2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ"

Transcript

1 INTERREG IV ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑµεΑ) ΑΞΟΝΑΣ: 2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ: ΕΣΑµεΑ Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τυφλών ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ 6 Συναντήσεις εταίρων 1 Επικοινωνιακό Σχέδιο 2 Ανοιχτές ηµερίδες Φυλλάδια, Φάκελοι, Αφίσες 1 κοινή ιστοσελίδα πλήρως προσβάσιµη 10 καταχωρήσεις σε τοπικό και 5 σε εθνικό τύπο Αναπαραγωγή µη προσβάσιµα δίγλωσσα αντίτυπα Τουριστικού Οδηγού Αναπαραγωγή δίγλωσσων αντιγράφων Τουριστικού Οδηγού σε Braille Αναπαραγωγή δίγλωσσων CD & Αναπαραγωγή δίγλωσσων DVD (Τουριστικός Οδηγός) Ψηφιοποιηµένο υλικό Τουριστικού Οδηγού ικτυακή πύλη παρουσίασης προσβάσιµων υποδοµών και Σελίδα 1 από 9

2 υπηρεσιών τουριστικού ενδιαφέροντος Αναπαραγωγή συνοπτικών ενηµερωτικών φυλλαδίων Συνοπτικά ενηµερωτικά φυλλάδια Ηµερίδες-σεµινάρια εκπαίδευσης 2 διήµερα συνέδρια Συµµετοχή σε 2 διεθνείς εκθέσεις από κοινού µε Κύπριους εταίρους ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΚΥΠΡΙΩΝ 4 Συναντήσεις εταίρων 1 Επικοινωνιακό Σχέδιο 2 Ανοιχτές ηµερίδες Φυλλάδια, Φάκελοι, Αφίσες 1 κοινή ιστοσελίδα πλήρως προσβάσιµη 10 καταχωρίσεις σε τοπικό και 5 σε εθνικό τύπο Αναπαραγωγή µη προσβάσιµα δίγλωσσα αντίτυπα Τουριστικού Οδηγού Αναπαραγωγή δίγλωσσων αντίγραφα Τουριστικού Οδηγού σε Braille Αναπαραγωγή δίγλωσσων CD & αναπαραγωγή δίγλωσσων DVD (Τουριστικός Οδηγός) Ψηφιοποιηµένο υλικό Τουριστικού Οδηγού ικτυακή πύλη παρουσίασης προσβάσιµων υποδοµών και υπηρεσιών τουριστικού ενδιαφέροντος Συνοπτικά ενηµερωτικά φυλλάδια Ηµερίδες-σεµινάρια εκπαίδευσης 2 διήµερα συνέδρια Συµµετοχή σε 2 διεθνείς εκθέσεις από κοινού µε Έλληνες Εταίρους Σελίδα 2 από 9

3 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η κοινή πολιτιστική και ιστορική διαδροµή, η κοινή γλώσσα, τα ήθη και τα έθιµα, καθώς και τα παρόµοια φυσικά και κλιµατολογικά χαρακτηριστικά των δύο χωρών συνθέτουν µια πολυδιάστατη πραγµατικότητα που παρουσιάζει µεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον και αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη ενός από τους πιο κερδοφόρους τοµείς της διασυνοριακής περιοχής: τον τουρισµό. Ως γνωστόν όµως οι άνθρωποι επιλέγουν πάντα εκείνους τους τουριστικούς προορισµούς, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις οικονοµικές δυνατότητές τους, η δε ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος συνδέεται άµεσα µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες και προϊόντα. Αν δε, ο υποψήφιος πελάτης είναι άτοµο µε αναπηρία ή γενικότερα άτοµο µε µειωµένη κινητικότητα (πχ. ηλικιωµένος άνω των 65 ετών, έγκυος γυναίκα, γονέας µε παιδί σε καρότσι κ.λπ.) τότε πέραν των συνήθων προσδοκιών το τουριστικό προϊόν για να είναι ελκυστικό γι αυτόν θα πρέπει να διασφαλίζει επιπλέον εκείνες τις συνθήκες που θα του επιτρέψουν να απολαύσει τις διακοπές του χωρίς εµπόδια. Σήµερα στις δύο συνεργαζόµενες χώρες το ποσοστό των ατόµων µε αναπηρία ανέρχεται κατά µέσο όρο στο 10% του πληθυσµού, ενώ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ο αριθµός των ατόµων µε αναπηρία ανέρχεται σε άτοµα (στοιχεία της Eurostat, έκδοση 2001), τα οποία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ταξιδεύουν, οπότε και συνοδεύονται από 1,56 άτοµο κατά µέσο όρο (στοιχεία του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικονοµίας και Εργασίας της Γερµανίας). Εάν δε, σε αυτά συνυπολογισθεί α) ο αριθµός των ηλικιωµένων ατόµων άνω των 65 ετών, που πλέον έχει τελείως διαφορετικές συνήθειες και τουριστική συµπεριφορά από τις προηγούµενες γενεές συνοµηλίκων τους και ο οποίος αναµένεται σχεδόν να διπλασιαστεί µέχρι το 2050, ανεβάζοντας το αντίστοιχο ποσοστό από 20% σε 40% του πληθυσµού, αλλά και β) ο αριθµός των οικογενειών µε παιδιά σε καρότσι, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει επίσης να ταξιδεύουν ολοένα και συχνότερα (δύο κατηγορίες µε παρόµοιες ανάγκες πρόσβασης µε τα άτοµα µε αναπηρίες), ο τελικός αριθµός υπερδιπλασιάζεται και γίνεται ιδιαίτερα ελκυστικός στην βιοµηχανία του τουρισµού, προσφέροντας δυνατότητες διεύρυνσης της αγοράς- στόχου και κατά συνέπεια δυνατότητες ανάκαµψης του τοµέα. Βασική ανάγκη όµως όλων των προαναφερόµενων κατηγοριών αποτελεί καταρχήν η πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά µε το προσφερόµενο τουριστικό προϊόν, µε ιδιαίτερη έµφαση στην τυποποιηµένη καταχώρηση αξιόπιστων, λεπτοµερών στοιχείων -σε συµβατικές αλλά και προσβάσιµες µορφές-σχετικά µε τις προσβάσιµες υποδοµές και Σελίδα 3 από 9

4 υπηρεσίες, ώστε ο καθένας ανάλογα µε τις προσωπικές του ανάγκες να µπορεί να κρίνει ο ίδιος αν οι παροχές τον ικανοποιούν ή όχι και ανάλογα αν επιλέξει και προγραµµατίσει. Επισηµαίνεται στο σηµείο αυτό ότι το τουριστικό προϊόν είναι αποτέλεσµα σύνθεσης µιας σειράς παραµέτρων: µεταφοράς, υποδοµών, υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναµικού. Αν κάποια από αυτές τις παραµέτρους δεν ικανοποιεί την ανάγκη για εύκολη και αυτόνοµη πρόσβαση, το συνολικό τουριστικό προϊόν καταστρέφεται. Εποµένως η όποια προσφερόµενη πληροφόρηση θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των παραµέτρων αυτών. Όµως τουριστικοί οδηγοί, ιστοσελίδες και διαφηµιστικές εκστρατείες σπάνια αναφέρονται σε όλες τις παραπάνω παραµέτρους και ακόµη σπανιότερα αναφέρονται στις παραµέτρους αυτές σε σχέση µε τις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία και γενικότερα µε µειωµένη κινητικότητα, τα οποία κατ αυτό τον τρόπο -χωρίς πρόσβαση, δηλαδή, σε κατάλληλη πληροφόρηση- δε µπορούν να ασκήσουν το βασικό τους δικαίωµα συµµετοχής στην αναψυχή και την κοινωνική συναναστροφή, ούτε καν να εξυπηρετήσουν βασικές επαγγελµατικές τους ανάγκες που ενδεχόµενα προϋποθέτουν προσωρινή διαµονή, διεξαγωγή εκδηλώσεων κ.λπ. Παράλληλα, επειδή όπως προαναφέρεται- το τουριστικό προϊόν είναι αποτέλεσµα σύνθεσης πολλών παραµέτρων, εξίσου σηµαντική µε την αξιόπιστη πληροφόρηση έχει αποδειχθεί η σωστή ενηµέρωση/ εκπαίδευση των στελεχών και επιχειρηµατιών του τουριστικού τοµέα σε θέµατα σχετιζόµενα µε την αναπηρία και τις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία και µειωµένη κινητικότητα, αλλά και µε την προσβασιµότητα των υπηρεσιών και υποδοµών, ώστε να είναι σε θέση αφενός να συναλλάσσονται µαζί τους όπως µε κάθε άλλο πελάτη και αφετέρου να βελτιώνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν και τις υποδοµές που διαθέτουν, µε στόχο την διείσδυση σε αυτό το µεγάλο και αναξιοποίητο τµήµα της τουριστικής αγοράς και συνεπώς την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών τους. Είναι αποδεδειγµένο ότι οι επιχειρηµατίες του τουριστικού τοµέα των δύο συνεργαζόµενων χωρών ελάχιστη γνώση διαθέτουν σχετικά, όταν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη γίνει µελέτες µε ιδιαίτερα εντυπωσιακά συµπεράσµατα σχετικά µε τις δυνατότητες της αγοράς των ατόµων µε αναπηρία και µειωµένη κινητικότητα και έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται εξειδικευµένες πολιτικές ανάπτυξης. Στόχος του προτεινόµενου έργου είναι Α) να καλύψει το κενό αυτό στην πληροφόρηση, συγκεντρώνοντας όλες εκείνες τις πληροφορίες που αφορούν στις προσβάσιµες υποδοµές και υπηρεσίες της διασυνοριακής περιοχής σε έναν προσβάσιµο οδηγό -έντυπο και ηλεκτρονικό, σε συµβατικές και προσβάσιµες µορφές- και να δηµιουργήσει µια διαδραστική δικτυακή πύλη µε στόχο την διαρκώς επικαιροποιούµενη καταγραφή αξιόπιστης λεπτοµερούς πληροφόρησης κατά τρόπο φιλικό προς τον χρήστη µε αναπηρία και εν γένει µε µειωµένη κινητικότητα. Β) να ενηµερώσει µέσω συνοπτικών εντύπων που θα παραχθούν και εκδηλώσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (πχ. επιχειρηµατίες Σελίδα 4 από 9

5 του τουρισµού, τουριστικοί πράκτορες, κρατικοί οργανισµοί και υπηρεσίες κ.λπ.) για τις δυνατότητες της αγοράς των ατόµων αυτών, ώστε να προβούν σε ενέργειες βελτίωσης της προσβασιµότητας των υποδοµών, υπηρεσιών και αγαθών τους άρα και του συνολικού τουριστικού προϊόντος της περιοχής, Γ) να εκπαιδεύσει στελέχη τους σε θέµατα σχετικά µε τις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία και µειωµένη κινητικότητα εν γένει αλλά και τεχνικές συναλλαγής και εξυπηρέτησης αυτών και ) να προωθήσει µέσω των αναπηρικών φορέων των δύο χωρών στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκτυο του αναπηρικού κινήµατος το προσβάσιµο τουριστικό προϊόν των χωρών τους. Επί της ουσίας το προτεινόµενο έργο θα αποτελέσει την πρώτη συστηµατική ολοκληρωµένη προσπάθεια των δύο χωρών να προσεγγίσουν την εσωτερική και διεθνή αγορά των τουριστών µε αναπηρία αφενός καλύπτοντας τις ανάγκες πληροφόρησης αυτής της µεγάλης µερίδας πολιτών ανάγκες τις οποίες αγνοεί µέχρι σήµερα η ισχύουσα τουριστική πολιτικήδιευκολύνοντας έτσι την εξίσωση των ευκαιριών για τους πολίτες µε αναπηρία και µειωµένη κινητικότητα εν γένει και αφετέρου δηµιουργώντας πρόσθετη αξία για το προσφερόµενο τοπικό τουριστικό προϊόν, καθιστώντας το πιο ανταγωνιστικό µε ουσιαστικές δυνατότητες ενίσχυσης της τοπικής οικονοµίας. Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί η εµπειρία που κατέχει ήδη η ΕΣΑµεΑ, ο ένας εκ των δύο εταίρων του έργου, Α) µετά την επιτυχή υλοποίηση του Οδηγού Προσβάσιµων Ψυχαγωγικών ραστηριοτήτων στην ελληνική γλώσσα και µε αναφορά µόνο στις πρωτεύουσες των ελληνικών νοµών- στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» , ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΠΡΟΝΟΙΑ, ΜΕΤΡΟ 3.2. Ο προαναφερόµενος Οδηγός υπάρχει και σε ηλεκτρονική µορφή στην πλήρως προσβάσιµη ιστοσελίδα Β) µε την πιστοποίησή του ως «Φορέα ια Βίου Μάθησης» και τη µέχρι σήµερα υλοποίηση από αυτόν σειράς εκπαιδευτικών δράσεων απευθυνόµενων τόσο σε στελέχη του αναπηρικού κινήµατος όσο και σε στελέχη του τοµέα µεταφορών (π.χ. προσωπικό ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών κ.λπ.). Η παρούσα πρόταση προς χρηµατοδότηση θα αξιοποιήσει τη µεθοδολογία που αναπτύχθηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία στην υλοποίηση του προαναφερόµενου έργου, θα συµπληρώσει την πληροφόρηση που συγκεντρώθηκε στον παραπάνω Οδηγό, επεκτείνοντάς την σε όλους τους δήµους των νοµών (και όχι µόνο την πρωτεύουσα) της ελληνικής διασυνοριακής περιοχής και της Κύπρου, επιτρέποντας έτσι τον προγραµµατισµό δράσεων των τουριστών µε αναπηρία σε περισσότερα σηµεία της διασυνοριακής περιοχής κατά τη διάρκεια µιας τουριστικής εξόρµησής τους, δεδοµένων των µικρών αποστάσεων µεταξύ των νήσων που την απαρτίζουν. Σελίδα 5 από 9

6 θα ολοκληρώσει για τη συγκεκριµένη διασυνοριακή περιοχή- το έργο που ξεκίνησε µε τη δηµιουργία του αρχικού περιορισµένης εµβέλειας Οδηγού µε την αφύπνιση των επιχειρηµατιών του κλάδου και την εκπαίδευση των στελεχών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Καταγραφή των προσβάσιµων o υποδοµών προσωρινής διαµονής και εστίασης, o πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών υποδοµών, o διαδροµών τουριστικού ενδιαφέροντος, o χώρων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τουριστικού ενδιαφέροντος o υποδοµών µεταφοράς και λοιπών χρήσιµων πληροφοριών (πχ. νοσοκοµεία, τοπικοί αναπηρικοί φορείς κ.λπ.) τουριστικού ενδιαφέροντος όλων των δήµων των νοµών στη διασυνοριακή περιοχή. Ενηµέρωση των τοπικών επιχειρηµατιών του τουριστικού τοµέα και εκπαίδευση του στελεχιακού δυναµικού τους. Κινητοποίηση τοπικών κοινωνιών για τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση της προσβασιµότητας των υποδοµών και υπηρεσιών ηµιουργία πρόσθετης αξίας στο τοπικό τουριστικό προϊόν Ενηµέρωση φορέων ΑµεΑ και αξιοποίηση του δικτύου αναπηρικών φορέων για τη διάχυση της πληροφόρησης. Αύξηση τουρισµού της περιοχής Αύξηση τουρισµού των ΑµεΑ και γενικότερα των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα Βελτίωση των ευκαιριών συµµετοχής στα κοινωνικά δρώµενα για τα άτοµα µε αναπηρία Σελίδα 6 από 9

7 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ιαχείριση και Συνεργασία Για την ορθή διαχείριση του προγράµµατος θα απασχοληθούν άτοµα από το προσωπικό των εταίρων, οι αµοιβές των οποίων θα καλυφθούν από το πρόγραµµα. Η προετοιµασία του φακέλου υποβολής και η τεχνική υποστήριξη (σύνταξη προόδων αναφοράς) θα ανατεθεί σε εξωτερικούς σύµβουλους. Κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος θα πραγµατοποιηθούν συναντήσεις των εταίρων. ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: ηµοσιότητα και πληροφόρηση Στην νέα περίοδο εδαφικής συνεργασίας µεγάλη βαρύτητα δίνεται στην διάχυση των αποτελεσµάτων. Για την ορθή διάχυση των αποτελεσµάτων θα ανατεθεί σε εξωτερικό σύµβουλο η σύνταξη Επικοινωνιακού Σχεδίου ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης. Επιπλέον για τη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων θα πραγµατοποιηθούν 4 ανοιχτές ηµερίδες (100 ατόµων), 2 σε κάθε χώρα εταίρο, για τις ανάγκες των οποίων θα παραχθούν ενηµερωτικά έντυπα (φυλλάδια φάκελοι αφίσες). Οι ηµερίδες θα συνοδεύονται από καταχωρίσεις στον τοπικό και εθνικό τύπο των 2 χωρών. Παράλληλα θα δηµιουργηθεί πλήρως προσβάσιµη ιστοσελίδα (δίγλωσση) στην οποία θα αναρτώνται οι τρέχουσες δράσεις του προγράµµατος, θα δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων, θα αναρτηθούν και θα συνδεθούν τα παραδοτέα όλων των πακέτων εργασίας. ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Συγκέντρωση και καταγραφή των βασικότερων προσβάσιµων υποδοµών και υπηρεσιών τουριστικού ενδιαφέροντος της διασυνοριακής περιοχής και έκδοση δίγλωσσου τουριστικού οδηγού (σε συµβατική και ηλεκτρονική µορφή). Καθώς στόχος µας είναι η προώθηση του οδηγού σε άτοµα µε αναπηρία, αυτός θα µετατραπεί και θα αναπαραχθεί στις εξής προσβάσιµες µορφές: Μετατροπή σε Braille (ελληνικά, αγγλικά) Αναπαραγωγή αντίτυπα (δίγλωσσα) Μετατροπή σε ηχητική µορφή (ελληνικά, αγγλικά) Αναπαραγωγή σε CD (δίγλωσσα) Μετατροπή σε µορφή περιλαµβάνουσα διερµηνεία στη νοηµατική (ελληνικά, αγγλικά) Αναπαραγωγή σε DVD (δίγλωσσα) Σελίδα 7 από 9

8 Μετατροπή σε µορφές προσβάσιµες από το διαδίκτυο (pdf, txt, word, html) (δίγλωσσα) Ανάρτηση του στην ιστοσελίδα του Π.Ε.2 σε όλες τις προσβάσιµες µορφές (pdf, txt, word, html) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ηµιουργία διαδραστικής δικτυακής πύλης. Η δικτυακή πύλη θα περιέχει όλη την πληροφόρηση που θα συγκεντρωθεί στον Οδηγό. Ο επισκέπτης θα µπορεί µέσω επιλογών να εστιάσει στην περιοχή και το είδος των υποδοµών/υπηρεσιών που τον ενδιαφέρει. Η πύλη θα είναι πλήρως προσβάσιµη σε άτοµα µε αναπηρία βάσει των διεθνών προδιαγραφών W3C-WAI, πρωτ.2.0 σε επίπεδο ΑΑΑ. ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: Έκδοση ενηµερωτικού υλικού και υλοποίηση σεµιναρίων εκπαίδευσης στελεχών τουριστικού τοµέα Θα εκδοθούν ανά χώρα δύο (2) συνοπτικά ενηµερωτικά φυλλάδια -σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CD, DVD µε υποτιτλισµό ή/και διερµηνεία στη νοηµατική)- µε θέµατα Α) σχετικά µε την αναπηρία, το εύρος και τις ανάγκες της αγοράς των ατόµων µε αναπηρία, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία των δύο χωρών Β) σχετικά µε τις βασικές παρεµβάσεις που απαιτούνται για τη διασφάλιση της προσβασιµότητας των υποδοµών και υπηρεσιών των επιχειρήσεων του τουριστικού τοµέα και τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Παράλληλα θα υλοποιηθούν ηµερίδες-σεµινάρια εκπαίδευσης στελεχών του τουριστικού τοµέα (1 σε κάθε νοµό ανά χώρα) σε θέµατα σχετιζόµενα µε την αναπηρία, το εύρος και τις ανάγκες της αγοράς των ατόµων µε αναπηρία, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία των δύο χωρών καθώς και βασικές τεχνικές εξυπηρέτησης και συναλλαγής. Θα επιδιωχθεί η συνεργασία µε τα τοπικά Επιµελητήρια και τους αναπηρικούς φορείς. ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6: Συνέδρια ενηµέρωσης και συµµετοχή σε εκθέσεις Α) ιοργάνωση 2 διήµερων συνεδρίων σε κάθε χώρα (από 1 στο Ηράκλειο και τη Ρόδο) και 2 στην Κύπρο. Τα συνέδρια θα διοργανωθούν µε τη συµµετοχή φορέων ΑµεΑ της διασυνοριακής περιοχής, τουριστικών πρακτόρων, επιµελητηρίων, πολιτιστικών, τουριστικών, κρατικών και εθνικών φορέων κτλ. Στα συνέδρια θα παρουσιαστούν ο Οδηγός και η δικτυακή Σελίδα 8 από 9

9 πύλη, θα αναπτυχθεί η σηµασία του «Τουρισµού για όλους» για τα άτοµα µε αναπηρία και µειωµένη κινητικότητα γενικότερα αλλά και για τις επιχειρήσεις του τουριστικού τοµέα και θα αναδειχθούν οι αναγκαίες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε τοπικό επίπεδο. Β) Η ΕΣΑµεΑ σε συνεργασία µε τον Κύπριο εταίρο θα συµµετέχει σε 2 διεθνείς εκθέσεις τουρισµού µε στόχο την προώθηση του Οδηγού και τη διάχυση της πληροφόρησης που θα συγκεντρωθεί σε αυτόν. Ο Οδηγός θα αποσταλεί, σε ψηφιοποιηµένη µορφή, σε οργανισµούς και φορείς ατόµων µε αναπηρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σελίδα 9 από 9

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αρπατζάνη Μελίντα ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ: +30 2810 361242 fax: +30 2810 361152 mail: info@etam.gr ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ Αριστοτέλους 11-15, 7 ος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 58/ 2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 58/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 58/ 2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Sports for all»

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης

Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one stop shops ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιφερειακές Προσεγγίσεις Τοπικά ίκτυα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Μελετητική Οµάδα: Μιχάλης Μεταξάς Γιάννης Τόλιας Θόδωρος Τσαµουρτζής Μάιος 2004 Το παρόν κείµενο αποτελεί µια συνοπτική έκδοση του ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Ψηφιακού Χάσματος για ΑμεΑ, μετανάστες και άτομα 3 ης ηλικίας στην Ελλάδα. Αποτελέσματα, συμπεράσματα & προτάσεις

Εκτίμηση Ψηφιακού Χάσματος για ΑμεΑ, μετανάστες και άτομα 3 ης ηλικίας στην Ελλάδα. Αποτελέσματα, συμπεράσματα & προτάσεις Εκτίμηση Ψηφιακού Χάσματος για ΑμεΑ, μετανάστες και άτομα 3ης ηλικίας στην Ελλάδα Αποτελέσματα, συμπεράσματα & προτάσεις Οκτώβριος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πλαίσιο αναφοράς, σκοπός & αντικείμενο της μελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα