ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΝΟΤΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΝΟΤΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» (15-11-2013)"

Transcript

1 ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΝΟΤΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ( ) Ομιλία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Στράτου Σιμόπουλου στο συνέδριο με θέμα «ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ και ΚΡΗΤΗ, Βόρειος & Νότιος Οδικός Άξονας, Αναπτυξιακές Υποδομές και Οδική Ασφάλεια» που διοργάνωσε ο «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.», την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013, στα Χανιά. Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, οι υποδομές αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου υπερεθνικού σχεδιασμού, ο οποίος εξετάζει τις ωφέλειες, οι οποίες μπορεί να προκύψουν, σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, από την υλοποίησή τους. Πιστεύουμε, δηλαδή, ότι η κατασκευή των υποδομών δεν θα πρέπει να γίνεται αποσπασματικά, αλλά ως μέρος ενός δικτύου συνδυασμένων μεταφορών, το οποίο μεταξύ άλλων, θα δίνει δυνατότητες ανάπτυξης διαμετακομιστικών κέντρων, θα προσθέτει υπεραξίες στη γη και φυσικά θα ενισχύει τις τοπικές οικονομίες. Επικεντρώνουμε, λοιπόν την προσπάθειά μας στα έργα, μολονότι η πολιτική των έργων δεν είναι δημοφιλής στην Ελλάδα. Απαιτεί κόπο, συγκέντρωση, αντικειμενική θεώρηση και δεν εγγυάται πάντα ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα. Στον αντίποδα, η πολιτική των λόγων εξαντλείται σε ανέξοδες υποσχέσεις, πρακτικές life style, δημοσιότητα και φώτα, κερδίζοντας για τους παραπάνω λόγους μεγάλο μερίδιο στην πολιτική ζωή, κάτι για το οποίο έχουμε ευθύνη οι περισσότεροι. Τα έργα όμως μένουν, όταν τα φώτα σβήνουν. Στην Ευρώπη αναπτύσσονται ήδη από τη δεκαετία του 90 τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία αποσκοπεί στην κατασκευή διαλειτουργικών υποδομών, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη και άνετη διακίνηση προσώπων και προϊόντων εντός της Ε.Ε, την καλή λειτουργία της κοινής αγοράς και κατ επέκταση την οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ε.Ε. Μέσω των διευρωπαϊκών δικτύων η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπεί στην προώθηση της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας των εθνικών δικτύων, καθώς και της πρόσβασης σ αυτά, ώστε να επιτρέψει στους πολίτες, στους παραγωγικούς φορείς και στους οργανισμούς τοπικής διοίκησης να επωφελούνται πλήρως από τη λειτουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει, μάλιστα, ειδικότερα υπόψη την ανάγκη να συνδεθούν οι νησιωτικές και οι περιφερειακές περιοχές με τις κεντρικές περιοχές

2 της ΕΕ. Στο άρθρο 171 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ προβλέπεται ότι για να προωθήσει την πραγματοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων, η Ένωση: -καθορίζει προσανατολισμούς, οι οποίοι προσδιορίζουν τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις μεγάλες γραμμές δραστηριότητας και οι οποίοι καλύπτουν σχέδια κοινού ενδιαφέροντος -παίρνει τα αναγκαία μέτρα, ιδίως για την εναρμόνιση των τεχνικών προτύπων -ενισχύει τις χρηματοδοτικές προσπάθειες των κρατών μελών για σχέδια κοινού ενδιαφέροντος, με τη βοήθεια μελετών σκοπιμότητας, εγγυήσεων δανείων ή επιδοτήσεων επιτοκίου -συμμετέχει στη χρηματοδότηση συγκεκριμένων σχεδίων στον τομέα της υποδομής μεταφορών, μέσω του Tαμείου Συνοχής. Οι νέες υποδομές θα πρέπει να επιτρέπουν: -την ανετότερη, την πιο ασφαλή και την πιο οικονομική κυκλοφορία με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, -την αποτροπή της χωροταξικής συγκέντρωσης πλούτου και πληθυσμού -και την προσπελασιμότητα προς την Kεντρική και Aνατολική Eυρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει υπογραμμίσει την ανάγκη στενότερης σχέσης μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Ο πρώτος κανονισμός για την ένταξη της Ελλάδας στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών εκδόθηκε το 1994 και στη συνέχεια ανανεώνεται διαρκώς, έτσι ώστε τα δίκτυα του ελληνικού χώρου να αλληλεπιδρούν με αντίστοιχες υποδομές των υπόλοιπων κρατών- μελών. Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι η ένταξη των έργων υποδομών στα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών συνιστά βασικό κριτήριο για τη χρηματοδότησή τους από κοινοτικούς πόρους και καθορίζει τα κριτήρια με βάση τα οποία το υπουργείο Υποδομών σχεδιάζει και εκτελεί σειρά έργων. Στην Κρήτη, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης έχει προεκτάσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. Πέρασε από διάφορες φάσεις και παρά τα προβλήματά, η κατασκευή του συνεχίζεται. Η ολοκλήρωσή του, ωστόσο είναι ένα σύνθετο ζήτημα που έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους και δυστυχώς από μη προβλέψιμους παράγοντες, όπως είναι η ωρίμανση των μελετών και η δυνατότητα χρηματοδοτήσεων των μελετών, αλλά κυρίως των έργων. Αναγνωρίζοντας τη σύνθετη κατάσταση, προγραμματίζεται η ένταξη και άμεση

3 εκπόνηση μιας μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού για όλο τον ΒΟΑΚ από την μία άκρη μέχρι την άλλη. Η μελέτη αυτή ήταν η πρώτη που έπρεπε να είχε υλοποιηθεί για τον ΒΟΑΚ από την εποχή ακόμη των Μ.Ο.Π. (Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων), καθώς: -θα χωροθετούσε τον όλο άξονα γεωγραφικά, -θα ιεραρχούσε την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα των επί μέρους τμημάτων όχι με τοπικιστικά κριτήρια, αλλά με βάση αντικειμενικές παραμέτρους (όπως ο τωρινός αλλά και αναμενόμενος μελλοντικά κυκλοφοριακός φόρτος, στατιστικά ατυχημάτων, επιδιωκόμενη χρονο-απόσταση μεταξύ βασικών προορισμών, όπως αεροδρόμια, λιμάνια, κ.λ.π., ταχύτητες κυκλοφορίας, κ.α.) -και τελικά θα προσδιόριζε το απαιτούμενο κόστος για την κατασκευή του συνολικά, αλλά και σε επί μέρους τμήματα. Μέσα απ αυτή την μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού, η οποία πρέπει να δρομολογηθεί, θα προκύψουν οι βασικές προτεραιότητες, με τις αντίστοιχες δαπάνες τους, αλλά και η εξέταση διαφόρων πηγών χρηματοδότησης μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή άλλες μεθόδους. Η μελέτη αυτή ήταν και είναι αίτημα πολλών φορέων και Υπηρεσιών της Κρήτης όπως τεχνικά επιμελητήρια, κ.α., συζητείται τόσο τοπικά, όσο και στο Υπουργείο από το 2008, χωρίς όμως ποτέ μέχρι σήμερα να υλοποιηθεί. Νομίζω ότι επί τέλους ήρθε η ώρα να γίνει και θα την κάνει ο νεοσύστατος ΟΑΚ. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ έχει χρονικό ορίζοντα την 10ετία και πλέον. Εκτός από τον ΒΟΑΚ, ο οποίος αποτελεί έργο αναφοράς για τις οδικές υποδομές στην Κρήτη, αναφέρθηκα προηγουμένως στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, στη φιλοσοφία του, αλλά και στα κριτήρια με τα οποία επιλέγεται η χρηματοδότηση έργων από κοινοτικούς πόρους. Το ενδεχόμενο της επέκτασης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών στον ΝΟΑΚ (Νότιος Οδικός Άξονας Κρήτης) των νομών Ρεθύμνου και Χανίων και η σύνδεση με κάθετο άξονα, θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να εξεταστεί, καθώς η διαδικασία είναι απολύτως συγκεκριμένη. Κάθε τροποποίηση του διευρωπαικού δικτύου εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή μεταφορών ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων Ελληνικών Υπηρεσιών και εφόσον βεβαίως τεκμηριώνεται το αίτημα. Εφόσον τεθεί επισήμως, τότε θα διεκπεραιωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μεταφορών με την ανάλογη επιχειρηματολογία και ασφαλώς μέσω του συνδετηρίου κάθετου άξονα, με τον ΒΟΑΚ. Γίνεται, λοιπόν σαφές ότι η διαδικασία ένταξης ενός έργου σε ένα ευρύτερο σύνολο και παράλληλα η χρηματοδότησή του είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία θέτει προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Γνωρίζω ότι τις τελευταίες ημέρες γίνεται λόγος για απένταξη έργων που αφορούν

4 τόσο στον ΒΟΑΚ, όσο και στον ΝΟΑΚ. Σχετικά με έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, με την 2η τροποποίηση της 5ης συνεδρίασης της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠΕΠ η οποία συνεδρίασε την 25/9/2013, προτάθηκε η μεταφορά κάποιων έργων του ΕΣΠΑ, στο ΣΕΣ (επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα) και τα οποία έργα είτε δεν είχαν ακόμη νομική δέσμευση, είτε παρουσίασαν πολύ χαμηλή απορρόφηση. Έτσι, αποφασίσθηκε η μεταφορά των έργων «Γούρνες Χερσόνησος» και «Πάνορμος Εξάντης» στο ΣΕΣ Για το πρώτο έργο υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες λόγω απαλλοτριώσεων. Πρόσφατα έγινε επίταξη των απαλλοτριωθέντων ακινήτων, με συνέπεια να δοθεί άμεσα εντολή εκτέλεσης των εργασιών. Στο έργο «Πάνορμος Εξάντης» στον νομό Ρεθύμνου δεν υπάρχει νομική δέσμευση. Τα συμβατικά τεύχη για την δημοπράτηση τους έχουν γίνει και απομένει η έγκριση τους, η έγκριση της υδραυλικής μελέτης του έργου του Πανόρμου και η έγκριση διάθεσης πίστωσης. Όσον αφορά στα υπό εξέλιξη έργα: «Κατασκευή ημικόμβου στα Μάλια» και «Κατασκευή παράκαμψης Βιάννου», τα οποία προβλέπεται να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, αυτά μεταφέρονται στο ΠΕΠ Κρήτης και εκτελούνται κανονικά. Τα έργα του κάθετου άξονα «Ηράκλειο Μοίρες» παραμένουν στο ΕΣΠΑ και χρηματοδοτούνται κανονικά με Π/Υ 130 εκατ. Ευρώ. Εκεί παρουσιάσθηκαν βέβαια προβλήματα, τα οποία υπερβαίνουμε. Σήμερα, το έργο στο τμήμα Αγία Βαρβάρα Καστέλλι Μοιρών, μήκους 16 χλμ, εκτελείται κανονικά, ενώ το τμήμα Απομαρμά Καστέλλι μήκους 8 χλμ.ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του 2013, καθώς αυτήν την περίοδο κατασκευάζονται τα ασφαλτικά και μεταφέρονται και τα αρχαία ρωμαϊκής περιόδου της περιοχής Καστελλίου. Αιτία καθυστέρησης των εργασιών, όπως γνωρίζετε, υπήρξε η μεταφορά των αρχαιοτήτων, έως το ΚΑΣ να αποφασίσει τα αρχαία ευρήματα να τοποθετηθούν σε απαλλοτριωμένη περιοχή του έργου. Σε ό,τι αφορά στο τμήμα Αγία Βαρβάρα Απομαρμά μήκους 8 χλμ έχουν κατασκευαστεί όλα τα μεγάλα τεχνικά έργα, υπάρχουν όμως μεγάλες κατολισθήσεις στα πρανή, οι οποίες δεν μπορούν οικονομικά να αντιμετωπισθούν από την υπάρχουσα σύμβαση. Για τον λόγο αυτό έχει ετοιμαστεί μία νέα εργολαβία ολοκλήρωσης των εργασιών, για να δημοπρατηθεί εντός του 2013, έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί πλήρως και να παραδοθεί τέλος του Στον νομό Ηρακλείου επίσης, έχει ήδη δημοπρατηθεί το έργο «Γούρνες Χερσόνησος», ο ανάδοχος έχει εγκατασταθεί και έχει ήδη λάβει εντολή από την Υπηρεσία να ξεκινήσει τα 3 τελευταία χιλιόμετρα (από Αποσελέμη έως Α/Κ Καστελλίου), καθώς η διαδικασία της επίταξης έχει αποδώσει αποτελέσματα. Το έργο θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται κανονικά, οι εργασίες του θα εκτελούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και δεν θα υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης. Στον νομό Λασιθίου, ξεπεράστηκαν τα προβλήματα, τα οποία υπήρξαν στο έργο «Χαμέζι Σητεία» Το έργο δεν ολοκληρώθηκε μέχρι σήμερα λόγω έκπτωσης του

5 αναδόχου, αλλά επαναδημοπρατήθηκε τον Απρίλιο 2013 και αναμένεται άμεσα η επιτροπή παραλαβής να παραλάβει το παλαιό έργο και να εγκατασταθεί ο νέος εργολάβος μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου Και αυτό το έργο θα ολοκληρωθεί περί τα μέσα του Στον νομό Ρεθύμνου, ένα έργο με αρκετά εμπόδια είναι ο Α/Κ Αμαρίου Ρεθύμνου. Το έργο αυτό είχε παρουσιάσει πολλά προβλήματα, αρχικά λόγω χρηματοδότησης και απαλλοτριώσεων και μετά λόγω του αναδόχου, τα οποία ξεπερνούμε. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται εδώ η συμβολή των τοπικών αρχών, ώστε να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωσή του (Ύδρευση, ΔΕΗ, κτλ). Όσον αφορά στον συνδετήριο δρόμο Γαλατά ΠΕΟ Χανίων και τον Ι/Κ Δραπανιά, το έργο έχει δημοπρατηθεί, ο ανάδοχος έχει ήδη υπογράψει σύμβαση, έχει εγκατασταθεί και έχουν ξεκινήσει οι πρόδρομες εργασίες πρώτα από τον Ι/Κ Δραπανιά, καθώς στον συνδετήριο δρόμο Γαλατά απαιτείται μία μικρή τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης του Ι/Κ, λόγω μερικής ανάκλησης της απαλ/σης από το ΣτΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι και το έργο αυτό είναι αποτέλεσμα μη ολοκλήρωσης προηγούμενου έργου λόγω έκπτωσης του αναδόχου. Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων εργαζόμαστε, ώστε να συνεχίζει η εκτέλεση έργων που παραλάβαμε από την προηγούμενη ηγεσία, να λύνουμε προβλήματα άλλων και να τα επανεκκινούμε. Φυσικά, δημοπρατούμε νέα έργα και μελετάμε άλλα. Τέλος, όσον αφορά στους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική, εκείνο το οποίο μένει στο τέλος όταν τα φώτα σβήσουν και πρέπει όλοι να ξέρουμε ότι η εξουσία δεν κρατά για πολύ- είναι να μπορούμε να βλέπουμε τον κόσμο στα μάτια, γιατί δεν θα τον έχουμε κοροϊδέψει. Αυτό, σας διαβεβαιώ, θα κάνω, όσο ασχολούμαι με την πολιτική. Σας ευχαριστώ

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη

Συνέντευξη Τύπου υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, 28-8-2012 Συνέντευξη Τύπου υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη «Δέκα Προτεραιότητες για την Ανάπτυξη και τον Πολίτη» Στις αρχές Αυγούστου σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. Πλέσιας, πολιτικός μηχανικός Γ.Γ.της ΔΕ ΤΕΕ Θράκης επιμελητής της ΜΕ ΓΓΔΕ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εισήγηση διαμορφώθηκε από Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Χαιρετισµοί...4. Οµιλίες 3ου Μέρους :... 62. Οµιλίες 2ου Μέρους :... 48. Οµιλίες 4ου Μέρους :...108

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Χαιρετισµοί...4. Οµιλίες 3ου Μέρους :... 62. Οµιλίες 2ου Μέρους :... 48. Οµιλίες 4ου Μέρους :...108 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χαιρετισµοί...4 Οµιλίες 1ου Μέρους :... 22 Οµιλίες 2ου Μέρους :... 48 Οµιλίες 3ου Μέρους :... 62 Οµιλίες 4ου Μέρους :...108 3 Χαιρετισμός του Προέδρου του.σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» κ..α.

Διαβάστε περισσότερα

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) είναι τυπικά οι αρμόδιοι φορείς της αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για το Μεταφορικό Ισοδύναμο

Εισήγηση για το Μεταφορικό Ισοδύναμο Κέρκυρα, 25 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Προς: το Περιφερειακό Συμβούλιο Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661033939

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5 Μελέτη για την εφαρμογή της αρχής του χερσαίου Μεταφορικού Ισοδύναμου στις θαλάσσιες συνδέσεις των Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΜΙΛΟΣ Ο.Σ.Ε-ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων

Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων ένα διαμετακομιστικό κέντρο της Ν.Α. Ευρώπης, με εξυγίανση, ελεύθερη πρόσβαση και ανάπτυξη ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια επισκόπηση των λόγων που κάνουν αναγκαία την δηµιουργία ΒΙΟ.ΠΑ. στην περιοχή της Πτολεµαΐδας. Η ανάλυση δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 11/10/2012 Αρ. Πρωτ: 1737 /Φ.92.8 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης ΕΠ/ΟΑΛΑΑ

Έκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης ΕΠ/ΟΑΛΑΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «O ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΣΥΜΟΥΛΟΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ρ. Θεοδωροπούλου, ΓΓΕΤ, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη,

Διαβάστε περισσότερα

προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 : Αναλυτική έκθεση

προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 : Αναλυτική έκθεση ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2004 (11.06) (OR. en) 10219/04 CADREFIN 11 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Θέµα : Δηµοσιονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γούρνες Μάρτιος 2012

Γούρνες Μάρτιος 2012 Γούρνες Μάρτιος 2012 Σελίδα 2 από 97 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου 1. Περδικογιάννη Ειρήνη του Μηνά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 2. Βαϊλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα