ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014"

Transcript

1

2

3

4 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014

5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 9 Alpha Bank και Εταιρική Υπευθυνότητα 11 Κώδικας Δεοντολογίας Δεσμεύσεις Αρχές Εταιρική Διακυβέρνηση Διαχείριση Κινδύνων Κεφαλαιακή Επάρκεια Ποσοτικά Στοιχεία Αναγνώριση Ουσιαστικών Θεμάτων Ενδιαφερόμενα Μέρη Διάλογος και Συνεργασία στην Πράξη Διακρίσεις 2014 Σημαντικά γεγονότα 2014 Συμμετοχή σε Ενώσεις και Οργανισμούς Στόχοι Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Μαζί για την Αγορά 27 Στήριξη των Νοικοκυριών Στήριξη των Επιχειρήσεων Ενισχυόμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα Επενδύσεις μέσω Ο.Σ.Ε.Κ.Α.: Διεθνείς Προοπτικές με Κοινωνικές Προεκτάσεις Υπεύθυνες Επενδύσεις Επιπλέον Υπεύθυνα Προϊόντα και Υπηρεσίες Εξυπηρέτηση των Πελατών μας Εναλλακτικά Δίκτυα Υπηρεσίες αυτοματοποιημένης εξυπηρετήσεως Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για Ιδιώτες και Εταιρίες Εξειδικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για Εταιρίες Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Πελατών Ικανοποίηση Πελατών Έρευνα Αγοράς Η Γνώμη σας Μετράει Έρευνα Μετρήσεως Ικανοποιήσεως του Παραπονούμενου Πελάτη Προτάσεις Βελτιώσεως Έρευνες Καταναλωτών Υπεύθυνο Marketing Διαφάνεια στις Τραπεζικές Συναλλαγές Μαζί για τους Ανθρώπους μας 41 Διασφάλιση της Απασχολήσεως Κατανομή του Προσωπικού Στατιστικά Στοιχεία Προσλήψεων Στατιστικά Στοιχεία Αποχωρήσεων Μορφωτικό Επίπεδο και Εκπαίδευση Διαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες στο Εργασιακό Περιβάλλον Διάλογος και Εργασιακά Δικαιώματα Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία Μέριμνα για τους Εργαζομένους Μαζί για το Περιβάλλον 51 Συστηματική Παρακολούθηση Περιορισμός του περιβαλλοντικού μας Αποτυπώματος Ανακύκλωση Υλικών Υπεύθυνες Προμήθειες Περιβαλλοντικές Ενέργειες Μαζί για την Κοινωνία 57 Διαφάνεια Κοινωνικής Συνεισφοράς Χορηγικό Πρόγραμμα Υποστήριξη της Κοινωνίας Υποστήριξη του Πολιτισμού Εθελοντισμός- Συμμετοχή των Εργαζομένων Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου ALPHA BANK Μαζί για το Διεθνές Δίκτυο 71 Κύπρος Ρουμανία Βουλγαρία Σερβία Αλβανία Π.Γ.Δ.Μ. Δήλωση Ανεξάρτητης Διασφαλίσεως 79 Παρουσίαση Πίνακα Περιεχομένων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI G4 82

6 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014

7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου Το 2014 σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις για τον Όμιλο της Alpha Bank. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους ολοκληρώθηκε, εντός του χρονοδιαγράμματος, το έργο της λειτουργικής συγχωνεύσεως με την Εμπορική Τράπεζα, το οποίο συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του Ομίλου. Τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκε, με ιδιαίτερη επιτυχία, Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ενώ τον Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκε η εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων των καρτών Diners Club, και ξεκίνησε η συνεργασία με την China UnionPay (CUP), τον μεγαλύτερο εκδότη καρτών στον κόσμο. Η εξαγορά προνομιούχων μετοχών κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου, αποτέλεσε γεγονός με μεγάλη σημειολογική αλλά και ουσιαστική σημασία. Επιπλέον, η επιτυχής ολοκλήρωση της Συνολικής Αξιολογήσεως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον Οκτώβριο του 2014 και η βράβευση της Alpha Bank ως Τραπέζης της Χρονιάς στην Ελλάδα, για το έτος 2014 από το περιοδικό The Banker, αποτελούν σημαντικά γεγονότα που χαρακτήρισαν το έτος. Η Τράπεζα συνέχισε και κατά το 2014, το σημαντικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό της έργο, μέσω των προγραμμάτων κοινωνικής προσφοράς αλλά και μέσω της υποστηρίξεως προγραμμάτων που ενισχύουν την παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την υγεία. Αξίζει να σημειωθεί τέλος, ότι πέραν του προγράμματος προσφοράς τροφίμων Χέρι Βοηθείας που συνεχίσθηκε για τρίτη χρονιά και του προγράμματος αποκαταστάσεως και συντηρήσεως γλυπτών έργων Οι φθορές που πληγώνουν που συνεχίσθηκε για δεύτερη χρονιά, και των ποικίλων εθελοντικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται, επί σειρά ετών, στο πλαίσιο της Ημέρας Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank, το 2014 ξεκίνησε και το πρόγραμμα Μαζί, με στόχο την υγεία, με σκοπό την παροχή ιατροφαρμακευτικού και λοιπού εξοπλισμού σε νησιά της Ελλάδος. Ευχαριστούμε το Προσωπικό, τους Πελάτες και τους Μετόχους μας για την εμπιστοσύνη, την υποστήριξη και τη συμμετοχή τους στις ενέργειες που καλύπτουν τους βασικούς άξονες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και αποσκοπούν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Δημήτριος Π. Μαντζούνης

8 8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014

9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ο παρών Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) είναι ο όγδοος κατά σειρά Απολογισμός Ε.Κ.Ε. της Alpha Bank Α.Ε. (εφεξής η Τράπεζα ή Alpha Bank ) σε ανεξάρτητη έκδοση και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες κατευθυντήριες οδηγίες Global Reporting Initiative - GRI G4 (www.globalreporting.org). Επιπλέον, ο παρών Απολογισμός λαμβάνει υπ όψιν και τις αρχές του AccountAbility Principle Standard, -ΑΑ1000 (www.accountability.org) που στηρίζονται στην ένταξη των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων (Inclusivity), στον καθορισμό των σημαντικότερων ζητημάτων για την Τράπεζα (Ουσιαστικότητα)(Materiality) και στην Ανταπόκριση (Responsiveness) της Τραπέζης στις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών. Για έκτο συνεχές έτος, η εκπόνηση του Απολογισμού Ε.Κ.Ε. αξιοποίησε και το Συμπλήρωμα του Κλάδου των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Sector Supplement) του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI), που αποτελεί ένα εξειδικευμένο πρότυπο για τα περιεχόμενα του απολογισμού εταιριών του τραπεζικού κλάδου. Σημειώνεται ότι η Alpha Bank είναι ανώνυμη εταιρία με κύριο αντικείμενο τις τραπεζικές εργασίες, ενώ εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα, στην οδό Σταδίου 40, Ο Απολογισμός Ε.Κ.Ε απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της Τραπέζης και αναφέρεται στη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, κατά τη χρονική περίοδο από, 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014, εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά. Η σημαντικότερη πρόκληση του εφετινού Απολογισμού ήταν η μετάβαση από την έκδοση των κατευθυντήριων οδηγιών GRI G3 στην έκδοση GRI G4. Για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών θεμάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Alpha Bank, ενισχύθηκε η διαδικασία αναγνωρίσεως των ουσιαστικών θεμάτων (materiality analysis). Δεν έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στις μεθόδους μετρήσεως, στα όρια και στο πλαίσιο αναφοράς σε σχέση με τον Απολογισμό Ε.Κ.Ε Δεδομένης της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2013, στην παρούσα έκδοση παρατίθενται ενοποιημένα στοιχεία μόνο του προηγουμένου έτους, για λόγους συγκρισιμότητας. Επίσης, η Τράπεζα συνεχίζει τη διασφάλιση περιορισμένου εύρους του Απολογισμού με την ανάθεση των σχετικών εργασιών στην EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.E. (ΕΥ). Στο τέλος του Απολογισμού, παρέχονται πληροφορίες για την εργασία της ΕΥ καθώς και η σχετική Έκθεση Διασφαλίσεως Περιεχομένου. Η προετοιμασία του πραγματοποιήθηκε από ειδική ομάδα Στελεχών προερχόμενη από διάφορες Μονάδες της Τραπέζης, υπό τον συντονισμό της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν ερωτήσεις, σχόλια και υποδείξεις για τον Απολογισμό Ε.Κ.Ε της Alpha Bank, ακολούθως: Alpha Bank Διεύθυνση Marketing και Δημοσίων Σχέσεων Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Σταδίου 40, ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: Telefax:

10

11

12 12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην εγχώρια και τη διεθνή τραπεζική αγορά. Η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία της από την ίδρυσή της έως σήμερα. Πρωταρχικός στόχος της Τραπέζης παραμένει η αξιοπιστία, η συνέπεια και η ταχύτητα στην τραπεζική εξυπηρέτηση. Η συνεχής ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του επιπέδου των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει, καθώς και η σύγχρονη και υπεύθυνη αντιμετώπιση όλων των τραπεζικών αναγκών των Πελατών της αποτελούν βασική μέριμνα για την Alpha Bank. Ο Όμιλος Alpha Bank δραστηριοποιείται στην εγχώρια, αλλά και στη διεθνή τραπεζική αγορά, με παρουσία στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στην Αλβανία, στην Π.Γ.Δ.Μ., και στη Μεγάλη Βρετανία. Παράλληλα, λειτουργεί ευρύτατο δίκτυο ανταποκριτών (με τραπεζικά ιδρύματα) εσωτερικού και εξωτερικού. Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου είναι η Alpha Bank, η οποία ιδρύθηκε το 1879, από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Η Alpha Bank, Τράπεζα εμπιστοσύνης και σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες με ευρύτατο Δίκτυο άνω των σημείων εξυπηρετήσεως στην Ελλάδα κι έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη. Κώδικας Δεοντολογίας Η Τράπεζα από την ίδρυσή της εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές στις επιχειρηματικές δραστηριότητές της, στη διοίκηση, στους κανόνες συμπεριφοράς των Στελεχών και των Υπαλλήλων μεταξύ τους και απέναντι στους συναλλασσομένους, στους Μετόχους και σε τρίτους, και μεταφέρει το ίδιο πνεύμα στον Όμιλο που δημιούργησε με την ανάπτυξή της στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αρχές Κάθε δραστηριότητα της Alpha Bank και των Εταιριών του Ομίλου, που έχει ως απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και την ευρωστία του Ομίλου, διέπεται από αρχές που επιβάλλονται από τον νόμο ή την ηθική, όπως η ακεραιότητα και η εντιμότητα, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία, η εχεμύθεια και η διακριτικότητα, η συνειδητή, πειθαρχημένη και λογική ανάληψη κινδύνου, η πλήρης, ορθή και αληθής πληροφόρηση και η προσφορά στην κοινωνία. Η τήρηση των αρχών εταιρικής υπευθυνότητας και λειτουργίας της Τραπέζης ελέγχεται ετησίως από τη Διοίκηση και τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Τραπέζης, ενώ οι Εργαζόμενοι εφαρμόζουν τον Κώδικα Δεοντολογίας και Εταιρικής Διακυβερνήσεως, ο οποίος περιλαμβάνει τις αξίες, τις κατευθύνσεις και τις απαιτήσεις της Τραπέζης σε επίπεδο υπευθυνότητας και επαγγελματικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, η Τράπεζα σέβεται τους νόμους και λαμβάνει υπ όψιν της τις θεμελιώδεις αρχές της Οικουμενικής Διακηρύξεως των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Συμβάσεων της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας. Με τη συμμετοχή της δε, στην πρωτοβουλία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNEP FI) για την προώθηση της αειφόρου αναπτύξεως από τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς εντάσσει τις σχετικές περιβαλλοντικές αρχές στις χρηματοπιστωτικές της δραστηριότητες. Δεσμεύσεις Η Alpha Bank θεμελιώνει την επιχειρηματική δραστηριότητά της στις ακόλουθες βασικές δεσμεύσεις: Έναντι των Πελατών, η Alpha Bank δεσμεύεται να δίδει απόλυτη προτεραιότητα στην εξυπηρέτησή τους και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας υποδοχής, ενημερώσεως και προσφερομένων υπηρεσιών. Έναντι των Μετόχων της, πάγια δέσμευση της Alpha Bank είναι η δημιουργία υπεραξίας και η εξασφάλιση εύλογης αποδόσεως των επενδύσεων. Έναντι του Προσωπικού της, η Alpha Bank δεσμεύεται να διασφαλίζει δίκαιη αμοιβή, άριστες συνθήκες εργασίας και δυνατότητες εξελίξεως βασισμένες στην αξιοκρατία και στην ίση μεταχείριση χωρίς διακρίσεις. Έναντι του Κοινωνικού Συνόλου, η Alpha Bank δεσμεύεται να συμβάλλει στην πρόοδο και στη βελτίωση των βασικών στοιχείων της συνοχής του, όπως ο πολιτισμός, η παιδεία, η υγεία, το περιβάλλον. Εταιρική Διακυβέρνηση Η απαρέγκλιτη εφαρμογή των αρχών Εταιρικής Διακυβερνήσεως, όπως αυτές ορίζονται στους νόμους και στους λοιπούς ευρέως αναγνωρισμένους κώδικες και εθελοντικούς κανόνες, αποτελεί βασικό πυλώνα της λειτουργίας της Alpha Bank. Οι αρχές αυτές καθορίζουν τον τρόπο διοικήσεως, λειτουργίας και ελέγχου της Τραπέζης και διασφαλίζουν τα συμφέροντα τόσο των Μετόχων της, όσο και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών της, καθώς και τη διαφάνεια στις λειτουργίες της. Η Alpha Bank υιοθέτησε και εφαρμόζει, ήδη από το 1994, τις αρχές της Εταιρικής Διακυβερνήσεως, καθώς επιδιώκει τη διαφάνεια στην επικοινωνία με τους Μετόχους της και την άμεση και συνεχή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα έχει υιοθετήσει τον διαχωρισμό των καθηκόντων του Προέδρου από εκείνα του Διευθύνοντος Συμβούλου, την ανεξαρτησία της πλειοψηφίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ έχει συστήσει Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμορφώσεως και έχει θεσπίσει Κώδικα Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Κώδικα

13 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δεοντολογίας με σκοπό να προωθήσει τα πρότυπα που επιβάλλει η σύγχρονη διακυβέρνηση των εταιριών και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των κανόνων για τον Εσωτερικό Έλεγχο. H Διοίκηση της Τραπέζης ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Εντεταλμένους Γενικούς Διευθυντές, την Εκτελεστική Επιτροπή και το Συμβούλιο Εργασιών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί τη διοίκηση, τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Τραπέζης. Εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει την Τράπεζα και τον Όμιλο. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Τραπέζης. Συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου. Συμμετέχουν οι Γενικοί Διευθυντές και ο Γραμματεύς της Επιτροπής. Κατά περίπτωση, συμμετέχουν και άλλα Στελέχη ή Μέλη των Διοικήσεων Εταιριών του Ομίλου, αναλόγως των θεμάτων που συζητούνται. Η Εκτελεστική Επιτροπή προβαίνει σε επισκόπηση της εγχώριας και διεθνούς οικονομίας και των εξελίξεων της αγοράς και εξετάζει θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού και πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή μελετά θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη του Ομίλου, ενώ εισηγείται τον Κανονισμό Λειτουργίας της Τραπέζης, καθώς και τον προϋπολογισμό και ισολογισμό κάθε Τομέα. Τέλος, εισηγείται την πολιτική Ανθρωπίνου Δυναμικού και τη συμμετοχή της Τραπέζης ή Εταιριών του Ομίλου σε άλλες εταιρίες. Το Συμβούλιο Εργασιών συνέρχεται υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Συμμετέχουν οι Γενικοί Διευθυντές, οι Εντεταλμένοι Γενικοί Διευθυντές και ο Γραμματεύς του Συμβουλίου. Κατά περίπτωση, συμμετέχουν και άλλα Στελέχη ή Μέλη των Διοικήσεων Εταιριών του Ομίλου, αναλόγως των θεμάτων που συζητούνται. Το Συμβούλιο Εργασιών προβαίνει σε επισκόπηση της αγοράς και των τομέων της οικονομίας και εξετάζει την πορεία των εργασιών και των νέων προϊόντων. Αποφασίζει την πολιτική για την ανάπτυξη των Δικτύων και του Ομίλου και καθορίζει την πιστωτική πολιτική. Τέλος, αποφασίζει για τη διαχείριση των διαθεσίμων, τα επιτόκια, τους όρους καταθέσεων και χορηγήσεων και το Τιμολόγιο. Λεπτομέρειες για τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν την αποτελεσματική, διαφανή και υπεύθυνη Εταιρική Διακυβέρνηση της Alpha Bank, συμπεριλαμβανομένων της διοικήσεως και της εποπτείας, αλλά και για τη διαχείριση των κινδύνων, υπάρχουν στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβερνήσεως, στον Απολογισμό Δραστηριοτήτων της Τραπέζης, καθώς και στην ιστοσελίδα της (www.alpha.gr). Την , συστάθηκε η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Σχεδιασμού Διαδοχής, η οποία διασφαλίζει ότι η σύνθεση, η δομή και η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τις νομικές, εποπτικές και κανονιστικές απαιτήσεις, επιδιώκει την εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών εταιρικής διακυβερνήσεως και διαμορφώνει την πολιτική αναδείξεως υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγούμενη σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Διασφαλίζει την ανάδειξη υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με αποτελεσματική και διαφανή διαδικασία, δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της ομαλής διαδοχής και της συνέχειας του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβλέπει την εφαρμογή όλων των ως άνω πολιτικών, πρακτικών και διαδικασιών πραγματοποιήσεώς τους. Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβερνήσεως ορίζει το πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διακυβέρνηση της Τραπέζης και αναθεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην τελευταία αναθεώρησή του, που έγινε τον Ιούλιο 2014, ενσωματώθηκαν ως Παραρτήματα οι Κανονισμοί Λειτουργίας των Επιτροπών Ελεγκτικής, Διαχειρίσεως Κινδύνων, Αποδοχών και Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Σχεδιασμού Διαδοχής του Διοικητικού Συμβουλίου. O Κώδικας Εταιρικής Διακυβερνήσεως ορίζει επίσης τα καθήκοντα και κατανέμει τις αρμοδιότητες μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου, των Επιτροπών του, της Εκτελεστικής Επιτροπής και των άλλων Επιτροπών και Συμβουλίων της Τραπέζης και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Τραπέζης. Η πολιτική και οι επιδόσεις της Τραπέζης σε σχέση με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και τα θέματα Εταιρικής Διακυβερνήσεως, καθώς και η γενικότερη διαχείριση των ζητημάτων αειφορίας καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως των αρμοδίων Διευθύνσεων. Ο Κώδικας Δεοντολογίας περιγράφει τις δεσμεύσεις και τις πρακτικές της Τραπέζης όσον αφορά στις δραστηριότητές της, τη διοίκηση και τους κανόνες συμπεριφοράς των Στελεχών και των Υπαλλήλων μεταξύ τους, αλλά και απέναντι στους συναλλασσομένους και στους Μετόχους. Με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και των αρχών Εταιρικής Διακυβερνήσεως, αλλά και τη λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων, της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Σχεδιασμού Διαδοχής, η Alpha Bank ενισχύει αποτελεσματικά τις αρχές της ακεραιότητας και της διαφάνειας και εξασφαλίζει τη βέλτιστη διαχείριση των κινδύνων. Η Τράπεζα δίδει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα ήθους και διαφάνειας και ρυθμίζει με σαφήνεια ζητήματα όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η απαγόρευση αποδοχής δώρων, στο πλαίσιο της ασκήσεως των υπηρεσιακών καθηκόντων των Στελεχών και των Υπαλλήλων της, καθώς και θέματα συγκρούσεως συμφερόντων κατά τη διενέργεια των συναλλαγών, μέσω Πράξεων Γενικής Διευθύνσεως και του Οργανισμού Προσωπικού. Τέλος, αναφέρεται ότι η Διεύθυνση Marketing και Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδια μέσω του Τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης να υποστηρίζει τη Διοίκηση της Τραπέζης σε θέματα στρατηγικής και υλοποιήσεως ενεργειών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης αναπτύξεως. Διαχείριση Κινδύνων Η Τράπεζα αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναγνώριση, μέτρηση και διαχείριση των αναλαμβανομένων κινδύνων και, προς τούτο, έχει αναθέσει τις εργασίες αυτές στον Τομέα Διαχειρίσεως Κινδύνων. Ο Τομέας Διαχειρίσεως Κινδύνων αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή και Chief Risk Officer του Ομίλου, στην Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων και, μέσω αυτής, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης.

14 14 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 Η αποτελεσματική διαχείριση των πάσης φύσεως κινδύνων εστιάζεται στην ακριβή και αποτελεσματική μέτρησή τους μέσω εξειδικευμένων μεθοδολογιών και υπολογιστικών μοντέλων, καθώς και στη θέσπιση διαφόρων πολιτικών και ορίων, μέσω των οποίων ελέγχεται η έκθεση της Τραπέζης στους διαφόρους κινδύνους. Η Επιτροπή Διαχειρίσεως Λειτουργικού Κινδύνου συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή οποτεδήποτε κριθεί τούτο αναγκαίο από τις περιστάσεις και διασφαλίζει την ύπαρξη των κατάλληλων διαδικασιών, μεθοδολογιών και υποδομών για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου του Ομίλου με την ταυτόχρονη έγκριση προτάσεων περιορισμού του λειτουργικού κινδύνου. Η Επιτροπή Πιστωτικού Κινδύνου συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής και των διαδικασιών διαχειρίσεως πιστωτικού κινδύνου της Τραπέζης και του Ομίλου και αποφασίζει για τον σχεδιασμό των απαιτουμένων διορθωτικών ενεργειών. Η Τράπεζα έχει εναρμονισθεί πλήρως με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου για τα σε καθυστέρηση ανοίγματά της. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Γενική Διεύθυνση επιβλέπει τυχόν κινδύνους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς ή κινδύνους διακυβερνήσεως, ενώ ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα και οι Εταιρίες του Ομίλου, στο πλαίσιο της διαρκούς ενισχύσεως της διαχειρίσεως κινδύνων, η οποία διαχέεται σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα του οργανισμού, έχουν θέσει ως προτεραιότητα τον καθορισμό ενός συνόλου προτύπων, κανόνων και διαδικασιών σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές αναφορικά με τη διαχείριση κινδύνων, έτσι ώστε να ενσωματώνουν στις λήψεις αποφάσεων χορηγήσεων πιστοδοτήσεων προς επιχειρήσεις, κριτήρια που να αντανακλούν την προσπάθεια για ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας, βιώσιμης αναπτύξεως, καλής διακυβερνήσεως, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιβαλλοντικής συνέπειας και κοινωνικής ευθύνης. Επίσης, έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν ένα αυστηρό θεσµικό πλαίσιο ασκήσεως πιστωτικής πολιτικής (νομοθετικό και εποπτικό/ ρυθμιστικό), στο οποίο στηρίζονται η πολιτική και οι διαδικασίες πιστοδοτήσεων Λιανικής Τραπεζικής, όπου επιτυγχάνεται η χρηστή διαχείριση πιστοδοτήσεων, η ορθή επιλογή Πελατών (ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων) βάσει συγκεκριμένων πιστωτικών κριτηρίων και ο συσχετισµός κινδύνων και αποδοτικότητας µε αντίστοιχη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής και κάλυψη πιστοδοτήσεων µε εξασφαλίσεις συνεκτιµώντας και τον βαθµό πιστωτικού κινδύνου. Η αναβάθμιση του ρόλου της λειτουργίας της διαχειρίσεως των κινδύνων με κοινωνικό και περιβαλλοντικό προσανατολισμό θα αποτελέσει, αφ ενός, εχέγγυο για την ασφαλή λειτουργία και τη διατήρηση της κερδοφορίας της Τραπέζης και αφετέρου, θα ενισχύσει τις οργανωτικές της δομές, καθώς και τις πολιτικές και τις διαδικασίες της, και θα επηρεάσει καταλυτικά το επιχειρησιακό πρότυπο λειτουργίας της. Κεφαλαιακή Επάρκεια Πολιτική της Τραπέζης είναι η διατήρηση µίας ισχυρής κεφαλαιακής βάσεως προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανάπτυξη της Τραπέζης και να διασφαλίζεται η εµπιστοσύνη των Καταθετών, των Μετόχων, των αγορών και των συναλλασσοµένων µερών. Η κεφαλαιακή επάρκεια εποπτεύεται από τον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας της ΕΚΤ προς τον οποίο υποβάλλονται στοιχεία σε τριµηνιαία βάση. Από την μία Ιανουαρίου 2014 ετέθη σε εφαρµογή η Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 και ο Κανονισµός 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρώπης της 26ης Ιουνίου 2013 ( CRD IV ), που σταδιακά, εισάγουν το νέο πλαίσιο επάρκειας ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων στα πρότυπα της Βασιλείας ΙΙΙ. Με πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης της Ελλάδος διαµορφώνονται οι ελάχιστοι δείκτες (κεφαλαίου κοινών µετοχών, κεφαλαίων κατηγορίας Ι και κεφαλαιακής επάρκειας) που πρέπει να διαθέτει η Τράπεζα. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της Τραπέζης µε τους κινδύνους (σταθµισµένο ενεργητικό) που αναλαµβάνει η Τράπεζα. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου την : Ποσοτικά Στοιχεία Group Ratio 31/12/2014 Tier I Capital Ratio 14,2% Common Equity Tier I Ratio 14,2% Leverage Ratio 10,21% Σημειώνεται ότι, ως μέρος των τραπεζικών εργασιών, η εφαρμογή των περιβαλλοντικών και κοινωνικών πολιτικών, προϊόντων και υπηρεσιών, εντάσσεται στον Ελεγκτικό Χώρο (Audit Universe) της Τραπέζης και ετησίως, αξιολογούνται οι σχετικοί κίνδυνοι (Risks Assessment) σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία του Ομίλου. Για τον έλεγχο ακολουθούνται τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)

15 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αναγνώριση Ουσιαστικών Θεμάτων Το 2014, η Alpha Bank προχώρησε στην ενίσχυση της διαδικασίας αναγνωρίσεως και αποτυπώσεως των σημαντικότερων θεμάτων για την υπεύθυνη λειτουργία της Τραπέζης (Μateriality Αnalysis). Το Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προχώρησε στην αρχική αναγνώριση πιθανών ουσιαστικών θεμάτων για τη βιώσιμη λειτουργία της Τραπέζης. Τα αναγνωρισμένα θέματα προέκυψαν από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Απολογισμού Βιωσιμότητας G4 του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI), με την αξιοποίηση και του Συμπληρώματος του Κλάδου των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Sector Supplement), πληροφορίες από τη συμμετοχή της Τραπέζης σε ενώσεις όπως το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της Τραπέζης, καθώς και από τη διάδρασή της με τις ομάδες των ενδιαφερομένων μερών. Επιπλέον, ελήφθησαν υπ όψιν οι τέσσερεις βασικές αρχές καθορισμού του περιεχομένου του Απολογισμού, όπως αυτές ορίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες Απολογισμού Βιωσιμότητας G4 του οργανισμού GRI: 1. Συμπερίληψη Ενδιαφερόμενων Μερών (Stakeholder inclusiveness) 2. Πλαίσιο Βιωσιμότητας (Sustainability Context) 3. Ουσιαστικότητα (Materiality) 4. Πληρότητα (Completeness) Τον Οκτώβριο 2014, πραγματοποιήθηκε ειδική ημερίδα παρουσία 26 Στελεχών από 18 Διευθύνσεις της Τραπέζης, όπου οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη διαδικασία της αναλύσεως των ουσιαστικών θεμάτων και κλήθηκαν να αναγνωρίσουν και να ιεραρχήσουν 49 θέματα, λαμβανομένης υπ όψιν της σημαντικότητας του αντικτύπου που έχουν τα θέματα αυτά για την Τράπεζα. Επίσης, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών, η Τράπεζα κάλεσε τους εκπροσώπους των ανωτέρω Διευθύνσεων, οι οποίοι αλληλεπιδρούν σε τακτική βάση με τα αναγνωρισμένα ενδιαφερόμενα μέρη (βλ. επόμενη ενότητα), για να αποτυπώσουν τις απόψεις τους, χωρίς να προβεί σε εξωτερική διαβούλευση με τα ίδια τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης επεξεργάσθηκε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανωτέρω διαδικασία και ομαδοποίησε τα θέματα. Τα τελικά αποτελέσματα έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Διεύθυνση και παρουσιάζονται στο κάτωθι σχήμα: Αποτύπωση Ουσιαστικών Θεµάτων Οικονοµική Επίδοση Σηµαντικότητα Οικονοµικών, Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Θεµάτων για τα Ενδιαφερόµενα Μέρη Θέµατα Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Υπεύθυνες Προµήθειες Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Επίπτωση στην Κοινωνία /τις Τοπικές Κοινωνίες Υποστήριξη του Πολιτισµού ίκαιες Πρακτικές Εργασίας Στρατηγική, Λειτουργία, Εταιρική ιακυβέρνηση, ιαχείριση Κινδύνων και Συµµόρφωση Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Προσλήψεις, Απασχόληση, Αµοιβές και έσµευση Εργαζοµένων ίκαιες Πρακτικές Marketing και Ικανοποίηση Πελατών Χαρτοφυλάκιο Προϊόντων Προστασία Προσωπικών εδοµένων Πελατών Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Εργαζοµένων Σηµαντικότητα Οικονοµικών, Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Θεµάτων για την Alpha Bank

16 16 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 Στον παρόντα Απολογισμό, περιλαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Τραπέζης στην Ελλάδα στους τομείς της αγοράς, του περιβάλλοντος και της προσφοράς στην κοινωνία. Εκτενής αναφορά, ωστόσο, γίνεται στα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο άνω δεξιά τεταρτημόριο του σχήματος αποτυπώσεως ουσιαστικών θεμάτων και τα οποία χαρακτηρίζονται ως ουσιαστικά για την υπεύθυνη λειτουργία της Τραπέζης. Αναγνωρισμένα ουσιαστικά θέματα Οικονομική Επίδοση Δίκαιες Πρακτικές Marketing και Ικανοποίηση Πελατών Στρατηγική Λειτουργία, Εταιρική Διακυβέρνηση, Διαχείριση κινδύνων και Συμμόρφωση Χαρτοφυλάκιο Προϊόντων Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Πελατών Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Υποστήριξη του Πολιτισμού Επίπτωση στην Κοινωνία/ Τοπικές Κοινωνίες Γενικές Τυποποιημένες Δημοσιοποιήσεις Οικονομία: Οικονομική Επίδοση Κοινωνία Ευθύνη Προϊόντων: Σήμανση Προϊόντων και Υπηρεσιών, Επικοινωνία Marketing (Καλύπτεται στις Γενικές Τυποποιημένες Δημοσιοποιήσεις) Κοινωνία Ευθύνη Προϊόντων: Χαρτοφυλάκιο Προϊόντων Κοινωνία Ευθύνη Προϊόντων: Απόρρητο Πελατών Κοινωνία Πρακτικές Απασχολήσεως: Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων Οικονομία Έμμεσες Οικονομικές Επιδράσεις Κοινωνία Κοινωνικές Επιπτώσεις: Τοπικές Κοινωνίες Οριοθέτηση (Εντός-Εκτός)* Το θέμα έχει επίπτωση στη λειτουργία της Τραπέζης και την ευρύτερη αγορά, ενώ είναι δυνατόν να επηρεάσει πρωτίστως τους Πελάτες, τους Μετόχους της και τους Προμηθευτές. Το θέμα έχει επίπτωση στη λειτουργία της Τραπέζης και στην ευρύτερη αγορά που δραστηριοποιείται, ενώ δύναται να επηρεάσει, πρωτίστως, Πελάτες και Μετόχους Το θέμα έχει επίπτωση στη λειτουργία της Τραπέζης και την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα στην οποία δραστηριοποιείται, ενώ δύναται να επηρεάσει πρωτίστως τους Πελάτες και τους Μετόχους της. Το θέμα έχει επίπτωση στη λειτουργία της Τραπέζης και την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται ενώ είναι δυνατόν να επηρεάσει πρωτίστως τους πελάτες και τους Μετόχους της. Το θέμα έχει επίπτωση στη λειτουργία της Τραπέζης και την ευρύτερη αγορά ενώ επηρεάζει πρωτίστως τους Πελάτες της. Το θέμα έχει επίπτωση στη λειτουργία της Τραπέζης και επηρεάζει πρωτίστως τους Εργαζομένους της Το θέμα έχει επίπτωση πρωτίστως στην αγορά και τις τοπικές Κοινότητες και δευτερευόντως στη λειτουργία της Τραπέζης. Το θέμα έχει επίπτωση στη λειτουργία της Τραπέζης και την κοινωνία, στην οποία δραστηριοποιείται. *Σημειώνεται ότι, στον παρόντα απολογισμό η οριοθέτηση Εντός αφορά μόνο τη δραστηριότητα της Τραπέζης στην Ελλάδα.

17 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ενδιαφερόμενα Μέρη (Stakeholders) Η Τράπεζα αναγνωρίζει ως ενδιαφερόμενα μέρη τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που, άμεσα ή έμμεσα, συνδέονται και επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τις αποφάσεις και τη λειτουργία της. Μέσα από μία σειρά εσωτερικών συναντήσεων και με βάση τη σχετική νομοθεσία και την καθημερινή λειτουργία της καθορίσθηκαν τα ενδιαφερόμενα μέρη* όπως αυτά αναγνωρίζονται από την Τράπεζα, ως κατωτέρω: Επιχειρηματική Κοινότητα Εργαζόμενοι Κράτος και Κανονιστικές Αρχές Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως (MME)** Μέτοχοι Πελάτες Προμηθευτές Σωματεία-Σύλλογοι και Λοιποί Φορείς Τοπικές Κοινότητες * Τα ενδιαφερόμενα μέρη, αναφέρονται με αλφαβητική σειρά, καθ όσον η Τράπεζα τα εξετάζει και τα κατηγοριοποιεί, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατά προτεραιότητα και ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, της κοινωνίας ή του εν γένει περιβάλλοντος λειτουργίας της. ** Η Τράπεζα αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως στην πληροφόρηση και στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και τηρεί προς αυτά, στάση ειλικρινούς παρουσιάσεως των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών της επιδόσεων. Διάλογος και Συνεργασία στην Πράξη Η Τράπεζα επιδιώκει τον συνεχή διάλογο και τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να κατανοεί και να ανταποκρίνεται, στο μέτρο του δυνατού, στις προσδοκίες, στις ανάγκες, στους προβληματισμούς, καθώς και στα αιτήματά τους. Ο πίνακας, που ακολουθεί, παρουσιάζει τις δεσμεύσεις και την ανταπόκριση της Τραπέζης στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών. Οι δεσμεύσεις αυτές και οι αντίστοιχες ενέργειες προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία, την καθημερινή λειτουργία της και εναύσματα που λαμβάνονται από τη διάδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη (όπου αυτό είναι εφικτό). Επιπλέον, ο παρών Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί ένα ακόμη μέσο ανταποκρίσεως της Τραπέζης στα θέματα που απασχολούν τα ενδιαφερόμενα μέρη.

18 18 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 Ενδιαφερόμενα Μέρη Διάλογος Απαιτήσεις ενδιαφερομένων μερών Ανταπόκριση της Τραπέζης σε θέματα που ανέκυψαν το 2014 Επιχειρηματική Κοινότητα Συνεχής συμμετοχή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών Ελληνική Ένωση Διαφημιζομένων Ελληνικό Δίκτυο για την Ε.Κ.Ε. UNEP FI Visa Hellas Board Διασφάλιση των συμφερόντων του κλάδου Αντιμετώπιση ζητημάτων του κλάδου Συμμόρφωση των θεμάτων δημοσιοποιήσεως μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και διαφάνειας με νέα πρότυπα και κανόνες Συμμετοχή στο Συμβούλιο Κοινωνικών Θεμάτων (Social Issues Advisory Group) του UNEP FI Χορηγική υποστήριξη της έρευνας που διεξάγει το UNEP FI σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον τραπεζικό κλάδο Συμμετοχή στις Επιτροπές της Ελληνικής Ενώσεως Τραπεζών Εργαζόμενοι Σύστημα Αξιολογήσεως και εξελίξεως Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση επικοινωνίας ( Μαζί ) Επικοινωνία με τον αντιπροσωπευτικό Σύλλογο Προσωπικού (συνεχής επικοινωνία) Χώρος αμφίδρομης επικοινωνίας στο Alpha Bank Intranet για θέματα ποιότητας και ποιοτικής εξυπηρετήσεως (συνεχής επικοινωνία) και ειδικός χώρος για προτάσεις βελτιώσεως Πολιτική και Διαδικασία Ανωνύμων Αναφορών (Whistleblowing) για σοβαρές παρατυπίες, παραλείψεις ή αξιόποινες πράξεις που υπέπεσαν στην αντίληψη του Προσωπικού (συνεχής επικοινωνία) Διασφάλιση υγιούς, ασφαλούς και αξιοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος Διασφάλιση θέσεων εργασίας Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής Ευκαιρίες επαγγελματικής και προσωπικής εξελίξεως Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού Επιδόματα, καλύψεις και υπηρεσίες προς τους Υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών τους Χορήγηση εισιτηρίων στους Εργαζομένους και τα μέλη των οικογενειών τους, για παρακολούθηση παραστάσεων, καθώς και ξεναγήσεις σε Μουσεία, Πολιτιστικές Εκθέσεις κ.ά. Ενιαίο, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες πλαίσιο ωφελημάτων για το Προσωπικό κατόπιν των νέων δεδομένων που έχουν προκύψει από τη συγχώνευση της Alpha Bank με την Εμπορική Τράπεζα Ημέρες Επικοινωνίας του Προσωπικού σε εβδομαδιαία βάση Κράτος και Κανονιστικές Αρχές Διάλογος και διαβουλεύσεις με τις κρατικές αρχές Συμβολή στην οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Επιτυχής ολοκλήρωση της Συνολικής Αξιολογήσεως της Τραπέζης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ΜΜΕ Δελτία Τύπου Συνεντεύξεις Τύπου (Συνεχής επικοινωνία) Διασφάλιση σωστής και διαφανούς ενημερώσεως της κοινής γνώμης μέσω των εκπροσώπων του Τύπου Συνεπής και υπεύθυνη διαχείριση των αυξημένων αναγκών ενημερώσεως του Τύπου σε σχέση με όλες τις σημαντικές επιχειρησιακές εξελίξεις και τα θέματα ιδιαιτέρου δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικώς αναφέρονται η επιτυχής ολοκλήρωση της Συνολικής Αξιολογήσεως της ΕΚΤ ( ), η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τραπέζης ( ), η ανακοίνωση της συμφωνίας εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank στην Ελλάδα ( ), η εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ( ), καθώς και η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης ( ).

19 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ενδιαφερόμενα Μέρη Διάλογος Απαιτήσεις ενδιαφερομένων μερών Ανταπόκριση της Τραπέζης σε θέματα που ανέκυψαν το 2014 Μέτοχοι Τακτική Γενική Συνέλευση Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές (συνεχής επικοινωνία) Διασφάλιση ικανοποιητικών αποδόσεων Ενημέρωση για περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις της Τραπέζης Απολογισμός Δραστηριοτήτων (ετήσιος) Οικονομικές καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου (τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες, ετήσιες) Ενημέρωση στοιχείων του ιστοτόπου της Τραπέζης Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ετήσιος) Πελάτες Περιοδικές Έρευνες Ικανοποιήσεως Πελατών Ανταγωνιστικά Προϊόντα Ρυθμίσεις και νέα προϊόντα διευκολύνσεως αποπληρωμής δανείων Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών-Υπηρεσία Πελατών (Call Center) (συνεχής επικοινωνία) Περιοδικές Έρευνες Επικοινωνίας και Marketing Επικοινωνία μέσω του Επικοινωνία διά ζώσης με τους Πελάτες κατά τη διεξαγωγή συναλλαγών (συνεχής επικοινωνία) Περιοδική διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας για αιτήματα σχετιζόμενα με ΑΤΜ (εκτός Καταστημάτων) Υπεύθυνα Προϊόντα και Υπηρεσίες Διασφάλιση των καταθέσεων Ποιότητα στην εξυπηρέτηση Συνεχής αναβάθμιση υπηρεσιών Εγκατάσταση νέων Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ATM) και κατάργηση άλλων Προσθήκη νέων υπηρεσιών στα Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών (Κ.Α.Σ.) Αναβάθμιση της υπηρεσίας Alpha Web Banking όσον αφορά στη διαχείριση παγίων εντολών Απολογισμός Δραστηριοτήτων (ετήσιος) Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ετήσιος) Προμηθευτές Ανταλλαγή πληροφοριών Διασφάλιση αρμονικής συνεργασίας Σεβασμός των όρων συναλλαγών Συναντήσεις με τους βασικούς προμηθευτές, μία φορά το έτος, για επαναδιαπραγμάτευση των όρων συνεργασίας Σωματεία- Σύλλογοι και Λοιποί Φορείς Συναντήσεις για ενημέρωση ενεργειών και ανταλλαγή απόψεων τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο Ενίσχυση και υποστήριξη Υποστήριξη ή/και δημιουργία προγραμμάτων και ενεργειών π.χ. Φιλοδασική Ένωση Αθηνών, ΕΕΠΦ, Γραμμή Ζωής Τοπικές Κοινότητες Τακτική επικοινωνία μέσω των Καταστημάτων της Τραπέζης που ευρίσκονται σε όλη την Ελλάδα Διαρκής ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών Υποστήριξη φορέων και ιδρυμάτων μέσω χρηματικών δωρεών ή μέσω αποστολής διαφόρων ειδών (π.χ. δωρεά τροφίμων και ελαιολάδου, ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιβλίων, κ.λπ.) Δημιουργία, συμμετοχή και υποστήριξη τοπικών εθελοντικών ενεργειών σε περιοχές εντός και εκτός Αττικής

20 20 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 Διακρίσεις 2014 Την 5 Φεβρουαρίου 2015, η Alpha Bank έλαβε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Βραβείο Επενδυτικών Σχέσεων 2014, κατά την απονομή των επιχειρηματικών βραβείων ΧΡΗΜΑ-Γεώργιος Ουζούνης. Βράβευση της ειδικά διαμορφωμένης ιστοσελίδας με χρυσό βραβείο στα e-volution awards 2015, στην κατηγορία Κανάλια και Πελατοκεντρικότητα. Βράβευση της εφαρμογής Tap n Pay με το χρυσό βραβείο στα e-volution awards 2015, στην κατηγορία E-Banking/Contactless Payment Systems. Βράβευση της εφαρμογής Safe Access App με το βραβείο Silver στα e-volution awards 2015, στην κατηγορία Μobile business/ Εφαρμογές κινητού (Apps). Την 27 Νοεμβρίου 2014, η Alpha Bank αναδείχθηκε Τράπεζα της Χρονιάς στην Ελλάδα, για το 2014, από το περιοδικό The Banker, την κορυφαία τραπεζική και οικονομική έκδοση σε διεθνές επίπεδο και μέλος του Ομίλου Financial Times, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. Σύμφωνα με την Κριτική Επιτροπή του The Banker, το βραβείο απενεμήθη στην Alpha Bank λόγω της εντυπωσιακής ανακάμψεως στη λειτουργική απόδοση της Τραπέζης και της ισχυρής κεφαλαιακής θέσεως που κατέχει ανάμεσα στις ελληνικές τράπεζες. Τον Ιούνιο 2014, με βάση την ετήσια πανευρωπαϊκή κατάταξη Extel της Thomson-Reuters, ο Διευθύνων Σύμβουλος και CEO Δημήτριος Π. Μαντζούνης ψηφίσθηκε ως ο πρώτος καλύτερος CEO στην Ελλάδα και ενδέκατος πανευρωπαϊκά, σε σύνολο 86 CEO ευρωπαϊκών τραπεζών, ο Γενικός Διευθυντής και CFO Βασίλειος Ε. Ψάλτης ψηφίσθηκε ως ο πρώτος καλύτερος CFO στην Ελλάδα και έβδομος πανευρωπαϊκά, σε σύνολο 93 CFO ευρωπαϊκών τραπεζών, η δε Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές κατέλαβε την πρώτη θέση στην Ελλάδα, για το έτος 2014, στον τομέα Investor Relations, ανάμεσα σε 25 εταιρίες και τη 19η θέση πανευρωπαϊκά, σε σύνολο 105 ευρωπαϊκών τραπεζών. Διεθνής διάκριση της Τραπέζης στα Loyalty Awards 2014 με το βραβείο Best Use of Technology in a Loyalty Programme. Βράβευση της εφαρμογής Bonus App με το βραβείο Silver στα e-volution awards 2014, στην κατηγορία Καινοτόμες e-business Εφαρμογές/Location based application. Σημαντικά γεγονότα 2014 Την 26 Οκτωβρίου 2014, δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολογήσεως (Comprehensive Assessment) που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συνεργασία με τις εθνικές Εποπτικές Αρχές. Σκοπός της Αξιολογήσεως ήταν η αποτίμηση της ικανότητας του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να απορροφήσει σημαντικούς οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς κραδασμούς, ενώ παράλληλα, στόχευε στην ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη του Ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διενήργησε έναν ιδιαιτέρως εκτενή έλεγχο σε 130 σημαντικούς ευρωπαϊκούς τραπεζικούς ομίλους, ο οποίος περιελάμβανε την αξιολόγηση των δανείων των τραπεζών και την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων βασικών στοιχείων του ισολογισμού τους βάσει δύο σεναρίων, του βασικού, το οποίο συμβαδίζει με τις υπάρχουσες χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις και του δυσμενούς, το οποίο ενσωματώνει ακραίους κινδύνους που σχετίζονται με μία σημαντική επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών (π.χ. ανεργία, επίπεδο τιμών ακινήτων, κ.λπ.). Στον έλεγχο συμμετείχαν οι τέσσερις μεγαλύτεροι τραπεζικοί όμιλοι (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς), οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 90% του ενεργητικού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Για την Alpha Bank, τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά. Ειδικότερα, τόσο στο βασικό, όσο και στο δυσμενές σενάριο, η Τράπεζα αξιολογήθηκε ως ιδιαιτέρως υγιής, με υπερεπάρκεια κεφαλαίων και κατετάγη πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανάμεσα στους 25 καλύτερους ευρωπαϊκούς τραπεζικούς ομίλους. Η Alpha Bank υποδέχθηκε πρώτη τις κάρτες της China UnionPay στην Ελλάδα. Την 13 Ιουνίου 2014, ολοκληρώθηκε η εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank στην Ελλάδα. Η Alpha Bank προσέθεσε το Diners Club στη μεγαλύτερη οικογένεια καρτών στην Ελλάδα (Global Partner Meeting Diners Club International). Την 31 Μαρτίου 2014, η Alpha Bank ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της, ποσού Ευρώ1,2 δισ. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ήταν πλήρως εγγυημένη από διεθνείς χρηματοοικονομικούς οίκους και είχε ως σκοπό: - να συντελέσει στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου. - να ικανοποιήσει τις οριακές κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυψαν από τη διαγνωστική μελέτη της Τραπέζης της Ελλάδος. - να βελτιώσει την ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων της Τραπέζης και να επισπεύσει την προσαρμογή αυτής στο νέο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ. - να διευκολύνει τη χρηματοδότηση της Τραπέζης από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου υπό το ενισχυμένο προφίλ πιστοληπτικής ικανότητας. Η Alpha Bank και η Vodafone σε συνεργασία με τη Visa και τη First Data παρουσίασαν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την εφαρμογή Tap n Pay, την πρώτη εφαρμογή για ανέπαφες πληρωμές με τη χρήση κινητού τηλεφώνου (mobile payments). Πρόκειται για έναν πρωτοποριακό τρόπο συναλλαγών, ο οποίος επιτρέπει να πραγματοποιούνται οι καθημερινές αγορές εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, μέσω της τεχνολογίας contactless. Τον Ιούλιο ενεκρίθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού) το Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης, το οποίο περιλαμβάνει τον εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών και του κόστους των καταθέσεων στην Ελλάδα, την περαιτέρω ενδυνάμωση του ισολογισμού, τον περιορισμό των δραστηριοτήτων εξωτερικού και την ενίσχυση του πλαισίου παρακολουθήσεως και διαχειρίσεως κινδύνων.

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY Ο Θεσμός Bravo από φέτος θεσμοθετεί το BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ως έναν Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Audit Committees November 1, 2006

Audit Committees November 1, 2006 Επιτροπές Ελέγχου Οι καλύτερες πρακτικές λειτουργίας τους και η Ελληνική εµπειρία Σπύρος Λορεντζιάδης Θάνος Ψαθάς Περιεχόµενα 2 1. Εταιρική ιακυβέρνηση 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο 3. Νοµοθετικές και Κανονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Το Πλαίσιο. Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 αναπτύσσεται μέσω:

Το Πλαίσιο. Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 αναπτύσσεται μέσω: Το Πλαίσιο Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί μια νέα πρωτόγνωρη πραγματικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα της επιτρέψει όχι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Ενότητα κύκλου «Η Βασιλεία ΙΙ στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» 5-6 Δεκεμβρίου 2007 Το πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας σταδιακά από το 1988. Το 1999 ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ (στο εξής «η εταιρεία») έχει υιοθετήσει Πολιτική Αμοιβών η οποία καλύπτει όλο το προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 Ο ς ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από το Global Reporting Initiative (GRI). Ο ς ΕΥ 2013 του ΟΤΕ και της COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY. O Χάρτης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY. O Χάρτης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY O Χάρτης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας Οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, προγράμματα, πολιτικές και διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Λειτουργίας

Βασικές Αρχές Λειτουργίας Βασικές Αρχές Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 21 Ιανουαρίου 2009 PwC Περιεχόμενα Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου - Παρακολούθηση της διαδικασίας ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων - Καθήκοντα της ΕΕ αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη συγκέντρωση του απαιτούμενου κεφαλαίου και την έγκριση από τη Τράπεζα της Ελλάδος

Μετά τη συγκέντρωση του απαιτούμενου κεφαλαίου και την έγκριση από τη Τράπεζα της Ελλάδος Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. συστάθηκε στα Τρίκαλα την 29η Μαϊου του 1994, μετά από συνέλευση φυσικών προσώπων, ως Αμιγής Πιστωτικός Συνεταιρισμός" Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6. Παράρτημα 1 Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test ALPHA BANK AE - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 5.920 Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR)

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) στις ΑΕΠΕΥ Καθηγητής Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Νοέμβριος 2013 1 Ι. Γενικά Στις 26

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων International Non Governmental Organizations Accountability Charter Απρίλιος 2008 Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 5 ο Συνέδριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 Ορθή εταιρική διακυβέρνηση Ορθή εταιρική διακυβέρνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισηγητής: ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΝΗ Προϊστάμενη Τμήματος Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών CRD IV -

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Η αλληλεπίδραση µεταξύ Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Μάρτιος 2013 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ Τονίζει H σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας, λογοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου και η εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Σπύρος Λορεντζιάδης

Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου και η εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Σπύρος Λορεντζιάδης Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου και η εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Σπύρος Λορεντζιάδης Επιτροπή Ελέγχου - Ορισμός Η Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) είναι Επιτροπή που ορίζεται από το ΔΣ και απαρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα