Ó³ Ÿ , º 4(167).. 581Ä596. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 4(167).. 581Ä596. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö"

Transcript

1 Ó³ Ÿ , º 4(167).. 581Ä596 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ œ Š Š ˆ 1 ƒô Š -Š ˆ Œ ˆ.. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö ³± Ì Ê ± -±μ É μ ± ±μ μ ³μ ² μ μ Ë μ³ μ²μ Î ±μ ³ - É Í ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö α s(q 2 ) ³μÉ μ μ μ ² É Q<1 ƒô ²Ö ² Î ÒÌ ³μ. ² Ò μ² ²Ö μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ Ìμ Ö É μ Ö μμé É É Ö ³μ ²Ó ÒÌ Î Éμ ³ ² Éμ ÒÌ ±μ É É μ Ô± - ³ É ²Ó Ò³ Î Ö³. μ Ò ² ʱ Ò É μ ³μ μ μ ±μ É ÉÒ α s α crit = α s(q 2 =0) 0,667 0,821 ²Ö ³μ ³μ μ ±μ ²Ö ± ÒÌ ±μ³ α crit =0,300 0,692. In the framework of Poincare covariant quark model and with the help of the phenomenological parameterization of running coupling constant α s(q 2 ) the behavior of running coupling constant is considered in region Q<1 GeV for different regimes. Analysis has been done for pseudoscalar and vector mesons in accordance with requirement that model lepton decay constant and masses calculation agree with experimental data. Possible behavior of α s with α crit = α s(q 2 =0) for freezing regime and α crit = for curved line with peak, which follows from experimental values of lepton decay constant and masses, is discussed. PACS: Pn; Hi; St ˆ ÊÐ Ö ±μ É É ²Ó μ μ ³μ É Ö α s (Q 2 ) Ö ²Ö É Ö μ μ Í É ²Ó ÒÌ Ì ±É É ± ± Éμ μ Ì μ³μ ³ ±. É ±μ É É ± Î É ³ É Ìμ É ³μ ² μ μ, μ μ ÒÌ Š. ³ ÒÌ μ μ μ μ α s (Q 2 ) Ö ²Ö É Ö μ ÉÊ É μ μ ² É (Q <1 ƒô ). ³± Ì Š μ α s (Q 2 ) μ²êî ÕÉ Ï Ö μ ³ Ê μ ÒÌ Ê. ±, Î É μ ²μÉÓ μ É Ì É² ÒÌ μ μ± ³± Ì MS- Ì ³Ò Î α s (Q 2 ) μ Ò É Ö μμé μï ³ ( α QCD Q 2 ) = 4π β 0 ln z Q [ 1 2β 1 ln [ln z Q ] β0 2 + ln z Q + 4β2 1 β 4 0 ln2 z Q β-ëê ±Í μ ²ÖÕÉ Ö Ê Ö³ ( (ln [ln z Q ] 1/2) 2 + β 2β 0 8β1 2 5 )], (1) 4 z Q = Q2 Λ 2, β 0 = n f, β 1 = n f, β 2 = n f n2 f,

2 582.. n f Å Î ²μ ± ±μ ³ ³, ³ ÓÏ ³, Î ³ Î ² Î Ò Q. ² Î μ²õ Ê (1) μ É ± ±μ³ê μ ÉÊ α QCD ³ ²ÒÌ Q 2. ±μ ÊÐ É ÊÕÉ ³ μ μî ² Ò μ Ìμ Ò [1Ä10] (.), ±μéμ ÒÌ μ ±μ É ÉÒ ³μ É Ö ÉÊ É μ μ ² É ÊÐ É μ μé² Î É Ö μé μ - Ð ÖÉμ μ μ Ö (1). ³± Ì É Ê μ ³μ ² ( ³. [11]) ² Ò μ, ÎÉμ μ² μîé É ²Ó Ò³ μ ³ Ö ²Ö É Ö ³μ μ ± ±μ É ÉÒ α s, μ ÖÐ Ö±α crit = α s (Q 2 =0) 0,59 0,78 [4, 12]. ²Ö É ±μ μ μ Ö ²μ ÉÊ É Ö Ëμ μ Ö ³μ ²Ó μ Ö, ±μéμ μ α (2) ( BPT Q 2 ) = 4π [ 1 2β 1 β 0 t B β0 2 ] ln t B Q, t B =ln[ 2 + M 2 ] B t B Λ 2. (2) ² É Ò ³ Éμ Ê É Ö μ²õ Ê É ²Ö É μ μ ² É Î ± Ö - ÉÊ É Ö É μ Ö [8] ( ³. É ± [9,13Ä16]), ³ Éμ ±μ É ÉÒ (1), ÖÉμ μ μ - ɲ μ³ ², ²μ μ μ²ó μ ÉÓ Ò α (1) an (Q 2 )= 4π ( ), (3) β 0 ln z Q 1 z Q Ò ³μ ÉμÖÐ ³Ö ² É Î ±μ ±μ É Éμ ±μ Ä μ²μ Íμ ( ³. [17]). ² É Î ± Ö ÉÊ É Ö É μ Ö μ μ²ö É μ É μ ÉÓ μ É μ ² É Î μ- É (. μ É ), ±μéμ μ μé ÊÉ É Ê É É É μ³ μ Ìμ. μ μ μ μ ÉÓÕ ±μ É ÉÒ (3) Ö ²Ö É Ö Éμ, ÎÉμ Q 2 0 ±μ É É ³ É ±μ Î μ Î : α crit = α s (0) = 4π/β 0 1,4 1,5, Å É μé Ì ³ μ ³ μ μ± μé² - Î μé(1). μ μ ² É Î ±μ É μ μ ³ÊÐ [10] ( ³. É ± [18]) μ É μ ²μ- ²Ó Ö μ μ- ² É Î ± Ö É μ Ö μ ³ÊÐ Š, ³μ ÉÓ α s μé Q 2 μé² Î μé (1). μé [3] ²Ö μ ÑÖ Ö Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ μ μ Ò³ É ÊÖ³, - Í μ Ò³ ÉÖ ²Ò³ ± ± ³, ²μ μ ÔËË ±É ÒÌ ±μ É É, ÒÌ G p -³μ ²Ö³. ±, ²ÊÎ ÊÎ É ÊÌ É² ÒÌ ³³ ±μ É É ²Ó μ μ ³μ - É Ö É ²Ö É μ μ Ò α (2) ( D Q 2 ) [ Q 2p ] 2πp = Q 2p + C p Λ 2p β 0 L p [ 1 2β 1 β 2 0 ] ln L p, (4) L p L p = 1 [ ] Q 2p p ln + C p, C p 1. [7] ²μ ±μ É É α (1) W (Q2 )= 4π ( ( ) p ) z Q + b 1+c β 0 ln z Q 1 z Q 1+b z Q + c Λ 2 (5) ³ É ³ b =1/4 p = c =4 ²Ö μ ÑÖ Ö Š - μ μ±.

3 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² 583 μé [2] μ ÔËË ±É μ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö μ Ò - É Ö Ë μ³ μ²μ Î ± ³ Ò ³ 3 ) α GI (Q 2 )= α k exp ( Q2 4γ 2 (6) k=1 k ±μôëë Í É ³ α 1 =0,25, α 2 =0,15, α 3 =0,2 γ1 2 =1/4, γ2 2 =5/2, γ2 3 = 250. Š μé² Î μ³ê μé μ Ö ±μ É ÉÒ (1) μ ² É ³ ²ÒÌ Q 2 μ É Ò α (1) N (Q2 )= 4π ( ) zq 1, (7) β 0 z Q ln z Q μ²êî μ É μ Ö ²Ó ÒÌ ² É Î ± Ì μ É ±μ É ÉÒ ³μ É Ö ( ³., ³, [9]). μ Ò³ μé² Î ³ μé (1) Ì ÒÏ Ê μ³ö ÊÉÒÌ ±μ É É Š Ö ²Ö É Ö μ² - ³ ² Ò μ É Î Ö ÔËË ±É ÒÌ ±μ É É ³ ²ÒÌ Q 2 (. 1). ˆ ʲÓÉ Éμ Î Éμ ² Ê É, ÎÉμ μ μ μ μé² Î ² ³ÒÌ μé Ì [2Ä4, 7Ä9, 12, 15] ²Ó- ÒÌ ±μ É É Ö Ìμ É Ö ÉÊ É ÊÕ μ ² ÉÓ Q<1 ƒô. μ ² É Q>1 ƒô μ Ì ÔÉ Ì ±μ É É ±É Î ± μ É μ ³ É É- μ ±μ É ÉÒ Š (1). ± ³ μ μ³, ³ É Ö μ É ÉμÎ μ μ²óïμ ³ μ μμ ³μ ² μ Ö - ÊÐ ±μ É ÉÒ α s μ μ² Ë μ³ μ²μ Î ±μ É μ É Î ±μ ³μÉ Í. μôéμ³ê μ μ μ ÒÌ Î μ³ ² μ Éμ É μé± μ - Ï É μ ³ Éμ ±, μ μ²öõð Ì μ ² ÉÓ μ ±μ É ÉÒ Š (μ μ μ ÉÊ É μ μ ² É ). ³ Éμ ± ÊÎ Ö μ Ö α s ³ ²ÒÌ Q 2 μ Éμ É μ²ó μ ³μ - ² Ö ÒÌ μ ÉμÖ μ ² Î ÒÌ Ì ±É É ± μ μ. μμé É É É μ É Î ± Ì Î Éμ Ô± ³ É ²Ó Ò³ ² Î ³ μ² μ μ ÉÓ ± μ ² - μ³ê μ Î Õ μ Ö ÊÐ ±μ É ÉÒ, ±μéμ Ö Ö ²Ö É Ö μ ³ ³ É μ ³μ ². μé Ì É ± Ò ³μ ³ ² ±μ Ê Ò [17, 19] ( ³. É ± [20]), ³± Ì ² ³μ ³ ³μ ² ³ μ μ [21,22] μ μ ² μ μ ³μ μ μ μ Ö. 1. ² Î Ò ÔËË ±É Ò ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö ( ³. (1)Ä(5), (7))

4 584.. ( α ) s Q 2 Ìμ Ö μμé É É Ö ³μ ²Ó ÒÌ Î Éμ ³ ³ μ μ Ô± ³ É ²Ó Ò³ Ò³. μé Ì [3, 6, 7, 23, 24] ²Ö μ Ö μ ³μ μ μ μ Ö Ò² μ²ó μ Ê Ö Ô± ³ É ²Ó Ö Ëμ ³ Í Ö. ±, ³, [23, 24] μ μ ² ʳ³ ÒÌ Jlab Ò²μ ² μ μ Q 2 - μ μ ² É 0,4 1 ƒô. μ μé ² É Ö ³ Éμ ± ÊÎ Ö μ Ö α s (Q 2 ) ÉÊ É - μ μ ² É ³± Ì Ê ± -±μ É μ ± ±μ μ ³μ ², μ μ μ - Í Ì ²ÖÉ É ±μ ³ ²ÓÉμ μ μ ³ ± ( ƒ ). Í Ò ƒ μ ³μ Ò ²μ Ö ³μ μ É μé Ì [25Ä27]. μ Ò³ É μ ³, μ Î ÕÐ ³ μ ³μ μ μ α s (Q 2 ) μ ³ - Éμ ±, Ö ²Ö É Ö Ê ²μ μμé É É Ö ³μ ²Ó ÒÌ Î Éμ Ô± ³ É ²Ó Ò³ Î - Ö³ ² Éμ ÒÌ ±μ É É μ ³ μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ. μ μ Ö μ Ö ³μ ² Ê ³μ ±μ É ÉÒ μ ³ É É- μ ±μ É ÉÒ (1) Q>1 ƒô Ö ²Ö É Ö μ μ² É ²Ó Ò³ Ê ²μ ³. ÔÉμ³ μ- ÊÐ ±μ É ÉÒ ³μ ² Ê É Ö μ³μðóõ ʲÊÎÏ μ Ë μ³ μ²μ Î ±μ ³ É Í (6) ²Ö ÒÌ μ μ α k,γ k (k =1,...,7). 1. Š -Š ˆ Ÿ Š Š Ÿ Œ œ Œ μ μ Ê ± -±μ É ÒÌ ³μ ² Ö ÒÌ É ³ ² É ƒ, μ- É Ö [28]. μ Ò³ É μ ³ ƒ Ö ²Ö É Ö Ê ²μ μì Ö Ê ± - É μ É ± ± ²Ö É ³ ³μ É Ö, É ± ²Ö ³μ É ÊÕÐ Ì Î É Í. ƒ É ± Ò ÕÉ Ê ± - É μ ± Éμ μ ³ Ì ±μ ( ³., ³, [27]). ²ÊÎ É ³Ò ÊÌ ³μ É ÊÕÐ Ì Î É Í ³ ³ m q m Q μμé- É É μ 4- ³ Ê²Ó ³ p 1 = ( ) ω mq (p 1 ), p 1 p2 = ( ) ω mq (p 2 ), p 2 ÔÉμ É μ ³± Ì ³ μ μ ÉμÎ Î μ Ëμ ³ ƒ μ É ± ²Ó μ³ê Ê Õ ²Ö ÊÌÎ É Î μ μ Ö μ μ μ ÉμÖ Ö c μ² μ μ ËÊ ±Í Φ Jμ L,S (k) ³ μ M: L,S 0 VL,S J ;L,S (k, k )Φ Jμ L,S (k ) k 2 dk =(M M 0 )Φ Jμ L,S (k), (8) M 0 = ω mq (k) +ω mq (k) Å ÔËË ±É Ö ³ É ³Ò ³μ É ÊÕÐ Ì Î - É Í, ³ ÕÐ Ì ³ Ê²Ó μé μ É ²Ó μ μ Ö k (k = k ): k = 1 2 (p 1 p 2 )+ (p 1 + p 2 ) M 0 ( [ m 2 Q m 2 q M 0 ωmq (p 2 ) ω mq (p 1 ) ] ). ω M0 (P )+M 0 ²Ö μ Ö ±μ ± É ÒÌ Ö ÒÌ É ³ μ Ìμ ³μ μ ² ÉÓ μé Í ² - ³μ É Ö ³ Ê Î É Í ³. ÔÉμ³ ²Ö μ Ö μ μ Éμ μ μ É Ê Ö- μ É ³Ò ³μ ÊÉ μ²ó μ ÉÓ Ö ² Î Ò μé Í ²Ò. ±μ Ò μ μé Í ²μ Éμ³ É Î ± μ ²Ö É ² Î Ò Ê ± -±μ É Ò ³μ ². Ï ³ ²ÊÎ μ²ó Ê ³ ³ ± ±μ Ò μé Í ² μéò [2], ±μéμ Ò ²ÊÎ μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ É ²Ö É Ê³³Ê ±Ê²μ μ ±μ, ÕÐ - μ μ

5 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² 585 Î É : ˆV (r) = ˆV Coul (r)+ ˆV lin (r)+ ˆV SS (r), ˆV Coul (r) = 4 α s (r) = 4 7 α k erf(τ k r), 3 r 3r [ exp ( b ˆV 2 r 2 ) lin (r) =σr + πbr ˆV SS (r) = 32 (S qs Q ) 9 πm q m Q k=1 ( 1+ 1 ) ] erf(br) + w 0, 2b 2 r 2 7 α k τk 3 exp ( τk 2 r 2 ), ³ É τ k μ ²Ö É Ö μμé μï Ö 1/τk 2 =1/γ2 k +1/b2, erf(x) Å ËÊ ±Í Ö μï μ±, S q, Q Å μ Éμ Ò μ ± ±μ. ²Ö μ²êî Ö μé Í ² (9) Ò² ³ μí Ê ³ ± μ ² ÊÕÐ ³Ê ²Ê [2, 29]: f (r) = d 3 r ρ (r r ) f (r ), k=1 ËÊ ±Í Ö ³ ± c ³ É μ³ b Ò [ ρ (r r )= b3 π exp b (r r ) 2], 3/2 É ± Ë μ³ μ²μ Î ±μ μ μ Ö ÊÐ ±μ É ÉÒ, Ê μ μ ²Ö - ² É Î ± Ì Î Éμ : n=7 ) α s (Q 2 )= α k exp ( Q2 4γ 2. (10) k=1 k μ ±μ²ó±ê μ Î μ Ö ÊÐ ±μ É ÉÒ μ μ μ μ²ó μ μμé É É Ö Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ³μ ²Ó ÒÌ Î Ì ±É É ± μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ, ±μéμ ÒÌ ±μ É É α s (Q 2 = k 2 ) É Ê É Ö, Éμ ³ Éμ ±, μμ Ð μ μ Ö, Ê É ÎÊ É É ²Ó ± Éμ ²μÐ, ±μéμ Ö Ìμ É Ö μ ± μ, ÕÐ μ α s (k 2 ). μ ÔÉμ Î μ Ö É ²Ó μ μ²ó μ ÉÓ ËÊ ±Í Õ É (1), μ É ÉμÎ μ - μ²ó μ ÉÓ μ± ³ Í Õ (10), ±μéμ Ö μ² μ μ μ ÉÓ Ìμ μïμ ÊÎ ÊÕ μ ² ÉÓ Q>1,5 ƒô. ²Ö ³μ ² μ Ö ² Î μ μ μ Ö ±μ É ÉÒ ÉÊ É μ μ ² É μ³μðóõ μí Ê Ò Ë É μ Ö ±μ É ÉÒ (1) Ò ³ (10) ³ μ²êî Ò μ Ò ³ É μ, μé² Î ÕÐ Ì Ö Î ³ α crit Î ³ É ² Ā (μ) = 1 μ μ 0 dk α s (k) π ²Ö μ =2ƒÔ, μí ± ±μéμ μ μ ² μé [3] (É ². 1, 2). ³ ³μ ² Ê É Ö ³μ : Ò É ²Ö É μ μ ³μ μ ±Ê - ÊÐ ±μ É ÉÒ, Î Ö ±μéμ μ μ Î Ö Q 0 ( ³. É ². 1), Éμ μ ³ É Ê É μ ±μ³ ÉÊ É μ μ ² É ( ³. É ². 2). (9) (11)

6 586.. ² Í 1. μ Ò ±μ É ÉÒ (10) ² Î Ò³ α crit ²Ö ³μ ³μ μ ± ( ³.. 2) º μ α crit Ā (2 ƒô ) 1-a 8,809 ± 1,058 0,593 ± 0,070 2-a 3,394 ± 0,324 0,333 ± 0,033 3-a 1,307 ± 0,037 0,207 ± 0,007 4-a 1,078 ± 0,028 0,190 ± 0,006 5-a 0,937 ± 0,041 0,177 ± 0,008 6-a 0,821 ± 0,040 0,166 ± 0,008 7-a 0,667 ± 0,029 0,150 ± 0,006 ² Í 2. μ Ò ±μ É ÉÒ (10) ² Î Ò³ α crit ²Ö ³μ ±μ³ ÉÊ É μ μ ² É ( ³.. 3) º μ α crit Ā (2 ƒô ) 1-b 2,197 ± 0,091 0,289 ± 0,012 2-b 0,000 ± 0,087 0,244 ± 0,011 3-b 0,585 ± 0,047 0,212 ± 0,007 4-b 0,434 ± 0,047 0,198 ± 0,007 5-b 0,797 ± 0,035 0,182 ± 0,006 6-b 0,187 ± 0,040 0,165 ± 0,008 7-b 0,692 ± 0,040 0,155 ± 0,009 8-b 0,300 ± 0,023 0,140 ± 0,007 Î Ö Š -±μ É ÉÒ (1) μï ±, ±μéμ Ò μ²ó ÊÕÉ Ö ²Ö ÒÎ ² Ö - μ ÒÌ ±μôëë Í Éμ, μ²êî Ò μ É μ³ μ ³³Ò, É ² μ ianh/alpha/alpha.html. Ñ ³ ÉμÎ ± Ë É μ Ö ³ Ö É Ö ² Ì ³μ É μé ³ μ ² É μμé É É Ö ±μ É É Š (1).. 2. ³μ ÉÓ ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö ²Ö ³ É Í (1) (10) (c³. É ². 1). Š É ±μ³ μéμ μ Ô± ³ É ²Ó μ Î ÊÐ ±μ É ÉÒ Ö

7 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² ³μ ÉÓ ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö ²Ö ³ É Í (1) (10). μ³ Ë ±μ μμé É É ÊÕÉ μ³ ³ ³μ μ Ö É ². 2 É ²Ó μ μ ±μ É É Ö, μ ²Ö ³ÒÌ Ê Ö³ (1) ² Î- Ò³ ³ ³ μ Ö ÔËË ±É μ ±μ É ÉÒ (10), μéμ μ Š Œ Š -Š ˆ Œ ˆ μ ÉμÖ Ö f P ² Éμ μ μ P (Q q) l + ν l ²Ö μ ± ²Ö μ μ ³ μ P (Q q) μ ² Ê ² Ö Ô² ³ É ³ É ÍÒ Š μäšμ ÖÏ ÄŒ ± Ò V Qq μ ÒÎ μ μ - ²Ö É Ö ² ÊÕÐ ³ μμé μï ³: ( ) 3/2 j μ P 0 Ĵ μ 1 A (0) P,MP in = i P μ f P 2π 2 ωmp (P ), (12) Ô² ±É μ ² Ò ± ²Ó Ò Éμ± Ĵ μ A (0) ±Éμ μ ÉμÖ Ö ³ μ ³ μ M P - ÊÉ Ö É ² ƒ [31]. ±Éμ Ò μ ÉμÖ ÔÉμ³ Ò ³ ÕÉ μ ³ μ ±Ê P,M P P,M P = δ(p P ). μμé É É μ Ï P (Q q) l + ν l É Ö Ò ³ Γ P = G2 F V Qq 2 ( ) 2 m 2 l 8π M P fp 2 1 m2 l MP 2, (13) m l Å ³ ² Éμ l, G F Å ±μ É É ³. ²ÊÎ ² Éμ ÒÌ μ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ V (Q q) l + l μμé μï Ö, - ²μ Î Ò Ò Ö³ (12) (13), ³ÊÉ ( ) 3/2 j μ V 0 Ĵ μ 1 V (0) P,MV,λ = i ε μ λ M V f V in 2π 2 ωmv (P )

8 588.. c ±Éμ μ³ μ²ö Í ε μ λ ±Éμ μ μ ³ μ ³ Ò M V. μμé É É μ Ï V (Q q) l + l É Ö Ò ³ ( Γ V = 4πα2 fv ) m2 l 3 M V MV m2 l MV 2, (14) α Å μ ÉμÖ Ö Éμ ±μ É Ê±ÉÊ Ò. μé Ì [32Ä35] μ²êî Ò μ ÕÐ É ²Ó Ò É ² Ö ²Ö ² Éμ - ÒÌ ±μ É É μ μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ f P, f V ³± Ì Ê ± - ±μ É ÒÌ ³μ ², μ μ ÒÌ ÉμÎ Î μ ³ μ ÒÌ Ëμ ³ Ì ƒ : f P (m q,m Q )= N c π 2 0 dk k 2 ψ P (k) M 2 0 (m q m Q ) 2 ω mq (k) ω mq (k) (m q + m Q ), (15) M 3/2 0 f V (m q,m Q )= N c 2π (ωmq (k)+m q )( ωmq (k)+m Q ) dk k 2 ψ V (k) ωmq (k)+ω mq (k) ω mq (k) ω mq (k) 0 ( ) k ( )( ), (16) ω mq (k)+m q ωmq (k)+m Q N c Å Î ²μ Í Éμ ± ±μ. ²μ Î μ É ²Ó μ É ² ²Ö f P μ²êî μ [36] Ê ± -±μ - É μ ³μ ², μ μ μ ³ ± Éμ μ μ Ë μ É. É ² Ö (15) (16) ²ÖÉ É ±μ³ ²ÊÎ Ìμ ÖÉ ±² Î ± Ò Ö, ±μéμ ÒÌ ±μ É ÉÒ Ö³μ μ μ Í μ ²Ó Ò μ² μ μ ËÊ ±Í ³ μ ±μμ É μ³ μ É É Éμα r =0. 3. Œ Œ ˆ Ï Î μ É Ò Î Ö (8) μé Í ²μ³ (9) μ ³ - Í μ Ò³ ³ Éμ μ³ μ²ó μ ³ μ² μ ÒÌ ËÊ ±Í μ Í ²²ÖÉμ μ μ ±Ê²μ μ ±μ μ ( ²Ö B-³ μ μ ) É μ. μ²ó μ Í μ μ μ ³ Éμ É Ê É Ö Ìμ ³ ³Ê³ ËÊ ±Í μ ² M (m q,m Q,β,w 0,b,σ)= ψ (β) ˆM ψ (β) = ψ ˆM 0 ψ + ψ ˆV ψ, ψ (β) Å μ Ö μ² μ Ö ËÊ ±Í Ö. μé Í ² ³μ ² (9) ³ É ² ÊÕÐ μ μ Ò ³ É Ò: ³ É ÉÖ Ö ²Õμ μ É Ê Ò σ, ³ É ³ ± b ³ É w 0. ± ³ É ³ Ö ²ÖÕÉ Ö ³ Ò ± ±μ m q,q μ Ò ±μ É É α k, γ k, Ì ±É ÊÕÐ μ ÔËË ±É - μ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö. ɳ É ³, ÎÉμ Î Ö ³ É μ β, w 0, σ ÖÉ μé μ³ Éμ ± ±μ.

9 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² 589 ³μÉ ³ μí Ê Ê Ë ± Í Î ² ÒÌ Î ³ É μ μé Í ². - ³ É ² μ Î É μé Í ² μ²óïμ³ ±μ² Î É ³μ ² ² É ² Ì σ =0,18 0,20 ƒô 2 [2, 11, 37, 38], μôéμ³ê Ï Ì Î É Ì Ê ³ μ² ÉÓ, ÎÉμ σ = σ ± Δσ =(0,19 ± 0,01) ƒô 2. (17) ² ³ É μ² μ μ ËÊ ±Í β μ É ²Ó ÒÌ ³ É μ μé Í ² μ ³ ÊÉ ³ Ï Ö É ³Ò Ê : M P,V (β,σ) β =0, βmin, σ M P (w 0,β min, σ) =M P ± ΔM P, (18) MV S=1 (β,σ) MP S=0 (β,σ) = M βmin, σ V M P ± δm vp, (19) f P (m q,m Q,β min )=fexp P ± Δf exp P, (20) f V (m q,m Q,β min )=fexp V ± Δf exp V, (21) Ê Ö (18), (19) Ö ²ÖÕÉ Ö Ê ²μ ³ ³ ³Ê³ É μ ³ Éμ μ, ÎÉμ Ò ³μ ²Ó- Ò Î Ö ³ ³ μ μ μμé É É μ ² Ô± ³ É ²Ó Ò³ Î Ö³. ² Î Ò M P,V Å Ô± ³ É ²Ó Ò Î Ö ³ Ò μ ± ²Ö μ μ ±Éμ μ μ ³ μ μ, ΔM P,V Å Ô± ³ É ²Ó Ö μï ± ³ Ö ÔÉ Ì ³. μ ² Ê - Ö (20), (21) μ Î ÕÉ, ÎÉμ Î Ö ² Éμ μ ±μ É ÉÒ Ö ²Ö μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ, μ²êî Ò ³± Ì Ê ± -±μ É μ ³μ ², μ ² (c³. (15), (16)) ² Ì μï ± Ô± ³ É ²Ó Ò³ Î Ö³ f exp Œ Ò u-, d-, s-± ±μ. μ² Ö, ÎÉμ ±μ É ÉÊÔ É Ò ³ Ò u-, d-± ±μ ² É ²Ó μ Ò [2]: m d m u Δm ud =(4± 1) ŒÔ, (22) μ²êî ³ (18)Ä(21) É ³Ê Ê μ μ ² Éμ ÒÌ ±μ É É μ : { f V (m u,m d,β)=fexp ρ0 ρ0 ± Δfexp, f P (m u,m d,β)=fexp π± ± Δfexp. π± ˆ μ²ó ÊÖ Ô± ³ É ²Ó Ò Ò ²Ö π ± - ρ 0 -³ μ μ [30] fπ P = (130,4 ± 0,04 ± 0,2) ŒÔ, ± fv ρ0 = (156,2 ± 1,2) ŒÔ, μ ² μμé μï μ²êî μ Ò Ö (14) Ô± ³ É ²Ó μ μ Î Ö Ï Ò Γ ρ 0 =(7,02 ± 0,11) ±Ô ²Ö ρ 0 e + e [30], Ìμ ³ ± ² ÊÕÐ ³ Î Ö³ ³ u-, d-± ±μ : m u = (239,8 ± 2,3) ŒÔ, m d = (243,8 ± 2,3) ŒÔ. (23) ³μ É μé μ Ö ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö α s (Q 2 ) Ï É ³Ò Ê M V (β,...) =0, M β K + (β,...)=m K ± ± ΔM K ±, MV S=1 (β,...) MP S=0 (β,...)=m K M K ± ± δm K K ±, (24) f P (m u,m s,β)=fexp K± ± Δfexp K±

10 590.. ² Í 3. Ï Ò Î Ö ³ s-± ± ²Ö ³μ μ Ö α s (c ² Î Ò³ α crit Ā(μ) (11)) º α crit m s,œô º α crit m s,œô 1-a 8,809 ± 1, ,1 ± 34,7 1-b 2,197 ± 0, ,2 ± 27,9 2-a 3,394 ± 0, ,3 ± 32,0 2-b 0,000 ± 0, ,6 ± 27,9 3-a 1,307 ± 0, ,4 ± 28,7 3-b 0,585 ± 0, ,0 ± 28,1 4-a 1,078 ± 0, ,4 ± 29,2 4-b 0,434 ± 0, ,3 ± 28,3 5-a 0,937 ± 0, ,5 ± 30,1 5-b 0,797 ± 0, ,5 ± 29,4 6-a 0,821 ± 0, ,0 ± 30,7 6-b 0,187 ± 0, ,6 ± 30,8 7-a 0,667 ± 0, ,9 ± 31,7 7-b 0,692 ± 0, ,4 ± 31,5 8-b 0,300 ± 0, ,4 ± 33,0 ÊÎ Éμ³ Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ [30] M K + = (493,677 ± 0,016) ŒÔ, fk P ± = (155,5 ± 0,2 ± 0,8 ± 0,2) ŒÔ, ΔM exp = M K M K ± = (397,983 ± 0,261) ŒÔ Î ³ Ò u-± ± (23) μ É ± ʲÓÉ É ³, É ² Ò³ É ². 3 ÊÎ Éμ³ Ô± ³ É ²Ó ÒÌ É μ É Î ± Ì μ Ï μ É Œ Ò c- b-± ±μ. ²Ö ÒÎ ² Ö ² Éμ ÒÌ ±μ É É ÉÖ ²ÒÌ ³ μ μ ³ μ Ìμ ³Ò ³ Ò c-, b-± ±μ. ²Ö Î É μ Î ³ ÉÖ ²ÒÌ c-, b-± ±μ μ²ó Ê ³ Ò ²Ö c c (η c - J/ψ-³ μ Ò) b b (η b - γ (1S)-³ μ Ò) É ³: M η = (2980,3 ± 1,2) ŒÔ, M J/ψ = (3096,916 ± 0,011) ŒÔ, M ηb = (9390,9 ± 2,8) ŒÔ, M γ(1s) = (9460,30 ± 0,26) ŒÔ. (25) μ ±μ²ó±ê ÔÉ É ³Ò μ ÉμÖÉ Î É Í μ ±μ μ ³ Ò, Éμ ²Ö Ë ± Í ³ ± ±μ μ É ÉμÎ μ μ²ó μ ÉÓ Ô± ³ É ²Ó Ò Ò Éμ²Ó±μ ²Ö ² Éμ ÒÌ - μ ±Éμ ÒÌ μ ÉμÖ : fγ(1s) V = (238,4 ± 1,6) ŒÔ, fv J/ψ = (277,6 ± 4) ŒÔ. (26) Ï É ³ Ê, ²μ Î ÒÌ Ê Ö³ (24), μ É ± μ Î Ö³ ³ c-, b-± ±μ, É ² ÒÌ É ². 4. μî ± É ². 4 ²Ö ³ Ò b-± ± ² Í 4. Ï Ò Î Ö ³ c-, b-± ±μ ²Ö ³μ μ Ö α s (c ² Î Ò³ α crit Ā(μ)) º m c,ƒô m b,ƒô º m c,ƒô m b,ƒô 1-a 1,558 ± 0,094 3,506 ± 0,072 1-b 1,466 ± 0,078 Å 2-a 1,481 ± 0,094 3,724 ± 0,069 2-b 1,462 ± 0,077 4,000 ± 0,439 3-a 1,418 ± 0,077 3,917 ± 0,125 3-b 1,433 ± 0,076 3,873 ± 0,135 4-a 1,405 ± 0,076 3,960 ± 0,129 4-b 1,429 ± 0,076 3,883 ± 0,134 5-a 1,392 ± 0,081 4,005 ± 0,110 5-b 1,407 ± 0,077 3,953 ± 0,131 6-a 1,379 ± 0,082 4,049 ± 0,103 6-b 1,383 ± 0,082 Å 7-a 1,358 ± 0,081 4,127 ± 0,105 7-b 1,367 ± 0,085 4,089 ± 0,093 8-b 1,368 ± 0,082 4,072 ± 0,082

11 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² 591 μ Î ÕÉ, ÎÉμ Ê ²μ Ó É Ï Ö É ³Ò Ê, μμé É É ÊÕÐ Ì Ô± - ³ É ²Ó Ò³ Ò³ (25), (26). 4. ˆ ˆŒ œ ƒ α crit Ò μ μ É ³ ²Ó μ μ Î Ö α crit μμé É É μ μ ³μ μ μ ³ μ - Ö α s μ ² ³ μ³μðóõ Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ ²Ö ±μ É É ² Éμ ÒÌ μ μ ± ²Ö ÒÌ ÉÖ ²ÒÌ ³ μ μ (D-, D s -³ μ Ò). ± Î É μ μ μ μ ± É Ö Ò μ μ²ó Ê ³ ± É χ 2. ²Ö ÔÉμ μ ÒÎ ² ³ ² Î Ê χ 2 (α crit )= ( k f P i, exp fi P (m q,m Q,β) ) 2 ( ) δf P 2 ( ) i, exp + δf P 2 (27) i, teor i=1 ²Ö ² Î ÒÌ ³μ μ Ö ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö ³ ³ - ³ ²Ó μ Î. ² Î δfteor P ±²ÕÎ É μ ² μ É, Ö Ò ± ± É μ É Î ± ³ μ ² μ ÉÖ³, μ ± ÕÐ ³ ʲÓÉ É Î Éμ, É ± Ô± - ³ É ²Ó Ò³ μï ± ³ ³ ³ μ μ, μ Î Ö³ ±μéμ ÒÌ Ìμ ² Ó ³ É Ò ³μ ². ² Î χ 2 (α crit ) ³ ÉμÉ Î ±μ³ ² Ê É ³ ÉÓ ² χ 2 k É Ö³ μ μ Ò ( ³., ³, [39]). ˆ μ²ó ÊÖ Ô± ³ É ²Ó Ò Î Ö PDG-2010 [30] f P D = (205,8 ± 8,5 ± 2,5) ŒÔ, fp D s = (273 ± 10) ŒÔ ÒÎ ² Ö ² Éμ ÒÌ ±μ É É μ ± ²Ö ÒÌ ³ μ μ ³± Ì Ê ± -±μ- É μ ³μ ², Ìμ ³ ³μ ÉÓ χ 2 (α crit ) μé ³μ μ Ö α s, ±μéμ Ö É ² É ². 5 ³ É μöé μ ÉÖ³ ÖÉ Ö ³μ ² P ( %). ² ÒÌ É ². 5 μ± Ò É, ÎÉμ ³ ³ ²Ó Ò χ 2 μμé É É μ ³ ± ³ ²Ó- ÊÕ μöé μ ÉÓ ÖÉ Ö P ³μ ±μ³ ÉÊ É μ μ ² É ³ É ³μ ²Ó º 8-b ( ³.. 3, É ². 2), ³μ ³μ μ ±μ ±μ É ÉÒ μ º 7-a ( ³.. 2, É ². 1). ±μ μ Ìμ ³μ μé³ É ÉÓ, ÎÉμ ³μ ² μ³ ³ º 5-a, 6-a º 5-b, 6-b, 7-b ³ ÕÉ É ± μé μ É ²Ó μ Ê Ì μ²óï μöé μ É ³μ ÊÉ ÒÉÓ μ μ Î μ μé μï Ò, É ± ± ± Ì χ 2 /n 1. ² Í 5. Î Ö χ 2 (α crit) (27) μöé μ É ÖÉ Ö ³μ ² P ²Ö ³μ μ Ö α s º χ 2 (α crit) P, % º χ 2 (α crit) P, % 1-a 8,3 1,6 1-b 5,1 7,9 2-a 4,4 10,8 2-b 4,8 9,1 3-a 2,6 26,9 3-b 3,3 19,0 4-a 2,2 35,4 4-b 3,1 21,7 5-a 1,6 45,4 5-b 2,0 36,0 6-a 1,3 52,9 6-b 1,3 52,7 7-a 0,9 63,3 7-b 1,0 60,7 8-b 0,8 67,6

12 592.. ²Ö ²Ó Ï Ì μ Î μ Ìμ ³ μ μ² É ²Ó Ö Ëμ ³ Í Ö. ± ³ - ÉμÎ ±μ³ ³μ ÊÉ ÒÉÓ Ò μ ³ B-³ μ μ. ÉμÖÐ ³Ö, Ï Éμα Ö, ÊÐ É Ê É Î É ²Ó Ò μ μ ² ² Éμ μ ±μ É ÉÒ Ö - μ μ B-³ μ. ± ³ É ²Ó μ Î ² Î Ò (c³. [40Ä44]) f P B V ub =(7,2 10,1) 10 4 ƒô c μ ³ Ò³ μ Î ³ ²Ö V ub =3,93 ± 0,36 [30] μ É ± Î É ²Ó Ò³ μ ³ fb P : fb P = (183,2 257,0) ŒÔ μï ± ³, μ É ÕÐ ³ 40 ŒÔ. ÊÐ É Ê É É ± Î É ²Ó Ò μ É μ É - Î ± Ì ± ÖÌ ² Éμ ÒÌ ±μ É É μ B ± -³ μ μ : μé fb P = ŒÔ [45] μ fb P = (230 ± 23) ŒÔ μé [46]. Ï ³ ²ÊÎ ²Ö μ É ³ ²Ó μ μ ³ ³μ μ ±μ º 7-a ±μ É É ² Éμ - μ μ = (226,3 ± 4,7) ŒÔ, (28) f P B ²Ö ³ ±μ³ º 8-b ³ ³, ÎÉμ f P B = (217,0 ± 4,7) ŒÔ. (29) Î (29) Ìμ μïμ μ ² Ê É Ö Ò³ É μ É Î ±μ μ Œ- ± Ö [47]: f P B = (216,0 ± 22,0) ŒÔ, μ μ É ÉμÎ μ ² ±μ μé ÒÌ Ê BaBar Belle [40,42,44], Ìμ ÖÐ Ì Ö ² Ì fb,exp P = (246,8 ± 45,6) ŒÔ. Š Ò³ Ê BaBar Belle ² Î (28). ± ³ μ μ³, c ÊÎ Éμ³ ÊÐ É ÊÕÐ Ì μ ² μ É Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ μ ² Éμ Ò³ ±μ É É ³ ÉÖ ²ÒÌ ³ μ μ ³μ μ μ²μ ÉÓ, ÎÉμ μ ³μ - Ò³ μ ³ ±μ É ÉÒ α s Ö ²ÖÕÉ Ö ³Ò º 7-a α crit =(0,667 0,821)±0,040, É ± ³Ò º 7-b, 8-b, α crit =(0,300 0,692) ± 0,040. Ï Ê²ÓÉ ÉÒ μ² μ ² ÊÕÉ Ö Î É ³ [2, 4, 49] ( ³. É ². 6) ÊÐ - É μ μé² Î ÕÉ Ö μé ÒÌ [24, 50]. ɳ É ³, ÎÉμ É Ë Í μ ÉÓ μ μ Î μ Ì ±É μ Ö μ ³ Éμ ± Ê É Ö, μ ±μ²ó±ê μ μ μ ³ É Ā(μ), ± ±μéμ μ³ê ÎÊ É É ² Ò μ μ, Ö μ ³ α s ±μ μ, Î É μ μ μ³ê ³ Ê²Ó Ê Q. ² Í 6. Î Ö α crit ² Î ÒÌ ³μ ²ÖÌ μ Ìμ Ì α crit μé 0,53 0,60 [4] 0,757 [49] 0,60 [2] 1,4 1,5 [8, 15] 3,14 [24, 50] 0,667 0,821 É μé ( ³ ³μ μ ±μ ) 0,300 0,692 É μé ( ³ ±μ³)

13 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² ËË ±É Ò ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö ² Î ÒÌ μ Ìμ Ì Ê ± -±μ É μ ³μ ² (± Ò 5, 6). 1 Å ² É Î ± Ö É μ Ö ±μ Ä μ²μ Íμ ( ³. (3)); 2 Å G p-³μ ²Ó μ Ö α s (4) ( É ² ³. [3]); 3 Å ÔËË ±É Ö ±μ É É α s ( É ² ³. [20, 48]); 4 Å ÉÊ É Ö Ëμ μ Ö ³μ ²Ó μ Ö α s ( ³. [4, 12]); 5 Å ÔÉ μé ( ³Ò º 7-b, 8-b, ³. É ². 2); 6 Å ÔÉ μé ( ³Ò º 6-a, 7-a, ³. É ². 1) É É ²Ó μ, ± ± ² Ê É É ². 1 2, Î Ö Ā(μ) ²Ö ± Î É μ ² Î ÒÌ ³μ ³μ μ ±μ ±μ³ ² ± ² É ² Ì 0,140 0,166. Š ± Ò²μ μé³ Î μ [4], Î Āfit(μ) =0,18±0,01(exp.)±0,02(th.), μ²êî μ ÊÉ ³ Ë É μ Ö Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ [3], Ö μ μ²óï ³ μ ³ μ μî Ò³ Î ³ α s (MZ 2 ) = 0,125 ± 0,003(exp.) ± 0,004(th.) μ Õ μ ³ Ò³ α s (MZ 2 )=0,1184 ± 0,0007. μôéμ³ê μ²êî Ò μ μé Î Ö Ā(μ) = 0,140 0,166 μ² μμé É É ÊÕÉ Ô± ³ É ²Ó Ò³ Ò³ [3]. ˆ É ². 5 μ² μîé É ²Ó Ò³ Ö ²Ö É Ö μ α s ±μ³ (± Ö 5. 4). ²Ö Ö. 4 É ² Ò ² Î Ò ³μ É μ Ö ÔËË ±É μ ±μ É ÉÒ α s ÉÊ É μ μ ² É ² Î ÒÌ μ Ìμ Ì Ê ± -±μ É μ ³μ ² (± Ò 5, 6). ²Ö ÊÉμÎ Ö μ Ö ÔËË ±É μ ±μ É ÉÒ ² É ²Ó μ μ É μ² Ï μ- ± ² ² Î ÒÌ Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ. Š ˆ μé ²μ ³ Éμ ±, μ μ²öõð Ö μí ÉÓ μ ÊÐ ±μ É ÉÒ Š ÉÊ É μ μ ² É. μ μ ³ Éμ ± ² É É μ μμé É É Ö Î Éμ, μ μ ³ÒÌ ³± Ì ²ÖÉ É ±μ ± ±μ μ ³μ ² ( Ê ± -±μ É- Ö ³μ ²Ó) ³ ± ±μ Ò³ μé Í ²μ³ (9), Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ μ ³ ³ ±μ É É ³ ² Éμ ÒÌ μ μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ. ²Ö ʲÊÎÏ Ö ÉμÎ μ É Î ² ÒÌ Î Éμ μ²ó Ê É Ö Ë μ³ μ²μ Î ± Ö ³ É Í Ö α s (Q 2 ), ²μ Ö μé [2].

14 594.. ²Ö ² μ Ö μ² ³μ μ μ Ö ±μ É ÉÒ Š Ò²μ ³μ ² μ μ 15 ³μ ² Î Ò³ α crit = α s (0) ³μ ÉÓÕ μé Q 2 ÉÊ É μ μ ² É ( ³. É ². 1, 2). ˆ μ²ó μ ² Éμ ÒÌ ±μ É É ³ ÉÖ ²ÒÌ (B, D, D s ) ³ μ μ μ μ²ö É Ê É μ ÉÓ ÍÒ μ² μ É ³ ²Ó μ μ μ Ö Éμα Ö Ô± ³ É ²Ó- ÒÌ ÒÌ: α crit = 0,667 0,821 ²Ö ³ ³μ μ ± ²Ö ± ÒÌ ±μ³ α crit =0,300 0,692. Éμ ² μ É.. μ²μ Íμ Ê, A. E. μ μìμ ÊÎ É ±μ ³ μ Éμ- É μ É Î ±μ Ë ± ˆŸˆ É ³Ê² ÊÕÐ μ Ê Ö ±μ ʲÓÉ Í. ˆ Š ˆ 1. Richardson J. L. The Heavy Quark Potential and the Υ, J/Ψ Systems // Phys. Lett. B V. 82, No. 2. P. 272Ä Godfrey S., Isgur N. Mesons in a Relativized Quark Model with Chromodynamics // Phys. Rev. D V. 32. P. 189Ä Dokshitzer Y. L., Khoze V. A., Troian S. I. Speciˇc Features of Heavy Quark Production. LPHD Approach to Heavy Particle Spectra // Phys. Rev. D V. 53. P. 89Ä Badalian A. M., Kuzmenko D. S. Freezing of QCD Coupling Alpha(s) Affects the Short Distance Static Potential // Phys. Rev. D V. 65. P Alekseev A. I., Arbuzov B. A. Analyticity and Minimality of Nonperturbative Contributions in Perturbative Region for Alpha(s)-bar // Mod. Phys. Lett. A V. 13. P. 1747Ä Boucaud P. et al. Lattice Calculation of 1/p 2 Corrections to Alpha(s) and of Lambda(QCD) in the MOM Scheme // JHEP V. 04. P Webber B. R. QCD Power Corrections from a Simple Model for the Running Coupling // JHEP V. 10. P Shirkov D. V., Solovtsov I. L. Analytic Model for the QCD Running Coupling with Universal Alpha(s)-bar(0) Value // Phys. Rev. Lett V. 79. P. 1209Ä Nesterenko A. V. Analytic Invariant Charge in QCD // Intern. J. Mod. Phys. A V. 18. P. 5475Ä ±Ê².. ƒ²μ ²Ó Ö μ μ- ² É Î ± Ö É μ Ö μ ³ÊÐ Š ±μéμ Ò ²μ Ö // Ÿ T. 40, º 5. C. 1351Ä Kalashnikova Yu. S., Nefediev A. V., Simonov Yu. A. QCD String in Light-Light and Heavy-Light Mesons // Phys. Rev. D V. 64. P Badalian A. M., Kuzmenko D. S. A Short Distance Quark Antiquark Potential // Phys. At. Nucl V. 67. P. 561Ä Milton K. A., Solovtsov I. L., Solovtsova O. P. An Analytic Method of Describing R-related Quantities in QCD // Mod. Phys. Lett. A V. 21. P. 1355Ä Milton K. A., Solovtsov I. L., Solovtsova O. P. Remark on the Perturbative Component of Inclusive Tau Decay // Phys. Rev. D V. 65. P Shirkov D. V., Solovtsov I. L. Ten Years of the Analytic Perturbation Theory in QCD // Theor. Math. Phys V P. 132Ä Nesterenko A. V. New Analytic Running Coupling in Spacelike and Timelike Regions // Phys. Rev. D V. 64. P

15 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² Baldicchi M., Prosperi G. M. Running Coupling Constant and Masses in QCD, the Meson Spectrum // AIP Conf. Proc V P. 152Ä Bakulev A. P., Mikhailov S. V., Stefanis N. G. Fractional Analytic Perturbation Theory in Minkowski Space and Application to Higgs Boson Decay into a b b Pair // Phys. Rev. D V. 75. P Baldicchi M., Prosperi G. M., Simolo C. Extracting Infrared QCD Coupling from Meson Spectrum Baldicchi M. et al. Bound State Approach to the QCD Coupling at Low Energy Scales // Phys. Rev. Lett V. 99. P Baldicchi M., Prosperi G. M. Regge Trajectories and Quarkonium Spectrum from a First Principle Salpeter Equation // Phys. Lett. B V P. 145Ä Prosperi G. M., Baldicchi M. BetheÄSalpeter and DysonÄSchwinger Equations in a Wilson Loop Context in QCD, Effective Mass Operator, q anti-q Spectrum // Fizika B V. 8. P. 251Ä Deur A. et al. Experimental Determination of the Effective Strong Coupling Constant // Phys. Lett. B V P. 244Ä Deur A. et al. Determination of the Effective Strong Coupling Constant α s,g1 (Q 2 ) from CLAS Spin Structure Function Data // Phys. Lett. B V P. 349Ä Coester F., Polyzou W. N. Relativistic Quantum Mechanics of Particles with Direct Interactions // Phys. Rev. D V. 26. P. 1348Ä Keister B. D., Polyzou W. N. Relativistic Hamiltonian Dynamics in Nuclear and Particle Physics // Adv. Nucl. Phys V. 20. P. 225Ä Š ÊÉμ.., μ ͱ.. Œ μ Ö Ëμ ³ Ê ± - É μ ± Éμ μ ³ Ì ± μ É Ê±ÉÊ Ò μ É ÒÌ É ³ // Ÿ , º Ä Dirac P. A. M. Forms of Relativistic Dynamics // Rev. Mod. Phys V. 21. P. 392Ä Gromes D. Theoretical Understanding of Quark Forces. Heidelberg, p. Preprint Inst. of Theor. Phys. No. HD-THEP Nakamura K. et al. The Review of Particle Physics // J. Phys. G V. 37. P ² Ó±. Œ. ³³Ò ³ Ë ±Ê Ô² ±É μ ² μ μ ³μ É Ö. Œ.: μ Éμ³ É, ² Éμ ÒÌ μ ³± Ì Ê ± -±μ É μ ± ±μ μ ³μ- ² // Íi AH ² Ê.. Ëi.-³ É. ʱ º 2. C. 93Ä , Š ÊÉμ.. Šμ³ Éμ μ ± Ö μ²ö Ê ³μ ÉÓ ± μ μ ²ÖÉ É ±μ ³ ²ÓÉμ- μ μ ³ ± // É. ³ ±. μ. Ê -É. É É.- ÊÎ.. Í. Ò Ä Š ÊÉμ.. ² ±É μ ² Ò μ É ² ± Ì ³ μ μ ²ÖÉ É ±μ ³μ ² μ É ÒÌ ± ±μ // Ÿ , º Ä Š ÊÉμ.., μ ͱ.. μ É μ Ëμ ³Ë ±Éμ μ μ É ÒÌ É ³ μ³μðóõ μ μ - Ð μ É μ ³Ò Ä ±± É ²Ö Ê Ò Ê ± // Œ , º Ä Jaus W. Relativistic Constituent Quark Model of Electroweak Properties of Light Mesons // Phys. Rev. D V. 44. P. 2851Ä Ebert D., Faustov R. N., Galkin V. O. Quark-Antiquark Potential with Retardation and Radiative Contributions and the Heavy Quarkonium Mass Spectra // Phys. Rev. D V. 62. P ²... μ²ê² Éμ Ò Ò μ ± ²Ö ÒÌ ³ μ μ ³ μ μ Ëμ ³ ²ÖÉ É ±μ ³ ²ÓÉμ μ μ ³ ± // Ÿ , º Ä ²μ± μ.. Œ É ³ É Î ± ³ Éμ Ò ² Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ±É μ ±É μ μ μ - ÒÌ ² // Ÿ , º Ä1163.

16 Aubert B. et al. A Search for B + τ + ν with Hadronic B Tags // Phys. Rev. D V. 77. P Aubert B. et al. A Search for B + τ + ν // Phys. Rev. D V. 76. P Adachi I. et al. Measurement of B τ + ν τ Decay with a Semileptonic Tagging Method Schwartz A. J. B + and D s + Decay Constants from Belle and Babar // AIP Conf. Proc V P. 299Ä Aubert B. et al. Search for the Rare Leptonic Decays B + l + + ν l (l = e, μ) // Phys. Rev. D V. 79. P Ali Khan A. et al. B Meson Decay Constants from NRQCD // Phys. Lett. B V P. 132Ä Penin A. A., Steinhauser M. Heavy-Light Meson Decay Constant from QCD Sum Rules in Three- Loop Approximation // Phys. Rev. D V. 65. P Gray A. et al. The B Meson Decay Constant from Unquenched Lattice QCD // Phys. Rev. Lett V. 95. P Nesterenko A. V., Papavassiliou J. The Massive Analytic Invariant Charge in QCD // Phys. Rev. D V. 71. P Ganbold G. QCD Running Coupling in Low-Energy Region // Phys. Rev. D V. 81. P Deur A. The Strong Coupling Constant at Large Distances // AIP Conf. Proc V P. 281Ä284. μ²êî μ 4 Ë ²Ö 2010.

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy P13-2014-14.. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3,,. ʳÌÊÊ Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ Ÿ ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ² ² Œƒ Œˆ, Ê, μ Ö 3 ˆ É ÉÊÉ Ë ± É Ì μ²μ Œ,

Διαβάστε περισσότερα

ˆ Œ ˆ Ÿ ˆ ˆŸ Ÿ - ˆ ˆ Šˆ Š ˆŸˆ

ˆ Œ ˆ Ÿ ˆ ˆŸ Ÿ - ˆ ˆ Šˆ Š ˆŸˆ Ó³ Ÿ. 2015.. 12, º 1(192).. 256Ä263 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ ˆ Ÿ ˆ ˆŸ Ÿ - ˆ ˆ Šˆ Š ˆŸˆ.. ƒê,.. μ Ö, ƒ.. ³μÏ ±μ 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ μ Ò μμé μï Ö ³ Ê μ ³ Ê ³Ò³ μ Í μ Ò³ ² Î ³ μ ³ É μ- ÊÕÐ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 5(147).. 777Ä786 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ ˆŒˆ Šˆ Œ Š ƒ ˆŒ œ ƒ - Ÿ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ± μ, ÎÉμ ² ³ Ö Éμ³ μ-ô³ μ μ μ ±É μ³ É μ Ìμ É μ μ ³μ² ±Ê² CN CO 2 N 2. ±

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 6(148).. 865Ä873. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê É É, μ Ö

Ó³ Ÿ , º 6(148).. 865Ä873. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê É É, μ Ö Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 6(148).. 865Ä873 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. Š ˆŒ Œ ˆ ˆ Š - ˆ - LHC.. ³μ,.. μ μö,.. Ö±μ,.. Ê ±μ Î Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê É É, μ Ö ³μÉ μ ³μ μ ÉÓ μ Ê Ö Éμ - É Éμ - μ μ ³ ³ 700, 1000, 1500, 2000 3000

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ä664

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ä664 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2017.. 48.. 5.. 653Ä664 ˆ Œ ˆ ˆ e + e K + K nπ (n =1, 2, 3) Š Œ ŠŒ -3 Š - ˆ Œ Š -2000 ƒ.. μéμ Î 1,2, μé ³ ±μ²² μ Í ŠŒ -3: A.. ß ±μ 1,2,. Œ. ʲÓÎ ±μ 1,2,.. ̳ ÉÏ 1,2,.. μ 1,.. ÏÉμ μ 1,.

Διαβάστε περισσότερα

P ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É.

P ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É. P13-2011-120. ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É E-mail: sobolev@nrmail.jinr.ru μ μ². ƒ., ˆ μ Œ.., μ ± Î.. P13-2011-120 É μ ± ²Ö ³ Ö μ² ÒÌ Î Ö ÒÌ ±Í Ò É Ö Ô± ³ É ²Ó Ö

Διαβάστε περισσότερα

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2013.. 44.. 5 ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ É μë Î ± É ÉÊÉ ³.. ƒ. ±μ, ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± Š, ²³ - É, Š Ì É ˆ 1535 Œ 1537 μ² Ò Î Ö Ì É 1537 μé Í ²Ò μ² μ Ò ËÊ ±Í 1539 ² Ò ³ Éμ Ò Î É 1541

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Ÿ Œ Ÿ.. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ö Ì μ ÊÌ É³μ Ë μ μ ² Ö ³ ± ³ ²Ó μ³ Ö μ³ Êɱ μé 0,8 μ 1,2 Œ É μ μ ³ Ê²Ó μ É μ ±μ ²ÊÎ Ô ± Éμ μ² 5 ±Ô

Διαβάστε περισσότερα

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Ó³ Ÿ. 2007.. 4, º 5(141).. 719Ä730 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Š Œ Œ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ μéò μ ³ Õ ±μ Í É Í CO 2 O 2 ϲ μì

Διαβάστε περισσότερα

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 1 Š ƒ ˆ ˆŸ Å Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ÉÉÊ,. Ê μ μ ± Ö μ Í Ö Ö ÒÌ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 855Ä862 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. . ƒ. ² ͱ 1,.. μ μ Íμ,.. μ²ö,.. ƒ² μ,.. ² É,.. ³ μ μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Œμ μ μ,. Œ.

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 855Ä862 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. . ƒ. ² ͱ 1,.. μ μ Íμ,.. μ²ö,.. ƒ² μ,.. ² É,.. ³ μ μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Œμ μ μ,. Œ. Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 855Ä862 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ œ ˆŠ Ÿ ˆŸ Š Ÿ Š. ƒ. ² ͱ 1,.. μ μ Íμ,.. μ²ö,.. ƒ² μ,.. ² É,.. ³ μ μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Œμ μ μ,. Œ. Ð ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ Ö ± É μ É Êα Ê ±μ ÒÌ μéμ μ

Διαβάστε περισσότερα

ƒ Š ˆ Šˆ Š Œˆ Šˆ Š ˆŒ PAMELA ˆ AMS-02

ƒ Š ˆ Šˆ Š Œˆ Šˆ Š ˆŒ PAMELA ˆ AMS-02 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2017.. 48.. 5.. 582Ä588 œ ˆ Œ ˆ Š Ÿ Š Œ ƒ Š ˆ Šˆ Š Œˆ Šˆ Š ˆŒ PAMELA ˆ AMS-02.. ² ± 1, Š. Œ. ²μͱ 2,.. μ μ³μ²μ 1,. ˆ. Ê 2,.Œ.ƒ ²Ó 2,.. Ê 1,.. Š ²²μ 1, 2,.. ŠÊ Íμ 1,,.. ʱÓÖ μ 1,. ƒ. Œ

Διαβάστε περισσότερα

P Ò±,. Ï ± ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ. Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ. ² μ Ê ². Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï

P Ò±,. Ï ± ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ. Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ. ² μ Ê ². Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï P15-2012-75.. Ò±,. Ï ± ˆ Œ ˆŸ ˆ, š Œ ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ ˆ ˆ, Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ ² μ Ê ² Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï Ò±.., Ï ±. P15-2012-75 ˆ ³ Ö μ Ì μ É, μ Ñ ³ ÒÌ μ É Ì ³ Î ±μ μ μ É μ Íμ Ö ÕÐ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 2(131).. 105Ä110 Š 537.311.5; 538.945 Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆŠ ˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ œ ƒ Œ ƒ ˆ ˆ Š ˆ 4 ². ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³ É É Ö μ ² ³ μ É ³ Í ² Ö Ê³ μ μ ³ É μ μ μ²ö

Διαβάστε περισσότερα

Œ - ˆ Ÿ ŒˆŠ Š ˆŸ Š ˆ Š ˆ ˆŸ Œ Œ ˆŒ œ Œ

Œ - ˆ Ÿ ŒˆŠ Š ˆŸ Š ˆ Š ˆ ˆŸ Œ Œ ˆŒ œ Œ Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 1(171).. 100Ä111 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ Œ - ˆ Ÿ ŒˆŠ Š ˆŸ Š ˆ Š ˆ ˆŸ Œ Œ ˆŒ œ Œ -ˆ ˆ Œ. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ʲ,, ˆ..Š Öαμ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± ˆ ŠÊ Î Éμ

Διαβάστε περισσότερα

.. ƒ²μ É, Œ. Œ Ï,. Š. μé ±μ,..,.. ³ μ μ, ƒ.. ÒÌ

.. ƒ²μ É, Œ. Œ Ï,. Š. μé ±μ,..,.. ³ μ μ, ƒ.. ÒÌ 13-2016-82.. ƒ²μ É, Œ. Œ Ï,. Š. μé ±μ,..,.. ³ μ μ, ƒ.. ÒÌ ˆ Œ ˆŸ Š Š Š ( ) ƒ ˆ ˆ ˆŒ Œ Ÿ Š Œ Š ˆŒ NA62. I. ˆ Œ ˆŸ Ÿ Œ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É ƒ²μ É... 13-2016-82 ² ³ Éμ μ²μ Ö μ ÒÌ μ μ²μ± Éμ ±μ É ÒÌ Ëμ

Διαβάστε περισσότερα

Š ˆ œ Ÿ ˆ œ Œ Œ ƒ ˆ Œ Œ LEPTA

Š ˆ œ Ÿ ˆ œ Œ Œ ƒ ˆ Œ Œ LEPTA Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 7(136).. 78Ä83 Š 537.533.33, 621.384.60-833 Š ˆ œ Ÿ ˆ œ Œ Œ ƒ ˆ Œ Œ LEPTA ( ).. μ²éêï±,.. Ò±μ ±,. ƒ. Šμ Í,.. Šμ μé,. ˆ. μì³ Éμ,.. Œ ² Ìμ, ˆ.. Œ ϱμ,.. ²μ,.., ˆ.. ²,.. μ,.. ³ μ,. Œ. Ò,

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 3(180).. 313Ä320

Ó³ Ÿ , º 3(180).. 313Ä320 Ó³ Ÿ. 213.. 1, º 3(18).. 313Ä32 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆŸ ƒ ƒ Ÿ ˆ Š ˆ Šˆ Š ŒŒ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Œ ˆŠ.. μ a, Œ.. Œ Í ± μ,. ƒ. ²Ò ± a ˆ É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ μ ±μ ± ³ ʱ, Œμ ± ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ˆ œ Š Œ ˆ Œ.. Ëμ μ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± ² É Î ± ³μÉ μ Ëμ ³ μ ²Ó μéμî ÒÌ Ô² ±É μ ÒÌ Êαμ, Ö ±μéμ ÒÌ Î É Î μ É ² μ μ ³, Éμ± ³, ÒÏ ÕÐ ³ ²Ó μ Î Éμ± ²Ó. Ê

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ º 3[120] Particles and Nuclei, Letters No. 3[120]

Ó³ Ÿ º 3[120] Particles and Nuclei, Letters No. 3[120] Ó³ Ÿ. 2004. º 3[120] Particles and Nuclei, Letters. 2004. No. 3[120] Š 621.384.633.5/6 Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ Š ˆ Ÿ Ÿ ˆ ˆ.. Œ ϱµ 1,.. µ 1,.. ³ µ 1,. Œ. Ò 1, ƒ.. Ê ±µ 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê Œµ ±µ ± µ Ê É Ò É ÉÊÉ

Διαβάστε περισσότερα

ƒ Š ˆ ˆ ˆˆ. ƒ. Ê ÖÏμ a,.. Š Ê,.. Šμ²μ ÊÉμ a, ƒ..œ ÍÒ a,. ƒ. Œμ²μ± μ a,.. ± a a Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

ƒ Š ˆ ˆ ˆˆ. ƒ. Ê ÖÏμ a,.. Š Ê,.. Šμ²μ ÊÉμ a, ƒ..œ ÍÒ a,. ƒ. Œμ²μ± μ a,.. ± a a Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 1(130).. 101Ä110 Š 621.386.85 ˆ Œ Š Ÿ Œ ƒ Š ˆ ˆ ˆˆ. ƒ. Ê ÖÏμ a,.. Š Ê,.. Šμ²μ ÊÉμ a, ƒ..œ ÍÒ a,. ƒ. Œμ²μ± μ a,.. ± a a Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, Œμ ± ²Ö

Διαβάστε περισσότερα

ˆŒˆ ˆŸ ˆ Œ ƒ LEPTO/JETSET Ÿ ˆ ƒ

ˆŒˆ ˆŸ ˆ Œ ƒ LEPTO/JETSET Ÿ ˆ ƒ Ó³ Ÿ. 2014.. 11, º 4(188).. 817Ä827 Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ ˆŒˆ ˆŸ ˆ Œ ƒ LEPTO/JETSET Ÿ ˆ ƒ Ÿ.. ² ± Ì,. Œ. ŠÊ Íμ,.. μ ± Ö 1, Œ. ƒ. μ ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ò Ê²ÓÉ ÉÒ ³ ÒÌμ μ ÉÖ ²ÒÌ μ μ É μ μ ²Ê μ±μ - Ê Ê μ³ Ö

Διαβάστε περισσότερα

P É Ô Ô² 1,2,.. Ò± 1,.. ±μ 1,. ƒ. ±μ μ 1,.Š. ±μ μ 1, ˆ.. Ê Ò 1,.. Ê Ò 1 Œˆ ˆŸ. ² μ Ê ² μ Ì μ ÉÓ. É μ ±, Ì μé μ Ò É μ Ò ² μ Ö

P É Ô Ô² 1,2,.. Ò± 1,.. ±μ 1,. ƒ. ±μ μ 1,.Š. ±μ μ 1, ˆ.. Ê Ò 1,.. Ê Ò 1 Œˆ ˆŸ. ² μ Ê ² μ Ì μ ÉÓ. É μ ±, Ì μé μ Ò É μ Ò ² μ Ö P11-2015-60. É Ô Ô² 1,2,.. Ò± 1,.. ±μ 1,. ƒ. ±μ μ 1,.Š. ±μ μ 1, ˆ.. Ê Ò 1,.. Ê Ò 1 Œ Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œˆ ˆŸ ƒ Š ˆŒ Š ² μ Ê ² μ Ì μ ÉÓ. É μ ±, Ì μé μ Ò É μ Ò ² μ Ö 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 Œμ μ²ó ± μ Ê É Ò

Διαβάστε περισσότερα

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ 13-2009-159.. ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ Š ˆŒ œ ˆ ˆ ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ ² μ Ê ² ² ±É Î É μ ƒê.., ± É.., Ëμ μ.. 13-2009-159 ± ³ É ²Ó μ ² μ Ê ² Î Ö ³ É μ μ μ²ö Ð Í ² Î ± - ³³ É Î μ μ ³ É μ ³

Διαβάστε περισσότερα

Œ ˆ ˆŸ ˆ Š ˆ ƒ Š Œ Š Š

Œ ˆ ˆŸ ˆ Š ˆ ƒ Š Œ Š Š Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 4Ä5(174Ä175).. 654Ä665 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ ˆ ˆŸ ˆ Š ˆ ƒ Š Œ Š Š.. ÊÉ ±μ,. ˆ. ƒμ μ μ,.. μ Í,.. μ Í,.. μ Í, Š.. É μ,.. Œμ Î ±,.. μ, ƒ.. Ê ±μ,.. ³Êϱ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ ±Í μ Ò ±μ³ ² ± ʱ²μÉ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ ƒ ˆŠˆ œ Š Šˆ Š ˆ ILC Ÿ ƒ ˆ ˆ ƒ ˆ ˆŸ.. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ É ± ʲÓÉ ±μ μé± Ì Ô² ±É μ ÒÌ Î, ÉÒ ³

Διαβάστε περισσότερα

P ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Š ³ÒÏ,.. ± ˆ ŒˆŠˆ Š ˆŠ

P ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Š ³ÒÏ,.. ± ˆ ŒˆŠˆ Š ˆŠ P9-2008-53 ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Š ³ÒÏ,.. ± ˆ ŒˆŠˆ Š ˆŠ ˆ Œ MATLAB Š ³ÒÏ ƒ.., Š ³ÒÏ.., ±.. P9-2008-53 Î ÉÒ ³ ± Êα Í ±²μÉ μ Ì É ³ MATLAB É ÉÓ μ± μ ³μ μ ÉÓ ³ Ö Œ LAB ²Ö ÊÎ ÒÌ Î - Éμ Ë ± Ê ±μ É ², Î É μ É ²Ö μ Ö

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŸ ˆ ˆŸ ˆ ˆŒ ˆˆ Ÿ Œˆ 10 B

ˆ ˆŸ ˆ ˆŸ ˆ ˆŒ ˆˆ Ÿ Œˆ 10 B Ó³ Ÿ. 2013.. 10, º 4(181).. 566Ä571 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. Š ˆŒ ˆ ˆŸ ˆ ˆŸ ˆ ˆŒ ˆˆ Ÿ Œˆ 10 B.. ˆ μ, ˆ.. μ ±μ,.. ŠÊ Ó³ μ,.. ³ μ,. ˆ. Î,.. ÖÎ±μ ²Ó μ μ Ê É μ Ê É μ ÖÉ ƒμ Ê É Ò ÊÎ Ò Í É μ ±μ Í Ä ±μ-ô É Î ± É ÉÊÉ

Διαβάστε περισσότερα

P ²ÒÏ,.. μ μ Š ˆ ˆ Ÿ ˆ

P ²ÒÏ,.. μ μ Š ˆ ˆ Ÿ ˆ P13-2013-6.. ²ÒÏ,.. μ μ ƒ ˆ Šˆ Š Š ˆ -2Œ. Œ ƒ Š Š ˆ ˆ Ÿ ˆ ²ÒÏ.., μ μ.. P13-2013-6 É Î ± Ê ± ±Éμ ˆ -2Œ. ³ É Ò Ìμ μ μ ÔËË ±É ±É μ É μ É μ Ö μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ ² μ Ö Ìμ ÒÌ ÔËË ±Éμ ±É μ É - ±Éμ ˆ -2Œ, Ò μ² μ μ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ

ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 2(144).. 219Ä225 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Œ Œ ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ.. Šμ ²μ a,.. Š,.. μ ±μ,.. Ö a,.. ² ± a,.. ² Õ± a a ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ Œμ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆˆ Œˆ C Z =47 50 Œ Œ ˆ ˆ Œ ˆ 23 ŒÔ

ˆ ˆˆ Œˆ C Z =47 50 Œ Œ ˆ ˆ Œ ˆ 23 ŒÔ P15-2014-58.. Š ³Ö,.. ŠÔ μ²² 1,.. ± μ,.. ²Ó,. ƒ. ²μ, ƒ.. μ ±μ,.. ³ É, ƒ. Ÿ. É μ Ê ˆ ˆ ˆ ˆ Œ ˆ ˆˆ Œˆ C Z =47 50 Œ Œ ˆ ˆ Œ ˆ 23 ŒÔ ² μ Ê ² Ÿ Ö Ë ± E-mail: karamian@nrmail.jinr.ru 1 ˆ ² μ É ²Ó ± Ö ² μ Éμ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ œ ˆ ˆ ˆ Šˆ Œ ˆ ˆ Š ˆ Ÿ Œˆ ˆ Œˆ ŒŠ Œ ˆ Ÿ

ˆ œ ˆ ˆ ˆ Šˆ Œ ˆ ˆ Š ˆ Ÿ Œˆ ˆ Œˆ ŒŠ Œ ˆ Ÿ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2009.. 40.. 6 ˆ œ ˆ ˆ ˆ Šˆ Œ ˆ ˆ Š ˆ Ÿ Œˆ ˆ Œˆ ŒŠ Œ ˆ Ÿ ˆ Œ.. Ê μ, ƒ. ƒ. ³Ö,.. Éμ ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 1603 ˆ ˆ ˆŸ ˆ ˆ œ Š Œ ˆ Ÿ 1614 Î μ μ Ö É ²Ó μ μ μ É É±. 1614 μöé μ ÉÓ μ μ Ö

Διαβάστε περισσότερα

P ² Ì μ Š ˆ Œˆ Š Œ Œˆ. ² μ Ê ² Nuclear Instruments and Methods in Physics Research.

P ² Ì μ Š ˆ Œˆ Š Œ Œˆ. ² μ Ê ² Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. P1-2017-59.. ² Ì μ ˆ Š ˆ ˆ ƒˆ ˆˆ γ-š ƒ Œˆ Š ˆ Œˆ Š Œ Œˆ ² μ Ê ² Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A E-mail: zalikhanov@jinr.ru ² Ì μ.. P1-2017-59 μ ÒÏ ÔËË ±É μ É É Í γ-± Éμ μ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ - Œ ˆ Œˆ Šˆ ˆ ƒˆ

ˆ ˆŠ - Œ ˆ Œˆ Šˆ ˆ ƒˆ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2005.. 36.. 6 Š 536.1 ˆ ˆŠ - Œ ˆ Œˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ ˆ Š Š ˆ Œˆ (Š 100- ˆ ˆ ).. ÊÌ μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ. ˆ Ÿ... 1282 ˆ ˆ ˆ Šˆ ˆ : Œ ˆŠˆ Š Œ ˆ ŒˆŠ 1286 Œˆ ˆ Œ ˆ ˆ- Š Œ ˆ ŒˆŠˆ 1299 ˆ ˆ ˆŠ

Διαβάστε περισσότερα

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É P13-2009-117.. μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, ±Ä Ï, μ²óï 2 Ì μ²μ Î ± Ê É É, Õ ², μ²óï μ... P13-2009-117 μ ³ μ ³μ² ±Ê²Ö ÒÌ Êαμ

Διαβάστε περισσότερα

P ² μ Ê ² ƒ μ²μ Ö μë ± . Œ Ò, μ Ö. 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 É μ Ò É Ì μ²μ, Ê 3 ˆ É ÉÊÉ Ÿ±ÊÉ μ ²³ Š ( ),

P ² μ Ê ² ƒ μ²μ Ö μë ± . Œ Ò, μ Ö. 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 É μ Ò É Ì μ²μ, Ê 3 ˆ É ÉÊÉ Ÿ±ÊÉ μ ²³ Š ( ), P18-2013-132.. ² ± Ì 1, 2,. Œ. Ò É Í± 1, 2,.ˆ. ³ÖÉ 1, 2,.. Ê 1, 2,.. Š μ μ 1, 2, ƒ. Œ. ± É 3,.. ±μ 2,.. ͱ 1, 2,.. μ μ 1, 2,.. μ ± 1, 2,.. ² ³ É 1, 2,.. ²³ 1, 2, Œ. ƒ. μ ±μ 1, 2,.Œ. ² 1, 2,. ƒ. μ 2,..

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ä ƒê ± Ö, Œ.. μ² μ μ²μ,.. Ò±μ. ³ ± Ê É É, ³, μ Ö

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ä ƒê ± Ö, Œ.. μ² μ μ²μ,.. Ò±μ. ³ ± Ê É É, ³, μ Ö ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2017.. 48.. 5.. 722Ä729 ˆƒƒ ˆ ˆŸ Œ ˆ.. ƒê ± Ö, Œ.. μ² μ μ²μ,.. Ò±μ ³ ± Ê É É, ³, μ Ö ³μÉ Ö μ ³μ μ É Ï Ö ± ²Ö μ μ ±Éμ É É μ ³μ- ². ³μ ², ² ÊÕÐ ³³ É Î μ, ³μÉ Ò Ê ²μ Ö ÒÎ ² Ö ³ μ μ μ. ² ÊÕÉ

Διαβάστε περισσότερα

Ÿ Ÿ ˆ ˆ Šˆ ƒˆˆ (Ÿ ) Ÿ ˆ ƒˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ ( Ÿ ).

Ÿ Ÿ ˆ ˆ Šˆ ƒˆˆ (Ÿ ) Ÿ ˆ ƒˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ ( Ÿ ). Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 6(169).. 1007Ä1023 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ Ÿ Ÿ ˆ ˆ Šˆ ƒˆˆ (Ÿ ) Ÿ ˆ ƒˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ ( Ÿ ). œ Š ˆŒ ˆ ˆ Š Œ ˆ Ÿ.. ²,.Œ. ²μ, Œ.. ƒ ²,.. ƒê μ, Œ. ƒ. Š Ò±μ,.. Šμ² ±μ,.. Šμ,.. Œ ÍÒ ±

Διαβάστε περισσότερα

P ² ± μ. œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ. μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008.

P ² ± μ. œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ. μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008. P3-2009-104.. ² ± μ ˆ ˆ Š Š ˆ œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008. ² ± μ.. ²μ μ ± μé±²μ μé ÓÕÉμ μ ±μ μ ±μ ÉÖ μé Ö μ³μðóõ É μ μ ³ ²ÒÌ Ô P3-2009-104 ÓÕÉμ

Διαβάστε περισσότερα

Š Ÿ Š Ÿ Ÿ ˆ Œ ˆŠ -280

Š Ÿ Š Ÿ Ÿ ˆ Œ ˆŠ -280 Ó³ Ÿ.. 2012.. 9, º 8.. 89Ä97 Š Ÿ Š Ÿ Ÿ ˆ Œ ˆŠ -280 ƒ. ƒ. ƒê²ó ±Ö,.. Ê, ƒ.. Š ³ÒÏ,.. Š ³ÒÏ,. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³ É É Ö Ò μ±μî ÉμÉ Ö Ê ±μ ÖÕÐ Ö É ³ ÉÒ ³μ μ μ Éμ Ö - ÒÌ ±Í ³. ƒ.. ² μ Ñ μ μ É ÉÊÉ Ö

Διαβάστε περισσότερα

Œ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆŒŒ ˆˆ ˆ..

Œ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆŒŒ ˆˆ ˆ.. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2009.. 40.. 7 ˆ ˆ Šˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ Š Œ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆŒŒ ˆˆ ˆ.. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± ˆ 103 Šˆ œ Œ Š ˆ ˆ 106 ˆˆ ˆ ˆŸ Šˆ œ ˆ 114 Š Š ˆˆ ˆˆ Ÿ ˆ œ ƒ Œ Šˆ- œ œ? 116 ˆ ƒ Œ Šˆ œ œ œ Œ Ÿ ˆ ˆ ˆŸ ˆ ˆ Š ƒ

Διαβάστε περισσότερα

P ƒ. Œ. ʳ Ö,. É ±, ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ² μ. Š -ŒˆŠ Š : Œ ˆ, œ,

P ƒ. Œ. ʳ Ö,. É ±, ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ² μ. Š -ŒˆŠ Š : Œ ˆ, œ, P13-2013-108 ƒ. Œ. ʳ Ö,. É ±, ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ² μ Š -ŒˆŠ Š : Œ ˆ, œ, Œ ˆ Š ˆ ʳ Ö ƒ. Œ.. P13-2013-108 Š -³ ± μ ±μ : μ ³μ μ É, Ò Ê²ÓÉ ÉÒ, μ ² ³Ò ±É Ò μé μ Ò ÕÉ Ö ËÊ ±Í μ ²Ó Ò μ ³μ μ É Ò É Éμ

Διαβάστε περισσότερα

Š ˆ ˆ Š ˆ ˆˆ. ˆŸ Š ˆ Œ Š ˆ. ƒ. Š ³ ±

Š ˆ ˆ Š ˆ ˆˆ. ˆŸ Š ˆ Œ Š ˆ. ƒ. Š ³ ± ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2003.. 34.. 4 Š 539.12.04 ƒ Ÿ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Š ˆ ˆ Š ˆ ˆˆ. ˆŸ Š ˆ Œ Š ˆ. ƒ. Š ³ ± ƒ ˆˆŒ, Šµ µ², Œµ ±µ ± Ö µ ²., µ Ö.. ³ Ê Ï ± µ Ê É Ò Ê É É, µ± Ò, µ Ö.. ʲ µ ÊÎ µ- ² µ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö µ Ë ±

Διαβάστε περισσότερα

ŒˆŠ Š ˆ Š ˆ ˆ ˆ œ ƒ ƒˆƒ Š ƒ.. ˆÏÌ μ,.. ²

ŒˆŠ Š ˆ Š ˆ ˆ ˆ œ ƒ ƒˆƒ Š ƒ.. ˆÏÌ μ,.. ² ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2007.. 38.. 2 ŒˆŠ Š ˆ Š ˆ ˆ ˆ œ ƒ ƒˆƒ Š ƒ.. ˆÏÌ μ,.. ² ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ, Œƒ, Œμ ± μ ³Ê² Ê É Ö μ É Ö μ²ê³ ± μ ±μ Î ± Ö ³μ ²Ó, μ μ²öõð Ö ÊÎ ÉÓ ² Ö Ëμ - ³ Í μ ÒÌ,

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ. ʲ ±μ ±

Ó³ Ÿ , º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ. ʲ ±μ ± Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ ˆ ˆ Œ ˆŒ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ ˆŠ ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ÿ. ʲ ±μ ± ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± μ²ó ±μ ± ³ ʱ, Š ±μ, μ²óï Œ É ³ É Î ±μ ±μ³

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1

Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1 P13-2011-43 Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1 Š ˆ ˆ Œ Š Œ ˆ Š ˆ - ˆ ˆ Œ ˆ ˆŸ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1 Í μ ²Ó Ò ÊÎ μ-êî Ò Í É Ë ± Î É Í Ò μ± Ì Ô -

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 3(187).. 431Ä438. Š. ˆ. ±μ,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. μ² ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 3(187).. 431Ä438. Š. ˆ. ±μ,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. μ² ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2014.. 11, º 3(187).. 431Ä438 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ ˆŒ Š Š Š ƒ ˆŸ ŠˆŒ Œ ˆ Œ Š. ˆ. ±μ,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. μ² ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé É ² Ò Ê²ÓÉ ÉÒ ÊÎ Ö ³ μéò Éμ ±μ É ÒÌ Ëμ ÒÌ É Ê μ± ( É μê) Ì

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Œ ˆ ˆŸ Š Œˆ Šˆ. Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± 2 Î ± Ë ±Ê²ÓÉ É Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Œ ˆ ˆŸ Š Œˆ Šˆ. Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± 2 Î ± Ë ±Ê²ÓÉ É Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2015.. 46.. 1 ƒˆ ˆŸ ƒ Š Š ƒ Š ˆŒ Š Š Œ ˆ ˆŸ Š Œˆ Šˆ Šˆ ƒˆ.. Éμ μ 1,.. ʲμ 1,.. μ Î 1,. ˆ. ƒ ²± 1,2,.. É μ 1,.. μ Ê ±μ 1,2,. Œ. μ μ 1,.. μ 1, 1 ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4(195).. 969Ä Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ

Ó³ Ÿ , º 4(195).. 969Ä Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ Ó³ Ÿ. 2015.. 12, º 4(195).. 969Ä980 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ Š Œ ˆ ƒ ˆˆ Ÿ ˆŸˆ. Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë Î

Διαβάστε περισσότερα

.. μ,. ˆ. É,.. ³ ²ÓÖ μ, ƒ.. ± 1,.. Š ±μ ± 2,.. Œ É μë μ,.. ± Ëμ μ,. Œ. μ μ 2, ƒ.. Ê ±μ,.. ÊÉ 2, ˆ. ƒ. ³ 1,.. ±

.. μ,. ˆ. É,.. ³ ²ÓÖ μ, ƒ.. ± 1,.. Š ±μ ± 2,.. Œ É μë μ,.. ± Ëμ μ,. Œ. μ μ 2, ƒ.. Ê ±μ,.. ÊÉ 2, ˆ. ƒ. ³ 1,.. ± P8-2012-14.. μ,. ˆ. É,.. ³ ²ÓÖ μ, ƒ.. ± 1,.. Š ±μ ± 2,.. Œ É μë μ,.. ± Ëμ μ,. Œ. μ μ 2, ƒ.. Ê ±μ,.. ÊÉ 2, ˆ. ƒ. ³ 1,.. ± ˆ ˆ ˆ Š Š ˆŸ Š ˆ ƒ ˆ Œ Ÿ Š ˆ œ ƒ Š Œ Š NICA (2012Ä2015.) 1 ˆˆÉÊ μ±μ³ μ ³..., Š Ó

Διαβάστε περισσότερα

P Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ. ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï

P Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ. ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï P16-2010-38 Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± ˆ Š ˆ ˆ Š ˆ ˆŸ Œ Š Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï ƒ Ò ± Œ... P16-2010-38 ² ±μôëë Í É ± Î É ²ÊÎ Ö μéμ μ³ Êα μ³μðóõ ±μ³ Í μ μ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 6(190) Ä1142. DESY, ƒ ³ Ê, ƒ ³ Ö European XFEL, GmbH, ƒ ³ Ê, ƒ ³ Ö ±Êʳ-,

Ó³ Ÿ , º 6(190) Ä1142. DESY, ƒ ³ Ê, ƒ ³ Ö European XFEL, GmbH, ƒ ³ Ê, ƒ ³ Ö ±Êʳ-, Ó³ Ÿ. 2014.. 11, º 6(190).. 1134Ä1142 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ Š ˆ ˆŸ ŒˆŠ Š œ ˆ Ÿ Š. Ò a,1,. μ ±μ a,. ƒ Íμ a,. ³ÖÉ a,. Ê μ a, Œ. ±μ a,,2, Ÿ. ƒ Õ É,. Õ,3,. μ ±μ,. É,. ²,. Ò,4 a Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê DESY, ƒ ³

Διαβάστε περισσότερα

Œˆ ˆ ƒ ˆŸ Ÿ ˆ ˆ Ÿ Œˆ ˆ

Œˆ ˆ ƒ ˆŸ Ÿ ˆ ˆ Ÿ Œˆ ˆ Ó³ Ÿ. 2017.. 14, º 1(206).. 176Ä189 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œˆ ˆ ƒ ˆŸ Ÿ ˆ ˆ Ÿ Œˆ ˆ.. Š μ,. ˆ. Š Î 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé ³ É É Ö μ²êî μ μ μ μ μ ² Ö Êα ÉÖ ²ÒÌ μ μ ÊÐ Ö ³ Ï μ³μðóõ ± μ Ö Êα μ μ Ì μ É. ± μ μ ÊÐ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ƒ. ˆ. μ μ. Í μ ²Ó Ò ² μ É ²Ó ± Í É ŠÊ Î Éμ ± É ÉÊÉ, Œμ ± Ÿ ˆ ˆ Š Ÿ ˆ ˆ Š Ÿ ˆ Œ ˆ ˆ Š Ÿ ˆŸ - ˆˆ 1375

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ƒ. ˆ. μ μ. Í μ ²Ó Ò ² μ É ²Ó ± Í É ŠÊ Î Éμ ± É ÉÊÉ, Œμ ± Ÿ ˆ ˆ Š Ÿ ˆ ˆ Š Ÿ ˆ Œ ˆ ˆ Š Ÿ ˆŸ - ˆˆ 1375 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2011.. 42.. 5 ˆ Šˆ ˆ Š ˆŒ œ ˆ ˆ Šˆ Œ - ˆˆ ƒ. ˆ. μ μ Í μ ²Ó Ò ² μ É ²Ó ± Í É ŠÊ Î Éμ ± É ÉÊÉ, Œμ ± ˆ 1372 Ÿ ˆ ˆ Š Ÿ ˆ ˆ Š Ÿ ˆ Œ ˆ ˆ Š Ÿ ˆŸ - ˆˆ 1375 Š ˆŒ œ ˆ ˆ Šˆ Œ - - ˆˆ 1409 Œˆ ˆ ˆ Šˆ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(205) Ä1486 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. . ³ μ 1, ƒ. μ μë,. μ,. ŠÊ² ±μ,. Œ ² μ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 7(205) Ä1486 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. . ³ μ 1, ƒ. μ μë,. μ,. ŠÊ² ±μ,. Œ ² μ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 06.. 3, º 7(05).. 479Ä486 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ˆŒ œ ˆ ˆ - Š Ÿ ˆ Œ Š ƒ ˆŸ. ³ μ, ƒ. μ μë,. μ,. ŠÊ² ±μ,. Œ ² μ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ ±É NICA ±²ÕÎ É Ö É ³Ê Ô² ±É μ μ μ μì² Ö Êαμ Ö ÒÌ Î É Í μ μ² μ Ô μ

Διαβάστε περισσότερα

ˆŸ ˆ Œ ˆ ˆ œ Š Œ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ŒˆŠ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆŠ 235-V3

ˆŸ ˆ Œ ˆ ˆ œ Š Œ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ŒˆŠ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆŠ 235-V3 Ó³ Ÿ. 2014.. 11, º 6(190).. 1232Ä1242 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆŸ ˆ Œ ˆ ˆ œ Š Œ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ŒˆŠ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆŠ 235-V3 ƒ.. Š ³ÒÏ 1,.. Šμ É μ³,.. Œμ μ μ,.. ³ μ μ,. Œ. Ò 2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé É ² Ò

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 1(130).. 92Ä100. Éμ±ÏÒ ± ± ³ Ö, ˆ É ÉÊÉ μ²μ, É ² μ μ²μ ³³Ê μ²μ, Š ²ÓÍ, μ²óï

Ó³ Ÿ , º 1(130).. 92Ä100. Éμ±ÏÒ ± ± ³ Ö, ˆ É ÉÊÉ μ²μ, É ² μ μ²μ ³³Ê μ²μ, Š ²ÓÍ, μ²óï Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 1(130).. 92Ä100 Š 575.224.23: 539.125.4 ˆ ˆ Œ Œ ˆ Š Š Š ˆŸ ˆ ŠˆŒ Š Œ š ˆ ƒ ˆ ˆ Ÿ ˆ ˆ.. ƒμ μ Ê a, Œ. -Š ³ Ó ± a,,. Œ. Í a,.. Š a, ƒ.. Œ ÍÒ a,. ƒ. Œμ²μ± μ a a Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Éμ±ÏÒ

Διαβάστε περισσότερα

ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144

ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144 Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 4Ä5(174Ä175).. 647Ä653 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144 ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,ˆ..Š Ö, Ÿ. ʲ ±μ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± μ²ó ±μ ± ³ ʱ, Š ±μ, μ²óï ÔÉμ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 3(194).. 673Ä677. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,ˆ..Š Ö, Ÿ. ʲ ±μ ±

Ó³ Ÿ , º 3(194).. 673Ä677. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,ˆ..Š Ö, Ÿ. ʲ ±μ ± Ó³ Ÿ. 2015.. 12, º 3(194.. 673Ä677 Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ ˆŸ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆŠ ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,ˆ..Š Ö, Ÿ. ʲ ±μ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± μ²ó ±μ ± ³ ʱ, Š ±μ, μ²óï μé É ² Ò Ê Ö Ö Î ² Ò Ê²ÓÉ ÉÒ,

Διαβάστε περισσότερα

P Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200

P Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200 P9-2011-62. Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200 Î.. P9-2011-62 É μ É μ μ Í μ μ Ö μ ±μ Êα Ê ±μ É ²Ö -200 É ² μ μ Ê É μ É μ Í μ μ Ö Ò ÒÌ μ - ±μ, ±μéμ μ Ö ²Ö É Ö Î ÉÓÕ É ³Ò μ É ± Êα ²

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4Ä5(174Ä175).. 682Ä688 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ

Ó³ Ÿ , º 4Ä5(174Ä175).. 682Ä688 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 4Ä5(174Ä175).. 682Ä688 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ œ ˆŸ FlexCtrl SCADA Ÿ Œ ˆ ˆˆ Š ˆ.. ± Ëμ μ 1,.. ² ±μ, Š.. ÒÎß, ˆ.. μ,.. ʱ Ï ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê É ÉÓ μ Ò É Ö μ ³³ Ö Î ÉÓ Éμ³ É Í Ê ±μ É ² ²

Διαβάστε περισσότερα

Œ. Ì,,.. Ê Ï,,,. ˆ Ò±μ,,,. ³ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Š Ì ± Í μ ²Ó Ò Ê É É ³. ²Ó-, ²³ - É, Š Ì É

Œ. Ì,,.. Ê Ï,,,. ˆ Ò±μ,,,. ³ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Š Ì ± Í μ ²Ó Ò Ê É É ³. ²Ó-, ²³ - É, Š Ì É Ó³ Ÿ. 3.., º 6(83).. 89Ä83 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ Š ƒ ˆŸ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆŸ Œ. Ì,,.. Ê Ï,,,. ˆ Ò±μ,,,. ³ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Š Ì ± Í μ ²Ó Ò Ê É É ³. ²Ó-, ²³ - É, Š Ì É ² É Î ± ÒÎ ² Ò Ô ² É μ μ É ² É μ μ μ ÉμÖ

Διαβάστε περισσότερα

P ˆ.. Ö±μ 1,.. ²μ 1,..ˆ μ 1,.. μ²μ μ 1,2,.. μ ² μ 3,.. É ±μ 1,.. 4. Š ƒ ˆ ˆ Š Š ˆ Š ˆ Šˆ. ² μ Ê ² Ó³ Ÿ

P ˆ.. Ö±μ 1,.. ²μ 1,..ˆ μ 1,.. μ²μ μ 1,2,.. μ ² μ 3,.. É ±μ 1,.. 4. Š ƒ ˆ ˆ Š Š ˆ Š ˆ Šˆ. ² μ Ê ² Ó³ Ÿ P10-2012-138 ˆ.. Ö±μ 1,.. ²μ 1,..ˆ μ 1,.. μ²μ μ 1,2,.. μ ² μ 3,.. É ±μ 1,.. 4 Š ƒ ˆ ˆ Š Š ˆ Š ˆ Šˆ ² μ Ê ² Ó³ Ÿ 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ μë ±, ÊÐ μ 3 ˆ É ÉÊÉ μë ± ±² ɱ,

Διαβάστε περισσότερα

( ˆ Š ƒ ˆ ).. Ì Ó,. Œ. µ

( ˆ Š ƒ ˆ ).. Ì Ó,. Œ. µ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2002.. 33.. 2 Š 530.145.61 Š Š ˆŸ, ˆ œ œ, ( ˆ Š ƒ ˆ ).. Ì Ó,. Œ. µ Ñ e Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê ˆ 348 Š ˆ ˆ ˆŸ ƒˆˆ 350 Š ˆ Œ ˆ 355 Œ Ì ³ µ µ µ Î µ É 356 ³ Ò ÊÌ, É Ì, Î ÉÒ Ì δ- Ó µ Ö³ ² µ Ò³

Διαβάστε περισσότερα

Ÿ Ÿ Œ ƒ ˆ Ÿ ˆ Œ Š ˆ Š Œ Ÿ ˆ ˆŠ ˆ DECRIS-SC

Ÿ Ÿ Œ ƒ ˆ Ÿ ˆ Œ Š ˆ Š Œ Ÿ ˆ ˆŠ ˆ DECRIS-SC Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 1(130).. 45Ä62 Š 530.145 Ÿ Ÿ Œ ƒ ˆ Ÿ ˆ Œ Š ˆ Š Œ Ÿ ˆ ˆŠ ˆ DECRIS-SC. ƒ. Ð ±μ a,.. ÌÉ a,.. μ μ³μ²μ a,. ƒ. μ ±μ a,.. μ ±μ a,. ˆ. ͱμ a,.. ³ É a,. Œ. μ a,.. Ë ³μ a,.. ˆ μ a, ˆ.. Š Ê a, Œ.

Διαβάστε περισσότερα

An approach is given in relativistic nuclear physics which is based on the application of the similarity laws, symmetry of solutions and other

An approach is given in relativistic nuclear physics which is based on the application of the similarity laws, symmetry of solutions and other ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 1998, Œ 29,.3 Š 539.171.1 Ÿ ˆ ˆ Š Ÿ Ÿ Ÿ ˆ ˆŠ : ˆ œ 4- Š, ˆŒŒ ˆˆ ˆ, ˆ ˆ ˆŸ Š Ÿ ˆ, ˆ, Œ ˆŒ ˆŠˆ.Œ. ²,.. ² Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê ˆ 578 ˆ Œ Œ ˆ Šˆ Œ. ˆŒŒ ˆŸ Œ ˆ ˆŠ 581 ˆ ˆ ˆŸ Š Ÿ ˆ. ˆ œ Š 593

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4(181).. 501Ä510

Ó³ Ÿ , º 4(181).. 501Ä510 Ó³ Ÿ. 213.. 1, º 4(181.. 51Ä51 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Š ˆ ƒ ˆ ˆŸ Ÿ ƒ Ÿ Ÿ ˆ ˆ Š ˆˆ ƒ ˆ ˆˆ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê 2 Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± ƒ ÒÎ ² É μ Ô - ³ Ê²Ó ²Ö ³ É ± Š. Ò Ï É Í μ Ò Ô Ö ³μ³

Διαβάστε περισσότερα

DANSSino: ˆ ˆ ˆ ƒ Š DANSS. ² μ Ó³ Ÿ. 1 ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, Œμ ±

DANSSino: ˆ ˆ ˆ ƒ Š DANSS. ² μ Ó³ Ÿ.   1 ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, Œμ ± 13-2013-127 ˆ. ƒ. ² ± 1,.. ²μ,.. Ê,. ƒμ, Œ.. ²μ 1,. ƒ. μ μ, ˆ.. É ±μ,.. Éʲ,.. Šμ Ö± 1,.. Œ,.. Œ Õ± 1,. ƒ. μ ±μ 1,. ƒ. ²ÓÏ ±,.. μ μ,.. Ê³Ö Í,.. Ê μ 1,.. ² ³ É,.. É μ É 1,.. 1,. ˆ. ±μ ± 1, ˆ.. Ìμ³ μ 1,..

Διαβάστε περισσότερα

P ƒ. Œμ²μ± μ,. Š. ŠμÎ,.. Î,.. ʱμ,.. ²Ó ˆ ˆ Šˆ, Ÿ Œˆ ˆ Œˆ. ² μ Ê ² ³ Ö Ò μ± Ì Ô.

P ƒ. Œμ²μ± μ,. Š. ŠμÎ,.. Î,.. ʱμ,.. ²Ó ˆ ˆ Šˆ, Ÿ Œˆ ˆ Œˆ. ² μ Ê ² ³ Ö Ò μ± Ì Ô. P12-2016-63. ƒ. Œμ²μ± μ,. Š. ŠμÎ,.. Î,.. ʱμ,.. ²Ó ˆ œ ˆ ƒ ˆ ˆŸ ˆ ˆ Šˆ, Š ƒ ˆ ŠˆŒˆ Ÿ Œˆ ˆ Œˆ ² μ Ê ² ³ Ö Ò μ± Ì Ô E-mail: molokan@jinr.ru Œμ²μ± μ. ƒ.. P12-2016-63 μ É Ê²ÓÉ Ë μ² Éμ μ μ ²ÊÎ Ö μ² ÔÉ ² ËÉ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Œ Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ 58. ˆ. Œ. ƒμ É. Œμ ±μ ± μ Ê É Ò É ÉÊÉ Ô² ±É μ ± ³ É ³ É ± (É Ì Î ± Ê É É), Œμ ±

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Œ Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ 58. ˆ. Œ. ƒμ É. Œμ ±μ ± μ Ê É Ò É ÉÊÉ Ô² ±É μ ± ³ É ³ É ± (É Ì Î ± Ê É É), Œμ ± ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 1 Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ ƒ ˆ Šˆ š Š ƒ Œ ˆ Š Š Ÿ ˆˆ ˆ. Œ. ƒμ É Œμ ±μ ± μ Ê É Ò É ÉÊÉ Ô² ±É μ ± ³ É ³ É ± (É Ì Î ± Ê É É), Œμ ± ˆ 49 ˆ ˆ Šˆ Šˆ 50 ˆ ˆ Œ ˆ ˆˆ ˆ Š 54 Œ Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ 58 ˆ ˆ

Διαβάστε περισσότερα

Š Œ -Ÿ Š ˆŸ Ÿ Œˆ ˆ Œˆ.ˆ. Ê ÉÒ²Ó ±

Š Œ -Ÿ Š ˆŸ Ÿ Œˆ ˆ Œˆ.ˆ. Ê ÉÒ²Ó ± ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2000, Œ 31,. 2 539.172+;539.173 Š Œ -Ÿ Š ˆŸ Ÿ Œˆ ˆ Œˆ.ˆ. Ê ÉÒ²Ó ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê a ˆ 273 ˆŸ ˆ ˆ Š Œ ˆ 277 Î ± Ö ± É 277 Î Ö µ µ Ö ±µ³ Ê -Ö µ Ò µµé µï Ö ²Ö Ï ±µ³ Ê - 278 Ö É É É

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 1(206).. 133Ä143 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 1(206).. 133Ä143 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 217.. 14, º 126.. 133Ä143 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ Œ Œˆ ˆŸ ŒˆŠ Š.. Š μ,. ˆ. Š Î 1, ˆ.. Š ² Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé μ²êî Ò Ê Ö ²Ö Î É ± ² Ëμ ³ μ Ö ³ ± μ Êαμ. Š ² μ Éμ É ÊÌ μμ ÒÌ Ë ³ Ê ³ r 1,2 ³ Ï Ê μ³ r

Διαβάστε περισσότερα

P ˆ.. Œμ ±μ ±μ,. ˆ. ˆ Ó±μ,.. Š ²μ

P ˆ.. Œμ ±μ ±μ,. ˆ. ˆ Ó±μ,.. Š ²μ P10-2012-134 ˆ.. Œμ ±μ ±μ,. ˆ. ˆ Ó±μ,.. Š ²μ ƒ ŒŒ ˆŸ ƒ Š Œ Œ Œμ ±μ ±μ ˆ.., ˆ Ó±μ. ˆ., Š ²μ.. P10-2012-134 μ ³³ Ö μî μ Ê ² ±É μ³ É Œ μé μ ÖÐ Éμ³ É Í μí É Í ³, μ μ- ³ÒÌ ±É μ³ É Ì ±Éμ ˆ -2. μì Ö ³ Ö Ëμ ³

Διαβάστε περισσότερα

Œ ƒ ˆ ˆˆ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œµ ± ˆ ˆˆ Œ ƒ ˆ ˆˆ 1051 Ð ³ Î Ö 1051 Î ± Ö É Í Ö 1059

Œ ƒ ˆ ˆˆ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œµ ± ˆ ˆˆ Œ ƒ ˆ ˆˆ 1051 Ð ³ Î Ö 1051 Î ± Ö É Í Ö 1059 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2002.. 33.. 5 Š 530.145 Œ ˆ Œ ˆ Œ ƒ ˆ ˆˆ.. Œ µ µ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œµ ± ˆ ˆˆ Œ ƒ ˆ ˆˆ 1051 Ð ³ Î Ö 1051 Î ± Ö É Í Ö 1059 µ ³µÉ Í Ö µéò 1070 ˆ Š Œ ˆ Œ ˆ 1077 ³ ɵ µ µ³ É Î Ö ³µ ²Ó 1078 ³

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 7(156.. 6Ä69 Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ ˆŒ ˆ - ˆ ƒ ˆ ˆ ˆŸ Š -Œ ˆ Šˆ ˆ.. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± É ÉÓ μ Ò ÕÉ Ö ²μ Í Ò - μ Ò ² É Ö ³ ÖÉÓ Ì ÒÎ ² ÖÌ, μ²ó ÊÕÐ Ì ±μ ± 4- μ Ò. This paper

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 81Ä ² Ì μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 81Ä ² Ì μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 2(131).. 81Ä100 Š 537.52.523 ˆ Š ˆ ˆŒ œ ƒ ƒ ƒ ˆ ˆŸ.. ² Ì μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé Ò Ê²ÓÉ ÉÒ ÊÎ Ö Ô² ±É μ μ ² Ò Ê ±μ μ ÒÌ μ μ²μî ÒÌ ± ³ Ì μ ² É Ìμ ² Ò É ³. Ò ³ ² ÉÊ Ò ³ Ò Ì ±É É ± ±

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 6(190) Ä1133. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 6(190) Ä1133. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2014.. 11, º 6(190).. 1122Ä1133 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. Š ˆŒ ˆ ˆŸ ˆŸ ÄŸ ˆ Š ˆˆ LHC.. Šμ μ ²Ö ±μ, Œ..,.. ³ Éμ 1,. ƒ. Ê²Ó Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé É ² Ò Ê²ÓÉ ÉÒ ÒÎ ² μ ² μ É Î Ö μí ²² Ä Ÿ Ô s =13 Ô. ³μÉ

Διαβάστε περισσότερα

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Ó³ Ÿ. 204.., º 4(88).. 768Ä776 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Š ˆ Œ ˆ Š Œ ˆ Œ. Œ. Ò Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ËË ±É μ ÉÓ ³ μ μμ μ μé μ ±Í μ μ μ²ó μ ³ Ô² ±É μ μ μ μì² Ö É μé ÊÌ ³ É μ : ÔËË ±É μ É

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ä490. ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± œ ƒ ˆƒ 459

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ä490. ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± œ ƒ ˆƒ 459 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2017.. 48.. 3.. 452Ä490 œ ˆƒ ˆ ƒ Ÿ ˆŸ. ƒ. ² ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± ˆ 452 ˆ Œ ˆ ƒ ˆ ˆŸ œ ƒ ˆƒ 459 ˆ Œ ˆ ƒ ˆ ˆŸ ˆ ˆ ˆ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆ Š Œ Œ. ..Ko Ö±µ. µ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É ˆˆ, µ. ƒˆ Šˆ ˆ ˆˆ 919. Ÿ Œ œ Š 924. ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ ˆ Œ ˆˆ 930

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆ Š Œ Œ. ..Ko Ö±µ. µ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É ˆˆ, µ. ƒˆ Šˆ ˆ ˆˆ 919. Ÿ Œ œ Š 924. ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ ˆ Œ ˆˆ 930 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2001.. 32.. 4 Š 539.12.01 ˆ ˆ Š Œ Œ Œˆ Œ ˆ..Ko Ö±µ µ ± Ë ²Ó Ò Ö Ò Í É ˆˆ, µ ˆ 909 ƒˆ Šˆ ˆ ˆˆ 919 ˆ 922 Ÿ Œ œ Š 924 Š Œˆ Œ ˆ 928 ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ ˆ Œ ˆˆ 930 Šµ ˵ ³ Ö µ³ ² Ö 933 µ É ³µ ÉÓ 935

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(186).. 278Ä292 ˆ ˆˆ 2 ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï

Ó³ Ÿ , º 2(186).. 278Ä292 ˆ ˆˆ 2 ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï Ó³ Ÿ. 2014.. 11, º 2(186).. 278Ä292 ˆ ˆ ƒ ˆ ˆ œ ˆ Œˆ ˆŸ ˆ ƒ Œ ƒ ƒ YMn 2 γ- Œˆ ƒˆ 23 ŒÔ Œ Œ Ÿ ƒ ˆŸ ˆ ˆˆ 2 ±.. Ò±,1,. Ï ±,2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï ÍÒ Ö ³ É ²²μ Ò² ³ Ð Ò

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆ ˆ ˆŠ Œ.. Š ². Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆ ˆ ˆŠ Œ.. Š ². Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2011.. 42.. 2 Œ ˆ ˆŸ ˆ ˆ Š ˆ ˆ ˆ ˆŠ Œ.. Š ² Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ ˆ Œ Œ 579 μ²μ Î ± Ö μ²ó ² μ. 579 ³ ² μ Ë ³ Í É ±. Œ Éμ Ò ² μ Ö É Ê±ÉÊ Ò μ É ² ÒÌ 581 ³ ³ ² ÒÌ μî É Í. 584 Œ ˆŒ ˆŸ ƒ

Διαβάστε περισσότερα

Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê

Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2003.. 34.. 7 Š 524.8+[530.12:531.51] Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê ˆ 138 Š Šˆ Š Š ˆ ˆ Š Œ ƒˆˆ 140 Š Œ ƒˆÿ œ 141 Š Ÿ Š Œ ƒˆÿ 143 ˆ Ÿ Š Œ ƒˆÿ ˆ Œ 144 ˆŸ Ä ˆ Œ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4(195).. 935Ä956. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï

Ó³ Ÿ , º 4(195).. 935Ä956. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï Ó³ Ÿ. 2015.. 12, º 4(195).. 935Ä956 ˆ ˆŠ ƒ ˆ Š ˆ ˆ Š ˆ Pd- Ÿ ˆ Œ HHPC ˆ ˆ ˆŒˆ Šˆ ˆ Ÿ Š ˆŸ ˆ Œ Œ γ-š ƒ ƒˆ 10 ŒÔ Œ Š Ÿ Œ ˆ ˆˆ 0,5 Š.. Ò±,1,. Ï ±,2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Šμ ÉÓ, ƒ.. μë ²μ. ±É- É Ê ± μ Ê É Ò Ê É É, ±É- É Ê, μ Ö

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Šμ ÉÓ, ƒ.. μë ²μ. ±É- É Ê ± μ Ê É Ò Ê É É, ±É- É Ê, μ Ö ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2011.. 42.. 6 ˆ ˆ Ÿ ˆ ˆ Šˆ Š ˆŸ Ÿ ˆ.. Šμ ÉÓ, ƒ.. μë ²μ ±É- É Ê ± μ Ê É Ò Ê É É, ±É- É Ê, μ Ö ˆ 1721 É Ò Î É ÍÒ 1721 Š ±- ²Õμ Ö ² ³ ± ³ É ²Ó μ ÊÎ ÒÌμ É ÒÌ Î É Í 1723 Ö μ-ö ÒÌ Éμ²± μ ÖÌ

Διαβάστε περισσότερα

Œ ˆ ƒ ˆŠˆ Š Ÿ ˆ Š ˆ Ÿ.. μ Î,. ˆ. Œ ϱμ,.. É μ É ±μ,.. ± Ëμ μ,.. μ,. ˆ. Œ ²ÓÍ,.. Î,.. ³ μ

Œ ˆ ƒ ˆŠˆ Š Ÿ ˆ Š ˆ Ÿ.. μ Î,. ˆ. Œ ϱμ,.. É μ É ±μ,.. ± Ëμ μ,.. μ,. ˆ. Œ ²ÓÍ,.. Î,.. ³ μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2016.. 47.. 2 Œ ˆ ƒ ˆŠˆ Š Ÿ ˆ Š ˆ Ÿ.. μ Î,. ˆ. Œ ϱμ,.. É μ É ±μ,.. ± Ëμ μ,.. μ,. ˆ. Œ ²ÓÍ,.. Î,.. ³ μ ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³. ƒ. ˆ. Ê ±, μ μ ±, μ Ö ˆ 443 Œ ˆŸ ˆŸ Ÿ ˆ Š, Š Œ ƒ ˆ Œ ˆ- Œ ˆˆ ˆ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 1(199).. 66Ä79 .. Ê 1. Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 1(199).. 66Ä79 .. Ê 1. Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± Ó³ Ÿ. 216.. 13, º 1(199).. 66Ä79 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Œ Ÿ ƒˆÿ ˆ Œ ƒ ˆ ˆ.. Ê 1 Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± μé ³± Ì ²ÖÉ É ±μ É μ É Í ³μÉ Î μ ²μ± ²Ó μ³ μ- Éμ± Ö ² ±É ± ³ ÏÉ Ì ±μ²ó± Ì ³ ±, Ò

Διαβάστε περισσότερα

P Œ ²μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. μ. ˆ ˆŸ Œˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆŸ Ÿ - ˆ ˆ ŠˆŒˆ Œ Œˆ ˆ œ ˆ Œ ˆ ŒˆŠ Œ -25

P Œ ²μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. μ. ˆ ˆŸ Œˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆŸ Ÿ - ˆ ˆ ŠˆŒˆ Œ Œˆ ˆ œ ˆ Œ ˆ ŒˆŠ Œ -25 P6-2011-64.. Œ ²μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. μ ˆ ˆŸ Œˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆŸ Ÿ - ˆ ˆ ŠˆŒˆ Œ Œˆ ˆ œ ˆ Œ ˆ ŒˆŠ Œ -25 Œ ²μ... P6-2011-64 ² μ Ö ²Õ³ Ö ± ³ Ö μ Í Ì μ Ò Ö μ-ë Î ± ³ ³ Éμ ³ μ²ó μ ³ ³ ± μé μ Œ -25 μ³μðóõ Ö μ-ë

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ *

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * 6-2008-5 Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * ˆ ˆ ˆˆ U(VI) ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ ² μ Ê ² μì ³ Ö *, μ -, μ² Ö ² μ Œ... 6-2008-5 ˆ ² μ μ Í U(VI) μî μ μ Ì ² Ð μ ±É ÒÌ μéìμ μ ˆ ² μ μ Í Ö U(VI) μî

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ Œ Ÿ Š Œ ƒˆ Šˆ ˆ Ÿ ˆ ˆ Š ˆˆ ƒ ˆ ˆˆ

ˆ ˆ Œ Ÿ Š Œ ƒˆ Šˆ ˆ Ÿ ˆ ˆ Š ˆˆ ƒ ˆ ˆˆ Ó³ Ÿ. 2015.. 12, º 2(193).. 281Ä298 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ ˆ Œ Ÿ Š Œ ƒˆ Šˆ ˆ Ÿ ˆ ˆ Š ˆˆ ƒ ˆ ˆˆ.. Ê 1 Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± Í Œ Ì ²ÖÉ É ±μ É μ É Í ( ƒ) μ μ²ö É μ μ ÉÓ É ²Ó- ÊÕ ² ±Í

Διαβάστε περισσότερα

E Œ ˆ ˆ Œ ˆˆ.. μìμ,.. ± Îe

E Œ ˆ ˆ Œ ˆˆ.. μìμ,.. ± Îe ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2015.. 46.. 3 ˆ ˆ œ ˆ E Œ ˆ ˆ Œ ˆˆ.. μìμ,.. ± Îe ˆ É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Œμ ± ˆ 628 Œ Š ˆ 631 Ò Ò ²ÊÎ 631 ± É Ò ²ÊÎ 633 ˆ CCGV 636 ˆ œ Œ ˆ Š ˆ 637 Š Š ˆŸ Œ œš ˆ œ 638 Œ ˆ œ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆŸ 639 ƒμ

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. Ï Ï,.. Š ± ²,.. Šμ É μ³,.. Šμ Ó±μ,.. ŠÊ Ö,.. Œμ μ μ,. Š. μé ±μ, ƒ.. Ê ±μ,.. ² μ

Œ.. Ï Ï,.. Š ± ²,.. Šμ É μ³,.. Šμ Ó±μ,.. ŠÊ Ö,.. Œμ μ μ,. Š. μé ±μ, ƒ.. Ê ±μ,.. ² μ P18-2015-55 Œ.. Ï Ï,.. Š ± ²,.. Šμ É μ³,.. Šμ Ó±μ,.. ŠÊ Ö,.. Œμ μ μ,. Š. μé ±μ, ƒ.. Ê ±μ,.. ² μ ˆ Œ ˆ Ÿ ˆ Œ ˆŸ Š Œ NICA ² μ XXV Œ Ê μ Ò ³ μ ʳ μ Ö μ Ô² ±É μ ± ±μ³ ÓÕÉ Ê NEC'2015 (28 ÉÖ Ö Ä 2 μ±éö Ö 2015.,

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. A , º 9Ä Ä ³ μ 1

Ó³ Ÿ. A , º 9Ä Ä ³ μ 1 Ó³ Ÿ. A. 2012.. 9, º 9Ä10.. 70Ä128 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Š ˆ œ Ÿ ˆ Ÿ ˆ ˆŠ.. ³ μ 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ²² μ, Ê ³μ ÉμÖÐ Ì ² ±Í Ö ²Ö É Ö Ô± ³ É ²Ó Ö Ë ± Ê ±μ É ²Ó ÒÌ É μ. - Ê ÕÉ Ö Ô± ³ ÉÒ μ ³ Õ μéμ±μ μ² Î ÒÌ É³μ

Διαβάστε περισσότερα

ƒ ŒŒ - ƒ ˆ ˆ .. Ò μ ƒμ Ê É Ò ÊÎ Ò Í É μ ±μ Í ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ± ³.. ˆ. ² Ì μ, Œμ ±

ƒ ŒŒ - ƒ ˆ ˆ .. Ò μ ƒμ Ê É Ò ÊÎ Ò Í É μ ±μ Í ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ± ³.. ˆ. ² Ì μ, Œμ ± ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2012.. 43.. 2 Š ˆŒ œ ˆ ˆŸ ƒ ŒŒ - ƒ ˆ ˆ Ÿ ˆ Œ.. Ò μ ƒμ Ê É Ò ÊÎ Ò Í É μ ±μ Í ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ± ³.. ˆ. ² Ì μ, Œμ ± ˆ 369 ˆ ƒ ŒŒ - Œ ˆ ˆ Œ 107m Ag ˆ 109m Ag 372 ˆŸ ˆ ƒ Œ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(205) Ä1268 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. ƒ ˆˆ μì Ê ³... Ê ±μ, Œμ ± Í μ ²Ó Ò ² μ É ²Ó ± Ö Ò Ê É É Œˆ ˆ, Œμ ± É ƒ ³³ - μ ª Œμ ±, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(205) Ä1268 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. ƒ ˆˆ μì Ê ³... Ê ±μ, Œμ ± Í μ ²Ó Ò ² μ É ²Ó ± Ö Ò Ê É É Œˆ ˆ, Œμ ± É ƒ ³³ - μ ª Œμ ±, Œμ ± Ó³ Ÿ. 2016.. 13, º 7(205).. 1263Ä1268 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ ˆŸ ˆŸ Œ Š ƒ Š ˆ ƒ Š ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ ˆŸ Š Š ˆ œ ˆŸ ˆˆ ƒ.. ƒμ ² Î,1,. Œ. μ²μ μ,.. ² Î,,. ˆ. Š μëμ Éμ,.. Š É ƒ ˆˆ μì Ê ³... Ê ±μ, Œμ ± Í μ ²Ó Ò ² μ É ²Ó ± Ö

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(205) Ä1540 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. ŠÊ Íμ,.. Ê ±μ,.. ² μ 1. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 7(205) Ä1540 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. ŠÊ Íμ,.. Ê ±μ,.. ² μ 1. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 016.. 13 º 7(05).. 1533Ä1540 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ œ Š ˆ NICA ˆ ˆˆ ƒ ƒ.. ŠÊ Íμ.. Ê ±μ.. ² μ 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ Ê ² Î ² Ö μ É ÉμÎ μ μ ±Êʳ μ ± ³ μí Ê ±μ Ö ÉÖ ²ÒÌ μ μ Ö ²Ö É Ö μ μ Î μé É μ É Ê ±μ É ². μ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2004.. 35.. 5 Š 539.12.01 ˆ ˆ Š œ Ÿ Š Ÿ ˆŸ Ÿ ƒ.. Ë ³µ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê ˆ 1116 Š ˆ ˆ ŒŸ Œ ˆŠ 1119 Š Ÿ ˆŸ Ÿ ˆ Œ Š œ ˆ 1121 Š Ÿ ˆŸ Ÿ Š œ Œ ˆŒ ˆ Œ 1130 Š ˆ Œ ˆ Š Ÿ Š Ÿ ˆŸ Ÿ 1134 ˆ ˆ œ

Διαβάστε περισσότερα

Š Œˆ.. Ê Ê²Êͱμ. ˆ ƒ ˆ ˆ ˆ ˆ 815. Ÿ - ˆ ˆ ˆŒ ˆ Š 834 ƒ ƒ 846 ˆ Š ˆ 862. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³. ƒ. ˆ.

Š Œˆ.. Ê Ê²Êͱμ. ˆ ƒ ˆ ˆ ˆ ˆ 815. Ÿ - ˆ ˆ ˆŒ ˆ Š 834 ƒ ƒ 846 ˆ Š ˆ 862. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³. ƒ. ˆ. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 3 ƒ Š Œˆ Š Œˆ.. Ê Ê²ÊÍ±μ ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³. ƒ. ˆ. Ê ±, μ Ö, μ μ ± ˆ 813 ˆ ƒ ˆ ˆ ˆ ˆ 815 Š ˆ Š Ÿ ƒ - Š 821 ˆ Š ˆ Šˆ Šˆ Š Ÿ - ˆ ˆ ˆŒ ˆ Š 834 ƒ ƒ 846 Š ˆ 861 ˆ Š ˆ 862 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 3(201).. 461Ä ƒ. ÒÏ ±,.. μ 1. ˆ É ÉÊÉ Ö ÒÌ μ ² ³ ²μ Ê ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É, Œ ±

Ó³ Ÿ , º 3(201).. 461Ä ƒ. ÒÏ ±,.. μ 1. ˆ É ÉÊÉ Ö ÒÌ μ ² ³ ²μ Ê ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É, Œ ± Ó³ Ÿ. 2016.. 13, º 3(201).. 461Ä470 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Œ ˆ ( ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Œ) Š ƒˆˆ. ƒ. ÒÏ ±,.. μ 1 ˆ É ÉÊÉ Ö ÒÌ μ ² ³ ²μ Ê ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É, Œ ± Ÿ ² μ μ μ ²ÊÎ ²μ³² Ö ( μ μ μé μ Ò Ì μ ³) É μ μ μ²ó- Ïμ

Διαβάστε περισσότερα

.. Š ³Ö ˆ Œ 953. E > 1 ŒÔ 960 Šˆ ˆ œ œ Š ˆŒ ˆ - Ÿ ˆŸ Œ ˆ ˆ ˆˆ Œ - Š ˆŒ ˆ ˆ Œ ƒ ˆŸ ˆ. ˆ Šˆ œ ˆ ˆŒ ˆ ˆ œ ˆ ˆ ˆ 1005 ˆ Š ˆ 1011

.. Š ³Ö ˆ Œ 953. E > 1 ŒÔ 960 Šˆ ˆ œ œ Š ˆŒ ˆ - Ÿ ˆŸ Œ ˆ ˆ ˆˆ Œ - Š ˆŒ ˆ ˆ Œ ƒ ˆŸ ˆ. ˆ Šˆ œ ˆ ˆŒ ˆ ˆ œ ˆ ˆ ˆ 1005 ˆ Š ˆ 1011 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 4 Š ˆ ˆŸ ƒˆˆ ˆ Œ.. Š ³Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 951 ˆ Œ 953 ˆ ˆƒƒ ˆ ƒ ˆ Œ ˆ E > 1 ŒÔ 960 Šˆ ˆ œ œ Š ˆŒ ˆ - ˆ ƒ Š Œ ˆ 967 Š ˆ Œ ˆŸ Ÿ - Ÿ ˆŸ Œ ˆ ˆ ˆˆ Œ - Š 978 Š ˆŒ ˆ ˆ Œ ƒ ˆŸ

Διαβάστε περισσότερα