ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (1/10/2012)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (1/10/2012)"

Transcript

1 A0 CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin RENNES (France) Τηλ.: + 33 (0) Φαξ: + 33 (0) Web: 40 ή ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM 3/5 Οκτωβρίου Μ ιάλιστοκ (Ποντλάσκι-Πολωνία) Ό ερα και Φιλαρµονική του Μ ιάλιστοκ Ευρω αϊκό Κέντρο Πολιτισµού, Μ ιάλιστοκ (Ποντλάσκι-Πολωνία) ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (1/10/2012) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Συσκέψεις των γεωγραφικών Ε ιτρο ών : Γεύµα και καφές Ε ιτρο ή των Νησιών (Fr, En, It, Es, El) Αίθουσα Γενικής Συνέλευσης ιαµεσογειακή Ε ιτρο ή (Fr, Es, It, El) - Αίθουσα Γενικής Συνέλευσης Ε ιτρο ή Βόρειας Θάλασσας (En) «Black Room» (χωρίς ταυτόχρονη διερµηνεία) Ε ιτρο ή Ατλαντικού Τόξου (Fr, En, Es) - Αίθουσα Γενικής Συνέλευσης Ε ιτρο ή Βαλτικής Θάλασσας (En) - «Black Room» (χωρίς ταυτόχρονη διερµηνεία) Ε ιτρο ή Βαλκανίων & Μαύρης Θάλασσας (En, Gr) - Αίθουσα Γενικής Συνέλευσης Σχετικές συσκέψεις (Εθνικές αντι ροσω είες, οµάδες εργασίας ) Σύσκεψη της οµάδας «Multi-Level Governance» της Ε ιτρο ής Βαλτικής Θάλασσας - «Green Room» Σύσκεψη της οµάδας εργασίας «Αλιεία» της CRPM «Black Room» Σύσκεψη των Βρετανικών Περιφερειών «Wooden Room» Σύσκεψη των Νορβηγικών Περιφερειών «Green Room» Σύσκεψη της οµάδας εργασίας «Έρευνα» της CRPM - «Glass Room» Σύσκεψη της οµάδας εργασίας «Α ασχόληση και Κατάρτιση» της CRPM - «Wooden Room» Σύσκεψη της οµάδας «Εξωτερικές συνεργασίες» - Συνεδρία brainstorming: Συµβολή στη µελλοντική ολιτική της ΕΕ σε ό,τι αφορά τις το ικές αρχές και την ανά τυξη Η σύσκεψη διοργανώνεται α ό κοινού µε την Πλατφόρµα «Green Room» Σύσκεψη των Σουηδικών Περιφερειών «Black Room» Σύσκεψη των Φινλανδικών Περιφερειών - «Wooden Room» 19.30: Κοκτέιλ υποδοχής στην Όπερα -1-

2 ΠΕΜΠΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Γλώσσες εργασίας: ισ ανικά, γαλλικά, ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά και ολωνικά 9.00 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ - Κ. Jaroslaw Dworzanski, Πρόεδρος της Περιφέρειας του Ποντλάσκι - Κα. Elzbieta Bienkowska, Περιφερειακός Υ ουργός Ανά τυξης Πολωνία - Κ. Jean-Yves Le Drian, Πρόεδρος της CRPM, Υ ουργός Άµυνας και Σύµβουλος της Περιφέρειας της Βρετάνης (Γαλλία) Έγκριση των ρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του Ώρχους (Σε τέµβριος 2011) Έγκριση της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης η ΣΥΝΕ ΡΙΑ 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - Παρουσίαση του α ολογισµού δραστηριοτήτων και ροο τικές εργασίας για το α ό την κα Ελένη Μαριάνου, Γενική Γραµµατέα της CRPM Συζήτηση µε τα µέλη της CRPM - Συµ εράσµατα α ό τον κ. Jean-Yves Le Drian, Πρόεδρο της CRPM, γάλλο Υ ουργό Άµυνας και Σύµβουλο της Περιφέρειας της Βρετάνης - Έγκριση του α ολογισµού δραστηριοτήτων 10.30: ιάλειµµα για καφέ η ΣΥΝΕ ΡΙΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ - Εισαγωγική οµιλία του κ. Jean-Yves Le Drian, Προέδρου της CRPM, γάλλου Υ ουργού Άµυνας και Συµβούλου της Περιφέρειας της Βρετάνης - Παρουσίαση της τεχνικής έκθεσης της Γενικής Γραµµατείας της CRPM σε ό,τι αφορά τις δια ραγµατεύσεις για τη δηµοσιονοµική ερίοδο της ΕΕ - Οµιλία του κ. Hervé Jouanjean, Γενικού ιευθυντή, Γενική ιεύθυνση Προϋ ολογισµών της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής - Οµιλία του κ. Ramón Luis Valcarcel Siso, Προέδρου της Ε ιτρο ής των Περιφερειών, Αντι ροέδρου της και Προέδρου της Αυτόνοµης Περιφέρειας της Μούρθια Συζήτηση µε τα µέλη της CRPM - Συµ εράσµατα α ό τον κ. Jean-Yves Le Drian, Πρόεδρο της CRPM, γάλλο Υ ουργό Άµυνας και Σύµβουλο της Περιφέρειας της Βρετάνης : Γεύµα in situ : Σύσκεψη της οµάδας σύνθεσης της τελικής ιακήρυξης και των ψηφισµάτων («Green Room») η ΣΥΝΕ ΡΙΑ - ΣΥΝΟΧΗ - Εισαγωγική οµιλία α ό τον κ. Jean-Yves Le Drian, Πρόεδρο της CRPM, γάλλο Υ ουργό Άµυνας και Σύµβουλο της Περιφέρειας της Βρετάνης - Παρουσίαση της τεχνικής έκθεσης της Γενικής Γραµµατείας της CRPM: Τρέχουσα κατάσταση σε ό,τι αφορά το ακέτο «Πολιτική συνοχής » - Οµιλία του κ. Ανδρέα. Μαυρογιαννίδη, Ανα ληρωτή Υ ουργού Ευρω αϊκών Υ οθέσεων Κυ ριακή ροεδρία της ΕΕ - Οµιλία του κ. Johannes Hahn, Ε ιτρό ου της Ευρω αϊκής Ένωσης, υ εύθυνου σε θέµατα εριφερειακής ολιτικής - Οµιλία του κ. Marek Wozniak, Μέλους της Ε ιτρο ής των Περιφερειών, Προέδρου της Ε ιτρο ής COTER και εισηγητή του κοινού στρατηγικού λαισίου -2-

3 Συζήτηση µε τα µέλη της CRPM - Συµ εράσµατα α ό τον κ. Jean-Yves Le Drian, Πρόεδρο της CRPM, γάλλο Υ ουργό Άµυνας και Σύµβουλο της Περιφέρειας της Βρετάνης η ΣΥΝΕ ΡΙΑ 4 ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Στρογγυλό τρα έζι ροεδρεύει και ρολογίζει ο κ. Joana Ortega, Ανα ληρωτής Υ ουργός της Το ικής Κυβέρνησης (Τζενεραλιτάτ) της Καταλονίας - Παρουσίαση της τεχνικής έκθεσης της Γενικής Γραµµατείας της CRPM σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήριες γραµµές για το σχεδιασµό και την εφαρµογή των µακρο εριφερειακών στρατηγικών - Στρογγυλό τρα έζι µε συντονίστρια την Ελένη Μαριάνου, Γενική Γραµµατέα της CRPM: - Κ. François Alfonsi, Ευρωβουλευτής και εισηγητής στο θέµα της εξέλιξης των µακρο εριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ - Κα. Carla Montesi, ιευθύντρια, Γ MARE, Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή - Κα. Inma Valencia, Γενική ιευθύντρια, εκ ροσω ούσα τον κ. Ignacio Diego Palacios, Πρόεδρο της Ε ιτρο ής Ατλαντικού Τόξου της CRPM και Πρόεδρο της Κυβέρνησης της Περιφέρειας της Κανταβρίας - Κ. Jens Sundström, Πρόεδρος της Ε ιτρο ής Βαλτικής Θάλασσας της CRPM και Σύµβουλος της Περιφέρειας Νορµ ότεν - Κ. Παύλος ιαµιανίδης, Πρόεδρος της Ε ιτρο ής Βαλκανίων & Μαύρης Θάλασσας της CRPM και Αντι εριφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Συζήτηση µε τα µέλη της CRPM Συµ εράσµατα α ό την κα Ελένη Μαριάνου, Γενική Γραµµατέα της CRPM ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Κ. LE DRIAN ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ CRPM ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (κατό ιν ροτάσεως των εθνικών αντι ροσω ειών: διορισµός τακτικού και ανα ληρωµατικού µέλους για κάθε χώρα) 17.00: ιάλειµµα για καφέ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ CRPM (µόνο µέλη) - Εκλογή του Προέδρου και των Αντι ροέδρων της CRPM (Πρώτος Αντι ρόεδρος και 4 Αντι ρόεδροι) + διορισµός του/της Ταµία της CRPM - Εξέταση και διενέργεια ψηφοφορίας σε ό,τι αφορά την Τελική ιακήρυξη, τα σχέδια ψηφισµάτων και τις τρο ο οιήσεις - Εξέταση και διενέργεια ψηφοφορίας σε ό,τι αφορά το σχέδιο ροϋ ολογισµού Υ ενθύµιση των τρο ο οιήσεων του Καταστατικού της CRPM οι ο οίες υ οβλήθηκαν για έγκριση α ό την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5 ης Οκτωβρίου : Επίσηµο δείπνο στο εστιατόριο «Pięć Dębow» -3-

4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Γλώσσες εργασίας: ισ ανικά, γαλλικά, ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά και ολωνικά η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Στρογγυλό τρα έζι ροεδρεύει και ρολογίζει ο κ. Ιωάννης Μαχαιρίδης, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου - Παρουσίαση της ολιτικής θέσης της CRPM «Σταθερός ροσανατολισµός στα θέµατα θαλάσσιας ολιτικής στα λαίσια των δια ραγµατεύσεων των ευρω αϊκών ολιτικών µετά το 2014» - Στρογγυλό τρα έζι µε συντονίστρια την κα Ελένη Μαριάνου, Γενική Γραµµατέα της CRPM : - Κ. Ole B. Sørensen, Πρόεδρος της Ε ιτρο ής Βόρειας Θάλασσας της CRPM και Σύµβουλος της Περιφέρειας Βόρειας Γιουτλάνδης σε θέµατα θαλάσσιων ανανεώσιµων ηγών ενέργειας - Κα Lyliane Jean, Σύµβουλος της Περιφέρειας Pays de la Loire σε θέµατα ναυ ηγικής βιοµηχανίας και των ναυτιλιακών βιοµηχανιών - Κ. Pierre Karleskind, Αντι ρόεδρος της Περιφέρειας της Βρετάνης για τη θαλάσσια ασφάλεια - Κ. Dancho Simeonov, Περιφερειάρχης της Βάρνας - Κ. Torsten Klimke, Τµήµα Θαλάσσιων Μεταφορών και ιαχειριστικής Υ οστήριξης - Γ MOVE σε θέµατα ου αφορούν στην ροώθηση των βιώσιµων θαλάσσιων µεταφορών και την ατζέντα της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής Συζήτηση µε τα µέλη της CRPM και ψήφισµα για την ολιτική θέση Σύνθεση α ό την κα Ελένη Μαριάνου, Γενική Γραµµατέα της CRPM 11.00: ιάλειµµα για καφέ η ΣΥΝΕ ΡΙΑ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Εισαγωγική οµιλία α ό τον κ. Michael Stout, Σύµβουλο του Συµβουλίου Νήσων Σέτλαντ - Παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης Cadec για την µελλοντική FEAMP Συζήτηση µε τα µέλη της CRPM Σύνθεση α ό την κα Ελένη Μαριάνου, Γενική Γραµµατέα της CRPM : Γεύµα in situ : ιάλειµµα για καφέ η ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - Εισαγωγική οµιλία του Προέδρου της CRPM - Παρουσίαση των διαβουλεύσεων ου αφορούν στις κρατικές ενισχύσεις α ό τον κ. Jean-Didier Hache, εκτελεστικό γραµµατέα της Ε ιτρο ής των Νησιών της CRPM - Στρογγυλή τρά εζα µε τη συµµετοχή διαφόρων Περιφερειών µελών: - Κ. Frédéric Cadet, Αντι ρόεδρος της Περιφέρειας Ρεϊνιόν (Γαλλία) - Κα María José Carbajal Rodríguez, ιευθύντρια Ευρω αϊκών Υ οθέσεων Πριγκι άτο Αστουριών (Ισ ανία) - Κα Olga Simeon, Υ εύθυνη κρατικών ενισχύσεων Περιφέρεια Φρίουλι-Βενετία-Τζιούλια (Ιταλία) Συζήτηση µε τα µέλη της CRPM Σύνθεση α ό τον Πρόεδρο της CRPM -4-

5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ροεδρεύει η κα Gunn Marit Helgesen, Ταµίας της CRPM - Παρουσίαση και ψήφισµα των ετήσιων λογαριασµών Εξέλιξη του ροϋ ολογισµού Παρουσίαση και ψήφισµα του σχεδίου ροϋ ολογισµού 2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση Παρουσίαση τρο ο οιήσεων ε ί του «Καταστατικού της CRPM» για την έγκρισή τους α ό την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ΣΥΝΕ ΡΙΑ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ Παρουσίαση α ό τον Πρόεδρο της CRPM και τον εισηγητή της οµάδας σύνθεσης η ΣΥΝΕ ΡΙΑ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΧΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ - Παρουσίαση της Κύ ρου ( ιαµερίσµατα) α ό τον κ. Γεώργιο Γεωργίου, Γραµµατέα Γραφείο Προγραµµατισµού της Κυ ριακής ηµοκρατίας - Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση 2013 α ό την Περιφέρεια της Βρετάνης (Γαλλία) Καταληκτική οµιλία του κ. Jaroslaw Dworzanski, Προέδρου της Περιφέρειας του Ποντλάσκι, και του Προέδρου της CRPM Λήξη των εργασιών 19.30: είπνο στο Branicki Palace SABADO 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Εκδροµή : Ε ίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και στο ρωτογενές δάσος της Bialowieza Προστατευόµενος βιότο ος 13.00: Γεύµα στο «Sioło Budy» : Ε ίσκεψη στην ορθόδοξη εκκλησία της Hajnowka και ε ιστροφή στο Μ ιάλιστοκ Ελεύθερο απόγευµα -5-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ C.R.P.M. 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Ο ΗΣΣΟΣ (ΟΥΚΡΑΝΙΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ C.R.P.M. 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Ο ΗΣΣΟΣ (ΟΥΚΡΑΝΙΑ) CRPMPRV09 0035 A0 CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : +

Διαβάστε περισσότερα

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 01 / 03 / 2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 733 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. :541 10 Τηλέφωνο :2313 319606 FAX :2313 319763

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ : Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ : Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ CRPMNTP09 0043 A3 CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : +

Διαβάστε περισσότερα

E.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. υναµική αρέµβαση

E.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. υναµική αρέµβαση E.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α ολογισµός 2009-2010 Ε ιστηµονική τεκµηρίωση Αντικειµενική ληροφόρηση υναµική αρέµβαση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή-Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού Σε τέµβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE اللجنة المتوسطية المشترکة Γενική Συνέλευση ιαµεσογειακής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

Ενταχθείτε στο πρώτο δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών

Ενταχθείτε στο πρώτο δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών Ενταχθείτε στο πρώτο δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών Μαζί είμαστε ισχυρότεροι! Αύγουστος 2012 Οδηγός για τις υπηρεσίες και τα οφέλη της ΣΕΠ www.aer.eu ΣΕΠ, ένας εταίρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Για την α όσχιση του κλάδου κατασκευών, και 2. Για τη µεταβολή δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR Οδικός χάρτης για τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες στη Μεσόγειο

ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR Οδικός χάρτης για τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες στη Μεσόγειο COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE اللجنة المتوسطية المشترکة ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR Οδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0219/2012 27.6.2012

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0219/2012 27.6.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 27.6.2012 A7-0219/2012 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την εξέλιξη των µακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το µέλλον, κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR Οδικός χάρτης για τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές στη Μεσόγειο

ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR Οδικός χάρτης για τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές στη Μεσόγειο COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE اللجنة المتوسطية المشترکة ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR Οδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 175 του ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12 Στη Λαµία και στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 10-05-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σηµείωµα

Πληροφοριακό Σηµείωµα ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την εξαγορά των µετοχών της εταιρείας µε την ε ωνυµία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 H Ουκρανία αυξάνει εισαγωγές αερίου α ό την Ευρώ η 5.1.2015 Η Ουκρανία εισήγαγε 5,1 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου α ό την Ευρώ η το 2014, οσότητα αυξηµένη κατά 59%, ή τρία δισεκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 433 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-09-2008 Σήµερα τηv 1/09/2008 ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:30 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό

Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών 2 Θεσµικά θέµατα 3 Έρευνα 4 Εκπαίδευση 5-6 Επιχειρήσεις και Τράπεζες Ηµερολόγιο INFO DAYS «Eco-Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα