Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική"

Transcript

1 Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική Γ.Δ. Σιουρούνης 2 η Διάλεξη: : Εθνικοί Λογαριασμοί και το Ισοζύγιο Πληρωμών Slides Prepared in Greek by Gregorios D. Siourounis. Slides prepared by Thomas Bishop

2 Προεπισκόπηση Εθνικοί λογαριασμοί Τρόποι μέτρησης του Εθνικού εισοδήματος Τρόποι μέτρησης της παραγωγής Τρόποι μέτρησης της δαπάνης Εθνικές αποταμιεύσεις, επενδύσεις και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Το ισοζύγιο πληρωμών Wesley. All rights reserved. 12-2

3 Εθνικοί Λογαριασμοί Καταγράφουν την άξια του Εθνικού εισοδήματος η οποία προκύπτει από την παραγωγή και την δαπάνη Οι παραγωγοί σωρεύουν εισόδημα από τους αγοραστές που ξοδεύουν χρήματα για αγορές αγαθών και υπηρεσιών Το σύνολο των δαπανών των αγοραστών = με το εισόδημα των παραγωγών = άξια παραγωγής Εθνικό εισόδημα ορίζετε συχνά ως το εισόδημα που κερδίζουν οι συντελεστές παραγωγής (κεφάλαιο, εργασία, τεχνολογία) Wesley. All rights reserved. 12-3

4 Εθνικοί Λογαριασμοί: ΑΕΘΠ Ακαθάριστο Εθνικό προϊόν (ΑΕθΠ) αποτελείτε από την άξια όλων των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται από τους συντελεστές παραγωγής ενός Έθνους σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο Ποιοι είναι οι παραγωγικοί συντελεστές? Εργαζόμενοι (εργασία), φυσικό κεφάλαιο (εξοπλισμός, κτίρια κλπ), φυσικοί πόροι, καθώς επίσης και άλλοι συντελεστές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. Τεχνολογία) Η άξια των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται από Έλληνες εργαζόμενους, φυσικό κεφάλαιο και φυσικούς πόρους συνιστούν το Ελληνικό ΑΕθΠ Wesley. All rights reserved. 12-4

5 Εθνικοί Λογαριασμοί: ΑΕΘΠ (συν.) ΑΕΘΠ υπολογίζεται αθροίζοντας την αξία της δαπάνης σε παραγόμενα τελικά προϊόντα και υπηρεσίες Υπάρχουν 4 τύποι δαπανών: 1. Κατανάλωση: δαπάνες από εγχώρια νοικοκυριά 2. Επένδυση: δαπάνες από επιχειρήσεις για εξοπλισμό και κτίρια 3. Δημόσιες δαπάνες: δαπάνες από τον δημόσιο τομέα σε αγαθά και υπηρεσίες 4. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (εξαγωγές μείον εισαγωγές): καθαρή δαπάνη από τους ξένους για εγχώρια αγαθά και υπηρεσίες Wesley. All rights reserved. 12-5

6 Εθνικοί Λογαριασμοί: ΑΕΘΠ (συν.) Wesley. All rights reserved. 12-6

7 Εθνικοί Λογαριασμοί ΑΕΘΠ είναι ένας τρόπος μέτρησης του Εθνικού εισοδήματος, όμως μια ποιο ακριβή μέτρηση είναι αν αφαιρέσουμε τα παρακάτω: 1. Οι Αποσβέσεις κεφαλαίου έχουν ως αποτέλεσμα απώλειες εισοδήματος στους ιδιοκτήτες κεφαλαίου, οπότε το ποσό της απόσβεσης πρέπει να αφαιρείτε από το ΑΕΘΠ. 2. Οι έμμεσοι φόροι μειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, οπότε αυτοί οι φόροι πρέπει να αφαιρεθούν από το ΑΕΘΠ Wesley. All rights reserved. 12-7

8 Εθνικοί Λογαριασμοί (συν.) Μια άλλη πολύ διαδεδομένη μέθοδος μέτρησης του εθνικού εισοδήματος είναι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ή gross domestic product (GDP): Το ΑΕΠ μετράει την τελική αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται μέσα σε μια χώρα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο ΑΕΠ = ΑΕΘΠ πληρωμές σε συντελεστές παραγωγής από ξένες χώρες + πληρωμές σε συντελεστές παραγωγής σε ξένες χώρες Wesley. All rights reserved. 12-8

9 Percentage of GDP Εισαγωγές και εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Canada France Germany Italy Japan Mexico UK US imports exports Imports and exports as a percentage of GDP by country, Source: OECD Wesley. All rights reserved. 12-9

10 ΑΕΠΘ = Δαπάνες σε αγαθά και υπηρεσίες μιας δεδομένης χώρας Εθνικό εισόδημα = άξια παραγωγής Y = C d + I d + G d + EX = (C-C f ) + (I-I f ) + (G-G f ) + EX = C + I + G + EX (C f + I f +G f ) = C + I + G + EX IM = C + I + G + CA Δαπάνη στην παραγωγή Εγχώρια δαπάνη Καθαρή δαπάνη από ξένους Wesley. All rights reserved

11 Δαπάνη και παραγωγή σε μια ανοικτή οικονομία CA = EX IM = Y (C + I + G ) Όταν η παραγωγή > εγχώρια δαπάνη, εξαγωγές > εισαγωγές: ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών > 0, εμπορικό ισοζύγιο > 0 Όταν μια χώρα εξάγει περισσότερο από ότι εισάγει, κερδίζει περισσότερο εισόδημα από της εξαγωγές από ότι δαπανά για εισαγωγές Οι ξένες εισροές αυξάνονται αύξηση πλούτου από το εξωτερικό Όταν η παραγωγή < εγχώρια δαπάνη, εξαγωγές < εισαγωγές: ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών < 0, εμπορικό ισοζύγιο < 0 Όταν μια χώρα εισάγει περισσότερο από ότι εξάγει, δαπανά περισσότερο εισόδημα στης εισαγωγές από ότι κερδίζει για εξαγωγές Οι ξένες εισροές μειώνονται - μείωση πλούτου από το εξωτερικό Wesley. All rights reserved

12 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ως Ποσοστό του ΑΕΠ, US deficit surplus 2% 1% 0% -1% % -3% -4% -5% -6% year Source: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce Wesley. All rights reserved

13 billions of current dollars Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, US year Source: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce Wesley. All rights reserved

14 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Εξωτερικός Πλούτος, USA Wesley. All rights reserved

15 Αποταμίευση και το Ισοζύγιο τρεχουσών Συναλλαγών Εθνική αποταμίευση (S) = εθνικό εισόδημα (Y) που δεν ξοδεύεται για κατανάλωση (C) ή δημόσιες δαπάνες (G). Y C G (Y C T) + (T G) (φόροι Τ) S p + S g = S Wesley. All rights reserved

16 Πως Σχετίζετε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών με την Εθνική Αποταμίευση? και CA = Y (C + I + G ) CA = (Y C G ) I = S I ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών = εθνική αποταμίευση επένδυση ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών = καθαρές ξένες επενδύσεις Μια χώρα που εισάγει περισσότερο από ότι εξάγει έχει χαμηλή εθνική αποταμίευση σε σχέση με την επένδυση Wesley. All rights reserved

17 Πως Σχετίζετε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών με την Εθνική Αποταμίευση? (συν.) CA = S I or I = S CA Οι χώρες μπορούν να χρηματοδοτήσουν της επενδύσεις είτε μέσο αποταμιεύσεων είτε μέσο ξένων κεφαλαίων που ισούται με το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών Έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνεπάγεται εκροή κεφαλαίων ή αρνητικές καθαρές ξένες επενδύσεις Όταν S > I, τότε CA > 0 και καθαρές ξένες επενδύσεις και κεφαλαιακές εκροές για την εγχώρια οικονομία έχουν θετικό πρόσημο Wesley. All rights reserved

18 Πως Σχετίζετε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών με την Εθνική Αποταμίευση? (συν.) CA = S p + S g I = S p δημόσιο έλλειμμα I Το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι σαν αρνητική δημόσια αποταμίευση Ίση με G T Υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα προκαλεί αρνητικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ceteris paribus Wesley. All rights reserved

19 Αποταμιεύσεις και το CA Source: BIS Annual Report 2002

20 Λογαριασμοί Ισοζυγίου πληρωμών Το ισοζύγιο πληρωμών μιας χώρας καταγράφει όλες τις πληρωμές από και προς τους ξένους Κάθε διεθνής συναλλαγή καταγράφεται δυο φορές: μια ως πίστωση (+) και μια ως χρέωση (-). Wesley. All rights reserved

21 Λογαριασμοί Ισοζυγίου πληρωμών (συν.) Το ισοζύγιο πληρωμών χωρίζετε σε 2 κατηγορίες λογαριασμών: Τρεχουσών συναλλαγών: καταγράφει τις ροές Αγάθων και υπηρεσιών (εισαγωγές και εξαγωγές) Κίνησης κεφαλαίων: καταγράφει τις ροές χρηματοοικονομικών προϊόντων (μετοχές, ομόλογα κλπ Wesley. All rights reserved

22 Πως ισοσκελίζονται οι λογαριασμοί του Ισοζυγίου Πληρωμών? Λόγο της διπλής εγγραφής κάθε συναλλαγής, ο λογαριασμός πληρωμών ισοσκελίζετε βάση της ακόλουθης εξίσωσης: λογαριασμός τρεχουσών συναλλαγών + λογαριασμός κίνησης κεφαλαίων = 0 Wesley. All rights reserved

23 Λογαριασμοί Ισοζυγίου πληρωμών (συν.) Οι λογαριασμοί κίνησης κεφαλαίων έχουν τουλάχιστον 3 υποκατηγορίες: 1. Χρεόγραφα - assets 2. Επίσημα (διεθνή) αποθεματικά 3. Στατιστικές διαφορές Wesley. All rights reserved

24 Λογαριασμοί Ισοζυγίου πληρωμών (συν.) Χρηματοοικονομικές εισροές (capital inflow) Ξένοι δανείζουν τα εγχώρια νοικοκυριά αγοράζοντας εγχώρια assets. Καταγράφονται ως πίστωση (+) Χρηματοοικονομικές εκροές (capital outflow) Τα εγχώρια νοικοκυριά δανείζουν τους ξένους όταν αγοράζουν ξένα assets. Καταγράφονται ως χρέωση (-) Wesley. All rights reserved

25 Λογαριασμοί Ισοζυγίου πληρωμών (συν.) Στατιστικές διαφορές Τα δεδομένα των συναλλαγών μπορεί να προέρχονται από διαφορετικές πήγες όπου παρατηρείτε διαφορά στην κάλυψη, ακρίβεια, και χρόνο καταγραφής Για το λόγο αυτό το ισοζύγιο πληρωμών σπάνια ισοσκελίζετε! Οπότε η στατιστική απόκλιση είναι ο λογαριασμός που αναλαμβάνει να ισοσκελίσει το ισοζύγιο πληρωμών Wesley. All rights reserved

26 Λογαριαμοι Ισοζυγίου πληρωμών (συν.) Επίσημα (διεθνή) αποθεματικά: ξένα περιουσιακά στοιχεία τα οποία παρακρατούν οι κεντρικές τράπεζες για να προστατεύονται από την αστάθεια των διεθνών αγορών Αυτά περιέχουν ομόλογα το δημόσιου, νομίσματα, χρυσό και λογαριασμούς στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF) special drawing right (SDR) Επίσημα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν (έχουν πουληθεί) σε ξένες κεντρικές τράπεζες είναι σαν πίστωση (+). Επίσημα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν (έχουν αγοραστή) από την εγχώρια κεντρική τράπεζα είναι χρέωση (-). Wesley. All rights reserved

27 Ισοζύγιο Πληρωμών - USA Wesley. All rights reserved

28 Portes (LBS), Papaioannou (Harvard), and Siourounis (UoP) 2007 Foreign Exchange Reserves US$ Bln, March 207 (DJ Newswires) China Japan Taiwan S Korea India Hong Kong Singapore Malaysia Thailand Indonesia Philippines Pakistan Wesley. All rights reserved

29 Portes (LBS), Papaioannou (Harvard), and Siourounis (UoP) 2007: Current Currency Shares (IMF) Panel C: China USD 58,10% 65,00% 74,60% 72,40% 67,50% 71,40% 74,10% 72,40% 71,20% JPY 20,70% 15,90% 11,80% 14,80% 17,80% 16,90% 14,50% 15,40% 16,70% GBP 0,20% 0,20% 0,20% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% CHF 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% DEM 1,70% 1,40% 1,20% 5,20% FRF 0,30% 0,30% 0,20% 0,00% EUR 2,00% 1,70% 1,40% 5,20% 4,20% 4,20% 4,80% 5,70% 7,20% Wesley. All rights reserved

30 Portes (LBS), Papaioannou (Harvard), and Siourounis (UoP) 2007: Trade Shares Panel C: China United States 14,54% 14,79% 15,08% 16,97% 17,05% 15,71% 15,80% 15,67% 14,87% 14,72% Europe (excl. UK) 12,49% 11,59% 11,13% 12,53% 12,81% 12,07% 12,88% 12,28% 13,15% 12,93% Japan 20,44% 20,71% 18,71% 17,90% 18,35% 17,53% 17,22% 16,42% 15,69% 14,54% United Kingdom 1,69% 1,75% 1,78% 2,03% 2,18% 2,09% 2,02% 1,83% 1,69% 1,71% Switzerland 0,48% 0,48% 0,46% 0,44% 0,47% 0,47% 0,47% 0,43% 0,42% 0,45% Germany 4,88% 4,54% 3,90% 4,43% 4,47% 4,15% 4,60% 4,48% 4,92% 4,69% France 1,60% 1,43% 1,72% 1,86% 1,86% 1,62% 1,56% 1,35% 1,58% 1,53% Netherlands 1,44% 1,54% 1,69% 1,85% 1,78% 1,67% 1,71% 1,71% 1,81% 1,86% Wesley. All rights reserved

31 Portes (LBS), Papaioannou (Harvard), and Siourounis (UoP) 2007: Panel C: China USD 85,87% 85,81% 83,09% 83,92% 83,71% 84,52% 84,52% 85,19% JPY 9,35% 8,95% 9,17% 8,77% 8,61% 8,21% 7,85% 7,27% GBP 0,89% 1,02% 1,09% 1,04% 1,01% 0,92% 0,85% 0,85% CHF 0,23% 0,22% 0,23% 0,23% 0,23% 0,22% 0,21% 0,22% DEM 1,95% FRF 0,86% NLG 0,84% EUR 3,65% 4,00% 6,41% 6,03% 6,44% 6,14% 6,58% 6,47% Volatilit y 1,36% 1,52% 1,30% 1,35% 1,25% 1,26% 1,23% 1,21% Wesley. All rights reserved

32 Λογαριαμοι Ισοζυγίου πληρωμών (συν.) Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τον λογαριασμό κίνησης κεφαλαίων Θυμηθείτε ότι - λογαριασμός τρεχουσών συναλλαγών + λογαριασμός κίνησης κεφαλαίων + στατιστικές διαφορές = 0 Τρέχουσες Συναλλαγές: εισαγωγές = εκροή, εξαγωγές = εισροή Κίνηση Κεφαλαίων: + σημαίνει εισροή, - σημαίνει εκροή Wesley. All rights reserved

33 Ισοζύγιο Πληρωμών - USA, 2003 σε δις $ (cont.) Wesley. All rights reserved

34 Ισοζύγιο Πληρωμών - USA, 2003 σε δις $ (cont.) Wesley. All rights reserved

35 Ισοζύγιο Πληρωμών - USA Η Αμερική έχει την πιο αρνητική καθαρή θέση στον κόσμο (assets-liabilities < 0), και γι αυτό είναι ο μεγαλύτερος χρεώστης στον κόσμο Το έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών ήταν το 2006, $862 δις δολάρια! Αν και ο εξωτερικός πλούτος τον οποίο κατέχουν οι Αμερικανοί πολίτες αυξάνεται σταθερά από το 1980, ο Αμερικάνικος πλούτος που κατέχουν οι ξένοι αυξάνεται ταχύτερα Wesley. All rights reserved

36 Θετική Εξωτερική Θέση 10 Χωρών 2006 Current account balance in bln $ (CIA - The World FactBook) 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 China Japan Germany Russia Saudi Arabia Norw ay Sw itzerlan d Netherland s Kuw ait Singapore Current account balance 179,00 174,00 134,00 105,00 103,00 63,00 50,00 50,00 40,00 35,00 Wesley. All rights reserved

37 Αρνητική Εξωτερική Θέση 10 Χωρών 2006 Current account balance in bln $ (CIA - The World FactBook) Portugal Greece Italy Turkey India France Australia United Kingdom Spain United States Current account balance -16,7-21,4-23,7-25,9-26, ,6-57,7-98,6-862 Wesley. All rights reserved

38 Τι επηρεάζει το CA? C = S I Οτιδήποτε επηρεάζει την κατανάλωση σήμερα και αύριο! Όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν έναν διαχρονικό εισοδηματικό περιορισμό Η οικονομία πρέπει να πλήρωση αργότερα ότι δανείζεται σήμερα Τα νοικοκυριά έχουν την τάση να εξομαλύνουν την κατανάλωση τους Το ίδιο συμβαίνει και με τις χώρες Αυτό συμβαίνει γιατί είναι πιο εύκολο να πληρώσεις όταν το εισόδημα σου αυξάνεται Wesley. All rights reserved

39 Intertemporal Budget Constraint: Υποθέστε δύο περιόδους μόνο (B 1 = B 3 = 0), χωρίς Ι και G, τότε Y 1 - C 1 = B 2 Y 2 + rb 2 + B 2 = C 2 Συνδυάζοντας τα δυο: παρούσα αξία κατανάλωσης πρέπει να ισούται με εισόδημα C 1 + C 2 /(1+r) = Y 1 + Y 2 /(1+r) Και η χώρα που δανείζεται στην πρώτη περίοδο πρέπει να πληρώσει στην δεύτερη: CA 1 < 0 CA 2 > 0 CA 2 = - B 2 = - (Y 1 - C 1 ) = - CA 1

40 Από τι εξαρτάται το CA? Period 2 Consumption New budget line Y 2 Budget line [slope = -(1+r)] C 2 Initial Consumption Point Y 1 C 1 Period 1 Consumption Current Account Deficit (I and G included in C)

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06.

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013 Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους λογαριασμοί. 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

Levy Economics Institute of Bard College. Strategic Analysis

Levy Economics Institute of Bard College. Strategic Analysis Levy Economics Institute of Bard College Levy Economics Institute of Bard College Strategic Analysis Ιούλιος 213 Greece Η ελληνική οικονομική κρίση και η εμπειρία με τις πολιτικές λιτότητας: Μια στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Κεφάλαιο 24 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Ηευημερία(το βιοτικό επίπεδο)

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Οικονομικές κρίσεις από το 1973 έως σήμερα του Ασημάκη Ταμουραντζή

Οι Διεθνείς Οικονομικές κρίσεις από το 1973 έως σήμερα του Ασημάκη Ταμουραντζή Οι Διεθνείς Οικονομικές κρίσεις από το 1973 έως σήμερα του Ασημάκη Ταμουραντζή Περίληψη1 Η επιτάχυνση της οικονομικής παγκοσμιοποίησης έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής θεωρίας Η ανάλυση που προηγήθηκε αφορούσε τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των ξεχωριστών μονάδων μιας οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ*

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ* «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 47, Τεύχος 3ο-4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 47, No 3-4, University of Piraeus Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ* Του Στέλιου Πανταζίδη Δ/ση

Διαβάστε περισσότερα

S.U.C.C.E.S.S. S.T.O.R.Y.: Μια διαφορετική ανάγνωση 1

S.U.C.C.E.S.S. S.T.O.R.Y.: Μια διαφορετική ανάγνωση 1 S.U.C.C.E.S.S. S.T.O.R.Y.: Μια διαφορετική ανάγνωση 1 Ως «ιστορία επιτυχίας» (success story) χαρακτηρίζεται, συχνά, η πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα επιτεύγματά της, τα τελευταία χρόνια. Οι αφηγητές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Βασικές αρχές οικονομικής πολιτικής Στους βασικότερους αντικειμενικούς σκοπούς της οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνονται: η πλήρης απασχόληση, η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία Μια Μακροοικονομική Θεωρία για την ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 30 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ :ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ :ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ :Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΑΔΗΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση Project1:Layout 1 7/11/2011 3:53 μμ Page 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο 1 Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος. 2012 ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος. 1. Ποια είναι τα βασικά ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει η οικονομική πολιτική; Τα βασικά ερωτήματα στα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2015 Τεύχος 01 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Το Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Μέθοδοι ανάλυσης του Επιχειρηµατικού και Χρηµατοοικονοµικού Περιβάλλοντος Σύγχρονα θέµατα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Μέθοδοι ανάλυσης του Επιχειρηµατικού και Χρηµατοοικονοµικού Περιβάλλοντος Σύγχρονα θέµατα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Μέθοδοι ανάλυσης του Επιχειρηµατικού και Χρηµατοοικονοµικού Περιβάλλοντος Σύγχρονα θέµατα 1 2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (1) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (2) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ»: ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ»: ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ»: ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Δεκέμβριος 2013 1 Α. ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ: Οι μύθοι και τα ψέματα των υποστηρικτών των προγραμμάτων εξαθλίωσης του ελληνικού λαού 1. Οι διαρθρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Bρυξέλλες, 20.12.2010 COM(2010) 774 τελικό Παράρτηµα A / Κεφάλαιο 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρώτα βήματα στην αγορά forex

Τα πρώτα βήματα στην αγορά forex Τα πρώτα βήματα στην αγορά forex Introduction l easy-forex ebook Καλωσορίσατε στις συναλλαγές forex Συγχαρητήρια! Κάνατε το πρώτο βήμα για να γίνετε επενδυτής στην αγορά forex. Είμαστε στην ευχάριστη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική κρίση: αίτια και επιπτώσεις 1

Η ελληνική κρίση: αίτια και επιπτώσεις 1 Η ελληνική κρίση: αίτια και επιπτώσεις 1 Μανόλης Γαλενιανός Royal Holloway, University of London Μάρτιος 2014 1. Εισαγωγή Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια εξαιρετικά σοβαρή οικονομική κρίση, το μέγεθος της οποίας

Διαβάστε περισσότερα