ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ»"

Transcript

1 Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ & ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG IIIΑ: ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ Σελίδα 1 από 15

2 ΓΕΝΙΚΑ Η Ενέργεια «Δράσεις Προβολής Δημοσιότητας» εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Ανάπτυξη του Τουρισμού Κρουαζιέρας στην Κρήτη και στην Κύπρο» το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 25% από εθνικούς πόρους. Το έργο στο σύνολό του στοχεύει στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και ειδικότερα του τουρισμού κρουαζιέρας στις περιοχές της Κρήτης και της Κύπρου. Στόχος είναι οι δύο περιοχές παρέμβασης να συνεργασθούν και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη της κρουαζιέρας (κρουαζιερόπλοιων, γιώτ, ιστιοπλοϊκών και ιδιωτικών σκαφών), συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη θετικών οικονομικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων για την τοπική κοινωνία και τον τοπικό πληθυσμό. Βασικό σημείο αναφοράς και για τους δύο εταίρους είναι να αποτελέσει το παρόν έργο την αφορμή για την ανάπτυξη παράπλευρων και συμπληρωματικών επιχειρηματικών δράσεων, γεγονός που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των δύο περιοχών και θα συμβάλλει στην τόνωση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. Παράλληλα ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν ευνοϊκές προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν σε εμπλεκόμενους φορείς των δύο περιοχών να διεκδικήσουν επιτυχώς την προσέλευση κρουαζιερόπλοιων και γιώτ στα λιμάνια της Κρήτης και της Κύπρου. Ζητούμενο λοιπόν μέσα από το προτεινόμενο ολοκληρωμένο σχέδιο, είναι να υλοποιηθούν ήπιες παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ενός νέου τουριστικού προϊόντος, η ζήτηση του οποίου εμφανίζει αυξητικές τάσεις. Επίσης στόχος είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε συγκεκριμένα και κοινού ενδιαφέροντος θέματα, καθώς και η δημιουργία ενός πολυδιάστατου και συμπληρωματικού τουριστικού προϊόντος, που θα αναπτύσσεται εκατέρωθεν στα δύο κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις δύο περιοχές παρέμβασης, με συνέπεια να είναι περισσότερο ανταγωνιστικό και ελκυστικό για τους πελάτες. Στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου δράσης περιλαμβάνονται ενέργειες, συμπληρωματικές μεταξύ τους, οι οποίες έχουν σχεδιασθεί και ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες, όσο και στις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Ειδικότερα οι ενέργειες αυτές είναι οι εξής: Εκπόνηση Μελέτης για την Ανάπτυξη του Τουρισμού Κρουαζιέρας στην Κρήτη και στην Κύπρο. Δράσεις Προβολής Δημοσιότητας : Δημιουργία Οδηγού Περιήγησης Επισκεπτών για τις πόλεις του Ηράκλειου και της Λεμεσού, Δημιουργία Πληροφοριακών Ταμπλώ για την πόλη του Ηρακλείου, Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης Προβολής του Τουρισμού Κρουαζιέρας, Διοργάνωση δύο (2) work shops στο Ηράκλειο. Δημιουργία Κινητής Μονάδας Ενημέρωσης για την πόλη του Ηρακλείου. Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου για τον Τουρισμό Κρουαζιέρας στην Κύπρο. Σελίδα 2 από 15

3 Η Ενέργεια «Δράσεις Προβολής Δημοσιότητας» θα διαρκέσει συνολικά έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει στην πρόταση του να λάβει υπόψη του τις μέχρι σήμερα δράσεις προβολής που έχουν σχεδιασθεί και υλοποιηθεί για τις πόλεις του Ηρακλείου και της Λεμεσού και οι δράσεις που θα προτείνει να χαρακτηρίζονται από διασύνδεση και αλληλουχία μεταξύ τους. Επίσης θα πρέπει να προτείνει αντιπροσωπευτικά δείγματα του προτεινόμενου υλικού προβολής στο πλαίσιο της Τεχνικής Προσφοράς. Τέλος στη σύμβαση ανάθεσης θα προβλεφθεί η παράδοση επιμέρους «παραδοτέων» δηλαδή εναλλακτικών δειγμάτων πριν την τελική επιλογή. Ο Δήμος Ηρακλείου μετά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης δεσμεύεται να παραχωρήσει στον ανάδοχο τόσο υλικό προβολής όσο και πρωτογενές υλικό που διαθέτει και να μεριμνήσει για αντίστοιχες ενέργειες από την πλευρά του ΚΟΤ. Ωστόσο η συγγραφή και η μετάφραση των κειμένων σε όλες τις γλώσσες καθώς και η λήψη του φωτογραφικού υλικού θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον υποψήφιο ανάδοχο. Όλο το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο του «Έργου» είτε από τον Ανάδοχο, είτε από τις συμπράττουσες εταιρίες σε περίπτωση ένωσης προσώπων, είτε από τρίτους για λογαριασμό του Αναδόχου ή της ένωσης προσώπων, θα παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα για την με οποιονδήποτε τρόπο, χρήση και εκμετάλλευση του υλικού αυτού ανήκουν απεριορίστως και αποκλειστικώς στην Αναθέτουσα Αρχή, του Αναδόχου παραιτούμενου επί του παραπάνω δικαιώματος Επίσης επισημαίνεται ότι πνευματικά δικαιώματα που θα προκύψουν από τη χρήση υλικού ή από τη χρήση εργαλείων ανάπτυξης, εκτός αυτών που ο Δήμος θα διαθέσει, τελούν υπό την ευθύνη και θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Για το πολιτισμικό υλικό που ο Ανάδοχος πρόκειται να χρησιμοποιήσει (κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό) ενδέχεται να προκύπτουν πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα χρήσης. Συνεπώς ο Ανάδοχος, κατά την παράδοση και παραλαβή του έργου, θα πρέπει να καταθέσει στον Δήμο, φάκελο με βεβαιώσεις από τους δικαιούχους για τη παραχώρηση του υλικού και θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι αφορά τη χρήση τους στο δικτυακό τόπο. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Ηρακλείου δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα υλικού, που ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του έργου. Στο πλαίσιο των προτεινόμενων δράσεων θα προβληθούν μνημεία και σημεία ενδιαφέροντος των δύο πόλεων. Ενδεικτικά τα σημεία αυτά είναι τα εξής. Αρχαιολογικό Μουσείο Ιστορικό Μουσείο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σελίδα 3 από 15

4 Λότζια (Δημαρχείο) Φρούριο Κούλε Νεώρια Κρήνη Μοροζίνι Πλατεία Λιονταριών Βασιλική Αγίου Μάρκου Ναός Αγίου Τίτου Ναός Αγίου Μηνά Αγία Αικατερίνη του Σινά Μουσείο Εκκλησιαστικών Εικόνων Εκκλησία Αγίου Ματθαίου Τείχη της Πόλης Καπνοκοπτήριο Θεατρικός Σταθμός Πύλη Αγίου Γεωργίου - Πύλη Παντοκράτορα Πύλη Βηθλεέμ Τάφος Καζαντάκη Βαλιδέ Τζαμί Πλατεία Κορνάρου Πλατεία Ελευθερίας Παραδοσιακές γειτονιές Αγία Τριάδα και Λάκος Διατηρητέα Κτίσματα 25 ης Αυγούστου Πανάνειο Νοσοκομείο ΠΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ Αρχαιολογικό Μουσείο Λεμεσού Μεσαιωνικό Μουσείο Λεμεσού, Αξιοθέατα και μνημεία της πόλης της Λεμεσού, κ.λπ. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω αποτελούν ενδεικτικές προτάσεις και η τελική επιλογή των μνημείων σημείων που θα προβληθούν θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου και από την Ομάδα Διαχείρισης Έργου μετά την υπογραφή της Σύμβασης. Σελίδα 4 από 15

5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενέργειας περιλαμβάνονται δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη του τουρισμού κρουαζιέρας και στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών των δύο περιοχών. Αναλυτικά οι δράσεις που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος είναι οι εξής: Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Η δράση αφορά στη δημιουργία οδηγού περιήγησης που θα διατίθεται στους επισκέπτες και θα τους χρησιμεύει στη διάρκεια της επίσκεψής τους στην περιοχή επίσκεψης - στάσης της κρουαζιέρας. Σε αρχική φάση προτείνεται η δημιουργία ενός τέτοιου οδηγού για την πόλη του Ηρακλείου και ενός οδηγού για την πόλη της Λεμεσού. Η συγκεκριμένη ενέργεια στοχεύει : Να δώσει με εύχρηστο και κατανοητό τρόπο στον επισκέπτη χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με την ιστορία και τα αξιοθέατα της κάθε πόλης (Ηράκλειο Λεμεσός). Να παροτρύνει τον επισκέπτη να γνωρίσει την ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης και να επισκεφθεί μερικά από τα πιο αξιόλογα μνημεία και κτίσματα ιστορικού ενδιαφέροντος. Να εξυπηρετήσει την ανάγκη του επισκέπτη για γρήγορη περιήγηση στην πόλη, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα παραμονής του σε αυτή, εξοικονομώντας χρόνο. Να προβάλει τη σύγχρονη πόλη του Ηρακλείου ή της Λεμεσού, εξασφαλίζοντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για τους επιχειρηματίες της περιοχής. Α.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ειδικά για το Ηράκλειο, ο οδηγός θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής πληροφορίες / στοιχεία: Γενικές Πληροφορίες για την πόλη του Ηρακλείου (π.χ. Γεωγραφική Θέση, Οικονομία, Ιστορία, Σύγχρονες Δραστηριότητες κ.α.). Πληροφορίες σχετικά με τα μνημεία / αξιοθέατα της πόλης και πρακτικές πληροφορίες π.χ. ώρες λειτουργίας μουσείων, τιμή εισιτηρίου, κ.α. Δύο (2) εναλλακτικές προτάσεις περιήγησης στην πόλη του Ηρακλείου με γεωγραφική αποτύπωση στο χάρτη και με συνοδευτικές πληροφορίες. Ειδικότερα οι εναλλακτικές προτάσεις θα αφορούν : Μια αναλυτική περιήγηση που θα περνάει από τα περισσότερα σημεία/ μνημεία της πόλης. Μια συνοπτική πρόταση περιήγησης 2ωρης διάρκειας περίπου για όσους θέλουν να έχουν μια γενική εικόνα και να αφιερώσουν τον υπόλοιπο χρόνο τους για ξεκούραση, κ.λπ. Γενικές Πληροφορίες για το σύγχρονο πολιτισμό Σελίδα 5 από 15

6 Στοιχεία και πρακτικές πληροφορίες με τις εμπορικές ζώνες μέσα στην πόλη (ζώνες για αγορές, ζώνες εστίασης, κ.α.). Λοιπές χρήσιμες πληροφορίες π.χ. σταθμός λεωφορείων και στάσεις, λεωφορειακές γραμμές, πιάτσες ταξί, τουριστική αστυνομία, κινητή μονάδα ενημέρωσης, κ.α. Οδηγίες για κάλυψη αναγκών κυρίως για τα ιδιωτικά γιώτ που σταθμεύουν για περισσότερες ημέρες σχετικά π.χ. με παροχή νερού, ανεφοδιασμό, κ.λπ. Όσες από τις παραπάνω πληροφορίες είναι εφικτό, θα αποτυπώνονται και σε χάρτη. Ο χάρτης της πόλης του Ηρακλείου θα πρέπει να είναι τρισδιάστατος με εικαστική προσέγγιση ανάλογα με συνημμένα υποδείγματα στο παράρτημα. Επίσης το έντυπο θα συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό. Ενδεικτικά το έντυπο θα είναι μονόφυλλο 120 γραμ., διπλής όψης θα διπλώνει (φυσαρμόνικα) και σε ανάπτυγμα έχει διαστάσεις περίπου 50 χ 35 cm. Για την πόλη του Ηρακλείου προτείνεται να δημιουργηθούν σε κάθε γλώσσα τουλάχιστον τα εξής αντίτυπα: Ελληνικά: αντίτυπα Αγγλικά: αντίτυπα Γερμανικά: αντίτυπα ΣΥΝΟΛΟ: Α.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Ο οδηγός θα είναι αντίστοιχος με τον οδηγό περιήγησης επισκεπτών της πόλης του Ηρακλείου. Ειδικότερα θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής πληροφορίες / στοιχεία: Γενικές Πληροφορίες για την πόλη της Λεμεσού (π.χ. Γεωγραφική Θέση, Οικονομία, Ιστορία, Σύγχρονες Δραστηριότητες κ.α.). Πληροφορίες σχετικά με τα μνημεία / αξιοθέατα της πόλης και πρακτικές πληροφορίες π.χ. ώρες λειτουργίας μουσείων, τιμή εισιτηρίου, κ.α. Δύο (2) εναλλακτικές προτάσεις περιήγησης στην πόλη της Λεμεσού με γεωγραφική αποτύπωση στο χάρτη και με συνοδευτικές πληροφορίες. Ειδικότερα οι εναλλακτικές προτάσεις θα αφορούν : Μια αναλυτική περιήγηση που θα περνάει από τα περισσότερα σημεία/ μνημεία της πόλης. Μια συνοπτική πρόταση περιήγησης 2ωρης διάρκειας περίπου για όσους θέλουν να έχουν μια γενική εικόνα και να αφιερώσουν τον υπόλοιπο χρόνο τους για ξεκούραση, κ.λπ Γενικές Πληροφορίες για το σύγχρονο πολιτισμό π.χ. μουσεία, εκθέσεις, γαστρονομία, κ.α. Στοιχεία και πρακτικές πληροφορίες με τις εμπορικές ζώνες μέσα στην πόλη (ζώνες για αγορές, ζώνες εστίασης, κ.α.). Λοιπές χρήσιμες πληροφορίες Οδηγίες για κάλυψη αναγκών κυρίως για τα ιδιωτικά γιώτ που σταθμεύουν για περισσότερες ημέρες σχετικά π.χ. με παροχή νερού, ανεφοδιασμό, κ.λπ. Σελίδα 6 από 15

7 Όσες από τις παραπάνω πληροφορίες είναι εφικτό θα αποτυπώνονται και σε χάρτη (κάτοψη της πόλης) αντίστοιχα με το συνημμένο υπόδειγμα στο παράρτημα. Επίσης το έντυπο θα συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό. Ενδεικτικά το έντυπο θα είναι μονόφυλλο 120 γραμ., διπλής όψης θα διπλώνει (φυσαρμόνικα) και σε ανάπτυγμα έχει διαστάσεις περίπου 50 χ 35 cm. Για την πόλη της Λεμεσού προτείνεται να δημιουργηθούν σε κάθε γλώσσα τουλάχιστον τα εξής αντίτυπα: Αγγλικά: αντίτυπα Γαλλικά: αντίτυπα Ελληνικά : ΣΥΝΟΛΟ: Για τη δημιουργία των δύο (2) οδηγών ο Ανάδοχος θα συνεργασθεί στενά με τους δύο Δήμους και τον ΚΟΤ, από τους οποίους θα μπορεί να αντλήσει στοιχεία και πληροφορίες, αλλά και να λάβει υποδείξεις για τα σημεία που χρήζουν ανάδειξης και προβολής. Ο υποψήφιος ανάδοχος στο πλαίσιο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να προτείνει ενδεικτικά δείγματα για την κάθε πόλη για τον Οδηγό Περιήγησης Επισκεπτών. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΑΜΠΛΩ Σήμερα το λιμάνι του Ηρακλείου υποδέχεται σημαντικό αριθμό κρουαζιερόπλοιων καθώς και πολλά ιδιωτικά γιώτ, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται σχετικά αυξημένη επισκεψιμότητα στην πόλη και κατά συνέπεια ενδιαφέρον για πολιτιστικά μνημεία. Εντούτοις μέχρι στιγμής, παρά τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται για την ανάπλαση και την ανάδειξη της παλιάς πόλης του Ηρακλείου και την αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου, εντοπίζεται έλλειμμα ως προς τη σήμανση και την προβολή των πολιτιστικών μνημείων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επισκέπτες να βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε περιορισμένο αριθμό πολιτιστικών μνημείων και πόρων, αγνοώντας σημαντικές πτυχές της ιστορίας, αλλά και της σύγχρονης ζωής της πόλης του Ηρακλείου. Με στόχο την αντιστροφή αυτής της κατάστασης, τον εμπλουτισμό της εμπειρίας των επισκεπτών και την καθοδήγηση τους στην πόλη του Ηρακλείου, προτείνεται η δημιουργία και η τοποθέτηση πληροφοριακών ταμπλώ σε κεντρικούς δημοτικούς χώρους και μνημεία (και αφού ληφθούν όπου απαιτείται οι αναγκαίες άδειες/ εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες). Η συγκεκριμένη ενέργεια θα λειτουργήσει σε άμεση συνάφεια και συμπληρωματικότητα με τον οδηγό περιήγησης, καθώς θα εμφανίζει αλληλουχία ως προς τη γραφική χάρτα και ως προς το περιεχόμενο. Μέσα από τη συγκεκριμένη ενέργεια αυτό θα αρθεί η σημερινή κατάσταση της μονοδιάστατης και συχνά μονοθεματικής επίσκεψης της πόλης του Ηρακλείου, που Σελίδα 7 από 15

8 αφήνει εκτός, αξιόλογα κτίσματα και μνημεία μοναδικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την τοπική ιστορία. Συνολικά προβλέπεται να τοποθετηθούν περίπου 30 ταμπλώ σε σημεία κλειδιά, σε αξιοθέατα και σε μνημεία. Ειδικότερα προτείνεται να δημιουργηθούν : Α) Πέντε (5) μεγάλα ταμπλώ τα οποία θα τοποθετηθούν σε «κομβικά σημεία» δηλαδή ενδεικτικά (κατ επιλογή): Στο λιμάνι, κοντά στα σημεία άφιξης των κρουαζιερόπλοιων και στην κινητή μονάδα ενημέρωσης που θα δημιουργηθεί Στο σταθμό των υπεραστικών και αστικών λεωφορείων Στη Λότζια Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Στην πλατεία του Αγίου Μηνά ή της Αγίας Αικατερίνης Στην 25 ης Αυγούστου Στην περιοχή του Ξενία Τα ταμπλώ «κομβικών σημείων»: Θα περιλαμβάνουν χάρτη της πόλης του Ηρακλείου με αποτυπωμένες πρακτικές πληροφορίες όπως στον οδηγό και τις προτεινόμενες περιηγήσεις, και επισήμανση για το σημείο που βρίσκεται ο επισκέπτης καθώς και φωτογραφίες και πληροφορίες από τα γειτονικά μνημεία αξιοθέατα. Θα είναι δίγλωσσα (ελληνικά αγγλικά) διπλής ή μονής όψης. Θα είναι κατασκευασμένα από υλικό που αντέχει στο χρόνο (εγγύηση για διάρκεια ζωής τουλάχιστον 5 έτη) και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης του Ηρακλείου (εγγύτητα στη θάλασσα). Θα έχουν μεμβράνη αντιγκράφιτι και γενικότερα θα πρέπει να προβλέπεται η προστασία τους από αλλοιώσεις όπως γκράφιτι και επικόλληση αφισών. Β) Επίσης προτείνεται να δημιουργηθούν 25 περίπου ταμπλώ σήμανσης μνημείων που θα τοποθετηθούν σε μνημεία της πόλης του Ηρακλείου από τον προτεινόμενο κατάλογο, τα οποία θα επιλέξει τελικά ο Δήμος Ηρακλείου. Τα ταμπλώ σήμανσης των μνημείων : Θα περιλαμβάνουν πληροφορίες για το εκάστοτε μνημείο με τρόπο ώστε να λειτουργούν υποστηρικτικά του οδηγού περιήγησης. Θα είναι δίγλωσσα (ελληνικά αγγλικά). Σελίδα 8 από 15

9 Θα είναι κατασκευασμένα από υλικό που αντέχει στο χρόνο (εγγύηση για διάρκεια ζωής τουλάχιστον 5 έτη) και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης του Ηρακλείου (εγγύτητα στη θάλασσα). Θα έχουν μεμβράνη αντιγκράφιτι και γενικότερα θα πρέπει να προβλέπεται η προστασία τους από αλλοιώσεις όπως γκράφιτι και επικόλληση αφισών. Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό θα τοποθετούνται επιτοίχια στο αξιοθέατο. Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ηλεκτρονική προβολή του θαλάσσιου τουρισμού και του τουρισμού κρουαζιέρας στην Κρήτη και στην Κύπρο μέσα από τη δημιουργία κοινής ηλεκτρονικής πύλης. Η πύλη θα συνδέεται με την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου και του ΚΟΤ, αλλά και με αυτές άλλων τουριστικών φορέων καθώς και τουριστικών επιχειρήσεων και η διεύθυνση της θα καταχωρηθεί σε μηχανές αναζήτησης και σε άλλες ιστοσελίδες. Η ηλεκτρονική πύλη θα δημιουργηθεί με ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να εξασφαλίζεται η ευκολία πλοήγησης και η γρήγορη άντληση πληροφοριών από τους επισκέπτες-χρήστες. Η ηλεκτρονική πύλη θα είναι δυναμική και θα ενημερώνεται τακτικά με φροντίδα των δύο εταίρων. Ειδικότερα, θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και την εξέλιξη των επιμέρους δράσεων, τα αποτελέσματα της μελέτης, πρακτικά και συμπεράσματα του συνεδρίου και των work shops, πληροφορίες για τις κρουαζιέρες στην Ελλάδα και στην Κύπρο, πληροφορίες για τα λιμάνια σταθμούς κρουαζιερόπλοιων, τις μαρίνες και τα τουριστικά αγκυροβόλια των δύο περιοχών, πληροφορίες σχετικές με τις δυνατότητες περιήγησης στις γειτονικές πόλεις, πληροφορίες απαραίτητες για τους επισκέπτες ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών, κ.α. Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική πύλη θα είναι ανάλογη ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή, με τον οδηγό περιήγησης και με τα πληροφοριακά ταμπλώ και θα είναι τουλάχιστον δίγλωσση. Το περιεχόμενο θα εισαχθεί στο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) του Δήμου Ηρακλείου το οποίο κατασκευάζεται για λογαριασμό του Δήμου. Το CMS θα έχει παραδοθεί στο Δήμο μέχρι 31/12/2008. Ειδικά χαρακτηριστικά ιστοσελίδας 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας Η κατασκευή της ιστοσελίδας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: Σελίδες παρουσίασης όλου του πληροφοριακού υλικού που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του επιμέρους δράσεων ( Κείμενα, Φωτογραφικό υλικό, Χάρτες, κ.α.) Domain name και Φιλοξενία Το website θα βασιστεί στην τεχνολογία HTML, PHP, θα χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων mysql και θα ανήκει στην κατηγορία των CMS (content management Σελίδα 9 από 15

10 system). Για τη δημιουργία κινούμενων και στατικών γραφικών θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία Macromedia Flash Pro όπως και τα προγράμματα Adobe Photoshop και Corel Draw. Το web site θα λειτουργεί στα ελληνικά και στα αγγλικά τουλάχιστον. Η διάρθρωση της ιστοσελίδας θα περιλαμβάνει Κεντρική σελίδα, Θεματικές σελίδες, Σελίδα επικοινωνίας, Site Map: Στην Κεντρική σελίδα θα παρουσιάζεται ο τίτλος της ιστοσελίδας, η ταυτότητα του κατόχου, η πνευματική ιδιοκτησία, η αποποίηση ευθύνης, θυρίδα αναζήτησης και καταμετρητής επισκέψεων, παραπομπές (Links), παράθυρα με γραφικά που θα παραπέμπουν σε θεματικές σελίδες για το ευρύ κοινό αντίστοιχες του Οδηγού Περιήγησης Επισκεπτών. Θα περιλαμβάνει επίσης παράθυρα (links) που θα παραπέμπουν στις ιστοσελίδες του Δήμου Ηρακλείου, του ΚΟΤ, τοπυ ΟΛΗ Α.Ε. και άλλων φορέων. Στις Θεματικές σελίδες οι οποίες θα ανοίγουν από τα παράθυρα της Κεντρικής θα παρουσιάζονται τα κείμενα και οι φωτογραφίες που θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό κατά κατηγορίες και υποκατηγορίες, ανάλογα με το διαθέσιμο υλικό. 2. Διαχείριση Web Site Η ιστοσελίδα θα συνοδεύεται και από εργαλείο διαχείρισης μέσω του οποίου θα μπορεί ο διαχειριστής του web site να επεξεργάζεται το περιεχόμενο που παρουσιάζεται στις σελίδες. Η πρόσβαση στις σελίδες αυτές θα απαιτεί συνδυασμό ονόματος χρήστη και κωδικό. Ο διαχειριστής θα έχει τις παρακάτω δυνατότητες: Διαμόρφωση κειμένου κεντρικής σελίδας Επικαιροποίηση κειμένων και πρακτικών πληροφοριών. Εισαγωγή θεμάτων στην λίστα ή αλλαγή των υπαρχόντων. Εισαγωγή ή αλλαγή φωτογραφιών Δυνατότητα εισαγωγής νέων σελίδων σε κάποια ενότητα ή υποενότητα του web site. Διαμόρφωση ενότητας παραπομπών με την προσθαφαίρεση του ανάλογου υλικού. Διαχείριση των χρηστών και επισκεπτών του web site Με την ολοκλήρωση του έργου η ιστοσελίδα θα καταχωρηθεί στους δημοφιλέστερους ελληνικούς και ξένους καταλόγους. Οι σελίδες θα είναι βελτιστοποιημένες για την όσο το δυνατόν υψηλότερη κατάταξη της δικτυακού τόπου στις μηχανές αναζήτησης. 3. Domain Το domain είναι μοναδική ονομασία της ιστοσελίδας που θα έχει τη μορφή: Η κατοχύρωση του domain θα πρέπει να είναι για 2 χρόνια τουλάχιστο. 4. Φιλοξενία Σελίδα 10 από 15

11 Τα χαρακτηριστικά του συνόλου της φιλοξενίας που θα παρέχεται θα είναι: Διαθέσιμος χώρος για φιλοξενία της ιστοσελίδας : 300 MB Μεταφορά δεδομένων ανά μήνα: 10 GB Η φιλοξενία θα πρέπει να είναι για 2 χρόνια τουλάχιστο. 5. Ποιοτική παράμετρος Ο διαχειριστής θα πρέπει να δώσει έμφαση σε θέματα ποιοτικής παρουσίασης των πληροφοριών. Ενδεικτικά θα πρέπει: Να κάνει επεξεργασία των φωτογραφιών και των χαρτών δηλαδή να κάνει εφόσον χρειαστεί ψηφιοποίηση και βελτίωση της χρωματικής ποιότητας και φωτεινότητάς τους, καθώς και να προβεί σε προσθήκη υδατογραφήματος όπου κριθεί σκόπιμο. Να κάνει, εφόσον χρειαστεί, στατικά και κινούμενα γραφικά, καθώς και εικαστικά υπόβαθρα με σκοπό την ελκυστικότερη συνολική εικόνα του site. 6. Υποστήριξη Η υποστήριξη από την πλευρά του κατασκευαστή θα αφορά την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων που θα παρουσιάζονται κατά την λειτουργία της ιστοσελίδας. Δ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΟ WORK SHOPS (ΚΡΗΤΗ) Η παρούσα πρόταση αφορά τη συνεργασία μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την ανάπτυξη και την προβολή του τουρισμού κρουαζιέρας στην Κρήτη και στην Κύπρο. Δεδομένου ότι αναφερόμαστε σε διακρατική συνεργασία, κρίνεται σκόπιμη η διοργάνωση συναντήσεων εργασίας (work shops) με τη συμμετοχή των εταίρων, αλλά και εκπροσώπων φορέων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στο συγκεκριμένο τομέα. Ειδικότερα προτείνεται η διοργάνωση δύο (2) work shops. Από αυτά το πρώτο θα πραγματοποιηθεί στην αρχή υλοποίησης του προγράμματος. Στόχος αυτής της συνάντησης είναι να τεθούν οι βάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, να διευκρινισθούν επιμέρους ζητήματα της συνεργασίας, να προσδιορισθούν οι επιμέρους στόχοι και τα αναλυτικά χρονοδιαγράμματα, καθώς και επακριβώς ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ των εταίρων. Σε αυτή τη συνάντηση θα συμμετάσχουν : εκπρόσωποι και στελέχη των εταίρων (Δήμος Ηρακλείου ΚΟΤ), τουριστικοί φορείς των δύο περιοχών, επαγγελματίες του τουρισμού, ντόπιοι επιχειρηματίες, κ.α. Το δεύτερο work shop προτείνεται να πραγματοποιηθεί προς την ολοκλήρωση του έργου και θα έχει ως στόχο την επιλογή μεθόδων διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων καθώς και την ευαισθητοποίηση των τοπικών φορέων. Παράλληλα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνάντησης θα προσδιορισθούν οι Σελίδα 11 από 15

12 τρόποι και οι δυνατότητες περεταίρω ανάπτυξης των ενεργειών του προγράμματος, ενώ θα γίνει και η αξιολόγηση/ αποτίμηση του συνόλου του έργου. Τα work shops θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο και θα είναι διάρκειας μίας ημέρας. Στα work shops θα προσκληθούν εκπρόσωποι των δύο εταίρων, καθώς και έξι εκπρόσωποι φορέων (π.χ. ΕΟΤ, ΣΕΤΕ, ΕΠΕΣΤ - Ένωση πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας) ή επιχειρήσεων του κλάδου από την Ελλάδα και από την Κύπρο (έξι άτομα σε κάθε work shop). Επίσης στα work shops θα προσκληθούν επιχειρηματίες από την Κρήτη και την Κύπρο, τοπικοί φορείς, φορείς του τουριστικού κλάδου κ.α. οι οποίοι θα επιλεγούν από το Δήμο Ηρακλείου και την Ομάδα Διαχείρισης Έργου. Τα work shops θα είναι δυναμικότητας περίπου ατόμων. Για κάθε work shop ο υποψήφιος ανάδοχος θα υποβάλει προσφορά για τις εξής ενέργειες και δαπάνες : Ενοικίαση αίθουσας συνάντησης εργασίας Ενοικίαση μικροφωνικής εγκατάστασης και λοιπού απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού Αμοιβή διερμηνέα 3 coffee breaks για όλους τους συμμετέχοντες 1 ελαφρύ γεύμα (μπουφέ) για όλους τους συμμετέχοντες 2 δείπνα για τους εκπροσώπους των εταίρων και των προσκεκλημένων φορέων / επιχειρήσεων Αεροπορικά εισιτήρια και 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο για τους εκπροσώπους των προσκεκλημένων φορέων / επιχειρήσεων (Χ 6 άτομα) Ανακοινώσεις Δελτία Τύπου Σύνταξη και ηλεκτρονική έκδοση πρακτικών Γραμματειακή Υποστήριξη Δημιουργία υποστηρικτικού υλικού προβολής (αφίσα, ενημερωτικό πρόγραμμα, μπλοκ σημειώσεων, στυλό, κ.α.). Παράλληλες εκδηλώσεις : ξεναγήσεις, επισκέψεις, κ.α. Σελίδα 12 από 15

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Σελίδα 13 από 15

14 Σελίδα 14 από 15

15 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΑΡΤΗ (ΚΑΤΟΨΗ ΠΟΛΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ. Σελίδα 15 από 15

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ: +30 2810 361242 fax: +30 2810 361152 mail: info@etam.gr ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ Αριστοτέλους 11-15, 7 ος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ρ. Φεραίου 1 Ταχ. Κώδ. : 38001 Τηλ. : 24213 50221 Τηλ/πο : 24210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΙΝ-ΓΜΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 04-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 728/04-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 516/04-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: 75ΚΛ46ΨΖΣΠ-ΜΩΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΝΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Κοζάνη 26/06/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π5: Εκπόνηση προδιαγραφών για την υλοποίηση Δικτυακής Πύλης (prtal) υποστήριξης της ανάπτυξης της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) Αναθέτουσα Αρχή: Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1. Φάση Α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 1.1 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων

Θέμα : Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 514666 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Τμήμα Εκδόσεων και Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα