ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ " Σ αμόγλου Ελένη ΕΠ Ο Π ΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗ ΤΡΙΑ [Ο ρφανίδου Βαρβάρα] ΣΕΠ ΤΕΜ ΒΡΙΟ Σ 2009

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατάρτιση και η λεπτομερής παρουσίαση ενός πλήρους στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ μιας τράπεζας, ανάλυση παρούσας κατάστασης,αξιολόγηση του περιβάλλοντος, ανάλυση SWOT, στόχοι στρατηγικές προγράμματα, μέθοδοι παρακολούθησης και ελέγχου σχέδια έκτασης ανάγκης και εναλλακτικές. Πρόσθετα, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει μία θεωρητική προσέγγιση του σχεδιασμού μάρκετινγκ μιας Τραπεζικής επιχείρησης. Επιπλέον, αντιπαραβάλλει την προσέγγιση του σχεδιασμού με την μελέτη μιας πραγματικής περιπτώσεως ελληνικής Τραπεζικής επιχείρησης. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εξετάζεται η περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου, μέσα από το πρίσμα του Τραπεζικού Μάρκετινγκ. Η έρευνα βασίστηκε σε πρωτογενείς εσωτερικές πηγές της Τράπεζας και σε δευτερογενή στοιχεία της Τραπεζικής Αγοράς. Τα πληροφοριακά στοιχεία που ελήφθησαν από τον όμιλο της Τράπεζας διασταυρώθηκαν με δευτερογενή στοιχεία, ώστε να διαπιστωθεί η αξιοπιστία τους. Σκοπός της έρευνας ήταν η αντιπαραβολή του θεωρητικού σχεδιασμού Μάρκετινγκ με την πραγματική εφαρμογή ενός σχεδίου Μάρκετινγκ Τραπεζική Επιχείρησης. 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ MARKETING...9 σελ. 1.1 Ο ΡΙΣΜ Ο Σ ΤΗ Σ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Σ... 9 σελ. 1.2 ΟΙ ΤΡ Α Π Ε ΖΙΚ Ε Σ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩ Ν Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ω Ν... 9 σελ. 1.3 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ Τ Ο Μ Ε Α...10 σελ. 1.4 Π ΑΡΑΔΟ ΣΙΑΚΑ ΤΡ Α Π Ε ΖΙΚ Α Π Ρ Ο ΪΟ Ν Τ Α σελ Λ Ο ΙΠ Α Π Α ΡΑΔΟ ΣΙΑΚΑ ΤΡ Α Π Ε ΖΙΚ Α Π Ρ Ο ΪΟ Ν Τ Α...12 σελ ΣΥΓΧ ΡΟ Ν Α ΤΡΑΠΕΖΙΚ Α Π Ρ Ο ΪΟ Ν ΤΑ... 13σελ ΤΡ Α Π Ε ΖΙΚ Α Π Ρ Ο ΪΟ Ν ΤΑ ΠΟ Υ ΣΤΟ ΧΕΥΟ ΥΝ ΣΤΗ ΓΡΗΓΟ ΡΗ Ε Ξ Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ Η σελ ΤΡΑΠΕΖΙΚ Α Π Ρ Ο ΪΟ Ν ΤΑ ΠΟ Υ ΣΤΟ ΧΕΥΟ ΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟ ΧΗ ΤΡ ΑΠΕΖΙΚΩ Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΩ Ν σελ ΤΡ Α Π Ε ΖΙΚ Α Π ΡΟ ΪΟ Ν ΤΑ ΠΟ Υ Α Π ΕΥΘ Υ Ν Ο Ν ΤΑ Ι ΣΤΙΣ Α Ν Α ΓΚ Ε Σ ΤΩΝ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε Ω Ν σελ. 1.5 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩ Η Σ ΤΩΝ ΤΡ ΑΠΕΖΙΚΩ Ν Π Ρ Ο ΪΟ Ν ΤΩ Ν...16 σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MARKETING σελ. 2.1 Δ ΙΑ Κ Ρ ΙΣΕΙΣ ΤΟ Υ M A R K E T IN G...20 σελ Μ Α Ρ Κ Ε ΤΙΝ ΓΚ Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΩ Ν σελ. 2.3 ΑΜ ΕΣΟ Μ ΑΡΚΕΤΙΝ ΓΚ (direct M arketing] σελ. 2.4 Η ΑΝ ΑΠ ΤΥΞΗ ΤΟ Υ M A R K E T IN G...23 σελ. 2.5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ Υ Μ A R K E T IN G σελ. 3

4 2.6 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ MARKETING 25 σελ. 2.7 SW O T Α Ν Α Λ Υ Σ Η σελ. 2.8 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ Υ M ARKETIN G Α Ν Α Λ Ο ΓΑ ΜΕ ΤΟ Ν ΚΥΚΛΟ ΖΩ Η Σ ΤΩ Ν ΤΡΑΠΕΖΙΚΩ Ν Π Ρ Ο ΪΟ Ν Τ Ω Ν σελ. 2.9 ΤΟ Μ ΙΓΜ Α ΤΟ Υ ΤΡ Α Π Ε ΖΙΚ Ο Υ Μ Α Ρ Κ Ε ΤΙΝ ΓΚ (M ARKETIN G M IX).29 σελ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ Μ Α Ρ Κ Ε ΤΙΝ ΓΚ ΣΤΗΝ Ε Λ Λ Α Δ Α...30 σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο TO ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ σελ. 3.1 Ε ΙΣ Α ΓΩ ΓΗ...32 σελ. 3.2 ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Ο Μ ΙΛΟ Ι ΣΤΗΝ Ε Λ Λ Α Δ Α σελ. 3.3 ΚΥΡΙΕΣ ΤΑ ΣΕ ΙΣ ΣΤΗ Δ ΙΕΘ Ν Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Α Γ Ο Ρ Α...34 σελ. 3.4 ΤΡ Α Π Ε ΖΙΚ Α ΣΥΣΤΗ Μ ΑΤΑ Χ Ω Ρ Ω Ν ΕΥΡΩ Π Α ΪΚ Η Σ ΕΝ Ω ΣΗΣ και Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Σ...35 σελ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗ Μ Α Χ Ω Ρ Ω Ν ΕΥΡΩ Π Α ΪΚ Η Σ Ε Ν Ω Σ Η Σ σελ ΑΜ Ε Ρ ΙΚ Α Ν ΙΚ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α...37 σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σελ. 4.1 ΠΡΟ Φ ΙΛ ΤΟ Υ ΕΛΛΗΝΑ Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ Η...38 σελ. 4.2 ΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟ Ν ΤΟ Υ Μ Α Ρ Κ Ε ΤΙΝ ΓΚ Χ Ρ Η Μ ΑΤΟ Π ΙΣΤΩ ΤΙΚΩ Ν ΥΠ Η Ρ ΕΣΙΩ Ν ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩ Ν Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ω Ν σελ. 4.3 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕ Σ ΣΤΗ ΔΟ Μ Η ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩ Ν Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ω Ν σελ. 4

5 4.4 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ MARKETING 41 σελ. 4.5 Ο ΤΟ Μ Ε ΑΣ ΤΗ Σ Λ ΙΑ Ν ΙΚΗΣ Τ Ρ Α Π Ε Ζ ΙΚ Η Σ...42 σελ. 4.6 Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΗ Σ ΤΕΧΝΟ Λ Ο ΓΙΑ Σ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ Μ ΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 43 σελ. 4.7 ΤΡ Α Π Ε ΖΙΚ Α Π Ρ Ο ΪΟ Ν ΤΑ ΚΑΙ Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΕ Σ σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 48σελ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΚΤ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ...48 σελ. 5.1 ΠΡΟ Φ ΙΛ ΤΗ Σ ΤΡ Α Π Ε ΖΑΣ ΚΥΠΡΟ Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ...48 σελ Η ΤΡ Α Π Ε ΖΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΣ ΙΔ ΙΩ Τ Ε Σ...49 σελ Η ΤΡ Α Π Ε ΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕ ΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΣ Ε Π ΙΧ ΕΙΡΗ Μ Α ΤΙΕ Σ..49 σελ. 5.2 Θ ΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟ Υ Ο Μ ΙΛΟ Υ ΤΡ Α Π Ε ΖΑΣ ΚΥΠΡΟ Υ...50 σελ. 5

6 5.3. SW O T Λ Ν Λ ΙΥ β Ιβ 54 σελ. Δ Υ Ν Α Μ Ε ΙΣ...54 σελ. Α Δ Υ Ν Α Μ ΙΕ Σ σελ. Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΕ Σ σελ. Α Π Ε ΙΛ Ε Σ σελ. 5.4 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗ Σ ΤΡ Α Π Ε ΖΑΣ Κ Υ Π Ρ Ο Υ σελ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟ Υ Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Τ Ο Σ σελ. 5.5 Μ ΕΘ Ο ΔΟΙ Π ΑΡΑΚΟ ΛΟ ΥΘ Η ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ Υ - ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ Κ ΙΝ Δ Υ Ν Ω Ν...64 σελ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ σελ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ σελ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ...71 σελ. 6

7 INTERNAL POSITIVE / *\ \ 1 ^ * ^ f - S %, Ο \ ^ W i \ % ν <3& \ ^ / ^ W S 5 > % ' K ' C L y \ /ζ, \ % % W % τ Χ χ Χ.. \ f NEGATIVE E X T E R N A L ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Σχ ε δ ια ς μ ο ς 7 ΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ * ΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ς χ ε δ ιας μ ο ς χ ε ιρ η μ α τ ικ η ς ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια ο τραπεζικός κλάδος αναπτύχθηκε με γρήγορους ρυθμούς, ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών έχει ενταθεί και έχει ξεπεράσει τον χρηματοοικονομικό τομέα, οι συνέπειες των οποίων να εκτείνονται στο σύνολο της οικονομίας. Οι ελληνικές τράπεζες, μετά την ένταξη στην ενιαία αγορά, ακολουθούν μια σειρά από ανακατατάξεις που αφορούν εξαγορές, συγχωνεύσεις, επέκτασης των ελληνικών τραπεζών στη Βαλκανική, υιοθέτησης νέας τεχνολογίας, δημιουργίας προτύπων καλής διαχείρισης καθώς και παροχής νέων προϊόντων και υπηρεσιών έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικές στην Ευρωζώνη και να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα της αγοράς. Οι λόγοι που οδήγησαν στην εκπόνηση της παρούσας εργασίας ανάγονται στον εξειδικευμένο ρόλο της τράπεζας στη ζωή των ανθρώπων. Ο κόσμος αναγνωρίζει την τράπεζα ως "φύλακα μετρητών", απαιτεί να του παρέχει ασφάλεια και συγχρόνως επιθυμεί να έχει σ αυτήν εύκολη πρόσβαση παντού και πάντα. Οι καταναλωτές θέλουν συνεχώς πληροφορίες για τα χρήματά τους, πόσα έχουν και πόσα τους λείπουν για να αγοράσουν τα σπίτια των ονείρων τους ή να πραγματοποιήσουν τις διακοπές που επιθυμούν. Τα ΑΤΜ, πράγματι, έκαναν πραγματικότητα αυτή την επιθυμία. Επιπλέον, η παρούσα εργασία εδράζει στην έντονη εξέλιξη που έχει σημειωθεί στα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Ως παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί διεθνώς το τηλεφωνικό banking : εξελίχτηκε επιτυχώς σε πολλές χώρες, επειδή επιτρέπει στον κόσμο να χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παίρνει πληροφορίες για τα χρήματά του, όταν το θέλει, χωρίς να μετακινείται σε υποκαταστήματα. Μπορεί το κοινό να προτιμά τα ΑΤΜ για αναλήψεις χρημάτων, ακόμη και σήμερα, όμως, πολλοί διστάζουν να καταθέσουν στα ΑΤΜ, επειδή θεωρούν ότι τα λεφτά μπορεί να χαθούν, αν δεν τα δώσουν οι ίδιοι στον υπάλληλο και πολλοί υποστηρίζουν ότι τους προσφέρει ευχαρίστηση να δίνουν "εντολές" στον ταμία. Επομένως, όσο ο καταναλωτής θα επιθυμεί να συζητάει κάτι τόσο σημαντικό όσο τα οικονομικά του πρόσωπο με πρόσωπο, το υποκατάστημα θα είναι απαραίτητο. Τα ΑΤΜ και το τηλεφωνικό banking θα συνεχίσουν, σίγουρα, να στηρίζουν τις συναλλαγές τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, οι τράπεζες ολοένα και περισσότερο ασχολούνται με το Internet. Οι περισσότεροι πελάτες τους δεν γνωρίζουν τι ακριβώς προϊόν επιθυμούν, απλώς ξέρουν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα, που όμως δε γνωρίζουν πώς να το λύσουν. Οι συγκεκριμένοι πελάτες θέλουν βοήθεια για να ξεκαθαρίσουν τις ανάγκες τους και να μάθουν τις εναλλακτικές λύσεις που τους προσφέρονται. 8

9 ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ MARKETING 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σήμερα με τον όρο «τράπεζα», γενικά εννοείται ένας οργανισμός, που μεσολαβεί για τις πιστωτικές συναλλαγές, δέχεται χρήματα από εκείνους που έχουν διαθέσιμα κεφάλαια και θέλουν να τα τοποθετήσουν, κατά τον πιο ασφαλή τρόπο, παρέχει πιστώσεις σ εκείνους, που έχουν ανάγκη συμπληρωματικών κεφαλαίων για να ενισχύσουν ή, ακόμη, να επεκτείνουν ή ν ανανεώσουν την παραγωγική τους εργασία. Ακόμη, σήμερα, στο έργο των τραπεζών εντάσσονται και άλλες εργασίες, άλλες συναφείς με την πιστωτική λειτουργία και άλλες με την εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα. 1.2 ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Οι τράπεζες ασχολούνται με ένα συνεχώς μεγαλύτερο εύρος διαμεσολαβητικών εργασιών και εξυπηρετήσεων προς τους πελάτες τους. Οι τραπεζικές εργασίες χωρίζονται λοιπόν σε: - Παθητικές (καταθέσεις, έκδοση ομολογιακών δανείων). - Ενεργητικές (προεξοφλήσεις, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα δάνεια, τοποθετήσεις σε ομόλογα και χρεόγραφα του Δημοσίου). - Διαμεσολαβητικές (κίνηση κεφαλαίων, ενέγγυες πιστώσεις, διακανονισμοί εξαγωγών - εισαγωγών, έκδοση εγγυητικών επιστολών, αγοραπωλησία συναλλάγματος) - Εργασίες παροχής συμβουλών ή εξυπηρετήσεων στην πελατεία τους (συμβουλές σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους, εμπορικές πληροφορίες, εκμίσθωση θησαυροφυλακίων και λοιπά). Οι κατηγορίες στις οποίες μπορούν να διακριθούν οι τράπεζες αποτελούν εξάρτηση των χρησιμοποιουμένων κριτηρίων: 1. Σύμφωνα με το σκοπό τους, διακρίνονται σε: εκδοτικές, εμπορικές, αναπτυξιακές, αγροτικές, κτηματικές και σε ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς. 2. Ανάλογα με το φορέα των κεφαλαίων τους, σε κρατικές και ιδιωτικές 3. Ανάλογα με το βαθμό εξάρτησης της λειτουργίας τους από το Δημόσιο σε: ελεγχόμενες από το δημόσιο και ιδιωτικές. 4. Ανάλογα με τη γεωγραφική έκταση των εργασιών τους σε τοπικές, εθνικές και πολυεθνικές. 9

10 1.3 OI ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Κατά τα τελευταία χρόνια τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο έχουν γίνει διάφορες αλλαγές που συντέλεσαν στις εξελίξεις στις χρηματοδοτικές τεχνικές, όπως οι δυνάμεις της αγοράς που δημιούργησαν ανταγωνιστικές πιέσεις με αποτέλεσμα τη διεύρυνση της τραπεζικής δραστηριότητας. Η γενική αύξηση του προσωπικού εισοδήματος και η πολιτική ιδιωτικοποίησης δημόσιων επιχειρήσεων σε αρκετές χώρες οδήγησε σε συμμετοχή μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Ο συνδυασμός υψηλού και κυμαινόμενου πληθωρισμού με υψηλά και ασταθή επιτόκια ώθησε τους αποταμιευτές να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια τους και να συμμετάσχουν ενεργά στη διαχείρισή τους για να προστατεύσουν την περιουσία τους και να αυξήσουν το εισόδημά τους. Αλλά και οι επιχειρήσεις ανέπτυξαν ζήτηση για νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, περισσότερο διαφοροποιημένα και περίπλοκα. Ο οξυμμένος ανταγωνισμός έχει οδηγήσει τις τράπεζες στην παροχή ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών, σε αυτοματοποιημένες μεθόδους αναλήψεων και παροχής πληροφοριών, συγκεκριμένη τιμολόγηση για κάθε λειτουργία και εναρμόνιση υπηρεσιών με τις ξεχωριστές απαιτήσεις κάθε πελάτη με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση τόσο των χρηματοπιστωτικών μεσαζόντων όσο και των πελατών τους. Ένας άλλος παράγοντας που συνέτεινε πολύ στην αύξηση του ανταγωνισμού ήταν η ανάπτυξη της διεθνούς τραπεζικής δραστηριότητας. Οι παραδοσιακές διεθνείς συναλλαγές που πραγματοποιούνταν σε σχέση με συναλλαγματικούς εμπορικούς χειρισμούς, αντικαταστάθηκαν από διεθνείς χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις στις αγορές ευρωνομισμάτων. Η διεθνής τραπεζική δραστηριότητα συνέβαλε στην ενεργό συμμετοχή των τραπεζών στην αναπτυξιακή χρηματοδότηση. Οι αλλαγές που συντελέστηκαν στο οικονομικό, χρηματοπιστωτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον επηρέασαν την εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος. Παρόλο που οι τράπεζες συνεχίζουν να παρέχουν τις παραδοσιακές υπηρεσίες (καταθέσεις, δάνεια, τρόπους πληρωμών), η αντιμετώπιση και το εύρος της λειτουργίας τους όσο και ο ανταγωνισμός στις χρηματαγορές έχουν αλλάξει. Η σημαντικότερη αλλαγή στον τρόπο διοίκησης των τραπεζών είναι η διαχείριση ισολογισμών. Η διαχείριση του παθητικού έχει εξελιχθεί σε διαδεδομένη μέθοδο στις τράπεζες για την χρηματοδότηση της μεγέθυνσής τους. Αυτή η πολιτική οδηγεί σε αυξημένο ανταγωνισμό για καταθέσεις αλλά και σε άμεσο ανταγωνισμό με άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την ανεύρεση πόρων μέσα από τις χρηματαγορές. Με την εξάπλωση της διαχείρισης ενεργητικού - παθητικού, οι τράπεζες άρχισαν να συμμετέχουν ενεργά τόσο ως προμηθευτές, όσο και ως αγοραστές σε ένα ευρύ φάσμα χρηματαγορών, όπως στις αγορές πιστοποιητικών καταθέσεων (certificates of deposit - CD), συμφωνιών εξαγοράς (repurchase agreements), τραπεζικών ομολογιών (bank debentures) και άλλων χρεογράφων, swaps, futures και λοιπά. Ακόμα για να αυξήσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους και για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις υποψήφιων πελατών στις χρηματαγορές εισήγαγαν νέα εργαλεία. Με την παρουσία τους σε περισσότερες αγορές προσπάθησαν να διαφοροποιήσουν τις πηγές πόρων, ενώ με την εξάπλωσή τους σε διεθνείς 10

11 δραστηριότητες απέβλεπαν στη μείωση των κινδύνων στο ενεργητικό με γεωγραφική διαφοροποίηση. Οι χρηματοπιστωτικές καινοτομίες, η νέα τεχνολογία και οι νέες δραστηριότητες σε καινούριες αγορές, εγχώριες και διεθνείς, συντέλεσαν στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα του τραπεζικού συστήματος. Οι τράπεζες αναγκάστηκαν να βρουν νέα διοικητικά σχήματα για καλύτερη οργάνωση και λήψη αποφάσεων, ενώ η προηγμένη τεχνολογία βοήθησε τις τράπεζες να επιβιώσουν στις μεταβαλλόμενες αγορές. 1.4 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Τα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα εξυπηρετούν τον αρχικό βασικό σκοπό της λειτουργίας των τραπεζών. Ο ρόλος τους στην οικονομία είναι η φύλαξη και αποταμίευση των χρημάτων και, κυρίως, ο δανεισμός τους σε επενδυτές, έναντι τιμήματος γνωστού ως τόκος δανεισμού. Η πρώτη κατηγορία των παραδοσιακών προϊόντων αναφέρεται σε αυτά που σχετίζονται με τις καταθέσεις. Η δεύτερη, με τα δάνεια ενώ η τρίτη κατηγορία, έχει σχέση με την άλλη λειτουργία των τραπεζών, αυτή του «φύλακα». Στην κατηγορία αυτή, περιλαμβάνονται ορισμένα άλλα προϊόντα που έχουν σχέση με τη διευκόλυνση των συναλλαγών. Συνοπτικά αναφέρονται τα εξής: Καταθέσεις Κατάθεση είναι η εφ άπαξ ή επαναλαμβανόμενη καταβολή ενός χρηματικού ποσού, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε μία τράπεζα, έναντι του τιμήματος του τόκου. Δάνεια Στην κατηγορία αυτή των τραπεζικών προϊόντων ανήκουν όλες οι ενέργειες της άλλης βασικής λειτουργίας των τραπεζών, της εκμετάλλευσης των καταθέσεων με δανεισμό. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες δανείων: τα δάνεια ανάλογα με τη διάρκειά τους χωρίζονται σε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Συνήθως, δάνεια για πρόσκαιρες ανάγκες μέχρι 2 χρόνια καλούνται βραχυπρόθεσμα, μέχρι 4-5 χρόνια καλούνται μεσοπρόθεσμα και πάνω από 6-7 χρόνια καλούνται μακροπρόθεσμα. Τα δάνεια, ανάλογα με τον κλάδο της οικονομίας, διακρίνονται σε δάνεια προς τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, το εμπόριο, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τη ναυτιλία, τον τουρισμό και τη γεωργία. Η διάκριση αυτή έχει σημασία, γιατί υπεισέρχονται αναπτυξιακοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη διάρκεια του δανείου, το επιτόκιο και το πλαφόν για χορήγηση του δανείου αλλά και την επικινδυνότητα (διότι οι διαφορετικοί κλάδοι έχουν διαφορετικούς βαθμούς κινδύνου). 11

12 Πολλές φορές, ανάλογα με το αν οι ειδικές δανειοδοτήσεις εμπίπτουν στα πλαίσια αναπτυξιακών νόμων, απολαμβάνουν ειδικών επιδοτήσεων. Αναπτυξιακοί νόμοι, βέβαια, στην Ελλάδα υπήρχαν πάντα σε μία προσπάθεια να πεισθούν επιχειρηματίες να κάνουν επενδύσεις σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την εκβιομηχάνιση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας (BERRY, L. L., FUTRELL, C. M. & BOWERS, M. R., 1985, σελ.: 10-25). Αυτοί οι τομείς, λίγο πολύ, παραμένουν διαχρονικά οι ίδιοι. Παραδοσιακοί αναπτυξιακοί τομείς για την ανάπτυξη της ελληνική οικονομίας είναι η ναυτιλία, ο τουρισμός, η εκμετάλλευση, με υψηλή προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα, των πλουτοπαραγωγικών της πηγών, του πρωτογενούς, κυρίως, τομέα, η εκβιομηχάνιση διαφόρων κλάδων και, ειδικότερα, της γεωργίας καθώς και η ανάπτυξη των υποανάπτυκτων, και απομακρυσμένων περιοχών. Τέλος, όσον αφορά τα δάνεια, υπάρχει ένας διαχωρισμός ανάλογα, με το αν χορηγούνται σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις. Ο διαχωρισμός αυτός, από πλευράς τράπεζας έχει να κάνει σαφώς με το ύψος του δανείου αλλά και τους όρους και τρόπους αξιολόγησης της φερεγγυότητας του δανειολήπτη. Το πρόβλημα υπάρχει με τα δάνεια σε νέες επιχειρήσεις ή σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις που θα διατεθούν, όμως, για επέκταση των δραστηριοτήτων τους ή για κεφάλαια κινήσεως. Εδώ, πλέον, δεν εξυπηρετεί ο παραδοσιακός σίγουρος τρόπος της εγγύησης με προσημείωση στο περιουσιακό στοιχείο. Όμως, αν οι τράπεζες δεν είχαν τη δυνατότητα να δανείζουν νέους επιχειρηματίες με νέες ιδέες και καινοτομίες και περιορίζονταν μόνο στους παραδοσιακούς πελάτες τους, τότε και πολύ μικρό κύκλο εργασιών θα είχαν και η γενικότερη οικονομική ανάπτυξη και πρόοδος θα περιοριζόταν. Θα ήταν μεγάλο πρόβλημα για τις τράπεζες αν δεν είχαν τρόπους να εξασφαλίζουν τα δάνειά τους από τέτοιους κινδύνους. Οι τρόποι αυτοί περιέχονται σε αυτό που αποκαλούμε ιδιωτικά - οικονομικά τραπεζικά κριτήρια της ελεύθερης αγοράς. Τα κριτήρια αυτά προβλέπουν μία πλήρη μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης Λ Ο ΙΠ Α Π Α Ρ Α Δ Ο Σ ΙΑ Κ Α Τ Ρ Α Π Ε Ζ ΙΚ Α Π Ρ Ο ΪΟ Ν ΤΑ Στην κατηγορία αυτή, υπάγονται διάφορες άλλες τραπεζικές υπηρεσίες. Αναφέρουμε τις κυριότερες και, ιδιαίτερα, αυτές που έχουν σχέση με τις εξελίξεις στο Τραπεζικό Marketing. Ένα πρόβλημα που ανακύπτει στην παρουσίαση των «λοιπών παραδοσιακών τραπεζικών προϊόντων» είναι η ανομοιογένεια των τραπεζών που τα προσφέρουν, ο διαφορετικός τρόπος κατάταξης των προϊόντων και το ότι δεν είναι βασικά, ώστε να απαιτείται η πλήρης ανάπτυξή τους (ΤΟΜΑΡΑ Π., 1997, σελ.: ). Μία βασική και ευρύτατα χρησιμοποιούμενη τραπεζική υπηρεσία αποτελεί η προεξόφληση γραμματίων. Σύμφωνα με αυτή, όταν κάποιος έχει μία χρηματική απαίτηση από κάποιο πελάτη του, μπορεί να δεχθεί μία συναλλαγματική η οποία είναι αναγνώριση σημερινού χρέους το οποίο έχει συμφωνηθεί να πληρωθεί στο μέλλον. Άλλη κλασσική τραπεζική υπηρεσία, ίσως από τις 12

13 πρώτες που παράχθηκαν, είναι οι θυρίδες ασφαλείας (Safety boxes). Ένα άλλο παραδοσιακό προϊόν που χρησιμοποιείται ευρύτατα και μάλιστα προσαρμόζεται συνέχεια στις νέες ανάγκες του εμπορίου και των συναλλαγών, είναι οι λεγόμενες εγγυητικές επιστολές. Η εγγυητική επιστολή είναι ένα έγγραφο με το οποίο η τράπεζα αναλαμβάνει την ευθύνη να εκπληρώσει το χρέος το οποίο πιθανόν να δημιουργήσει ο πελάτης της από συγκεκριμένη εμπορική πράξη (διαγωνισμό, εξαγωγές και λοιπά) αν ο τελευταίος δεν το εκπληρώσει. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σε εγχώριο νόμισμα ή συνάλλαγμα και καλύπτουν εμπορικές ανάγκες. Η εγγυητική επιστολή διευκολύνει το εμπόριο και, ιδιαίτερα, το εξωτερικό εμπόριο, στο στάδιο της σύναψης της εμπορικής συμφωνίας και της εμπορικής πράξης ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Στα μοντέρνα τραπεζικά προϊόντα συγκαταλέγονται οι πιστωτικές κάρτες, οι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (Automatic Telling Machines - ΑΤΜ), το Factoring, το Forfaiting, το Leasing, και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα που προσφέρονται από τις τράπεζες καθώς επίσης, τα ειδικά δάνεια, οι ειδικοί λογαριασμοί, οι πιστωτικές γραμμές (Credit Lines), η παροχή συμβουλών, η εξυπηρέτηση στο αυτοκίνητο μέσω ειδικών παραθύρων (drive in windows), οι ταξιδιωτικές επιταγές (travellers' cheques), οι πάγιες εντολές πληρωμής ΔΕΗ, ΟΤΕ, η αυτόματη μισθοδοσία, αυτόματη εξόφληση παγίων υποχρεώσεων, ηλεκτρονική κίνηση κεφαλαίων στα σημεία πώλησης (EFTPOS), η τραπεζική εξυπηρέτηση στην επιχείρηση ή στο σπίτι (home banking) και λοιπά. Παρατίθεται πρώτα μία σειρά τραπεζικών προϊόντων τα οποία αναπτύχθηκαν ή διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια με την καθιέρωση στις τράπεζες της φιλοσοφίας του Marketing. Δηλαδή, της φιλοσοφίας εξυπηρέτησης του πελάτη. Στη συνέχεια, αναφέρονται ορισμένα άλλα προϊόντα τα οποία παρέχονται και από τις τράπεζες, αλλά έχουν περισσότερο ενημερωτικό χαρακτήρα και προσδιορίζουν υπηρεσίες που έχουν σχέση με το χρηματιστήριο. Τα χρηματιστηριακά προϊόντα, όπως τα ονομάζουμε πολλές φορές, παρέχονται από τις ίδιες τις τράπεζες, θυγατρικές εταιρείες τραπεζών ή χρηματιστηριακές επιχειρήσεις. Τα σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα είναι μία σύνθεση των σημερινών αναγκών των τραπεζικών πελατών, της σύγχρονης τεχνολογίας και του σύγχρονου προσανατολισμού των τραπεζών. Τα σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Στη πρώτη κατηγορία υπάγονται εκείνα που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του πελάτη, σε κάθε συναλλαγή του με τη τράπεζα, δηλαδή, από πλευράς ταχύτερης και πολλαπλών εναλλακτικών δυνατοτήτων εξυπηρέτησης. Στη δεύτερη κατηγορία, ανήκουν τα τραπεζικά προϊόντα που αναφέρονται στις συναλλαγές με παροχή τραπεζικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες/επιθυμίες των συναλλασσόμενων. 13

14 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Στην πρώτη κατηγορία, ανήκουν οι προσπάθειες των τραπεζών για γρήγορη εξυπηρέτηση, άνετους προσιτούς χώρους, φιλικότητα των υπαλλήλων, αναδιοργάνωση των υπηρεσιών τους, η διερεύνηση του χρόνου εργασίας και η καθιέρωση των συστημάτων ηλεκτρονικής μεταφοράς αξιόγραφων. Με τον γενικό όρο συστήματα ηλεκτρονικής μεταφοράς αξιόγραφων, εννοούμε την παντός τύπου χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας των τραπεζών που αφορά τη μεταφορά χρημάτων (Electronic Funds Transfer Systems - EFTS) (KINNEAR, T. C. and TAYLOR, J. R., 1991, σελ.: 5-12). Άλλη μορφή ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων είναι διάφορες μηχανές, οι οποίες πραγματοποιούν διάφορες συναλλαγές αυτόματα. Λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο και ενεργούν είτε ως μηχανές αυτόματης ανάληψης (Automatic Cash Dispensers - ACDs), είτε ως μηχανές που διενεργούν αυτόματες συναλλαγές, αντικαθιστώντας τον κλασσικό ταμία της τράπεζας ή τον Teller, όπως λέγεται ο σύγχρονος υπάλληλος εξυπηρέτησης (Automated Telling Machines - ATMs). Άλλα προϊόντα αυτής της κατηγορίας που έχουν σχέση και με τις πιστωτικές κάρτες, είναι οι έξυπνες κάρτες, οι πληρωμές στα σημεία πώλησης με χρήση ειδικών τερματικών (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale - EFTPOS) και το λεγόμενο Home Banking που είναι η τραπεζική εξυπηρέτηση από το σπίτι ή την επιχείρηση. Οι έξυπνες κάρτες είναι μία εξελιγμένη μορφή της πλαστικής κάρτας. Τα τερματικά στα σημεία πώλησης (EFTPOS) είναι συστήματα πληροφόρησης τοποθετημένα σε εμπορικά σημεία (Super Markets και άλλα καταστήματα) συνδεδεμένα με την τράπεζα. Με αυτά, κάθε συμβεβλημένος πελάτης μπορεί να πραγματοποιεί τις συναλλαγές του χωρίς να πληρώνει πραγματικό χρήμα. Το Home Banking είναι ένα νέο τραπεζικό προϊόν το οποίο βασίζεται στη χρησιμοποίηση των Η/Υ στο σπίτι του ή στην επιχείρηση του, μπορεί, με τη χρήση «modem», να συνδεθεί τηλεφωνικά με τον υπολογιστή της τράπεζας και να ζητά ορισμένες γενικές πληροφορίες, γύρω από οικονομικά θέματα αλλά και να πραγματοποιεί ορισμένες προκαθορισμένες συναλλαγές. Έτσι, μπορεί να ενημερώνεται για τα επιτόκια και τις τιμές των μετοχών. Εκτός από τα σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα που αναφέρθηκαν και βασίζονται στην ηλεκτρονική τεχνολογία, υπάρχει και μία σειρά προϊόντων τα οποία δεν χρησιμοποιούν απαραίτητα αυτήν την τεχνολογία, αλλά βοηθούν εξ ίσου στην εξυπηρέτηση των πελατών. Τα προϊόντα αυτά βασίζονται στην καλύτερη οργάνωση του χώρου ή του χρόνου εξυπηρέτησης των πελατών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι προσπάθειες παράτασης του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών ή/και των ημερών εργασίας, και, από πλευράς οργάνωσης χώρου, την καλύτερη διαρρύθμιση των τραπεζών, τη δυνατότητα να ανοίγουν περισσότερα ταμεία όταν υπάρχουν πολλοί πελάτες και την καλύτερη οργάνωση στις διαδικασίες της τράπεζας. Επιπρόσθετα, δύο νέες παροχές εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια οι οποίες, όσο και απλές να φαίνονται, αντανακλούν την καθιέρωση της φιλοσοφίας του Marketing και εξυπηρετούν το κοινό. 14

15 Πρόκειται, για τη διάθεση χώρων στάθμευσης στους πελάτες της τράπεζας και την εφαρμογή των λεγόμενων «drive in Windows». Αυτός ο τρόπος εξυπηρέτησης είναι δανεισμένος από τα λεγόμενα καταστήματα γρήγορου φαγητού (fast foods) στην Αμερική, και, αυτό ακριβώς, δείχνει τον προσανατολισμό των τραπεζών στο Marketing ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακολουθούν τα σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα, που είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες του πελάτη και στοχεύουν στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργικότητα του συστήματος. Ήδη αναφέραμε τα «drive in windows» και τους χώρους στάθμευσης. Εδώ θα αναφέρουμε μία άλλη ομάδα προϊόντων που έχουν σχέση με τις συναλλαγές των ιδιωτών, πρώτα, και των επιχειρηματιών στη συνέχεια. Στο χώρο της διαφοροποίησης της τραπεζικής αγοράς διακρίνονται εύκολα δύο τμήματα στα οποία οι τράπεζες απευθύνονται με διαφορετικές στρατηγικές Marketing. Είναι ο χώρος των επιχειρήσεων, που οι τράπεζες απευθύνονται με το λεγόμενο Corporate Banking και ο χώρος των ιδιωτών - πελατών, στους οποίους απευθύνονται με το λεγόμενο Private Banking. Αυτά τα δύο τμήματα της τραπεζικής αγοράς έχουν διαφορετικές ανάγκες και απαιτούν διαφορετικό μίγμα και στρατηγικές Marketing. Μία άλλη προσέγγιση της τραπεζικής αγοράς είναι το κομμάτι του λεγόμενου Retail Banking, ο οποίο περιλαμβάνει τις μικρο - συναλλαγές (SCHIFFMAN, L. G. & KANUK, L. L., 1994, σελ.: ). Οι επιχειρήσεις είναι βασικοί χρήστες των περισσοτέρων τραπεζικών προϊόντων. Οι ιδιώτες εξυπηρετούνται, κυρίως, με προϊόντα όπως είναι οι πάγιες εντολές στην τράπεζα να εξοφλεί οφειλές με πίστωση στο λογαριασμό τους. έτσι, καθίσταται εύκολη η εξόφληση λογαριασμών ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και λοιπά. Οι τράπεζες, πολλές φορές, αναλαμβάνουν την πληρωμή συντάξεων του ΙΚΑ, του Δημοσίου και των διαφόρων άλλων εμβασμάτων. Αυτού του είδους οι τραπεζικές εργασίες αποτελούν το Retail Banking. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια επιτρέπει τη ραγδαία ανάπτυξη των δικτύων και των συστημάτων Η/Υ που εξυπηρετούν το τραπεζικό σύστημα και συμβάλλουν στη μετατροπή του σε διατραπεζικό. Το Διατραπεζικό Σύστημα προβλέπει ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ όλων των τραπεζών, των καταστημάτων τους, των ΑΤΜ και των άλλων σημείων συναλλαγής με μία κεντρική ηλεκτρονική μονάδα, με την Α.Ε. «Διατραπεζικά Συστήματα - ΔΙΑΣ». Μέσω του δικτύου αυτού γίνονται όλες οι εξυπηρετήσεις αφού οι πελάτες των ATMs χρησιμοποιούν τους ατομικούς τους αριθμούς «ΡΙΝ» σε όποιο ΑΤΜ και αν βρίσκονται, οι τράπεζες εξαργυρώνουν επιταγές από όλες τις τράπεζες του συστήματος, ελέγχοντας τα υπόλοιπα των λογαριασμών, καθώς επίσης, προσφέρονται και όλες οι άλλες υπηρεσίες και ενημερώνονται τα αρχεία στην τράπεζα του πελάτη. Άλλα προϊόντα αυτής της κατηγορίας είναι οι πιστωτικές κάρτες (credit cards) που παρέχουν στον κάτοχό τους την πιστωτική δύναμη μέχρι ενός ορίου. Οι πιστωτικές κάρτες εκδίδονται είτε για χρήση στο εξωτερικό, είτε για χρήση στο εσωτερικό ή και για τα δύο. 15

16 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το τραπεζικό προϊόν Leasing, είναι μία μορφή χρηματοδότησης, κατά την οποία ο εκμισθωτής, εταιρία leasing, αγοράζει αγαθά από τον παραγωγό και τα μισθώνει στο μισθωτή έναντι προσυμφωνημένου μισθώματος που καταβάλλεται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. To Factoring (σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων) είναι μία σύμβαση, η οποία καθορίζει τους όρους προεξόφλησης προθεσμιακών απαιτήσεων ενός επιχειρηματία από πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Το Forfaiting, καινοτομία συγγενής με το factoring χρησιμοποιείται κυρίως από εξαγωγείς, ως μέσο άμεσης ρευστοποίησης των οφειλών των πελατών. Είναι πράξη πώλησης αξιόγραφων, χωρίς δικαίωμα αναγωγής, που λήγουν στο μέλλον και απορρέουν από συναλλαγή προμήθειας αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Στις διεθνείς αγορές, δύο εκδόσεις (μακροοικονομικό, μικροοικονομικό επίπεδο) του μοντέλου Κύκλου Ζωής Προϊόντος βοηθούν στη διαμόρφωση κατάλληλων στρατηγικών μάρκετινγκ για τις διάφορες καταστάσεις προϊόντος/ αγοράς, στις οποίες περιλαμβάνεται ο εντοπισμός των απειλών και των ευκαιριών, η επιλογή αγορών - στόχων και η διαμόρφωση πακέτων προσφοράς. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, σύμφωνα με το διεθνές μοντέλο Κύκλου Ζωής Προϊόντος, συγκεκριμένα είδη προϊόντων περνούν από έναν κύκλο που αποτελείται από τα στάδια εισαγωγής, ανάπτυξης, ωριμότητας και παρακμής. Για λόγους κόστους και αγορών, η τοποθεσία παραγωγής των προϊόντων αυτών αλλάζει σε διεθνές επίπεδο, ανάλογα με το στάδιο του Κύκλου Ζωής Προϊόντος στο οποίο βρίσκονται.. Για παράδειγμα, στο στάδιο της εισαγωγής, η παραγωγή γίνεται μόνο στη χώρα - έδρα. Στη συνέχεια, καθώς το τραπεζικό προϊόν περνάει στις υπόλοιπες διαδοχικές φάσεις, η παραγωγή μεταφέρεται σε άλλες αναπτυγμένες χώρες, συνήθως ακόμη κάτω από τον έλεγχο της επιχείρησης που το παρουσίασε. Μεταξύ των σταδίων της παρουσίασης και της παρακμής, το τραπεζικό προϊόν αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό και γίνεται πιο ευαίσθητο στις αλλαγές της τιμής και περισσότερο τυποποιημένο. Η εταιρεία παραγωγής του, χρειάζεται περισσότερα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση παγκοσμίων δραστηριοτήτων της και τελικά, γίνεται εισαγωγική εταιρεία. Σε μικροοικονομικό επίπεδο, το μοντέλο Κύκλου Ζωής Προϊόντος, μπορεί να εφαρμοστεί στο τι συμβαίνει με την πάροδο του χρόνου σε ένα τραπεζικό προϊόν σε μία και μόνο αγορά και να ερμηνευθεί με τρόπο παρόμοιο με τον τρόπο ερμηνείας του διεθνούς Κύκλου Ζωής 16

17 Προϊόντος. Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, τα προϊόντα που παρουσιάζονται με επιτυχία σε μια ανταγωνιστική εγχώρια ή διεθνή αγορά, περνούν από τα τέσσερα στάδια της εισαγωγής, ανάπτυξης, ωριμότητας και παρακμής, ενώ στο κάθε στάδιο εμφανίζονται απειλές και ευκαιρίες στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ για να αποφέρει κέρδη το τραπεζικό προϊόν. Η διάρκεια του Κύκλου Ζωής Προϊόντος μπορεί να ποικίλλει δραματικά, ανάλογα με διάφορα ζητήματα όπως το είδος και ο βαθμός του ανταγωνισμού, το επίπεδο οφειλών του χρήστη, η προσπάθεια του μάρκετινγκ και το επίπεδο της τεχνολογίας του προϊόντος. Ακολουθούν περιγραφές συνηθισμένων καταστάσεων και ανταποκρίσεων στη διάρκεια κάθε σταδίου του Κύκλου Ζωής Προϊόντος, βασισμένες στην υπόθεση ότι ένα τραπεζικό προϊόν επιτυγχάνει σε κάποια αγορά εισόδου και περνάει όλα τα στάδια του Κύκλου Ζωής Προϊόντος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ο κύριος στόχος του σταδίου αυτού είναι η δημιουργία πωλήσεων του προϊόντος, πολλές φορές ακόμη και χωρίς κέρδη. Αν και ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος αν όχι ανύπαρκτος, τα περιθώρια κέρδους είναι μικρά για τους παρακάτω λόγους: - Η αρχική αγορά δεν είναι αρκετά μεγάλη ώστε να δημιουργήσει τον όγκο πωλήσεων και τις οικονομίες κλίμακας που απαιτούνται για να είναι η λειτουργία κερδοφόρα. - Τα έξοδα μάρκετινγκ και παραγωγής ανά τεμάχιο είναι συνήθως υψηλότερα τώρα απ ότι θα γίνουν στα επόμενα στάδια, αντικατοπτρίζοντας το μεγάλο κόστος της απόκτησης ορμής. Επειδή τα έξοδα είναι μεγάλα, στο στάδιο αυτό συνήθως πωλείται μόνο ένα μοντέλο του προϊόντος. Για τραπεζικό προϊόν μεγάλης κατανάλωσης (π.χ. ένα νέο δάνειο), η διανομή είναι εκτεταμένη, με πολλούς μεταπωλητές. Η τιμή του προϊόντος μπορεί να είναι υψηλή λόγω υπόστασης, ή χαμηλή τιμή μαζικής αγοράς, ανάλογα με το είδος του προϊόντος. Γενικά η προώθηση έχει στόχο να πληροφορήσει τους υποψήφιους πελάτες για την ύπαρξη του προϊόντος, για τα χαρακτηριστικά του και για τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από αυτό. Οι υποψήφιοι πελάτες παροτρύνονται να δοκιμάσουν το τραπεζικό προϊόν με παρουσιάσεις, ημερίδες κ.ο.κ. 17

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΕΡΑ ΕΡΙΦΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ: ΤΑΧΙΡΗ ΜΟΥΖΕΓΙΕΝ ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΝΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.: 13689 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ INTERNET BANKING ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η Μετάβαση του ΟΤΕ από Μονοπωλιακό Καθεστώς σε Καθεστώς Ανταγωνισμού υποβληθείσα στον Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ MARKETING ΑΠΌ ΤΟ THE MET HOTEL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπό της

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος. ΜΠΣ «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» από

Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος. ΜΠΣ «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» από «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2002-2005» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Πάτρα 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Διδάσκων : Καραγιάννη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Το Marketing άρχισε ήδη εδώ και καιρό να διεισδύει στις ελληνικές τράπεζες και η

Το Marketing άρχισε ήδη εδώ και καιρό να διεισδύει στις ελληνικές τράπεζες και η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Του: Γιάννη Πορφυρίδη* Περίληψη Το Marketing άρχισε ήδη εδώ και καιρό να διεισδύει στις ελληνικές τράπεζες και η

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ)»

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ)» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ)» Ηλιάδου Ιωάννα (Α.Μ.: 9941) Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ RILKEN A.E.» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΤΡΙΑΝΤΗ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τραπεζικό σύστημα και σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα. Μόσχου Νικόλαος Εισηγητής: Γεώργιος Κοκκίνης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τραπεζικό σύστημα και σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα. Μόσχου Νικόλαος Εισηγητής: Γεώργιος Κοκκίνης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τραπεζικό σύστημα και σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα Μόσχου Νικόλαος Εισηγητής: Γεώργιος Κοκκίνης ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING-WEB MARKETING & E-SHOP

MARKETING-WEB MARKETING & E-SHOP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: MARKETING-WEB MARKETING & E-SHOP Υπό της φοιτήτριας Συνόδη Ειρήνη (ΑΜ 7436) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΙ-ΚΡΙ Υπό της φοιτήτριας: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΜΑΤΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα