Ηπύρινη / οικολογική καταστροφή του 2007 στην Πελοπόννησο είναι μία από

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηπύρινη / οικολογική καταστροφή του 2007 στην Πελοπόννησο είναι μία από"

Transcript

1 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Του: Χρήστου Α. Ιωάννου* Σύνοψη Ηπύρινη / οικολογική καταστροφή του 2007 στην Πελοπόννησο είναι μία από τις 10 μεγαλύτερες «φυσικές καταστροφές» διεθνώς λόγω πυρκαγιών καταχωρημένη στην σχετική διεθνή βάση δεδομένων (The International Emergency Disaster Database). Με κριτήριο τα ανθρώπινα θύματα, τις οικολογικές ε- πιπτώσεις και στους ανθρώπους, στους πολιτιστικούς πόρους, στην (τοπική) οικονομία. Η καταστροφή επιτείνει την απειλή της ασύμμετρης ανάπτυξης καθώς το πύρινο / οικολογικό πλήγμα έλαβε χώρα σε ήδη συγκριτικά λιγότερο αναπτυγμένες Ελληνικές περιφέρειες. Η ασύμμετρη ανάπτυξη περιγράφεται από πληθυσμιακές τάσεις, φθίνον μερίδιο περιφερειών και νομών στο ΑΕΠ, συγκριτική θέση περιφερειών και νομών στο ΑΕΠ «κατά κεφαλή», ποσοστά απασχόλησης. Ο σημαντικότερος παράγων που προστατεύει / «μονώνει» έθνη, περιφέρειες, οικονομίες από τις συνέπειες των «φυσικών καταστροφών», εν προκειμένω για την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση, είναι οι νέοι «επαρκείς θεσμοί» και στον τομέα της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων. Abstract The natural ecological disaster that hit Peloponnisos in 2007 is classified in The International Emergency Disaster Database in the ten natural disasters caused by wildfires with the criteria of human losses and ecological impact on people and local ressources. The disaster hit the comparatively less developped prefecture and regions of Greece, creating thus the risk of further underdevelopment. Population trends, declining share in GDP, decreasing ranking in GDP per capita and low employment rates aggravate this risk. To reverse the trends and to support regional cohesion for recostructing and reviving the productive / economic and social system of Peloponnisos new institutions, including employment and industrial instutions are required. * Ο Χρήστος Α. Ιωάννου είναι Οικονομολόγος (Ph.D), Μεσολαβητής-Διαιτητής ΟΜΕΔ. 4

2 Εισαγωγή: Η απειλή της ασύμμετρης ανάπτυξης Η έγκαιρη αντιμετώπιση των μεσοπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων συνεπειών του πύρινου/οικολογικού πλήγματος σε ανθρώπους, τόπους και παραγωγικά συστήματα της Πελοποννήσου που έλαβαν χώρα το καλοκαίρι του 2007 είναι προϋπόθεση για να αποφευχθούν οξείες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Με σχέδιο παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης, στα πλαίσια του οποίου οι εργασιακές σχέσεις και οι α- ντιπροσωπευτικοί φορείς των εργοδοτών και των εργαζομένων μπορούν να έχουν αποτελεσματικό και ισχυρό ρόλο. Η ανάλυση των οικονομικών χαρακτηριστικών των τοπικών οικονομιών και των τοπικών αγορών εργασίας δεν αφορά μόνον αριθμούς και στατιστικά στοιχεία, τα οποία κατά κανόνα στις Ελληνικές περιπτώσεις δεν υπάρχουν σε σχετική έγκυρη μορφή και έ- γκαιρα από τις αναγκαίες πηγές. Αφορά τόπους και ανθρώπους. Είναι μέσα από αυτήν την προσέγγιση που τα στατιστικά στοιχεία αποκτούν νόημα επιστημονικό και έχουν χρησιμότητα για την άσκηση πολιτικής στην οικονομία και την τοπική αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα σε καταστάσεις «φυσικών καταστροφών» που απαιτούν συστηματική αντιμετώπιση. Η ανάλυση της οικονομικής δομής και της αγοράς εργασίας στους νομούς Ηλείας και Αρκαδίας, και ευρύτερα στην Πελοπόννησο, η οποία πρέπει να θεωρείται ως ενιαία γεωοικονομική οντότητα, και όχι ως «διοικητικά» τεμαχισμένη περιφέρεια, είναι αναγκαία και χρήσιμη για τον προσδιορισμό των κοινωνικο-οικονομικών προκλήσεων που έπονται του πύρινου/οικολογικού πλήγματος το καλοκαίρι του Όπως δείχνει η επιστημονική ανάλυση και η βιβλιογραφία, σε συνδυασμό με υφιστάμενα χαρακτηριστικά και προϋπάρχουσες τάσεις που αναλύονται σε αυτήν τη μελέτη, ο κίνδυνος της ασύμμετρης ανάπτυξης «ακολουθεί» τα πύρινα/οικολογικά πλήγματα του Καθιστώντας αναγκαία την εξωγενή και την ενδογενή ενεργοποίηση για την αντιμετώπιση του κινδύνου επιδείνωσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και, των ήδη δυσχερών οικονομικών θέσεων των «διοικητικών» περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Οι «διοικητικές» περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, ακόμη και πριν το πύρινο/οικολογικό πλήγμα, δεν εμφανίζονταν στις δέκα λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνον και μόνον λόγω της Διεύρυνσης από τα 15 κράτη-μέλη στα 25 και εν συνεχεία στα 27. Και της μέσω της Διεύρυνσης «υποκατάστασής» τους από φτωχότερες περιφέρειες, αρχικά της Πολωνίας, και στην συνέχεια της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας. Ήδη πριν από το πύρινο / οικολογικό πλήγμα του καλοκαιριού του 2007, Ηλεία (και Αχαΐα) ανήκαν στη φτωχότερη Περιφέρεια της Ελλάδας, την Περιφέρεια της «Δυτικής Ελλάδας». Όπου σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του 2005 το ετήσιο κατά κεφαλήν προϊόν σε τρέχουσες τιμές ίσα-ίσα που υπερέβαινε τις ευρώ. Αυτό αντιστοιχούσε με ΑΕΠ κατά κεφαλήν σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης στη «Δυτική Ελλάδα» στο 54,5% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών-μελών. Στην δε (λοιπή) Πελοπόννησο το ΑΕΠ κατά κεφαλήν σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης το αντιστοιχούσε στο 69% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών-μελών, έναντι 84,8% του συνόλου της Ελλάδας. Για τους αναζητούντες ομοιότητες σε διεθνή ανάλογα παραδείγματα, η διεθνής βιβλιογραφία ήδη κατατάσσει την πρόσφατη «φυσική καταστροφή», το πύρινο / οικολογικό πλήγμα στην Πελοπόννησο, δίπλα σε μεγαλύτερες άλλες. Π.χ. τηρουμένων των α- ναλογιών, δίπλα στην εμπειρία των φτωχότερων πολιτειών των ΗΠΑ από τον τυφώνα 5

3 «Κατρίνα». Το πύρινο / οικολογικό πλήγμα στην Πελοπόννησο περιλαμβάνεται πλέον στις διεθνείς βάσεις δεδομένων για τις «φυσικές καταστροφές». Και μοιάζει να επιβεβαιώνει επιστημονικά ευρήματα για την ερμηνεία των ανθρώπινων συνεπειών, τις οικονομικές επιπτώσεις, και τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ανασυγκρότησης και σχεδίου. Η παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της Πελοποννήσου είναι αναγκαία ό- χι μόνο για την επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση, αλλά επιπλέον γιατί η δυνητική θέση της «Δυτικής Ελλάδας» και της (λοιπής) Πελοποννήσου δεν είναι στις φτωχότερες περιφέρειες της Ε.Ε. των «15». Η ενιαία νήσος του Πέλοπος, της μοναδικής ιστορίας, της γεωγραφίας και της πλουσιότατης γεωοικονομίας είναι, για παράδειγμα, τόπος μεγαλύτερος της Σλοβενίας. Που έγινε το 13ο μέλος στην ευρωζώνη, και η οποία ασκεί την τρέχουσα προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το α εξάμηνο του Σημειωτέον ότι η Σλοβενία «πλησιάζει» την Ελλάδα στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Και, μεταξύ άλλων, με μόνον 48 χιλιόμετρα Αδριατικής ακτής «κυνηγά» 2 εκατομμύρια τουρίστες. Κατασκευάζοντας, με κοινοτικούς πόρους, έ- ως και «τεχνητή νήσο». Για αυτό μετά το πύρινο / οικολογικό πλήγμα η αναπτυξιακή οικονομική πολιτική πρέπει να περιλαμβάνει ένα αναθεωρημένο σχέδιο για την ανάπτυξη (και) της Πελοποννήσου. Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ , με το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων » ύψους 0,9 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την κατανομή που είχε γίνει πριν από την καταστροφή.από τα 8 δισ. ευρώ των ΠΕΠ, επί συνόλου ΕΣΠΑ ,1 δισ. ευρώ. Σε αυτό το εθνικό / περιφερειακό σχέδιο που είναι αναγκαίο για την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της Πελοποννήσου, ώστε να «κουμπώσουν» αξιοποιούμενοι, οι πόροι των Ευρωπαίων πολιτών με τις τοπικές ανάγκες και ευκαιρίες, η πλευρά των εργασιακών σχέσεων και των συλλογικών φορέων τους μένει να αναδειχθεί. Το σχέδιο ανάπτυξης «Δυτικής Ελλάδας» και Πελοποννήσου ενδογενώς πρέπει να «εκπροσωπείται» από εργοδοτικές και εργατικές ενώσεις που να υπερβαίνουν τον «τεμαχισμό» της Πελοποννήσου σε δύο Περιφέρειες. «Εκπροσωπήσεις» που να λύνουν το παράδοξο όπου Ηλεία, Αχαΐα, (και Αρχαία Ολυμπία) δεν ανήκουν (διοικητικά) στην Πελοπόννησο. Ομοίως και οι νομαρχίες και οι κατακερματισμένοι δήμοι. Όπως και οι υ- πό σύσταση «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Περιφέρειας Α.Ε.». Από την Ελλάδα δεν λείπουν οι κοινοτικοί πόροι και τα Προγράμματα, οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, τα Τοπικά Προγράμματα και οι μέθοδοι όπως π.χ. τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης, οι μελέτες και οι εμπειρογνωμοσύνες. Όμως λείπουν τα αποτελεσματικά σχέδια παραγωγικών και κοινωνικών ανασυγκροτήσεων. Χωρίς αυτά δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι αρνητικές συνέπειες της πύρινης / οικολογικής καταστροφής στην Ηλεία και την Αρκαδία, και ευρύτερα στην Πελοπόννησο. 1. Οι νομοί ως μέρος της περιφέρειας: Γεωγραφία και διοίκηση Ο νομός Ηλείας ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) καταλαμβάνει το ΒΔ τμήμα της Πελοποννήσου και το Δυτικό άκρο της Στερεάς Ελλάδας. Περιλαμβάνει επίσης τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας. Η συνολική έκταση της Περιφέρειας είναι km2 και καλύπτει το 8,6% της συνολικής έκτασης της χώρας. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τα εδάφη της είναι ορεινά (45,3%) και ημιορεινά (25,6%), ενώ μόλις το 29,1% είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει εκτεταμένα παράλια και στους τρεις Νομούς, που βρέχονται από το Ιόνιο Πέλαγος και τους κόλπους Αμβρακικού, Πατραϊκού και Κορινθιακού. 6

4 Η γεωμορφολογία της Περιφέρειας στο Πελοποννησιακό κομμάτι της παρουσιάζει εξαιρετική ποικιλία. Περιλαμβάνει όρη με ιδιαίτερα μεγάλο υψόμετρο (Αροάνια m, Ερύμανθος m, Παναχαϊκό m), φυσικές λίμνες (Λυσιμαχεία 13 km2 κλπ) και ποταμούς (Πηνειός, Αλφειός, Σελινούντας, Βουραϊκός, Πείρος και Γλαύκος). Διοικητικά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελείται από 74 ΟΤΑ Α βαθμού: 29 Δήμοι στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, 23 Δήμοι στον Νομό Αχαΐας, 22 Δήμοι στον Νομό Ηλείας. Ο νομός Αρκαδίας ανήκει στην διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην οποία περιλαμβάνονται και οι Νομοί Κορινθίας,Αργολίδος, Μεσσηνίας και Λακωνίας. Έχει έ- δρα την Τρίπολη, πρωτεύουσα του νομού Αρκαδίας. Η Περιφέρεια καταλαμβάνει το νότιο τμήμα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Βρέχεται δυτικά από το Ιόνιο Πέλαγος και συνορεύει με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, βορειοανατολικά με την Περιφέρεια Αττικής, ενώ ανατολικά βρέχεται από το Μυρτώο Πέλαγος. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει συνολική έκταση χμ2 και καλύπτει το 11,7% της συνολικής έκτασης της χώρας, με χαρακτηριστικό της μορφολογίας της τους μεγάλους ορεινούς όγκους (50,1% της έκτασης), οι οποίοι καταλαμβάνουν το κεντρικό της τμήμα, ενώ μόνο το 19,9% αυτής είναι πεδινό (και το 30% ημιορεινό), κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές όπου σχηματίζονται αρκετές πεδιάδες. Παρά το μικρό ποσοστό των πεδινών εκτάσεων, η Περιφέρεια διαθέτει μερικές από τις πιο εύφορες περιοχές της χώρας, όπως ο Αργολικός κάμπος και ο κάμπος της Κορινθίας Διοικητικά η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελείται από 107 ΟΤΑ Α βαθμού: 14 Δήμοι και 2 Κοινότητες στο Νομό Αργολίδος,22 Δήμοι και 1 Κοινότητα στο Νομό Αρκαδίας, 13 Δήμοι και 2 Κοινότητες στο Νομό Κορινθίας, 22 Δήμοι στο Νομό Λακωνίας και 29 Δήμοι και 2 Κοινότητες στο Νομό Μεσσηνίας. 2. Bασικά δημογραφικά στοιχεία: Πληθυσμιακή υποχώρηση Η πληθυσμιακή κατανομή και μεταβολή η οποία μας εισάγει στις προκλήσεις για τα παραγωγικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου περιγράφονται στον Πίνακα 1. Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 2006 ανέρχεται σε άτομα. Είναι η τέταρτη σε πληθυσμό περιφέρεια της Ελλάδας, συγκεντρώνοντας το 6,5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Ο Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής του πληθυσμού για τους νομούς Αχαΐας και Ηλείας είναι θετικός, ξεπερνά δε αυτόν της χώρας και για τις δύο δεκαετίες, το 1981 έως το Συνολικά αύξηση του πληθυσμού παρουσίασαν κυρίως οι παραθαλάσσιοι Δήμοι των Νομών Αχαΐας - Ηλείας και οι παρά τον οδικό άξονα Ναυπάκτου - Αγρινίου του Ν. Αιτωλ/νίας. Αντίθετα, οι ορεινοί Δήμοι παρουσίασαν πληθυσμιακή μείωση, αναδεικνύοντας το έλλειμμα ανάπτυξης των ορεινών περιοχών. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, πριν την πύρινη/οικολογική καταστροφή, παρατηρείται τάση πληθυσμιακής μείωσης στον Νομό Ηλείας. Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανέρχεται σε άτομα, αντιπροσωπεύοντας το 5,4% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Ο ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού της Περιφέρειας την περίοδο είναι 5,1% και υπολείπεται του α- ντίστοιχου εθνικού (6,8%), επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της πληθυσμιακής αποδυνάμωσης της Περιφέρειας. Τα τελευταία χρόνια, πριν την πύρινη/οικολογική καταστροφή, παρατηρείται επιστροφή στην πληθυσμιακή μείωση στον Νομό Αρκαδίας. Η μακροχρόνια τάση μείωσης περιγράφεται στο διάγραμμα 1. 7

5 Πηγή: EΣYE ΠΛHΘYΣMIAKH Πηγή: 8

6 3.Το περιφερειακό A.E.Π. Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που είναι δύο από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, και δύο από τις 268 Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 Κ-Μ, είναι επί σειρά ετών σε χαμηλότερη θέση α- πό το αντίστοιχο μέσο όρο της χώρας και τον μέσο όρο των περιοχών της Ε.Ε (σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης για να είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη), παρά την πρόοδο που παρατηρήθηκε σε προηγούμενα χρόνια. Λόγω της Διεύρυνσης της ΕΕ οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου δεν είναι πλέον δύο από τις 10 Περιφέρειες της ΕΕ με χαμηλό περιφερειακό ΑΕΠ κατά κεφαλή. Ούτε η Ελλάδα έχει πλέον 4 Περιφέρειές της στις φτωχότερες 10 της Ευρώπης. Το «προνόμιο» αυτό, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, «πέρασε» καταρχήν στην Πολωνία, και στην συνέχεια στην Βουλγαρία και την Ρουμανία. Αυτό όμως είναι μόνον στατιστικό αποτέλεσμα. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι 15 φτωχότερες και οι 15 πλουσιότερες Περιφέρειες της ΕΕ. Πηγή: Eurostat 9

7 Οι σχετικές θέσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου έναντι του συνόλου των Περιφερειών της ΕΕ, της 1ης πλουσιότερης και της τελευταίας 268ης φτωχότερης περιγράφονται στον Πίνακα 3. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται και ως «συγκρίσιμες περιφέρειες» η Κύπρος και η Σλοβενία, που από άποψη έκτασης και πληθυσμού η δεύτερη βρίσκεται σε θέση συγκρίσιμη με την ενιαία γεωοικονομική περιφέρεια της Πελοποννήσου. Παρουσιάζονται επίσης οι συγκριτικές θέσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου σε σχέση με τις λοιπές Ελληνικές περιφέρειες, και εξέλιξη από την περίοδο έως το Πηγή: Eurostat Σε απόλυτα μεγέθη και με βάση τους διαθέσιμους προσωρινούς εθνικούς-περιφερειακούς λογαριασμούς της Ε.Σ.Υ.Ε. για το 2005 εκτιμάται ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρήγαγε το 4,2% του συνολικού Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος της Χώρας, η δε Περιφέρεια Πελοποννήσου το 4,3%. Σε αυτά περιλαμβάνεται και η συμβολή των δύο υπό διερεύνηση νομών. Τα μερίδια συμβολής των λοιπών Περιφερειών της χώρας στο ΑΕΠ ΤΟ 2005 περιγράφονται στο Διάγραμμα 2. Η συγκριτική θέση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας, ως προς το ΑΕΠ κατά κεφαλή φαίνεται το Διάγραμμα 3. Η Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι η κατά κεφαλήν φτωχότερη ελληνική Περιφέρεια, ενώ και η Περιφέρεια Πελοποννήσου υπολείπεται του μέσου όρου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας. 10

8 Πηγή: EΣYE Αναλυτικότερα στοιχεία ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά Νομό παρουσιάζονται στο Πίνακα 4. Στον νομό Αρκαδίας παράγεται το 2005 το 0,71% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ στον νομό Ηλείας το 0,86%. Σημειωτέον ότι μεταξύ του 2000 και του 2005 υπάρχει σχετική μείωση, όπως και στην περίπτωση της συνολικής συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο ΑΕΠ της χώρας συνολικά. Και οι δύο νομοί (Αρκαδίας και Ηλείας) είναι νομοί χαρακτηριζόμενοι από τα σχετικά μικρότερα ποσοστά συμμετοχής στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Ενδεικτικά ο νομός Ηλείας κατατάσσεται 24ος, ο νομός Αρκαδίας 29ος. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Αρκαδία βρίσκεται το 2004 στο 87,8% του εθνικού μέσου όρου, έναντι του 96% το Ενώ στην Ηλεία βρίσκεται το 2004 στο 52,9%, έναντι 54,1% το 2000.Αν τα στοιχεία για το 2004, που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 5, αλλά και για τα προηγούμενα έτη ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τότε υπάρχουν ενδείξεις υπέρ χαρακτηρισμού αυτών των νομών ως περιοχών σε οικονομική απόκλιση. 11

9 Πηγή: EΣYE Οι ενδείξεις των περιοχών σε κρίση και οικονομική απόκλιση ενδεχομένως συγκαλύπτονται πίσω από τον μέσο όρο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι δεν αποδίδουν πλήρως το μέγεθος της εμφανιζόμενης άνισης ανάπτυξης στην περιοχή στο επίπεδο των επιμέρους νομών. Πηγή: EΣYE 12

10 Πηγή: EΣYE Η τομεακή σύνθεση του ελληνικού ΑΕΠ που παράγεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου προκύπτει από την συμβολή τους με ποσοστό 10,8% και 8,9%, αντιστοίχως, στον πρωτογενή τομέα, με ποσοστό 4,2% και 7,2% αντιστοίχως στον δευτερογενή τομέα, και με ποσοστό 3,9% και 3,4% αντιστοίχως στον τριτογενή τομέα. Αξιοσημείωτη είναι σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 6 η «αντοχή» στον πρωτογενή και στον δευτερογενή τομέα, παρά την γενική τάση μείωσης τους στο σύνολο της χώρας. Τα στοιχεία του ΑΕΠ στην Δυτική Ελλάδα δείχνουν ότι μεγεθύνεται με λιγότερο ταχύς ρυθμούς από τον μέσο όρο του Εθνικού ΑΕΠ, με αποτέλεσμα να χάνει μερίδια στο Εθνικό ΑΕΠ, ενώ στην Πελοπόννησο μεταξύ εμφανίζεται διατηρώντας τα μερίδια στις τομεακές συνιστώσες του. Κατ επέκταση και σε συνδυασμό με τις δημογραφικές εξελίξεις, δεν προκύπτει δυνατότητα έστω διατήρησης, αντί της ουσιαστικής βελτίωσης, της συγκριτικής θέσης του κατά κεφαλήν επιπέδου ευημερίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου ως προς τον εθνικό μέσο όρο. Κι αυτό παρατηρείται ήδη πριν από το πύρινο/ οικολογικό πλήγμα στην περιοχή. Επιπλέον, το ποσοστό συμμετοχής του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα στο Περιφερειακό ΑΕΠ, εμφανίζεται μειούμενο, ενώ αντίθετα η συμμετοχή του τριτογενούς τομέα δεν έχει αυξηθεί τόσο σημαντικά ώστε έστω στα πλαίσια τριτογενοποίησης της περιφερειακής οικονομίας, να υπάρχει συνολική τάση οικονομικής σύγκλισης. Από τον συνδυασμό των στοιχείων που παρατίθενται στους Πίνακες 1 έως 7 προκύπτει το «οικονομικό» παραγωγικό προφίλ των Νομών Αρκαδίας και Ηλείας. Ο νομός Αρκαδίας συγκεντρώνει το 0,8% του πληθυσμού της χώρας και παρουσιάζει μία τάση φυσικής μείωσης του πληθυσμού από το Παράγει το 0,71% του ΑΕΠ 13

11 Πηγή: EΣYE της χώρας και με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, που φθίνει, βρίσκεται στο 87,8% της χώρας, και κατατάσσεται 19 ος μεταξύ 51 νομών. Η γεωργία συμμετέχει στο ΑΕΠ του νομού κατά 6,4%, ενώ η μεταποίηση κατά 35,2% όπου προεξάρχει η παραγωγή ενέργειας με 14%, και οι υπηρεσίες κατά 58,4%. Ο νομός Ηλείας συγκεντρώνει το 1,6% του πληθυσμού της χώρας με επίσης τάση φυσικής μείωσης του πληθυσμού από το Παράγει το 0,86% του ΑΕΠ της χώρας και έχει σχετικά αναπτυγμένους τους τομείς της γεωργίας με 21,9% του ΑΕΠ του, ο οποίος όμως φθίνει ταχύτατα, και των υπηρεσιών με μερίδιο 61%, ενώ η βιομηχανία έχει μερίδιο 17,1%. Η τομεακή σύνθεση του ΑΕΠ επηρεάζει τον δείκτη της παραγωγικότητας, ο οποίος σηματοδοτεί τη δυνητική ανταγωνιστικότητα της οικονομικής βάσης κάθε Νομού και κάθε Περιφέρειας.Το ερώτημα είναι αν η κάθε Περιφέρεια, και ο κάθε Νομός μέσα από την επιτελούμενη αναδιάρθρωση, και υπό την επίδραση της πύρινης / οικολογικής καταστροφής που συντελέσθηκε είναι δυνατόν να σημειώσει πρόοδο μέσω ανασυγκρότησης και βελτιώσεων στην επίδοση της τοπικής οικονομίας. 14

12 Πηγή: EΣYE 4. Eργατικό δυναμικό, απασχόληση, ανεργία Η απασχόληση, η ανεργία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους διαμορφώνουν την ατομική και την κοινωνική οικονομική ευημερία. Για τη κατανόηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας απαιτείται συστηματική ανάλυση δεδομένων λόγω και των διαφοροποιήσεων που παρατηρούνται ως προς εθνικά μεγέθη στις περιφέρειες και τους νομούς. Με μελέτη των προσδιοριστικών παραγόντων αλλά και των επιπτώσεών τους από άλλα οικονομικά μεγέθη, γιατί η ζήτηση για εργασία είναι «παράγωγος ζήτηση». Ο Πίνακας 8 δείχνει ότι το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό των ηλικιών ετών. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται το 2004 στο 63,1% δηλαδή κάτω του εθνικού μέσου όρου, κυρίως λόγω του χαμηλού ποσοστού συμμετοχής των γυναικών. Και εμφανίζει το σχετικά μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στο 26,5%, κατά τι ανώτερο του εθνικού μέσου όρου, το οποίο για μια Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ενώ η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει επιδόσεις α- νώτερες του εθνικού μέσου όρου. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) ως προς την κλαδική σύνθεση της απασχόλησης ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο τομέα απασχόλη- 15

13 Πηγή: EΣYE, Έρευνα Eργατικού Δυναμικού, B τρίμηνο 2004, ΠAEΠ: Yπολογισμοί σης μετά τον τριτογενή. Στις υπηρεσίες απασχολείται το 57,6% των απασχολούμενων της Περιφέρειας (μ.ο χώρας 65%), ενώ στον πρωτογενή τομέα απασχολείται το 23,9% των απασχολουμένων (μ.ο χώρας 12,6%). Όμως ήδη από το 2000, παρατηρείται ραγδαία μείωση των απασχολούμενων της ΠΔΕ στον αγροτικό τομέα και σαφής άνοδος των ποσοστών απασχόλησης στον τριτογενή τομέα, ενισχύοντας την στροφή της Περιφέρειας προς τον τομέα των υπηρεσιών.αυτό συνδέεται με την υποχώρηση του ΑΕΠ πρωτογενούς τομέα, που περιγράφεται στον Πίνακα 7.Το ποσοστό απασχόλησης στον δευτερογενή τομέα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει μικρότερη διαφοροποίηση ως προς το αντίστοιχο μέσο ποσοστό απασχόλησης της χώρας στον δευτερογενή τομέα (18,5% έναντι 22,4% της χώρας). Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2004 το 29,7% των απασχολουμένων εργάζεται στον πρωτογενή τομέα (έναντι 37,7% το 1999), το 18,5% στο δευτερογενή (16,9% το 1999) και το 46% στον τριτογενή τομέα (45,3% το 1999). Δηλαδή παρατηρείται σημαντική μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα και αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή τομέα. Η τάση δείχνει τη σχετικά έντονη φθίνουσα πορεία του πρωτογενή τομέα, την ενίσχυση του δευτερογενή και την αργή ανάπτυξη του τριτογενή. Ωστόσο το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας είναι υπερδιπλάσιο του α- ντίστοιχου εθνικού μέσου (12,6%), στο δευτερογενή υπολείπεται του εθνικού μέσου (22,4%), ενώ και στον τριτογενή τομέα η απόκλιση είναι μεγαλύτερη (65,0%). Ο Πίνακας 9 παρουσιάζει την συγκριτική θέση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου έναντι των λοιπών Περιφερειών με βάση τους κυρίους δείκτες επιδόσεων στην αγορά εργασίας. Η Δυτική Ελλάδα σε όλους τους δείκτες βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση έναντι του εθνικού μέσου όρου. Η Πελοπόννησος βρίσκεται με δείκτες υψηλότερους του εθνικού μέσου όρου. Η ανωτέρω ανάλυση αφορά την κάθε Περιφέρεια συνολικά. Αξιόπιστα στοιχεία σε επίπεδο νομού είναι προς το παρόν διαθέσιμα μόνο μέσω των Απογραφών Πληθυσμού. Συνεπώς για την ανάλυση βασικών χαρακτηριστικών των αγορών εργασίας στους δύο νομούς που μας ενδιαφέρουν, είναι δυνατή μόνον με αναφορά στα στοιχεία της Απο- 16

14 Πηγή: EΣYE γραφής του 2001, τα οποία λόγω των τάσεων της περιόδου και των πιθανών επιπτώσεων του πύρινου / οικολογικού πλήγματος, δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν σε ε- πίκαιρα συμπεράσματα όσον αφορά την απασχόληση στην ιδιαίτερη παραγωγική δομή κάθε νομού εκάστης Περιφέρειας. Πέρα από τις ελλείψεις στοιχείων για έγκυρη ανάλυση έχει ωστόσο σημασία να σημειωθεί ότι η απόκλιση στην τομεακή σύνθεση της περιφερειακής από την εθνική απασχόληση, αλλά και την εθνική παραγωγή του ΑΕΠ δεν αποτελεί εξ ορισμού μειονέκτημα. Αυτό το «διαφορετικό τομεακό πρότυπο», αντί για «μειονέκτημα», μπορεί να αποτελεί σημείο αξιοποίησης ως εν δυνάμει πλεονεκτήματος, με την έννοια της αξιοποίησης του αποθέματος παραγωγικών συντελεστών του πρωτογενή και του δευτερογενή τομέα σε δραστηριότητες υψηλότερης παραγωγικότητας, ώστε να συμβάλει σε ρυθμούς ανάπτυξης σε περισσότερο παραγωγικούς και ανταγωνιστικούς κλάδους. Μία ένδειξη των ανισορροπιών στην αγορά εργασίας δίνει, στον Πίνακα 10, η διαμόρφωση των ποσοστών της ανεργίας στις δύο Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Η Πελοπόννησος εμφανίζεται συστηματικά με ποσοστό ανεργίας χαμηλότερο του Συνόλου της χώρας. Αυτό ισχύει σε μικρότερο βαθμό στην περίπτωση της Δυτικής Ελλάδας. 17

15 Πηγή: EΣYE Οι επιπτώσεις του πύρινου πλήγματος δεν φαίνονται σαφώς στα διαθέσιμα στοιχεία της απασχόλησης και της ανεργίας, καθώς αυτά αναφέρονται στις ευρύτερες Περιφέρειες και όχι στους νομούς, αλλά μπορεί κανείς να τις διαγνώσει στην σύγκριση της ανεργίας Οκτωβρίου 2007 με τον Οκτώβριο παρελθόντων ετών, στον Πίνακα 11 για την Πελοπόννησο, καθώς και στην συγκριτική αύξηση της ανεργίας στην Δυτ. Ελλάδα το Γ τρίμηνο 2007 έναντι του 2006, στον Πίνακα 12, σε αντίθεση με την γενική τάση υ- ποχώρησης της ανεργίας. Πηγή: EΣYE 18

16 Πηγή: EΣYE Η πρώτη εικόνα των επιπτώσεων στην απασχόληση και την ανεργία «πριν» και «μετά» την πύρινη καταστροφή συνοψίζεται στον Πίνακα 13. Πηγή: EΣYE 5. Επιχειρηματικότητα και δομή επιχειρηματικήςδραστηριότητας Το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ του 2002 παραμένει ακόμη η μοναδική πηγή α- ξιόπιστων στοιχείων για τον αριθμό και την κλαδική κατανομή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ανά Περιφέρεια και νομό. Για παράδειγμα έρευνα πεδίου της ΠΑΕΠ που πραγματοποιήθηκε το 2003 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων όλης της χώρας, παρείχε επίσης εκτιμήσεις για τον 19

17 Πηγή: EΣYE Πηγή: ΠAEΠ 20

18 αριθμό, την κλαδική κατανομή και την απασχόληση στους νομούς της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας, όμως είναι αξιοσημείωτο ότι τα εν λόγω ευρήματα αποκλίνουν από τα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ του 2002 σε πολύ σημαντικό ποσοστό έως και 20%. Στον Πίνακα 14 παρουσιάζεται η συνολική εικόνα του αριθμού και του κύκλου εργασιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και στους νομούς Αρκαδίας, Ηλείας, με βάση τα τελευταία έγκυρα στοιχεία του Στον Πίνακα 15 παρουσιάζεται η κλαδική κατανομή της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 6.Τα πρώτα μέτρα αποκατάστασης Μετά το πύρινο / οικολογικό πλήγμα του καλοκαιριού 2007 η πολιτεία έλαβε μέτρα για την ανακούφιση και την οικονομική στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές, μεταξύ των οποίων η Αρκαδία και η Ηλεία.Τα άμεσα μέτρα περιλάμβαναν οικονομικές ενισχύσεις - για την κάλυψη των πρώτων αναγκών, - για αντικατάσταση οικοσκευής και άμεσα έξοδα επισκευής κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, - σε πρόσωπα που εξαιτίας της πυρκαγιάς υπέστησαν μόνιμη και μη αναστρέψιμη βλάβη, - για τον πλησιέστερο συγγενή του θανόντος, - μίας επιπλέον σύνταξης, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, στους συνταξιούχους που διέμεναν στις πυρόπληκτες περιοχές, - χορήγηση πλήρους σύνταξης σε ένα μέλος της οικογένειας των θυμάτων, θανόντων από τις πυρκαγιές, κατ αναλογία των διατάξεων για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, - παράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, δηλώσεων τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και παρακρατούμενων φόρων, για τις επιχειρήσεις των πυρόπληκτων περιοχών, - παράταση προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών όλων των επιχειρήσεων που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στους πληγέντες νομούς, - αναστολή για έξι (6) μήνες της καταβολής των τρεχουσών εισφορών προς τους α- σφαλιστικούς οργανισμούς, - καταβολή με απλοποιημένες διαδικασίες (με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης) προπληρωμής έναντι δικαιουμένων αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ στους αγρότες των πυρόπληκτων περιοχών για απώλεια εσοδείας, απώλειας εισοδήματος επόμενων ετών και καταβολή εξόδων ανασύστασης, - διανομή ζωοτροφών και μελισσοτροφών για διατροφή εναπομείναντος μετά τις πυρκαγιές ζωικού και μελισσοκομικού κεφαλαίου, κλπ. - έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον ΟΑΕΔ, ύψους τριών (3) βασικών μηνιαίων επιδομάτων ανεργίας στους εγγεγραμμένους ανέργους που διαμένουν στις πυρόπληκτες περιοχές, - εκπόνηση προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων που ανήκουν σε πυρόπληκτες περιοχές για την απασχόληση ανέργων στην προσπάθεια αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, 21

19 Τα μεσομακροπρόθεσμα μέτρα θα περιλάμβαναν την σύνταξη μελετών, για κάθε ένα από τους πληγέντες νομούς (Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας και Ευβοίας) ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου των πυρόπληκτων περιοχών, με σκοπό την αποκατάσταση των υποδομών και την επαναφορά των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην παραγωγική διαδικασία και του δασικού περιβάλλοντος στην πρότερα κατάσταση. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν: Έργα αποκατάστασης του Περιβάλλοντος Η ανάγκη αποκατάστασης αφορά πλέον των στρεμμάτων δασικών και γεωργικών εκτάσεων των πυρόπληκτων περιοχών που κάνει αναγκαία την ένταξή τους στο ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου προστατευόμενων περιοχών NATURA Η αποκατάσταση των περιοχών (ειδών-οικοτόπων-οικοσυστημάτων) προϋποθέτει ενέργειες όπως: - Καταγραφή, αξιολόγηση και χαρτογραφική απεικόνιση της χλωρίδας και της βλάστησης από ειδικούς βοτανικούς επιστήμονες σε συνεργασία με επιστήμονες ειδικούς στη δορυφορική τηλεπισκόπηση και σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS). - Καταγραφή, αξιολόγηση της πανίδας και των οικοτόπων της σε καμένες και μη περιοχές από ειδικούς επιστήμονες που θα αξιοποιήσουν τα προαναφερόμενα στοιχεία για τη βλάστηση. - Μελέτη-εκτίμηση των απαραίτητων δράσεων/έργων για τη διαχείριση των εδαφικών και υδατικών πόρων με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Έργα Υποδομών - Κατασκευή αυτόνομου δικτύου πυρόσβεσης εντός των οικισμών (πυροσβεστικοί κρουνοί). - Αγροτική οδοποιία. - Αντιδιαβρωτική προστασία. - Έργα διευθέτησης χειμάρρων. - Αντιπλημμυρικά - Αποστραγγιστικά έργα. - Βελτίωση (αποκατάσταση) - ανακατασκευή δικτύων εσωτερικής οδοποιίας. - Βελτίωση - αποκατάσταση καταστραφέντων δικτύων άρδευσης. - Κατασκευή ομβροδεξαμενών. - Έργα συμπληρωματικής υποδομής. Δασικά Έργα - Έργα αποκατάστασης δασοκομικού δυναμικού. - Προληπτικά μέτρα προστασίας δασών. - Κατασκευή αντιπυρικών ζωνών δικτύων πυρόσβεσης. - Έργα ορεινής υδρονομίας. - Έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης. - Εμπλουτισμός και φροντίδα της πανίδας και χλωρίδας. - Διαρκής παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης των δασών και της πανίδας - Έργα πολιτιστικού ενδιαφέροντος στα δάση. 22

20 Ενίσχυση επιχειρηματικής δραστηριότητας. - Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων (τουριστικών καταλυμάτων, χώρων ε- στίασης και αναψυ-χής). - Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κ.λπ.). - Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων. - Αποκατάσταση ανταγωνιστικότητας πυρόπληκτων επιχειρήσεων. 7. Πλήρης απασχόληση σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε νομό Το πύρινο / οικολογικό πλήγμα θέτει το ζήτημα των τοπικών οικονομιών και των τοπικών αγορών εργασίας σε νέες διαστάσεις. Οι κρίσεις σε τοπικές αγορές εργασίας λόγω συνεχούς απώλειας θέσεων εργασίας δεν ήταν ένα περιθωριακό ζήτημα. Συνέβαινε ενώ η χώρα διαθέτει, υποτίθεται, πολιτικές απασχόλησης και περιφερειακής ανάπτυξης συνοδευόμενες από άφθονους κοινοτικούς-επενδυτικούς πόρους. Αν η χαμηλή αποτελεσματικότητα υποδηλώνει είτε αποτυχία, είτε ανυπαρξία αποτελεσματικών πολιτικών, όταν η ανεργία και η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στα ποσοστά απασχόλησης, επιβάλλει προτεραιότητες υποστήριξης της απασχόλησης των περιφερειών και της ανταγωνιστικότητάς τους με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους, στις περιοχές που υπέστησαν το πύρινο / οικολογικό πλήγμα λαμβάνει νέες διαστάσεις. H γεωγραφική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού που μειώνει την τοπική ανεργία, συχνά ενισχύοντας την περιφερειακή απόκλιση, δεν αρκεί ως λύση επιστροφής στην παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση. Tα υψηλά ποσοστά απασχόλησης πρέπει να είναι δομικό στοιχείο της αναπτυξιακής πολιτικής ως προϋπόθεση διατηρούμενης οικονομικής μεγέθυνσης και σύγκλισης των περιφερειών. H υποχώρησή τους δείχνει περιφέρειες που αποκλίνουν και τροφοδοτεί την οικονομική στασιμότητα. Oι πολιτικές απασχόλησης κρίνονται κατ εξοχήν στις τοπικές αγορές εργασίας που υφίστανται αναγκαίες αναδιαρθρώσεις. Όλες οι θέσεις εργασίας δημιουργούνται και καταργούνται σε επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο. Συνεπώς το σχέδιο παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης πρέπει να περιλαμβάνει και μια συνιστώσα ως προς την πολιτική απασχόλησης και τις εργασιακές σχέσεις. Να υφίσταται σαφής περιφερειακή και τοπική διάσταση. Ώστε να μην προκύπτει συνεχώς η ανάγκη για «πυροσβεστικές» παρεμβάσεις, οι ο- ποίες, ακόμη και όταν βαπτίζονται «ολοκληρωμένες», εξαντλούνται υπέρ το δέον σε παραδοσιακά ελλειπτικές μεθόδους (έκτακτα επιδόματα ανεργίας, εφήμερα προγράμματα κατάρτισης, επιδοτήσεις για αυτοαπασχόληση και πρόωρη συνταξιοδότηση), που ως μέτρα εφήμερης κοινωνικής πολιτικής, μόνο «ολοκληρωμένες παρεμβάσεις» δεν είναι. 8. Συμπέρασμα: Tα «εργαλεία» της παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης Yπό αυτές τις προϋποθέσεις, η ανάσυρση νέου τύπου Tοπικών Συμφώνων Ανάπτυξης και Aπασχόλησης, στον αντίποδα των παλαιών Τοπικών Συμφώνων Απασχόλησης που ουδέποτε λειτούργησαν, δείχνει τον δρόμο αντιμετώπισης του προβλήματος. Eπιτυχημένες εκδοχές τους στην Ένωση δείχνουν την ανάγκη για προώθηση της απασχόλησης πρωτίστως με νέο μείγμα πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Όχι μόνο με ρυθμίσεις για 23

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Ο.Τ.Α ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης. Η περίπτωση των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 4.2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 2 RIS3 Ανατολική Μακεδονία Θράκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Συμβατικές Πληροφορίες Τίτλος Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα