Ó³ Ÿ , º 4(167).. 581Ä596. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 4(167).. 581Ä596. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö"

Transcript

1 Ó³ Ÿ , º 4(167).. 581Ä596 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ œ Š Š ˆ 1 ƒô Š -Š ˆ Œ ˆ.. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö ³± Ì Ê ± -±μ É μ ± ±μ μ ³μ ² μ μ Ë μ³ μ²μ Î ±μ ³ - É Í ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö α s(q 2 ) ³μÉ μ μ μ ² É Q<1 ƒô ²Ö ² Î ÒÌ ³μ. ² Ò μ² ²Ö μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ Ìμ Ö É μ Ö μμé É É Ö ³μ ²Ó ÒÌ Î Éμ ³ ² Éμ ÒÌ ±μ É É μ Ô± - ³ É ²Ó Ò³ Î Ö³. μ Ò ² ʱ Ò É μ ³μ μ μ ±μ É ÉÒ α s α crit = α s(q 2 =0) 0,667 0,821 ²Ö ³μ ³μ μ ±μ ²Ö ± ÒÌ ±μ³ α crit =0,300 0,692. In the framework of Poincare covariant quark model and with the help of the phenomenological parameterization of running coupling constant α s(q 2 ) the behavior of running coupling constant is considered in region Q<1 GeV for different regimes. Analysis has been done for pseudoscalar and vector mesons in accordance with requirement that model lepton decay constant and masses calculation agree with experimental data. Possible behavior of α s with α crit = α s(q 2 =0) for freezing regime and α crit = for curved line with peak, which follows from experimental values of lepton decay constant and masses, is discussed. PACS: Pn; Hi; St ˆ ÊÐ Ö ±μ É É ²Ó μ μ ³μ É Ö α s (Q 2 ) Ö ²Ö É Ö μ μ Í É ²Ó ÒÌ Ì ±É É ± ± Éμ μ Ì μ³μ ³ ±. É ±μ É É ± Î É ³ É Ìμ É ³μ ² μ μ, μ μ ÒÌ Š. ³ ÒÌ μ μ μ μ α s (Q 2 ) Ö ²Ö É Ö μ ÉÊ É μ μ ² É (Q <1 ƒô ). ³± Ì Š μ α s (Q 2 ) μ²êî ÕÉ Ï Ö μ ³ Ê μ ÒÌ Ê. ±, Î É μ ²μÉÓ μ É Ì É² ÒÌ μ μ± ³± Ì MS- Ì ³Ò Î α s (Q 2 ) μ Ò É Ö μμé μï ³ ( α QCD Q 2 ) = 4π β 0 ln z Q [ 1 2β 1 ln [ln z Q ] β0 2 + ln z Q + 4β2 1 β 4 0 ln2 z Q β-ëê ±Í μ ²ÖÕÉ Ö Ê Ö³ ( (ln [ln z Q ] 1/2) 2 + β 2β 0 8β1 2 5 )], (1) 4 z Q = Q2 Λ 2, β 0 = n f, β 1 = n f, β 2 = n f n2 f,

2 582.. n f Å Î ²μ ± ±μ ³ ³, ³ ÓÏ ³, Î ³ Î ² Î Ò Q. ² Î μ²õ Ê (1) μ É ± ±μ³ê μ ÉÊ α QCD ³ ²ÒÌ Q 2. ±μ ÊÐ É ÊÕÉ ³ μ μî ² Ò μ Ìμ Ò [1Ä10] (.), ±μéμ ÒÌ μ ±μ É ÉÒ ³μ É Ö ÉÊ É μ μ ² É ÊÐ É μ μé² Î É Ö μé μ - Ð ÖÉμ μ μ Ö (1). ³± Ì É Ê μ ³μ ² ( ³. [11]) ² Ò μ, ÎÉμ μ² μîé É ²Ó Ò³ μ ³ Ö ²Ö É Ö ³μ μ ± ±μ É ÉÒ α s, μ ÖÐ Ö±α crit = α s (Q 2 =0) 0,59 0,78 [4, 12]. ²Ö É ±μ μ μ Ö ²μ ÉÊ É Ö Ëμ μ Ö ³μ ²Ó μ Ö, ±μéμ μ α (2) ( BPT Q 2 ) = 4π [ 1 2β 1 β 0 t B β0 2 ] ln t B Q, t B =ln[ 2 + M 2 ] B t B Λ 2. (2) ² É Ò ³ Éμ Ê É Ö μ²õ Ê É ²Ö É μ μ ² É Î ± Ö - ÉÊ É Ö É μ Ö [8] ( ³. É ± [9,13Ä16]), ³ Éμ ±μ É ÉÒ (1), ÖÉμ μ μ - ɲ μ³ ², ²μ μ μ²ó μ ÉÓ Ò α (1) an (Q 2 )= 4π ( ), (3) β 0 ln z Q 1 z Q Ò ³μ ÉμÖÐ ³Ö ² É Î ±μ ±μ É Éμ ±μ Ä μ²μ Íμ ( ³. [17]). ² É Î ± Ö ÉÊ É Ö É μ Ö μ μ²ö É μ É μ ÉÓ μ É μ ² É Î μ- É (. μ É ), ±μéμ μ μé ÊÉ É Ê É É É μ³ μ Ìμ. μ μ μ μ ÉÓÕ ±μ É ÉÒ (3) Ö ²Ö É Ö Éμ, ÎÉμ Q 2 0 ±μ É É ³ É ±μ Î μ Î : α crit = α s (0) = 4π/β 0 1,4 1,5, Å É μé Ì ³ μ ³ μ μ± μé² - Î μé(1). μ μ ² É Î ±μ É μ μ ³ÊÐ [10] ( ³. É ± [18]) μ É μ ²μ- ²Ó Ö μ μ- ² É Î ± Ö É μ Ö μ ³ÊÐ Š, ³μ ÉÓ α s μé Q 2 μé² Î μé (1). μé [3] ²Ö μ ÑÖ Ö Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ μ μ Ò³ É ÊÖ³, - Í μ Ò³ ÉÖ ²Ò³ ± ± ³, ²μ μ ÔËË ±É ÒÌ ±μ É É, ÒÌ G p -³μ ²Ö³. ±, ²ÊÎ ÊÎ É ÊÌ É² ÒÌ ³³ ±μ É É ²Ó μ μ ³μ - É Ö É ²Ö É μ μ Ò α (2) ( D Q 2 ) [ Q 2p ] 2πp = Q 2p + C p Λ 2p β 0 L p [ 1 2β 1 β 2 0 ] ln L p, (4) L p L p = 1 [ ] Q 2p p ln + C p, C p 1. [7] ²μ ±μ É É α (1) W (Q2 )= 4π ( ( ) p ) z Q + b 1+c β 0 ln z Q 1 z Q 1+b z Q + c Λ 2 (5) ³ É ³ b =1/4 p = c =4 ²Ö μ ÑÖ Ö Š - μ μ±.

3 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² 583 μé [2] μ ÔËË ±É μ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö μ Ò - É Ö Ë μ³ μ²μ Î ± ³ Ò ³ 3 ) α GI (Q 2 )= α k exp ( Q2 4γ 2 (6) k=1 k ±μôëë Í É ³ α 1 =0,25, α 2 =0,15, α 3 =0,2 γ1 2 =1/4, γ2 2 =5/2, γ2 3 = 250. Š μé² Î μ³ê μé μ Ö ±μ É ÉÒ (1) μ ² É ³ ²ÒÌ Q 2 μ É Ò α (1) N (Q2 )= 4π ( ) zq 1, (7) β 0 z Q ln z Q μ²êî μ É μ Ö ²Ó ÒÌ ² É Î ± Ì μ É ±μ É ÉÒ ³μ É Ö ( ³., ³, [9]). μ Ò³ μé² Î ³ μé (1) Ì ÒÏ Ê μ³ö ÊÉÒÌ ±μ É É Š Ö ²Ö É Ö μ² - ³ ² Ò μ É Î Ö ÔËË ±É ÒÌ ±μ É É ³ ²ÒÌ Q 2 (. 1). ˆ ʲÓÉ Éμ Î Éμ ² Ê É, ÎÉμ μ μ μ μé² Î ² ³ÒÌ μé Ì [2Ä4, 7Ä9, 12, 15] ²Ó- ÒÌ ±μ É É Ö Ìμ É Ö ÉÊ É ÊÕ μ ² ÉÓ Q<1 ƒô. μ ² É Q>1 ƒô μ Ì ÔÉ Ì ±μ É É ±É Î ± μ É μ ³ É É- μ ±μ É ÉÒ Š (1). ± ³ μ μ³, ³ É Ö μ É ÉμÎ μ μ²óïμ ³ μ μμ ³μ ² μ Ö - ÊÐ ±μ É ÉÒ α s μ μ² Ë μ³ μ²μ Î ±μ É μ É Î ±μ ³μÉ Í. μôéμ³ê μ μ μ ÒÌ Î μ³ ² μ Éμ É μé± μ - Ï É μ ³ Éμ ±, μ μ²öõð Ì μ ² ÉÓ μ ±μ É ÉÒ Š (μ μ μ ÉÊ É μ μ ² É ). ³ Éμ ± ÊÎ Ö μ Ö α s ³ ²ÒÌ Q 2 μ Éμ É μ²ó μ ³μ - ² Ö ÒÌ μ ÉμÖ μ ² Î ÒÌ Ì ±É É ± μ μ. μμé É É É μ É Î ± Ì Î Éμ Ô± ³ É ²Ó Ò³ ² Î ³ μ² μ μ ÉÓ ± μ ² - μ³ê μ Î Õ μ Ö ÊÐ ±μ É ÉÒ, ±μéμ Ö Ö ²Ö É Ö μ ³ ³ É μ ³μ ². μé Ì É ± Ò ³μ ³ ² ±μ Ê Ò [17, 19] ( ³. É ± [20]), ³± Ì ² ³μ ³ ³μ ² ³ μ μ [21,22] μ μ ² μ μ ³μ μ μ μ Ö. 1. ² Î Ò ÔËË ±É Ò ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö ( ³. (1)Ä(5), (7))

4 584.. ( α ) s Q 2 Ìμ Ö μμé É É Ö ³μ ²Ó ÒÌ Î Éμ ³ ³ μ μ Ô± ³ É ²Ó Ò³ Ò³. μé Ì [3, 6, 7, 23, 24] ²Ö μ Ö μ ³μ μ μ μ Ö Ò² μ²ó μ Ê Ö Ô± ³ É ²Ó Ö Ëμ ³ Í Ö. ±, ³, [23, 24] μ μ ² ʳ³ ÒÌ Jlab Ò²μ ² μ μ Q 2 - μ μ ² É 0,4 1 ƒô. μ μé ² É Ö ³ Éμ ± ÊÎ Ö μ Ö α s (Q 2 ) ÉÊ É - μ μ ² É ³± Ì Ê ± -±μ É μ ± ±μ μ ³μ ², μ μ μ - Í Ì ²ÖÉ É ±μ ³ ²ÓÉμ μ μ ³ ± ( ƒ ). Í Ò ƒ μ ³μ Ò ²μ Ö ³μ μ É μé Ì [25Ä27]. μ Ò³ É μ ³, μ Î ÕÐ ³ μ ³μ μ μ α s (Q 2 ) μ ³ - Éμ ±, Ö ²Ö É Ö Ê ²μ μμé É É Ö ³μ ²Ó ÒÌ Î Éμ Ô± ³ É ²Ó Ò³ Î - Ö³ ² Éμ ÒÌ ±μ É É μ ³ μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ. μ μ Ö μ Ö ³μ ² Ê ³μ ±μ É ÉÒ μ ³ É É- μ ±μ É ÉÒ (1) Q>1 ƒô Ö ²Ö É Ö μ μ² É ²Ó Ò³ Ê ²μ ³. ÔÉμ³ μ- ÊÐ ±μ É ÉÒ ³μ ² Ê É Ö μ³μðóõ ʲÊÎÏ μ Ë μ³ μ²μ Î ±μ ³ É Í (6) ²Ö ÒÌ μ μ α k,γ k (k =1,...,7). 1. Š -Š ˆ Ÿ Š Š Ÿ Œ œ Œ μ μ Ê ± -±μ É ÒÌ ³μ ² Ö ÒÌ É ³ ² É ƒ, μ- É Ö [28]. μ Ò³ É μ ³ ƒ Ö ²Ö É Ö Ê ²μ μì Ö Ê ± - É μ É ± ± ²Ö É ³ ³μ É Ö, É ± ²Ö ³μ É ÊÕÐ Ì Î É Í. ƒ É ± Ò ÕÉ Ê ± - É μ ± Éμ μ ³ Ì ±μ ( ³., ³, [27]). ²ÊÎ É ³Ò ÊÌ ³μ É ÊÕÐ Ì Î É Í ³ ³ m q m Q μμé- É É μ 4- ³ Ê²Ó ³ p 1 = ( ) ω mq (p 1 ), p 1 p2 = ( ) ω mq (p 2 ), p 2 ÔÉμ É μ ³± Ì ³ μ μ ÉμÎ Î μ Ëμ ³ ƒ μ É ± ²Ó μ³ê Ê Õ ²Ö ÊÌÎ É Î μ μ Ö μ μ μ ÉμÖ Ö c μ² μ μ ËÊ ±Í Φ Jμ L,S (k) ³ μ M: L,S 0 VL,S J ;L,S (k, k )Φ Jμ L,S (k ) k 2 dk =(M M 0 )Φ Jμ L,S (k), (8) M 0 = ω mq (k) +ω mq (k) Å ÔËË ±É Ö ³ É ³Ò ³μ É ÊÕÐ Ì Î - É Í, ³ ÕÐ Ì ³ Ê²Ó μé μ É ²Ó μ μ Ö k (k = k ): k = 1 2 (p 1 p 2 )+ (p 1 + p 2 ) M 0 ( [ m 2 Q m 2 q M 0 ωmq (p 2 ) ω mq (p 1 ) ] ). ω M0 (P )+M 0 ²Ö μ Ö ±μ ± É ÒÌ Ö ÒÌ É ³ μ Ìμ ³μ μ ² ÉÓ μé Í ² - ³μ É Ö ³ Ê Î É Í ³. ÔÉμ³ ²Ö μ Ö μ μ Éμ μ μ É Ê Ö- μ É ³Ò ³μ ÊÉ μ²ó μ ÉÓ Ö ² Î Ò μé Í ²Ò. ±μ Ò μ μé Í ²μ Éμ³ É Î ± μ ²Ö É ² Î Ò Ê ± -±μ É Ò ³μ ². Ï ³ ²ÊÎ μ²ó Ê ³ ³ ± ±μ Ò μé Í ² μéò [2], ±μéμ Ò ²ÊÎ μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ É ²Ö É Ê³³Ê ±Ê²μ μ ±μ, ÕÐ - μ μ

5 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² 585 Î É : ˆV (r) = ˆV Coul (r)+ ˆV lin (r)+ ˆV SS (r), ˆV Coul (r) = 4 α s (r) = 4 7 α k erf(τ k r), 3 r 3r [ exp ( b ˆV 2 r 2 ) lin (r) =σr + πbr ˆV SS (r) = 32 (S qs Q ) 9 πm q m Q k=1 ( 1+ 1 ) ] erf(br) + w 0, 2b 2 r 2 7 α k τk 3 exp ( τk 2 r 2 ), ³ É τ k μ ²Ö É Ö μμé μï Ö 1/τk 2 =1/γ2 k +1/b2, erf(x) Å ËÊ ±Í Ö μï μ±, S q, Q Å μ Éμ Ò μ ± ±μ. ²Ö μ²êî Ö μé Í ² (9) Ò² ³ μí Ê ³ ± μ ² ÊÕÐ ³Ê ²Ê [2, 29]: f (r) = d 3 r ρ (r r ) f (r ), k=1 ËÊ ±Í Ö ³ ± c ³ É μ³ b Ò [ ρ (r r )= b3 π exp b (r r ) 2], 3/2 É ± Ë μ³ μ²μ Î ±μ μ μ Ö ÊÐ ±μ É ÉÒ, Ê μ μ ²Ö - ² É Î ± Ì Î Éμ : n=7 ) α s (Q 2 )= α k exp ( Q2 4γ 2. (10) k=1 k μ ±μ²ó±ê μ Î μ Ö ÊÐ ±μ É ÉÒ μ μ μ μ²ó μ μμé É É Ö Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ³μ ²Ó ÒÌ Î Ì ±É É ± μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ, ±μéμ ÒÌ ±μ É É α s (Q 2 = k 2 ) É Ê É Ö, Éμ ³ Éμ ±, μμ Ð μ μ Ö, Ê É ÎÊ É É ²Ó ± Éμ ²μÐ, ±μéμ Ö Ìμ É Ö μ ± μ, ÕÐ μ α s (k 2 ). μ ÔÉμ Î μ Ö É ²Ó μ μ²ó μ ÉÓ ËÊ ±Í Õ É (1), μ É ÉμÎ μ - μ²ó μ ÉÓ μ± ³ Í Õ (10), ±μéμ Ö μ² μ μ μ ÉÓ Ìμ μïμ ÊÎ ÊÕ μ ² ÉÓ Q>1,5 ƒô. ²Ö ³μ ² μ Ö ² Î μ μ μ Ö ±μ É ÉÒ ÉÊ É μ μ ² É μ³μðóõ μí Ê Ò Ë É μ Ö ±μ É ÉÒ (1) Ò ³ (10) ³ μ²êî Ò μ Ò ³ É μ, μé² Î ÕÐ Ì Ö Î ³ α crit Î ³ É ² Ā (μ) = 1 μ μ 0 dk α s (k) π ²Ö μ =2ƒÔ, μí ± ±μéμ μ μ ² μé [3] (É ². 1, 2). ³ ³μ ² Ê É Ö ³μ : Ò É ²Ö É μ μ ³μ μ ±Ê - ÊÐ ±μ É ÉÒ, Î Ö ±μéμ μ μ Î Ö Q 0 ( ³. É ². 1), Éμ μ ³ É Ê É μ ±μ³ ÉÊ É μ μ ² É ( ³. É ². 2). (9) (11)

6 586.. ² Í 1. μ Ò ±μ É ÉÒ (10) ² Î Ò³ α crit ²Ö ³μ ³μ μ ± ( ³.. 2) º μ α crit Ā (2 ƒô ) 1-a 8,809 ± 1,058 0,593 ± 0,070 2-a 3,394 ± 0,324 0,333 ± 0,033 3-a 1,307 ± 0,037 0,207 ± 0,007 4-a 1,078 ± 0,028 0,190 ± 0,006 5-a 0,937 ± 0,041 0,177 ± 0,008 6-a 0,821 ± 0,040 0,166 ± 0,008 7-a 0,667 ± 0,029 0,150 ± 0,006 ² Í 2. μ Ò ±μ É ÉÒ (10) ² Î Ò³ α crit ²Ö ³μ ±μ³ ÉÊ É μ μ ² É ( ³.. 3) º μ α crit Ā (2 ƒô ) 1-b 2,197 ± 0,091 0,289 ± 0,012 2-b 0,000 ± 0,087 0,244 ± 0,011 3-b 0,585 ± 0,047 0,212 ± 0,007 4-b 0,434 ± 0,047 0,198 ± 0,007 5-b 0,797 ± 0,035 0,182 ± 0,006 6-b 0,187 ± 0,040 0,165 ± 0,008 7-b 0,692 ± 0,040 0,155 ± 0,009 8-b 0,300 ± 0,023 0,140 ± 0,007 Î Ö Š -±μ É ÉÒ (1) μï ±, ±μéμ Ò μ²ó ÊÕÉ Ö ²Ö ÒÎ ² Ö - μ ÒÌ ±μôëë Í Éμ, μ²êî Ò μ É μ³ μ ³³Ò, É ² μ ianh/alpha/alpha.html. Ñ ³ ÉμÎ ± Ë É μ Ö ³ Ö É Ö ² Ì ³μ É μé ³ μ ² É μμé É É Ö ±μ É É Š (1).. 2. ³μ ÉÓ ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö ²Ö ³ É Í (1) (10) (c³. É ². 1). Š É ±μ³ μéμ μ Ô± ³ É ²Ó μ Î ÊÐ ±μ É ÉÒ Ö

7 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² ³μ ÉÓ ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö ²Ö ³ É Í (1) (10). μ³ Ë ±μ μμé É É ÊÕÉ μ³ ³ ³μ μ Ö É ². 2 É ²Ó μ μ ±μ É É Ö, μ ²Ö ³ÒÌ Ê Ö³ (1) ² Î- Ò³ ³ ³ μ Ö ÔËË ±É μ ±μ É ÉÒ (10), μéμ μ Š Œ Š -Š ˆ Œ ˆ μ ÉμÖ Ö f P ² Éμ μ μ P (Q q) l + ν l ²Ö μ ± ²Ö μ μ ³ μ P (Q q) μ ² Ê ² Ö Ô² ³ É ³ É ÍÒ Š μäšμ ÖÏ ÄŒ ± Ò V Qq μ ÒÎ μ μ - ²Ö É Ö ² ÊÕÐ ³ μμé μï ³: ( ) 3/2 j μ P 0 Ĵ μ 1 A (0) P,MP in = i P μ f P 2π 2 ωmp (P ), (12) Ô² ±É μ ² Ò ± ²Ó Ò Éμ± Ĵ μ A (0) ±Éμ μ ÉμÖ Ö ³ μ ³ μ M P - ÊÉ Ö É ² ƒ [31]. ±Éμ Ò μ ÉμÖ ÔÉμ³ Ò ³ ÕÉ μ ³ μ ±Ê P,M P P,M P = δ(p P ). μμé É É μ Ï P (Q q) l + ν l É Ö Ò ³ Γ P = G2 F V Qq 2 ( ) 2 m 2 l 8π M P fp 2 1 m2 l MP 2, (13) m l Å ³ ² Éμ l, G F Å ±μ É É ³. ²ÊÎ ² Éμ ÒÌ μ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ V (Q q) l + l μμé μï Ö, - ²μ Î Ò Ò Ö³ (12) (13), ³ÊÉ ( ) 3/2 j μ V 0 Ĵ μ 1 V (0) P,MV,λ = i ε μ λ M V f V in 2π 2 ωmv (P )

8 588.. c ±Éμ μ³ μ²ö Í ε μ λ ±Éμ μ μ ³ μ ³ Ò M V. μμé É É μ Ï V (Q q) l + l É Ö Ò ³ ( Γ V = 4πα2 fv ) m2 l 3 M V MV m2 l MV 2, (14) α Å μ ÉμÖ Ö Éμ ±μ É Ê±ÉÊ Ò. μé Ì [32Ä35] μ²êî Ò μ ÕÐ É ²Ó Ò É ² Ö ²Ö ² Éμ - ÒÌ ±μ É É μ μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ f P, f V ³± Ì Ê ± - ±μ É ÒÌ ³μ ², μ μ ÒÌ ÉμÎ Î μ ³ μ ÒÌ Ëμ ³ Ì ƒ : f P (m q,m Q )= N c π 2 0 dk k 2 ψ P (k) M 2 0 (m q m Q ) 2 ω mq (k) ω mq (k) (m q + m Q ), (15) M 3/2 0 f V (m q,m Q )= N c 2π (ωmq (k)+m q )( ωmq (k)+m Q ) dk k 2 ψ V (k) ωmq (k)+ω mq (k) ω mq (k) ω mq (k) 0 ( ) k ( )( ), (16) ω mq (k)+m q ωmq (k)+m Q N c Å Î ²μ Í Éμ ± ±μ. ²μ Î μ É ²Ó μ É ² ²Ö f P μ²êî μ [36] Ê ± -±μ - É μ ³μ ², μ μ μ ³ ± Éμ μ μ Ë μ É. É ² Ö (15) (16) ²ÖÉ É ±μ³ ²ÊÎ Ìμ ÖÉ ±² Î ± Ò Ö, ±μéμ ÒÌ ±μ É ÉÒ Ö³μ μ μ Í μ ²Ó Ò μ² μ μ ËÊ ±Í ³ μ ±μμ É μ³ μ É É Éμα r =0. 3. Œ Œ ˆ Ï Î μ É Ò Î Ö (8) μé Í ²μ³ (9) μ ³ - Í μ Ò³ ³ Éμ μ³ μ²ó μ ³ μ² μ ÒÌ ËÊ ±Í μ Í ²²ÖÉμ μ μ ±Ê²μ μ ±μ μ ( ²Ö B-³ μ μ ) É μ. μ²ó μ Í μ μ μ ³ Éμ É Ê É Ö Ìμ ³ ³Ê³ ËÊ ±Í μ ² M (m q,m Q,β,w 0,b,σ)= ψ (β) ˆM ψ (β) = ψ ˆM 0 ψ + ψ ˆV ψ, ψ (β) Å μ Ö μ² μ Ö ËÊ ±Í Ö. μé Í ² ³μ ² (9) ³ É ² ÊÕÐ μ μ Ò ³ É Ò: ³ É ÉÖ Ö ²Õμ μ É Ê Ò σ, ³ É ³ ± b ³ É w 0. ± ³ É ³ Ö ²ÖÕÉ Ö ³ Ò ± ±μ m q,q μ Ò ±μ É É α k, γ k, Ì ±É ÊÕÐ μ ÔËË ±É - μ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö. ɳ É ³, ÎÉμ Î Ö ³ É μ β, w 0, σ ÖÉ μé μ³ Éμ ± ±μ.

9 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² 589 ³μÉ ³ μí Ê Ê Ë ± Í Î ² ÒÌ Î ³ É μ μé Í ². - ³ É ² μ Î É μé Í ² μ²óïμ³ ±μ² Î É ³μ ² ² É ² Ì σ =0,18 0,20 ƒô 2 [2, 11, 37, 38], μôéμ³ê Ï Ì Î É Ì Ê ³ μ² ÉÓ, ÎÉμ σ = σ ± Δσ =(0,19 ± 0,01) ƒô 2. (17) ² ³ É μ² μ μ ËÊ ±Í β μ É ²Ó ÒÌ ³ É μ μé Í ² μ ³ ÊÉ ³ Ï Ö É ³Ò Ê : M P,V (β,σ) β =0, βmin, σ M P (w 0,β min, σ) =M P ± ΔM P, (18) MV S=1 (β,σ) MP S=0 (β,σ) = M βmin, σ V M P ± δm vp, (19) f P (m q,m Q,β min )=fexp P ± Δf exp P, (20) f V (m q,m Q,β min )=fexp V ± Δf exp V, (21) Ê Ö (18), (19) Ö ²ÖÕÉ Ö Ê ²μ ³ ³ ³Ê³ É μ ³ Éμ μ, ÎÉμ Ò ³μ ²Ó- Ò Î Ö ³ ³ μ μ μμé É É μ ² Ô± ³ É ²Ó Ò³ Î Ö³. ² Î Ò M P,V Å Ô± ³ É ²Ó Ò Î Ö ³ Ò μ ± ²Ö μ μ ±Éμ μ μ ³ μ μ, ΔM P,V Å Ô± ³ É ²Ó Ö μï ± ³ Ö ÔÉ Ì ³. μ ² Ê - Ö (20), (21) μ Î ÕÉ, ÎÉμ Î Ö ² Éμ μ ±μ É ÉÒ Ö ²Ö μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ, μ²êî Ò ³± Ì Ê ± -±μ É μ ³μ ², μ ² (c³. (15), (16)) ² Ì μï ± Ô± ³ É ²Ó Ò³ Î Ö³ f exp Œ Ò u-, d-, s-± ±μ. μ² Ö, ÎÉμ ±μ É ÉÊÔ É Ò ³ Ò u-, d-± ±μ ² É ²Ó μ Ò [2]: m d m u Δm ud =(4± 1) ŒÔ, (22) μ²êî ³ (18)Ä(21) É ³Ê Ê μ μ ² Éμ ÒÌ ±μ É É μ : { f V (m u,m d,β)=fexp ρ0 ρ0 ± Δfexp, f P (m u,m d,β)=fexp π± ± Δfexp. π± ˆ μ²ó ÊÖ Ô± ³ É ²Ó Ò Ò ²Ö π ± - ρ 0 -³ μ μ [30] fπ P = (130,4 ± 0,04 ± 0,2) ŒÔ, ± fv ρ0 = (156,2 ± 1,2) ŒÔ, μ ² μμé μï μ²êî μ Ò Ö (14) Ô± ³ É ²Ó μ μ Î Ö Ï Ò Γ ρ 0 =(7,02 ± 0,11) ±Ô ²Ö ρ 0 e + e [30], Ìμ ³ ± ² ÊÕÐ ³ Î Ö³ ³ u-, d-± ±μ : m u = (239,8 ± 2,3) ŒÔ, m d = (243,8 ± 2,3) ŒÔ. (23) ³μ É μé μ Ö ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö α s (Q 2 ) Ï É ³Ò Ê M V (β,...) =0, M β K + (β,...)=m K ± ± ΔM K ±, MV S=1 (β,...) MP S=0 (β,...)=m K M K ± ± δm K K ±, (24) f P (m u,m s,β)=fexp K± ± Δfexp K±

10 590.. ² Í 3. Ï Ò Î Ö ³ s-± ± ²Ö ³μ μ Ö α s (c ² Î Ò³ α crit Ā(μ) (11)) º α crit m s,œô º α crit m s,œô 1-a 8,809 ± 1, ,1 ± 34,7 1-b 2,197 ± 0, ,2 ± 27,9 2-a 3,394 ± 0, ,3 ± 32,0 2-b 0,000 ± 0, ,6 ± 27,9 3-a 1,307 ± 0, ,4 ± 28,7 3-b 0,585 ± 0, ,0 ± 28,1 4-a 1,078 ± 0, ,4 ± 29,2 4-b 0,434 ± 0, ,3 ± 28,3 5-a 0,937 ± 0, ,5 ± 30,1 5-b 0,797 ± 0, ,5 ± 29,4 6-a 0,821 ± 0, ,0 ± 30,7 6-b 0,187 ± 0, ,6 ± 30,8 7-a 0,667 ± 0, ,9 ± 31,7 7-b 0,692 ± 0, ,4 ± 31,5 8-b 0,300 ± 0, ,4 ± 33,0 ÊÎ Éμ³ Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ [30] M K + = (493,677 ± 0,016) ŒÔ, fk P ± = (155,5 ± 0,2 ± 0,8 ± 0,2) ŒÔ, ΔM exp = M K M K ± = (397,983 ± 0,261) ŒÔ Î ³ Ò u-± ± (23) μ É ± ʲÓÉ É ³, É ² Ò³ É ². 3 ÊÎ Éμ³ Ô± ³ É ²Ó ÒÌ É μ É Î ± Ì μ Ï μ É Œ Ò c- b-± ±μ. ²Ö ÒÎ ² Ö ² Éμ ÒÌ ±μ É É ÉÖ ²ÒÌ ³ μ μ ³ μ Ìμ ³Ò ³ Ò c-, b-± ±μ. ²Ö Î É μ Î ³ ÉÖ ²ÒÌ c-, b-± ±μ μ²ó Ê ³ Ò ²Ö c c (η c - J/ψ-³ μ Ò) b b (η b - γ (1S)-³ μ Ò) É ³: M η = (2980,3 ± 1,2) ŒÔ, M J/ψ = (3096,916 ± 0,011) ŒÔ, M ηb = (9390,9 ± 2,8) ŒÔ, M γ(1s) = (9460,30 ± 0,26) ŒÔ. (25) μ ±μ²ó±ê ÔÉ É ³Ò μ ÉμÖÉ Î É Í μ ±μ μ ³ Ò, Éμ ²Ö Ë ± Í ³ ± ±μ μ É ÉμÎ μ μ²ó μ ÉÓ Ô± ³ É ²Ó Ò Ò Éμ²Ó±μ ²Ö ² Éμ ÒÌ - μ ±Éμ ÒÌ μ ÉμÖ : fγ(1s) V = (238,4 ± 1,6) ŒÔ, fv J/ψ = (277,6 ± 4) ŒÔ. (26) Ï É ³ Ê, ²μ Î ÒÌ Ê Ö³ (24), μ É ± μ Î Ö³ ³ c-, b-± ±μ, É ² ÒÌ É ². 4. μî ± É ². 4 ²Ö ³ Ò b-± ± ² Í 4. Ï Ò Î Ö ³ c-, b-± ±μ ²Ö ³μ μ Ö α s (c ² Î Ò³ α crit Ā(μ)) º m c,ƒô m b,ƒô º m c,ƒô m b,ƒô 1-a 1,558 ± 0,094 3,506 ± 0,072 1-b 1,466 ± 0,078 Å 2-a 1,481 ± 0,094 3,724 ± 0,069 2-b 1,462 ± 0,077 4,000 ± 0,439 3-a 1,418 ± 0,077 3,917 ± 0,125 3-b 1,433 ± 0,076 3,873 ± 0,135 4-a 1,405 ± 0,076 3,960 ± 0,129 4-b 1,429 ± 0,076 3,883 ± 0,134 5-a 1,392 ± 0,081 4,005 ± 0,110 5-b 1,407 ± 0,077 3,953 ± 0,131 6-a 1,379 ± 0,082 4,049 ± 0,103 6-b 1,383 ± 0,082 Å 7-a 1,358 ± 0,081 4,127 ± 0,105 7-b 1,367 ± 0,085 4,089 ± 0,093 8-b 1,368 ± 0,082 4,072 ± 0,082

11 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² 591 μ Î ÕÉ, ÎÉμ Ê ²μ Ó É Ï Ö É ³Ò Ê, μμé É É ÊÕÐ Ì Ô± - ³ É ²Ó Ò³ Ò³ (25), (26). 4. ˆ ˆŒ œ ƒ α crit Ò μ μ É ³ ²Ó μ μ Î Ö α crit μμé É É μ μ ³μ μ μ ³ μ - Ö α s μ ² ³ μ³μðóõ Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ ²Ö ±μ É É ² Éμ ÒÌ μ μ ± ²Ö ÒÌ ÉÖ ²ÒÌ ³ μ μ (D-, D s -³ μ Ò). ± Î É μ μ μ μ ± É Ö Ò μ μ²ó Ê ³ ± É χ 2. ²Ö ÔÉμ μ ÒÎ ² ³ ² Î Ê χ 2 (α crit )= ( k f P i, exp fi P (m q,m Q,β) ) 2 ( ) δf P 2 ( ) i, exp + δf P 2 (27) i, teor i=1 ²Ö ² Î ÒÌ ³μ μ Ö ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö ³ ³ - ³ ²Ó μ Î. ² Î δfteor P ±²ÕÎ É μ ² μ É, Ö Ò ± ± É μ É Î ± ³ μ ² μ ÉÖ³, μ ± ÕÐ ³ ʲÓÉ É Î Éμ, É ± Ô± - ³ É ²Ó Ò³ μï ± ³ ³ ³ μ μ, μ Î Ö³ ±μéμ ÒÌ Ìμ ² Ó ³ É Ò ³μ ². ² Î χ 2 (α crit ) ³ ÉμÉ Î ±μ³ ² Ê É ³ ÉÓ ² χ 2 k É Ö³ μ μ Ò ( ³., ³, [39]). ˆ μ²ó ÊÖ Ô± ³ É ²Ó Ò Î Ö PDG-2010 [30] f P D = (205,8 ± 8,5 ± 2,5) ŒÔ, fp D s = (273 ± 10) ŒÔ ÒÎ ² Ö ² Éμ ÒÌ ±μ É É μ ± ²Ö ÒÌ ³ μ μ ³± Ì Ê ± -±μ- É μ ³μ ², Ìμ ³ ³μ ÉÓ χ 2 (α crit ) μé ³μ μ Ö α s, ±μéμ Ö É ² É ². 5 ³ É μöé μ ÉÖ³ ÖÉ Ö ³μ ² P ( %). ² ÒÌ É ². 5 μ± Ò É, ÎÉμ ³ ³ ²Ó Ò χ 2 μμé É É μ ³ ± ³ ²Ó- ÊÕ μöé μ ÉÓ ÖÉ Ö P ³μ ±μ³ ÉÊ É μ μ ² É ³ É ³μ ²Ó º 8-b ( ³.. 3, É ². 2), ³μ ³μ μ ±μ ±μ É ÉÒ μ º 7-a ( ³.. 2, É ². 1). ±μ μ Ìμ ³μ μé³ É ÉÓ, ÎÉμ ³μ ² μ³ ³ º 5-a, 6-a º 5-b, 6-b, 7-b ³ ÕÉ É ± μé μ É ²Ó μ Ê Ì μ²óï μöé μ É ³μ ÊÉ ÒÉÓ μ μ Î μ μé μï Ò, É ± ± ± Ì χ 2 /n 1. ² Í 5. Î Ö χ 2 (α crit) (27) μöé μ É ÖÉ Ö ³μ ² P ²Ö ³μ μ Ö α s º χ 2 (α crit) P, % º χ 2 (α crit) P, % 1-a 8,3 1,6 1-b 5,1 7,9 2-a 4,4 10,8 2-b 4,8 9,1 3-a 2,6 26,9 3-b 3,3 19,0 4-a 2,2 35,4 4-b 3,1 21,7 5-a 1,6 45,4 5-b 2,0 36,0 6-a 1,3 52,9 6-b 1,3 52,7 7-a 0,9 63,3 7-b 1,0 60,7 8-b 0,8 67,6

12 592.. ²Ö ²Ó Ï Ì μ Î μ Ìμ ³ μ μ² É ²Ó Ö Ëμ ³ Í Ö. ± ³ - ÉμÎ ±μ³ ³μ ÊÉ ÒÉÓ Ò μ ³ B-³ μ μ. ÉμÖÐ ³Ö, Ï Éμα Ö, ÊÐ É Ê É Î É ²Ó Ò μ μ ² ² Éμ μ ±μ É ÉÒ Ö - μ μ B-³ μ. ± ³ É ²Ó μ Î ² Î Ò (c³. [40Ä44]) f P B V ub =(7,2 10,1) 10 4 ƒô c μ ³ Ò³ μ Î ³ ²Ö V ub =3,93 ± 0,36 [30] μ É ± Î É ²Ó Ò³ μ ³ fb P : fb P = (183,2 257,0) ŒÔ μï ± ³, μ É ÕÐ ³ 40 ŒÔ. ÊÐ É Ê É É ± Î É ²Ó Ò μ É μ É - Î ± Ì ± ÖÌ ² Éμ ÒÌ ±μ É É μ B ± -³ μ μ : μé fb P = ŒÔ [45] μ fb P = (230 ± 23) ŒÔ μé [46]. Ï ³ ²ÊÎ ²Ö μ É ³ ²Ó μ μ ³ ³μ μ ±μ º 7-a ±μ É É ² Éμ - μ μ = (226,3 ± 4,7) ŒÔ, (28) f P B ²Ö ³ ±μ³ º 8-b ³ ³, ÎÉμ f P B = (217,0 ± 4,7) ŒÔ. (29) Î (29) Ìμ μïμ μ ² Ê É Ö Ò³ É μ É Î ±μ μ Œ- ± Ö [47]: f P B = (216,0 ± 22,0) ŒÔ, μ μ É ÉμÎ μ ² ±μ μé ÒÌ Ê BaBar Belle [40,42,44], Ìμ ÖÐ Ì Ö ² Ì fb,exp P = (246,8 ± 45,6) ŒÔ. Š Ò³ Ê BaBar Belle ² Î (28). ± ³ μ μ³, c ÊÎ Éμ³ ÊÐ É ÊÕÐ Ì μ ² μ É Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ μ ² Éμ Ò³ ±μ É É ³ ÉÖ ²ÒÌ ³ μ μ ³μ μ μ²μ ÉÓ, ÎÉμ μ ³μ - Ò³ μ ³ ±μ É ÉÒ α s Ö ²ÖÕÉ Ö ³Ò º 7-a α crit =(0,667 0,821)±0,040, É ± ³Ò º 7-b, 8-b, α crit =(0,300 0,692) ± 0,040. Ï Ê²ÓÉ ÉÒ μ² μ ² ÊÕÉ Ö Î É ³ [2, 4, 49] ( ³. É ². 6) ÊÐ - É μ μé² Î ÕÉ Ö μé ÒÌ [24, 50]. ɳ É ³, ÎÉμ É Ë Í μ ÉÓ μ μ Î μ Ì ±É μ Ö μ ³ Éμ ± Ê É Ö, μ ±μ²ó±ê μ μ μ ³ É Ā(μ), ± ±μéμ μ³ê ÎÊ É É ² Ò μ μ, Ö μ ³ α s ±μ μ, Î É μ μ μ³ê ³ Ê²Ó Ê Q. ² Í 6. Î Ö α crit ² Î ÒÌ ³μ ²ÖÌ μ Ìμ Ì α crit μé 0,53 0,60 [4] 0,757 [49] 0,60 [2] 1,4 1,5 [8, 15] 3,14 [24, 50] 0,667 0,821 É μé ( ³ ³μ μ ±μ ) 0,300 0,692 É μé ( ³ ±μ³)

13 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² ËË ±É Ò ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ μ ³μ É Ö ² Î ÒÌ μ Ìμ Ì Ê ± -±μ É μ ³μ ² (± Ò 5, 6). 1 Å ² É Î ± Ö É μ Ö ±μ Ä μ²μ Íμ ( ³. (3)); 2 Å G p-³μ ²Ó μ Ö α s (4) ( É ² ³. [3]); 3 Å ÔËË ±É Ö ±μ É É α s ( É ² ³. [20, 48]); 4 Å ÉÊ É Ö Ëμ μ Ö ³μ ²Ó μ Ö α s ( ³. [4, 12]); 5 Å ÔÉ μé ( ³Ò º 7-b, 8-b, ³. É ². 2); 6 Å ÔÉ μé ( ³Ò º 6-a, 7-a, ³. É ². 1) É É ²Ó μ, ± ± ² Ê É É ². 1 2, Î Ö Ā(μ) ²Ö ± Î É μ ² Î ÒÌ ³μ ³μ μ ±μ ±μ³ ² ± ² É ² Ì 0,140 0,166. Š ± Ò²μ μé³ Î μ [4], Î Āfit(μ) =0,18±0,01(exp.)±0,02(th.), μ²êî μ ÊÉ ³ Ë É μ Ö Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ [3], Ö μ μ²óï ³ μ ³ μ μî Ò³ Î ³ α s (MZ 2 ) = 0,125 ± 0,003(exp.) ± 0,004(th.) μ Õ μ ³ Ò³ α s (MZ 2 )=0,1184 ± 0,0007. μôéμ³ê μ²êî Ò μ μé Î Ö Ā(μ) = 0,140 0,166 μ² μμé É É ÊÕÉ Ô± ³ É ²Ó Ò³ Ò³ [3]. ˆ É ². 5 μ² μîé É ²Ó Ò³ Ö ²Ö É Ö μ α s ±μ³ (± Ö 5. 4). ²Ö Ö. 4 É ² Ò ² Î Ò ³μ É μ Ö ÔËË ±É μ ±μ É ÉÒ α s ÉÊ É μ μ ² É ² Î ÒÌ μ Ìμ Ì Ê ± -±μ É μ ³μ ² (± Ò 5, 6). ²Ö ÊÉμÎ Ö μ Ö ÔËË ±É μ ±μ É ÉÒ ² É ²Ó μ μ É μ² Ï μ- ± ² ² Î ÒÌ Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ. Š ˆ μé ²μ ³ Éμ ±, μ μ²öõð Ö μí ÉÓ μ ÊÐ ±μ É ÉÒ Š ÉÊ É μ μ ² É. μ μ ³ Éμ ± ² É É μ μμé É É Ö Î Éμ, μ μ ³ÒÌ ³± Ì ²ÖÉ É ±μ ± ±μ μ ³μ ² ( Ê ± -±μ É- Ö ³μ ²Ó) ³ ± ±μ Ò³ μé Í ²μ³ (9), Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ÒÌ μ ³ ³ ±μ É É ³ ² Éμ ÒÌ μ μ ± ²Ö ÒÌ ±Éμ ÒÌ ³ μ μ. ²Ö ʲÊÎÏ Ö ÉμÎ μ É Î ² ÒÌ Î Éμ μ²ó Ê É Ö Ë μ³ μ²μ Î ± Ö ³ É Í Ö α s (Q 2 ), ²μ Ö μé [2].

14 594.. ²Ö ² μ Ö μ² ³μ μ μ Ö ±μ É ÉÒ Š Ò²μ ³μ ² μ μ 15 ³μ ² Î Ò³ α crit = α s (0) ³μ ÉÓÕ μé Q 2 ÉÊ É μ μ ² É ( ³. É ². 1, 2). ˆ μ²ó μ ² Éμ ÒÌ ±μ É É ³ ÉÖ ²ÒÌ (B, D, D s ) ³ μ μ μ μ²ö É Ê É μ ÉÓ ÍÒ μ² μ É ³ ²Ó μ μ μ Ö Éμα Ö Ô± ³ É ²Ó- ÒÌ ÒÌ: α crit = 0,667 0,821 ²Ö ³ ³μ μ ± ²Ö ± ÒÌ ±μ³ α crit =0,300 0,692. Éμ ² μ É.. μ²μ Íμ Ê, A. E. μ μìμ ÊÎ É ±μ ³ μ Éμ- É μ É Î ±μ Ë ± ˆŸˆ É ³Ê² ÊÕÐ μ Ê Ö ±μ ʲÓÉ Í. ˆ Š ˆ 1. Richardson J. L. The Heavy Quark Potential and the Υ, J/Ψ Systems // Phys. Lett. B V. 82, No. 2. P. 272Ä Godfrey S., Isgur N. Mesons in a Relativized Quark Model with Chromodynamics // Phys. Rev. D V. 32. P. 189Ä Dokshitzer Y. L., Khoze V. A., Troian S. I. Speciˇc Features of Heavy Quark Production. LPHD Approach to Heavy Particle Spectra // Phys. Rev. D V. 53. P. 89Ä Badalian A. M., Kuzmenko D. S. Freezing of QCD Coupling Alpha(s) Affects the Short Distance Static Potential // Phys. Rev. D V. 65. P Alekseev A. I., Arbuzov B. A. Analyticity and Minimality of Nonperturbative Contributions in Perturbative Region for Alpha(s)-bar // Mod. Phys. Lett. A V. 13. P. 1747Ä Boucaud P. et al. Lattice Calculation of 1/p 2 Corrections to Alpha(s) and of Lambda(QCD) in the MOM Scheme // JHEP V. 04. P Webber B. R. QCD Power Corrections from a Simple Model for the Running Coupling // JHEP V. 10. P Shirkov D. V., Solovtsov I. L. Analytic Model for the QCD Running Coupling with Universal Alpha(s)-bar(0) Value // Phys. Rev. Lett V. 79. P. 1209Ä Nesterenko A. V. Analytic Invariant Charge in QCD // Intern. J. Mod. Phys. A V. 18. P. 5475Ä ±Ê².. ƒ²μ ²Ó Ö μ μ- ² É Î ± Ö É μ Ö μ ³ÊÐ Š ±μéμ Ò ²μ Ö // Ÿ T. 40, º 5. C. 1351Ä Kalashnikova Yu. S., Nefediev A. V., Simonov Yu. A. QCD String in Light-Light and Heavy-Light Mesons // Phys. Rev. D V. 64. P Badalian A. M., Kuzmenko D. S. A Short Distance Quark Antiquark Potential // Phys. At. Nucl V. 67. P. 561Ä Milton K. A., Solovtsov I. L., Solovtsova O. P. An Analytic Method of Describing R-related Quantities in QCD // Mod. Phys. Lett. A V. 21. P. 1355Ä Milton K. A., Solovtsov I. L., Solovtsova O. P. Remark on the Perturbative Component of Inclusive Tau Decay // Phys. Rev. D V. 65. P Shirkov D. V., Solovtsov I. L. Ten Years of the Analytic Perturbation Theory in QCD // Theor. Math. Phys V P. 132Ä Nesterenko A. V. New Analytic Running Coupling in Spacelike and Timelike Regions // Phys. Rev. D V. 64. P

15 ² ÉÓ ±μ É ÉÒ Š 1 ƒô Ê ± -±μ É μ ³μ ² Baldicchi M., Prosperi G. M. Running Coupling Constant and Masses in QCD, the Meson Spectrum // AIP Conf. Proc V P. 152Ä Bakulev A. P., Mikhailov S. V., Stefanis N. G. Fractional Analytic Perturbation Theory in Minkowski Space and Application to Higgs Boson Decay into a b b Pair // Phys. Rev. D V. 75. P Baldicchi M., Prosperi G. M., Simolo C. Extracting Infrared QCD Coupling from Meson Spectrum Baldicchi M. et al. Bound State Approach to the QCD Coupling at Low Energy Scales // Phys. Rev. Lett V. 99. P Baldicchi M., Prosperi G. M. Regge Trajectories and Quarkonium Spectrum from a First Principle Salpeter Equation // Phys. Lett. B V P. 145Ä Prosperi G. M., Baldicchi M. BetheÄSalpeter and DysonÄSchwinger Equations in a Wilson Loop Context in QCD, Effective Mass Operator, q anti-q Spectrum // Fizika B V. 8. P. 251Ä Deur A. et al. Experimental Determination of the Effective Strong Coupling Constant // Phys. Lett. B V P. 244Ä Deur A. et al. Determination of the Effective Strong Coupling Constant α s,g1 (Q 2 ) from CLAS Spin Structure Function Data // Phys. Lett. B V P. 349Ä Coester F., Polyzou W. N. Relativistic Quantum Mechanics of Particles with Direct Interactions // Phys. Rev. D V. 26. P. 1348Ä Keister B. D., Polyzou W. N. Relativistic Hamiltonian Dynamics in Nuclear and Particle Physics // Adv. Nucl. Phys V. 20. P. 225Ä Š ÊÉμ.., μ ͱ.. Œ μ Ö Ëμ ³ Ê ± - É μ ± Éμ μ ³ Ì ± μ É Ê±ÉÊ Ò μ É ÒÌ É ³ // Ÿ , º Ä Dirac P. A. M. Forms of Relativistic Dynamics // Rev. Mod. Phys V. 21. P. 392Ä Gromes D. Theoretical Understanding of Quark Forces. Heidelberg, p. Preprint Inst. of Theor. Phys. No. HD-THEP Nakamura K. et al. The Review of Particle Physics // J. Phys. G V. 37. P ² Ó±. Œ. ³³Ò ³ Ë ±Ê Ô² ±É μ ² μ μ ³μ É Ö. Œ.: μ Éμ³ É, ² Éμ ÒÌ μ ³± Ì Ê ± -±μ É μ ± ±μ μ ³μ- ² // Íi AH ² Ê.. Ëi.-³ É. ʱ º 2. C. 93Ä , Š ÊÉμ.. Šμ³ Éμ μ ± Ö μ²ö Ê ³μ ÉÓ ± μ μ ²ÖÉ É ±μ ³ ²ÓÉμ- μ μ ³ ± // É. ³ ±. μ. Ê -É. É É.- ÊÎ.. Í. Ò Ä Š ÊÉμ.. ² ±É μ ² Ò μ É ² ± Ì ³ μ μ ²ÖÉ É ±μ ³μ ² μ É ÒÌ ± ±μ // Ÿ , º Ä Š ÊÉμ.., μ ͱ.. μ É μ Ëμ ³Ë ±Éμ μ μ É ÒÌ É ³ μ³μðóõ μ μ - Ð μ É μ ³Ò Ä ±± É ²Ö Ê Ò Ê ± // Œ , º Ä Jaus W. Relativistic Constituent Quark Model of Electroweak Properties of Light Mesons // Phys. Rev. D V. 44. P. 2851Ä Ebert D., Faustov R. N., Galkin V. O. Quark-Antiquark Potential with Retardation and Radiative Contributions and the Heavy Quarkonium Mass Spectra // Phys. Rev. D V. 62. P ²... μ²ê² Éμ Ò Ò μ ± ²Ö ÒÌ ³ μ μ ³ μ μ Ëμ ³ ²ÖÉ É ±μ ³ ²ÓÉμ μ μ ³ ± // Ÿ , º Ä ²μ± μ.. Œ É ³ É Î ± ³ Éμ Ò ² Ô± ³ É ²Ó ÒÌ ±É μ ±É μ μ μ - ÒÌ ² // Ÿ , º Ä1163.

16 Aubert B. et al. A Search for B + τ + ν with Hadronic B Tags // Phys. Rev. D V. 77. P Aubert B. et al. A Search for B + τ + ν // Phys. Rev. D V. 76. P Adachi I. et al. Measurement of B τ + ν τ Decay with a Semileptonic Tagging Method Schwartz A. J. B + and D s + Decay Constants from Belle and Babar // AIP Conf. Proc V P. 299Ä Aubert B. et al. Search for the Rare Leptonic Decays B + l + + ν l (l = e, μ) // Phys. Rev. D V. 79. P Ali Khan A. et al. B Meson Decay Constants from NRQCD // Phys. Lett. B V P. 132Ä Penin A. A., Steinhauser M. Heavy-Light Meson Decay Constant from QCD Sum Rules in Three- Loop Approximation // Phys. Rev. D V. 65. P Gray A. et al. The B Meson Decay Constant from Unquenched Lattice QCD // Phys. Rev. Lett V. 95. P Nesterenko A. V., Papavassiliou J. The Massive Analytic Invariant Charge in QCD // Phys. Rev. D V. 71. P Ganbold G. QCD Running Coupling in Low-Energy Region // Phys. Rev. D V. 81. P Deur A. The Strong Coupling Constant at Large Distances // AIP Conf. Proc V P. 281Ä284. μ²êî μ 4 Ë ²Ö 2010.

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy P13-2014-14.. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3,,. ʳÌÊÊ Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ Ÿ ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ² ² Œƒ Œˆ, Ê, μ Ö 3 ˆ É ÉÊÉ Ë ± É Ì μ²μ Œ,

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 5(147).. 777Ä786 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ ˆŒˆ Šˆ Œ Š ƒ ˆŒ œ ƒ - Ÿ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ± μ, ÎÉμ ² ³ Ö Éμ³ μ-ô³ μ μ μ ±É μ³ É μ Ìμ É μ μ ³μ² ±Ê² CN CO 2 N 2. ±

Διαβάστε περισσότερα

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2013.. 44.. 5 ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ É μë Î ± É ÉÊÉ ³.. ƒ. ±μ, ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± Š, ²³ - É, Š Ì É ˆ 1535 Œ 1537 μ² Ò Î Ö Ì É 1537 μé Í ²Ò μ² μ Ò ËÊ ±Í 1539 ² Ò ³ Éμ Ò Î É 1541

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Ÿ Œ Ÿ.. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ö Ì μ ÊÌ É³μ Ë μ μ ² Ö ³ ± ³ ²Ó μ³ Ö μ³ Êɱ μé 0,8 μ 1,2 Œ É μ μ ³ Ê²Ó μ É μ ±μ ²ÊÎ Ô ± Éμ μ² 5 ±Ô

Διαβάστε περισσότερα

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 1 Š ƒ ˆ ˆŸ Å Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ÉÉÊ,. Ê μ μ ± Ö μ Í Ö Ö ÒÌ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Ó³ Ÿ. 2007.. 4, º 5(141).. 719Ä730 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Š Œ Œ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ μéò μ ³ Õ ±μ Í É Í CO 2 O 2 ϲ μì

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 2(131).. 105Ä110 Š 537.311.5; 538.945 Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆŠ ˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ œ ƒ Œ ƒ ˆ ˆ Š ˆ 4 ². ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³ É É Ö μ ² ³ μ É ³ Í ² Ö Ê³ μ μ ³ É μ μ μ²ö

Διαβάστε περισσότερα

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ 13-2009-159.. ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ Š ˆŒ œ ˆ ˆ ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ ² μ Ê ² ² ±É Î É μ ƒê.., ± É.., Ëμ μ.. 13-2009-159 ± ³ É ²Ó μ ² μ Ê ² Î Ö ³ É μ μ μ²ö Ð Í ² Î ± - ³³ É Î μ μ ³ É μ ³

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ˆ œ Š Œ ˆ Œ.. Ëμ μ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± ² É Î ± ³μÉ μ Ëμ ³ μ ²Ó μéμî ÒÌ Ô² ±É μ ÒÌ Êαμ, Ö ±μéμ ÒÌ Î É Î μ É ² μ μ ³, Éμ± ³, ÒÏ ÕÐ ³ ²Ó μ Î Éμ± ²Ó. Ê

Διαβάστε περισσότερα

Œ ˆ ˆŸ ˆ Š ˆ ƒ Š Œ Š Š

Œ ˆ ˆŸ ˆ Š ˆ ƒ Š Œ Š Š Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 4Ä5(174Ä175).. 654Ä665 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ ˆ ˆŸ ˆ Š ˆ ƒ Š Œ Š Š.. ÊÉ ±μ,. ˆ. ƒμ μ μ,.. μ Í,.. μ Í,.. μ Í, Š.. É μ,.. Œμ Î ±,.. μ, ƒ.. Ê ±μ,.. ³Êϱ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ ±Í μ Ò ±μ³ ² ± ʱ²μÉ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ ƒ ˆŠˆ œ Š Šˆ Š ˆ ILC Ÿ ƒ ˆ ˆ ƒ ˆ ˆŸ.. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ É ± ʲÓÉ ±μ μé± Ì Ô² ±É μ ÒÌ Î, ÉÒ ³

Διαβάστε περισσότερα

P ²ÒÏ,.. μ μ Š ˆ ˆ Ÿ ˆ

P ²ÒÏ,.. μ μ Š ˆ ˆ Ÿ ˆ P13-2013-6.. ²ÒÏ,.. μ μ ƒ ˆ Šˆ Š Š ˆ -2Œ. Œ ƒ Š Š ˆ ˆ Ÿ ˆ ²ÒÏ.., μ μ.. P13-2013-6 É Î ± Ê ± ±Éμ ˆ -2Œ. ³ É Ò Ìμ μ μ ÔËË ±É ±É μ É μ É μ Ö μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ ² μ Ö Ìμ ÒÌ ÔËË ±Éμ ±É μ É - ±Éμ ˆ -2Œ, Ò μ² μ μ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆˆ Œˆ C Z =47 50 Œ Œ ˆ ˆ Œ ˆ 23 ŒÔ

ˆ ˆˆ Œˆ C Z =47 50 Œ Œ ˆ ˆ Œ ˆ 23 ŒÔ P15-2014-58.. Š ³Ö,.. ŠÔ μ²² 1,.. ± μ,.. ²Ó,. ƒ. ²μ, ƒ.. μ ±μ,.. ³ É, ƒ. Ÿ. É μ Ê ˆ ˆ ˆ ˆ Œ ˆ ˆˆ Œˆ C Z =47 50 Œ Œ ˆ ˆ Œ ˆ 23 ŒÔ ² μ Ê ² Ÿ Ö Ë ± E-mail: karamian@nrmail.jinr.ru 1 ˆ ² μ É ²Ó ± Ö ² μ Éμ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ

ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 2(144).. 219Ä225 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Œ Œ ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ.. Šμ ²μ a,.. Š,.. μ ±μ,.. Ö a,.. ² ± a,.. ² Õ± a a ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ Œμ

Διαβάστε περισσότερα

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É P13-2009-117.. μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, ±Ä Ï, μ²óï 2 Ì μ²μ Î ± Ê É É, Õ ², μ²óï μ... P13-2009-117 μ ³ μ ³μ² ±Ê²Ö ÒÌ Êαμ

Διαβάστε περισσότερα

P ² ± μ. œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ. μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008.

P ² ± μ. œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ. μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008. P3-2009-104.. ² ± μ ˆ ˆ Š Š ˆ œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008. ² ± μ.. ²μ μ ± μé±²μ μé ÓÕÉμ μ ±μ μ ±μ ÉÖ μé Ö μ³μðóõ É μ μ ³ ²ÒÌ Ô P3-2009-104 ÓÕÉμ

Διαβάστε περισσότερα

Ÿ Ÿ ˆ ˆ Šˆ ƒˆˆ (Ÿ ) Ÿ ˆ ƒˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ ( Ÿ ).

Ÿ Ÿ ˆ ˆ Šˆ ƒˆˆ (Ÿ ) Ÿ ˆ ƒˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ ( Ÿ ). Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 6(169).. 1007Ä1023 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ Ÿ Ÿ ˆ ˆ Šˆ ƒˆˆ (Ÿ ) Ÿ ˆ ƒˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ ( Ÿ ). œ Š ˆŒ ˆ ˆ Š Œ ˆ Ÿ.. ²,.Œ. ²μ, Œ.. ƒ ²,.. ƒê μ, Œ. ƒ. Š Ò±μ,.. Šμ² ±μ,.. Šμ,.. Œ ÍÒ ±

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Œ ˆ ˆŸ Š Œˆ Šˆ. Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± 2 Î ± Ë ±Ê²ÓÉ É Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Œ ˆ ˆŸ Š Œˆ Šˆ. Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± 2 Î ± Ë ±Ê²ÓÉ É Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2015.. 46.. 1 ƒˆ ˆŸ ƒ Š Š ƒ Š ˆŒ Š Š Œ ˆ ˆŸ Š Œˆ Šˆ Šˆ ƒˆ.. Éμ μ 1,.. ʲμ 1,.. μ Î 1,. ˆ. ƒ ²± 1,2,.. É μ 1,.. μ Ê ±μ 1,2,. Œ. μ μ 1,.. μ 1, 1 ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1

Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1 P13-2011-43 Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1 Š ˆ ˆ Œ Š Œ ˆ Š ˆ - ˆ ˆ Œ ˆ ˆŸ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1 Í μ ²Ó Ò ÊÎ μ-êî Ò Í É Ë ± Î É Í Ò μ± Ì Ô -

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4(195).. 969Ä Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ

Ó³ Ÿ , º 4(195).. 969Ä Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ Ó³ Ÿ. 2015.. 12, º 4(195).. 969Ä980 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ Š Œ ˆ ƒ ˆˆ Ÿ ˆŸˆ. Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë Î

Διαβάστε περισσότερα

ˆŸ ˆ Œ ˆ ˆ œ Š Œ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ŒˆŠ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆŠ 235-V3

ˆŸ ˆ Œ ˆ ˆ œ Š Œ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ŒˆŠ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆŠ 235-V3 Ó³ Ÿ. 2014.. 11, º 6(190).. 1232Ä1242 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆŸ ˆ Œ ˆ ˆ œ Š Œ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ŒˆŠ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆŠ 235-V3 ƒ.. Š ³ÒÏ 1,.. Šμ É μ³,.. Œμ μ μ,.. ³ μ μ,. Œ. Ò 2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé É ² Ò

Διαβάστε περισσότερα

ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144

ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144 Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 4Ä5(174Ä175).. 647Ä653 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144 ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,ˆ..Š Ö, Ÿ. ʲ ±μ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± μ²ó ±μ ± ³ ʱ, Š ±μ, μ²óï ÔÉμ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Œ Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ 58. ˆ. Œ. ƒμ É. Œμ ±μ ± μ Ê É Ò É ÉÊÉ Ô² ±É μ ± ³ É ³ É ± (É Ì Î ± Ê É É), Œμ ±

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Œ Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ 58. ˆ. Œ. ƒμ É. Œμ ±μ ± μ Ê É Ò É ÉÊÉ Ô² ±É μ ± ³ É ³ É ± (É Ì Î ± Ê É É), Œμ ± ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 1 Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ ƒ ˆ Šˆ š Š ƒ Œ ˆ Š Š Ÿ ˆˆ ˆ. Œ. ƒμ É Œμ ±μ ± μ Ê É Ò É ÉÊÉ Ô² ±É μ ± ³ É ³ É ± (É Ì Î ± Ê É É), Œμ ± ˆ 49 ˆ ˆ Šˆ Šˆ 50 ˆ ˆ Œ ˆ ˆˆ ˆ Š 54 Œ Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ 58 ˆ ˆ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 7(156.. 6Ä69 Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ ˆŒ ˆ - ˆ ƒ ˆ ˆ ˆŸ Š -Œ ˆ Šˆ ˆ.. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± É ÉÓ μ Ò ÕÉ Ö ²μ Í Ò - μ Ò ² É Ö ³ ÖÉÓ Ì ÒÎ ² ÖÌ, μ²ó ÊÕÐ Ì ±μ ± 4- μ Ò. This paper

Διαβάστε περισσότερα

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Ó³ Ÿ. 204.., º 4(88).. 768Ä776 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Š ˆ Œ ˆ Š Œ ˆ Œ. Œ. Ò Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ËË ±É μ ÉÓ ³ μ μμ μ μé μ ±Í μ μ μ²ó μ ³ Ô² ±É μ μ μ μì² Ö É μé ÊÌ ³ É μ : ÔËË ±É μ É

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(186).. 278Ä292 ˆ ˆˆ 2 ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï

Ó³ Ÿ , º 2(186).. 278Ä292 ˆ ˆˆ 2 ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï Ó³ Ÿ. 2014.. 11, º 2(186).. 278Ä292 ˆ ˆ ƒ ˆ ˆ œ ˆ Œˆ ˆŸ ˆ ƒ Œ ƒ ƒ YMn 2 γ- Œˆ ƒˆ 23 ŒÔ Œ Œ Ÿ ƒ ˆŸ ˆ ˆˆ 2 ±.. Ò±,1,. Ï ±,2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï ÍÒ Ö ³ É ²²μ Ò² ³ Ð Ò

Διαβάστε περισσότερα

Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê

Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2003.. 34.. 7 Š 524.8+[530.12:531.51] Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê ˆ 138 Š Šˆ Š Š ˆ ˆ Š Œ ƒˆˆ 140 Š Œ ƒˆÿ œ 141 Š Ÿ Š Œ ƒˆÿ 143 ˆ Ÿ Š Œ ƒˆÿ ˆ Œ 144 ˆŸ Ä ˆ Œ

Διαβάστε περισσότερα

E Œ ˆ ˆ Œ ˆˆ.. μìμ,.. ± Îe

E Œ ˆ ˆ Œ ˆˆ.. μìμ,.. ± Îe ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2015.. 46.. 3 ˆ ˆ œ ˆ E Œ ˆ ˆ Œ ˆˆ.. μìμ,.. ± Îe ˆ É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Œμ ± ˆ 628 Œ Š ˆ 631 Ò Ò ²ÊÎ 631 ± É Ò ²ÊÎ 633 ˆ CCGV 636 ˆ œ Œ ˆ Š ˆ 637 Š Š ˆŸ Œ œš ˆ œ 638 Œ ˆ œ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆŸ 639 ƒμ

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. Ï Ï,.. Š ± ²,.. Šμ É μ³,.. Šμ Ó±μ,.. ŠÊ Ö,.. Œμ μ μ,. Š. μé ±μ, ƒ.. Ê ±μ,.. ² μ

Œ.. Ï Ï,.. Š ± ²,.. Šμ É μ³,.. Šμ Ó±μ,.. ŠÊ Ö,.. Œμ μ μ,. Š. μé ±μ, ƒ.. Ê ±μ,.. ² μ P18-2015-55 Œ.. Ï Ï,.. Š ± ²,.. Šμ É μ³,.. Šμ Ó±μ,.. ŠÊ Ö,.. Œμ μ μ,. Š. μé ±μ, ƒ.. Ê ±μ,.. ² μ ˆ Œ ˆ Ÿ ˆ Œ ˆŸ Š Œ NICA ² μ XXV Œ Ê μ Ò ³ μ ʳ μ Ö μ Ô² ±É μ ± ±μ³ ÓÕÉ Ê NEC'2015 (28 ÉÖ Ö Ä 2 μ±éö Ö 2015.,

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ *

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * 6-2008-5 Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * ˆ ˆ ˆˆ U(VI) ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ ² μ Ê ² μì ³ Ö *, μ -, μ² Ö ² μ Œ... 6-2008-5 ˆ ² μ μ Í U(VI) μî μ μ Ì ² Ð μ ±É ÒÌ μéìμ μ ˆ ² μ μ Í Ö U(VI) μî

Διαβάστε περισσότερα

Š Œˆ.. Ê Ê²Êͱμ. ˆ ƒ ˆ ˆ ˆ ˆ 815. Ÿ - ˆ ˆ ˆŒ ˆ Š 834 ƒ ƒ 846 ˆ Š ˆ 862. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³. ƒ. ˆ.

Š Œˆ.. Ê Ê²Êͱμ. ˆ ƒ ˆ ˆ ˆ ˆ 815. Ÿ - ˆ ˆ ˆŒ ˆ Š 834 ƒ ƒ 846 ˆ Š ˆ 862. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³. ƒ. ˆ. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 3 ƒ Š Œˆ Š Œˆ.. Ê Ê²ÊÍ±μ ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³. ƒ. ˆ. Ê ±, μ Ö, μ μ ± ˆ 813 ˆ ƒ ˆ ˆ ˆ ˆ 815 Š ˆ Š Ÿ ƒ - Š 821 ˆ Š ˆ Šˆ Šˆ Š Ÿ - ˆ ˆ ˆŒ ˆ Š 834 ƒ ƒ 846 Š ˆ 861 ˆ Š ˆ 862 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó

Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2011.. 42.. 2 Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 636 ˆ ˆ Šˆ Œ ˆŸ ˆŒˆ - Šˆ Œ Š ˆ ˆ 638 Š ˆ ˆ ˆ : ˆ ˆŸ 643 ˆ ˆ Šˆ Š 646 Œ ˆ Šˆ 652 Œ ˆ Šˆ Š ˆ -2 ˆ ˆ -2Œ 656 ˆ ˆ Šˆ Š œ Š ˆ Œ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. A , º 9Ä Ä ³ μ 1

Ó³ Ÿ. A , º 9Ä Ä ³ μ 1 Ó³ Ÿ. A. 2012.. 9, º 9Ä10.. 70Ä128 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Š ˆ œ Ÿ ˆ Ÿ ˆ ˆŠ.. ³ μ 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ²² μ, Ê ³μ ÉμÖÐ Ì ² ±Í Ö ²Ö É Ö Ô± ³ É ²Ó Ö Ë ± Ê ±μ É ²Ó ÒÌ É μ. - Ê ÕÉ Ö Ô± ³ ÉÒ μ ³ Õ μéμ±μ μ² Î ÒÌ É³μ

Διαβάστε περισσότερα

.. Š ³Ö ˆ Œ 953. E > 1 ŒÔ 960 Šˆ ˆ œ œ Š ˆŒ ˆ - Ÿ ˆŸ Œ ˆ ˆ ˆˆ Œ - Š ˆŒ ˆ ˆ Œ ƒ ˆŸ ˆ. ˆ Šˆ œ ˆ ˆŒ ˆ ˆ œ ˆ ˆ ˆ 1005 ˆ Š ˆ 1011

.. Š ³Ö ˆ Œ 953. E > 1 ŒÔ 960 Šˆ ˆ œ œ Š ˆŒ ˆ - Ÿ ˆŸ Œ ˆ ˆ ˆˆ Œ - Š ˆŒ ˆ ˆ Œ ƒ ˆŸ ˆ. ˆ Šˆ œ ˆ ˆŒ ˆ ˆ œ ˆ ˆ ˆ 1005 ˆ Š ˆ 1011 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 4 Š ˆ ˆŸ ƒˆˆ ˆ Œ.. Š ³Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 951 ˆ Œ 953 ˆ ˆƒƒ ˆ ƒ ˆ Œ ˆ E > 1 ŒÔ 960 Šˆ ˆ œ œ Š ˆŒ ˆ - ˆ ƒ Š Œ ˆ 967 Š ˆ Œ ˆŸ Ÿ - Ÿ ˆŸ Œ ˆ ˆ ˆˆ Œ - Š 978 Š ˆŒ ˆ ˆ Œ ƒ ˆŸ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ Ÿ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ..

ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ Ÿ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2013.. 44.. 1 Œ ˆˆ Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ Ÿ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 226 Š Šˆ ˆŠˆ 228 Éμ Ò 230 μ μ μ Ò Î ±μ ± Î ÉÎ ± ( ) 237 RICH- É ±Éμ Ò 238 Š 267 ƒ Ò ËμÉμ É ±Éμ Ò (ƒ ) 267 ƒ Ò ² Ò

Διαβάστε περισσότερα

Š Œ Ÿ ˆ Œ ˆŠ ƒ Š Œ Š Ÿ ˆ DC-60

Š Œ Ÿ ˆ Œ ˆŠ ƒ Š Œ Š Ÿ ˆ DC-60 Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 4(146).. 655Ä674 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š Œ Ÿ ˆ Œ ˆŠ ƒ Š Œ Š Ÿ ˆ DC-60.. ƒ ± ²,.. Ìμ³ μ, Œ.. μ,.. ÒÏ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ μ ±Êʳ μ É ³Ò Í ±²μÉ μ μ μ ±μ³ ² ± ÉÖ ²ÒÌ μ μ DC-60, μ - μ μ μ Éμ Ö

Διαβάστε περισσότερα

ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No

ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 1(143).. 40Ä52 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. Š ˆŒ ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No ƒ.. Š Ö, Œ. ƒ. ˆÉ±,. Œ. Šμ ʲ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ƒ. Ö,.. Ê Î Ö,. ± Î ± Ë ±Ê²ÓÉ É É É. Ö ±Õ²Ö, ²Ö Ö.. ² ±μ Ò É ÉÊÉ

Διαβάστε περισσότερα

Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ ˆ Šˆ ˆ Š ˆˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ œ Šˆ ˆ ˆ Š Œ 1 n 1,6

Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ ˆ Šˆ ˆ Š ˆˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ œ Šˆ ˆ ˆ Š Œ 1 n 1,6 Ó³ Ÿ. 2013.. 10, º 3(180).. 376Ä388 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ ˆ Šˆ ˆ Š ˆˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ œ Šˆ ˆ ˆ Š Œ 1 n 1,6.. Œ Ì,.. É±μ ±μ μ Ê É Ò Ê É É, Ó, μ Ö μé Ò μ± μ ² Î ± É Î ± Ì ÉμÎ ± ÉμÎ ± ËÊ ± Í Ê Ð ÕÐ Ì

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(200).. 403Ä417 Ÿ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ˆ ˆŠ : ˆ.. μ, 1,. Š ²², 2 ˆ É ÉÊÉ ³ É ³ É ± ³... μ μ², μ μ ±, μ Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(200).. 403Ä417 Ÿ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ˆ ˆŠ : ˆ.. μ, 1,. Š ²², 2 ˆ É ÉÊÉ ³ É ³ É ± ³... μ μ², μ μ ±, μ Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2016.. 13, º 2(200).. 403Ä417 Ÿ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆˆ Š ˆ Š ˆ ˆŠ : Œ ˆ Šˆ ˆ.. μ, 1,. Š ²², 2 ˆ É ÉÊÉ ³ É ³ É ± ³... μ μ², μ μ ±, μ Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ± μ, ÎÉμ μ μ μ Ô² ³ É μ É É μ, ±μéμ Ò μ Ò² μ ÖÉ..

Διαβάστε περισσότερα

ƒ ˆ Œ ˆŸ Š ˆ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ Š

ƒ ˆ Œ ˆŸ Š ˆ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ Š Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 2(151).. 260Ä284 Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ ƒ ˆ Œ ˆŸ Š ˆ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ Š Š RICH Š ˆŒ CBM..,,1, ƒ.. μ ±μ a Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Gesellschaft féur Schwerionenforschung mbh, ³ÏÉ É, ƒ ³ Ö Ò ² μ É³Ò μ Ö

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2012.. 43.. 6 Ÿ - ˆ ˆ Šˆ Œ ˆ Š ƒˆˆ: ˆ ƒ Š ƒˆ Šˆ Š ŒˆŠ Œ ƒ ˆ Œ Š.. ƒμ Ê μ 1,. Œ. Ö Ê μ 1,. ˆ. ± 1, Œ.. μ É Ó 2,.. ²μ 2 1 ƒ μ²μ Î ± É ÉÊÉ, Œμ ± 2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 1514 Œ ˆ ˆ Œ 1516

Διαβάστε περισσότερα

Œ ˆ ˆ Š ƒ ƒˆˆ: Š ˆŸ ˆŸ Š

Œ ˆ ˆ Š ƒ ƒˆˆ: Š ˆŸ ˆŸ Š ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2015.. 46.. 3 Ÿ - ˆ ˆ Šˆ Œ ˆ Œ ˆ ˆ Š ƒ ƒˆˆ: Š ˆŸ ˆŸ Š œ Š.. ƒμ Ê μ 1,. Œ. Ö Ê μ 1,. ˆ. ± 1, Œ.. μ É Ó 2,,.. ²μ 2, ˆ.. ˆ²ÓÎ ±μ 3 1 ƒ μ²μ Î ± É ÉÊÉ, Œμ ± 2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 3 ÊÎ μ-

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2007.. 38.. 6 Š Ÿ ˆŸ Œ Ÿ ˆ Š ƒ. ƒ. Š ³ ±,.. ŠÊ ² μ μ ± μ Ê É Ò Ê É É, μ μ, μ Ö. Œ. Ê ²Ó ± ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± ˆ

Διαβάστε περισσότερα

P Ò±,. Ï ± 1,,. ²Î Ó ± -Š Éμ ± 1,.. ˆ Ì ±μ 2, ˆ ŒˆŠ ˆ Œ ˆ ˆˆ 3,5 ± Ÿ Œ Œ. ƒ ƒˆ 10 ŒÔ. ² μ Ê ² É Ì Î ±μ Ë ±

P Ò±,. Ï ± 1,,. ²Î Ó ± -Š Éμ ± 1,.. ˆ Ì ±μ 2, ˆ ŒˆŠ ˆ Œ ˆ ˆˆ 3,5 ± Ÿ Œ Œ. ƒ ƒˆ 10 ŒÔ. ² μ Ê ² É Ì Î ±μ Ë ± P15-2014-104.. Ò±,. Ï ± 1,,. ²Î Ó ± -Š Éμ ± 1,.. ˆ Ì ±μ 2, ˆ ŒˆŠ ˆ Œ ˆ ˆˆ 3,5 ± Ÿ Œ Œ ˆ Œ Œ γ-š ƒ ƒˆ 10 ŒÔ ² μ Ê ² É Ì Î ±μ Ë ± 1 Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï 2 ÊÎ Ò Í É μ²μ±μ μ μ É ±, Œμ ± E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(170) Ä1091 ˆŒ ˆ. Œ. ˆ. Ò μí± 1. ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(170) Ä1091 ˆŒ ˆ. Œ. ˆ. Ò μí± 1. ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, Œμ ± Ó³ Ÿ. 011.. 8, º 7(170.. 1038Ä1091 Š ˆˆ ˆˆ Š ˆŒ ˆ Œ. ˆ. Ò μí± 1 ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, Œμ ± Î ÉÒ Ì ² ±Í ÖÌ ² É Ö É μ Ö Ô² ±É μ ² ÒÌ ³μ É. Theory of electroweak interactions is given in 4 lectures.

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4(160).. 446Ä457. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 4(160).. 446Ä457. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 4(160).. 446Ä457 ˆ ˆŠ ƒ ˆ Š ˆ ƒ ˆ ƒ ˆˆ ƒˆˆ -ˆŒ œ Š Œ ˆ Š Œ ˆ Š ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé É ² ³μ ²Ó ²Ö μí ± É ²μ μ μ ÔËË ±É, μ ± ÕÐ μ μ ²μÐ Î É Ô ³ Ê²Ó ±μ É

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471 Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 4153.. 449Ä471 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ ˆ ˆ ˆ ƒ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± μé ³± Ì ƒ ² Ê É Ö μ μ μ Ê Éμ Î μ É μ μ μ μ μé μ μ ² - μ μé μ É ²Ó μ ³ ²ÒÌ μ ³ÊÐ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆ Ÿ ˆ ˆŠ. Šˆ ƒˆ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆ Ÿ ˆ ˆŠ. Šˆ ƒˆ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2015.. 46.. 4 ˆ ˆ Ÿ ˆ ˆŠˆ Œ Š ˆŒ ˆ ˆŠ Šˆ ƒˆ.. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 1227 ˆ ˆ Ÿ ˆ ˆ 1229 μ Ò μ É Í É ²²ÖÉμ μ μ μ É μ μ Î ± Ì ² É Î ± Ì 1229 Í É ²²ÖÉμ μ Éμ ÒÌμ Í É ²²ÖÉμ μ. μ² μ ³ Ö 1232

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œˆ Šˆ Š ˆ ˆŸ ˆŒ ˆ Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Ÿ Œ. ˆ.

ˆ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œˆ Šˆ Š ˆ ˆŸ ˆŒ ˆ Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Ÿ Œ. ˆ. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 2 ˆ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œˆ Šˆ Š ˆ ˆŸ ˆŒ ˆ Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Ÿ Œ. ˆ. ±μ-ô É Î ± É ÉÊÉ, ±, μ Ö ˆ 523 ˆŸ 530 É É É Î ± μ Ìμ μ ² ³μ É Ö 530 ² ³μ ÉÓ Ö ËËÊ μ μ ³μ ² 537 Š ˆ ˆ ˆŸ ˆŒ ˆ Š ˆ ˆ Ÿ 545

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Š Ë É μ É Î ±μ Ë ±, ˆ ±ÊÉ ± μ Ê É É, ˆ ±ÊÉ ±, μ Ö. .. ² ³ μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Š Ë É μ É Î ±μ Ë ±, ˆ ±ÊÉ ± μ Ê É É, ˆ ±ÊÉ ±, μ Ö. .. ² ³ μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 29.. 4.. 7 ˆ ˆ ˆ ˆŸ Š ˆ Œ ˆ ƒˆ ˆ Š ˆ ƒˆ ƒ SO μ (2,1).. ²², ˆ.. ²μ,.. μ² É ±μ Š Ë É μ É Î ±μ Ë ±, ˆ ±ÊÉ ± μ Ê É É, ˆ ±ÊÉ ±, μ Ö.. ² ³ μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 169 ˆ Š œ ƒ ˆ ˆ ˆŸ Œ ˆ œ

Διαβάστε περισσότερα

. ˆ. μ ±,.. μ²±μ,.. ƒê ±μ,.. ²Ï,.. ±,.. Ïμ,.ˆ. Î ±μ,..š ± ²,. Œ. Š ²μ,.. Šμ² ±μ,.. Œ μ,.. Œμ Î, ˆ.. μ² ± Î,. Š. μé ±μ,.. ³ μ μ,.. μé ±μ,..

. ˆ. μ ±,.. μ²±μ,.. ƒê ±μ,.. ²Ï,.. ±,.. Ïμ,.ˆ. Î ±μ,..š ± ²,. Œ. Š ²μ,.. Šμ² ±μ,.. Œ μ,.. Œμ Î, ˆ.. μ² ± Î,. Š. μé ±μ,.. ³ μ μ,.. μé ±μ,.. P13-2016-33. ˆ. μ ±,.. μ²±μ,.. ƒê ±μ,.. ²Ï,.. ±,.. Ïμ,.ˆ. Î ±μ,..š ± ²,. Œ. Š ²μ,.. Šμ² ±μ,.. Œ μ,.. Œμ Î, ˆ.. μ² ± Î,. Š. μé ±μ,.. ³ μ μ,.. μé ±μ,.. ± μ ± Šˆ ƒ ˆ Ÿ ƒ Ÿ Š, ˆ Š Œ : ƒˆÿ ˆ ˆ Š œ Š ² μ Ê ²

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ Š Ÿ Œ ˆŠ ˆ ˆ ˆŠ Œ ƒ ˆ

ˆ ˆ Š Ÿ Œ ˆŠ ˆ ˆ ˆŠ Œ ƒ ˆ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2009.. 40.. 7 ˆ ˆ Š Ÿ Œ ˆŠ ˆ ˆ ˆŠ Œ ƒ ˆ Œ œ ˆ Œ.. ŠÊ ³ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 6 Š Ÿ ˆ ˆ Š Ÿ Œ ˆŠ ˆ ˆ ˆŠ ƒ 7 Œ ƒ ˆ Œ ˆ Œ ˆ Œ ƒ ˆ Œ 9 Š Ÿ ˆŸ Œ ƒ ˆ Œ 14 Œ Œ œ ƒ Œˆ œ ˆ 16 ˆŸ ˆ Œ Œ ƒˆ ˆŒ

Διαβάστε περισσότερα

P Š. ˆ Éμ Î,..ˆ Éμ Î 1 ˆŠ ˆ. 1 Lumetrics Inc., Rochester, N. Y., USA

P Š. ˆ Éμ Î,..ˆ Éμ Î 1 ˆŠ ˆ.   1 Lumetrics Inc., Rochester, N. Y., USA P4-2010-119. Š. ˆ Éμ Î,..ˆ Éμ Î 1 ˆŠ ˆ 1 Lumetrics Inc., Rochester, N. Y., USA E-mail: v.ignatovi@gmail.com ˆ Éμ Î. Š., ˆ Éμ Î.. P4-2010-119 É ± μé μ ÒÌ ³ É ÕÉ Ö Ô² ±É μ³ É Ò μ² Ò μé μ ÒÌ Ì, Ì μé - ²μ³²

Διαβάστε περισσότερα

ÊÎ µ- ² µ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ë ± ±É- É Ê ±µ µ µ Ê É µ µ Ê É É, ±É- É Ê. Š Å ˆ 47 Š Œ ƒ ˆ ƒ Š Å Š 49. ˆ ƒ ÅŠ Å Š Ń Å ˆŸ Š ÅŠ Å Š. Š ˆ ˆ ˆ 52 Œ Ÿ ƒ Œ Š

ÊÎ µ- ² µ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ë ± ±É- É Ê ±µ µ µ Ê É µ µ Ê É É, ±É- É Ê. Š Å ˆ 47 Š Œ ƒ ˆ ƒ Š Å Š 49. ˆ ƒ ÅŠ Å Š Ń Å ˆŸ Š ÅŠ Å Š. Š ˆ ˆ ˆ 52 Œ Ÿ ƒ Œ Š ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2000, Œ 31,. 1 539.12.01.. Š Å œ Š Š ˆ.. µìµ µ ÊÎ µ- ² µ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ë ± ±É- É Ê ±µ µ µ Ê É µ µ Ê É É, ±É- É Ê Š Å ˆ 47 Š Œ ƒ ˆ ƒ Š Å Š 49 ˆ ˆ ƒ ÅŠ Å Š Ń Å... 50 ˆŸ Š ÅŠ Å Š. Š ˆ ˆ ˆ

Διαβάστε περισσότερα

Œ ˆ Š ˆ ƒ ˆŠˆ Š - ˆ Š ˆ ˆŒ ˆŸ Œ ˆ œ Œ Š Œ Š Œ.. ÖÎ ² μ, Œ.. ˆ Í ±,. ˆ. Œ ϱμ,.. μ μ,.. ³ ²Õ±

Œ ˆ Š ˆ ƒ ˆŠˆ Š - ˆ Š ˆ ˆŒ ˆŸ Œ ˆ œ Œ Š Œ Š Œ.. ÖÎ ² μ, Œ.. ˆ Í ±,. ˆ. Œ ϱμ,.. μ μ,.. ³ ²Õ± ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2012.. 43.. 2 Œ ˆ Š ˆ ƒ ˆŠˆ Š - ˆ Š ˆ ˆŒ ˆŸ Œ ˆ œ Œ Š Œ Š Œ.. ÖÎ ² μ, Œ.. ˆ Í ±,. ˆ. Œ ϱμ,.. μ μ,.. ³ ²Õ± ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³. ƒ. ˆ. Ê ± ±μ μ μé ² Ö, μ μ ±, μ Ö ˆ 451 Œ ˆ Š ˆ ƒ ˆŠˆ Š -

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ƒê μ,.. ²μ,.. Šμ Î,.. μ μ,.ˆ. Ê ³. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ÿ 1261

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ƒê μ,.. ²μ,.. Šμ Î,.. μ μ,.ˆ. Ê ³. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ÿ 1261 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2016.. 47.. 4 ˆ ˆŸ Š ˆ ˆŠ ˆ Š Ÿ ˆ Š ˆˆ.. ƒê μ,.. ²μ,.. Šμ Î,.. μ μ,.ˆ. Ê ³ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 1249 ˆ ˆŸ Š Š ˆŸ, - - ˆ - Š 1252 ˆ ˆŸ - Š ˆˆ Ÿ 1261 ˆ ˆ ƒ ˆ ƒ - ƒ ˆŸ 252 Cf 1268 ˆ ˆŸ

Διαβάστε περισσότερα

P Š. Œ. ² ³ É 1, Œ ˆ ˆˆ Š ˆŒ. ² μ Ê ² ±² Ö Ëμ ³ É ± 1 Œ Ê μ Ò Ê É É Ê

P Š. Œ. ² ³ É 1, Œ ˆ ˆˆ Š ˆŒ. ² μ Ê ² ±² Ö Ëμ ³ É ±   1 Œ Ê μ Ò Ê É É Ê P13-2013-72 Š. Œ. ² ³ É 1, ƒˆˆ ˆŸ Š Œ ˆ Œ Ÿ Œ ˆ ˆˆ Š ˆŒ ˆ Š Š ˆˆ ² μ Ê ² ±² Ö Ëμ ³ É ± 1 Œ Ê μ Ò Ê É É Ê E-mail: del@tmpk.ru ² ³ É Š. Œ. P13-2013-72 Ò μ É Ì μ²μ μ É μ Ö ±μ³ μ É μ É ³Ò ²Ö Éμ³ É Í Ô± ³ Éμ

Διαβάστε περισσότερα

ˆŒ ˆ ˆˆ Š Š ˆ Œ Š Œ Ÿ ˆ ˆŠˆ

ˆŒ ˆ ˆˆ Š Š ˆ Œ Š Œ Ÿ ˆ ˆŠˆ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 216.. 47.. 2 ˆŒ ˆ ˆˆ Š Š ˆ Œ Š Œ Ÿ ˆ ˆŠˆ.. Ö 1, 2,,. Š μ±μ 1, 3, ƒ.ƒ. ³Ö 1,.. Éμ ±μ 1 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ± μ Ê É Ò Ê É É, 3 Í μ ²Ó Ò Ê É É, ϱ É ˆ 298 Œ Š Šˆ Š ˆŸ ˆ ˆ ˆˆ 299 ˆŸ

Διαβάστε περισσότερα

P ±Ê. ˆ Œˆ œ Ÿ Š ˆŒ ˆŸ Šˆ Ÿ Š. ² μ Ê ² Œ É ³ É Î ±μ ³μ ² μ.

P ±Ê. ˆ Œˆ œ Ÿ Š ˆŒ ˆŸ Šˆ Ÿ Š. ² μ Ê ² Œ É ³ É Î ±μ ³μ ² μ. P5-2014-45.. ±Ê ˆ Œˆ œ Ÿ Š ˆŒ ˆŸ Šˆ Ÿ Š ² μ Ê ² Œ É ³ É Î ±μ ³μ ² μ E-mail: dnd@jinr.ru ±Ê.. P5-2014-45 μ² μ³ ²Ó Ö μ± ³ Í Ö Ò μ± Ì μ Ö ±μ ²μ μ Ò μ Ìμ ± μ² μ³ ²Ó μ μ± ³ Í ( ² Õ) Ò μ± Ì μ Ö ±μ, μ μ Ò ³ Éμ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ö μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ö μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2009.. 40.. 1 ƒˆ ˆŸ ˆ ˆ Šˆ ˆ Šˆ ƒˆ.. Ö μ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± ˆ 6 ˆ Šˆ ˆ ˆ Šˆ ˆ - ˆŠ ˆ Œ ˆ ˆ 8 ±μ É ²Ó Ò ( bottom-up ) ³μ ². 8 Ò ( top-down ) Í. 11 μéμ± ±μ ³μ ÒÌ É μ. 11 μ ɳμ Ë ÒÌ É μ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ò μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ò μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2016.. 47.. 1 Œ ˆ ˆŸ Š ˆŒ ƒa Œ.. Ò μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 139 ˆ ˆŠ ƒ Œ Š ˆŒ ƒ 139 Œ Éμ Ò É É μ Ö ÉÊ Ò 140 É ³Ò É ±É μ Ö- μ ÒÌ É ³ ±μ É μ²ö ³ É μ Ð ÉÒ 144 μé ÏÉ É ÒÌ ÉÊ Í ƒ Œ Éμ ±É ÒÌ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 1 Š ˆ ˆŠˆ.. ŠÊ ³ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ œ ˆ. 1932Ä 1933 ƒƒ. 8 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1933Ä1934 ƒƒ. 11. 1935Ä1937 ƒƒ.

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 1 Š ˆ ˆŠˆ.. ŠÊ ³ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ œ ˆ. 1932Ä 1933 ƒƒ. 8 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1933Ä1934 ƒƒ. 11. 1935Ä1937 ƒƒ. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 1. ˆ. ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆŠˆ.. ŠÊ ³ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 5 Ÿ œ ˆ. 1932Ä 1933 ƒƒ. 8 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1933Ä1934 ƒƒ. 11 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1935Ä1937 ƒƒ. 21 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1938Ä1939

Διαβάστε περισσότερα

2.1

2.1 181 8588 2 21 1 e-mail: sekig@th.nao.ac.jp 1. G ab kt ab, (1) k 8pGc 4, G c 2. 1 2.1 308 2009 5 3 1 2) ( ab ) (g ab ) (K ab ) 1 2.2 3 1 (g ab, K ab ) 1 t a S n a a b a 2.3 a b i (t a ) 2 1 2.4 1 g ab ab

Διαβάστε περισσότερα

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Value of csv bjet tag Entries 8 6 4 8 6 4 69.8 events (MC) 8 events () 9.4 fb -...3.4.5.6.7.8.9 7 /MC.5.5...3.4.5.6.7.8.9 R between reco W lepton and closest gen lepton 3 54.8 events (MC) - 9.4 fb 8 -..4.6.8...4

Διαβάστε περισσότερα

LIGHT UNFLAVORED MESONS (S = C = B = 0)

LIGHT UNFLAVORED MESONS (S = C = B = 0) LIGHT UNFLAVORED MESONS (S = C = B = 0) For I = 1 (π, b, ρ, a): ud, (uu dd)/ 2, du; for I = 0 (η, η, h, h, ω, φ, f, f ): c 1 (uu + d d) + c 2 (s s) π ± I G (J P ) = 1 (0 ) Mass m = 139.57018 ± 0.00035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

EPS On Behalf of Belle Collaboration. Takayoshi Ohshima Nagoya University, Japan

EPS On Behalf of Belle Collaboration. Takayoshi Ohshima Nagoya University, Japan 1 τ-decays at Belle On Behalf of Belle Collaboration Takayoshi Ohshima Nagoya University, Japan KEKB/ Belle PEP-II/ BaBar 1. τ K s π ν τ study Branching ratio Mass spectrum (vector & scalar FF; mass &

Διαβάστε περισσότερα

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1)

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1) Name: Date: Nuclear Physics 5. A sample of radioactive carbon-4 decays into a stable isotope of nitrogen. As the carbon-4 decays, the rate at which the amount of nitrogen is produced A. decreases linearly

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΤΟΝΙΩΝ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΤΟΝΙΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΤΟΝΙΩΝ Παρουσίαση στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Μαθήματος: Στοιχειώδη Σωμάτια Υπεύθ. Καθηγήτρια: Μ. Σπυροπούλου - Στασινάκη 05.0.008 Σύνοψη Παρουσίασης Εισαγωγή Ελαστική σκέδαση e-μ-->e-μ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων Όνομα Θέση στο Έργο Θέση στο Ίδρυμα Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών Ειδικές γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτητωνιδιοτήτωντουκουάρκ bμεταπρώταδεδομένατου ATLAS

Μελέτητωνιδιοτήτωντουκουάρκ bμεταπρώταδεδομένατου ATLAS ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης ΤμήμαΦυσικής Μελέτητωνιδιοτήτωντουκουάρκ bμεταπρώταδεδομένατου ATLAS CERN-THESIS-213-261 2/9/213 ΙωάννηςΝομίδης Διδακτορικήδιατριβή Θεσσαλονίκη,Σεπτέμβριος213 Aristotle

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Εξαγωγή χαρακτηριστικών μαστογραφικών μαζών και σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική Χρωμοδυναμική και Κορεσμός Παρτονίων

Κβαντική Χρωμοδυναμική και Κορεσμός Παρτονίων Κβαντική Χρωμοδυναμική και Κορεσμός Παρτονίων ιονύσης Τριανταφυλλόπουλος ECT*, Τρέντο, Ιταλία.Ν. Τριανταφυλλόπουλος (ECT*) Κορεσμός παρτονίων στην QCD ΕΜΠ, Αθήνα, Οκτ. 2007 1 / 22 Σχεδιάγραμμα Βαθειά ανελαστική

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής Αλληλεπίδραση και V-A ρεύµατα πιθανότητας. Σπυρος Ευστ. Τζαµαρίας Σωµατιδιακή Φυσική 1

Ασθενής Αλληλεπίδραση και V-A ρεύµατα πιθανότητας. Σπυρος Ευστ. Τζαµαρίας Σωµατιδιακή Φυσική 1 Ασθενής Αλληλεπίδραση και V-A ρεύµατα πιθανότητας Σπυρος Ευστ. Τζαµαρίας Σωµατιδιακή Φυσική 1 Parity Εφαρµόζοντας τον δύο φορές : άρα Αλλά θα πρέπει να διατηρείται και η κανονικοποίηση της κυµατοσυνάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

DuPont Suva. DuPont. Thermodynamic Properties of. Refrigerant (R-410A) Technical Information. refrigerants T-410A ENG

DuPont Suva. DuPont. Thermodynamic Properties of. Refrigerant (R-410A) Technical Information. refrigerants T-410A ENG Technical Information T-410A ENG DuPont Suva refrigerants Thermodynamic Properties of DuPont Suva 410A Refrigerant (R-410A) The DuPont Oval Logo, The miracles of science, and Suva, are trademarks or registered

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Macromechanics of a Laminate. Textbook: Mechanics of Composite Materials Author: Autar Kaw

Macromechanics of a Laminate. Textbook: Mechanics of Composite Materials Author: Autar Kaw Macromechanics of a Laminate Tetboo: Mechanics of Composite Materials Author: Autar Kaw Figure 4.1 Fiber Direction θ z CHAPTER OJECTIVES Understand the code for laminate stacing sequence Develop relationships

Διαβάστε περισσότερα

Particle Physics Formula Sheet

Particle Physics Formula Sheet Particle Physics Formula Sheet Special Relativity Spacetime Coordinates: x µ = (c t, x) x µ = (c t, x) x = (x, x, x ) = (x, y, z) 4-Momentum: p µ = (E/c, p) p µ = (E/c, p) p = (p, p, p ) = (p x, p y, p

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των ιδιοτήτων του κουάρκ bμεταπρώταδεδομένατου ATLAS

Μελέτη των ιδιοτήτων του κουάρκ bμεταπρώταδεδομένατου ATLAS Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Φυσικής Μελέτη των ιδιοτήτων του κουάρκ bμεταπρώταδεδομένατου ATLAS CERN-THESIS-213-261 2/9/213 Ιωάννης Νομίδης Διδακτορική διατριβή Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Στατιστικά Κειμένου Text Statistics Γιάννης Τζίτζικας άλ ιάλεξη :

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

Predictions on the second-class currents

Predictions on the second-class currents Predictions on the second-class currents τ η ( ) ν τ decays Sergi Gonzàlez-Solís Institut de Física d Altes Energies Universitat Autònoma de Barcelona in collaboration with Rafel Escribano and Pablo Roig,

Διαβάστε περισσότερα

Space Physics (I) [AP-3044] Lecture 1 by Ling-Hsiao Lyu Oct Lecture 1. Dipole Magnetic Field and Equations of Magnetic Field Lines

Space Physics (I) [AP-3044] Lecture 1 by Ling-Hsiao Lyu Oct Lecture 1. Dipole Magnetic Field and Equations of Magnetic Field Lines Space Physics (I) [AP-344] Lectue by Ling-Hsiao Lyu Oct. 2 Lectue. Dipole Magnetic Field and Equations of Magnetic Field Lines.. Dipole Magnetic Field Since = we can define = A (.) whee A is called the

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν.

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν. ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ «Web Science» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

Precise measurement of hadronic tau-decays

Precise measurement of hadronic tau-decays Precise measurement of hadronic tau-decays with eta mesons at Belle 2008.9.23 Tau08 Yoko Usuki Nagoya Univ. K. Inami and Belle collaboration Belle 1 Introduction Belle detector has collected the τ-pair

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και Εφαρµογές Πυρηνικής Επιστήµης και Ακτινοφυσικής

Μέθοδοι και Εφαρµογές Πυρηνικής Επιστήµης και Ακτινοφυσικής Μέθοδοι και Εφαρµογές Πυρηνικής Επιστήµης και Ακτινοφυσικής Οµάδα Εφαρµοσµένης Πυρηνικής Επιστήµης και Ακτινοφυσικής Σκοπός Έρευνα και Ανάπτυξη στις εφαρµογές της Πυρηνικής Επιστήµης και Ακτινοφυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Προλεγόµενα. Σπύρος Ευστ. Τζαµαρίας

Προλεγόµενα. Σπύρος Ευστ. Τζαµαρίας Προλεγόµενα Σπύρος Ευστ. Τζαµαρίας 2016 1 S.I. UNITS: kg m s Natural Units δεν είναι ιδιαίτερα «βολικές» για τους υπολογισµούς µας αντί αυτών χρησιµοποιούµε Natural Units που βασίζονται σε θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις των εξεταστών. i ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Πυρηνική δύναμη Μεσόνια και θεωρία Yukawa Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής

Πυρηνική δύναμη Μεσόνια και θεωρία Yukawa Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής Hideki Yukawa and the Nuclear Force Πυρηνική δύναμη Μεσόνια και θεωρία Yukawa Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής πυρηνική δύναμη Η πυρηνική δύναμη (ή αλληλεπίδραση νουκλεονίουνουκλεονίου, ή NN forces,

Διαβάστε περισσότερα