NORMAN DAVIES. Ι σ τ ο ρ ί α Ε Κ Ο Σ Ε Ι Σ Ν Ε Φ Ε Λ Η Α Θ Η Ν Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NORMAN DAVIES. Ι σ τ ο ρ ί α Ε Κ Ο Σ Ε Ι Σ Ν Ε Φ Ε Λ Η Α Θ Η Ν Α 2 0 0 9"

Transcript

1 NORMAN DAVIES Ι σ τ ο ρ ί α Τ Η Σ Ε Υ Ρ Ω Π Η Σ Ε Κ Ο Σ Ε Ι Σ Ν Ε Φ Ε Λ Η Α Θ Η Ν Α

2 Ν Ε Φ Ε Λ Η / Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ιεύθυνση σειράς: Αντώνης Λιάκος - Έφη Γαζή Τίτλος πρωτοτύπου: Europe: A History Copyright Norman Davies, 1997 Μετάφραση: Πελαγία Μαρκέτου και Ιουλία Πεντάζου Επιµέλεια - διορθώσεις: Χρήστος Γκαβάγιας, Πέλλα ικονηµάκη, Μαρία Καΐρη, Αθηνά Συριάτου Σχεδιασµός εξωφύλλου: ηµήτρης Στεβής Σχεδιασµός βιβλίου και τυπογραφική επιµέλεια: Περικλής ουβίτσας Επεξεργασία χαρτών και διαγραµµάτων: ηµήτρης Στεβής Εκτύπωση βιβλίου: Άγγελος Ελεύθερος Εκτύπωση εξωφύλλου: Άρτυπος ΕΠΕ Βιβλιοδεσία: Γιάννης Μπουντάς και Χρήστος Βασιλειάδης Α Τόµος: ISBN: Β Τόµος: ISBN: Αρ. έκδοσης: 1344 Για την ελληνική γλώσσα: 2009 Εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ Ασκληπιού 6, Αθήνα τηλ.: fax:

3 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν βιβλίο δεν είναι προϊόν πρωτογενούς έρευνας. Καθώς τα περισσότερα από τα ζητήµατα που θίγονται έχουν µελετηθεί επαρκώς από προηγούµενους ιστορικούς, σε ελάχιστες περιπτώσεις απαιτήθηκε η αναδροµή στις πηγές. Η πρωτοτυπία του βιβλίου, σε οποιοδήποτε βαθµό υπάρχει, δεν έγκειται παρά µόνο στην επιλογή, στην οργάνωση και στην παρουσίαση των περιεχοµένων του. Ο κύριος στόχος µου ήταν να δηµιουργήσω ένα πλέγµα που να αφορά στην ευρωπαϊκή ιστορία µε βασικές συντεταγµένες τον χρόνο και τον χώρο, και, τοποθετώντας στο πλέγµα αυτό πολλές και πολύπλευρες θεµατικές, επεδίωξα να αποδώσω την εντύπωση ενός ανέφικτου όλου. Τήρησα στο ελάχιστο τις ακαδηµαϊκές συµβάσεις ενός επιστηµονικού έργου. εν υπάρχουν υποσηµειώσεις που να παραπέµπουν σε γεγονότα και θέσεις που είναι δυνατόν να βρει κανείς σε οποιοδήποτε από τα καταξιωµένα έργα αναφοράς. Από αυτά τα τελευταία, ωστόσο, ιδιαίτερη µνεία πρέπει να κάνω των είκοσι εννέα τόµων της Encyclopaedia Britannica (11η έκδ., ), η οποία υπερέχει κάθε διάδοχης προσπάθειας. Οι υποσηµειώσεις δεν αναφέρονται παρά µόνο σε παραθέµατα και πληροφοριακό υλικό που συγκέντρωσα από έργα που δεν ανήκουν στην κατηγορία των κοινών εγχειριδίων. Παρ όλ αυτά, ο αναγνώστης δεν πρέπει να θεωρήσει ότι ο συγγραφέας του παρόντος έργου συµφωνεί κατ ανάγκην µε τις ερµηνείες που προτείνονται στις µελέτες στις οποίες παραπέµπει: «On ne s étonnera pas que la doctrine exposée dans le texte ne soit toujours d accord avec les travaux auxquels il est renvoyé en note».* Οι επιστηµονικές θεωρήσεις, οι οποίες συνθέτουν το υπόστρωµα της συγγραφής του παρόντος έργου, εκτίθενται αναλυτικά στην Εισαγωγή. Θα ήταν ίσως χρήσιµο να εξηγήσουµε πιο διεξοδικά τον σχεδιασµό του βιβλίου. Το κείµενο είναι δοµηµένο σε πολλά όσο και διαφορετικά επίπεδα. Τον κύριο κορµό συγκροτούν δώδεκα αφηγηµατικά κεφάλαια, που διατρέχουν σύνολο το * «εν θα εκπλαγεί κανείς, αν οι ιδέες που εκτίθενται στο κείµενο δεν συµφωνούν πάντα µε τα έργα στα οποία παραπέµπουν οι υποσηµειώσεις», Ferdinand Lot, La Fin du monde antique et le début du Moyen Âge, Παρίσι 1927, σ. 3.

4 8 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ευρωπαϊκό παρελθόν, από την προϊστορία µέχρι και σήµερα. Σταδιακά, προϊούσης της πραγµάτευσης, η απόσταση εστίασης µεταβάλλεται: το κεφάλαιο I καλύπτει τα πρώτα πέντε εκατοµµύρια χρόνια του απώτατου παρελθόντος, ενώ τα κεφάλαια XI και XII προσεγγίζουν τον εικοστό αιώνα, αφιερώνοντας µία περίπου σελίδα σε κάθε έτος. Κάθε κεφάλαιο συµπεριλαµβάνει ειδικές «κυψέλες»: πρόκειται για κάποια επιλεγµένα θέµατα, τα οποία αναλύονται λεπτοµερέστερα, σαν ιδιαιτέρως φωτεινά σηµεία, που διακόπτουν τη ροή της κεντρικής αφήγησης. Επιπλέον, κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε ένα χαρακτηριστικό «στιγµιότυπο» του συνόλου της ευρωπαϊκής ηπείρου, φωτογραφηµένο µε ευρυγώνιο φακό από συγκεκριµένο στρατηγικό σηµείο. Το έργο, στο σύνολό του, πιθανώς να µοιάζει µε ένα ιστορικό φωτογραφικό άλµπουµ, όπου οι πανοραµικές απόψεις συµπληρώνονται από µια πλειάδα λεπτοµερειακών ένθετων φωτογραφιών και κάποιων κοντινών λήψεων. Ελπίζω, βεβαίως, πως θα γίνει κατανοητό από τον αναγνώστη ότι ο βαθµός ακριβείας που είναι δυνατόν να επιτευχθεί κατά τα διαφορετικά αυτά επίπεδα ποικίλλει σηµαντικά. εν πρέπει κανείς να περιµένει ότι ένα τέτοιο συνθετικό έργο θα ακολουθεί πιστά τις συµβάσεις µιας επιστηµονικής µονογραφίας, η οποία θα καλούνταν να εκπληρώσει διαφορετικούς στόχους. Τα δώδεκα κύρια κεφάλαια του βιβλίου ακολουθούν την καθιερωµένη περιοδολόγηση της ευρωπαϊκής ιστορίας. Παρέχουν το βασικό χρονολογικό και γεωγραφικό πλέγµα του οποίου άπτονται τα επιµέρους θέµατα και οι παρουσιάσεις. Επικεντρώνονται σε µια «ιστορία βασισµένη στα γεγονότα»: στις κύριες πολιτικές διαιρέσεις, στα πολιτιστικά κινήµατα, στις κοινωνικές και οικονοµικές τάσεις όλα όσα αναγκάζουν τους ιστορικούς να κατατµήσουν τον όγκο της πληροφορίας σε µικρότερες, πιο εύκολα διαχειρίσιµες (και τεχνητές ταυτόχρονα) µονάδες. Ως προς το επίπεδο του χρόνου, η έµφαση δίνεται στις περιόδους του Μεσαίωνα και της νεότερης ιστορίας, όπου είναι δυνατόν να διακρίνουµε πιο καθαρά τη δράση µιας ευρωπαϊκής κοινότητας. Ως προς το επίπεδο του χώρου, επιδιώκεται να καλυφθεί όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση, στην οποία θα περιλαµβάνονται όλα τα τµήµατα της ευρωπαϊκής χερσονήσου, από τον Ατλαντικό Ωκεανό έως τα Ουράλια Όρη Βορράς, Ανατολή, ύση, Νότος και κέντρο. Σε κάθε επίπεδο, σταθερός στόχος του έργου είναι η αντίδραση κατά των προκαταλήψεων του «ευρωκεντρισµού» και του «δυτικού πολιτισµού» (βλ. Εισαγωγή, σ , 42-58). Ωστόσο, το συγκεκριµένο αντικείµενο του έργου δεν επέτρεψε στην αφήγηση να υπερβεί τα όρια της ευρωπαϊκής χερσονήσου. Σε πολλές περιπτώσεις έγιναν κάποιες επισηµάνσεις που αφορούν στην εξαιρετική σηµασία που έχουν για την Ευρώπη ζητήµατα όπως το Ισλάµ, η αποικιοκρατία ή οι υπερπόντιες κτήσεις της Ευρώπης. Στην ανατολική Ευρώπη δόθηκε η εξέχουσα θέση που της αρµόζει: τα συµβάντα της ιστορίας της ενσωµατώθηκαν στις κύριες θεµατικές που αφορούν στο σύνολο της ιστορίας της ευρωπαϊκής ηπείρου. Προστέθηκε η ανατολική οπτική κατά την πραγµάτευση ζητηµάτων όπως είναι οι βαρβαρικές επιδρο- µές, η Αναγέννηση ή η Γαλλική Επανάσταση, τα οποία συνήθως παρουσιάζονται σαν να αφορούν στη ύση και µόνο. Ο χώρος που αφιερώθηκε στους Σλάβους αιτιολογείται από το γεγονός ότι αυτοί συγκροτούν τις µεγαλύτερες εθνοτικές οι-

5 κογένειες της Ευρώπης. Συµπεριλαµβάνονται, επίσης συνοπτικά, οι επιµέρους εθνικές ιστορίες ωστόσο, έµφαση δίνεται και στην ιστορία των εθνών που δεν συγκροτούν κράτη, και όχι µόνο στα έθνη-κράτη. εν µένουν εκτός της ιστορικής αφήγησης οι µειονοτικές κοινότητες, από τους αιρετικούς και τους λεπρούς έως τους Εβραίους, τους Ροµά και τους µουσουλµάνους. Στα τελευταία κεφάλαια δεν ακολούθησα τις προτεραιότητες που θέτει το «συµµαχικό σχήµα της ιστορίας» (βλ. Εισαγωγή, σ ) ούτε, όµως, και επέλεξα να στραφώ εναντίον του. Αντιµετώπισα τους δύο παγκοσµίους πολέµους ως «δύο διαδοχικές πράξεις του ίδιου δράµατος», ενώ προτίµησα να εστιάσω στην κεντρική αναµέτρηση που εκδηλώθηκε στην ηπειρωτική Ευρώπη µεταξύ Γερµανίας και Ρωσίας. Στο τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο αφιερώνεται στη µεταπολεµική Ευρώπη, η αφήγηση εξικνείται µέχρι των γεγονότων της περιόδου και της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης. Η κεντρική θέση εδώ έγκειται στο ότι το 1991 καθίσταται µάρτυρας του τέλους µιας συγκεκριµένης γεωπολιτικής διαπάλης, που συνήθως την αποκαλούν «το Μεγάλο Τρίγωνο», και της οποίας οι ρίζες είναι δυνατόν να αναζητηθούν στις απαρχές του εικοστού αιώνα (βλ. παράρτ. Ι, 85, σ. 1396): το τέλος της περιόδου αυτής διασπά, όπως της πρέπει, τη συνέχεια της ιστορίας. Ο εικοστός πρώτος αιώνας προσφέρει την ευκαιρία να εγκαινιαστεί ο σχεδιασµός µιας νέας Ευρώπης. Οι τριακόσιες περίπου κυψέλες (βλ. παράρτ. ΙΙ, σ. 1421) εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς. Εστιάζουν την προσοχή σε ποικίλα ειδικά θέµατα, τα οποία δεν θα έβρισκαν αλλιώς θέση στις γενικεύσεις και στις απλουστεύσεις µιας συνθετικής ιστορικής προσέγγισης. Ενίοτε εισάγουν ζητήµατα που υπερβαίνουν τα χρονολογικά όρια των κύριων κεφαλαίων εικονογραφούν αξιοπερίεργα και ιδιόµορφα περιστατικά ή άλλα που ίσως δεν είχαν συνέχεια: πρόκειται για θέ- µατα που σε πολλές περιπτώσεις παραβλέπονται από καθ υπερβολήν συµβατικούς ιστορικούς. Προπαντός, όµως, οι παρενθετικές αυτές ιστορίες έχουν επιλεγεί προκειµένου να αναδείξουν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις νέες µεθοδολογίες, τις νέες κατευθύνσεις και τα νέα πεδία της πρόσφατης ιστορικής έρευνας. Παρέχουν δείγµατα από εξήντα περίπου γνωστικές κατηγορίες, που κατανέµονται σε όλα τα κεφάλαια, καλύπτοντας το µέγιστο δυνατό χρονικό, χωρικό και θεµατικό εύρος. Για λόγους που αφορούν στον όγκο του βιβλίου, στην υποµονή του εκδότη και στην αντοχή του συγγραφέα, ο αρχικός κατάλογος των κυψελών περιορίστηκε. Ωστόσο, ελπίζω πως αυτή η τεχνική του πουαντιγισµού θα αποδειχθεί αποτελεσµατική, έστω και µε κάπως λιγότερες κουκκίδες. Κάθε κυψέλη εισάγεται στην κυρίως αφήγηση σε συγκεκριµένο χρονικό και χωρικό σηµείο, και σηµειώνεται µε έναν τίτλο ενδεικτικό του περιεχοµένου της. Κάθε κυψέλη είναι δυνατόν να αντιµετωπιστεί ως διακριτή και αυτόνοµη εξιστόρηση ή, αντιθέτως, να διαβαστεί σε συνάρτηση µε την αφήγηση στην οποία παρεισφρέει. Τα στιγµιότυπα, τα οποία είναι δώδεκα όπως και τα κεφάλαια, έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να παρουσιάζεται η πανοραµική άποψη µιας δεδοµένης στιγµής του µεταβαλλόµενου χάρτη της Ευρώπης. Παγώνουν την εξέλιξη της χρονολογικής αφήγησης, συνήθως σε στιγµές συµβολικής σηµασίας, και απαιτούν µια ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 9

6 10 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ προσωρινή ανάσχεση της ορµητικής επέλασης στους ανοικτούς ορίζοντες του χώρου και του χρόνου. Σκοπός τους είναι να βοηθήσουν τον αναγνώστη να πάρει µια ανάσα και να αποτιµήσει τους πολλούς µετασχηµατισµούς που λαµβάνουν χώρα σε κάθε διαφορετική χρονική στιγµή και σε πολλά και διαφορετικά µέτωπα. Σκοπίµως εστιάζουν σε ένα µοναδικό στρατηγικό σηµείο και δεν επιχειρούν να ζυγίσουν τις διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις που αναµφίβολα υπάρχουν: τα στιγµιότυπα είναι εις άκρον υποκειµενικά και ιµπρεσιονιστικά. Σε κάποιες περιπτώσεις γειτονεύουν µε τον αµφιλεγόµενο χώρο µεταξύ µυθοπλασίας και ιστορίας, καθώς συνδυάζουν τεκµηριωµένα γεγονότα µε ατεκµηρίωτες υποθέσεις και απόψεις. Όπως και άλλα χαρακτηριστικά του βιβλίου, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι υπερβαίνουν τα συµβατικά όρια της επιστηµονικής επιχειρηµατολογίας και ανάλυσης. Ακόµα και σε αυτή την περίπτωση, όµως, τα στιγµιότυπα δεν εστιάζουν απλώς σε διαφορετικά σηµεία του εξαιρετικά πολύπλευρου ευρωπαϊκού παρελθόντος, αλλά και σε διαφορετικές οπτικές µέσω των οποίων δύναται κανείς να κατανοήσει το παρελθόν αυτό. Το µεγαλύτερο µέρος του παρόντος βιβλίου γράφηκε στην Οξφόρδη. Χρωστά πολλά στις πλούσιες και µακραίωνες συλλογές της Βοδληιανής Βιβλιοθήκης, καθώς και στις αντίστοιχες υπηρεσίες του προσωπικού της. Η συγγραφή ενισχύθηκε µε υποτροφίες που ευγενικά µου παρεχώρησαν το «Institut für die Wissenschaften vom Menschen» στη Βιέννη και το «Ukrainian Research Institute» του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ. Πολλές επισκέψεις σε περιοχές της Ευρώπης κατά τη διάρκεια της συγγραφής αποτέλεσαν πηγές έµπνευσης ιδίως οι εντυπώσεις που απεκόµισα από τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, από τη διαδροµή από τη Βαβαρία µέχρι την Μπολόνια, από τις Γαλλικές και Ελβετικές Άλπεις, τις Κάτω Χώρες, την Ουγγαρία και τη Βανδέα της δυτικής Γαλλίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το «School of Slavonic and East European Studies» του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου για την άδεια έρευνας διάρκειας ενός έτους που µου παραχώρησε, επί τη βάσει τού ότι οι ιδιωτικές χορηγίες δόθηκαν αντισταθµιστικά προς το κόστος διδασκαλίας. Σε άλλες περιπτώσεις, όταν δεν χορηγήθηκε άδεια, το βιβλίο ευεργετήθηκε κατά το δυνατόν από την πειθαρχία ως προς τη συγγραφή σε κάθε πιθανό και απίθανο µέρος: σε τρένα, σε αεροπλάνα, σε καντίνες, σε αίθουσες αναµονής νοσοκοµείων, σε παραλίες της Χαβάης, στα πίσω έδρανα διάφορων σεµιναρίων, ακόµα και σε µάντρες αυτοκινήτων. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Heinemann και Mandarin για την επιχορήγηση που µου ενέκριναν προκειµένου να επισπεύσω τη συγκέντρωση του βοηθητικού υλικού. Τις ευχαριστίες µου θα ήθελα να εκφράσω σε συναδέλφους και φίλους, που διάβασαν συγκεκριµένα κεφάλαια ή τµήµατα του βιβλίου. Στους: Barry Cunliffe, Stephanie West, Riet van Bremen, David Morgan, David Eltis, Fania Oz-Salzburger, Mark Almond και Timothy Garton Ash στη λεγεώνα των βοηθών και συµβούλων, όπως είναι οι: Tony Armstrong, Sylvia Astle, Alex Boyd, Michael Branch, Lawrence Brockliss, Caroline Brownstone, Gordon Craig, Richard Crampton, Jim Cutsall, Rees Davies, Regina Davy, Dennis Deletant, Geoffrey Ellis, Roger Greene, Hugo Gryn, Michael Hurst, Geraint

7 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 11 Jenkins, Mahmud Khan, Maria Korzeniewicz, Grzegorz Król, Ian McKellen, Dimitri Obolensky, Laszlo Peter, Robert Pynsent, Martyn Rady, Mary Seton- Watson, Heidrun Speedy, Christine Stone, Αθηνά Συριάτου, Eva Travers, Luke Treadwell, Peter Varey, Maria Widowson και Sergei Yakovenko στην οµάδα γραµµατειακής υποστήριξης, µε επικεφαλής τον «Kingsley» στη Sarah Barrett, που έκανε τη φιλολογική επιµέλεια στη Sally Kendall, γραφίστρια στον Gill Metcalfe, που αναζήτησε το εικονογραφικό υλικό στον Roger Moorhouse, που επιµελήθηκε το Ευρετήριο στους Ken Wass και Tim Aspen, χαρτογράφους στον Andrew Boag, εικονογράφο στους εκδότες µου στο OUP και στο Mandarin στον µάνατζερ του εγχειρήµατος Patrick Duffy και κυρίως στη σύζυγό µου, χωρίς την υποστήριξη και την ανοχή της οποίας δεν θα είχε καρποφορήσει το εγχείρηµα αυτό. There is no prize for finding the black cat.* Πιστεύω ακράδαντα και έχω πολλούς λόγους γι αυτό ότι η ευρωπαϊκή ιστορία αποτελεί ένα έγκυρο επιστηµονικό πεδίο, το οποίο στηρίζεται σταθερά σε γεγονότα του παρελθόντος που πράγµατι έλαβαν χώρα. Το ευρωπαϊκό παρελθόν, ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί παρά µόνο µέσα από γρήγορες µατιές, µερικές εµβαθύνσεις και επιλεκτικές βυθοµετρήσεις. εν θα καταστεί ποτέ δυνατόν να ανακτηθεί στην ολότητά του. Έτσι, λοιπόν, το παρόν βιβλίο δεν είναι παρά µόνο µία από τις δυνητικά άπειρες ευρωπαϊκές ιστορίες που θα µπορούσαν να έχουν γραφεί. Είναι η οπτική δύο µατιών, επεξεργασµένη από έναν εγκέφαλο και καταγεγραµµένη από µια πένα. NORMAN DAVIES Οξφόρδη, Bloomsday, 1993 Κατά την προετοιµασία της επανέκδοσης του έργου Europe: Α Ηistory, διορθώσεις έγιναν µόνο σε ονόµατα, πραγµατολογικά γεγονότα και ορθογραφικά λάθη. εν θέλησα να µεταβάλω το πλαίσιο της ιστορικής ερµηνείας. Εκτός από την πρώτη οµάδα βοηθών και συµβούλων, οι περισσότεροι από τους οποίους συνέβαλαν και πάλι στη νέα έκδοση, θα ήθελα να ευχαριστήσω και κάποιους ακόµα. Τους: J.S. Adams, Ann Armstrong, Neal Ascherson, Timothy Bainbridge, Tim Blanning, Tim Boyle, Sir Raymond Carr, James Cornish, J. Cremona, M.F. Cullis, I.D. Davidson, την Α.E. τον Πρεσβευτή της Φινλανδίας, την Α.E. τον Πρεσβευτή της Ιταλίας Felipe Fernandez-Armesto, J.M. Forrester, Robert Frost, Michael Futrell, Graham Gladwell, Richard Hofton, Hugh Kearney, Noel Malcolm, Velibor Milovanović, B.C. Moberly, Jan Morris, W. Schulte Nordolt, Robin Osborne, Steven Pálffy, Roy Porter, Paul Preston, Jim Reed, Donald Russell, David Selbourne, Andrew L. Simon, N.C.W. Spence, Norman Stone, Alan H. Stratford, Richard Tyndorf, John Wagar, Michael West, B.K. Workman, Philip Wynn και Basil Yamey. NORMAN DAVIES 17 Μαρτίου 1997 * Black cat στα Αγγλικά σηµαίνει µεγάλη ευτυχία. Η φράση σηµαίνει ότι δεν δίνεται βραβείο επειδή βρίσκει κανείς τη µεγάλη ευτυχία φυσικά, εννοεί τη συµβίωση µε τη γυναίκα του. (Σ.τ.Ε.)

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

NORMAN DAVIES. Ι σ τ ο ρ ί α Ε Κ Ο Σ Ε Ι Σ Ν Ε Φ Ε Λ Η Α Θ Η Ν Α 2 0 0 9

NORMAN DAVIES. Ι σ τ ο ρ ί α Ε Κ Ο Σ Ε Ι Σ Ν Ε Φ Ε Λ Η Α Θ Η Ν Α 2 0 0 9 NORMAN DAVIES Ι σ τ ο ρ ί α Τ Η Σ Ε Υ Ρ Ω Π Η Σ Ε Κ Ο Σ Ε Ι Σ Ν Ε Φ Ε Λ Η Α Θ Η Ν Α 2 0 0 9 Ν Ε Φ Ε Λ Η / Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ιεύθυνση σειράς: Αντώνης Λιάκος - Έφη Γαζή Τίτλος πρωτοτύπου: Europe: A History Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή Κείµενο Πολιτικής PP 13 / Απρίλιος 2010 Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή Μπορούµε να αντιµετωπίσουµε την πρόκληση; Λουκάς Τσούκαλης, Olaf Cramme και Roger Liddle Μάιος 2010

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ Από τον Κύκλο της Βιέννης στον Davidson Κείμενα των Hahn Neurath Carnap Schlick Quine Davidson Επιστημονική επιμέλεια Γιώργος Ρουσόπουλος E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Iδρυτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μετάφραση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ Επιμέλεια κειμένων: ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΟΥΝΟΣ Επιμέλεια - συντονισμός έκδοσης: ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Σχεδιασμός εξωφύλλου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Αθήνα 20 & 21 Δεκεμβρίου2013 ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π3.1.2 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού 1 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού Αν το σύνθηµα στο 19 ο αιώνα ήταν «εκπαίδευση για τους µη έχοντες και µη γνωρίζοντες»,

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48)

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48) Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΩΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ., 2007, σ. 45-48) Αλέξης Κόκκος * ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας Υπεύθυνος Σύνταξης Κων/νος Μπαταργιάς Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

«Οι όψεις της επιστήμης κατά το Μεσαίωνα και οι προϋποθέσεις της Επιστημονικής Επανάστασης Ανάπτυξη ιστοτόπου.»

«Οι όψεις της επιστήμης κατά το Μεσαίωνα και οι προϋποθέσεις της Επιστημονικής Επανάστασης Ανάπτυξη ιστοτόπου.» Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων «Οι όψεις της επιστήμης κατά το Μεσαίωνα και οι προϋποθέσεις της Επιστημονικής Επανάστασης Ανάπτυξη ιστοτόπου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009 Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους Μια μοναδική ευκαιρία για Ηγέτες με Όραμα Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μερικής φοίτησης για επαγγελματίες, στην

Διαβάστε περισσότερα

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΒιβΑίο δασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης ΚοΑιόπουιϊος Ομόημοδ Καθηγηιή$ Ιάκωβος Μιχαηίϊίδη$ Επίκουροδ Καθηγητήδ, ΑΠΘ Αθανάσιος ΚαΛΛιανιωχηδ ΣχοήΙικόδ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα