ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ " Σ αμόγλου Ελένη ΕΠ Ο Π ΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗ ΤΡΙΑ [Ο ρφανίδου Βαρβάρα] ΣΕΠ ΤΕΜ ΒΡΙΟ Σ 2009

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατάρτιση και η λεπτομερής παρουσίαση ενός πλήρους στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ μιας τράπεζας, ανάλυση παρούσας κατάστασης,αξιολόγηση του περιβάλλοντος, ανάλυση SWOT, στόχοι στρατηγικές προγράμματα, μέθοδοι παρακολούθησης και ελέγχου σχέδια έκτασης ανάγκης και εναλλακτικές. Πρόσθετα, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει μία θεωρητική προσέγγιση του σχεδιασμού μάρκετινγκ μιας Τραπεζικής επιχείρησης. Επιπλέον, αντιπαραβάλλει την προσέγγιση του σχεδιασμού με την μελέτη μιας πραγματικής περιπτώσεως ελληνικής Τραπεζικής επιχείρησης. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εξετάζεται η περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου, μέσα από το πρίσμα του Τραπεζικού Μάρκετινγκ. Η έρευνα βασίστηκε σε πρωτογενείς εσωτερικές πηγές της Τράπεζας και σε δευτερογενή στοιχεία της Τραπεζικής Αγοράς. Τα πληροφοριακά στοιχεία που ελήφθησαν από τον όμιλο της Τράπεζας διασταυρώθηκαν με δευτερογενή στοιχεία, ώστε να διαπιστωθεί η αξιοπιστία τους. Σκοπός της έρευνας ήταν η αντιπαραβολή του θεωρητικού σχεδιασμού Μάρκετινγκ με την πραγματική εφαρμογή ενός σχεδίου Μάρκετινγκ Τραπεζική Επιχείρησης. 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ MARKETING...9 σελ. 1.1 Ο ΡΙΣΜ Ο Σ ΤΗ Σ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Σ... 9 σελ. 1.2 ΟΙ ΤΡ Α Π Ε ΖΙΚ Ε Σ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩ Ν Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ω Ν... 9 σελ. 1.3 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ Τ Ο Μ Ε Α...10 σελ. 1.4 Π ΑΡΑΔΟ ΣΙΑΚΑ ΤΡ Α Π Ε ΖΙΚ Α Π Ρ Ο ΪΟ Ν Τ Α σελ Λ Ο ΙΠ Α Π Α ΡΑΔΟ ΣΙΑΚΑ ΤΡ Α Π Ε ΖΙΚ Α Π Ρ Ο ΪΟ Ν Τ Α...12 σελ ΣΥΓΧ ΡΟ Ν Α ΤΡΑΠΕΖΙΚ Α Π Ρ Ο ΪΟ Ν ΤΑ... 13σελ ΤΡ Α Π Ε ΖΙΚ Α Π Ρ Ο ΪΟ Ν ΤΑ ΠΟ Υ ΣΤΟ ΧΕΥΟ ΥΝ ΣΤΗ ΓΡΗΓΟ ΡΗ Ε Ξ Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ Η σελ ΤΡΑΠΕΖΙΚ Α Π Ρ Ο ΪΟ Ν ΤΑ ΠΟ Υ ΣΤΟ ΧΕΥΟ ΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟ ΧΗ ΤΡ ΑΠΕΖΙΚΩ Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΩ Ν σελ ΤΡ Α Π Ε ΖΙΚ Α Π ΡΟ ΪΟ Ν ΤΑ ΠΟ Υ Α Π ΕΥΘ Υ Ν Ο Ν ΤΑ Ι ΣΤΙΣ Α Ν Α ΓΚ Ε Σ ΤΩΝ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε Ω Ν σελ. 1.5 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩ Η Σ ΤΩΝ ΤΡ ΑΠΕΖΙΚΩ Ν Π Ρ Ο ΪΟ Ν ΤΩ Ν...16 σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MARKETING σελ. 2.1 Δ ΙΑ Κ Ρ ΙΣΕΙΣ ΤΟ Υ M A R K E T IN G...20 σελ Μ Α Ρ Κ Ε ΤΙΝ ΓΚ Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΩ Ν σελ. 2.3 ΑΜ ΕΣΟ Μ ΑΡΚΕΤΙΝ ΓΚ (direct M arketing] σελ. 2.4 Η ΑΝ ΑΠ ΤΥΞΗ ΤΟ Υ M A R K E T IN G...23 σελ. 2.5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ Υ Μ A R K E T IN G σελ. 3

4 2.6 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ MARKETING 25 σελ. 2.7 SW O T Α Ν Α Λ Υ Σ Η σελ. 2.8 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ Υ M ARKETIN G Α Ν Α Λ Ο ΓΑ ΜΕ ΤΟ Ν ΚΥΚΛΟ ΖΩ Η Σ ΤΩ Ν ΤΡΑΠΕΖΙΚΩ Ν Π Ρ Ο ΪΟ Ν Τ Ω Ν σελ. 2.9 ΤΟ Μ ΙΓΜ Α ΤΟ Υ ΤΡ Α Π Ε ΖΙΚ Ο Υ Μ Α Ρ Κ Ε ΤΙΝ ΓΚ (M ARKETIN G M IX).29 σελ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ Μ Α Ρ Κ Ε ΤΙΝ ΓΚ ΣΤΗΝ Ε Λ Λ Α Δ Α...30 σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο TO ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ σελ. 3.1 Ε ΙΣ Α ΓΩ ΓΗ...32 σελ. 3.2 ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Ο Μ ΙΛΟ Ι ΣΤΗΝ Ε Λ Λ Α Δ Α σελ. 3.3 ΚΥΡΙΕΣ ΤΑ ΣΕ ΙΣ ΣΤΗ Δ ΙΕΘ Ν Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Α Γ Ο Ρ Α...34 σελ. 3.4 ΤΡ Α Π Ε ΖΙΚ Α ΣΥΣΤΗ Μ ΑΤΑ Χ Ω Ρ Ω Ν ΕΥΡΩ Π Α ΪΚ Η Σ ΕΝ Ω ΣΗΣ και Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Σ...35 σελ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗ Μ Α Χ Ω Ρ Ω Ν ΕΥΡΩ Π Α ΪΚ Η Σ Ε Ν Ω Σ Η Σ σελ ΑΜ Ε Ρ ΙΚ Α Ν ΙΚ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α...37 σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σελ. 4.1 ΠΡΟ Φ ΙΛ ΤΟ Υ ΕΛΛΗΝΑ Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ Η...38 σελ. 4.2 ΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟ Ν ΤΟ Υ Μ Α Ρ Κ Ε ΤΙΝ ΓΚ Χ Ρ Η Μ ΑΤΟ Π ΙΣΤΩ ΤΙΚΩ Ν ΥΠ Η Ρ ΕΣΙΩ Ν ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩ Ν Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ω Ν σελ. 4.3 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕ Σ ΣΤΗ ΔΟ Μ Η ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩ Ν Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ω Ν σελ. 4

5 4.4 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ MARKETING 41 σελ. 4.5 Ο ΤΟ Μ Ε ΑΣ ΤΗ Σ Λ ΙΑ Ν ΙΚΗΣ Τ Ρ Α Π Ε Ζ ΙΚ Η Σ...42 σελ. 4.6 Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΗ Σ ΤΕΧΝΟ Λ Ο ΓΙΑ Σ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ Μ ΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 43 σελ. 4.7 ΤΡ Α Π Ε ΖΙΚ Α Π Ρ Ο ΪΟ Ν ΤΑ ΚΑΙ Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΕ Σ σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 48σελ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΚΤ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ...48 σελ. 5.1 ΠΡΟ Φ ΙΛ ΤΗ Σ ΤΡ Α Π Ε ΖΑΣ ΚΥΠΡΟ Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ...48 σελ Η ΤΡ Α Π Ε ΖΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΣ ΙΔ ΙΩ Τ Ε Σ...49 σελ Η ΤΡ Α Π Ε ΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕ ΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΣ Ε Π ΙΧ ΕΙΡΗ Μ Α ΤΙΕ Σ..49 σελ. 5.2 Θ ΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟ Υ Ο Μ ΙΛΟ Υ ΤΡ Α Π Ε ΖΑΣ ΚΥΠΡΟ Υ...50 σελ. 5

6 5.3. SW O T Λ Ν Λ ΙΥ β Ιβ 54 σελ. Δ Υ Ν Α Μ Ε ΙΣ...54 σελ. Α Δ Υ Ν Α Μ ΙΕ Σ σελ. Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΕ Σ σελ. Α Π Ε ΙΛ Ε Σ σελ. 5.4 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗ Σ ΤΡ Α Π Ε ΖΑΣ Κ Υ Π Ρ Ο Υ σελ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟ Υ Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Τ Ο Σ σελ. 5.5 Μ ΕΘ Ο ΔΟΙ Π ΑΡΑΚΟ ΛΟ ΥΘ Η ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ Υ - ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ Κ ΙΝ Δ Υ Ν Ω Ν...64 σελ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ σελ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ σελ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ...71 σελ. 6

7 INTERNAL POSITIVE / *\ \ 1 ^ * ^ f - S %, Ο \ ^ W i \ % ν <3& \ ^ / ^ W S 5 > % ' K ' C L y \ /ζ, \ % % W % τ Χ χ Χ.. \ f NEGATIVE E X T E R N A L ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Σχ ε δ ια ς μ ο ς 7 ΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ * ΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ς χ ε δ ιας μ ο ς χ ε ιρ η μ α τ ικ η ς ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια ο τραπεζικός κλάδος αναπτύχθηκε με γρήγορους ρυθμούς, ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών έχει ενταθεί και έχει ξεπεράσει τον χρηματοοικονομικό τομέα, οι συνέπειες των οποίων να εκτείνονται στο σύνολο της οικονομίας. Οι ελληνικές τράπεζες, μετά την ένταξη στην ενιαία αγορά, ακολουθούν μια σειρά από ανακατατάξεις που αφορούν εξαγορές, συγχωνεύσεις, επέκτασης των ελληνικών τραπεζών στη Βαλκανική, υιοθέτησης νέας τεχνολογίας, δημιουργίας προτύπων καλής διαχείρισης καθώς και παροχής νέων προϊόντων και υπηρεσιών έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικές στην Ευρωζώνη και να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα της αγοράς. Οι λόγοι που οδήγησαν στην εκπόνηση της παρούσας εργασίας ανάγονται στον εξειδικευμένο ρόλο της τράπεζας στη ζωή των ανθρώπων. Ο κόσμος αναγνωρίζει την τράπεζα ως "φύλακα μετρητών", απαιτεί να του παρέχει ασφάλεια και συγχρόνως επιθυμεί να έχει σ αυτήν εύκολη πρόσβαση παντού και πάντα. Οι καταναλωτές θέλουν συνεχώς πληροφορίες για τα χρήματά τους, πόσα έχουν και πόσα τους λείπουν για να αγοράσουν τα σπίτια των ονείρων τους ή να πραγματοποιήσουν τις διακοπές που επιθυμούν. Τα ΑΤΜ, πράγματι, έκαναν πραγματικότητα αυτή την επιθυμία. Επιπλέον, η παρούσα εργασία εδράζει στην έντονη εξέλιξη που έχει σημειωθεί στα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Ως παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί διεθνώς το τηλεφωνικό banking : εξελίχτηκε επιτυχώς σε πολλές χώρες, επειδή επιτρέπει στον κόσμο να χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παίρνει πληροφορίες για τα χρήματά του, όταν το θέλει, χωρίς να μετακινείται σε υποκαταστήματα. Μπορεί το κοινό να προτιμά τα ΑΤΜ για αναλήψεις χρημάτων, ακόμη και σήμερα, όμως, πολλοί διστάζουν να καταθέσουν στα ΑΤΜ, επειδή θεωρούν ότι τα λεφτά μπορεί να χαθούν, αν δεν τα δώσουν οι ίδιοι στον υπάλληλο και πολλοί υποστηρίζουν ότι τους προσφέρει ευχαρίστηση να δίνουν "εντολές" στον ταμία. Επομένως, όσο ο καταναλωτής θα επιθυμεί να συζητάει κάτι τόσο σημαντικό όσο τα οικονομικά του πρόσωπο με πρόσωπο, το υποκατάστημα θα είναι απαραίτητο. Τα ΑΤΜ και το τηλεφωνικό banking θα συνεχίσουν, σίγουρα, να στηρίζουν τις συναλλαγές τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, οι τράπεζες ολοένα και περισσότερο ασχολούνται με το Internet. Οι περισσότεροι πελάτες τους δεν γνωρίζουν τι ακριβώς προϊόν επιθυμούν, απλώς ξέρουν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα, που όμως δε γνωρίζουν πώς να το λύσουν. Οι συγκεκριμένοι πελάτες θέλουν βοήθεια για να ξεκαθαρίσουν τις ανάγκες τους και να μάθουν τις εναλλακτικές λύσεις που τους προσφέρονται. 8

9 ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ MARKETING 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σήμερα με τον όρο «τράπεζα», γενικά εννοείται ένας οργανισμός, που μεσολαβεί για τις πιστωτικές συναλλαγές, δέχεται χρήματα από εκείνους που έχουν διαθέσιμα κεφάλαια και θέλουν να τα τοποθετήσουν, κατά τον πιο ασφαλή τρόπο, παρέχει πιστώσεις σ εκείνους, που έχουν ανάγκη συμπληρωματικών κεφαλαίων για να ενισχύσουν ή, ακόμη, να επεκτείνουν ή ν ανανεώσουν την παραγωγική τους εργασία. Ακόμη, σήμερα, στο έργο των τραπεζών εντάσσονται και άλλες εργασίες, άλλες συναφείς με την πιστωτική λειτουργία και άλλες με την εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα. 1.2 ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Οι τράπεζες ασχολούνται με ένα συνεχώς μεγαλύτερο εύρος διαμεσολαβητικών εργασιών και εξυπηρετήσεων προς τους πελάτες τους. Οι τραπεζικές εργασίες χωρίζονται λοιπόν σε: - Παθητικές (καταθέσεις, έκδοση ομολογιακών δανείων). - Ενεργητικές (προεξοφλήσεις, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα δάνεια, τοποθετήσεις σε ομόλογα και χρεόγραφα του Δημοσίου). - Διαμεσολαβητικές (κίνηση κεφαλαίων, ενέγγυες πιστώσεις, διακανονισμοί εξαγωγών - εισαγωγών, έκδοση εγγυητικών επιστολών, αγοραπωλησία συναλλάγματος) - Εργασίες παροχής συμβουλών ή εξυπηρετήσεων στην πελατεία τους (συμβουλές σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους, εμπορικές πληροφορίες, εκμίσθωση θησαυροφυλακίων και λοιπά). Οι κατηγορίες στις οποίες μπορούν να διακριθούν οι τράπεζες αποτελούν εξάρτηση των χρησιμοποιουμένων κριτηρίων: 1. Σύμφωνα με το σκοπό τους, διακρίνονται σε: εκδοτικές, εμπορικές, αναπτυξιακές, αγροτικές, κτηματικές και σε ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς. 2. Ανάλογα με το φορέα των κεφαλαίων τους, σε κρατικές και ιδιωτικές 3. Ανάλογα με το βαθμό εξάρτησης της λειτουργίας τους από το Δημόσιο σε: ελεγχόμενες από το δημόσιο και ιδιωτικές. 4. Ανάλογα με τη γεωγραφική έκταση των εργασιών τους σε τοπικές, εθνικές και πολυεθνικές. 9

10 1.3 OI ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Κατά τα τελευταία χρόνια τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο έχουν γίνει διάφορες αλλαγές που συντέλεσαν στις εξελίξεις στις χρηματοδοτικές τεχνικές, όπως οι δυνάμεις της αγοράς που δημιούργησαν ανταγωνιστικές πιέσεις με αποτέλεσμα τη διεύρυνση της τραπεζικής δραστηριότητας. Η γενική αύξηση του προσωπικού εισοδήματος και η πολιτική ιδιωτικοποίησης δημόσιων επιχειρήσεων σε αρκετές χώρες οδήγησε σε συμμετοχή μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Ο συνδυασμός υψηλού και κυμαινόμενου πληθωρισμού με υψηλά και ασταθή επιτόκια ώθησε τους αποταμιευτές να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια τους και να συμμετάσχουν ενεργά στη διαχείρισή τους για να προστατεύσουν την περιουσία τους και να αυξήσουν το εισόδημά τους. Αλλά και οι επιχειρήσεις ανέπτυξαν ζήτηση για νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, περισσότερο διαφοροποιημένα και περίπλοκα. Ο οξυμμένος ανταγωνισμός έχει οδηγήσει τις τράπεζες στην παροχή ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών, σε αυτοματοποιημένες μεθόδους αναλήψεων και παροχής πληροφοριών, συγκεκριμένη τιμολόγηση για κάθε λειτουργία και εναρμόνιση υπηρεσιών με τις ξεχωριστές απαιτήσεις κάθε πελάτη με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση τόσο των χρηματοπιστωτικών μεσαζόντων όσο και των πελατών τους. Ένας άλλος παράγοντας που συνέτεινε πολύ στην αύξηση του ανταγωνισμού ήταν η ανάπτυξη της διεθνούς τραπεζικής δραστηριότητας. Οι παραδοσιακές διεθνείς συναλλαγές που πραγματοποιούνταν σε σχέση με συναλλαγματικούς εμπορικούς χειρισμούς, αντικαταστάθηκαν από διεθνείς χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις στις αγορές ευρωνομισμάτων. Η διεθνής τραπεζική δραστηριότητα συνέβαλε στην ενεργό συμμετοχή των τραπεζών στην αναπτυξιακή χρηματοδότηση. Οι αλλαγές που συντελέστηκαν στο οικονομικό, χρηματοπιστωτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον επηρέασαν την εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος. Παρόλο που οι τράπεζες συνεχίζουν να παρέχουν τις παραδοσιακές υπηρεσίες (καταθέσεις, δάνεια, τρόπους πληρωμών), η αντιμετώπιση και το εύρος της λειτουργίας τους όσο και ο ανταγωνισμός στις χρηματαγορές έχουν αλλάξει. Η σημαντικότερη αλλαγή στον τρόπο διοίκησης των τραπεζών είναι η διαχείριση ισολογισμών. Η διαχείριση του παθητικού έχει εξελιχθεί σε διαδεδομένη μέθοδο στις τράπεζες για την χρηματοδότηση της μεγέθυνσής τους. Αυτή η πολιτική οδηγεί σε αυξημένο ανταγωνισμό για καταθέσεις αλλά και σε άμεσο ανταγωνισμό με άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την ανεύρεση πόρων μέσα από τις χρηματαγορές. Με την εξάπλωση της διαχείρισης ενεργητικού - παθητικού, οι τράπεζες άρχισαν να συμμετέχουν ενεργά τόσο ως προμηθευτές, όσο και ως αγοραστές σε ένα ευρύ φάσμα χρηματαγορών, όπως στις αγορές πιστοποιητικών καταθέσεων (certificates of deposit - CD), συμφωνιών εξαγοράς (repurchase agreements), τραπεζικών ομολογιών (bank debentures) και άλλων χρεογράφων, swaps, futures και λοιπά. Ακόμα για να αυξήσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους και για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις υποψήφιων πελατών στις χρηματαγορές εισήγαγαν νέα εργαλεία. Με την παρουσία τους σε περισσότερες αγορές προσπάθησαν να διαφοροποιήσουν τις πηγές πόρων, ενώ με την εξάπλωσή τους σε διεθνείς 10

11 δραστηριότητες απέβλεπαν στη μείωση των κινδύνων στο ενεργητικό με γεωγραφική διαφοροποίηση. Οι χρηματοπιστωτικές καινοτομίες, η νέα τεχνολογία και οι νέες δραστηριότητες σε καινούριες αγορές, εγχώριες και διεθνείς, συντέλεσαν στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα του τραπεζικού συστήματος. Οι τράπεζες αναγκάστηκαν να βρουν νέα διοικητικά σχήματα για καλύτερη οργάνωση και λήψη αποφάσεων, ενώ η προηγμένη τεχνολογία βοήθησε τις τράπεζες να επιβιώσουν στις μεταβαλλόμενες αγορές. 1.4 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Τα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα εξυπηρετούν τον αρχικό βασικό σκοπό της λειτουργίας των τραπεζών. Ο ρόλος τους στην οικονομία είναι η φύλαξη και αποταμίευση των χρημάτων και, κυρίως, ο δανεισμός τους σε επενδυτές, έναντι τιμήματος γνωστού ως τόκος δανεισμού. Η πρώτη κατηγορία των παραδοσιακών προϊόντων αναφέρεται σε αυτά που σχετίζονται με τις καταθέσεις. Η δεύτερη, με τα δάνεια ενώ η τρίτη κατηγορία, έχει σχέση με την άλλη λειτουργία των τραπεζών, αυτή του «φύλακα». Στην κατηγορία αυτή, περιλαμβάνονται ορισμένα άλλα προϊόντα που έχουν σχέση με τη διευκόλυνση των συναλλαγών. Συνοπτικά αναφέρονται τα εξής: Καταθέσεις Κατάθεση είναι η εφ άπαξ ή επαναλαμβανόμενη καταβολή ενός χρηματικού ποσού, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε μία τράπεζα, έναντι του τιμήματος του τόκου. Δάνεια Στην κατηγορία αυτή των τραπεζικών προϊόντων ανήκουν όλες οι ενέργειες της άλλης βασικής λειτουργίας των τραπεζών, της εκμετάλλευσης των καταθέσεων με δανεισμό. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες δανείων: τα δάνεια ανάλογα με τη διάρκειά τους χωρίζονται σε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Συνήθως, δάνεια για πρόσκαιρες ανάγκες μέχρι 2 χρόνια καλούνται βραχυπρόθεσμα, μέχρι 4-5 χρόνια καλούνται μεσοπρόθεσμα και πάνω από 6-7 χρόνια καλούνται μακροπρόθεσμα. Τα δάνεια, ανάλογα με τον κλάδο της οικονομίας, διακρίνονται σε δάνεια προς τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, το εμπόριο, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τη ναυτιλία, τον τουρισμό και τη γεωργία. Η διάκριση αυτή έχει σημασία, γιατί υπεισέρχονται αναπτυξιακοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη διάρκεια του δανείου, το επιτόκιο και το πλαφόν για χορήγηση του δανείου αλλά και την επικινδυνότητα (διότι οι διαφορετικοί κλάδοι έχουν διαφορετικούς βαθμούς κινδύνου). 11

12 Πολλές φορές, ανάλογα με το αν οι ειδικές δανειοδοτήσεις εμπίπτουν στα πλαίσια αναπτυξιακών νόμων, απολαμβάνουν ειδικών επιδοτήσεων. Αναπτυξιακοί νόμοι, βέβαια, στην Ελλάδα υπήρχαν πάντα σε μία προσπάθεια να πεισθούν επιχειρηματίες να κάνουν επενδύσεις σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την εκβιομηχάνιση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας (BERRY, L. L., FUTRELL, C. M. & BOWERS, M. R., 1985, σελ.: 10-25). Αυτοί οι τομείς, λίγο πολύ, παραμένουν διαχρονικά οι ίδιοι. Παραδοσιακοί αναπτυξιακοί τομείς για την ανάπτυξη της ελληνική οικονομίας είναι η ναυτιλία, ο τουρισμός, η εκμετάλλευση, με υψηλή προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα, των πλουτοπαραγωγικών της πηγών, του πρωτογενούς, κυρίως, τομέα, η εκβιομηχάνιση διαφόρων κλάδων και, ειδικότερα, της γεωργίας καθώς και η ανάπτυξη των υποανάπτυκτων, και απομακρυσμένων περιοχών. Τέλος, όσον αφορά τα δάνεια, υπάρχει ένας διαχωρισμός ανάλογα, με το αν χορηγούνται σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις. Ο διαχωρισμός αυτός, από πλευράς τράπεζας έχει να κάνει σαφώς με το ύψος του δανείου αλλά και τους όρους και τρόπους αξιολόγησης της φερεγγυότητας του δανειολήπτη. Το πρόβλημα υπάρχει με τα δάνεια σε νέες επιχειρήσεις ή σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις που θα διατεθούν, όμως, για επέκταση των δραστηριοτήτων τους ή για κεφάλαια κινήσεως. Εδώ, πλέον, δεν εξυπηρετεί ο παραδοσιακός σίγουρος τρόπος της εγγύησης με προσημείωση στο περιουσιακό στοιχείο. Όμως, αν οι τράπεζες δεν είχαν τη δυνατότητα να δανείζουν νέους επιχειρηματίες με νέες ιδέες και καινοτομίες και περιορίζονταν μόνο στους παραδοσιακούς πελάτες τους, τότε και πολύ μικρό κύκλο εργασιών θα είχαν και η γενικότερη οικονομική ανάπτυξη και πρόοδος θα περιοριζόταν. Θα ήταν μεγάλο πρόβλημα για τις τράπεζες αν δεν είχαν τρόπους να εξασφαλίζουν τα δάνειά τους από τέτοιους κινδύνους. Οι τρόποι αυτοί περιέχονται σε αυτό που αποκαλούμε ιδιωτικά - οικονομικά τραπεζικά κριτήρια της ελεύθερης αγοράς. Τα κριτήρια αυτά προβλέπουν μία πλήρη μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης Λ Ο ΙΠ Α Π Α Ρ Α Δ Ο Σ ΙΑ Κ Α Τ Ρ Α Π Ε Ζ ΙΚ Α Π Ρ Ο ΪΟ Ν ΤΑ Στην κατηγορία αυτή, υπάγονται διάφορες άλλες τραπεζικές υπηρεσίες. Αναφέρουμε τις κυριότερες και, ιδιαίτερα, αυτές που έχουν σχέση με τις εξελίξεις στο Τραπεζικό Marketing. Ένα πρόβλημα που ανακύπτει στην παρουσίαση των «λοιπών παραδοσιακών τραπεζικών προϊόντων» είναι η ανομοιογένεια των τραπεζών που τα προσφέρουν, ο διαφορετικός τρόπος κατάταξης των προϊόντων και το ότι δεν είναι βασικά, ώστε να απαιτείται η πλήρης ανάπτυξή τους (ΤΟΜΑΡΑ Π., 1997, σελ.: ). Μία βασική και ευρύτατα χρησιμοποιούμενη τραπεζική υπηρεσία αποτελεί η προεξόφληση γραμματίων. Σύμφωνα με αυτή, όταν κάποιος έχει μία χρηματική απαίτηση από κάποιο πελάτη του, μπορεί να δεχθεί μία συναλλαγματική η οποία είναι αναγνώριση σημερινού χρέους το οποίο έχει συμφωνηθεί να πληρωθεί στο μέλλον. Άλλη κλασσική τραπεζική υπηρεσία, ίσως από τις 12

13 πρώτες που παράχθηκαν, είναι οι θυρίδες ασφαλείας (Safety boxes). Ένα άλλο παραδοσιακό προϊόν που χρησιμοποιείται ευρύτατα και μάλιστα προσαρμόζεται συνέχεια στις νέες ανάγκες του εμπορίου και των συναλλαγών, είναι οι λεγόμενες εγγυητικές επιστολές. Η εγγυητική επιστολή είναι ένα έγγραφο με το οποίο η τράπεζα αναλαμβάνει την ευθύνη να εκπληρώσει το χρέος το οποίο πιθανόν να δημιουργήσει ο πελάτης της από συγκεκριμένη εμπορική πράξη (διαγωνισμό, εξαγωγές και λοιπά) αν ο τελευταίος δεν το εκπληρώσει. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σε εγχώριο νόμισμα ή συνάλλαγμα και καλύπτουν εμπορικές ανάγκες. Η εγγυητική επιστολή διευκολύνει το εμπόριο και, ιδιαίτερα, το εξωτερικό εμπόριο, στο στάδιο της σύναψης της εμπορικής συμφωνίας και της εμπορικής πράξης ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Στα μοντέρνα τραπεζικά προϊόντα συγκαταλέγονται οι πιστωτικές κάρτες, οι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (Automatic Telling Machines - ΑΤΜ), το Factoring, το Forfaiting, το Leasing, και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα που προσφέρονται από τις τράπεζες καθώς επίσης, τα ειδικά δάνεια, οι ειδικοί λογαριασμοί, οι πιστωτικές γραμμές (Credit Lines), η παροχή συμβουλών, η εξυπηρέτηση στο αυτοκίνητο μέσω ειδικών παραθύρων (drive in windows), οι ταξιδιωτικές επιταγές (travellers' cheques), οι πάγιες εντολές πληρωμής ΔΕΗ, ΟΤΕ, η αυτόματη μισθοδοσία, αυτόματη εξόφληση παγίων υποχρεώσεων, ηλεκτρονική κίνηση κεφαλαίων στα σημεία πώλησης (EFTPOS), η τραπεζική εξυπηρέτηση στην επιχείρηση ή στο σπίτι (home banking) και λοιπά. Παρατίθεται πρώτα μία σειρά τραπεζικών προϊόντων τα οποία αναπτύχθηκαν ή διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια με την καθιέρωση στις τράπεζες της φιλοσοφίας του Marketing. Δηλαδή, της φιλοσοφίας εξυπηρέτησης του πελάτη. Στη συνέχεια, αναφέρονται ορισμένα άλλα προϊόντα τα οποία παρέχονται και από τις τράπεζες, αλλά έχουν περισσότερο ενημερωτικό χαρακτήρα και προσδιορίζουν υπηρεσίες που έχουν σχέση με το χρηματιστήριο. Τα χρηματιστηριακά προϊόντα, όπως τα ονομάζουμε πολλές φορές, παρέχονται από τις ίδιες τις τράπεζες, θυγατρικές εταιρείες τραπεζών ή χρηματιστηριακές επιχειρήσεις. Τα σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα είναι μία σύνθεση των σημερινών αναγκών των τραπεζικών πελατών, της σύγχρονης τεχνολογίας και του σύγχρονου προσανατολισμού των τραπεζών. Τα σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Στη πρώτη κατηγορία υπάγονται εκείνα που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του πελάτη, σε κάθε συναλλαγή του με τη τράπεζα, δηλαδή, από πλευράς ταχύτερης και πολλαπλών εναλλακτικών δυνατοτήτων εξυπηρέτησης. Στη δεύτερη κατηγορία, ανήκουν τα τραπεζικά προϊόντα που αναφέρονται στις συναλλαγές με παροχή τραπεζικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες/επιθυμίες των συναλλασσόμενων. 13

14 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Στην πρώτη κατηγορία, ανήκουν οι προσπάθειες των τραπεζών για γρήγορη εξυπηρέτηση, άνετους προσιτούς χώρους, φιλικότητα των υπαλλήλων, αναδιοργάνωση των υπηρεσιών τους, η διερεύνηση του χρόνου εργασίας και η καθιέρωση των συστημάτων ηλεκτρονικής μεταφοράς αξιόγραφων. Με τον γενικό όρο συστήματα ηλεκτρονικής μεταφοράς αξιόγραφων, εννοούμε την παντός τύπου χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας των τραπεζών που αφορά τη μεταφορά χρημάτων (Electronic Funds Transfer Systems - EFTS) (KINNEAR, T. C. and TAYLOR, J. R., 1991, σελ.: 5-12). Άλλη μορφή ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων είναι διάφορες μηχανές, οι οποίες πραγματοποιούν διάφορες συναλλαγές αυτόματα. Λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο και ενεργούν είτε ως μηχανές αυτόματης ανάληψης (Automatic Cash Dispensers - ACDs), είτε ως μηχανές που διενεργούν αυτόματες συναλλαγές, αντικαθιστώντας τον κλασσικό ταμία της τράπεζας ή τον Teller, όπως λέγεται ο σύγχρονος υπάλληλος εξυπηρέτησης (Automated Telling Machines - ATMs). Άλλα προϊόντα αυτής της κατηγορίας που έχουν σχέση και με τις πιστωτικές κάρτες, είναι οι έξυπνες κάρτες, οι πληρωμές στα σημεία πώλησης με χρήση ειδικών τερματικών (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale - EFTPOS) και το λεγόμενο Home Banking που είναι η τραπεζική εξυπηρέτηση από το σπίτι ή την επιχείρηση. Οι έξυπνες κάρτες είναι μία εξελιγμένη μορφή της πλαστικής κάρτας. Τα τερματικά στα σημεία πώλησης (EFTPOS) είναι συστήματα πληροφόρησης τοποθετημένα σε εμπορικά σημεία (Super Markets και άλλα καταστήματα) συνδεδεμένα με την τράπεζα. Με αυτά, κάθε συμβεβλημένος πελάτης μπορεί να πραγματοποιεί τις συναλλαγές του χωρίς να πληρώνει πραγματικό χρήμα. Το Home Banking είναι ένα νέο τραπεζικό προϊόν το οποίο βασίζεται στη χρησιμοποίηση των Η/Υ στο σπίτι του ή στην επιχείρηση του, μπορεί, με τη χρήση «modem», να συνδεθεί τηλεφωνικά με τον υπολογιστή της τράπεζας και να ζητά ορισμένες γενικές πληροφορίες, γύρω από οικονομικά θέματα αλλά και να πραγματοποιεί ορισμένες προκαθορισμένες συναλλαγές. Έτσι, μπορεί να ενημερώνεται για τα επιτόκια και τις τιμές των μετοχών. Εκτός από τα σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα που αναφέρθηκαν και βασίζονται στην ηλεκτρονική τεχνολογία, υπάρχει και μία σειρά προϊόντων τα οποία δεν χρησιμοποιούν απαραίτητα αυτήν την τεχνολογία, αλλά βοηθούν εξ ίσου στην εξυπηρέτηση των πελατών. Τα προϊόντα αυτά βασίζονται στην καλύτερη οργάνωση του χώρου ή του χρόνου εξυπηρέτησης των πελατών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι προσπάθειες παράτασης του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών ή/και των ημερών εργασίας, και, από πλευράς οργάνωσης χώρου, την καλύτερη διαρρύθμιση των τραπεζών, τη δυνατότητα να ανοίγουν περισσότερα ταμεία όταν υπάρχουν πολλοί πελάτες και την καλύτερη οργάνωση στις διαδικασίες της τράπεζας. Επιπρόσθετα, δύο νέες παροχές εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια οι οποίες, όσο και απλές να φαίνονται, αντανακλούν την καθιέρωση της φιλοσοφίας του Marketing και εξυπηρετούν το κοινό. 14

15 Πρόκειται, για τη διάθεση χώρων στάθμευσης στους πελάτες της τράπεζας και την εφαρμογή των λεγόμενων «drive in Windows». Αυτός ο τρόπος εξυπηρέτησης είναι δανεισμένος από τα λεγόμενα καταστήματα γρήγορου φαγητού (fast foods) στην Αμερική, και, αυτό ακριβώς, δείχνει τον προσανατολισμό των τραπεζών στο Marketing ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακολουθούν τα σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα, που είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες του πελάτη και στοχεύουν στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργικότητα του συστήματος. Ήδη αναφέραμε τα «drive in windows» και τους χώρους στάθμευσης. Εδώ θα αναφέρουμε μία άλλη ομάδα προϊόντων που έχουν σχέση με τις συναλλαγές των ιδιωτών, πρώτα, και των επιχειρηματιών στη συνέχεια. Στο χώρο της διαφοροποίησης της τραπεζικής αγοράς διακρίνονται εύκολα δύο τμήματα στα οποία οι τράπεζες απευθύνονται με διαφορετικές στρατηγικές Marketing. Είναι ο χώρος των επιχειρήσεων, που οι τράπεζες απευθύνονται με το λεγόμενο Corporate Banking και ο χώρος των ιδιωτών - πελατών, στους οποίους απευθύνονται με το λεγόμενο Private Banking. Αυτά τα δύο τμήματα της τραπεζικής αγοράς έχουν διαφορετικές ανάγκες και απαιτούν διαφορετικό μίγμα και στρατηγικές Marketing. Μία άλλη προσέγγιση της τραπεζικής αγοράς είναι το κομμάτι του λεγόμενου Retail Banking, ο οποίο περιλαμβάνει τις μικρο - συναλλαγές (SCHIFFMAN, L. G. & KANUK, L. L., 1994, σελ.: ). Οι επιχειρήσεις είναι βασικοί χρήστες των περισσοτέρων τραπεζικών προϊόντων. Οι ιδιώτες εξυπηρετούνται, κυρίως, με προϊόντα όπως είναι οι πάγιες εντολές στην τράπεζα να εξοφλεί οφειλές με πίστωση στο λογαριασμό τους. έτσι, καθίσταται εύκολη η εξόφληση λογαριασμών ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και λοιπά. Οι τράπεζες, πολλές φορές, αναλαμβάνουν την πληρωμή συντάξεων του ΙΚΑ, του Δημοσίου και των διαφόρων άλλων εμβασμάτων. Αυτού του είδους οι τραπεζικές εργασίες αποτελούν το Retail Banking. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια επιτρέπει τη ραγδαία ανάπτυξη των δικτύων και των συστημάτων Η/Υ που εξυπηρετούν το τραπεζικό σύστημα και συμβάλλουν στη μετατροπή του σε διατραπεζικό. Το Διατραπεζικό Σύστημα προβλέπει ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ όλων των τραπεζών, των καταστημάτων τους, των ΑΤΜ και των άλλων σημείων συναλλαγής με μία κεντρική ηλεκτρονική μονάδα, με την Α.Ε. «Διατραπεζικά Συστήματα - ΔΙΑΣ». Μέσω του δικτύου αυτού γίνονται όλες οι εξυπηρετήσεις αφού οι πελάτες των ATMs χρησιμοποιούν τους ατομικούς τους αριθμούς «ΡΙΝ» σε όποιο ΑΤΜ και αν βρίσκονται, οι τράπεζες εξαργυρώνουν επιταγές από όλες τις τράπεζες του συστήματος, ελέγχοντας τα υπόλοιπα των λογαριασμών, καθώς επίσης, προσφέρονται και όλες οι άλλες υπηρεσίες και ενημερώνονται τα αρχεία στην τράπεζα του πελάτη. Άλλα προϊόντα αυτής της κατηγορίας είναι οι πιστωτικές κάρτες (credit cards) που παρέχουν στον κάτοχό τους την πιστωτική δύναμη μέχρι ενός ορίου. Οι πιστωτικές κάρτες εκδίδονται είτε για χρήση στο εξωτερικό, είτε για χρήση στο εσωτερικό ή και για τα δύο. 15

16 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το τραπεζικό προϊόν Leasing, είναι μία μορφή χρηματοδότησης, κατά την οποία ο εκμισθωτής, εταιρία leasing, αγοράζει αγαθά από τον παραγωγό και τα μισθώνει στο μισθωτή έναντι προσυμφωνημένου μισθώματος που καταβάλλεται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. To Factoring (σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων) είναι μία σύμβαση, η οποία καθορίζει τους όρους προεξόφλησης προθεσμιακών απαιτήσεων ενός επιχειρηματία από πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Το Forfaiting, καινοτομία συγγενής με το factoring χρησιμοποιείται κυρίως από εξαγωγείς, ως μέσο άμεσης ρευστοποίησης των οφειλών των πελατών. Είναι πράξη πώλησης αξιόγραφων, χωρίς δικαίωμα αναγωγής, που λήγουν στο μέλλον και απορρέουν από συναλλαγή προμήθειας αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Στις διεθνείς αγορές, δύο εκδόσεις (μακροοικονομικό, μικροοικονομικό επίπεδο) του μοντέλου Κύκλου Ζωής Προϊόντος βοηθούν στη διαμόρφωση κατάλληλων στρατηγικών μάρκετινγκ για τις διάφορες καταστάσεις προϊόντος/ αγοράς, στις οποίες περιλαμβάνεται ο εντοπισμός των απειλών και των ευκαιριών, η επιλογή αγορών - στόχων και η διαμόρφωση πακέτων προσφοράς. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, σύμφωνα με το διεθνές μοντέλο Κύκλου Ζωής Προϊόντος, συγκεκριμένα είδη προϊόντων περνούν από έναν κύκλο που αποτελείται από τα στάδια εισαγωγής, ανάπτυξης, ωριμότητας και παρακμής. Για λόγους κόστους και αγορών, η τοποθεσία παραγωγής των προϊόντων αυτών αλλάζει σε διεθνές επίπεδο, ανάλογα με το στάδιο του Κύκλου Ζωής Προϊόντος στο οποίο βρίσκονται.. Για παράδειγμα, στο στάδιο της εισαγωγής, η παραγωγή γίνεται μόνο στη χώρα - έδρα. Στη συνέχεια, καθώς το τραπεζικό προϊόν περνάει στις υπόλοιπες διαδοχικές φάσεις, η παραγωγή μεταφέρεται σε άλλες αναπτυγμένες χώρες, συνήθως ακόμη κάτω από τον έλεγχο της επιχείρησης που το παρουσίασε. Μεταξύ των σταδίων της παρουσίασης και της παρακμής, το τραπεζικό προϊόν αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό και γίνεται πιο ευαίσθητο στις αλλαγές της τιμής και περισσότερο τυποποιημένο. Η εταιρεία παραγωγής του, χρειάζεται περισσότερα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση παγκοσμίων δραστηριοτήτων της και τελικά, γίνεται εισαγωγική εταιρεία. Σε μικροοικονομικό επίπεδο, το μοντέλο Κύκλου Ζωής Προϊόντος, μπορεί να εφαρμοστεί στο τι συμβαίνει με την πάροδο του χρόνου σε ένα τραπεζικό προϊόν σε μία και μόνο αγορά και να ερμηνευθεί με τρόπο παρόμοιο με τον τρόπο ερμηνείας του διεθνούς Κύκλου Ζωής 16

17 Προϊόντος. Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, τα προϊόντα που παρουσιάζονται με επιτυχία σε μια ανταγωνιστική εγχώρια ή διεθνή αγορά, περνούν από τα τέσσερα στάδια της εισαγωγής, ανάπτυξης, ωριμότητας και παρακμής, ενώ στο κάθε στάδιο εμφανίζονται απειλές και ευκαιρίες στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ για να αποφέρει κέρδη το τραπεζικό προϊόν. Η διάρκεια του Κύκλου Ζωής Προϊόντος μπορεί να ποικίλλει δραματικά, ανάλογα με διάφορα ζητήματα όπως το είδος και ο βαθμός του ανταγωνισμού, το επίπεδο οφειλών του χρήστη, η προσπάθεια του μάρκετινγκ και το επίπεδο της τεχνολογίας του προϊόντος. Ακολουθούν περιγραφές συνηθισμένων καταστάσεων και ανταποκρίσεων στη διάρκεια κάθε σταδίου του Κύκλου Ζωής Προϊόντος, βασισμένες στην υπόθεση ότι ένα τραπεζικό προϊόν επιτυγχάνει σε κάποια αγορά εισόδου και περνάει όλα τα στάδια του Κύκλου Ζωής Προϊόντος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ο κύριος στόχος του σταδίου αυτού είναι η δημιουργία πωλήσεων του προϊόντος, πολλές φορές ακόμη και χωρίς κέρδη. Αν και ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος αν όχι ανύπαρκτος, τα περιθώρια κέρδους είναι μικρά για τους παρακάτω λόγους: - Η αρχική αγορά δεν είναι αρκετά μεγάλη ώστε να δημιουργήσει τον όγκο πωλήσεων και τις οικονομίες κλίμακας που απαιτούνται για να είναι η λειτουργία κερδοφόρα. - Τα έξοδα μάρκετινγκ και παραγωγής ανά τεμάχιο είναι συνήθως υψηλότερα τώρα απ ότι θα γίνουν στα επόμενα στάδια, αντικατοπτρίζοντας το μεγάλο κόστος της απόκτησης ορμής. Επειδή τα έξοδα είναι μεγάλα, στο στάδιο αυτό συνήθως πωλείται μόνο ένα μοντέλο του προϊόντος. Για τραπεζικό προϊόν μεγάλης κατανάλωσης (π.χ. ένα νέο δάνειο), η διανομή είναι εκτεταμένη, με πολλούς μεταπωλητές. Η τιμή του προϊόντος μπορεί να είναι υψηλή λόγω υπόστασης, ή χαμηλή τιμή μαζικής αγοράς, ανάλογα με το είδος του προϊόντος. Γενικά η προώθηση έχει στόχο να πληροφορήσει τους υποψήφιους πελάτες για την ύπαρξη του προϊόντος, για τα χαρακτηριστικά του και για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από αυτό. Οι υποψήφιοι πελάτες παροτρύνονται να δοκιμάσουν το τραπεζικό προϊόν με παρουσιάσεις, ημερίδες κ.ο.κ. 17

18 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο κύριος στόχος του μάρκετινγκ στο στάδιο αυτό είναι να επεκτείνει τη διανομή και το εύρος των εναλλακτικών προϊόντων. Η πρωτογενής ζήτηση για την κατηγορία του προϊόντος αυξάνεται ταχύτατα, καθώς περισσότερες επιχειρήσεις κάνουν την είσοδό τους σε μία πολύ ελκυστική αγορά με σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό. Τα κέρδη ανά τεμάχιο αυξάνονται επειδή τα μέλη μιας επεκτεινόμενης αγοράς είναι πρόθυμα να πληρώσουν αυξημένες τιμές μια και η ποσότητα των διαθέσιμων προϊόντων είναι ακόμη περιορισμένη. Επίσης επεκτείνεται η διανομή, προσφέρονται διάφορες τιμές και η μαζική προώθηση γίνεται πιο πειστική, εστιαζόμενη στα χαρακτηριστικά και τα οφέλη απέναντι στον ανταγωνισμό. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και οι πωλήσεις σταθεροποιούνται καθώς στην αγορά εμφανίζονται πολλές Τράπεζες οι οποίες θέλουν να εκμεταλλευτούν τη ζήτηση που είναι ακόμη αρκετά μεγάλη. Ο κύριος στόχος του μάρκετινγκ της Τράπεζας είναι να διατηρήσει το διαφορικό πλεονέκτημά της, καθώς και τα κέρδη που αποφέρει αυτό το πλεονέκτημα, μέσω χαμηλότερων τιμών, περισσότερων επιλογών παροχής υπηρεσιών και πιο καινοτόμο προώθηση. Καθώς οι εκπτώσεις στα επιτόκια και στα λοιπά έξοδα αρχίζουν και γίνονται δημοφιλείς, οι συνολικές κλαδικές πωλήσεις, καθώς και οι τιμές μονάδας, αρχίζουν να μειώνονται. Καθώς οι πιο επικερδείς αγορές - στόχοι γίνονται κορεσμένες, άλλα λιγότερο ελκυστικά τμήματα της αγοράς γίνονται το επίκεντρο των προσπαθειών του μάρκετινγκ. Υπάρχει πλήρης σειρά προϊόντων, η οποία διατίθεται από πολλά σημεία πώλησης, σε διάφορες τιμές. 18

19 ΠΑΡΑΚΜΗ Στη διάρκεια αυτού του σταδίου, η ζήτηση για το προϊόν της Τράπεζας μειώνεται επειδή οι πελάτες είναι λιγότεροι και άλλα προϊόντα ελκυστικότερα. Οι πωλητές τώρα έχουν τρεις εναλλακτικές λύσεις: > Να μειώσουν τα προγράμματα μάρκετινγκ, με μείωση του αριθμού των διατιθέμενων προϊόντων, των διανομέων και της διαφήμισης. > Να αναζωογονήσουν το τραπεζικό προϊόν με επανατοποθέτηση, με νέα συσκευασία ή να το προωθήσουν στην αγορά με κάποιον άλλο τρόπο. > Να τερματίσουν τη διάθεσή του. Καθώς μειώνονται οι πωλήσεις του κλάδου, η σύνθεση του προϊόντος επικεντρώνεται περισσότερο στα πιο δημοφιλή προϊόντα, του παραγωγικότερους διανομείς και τις αποτελεσματικότερες στρατηγικές τιμολόγησης και προώθησης. 19

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MARKETING Ο Αμερικανικός Οργανισμός Μάρκετινγκ ορίζει το Μάρκετινγκ ως «τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης της σύλληψης, κοστολόγησης, προώθησης και διανομής ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών για την επίτευξη συναλλαγών που εξυπηρετούν τους σκοπούς των ιδιωτών αλλά και των επιχειρήσεων». Αυτός ο ορισμός του Μάρκετινγκ περικλείει τέσσερις επιμέρους βασικές έννοιες: Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια διαδικασία σχεδιασμού. Η δραστηριότητα του Μάρκετινγκ θα πρέπει να οργανώνεται, να διευθύνεται να εκτιμάται και να ελέγχεται, για να αποδίδει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το Μάρκετινγκ σχετίζεται με τη σύλληψη, την κοστολόγηση, την προώθηση και τη διανομή κάποιου πράγματος. Το αντικείμενο του Μάρκετινγκ μπορεί να είναι ένα υλικό αγαθό, μία υπηρεσία ή μία ιδέα. Το Μάρκετινγκ επιδιώκει την επίτευξη των στόχων ιδιωτών αλλά και επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, το μάρκετινγκ επιζητά να ικανοποιήσει τους δικούς του στόχους και εκείνους των πελατών. 2.1 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ MARKETING Οι διακρίσεις του μάρκετινγκ σε διάφορες κατηγορίες γίνονται βάσει του αντικειμένου μελέτης, την έκταση καθώς και τον αριθμό των μεσαζόντων μεταξύ παραγωγών και επιχειρηματιών αλλά και πολλά διαφορετικά κριτήρια που κάθε φορά εξυπηρετούν την έρευνα. Η επιστήμη του μάρκετινγκ για καθαρά πρακτικούς σκοπούς υποδιαιρείται σε διάφορες κατηγορίες. Έτσι ανάλογα με το αντικείμενο της μελέτης της το μάρκετινγκ διακρίνεται σε: Γενικό Μάρκετινγκ το οποίο εξετάζει τις γενικές αρχές μάρκετινγκ που ισχύουν για όλα τα προϊόντα και όλους τους κλάδους. Ειδικό Μάρκετινγκ το οποίο εξετάζει ένα μόνο κλάδο ή ένα μόνο προϊόν σε όλες τις λειτουργίες του όπως Μάρκετινγκ υπηρεσιών, Μάρκετινγκ τροφίμων, τραπεζικό Μάρκετινγκ και λοιπά. Ανάλογα με την έκτασή του διακρίνεται σε: 20

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έννοια και περιεχόμενο τον Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Μίγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Πωλήσεων Τμηματοποίηση της Αγοράς Έννοια και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 2: Η Θεωρία της Διεθνούς Τραπεζικής Λόγοι Διεθνοποίησης Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τη σπουδαιότητα, τις λειτουργίες και τη δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μάιος 2013 Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University.

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Albert Humphrey καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. .Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Παραθέτουμε ένα ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΟ ΔΕΙΓΜΑ από πιθανά θέματα για τον Γραπτό Διαγωνισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Στα πλαίσια της φροντιστηριακής προετοιμασίας μας οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σ' ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος καθημερινά, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που διαγράφεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 3: Μορφές Οργάνωσης Διεθνούς Τράπεζας Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας

Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας EPIXEIREIN.GR Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας Εδώ θα βρείτε με απλά λόγια τι είναι η μέθοδος της SWOT Analysis, και δείχνουμε πως μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε στην πράξη Πως θα

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Το μικροπεριβάλλον της επιχείρησης Ενώ το μακροπεριβάλλον απαρτίζεται από ευρύτερες δυνάμεις περιφερειακά της εταιρείας (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές), το μικροπεριβάλλον αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 9: Τιμολογιακή πολιτική Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Μέσω του σχεδιασμού και, ειδικά μέσω του επιχειρηματικού (υπό δημιουργία επιχείρηση) ή επιχειρησιακού (υφιστάμενη επιχείρηση) σχεδίου (business plan): διατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε:

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: 2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: ( ) ( ) 3) Επομένως η θεωρητική αξία του πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Factoring & Forfaiting Η ανάπτυξή τους στην Ελλάδα & στο εξωτερικό

Factoring & Forfaiting Η ανάπτυξή τους στην Ελλάδα & στο εξωτερικό Factoring & Forfaiting Η ανάπτυξή τους στην Ελλάδα & στο εξωτερικό Σκοπός ιπλωµατικής Η ανάλυση της έννοιας και της χρησιµότητας του factoringκυρίως, αλλά και του forfaiting ως σύγχρονων χρηµατοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Έννοιες Κλειδιά Καταναλωτής Αγορά Ανάγκες, επιθυμίες, απαιτήσεις Αξία και ικανοποίηση αναγκών Μάρκετινγκ Σύστημα μάρκετινγκ Σχέσεις και δίκτυα Ανταλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 ΟΥ & 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΑ.Λ Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα