³μ ³μ μ ±μ ²Ö ± ÒÌ ±μ³ α crit =0,300 0,692. In the framework of Poincare covariant quark model and with the help of the phenomenological parameterization of running coupling constant α s(q 2 ) the behavior of running coupling constant is considered in region Q<1 GeV for different regimes. Analysis has been done for pseudoscalar and vector mesons in accordance with requirement that model lepton decay constant and masses calculation agree with experimental data. Possible behavior of α s with α crit = α s(q 2 =0) for freezing regime and α crit = for curved line with peak, which follows from experimental values of lepton decay constant and masses, is discussed. PACS: Pn; Hi; St ˆ ÊÐ Ö ±μ É É ²Ó μ μ ³μ É Ö α s (Q 2 ) Ö ²Ö É Ö μ μ Í É ²Ó ÒÌ Ì ±É É ± ± Éμ μ Ì μ³μ ³ ±. É ±μ É É ± Î É ³ É Ìμ É ³μ ² μ μ, μ μ ÒÌ Š. ³ ÒÌ μ μ μ μ α s (Q 2 ) Ö ²Ö É Ö μ ÉÊ É μ μ ² É (Q <1 ƒô ). ³± Ì Š μ α s (Q 2 ) μ²êî ÕÉ Ï Ö μ ³ Ê μ ÒÌ Ê. ±, Î É μ ²μÉÓ μ É Ì É² ÒÌ μ μ± ³± Ì MS- Ì ³Ò Î α s (Q 2 ) μ Ò É Ö μμé μï ³ ( α QCD Q 2 ) = 4π β 0 ln z Q [ 1 2β 1 ln [ln z Q ] β0 2 + ln z Q + 4β2 1 β 4 0 ln2 z Q β-ëê ±Í μ ²ÖÕÉ Ö Ê Ö³ ( (ln [ln z Q ] 1/2) 2 + β 2β 0 8β1 2 5 )], (1) 4 z Q = Q2 Λ 2, β 0 = n f, β 1 = n f, β 2 = n f n2 f,

2 582.. n f Å Î ²μ ± ±μ ³ ³, ³ ÓÏ ³, Î ³ Î ² Î Ò Q. ² Î μ²õ Ê (1) μ É ± ±μ³ê μ ÉÊ α QCD ³ ²ÒÌ Q 2. ±μ ÊÐ É ÊÕÉ ³ μ μî ² Ò μ Ìμ Ò [1Ä10] (.), ±μéμ ÒÌ μ ±μ É ÉÒ ³μ É Ö ÉÊ É μ μ ² É ÊÐ É μ μé² Î É Ö μé μ - Ð ÖÉμ μ μ Ö (1). ³± Ì É Ê μ ³μ ² ( ³. [11]) ² Ò μ, ÎÉμ μ² μîé É ²Ó Ò³ μ ³ Ö ²Ö É Ö ³μ μ ± ±μ É ÉÒ α s, μ ÖÐ Ö±α crit = α s (Q 2 =0) 0,59 0,78 [4, 12]. ²Ö É ±μ μ μ Ö ²μ ÉÊ É Ö Ëμ μ Ö ³μ ²Ó μ Ö, ±μéμ μ α (2) ( BPT Q 2 ) = 4π [ 1 2β 1 β 0 t B β0 2 ] ln t B Q, t B =ln[ 2 + M 2 ] B t B Λ 2. (2) ² É Ò ³ Éμ Ê É Ö μ²õ Ê É ²Ö É μ μ ² É Î ± Ö - ÉÊ É Ö É μ Ö [8] ( ³. É ± [9,13Ä16]), ³ Éμ ±μ É ÉÒ (1), ÖÉμ μ μ - ɲ μ³ ², ²μ μ μ²ó μ ÉÓ Ò α (1) an (Q 2 )= 4π ( ), (3) β 0 ln z Q 1 z Q Ò ³μ ÉμÖÐ ³Ö ² É Î ±μ ±μ É Éμ ±μ Ä μ²μ Íμ ( ³. [17]). ² É Î ± Ö ÉÊ É Ö É μ Ö μ μ²ö É μ É μ ÉÓ μ É μ ² É Î μ- É (. μ É ), ±μéμ μ μé ÊÉ É Ê É É É μ³ μ Ìμ. μ μ μ μ ÉÓÕ ±μ É ÉÒ (3) Ö ²Ö É Ö Éμ, ÎÉμ Q 2 0 ±μ É É ³ É ±μ Î μ Î : α crit = α s (0) = 4π/β 0 1,4 1,5, Å É μé Ì ³ μ ³ μ μ± μé² - Î μé(1). μ μ ² É Î ±μ É μ μ ³ÊÐ [10] ( ³. É ± [18]) μ É μ ²μ- ²Ó Ö μ μ- ² É Î ± Ö É μ Ö μ ³ÊÐ Š, ³μ ÉÓ α s μé Q 2 μé² Î μé (1). μé [3] ²Ö μ ÑÖ Ö Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ μ μ Ò³ É ÊÖ³, - Í μ Ò³ ÉÖ ²Ò³ ± ± ³, ²μ μ ÔËË ±É ÒÌ ±μ É É, ÒÌ G p -³μ ²Ö³. ±, ²ÊÎ ÊÎ É ÊÌ É² ÒÌ ³³ ±μ É É ²Ó μ μ ³μ - É Ö É ²Ö É μ μ Ò α (2) ( D Q 2 ) [ Q 2p ] 2πp = Q 2p + C p Λ 2p β 0 L p [ 1 2β 1 β 2 0 ] ln L p, (4) L p L p = 1 [ ] Q 2p p ln + C p, C p 1. [7] ²μ ±μ É É α (1) W (Q2 )= 4π ( ( ) p ) z Q + b 1+c β 0 ln z Q 1 z Q 1+b z Q + c Λ 2 (5) ³ É ³ b =1/4 p = c =4 ²Ö μ ÑÖ Ö Š - μ μ±.

3 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² 583 μé [2] μ ÔËË ±É μ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö μ Ò - É Ö Ë μ³ μ²μ Î ± ³ Ò ³ 3 ) α GI (Q 2 )= α k exp ( Q2 4γ 2 (6) k=1 k ±μôëë Í É ³ α 1 =0,25, α 2 =0,15, α 3 =0,2 γ1 2 =1/4, γ2 2 =5/2, γ2 3 = 250. Š μé² Î μ³ê μé μ Ö ±μ É ÉÒ (1) μ ² É ³ ²ÒÌ Q 2 μ É Ò α (1) N (Q2 )= 4π ( ) zq 1, (7) β 0 z Q ln z Q μ²êî μ É μ Ö ²Ó ÒÌ ² É Î ± Ì μ É ±μ É ÉÒ ³μ É Ö ( ³., ³, [9]). μ Ò³ μé² Î ³ μé (1) Ì ÒÏ Ê μ³ö ÊÉÒÌ ±μ É É Š Ö ²Ö É Ö μ² - ³ ² Ò μ É Î Ö ÔËË ±É ÒÌ ±μ É É ³ ²ÒÌ Q 2 (. 1). ˆ ʲÓÉ Éμ Î Éμ ² Ê É, ÎÉμ μ μ μ μé² Î ² ³ÒÌ μé Ì [2Ä4, 7Ä9, 12, 15] ²Ó- ÒÌ ±μ É É Ö Ìμ É Ö ÉÊ É ÊÕ μ ² ÉÓ Q<1 ƒô. μ ² É Q>1 ƒô μ Ì ÔÉ Ì ±μ É É ±É Î ± μ É μ ³ É É- μ ±μ É ÉÒ Š (1). ± ³ μ μ³, ³ É Ö μ É ÉμÎ μ μ²óïμ ³ μ μμ ³μ ² μ Ö - ÊÐ ±μ É ÉÒ α s μ μ² Ë μ³ μ²μ Î ±μ É μ É Î ±μ ³μÉ Í. μôéμ³ê μ μ μ ÒÌ Î μ³ ² μ Éμ É μé± μ - Ï É μ ³ Éμ ±, μ μ²öõð Ì μ ² ÉÓ μ ±μ É ÉÒ Š (μ μ μ ÉÊ É μ μ ² É ). ³ Éμ ± ÊÎ Ö μ Ö α s ³ ²ÒÌ Q 2 μ Éμ É μ²ó μ ³μ - ² Ö ÒÌ μ ÉμÖ μ ² Î ÒÌ Ì ±É É ± μ μ. μμé É É É μ É Î ± Ì Î Éμ Ô± ³ É ²Ó Ò³ ² Î ³ μ² μ μ ÉÓ ± μ ² - μ³ê μ Î Õ μ Ö ÊÐ ±μ É ÉÒ, ±μéμ Ö Ö ²Ö É Ö μ ³ ³ É μ ³μ ². μé Ì É ± Ò ³μ ³ ² ±μ Ê Ò [17, 19] ( ³. É ± [20]), ³± Ì ² ³μ ³ ³μ ² ³ μ μ [21,22] μ μ ² μ μ ³μ μ μ μ Ö. 1. ² Î Ò ÔËË ±É Ò ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö ( ³. (1)Ä(5), (7))

4 584.. ( α ) s Q 2 Ìμ Ö μμé É É Ö ³μ ²Ó ÒÌ Î Éμ ³ ³ μ μ Ô± ³ É ²Ó Ò³ Ò³. μé Ì [3, 6, 7, 23, 24] ²Ö μ Ö μ ³μ μ μ μ Ö Ò² μ²ó μ Ê Ö Ô± ³ É ²Ó Ö Ëμ ³ Í Ö. ±, ³, [23, 24] μ μ ² ʳ³ ÒÌ Jlab Ò²μ ² μ μ Q 2 - μ μ ² É 0,4 1 ƒô. μ μé ² É Ö ³ Éμ ± ÊÎ Ö μ Ö α s (Q 2 ) ÉÊ É - μ μ ² É ³± Ì Ê ± -±μ É μ ± ±μ μ ³μ ², μ μ μ - Í Ì ²ÖÉ É ±μ ³ ²ÓÉμ μ μ ³ ± ( ƒ ). Í Ò ƒ μ ³μ Ò ²μ Ö ³μ μ É μé Ì [25Ä27]. μ Ò³ É μ ³, μ Î ÕÐ ³ μ ³μ μ μ α s (Q 2 ) μ ³ - Éμ ±, Ö ²Ö É Ö Ê ²μ μμé É É Ö ³μ ²Ó ÒÌ Î Éμ Ô± ³ É ²Ó Ò³ Î - Ö³ ² Éμ ÒÌ ±μ É É μ ³ μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ. μ μ Ö μ Ö ³μ ² Ê ³μ ±μ É ÉÒ μ ³ É É- μ ±μ É ÉÒ (1) Q>1 ƒô Ö ²Ö É Ö μ μ² É ²Ó Ò³ Ê ²μ ³. ÔÉμ³ μ- ÊÐ ±μ É ÉÒ ³μ ² Ê É Ö μ³μðóõ ʲÊÎÏ μ Ë μ³ μ²μ Î ±μ ³ É Í (6) ²Ö ÒÌ μ μ α k,γ k (k =1,...,7). 1. Š -Š ˆ Ÿ Š Š Ÿ Œ œ Œ μ μ Ê ± -±μ É ÒÌ ³μ ² Ö ÒÌ É ³ ² É ƒ, μ- É Ö [28]. μ Ò³ É μ ³ ƒ Ö ²Ö É Ö Ê ²μ μì Ö Ê ± - É μ É ± ± ²Ö É ³ ³μ É Ö, É ± ²Ö ³μ É ÊÕÐ Ì Î É Í. ƒ É ± Ò ÕÉ Ê ± - É μ ± Éμ μ ³ Ì ±μ ( ³., ³, [27]). ²ÊÎ É ³Ò ÊÌ ³μ É ÊÕÐ Ì Î É Í ³ ³ m q m Q μμé- É É μ 4- ³ Ê²Ó ³ p 1 = ( ) ω mq (p 1 ), p 1 p2 = ( ) ω mq (p 2 ), p 2 ÔÉμ É μ ³± Ì ³ μ μ ÉμÎ Î μ Ëμ ³ ƒ μ É ± ²Ó μ³ê Ê Õ ²Ö ÊÌÎ É Î μ μ Ö μ μ μ ÉμÖ Ö c μ² μ μ ËÊ ±Í Φ Jμ L,S (k) ³ μ M: L,S 0 VL,S J ;L,S (k, k )Φ Jμ L,S (k ) k 2 dk =(M M 0 )Φ Jμ L,S (k), (8) M 0 = ω mq (k) +ω mq (k) Å ÔËË ±É Ö ³ É ³Ò ³μ É ÊÕÐ Ì Î - É Í, ³ ÕÐ Ì ³ Ê²Ó μé μ É ²Ó μ μ Ö k (k = k ): k = 1 2 (p 1 p 2 )+ (p 1 + p 2 ) M 0 ( [ m 2 Q m 2 q M 0 ωmq (p 2 ) ω mq (p 1 ) ] ). ω M0 (P )+M 0 ²Ö μ Ö ±μ ± É ÒÌ Ö ÒÌ É ³ μ Ìμ ³μ μ ² ÉÓ μé Í ² - ³μ É Ö ³ Ê Î É Í ³. ÔÉμ³ ²Ö μ Ö μ μ Éμ μ μ É Ê Ö- μ É ³Ò ³μ ÊÉ μ²ó μ ÉÓ Ö ² Î Ò μé Í ²Ò. ±μ Ò μ μé Í ²μ Éμ³ É Î ± μ ²Ö É ² Î Ò Ê ± -±μ É Ò ³μ ². Ï ³ ²ÊÎ μ²ó Ê ³ ³ ± ±μ Ò μé Í ² μéò [2], ±μéμ Ò ²ÊÎ μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ É ²Ö É Ê³³Ê ±Ê²μ μ ±μ, ÕÐ - μ μ

5 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² 585 Î É : ˆV (r) = ˆV Coul (r)+ ˆV lin (r)+ ˆV SS (r), ˆV Coul (r) = 4 α s (r) = 4 7 α k erf(τ k r), 3 r 3r [ exp ( b ˆV 2 r 2 ) lin (r) =σr + πbr ˆV SS (r) = 32 (S qs Q ) 9 πm q m Q k=1 ( 1+ 1 ) ] erf(br) + w 0, 2b 2 r 2 7 α k τk 3 exp ( τk 2 r 2 ), ³ É τ k μ ²Ö É Ö μμé μï Ö 1/τk 2 =1/γ2 k +1/b2, erf(x) Å ËÊ ±Í Ö μï μ±, S q, Q Å μ Éμ Ò μ ± ±μ. ²Ö μ²êî Ö μé Í ² (9) Ò² ³ μí Ê ³ ± μ ² ÊÕÐ ³Ê ²Ê [2, 29]: f (r) = d 3 r ρ (r r ) f (r ), k=1 ËÊ ±Í Ö ³ ± c ³ É μ³ b Ò [ ρ (r r )= b3 π exp b (r r ) 2], 3/2 É ± Ë μ³ μ²μ Î ±μ μ μ Ö ÊÐ ±μ É ÉÒ, Ê μ μ ²Ö - ² É Î ± Ì Î Éμ : n=7 ) α s (Q 2 )= α k exp ( Q2 4γ 2. (10) k=1 k μ ±μ²ó±ê μ Î μ Ö ÊÐ ±μ É ÉÒ μ μ μ μ²ó μ μμé É É Ö Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ³μ ²Ó ÒÌ Î Ì ±É É ± μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ, ±μéμ ÒÌ ±μ É É α s (Q 2 = k 2 ) É Ê É Ö, Éμ ³ Éμ ±, μμ Ð μ μ Ö, Ê É ÎÊ É É ²Ó ± Éμ ²μÐ, ±μéμ Ö Ìμ É Ö μ ± μ, ÕÐ μ α s (k 2 ). μ ÔÉμ Î μ Ö É ²Ó μ μ²ó μ ÉÓ ËÊ ±Í Õ É (1), μ É ÉμÎ μ - μ²ó μ ÉÓ μ± ³ Í Õ (10), ±μéμ Ö μ² μ μ μ ÉÓ Ìμ μïμ ÊÎ ÊÕ μ ² ÉÓ Q>1,5 ƒô. ²Ö ³μ ² μ Ö ² Î μ μ μ Ö ±μ É ÉÒ ÉÊ É μ μ ² É μ³μðóõ μí Ê Ò Ë É μ Ö ±μ É ÉÒ (1) Ò ³ (10) ³ μ²êî Ò μ Ò ³ É μ, μé² Î ÕÐ Ì Ö Î ³ α crit Î ³ É ² Ā (μ) = 1 μ μ 0 dk α s (k) π ²Ö μ =2ƒÔ, μí ± ±μéμ μ μ ² μé [3] (É ². 1, 2). ³ ³μ ² Ê É Ö ³μ : Ò É ²Ö É μ μ ³μ μ ±Ê - ÊÐ ±μ É ÉÒ, Î Ö ±μéμ μ μ Î Ö Q 0 ( ³. É ². 1), Éμ μ ³ É Ê É μ ±μ³ ÉÊ É μ μ ² É ( ³. É ². 2). (9) (11)

6 586.. ² Í 1. μ Ò ±μ É ÉÒ (10) ² Î Ò³ α crit ²Ö ³μ ³μ μ ± ( ³.. 2) º μ α crit Ā (2 ƒô ) 1-a 8,809 ± 1,058 0,593 ± 0,070 2-a 3,394 ± 0,324 0,333 ± 0,033 3-a 1,307 ± 0,037 0,207 ± 0,007 4-a 1,078 ± 0,028 0,190 ± 0,006 5-a 0,937 ± 0,041 0,177 ± 0,008 6-a 0,821 ± 0,040 0,166 ± 0,008 7-a 0,667 ± 0,029 0,150 ± 0,006 ² Í 2. μ Ò ±μ É ÉÒ (10) ² Î Ò³ α crit ²Ö ³μ ±μ³ ÉÊ É μ μ ² É ( ³.. 3) º μ α crit Ā (2 ƒô ) 1-b 2,197 ± 0,091 0,289 ± 0,012 2-b 0,000 ± 0,087 0,244 ± 0,011 3-b 0,585 ± 0,047 0,212 ± 0,007 4-b 0,434 ± 0,047 0,198 ± 0,007 5-b 0,797 ± 0,035 0,182 ± 0,006 6-b 0,187 ± 0,040 0,165 ± 0,008 7-b 0,692 ± 0,040 0,155 ± 0,009 8-b 0,300 ± 0,023 0,140 ± 0,007 Î Ö Š -±μ É ÉÒ (1) μï ±, ±μéμ Ò μ²ó ÊÕÉ Ö ²Ö ÒÎ ² Ö - μ ÒÌ ±μôëë Í Éμ, μ²êî Ò μ É μ³ μ ³³Ò, É ² μ ianh/alpha/alpha.html. Ñ ³ ÉμÎ ± Ë É μ Ö ³ Ö É Ö ² Ì ³μ É μé ³ μ ² É μμé É É Ö ±μ É É Š (1).. 2. ³μ ÉÓ ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö ²Ö ³ É Í (1) (10) (c³. É ². 1). Š É ±μ³ μéμ μ Ô± ³ É ²Ó μ Î ÊÐ ±μ É ÉÒ Ö

7 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² ³μ ÉÓ ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö ²Ö ³ É Í (1) (10). μ³ Ë ±μ μμé É É ÊÕÉ μ³ ³ ³μ μ Ö É ². 2 É ²Ó μ μ ±μ É É Ö, μ ²Ö ³ÒÌ Ê Ö³ (1) ² Î- Ò³ ³ ³ μ Ö ÔËË ±É μ ±μ É ÉÒ (10), μéμ μ Š Œ Š -Š ˆ Œ ˆ μ ÉμÖ Ö f P ² Éμ μ μ P (Q q) l + ν l ²Ö μ ± ²Ö μ μ ³ μ P (Q q) μ ² Ê ² Ö Ô² ³ É ³ É ÍÒ Š μäšμ ÖÏ ÄŒ ± Ò V Qq μ ÒÎ μ μ - ²Ö É Ö ² ÊÕÐ ³ μμé μï ³: ( ) 3/2 j μ P 0 Ĵ μ 1 A (0) P,MP in = i P μ f P 2π 2 ωmp (P ), (12) Ô² ±É μ ² Ò ± ²Ó Ò Éμ± Ĵ μ A (0) ±Éμ μ ÉμÖ Ö ³ μ ³ μ M P - ÊÉ Ö É ² ƒ [31]. ±Éμ Ò μ ÉμÖ ÔÉμ³ Ò ³ ÕÉ μ ³ μ ±Ê P,M P P,M P = δ(p P ). μμé É É μ Ï P (Q q) l + ν l É Ö Ò ³ Γ P = G2 F V Qq 2 ( ) 2 m 2 l 8π M P fp 2 1 m2 l MP 2, (13) m l Å ³ ² Éμ l, G F Å ±μ É É ³. ²ÊÎ ² Éμ ÒÌ μ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ V (Q q) l + l μμé μï Ö, - ²μ Î Ò Ò Ö³ (12) (13), ³ÊÉ ( ) 3/2 j μ V 0 Ĵ μ 1 V (0) P,MV,λ = i ε μ λ M V f V in 2π 2 ωmv (P )

8 588.. c ±Éμ μ³ μ²ö Í ε μ λ ±Éμ μ μ ³ μ ³ Ò M V. μμé É É μ Ï V (Q q) l + l É Ö Ò ³ ( Γ V = 4πα2 fv ) m2 l 3 M V MV m2 l MV 2, (14) α Å μ ÉμÖ Ö Éμ ±μ É Ê±ÉÊ Ò. μé Ì [32Ä35] μ²êî Ò μ ÕÐ É ²Ó Ò É ² Ö ²Ö ² Éμ - ÒÌ ±μ É É μ μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ f P, f V ³± Ì Ê ± - ±μ É ÒÌ ³μ ², μ μ ÒÌ ÉμÎ Î μ ³ μ ÒÌ Ëμ ³ Ì ƒ : f P (m q,m Q )= N c π 2 0 dk k 2 ψ P (k) M 2 0 (m q m Q ) 2 ω mq (k) ω mq (k) (m q + m Q ), (15) M 3/2 0 f V (m q,m Q )= N c 2π (ωmq (k)+m q )( ωmq (k)+m Q ) dk k 2 ψ V (k) ωmq (k)+ω mq (k) ω mq (k) ω mq (k) 0 ( ) k ( )( ), (16) ω mq (k)+m q ωmq (k)+m Q N c Å Î ²μ Í Éμ ± ±μ. ²μ Î μ É ²Ó μ É ² ²Ö f P μ²êî μ [36] Ê ± -±μ - É μ ³μ ², μ μ μ ³ ± Éμ μ μ Ë μ É. É ² Ö (15) (16) ²ÖÉ É ±μ³ ²ÊÎ Ìμ ÖÉ ±² Î ± Ò Ö, ±μéμ ÒÌ ±μ É ÉÒ Ö³μ μ μ Í μ ²Ó Ò μ² μ μ ËÊ ±Í ³ μ ±μμ É μ³ μ É É Éμα r =0. 3. Œ Œ ˆ Ï Î μ É Ò Î Ö (8) μé Í ²μ³ (9) μ ³ - Í μ Ò³ ³ Éμ μ³ μ²ó μ ³ μ² μ ÒÌ ËÊ ±Í μ Í ²²ÖÉμ μ μ ±Ê²μ μ ±μ μ ( ²Ö B-³ μ μ ) É μ. μ²ó μ Í μ μ μ ³ Éμ É Ê É Ö Ìμ ³ ³Ê³ ËÊ ±Í μ ² M (m q,m Q,β,w 0,b,σ)= ψ (β) ˆM ψ (β) = ψ ˆM 0 ψ + ψ ˆV ψ, ψ (β) Å μ Ö μ² μ Ö ËÊ ±Í Ö. μé Í ² ³μ ² (9) ³ É ² ÊÕÐ μ μ Ò ³ É Ò: ³ É ÉÖ Ö ²Õμ μ É Ê Ò σ, ³ É ³ ± b ³ É w 0. ± ³ É ³ Ö ²ÖÕÉ Ö ³ Ò ± ±μ m q,q μ Ò ±μ É É α k, γ k, Ì ±É ÊÕÐ μ ÔËË ±É - μ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö. ɳ É ³, ÎÉμ Î Ö ³ É μ β, w 0, σ ÖÉ μé μ³ Éμ ± ±μ.

9 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² 589 ³μÉ ³ μí Ê Ê Ë ± Í Î ² ÒÌ Î ³ É μ μé Í ². - ³ É ² μ Î É μé Í ² μ²óïμ³ ±μ² Î É ³μ ² ² É ² Ì σ =0,18 0,20 ƒô 2 [2, 11, 37, 38], μôéμ³ê Ï Ì Î É Ì Ê ³ μ² ÉÓ, ÎÉμ σ = σ ± Δσ =(0,19 ± 0,01) ƒô 2. (17) ² ³ É μ² μ μ ËÊ ±Í β μ É ²Ó ÒÌ ³ É μ μé Í ² μ ³ ÊÉ ³ Ï Ö É ³Ò Ê : M P,V (β,σ) β =0, βmin, σ M P (w 0,β min, σ) =M P ± ΔM P, (18) MV S=1 (β,σ) MP S=0 (β,σ) = M βmin, σ V M P ± δm vp, (19) f P (m q,m Q,β min )=fexp P ± Δf exp P, (20) f V (m q,m Q,β min )=fexp V ± Δf exp V, (21) Ê Ö (18), (19) Ö ²ÖÕÉ Ö Ê ²μ ³ ³ ³Ê³ É μ ³ Éμ μ, ÎÉμ Ò ³μ ²Ó- Ò Î Ö ³ ³ μ μ μμé É É μ ² Ô± ³ É ²Ó Ò³ Î Ö³. ² Î Ò M P,V Å Ô± ³ É ²Ó Ò Î Ö ³ Ò μ ± ²Ö μ μ ±Éμ μ μ ³ μ μ, ΔM P,V Å Ô± ³ É ²Ó Ö μï ± ³ Ö ÔÉ Ì ³. μ ² Ê - Ö (20), (21) μ Î ÕÉ, ÎÉμ Î Ö ² Éμ μ ±μ É ÉÒ Ö ²Ö μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ, μ²êî Ò ³± Ì Ê ± -±μ É μ ³μ ², μ ² (c³. (15), (16)) ² Ì μï ± Ô± ³ É ²Ó Ò³ Î Ö³ f exp Œ Ò u-, d-, s-± ±μ. μ² Ö, ÎÉμ ±μ É ÉÊÔ É Ò ³ Ò u-, d-± ±μ ² É ²Ó μ Ò [2]: m d m u Δm ud =(4± 1) ŒÔ, (22) μ²êî ³ (18)Ä(21) É ³Ê Ê μ μ ² Éμ ÒÌ ±μ É É μ : { f V (m u,m d,β)=fexp ρ0 ρ0 ± Δfexp, f P (m u,m d,β)=fexp π± ± Δfexp. π± ˆ μ²ó ÊÖ Ô± ³ É ²Ó Ò Ò ²Ö π ± - ρ 0 -³ μ μ [30] fπ P = (130,4 ± 0,04 ± 0,2) ŒÔ, ± fv ρ0 = (156,2 ± 1,2) ŒÔ, μ ² μμé μï μ²êî μ Ò Ö (14) Ô± ³ É ²Ó μ μ Î Ö Ï Ò Γ ρ 0 =(7,02 ± 0,11) ±Ô ²Ö ρ 0 e + e [30], Ìμ ³ ± ² ÊÕÐ ³ Î Ö³ ³ u-, d-± ±μ : m u = (239,8 ± 2,3) ŒÔ, m d = (243,8 ± 2,3) ŒÔ. (23) ³μ É μé μ Ö ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö α s (Q 2 ) Ï É ³Ò Ê M V (β,...) =0, M β K + (β,...)=m K ± ± ΔM K ±, MV S=1 (β,...) MP S=0 (β,...)=m K M K ± ± δm K K ±, (24) f P (m u,m s,β)=fexp K± ± Δfexp K±

10 590.. ² Í 3. Ï Ò Î Ö ³ s-± ± ²Ö ³μ μ Ö α s (c ² Î Ò³ α crit Ā(μ) (11)) º α crit m s,œô º α crit m s,œô 1-a 8,809 ± 1, ,1 ± 34,7 1-b 2,197 ± 0, ,2 ± 27,9 2-a 3,394 ± 0, ,3 ± 32,0 2-b 0,000 ± 0, ,6 ± 27,9 3-a 1,307 ± 0, ,4 ± 28,7 3-b 0,585 ± 0, ,0 ± 28,1 4-a 1,078 ± 0, ,4 ± 29,2 4-b 0,434 ± 0, ,3 ± 28,3 5-a 0,937 ± 0, ,5 ± 30,1 5-b 0,797 ± 0, ,5 ± 29,4 6-a 0,821 ± 0, ,0 ± 30,7 6-b 0,187 ± 0, ,6 ± 30,8 7-a 0,667 ± 0, ,9 ± 31,7 7-b 0,692 ± 0, ,4 ± 31,5 8-b 0,300 ± 0, ,4 ± 33,0 ÊÎ Éμ³ Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ [30] M K + = (493,677 ± 0,016) ŒÔ, fk P ± = (155,5 ± 0,2 ± 0,8 ± 0,2) ŒÔ, ΔM exp = M K M K ± = (397,983 ± 0,261) ŒÔ Î ³ Ò u-± ± (23) μ É ± ʲÓÉ É ³, É ² Ò³ É ². 3 ÊÎ Éμ³ Ô± ³ É ²Ó ÒÌ É μ É Î ± Ì μ Ï μ É Œ Ò c- b-± ±μ. ²Ö ÒÎ ² Ö ² Éμ ÒÌ ±μ É É ÉÖ ²ÒÌ ³ μ μ ³ μ Ìμ ³Ò ³ Ò c-, b-± ±μ. ²Ö Î É μ Î ³ ÉÖ ²ÒÌ c-, b-± ±μ μ²ó Ê ³ Ò ²Ö c c (η c - J/ψ-³ μ Ò) b b (η b - γ (1S)-³ μ Ò) É ³: M η = (2980,3 ± 1,2) ŒÔ, M J/ψ = (3096,916 ± 0,011) ŒÔ, M ηb = (9390,9 ± 2,8) ŒÔ, M γ(1s) = (9460,30 ± 0,26) ŒÔ. (25) μ ±μ²ó±ê ÔÉ É ³Ò μ ÉμÖÉ Î É Í μ ±μ μ ³ Ò, Éμ ²Ö Ë ± Í ³ ± ±μ μ É ÉμÎ μ μ²ó μ ÉÓ Ô± ³ É ²Ó Ò Ò Éμ²Ó±μ ²Ö ² Éμ ÒÌ - μ ±Éμ ÒÌ μ ÉμÖ : fγ(1s) V = (238,4 ± 1,6) ŒÔ, fv J/ψ = (277,6 ± 4) ŒÔ. (26) Ï É ³ Ê, ²μ Î ÒÌ Ê Ö³ (24), μ É ± μ Î Ö³ ³ c-, b-± ±μ, É ² ÒÌ É ². 4. μî ± É ². 4 ²Ö ³ Ò b-± ± ² Í 4. Ï Ò Î Ö ³ c-, b-± ±μ ²Ö ³μ μ Ö α s (c ² Î Ò³ α crit Ā(μ)) º m c,ƒô m b,ƒô º m c,ƒô m b,ƒô 1-a 1,558 ± 0,094 3,506 ± 0,072 1-b 1,466 ± 0,078 Å 2-a 1,481 ± 0,094 3,724 ± 0,069 2-b 1,462 ± 0,077 4,000 ± 0,439 3-a 1,418 ± 0,077 3,917 ± 0,125 3-b 1,433 ± 0,076 3,873 ± 0,135 4-a 1,405 ± 0,076 3,960 ± 0,129 4-b 1,429 ± 0,076 3,883 ± 0,134 5-a 1,392 ± 0,081 4,005 ± 0,110 5-b 1,407 ± 0,077 3,953 ± 0,131 6-a 1,379 ± 0,082 4,049 ± 0,103 6-b 1,383 ± 0,082 Å 7-a 1,358 ± 0,081 4,127 ± 0,105 7-b 1,367 ± 0,085 4,089 ± 0,093 8-b 1,368 ± 0,082 4,072 ± 0,082

11 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² 591 μ Î ÕÉ, ÎÉμ Ê ²μ Ó É Ï Ö É ³Ò Ê, μμé É É ÊÕÐ Ì Ô± - ³ É ²Ó Ò³ Ò³ (25), (26). 4. ˆ ˆŒ œ ƒ α crit Ò μ μ É ³ ²Ó μ μ Î Ö α crit μμé É É μ μ ³μ μ μ ³ μ - Ö α s μ ² ³ μ³μðóõ Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ ²Ö ±μ É É ² Éμ ÒÌ μ μ ± ²Ö ÒÌ ÉÖ ²ÒÌ ³ μ μ (D-, D s -³ μ Ò). ± Î É μ μ μ μ ± É Ö Ò μ μ²ó Ê ³ ± É χ 2. ²Ö ÔÉμ μ ÒÎ ² ³ ² Î Ê χ 2 (α crit )= ( k f P i, exp fi P (m q,m Q,β) ) 2 ( ) δf P 2 ( ) i, exp + δf P 2 (27) i, teor i=1 ²Ö ² Î ÒÌ ³μ μ Ö ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö ³ ³ - ³ ²Ó μ Î. ² Î δfteor P ±²ÕÎ É μ ² μ É, Ö Ò ± ± É μ É Î ± ³ μ ² μ ÉÖ³, μ ± ÕÐ ³ ʲÓÉ É Î Éμ, É ± Ô± - ³ É ²Ó Ò³ μï ± ³ ³ ³ μ μ, μ Î Ö³ ±μéμ ÒÌ Ìμ ² Ó ³ É Ò ³μ ². ² Î χ 2 (α crit ) ³ ÉμÉ Î ±μ³ ² Ê É ³ ÉÓ ² χ 2 k É Ö³ μ μ Ò ( ³., ³, [39]). ˆ μ²ó ÊÖ Ô± ³ É ²Ó Ò Î Ö PDG-2010 [30] f P D = (205,8 ± 8,5 ± 2,5) ŒÔ, fp D s = (273 ± 10) ŒÔ ÒÎ ² Ö ² Éμ ÒÌ ±μ É É μ ± ²Ö ÒÌ ³ μ μ ³± Ì Ê ± -±μ- É μ ³μ ², Ìμ ³ ³μ ÉÓ χ 2 (α crit ) μé ³μ μ Ö α s, ±μéμ Ö É ² É ². 5 ³ É μöé μ ÉÖ³ ÖÉ Ö ³μ ² P ( %). ² ÒÌ É ². 5 μ± Ò É, ÎÉμ ³ ³ ²Ó Ò χ 2 μμé É É μ ³ ± ³ ²Ó- ÊÕ μöé μ ÉÓ ÖÉ Ö P ³μ ±μ³ ÉÊ É μ μ ² É ³ É ³μ ²Ó º 8-b ( ³.. 3, É ². 2), ³μ ³μ μ ±μ ±μ É ÉÒ μ º 7-a ( ³.. 2, É ². 1). ±μ μ Ìμ ³μ μé³ É ÉÓ, ÎÉμ ³μ ² μ³ ³ º 5-a, 6-a º 5-b, 6-b, 7-b ³ ÕÉ É ± μé μ É ²Ó μ Ê Ì μ²óï μöé μ É ³μ ÊÉ ÒÉÓ μ μ Î μ μé μï Ò, É ± ± ± Ì χ 2 /n 1. ² Í 5. Î Ö χ 2 (α crit) (27) μöé μ É ÖÉ Ö ³μ ² P ²Ö ³μ μ Ö α s º χ 2 (α crit) P, % º χ 2 (α crit) P, % 1-a 8,3 1,6 1-b 5,1 7,9 2-a 4,4 10,8 2-b 4,8 9,1 3-a 2,6 26,9 3-b 3,3 19,0 4-a 2,2 35,4 4-b 3,1 21,7 5-a 1,6 45,4 5-b 2,0 36,0 6-a 1,3 52,9 6-b 1,3 52,7 7-a 0,9 63,3 7-b 1,0 60,7 8-b 0,8 67,6

12 592.. ²Ö ²Ó Ï Ì μ Î μ Ìμ ³ μ μ² É ²Ó Ö Ëμ ³ Í Ö. ± ³ - ÉμÎ ±μ³ ³μ ÊÉ ÒÉÓ Ò μ ³ B-³ μ μ. ÉμÖÐ ³Ö, Ï Éμα Ö, ÊÐ É Ê É Î É ²Ó Ò μ μ ² ² Éμ μ ±μ É ÉÒ Ö - μ μ B-³ μ. ± ³ É ²Ó μ Î ² Î Ò (c³. [40Ä44]) f P B V ub =(7,2 10,1) 10 4 ƒô c μ ³ Ò³ μ Î ³ ²Ö V ub =3,93 ± 0,36 [30] μ É ± Î É ²Ó Ò³ μ ³ fb P : fb P = (183,2 257,0) ŒÔ μï ± ³, μ É ÕÐ ³ 40 ŒÔ. ÊÐ É Ê É É ± Î É ²Ó Ò μ É μ É - Î ± Ì ± ÖÌ ² Éμ ÒÌ ±μ É É μ B ± -³ μ μ : μé fb P = ŒÔ [45] μ fb P = (230 ± 23) ŒÔ μé [46]. Ï ³ ²ÊÎ ²Ö μ É ³ ²Ó μ μ ³ ³μ μ ±μ º 7-a ±μ É É ² Éμ - μ μ = (226,3 ± 4,7) ŒÔ, (28) f P B ²Ö ³ ±μ³ º 8-b ³ ³, ÎÉμ f P B = (217,0 ± 4,7) ŒÔ. (29) Î (29) Ìμ μïμ μ ² Ê É Ö Ò³ É μ É Î ±μ μ Œ- ± Ö [47]: f P B = (216,0 ± 22,0) ŒÔ, μ μ É ÉμÎ μ ² ±μ μé ÒÌ Ê BaBar Belle [40,42,44], Ìμ ÖÐ Ì Ö ² Ì fb,exp P = (246,8 ± 45,6) ŒÔ. Š Ò³ Ê BaBar Belle ² Î (28). ± ³ μ μ³, c ÊÎ Éμ³ ÊÐ É ÊÕÐ Ì μ ² μ É Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ μ ² Éμ Ò³ ±μ É É ³ ÉÖ ²ÒÌ ³ μ μ ³μ μ μ²μ ÉÓ, ÎÉμ μ ³μ - Ò³ μ ³ ±μ É ÉÒ α s Ö ²ÖÕÉ Ö ³Ò º 7-a α crit =(0,667 0,821)±0,040, É ± ³Ò º 7-b, 8-b, α crit =(0,300 0,692) ± 0,040. Ï Ê²ÓÉ ÉÒ μ² μ ² ÊÕÉ Ö Î É ³ [2, 4, 49] ( ³. É ². 6) ÊÐ - É μ μé² Î ÕÉ Ö μé ÒÌ [24, 50]. ɳ É ³, ÎÉμ É Ë Í μ ÉÓ μ μ Î μ Ì ±É μ Ö μ ³ Éμ ± Ê É Ö, μ ±μ²ó±ê μ μ μ ³ É Ā(μ), ± ±μéμ μ³ê ÎÊ É É ² Ò μ μ, Ö μ ³ α s ±μ μ, Î É μ μ μ³ê ³ Ê²Ó Ê Q. ² Í 6. Î Ö α crit ² Î ÒÌ ³μ ²ÖÌ μ Ìμ Ì α crit μé 0,53 0,60 [4] 0,757 [49] 0,60 [2] 1,4 1,5 [8, 15] 3,14 [24, 50] 0,667 0,821 É μé ( ³ ³μ μ ±μ ) 0,300 0,692 É μé ( ³ ±μ³)

13 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² ËË ±É Ò ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö ² Î ÒÌ μ Ìμ Ì Ê ± -±μ É μ ³μ ² (± Ò 5, 6). 1 Å ² É Î ± Ö É μ Ö ±μ Ä μ²μ Íμ ( ³. (3)); 2 Å G p-³μ ²Ó μ Ö α s (4) ( É ² ³. [3]); 3 Å ÔËË ±É Ö ±μ É É α s ( É ² ³. [20, 48]); 4 Å ÉÊ É Ö Ëμ μ Ö ³μ ²Ó μ Ö α s ( ³. [4, 12]); 5 Å ÔÉ μé ( ³Ò º 7-b, 8-b, ³. É ². 2); 6 Å ÔÉ μé ( ³Ò º 6-a, 7-a, ³. É ². 1) É É ²Ó μ, ± ± ² Ê É É ². 1 2, Î Ö Ā(μ) ²Ö ± Î É μ ² Î ÒÌ ³μ ³μ μ ±μ ±μ³ ² ± ² É ² Ì 0,140 0,166. Š ± Ò²μ μé³ Î μ [4], Î Āfit(μ) =0,18±0,01(exp.)±0,02(th.), μ²êî μ ÊÉ ³ Ë É μ Ö Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ [3], Ö μ μ²óï ³ μ ³ μ μî Ò³ Î ³ α s (MZ 2 ) = 0,125 ± 0,003(exp.) ± 0,004(th.) μ Õ μ ³ Ò³ α s (MZ 2 )=0,1184 ± 0,0007. μôéμ³ê μ²êî Ò μ μé Î Ö Ā(μ) = 0,140 0,166 μ² μμé É É ÊÕÉ Ô± ³ É ²Ó Ò³ Ò³ [3]. ˆ É ². 5 μ² μîé É ²Ó Ò³ Ö ²Ö É Ö μ α s ±μ³ (± Ö 5. 4). ²Ö Ö. 4 É ² Ò ² Î Ò ³μ É μ Ö ÔËË ±É μ ±μ É ÉÒ α s ÉÊ É μ μ ² É ² Î ÒÌ μ Ìμ Ì Ê ± -±μ É μ ³μ ² (± Ò 5, 6). ²Ö ÊÉμÎ Ö μ Ö ÔËË ±É μ ±μ É ÉÒ ² É ²Ó μ μ É μ² Ï μ- ± ² ² Î ÒÌ Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ. Š ˆ μé ²μ ³ Éμ ±, μ μ²öõð Ö μí ÉÓ μ ÊÐ ±μ É ÉÒ Š ÉÊ É μ μ ² É. μ μ ³ Éμ ± ² É É μ μμé É É Ö Î Éμ, μ μ ³ÒÌ ³± Ì ²ÖÉ É ±μ ± ±μ μ ³μ ² ( Ê ± -±μ É- Ö ³μ ²Ó) ³ ± ±μ Ò³ μé Í ²μ³ (9), Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ μ ³ ³ ±μ É É ³ ² Éμ ÒÌ μ μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ. ²Ö ʲÊÎÏ Ö ÉμÎ μ É Î ² ÒÌ Î Éμ μ²ó Ê É Ö Ë μ³ μ²μ Î ± Ö ³ É Í Ö α s (Q 2 ), ²μ Ö μé [2].

14 594.. ²Ö ² μ Ö μ² ³μ μ μ Ö ±μ É ÉÒ Š Ò²μ ³μ ² μ μ 15 ³μ ² Î Ò³ α crit = α s (0) ³μ ÉÓÕ μé Q 2 ÉÊ É μ μ ² É ( ³. É ². 1, 2). ˆ μ²ó μ ² Éμ ÒÌ ±μ É É ³ ÉÖ ²ÒÌ (B, D, D s ) ³ μ μ μ μ²ö É Ê É μ ÉÓ ÍÒ μ² μ É ³ ²Ó μ μ μ Ö Éμα Ö Ô± ³ É ²Ó- ÒÌ ÒÌ: α crit = 0,667 0,821 ²Ö ³ ³μ μ ± ²Ö ± ÒÌ ±μ³ α crit =0,300 0,692. Éμ ² μ É.. μ²μ Íμ Ê, A. E. μ μìμ ÊÎ É ±μ ³ μ Éμ- É μ É Î ±μ Ë ± ˆŸˆ É ³Ê² ÊÕÐ μ Ê Ö ±μ ʲÓÉ Í. ˆ Š ˆ 1. Richardson J. L. The Heavy Quark Potential and the Υ, J/Ψ Systems // Phys. Lett. B V. 82, No. 2. P. 272Ä Godfrey S., Isgur N. Mesons in a Relativized Quark Model with Chromodynamics // Phys. Rev. D V. 32. P. 189Ä Dokshitzer Y. L., Khoze V. A., Troian S. I. Speciˇc Features of Heavy Quark Production. LPHD Approach to Heavy Particle Spectra // Phys. Rev. D V. 53. P. 89Ä Badalian A. M., Kuzmenko D. S. Freezing of QCD Coupling Alpha(s) Affects the Short Distance Static Potential // Phys. Rev. D V. 65. P Alekseev A. I., Arbuzov B. A. Analyticity and Minimality of Nonperturbative Contributions in Perturbative Region for Alpha(s)-bar // Mod. Phys. Lett. A V. 13. P. 1747Ä Boucaud P. et al. Lattice Calculation of 1/p 2 Corrections to Alpha(s) and of Lambda(QCD) in the MOM Scheme // JHEP V. 04. P Webber B. R. QCD Power Corrections from a Simple Model for the Running Coupling // JHEP V. 10. P Shirkov D. V., Solovtsov I. L. Analytic Model for the QCD Running Coupling with Universal Alpha(s)-bar(0) Value // Phys. Rev. Lett V. 79. P. 1209Ä Nesterenko A. V. Analytic Invariant Charge in QCD // Intern. J. Mod. Phys. A V. 18. P. 5475Ä ±Ê².. ƒ²μ ²Ó Ö μ μ- ² É Î ± Ö É μ Ö μ ³ÊÐ Š ±μéμ Ò ²μ Ö // Ÿ T. 40, º 5. C. 1351Ä Kalashnikova Yu. S., Nefediev A. V., Simonov Yu. A. QCD String in Light-Light and Heavy-Light Mesons // Phys. Rev. D V. 64. P Badalian A. M., Kuzmenko D. S. A Short Distance Quark Antiquark Potential // Phys. At. Nucl V. 67. P. 561Ä Milton K. A., Solovtsov I. L., Solovtsova O. P. An Analytic Method of Describing R-related Quantities in QCD // Mod. Phys. Lett. A V. 21. P. 1355Ä Milton K. A., Solovtsov I. L., Solovtsova O. P. Remark on the Perturbative Component of Inclusive Tau Decay // Phys. Rev. D V. 65. P Shirkov D. V., Solovtsov I. L. Ten Years of the Analytic Perturbation Theory in QCD // Theor. Math. Phys V P. 132Ä Nesterenko A. V. New Analytic Running Coupling in Spacelike and Timelike Regions // Phys. Rev. D V. 64. P

15 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² Baldicchi M., Prosperi G. M. Running Coupling Constant and Masses in QCD, the Meson Spectrum // AIP Conf. Proc V P. 152Ä Bakulev A. P., Mikhailov S. V., Stefanis N. G. Fractional Analytic Perturbation Theory in Minkowski Space and Application to Higgs Boson Decay into a b b Pair // Phys. Rev. D V. 75. P Baldicchi M., Prosperi G. M., Simolo C. Extracting Infrared QCD Coupling from Meson Spectrum Baldicchi M. et al. Bound State Approach to the QCD Coupling at Low Energy Scales // Phys. Rev. Lett V. 99. P Baldicchi M., Prosperi G. M. Regge Trajectories and Quarkonium Spectrum from a First Principle Salpeter Equation // Phys. Lett. B V P. 145Ä Prosperi G. M., Baldicchi M. BetheÄSalpeter and DysonÄSchwinger Equations in a Wilson Loop Context in QCD, Effective Mass Operator, q anti-q Spectrum // Fizika B V. 8. P. 251Ä Deur A. et al. Experimental Determination of the Effective Strong Coupling Constant // Phys. Lett. B V P. 244Ä Deur A. et al. Determination of the Effective Strong Coupling Constant α s,g1 (Q 2 ) from CLAS Spin Structure Function Data // Phys. Lett. B V P. 349Ä Coester F., Polyzou W. N. Relativistic Quantum Mechanics of Particles with Direct Interactions // Phys. Rev. D V. 26. P. 1348Ä Keister B. D., Polyzou W. N. Relativistic Hamiltonian Dynamics in Nuclear and Particle Physics // Adv. Nucl. Phys V. 20. P. 225Ä Š ÊÉμ.., μ ͱ.. Œ μ Ö Ëμ ³ Ê ± - É μ ± Éμ μ ³ Ì ± μ É Ê±ÉÊ Ò μ É ÒÌ É ³ // Ÿ , º Ä Dirac P. A. M. Forms of Relativistic Dynamics // Rev. Mod. Phys V. 21. P. 392Ä Gromes D. Theoretical Understanding of Quark Forces. Heidelberg, p. Preprint Inst. of Theor. Phys. No. HD-THEP Nakamura K. et al. The Review of Particle Physics // J. Phys. G V. 37. P ² Ó±. Œ. ³³Ò ³ Ë ±Ê Ô² ±É μ ² μ μ ³μ É Ö. Œ.: μ Éμ³ É, ² Éμ ÒÌ μ ³± Ì Ê ± -±μ É μ ± ±μ μ ³μ- ² // Íi AH ² Ê.. Ëi.-³ É. ʱ º 2. C. 93Ä , Š ÊÉμ.. Šμ³ Éμ μ ± Ö μ²ö Ê ³μ ÉÓ ± μ μ ²ÖÉ É ±μ ³ ²ÓÉμ- μ μ ³ ± // É. ³ ±. μ. Ê -É. É É.- ÊÎ.. Í. Ò Ä Š ÊÉμ.. ² ±É μ ² Ò μ É ² ± Ì ³ μ μ ²ÖÉ É ±μ ³μ ² μ É ÒÌ ± ±μ // Ÿ , º Ä Š ÊÉμ.., μ ͱ.. μ É μ Ëμ ³Ë ±Éμ μ μ É ÒÌ É ³ μ³μðóõ μ μ - Ð μ É μ ³Ò Ä ±± É ²Ö Ê Ò Ê ± // Œ , º Ä Jaus W. Relativistic Constituent Quark Model of Electroweak Properties of Light Mesons // Phys. Rev. D V. 44. P. 2851Ä Ebert D., Faustov R. N., Galkin V. O. Quark-Antiquark Potential with Retardation and Radiative Contributions and the Heavy Quarkonium Mass Spectra // Phys. Rev. D V. 62. P ²... μ²ê² Éμ Ò Ò μ ± ²Ö ÒÌ ³ μ μ ³ μ μ Ëμ ³ ²ÖÉ É ±μ ³ ²ÓÉμ μ μ ³ ± // Ÿ , º Ä ²μ± μ.. Œ É ³ É Î ± ³ Éμ Ò ² Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ±É μ ±É μ μ μ - ÒÌ ² // Ÿ , º Ä1163.

16 Aubert B. et al. A Search for B + τ + ν with Hadronic B Tags // Phys. Rev. D V. 77. P Aubert B. et al. A Search for B + τ + ν // Phys. Rev. D V. 76. P Adachi I. et al. Measurement of B τ + ν τ Decay with a Semileptonic Tagging Method Schwartz A. J. B + and D s + Decay Constants from Belle and Babar // AIP Conf. Proc V P. 299Ä Aubert B. et al. Search for the Rare Leptonic Decays B + l + + ν l (l = e, μ) // Phys. Rev. D V. 79. P Ali Khan A. et al. B Meson Decay Constants from NRQCD // Phys. Lett. B V P. 132Ä Penin A. A., Steinhauser M. Heavy-Light Meson Decay Constant from QCD Sum Rules in Three- Loop Approximation // Phys. Rev. D V. 65. P Gray A. et al. The B Meson Decay Constant from Unquenched Lattice QCD // Phys. Rev. Lett V. 95. P Nesterenko A. V., Papavassiliou J. The Massive Analytic Invariant Charge in QCD // Phys. Rev. D V. 71. P Ganbold G. QCD Running Coupling in Low-Energy Region // Phys. Rev. D V. 81. P Deur A. The Strong Coupling Constant at Large Distances // AIP Conf. Proc V P. 281Ä284. μ²êî μ 4 Ë ²Ö 2010.

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy P13-2014-14.. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3,,. ʳÌÊÊ Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ Ÿ ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ² ² Œƒ Œˆ, Ê, μ Ö 3 ˆ É ÉÊÉ Ë ± É Ì μ²μ Œ,

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 5(147).. 777Ä786 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ ˆŒˆ Šˆ Œ Š ƒ ˆŒ œ ƒ - Ÿ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ± μ, ÎÉμ ² ³ Ö Éμ³ μ-ô³ μ μ μ ±É μ³ É μ Ìμ É μ μ ³μ² ±Ê² CN CO 2 N 2. ±

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 6(148).. 865Ä873. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê É É, μ Ö

Ó³ Ÿ , º 6(148).. 865Ä873. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê É É, μ Ö Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 6(148).. 865Ä873 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. Š ˆŒ Œ ˆ ˆ Š - ˆ - LHC.. ³μ,.. μ μö,.. Ö±μ,.. Ê ±μ Î Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê É É, μ Ö ³μÉ μ ³μ μ ÉÓ μ Ê Ö Éμ - É Éμ - μ μ ³ ³ 700, 1000, 1500, 2000 3000

Διαβάστε περισσότερα

P ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É.

P ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É. P13-2011-120. ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É E-mail: sobolev@nrmail.jinr.ru μ μ². ƒ., ˆ μ Œ.., μ ± Î.. P13-2011-120 É μ ± ²Ö ³ Ö μ² ÒÌ Î Ö ÒÌ ±Í Ò É Ö Ô± ³ É ²Ó Ö

Διαβάστε περισσότερα

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2013.. 44.. 5 ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ É μë Î ± É ÉÊÉ ³.. ƒ. ±μ, ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± Š, ²³ - É, Š Ì É ˆ 1535 Œ 1537 μ² Ò Î Ö Ì É 1537 μé Í ²Ò μ² μ Ò ËÊ ±Í 1539 ² Ò ³ Éμ Ò Î É 1541

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Ÿ Œ Ÿ.. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ö Ì μ ÊÌ É³μ Ë μ μ ² Ö ³ ± ³ ²Ó μ³ Ö μ³ Êɱ μé 0,8 μ 1,2 Œ É μ μ ³ Ê²Ó μ É μ ±μ ²ÊÎ Ô ± Éμ μ² 5 ±Ô

Διαβάστε περισσότερα

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 1 Š ƒ ˆ ˆŸ Å Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ÉÉÊ,. Ê μ μ ± Ö μ Í Ö Ö ÒÌ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Ó³ Ÿ. 2007.. 4, º 5(141).. 719Ä730 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Š Œ Œ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ μéò μ ³ Õ ±μ Í É Í CO 2 O 2 ϲ μì

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 855Ä862 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. . ƒ. ² ͱ 1,.. μ μ Íμ,.. μ²ö,.. ƒ² μ,.. ² É,.. ³ μ μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Œμ μ μ,. Œ.

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 855Ä862 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. . ƒ. ² ͱ 1,.. μ μ Íμ,.. μ²ö,.. ƒ² μ,.. ² É,.. ³ μ μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Œμ μ μ,. Œ. Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 855Ä862 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ œ ˆŠ Ÿ ˆŸ Š Ÿ Š. ƒ. ² ͱ 1,.. μ μ Íμ,.. μ²ö,.. ƒ² μ,.. ² É,.. ³ μ μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Œμ μ μ,. Œ. Ð ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ Ö ± É μ É Êα Ê ±μ ÒÌ μéμ μ

Διαβάστε περισσότερα

P Ò±,. Ï ± ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ. Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ. ² μ Ê ². Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï

P Ò±,. Ï ± ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ. Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ. ² μ Ê ². Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï P15-2012-75.. Ò±,. Ï ± ˆ Œ ˆŸ ˆ, š Œ ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ ˆ ˆ, Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ ² μ Ê ² Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï Ò±.., Ï ±. P15-2012-75 ˆ ³ Ö μ Ì μ É, μ Ñ ³ ÒÌ μ É Ì ³ Î ±μ μ μ É μ Íμ Ö ÕÐ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 2(131).. 105Ä110 Š 537.311.5; 538.945 Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆŠ ˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ œ ƒ Œ ƒ ˆ ˆ Š ˆ 4 ². ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³ É É Ö μ ² ³ μ É ³ Í ² Ö Ê³ μ μ ³ É μ μ μ²ö

Διαβάστε περισσότερα

Š ˆ œ Ÿ ˆ œ Œ Œ ƒ ˆ Œ Œ LEPTA

Š ˆ œ Ÿ ˆ œ Œ Œ ƒ ˆ Œ Œ LEPTA Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 7(136).. 78Ä83 Š 537.533.33, 621.384.60-833 Š ˆ œ Ÿ ˆ œ Œ Œ ƒ ˆ Œ Œ LEPTA ( ).. μ²éêï±,.. Ò±μ ±,. ƒ. Šμ Í,.. Šμ μé,. ˆ. μì³ Éμ,.. Œ ² Ìμ, ˆ.. Œ ϱμ,.. ²μ,.., ˆ.. ²,.. μ,.. ³ μ,. Œ. Ò,

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ º 3[120] Particles and Nuclei, Letters No. 3[120]

Ó³ Ÿ º 3[120] Particles and Nuclei, Letters No. 3[120] Ó³ Ÿ. 2004. º 3[120] Particles and Nuclei, Letters. 2004. No. 3[120] Š 621.384.633.5/6 Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ Š ˆ Ÿ Ÿ ˆ ˆ.. Œ ϱµ 1,.. µ 1,.. ³ µ 1,. Œ. Ò 1, ƒ.. Ê ±µ 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê Œµ ±µ ± µ Ê É Ò É ÉÊÉ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ˆ œ Š Œ ˆ Œ.. Ëμ μ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± ² É Î ± ³μÉ μ Ëμ ³ μ ²Ó μéμî ÒÌ Ô² ±É μ ÒÌ Êαμ, Ö ±μéμ ÒÌ Î É Î μ É ² μ μ ³, Éμ± ³, ÒÏ ÕÐ ³ ²Ó μ Î Éμ± ²Ó. Ê

Διαβάστε περισσότερα

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ 13-2009-159.. ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ Š ˆŒ œ ˆ ˆ ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ ² μ Ê ² ² ±É Î É μ ƒê.., ± É.., Ëμ μ.. 13-2009-159 ± ³ É ²Ó μ ² μ Ê ² Î Ö ³ É μ μ μ²ö Ð Í ² Î ± - ³³ É Î μ μ ³ É μ ³

Διαβάστε περισσότερα

Œ ˆ ˆŸ ˆ Š ˆ ƒ Š Œ Š Š

Œ ˆ ˆŸ ˆ Š ˆ ƒ Š Œ Š Š Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 4Ä5(174Ä175).. 654Ä665 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ ˆ ˆŸ ˆ Š ˆ ƒ Š Œ Š Š.. ÊÉ ±μ,. ˆ. ƒμ μ μ,.. μ Í,.. μ Í,.. μ Í, Š.. É μ,.. Œμ Î ±,.. μ, ƒ.. Ê ±μ,.. ³Êϱ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ ±Í μ Ò ±μ³ ² ± ʱ²μÉ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ ƒ ˆŠˆ œ Š Šˆ Š ˆ ILC Ÿ ƒ ˆ ˆ ƒ ˆ ˆŸ.. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ É ± ʲÓÉ ±μ μé± Ì Ô² ±É μ ÒÌ Î, ÉÒ ³

Διαβάστε περισσότερα

P ²ÒÏ,.. μ μ Š ˆ ˆ Ÿ ˆ

P ²ÒÏ,.. μ μ Š ˆ ˆ Ÿ ˆ P13-2013-6.. ²ÒÏ,.. μ μ ƒ ˆ Šˆ Š Š ˆ -2Œ. Œ ƒ Š Š ˆ ˆ Ÿ ˆ ²ÒÏ.., μ μ.. P13-2013-6 É Î ± Ê ± ±Éμ ˆ -2Œ. ³ É Ò Ìμ μ μ ÔËË ±É ±É μ É μ É μ Ö μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ ² μ Ö Ìμ ÒÌ ÔËË ±Éμ ±É μ É - ±Éμ ˆ -2Œ, Ò μ² μ μ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆˆ Œˆ C Z =47 50 Œ Œ ˆ ˆ Œ ˆ 23 ŒÔ

ˆ ˆˆ Œˆ C Z =47 50 Œ Œ ˆ ˆ Œ ˆ 23 ŒÔ P15-2014-58.. Š ³Ö,.. ŠÔ μ²² 1,.. ± μ,.. ²Ó,. ƒ. ²μ, ƒ.. μ ±μ,.. ³ É, ƒ. Ÿ. É μ Ê ˆ ˆ ˆ ˆ Œ ˆ ˆˆ Œˆ C Z =47 50 Œ Œ ˆ ˆ Œ ˆ 23 ŒÔ ² μ Ê ² Ÿ Ö Ë ± E-mail: karamian@nrmail.jinr.ru 1 ˆ ² μ É ²Ó ± Ö ² μ Éμ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ

ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 2(144).. 219Ä225 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Œ Œ ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ.. Šμ ²μ a,.. Š,.. μ ±μ,.. Ö a,.. ² ± a,.. ² Õ± a a ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ Œμ

Διαβάστε περισσότερα

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É P13-2009-117.. μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, ±Ä Ï, μ²óï 2 Ì μ²μ Î ± Ê É É, Õ ², μ²óï μ... P13-2009-117 μ ³ μ ³μ² ±Ê²Ö ÒÌ Êαμ

Διαβάστε περισσότερα

Ÿ Ÿ ˆ ˆ Šˆ ƒˆˆ (Ÿ ) Ÿ ˆ ƒˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ ( Ÿ ).

Ÿ Ÿ ˆ ˆ Šˆ ƒˆˆ (Ÿ ) Ÿ ˆ ƒˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ ( Ÿ ). Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 6(169).. 1007Ä1023 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ Ÿ Ÿ ˆ ˆ Šˆ ƒˆˆ (Ÿ ) Ÿ ˆ ƒˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ ( Ÿ ). œ Š ˆŒ ˆ ˆ Š Œ ˆ Ÿ.. ²,.Œ. ²μ, Œ.. ƒ ²,.. ƒê μ, Œ. ƒ. Š Ò±μ,.. Šμ² ±μ,.. Šμ,.. Œ ÍÒ ±

Διαβάστε περισσότερα

P ² ± μ. œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ. μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008.

P ² ± μ. œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ. μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008. P3-2009-104.. ² ± μ ˆ ˆ Š Š ˆ œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008. ² ± μ.. ²μ μ ± μé±²μ μé ÓÕÉμ μ ±μ μ ±μ ÉÖ μé Ö μ³μðóõ É μ μ ³ ²ÒÌ Ô P3-2009-104 ÓÕÉμ

Διαβάστε περισσότερα

Œ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆŒŒ ˆˆ ˆ..

Œ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆŒŒ ˆˆ ˆ.. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2009.. 40.. 7 ˆ ˆ Šˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ Š Œ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆŒŒ ˆˆ ˆ.. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± ˆ 103 Šˆ œ Œ Š ˆ ˆ 106 ˆˆ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆ 114 Š Š ˆˆ ˆˆ Ÿ ˆ œ ƒ Œ Šˆ- œ œ? 116 ˆ ƒ Œ Šˆ œ œ œ Œ Ÿ ˆ ˆ ˆŸ ˆ ˆ Š ƒ

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1

Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1 P13-2011-43 Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1 Š ˆ ˆ Œ Š Œ ˆ Š ˆ - ˆ ˆ Œ ˆ ˆŸ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1 Í μ ²Ó Ò ÊÎ μ-êî Ò Í É Ë ± Î É Í Ò μ± Ì Ô -

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ. ʲ ±μ ±

Ó³ Ÿ , º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ. ʲ ±μ ± Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ ˆ ˆ Œ ˆŒ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ ˆŠ ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ÿ. ʲ ±μ ± ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± μ²ó ±μ ± ³ ʱ, Š ±μ, μ²óï Œ É ³ É Î ±μ ±μ³

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Œ ˆ ˆŸ Š Œˆ Šˆ. Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± 2 Î ± Ë ±Ê²ÓÉ É Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Œ ˆ ˆŸ Š Œˆ Šˆ. Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± 2 Î ± Ë ±Ê²ÓÉ É Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2015.. 46.. 1 ƒˆ ˆŸ ƒ Š Š ƒ Š ˆŒ Š Š Œ ˆ ˆŸ Š Œˆ Šˆ Šˆ ƒˆ.. Éμ μ 1,.. ʲμ 1,.. μ Î 1,. ˆ. ƒ ²± 1,2,.. É μ 1,.. μ Ê ±μ 1,2,. Œ. μ μ 1,.. μ 1, 1 ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 3(187).. 431Ä438. Š. ˆ. ±μ,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. μ² ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 3(187).. 431Ä438. Š. ˆ. ±μ,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. μ² ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2014.. 11, º 3(187).. 431Ä438 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ ˆŒ Š Š Š ƒ ˆŸ ŠˆŒ Œ ˆ Œ Š. ˆ. ±μ,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. μ² ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé É ² Ò Ê²ÓÉ ÉÒ ÊÎ Ö ³ μéò Éμ ±μ É ÒÌ Ëμ ÒÌ É Ê μ± ( É μê) Ì

Διαβάστε περισσότερα

P Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ. ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï

P Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ. ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï P16-2010-38 Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± ˆ Š ˆ ˆ Š ˆ ˆŸ Œ Š Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï ƒ Ò ± Œ... P16-2010-38 ² ±μôëë Í É ± Î É ²ÊÎ Ö μéμ μ³ Êα μ³μðóõ ±μ³ Í μ μ

Διαβάστε περισσότερα

.. μ,. ˆ. É,.. ³ ²ÓÖ μ, ƒ.. ± 1,.. Š ±μ ± 2,.. Œ É μë μ,.. ± Ëμ μ,. Œ. μ μ 2, ƒ.. Ê ±μ,.. ÊÉ 2, ˆ. ƒ. ³ 1,.. ±

.. μ,. ˆ. É,.. ³ ²ÓÖ μ, ƒ.. ± 1,.. Š ±μ ± 2,.. Œ É μë μ,.. ± Ëμ μ,. Œ. μ μ 2, ƒ.. Ê ±μ,.. ÊÉ 2, ˆ. ƒ. ³ 1,.. ± P8-2012-14.. μ,. ˆ. É,.. ³ ²ÓÖ μ, ƒ.. ± 1,.. Š ±μ ± 2,.. Œ É μë μ,.. ± Ëμ μ,. Œ. μ μ 2, ƒ.. Ê ±μ,.. ÊÉ 2, ˆ. ƒ. ³ 1,.. ± ˆ ˆ ˆ Š Š ˆŸ Š ˆ ƒ ˆ Œ Ÿ Š ˆ œ ƒ Š Œ Š NICA (2012Ä2015.) 1 ˆˆÉÊ μ±μ³ μ ³..., Š Ó

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4(195).. 969Ä Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ

Ó³ Ÿ , º 4(195).. 969Ä Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ Ó³ Ÿ. 2015.. 12, º 4(195).. 969Ä980 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ Š Œ ˆ ƒ ˆˆ Ÿ ˆŸˆ. Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë Î

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ƒ. ˆ. μ μ. Í μ ²Ó Ò ² μ É ²Ó ± Í É ŠÊ Î Éμ ± É ÉÊÉ, Œμ ± Ÿ ˆ ˆ Š Ÿ ˆ ˆ Š Ÿ ˆ Œ ˆ ˆ Š Ÿ ˆŸ - ˆˆ 1375

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ƒ. ˆ. μ μ. Í μ ²Ó Ò ² μ É ²Ó ± Í É ŠÊ Î Éμ ± É ÉÊÉ, Œμ ± Ÿ ˆ ˆ Š Ÿ ˆ ˆ Š Ÿ ˆ Œ ˆ ˆ Š Ÿ ˆŸ - ˆˆ 1375 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2011.. 42.. 5 ˆ Šˆ ˆ Š ˆŒ œ ˆ ˆ Šˆ Œ - ˆˆ ƒ. ˆ. μ μ Í μ ²Ó Ò ² μ É ²Ó ± Í É ŠÊ Î Éμ ± É ÉÊÉ, Œμ ± ˆ 1372 Ÿ ˆ ˆ Š Ÿ ˆ ˆ Š Ÿ ˆ Œ ˆ ˆ Š Ÿ ˆŸ - ˆˆ 1375 Š ˆŒ œ ˆ ˆ Šˆ Œ - - ˆˆ 1409 Œˆ ˆ ˆ Šˆ

Διαβάστε περισσότερα

ˆŸ ˆ Œ ˆ ˆ œ Š Œ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ŒˆŠ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆŠ 235-V3

ˆŸ ˆ Œ ˆ ˆ œ Š Œ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ŒˆŠ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆŠ 235-V3 Ó³ Ÿ. 2014.. 11, º 6(190).. 1232Ä1242 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆŸ ˆ Œ ˆ ˆ œ Š Œ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ŒˆŠ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆŠ 235-V3 ƒ.. Š ³ÒÏ 1,.. Šμ É μ³,.. Œμ μ μ,.. ³ μ μ,. Œ. Ò 2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé É ² Ò

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 1(130).. 92Ä100. Éμ±ÏÒ ± ± ³ Ö, ˆ É ÉÊÉ μ²μ, É ² μ μ²μ ³³Ê μ²μ, Š ²ÓÍ, μ²óï

Ó³ Ÿ , º 1(130).. 92Ä100. Éμ±ÏÒ ± ± ³ Ö, ˆ É ÉÊÉ μ²μ, É ² μ μ²μ ³³Ê μ²μ, Š ²ÓÍ, μ²óï Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 1(130).. 92Ä100 Š 575.224.23: 539.125.4 ˆ ˆ Œ Œ ˆ Š Š Š ˆŸ ˆ ŠˆŒ Š Œ š ˆ ƒ ˆ ˆ Ÿ ˆ ˆ.. ƒμ μ Ê a, Œ. -Š ³ Ó ± a,,. Œ. Í a,.. Š a, ƒ.. Œ ÍÒ a,. ƒ. Œμ²μ± μ a a Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Éμ±ÏÒ

Διαβάστε περισσότερα

ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144

ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144 Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 4Ä5(174Ä175).. 647Ä653 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144 ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,ˆ..Š Ö, Ÿ. ʲ ±μ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± μ²ó ±μ ± ³ ʱ, Š ±μ, μ²óï ÔÉμ

Διαβάστε περισσότερα

P Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200

P Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200 P9-2011-62. Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200 Î.. P9-2011-62 É μ É μ μ Í μ μ Ö μ ±μ Êα Ê ±μ É ²Ö -200 É ² μ μ Ê É μ É μ Í μ μ Ö Ò ÒÌ μ - ±μ, ±μéμ μ Ö ²Ö É Ö Î ÉÓÕ É ³Ò μ É ± Êα ²

Διαβάστε περισσότερα

Œ. Ì,,.. Ê Ï,,,. ˆ Ò±μ,,,. ³ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Š Ì ± Í μ ²Ó Ò Ê É É ³. ²Ó-, ²³ - É, Š Ì É

Œ. Ì,,.. Ê Ï,,,. ˆ Ò±μ,,,. ³ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Š Ì ± Í μ ²Ó Ò Ê É É ³. ²Ó-, ²³ - É, Š Ì É Ó³ Ÿ. 3.., º 6(83).. 89Ä83 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ Š ƒ ˆŸ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆŸ Œ. Ì,,.. Ê Ï,,,. ˆ Ò±μ,,,. ³ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Š Ì ± Í μ ²Ó Ò Ê É É ³. ²Ó-, ²³ - É, Š Ì É ² É Î ± ÒÎ ² Ò Ô ² É μ μ É ² É μ μ μ ÉμÖ

Διαβάστε περισσότερα

Ÿ Ÿ Œ ƒ ˆ Ÿ ˆ Œ Š ˆ Š Œ Ÿ ˆ ˆŠ ˆ DECRIS-SC

Ÿ Ÿ Œ ƒ ˆ Ÿ ˆ Œ Š ˆ Š Œ Ÿ ˆ ˆŠ ˆ DECRIS-SC Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 1(130).. 45Ä62 Š 530.145 Ÿ Ÿ Œ ƒ ˆ Ÿ ˆ Œ Š ˆ Š Œ Ÿ ˆ ˆŠ ˆ DECRIS-SC. ƒ. Ð ±μ a,.. ÌÉ a,.. μ μ³μ²μ a,. ƒ. μ ±μ a,.. μ ±μ a,. ˆ. ͱμ a,.. ³ É a,. Œ. μ a,.. Ë ³μ a,.. ˆ μ a, ˆ.. Š Ê a, Œ.

Διαβάστε περισσότερα

DANSSino: ˆ ˆ ˆ ƒ Š DANSS. ² μ Ó³ Ÿ. 1 ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, Œμ ±

DANSSino: ˆ ˆ ˆ ƒ Š DANSS. ² μ Ó³ Ÿ.   1 ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, Œμ ± 13-2013-127 ˆ. ƒ. ² ± 1,.. ²μ,.. Ê,. ƒμ, Œ.. ²μ 1,. ƒ. μ μ, ˆ.. É ±μ,.. Éʲ,.. Šμ Ö± 1,.. Œ,.. Œ Õ± 1,. ƒ. μ ±μ 1,. ƒ. ²ÓÏ ±,.. μ μ,.. Ê³Ö Í,.. Ê μ 1,.. ² ³ É,.. É μ É 1,.. 1,. ˆ. ±μ ± 1, ˆ.. Ìμ³ μ 1,..

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4(181).. 501Ä510

Ó³ Ÿ , º 4(181).. 501Ä510 Ó³ Ÿ. 213.. 1, º 4(181.. 51Ä51 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Š ˆ ƒ ˆ ˆŸ Ÿ ƒ Ÿ Ÿ ˆ ˆ Š ˆˆ ƒ ˆ ˆˆ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê 2 Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± ƒ ÒÎ ² É μ Ô - ³ Ê²Ó ²Ö ³ É ± Š. Ò Ï É Í μ Ò Ô Ö ³μ³

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Œ Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ 58. ˆ. Œ. ƒμ É. Œμ ±μ ± μ Ê É Ò É ÉÊÉ Ô² ±É μ ± ³ É ³ É ± (É Ì Î ± Ê É É), Œμ ±

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Œ Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ 58. ˆ. Œ. ƒμ É. Œμ ±μ ± μ Ê É Ò É ÉÊÉ Ô² ±É μ ± ³ É ³ É ± (É Ì Î ± Ê É É), Œμ ± ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 1 Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ ƒ ˆ Šˆ š Š ƒ Œ ˆ Š Š Ÿ ˆˆ ˆ. Œ. ƒμ É Œμ ±μ ± μ Ê É Ò É ÉÊÉ Ô² ±É μ ± ³ É ³ É ± (É Ì Î ± Ê É É), Œμ ± ˆ 49 ˆ ˆ Šˆ Šˆ 50 ˆ ˆ Œ ˆ ˆˆ ˆ Š 54 Œ Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ 58 ˆ ˆ

Διαβάστε περισσότερα

Œ ƒ ˆ ˆˆ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œµ ± ˆ ˆˆ Œ ƒ ˆ ˆˆ 1051 Ð ³ Î Ö 1051 Î ± Ö É Í Ö 1059

Œ ƒ ˆ ˆˆ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œµ ± ˆ ˆˆ Œ ƒ ˆ ˆˆ 1051 Ð ³ Î Ö 1051 Î ± Ö É Í Ö 1059 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2002.. 33.. 5 Š 530.145 Œ ˆ Œ ˆ Œ ƒ ˆ ˆˆ.. Œ µ µ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œµ ± ˆ ˆˆ Œ ƒ ˆ ˆˆ 1051 Ð ³ Î Ö 1051 Î ± Ö É Í Ö 1059 µ ³µÉ Í Ö µéò 1070 ˆ Š Œ ˆ Œ ˆ 1077 ³ ɵ µ µ³ É Î Ö ³µ ²Ó 1078 ³

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 6(190) Ä1133. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 6(190) Ä1133. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2014.. 11, º 6(190).. 1122Ä1133 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. Š ˆŒ ˆ ˆŸ ˆŸ ÄŸ ˆ Š ˆˆ LHC.. Šμ μ ²Ö ±μ, Œ..,.. ³ Éμ 1,. ƒ. Ê²Ó Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé É ² Ò Ê²ÓÉ ÉÒ ÒÎ ² μ ² μ É Î Ö μí ²² Ä Ÿ Ô s =13 Ô. ³μÉ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 7(156.. 6Ä69 Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ ˆŒ ˆ - ˆ ƒ ˆ ˆ ˆŸ Š -Œ ˆ Šˆ ˆ.. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± É ÉÓ μ Ò ÕÉ Ö ²μ Í Ò - μ Ò ² É Ö ³ ÖÉÓ Ì ÒÎ ² ÖÌ, μ²ó ÊÕÐ Ì ±μ ± 4- μ Ò. This paper

Διαβάστε περισσότερα

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Ó³ Ÿ. 204.., º 4(88).. 768Ä776 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Š ˆ Œ ˆ Š Œ ˆ Œ. Œ. Ò Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ËË ±É μ ÉÓ ³ μ μμ μ μé μ ±Í μ μ μ²ó μ ³ Ô² ±É μ μ μ μì² Ö É μé ÊÌ ³ É μ : ÔËË ±É μ É

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 1(206).. 133Ä143 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 1(206).. 133Ä143 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 217.. 14, º 126.. 133Ä143 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ Œ Œˆ ˆŸ ŒˆŠ Š.. Š μ,. ˆ. Š Î 1, ˆ.. Š ² Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé μ²êî Ò Ê Ö ²Ö Î É ± ² Ëμ ³ μ Ö ³ ± μ Êαμ. Š ² μ Éμ É ÊÌ μμ ÒÌ Ë ³ Ê ³ r 1,2 ³ Ï Ê μ³ r

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆ Š Œ Œ. ..Ko Ö±µ. µ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É ˆˆ, µ. ƒˆ Šˆ ˆ ˆˆ 919. Ÿ Œ œ Š 924. ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ ˆ Œ ˆˆ 930

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆ Š Œ Œ. ..Ko Ö±µ. µ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É ˆˆ, µ. ƒˆ Šˆ ˆ ˆˆ 919. Ÿ Œ œ Š 924. ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ ˆ Œ ˆˆ 930 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2001.. 32.. 4 Š 539.12.01 ˆ ˆ Š Œ Œ Œˆ Œ ˆ..Ko Ö±µ µ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É ˆˆ, µ ˆ 909 ƒˆ Šˆ ˆ ˆˆ 919 ˆ 922 Ÿ Œ œ Š 924 Š Œˆ Œ ˆ 928 ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ ˆ Œ ˆˆ 930 Šµ ˵ ³ Ö µ³ ² Ö 933 µ É ³µ ÉÓ 935

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(186).. 278Ä292 ˆ ˆˆ 2 ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï

Ó³ Ÿ , º 2(186).. 278Ä292 ˆ ˆˆ 2 ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï Ó³ Ÿ. 2014.. 11, º 2(186).. 278Ä292 ˆ ˆ ƒ ˆ ˆ œ ˆ Œˆ ˆŸ ˆ ƒ Œ ƒ ƒ YMn 2 γ- Œˆ ƒˆ 23 ŒÔ Œ Œ Ÿ ƒ ˆŸ ˆ ˆˆ 2 ±.. Ò±,1,. Ï ±,2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï ÍÒ Ö ³ É ²²μ Ò² ³ Ð Ò

Διαβάστε περισσότερα

Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê

Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2003.. 34.. 7 Š 524.8+[530.12:531.51] Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê ˆ 138 Š Šˆ Š Š ˆ ˆ Š Œ ƒˆˆ 140 Š Œ ƒˆÿ œ 141 Š Ÿ Š Œ ƒˆÿ 143 ˆ Ÿ Š Œ ƒˆÿ ˆ Œ 144 ˆŸ Ä ˆ Œ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 1(199).. 66Ä79 .. Ê 1. Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 1(199).. 66Ä79 .. Ê 1. Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± Ó³ Ÿ. 216.. 13, º 1(199).. 66Ä79 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Œ Ÿ ƒˆÿ ˆ Œ ƒ ˆ ˆ.. Ê 1 Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± μé ³± Ì ²ÖÉ É ±μ É μ É Í ³μÉ Î μ ²μ± ²Ó μ³ μ- Éμ± Ö ² ±É ± ³ ÏÉ Ì ±μ²ó± Ì ³ ±, Ò

Διαβάστε περισσότερα

E Œ ˆ ˆ Œ ˆˆ.. μìμ,.. ± Îe

E Œ ˆ ˆ Œ ˆˆ.. μìμ,.. ± Îe ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2015.. 46.. 3 ˆ ˆ œ ˆ E Œ ˆ ˆ Œ ˆˆ.. μìμ,.. ± Îe ˆ É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Œμ ± ˆ 628 Œ Š ˆ 631 Ò Ò ²ÊÎ 631 ± É Ò ²ÊÎ 633 ˆ CCGV 636 ˆ œ Œ ˆ Š ˆ 637 Š Š ˆŸ Œ œš ˆ œ 638 Œ ˆ œ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆŸ 639 ƒμ

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. Ï Ï,.. Š ± ²,.. Šμ É μ³,.. Šμ Ó±μ,.. ŠÊ Ö,.. Œμ μ μ,. Š. μé ±μ, ƒ.. Ê ±μ,.. ² μ

Œ.. Ï Ï,.. Š ± ²,.. Šμ É μ³,.. Šμ Ó±μ,.. ŠÊ Ö,.. Œμ μ μ,. Š. μé ±μ, ƒ.. Ê ±μ,.. ² μ P18-2015-55 Œ.. Ï Ï,.. Š ± ²,.. Šμ É μ³,.. Šμ Ó±μ,.. ŠÊ Ö,.. Œμ μ μ,. Š. μé ±μ, ƒ.. Ê ±μ,.. ² μ ˆ Œ ˆ Ÿ ˆ Œ ˆŸ Š Œ NICA ² μ XXV Œ Ê μ Ò ³ μ ʳ μ Ö μ Ô² ±É μ ± ±μ³ ÓÕÉ Ê NEC'2015 (28 ÉÖ Ö Ä 2 μ±éö Ö 2015.,

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ *

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * 6-2008-5 Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * ˆ ˆ ˆˆ U(VI) ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ ² μ Ê ² μì ³ Ö *, μ -, μ² Ö ² μ Œ... 6-2008-5 ˆ ² μ μ Í U(VI) μî μ μ Ì ² Ð μ ±É ÒÌ μéìμ μ ˆ ² μ μ Í Ö U(VI) μî

Διαβάστε περισσότερα

ƒ ŒŒ - ƒ ˆ ˆ .. Ò μ ƒμ Ê É Ò ÊÎ Ò Í É μ ±μ Í ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ± ³.. ˆ. ² Ì μ, Œμ ±

ƒ ŒŒ - ƒ ˆ ˆ .. Ò μ ƒμ Ê É Ò ÊÎ Ò Í É μ ±μ Í ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ± ³.. ˆ. ² Ì μ, Œμ ± ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2012.. 43.. 2 Š ˆŒ œ ˆ ˆŸ ƒ ŒŒ - ƒ ˆ ˆ Ÿ ˆ Œ.. Ò μ ƒμ Ê É Ò ÊÎ Ò Í É μ ±μ Í ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ± ³.. ˆ. ² Ì μ, Œμ ± ˆ 369 ˆ ƒ ŒŒ - Œ ˆ ˆ Œ 107m Ag ˆ 109m Ag 372 ˆŸ ˆ ƒ Œ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2004.. 35.. 5 Š 539.12.01 ˆ ˆ Š œ Ÿ Š Ÿ ˆŸ Ÿ ƒ.. Ë ³µ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê ˆ 1116 Š ˆ ˆ ŒŸ Œ ˆŠ 1119 Š Ÿ ˆŸ Ÿ ˆ Œ Š œ ˆ 1121 Š Ÿ ˆŸ Ÿ Š œ Œ ˆŒ ˆ Œ 1130 Š ˆ Œ ˆ Š Ÿ Š Ÿ ˆŸ Ÿ 1134 ˆ ˆ œ

Διαβάστε περισσότερα

Š Œˆ.. Ê Ê²Êͱμ. ˆ ƒ ˆ ˆ ˆ ˆ 815. Ÿ - ˆ ˆ ˆŒ ˆ Š 834 ƒ ƒ 846 ˆ Š ˆ 862. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³. ƒ. ˆ.

Š Œˆ.. Ê Ê²Êͱμ. ˆ ƒ ˆ ˆ ˆ ˆ 815. Ÿ - ˆ ˆ ˆŒ ˆ Š 834 ƒ ƒ 846 ˆ Š ˆ 862. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³. ƒ. ˆ. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 3 ƒ Š Œˆ Š Œˆ.. Ê Ê²ÊÍ±μ ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³. ƒ. ˆ. Ê ±, μ Ö, μ μ ± ˆ 813 ˆ ƒ ˆ ˆ ˆ ˆ 815 Š ˆ Š Ÿ ƒ - Š 821 ˆ Š ˆ Šˆ Šˆ Š Ÿ - ˆ ˆ ˆŒ ˆ Š 834 ƒ ƒ 846 Š ˆ 861 ˆ Š ˆ 862 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

.. Š ³Ö ˆ Œ 953. E > 1 ŒÔ 960 Šˆ ˆ œ œ Š ˆŒ ˆ - Ÿ ˆŸ Œ ˆ ˆ ˆˆ Œ - Š ˆŒ ˆ ˆ Œ ƒ ˆŸ ˆ. ˆ Šˆ œ ˆ ˆŒ ˆ ˆ œ ˆ ˆ ˆ 1005 ˆ Š ˆ 1011

.. Š ³Ö ˆ Œ 953. E > 1 ŒÔ 960 Šˆ ˆ œ œ Š ˆŒ ˆ - Ÿ ˆŸ Œ ˆ ˆ ˆˆ Œ - Š ˆŒ ˆ ˆ Œ ƒ ˆŸ ˆ. ˆ Šˆ œ ˆ ˆŒ ˆ ˆ œ ˆ ˆ ˆ 1005 ˆ Š ˆ 1011 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 4 Š ˆ ˆŸ ƒˆˆ ˆ Œ.. Š ³Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 951 ˆ Œ 953 ˆ ˆƒƒ ˆ ƒ ˆ Œ ˆ E > 1 ŒÔ 960 Šˆ ˆ œ œ Š ˆŒ ˆ - ˆ ƒ Š Œ ˆ 967 Š ˆ Œ ˆŸ Ÿ - Ÿ ˆŸ Œ ˆ ˆ ˆˆ Œ - Š 978 Š ˆŒ ˆ ˆ Œ ƒ ˆŸ

Διαβάστε περισσότερα

Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó

Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2011.. 42.. 2 Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 636 ˆ ˆ Šˆ Œ ˆŸ ˆŒˆ - Šˆ Œ Š ˆ ˆ 638 Š ˆ ˆ ˆ : ˆ ˆŸ 643 ˆ ˆ Šˆ Š 646 Œ ˆ Šˆ 652 Œ ˆ Šˆ Š ˆ -2 ˆ ˆ -2Œ 656 ˆ ˆ Šˆ Š œ Š ˆ Œ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. A , º 9Ä Ä ³ μ 1

Ó³ Ÿ. A , º 9Ä Ä ³ μ 1 Ó³ Ÿ. A. 2012.. 9, º 9Ä10.. 70Ä128 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Š ˆ œ Ÿ ˆ Ÿ ˆ ˆŠ.. ³ μ 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ²² μ, Ê ³μ ÉμÖÐ Ì ² ±Í Ö ²Ö É Ö Ô± ³ É ²Ó Ö Ë ± Ê ±μ É ²Ó ÒÌ É μ. - Ê ÕÉ Ö Ô± ³ ÉÒ μ ³ Õ μéμ±μ μ² Î ÒÌ É³μ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 1(130).. 7Ä ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 1(130).. 7Ä ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 006.. 3, º 1(130).. 7Ä16 Š 530.145 ˆ ƒ ˆ ˆŒ ˆŸ Š ƒ.. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê É μ ² Ö Ó μ μ Ö μ μ²õ μ É μ ÌÉ ±ÊÎ É ² ³ É μ - Î ±μ μ ÊÌ ±μ Ëμ ³ μ- ±² μ ÒÌ ³μ ²ÖÌ Ê ±. ³ É ÔÉμ μ μ μ Ö, Ö ²ÖÖ Ó ±μ³

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 755Ä764 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ .. ± Î,. ˆ. ³. ƒ ˆ, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 755Ä764 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ .. ± Î,. ˆ. ³. ƒ ˆ, Œμ ± Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 755Ä764 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ ƒ Š.. ± Î,. ˆ. ³ ƒ ˆ, Œμ ± μí Ê μ ± É μ μ Êα Î ÉμÉ É É μ ÒÌ ±μ² Î É Í ³ Ö- É Ö - μ É Ì μé±²μ Ö μ ³ Ê²Ó Ê ( ² Î Ì μ³ É Î μ É ) ³ Ö ±Ê²μ- μ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 3(201).. 461Ä ƒ. ÒÏ ±,.. μ 1. ˆ É ÉÊÉ Ö ÒÌ μ ² ³ ²μ Ê ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É, Œ ±

Ó³ Ÿ , º 3(201).. 461Ä ƒ. ÒÏ ±,.. μ 1. ˆ É ÉÊÉ Ö ÒÌ μ ² ³ ²μ Ê ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É, Œ ± Ó³ Ÿ. 2016.. 13, º 3(201).. 461Ä470 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Œ ˆ ( ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Œ) Š ƒˆˆ. ƒ. ÒÏ ±,.. μ 1 ˆ É ÉÊÉ Ö ÒÌ μ ² ³ ²μ Ê ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É, Œ ± Ÿ ² μ μ μ ²ÊÎ ²μ³² Ö ( μ μ μé μ Ò Ì μ ³) É μ μ μ²ó- Ïμ

Διαβάστε περισσότερα

P Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É. ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U.

P Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É. ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U. P6-2009-30.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U ² μ Ê ² μì ³ Ö, μ, μ² Ö Œ ²μ... ³ μ É Ê±ÉÊ μ μ ³ É ² ²Ö ² Ö 238U 237 U, μ²êî ³μ

Διαβάστε περισσότερα

Š Œ Ÿ ˆ Œ ˆŠ ƒ Š Œ Š Ÿ ˆ DC-60

Š Œ Ÿ ˆ Œ ˆŠ ƒ Š Œ Š Ÿ ˆ DC-60 Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 4(146).. 655Ä674 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š Œ Ÿ ˆ Œ ˆŠ ƒ Š Œ Š Ÿ ˆ DC-60.. ƒ ± ²,.. Ìμ³ μ, Œ.. μ,.. ÒÏ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ μ ±Êʳ μ É ³Ò Í ±²μÉ μ μ μ ±μ³ ² ± ÉÖ ²ÒÌ μ μ DC-60, μ - μ μ μ Éμ Ö

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4(140).. 559Ä570. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. .. ²μ ±μ,.. Šμ μ μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 4(140).. 559Ä570. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. .. ²μ ±μ,.. Šμ μ μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 27.. 4, º 4(14).. 559Ä57 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ ˆ Š ˆ ˆŒ ˆ ƒ ˆ Š ˆ.. ²μ ±μ,.. Šμ μ μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé É ² ² É Ê±ÉÊ Ò Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ² ³Ö μ Î ²Ê É ÒÌ ( Š) μ² Ë ÊÕÐ Ì ( Š) ±² Éμ± ³ É ³ Ì ±μ ϱμ μ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ Ÿ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ..

ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ Ÿ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2013.. 44.. 1 Œ ˆˆ Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ Ÿ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 226 Š Šˆ ˆŠˆ 228 Éμ Ò 230 μ μ μ Ò Î ±μ ± Î ÉÎ ± ( ) 237 RICH- É ±Éμ Ò 238 Š 267 ƒ Ò ËμÉμ É ±Éμ Ò (ƒ ) 267 ƒ Ò ² Ò

Διαβάστε περισσότερα

ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No

ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 1(143).. 40Ä52 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. Š ˆŒ ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No ƒ.. Š Ö, Œ. ƒ. ˆÉ±,. Œ. Šμ ʲ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ƒ. Ö,.. Ê Î Ö,. ± Î ± Ë ±Ê²ÓÉ É É É. Ö ±Õ²Ö, ²Ö Ö.. ² ±μ Ò É ÉÊÉ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(200).. 403Ä417 Ÿ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ˆ ˆŠ : ˆ.. μ, 1,. Š ²², 2 ˆ É ÉÊÉ ³ É ³ É ± ³... μ μ², μ μ ±, μ Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(200).. 403Ä417 Ÿ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ˆ ˆŠ : ˆ.. μ, 1,. Š ²², 2 ˆ É ÉÊÉ ³ É ³ É ± ³... μ μ², μ μ ±, μ Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2016.. 13, º 2(200).. 403Ä417 Ÿ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆˆ Š ˆ Š ˆ ˆŠ : Œ ˆ Šˆ ˆ.. μ, 1,. Š ²², 2 ˆ É ÉÊÉ ³ É ³ É ± ³... μ μ², μ μ ±, μ Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ± μ, ÎÉμ μ μ μ Ô² ³ É μ É É μ, ±μéμ Ò μ Ò² μ ÖÉ..

Διαβάστε περισσότερα

Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ ˆ Šˆ ˆ Š ˆˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ œ Šˆ ˆ ˆ Š Œ 1 n 1,6

Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ ˆ Šˆ ˆ Š ˆˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ œ Šˆ ˆ ˆ Š Œ 1 n 1,6 Ó³ Ÿ. 2013.. 10, º 3(180).. 376Ä388 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ ˆ Šˆ ˆ Š ˆˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ œ Šˆ ˆ ˆ Š Œ 1 n 1,6.. Œ Ì,.. É±μ ±μ μ Ê É Ò Ê É É, Ó, μ Ö μé Ò μ± μ ² Î ± É Î ± Ì ÉμÎ ± ÉμÎ ± ËÊ ± Í Ê Ð ÕÐ Ì

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(170) Ä1241 Š ˆ ŒˆŠˆ. ˆ.. ƒ Ê 1. ˆ É ÉÊÉ ³ É ³ É ± ³... μ μ² μ μ ± μ Ê É Ò Ê É É, μ μ ±, μ Ö

Ó³ Ÿ , º 7(170) Ä1241 Š ˆ ŒˆŠˆ. ˆ.. ƒ Ê 1. ˆ É ÉÊÉ ³ É ³ É ± ³... μ μ² μ μ ± μ Ê É Ò Ê É É, μ μ ±, μ Ö Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 7(170).. 1232Ä1241 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Š ˆ Š ˆ Š Š ˆ ŒˆŠˆ ˆ.. ƒ Ê 1 ˆ É ÉÊÉ ³ É ³ É ± ³... μ μ² μ μ ± μ Ê É Ò Ê É É, μ μ ±, μ Ö ÔÉμ μé μ Ê ÕÉ Ö μ ² ³Ò, ±μéμ Ò μ ÒÎ μ Ê ±μ²ó ÕÉ μé ²ÊÏ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2011.. 42.. 6 Š Ÿ Š ˆ Š ˆ - Œ Ÿ ˆ.. ˆ μ ³μ,. ƒ. Š ² ±μ,.. μ² Òϱ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 1805 ˆ Ÿ Š ˆŸ β- S β (E) 1807 Ê ±Í Ö ³ 1813 μ Ò μ²ê 1816 μ² μé Ì ³ 1818 ² Ö É Ê±ÉÊ Ò S β (E) μöé

Διαβάστε περισσότερα

P ˆŸ ˆ Œ Œ ˆ Šˆ. Š ˆ œ ˆ -2Œ

P ˆŸ ˆ Œ Œ ˆ Šˆ. Š ˆ œ ˆ -2Œ P13-2009-166 Œ ˆŸ ˆ Œ Œ ˆ Šˆ Œ ˆ Š Š Š ˆ Š ˆ œ ˆ -2Œ Œ P13-2009-166 ² Ö É ³μ³ Ì Î ± Ì ³ Ð ±Éμ ÒÌ ±μ É Ê±Í ±É μ ÉÓ ˆ -2Œ μ²ó μ ³ μ ³³ SCALE DORT μ Î É Ò ² ² Ö Ö É ³μ³ Ì Î ± Ì ³ Ð Ëμ ³ Í ±Éμ ÒÌ ±μ É Ê±Í

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 5(196) Ä1111

Ó³ Ÿ , º 5(196) Ä1111 Ó³ Ÿ. 2015.. 12, º 5(196).. 1100Ä1111 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ Š ˆŒ Œ ˆ ƒ ˆˆ ˆˆ Œ œ ˆ Š Š.. ² ± μ,.. ʲÖ, Œ.. ² ³ μ,.ˆ.ƒ ²±,,. ƒ. ±μ,,. ƒ. ³ ±μ,,.. Šμ μ ²μ,. ²²,. Š. Œ,. ˆ. Ê ±,. ƒ. μ²êì, 1,. Œ. μ μ, Š. μ,. ˆ.

Διαβάστε περισσότερα

ˆ.. ³ Ì μ,.. Ò±,. μë³, ˆ.. Ê Ò,. Š. ³,.. μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. .. ²Ê±μ ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, Œμ ±

ˆ.. ³ Ì μ,.. Ò±,. μë³, ˆ.. Ê Ò,. Š. ³,.. μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. .. ²Ê±μ ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, Œμ ± ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2006.. 37.. 6 Š 621.315: 536.372: 539.124: 538.971+539.172.17 ˆ ˆ Œ Ÿ ˆ ˆ Œ Š Š ˆ ˆ Œ ˆ.. ³ Ì μ,.. Ò±,. μë³, ˆ.. Ê Ò,. Š. ³,.. μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê.. ²Ê±μ ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É

Διαβάστε περισσότερα

ƒ ˆ Œ ˆŸ Š ˆ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ Š

ƒ ˆ Œ ˆŸ Š ˆ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ Š Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 2(151).. 260Ä284 Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ ƒ ˆ Œ ˆŸ Š ˆ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ Š Š RICH Š ˆŒ CBM..,,1, ƒ.. μ ±μ a Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Gesellschaft féur Schwerionenforschung mbh, ³ÏÉ É, ƒ ³ Ö Ò ² μ É³Ò μ Ö

Διαβάστε περισσότερα

.. ƒ ± ²,.. Ìμ³ μ, Œ.. μ,.. ÒÏ

.. ƒ ± ²,.. Ìμ³ μ, Œ.. μ,.. ÒÏ P9-2007-156.. ƒ ± ²,.. Ìμ³ μ, Œ.. μ,.. ÒÏ Š Œ Ÿ ˆ Œ ˆŠ ƒ Š Œ Š Ÿ ˆ DC-60 ² μ Ê ² Ó³ Ÿ ƒ ± ²... P9-2007-156 ±Êʳ Ö É ³ Í ±²μÉ μ μ μ ±μ³ ² ± ÉÖ ²ÒÌ μ μ DC-60 μ μ ±Êʳ μ É ³Ò Í ±²μÉ μ μ μ ±μ³ ² ± ÉÖ ²ÒÌ μ-

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2012.. 43.. 6 Ÿ - ˆ ˆ Šˆ Œ ˆ Š ƒˆˆ: ˆ ƒ Š ƒˆ Šˆ Š ŒˆŠ Œ ƒ ˆ Œ Š.. ƒμ Ê μ 1,. Œ. Ö Ê μ 1,. ˆ. ± 1, Œ.. μ É Ó 2,.. ²μ 2 1 ƒ μ²μ Î ± É ÉÊÉ, Œμ ± 2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 1514 Œ ˆ ˆ Œ 1516

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ ˆ - ˆ Šˆ ˆ Œ. B. ʱ Ï Î

ˆ ˆ ˆ - ˆ Šˆ ˆ Œ. B. ʱ Ï Î ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2003.. 34.. 6 Š 539.1.07: 621.384.8 Œ -. Œ ˆ ˆ ˆ - ˆ Šˆ ˆ Œ. B. ʱ Ï Î É Ê ± É ÉÊÉ Ö µ Ë ±, ƒ ÉÎ, µ Ö ˆ 1520 Œ ˆ ˆŠ Ÿ ˆ 1522 Š Œ - 1528 ˆ Œ Œ - 1542 Š ˆ Šˆ Œ Œ - 1548 ²µ. Œ ˆ ˆŒŒ ˆ ˆ -

Διαβάστε περισσότερα

ˆ Š ˆ Ÿ ˆ ˆ Š ν μ ν τ Œ œ ƒˆ ˆ ƒ

ˆ Š ˆ Ÿ ˆ ˆ Š ν μ ν τ Œ œ ƒˆ ˆ ƒ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2013.. 44.. 4 ˆ Š ˆ Ÿ ˆ ˆ Š ν μ ν τ Œ œ ƒˆ ˆ ƒ Š Š ˆŒ OPERA.. Ëμ μ 1,.. ² ± μ 2,. Œ. μì 3, 4,.. Ê²Ö 2, Œ.. ² ³ μ 2,.. ƒμ Êϱ 5,.. É μ 4,,. ƒ. ³ É ± 5,. ˆ. ± 1,. ƒ. ³ ±μ 5,. Š. Ï 3, 4,..

Διαβάστε περισσότερα

ƒ Œ ˆ Šˆ Œ ˆ Œ ˆŸ ˆ Š Š ˆˆ Œ ˆ Š ˆˆ Š œ Š ˆ Ÿ

ƒ Œ ˆ Šˆ Œ ˆ Œ ˆŸ ˆ Š Š ˆˆ Œ ˆ Š ˆˆ Š œ Š ˆ Ÿ Ó³ Ÿ. 21.. 7, º 7(163).. 748Ä754 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ƒ Œ ˆ Šˆ Œ ˆ Œ ˆŸ ˆ Š Š ˆˆ Œ ˆ Š ˆˆ Š œ Š ˆ Ÿ.. ± Î,.. ÌÊ Ö ƒ ƒ ˆ, Œμ ± μ μ Ò ±μ² Ö Î É Í Ëμ±Ê ÊÕÐ É ³ ±μ²óí ³ Ò³ Éμ³ μ - Ò ÕÉ Ö ³ ² ÉÊ μ ËÊ ±Í ( É -ËÊ ±Í

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(186).. 302Ä310. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. . ±μ, ƒ. ƒ. ƒê²ó ±Ö,.. Šμ É μ³. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(186).. 302Ä310. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. . ±μ, ƒ. ƒ. ƒê²ó ±Ö,.. Šμ É μ³. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2014.. 11, º 2(186).. 302Ä310 Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ ˆ ˆ Šˆ ˆ ˆŒ ˆ, ˆŒ Ÿ Œ Ÿ ˆ œ ƒ ˆ ˆ ˆŒˆ ˆˆ Œ ƒ ˆ Š ˆŠ. ±μ, ƒ. ƒ. ƒê²ó ±Ö,.. Šμ É μ³ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé ³ É ÕÉ Ö ² É Î ± ³μ É, ±μéμ Ò ³ ÖÕÉ Ö ²Ö -

Διαβάστε περισσότερα

Œ ˆ ˆ Š ƒ ƒˆˆ: Š ˆŸ ˆŸ Š

Œ ˆ ˆ Š ƒ ƒˆˆ: Š ˆŸ ˆŸ Š ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2015.. 46.. 3 Ÿ - ˆ ˆ Šˆ Œ ˆ Œ ˆ ˆ Š ƒ ƒˆˆ: Š ˆŸ ˆŸ Š œ Š.. ƒμ Ê μ 1,. Œ. Ö Ê μ 1,. ˆ. ± 1, Œ.. μ É Ó 2,,.. ²μ 2, ˆ.. ˆ²ÓÎ ±μ 3 1 ƒ μ²μ Î ± É ÉÊÉ, Œμ ± 2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 3 ÊÎ μ-

Διαβάστε περισσότερα

( μ ʲÓÉ É ³ ±μ²² μ Í GRAAL). ƒ. μ μ

( μ ʲÓÉ É ³ ±μ²² μ Í GRAAL). ƒ. μ μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2012.. 43.. 3 Š ˆŒ Š ƒ ŒŒ -Š, Œ Œ Œ ƒ Š Œ Š ƒ Ÿ ˆŸ ( μ ʲÓÉ É ³ ±μ²² μ Í GRAAL). ƒ. μ μ ²Ó μ μ Ê É μ Õ É μ ÊΠʱ ˆ É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Œμ ± ˆ 637 Š ˆ ˆŠˆ ƒ Š Œ Š ƒ Ÿ ˆŸ 639 Š GRAAL. ˆ 641

Διαβάστε περισσότερα

Œ ˆ Œ ˆ ˆŠ ˆˆ ˆƒƒ ƒ Ÿ Œ ˆ Œ Šˆ CDF ˆŸ ˆŒ ˆ

Œ ˆ Œ ˆ ˆŠ ˆˆ ˆƒƒ ƒ Ÿ Œ ˆ Œ Šˆ CDF ˆŸ ˆŒ ˆ Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 2(144).. 171Ä188 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ ˆ Œ ˆ ˆŠ ˆˆ ˆƒƒ ƒ Ÿ Œ ˆ Œ Šˆ CDF ˆŸ ˆŒ ˆ. É ±μ 1, ƒ. ² Î 2,. μì ² 2,3 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Š. μ³ É É ÏÉ É Œ Î, ² Î É ³μ É ÉÔ É μ ³ ² μ 2,0 10 32 ³ 2

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆ Œ : Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ ˆ ˆ Š μ Ö ³ ÉμÖÎ Ì É μ ÒÌ μ² ³ Ê²Ó μ³ ÉμÎ ± É μ μ.

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆ Œ : Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ ˆ ˆ Š μ Ö ³ ÉμÖÎ Ì É μ ÒÌ μ² ³ Ê²Ó μ³ ÉμÎ ± É μ μ. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2009.. 40.. 6 Ÿ ˆ ˆ ˆ Œ : ˆ, Š ˆ ˆ ˆ ˆŒ ˆ ˆ ˆŠ ˆ Ÿ ˆ ˆ Š.. ± É ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 1682 Ÿ ˆ ˆ Š - 1688 μ Ö. 1688 ³ ÉμÖÎ Ì É μ ÒÌ μ² ³ Ê²Ó μ³ ÉμÎ ± É μ μ. 1699 Š ˆŒ œ ˆ ˆŸ Ÿ ˆ 1702

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2007.. 38.. 6 Š Ÿ ˆŸ Œ Ÿ ˆ Š ƒ. ƒ. Š ³ ±,.. ŠÊ ² μ μ ± μ Ê É Ò Ê É É, μ μ, μ Ö. Œ. Ê ²Ó ± ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± ˆ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4(160).. 446Ä457. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 4(160).. 446Ä457. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 4(160).. 446Ä457 ˆ ˆŠ ƒ ˆ Š ˆ ƒ ˆ ƒ ˆˆ ƒˆˆ -ˆŒ œ Š Œ ˆ Š Œ ˆ Š ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé É ² ³μ ²Ó ²Ö μí ± É ²μ μ μ ÔËË ±É, μ ± ÕÐ μ μ ²μÐ Î É Ô ³ Ê²Ó ±μ É

Διαβάστε περισσότερα

P Ò±,. Ï ± 1,,. ²Î Ó ± -Š Éμ ± 1,.. ˆ Ì ±μ 2, ˆ ŒˆŠ ˆ Œ ˆ ˆˆ 3,5 ± Ÿ Œ Œ. ƒ ƒˆ 10 ŒÔ. ² μ Ê ² É Ì Î ±μ Ë ±

P Ò±,. Ï ± 1,,. ²Î Ó ± -Š Éμ ± 1,.. ˆ Ì ±μ 2, ˆ ŒˆŠ ˆ Œ ˆ ˆˆ 3,5 ± Ÿ Œ Œ. ƒ ƒˆ 10 ŒÔ. ² μ Ê ² É Ì Î ±μ Ë ± P15-2014-104.. Ò±,. Ï ± 1,,. ²Î Ó ± -Š Éμ ± 1,.. ˆ Ì ±μ 2, ˆ ŒˆŠ ˆ Œ ˆ ˆˆ 3,5 ± Ÿ Œ Œ ˆ Œ Œ γ-š ƒ ƒˆ 10 ŒÔ ² μ Ê ² É Ì Î ±μ Ë ± 1 Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï 2 ÊÎ Ò Í É μ²μ±μ μ μ É ±, Œμ ± E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(170) Ä1091 ˆŒ ˆ. Œ. ˆ. Ò μí± 1. ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(170) Ä1091 ˆŒ ˆ. Œ. ˆ. Ò μí± 1. ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, Œμ ± Ó³ Ÿ. 011.. 8, º 7(170.. 1038Ä1091 Š ˆˆ ˆˆ Š ˆŒ ˆ Œ. ˆ. Ò μí± 1 ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, Œμ ± Î ÉÒ Ì ² ±Í ÖÌ ² É Ö É μ Ö Ô² ±É μ ² ÒÌ ³μ É. Theory of electroweak interactions is given in 4 lectures.

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 6(135).. 58Ä73. ˆ É ÉÊÉ μ Ð É ± ³.. ˆ. ²μ, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 6(135).. 58Ä73. ˆ É ÉÊÉ μ Ð É ± ³.. ˆ. ²μ, Œμ ± Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 6(135).. 58Ä73 Š 575.113 : 004.94 : 004.925.8+57:539.12.08; 615.8490 3D-Œ ˆ ˆ Œ Š ˆ Š ƒ Œ ƒ Š ˆ Œ ˆ ˆŸ ˆ ˆˆ ˆ.. ² ± μ a,, Œ.. ² ± μ a,,.. ± a,.. Šμ Ó±μ a,.. ÊÏμ a,.. É ±μ a, 1 a Ñ Ò É

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471 Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 4153.. 449Ä471 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ ˆ ˆ ˆ ƒ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± μé ³± Ì ƒ ² Ê É Ö μ μ μ Ê Éμ Î μ É μ μ μ μ μé μ μ ² - μ μé μ É ²Ó μ ³ ²ÒÌ μ ³ÊÐ

Διαβάστε περισσότερα

Š Š - ˆ Š ˆ Ÿ.. ³ ²Õ±

Š Š - ˆ Š ˆ Ÿ.. ³ ²Õ± ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2012.. 43.. 2 Š Š ˆ ˆ Š Š - ˆ Š ˆ Ÿ.. ³ ²Õ± ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³. ƒ. ˆ. Ê ±, μ μ ±, μ Ö Š Š ˆ Š, WAKE- Ÿ ˆ ˆŒ 401 œ Ÿ ŒˆŠ Ÿ ˆ œ 406 œ Ÿ Œ ƒ ƒ Š Ÿ ˆ œ 410 Ÿ HEAD-TAIL- ˆ œ 414 Ÿ Œ ƒ ƒ Š Ÿ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(186).. 177Ä Œ. Š Ö,.. Ì Ö,.. ± Ö,, 1,.. ƒê, 2. μ ±μ- ³Ö ± ( ² Ö ± ) Ê É É, ± μ Ê É Ò Ê É É, Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(186).. 177Ä Œ. Š Ö,.. Ì Ö,.. ± Ö,, 1,.. ƒê, 2. μ ±μ- ³Ö ± ( ² Ö ± ) Ê É É, ± μ Ê É Ò Ê É É, Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 14.. 11, º (186).. 177Ä185 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Š Ÿ Œ œ Œ Š ƒ Œ ƒ ˆŸ. Œ. Š Ö,.. Ì Ö,.. ± Ö,, 1,.. ƒê, μ ±μ- ³Ö ± ( ² Ö ± ) Ê É É, ± μ Ê É Ò Ê É É, Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³± Ì É Í μ μ É μ μ ³ÊÐ ³μÉ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆ Ÿ ˆ ˆŠ. Šˆ ƒˆ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆ Ÿ ˆ ˆŠ. Šˆ ƒˆ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2015.. 46.. 4 ˆ ˆ Ÿ ˆ ˆŠˆ Œ Š ˆŒ ˆ ˆŠ Šˆ ƒˆ.. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 1227 ˆ ˆ Ÿ ˆ ˆ 1229 μ Ò μ É Í É ²²ÖÉμ μ μ μ É μ μ Î ± Ì ² É Î ± Ì 1229 Í É ²²ÖÉμ μ Éμ ÒÌμ Í É ²²ÖÉμ μ. μ² μ ³ Ö 1232

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(170) Ä Ê³μ 1. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 7(170) Ä Ê³μ 1. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 7(170).. 1192Ä1231 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ ˆ ˆŠ ˆ.. ʳμ 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Éμ ±μ ±É ² ±Í, μî É ÒÌ Éμ μ³ ± ²Ó ±μ ² É Ï±μ² μ Ë ± Ô² - ³ É ÒÌ Î É Í É μë ± 2010. ±Í Î Ò ÊÕ μî Ó ÉÊ É ³,

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Š ˆ Š ˆˆ. µ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É Å ˆˆ, C µ, µ Ö

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Š ˆ Š ˆˆ. µ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É Å ˆˆ, C µ, µ Ö ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2003.. 34.. 6 Š 530.1 ˆ ˆ Š ˆ Š ˆˆ.. Šµ Ö±µ µ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É Å ˆˆ, C µ, µ Ö ˆ 1563 ƒ ˆ Š Ÿ ˆ 1567 ˆ ƒˆ Š 1574 Œ œ ƒ Œ Œˆ Œ Œˆ 1581 E Š Ÿ ˆ 1582 Œ E Šˆ ˆ? 1587 ˆ 1592 Š ˆ œ Œ ˆŸ 1600

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Š Ë É μ É Î ±μ Ë ±, ˆ ±ÊÉ ± μ Ê É É, ˆ ±ÊÉ ±, μ Ö. .. ² ³ μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Š Ë É μ É Î ±μ Ë ±, ˆ ±ÊÉ ± μ Ê É É, ˆ ±ÊÉ ±, μ Ö. .. ² ³ μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 29.. 4.. 7 ˆ ˆ ˆ ˆŸ Š ˆ Œ ˆ ƒˆ ˆ Š ˆ ƒˆ ƒ SO μ (2,1).. ²², ˆ.. ²μ,.. μ² É ±μ Š Ë É μ É Î ±μ Ë ±, ˆ ±ÊÉ ± μ Ê É É, ˆ ±ÊÉ ±, μ Ö.. ² ³ μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 169 ˆ Š œ ƒ ˆ ˆ ˆŸ Œ ˆ œ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œˆ Šˆ Š ˆ ˆŸ ˆŒ ˆ Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Ÿ Œ. ˆ.

ˆ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œˆ Šˆ Š ˆ ˆŸ ˆŒ ˆ Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Ÿ Œ. ˆ. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 2 ˆ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œˆ Šˆ Š ˆ ˆŸ ˆŒ ˆ Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Ÿ Œ. ˆ. ±μ-ô É Î ± É ÉÊÉ, ±, μ Ö ˆ 523 ˆŸ 530 É É É Î ± μ Ìμ μ ² ³μ É Ö 530 ² ³μ ÉÓ Ö ËËÊ μ μ ³μ ² 537 Š ˆ ˆ ˆŸ ˆŒ ˆ Š ˆ ˆ Ÿ 545

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2016.. 47.. 4 ˆ ˆ Œ Œ ˆ ˆŸ Š Œ ˆ ˆ œ Š ˆŒ Œ Ÿ ˆ.. Œ μï 1,,.. ²Êϱ 1,. ˆ. ˆμËË 2 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ˆ ² μ É ²Ó ± Í É ² Ì, ƒ ³ Ö Œ ˆ ˆ Š Œ Œ - Œ Œ -Š. Š Š ˆ ˆ - ˆ Š Œ ˆ ˆŸ: VITESS,

Διαβάστε περισσότερα

. ˆ. μ ±,.. μ²±μ,.. ƒê ±μ,.. ²Ï,.. ±,.. Ïμ,.ˆ. Î ±μ,..š ± ²,. Œ. Š ²μ,.. Šμ² ±μ,.. Œ μ,.. Œμ Î, ˆ.. μ² ± Î,. Š. μé ±μ,.. ³ μ μ,.. μé ±μ,..

. ˆ. μ ±,.. μ²±μ,.. ƒê ±μ,.. ²Ï,.. ±,.. Ïμ,.ˆ. Î ±μ,..š ± ²,. Œ. Š ²μ,.. Šμ² ±μ,.. Œ μ,.. Œμ Î, ˆ.. μ² ± Î,. Š. μé ±μ,.. ³ μ μ,.. μé ±μ,.. P13-2016-33. ˆ. μ ±,.. μ²±μ,.. ƒê ±μ,.. ²Ï,.. ±,.. Ïμ,.ˆ. Î ±μ,..š ± ²,. Œ. Š ²μ,.. Šμ² ±μ,.. Œ μ,.. Œμ Î, ˆ.. μ² ± Î,. Š. μé ±μ,.. ³ μ μ,.. μé ±μ,.. ± μ ± Šˆ ƒ ˆ Ÿ ƒ Ÿ Š, ˆ Š Œ : ƒˆÿ ˆ ˆ Š œ Š ² μ Ê ²

Διαβάστε περισσότερα