% 31% 23% 17% % 31% 39% 9% AEFE.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-------------------------------------------------------------------------------------------- 2012-2003 29% 31% 23% 17% 2012-2013 21% 31% 39% 9% AEFE."

Transcript

1 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Το νέο πρόγραµµα λειτουργίας της Σχολής βασίζεται σε τρεις άξονες: Πρώτος άξονας-η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Η διαµόρφωση µιας οµοιογενούς πολιτικής στο θέµα των γλωσσών στη Σχολή, έχει γίνει αναγκαία, αν λάβει κανείς υπόψιν του: -την εξέλιξη του σχολικού πληθυσµού τα δέκα τελευταία χρόνια, που είδε µια σταδιακή πτώση των παιδιών που προέρχονται από τη Γαλλία προς όφελος των παιδιών από Γαλλο-Ελληνικές ή Ελληνικές οικογένειες. Γάλλοι Γάλλο- Ελληνες Έλληνες από άλλες χώρες % 31% 23% 17% % 31% 39% 9% -την αναγκαιότητα προσφοράς στους µαθητές που το επιθυµούν, ανώτατου επιπέδου ικανοτήτων στην αγγλική γλώσσα, ως συµπλήρωµα στην υπεροχή και στις ανθρωπιστικές αξίες που προσφέρει το γαλλικό µοντέλο εκπαίδευσης. -τη διάθεση ανοίγµατος της εκπαίδευσης σε παγκόσµια κλίµακα. Η πολιτική µας στο θέµα των γλωσσών είναι σε πλήρη συστοιχία µε την πολιτική της AEFE. -Πρώτη κατεύθυνση: Η εκµάθηση από όλους της γαλλικής γλώσσας, κουλτούρας και αξιών. - εύτερη κατεύθυνση: Η εις βάθος γνώση, από όλους, της γλώσσας και της κουλτούρας της χώρας υποδοχής. -Τρίτη κατεύθυνση: Μια εκπαίδευση πολύγλωσση και πολυπολιτισµική που θα πιστοποιεί το άνοιγµα της Σχολής προς διεθνή επίπεδα. Θεωρείται απαραίτητη για όλους τους µαθητές κάθε επιπέδου η εξατοµίκευση των µεθόδων διδασκαλίας µε τελικό στόχο την επιτυχία στις Ξένες Γλώσσες. Η κατοχή της γνώσης των Γαλλικών για όλους τους µαθητές - Γαλλικό Τµήµα: Ανάπτυξη διαθέσιµων µέσων υποδοχής νέων µαθητών που δεν γνωρίζουν Γαλλικά. Εφαρµογή βοήθειας σε ενήλικους και παιδιά. Θέση των ΓΞΓ/ΓΒΓΕ/ΓΜΓ2 (Γαλλικών ως ξένη γλώσσα/γαλλικών ως βασική γλώσσα εκπαίδευσης/γαλλικών ως δεύτερη µητρική γλώσσα), στο επίκεντρο κάθε είδους διδασκαλίας µε:

2 - δηµιουργία µιας πραγµατικής διάρθρωσης ανάµεσα στους καθηγητές των Γαλλικών ως ξένη γλώσσα/γαλλικών ως βασική γλώσσα εκπαίδευσης και σε όλη τη διδακτέα ύλη, -παιδαγωγικές µέθοδοι που θα συµπεριλαµβάνουν αυτή την προβληµατική, - εκπαίδευση των καθηγητών, -παράθεση εργαλείων προς επίτευξη της πρακτικής εφαρµογής, -εξατοµικευµένη αξιολόγηση της προόδου των µαθητών στην εκµάθηση των Γαλλικών και κοινοποίηση της προς την οµάδα. Παράθεση δεδοµένων για τα ΓΞΓ/ΓΒΓΕ/ΓΜΓ2. Βελτίωση σύνδεσης Γυµνάσιου-Λυκείου. Εφαρµογή στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο συστηµατικής συµπληρωµατικής διδασκαλίας για τους µαθητές που έχουν ανάγκη από µαθήµατα Γαλλικών ως ξένη γλώσσα και ως βασική γλώσσα εκπαίδευσης. υνατότητα στην 3η Γυµνασίου και 1η Λυκείου εµβάθυνσης στην εκµάθηση των Γαλλικών εντός του ωραρίου της LV2 (Langue Vivante 2, δηλαδή τα Γαλλικά ως δεύτερη γλώσσα). Αναγνώριση για τους µαθητές που το επιθυµούν µέσω απόκτησης πιστοποιητικών σπουδών. - Ελληνικό Τµήµα: Προσπάθεια να δοθεί κίνητρο στους µαθητές να βελτιώσουν τα Γαλλικά τους (πιστοποίηση από την Γαλλική Πρεσβεία. DELF/DALF). Βοήθεια για σύναψη σχέσεων ανάµεσα στα 2 Τµήµατα (µαθητές, κοινά παιδαγωγικά θέµατα προς ανάπτυξη) Συνεχής προσπάθεια για εξατοµίκευση, ιδιαίτερα µέσω µιας στρατηγικής θεµατικών µαθηµάτων. Ενσωµάτωση σε ορισµένα µαθήµατα, παράλληλης διδασκαλίας στα Γαλλικά. Απόκτηση πρακτικών γνώσεων που συσχετίζονται µε την εκπαίδευση σύµφωνα µε το γαλλικό σχολικό σύστηµα, για καλύτερη προετοιµασία για το περιβάλλον των γαλλικών πανεπιστηµίων. Εκτεταµένη πληροφόρηση όσον αφορά τις γαλλικές σχολές και πανεπιστήµια. Βοήθεια σε µαθητές του Λυκείου που γίνονται δεκτοί σε µια γαλλική σχολή ή πανεπιστήµιο (εγκατάσταση, διαµονή, διαδικασίες επί διοικητικών θεµάτων, ειδική υποστήριξη). Η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας. Η ελληνική γλώσσα και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα αποτελεί τη βάση του Ελληνικού τµήµατος και της παιδαγωγικής του αυτονοµίας όσον αφορά την προετοιµασία των µαθητών για επίτευξη υψηλότατου ποσοστού επιτυχίας στις Πανελλήνιες. -για το Γαλλικό τµήµα, η διδαχή της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των στόχων: -Συνεχής προσπάθεια για την βελτίωση της εκµάθησης των Ελληνικών από τους µη

3 Ελληνόφωνους µαθητές, ειδικά µέσα από το διαχωρισµό των Ελληνικών για παντελώς αρχάριους και των Ελληνικών ως ξένη γλώσσα. Στο ηµοτικό προσπάθεια συγκριτικής παρατήρησης των γλωσσών και προσφορά γλωσσολογικών και πολιτισµικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον του σχολείου. Συνεχής προσπάθεια προβληµατισµού πάνω στη δράση " υνατότητα εµβάθυνσης στην ελληνική γλώσσα-κουλτούρα-ιστορία" και ειδικότερα στη σύνδεση ανάµεσα στα Ελληνικά και τα Γαλλικά. Ο προορισµός αυτού του τµήµατος είναι οι µαθητές να επωφεληθούν ιδιαίτερα από µία εκπαίδευση δίγλωσση και διπολιτισµική. Να δοθεί καλύτερη αναγνωρισιµότητα στο πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Συζητήσεις µε τον Έλληνα υπουργό Παιδείας για να µελετηθεί η πιθανότητα να γίνονται δεκτοί στα ελληνικά πανεπιστήµια οι απόφοιτοι του γαλλικού Λυκείου. Μελέτη της δυνατότητας και της βιωσιµότητας ανοίγµατος ελληνικού ηµοτικού. Απόκτηση υψηλού επιπέδου γνώσεων στα Αγγλικά Για τα δύο τµήµατα: Εφαρµογή γλωσσικών ανταλλαγών µε µια αγγλο-σαξωνική χώρα. ιεύρυνση της συµµετοχής του Λυκείου στο ΜUN (Μοντέλο Ηνωµένων Εθνών). Απόκτηση πιστοποιητικών. Πληροφόρηση σε σχέση µε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό για µετά το Λύκειο και τις διαδικασίες προσέγγισης αγγλο-σαξωνικών πανεπιστηµίων. Ειδικά για το γαλλικό τµήµα: Συνεχής ανάπτυξη του Section Internationale Britannique (CM2 στις τελευταίες τάξεις). Eνίσχυση της οµάδας των καθηγητών που διδάσκουν στην Section Internationale Britannique. Μεγαλύτερη διαφοροποίηση της παράλληλης διδασκαλίας µαθηµάτων σε δύο γλώσσες. Ανάπτυξη του διεθνούς χαρακτήρα των σπουδών Ιδιαίτερη έµφαση στη διδασκαλία των LV2 και LV3 (τα Γαλλικά ως δεύτερη και τρίτη γλώσσα). Συµµετοχή σε παιδαγωγικά προγράµµατα που θα επιτρέπουν την συνάντηση των µαθητών µας µε άλλους µαθητές (της χώρας φιλοξενίας, του δικτύου της ΑEFE και ιδιαίτερα των χωρών της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης). Συνεργασία µε τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων. Στήριξη από το Σύλλογο των Αποφοίτων. εύτερος άξονας: Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

4 Η επιτυχία όλων των µαθητών θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο κάθε παιδαδωγικής τακτικής και παραµένει η κύρια απασχόληση όλου του προσωπικού της Σχολής µας, τόσο του διοικητικού όσο και του τεχνικού. Πράγµατι, αν η επιτυχία όλων των µαθητών µας περιβάλλεται βεβαίως από µια παιδαγωγική διάσταση, δεν υπολείπονται ούτε η επαφή ούτε διαπροσωπικές σχέσεις ούτε το περιβάλλον που συνδράµουν σε αυτή την επιτυχία. Η υποδοχή των υποψήφιων µαθητών και των γονιών τους, µε διαφορετικές ηλικίες, εθνικότητες και κουλτούρες σ έναν και µοναδικό χώρο, κάνει το όλο εγχείρηµα περίπλοκο. Η αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών και της Σχολικής Ζωής θα είναι οι µοχλοί για την πραγµατοποίηση του 3ου άξονα. Να βελτιώσουµε την επικοινωνία, να κάνουµε το LFHED προσιτό και φιλόξενο προς όλους. Να επικαιροποιήσουµε το εγχειρίδιο υποδοχής που προορίζεται για τη διαφήµιση της Σχολής. Να προσαρµόσουµε το κτίριο και τις εγκαταστάσεις του στην υποδοχή των µαθητών και τα προγράµµατα του Λυκείου. Να υποδεχόµαστε και να προσανατολίζουµε τις οικογένειες ακολουθώντας ένα καθορισµένο πρωτόκολλο γνωστό σε όλο το προσωπικό που ενέχεται στην προσπάθεια αυτή. Να συνεχίσουµε τις εργασίες για το site του Λυκείου στο Ίντερνετ. Να θεσπίσουµε ένα πρωτόκολλο υποδοχής για τους καινούργιους µαθητές και τις οικογένειές τους. Να κάνουµε γνωστό το γαλλικό και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Να οργανώνουµε ηµερίδες ενηµέρωσης και στη συνέχεια ενσωµάτωσης. Να θεσπίσουµε αξιολογήσεις για τις εισαγωγικές εξετάσεις µε βάση δείκτες που θα είναι αναγνωρίσιµοι και γνωστοί σε όλους. Να συντροφεύσουµε τους νέους µαθητές και τις οικογένειές τους. Να υπάρχει πρόβλεψη έτσι ώστε κάθε καινούργιος µαθητής στο Γυµνάσιο να βρίσκεται υπό κηδεµονία. Να ιδρύσουµε Συµβουλευτική Γονέων. Να επικοινωνήσουµε στις οικογένειες το ρόλο του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα και άλλων εταίρων (µε τη πρόβλεψη ύπαρξης ενός χώρου για µικρές αγγελίες σχετικές µε την εκµάθηση Γαλλικών ή Ελληνικών κλπ).

5 Να καθορίσουµε µια διαδροµή γνωριµίας µε το χώρο, µε τη δηµιουργία ενός συγκεκριµένου πυρήνα γι αυτόν το σκοπό. Να παρακολουθούµε χωριστά τη σχολική πορεία και να λαµβάνουµε υπόψη µας τα θετικά χαρακτηριστικά του κάθε µαθητή. Να εξακολουθήσει να εφαρµόζεται η Εξατοµικευµένη Βοήθεια από το ηµοτικό στο Γυµνάσιο (πχ συµβόλαιο επιτυχίας, σχολικό coaching). Να υπάρχει πρόταση για διαφοροποιηµένες γλωσσολογικές διαδροµές µε την εφαρµογή συµβολαίων ανάµεσα στο µαθητή, το σχολείο και τους γονείς. Να ενισχυθεί το πρόγραµµα Γαλλικά ως ξένη γλώσσα/γαλλικά ως βασική σχολική γλώσσα/γαλλικά ως δεύτερη µητρική γλώσσα, µε την εφαρµογή στην τάξη διαφοροποιηµένων παιδαγωγικών µεθόδων, µε συνεχή σεµινάρια εκπαίδευσης και ανταλλαγή πρακτικών. Να συνεχίσουν να υφίστανται να συµπληρώνονται και να παρακολουθούνται τα βιβλία των µαθητών µε ειδικές ανάγκες. Να βάλουµε σε εφαρµογή µία ηλεκτρονική πλατφόρµα Να βρεθεί πάροχος που να στηρίζει αυτή την υπηρεσία και να διασφαλίζει την συνεχή εκπαίδευση των χρηστών Να δηµιουργηθεί ένας κοινός ηλεκτρονικός τόπος για τα δύο τµήµατα µε δυνατότητα πρόσβασης σε πολλές γλώσσες (Γαλλικά, Ελληνικά, Αγγλικά). Να διευκολυνθεί η είσοδος σε αυτόν το χώρο (µέσω κωδικών) και η αρχειοθέτηση των δεδοµένων (τράπεζα πληροφοριών, forums). Να καθορίσουµε ωράρια λειτουργίας προσαρµοσµένα σε όλους τους µαθητές µας. Να υπάρξει σεβασµός στους βιολογικούς ρυθµούς των παιδιών, αφού ληφθούν υπόψη οι διάφορες αντίξοες συνθήκες. Να διασφαλισθεί το µεσηµεριανό διάλειµµα µε αντίστοιχα προσαρµοσµένες δραστηριότητες. Να προβλεφθούν σχολικές ώρες µαθηµάτων µε επαρκή διάρκεια. Τρίτος άξονας: Η ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η συµβίωση δεν είναι αυτονόητη σε ένα σχολείο όπου φοιτούν από κοινού: -µαθητές µε καταγωγή και σχολικές εµπειρίες τελείως διαφορετικές, που χωρίζονται σε 6 διαφορετικούς τοµείς που ο καθένας λειτουργεί µε τους δικούς του ρυθµούς.

6 -µαθητές ηλικίας από 3 έως 19 ετών. -µαθητές πάνω από 40 διαφορετικές εθνικότητες. Αυτός ο άξονας ανταποκρίνεται σε µια δυνατή επιθυµία: -από την πλευρά των µαθητών, που θα ήθελαν να έρθουν σε επαφή, -από την πλευρά των διδασκόντων που πραγµατοποιούν πολυάριθµα προγράµµατα ανάµεσα στους διαφορετικούς τοµείς, -από την πλευρά της ιεύθυνσης που εύχεται να δηµιουργήσει µια µοναδική και κοινή ταυτότητα LFH ED, ανεξάρτητα σε ποιόν τοµέα ανήκει ο καθένας. Να θεσπίσουµε µια χάρτα συµβίωσης. Να υπάρξει σκέψη για αναδιοργάνωση της υπηρεσίας Σχολική Ζωή. Από αυτή να ξεπηδήσουν κοινή φιλοσοφία και κοινές αξίες που θα µοιράζονται όλοι. Να αναπτυχθεί ένας νέος εσωτερικός κανονισµός κοινός για όλους που θα σέβεται τις απαραβίαστες ιδιαιτερότητες του κάθε τοµέα. Να διευκολύνουµε την εφαρµογή κοινών προγραµµάτων Να υπάρξει εξορθολογισµός και εναρµόνιση των εκπαιδευτικών πρακτικών. Να θεσπιστούν πρωτόκολλα που θα καθιστούν εφικτή τη δηµιουργία και τη συνέχιση προγραµµάτων συνεργασίας: να ισχύσουν τρόποι λειτουργίας που να χαρακτηρίζονται από τη συνεργασία, τη συγκέντρωση, τη διαφάνεια και το σεβασµό προς τις ειληµµένες αποφάσεις από όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας. Να υπάρχει επικοινωνία έτσι ώστε να αποκτούν καθολικότητα τα κοινά προγράµµατα. Να διευκολύνουµε τη συνάντηση και την επικοινωνία ανάµεσα στους µαθητές Να υπάρξει πρόβλεψη για ένα τουλάχιστον κενό ανάµεσα στα µαθήµατα για συνάντηση από κοινού των δύο τµηµάτων, έτσι ώστε να ευνοηθούν καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστηµονικές δραστηριότητες και άνοιγµα προς πολιτιστικά θέµατα µέσα στους κόλπους της Σχολής. Να ενισχυθούν οι σχέσεις ανάµεσα σε νηπιαγωγείο-δηµοτικό και δηµοτικόγυµνάσιο. Να ιδρυθεί κοινωνικο-εκπαιδευτική λέσχη. Να ενισχυθεί ο ρόλος του Συµβουλίου της Ζωής του Λυκείου σε σχέση µε το εκαπενταµελές. Να ενισχυθούν οι κοινωνικές πρωτοβουλίες για αλληλεγγύη και πρόληψη. Να υπάρξει ενθάρρυνση της διάθεσης των µαθητών να αναλάβουν δράση µέσα σε πνεύµα ανοίγµατος ο ένας προς τον άλλο, σεβασµού, εποικοδοµητικής κριτικής και

7 διαπολιτιστικών ανταλλαγών. Να διευκολύνουµε την επικοινωνία ανάµεσα στις οικογένειες. Να είναι εφικτή η µετάφραση κειµένων και η µετάφραση στις διάφορες συναντήσεις γονέων. Να γίνουν οι χώροι συνάθροισης φιλόξενοι. Να προωθηθεί η ηλεκτρονική επικοινωνία: να βελτιωθεί η χρήση του site. Να κάνουµε γνωστά τα σχολικά συστήµατα των δύο τµηµάτων Να διευκρινισθεί ο ρόλος της υπηρεσίας Σχολική Ζωή. Να εκδίδεται εφηµερίδα. Να οργανώνονται συνέδρια. Να γίνει προώθηση και άνοιγµα της Σχολής προς το εξωτερικό: µε διοργάνωση εκδηλώσεων κύρους (θεατρικές παραστάσεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης κλπ)

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο ΕΣΠΑ 2007-13 \ Ε.Π. Ε& ΒΜ \ Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ από τον Δρ. Ε. Ερωτοκρίτου ΕU Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Προγράµµατα Προώθησης της Ισότητας των Φύλων µε Έµφαση στην Υποστήριξη της Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Θέσεις της ΠΕΚΑ Ε για τη βελτίωση της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών στη ηµόσια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Θέσεις της ΠΕΚΑ Ε για τη βελτίωση της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών στη ηµόσια Εκπαίδευση Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της ηµόσιας Εκπαίδευσης Χαριλάου Τρικούπη 14 10679 Αθήνα τηλ/φαξ 2103619500 http://www.pekade.gr email: info@pekade.gr 1 Φεβρουαρίου 2005 ΠΡΟΣ ΥΠΕΠΘ Υπόψη Υπουργού,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Μια Συγκριτική ανάλυση των πρακτικών στους χώρους εργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης σε 10 Ευρωπαϊκές χώρες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... i Ευχαριστίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΘ. ΚΟΡΩΝΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Περίληψη 2. Εισαγωγή 3. Τάσεις και Μεταβολές της Κοινωνίας και Οικονοµίας σε Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ 4. Σκοποί, Εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων

Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2.1 Mission Statement 2.2 Ακαδημαϊκός στόχος 3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΒ (ΙΒΟ) 3.1 Αποστολή του οργανισμού ΙΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Το υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα είναι συντηρητικό και συγκεντρωτικό και χρήζει άμεσης Προτείνεται μια πολυδιάστατη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.2.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.2. «Ανάλυση προσόντων κατά επάγγελµα/ειδικότητα. Σχεδιασµός αναλυτικών προγραµµάτων κατάρτισης» 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τις εργασίες του Συµβουλίου παρακολούθησαν και συνέβαλαν στη σύνταξη του παρόντος και οι:

Τις εργασίες του Συµβουλίου παρακολούθησαν και συνέβαλαν στη σύνταξη του παρόντος και οι: Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ κ. Α. ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Το παρόν εκπονήθηκε σε δεκαέξι συνεδρίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Μέλη επιτροπής έκδοσης Οδηγού Υποδοχής: Ανδρέας Σχοινής, Γενικός Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης Γαβριήλ Καράλλης, Προϊστάμενος Τομέα Τεκμηρίωσης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007 Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012: ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012: ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη δέσµης δεικτών

Ανάπτυξη δέσµης δεικτών Ανάπτυξη δέσµης δεικτών για τη συνεκπαίδευση στην Ευρώπη Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή Η έκθεση διαµορφώθηκε στο πλαίσιο ενός προγράµµατος, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από το Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Τις εργασίες του Συµβουλίου παρακολούθησαν και συνέβαλαν στη σύνταξη του παρόντος και οι:

Τις εργασίες του Συµβουλίου παρακολούθησαν και συνέβαλαν στη σύνταξη του παρόντος και οι: Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ κ. ΑΝΝΑ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Το παρόν εκπονήθηκε σε δεκαέξι συνεδρίες,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Αξιολόγηση Αναγκών των Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΒΑΥΑΡΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΒΑΥΑΡΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Προλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα