ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 18/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 22-7-2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 18/2014"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 4 η ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 18/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου. Σήμερα ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μμ το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ αριθμ. 141/ πρόσκληση της Προέδρου του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δημοτικού Γραφείου Διονύσου και επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας δ/ξης: Θέμα 1 ο : Υποβολή προτάσεων εκτέλεσης έργων και μελετών για την κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2015 Θέμα 2 ο :Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ΔΕΗ στην Οδό Αθηνάς απέναντι από τον αριθμό στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου. Θέμα 3 ο :Απολογισμός πεπραγμένων συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου από την ανάληψη των καθηκόντων των μελών του συμβουλίου μέχρι σήμερα Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα (5) μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Διονύσου. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Κακούρη Ιωάννα (Πρόεδρος) 2) Πατσαλιάς (Δανέζης) Γεώργιος 3) Μπάσης Αναστάσιος του Ιωάννη 4) Μπάσης Αναστάσιος του Μιχαήλ 5) Αντάπασης Νικόλαος ΑΠΟΝΤΕΣ Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Επαμεινώνδα Πατσάκα Η Πρόεδρος του Συμβουλίου κ.ι.κακούρη ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Αριθμός απόφασης 18/2014 Θέμα 3 ο : «Απολογισμός πεπραγμένων συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου από την ανάληψη των καθηκόντων των μελών του συμβουλίου μέχρι σήμερα»

2 2 Για το 3 ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης την εισήγηση έκανε η Πρόεδρος της Δ.Κ.Διονύσου κ.ι.κακούρη και είπε τα εξής: Οι αρμοδιότητες των Τοπικών Συμβουλίων, όπως προβλέπεται από τον Καλλικρατικό νόμο, έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Τα Τοπικά Συμβούλια προτείνουν και εκφράζουν γνώμη είτε ύστερα από παραπομπή από τις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε με δική τους πρωτοβουλία για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη Δημοτική Κοινότητα και δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες. Ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα εκχώρησης αρμοδιοτήτων αποφασιστικού χαρακτήρα από το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρά τις επανειλημμένες παραστάσεις μας για εκχώρηση αρμοδιοτήτων, ώστε να έχει το Τοπικό Συμβούλιο δυνατότητες άμεσης παρέμβασης και δράσης σε επείγοντα κυρίως τοπικά θέματα, τούτο δεν κατέστη δυνατό. Έτσι το Τοπικό Συμβούλιο περιορίστηκε σε προτάσεις και γνωμοδοτήσεις, εκ των οποίων, στην προκειμένη περίπτωση του Συμβουλίου μας, αρκετές υλοποιήθηκαν από τα αρμόδια όργανα του Δήμου, ενώ οι περισσότερες αναμένεται να υλοποιηθούν από τη νέα πλέον Δημοτική Αρχή. Από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων των μελών του Συμβουλίου μέχρι σήμερα ελήφθησαν 170 αποφάσεις, οι περισσότερες ομόφωνα. Στα πεπραγμένα περιλαμβάνονται και οι δράσεις του Τοπικού Συμβουλίου. 1) Πρωταρχικός στόχος τέθηκε η αντιμετώπιση της καθημερινότητας. -Είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε μέχρι να τεθεί το θέμα της καθαριότητας υπό έλεγχο. -Στα θέματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίσαμε αποτελεσματικά ήταν η καλή λειτουργία και η επέκταση του δημοτικού φωτισμού στις οδούς Προύσσης, Εθνικής Αντιστάσεως, Αρμονίας, Κωνσταντινουπόλεως, Αντιγόνης, Δημοκρατίας και Παπαδιαμάντη, Δημοκρατίας και Κοραή, Αναγέννηση κλπ. - Αντιμετωπίσθηκαν αποτελεσματικά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις χιονοπτώσεις. - Η λειτουργία της πολιτικής προστασίας στις πυρκαγιές ήταν άμεση και ταχύτατη, τόσο στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τοπικά στην περιοχή μας, όσο και σε άλλες δημοτικές κοινότητες, ώστε να μην λάβουν επικίνδυνες διαστάσεις. Σε συνεργασία με τους «Εθελοντές Διονύσου» μέλη του Συμβουλίου βρίσκονταν συχνά στο πυροφυλάκιο του Διονυσοβουνίου, όταν τον Αύγουστο 2013 παρατηρήθηκε έλλειψη προσωπικού στις βάρδιες από τον ΣΠΑΠ - Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, τη βελτίωση της συγκοινωνίας και την οδική ασφάλεια ελήφθησαν αποφάσεις που συνέβαλαν στην κατεύθυνση αυτή ( Πεζοναυτών, Καποδιστρίου, Μουσών). Παρόλο όμως ότι επανειλημμένα τονίζαμε το έλλειμμα στη συντήρηση του οδικού δικτύου, το πρόβλημα με τις λακκούβες δεν κατέστη δυνατόν να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά. 2) Στον τομέα της εκτέλεσης έργων υποβάλαμε προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου κατά τα έτη 2011, 2012, 2013, α) ΥΔΡΕΥΣΗ -Στις προτάσεις του Συμβουλίου το έργο το οποίο είχε τεθεί ως προτεραιότητα ήταν ο κεντρικός αγωγός ύδρευσης (καταθλιπτικός αγωγός), διότι λόγω της αύξησης του πληθυσμού στην περιοχή μας (25% σε 10 χρόνια), το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης ήταν ανεπαρκές. - Από τα έργα που υλοποιήθηκαν το πρώτο ήταν η τοποθέτηση booster για τη βελτίωση της ύδρευσης στην Αναγέννηση, όπου υπήρχαν σοβαρά προβλήματα, και στη συνέχεια ο κεντρικός αγωγός ύδρευσης. Η ύδρευση βελτιώθηκε και με την αγορά δύο επιπλέον booster. - Σχετικά με την ύδρευση αναμένεται να υλοποιηθεί στο τεχνικό πρόγραμμα απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου που αφορά, α) στην κατασκευή περίφραξης στο χώρο της δεξαμενής ύδρευσης ( Βοσπόρου), β) στη συντήρηση εγκαταστάσεων ύδρευσης (αντλιοστάσια, χλωριωτές, booster, μονώσεις, σχάρες, ηλεκτρικοί πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, ασύρματο σύστημα αυτοματισμού, flotteurs, προμήθεια

3 3 booster των 100 m3 ανά ώρα για πίεση 23 ατμοσφαιρών ( bar ) γ) επισκευή και συντήρηση Η.Υ. εξοπλισμού αντλιοστασίων και δεξαμενών. 2β) ΑΝΤΙΠΛΗΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Στις προτάσεις του Τοπικού Συμβουλίου προτεραιότητα δόθηκε στα αντιπλημυρικά έργα. Υλοποιήθηκε το αντιπλημυρικό έργο στην οδό Γούναρη, που εκκρεμούσε επί 20 χρόνια. Εκπονήθηκε μελέτη για αντιπλημυρικά έργα στο Διονυσοβούνι, ύστερα από επανειλημμένες προτάσεις του Τοπικού Συμβουλίου που επισήμαιναν τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιών σε οικίες. Επίσης στις προτάσεις του Συμβουλίου περιλαμβάνεται η μελέτη και η κατασκευή αντιπλημυρικών έργων στις περιοχές των οδών Αριστοφάνους και Ευμένους, και στην Αναγέννηση στις οδούς Περικλέους, Προμηθέως και Ανακτορείας μέχρι τη Θέτιδος 2γ) ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ - Στις προτάσεις του Συμβουλίου είχε επανειλημμένα τονισθεί η επιτακτική ανάγκη κατασκευής του κυκλοφοριακού κόμβου στη λεωφόρο Μητροπολίτου.Κυδωνιών, για την αποφυγή ατυχημάτων που ήταν ιδιαίτερα αυξημένα. Το έργο υλοποιήθηκε πρόσφατα και, εκτός από τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ασφάλειας, έχει αναβαθμισθεί και η αισθητική της περιοχής με την τοποθέτηση γλυπτού γνωστού διονυσιώτη γλύπτη. Επίσης έχει προταθεί η επέκταση του πεζοδρομίου επί της λεωφόρου Καΐρη, απέναντι από την είσοδο της παιδικής χαράς μέχρι το ύψος της συμβολής των οδών Πηλίου και Καΐρη και η αποκατάσταση του πέτρινου διαδρόμου-μονοπατιού γύρω από την παιδική χαρά. - Σχετικά με την οδοποιία, τα έργα που υλοποιήθηκαν έπειτα από προτάσεις του Συμβουλίου είναι η διάνοιξη και ασφαλτόστρωση των οδών Σολωμού, Μετεώρων, Ανεμώνης, η ασφαλτόστρωση σε δύο τμήματα της οδού Δημοκρατίας και σε ένα τμήμα της οδού Μεσσηνίας. Αναμένεται, α) το έργο της ανάπλασης της νησίδας στη συμβολή των οδών Προμηθέως και Ανακτορείας στην Αναγέννηση, β) η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στις οδούς Θεμιστοκλέους και Ιπποκράτους και στις οδούς Ανακτορείας και Προμηθέως στην Αναγέννηση, γ) το έργο της εκπόνησης υψομετρικής μελέτης στις οδούς Αθηνάς και Αχιλλέως στην Αναγέννηση, δ) η επικαιροποίηση μελέτης για την πράξη εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή της Αναγέννησης, ε) η εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακού κόμβου στις οδούς Φαίδρας και Θέτιδος στην Αναγέννηση, στ) η συντήρηση υφιστάμενων πεζοδρομίων και η διαμόρφωση και κατασκευή των πεζοδρομίων σε οδούς που έχουν προταθεί από το Συμβούλιο, ζ) η ολοκλήρωση της συντήρησης του οδικού δικτύου, η) η σύνταξη μελέτης ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου Χιοπολίτη, διαμόρφωση ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων.θ) η οριοθέτηση και η περίφραξη των κοινόχρηστων χώρων που έχουν αναγνωρισθεί με την υπ αριθμ. 3070/2011 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Η απόφαση αυτή του Εφετείου αποτελεί δικαίωση του Δήμου Διονύσου, σε δικαστική διαμάχη που είχε ξεκινήσει από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές. Εκκρεμούν προτάσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής για τη μελέτη και την κατασκευή κόμβων επί της λεωφόρου Διονύσου στις διασταυρώσεις με τις οδούς Καΐρη, Αιολίδος και Βωμού Διονύσου, καθώς και για την επισκευή και την αναμόρφωση της λεωφόρου Διονύσου. 2δ) ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ - Στα έργα περιλαμβάνεται η ανακαίνιση της παιδικής χαράς στη λεωφόρο Μητροπολίτου Κυδωνιών, η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας που θέτει ο νέος νόμος και με χορηγία των Λατομείων Διονύσου στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης. Αναμένεται να υλοποιηθούν από τη νέα Δημοτική Αρχή αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου που αφορούν α) στην περίφραξη της παιδικής χαράς στην οδό Καποδιστρίου και την ανακαίνιση της σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νόμου,β) στην κατά νόμο ανακαίνιση της παιδικής χαράς της οδού Κίου και γ) στην κατασκευή παιδικής χαράς στη συμβολή των οδών Παπαδιαμάντη και Δημοκρατίας. 2ε ΚΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Στο τεχνικό πρόγραμμα κάθε έτους το Τοπικό Συμβούλιο πρότεινε την επίλυση των προβλημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου και των Γραφείων της Δημοτικής Κοινότητας. Η στεγανοποίηση της οροφής του Πολιτιστικού Κέντρου και της Βιβλιοθήκης, καθώς και το πρόβλημα της υγρασίας στους τοίχους, αντιμετωπίστηκαν εν μέρει. Το Συμβούλιο έχει προτείνει τη θερμομόνωση, την επισκευή και τη βελτίωση της κεντρικής θέρμανσης και την ανακαίνιση της αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου. Επίσης αναμένεται η υλοποίηση απόφασης του Συμβουλίου για τη στεγανοποίηση του υπογείου στο κτήριο των Γραφείων.

4 4 2στ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Αναμένεται να υλοποιηθεί απόφαση του Συμβουλίου μας που περιλαμβάνεται στο τεχνικό πρόγραμμα και αφορά στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου και ειδικότερα στην εφαρμογή της υπάρχουσας μελέτης για την ανάπλαση του χώρου, την κατασκευή διαδρόμων, την τοποθέτηση στηριγμάτων προστασίας στην κλίμακα ανόδου, την επισκευή και την επένδυση των σκαλοπατιών της κεντρικής κλίμακας, την περίφραξη του χώρου, την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης τμήματος περιμέτρου. Επίσης αναμένεται η υλοποίηση της πρότασης του Συμβουλίου για τη δενδροφύτευση του χώρου. Το Συμβούλιο έχει υποβάλει προτάσεις για τον κανονισμό του Κοιμητηρίου και για τη μείωση των προτεινόμενων τελών. 2ζ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την προσθήκη 7 αιθουσών, που θα συντελέσουν στην περαιτέρω βελτίωση των αναβαθμισμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων του σχολείου. 2ηΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Τελευταίο αλλά όχι έλασσον, το μεγάλο έργο της αποχέτευσης, το οποίο έχει δημοπρατηθεί και για τη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου. Στο έργο αυτό εντάχθηκε με πρόταση του Συμβουλίου και η Ραπεντώσα. 3) Το τοπικό συμβούλιο ασχολήθηκε και με θέματα πολεοδομίας. -Για το μεγάλο θέμα του ΤΥΠΕΤ, οι προτάσεις του Συμβουλίου συνέτειναν στη διασφάλιση της απόδοσης σε γη των 43 στρεμμάτων στο Δήμο. -Το Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά σχετικά με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 82, λόγω αυτοδίκαιης άρσης της απαλλοτρίωσης, και υπερασπίσθηκε με επιχειρήματα τη χρήση του χώρου στον οποίο βρίσκεται και η παιδική χαρά της Καΐρη, ως κοινωφελούς. -Γνωμοδότησε αρνητικά για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη θέση φερόμενης ιδιοκτησίας Καράγιωργα, κοντά στο γήπεδο Διονύσου και στις ενστάσεις για την άρση της απαλλοτρίωσης. Το Συμβούλιο τόνισε ότι πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε απομείωση του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου λόγω άρσης της απαλλοτρίωσης. -Διατύπωσε γνώμη σχετικά με αίτημα των κατοίκων της Δ.Κ. Διονύσου που αφορά στα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα (οικόπεδα Α) τα οποία είχαν δηλωθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή στο κτηματολόγιο ως κοινόχρηστοι χώροι. -Υπέβαλε προτάσεις για το νέο ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας (περιλαμβάνεται και ο Δήμος Διονύσου). -Γνωμοδότησε επί των ενστάσεων κατοίκων της οδού Σολωμού σχετικά με την «τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου και μεταξύ των Ο.Τ. 45 και 46» και συνέβαλε στην εξεύρεση λύσης για την ασφαλτόστρωση της οδού Σολωμού. -Πρότεινε την εκπόνηση μελέτης για την επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή Αλεξανδρέϊκα. 4) Για την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον, και την προστασία δημόσιας υγείας το Συμβούλιο υπέβαλε : - Προτάσεις για τον Κανονισμό Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου -Προτάσεις για τον Κανονισμό Αποχέτευσης -Προτάσεις για μείωση των τελών ύδρευσης. Αντί μείωσης επιβλήθηκε όμως διπλασιασμός των τελών ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου. -Γνωμοδότηση επί του σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Διονύσου και των προτεινόμενων τιμολογίων. -Προτάσεις για την αντιμετώπιση εστίας μόλυνσης στην οδό Μητροπολίτου Κυδωνιών. -Προτάσεις για τα λύματα στις οδούς της Δημοτικής Κοινότητας Πραγματοποιήθηκε, με πρόταση του Συμβουλίου, μεγάλος καθαρισμός στη Σεμέλη από μπάζα και σκουπίδια, με τη συμμετοχή των κατοίκων, των συλλόγων Εθελοντών Διονύσου και Ροδόπολης και με τη στήριξη μηχανημάτων από το Δήμο, τα Λατομεία και εθελοντές ιδιώτες. Επίσης υλοποιήθηκε το έτος 2013 απόφαση του Συμβουλίου για τον καθαρισμό της περιοχής μεταξύ του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου και του Γυμνασίου Λυκείου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου. Η οργάνωση του καθαρισμού εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Let s do it», στο οποίο συμμετείχε ο Δήμος Διονύσου

5 5. Η ομάδα εργασίας ορίσθηκε από το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας. Σημαντική ήταν η κινητοποίηση σε μηχανήματα και προσωπικό των Λατομείων Διονύσου, για το κλάδεμα ξερών δένδρων και το καθάρισμα χόρτων, καθώς και η συμμετοχή των μελών του σωματείου «Εθελοντές Διονύσου» καθώς και άλλων φορέων (Ναυτοπροσκόπων) και δημοτών. Αναμένεται να υλοποιηθεί από τη νέα Δημοτική Αρχή απόφαση του Συμβουλίου για τον καθαρισμό μέρους της δασικής έκτασης στη βόρεια πλευρά της Πεντέλης, σε βάθος πενήντα μέτρων (από Αιολίδος δεξιά μέχρι περιοχή Ρέας) για την αντιπυρική προστασία. Ακόμα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου ανέλαβαν την άνοιξη του 2014, σε συνεργασία με το Δήμο, την κινητοποίηση φορέων όπως των εθελοντών Διονύσου, Ροδόπολης, Κρυονερίου, Ναυτοπροσκόπων και σχολείων για τον καθαρισμό μέρους του δάσους του περιβάλλοντος χώρου του Ι. Ν. Αγ,Γεωργίου του Χιοπολίτη και τη δενδροφύτευση στο χώρο απέναντι από το Πολιτιστικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας. Επίσης το Συμβούλιο συμμετείχε σε κάθε εθελοντική πρωτοβουλία για τον καθαρισμό και τη δενδροφύτευση περιοχών της Δημοτικής μας Κοινότητας αλλά και άλλων περιοχών του Δήμου (Αγίου Στεφάνου, Σταμάτας κλπ). - Το Τοπικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα ευαίσθητο στην προστασία του περιβάλλοντος, επισήμανε με κάθε τρόπο και κυρίως με επιστολές την υποχρέωση των οικοπεδούχων (ιδιοκτητών, νομέων, επικαρπωτών) για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους. Επί τρία συνεχή έτη απεστάλησαν σχεδόν σε όλους τους οικοπεδούχους σύμφωνα με επικαιροποιημένες κάθε χρόνο καταστάσεις, επιστολές στις οποίες επισημαίνονταν και οι νόμιμες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους. Οι οικοπεδούχοι ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό και ο καθαρισμός των οικοπέδων έχει αρχίσει να γίνεται συνείδηση που ελπίζουμε να συνεχισθεί και να επεκταθεί από τη νέα Δημοτική Αρχή. Επίσης για την πρόληψη των πυρκαγιών, με παρότρυνση και πίεση του Συμβουλίου, καθαρίζονται κάθε χρόνο με ειδική ανάθεση από το Δήμο, όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι της Δημοτικής Κοινότητας, με την επίβλεψη και σχολαστική φροντίδα των μελών του Τοπικού Συμβουλίου. 5) Για τα αδέσποτα ζώα, το Τοπικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σύλλογο έχει επανειλημμένα προτείνει μέτρα σύμφωνα με το νόμο. Έχει υπογραφεί από το Δήμο σύμβαση με κτηνίατρο για τον εμβολιασμό, τη στείρωση και την περίθαλψη των αδέσποτων και έχει αυξηθεί η επιχορήγηση από το Δήμο του Φιλοζωικού Συλλόγου, ο οποίος φροντίζει καθημερινά τα αδέσποτα της περιοχής μας, παρακολουθώντας συγχρόνως την κατάσταση της υγείας τους προστατεύοντας τόσο τα αδέσποτα όσο και κυρίως τη δημόσια υγεία. Αναμένεται να υλοποιηθούν από τη νέα Δημοτική Αρχή οι προτάσεις του Τοπικού Συμβουλίου σχετικά με τα αδέσποτα. Με την υπ αριθμ. 39/2013 απόφαση του το Τοπικό Συμβούλιο, με αφορμή έγγραφο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου για τα αδέσποτα, πρότεινε :α) Την τήρηση βιβλιαρίων και την ηλεκτρονική τους ταυτοποίηση για όλα τα αδέσποτα ζώα με φροντίδα του Φιλοζωικού Συλλόγου, σε συνεργασία με τον κτηνίατρο κ. Κτενά και την συνδρομή του Δήμου, β) να συγκροτηθεί, με απόφαση του Δημάρχου κ. Ι. Καλαφατέλη, η προβλεπόμενη από το νόμο πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζωών, η οποία αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς σύμφωνα με τον ορισμό που υπάρχει στον νόμο και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, γ) τη διάθεση από το Δήμο κατάλληλου χώρου, ο οποίος θα πληροί τους όρους και τις νόμιμες προϋποθέσεις για την ευζωία των ζώων και την ασφαλή συνύπαρξή τους με τους ανθρώπους, για προσωρινή παραμονή, τάϊσμα και φροντίδα μέχρι τον αριθμό των 10 αδέσποτων ζώων, επειδή ο ιδιωτικός χώρος που χρησιμοποιούσε ο Φιλοζωικός Σύλλογος έπαυσε να διατίθεται. 6) Για τα σχολεία Με πρόταση του Συμβουλίου, πρόσωπο που είχε διατεθεί στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου για παροχή κοινωφελούς εργασίας, απασχολήθηκε για τη φύλαξη του χώρου στο Γυμνάσιο Λύκειο Διονύσου κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου. Ας σημειωθεί ότι είχαν παρατηρηθεί βανδαλισμοί στο σχολικό συγκρότημα και το Συμβούλιο είχε προτείνει τη φύλαξη του σχολείου σε 24ωρη βάση, με την υπ αριθμ. 9/2013 απόφασή του. Η Δημοτική Κοινότητα είχε επίσης επιμεληθε,ί σε συνεννόηση με τους αρμόδιους, την αποκατάσταση της περίφραξης του χώρου, η οποία επανειλημμένα υφίστατο ζημιές. Αναμένεται επίσης η υλοποίηση αποφάσεων για προσθήκη αιθουσών τόσο στο 1ο όσο και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο

6 6 Διονύσου, η κατασκευή Λυκείου και η ετήσια για το 2014 συντήρηση των σχολικών κτηρίων, καθώς και η υλοποίηση της υπ αριθμ. 18/2013 απόφασης του Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων για την ασφαλή κυκλοφορία των μαθητών στο 2ο Δημοτικό σχολείο. Ακόμη το Τοπικό Συμβούλιο έχει περιλάβει στις προτάσεις του την μελέτη και την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού. 7)Για το εντευκτήριο Το Συμβούλιο επανειλημμένα είχε προτείνει τη λειτουργία δημοτικού εντευκτηρίου και χώρου δημιουργικής απασχόλησης και επικοινωνίας των δημοτών μας. Η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός χώρου επικοινωνίας και συνάθροισης των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου είναι επιτακτική και είχε καταστεί γνωστή στη διοίκηση του Δήμου από την αρχή της θητείας της Δημοτικής Αρχής. Από το Μάρτιο του 2013 είχε ζητηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η σύνταξη προδιαγραφών, λειτουργικών και τεχνικών, για τη στέγαση εντευκτηρίου. Το κτήριο ιδιοκτησίας Μπώμαν τελικά δεν διατίθεται από το νέο ιδιοκτήτη και, παρότι δημοσιεύθηκε προκήρυξη, δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση άλλου κατάλληλου κτηρίου. Με την υπ αριθμ.40/ απόφαση του Συμβουλίου μας επισημάνθηκε και πάλι η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός τέτοιου χώρου και προτάθηκε εναλλακτικά η αξιοποίηση και διαμόρφωση σε εντευκτήριο της ημιτελούς κατασκευής, που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο ποδοσφαίρου, εμβαδού 100 m2. Αναμένεται η υλοποίηση της απόφασης από τη νέα Δημοτική Αρχή το ταχύτερο δυνατό, διότι αποτελεί καθολικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής μας. 8) Για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την κοινωνική συνοχή Το Τοπικό Συμβούλιο υποστήριξε από την αρχή της θητείας του την αναγκαιότητα συνέχισης και εμπλουτισμού των τμημάτων που λειτουργούν για παιδιά και ενήλικες στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου. Έτσι τα τμήματα των χορών, παραδοσιακών και μοντέρνων, κιθάρας, ενόργανης γυμναστικής του Α.Ο Διονύσου, γιόγκα, πολεμικών τεχνών και μουσικής, με τη χορωδία ΣΕΜΕΛΗ, στα οποία αυξάνονται κάθε χρόνο τα μέλη τους, έχουν εμπλουτίσει τη ζωή της τοπικής κοινωνίας με καλλιτεχνικές, αθλητικές και πνευματικές δραστηριότητες. Το Τοπικό Συμβούλιο στηρίζει οργανωτικά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των τμημάτων που λειτουργούν στη δημοτική μας κοινότητα χωρίς δυστυχώς να έχει την δυνατότητα να διαθέσει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό. Κάθε χρόνο την αρχή του θέρους έχουν καθιερωθεί τα «Μικρά Διονύσια», στα οποία μετέχουν συγκροτήματα από τη Δημοτική Κοινότητα. Επίσης το Συμβούλιο έχει διοργανώσει με επιτυχία δύο εκθέσεις φωτογραφίας (2013και 2014) συνδημότη μας και μία ομαδική έκθεση ζωγραφικής 9 γυναικών συνδημοτών μας ( Νοέμβριος 2014).Ακόμη πρότεινε και συνδιοργάνωσε με τον ΘΕΣΠΙ, στο χώρο των Διονυσίων, θεατρική παράσταση από μαθητές του Λυκείου Διονύσου με το έργο «Εκκλησιαζουσες» υπό την καθοδήγηση του καθηγητή του Λυκείου Διονύσου κ. Βεϊτη (1/7/2013). Τον Μάρτιο του 2013 διοργανώθηκε από τη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου διάλεξη με προβολή βίντεο του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη, για την ενημέρωση των συνδημοτών μας ως προς τους σκοπούς και το έργο του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και τις δυνατότητες όσον αφορά στην συμβολή του για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του ιερού του Διονύσου. Το 2103 το Τοπικό Συμβούλιο πρότεινε να πραγματοποιηθεί το Γ Συμπόσιο Αμπέλου και Οίνου, που αποτελεί πρωτοβουλία συνδημοτών μας, και να αναβαθμισθεί ο χώρος των Διονυσίων. Για τον αθλητισμό, το Τοπικό Συμβούλιο είχε προτείνει τη συντήρηση και την αναβάθμιση του γηπέδου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, την κατασκευή αποδυτηρίων και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, συλλογικά αλλά και σε ατομικό επίπεδο, έχουν μεριμνήσει για τη στήριξη ευπαθών οικονομικά οικογενειών στην Δημοτική μας Κοινότητα, ενημερώνοντας αλλά και συμπληρώνοντας της υπηρεσίες του Δήμου μας που ήταν επιφορτισμένες με την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

7 7 Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με τον Καλλικρατικό νόμο και η βίαιη συνένωση 7 δημοτικών κοινοτήτων με διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες αποτέλεσε και για το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου μια σκληρή θητεία. Έχουμε όμως τη βεβαιότητα, όλα τα μέλη του Συμβουλίου μας, ότι η επόμενη θητεία θα είναι ευκολότερη, διότι ήδη δοκιμάσαμε και δοκιμαστήκαμε, τρία από τα πέντε μέλη του Συμβουλίου έχουν επανεκλεγεί και παραμένουν, υπάρχει συνέχεια και έχει ήδη ανοίξει ένας δρόμος στον οποίο θα προχωρήσει το επόμενο Τοπικό Συμβούλιο Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου αφού άκουσε την Πρόεδρο έλαβε γνώση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας», ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, την εισήγηση της Προέδρου κ.ι.κακούρη για την έκθεση πεπραγμένων του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου όπως αυτή αναφέρεται παραπάνω. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΚΔ. ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΚΟΥΡΗ ΤΑ ΜΕΛΗ 1) Γεώργιος Πατσαλιάς (Δανέζης) 2)Αναστάσιος Μπάσης του Ιωάννη 3)Αναστάσιος Μπάσης του Μιχαήλ 4) Αντάπασης Νικόλαος Ακριβές αντίγραφο Διόνυσος Η Πρόεδρος του ΣΔΚΔ Ιωάννα Κακούρη Σχέδιο 4-Γ, Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Δημάρχου κ.ι.καλαφατέλη Γραφείο Τύπου του Δήμου Διονύσου Κοινοποίηση :

8 8

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 29-8-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 30/2013

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 29-8-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 30/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 5 η ΔΗΜΟΣ της 29-8-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 30/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 29-8-2013 της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 15 η ΔΗΜΟΣ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16-11-2011 της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συνεδρίαση 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 08-07-2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Απόφασης 22/2014 Μαραθώνος 10 145 75 Σταμάτα Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Στη Σταμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2011 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2011 2013 1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2011 2013 2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Α. ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ Η ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Β. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 2014 Σ ω τ ή ρ η ς Μ ε θ ε ν ί τ η ς www.pamemprosta2014.blogspot.gr ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï

Διαβάστε περισσότερα

ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ 3 χρόνια μετά Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα!

ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ 3 χρόνια μετά Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα! ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ 3 χρόνια μετά Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα! Αυτό το μήνα κλείνουμε τρία χρόνια που η δημοτική μας κίνηση ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ διαχειρίζεται τα προβλήματα της πόλης μας. Το Σεπτέμβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12 Δήμος Αγ. Δημητρίου ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12 27-2-2013 Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες, Εν μέσω μιας πρωτοφανούς για τη χώρα μας οικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. όραμα σχεδιασμός διαβούλευση ιδέες έρευνα μελέτη. Οι προτεραιότητές μας. Ρήξη με το παρελθόν, ελπίδα. για το μέλλον.

Πρόγραμμα. όραμα σχεδιασμός διαβούλευση ιδέες έρευνα μελέτη. Οι προτεραιότητές μας. Ρήξη με το παρελθόν, ελπίδα. για το μέλλον. Γιάννης Κασσαβός Ρήξη με το παρελθόν, ελπίδα για το μέλλον Φίλες και φίλοι, Με το Πρόγραμμα της παράταξής μας, ε- πιχειρούμε να δώσουμε το στίγμα μας, ως αυριανή διοίκηση του Δήμου. Αποτελεί το καταστάλαγμα,

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί. Όλα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησα. χτίζουμε το σήμερα σχεδιάζουμε το αύριο. Δικαίωµα όλων το πέρασµα µε σιγουριά στο νέο δυνατό Δήµο.

Μαζί. Όλα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησα. χτίζουμε το σήμερα σχεδιάζουμε το αύριο. Δικαίωµα όλων το πέρασµα µε σιγουριά στο νέο δυνατό Δήµο. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ "ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ" - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μαζί Στο διαδίκτυο: dimotikienosi-velouvoxas.blogspot.com χτίζουμε το σήμερα σχεδιάζουμε το αύριο Όλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο πρόσφατο έκτακτο συνέδριό της αποφάσισε μια σειρά κινητοποιήσεων, όπως:

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο πρόσφατο έκτακτο συνέδριό της αποφάσισε μια σειρά κινητοποιήσεων, όπως: ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ Δύο χρόνια Δημοτική Αρχή Το οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο της Τ.Α. σήμερα Στo τέλος του 2012 κλείνουν δύο χρόνια από την ημέρα που η νέα δημοτική μας παράταξη, «ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡ- ΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014 ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Καθορισμός Δημοτικών Κοινοτήτων Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Πρώτη προτεραιότητα, η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Από την ανάληψη των καθηκόντων μας μπορέσαμε : Να πληρώσουμε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Καλλικρατικού Δήμου, προηγούμενων ετών.

Από την ανάληψη των καθηκόντων μας μπορέσαμε : Να πληρώσουμε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Καλλικρατικού Δήμου, προηγούμενων ετών. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : Από την ανάληψη των καθηκόντων μας μπορέσαμε : Να πληρώσουμε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Καλλικρατικού Δήμου, προηγούμενων ετών. Να πληρώσουμε οφειλές της ΔΕΥΑΘ προς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014. Αριθμός Απόφασης 229/2014 Θέμα : Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δίνουμε λογαριασμό στους πολίτες

Δίνουμε λογαριασμό στους πολίτες Δίνουμε λογαριασμό στους πολίτες Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς, Δήμαρχος 2012-2013 ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ NEΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Τους τελευταίους 18 μήνες έγιναν σημαντικά έργα στην πόλη μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2012 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.6 1.1 Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού διπλής κατεύθυνσης οικισμού Άνω Σύρου. 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βύρωνας, 25/6/2012 Αριθ. Πρωτ.: Προς: τον ήµαρχο Βύρωνα κ. Ν. Χαρδαλιά και το ηµοτικό Συµβούλιο Θέµα: Ετήσια απολογιστική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2014-2019 Περιεχόμενα Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Α.1. Δομή του Στρατηγικού Σχεδιασμού... 4 Α.2. Επιτροπή Έργου... 4 Α.3. Διαδικασίες κατάρτισης, δημοσιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα