Κεφάλαιο 6 Μυκητοκτόνα, Βακτηριοκτόνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 6 Μυκητοκτόνα, Βακτηριοκτόνα"

Transcript

1 Κεφάλαιο 6 Μυκητοκτόνα, Βακτηριοκτόνα Ο συνηθέστερος τρόπος αντιµετώπισης φυτοπαθογόνων είναι η χηµική καταπολέµηση, η χρήση δηλαδή ουσιών που θανατώνουν το παθογόνο ή επιβραδύνουν ή παρεµποδίζουν την ανάπτυξή του. Πάντως αναλογικά η χρήση χηµικών µέσων για την καταπολέµηση φυτοπαθογόνων µυκήτων ή βακτηρίων είναι παγκόσµια µικρότερη από ότι για την καταπολέµηση εντόµων και ακάρεων ή ζιζανίων. Αυτό οφείλεται κατά ένα µεγάλο µέρος στη χρησιµοποίηση ποικιλιών φυτών που είναι ανθεκτικές στις ασθένειες. Άλλες εναλλακτικές µέθοδοι θα µπορούσαν επίσης να αναπτυχθούν εναντίων ασθενειών που σήµερα αντιµετωπίζονται µε χηµική καταπολέµηση. Και πάλι όµως δεν υπάρχουν προοπτικές για υποκατάσταση των φυτοφαρµάκων παρά σε µικρό µόνο ποσοστό. Πάντως βελτιώσεις είναι δυνατές όσον αφορά τον περιορισµό των περιττών εφαρµογών φυτοφαρµάκων και την ελάττωση των κινδύνων που αυτές συνεπάγονται. Μολονότι το όφελος από την εφαρµογή φυτοφαρµάκων µπορεί να είναι µεγάλο, αυτό δεν συµβαίνει πάντοτε, και ειδικά στις περιπτώσεις ήπιων προσβολών. Οταν µάλιστα γίνει εφαρµογή φαρµάκου χωρίς να υπάρξει προσβολή παθογόνου, τότε ο γεωργός έχει οικονοµική ζηµιά. Οι συνθήκες που υπαγορεύουν την ανάγκη εφαρµογής φυτοφαρµάκων σε µια φυτεία για την καταπολέµηση συγκεκριµένης ασθένειας δεν είναι πάντα γνωστές. Έτσι οι γεωργοί συνήθως κάνουν εφαρµογές σύµφωνα µε προδιαγεγραµµένο πρόγραµµα ψεκασµών. Το κόστος των καταπολεµήσεων είναι δυνατό να ελαττωθεί σηµαντικά αν βασίζονται σε σύστηµα γεωργικών προειδοποιήσεων. Στη φυτοπροστασία χρησιµοποιούνται χηµικές ουσίες για την αντιµετώπιση ασθενειών που οφείλονται σε µύκητες, αλλά και σε βακτήρια ή µυκοπλάσµατα. Μολονότι είναι γνωστές ενώσεις που έχουν δράση εναντίων ιών, π.χ. παρεµποδίζοντας τον πολλαπλασιασµό τους, αυτές δεν έχουν χρησιµοποιηθεί µέχρι τώρα στην πράξη. Οι όροι µυκητοκτόνο και βακτηριοκτόνο ετυµολογικά υποδηλώνουν ενώσεις που θανατώνουν τους αντίστοιχους µικροοργανισµούς. Οι ίδιοι όροι όµως χρησιµοποιούνται και στην περίπτωση ενώσεων που δεν προκαλούν το θάνατο, αλλά µόνο παρεµποδίζουν την αύξηση των φυτοπαθογόνων, έχουν δηλαδή µυκητοστατική ή βακτηριοστατική δράση. Στη χηµική καταπολέµηση φυτοπαθογόνων θα πρέπει να περιληφθεί και η χρήση ενώσεων που δεν εµποδίζουν την ανάπτυξη του παθογόνου, αλλά µόνο την παραγωγή σπορίων (αντισπορογόνα), καθώς και ενώσεων που αυξάνουν την αντοχή του ξενιστή ή επηρεάζουν την αλληλεπίδραση ξενιστή - παθογόνου παρεµποδίζοντας την παραγωγή ασθένειας ή µειώνοντας την ένταση της (αντιπαθογονικοί παράγοντες). Πρόσφατες εργασίες επιτρέπουν να ελπίζουµε ότι ενώσεις της τελευταίας αυτής κατηγορίας µπορεί να εισαχθούν σύντοµα για ευρεία χρήση στη γεωργική πράξη. Για την αντιµετώπιση των ασθενειών των φυτών έχει χρησιµοποιηθεί µέχρι τώρα ένας µεγάλος αριθµός χηµικών ενώσεων. Αυτές θα µπορούσαν να διακριθούν στις κατηγορίες: ανόργανα µυκητοκτόνα, οργανοµεταλλικά, προστατευτικά οργανικά, διασυστηµατικά και αντιβιοτικά. 1

2 6.1 Ανόργανα µυκητοκτόνα Περιλαµβάνουν το θείο (θειάφι) και ανόργανες ενώσεις βαρέων µετάλλων Θείο Είναι το πρώτο µυκητοκτόνο που χρησιµοποιήθηκε ποτέ. Αναφέρεται από τον Όµηρο. Σήµερα χρησιµοποιείται σε σηµαντικές ποσότητες, κυρίως εναντίον των ωιδίων αλλά και εναντίον φουζικλαδίων, σκωριάσεων κ.α. Εφαρµόζεται σε µορφή σκόνης για επιπάσεις (θειάφισµα) ή µε ψεκασµούς σαν κολλοειδές βρέξιµο θείο. Με ψεκασµούς εφαρµόζεται επίσης το θειασβέστιο. Παράγεται µε βρασµό µίγµατος θείου µε οξείδιο του ασβεστίου σε νερό, σε αναλογία 4,5 kg CaO : 4 kg άνθη θείου σε 100 lt νερό. Μετά το βρασµό παραλαµβάνεται το υπερκείµενο υγρό, που εφαρµόζεται αραιωµένο στα φυτά. Αυτό περιέχει πολυσουλφίδια του ασβεστίου τα οποία προσδίδουν σταθερότητα και προσκολλητικότητα στο διάλυµα και απελευθερώνουν το στοιχειακό θείο που είναι και το δραστικό συστατικό του θειασβεστίου. Το θείο δρα παρεµβαίνοντας στην αναπνοή των κυττάρων. Είναι προστατευτικό µυκητοκτόνο µε δευτερεύουσα ακαρεοκτόνο δράση. Η δραστικότητά του πάνω στο φύλλωµα των φυτών είναι ανάλογη µε τον αριθµό των σωµατιδίων του ανά µονάδα επιφανείας. Γιαυτό απαιτείται πολύ λεπτόκοκκο παρασκεύασµα για ικανοποιητική δραστικότητα. Χρησιµοποιείται εναντίον, ωιδίων, φουζικλαδίων και άλλων µυκήτων, καθώς και εναντίον ακάρεων σε καλλιέργειες ροδακινιάς, µηλιάς, αµπελιού φράουλας, τεύτλων, ανθοκοµικών φυτών, λαχανικών κ.ά. Το θείο µπορεί να είναι φυτοτοξικό σε ορισµένα είδη ή ποικιλίες καλλιεργούµενων φυτών, όπως µηλιές, αχλαδιές, κολοκυνθοειδή κ.ά. Η ευαισθησία αυξάνει σε υψηλές θερµοκρασίες, ιδιαίτερα πάνω από 20 o C, οπότε µπορεί να εµφανιστούν εγκαύµατα και σε µη ευαίσθητα φυτά. Το θειασβέστιο είναι περισσότερο φυτοτοξικό. εν πρέπει να χρησιµοποιείται µε πολύ υγρό καιρό. Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα του θείου είναι η χαµηλή τιµή του,ενώ δεν έχει πρόβληµα υπολειµµάτων στα αναλώσιµα γεωργικά προϊόντα. Μειονεκτήµατα αποτελούν, εκτός από τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, οι µεγάλες ποσότητες που απαιτούνται κατά την εφαρµογή και το στενό φάσµα δράσης. Όµως ο λόγος που συνεχίζει να χρησιµοποιείται σε µεγάλες ποσότητες είναι η έλλειψη ικανοποιητικών ωιδιοκτόνων Βαρέα µέταλλα Ιόντα βαρέων µετάλλων εµφανίζουν µυκητοτοξικότητα που ποικίλει σε ένταση. Σύµφωνα µε δηµοσιευµένες σχετικές µελέτες η σειρά ελαττούµενης µυκητοτοξικότητας είναι Ag>Hg>Cu>Cd>Cr>Ni> >Pb>Co>Zn>Fe>Ca. Η σειρά αυτή είναι πολύ παρόµοια µε τη σειρά σταθερότητας των χηµικών ενώσεων που σχηµατίζουν τα µεταλλικά ιόντα, καθώς και µε τη σειρά αρνητικού σθένους των ιόντων αυτών. 2

3 Ανόργανες ενώσεις του ψευδαργύρου, του καδµίου και του υδραργύρου έχουν χρησιµοποιηθεί σε ορισµένες περιπτώσεις για καταπολέµηση ασθενειών. Μόνο ενώσεις του χαλκού όµως έχουν παίξει σηµαντικό ρόλο στον τοµέα αυτό. Ουσιαστικά, αν εξαιρεθούν τα σκευάσµατα του χαλκού και του θείου, οι ανόργανες χηµικές ενώσεις ελάχιστα έχουν συµβάλει µέχρι τώρα στην καταπολέµηση µυκήτων. Ο ρόλος των ενώσεων χαλκού και θείου ήταν βέβαια πολύ πιο σοβαρός πριν από λίγες δεκαετίες. Σχεδόν ολόκληρη η χηµική καταπολέµηση ασθενειών βασιζόταν στις ουσίες αυτές µέχρι τη δεκαετία του 1940, που εµφανίστηκαν τα οργανικά µυκητοκτόνα των οµάδων των κινονών και των διθειοκαρβαµιδικών. Ο χαλκός και το θείο διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην καταπολέµηση των ασθενειών ακόµα και σήµερα. Χαλκός Πολλές ανόργανες ενώσεις του χαλκού, που είναι αδιάλυτες στο νερό, µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν µυκητοκτόνα. Πάντως το πιο γνωστό από αυτά είναι ο βορδιγάλιος πολτός (Bordeaux mixture). Προέρχεται από αντίδραση του θειικού χαλκού CuSO4. 5 Η2Ο, και του υδροξειδίου του ασβεστίου, Ca(OH)2, σε υδατικό περιβάλλον. Η δράση του βορδιγάλιου πολτού παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από τον Millardet. Σήµερα χρησιµοποιείται σε προστατευτικούς ψεκασµούς εναντίον του περονοσπόρου της πατάτας και του αµπελιού, του φουζικλάδιου της µηλιάς κ.α. εν έχει δράση στα ωίδια. Η σηµαντική προστατευτική ιδιότητα του βορδιγάλιου πολτού εναντίον των µυκήτων οφείλεται τόσο στις χηµικές του ιδιότητες όπως η σταθερότητα και η υπολειµµατική διάρκεια, όσο και στις φυσικές ιδιότητες του υπολείµµατός του, όπως η προσκολλητικότητα, η εξαπλωτικότητα κ.α. Ο τρόπος δράσης του βορδιγάλιου πολτού δεν είναι απόλυτα γνωστός. Φαίνεται πάντως ότι στο ίζηµα που αποτίθεται στην επιφάνεια του φυτού ο χαλκός βρίσκεται σχεδόν όλος σε αδιάλυτη µορφή. Τα σπόρια των ευαίσθητων µυκήτων καθώς βλαστάνουν εκκρίνουν όξινες ουσίες, και έτσι µε την αλλαγή της οξύτητας ένα µέρος του χαλκού διαλυτοποιείται. Τα βλαστάνοντα σπόρια ευαίσθητων µυκήτων προσλαµβάνουν ιόντα χαλκού, προκαλούν παραπέρα διάλυση χαλκού στο ίζηµα και η συγκέντρωση ιόντων χαλκού στα σπόρια αυξάνει σε τοξικό επίπεδο καταστρέφοντάς τα µε µετουσίωση των ενζύµων τους κ.α. Τα σπόρια των ανθεκτικών µυκήτων δεν έχουν την ικανότητα διαλυτοποίησης του χαλκού από το ίζηµα του ψεκασµού. Ο βορδιγάλιος πολτός παρασκευάζεται συνήθως µε 0,50-2% θειικό χαλκό, που εξουδετερώνεται µε υδροξείδιο του ασβεστίου για να αποφευχθεί η φυτοτοξικότητα. Θεωρητικά για την εξουδετέρωση 2 kg θειικού χαλκού απαιτούνται 1300g υδροξειδίου του ασβεστίου. Πάντως το ασφαλέστερο κριτήριο είναι η ουδέτερη ή η αλκαλική αντίδραση, όταν δηλ. ο χάρτης του ηλιοτροπίου αλλάζει χρώµα από ερυθρό σε κυανούν. Οι παραπάνω ποσότητες των χηµικών ουσιών µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε τη χηµική τους καθαρότητα. Οπωσδήποτε όµως πρέπει να επιδιώκεται πάντα να έχει ο πολτός αντίδρασης ελαφρώς αλκαλική (ph 7,7 περίπου), έτσι ώστε το διοξείδιο του άνθρακα της ατµόσφαιρας να µην µπορεί να προκαλέσει όξινη αντίδραση και φυτοτοξικότητα. Ο βορδιγάλιος πολτός πρέπει να παρασκευάζεται, την ηµέρα που θα χρησιµοποιηθεί, σε µη µεταλλικό δοχείο εξ αιτίας της διαβρωτικότητάς του. Συνήθεις τρόποι παρασκευής είναι: 3

4 α. Ο θειικός χαλκός διαλύεται στα 9/10 και η άσβεστος στο υπόλοιπο 1/10 του συνολικού όγκου του νερού. Το δεύτερο διάλυµα προστίθεται στο πρώτο µε ανάδευση. β. Ο θειικός χαλκός διαλύεται στα 5/10 και η άσβεστος στα 5/10 του συνολικού όγκου του νερού. Το πρώτο διάλυµα προστίθεται στο δεύτερο µε ανάδευση. γ. Τα δύο διαλύµατα παρασκευάζονται όπως στη µέθοδο β αλλά αναµιγνύονται σε τρίτο δοχείο. Πάντως στην αγορά των φυτοφαρµάκων υπάρχουν σήµερα σκευάσµατα σε µορφή σκόνης, έτοιµα να προστεθούν στο νερό και να ψεκασθούν. Ο βορδιγάλιος πολτός είναι άριστο προστατευτικό µυκητοκτόνο αλλά έχει ένα σηµαντικό ελάττωµα, πέρα από την εξαιρετική προσοχή που απαιτείται κατά την παρασκευή του: Προκαλεί ανάσχεση της βλάστησης σε πολλά φυτά, όπως τα σολανώδη ( και ιδιαίτερα η τοµάτα), το αµπέλι, ορισµένα είδη πεπονιού κ.α. Φαίνεται ότι η άσβεστος είναι υπεύθυνη σε σηµαντικό βαθµό για την ανεπιθύµητη αυτή επίδραση. Για το λόγο αυτό αναζητήθηκαν άλλες ανόργανες ενώσεις του χαλκού που δεν απαιτούν προσθήκη ασβεστίου. Έτσι υπάρχουν σήµερα ο εναµµώνιος ανθρακικός χαλκός, το οξείδιο (ή υποξείδιο) του χαλκού, το υδροξείδιο του χαλκού, και ο οξυχλωριούχος χαλκός. Κυκλοφορούν σαν σκευάσµατα βρέξιµης σκόνης. Έχουν τα πλεονεκτήµατα ότι δεν είναι διαβρωτικά για τα µέταλλα (δοχεία διάλυσης, ψεκαστήρες) και ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε αρκετά µεγάλες συγκεντρώσεις χωρίς κίνδυνο φυτοτοξικότητας. Πάντως έχουν µικρότερη προσκολλητικότητα και υπολειµµατική διάρκεια από το βορδιγάλιο πολτό και συχνά δεν είναι το ίδιο αποτελεσµατικά. Τα χαλκούχα χρησιµοποιούνται εναντίον πολλών ασθενειών µε αίτια µύκητες (µε κύριες εξαιρέσεις τα ωίδια και τον πρώιµο περονόσπορο της πατάτας και της τοµάτας), καθώς και βακτήρια. Πάντως όπως όλα τα ανόργανα δρουν µόνο προστατευτικά, δηλαδή µετά την εγκατάσταση του παθογόνου µέσα στους φυτικούς ιστούς δεν καταπολεµούν την ασθένεια. Το ενεργό συστατικό των χαλκούχων είναι το δισθενές ιόν του χαλκού, Cu ++,που ελευθερώνεται µε αργό ρυθµό από το απόθεµα του ψεκασµού. Όµως σε περιπτώσεις που η απελευθέρωση γίνεται µε σχετικά γρήγορο ρυθµό, π.χ. όταν ο βορδιγάλιος πολτός έχει όξινη ή ουδέτερη αντίδραση, ή στη διάρκεια παρατεταµένων βροχών, που σηµαντική ποσότητα ιόντων χαλκού εισέρχεται στους ιστούς του φυτού, τότε σηµειώνεται φυτοτοξικότητα. Πάντως ακόµα και κάτω από συνήθεις συνθήκες τα χαλκούχα είναι φυτοτοξικά σε ορισµένα φυτά, όπως η ροδακινιά (στην οποία γιαυτό µπορούν να εφαρµοσθούν µόνο το χειµώνα) και τα κολοκυνθοειδή. Υδράργυρος Πολλές ενώσεις του υδραργύρου είναι αποτελεσµατικά µυκητοκτόνα και βακτηριοκτόνα. Επειδή όµως είναι τοξικές για τον άνθρωπο τα φυτά και τα ζώα, χρησιµοποιούνται σε ειδικές µόνο περιπτώσεις όπως η προστασία ξυλείας, η απολύµανση πληγών κλαδεύµατος, η καταπολέµηση ασθενειών χλοοτάπητα, η επιφανειακή απολύµανση πολλαπλασιαστικού υλικού κ.α. Πάντως η καθαυτό γεωργικές χρήσεις των ενώσεων υδράργυρου έχουν απαγορευθεί εφόσον δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπολείµµατα υδράργυρου στα τρόφιµα και στις κτηνοτροφές. 4

5 Οι ενώσεις του υδραργύρου που κυρίως χρησιµοποιούνται στις παραπάνω περιπτώσεις είναι ο διχλωριούχος υδράργυρος, (HgCl 2 ) και ο καλοµέλας (Ηg 2 Cl 2, υποχλωριούχος υδράργυρος) Οργανοµεταλλικά µυκητοκτόνα Οι ανόργανες ενώσεις των µετάλλων µε µυκητοτοξικές ιδιότητες έχουν το ελάττωµα να είναι και πολύ τοξικές για τα φυτά καθώς και για τον άνθρωπο και τα άλλα θερµόαιµα. Η εκτελεστική τοξικότητα και η δραστικότητα βελτιώνονται αν το µεταλλικό κατιόν συνδεθεί µε άτοµο άνθρακα οργανικής ρίζας σχηµατίζοντας έτσι µία οργανοµεταλλική ένωση. Το οργανικό µέρος του µορίου επίσης διευκολύνει πολλές φορές την πρόσληψη και διακίνηση του µετάλλου µέσα στους φυτικούς ιστούς προς τη θέση δράσης του. Έτσι ενώ ο ανόργανος κασσίτερος είναι σχεδόν ανενεργός βιολογικά, µερικές οργανικές ενώσεις του κασσίτερου είναι από τα πιο αποτελεσµατικά βιοκτόνα που έχουν γίνει γνωστά µέχρι σήµερα. Οργανοµεταλλικές ενώσεις του υδραργύρου έχουν χρησιµοποιηθεί για την προστασία σπόρων από µύκητες κ.α. Όµως τα οργανοϋδραγυρούχα έχουν απαγορευθεί στην Ελλάδα από το 1974, όπως και σε άλλες χώρες για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Ενώσεις του κασσιτέρου έχουν σηµαντικό ενδιαφέρον, και έτσι, µολονότι είναι τοξικά για τον άνθρωπο χρησιµοποιούνται σαν προστατευτικά µυκητοκτόνα. Στην Ελλάδα χρησιµοποιείται ο οξικός τριφαινυλοκασσίτερος (fentin acetate) για την καταπολέµηση του µύκητα Cercospora beticola στα τεύτλα. Σηµαντική µυκητοκτόνο δράση έχει επίσης και το υδροξείδιο του τριφαινυλοκασσίτερου (fentin hydroxide) Oργανικά προστατευτικά µυκητοκτόνα Η χρήση των ουσιών αυτών άρχισε µε την ανακάλυψη της οµάδας των διθειοκαρβαµιδικών, µετά τα µέσα της δεκαετίας του 1930.Τα οργανικά προστατευτικά µυκητοκτόνα δεν είναι φυτοτοξικά, έχουν µηδαµινή τοξικότητα για τα θερµόαιµα σε σχέση µε τα οργανοµεταλλικά και δεν είναι έµµονα στο περιβάλλον. Έχουν γενική τοξικότητα στο υποκυτταρικό επίπεδο, και έτσι δεν έχουν εκλεκτική δράση ιθειοκαρβαµιδικά Είναι ίσως η πιο σηµαντική οµάδα µυκητοκτόνων. Τα διθειοκαρβαµιδικά είναι παράγωγα του διθειοκαρβαµιδικού οξέος. Έχει µελετηθεί µεγάλος αριθµός ενώσεων του οξέος αυτού από τις οποίες 12 έχουν εφαρµοσθεί µε επιτυχία εναντίον µυκήτων. ιακρίνονται ανάλογα µε τη χηµική τους δοµή σε τρεις υποοµάδες: - ισουλφίδια του θειουράµ: thiram. - ιαλκυλοδιθειοκαρβαµιδικά: ferbam (δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα), ziram 5

6 -Μονοαλκυλοδιθειοκαρβαµιδικά: nabam (δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα), maneb, mancozeb, propineb. Mία περίληψη των χρήσεων των φυτοφαρµάκων αυτών, καθενός ξεχωριστά, θα δοθεί στο τέλος του κεφαλαίου των µυκητοκτόνων. Μολονότι τα διθειοκαρβαµιδικά είναι πολύ σηµαντικά για την καταπολέµηση ασθενειών των φυτών, ο τρόπος δράσης τους δεν είναι γνωστός στις λεπτοµέρειές του. Πιθανότατα δρουν σε περισσότερες από µία θέσεις στο εσωτερικό του κυττάρου του µύκητα. Φαίνεται ότι είναι απαραίτητη η παρουσία ιόντων βαρέων µετάλλων για να περάσει το µόριο του µυκητοκτόνου την πρωτοπλασµατική µεµβράνη. Όταν το µόριο βρεθεί µέσα στο κύτταρο υπάρχουν τρεις πιθανοί τρόποι δράσης: -αφαίρεση απαραίτητων µετάλλων από τα ένζυµα ή άλλα ζωτικά κυτταρικά συστατικά, -παρεµπόδιση ενζυµικής δράσης µετά από προσκόλληση του διθειοκαρβαµιδικού πάνω στο ένζυµο, -σχηµατισµός µικτών δισουλφιδίων µε σουλφυδρυλικές οµάδες των ενζύµων του κυττάρου. Ας σηµειωθεί ότι τα διθειοκαρβαµιδικά ίσως αναθεωρηθούν τοξικολογικά και αρθεί ή έγκριση κυκλοφορίας τους στο κοντινό µέλλον εξαιτίας της ουσίας ETU ( αιθυλενο-θείοουρία) που παράγεται κατά τη βιοµηχανική παρασκευή τους και υπάρχει σαν πρόσµειξη σε αυτά. Η ουσία αυτή, που επίσης παράγεται και κατά το µεταβολισµό τους, έχει καρκινογόνες ιδιότητες Κινόνες ρουν σαν παράγοντες αλκυλίωσης παρεµποδίζοντας ποικίλες διεργασίες στο εσωτερικό των κυττάρων. Κυριότερα µέλη της οµάδας είναι τα chloranil και dichlone,(που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα), και το dithianon. Eίναι αποτελεσµατικά εναντίον ποικίλων ασθενειών εκτός από τα ωίδια Captan και συγγενή µυκητοκτόνα Τα προστατευτικά αυτά µυκητοκτόνα έρχονται,από άποψη γεωργικής σηµασίας, αµέσως µετά τα διθειοκαρβαµιδικά. Είναι ετεροκυκλικές ενώσεις του αζώτου που χαρακτηρίζονται από ένα πολυαλογονωµένο αλκύλιο ενωµένο µε θείο. Στο αλκύλιο αυτό οφείλεται και η µυκητοτοξικότητα τους. Το captan ήταν το πρώτο που χρησιµοποιήθηκε από το 1952, στη γεωργική πράξη. Χρησιµοποιείται για πολλές ασθένειες των οπωροφόρων, του αµπελιού και των λαχανικών. Όµως δεν καταπολεµά τα ωίδια. Το folpet έχει παρόµοιες χρήσεις, κυρίως εναντίον περονοσπόρων. Τα µυκητοκτόνα της οµάδας αυτής δρουν πιθανότατα παρεµποδίζοντας την αναπνοή των κυττάρων των µυκήτων, µετά από αντίδραση µε ορισµένα κυτταρικά ένζυµα. 6

7 Πάντως η χρήση των τριών αυτών ενώσεων είναι πιθανό να µειωθεί στο µέλλον επειδή έχουν αποδειχθεί µεταλλαξιγόνα και τερατογόνα σε πολλούς οργανισµούς Αρωµατικοί υδρογονάνθρακες Περιλαµβάνουν παράγωγα των ανιλίνης, βενζολίου, διφαινυλίου και ναφθαλίνης. Μυκητοκτόνα αυτής της οµάδας είναι: - το εξαχλωροβενζόλιο (HCB ), δαυλιτοκτόνο στα σιτηρά, - τα πενταχλωροβενζόλιο (PCNB) και δινιτροανιλίνη (DCNA ), αποτελεσµατικά εναντίον µυκήτων Rhizoctonia, Sclerotinia, Botrytis και Sclerotium. - το chloroneb µυκητοκτόνο εδάφους και σπόρων και - τα διφαινύλιο (biphenyl) και ορθοφαινυλοφαινολικό νάτριο, που χρησιµοποιούνται εναντίον σήψεων καρπών των εσπεριδοειδών. Τα έξι αυτά µυκητοκτόνα έχουν υπαχθεί στην ίδια οµάδα επειδή συνδέονται µε διασταυρούµενη ανθεκτικότητα (cross resistance), δηλαδή αν ένας µύκητας αναπτύξει ανθεκτικότητα σε ένα από αυτά, είναι ανθεκτικός και στα άλλα. ρουν προκαλώντας θραύσεις χρωµατοσωµάτων. Όµως δεν αποκλείεται να επηρεάζουν και άλλες κυτταρικές διεργασίες. Πάντως, εξαιτίας της γενετικής τους δραστικότητας, πρέπει να χρησιµοποιούνται µε µεγάλη προσοχή. Άλλα µυκητοκτόνα της οµάδας των αρωµατικών υδρογονανθράκων είναι τα vinclozoline και iprodione, καθώς και τα binapacryl (στην Ελλάδα κυκλοφορούσε σαν ακαρεοκτόνο, αλλά αποσύρθηκε από τον παρασκευαστή οίκο για τοξικολογικούς λόγους) και dinocap (καλό ωιδιοκτόνο µε ακαρεοκτόνες ιδιότητες). Τα δύο τελευταία είναι παράγωγα φαινόλης Οργανικά διασυστηµατικά µυκητοκτόνα Για να χαρακτηρισθεί ένα γεωργικό φάρµακο κυριολεκτικά διασυστηµατικό θα πρέπει να µπορεί να κυκλοφορεί στο εσωτερικό όλων των κυττάρων του φυτού και να µπορεί να µεταφερθεί και προς τα πάνω (αποπλαστική κίνηση) ή και προς τα κάτω (συµπλαστική κίνηση) µέσα στο σώµα του φυτού. Η συµπλαστική κίνηση γίνεται µέσα στο πρωτόπλασµα των κυττάρων δια µέσου της κυτοπλασµατικής µεµβράνης µε ενεργό µεταφορά. Η αποπλαστική κίνηση γίνεται µέσα σε νεκρά κύτταρα, π.χ. τραχείες ή από τον ελεύθερο χώρο ανάµεσα στους πρωτοπλάστες γειτονικών κυττάρων. Συνήθως σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για µαζική ροή, από τις ρίζες προς τα φύλλα, νερού και ουσιών διαλυµένων σε αυτό. Ο αριθµός των χηµικών ουσιών που µπορούν να κινηθούν συµπλαστικά είναι µικρότερος από τον αριθµό των ουσιών που µπορούν να κινηθούν αποπλαστικά. Συµπλαστικά κινούνται κυρίως οι µεταβολίτες των φυτοφαρµάκων αλλά και µερικά δραστικά συστατικά φυτοφαρµάκων αυτούσια, πάρα πολλά από τα οποία είναι ζιζανιοκτόνα. 7

8 Τα µυκητοκτόνα που είναι σήµερα γνωστά σαν διασυστηµατικά κινούνται µέσα στο φυτό µόνο αποπλαστικά. Όταν εφαρµόζονται στην επιφάνεια του φύλλου µπαίνουν στο εσωτερικό του ελάσµατος αλλά σπάνια µετακινούνται προς το µίσχο και το υπόλοιπο φυτό. Χρησιµοποιούνται για εξουδετέρωση παθογόνων που έχουν εγκατασταθεί µέσα στο φυτικό ιστό, αλλά και για προστατευτική δράση. Αν εφαρµοστούν στο έδαφος απορροφούνται από το ριζικό σύστηµα και τελικά τείνουν να συγκεντρωθούν στα άκρα των φύλλων χωρίς µεγάλη πιθανότητα ανακατανοµής στο φυτό. Όπως είναι φυσικό, φυτικά όργανα µε µικρή διαπνοή, όπως π.χ. οι καρποί, δέχονται πολύ µικρή ποσότητα από ένα τέτοιο γεωργικό φάρµακο, εκτός εάν αυτό εφαρµοσθεί απευθείας στο εξωτερικό των οργάνων. Πάντως, ενώ δεν υπάρχουν πραγµατικά διασυστηµατικά µυκητοκτόνα µε συµπλαστική κίνηση για εφαρµογή στη γεωργική πράξη, η χρησιµοποίηση ουσιών µε αποπλαστική κίνηση έχει βελτιώσει σηµαντικά την καταπολέµηση ασθενειών των φυτών. Έτσι: - Παθογόνα που βρίσκονται στο εσωτερικό σπόρων µπορούν τώρα να καταπολεµηθούν εύκολα - Το παθογόνο µπορεί να θανατωθεί ή να παρεµποδιστεί, όχι µόνο πριν αλλά και αρκετά µετά τη µόλυνση, πράγµα που επιτρέπει µεγαλύτερη άνεση στον καθορισµό του τρόπου επέµβασης. - Υπάρχει µικρότερη ανάγκη για πλήρη κάλυψη όλης της ευπρόσβλητης φυτικής επιφάνειας εφόσον ένα µέρος του φυτοφαρµάκου εισέρχεται στους ιστούς του φυτού και µεταφέρεται, όπως π.χ. στην αντίθετη πλευρά του φύλλου (translaminar action), στη νέα βλάστηση κ.α. - Μπορούν να προστατευθούν τα υπέργεια τµήµατα φυτών µε προσθήκη φαρµάκου στις ρίζες ή στο σπόρο, όπως π.χ. για την καταπολέµηση ωιδίων ετήσιων φυτών. Πάντως η ανακάλυψη µυκητοκτόνων µε ικανότητα συµπλαστικής κίνησης θα έδινε τη δυνατότητα ανακατανοµής µέσα στο φυτό, µε συνέπεια τη δυνατότητα συγκέντρωσης σε αγγειώδεις δεσµίδες και ρίζες. Έτσι θα ήταν δυνατή η καταπολέµηση αδρoµυκώσεων και σηψηρριζιών. Τα διασυστηµατικά µυκητοκτόνα διακρίνονται στις οµάδες που ακολουθούν Καρβοξαµιδικά (ή οξαθεϊνες) Είναι εξειδικευµένοι παρεµποδιστές του ενζυµικού συµπλόκου της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος, που βρίσκεται στην εσωτερική µεµβράνη των µιτοχονδρίων. Τα δύο γνωστότερα µυκητοκτόνα της οµάδας αυτής είναι τα carboxin και oxycarboxin. Ανακαλύφθηκαν το 1966 από τούς Von Scmeling και Kulka.Εµφανίζουν µεγάλη εξειδίκευση εναντίον βασιδιοµυκήτων, όπως σκωριάσεις, άνθρακες, δαυλίτης και Rhizoctonia solani Βενζιµιδαζολικά 8

9 Είναι τα παράγωγα της βενζιµιδαζόλης (benzimidazole). Το πιο γνωστό µυκητοκτόνο της οµάδας αυτής είναι το benomyl. Ανακαλύφθηκε το 1963 από τους Delp και Kloping. Αµέσως µετά την ανακάλυψή του σχηµατίσθηκε η εντύπωση ότι είχε αρχίσει µια νέα εποχή στη χηµική καταπολέµηση των ασθενειών των φυτών. Πραγµατικά το µυκητοκτόνο αυτό: - δρα σε πολύ µικρές συγκεντρώσεις (π.χ. 0,1 ppm), - καταπολεµά τις κυριότερες µυκητολογικές ασθένειες (µε κύρια εξαίρεση αυτές που οφείλονται σε ωοµύκητες), - έχει στειρωτική δράση στα θηλυκά των τετρανύχων, - είναι διασυστηµατικό, - έχει µεγάλη διάρκεια δράσης στο εσωτερικό του φυτού, και - έχει µηδαµινή φυτοτοξικότητα και οξεία τοξικότητα για τα θερµόαιµα. Σχεδόν είκοσι χρόνια από την ανακάλυψη του το benomyl συνεχίζει να είναι ένα σηµαντικό µυκητοκτόνο, αλλά όµως η γενική εικόνα του εµφανίζεται λιγότερο αισιόδοξη από ότι αµέσως µετά την ανακάλυψή του, για δύο λόγους: - Την ευκολία µε την οποία οι ευαίσθητοι µύκητες αναπτύσσουν ανθεκτικά στελέχη στον αγρό, µετά από µεταλλαγές, στα βενζιµιδαζολικά µυκητοκτόνα, και - Τη γενετική ενεργότητα (genetic activity) των βενζιµιδαζολικών µυκητοκτόνων που θα αναφερθεί λεπτοµερέστερα παρακάτω. Το benomyl σε υδατικό διάλυµα µετατρέπεται γρήγορα στο µεθυλεστέρα του βενζιµιδαζολοκαρβαµιδικού οξέος (MBC). Η ουσία αυτή είναι και το ενεργό συστατικό, στις περισσότερες τουλάχιστον περιπτώσεις. Το MBC έχει κυκλοφορήσει και το ίδιο σαν γεωργικό µυκητοκτόνο µε το όνοµα carbendazim. Χρησιµοποιείται όπως και το benomyl. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι σε εστέρες του παραπάνω οξέος µετατρέπονται και τα διασυστηµατικά µυκητοκτόνα της οµάδας του θειοφανικού οξέος που είχαν ανακαλυφθεί ανεξάρτητα από τα βενζιµιδαζολικά. Έτσι, το thiophanate methyl µετατρέπεται σε MBC. Τώρα λοιπόν τα µυκητοκτόνα της οµάδας του θειοφανικού οξέος, που αρχικά εξεταζόταν ανεξάρτητα, έχουν υπαχθεί στα βενζιµιδαζολικά. Πάντως στα βενζιµιδαζολικά υπάγονται και άλλα µυκητοκτόνα που δεν µετατρέπονται σε MBC, όπως π.χ. το thiabendazole, που αρχικά είχε εισαχθεί σαν ανθελµινθικό. Ο µηχανισµός µυκητοτοξικής δράσης των βενζιµιδαζολικών είναι αρκετά γνωστός. Έχουν επίδραση στη µιτωτική πυρηνοτοµία των µυκήτων. Το MBC παρεµποδίζει τον σχηµατισµό των µικροσωληνίσκων της µιτωτικής ατράκτου (spindle), αποκλείοντας έτσι τον κανονικό αποχωρισµό των θυγατρικών χρωµατοσωµάτων. Κάτω από οµαλές συνθήκες οι µικροσωληνίσκοι σχηµατίζονται µε πολυµερισµό υποµονάδων πρωτεΐνης (tubulin). Όµως το MBC προσκολλάται στις υποµονάδες αυτές, εµποδίζοντας έτσι τον πολυµερισµό και το σχηµατισµό ατράκτου και, κατά συνέπεια, και την ανάπτυξη του µύκητα. Μολονότι η χηµική συγγένεια (affinity) του MBC για την tubulin ευαίσθητων µυκήτων είναι πολύ µεγαλύτερη από ότι για την tubulin άλλων οργανισµών, έχουν 9

10 παρατηρηθεί µιτωτικές ανωµαλίες και σε κύτταρα ανώτερων φυτών και ζώων που οφείλονται σε επίδραση του MBC. Επίσης εργασίες µε βακτήρια έχουν αποδείξει ότι το benomyl, και πιθανότατα και τα άλλα βενζιµιδαζολικά, προκαλεί και γονικές µεταλλαγές (gene mutations), επειδή µπορεί να ενσωµατωθεί στο DNA, σαν ανάλογο πουρίνης, και να προκαλέσει λανθασµένη επισκευή (misrepair). Μετά από αυτά είναι προφανές ότι η χρήση των βενζιµιδαζολικών πρέπει να γίνεται µε εξαιρετική προσοχή Πυριµιδινικά Τα πιο σηµαντικά µυκητοκτόνα παράγωγα της πυριµιδίνης είναι τα ethirimol, dimethirimol και bupirimate. Είναι εξειδικευµένα ωιδιοκτόνα και δρουν προστατευτικά και θεραπευτικά. Το ethirimol είναι πολύ αποτελεσµατικό εναντίον του ωιδίου των σιτηρών. Με επίπαση των σπόρων προστατεύεται το φυτό για ένα µεγάλο µέρος της καλλιεργητικής περιόδου. Το dimethirimol χρησιµοποιείται κυρίως εναντίον του ωιδίου των κολοκυνθοειδών. Ριζοπότισµα των φυτών εξασφαλίζει προστασία για πολλές εβδοµάδες. Πάντως σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν εµφανισθεί ανθεκτικά στελέχη ωιδίων µε συνέπεια τη µείωση της αποτελεσµατικότητά του. Το bupirimate είναι αποτελεσµατικό εναντίον ωιδίων της µηλιάς και των καλλωπιστικών. Είναι το µόνο από τα τρία που κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Ο µηχανισµός δράσης των πυριµιδινικών δεν είναι γνωστός. Η µελέτη του δυσχεραίνεται εξαιτίας της εξειδίκευσης των φυτοφαρµάκων αυτών εναντίον µυκήτων που είναι υποχρεωτικά παράσιτα και δεν προσφέρονται για βιοχηµική µελέτη. Πάντως σύµφωνα µε πρόσφατη εργασία στο θέµα αυτό η µυκητοτοξικότητα του ethirimol φαίνεται ότι έχει σχέση µε την παρεµπόδιση της βιοσυνθέσεως RNA Παρεµποδιστές βιοσύνθεσης εργοστερόλης. Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει τα ακόλουθα µυκητοκτόνα: Triforine. Είναι αποτελεσµατικό για την καταπολέµηση ωιδίων, σκωριάσεων και ανθρακώσεων. Επίσης καταπολεµά τα φουζικλάδια της µηλιάς και της αχλαδιάς, την καστανή σήψη των οπωροφόρων και το Cladosporium cucumerinum των κολοκυνθοειδών. Triadimefon. Είναι ευρέως φάσµατος διασυστηµατικό που συνιστάται για την καταπολέµηση ωιδίων, σκωριάσεων και ελµινθοσποριώσεων. εν κυκλοφορεί. Imazalil. Είναι πολύ αποτελεσµατικό εναντίον µυκήτων του γένους Penicillium, που κάνουν σήψεις στους καρπούς και ιδιαίτερα στα εσπεριδοειδή. Χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις που οι µύκητες αυτοί έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα στα µυκητοκτόνα της οµάδας των αρωµατικών υδρογονανθράκων (διφαινύλιο) και στα βενζιµιδαζολικά Μορφολινικά 10

11 Ο µηχανισµός δράσης τους δεν έχει ακόµα διευκρινισθεί. Ίσως έχουν επίδραση στην πρωτεϊνική σύνθεση, την αναπνοή ή και τη σύνθεση στερολών. Περιλαµβάνουν δύο αξιόλογα µυκητοκτόνα, το dodemorph, που δρα εναντίον των ωιδίων και σκωριάσεων των καλλωπιστικών (δεν κυκλοφορεί), και το tridemorph, επίσης ωιδιοκτόνο Οργανοφωσφορικά Όπως έχει αναφερθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο, πολυάριθµες οργανοφωσφορικές ενώσεις χρησιµοποιούνται σαν εντοµοκτόνα. Ένας µικρός µόνο αριθµός τέτοιων ενώσεων έχει αντιµυκωτική δράση. Αξιόλογα οργανοφωσφορικά µυκητοκτόνα (υπό περιορισµό χρήσης) είναι: Ditalimfos. Για φουζικλάδια και ωίδια. εν έχει διασυστηµατική δράση. Pyrazophos. Είναι κυρίως ωιδιοκτόνο, διασυστηµατικό. Φαίνεται ότι η δράση του έχει σχέση µε την αναπνοή των µυκήτων Αντιβιοτικά Είναι οργανικές ενώσεις πολύπλοκης χηµικής δοµής που παράγονται από µικροοργανισµούς και είναι τοξικές σε χαµηλές σχετικά συγκεντρώσεις σε άλλους µικροοργανισµούς. Πολλά αντιβιοτικά παράγονται σήµερα µε σύνθεση για χρήση σε εµπορική κλίµακα. Αν και πολλά αντιβιοτικά ήταν αποτελεσµατικά στην καταπολέµηση ασθενειών των φυτών σε πειραµατική κλίµακα, λίγα από αυτά χρησιµοποιούνται σήµερα στη γεωργική πράξη επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις η τιµή τους είναι ψηλότερη από των συνθετικών φυτοφαρµάκων. Άλλωστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. υπάρχουν αντιρρήσεις σχετικά µε την πλατειά χρήση τους για λόγους δηµόσιας υγείας. Τα αντιβιοτικά έχουν κατά κανόνα διασυστηµατική δράση. Ανάλογα µε την αποτελεσµατικότητα τους για την καταπολέµηση βακτηρίων ή µυκήτων διακρίνονται σε αντιβακτηριακά και αντιµυκωτικά Αντιβακτηριακά Υπάρχουν πολλές ουσίες που έχουν δράση εναντίον φυτοπαθογόνων βακτηρίων, αλλά στη γεωργική πράξη χρησιµοποιούνται µόνο η στρεπτοµυκίνη και τετρακυκλίνες. Η στρεπτοµυκίνη παράγεται από το µύκητα Streptomyces griseus και είναι αποτελεσµατική εναντίον µεγάλου αριθµού βακτηρίων, θετικών και αρνητικών κατά Gram. Χρησιµοποιείται για ψεκασµούς εναντίον παθογόνων των υπεργείων οργάνων, για ριζοπότισµα και για προστασία πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως τεµαχισµένων κονδύλων πατάτας πριν από τη φύτευση. Είναι αποτελεσµατική εναντίον της βακτηριακής κηλίδωσης και της κορυνοβακτηρίωσης της τοµάτας, της βακτηριακής κηλίδωσης του καπνού, της βακτηρίωσης των εσπεριδοειδών κ.α. Στα βακτήρια δρα µε παρεµπόδιση της πρωτεϊνικής σύνθεσης. Η στρεπτοµυκίνη δεν συνδυάζεται µε αλκαλικές ουσίες. 11

12 Οι τετρακυκλίνες, όπως η τερραµυκίνη και η χρυσοµυκίνη, παράγονται επίσης από είδη του γένους Streptomyces και έχουν δράση εναντίον φυτοπαθογόνων βακτηρίων, αλλά χρησιµοποιούνται περισσότερο για την καταπολέµηση µυκοπλασµάτων. Όπως και η στρεπτοµυκίνη, δρουν στην πρωτεϊνική σύνθεση των βακτηρίων αλλά έχουν διαφορές ως προς τον τρόπο παρεµπόδισης Αντιµυκωτικά Πολλά αντιβιοτικά που έχουν δράση σε ευκαρυωτικούς οργανισµούς είναι τοξικά και για φυτοπαθογόνους µύκητες. Όµως η χρήση αντιβιοτικών για καταπολέµηση ασθενειών των γεωργικών καλλιεργειών είναι παγκόσµια πολύ µικρή µε εξαίρεση την καταπολέµηση ασθενειών του ρυζιού στην Ιαπωνία που πραγµατοποιείται κατά ένα σηµαντικό µέρος µε αντιβιοτικά. Στην Ελλάδα κυκλοφορεί η kasugamycin που παράγεται από το µύκητα Streptomyces kasugaensis. Έχει ειδική δράση εναντίον της πιρικουλάριας του ρυζιού (Piricularia oryzae), καθώς και εναντίον του φουζικλάδιου της µηλιάς, ειδών των γενών Septoria και Cladosporium, και της κερκόσπορας των σακχαροτεύτλων (Cercospora beticola). Επίσης δρα εναντίον βακτηρίων των ειδών Erwinia, Pseudomonas και Xanthomonas που προσβάλλουν λαχανικά, το ρύζι και εσπεριδοειδή. Η kasugamycin δεν είναι ιδιαίτερα εκλεκτική ουσία επειδή παρεµβαίνει στην πρωτεϊνική σύνθεση των µυκήτων αλλά και των ανωτέρων φυτών. Άλλα αντιβιοτικά µε αντιµυκωτική δράση είναι το κυκλοεξιµίδιο (Actidione), που όπως και η kasugamycin δεν είναι εκλεκτικό για τα ανώτερα φυτά, και οι πολυοξίνες, που καταπολεµούν ευρύ φάσµα µυκήτων παρεµποδίζοντας τη σύνθεση χιτίνης Περιληπτική περιγραφή των κυριότερων µυκητοκτόνων Ο κατάλογος αυτός δεν είναι πλήρης σε σχέση µε τα δραστικά συστατικά που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τις χρήσεις και τις προφυλάξεις, εφόσον µε αποφάσεις του Ανώτατου Συµβουλίου Εγκρίσεων Γεωργικών Φαρµάκων συνεχώς προστίθενται ή/και αφαιρούνται ουσίες, χρήσεις κλπ. Έτσι ότι περιλαµβάνεται σε αυτό τον κατάλογο, όπως και σε κάθε περίπτωση σε αυτές τις Φοιτητικές Σηµειώσεις, έχει µόνο σκοπό µια πρώτη ενηµέρωση των φοιτητών και σε καµιά περίπτωση δεν έχει θέση συστάσεων. Πριν από κάθε εφαρµογή ο χρήστης θα πρέπει να συµβουλεύεται την ετικέτα. Ο συγγραφέας αυτών των Σηµειώσεων και το ΤΕΙ Κρήτης δεν φέρουν ευθύνη σε περίπτωση ζηµιών από χρήση φυτοφαρµάκων εφόσον σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνονται µόνο εγκεκριµένες χρήσεις, για τις οποίες η κύρια πηγή πληροφοριών πρέπει να είναι η ετικέτα του σκευάσµατος. benomyl. ιασυστηµατικό µυκητοκτόνο µε δευτερεύουσα ακαρεοκτόνο δράση. Η διασυστηµατική του δράση σε πολλές περιπτώσεις βελτιώνεται από επιφανειοδραστικούς παράγοντες. Καταπολεµά ευρύ φάσµα ασθενειών σε καλλιέργειες οπωροφόρων, ακρόδρυων, λαχανικών και µανιταριών, στη µεγάλη καλλιέργεια και στα καλλωπιστικά, καθώς και µετασυλλεκτικές ασθένειες φρούτων και λαχανικών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι: Botrytis σε αγγουριά, µαρούλι, κρεµµύδι, σέλινο, καρότο, τοµάτα, φασόλια, φράουλα, φυτά σε γλάστρες, ωίδια στη µηλιά, αχλαδιά, φράουλα, αγγούρι, υπαίθρια τριανταφυλλιά, 12

13 φυτά σε γλάστρες, Gloeosporium, Nectria και Sclerotinia στη µηλιά, φουζικλάδιο σε µηλιά και αχλαδιά Verticillium στις φράουλες, Fusarium και Verticillium σε τοµάτα σήψεις ριζών και στελέχους στο αγγούρι. Βορδιγάλιος πολτός. (Bordeaux mixture, bouillie bordelaise). Προστατευτικό µυκητοκτόνο φυλλώµατος. Η χρήση του έχει περιορισµούς φυτοτοξικότητας (βλ. αρχή αυτού του κεφαλαίου). Οι κυριότερες χρήσεις του περιλαµβάνουν την καταπολέµηση των Phytophthora infestans στην πατάτα και Venturia inaequalis στη µηλιά. bupirimate. ιασυστηµατικό µυκητοκτόνο που απορροφάται από τα φύλλα. Έχει προστατευτική και θεραπευτική δράση. Έχει ειδική εκλεκτική δράση στα ωίδια και ειδικά της µηλιάς, του αγγουριού και της τριανταφυλλιάς στο θερµοκήπιο. Η ειδική δράση του το κάνει κατάλληλο για προγράµµατα ολοκληρωµένης καταπολέµησης. bitertanol. Αποτελεσµατικό µυκητοκτόνο φυλλώµατος µε προστατευτική θεραπευτική και εξολοθρευτική δράση. Καταπολεµά ασθένειες των οπωροφόρων (Venturia και Sclerotinia) και ακρόδρυων των λαχανικών, των καλλωπιστικών, της αραχίδας, της σόγιας και της µπανάνας. Συνιστάται η χρήση βρέξιµης σκόνης για τη δενδροκοµία και γαλακτωµατοποιήσιµου σκευάσµατος για άλλες χρήσεις. captan. Θεραπευτικό µυκητοκτόνο φυλλώµατος. Καταπολεµά ευρύ φάσµα ασθενειών σε οπωροφόρα, ακρόδρυα, καλλωπιστικά, λαχανικά και αµπέλι, όπως π.χ. το φουζικλάδιο της µηλιάς και της αχλαδιάς, ωίδια, σήψεις στελέχους τοµάτας κ.α. εν πρέπει να συνδυάζεται µε πολτούς ορυκτελαίων. Χρησιµοποιείται επίσης εναντίον τήξεων νεαρών φυτών µε προστασία σπόρων, εµβάπτιση φυτωρίων ή ψεκασµό. carbendazim. ιασυστηµατικό µυκητοκτόνο φυλλώµατος και εδάφους. Απορροφάται από τις ρίζες και τους πράσινους ιστούς. Καταπολεµά Ασκοµύκητες, Βασιδιοµύκητες κ.α. σε σακχαρότευτλα, οπωροφόρα, αµπέλι, καλλωπιστικά, λαχανικά, σιτηρά, ρύζι και βαµβάκι. carboxin. ιασυστηµατικό µυκητοκτόνο. Προστατευτικό σπόρων σιτηρών, καθώς και για την καταπολέµηση ασθενειών φυταρίων στα σιτηρά, βαµβάκι, αραχίδα, σόγια, λαχανικά κ.α. chinomethionate (ή quinomethionate). Μη διασυστηµατικό µυκητοκτόνο και ακαρεοκτόνο. Καταπολεµά ωίδια και τετράνυχους σε οπωροφόρα, φράουλες, κολοκυνθοειδή και άλλα λαχανικά, και σε καλλωπιστικά στο θερµοκήπιο και στο ύπαιθρο. Είναι φυτοτοξικό σε ορισµένες ποικιλίες µηλιάς, αχλαδιάς, τριανταφυλλιάς και άλλων καλλωπιστικών. chlorothalonil. Μυκητοκτόνο φυλλώµατος. Καταπολεµά ασθένειες των πατατών, σταυρανθών, σιτηρών, µηλιάς, αχλαδιάς, καρότου, σέλινου, καρπουζιού, αµπελιού, τοµάτας, αγγουριού, πιπεριάς, κρεµµυδιού, πράσων, αραχίδας, καλλωπιστικών (Botrytis), µανιταριών. Καταπολεµά αποτελεσµατικά τον περονόσπορο της πατάτας, και ωίδια. copper oxychloride. (οξυχλωριούχος χαλκός). Προστατευτικό µυκητοκτόνο. Καταπολεµά µύκητες Phytophthora, Pseudoperonospora κ.α. Χρησιµοποιείται στην πατάτα, τεύτλα, αµπέλι, οπωροφόρα, ελιά, τοµάτα, κ.α. Κατά την εφαρµογή του εναντίον του φουζικλάδιου µπορεί να προκαλέσει σκωριόχρωση (russetting) στους καρπούς πολλών ποικιλιών µηλιάς. copper sulphate. (θειικός χαλκός). Γενικό µυκητοκτόνο µε κοχλιο-λειµακοκτόνο δράση. Χρησιµοποιείται στην παρασκευή του βορδιγάλιου πολτού (βλ. παραπάνω). Καταπολεµά 13

14 φύκη και υδροχαρή ζιζάνια σε πόσιµα νερά. Είναι φυτοτοξικό σε µεγάλες συγκεντρώσεις. Παλιότερα χρησιµοποιήθηκε σαν εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο. copper oxide. (cuprous oxide, οξείδιο του χαλκού). Προστατευτικό µυκητοκτόνο µε κύριες χρήσεις στην προστασία σπόρων, καθώς και εναντίον περονοσπόρων, ωιδίων και σκωριάσεων. εν είναι φυτοτοξικό εκτός από τα σταυρανθή και τις ευαίσθητες στο χαλκό ποικιλίες κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες. dichlofluanid. Προστατευτικό και θεραπευτικό µυκητοκτόνο. Έχει δευτερεύουσα δράση στους τετράνυχους αλλά όχι στα αρπακτικά τους, όπως το Phytoseiulus persimilis που χρησιµοποιείται στη βιολογική καταπολέµηση του Tetranychus urticae στα θερµοκήπια. Χρησιµοποιείται εναντίον µυκήτων Botrytis σε φράουλες κ.α., Venturia σε µηλιά και αχλαδιά. Έχει κάποια δράση στα ωίδια. Επίσης χρησιµοποιείται στο αµπέλι, στο µαρούλι, στα κρεµµύδια, στα καλλωπιστικά και στο θερµοκήπιο στις τοµάτες. Φυτοτοξικότητα έχει παρατηρηθεί σε µερικά ακρόδρυα και σε καλλωπιστικά. dicyclidine. (Βλέπε procymidone). dinocap. Μυκητοκτόνο επαφής και µη διασυστηµατικό ακαρεοκτόνο (βλέπε και Ακαρεοκτόνα). Καταπολεµά ωίδια στα οπωροφόρα, αµπέλι, καλλωπιστικά (γαρύφαλλα, χρυσάνθεµα, τριαντάφυλλα), λαχανικά (αγγούρι, λαχανάκια Βρυξελλών) και στις φράουλες. Επίσης χρησιµοποιείται σαν προστατευτικό σπόρων. dithianon. Προστατευτικό µυκητοκτόνο, αποτελεσµατικό εναντίον ασθενειών φυλλώµατος µηλοειδών και ακρόδρυων (Venturia, Monilia, Taphrina κ.α.). εν καταπολεµά τα ωίδια. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο αµπέλι (περονόσπορος), στα εσπεριδοειδή (Phomopsis citri), στη φράουλα κ.α. dodine. Προστατευτικό µυκητοκτόνο για την καταπολέµηση πολυάριθµων ασθενειών στα οπωροφόρα, ακρόδρυα, λαχανικά και καλλωπιστικά, όπως π.χ. φουζάριο στα γαρύφαλλα, ωίδια στα κρεµµύδια κ.α. Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, δαµασκηνιά και αµπέλι. Σε µεγάλες δόσεις µπορεί να είναι φυτοτοξικό σε µηλιές Golden Delicious. Επίσης είναι ελαφρά φυτοτοξικό για λαχανικά και ανθοκοµικά. fenarimol. Μυκητοκτόνο φυλλώµατος µε προστατευτική, θεραπευτική και εξολοθρευτική δράση. Παρεµποδίζει στη βιοσύνθεση της εργοστερόλης και παρεµβαίνει στη διαίρεση των σπορίων. Καταπολεµά ωίδια και άλλες ασθένειες στη µηλιά, αµπέλι, κολοκυνθοειδή, τριανταφυλλιά, γρασίδι κ.α. fentin acetate. Μη διασυστηµατικό µυκητοκτόνο φυλλώµατος µε δευτερεύουσα δράση σε φύκη. Έχει επίσης µικρή κοχλιο-λειµακοκτόνο δράση. Καταπολεµά µύκητες Phytophthora (πατάτα), Cercospora (τεύτλα, αραχίδα), Septoria. folpet. Προστατευτικό µυκητοκτόνο φυλλώµατος. Καταπολεµά το φουζικλάδιο της µηλιάς, το ωίδιο και άλλες ασθένειες της τριανταφυλλιάς κ.α. Επίσης χρησιµοποιείται σε άλλα οπωροφόρα και καλλωπιστικά, σε ανθοκοµικά, λαχανικά, για προστασία σπόρων και στο έδαφος σπορείων, καθώς και σε χρώµατα, πλαστικά και προστασία εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών κτιρίων. fosetyl. ιασυστηµατικό µυκητοκτόνο µε ταχεία απορρόφηση, κυρίως από τα φύλλα, και µετακίνηση από τους ξυλώδεις και φλοιώδεις ιστούς προς τα πάνω και προς τα κάτω. Πολύ 14

15 αποτελεσµατικό εναντίον Φυκοµυκήτων. Χρησιµοποιείται στο µαρούλι, στα φυτώρια, και σε καλλωπιστικά στο θερµοκήπιο. 8-hydroxyquinoline sulphate. Μυκητοκτόνο για την παρεµπόδιση ανάπτυξης του Botrytis cinerea στον εµβολιασµό του αµπελιού στις κληµατίδες κατά την αποθήκευση. Το ξύλο εµβαπτίζεται για 12 ώρες στο διάλυµα.. Επίσης χρησιµοποιείται σαν απολυµαντικό στη δενδροκοµία αλλά και σαν αντισηπτικό στην Ιατρική. imazalil. ιασυστηµατικό µυκητοκτόνο που παρεµποδίζει τη βιοσύνθεση εργοστερόλης. Καταπολεµά ευρύ φάσµα µυκήτων που προκαλούν ασθένειες σε οπωροφόρα, λαχανικά και καλλωπιστικά, όπως π.χ. ωίδια σε αγγουριά και τριανταφυλλιά. Επίσης χρησιµοποιείται σαν προστατευτικό σπόρων στα σιτηρά και για την καταπολέµηση, µετά από εµβάπτιση, σήψεων της αποθήκης σε καρπούς εσπεριδοειδών, µπανάνας και άλλα φρούτα. iprodione. Προστατευτικό µυκητοκτόνο επαφής µε ευρύ φάσµα δράσης. Παρεµποδίζει τη βλάστηση των σπορίων και την ανάπτυξη του µυκηλίου. Ιδιαίτερα αποτελεσµατικό εναντίον µυκήτων Botrytis, Monilia και Sclerotium. Είναι επίσης αποτελεσµατικό εναντίον πολλών ειδών µεταξύ των οποίων οι Alternaria Corticium, Fusarium, Helminthosporium, Typhula, Rhizoctonia κ.α. Χρησιµοποιείται κυρίως σε σιτηρά, οπωροφόρα, λαχανικά και καλλωπιστικά, και γρασίδι. kasugamycin. (Βλέπε κεφάλαιο Μυκητοκτόνα ) mancozeb. Προστατευτικό µυκητοκτόνο φυλλώµατος, µε δευτερεύουσα ακαρεοκτόνο δράση. Καταπολεµά ευρύ φάσµα ασθενειών όπως τον περονόσπορο της πατάτας, το φουζικλάδιο στα µηλοειδή, τη σκωρίαση της τριανταφυλλιάς. Χρησιµοποιείται στη µηλιά, αχλαδιά, σιτηρά, βαµβάκι, µαρούλι, αραβόσιτο, αραχίδα, πατάτες, σόργο, καλλωπιστικά, καπνό, αµπέλι, µανιτάρια και δασικά. Επίσης χρησιµοποιείται σαν προστατευτικό σπόρων. Συνδυάζεται µε διασυστηµατικά µυκητοκτόνα για παράταση της προστασίας. maneb. Προστατευτικό µυκητοκτόνο φυλλώµατος. Χρησιµοποιείται σαν ψεκασµός, σκόνη επιπάσεως ή απολυµαντικό σπόρων εναντίον πληθώρας ασθενειών στη µεγάλη καλλιέργεια, οπωροφόρα, ακρόδρυα, λαχανικά, καλλωπιστικά και γρασίδι. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό εναντίον του περονόσπορου της τοµάτας και της πατάτας και των ωιδίων του αµπελιού και του µαρουλιού. Μερικές ποικιλίες µηλιάς, κερασιάς και κολοκυθιάς είναι ευαίσθητες. Χρησιµοποιείται και σε συνδυασµό µε άλλα µυκητοκτόνα για παράταση της προστασίας τους στα φυτά. metalaxyl. ιασυστηµατικό µυκητοκτόνο µε προστατευτική και θεραπευτική δράση. Απορροφάται από τα φύλλα, τα στελέχη και τις ρίζες. Παρεµποδιστής της πρωτεϊνικής σύνθεσης στους µύκητες. Καταπολεµά µύκητες Peronosporales που το µόλυσµά τους µεταφέρεται από το έδαφος ή από τον αέρα. Ψεκασµοί φυλλώµατος µε συνδυασµούς metalaxyl µε άλλα συµβατικά προστατευτικά µυκητοκτόνα καταπολεµούν τους περονόσπορους στον καπνό, το αµπέλι και τις πατάτες. Το metalaxyl µόνο του σε εφαρµογές εδάφους χρησιµοποιείται εναντίον µυκήτων εδάφους που προκαλούν ασθένειες των ριζών και του λαιµού σε καλλιέργειες όπως τα εσπεριδοειδή. Η ίδια µέθοδος χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση µολύνσεων περονόσπορου σε καπνοσπορεία. Σαν προστατευτικό σπόρων το metalaxyl καταπολεµά ασθένειες στον αραβόσιτο, σόργο, µπιζέλια και ηλίανθο, καθώς και τήξεις σε διάφορες καλλιέργειες. 15

16 metiram. Προστατευτικό µυκητοκτόνο φυλλώµατος. Καταπολεµά ασθένειες της µηλιάς, του βαµβακιού, της αραχίδας, του ασπάραγγου, της πατάτας, του αραβόσιτου, καλλωπιστικών και λαχανικών. oxycarboxin. Μυκητοκτόνο µε διασυστηµατική και θεραπευτική δράση. Χρησιµοποιείται για την καταπολέµηση σκωριάσεων σε σιτηρά, λαχανικά και καλλωπιστικά (γαριφαλιά, γεράνια κ.α.). οξυκινολεϊνικός χαλκός. (copper β-hydroxyquinolate, copper oxine). Απολυµαντικό σπόρων εναντίον πολλών ασθενειών, όπως οι δαυλίτες, οι φουζαριώσεις, οι σεπτοριώσεις, οι άνθρακες (γυµνός και κεκαλυµµένος του κριθαριού), οι τήξεις σπορίων κ.α., σε σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτο, τεύτλα, σίκαλη, κηπευτικά, αραχίδα, φασόλια, αρακά, βρώµη. procymidone. Προστατευτικό και θεραπευτικό µυκητοκτόνο µε µέτρια διασυστηµατική δράση. Απορροφάται από τις ρίζες και µετακινείται προς τα φύλλα και τα άνθη. Παρεµποδίζει τη σύνθεση τριγλυκεριδίων στους µύκητες. Έχει µεγάλη υπολειµµατική διάρκεια. Καταπολεµά µύκητες Botrytis, Monilia, Cochliobolus, Helminthosporium και Sclerotinia σε φυτά µεγάλης καλλιέργειας, οπωροφόρα, ακρόδρυα, φράουλες, πατάτες, µαρούλια, κρεµµύδια και αγγούρια στο θερµοκήπιο και στο ύπαιθρο. Επίσης χρησιµοποιείται στο αµπέλι και τα καλλωπιστικά (τουλίπες, γλαδιόλες). Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και για σήψεις κατά την αποθήκευση φρούτων και λαχανικών. propamocarb (hydrochloride). ιασυστηµατικό µυκητοκτόνο εδάφους για προληπτικές εφαρµογές. Απορροφάται από τις ρίζες και µετακινείται προς τα πάνω. Έχει ειδική δράση εναντίον φυκοµυκήτων, που περιλαµβάνουν τα γένη Aphanomyces, Peronospora, Phytophthora, Pseudoperonospora και Pythium. Χρησιµοποιείται µε εµβάπτιση, για βολβούς και κονδύλους, καθώς και σαν προστατευτικό σπόρων. Έχει εφαρµογή σε καλλωπιστικά εναντίον Pythium και Phytophthora, στο γρασίδι εναντίον Pythium, στο µαρούλι εναντίον του περονόσπορου και σε τοµάτες και αγγουριές στο θερµοκήπιο εναντίον σήψεων του στελέχους. propineb. Προστατευτικό µυκητοκτόνο φυλλώµατος µε µεγάλη υπολειµµατική διάρκεια. Έχει και δευτερεύουσα ακαρεοκτόνο δράση. Καταπολεµά τον περονόσπορο στην πατάτα, την τοµάτα και το αµπέλι και το φουζικλάδιο της µηλιάς. Έχει µέτρια δράση και στα ωίδια. streptomycin sulphate. (βλέπε Μυκητοκτόνα, ). sulphur (θείο). (βλέπε Μυκητοκτόνα, και Ακαρεοκτόνα, 5.3). thiοphanate methyl. ιασυστηµατικό µυκητοκτόνο µε προληπτική και θεραπευτική δράση. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες. Καταπολεµά ασθένειες στα φασόλια (Botrytis), σιτηρά, µηλιά (φουζικλάδια, ωίδιο, γλοιοσπόριο), αχλαδιά (φουζικλάδιo) αγγουριά (ωίδιο), αµυγδαλιά, σέλινο, αραχίδα, καλλωπιστικά, σόγια, δαµασκηνιά, φράουλα, αµπέλι, πιπεριά, µαρούλι, µανιτάρια, κρεµµύδια, τοµάτες. thiram. Προστατευτικό µυκητοκτόνο φυλλώµατος και απολυµαντικό σπόρων, µε εφαρµογές φυλλώµατος καταπολεµά: είδη Botrytis σε µαρούλια και άλλα λαχανικά, καλλωπιστικά (ανεµώνες, χρυσάνθεµα) σκωριάσεις σε καλλωπιστικά (γαρύφαλλα, χρυσάνθεµα, τριαντάφυλλα) φουζικλάδιο στην αχλαδιά. Σαν προστατευτικό σπόρων καταπολεµά τήξεις φυταρίων στον αραβόσιτο, καλλωπιστικά και λαχανικά. 16

17 Χρησιµοποιείται επίσης σε ροδακινιές, φράουλες και γρασίδι, σαν απωθητικό πουλιών, τρωκτικών κ.α. triadimefon. ιασυστηµατικό µυκητοκτόνο µε προστατευτική και θεραπευτική δράση, που απορροφάται από τις ρίζες και τα φύλλα. Είναι αποτελεσµατικό εναντίον ωιδίων και σκωριάσεων στα σιτηρά, το αµπέλι, τα καλλωπιστικά, τα πυρηνόκαρπα και τα λαχανικά. tridemorph. ιασυστηµατικό µυκητοκτόνο µε θεραπευτική και εξολοθρευτική δράση και µεγάλη υπολειµµατική διάρκεια. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες, µε συνέπεια κάποια προστατευτική δράση. Καταπολεµά ωίδια, σκωριάσεις, είδη των γενών Rhynchosporium και Cladosporium κ.α. σε χειµερινά σιτηρά, οπωροφόρα, λαχανικά και καλλωπιστικά. τριβασικός θειικός χαλκός. Μυκητοκτόνο µε µικρή ακαρεοκτόνο δράση. Αντικαθιστά το θειικό χαλκό του Βορδιγάλιου πολτού. Συνιστάται: στο αµπέλι για περονόσπορο, ανθράκωση, φόµοψη και µελανή σήψη στα εσπεριδοειδή για φυτόφθορα, ανθράκωση, σεπτόρια και βακτηριώσεις, στις ελιές για κυκλοκόνιο και γλοιοσπόριο, στα µηλοειδή για φουζικλάδιο, µονίλια, σεπτόρια και βακτηριώσεις, στα πυρηνόκαρπα για εξώασκο, σκωρίαση, πολύστιγµα, σεπτόρια, ανθράκωση, βακτηριώσεις, στις φουντουκιές για βακτηρίωση στις πατάτες, τοµάτες και πιπεριές για περονόσπορο, φυτόφθορα, αλτερνάρια, βακτηριώσεις, στα αγγούρια και µποστανικά για περονόσπορο, ανθράκωση, κλαδοσπόριο, βακτήρια, στα τεύτλα για κερκόσπορα, στα φασόλια, αραχίδα, σέλινο για κερκόσπορα, σεπτόρια, αλτερνάρια, βακτηριώσεις. triforine. ιασυστηµατικό µυκητοκτόνο, που απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες. Έχει µικρή δράση εναντίον των τετρανύχων. Καταπολεµά ωίδια, σκωριάσεις και φουζικλάδιο σε σιτηρά, οπωροφόρα, καλλωπιστικά και λαχανικά. Είναι δραστικό και εναντίον µετασυλλεκτικών ασθενειών στα φρούτα. Κατά την εφαρµογή σε ποικιλίες µηλιάς µε τάση για σκωριόχρωση στα µήλα απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. vinclozolin. Εκλεκτικό µυκητοκτόνο επαφής. Καταπολεµά µύκητες Botrytis σε αµπέλι, λαχανικά, καλλωπιστικά και φράουλες, Sclerotinia σε φασόλια και µαρούλι και Monilia laxa σε κερασιές. ziram. Προστατευτικό µυκητοκτόνο µε απωθητική δράση για πουλιά και τρωκτικά. Χρησιµοποιείται για την καταπολέµηση µυκήτων Alternaria και Septoria σε οπωροφόρα και λαχανικά. 17

ΠΡΟΣ: 1) Εταιρείες παρασκευής εισαγωγής και αντιπροσώπους Φυτοπροστατευτικών

ΠΡΟΣ: 1) Εταιρείες παρασκευής εισαγωγής και αντιπροσώπους Φυτοπροστατευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.04.2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 118259 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

: 210 928 7242.: 1) FAX:

: 210 928 7242.: 1) FAX: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/3/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 125211 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνε την σίγουρη κίνηση... Τώρα έχεις το ICC. Λίπασµα µε βάση τον Χαλκό. Προϊόν Καναδά

Κάνε την σίγουρη κίνηση... Τώρα έχεις το ICC. Λίπασµα µε βάση τον Χαλκό. Προϊόν Καναδά Κάνε την σίγουρη κίνηση... Τώρα έχεις το Λίπασµα µε βάση τον Χαλκό Προϊόν Καναδά Η δύναµη του Ιονισµένου Χαλκού Κάνε την σίγουρη κίνηση... Τώρα έχεις το Το προέρχεται από µια καινοτόµο και µοναδική τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μυκητοκτόνα-Βακτηριοκτόνα επαφής µε προστατευτική δράση Ό,τι πολυτιµότερο για την προστασία της καλλιέργειάς σας!

Μυκητοκτόνα-Βακτηριοκτόνα επαφής µε προστατευτική δράση Ό,τι πολυτιµότερο για την προστασία της καλλιέργειάς σας! Υ ΡΟΞΕΙ ΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Μυκητοκτόνα-Βακτηριοκτόνα επαφής µε προστατευτική δράση Ό,τι πολυτιµότερο για την προστασία της καλλιέργειάς σας! Ο ΧΑΛΚΟΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η διαχρονική και αξιόπιστη λύση στην καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

MRL. mg / kg) 0.03 0.01

MRL. mg / kg) 0.03 0.01 ΑΡ. ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 61 766-24/04/13 Πατάτες (χώρα Αίγυπτος) 61 767-24/04/13 Πατάτες (χώρα ΕΥΡΗΜΑΤΑ ( ραστικές ουσίες) MRL (σε mg/kg) ΕΥΡΗΜΑΤΑ ( ραστική σε mg / kg) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-08 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 121297 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β & Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Ταχ. κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

L1014346 GREC/10T PPE4058186

L1014346 GREC/10T PPE4058186 L1014346 GREC/10T PPE4058186 Metalaxyl-M + Mancozeb, (μεταλαξύλ-μ + Μανκοζέμπ) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 60110/2-3-2007 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Metalaxyl-M 3,87 % β/β Mancozeb 64 % β/β,

Διαβάστε περισσότερα

22/10/1998 .:76515 : 3-5 : 1) TE : 101 64 5, 54454 TELEFAX: 3617103 : 5291411 2, 145 61 ( ) BENOMYL- TE 50 WP

22/10/1998 .:76515 : 3-5 : 1) TE : 101 64 5, 54454 TELEFAX: 3617103 : 5291411    2, 145 61 ( ) BENOMYL- TE 50 WP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22/10/1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.:76515 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ :ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων 0.03 0.01

MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων 0.03 0.01 ΑΡ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 61 766-24/04/13 Πατάτες (χώρα Αίγυπτος) ΕΥΡΗΜΑΤΑ (Δραστικές ουσίες) MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων ΕΥΡΗΜΑΤΑ (Δραστική σε mg / kg)

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/11/1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 78776 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίζουµε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-12-2003 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Αποφασίζουµε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-12-2003 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-12-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 117672 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TMΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr 29/10/2013 Η λίπανση των καλλιεργειών αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα της γεωργικής πρακτικής. Τα λιπάσματα, οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

για την καταπολέμηση του Περονόσπορου και της Αλτερναρίωσης στην Πατάτα και στην Τομάτα

για την καταπολέμηση του Περονόσπορου και της Αλτερναρίωσης στην Πατάτα και στην Τομάτα 400ml CONSENTO 450 SC Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: fenamidone: 7,5% β/ο, propamocarb hydrochloride: 37,5% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 56,74% β/β ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ για την καταπολέμηση του Περονόσπορου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΩΙΔΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ Είναι η σπουδαιότερη ασθένεια της τριανταφυλλιάς και προσβάλει τις υπαίθριες και τις υπό κάλυψη καλλιέργειες. Προκαλεί μεγάλη εξασθένηση των φυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση:iπποκράτους 3-5 Ταχ.Κώδικας:10164 Αθήνα Πληροφορίες:A.Φονταρά Τηλέφωνο:212 44 98

Ταχ. /νση:iπποκράτους 3-5 Ταχ.Κώδικας:10164 Αθήνα Πληροφορίες:A.Φονταρά Τηλέφωνο:212 44 98 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10-6-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 102882 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση:iπποκράτους 3-5 Ταχ.Κώδικας:10164

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β413Β-9Δ6 AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: Β413Β-9Δ6 AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-7 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 7577/76751 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ.:211 120 5570, Fax: 211 120 5572

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ.:211 120 5570, Fax: 211 120 5572 ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ.:211 120 5570, Fax: 211 120 5572 Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία Τηλ.: 2310-784931-6, Fax: 2310-780453 Εργοστάσιο: Οινόφυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση 73.000 Σιτηρά Σίτος μαλακός 87.000 30.450 ξ.β. ξ.β. 0,35 ξ.β. Σίτος

Διαβάστε περισσότερα

Το Contans WG εξολοθρεύει την πηγή της σκληρωτινίασης

Το Contans WG εξολοθρεύει την πηγή της σκληρωτινίασης Contans WG Ο νεότερος, ασφαλέστερος και πιο ευπροσάρμοστος τρόπος ελέγχου της Σκληρωτινίασης, που υπάρχει! Τα αποτελέσματα από την χρήση του Contans WG δείχνουν σημαντική μείωση στον αριθμό των σκληρώτιων

Διαβάστε περισσότερα

Faban. Το πρώτο µυκητοκτόνο κρυσταλλικής τεχνολογίας για την καταπολέµηση του φουζικλαδίου. Αξιόπιστος έλεγχος του φουζικλαδίου σε φύλλα και καρπούς

Faban. Το πρώτο µυκητοκτόνο κρυσταλλικής τεχνολογίας για την καταπολέµηση του φουζικλαδίου. Αξιόπιστος έλεγχος του φουζικλαδίου σε φύλλα και καρπούς Faban Το πρώτο µυκητοκτόνο κρυσταλλικής τεχνολογίας για την καταπολέµηση του φουζικλαδίου Αξιόπιστος έλεγχος του φουζικλαδίου σε φύλλα και καρπούς Μίγµα δύο δραστικών µε διαφορετικό τρόπο δράσης Ισχυρή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-8 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. 3831/45026 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-8 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. 3831/45026 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 8 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ 3831/45026 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ πρωτ: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210 92 12 090. E-mail: syg062@minagric.gr

FAX: 210 92 12 090. E-mail: syg062@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 0-9-008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 189 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοπροστασία της Ελιάς. ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

Φυτοπροστασία της Ελιάς. ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Φυτοπροστασία της Ελιάς ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Η ασθένεια του κυκλοκόνιου Γνωστή και ως μαύρισμα ή μουτζούρωμα ευρύτατα διαδεδομένη ασθένεια Συμπτώματα: Καφέ - Σταχτί κηλίδες στα φύλλα Φυλλόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Να κρατηθεί σε αρχείο

Να κρατηθεί σε αρχείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Γεωργικές Προειδοποιήσεις Πληροφορίες : Ν. Μπαγκής - Μ. Ροδιτάκη Τηλ. : 2810224948 Να κρατηθεί σε αρχείο Φυτοπροστατευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες της μηλιάς

Ασθένειες της μηλιάς Ασθένειες της μηλιάς Οι ασθένειες μηλιάς με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από δενδροκομικής και οικονομικής πλευράς είναι: το φουζικλάδιο, το ωίδιο, το βακτηριακό κάψιμο και οι σηψιριζίες (σημαντικότερη η Φυτόφθορα).

Διαβάστε περισσότερα

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό Maccani 4/12 WG Pyraclostrobin/Dithianon (πυρακλόστρομπιν/ντιθιανόν) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Μυκητοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών pyraclostrobin και dithianon, για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Παρασιτοκτόνος ενέργεια των φυτοφαρµάκων

Κεφάλαιο 2 Παρασιτοκτόνος ενέργεια των φυτοφαρµάκων Κεφάλαιο 2 Παρασιτοκτόνος ενέργεια των φυτοφαρµάκων 2.1. ιείσδυση των φυτοφαρµάκων σε ζωικούς και φυτικούς οργανισµούς Για να εκδηλωθεί η δράση των φυτοφαρµάκων στα παράσιτα των φυτών, µέλη του ζωικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 80ml Γαλάκτωμα, λάδι σε νερό (ΕW) Εγγ. Σύνθεση: Tebuconazole 25% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 72,87% β/β Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Για να αποφύγετε κινδύνους για

Διαβάστε περισσότερα

6663 24/02/1997 30/09/2011. 91% min AMERICA CORPORATION. Τηλ.:2310-796556 Fax:2310-796506 E-mail: registration@agrology.eu

6663 24/02/1997 30/09/2011. 91% min AMERICA CORPORATION. Τηλ.:2310-796556 Fax:2310-796506 E-mail: registration@agrology.eu ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25-2 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 11610 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προς: AGROLOGY

Διαβάστε περισσότερα

PΕΑΚ 0-52-34 Το Peak (MKP, Μonopotassium Phosphate, KH 2

PΕΑΚ 0-52-34 Το Peak (MKP, Μonopotassium Phosphate, KH 2 PΕΑΚ 0-52-34 Το Peak (MKP, Μonopotassium Phosphate, KH 2 PO 4 ), είναι η τελευταία λέξη στα ειδικά λιπάσµατα, κατάλληλο για υδρολίπανση, διαφυλλικές εφαρµογές και παρασκευή σύνθετων λιπασµάτων. Είναι πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 40 κ.εκ. Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC) Εγγ. Σύνθεση triadimenol 25% β/ο, Βοηθ. Ουσίες 76,36% β/β Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17-1-2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 120084 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 3617103 FOSETAL 80 WP

TELEFAX: 3617103 FOSETAL 80 WP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11- 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 110240 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ-ΙΟΥΣ)

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ-ΙΟΥΣ) ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ-ΙΟΥΣ) 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ 19 Παράγοντες που συμβάλλουν σε αύξηση των εντόμων 1. Μονοκαλλιέργειες 2. Βελτίωση με κριτήριο αποκλειστικά την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία)

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) Πριν ξεκινήσεις 1. Επέλεξε το χώρο (νερό, καλό έδαφος) 2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) 3. Ξέχασε κατ αρχήν ευαίσθητα και σπάνια φυτά. Πρώτα περπάτα σε γνωστά μονοπάτια και σ αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

A Β C D E1 E2 F G A B C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

A Β C D E1 E2 F G A B C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑi ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10 o

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10 o ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10 o ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ Μύκητες Ωίδιο τριανταφυλλιάς, Σκωρίαση τριανταφυλιάς, Σκωρίαση γαρυφαλλιάς, Μελανή κηλίδωση τριανταφυλλιάς, Σκωρίαση χρυσάνθεμου, Βοτρύτης, Αδρομυκώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

30 ml Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: Triadimenol: 31,29% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 71,28% β/β Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο

30 ml Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: Triadimenol: 31,29% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 71,28% β/β Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο 30 ml Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: Triadimenol: 31,29% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 71,28% β/β Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 30 κ.εκ. Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: Triadimenol: 31,29% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 71,28% β/β Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας.

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Βιολογική Γεωργία με Φυτικά ή φυσικά εντομοκτόνα Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Παρ' ότι δεν είναι και ο πλέον δόκιμος όρος (βιολογικά εντομοκτόνα),

Διαβάστε περισσότερα

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 GR80198647D 100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 Πυκνό διάλυμα (SL) Εγγ. Σύνθεση: propamocarb 53% β/ο, fosetyl 31% β/ο Βοηθ. ουσίες: 25,2% β/β ΠΡΟΣΟΧΗ Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090. GOLD PLUS 42,5 WP, στην

TELEFAX: 210 92 12 090. GOLD PLUS 42,5 WP, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-4 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 127952 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προς: Syngenta

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΑΤΖΒ-ΑΞ. Κοιν.:

Α Α: 4ΑΤΖΒ-ΑΞ. Κοιν.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-5 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 97192 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 3617103 CURZATE R 4,2/39,75 WG.

TELEFAX: 3617103 CURZATE R 4,2/39,75 WG. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/2/1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 89559 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝ: Είναι υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) με 5% β/ο δραστική ουσία (cypermethrin), 94,01% β/β βοηθητικές ουσίες.

ΠΡΟΪΟΝ: Είναι υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) με 5% β/ο δραστική ουσία (cypermethrin), 94,01% β/β βοηθητικές ουσίες. ΠΡΟΪΟΝ: Πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο, επαφής και στοµάχου. Δρα στο νευρικό σύστηµα των εντόµων, παρεµποδίζοντας το κλείσιµο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αθήνα 19-4-2011 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

2, 145 61 ) PANCOP 50 WP.

2, 145 61 ) PANCOP 50 WP. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14-9-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 119094 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση : Λ.

Διαβάστε περισσότερα

120 ml. Προστατευτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση του ωϊδίου της αμπέλου (Uncinula necator). ΚΙΝΔΥΝΟΣ

120 ml. Προστατευτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση του ωϊδίου της αμπέλου (Uncinula necator). ΚΙΝΔΥΝΟΣ 120 ml Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 6771 / 14-01-2003 Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) Εγγ. Σύνθεση: Spiroxamine 50% β/o Βοηθ. ουσίες: 47% β/β Προστατευτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση του

Διαβάστε περισσότερα

120 κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 6771 / 14-01-2003

120 κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 6771 / 14-01-2003 120 κ.εκ. Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) Εγγ. Σύνθεση: Spiroxamine 50% β/o Βοηθ. ουσίες: 47% β/β Προστατευτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο, για την αντιμετώπιση του ωϊδίου της αμπέλου (Uncinula necator).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18.07.2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 106790 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΛΕΛΛΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τα φρούτα-λαχανικά δεν είναι τροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 36 17 103 SAFSAN 100

TELEFAX: 36 17 103 SAFSAN 100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 3-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 90664 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Κοιν.: 1 Γραφείο Υπουργού κ. Κ. Σκανδαλίδη 2 Γραφείο Υφυπουργού κ. Ι. Κουτσούκου

Α Α: Κοιν.: 1 Γραφείο Υπουργού κ. Κ. Σκανδαλίδη 2 Γραφείο Υφυπουργού κ. Ι. Κουτσούκου ΑΔΑ: Α39Β-7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 97690 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΡ O χούμος προέρχεται αποκλειστικά από την ανάμειξη εκλεκτής κοπριάς (βοοειδών και πουλερικών) αφού υποστεί μία διαδικασία ζύμωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6-2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 121619 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

A/A 5 LAMDA - CYALOTHRIN 10 ΚΙΛΑ 2 TOLKLOFOS METHYL 3 ΚΙΛΑ. 3 2,4D 70g/L MCPA 70g/L Mecoprop-P 42g/L Dicamba 20g/L 23%

A/A 5 LAMDA - CYALOTHRIN 10 ΚΙΛΑ 2 TOLKLOFOS METHYL 3 ΚΙΛΑ. 3 2,4D 70g/L MCPA 70g/L Mecoprop-P 42g/L Dicamba 20g/L 23% ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 26416/17-11-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προκειµένου ο ήµος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια Τεχνικές διεργασίες Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια ΓΕΩΡΓΙΑ Γενετική βελτίωση ποικιλιών φυτών για αντοχή στις ασθένειες, ξηρασία, αφιλόξενα εδάφη Μαζική παραγωγή κλώνων Ανάπτυξη βιο-εντομοκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕΔΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

Cabrio Team 6.7/12 WG

Cabrio Team 6.7/12 WG Cabrio Team 6.7/12 WG Pyraclostrobin/Dimethomorph (πυρακλόστρομπίν/ντιμεθομόρφ) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) μυκητοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών pyraclostrobin και dimethomorph, για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

για την προστασία των μηλοειδών (μηλιά-αχλαδιά), εσπεριδοειδών (λεμονιά-πορτοκαλιά), της ροδακινιάς και του αμπελιού από τα ακάρεα.

για την προστασία των μηλοειδών (μηλιά-αχλαδιά), εσπεριδοειδών (λεμονιά-πορτοκαλιά), της ροδακινιάς και του αμπελιού από τα ακάρεα. 80κ.εκ. Πυκνό εναιώρημα (SC) Εγγ. σύνθεση: spirodiclofen 24% β/ο, Βοηθ. ουσίες: 76,9% β/β Aκαρεοκτόνο φυλλώματος, για την προστασία των μηλοειδών (μηλιά-αχλαδιά), εσπεριδοειδών (λεμονιά-πορτοκαλιά), της

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 36 17 103 PALLAS 5 DP»

TELEFAX: 36 17 103 PALLAS 5 DP» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-8 - 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 72612 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους -5 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Παρενέργειες των φυτοφαρµάκων

Κεφάλαιο 3 Παρενέργειες των φυτοφαρµάκων Κεφάλαιο 3 Παρενέργειες των φυτοφαρµάκων 3.1. Τοξικότητα για τον άνθρωπο και τα άλλα θερµόαιµα Τα περισσότερα φυτοφάρµακα είναι από πάρα πολύ τοξικά µέχρι απλώς επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Το γεγονός αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΩΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληροφορίες που αντλούνται από μια εικόνα μικροσκοπίου είναι διαφορετικές, ανάλογα με το είδος του μικροσκοπίου

Οι πληροφορίες που αντλούνται από μια εικόνα μικροσκοπίου είναι διαφορετικές, ανάλογα με το είδος του μικροσκοπίου Οι πληροφορίες που αντλούνται από μια εικόνα μικροσκοπίου είναι διαφορετικές, ανάλογα με το είδος του μικροσκοπίου Κατάλληλος απομορφισμός ανάγκες Στο θαλάσσιο περιβάλλον Στο περιβάλλον της ξηράς Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 1 Εμπορικό σήμα MAGNATE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 1 Εμπορικό σήμα MAGNATE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 1 Εμπορικό σήμα MAGNATE 2 Κάτοχος της έγκρισης 3 Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας 4 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

AΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

AΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ AΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. ATONIK SL K-22853/31007 - GREECE

200 κ.εκ. ATONIK SL K-22853/31007 - GREECE 071047 K-22853 (12 pages) 20/07/10 10:52 Page 1 K-22853/31007 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ & ΝΕΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Ειρήνη Βλουτόγλου LIFE09 ENV/GR/000302/SAGE10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ & ΝΕΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Ειρήνη Βλουτόγλου LIFE09 ENV/GR/000302/SAGE10 LIFE09 ENV/GR/000302 SAGE10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ & ΝΕΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ειρήνη Βλουτόγλου LIFE09 ENV/GR/000302/SAGE10 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (FinalReport) Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

10 gr. Μείγμα ενός διασυστηματικού μυκητοκτόνου και ενός επαφής, με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Υδατοδιασπειρώμενοι κόκκοι (WG)

10 gr. Μείγμα ενός διασυστηματικού μυκητοκτόνου και ενός επαφής, με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Υδατοδιασπειρώμενοι κόκκοι (WG) L172043 GREC/5R Υδατοδιασπειρώμενοι κόκκοι (WG) Μείγμα ενός διασυστηματικού μυκητοκτόνου και ενός επαφής, με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΑΓΘΒ-ΨΘ. κ. Κ. Σκανδαλίδη 2 Γραφείο Υφυπουργού κ. Ι. Κουτσούκου AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Α: 4ΑΓΘΒ-ΨΘ. κ. Κ. Σκανδαλίδη 2 Γραφείο Υφυπουργού κ. Ι. Κουτσούκου AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-4 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 95694 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΑΧ8Β-ΖΑ2. Κοιν.:

Α Α: 4ΑΧ8Β-ΖΑ2. Κοιν.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 100062 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

500ml ΠΡΟΣΟΧΗ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. ΑΑΔΑ Υ.Α.Α.Τ.: 60.

500ml ΠΡΟΣΟΧΗ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. ΑΑΔΑ Υ.Α.Α.Τ.: 60. 500ml ΑΑΔΑ Υ.Α.Α.Τ.: 60.353-13/3/2013 LUNA EXPERIENCE SC Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: fluopyram 20% β/o, tebuconazole 20% β/o, Βοηθητικές ουσίες: 62,93% β/β Μυκητοκτόνο ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1

071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1 071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1 071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page2 K-31951/31307 - GREECE - (BASE) - PAGE 2 ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 o & 8 o

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 o & 8 o ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 o & 8 o ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ-ΠΑΤΑΤΑΣ Γενικά: Η σπουδαιότερη ασθένεια στα Solanaceae. Προσβάλει όλα τα υπέργεια τμήματα και τους κονδύλους της πατάτας. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Φύλλα:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώµη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέµβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άµεσα µε τον υπερπληθυσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ. Κατάλογος 2012. σελ. 1

ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ. Κατάλογος 2012. σελ. 1 ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ Κατάλογος 2012 ΔΡ. ΧΑΡΑΛΝΤ Χ. ΛΕΤΙΖΙ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ) σελ. 1 Eutrofit και Orgazot S... και τα φυτά δυναμώνουν! Σειρά βιολογικών οργανικών αζωτούχων λιπασμάτων: χαμηλή δόση και μεγάλη απόδοση Eutrofit

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 1

Νίκος Χαριτωνίδης Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 1 Νίκος Χαριτωνίδης Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ Τα φρούτα και λαχανικά υφίστανται µια φυσιολογική διεργασία, η οποία ονοµάζεται ωρίµανση. Η ωρίµανση συχνά είναι επιθυµητή για το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το άρθρο 14, περιπτ. Ιγ του ν. 721/1977, όπως τρο ποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του ν. 2732/ 30.7.1999 (Α 154). 3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα