ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/ και Φ.2/63260/Β3/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007."

Transcript

1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 20/5/2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, των Σχολών και των Τµηµάτων αυτών, και των Παραγωγικών Σχολών Αξιωµατικών Ενόπλων υνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας και στους αποφοίτους ΤΕΙ, πρώην ΚΑΤΕΕΕ και Ανωτέρων Σχολών, που επιθυµούν να καταταγούν στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, για το ακαδηµαϊκό έτος , βάσει των διατάξεων του Ν.3404/2005, Ν.3467/2006 και των Υπουργικών Αποφάσεων Φ.2/121871/Β3/ , Φ.2/125186/Β3/ και Φ.2/63260/Β3/ Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν από 1 έως 15 Νοεµβρίου 2013: α. Αίτηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών. β. Πιστοποιητικό του αρµόδιου Τµήµατος ότι είναι ιπλωµατούχοι ή Πτυχιούχοι, στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθµός του ιπλώµατος ή Πτυχίου. 2. Προκειµένου περί αιτήσεων κατατάξεως πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, µαζί µε τα πιο πάνω δικαιολογητικά θα συνυποβληθεί και βεβαίωση του ιαπανεπιστηµιακού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (πρώην ΙΚΑΤΣΑ, Λεωφ. Συγγρού 112), περί ισοτιµίας του τίτλου. 3. Το ποσοστό των κατατασσόµενων στο Τµήµα καθορίσθηκε σύµφωνα µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος (αριθµ. 5/ συνεδρίαση) και τις σχετικές διατάξεις σε ποσοστό επί του αριθµού των εισακτέων, για το ακαδηµαϊκό έτος , 4% για αποφοίτους ΑΕΙ και 5% για αποφοίτους ΤΕΙ. Τα µαθήµατα, στα οποία θα εξετασθούν οι ενδιαφερόµενοι για κατάταξη, είναι µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών. 1) Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι Α.Ε.Ι. 1. Για το τρίτο εξάµηνο α) Πτυχιούχοι του Μαθηµατικού Τµήµατος των Φυσικοµαθηµατικών Σχολών των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής εξετάζονται στα µαθήµατα: οµικά Υλικά (I), Μηχανική Στερεού Σώµατος (II), β) Πτυχιούχοι του Φυσικού Χηµικού και Γεωλογικού Τµήµατος των Φυσικοµαθηµατικών Σχολών και των Τµηµάτων Επιστήµης και Τεχνολογίας των Υλικών των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής εξετάζονται στα µαθήµατα: οµικά Υλικά (I), Μηχανική Στερεού Σώµατος (II), γ) Πτυχιούχοι των Τµηµάτων Γεωπονίας, ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Αγροτικής Ανάπτυξης και ασολογίας των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής, ως και οι απόφοιτοι των Παραγωγικών Σχολών Αξιωµατικών των Ενόπλων υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας εξετάζονται στα µαθήµατα: οµικά Υλικά (I), Μηχανική Στερεού Σώµατος (II), δ) Πτυχιούχοι του Τµήµατος Περιβάλλοντος των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής εξετάζονται στα µαθήµατα: οµικά Υλικά (I), Μηχανική Στερεού Σώµατος (II), ε) ιπλωµατούχοι της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών των Πολυτεχνικών Σχολών της ηµεδαπής εξετάζονται στα µαθήµατα: οµικά Υλικά (I), Μηχανική Στερεού Σώµατος (IΙ),

2 2. Για το πέµπτο εξάµηνο α) ιπλωµατούχοι Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών καθώς και Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής εξετάζονται στα µαθήµατα: Ρευστοµηχανική, υναµική του Στερεού Σώµατος, Αντοχή Υλικών. β) ιπλωµατούχοι Αγρονόµοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής εξετάζονται στα µαθήµατα: Ρευστοµηχανική, υναµική του Στερεού Σώµατος, Αντοχή Υλικών. γ) Απόφοιτοι Σχολής Ικάρων (Τµήµα Μηχανικών, Ειδικότητας Συντηρητών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, ΣΑΕ), ΣΜΑ και ΣΤΕΑΜ εξετάζονται στα µαθήµατα: Ρευστοµηχανική, υναµική του Στερεού Σώµατος, Αντοχή Υλικών. δ) ιπλωµατούχοι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής εξετάζονται στα µαθήµατα: Ρευστοµηχανική, υναµική του Στερεού Σώµατος, Αντοχή Υλικών. ε) ιπλωµατούχοι Χηµικοί Μηχανικοί των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής εξετάζονται στα µαθήµατα: Ρευστοµηχανική, υναµική του Στερεού Σώµατος, Αντοχή Υλικών. στ) ιπλωµατούχοι Μηχανικοί Μεταλλείων Μεταλλουργοί των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής εξετάζονται στα µαθήµατα: Ρευστοµηχανική, υναµική του Στερεού Σώµατος, Αντοχή Υλικών. ζ) ιπλωµατούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής εξετάζονται στα µαθήµατα: Ρευστοµηχανική, υναµική του Στερεού Σώµατος, Αντοχή Υλικών. η) ιπλωµατούχοι των Τµηµάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής εξετάζονται στα µαθήµατα: Ρευστοµηχανική, υναµική του Στερεού Σώµατος, Αντοχή Υλικών. θ) ιπλωµατούχοι των Τµηµάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής εξετάζονται στα µαθήµατα: Ρευστοµηχανική, υναµική του Στερεού Σώµατος, Αντοχή Υλικών. ι) ιπλωµατούχοι των Τµηµάτων Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής εξετάζονται στα µαθήµατα: Ρευστοµηχανική, υναµική του Στερεού Σώµατος, Αντοχή Υλικών. 3. Για το πρώτο εξάµηνο Οι πτυχιούχοι που δεν αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις, και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική αντιστοιχία σύµφωνα µε την αριθµ /Β1/5 Ιουλίου 2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 874 τευχ. Β ), τις διορθώσεις σφαλµάτων (ΦΕΚ 1289/ ) όπως συµπληρώθηκε µε τις Υ.Α. (ΦΕΚ Β 1504/ , ΦΕΚ Β 1252/ , ΦΕΚ Β 1321/ ), εξετάζονται στα µαθήµατα: Μηχανικού Στερεού Σώµατος (Ι), Μαθηµατική Ανάλυση και Εφαρµογές, 2) Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι Τ.Ε.Ι. 1. Για το τρίτο εξάµηνο - Πτυχιούχοι των ΤΕΙ, πρώην ΚΑΤΕΕΕ και Ανωτέρων Σχολών, του Τµήµατος Πολιτικών οµικών Έργων των ΤΕΙ, του Τµήµατος Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών µε κατεύθυνση οµικών Έργων των ΚΑΤΕΕ - Πτυχιούχοι του Τµήµατος Πολιτικών Έργων Υποδοµής των ΤΕΙ, του Τµήµατος Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών µε κατεύθυνση Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων των ΚΑΤΕΕΕ - Πτυχιούχοι της Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών εξετάζονται στα µαθήµατα: οµικά Υλικά (I), Μηχανική Στερεού Σώµατος (IΙ),

3 2. Για το πρώτο εξάµηνο Οι πτυχιούχοι που δεν αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις, και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική αντιστοιχία, εξετάζονται στα µαθήµατα: Μηχανική Στερεού Σώµατος (I), Μαθηµατική Ανάλυση και Εφαρµογές, Προσοχή: Ενδιαφερόµενοι, των οποίων ο τίτλος σπουδών δεν εµπίπτει σε καµία από τις παραπάνω αναφερόµενες κατηγορίες, παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηµα στο Τµήµα, προκειµένου να αποφασισθεί η κατηγορία, στην οποία θα ενταχθούν. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστηµα από 1 ως 20 εκεµβρίου Η κλίµακα βαθµολογίας ορίζεται από µηδέν µέχρι είκοσι (0-20) για κάθε βαθµολογητή. Βαθµός του µαθήµατος είναι ο µέσος όρος του αθροίσµατος της βαθµολογίας των δύο βαθµολογητών. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία τουλάχιστον τριάντα (30) µονάδες και µε την προϋπόθεση ότι έχει συγκεντρώσει δέκα (10) µονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) εξεταστέα µαθήµατα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας µέχρι να καλυφθεί το προβλεπόµενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι µε την ίδια συνολική βαθµολογία, για την αποφυγή υπέρβασης, λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός πτυχίου των υποψηφίων που ισοβαθµούν. Αν και ο βαθµός πτυχίου είναι ακριβώς ίδιος, γίνεται κλήρωση µεταξύ των ισοδύναµων υποψηφίων. Γραπτό δοκίµιο, στο οποίο σηµειώνεται διαφορά µεταξύ των βαθµών των δύο βαθµολογητών ίση ή µεγαλύτερη από έξι (6) µονάδες, αξιολογείται από τον αναβαθµολογητή. Ως βαθµός του µαθήµατος που αναβαθµολογείται, ορίζεται ο µέσος όρος του αθροίσµατος που προκύπτει από τη βαθµολογία του αναβαθµολογητή και του πλησιέστερου προς τη βαθµολογία αυτή βαθµού του πρώτου ή του δεύτερου βαθµολογητή. Η ύλη των εξεταστέων µαθηµάτων του Προγράµµατος του Τµήµατος θα αναρτηθεί στη Γραµµατεία και θα ανακοινωθεί στο διαδίκτυο. Βαθµολογητές (Α και Β) είναι µέλη ΕΠ που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τµήµατος. Για περισσότερες πληροφορίες µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται στο τηλ , ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Ζαχαρόπουλος ηµήτριος, Αναπληρωτής Προέδρου Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος Πρωτοπαπάς Άγγελος, Καθηγητής Παπακαλιατάκης Γεώργιος, Καθηγητής Σάββα Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κάγκαλου Ιφιγένεια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένας Αναξαγόρας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ρουσάκης Θεόδωρος, Λέκτορας

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Μάθηµα Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ Β ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ Μηχανική Στερεού Σώµατος (I) Κώνστα Μαρία Βασιλειάδης Λάζαρος Γδούτος Εµµανουήλ Μαθηµατική Ανάλυση και Εφαρµογές Παπαδόπουλος Βασίλειος Μπαλόπουλος Βίκτωρ Παντοκράτορας Αστέριος οµικά Υλικά (I) Σίδερης Κοσµάς Σάββα Αθηνά Παπαδόπουλος Mηνάς Ρευστοµηχανική Παντοκράτορας Αστέριος Αγγελίδης Παναγιώτης Χρυσάνθου Βλάσιος Πληροφορική Παπακαλιατάκης Γεώργιος Μπαλόπουλος Βίκτωρ Χαλιορής Κωνσταντίνος Αντοχή Υλικών Κώνστα Μαρία Παπακαλιατάκης Γεώργιος Γδούτος Εµµανουήλ υναµική του Στερεού Σώµατος Ζαχαρόπουλος ηµήτριος Ελένας Αναξαγόρας Κώνστα Μαρία Μηχανική Στερεού Σώµατος (IΙ) Κώνστα Μαρία Βασιλειάδης Λάζαρος Γδούτος Εµµανουήλ

6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Συνέλευση του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, στη µε αριθµ. 5/ συνεδρίαση, αφού έλαβε υπόψη τις παραγρ. 2 και 5 της αριθ. Φ2/121871/Β3/ αποφάσισε όπως, οι απόφοιτοι της Σχολής Αστυφυλάκων θα κατατάσσονται µε την κατηγορία πτυχιούχων Α.Ε.Ι. (ποσοστό 4%) στο 1 ο εξάµηνο, µετά από επιτυχία τους στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τµήµατος. Από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών

7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, στη µε αριθµ. 5/ συνεδρίαση, αποφάσισε όπως οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων για το 3 ο και 5 ο εξάµηνο του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών και του ακαδηµαϊκού έτους , χρεώνονται επιπλέον τα κάτωθι µαθήµατα: Εισαγωγή στο 3 ο εξάµηνο: Λογισµός Πολλών Μεταβλητών Εισαγωγή στο 5 ο εξάµηνο: οµικά Υλικά ΙΙ και Σύνθεση και Κατασκευή Κτιρίων Οικοδοµική ΙΙ Από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αθήνα, 30.4. 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-13 Ανακοινώνονται τα παρακάτω στους αποφοίτους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013 και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις,

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013 και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 3.6.2013 Αριθ.Πρωτ. 375 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Κατατακτήριες 2009-2010 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 13.04.2009 Αρ.Πρωτ. 496 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 31.5.2011 Αρ.Πρωτ. 441 Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 1 2 0 1 2

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 31.5.2011 Αρ.Πρωτ. 441 Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 1 2 0 1 2 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 31.5.2011 Αρ.Πρωτ. 441 Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 1 2 0 1 2 Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Αριθ. πρωτ.3505 Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Ι. Ποσοστά κατατασσόμενων. Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Φ1/192329/Β3/16.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 10-10 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Αρ.Πρωτ. Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α ) Α Α: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών σε 6 Προπτυχιακά και 26 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009 ΤΜΗΜΑ Α & Β Αρ.Πρωτ.Βαθµός Προτερ. Φ.251/ 154552 /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 3-7-2009 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.1/79143/Β3 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τα µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας κατανέµονται ανάλογα µε την ειδικότητα σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αριθ. ΣΜΕ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Λαγκαδά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αριθ. ΣΜΕ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Λαγκαδά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 2 Δεκεμβρίου 204 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 52.592 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επτά θέσεις Μηχανικών με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επτά θέσεις Μηχανικών με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 54 12 06 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΡΕΥ- ΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν.

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 / 558Μ / 2006

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 / 558Μ / 2006 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 / 558Μ / 2006 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας για δοκιµαστική περίοδο επτά (7) µηνών του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Απαραίτητη προϋπόθεση κάλυψης κενών θέσεων εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών στη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα

ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα * Κωδικοποιηµένο κείµενο που περιλαµβάνει το αρχικό Προεδρικό ιάταγµα 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α ), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ. : 90162 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Αρ.Πρωτ. : 90162 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 29/10/2013 Αρ.Πρωτ. : 90162 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.doe.gr 16-05-08 ) www.doe.gr www.doe.gr

www.doe.gr 16-05-08 ) www.doe.gr www.doe.gr Το νοµοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών ωροµίσθιων (σύµφωνα µε την Φ.361.1/363/64313/ 1-16-05-08 ) 2008 Το νοµοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών ωροµίσθιων

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα 27-9-2013 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 21829 Ταχ. /νση: Λ. Αµαλίας

Διαβάστε περισσότερα

«e-συνδεθείτε» WORKSHOP B: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ 9 NΟEMΒΡΙΟΣ 2012

«e-συνδεθείτε» WORKSHOP B: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ 9 NΟEMΒΡΙΟΣ 2012 «e-συνδεθείτε» NΟEMΒΡΙΟΣ 2012 WORKSHOP B: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» Το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας, στο πλαίσιο των δράσεων λειτουργίας και αναβάθµισης του γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΝ9-ΣΟ. Βαθµός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28/04/2011

ΑΔΑ: 4ΑΓΝ9-ΣΟ. Βαθµός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28/04/2011 Βαθµός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28/04/2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Προεδρία Καθηγητή Πάνου Γκούμα Πάτρα, Σεπτέμβριος 2014 Αγαπητή μας φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα