Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-10"

Transcript

1

2 Ετήσια Έκθεση 2010 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-10 Ανασκόπηση Εργασιών Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Οικονοµική Έκθεση Κεκτηµένη Αξία - Embedded Value 85-87

3 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ίδεται ειδοποίηση ότι η 41η Ετήσια Γενική Συνέλευση της UNIVERSAL LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED θα γίνει στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία την 22 α Ιουνίου 2011 και ώρα 5.30 µ.µ. για να ασχοληθεί µε τα ακόλουθα θέµατα: 1. ΕΞΕΤΑΣΗ της έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΕΓΚΡΙΣΗ µερίσµατος για το ΕΚΛΟΓΗ µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ της αµοιβής των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 5. ΕΠΑΝΑ ΙΟΡΙΣΜΟ των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του ιοικητικού Συµβουλίου για καθορισµό της αµοιβής τους. Με εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου Χ.Γ. Χωµατένος Γραµµατέας Λευκωσία 16 Μαΐου 2011 Ετήσια Έκθεση Η Ετήσια Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 είναι διαθέσιµη από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική και σε έντυπη µορφή. Αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης µπορούν να ζητηθούν και δύνανται να παραληφθούν από το Τµήµα Μετοχών, στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα 85, 1070 Λευκωσία, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επίσης, η Ετήσια Έκθεση θα είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και σε έντυπη µορφή κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Σηµείωση Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι µέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα 85, 1070 Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 2

4 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Φώτος Ια. Φωτιάδης, Πρόεδρος Ανδρέας Γεωργίου, Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής Αλεξάνδρα Γαλανού Γιώργος Α. Γεωργίου Κωνσταντίνος εκατρής Σωτήρης Κωνσταντίνου ηµοσθένης Ζ. Σεβέρης Σωκράτης Σολοµίδης Αλέξης Φ. Φωτιάδης Παύλος Φ. Φωτιάδης Σταύρος Χριστοδουλίδης ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ανδρέας Γεωργίου ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χαράλαµπος Γ. Χωµατένος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ξάνθος Βράχας ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ Ανδρέας Σιακαλλής ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ικηγορικό Γραφείο Λέλλου Π. ηµητριάδη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ernst & Young Cyprus Ltd ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ AON Hewitt S.A. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) Morgan Stanley & Co International Ltd J.P. Morgan International Bank Ltd Goldman Sachs International HSBC Pantelakis Securities S.A. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Universal Tower Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα Λευκωσία Τ.Θ , 1505 Λευκωσία 3

5 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου /2009 Αύξηση / (μείωση) % Κεφάλαια Μετόχων ,6 Σύνολο Ενεργητικού (2,7) Υποχρεώσεις Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων (4,2) Επενδύσεις Ασφαλιστικών Εργασιών (4,3) Εισοδήματα Ομίλου ,2 Ασφάλιστρα Ομίλου ,0 Πληρωμές σε Ασφαλισμένους ,5 Κέρδη για το έτος μετά τη φορολογία Κέρδη ανά μετοχή 24,4 62,5 Μέσες τιμές συναλλάγματος στο τέλος του έτους ΔΟΛΑΡΙΟ 1,33 1,44 ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,86 0,89 ΑσφάλιστραΟμίλου εκτός Universal Life (Ελλάς) ΑΑΕΖ Εκατ. Κέρδη / (ζημιές) μετά τη φορολογία πουαναλογούν στους μετόχους της ιθύνουσας εταιρείας Εκατ. Κεφάλαια μετόχων Εκατ ,4 73,5 75,5 78,0 80, ,2 11,3 (20,1) 8,3 3, ,7 29,7 31,0 25,6 19,

6 Χαιρετισµός Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι, Τo 2010 ήταν, όπως αναµενόταν, ένα έτος προκλήσεων όπου είχαµε να αντιµετωπίσουµε τους κλυδωνισµούς που προκαλούν οι αντίξοες οικονοµικές συνθήκες που βιώνει ο τόπος µας και η αβεβαιότητα γύρω από την συνεχιζόµενη δηµοσιονοµική κρίση στην Ευρωζώνη. Το γεγονός αυτό επέφερε µείωση στην κερδοφορία της Εταιρείας και δεν επέτρεψε την πλήρη επίτευξη των στόχων παραγωγής που είχαµε θέσει. Παρά ταύτα, η Εταιρεία παρέµεινε σε κερδοφόρα πορεία µε τη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης και ψηλού δείκτη φερεγγυότητας. Παράλληλα, το 2010 αποτέλεσε ένα έτος σταθµό για την Εταιρεία µας, την πρώτη ασφαλιστική εταιρεία που δηµιουργήθηκε µετά την ανεξαρτησία στη Κύπρο, συµπληρώνοντας αισίως 40 χρόνια πετυχηµένης και δηµιουργικής παρουσίας στην οικονοµική ζωή του τόπου. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου κ. Φώτος Ια. Φωτιάδης ιαδραµατίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα στάδια της πορείας της και διαµορφώνοντας, σε µεγάλο βαθµό τις εξελίξεις στα ασφαλιστικά δρώµενα του τόπου, η Universal Life έχει αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην ιστορία της ασφαλιστικής αγοράς της χώρας µας. Θεµελιωµένη σε υγιείς αρχές και θέτοντας φιλόδοξους στόχους από την αρχή, πρωτοστάτησε στην εισαγωγή νέων θεσµών και την καλλιέργεια και εµπέδωση της ασφαλιστικής συνείδησης στους Κυπρίους κερδίζοντας από νωρίς την εµπιστοσύνη και τη στήριξη των πελατών της. Υποκίνησε και συνέβαλε καθοριστικά στην εξυγίανση και τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου για τη λειτουργία της ασφαλιστικής βιοµηχανίας και ήταν από τους στυλοβάτες της καθιέρωσης του χρηµατιστηριακού θεσµού και της ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς στη χώρα µας, γι αυτό, δίκαια θεωρείται πρωτοπόρος της Κυπριακής ασφαλιστικής αγοράς. Είµαστε όλοι περήφανοι για την ιστορία, τα επιτεύγµατα και την τεράστια συµβολή της Εταιρείας µας στα οικονοµικά και κοινωνικά δρώµενα του τόπου. Μια προσφορά που δηµιουργεί ασφαλώς αυξηµένες υποχρεώσεις για περαιτέρω δυναµική ανάπτυξη στο µέλλον. Σήµερα, η Universal Life, ατενίζει το µέλλον µε ιδιαίτερη αισιοδοξία. Εµπλουτισµένη από τις εµπειρίες του παρελθόντος και µε µια ισχυρή και ανεξάρτητη µετοχική δοµή προσβλέπει σε ένα ακόµη πιο αποδοτικό αύριο. Έχοντας συνοδοιπόρους το έµπειρο προσωπικό και το καταξιωµένο ασφαλιστικό δυναµικό, θα συνεχίσουµε την ιστορική µας διαδροµή, πιστοί στον θεσµό της ασφάλισης που υπηρετούµε εδώ και 40 χρόνια µε εχέγγυα την πείρα και τεχνογνωσία µας. Η λαµπρή ιστορία της Universal Life οφείλεται ασφαλώς στους συντελεστές της, τους οποίους θέλω µε την ευκαιρία να συγχαρώ και να ευχαριστήσω θερµά: το προσωπικό, το ασφαλιστικό δυναµικό, τα διευθυντικά στελέχη, όλα τα ιοικητικά Συµβούλια που υπηρέτησαν την Εταιρεία, τους µετόχους µας, αλλά και τους χιλιάδες πελάτες µας που µας τίµησαν και µας τιµούν µε την υποστήριξη τους. 5

7 Χαιρετισµός Προέδρου Ιδιαίτερη µνεία θέλω να κάνω στον άνθρωπο που ήταν στο πηδάλιο της Εταιρείας από την ίδρυση της, τον κ. Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος ουσιαστικά έχει ταυτίσει τον εαυτό του και τη ζωή του µε τη Universal Life αλλά και κατ επέκταση µε την ανάπτυξη της ασφάλειας ζωής στη χώρα µας. Κλείνοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε µε την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα κτίζοντας στις στέρεες βάσεις που έχουµε δηµιουργήσει για την πρόοδο και την ευηµερία της Εταιρείας µας. Φώτος Ια. Φωτιάδης, Ph.D Πρόεδρος ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Φώτος Ια. Φωτιάδης (Πρόεδρος), Ανδρέας Γεωργίου (Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής), Αλεξάνδρα Γαλανού, Γιώργος Α. Γεωργίου, Κωνσταντίνος εκατρής, Σωτήρης Κωνσταντίνου, ηµοσθένης Ζ. Σεβέρης, Σωκράτης Σολοµίδης, Αλέξης Φ. Φωτιάδης, Παύλος Φ. Φωτιάδης, Σταύρος Χριστοδουλίδης 6

8 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή Τη χρονιά που µας πέρασε η Κυπριακή οικονοµία επανήλθε σε τροχιά ανάπτυξης βοηθούµενη κυρίως από τον ευρύτερο τοµέα των Υπηρεσιών και πιο συγκεκριµένα από το χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Η σχετικά όµως αδύναµη ανάκαµψη που παρατηρήθηκε η οποία δεν ήταν οµοιόµορφη σε όλους τους κλάδους της, επισκιάστηκε από την υποβόσκουσα δηµοσιονοµική κρίση σε ορισµένες χώρες του Ευρώ, την πρωτοφανή ύφεση στην Ελληνική οικονοµία µε την οποία η χώρα µας διατηρεί πολύ στενούς επιχειρηµατικούς δεσµούς, καθώς επίσης και τις υποβαθµίσεις της οικονοµίας µας από τους διεθνής οίκους αξιολόγησης, σαν αποτέλεσµα της επιδείνωσης των δηµοσίων οικονοµικών και της συγκριτικά µεγάλης εξάρτησης από το χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Όλοι οι πιο πάνω παράγοντες συνέτειναν στη συντήρηση του κλίµατος αβεβαιότητας και του αρνητικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος κατά το υπό ανασκόπηση έτος. Χαρακτηριστικό αυτού ήταν η συνεχιζόµενη αύξηση στα Ο ιευθύνων Σύµβουλος και Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής κ. Ανδρέας Γεωργίου ποσοστά των ανέργων, κυρίως µεταξύ των νέων, η επιδείνωση στους δείκτες εµπιστοσύνης των καταναλωτών καθώς και η πολύ µεγάλη πτώση στο δείκτη τιµών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου. Παρά το αντίξοο οικονοµικό περιβάλλον, τη χρονιά που πέρασε η Εταιρεία κατέγραψε συνολικά λογιστικά κέρδη ύψους 3,2 εκατοµµυρίων σε σχέση µε 8,3 εκατοµµύρια που ήταν το Η µείωση στην κερδοφορία της Εταιρείας οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ζηµιές που παρουσίασε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας όπου η ανάκαµψη στις διεθνείς αγορές δεν ήταν αρκετή για να αντισταθµίσει τη µεγάλη µείωση που παρουσίασε η Κυπριακή χρηµαταγορά. Τα κέρδη του έτους µε βάση την κεκτηµένη αξία, γνωστής ως embedded value, που ορίζονται ως η αλλαγή στην κεκτηµένη αξία από χρόνο σε χρόνο πλέον το οποιοδήποτε µέρισµα καταβάλλεται στους µετόχους κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, ανήλθαν σε 2,0 εκατοµµύρια. Η κεκτηµένη αξία της Εταιρείας παρουσίασε οριακή µείωση στο τέλος του 2010 ανερχόµενη σε 71,8 εκατοµµύρια από 72,7 εκατοµµύρια που ήταν το Η µείωση αυτή οφείλεται, µεταξύ άλλων, στη µείωση του µη κατανεµηθέντος πλεονάσµατος του κλάδου ζωής και στην αύξηση του ποσοστού προεξόφλησης κινδύνου από τον προηγούµενο χρόνο που είχε σαν αποτέλεσµα τη µείωση της αξίας των συµβολαίων σε ισχύ. Η κεκτηµένη αξία της Εταιρείας ανά µετοχή στο τέλος του 2010 περιορίστηκε στα 5,42, σε σύγκριση µε 5,49 τον προηγούµενο χρόνο. Το 2010, µαζί µε την ήπια άνοδο στα µεγέθη της Κυπριακής οικονοµίας, υπήρξε αντίστοιχη άνοδος και στους ρυθµούς µεγέθυνσης της ασφαλιστικής βιοµηχανίας. Σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά στοιχεία του Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής αυξήθηκαν κατά 6,2% σε σύγκριση µε το Τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα από νέες εργασίες ετησιοποιηµένων συµβολαίων, µετά τη µεγάλη πτώση που παρουσίασαν το 2009, έδειξαν να σταθεροποιούνται σηµειώνοντας µικρή αύξηση 2,8% από τον προηγούµενο χρόνο. Εντούτοις, η νέα παραγωγή παραµένει σε χαµηλότερα επίπεδα συγκριτικά µε την περίοδο που προηγήθηκε της έναρξης της οικονοµικής κρίσης κάτι το οποίο επίσης παρατηρείται και στον αριθµό των νέων ασφαλιστηρίων. Παράλληλα, τα τελευταία τρία χρόνια παρατηρείται σταθερή µείωση στο µέσο ασφάλιστρο ανά συµβόλαιο, ενδεικτικό της στενότητας που επικρατεί και της µείωσης στην αγοραστική δύναµη των καταναλωτών. Περαιτέρω, λόγω της γενικότερης αστάθειας στην οικονοµία συνεχίστηκε η αυξητική τάση στις εξαγορές ασφαλιστηρίων οι οποίες στο σύνολο της βιοµηχανίας ανήλθαν το 2010 σε 137,7 εκατοµµύρια, ποσοστό 19,2% ψηλότερο από το αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε το Σηµειώνεται ότι στο πιο πάνω ποσό 7

9 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή δεν υπολογίζονται οι λήξεις ασφαλιστηρίων οι οποίες ήταν επίσης αυξηµένες κατά 7,9% από το συνολικό ποσό που πληρώθηκε το Η Εταιρεία µας διατηρήθηκε στην τρίτη θέση του κλάδου ζωής µε µερίδιο αγοράς 14,5% και µεικτά ασφάλιστρα ύψους 54,5 εκατοµµυρίων τα οποία ήταν ελαφρώς αυξηµένα από τον προηγούµενο χρόνο. Ωστόσο, σαν αποτέλεσµα της ωρίµασης του χαρτοφυλακίου καθώς επίσης και της συγκριτικά χαµηλότερης παραγωγής νέων ασφαλίστρων τα τελευταία χρόνια, υπήρξε µικρή συρρίκνωση του µεριδίου αγοράς της Εταιρείας από το προηγούµενο έτος. Τα ετησιοποιηµένα ασφάλιστρα από νέες εργασίες του κλάδου ζωής ανήλθαν σε 5,0 εκατοµµύρια, παρουσιάζοντας µικρή µείωση 2,0% από τον προηγούµενο χρόνο, παρά το γεγονός ότι ο αριθµός των νέων συµβολαίων ήταν αυξηµένος από το Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέσα στο 2010, η Εταιρεία συνέχισε για άλλη µια χρονιά να καταβάλλει πολύ ψηλότερα ποσά από τους ανταγωνιστές της σε λήξεις συµβολαίων, ήτοι 29,6 εκατοµµύρια ή ποσοστό 47,7% του συνόλου της ασφαλιστικής βιοµηχανίας γεγονός που υποδηλώνει ότι συγκρινόµενοι µε τους ανταγωνιστές µας υπάρχει µεγαλύτερη διατηρησιµότητα συµβολαίων, ένδειξη της εµπιστοσύνης των πελατών προς την Εταιρεία. Η συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση επηρέασε και τον κλάδο ατυχηµάτων και υγείας στην Κύπρο ο οποίος για τρίτη συνεχόµενη χρονιά σηµείωσε επιβράδυνση στους ρυθµούς ανάπτυξής του. Σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά στοιχεία του Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, η άνοδος στα µεικτά ασφάλιστρα του κλάδου περιορίστηκε στο 6,4% σε σύγκριση µε το 2009 φθάνοντας τα 95,2 εκατοµµύρια. Στο τέλος του 2010, η Εταιρεία είχε µεικτά ασφάλιστρα στον κλάδο ατυχηµάτων και υγείας ύψους 25,9 εκατοµµυρίων πετυχαίνοντας αύξηση της παραγωγής της κατά 9,1% σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο, βελτιώνοντας ακόµη περισσότερο τη θέση της στην αγορά και παραµένοντας µε διαφορά η µεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο αυτό µε µερίδιο 27,2%. Ειδικότερα στον κλάδο της υγείας που αποτελεί τον τοµέα εξειδίκευσης της Εταιρείας, το µερίδιο αγοράς της υπολογίζεται ότι είναι ακόµη µεγαλύτερο έχοντας έτσι ένα σηµαντικό προβάδισµα από τους ανταγωνιστές της. Η Εταιρεία συνέχισε µε εντατικούς ρυθµούς µέσα στο 2010 τις εργασίες εφαρµογής του σύγχρονου συστήµατος πληροφορικής Group+ το οποίο θα καλύψει τις εργασίες διαχείρισης και απαιτήσεων για τα ατοµικά και οµαδικά προϊόντα ατυχηµάτων και υγείας καθώς και για τις οµαδικές ασφαλίσεις ζωής. Το 2011 αναµένεται ότι θα είναι ένα ακόµη έτος προκλήσεων τόσο για την Κυπριακή οικονοµία όσο και για την ασφαλιστική βιοµηχανία γενικότερα. Η επιβράδυνση στους ρυθµούς µεγέθυνσης της οικονοµίας µας που παρατηρείται µετά την διεθνή οικονοµική κρίση δεν επιτρέπει άλλη αναβολή στα γνωστά δοµικά προβλήµατα τα οποία επιβάλλεται να αντιµετωπιστούν άµεσα για να αποτραπούν πιο δυσάρεστες συνέπειες όπως αυτές που βιώνουν άλλες χώρες που δεν είχαν την ανάλογη δηµοσιονοµική πειθαρχία. Η ένταξη της Κύπρου στην διαδικασία επιτήρησης υπερβολικού ελλείµµατος από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λειτουργήσει καταλυτικά για τη λήψη έγκαιρων µέτρων δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Η συγκράτηση των δηµοσίων δαπανών και κυρίως ο περιορισµός του κρατικού µισθολογίου και η αντιµετώπιση του συνταξιοδοτικού προβλήµατος, στη σφαίρα του οποίου θα πρέπει να ενταχθεί και το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι τα µέτρα που θα µας οδηγήσουν µακροπρόθεσµα στην ορθή πορεία και θα επαναφέρουν την εµπιστοσύνη στην οικονοµία µας. Επιβάλλεται ακόµη αλλαγή πλεύσης στο µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας µας, για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μόνο έτσι θα θωρακιστεί η οικονοµία η οποία πρέπει να αποτελεί στόχο εθνικής επιβίωσης. Η ασφαλιστική βιοµηχανία, όντας ένας από τους βασικούς συντελεστές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα µπορεί να συµβάλει ποικιλοτρόπως προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, προσπαθούµε να πείσουµε για την ανάγκη εµπλοκής των ασφαλιστικών εταιρειών στην παροχή ιδιωτικών συνταξιοδοτικών σχεδίων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι οι κατάλληλοι φορείς που διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνογνωσία για το σκοπό αυτό και που εποπτεύονται από αυστηρή νοµοθεσία. Χρειάζεται όµως πολιτική βούληση για την αναµόρφωση του αναχρονιστικού θεσµού των Ταµείων Προνοίας τα οποία, 8

10 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή µε τη µορφή που λειτουργούν σήµερα, ενθαρρύνουν την κατανάλωση και δεν επιτυγχάνουν το στόχο της σύνταξης. Τα δε οφέλη για την οικονοµία θα είναι πολλαπλά και θα προκύψουν από τη διοχέτευση των αποταµιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις και από τη µείωση της δηµοσιονοµικής επιβάρυνσης του Κράτους για τη συµπλήρωση των ανεπαρκών συντάξεων που έχουµε σήµερα. Ακόµη, η Κύπρος θα µπορούσε, µε τις κατάλληλες ρυθµίσεις, να πρωτοστατήσει και στην αγορά των επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών ταµείων που λειτουργούν σε διασυνοριακή βάση προσελκύοντας συνταξιοδοτικές εργασίες από τρίτες χώρες. ιαθέτοντας ένα ευνοϊκό επιχειρηµατικό περιβάλλον καθώς επίσης και όλη την τεχνογνωσία που απαιτείται, η χώρα µας έχει όλα τα φόντα να εξελιχθεί σε ένα περιφερειακό χρηµατοοικονοµικό κέντρο, δηµιουργώντας αρκετές νέες θέσεις εργασίας, αρκεί να υπάρξει η διορατικότητα που θα επιτρέψει την δραστηριοποίηση ντόπιων εταιρειών στον τοµέα αυτό. Επιβάλλεται επίσης αυστηρή προσαρµογή προς τους νέους κανόνες λειτουργίας και εποπτείας της ασφαλιστικής βιοµηχανίας µε την εφαρµογή της νέας κοινοτικής οδηγίας Solvency II. Η νέα αυτή οδηγία που θα τεθεί σε εφαρµογή από την 1 η Ιανουαρίου 2013, σηµατοδοτεί την υιοθέτηση σηµαντικών αλλαγών στον τρόπο διακυβέρνησης των ασφαλιστικών εταιρειών καθώς επίσης και νέες σύγχρονες µεθόδους αποτίµησης των ασφαλιστικών, χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειµένες, µε στόχο βεβαίως την αύξηση της διαφάνειας και την προστασία των ασφαλισµένων. Αν και βραχυπρόθεσµα η προσαρµογή στο νέο εποπτικό πλαίσιο αναµένεται να επιφέρει αύξηση των λειτουργικών εξόδων, πιθανόν και των κεφαλαιακών απαιτήσεων κάποιων εταιρειών, µακροπρόθεσµα αναµένεται ότι θα υπάρξουν σηµαντικά οφέλη. Η µετάβαση στο νέο καθεστώς αναµένεται ότι θα αποκαλύψει τους ασθενείς του κλάδου, θα ενθαρρύνει την απορρόφηση εταιρειών που δεν θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας οδηγίας και γενικά θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα την ασφαλιστική βιοµηχανία. Επιπλέον, θα ενισχύσει σηµαντικά την εµπιστοσύνη των καταναλωτών και θα συµβάλει στη διασφάλιση της σταθερότητας της βιοµηχανίας, θωρακίζοντας την από κινδύνους που πηγάζουν από το ευρύτερο µακροοικονοµικό περιβάλλον και παράλληλα µειώνοντας τους συστηµικούς κινδύνους για ολόκληρη την οικονοµία. Οι βασικές προτεραιότητες της Εταιρείας για το 2011, περιστρέφονται γύρω από τους κύριους άξονες που είχαµε καθορίσει για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που επιβάλλουν οι δύσκολες συγκυρίες που διανύουµε: τη διατήρηση ικανοποιητικής κερδοφορίας και ψηλού δείκτη φερεγγυότητας, τη συνετή και µεθοδική διαχείριση κινδύνων, την οµαλή µετάβαση στις απαιτήσεις του νέου εποπτικού πλαισίου και την εκµετάλλευση οιονδήποτε ευκαιριών που ενδεχοµένως να παρουσιαστούν. Στα πλαίσια επίτευξης των πιο πάνω στόχων, η Εταιρεία καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για αύξηση της παραγωγικότητας µέσω κυρίως της ενδυνάµωσης του ασφαλιστικού δικτύου της Εταιρείας και της περαιτέρω αξιοποίησης εναλλακτικών τρόπων διανοµής των ασφαλιστικών µας προϊόντων, έχοντας ήδη αναπτύξει συνεργασίες µε τράπεζες που δεν διαθέτουν θυγατρικές ασφαλιστικές. Ταυτόχρονα, δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων και στις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες που αποσκοπούν στη βελτίωση των µεθόδων εργασίας. Έχει επίσης συσταθεί ειδική επιτροπή για τον εντοπισµό των κενών που προκύπτουν από την εφαρµογή του Solvency II και για τον καθορισµό συγκεκριµένου σχεδίου δράσης για την όσο το δυνατό πιο οµαλή µετάβαση στο νέο καθεστώς. Παράλληλα, συνεχίζεται η προσεκτική αξιολόγηση των ασφαλιστικών κινδύνων που αναλαµβάνουµε, ιδιαίτερα στον ραγδαία αναπτυσσόµενο τοµέα της υγείας, όπου οι πληθωριστικοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι µεγάλοι. Η Εταιρεία παρακολουθεί σε συνεχή βάση την εξέλιξη των δεικτών αποζηµιώσεων στον κλάδο αυτό και προβαίνει στην έγκαιρη λήψη µέτρων για τη διατήρηση τους σε αποδεκτά επίπεδα. Επίσης, προβαίνουµε στην ορθολογικότερη και αποτελεσµατικότερη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, που τα τελευταία χρόνια επηρέασαν την σταθερότητα της κερδοφορίας της Εταιρείας. 9

11 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή Κλείνοντας, δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ στο γεγονός ότι το 2010, η Εταιρεία µας συµπλήρωσε 40 χρόνια δηµιουργικής παρουσίας στα οικονοµικά και κοινωνικά δρώµενα του τόπου. Στη 40χρονη διαδροµή µας πετύχαµε πολλά. Πιστεύω όµως ότι η µεγαλύτερη µας επιτυχία είναι ότι καταφέραµε να καθιερωθούµε στη συνείδηση του Κύπριου, ως µια σοβαρή και αξιόπιστη Εταιρεία µε ήθος και συνέπεια συµβάλλοντας τα µέγιστα στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής βιοµηχανίας της χώρας µας. Ανταποκρινόµενοι στη στήριξη και την εµπιστοσύνη των πελατών, συνεργατών και µετόχων µας, δεσµευόµαστε ότι η Universal Life θα συνεχίσει να προσφέρει και να συµβάλλει στην οικονοµική και κοινωνική πρόοδο του τόπου µας προς όφελος όλων. Ευχαριστώ ιδιαιτέρα το ανθρώπινο δυναµικό της Εταιρείας για την αφοσίωση και την εργατικότητά του, καθώς επίσης και τον Πρόεδρο και τα µέλη του ιοικητικού µας Συµβουλίου για την άψογη συνεργασία µας. Ανδρέας Γεωργίου Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Όρθιοι (από αριστερά): ηµήτρης Πεχλιβάνης ( ιευθυντής Κλάδου Ζωής), Κώστας ηµητριάδης, ( ιευθυντής Πληροφορικής), ηµήτρης Καλλέργης ( ιευθυντής Γραφείου Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων), Ανδρέας ηµητρίου ( ιευθυντής Εκπαίδευσης Ασφαλιστικού υναµικού), Χαράλαµπος Χωµατένος ( ιευθυντής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Γραµµατέας), Κύπρος Μοιράνθης (Βοηθός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή), Nεόφυτος Νεοφύτου ( ιευθυντής Πωλήσεων) Καθήµενοι (από αριστερά): Στέλιος Σωφρονίου ( ιευθυντής Κλάδου Ατυχηµάτων και Υγείας), Αδάµος Κωνσταντινίδης, ( ιευθυντής Ανάπτυξης Έργων Οµίλου), Ανδρέας Γεωργίου (Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής), Ξάνθος Βράχας (Οικονοµικός ιευθυντής), Ανδρέας Σιακαλλής ( ιευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών, Εντεταλµένος Αναλογιστής) 10

12 Ανασκόπηση Εργασιών Ασφαλιστικές Εργασίες Κλάδου Ζωής Παρά την επιδείνωση του επενδυτικού κλίµατος που παρατηρήθηκε το 2010 και τη συρρίκνωση της Κυπριακής οικονοµίας η παραγωγή του κλάδου ζωής της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική. Η νέα παραγωγή σε ατοµικά ασφάλιστρα ζωής ανήλθε σε 5,0 εκατοµµύρια παρουσιάζοντας οριακή µείωση της τάξης του 2,0% συγκριτικά µε το Σηµαντική συνεισφορά είχαν τα νέα οµαδικά σχέδια ζωής µε ασφάλιστρα ύψους 0,9 εκατοµµυρίων. Τα συνολικά ασφάλιστρα ζωής της Εταιρείας παρουσίασαν οριακή αύξηση 0,3% από 54,3 εκατοµµύρια που ήταν το 2009 σε 54,5 εκατοµµύρια. Οι µεικτές πληρωµές σε κατόχους ασφαλιστηρίων ανήλθαν σε 56,9 εκατοµµύρια (σε σχέση µε 57,3 εκατοµµύρια το 2009) εκ των οποίων τα 29,6 εκατοµµύρια αφορούσαν λήξεις συµβολαίων (2009: 30,5 εκατοµµύρια) και τα 22,1 εκατοµµύρια εξαγορές συµβολαίων (2009: 19,7 εκατοµµύρια). Το υπόλοιπο ποσό ύψους 5,2 εκατοµµυρίων αφορούσε µεικτές αποζηµιώσεις σε ασφαλιστήρια του κλάδου ζωής (2009: 7,1 εκατοµµύρια) µε τις καθαρές αποζηµιώσεις που αναλογούν στην Εταιρεία µετά και την αφαίρεση του µεριδίου των αντασφαλιστών να ανέρχονται σε 3,3 εκατοµµύρια (2009: 4,3 εκατοµµύρια). Σε σύγκριση µε τα πολύ σηµαντικά κέρδη που παρατηρήθηκαν το 2009, οι επενδύσεις του κλάδου ζωής της Εταιρείας παρουσίασαν οριακές ζηµιές ύψους 1,1 εκατοµµυρίων (2009: κέρδη 51,9 εκατοµµύρια). Οι ζηµιές από τη µείωση στην κεφαλαιουχική αξία καθώς και από τη διάθεση µετοχών και αµοιβαίων κεφαλαίων ανήλθαν το 2010 σε 17.8 εκατοµµύρια (2009: κέρδη 38.5 εκατοµµύρια). Τα έσοδα από επενδύσεις προσέθεσαν 16,7 εκατοµµύρια στο συνολικό αποτέλεσµα κερδοζηµιών από επενδύσεις (2009: 13,4 εκατοµµύρια). Τα αποτελέσµατα του κλάδου ζωής επωφελήθηκαν από τη µείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 6,7% φθάνοντας τα 8,7 εκατοµµύρια (2009: 9,4 εκατοµµύρια) σαν αποτέλεσµα της ορθότερης ανακατανοµής των εξόδων µεταξύ των δύο κλάδων. Παράλληλα, οι προµήθειες που καταβάλλονται προς στους ασφαλιστικούς αντιπροσώπους παρουσίασαν µείωση κατά 4,3% στα 4,1 εκατοµµύρια (2009: 4,2 εκατοµµύρια). Tα αποθεµατικά του κλάδου ζωής παρουσίασαν µείωση από 388,5 εκατοµµύρια το 2009 σε 370,2 εκατοµµύρια το Με τη διενέργεια της αναλογιστικής εκτίµησης µεταφέρθηκε πλεόνασµα 0,5 εκατοµµυρίων στο λογαριασµό αποτελεσµάτων (2009: πλεόνασµα 8,5 εκατοµµύρια) ενώ διατηρήθηκε αδιανέµητο πλεόνασµα το ύψος του οποίου ήταν 1,0 εκατοµµύριο στο τέλος του έτους. Η Εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της µια ευρεία γκάµα ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους, µε έµφαση στα σχέδια ζωής επενδυτικού τύπου unit-linked για τα οποία ο πελάτης φέρει εξ ολοκλήρου τον επενδυτικό κίνδυνο, στις απλές ασφαλίσεις που παρέχουν µόνο ασφαλιστική κάλυψη και στα ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη της Εταιρείας. Αναλογιστική Εκτίµηση Οι καθαρές υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων του κλάδου ζωής στις 31 εκεµβρίου 2010 ανήλθαν σε 369,2 εκατοµµύρια σε σχέση µε 386,0 εκατοµµύρια τον προηγούµενο χρόνο. Η µείωση αυτή επήλθε κυρίως από τη µείωση των τιµών των εσωτερικών επενδυτικών ταµείων και τον συνεχιζόµενο µεγάλο αριθµό λήξεων των ασφαλιστηρίων µεικτής ασφάλισης. Προέκυψε οριακό αναλογιστικό κέρδος για το έτος ύψους 37 χιλιάδες (2009: κέρδη 12,3 εκατοµµύρια). Η Εταιρεία ακολουθεί µε συνέπεια την πάγια πολιτική της για δίκαιη κατανοµή των κερδών µεταξύ των µετόχων και των ασφαλισµένων της. Μετά από σχετική σύσταση του Εντεταλµένου Αναλογιστή της Εταιρείας και λαµβάνοντας υπόψη το ύψος του αδιανέµητου πλεονάσµατος, η κλίµακα κατανοµής συνήθων κερδών σε ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη της Εταιρείας διατηρήθηκε στα 25 ανά χιλιάδα ασφαλισµένου ποσού. Επίσης, έχει διατηρηθεί η κλίµακα κατανοµής κερδών λήξης τα οποία ανέρχονται από 10% µέχρι 55% των συνήθων κερδών, ανάλογα µε τη διάρκεια του συµβολαίου. Η 11

13 Ανασκόπηση Εργασιών κλίµακα κατανοµής κερδών υιοθετείται για περίοδο ενός έτους αλλά υπόκειται σε αναθεώρηση και διαφοροποίηση κατά την περίοδο αυτή. Το µεταφερόµενο πλεόνασµα προς όφελος των µετόχων για το 2010 ανήλθε σε 0,5 εκατοµµύρια ενώ 1,1 εκατοµµύρια χρησιµοποιήθηκαν για την παραχώρηση των προαναφερθέντων συνήθων κερδών σε συµβόλαια µε συµµετοχή στα κέρδη. Κατά τη διάρκεια του 2010 έχει πληρωθεί το συνολικό ποσό των 1,6 εκατοµµυρίων αναφορικά µε κέρδη λήξης σε ασφαλιστήρια που έχουν καταστεί απαιτητά λόγω λήξης ή απώλειας ζωής του ασφαλισµένου. Ταυτόχρονα ποσό 1,0 εκατοµµυρίου παρέµεινε αδιανέµητο στο αποθεµατικό του κλάδου ζωής. Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κατανοµή του πλεονάσµατος του κλάδου ζωής είναι οι αποδόσεις των επενδύσεων, η προοπτική κερδοφορίας στο µέλλον, το τυχόν αδιανέµητο (µη κατανεµηµένο) πλεόνασµα καθώς και οι προσδοκίες των κατόχων ασφαλιστηρίων. Η κατανοµή του πλεονάσµατος του κλάδου ζωής κατά τα τελευταία τρία χρόνια είχε ως εξής: Αναπροσαρ- µοσµένα Κατανοµή για το έτος στους κατόχους ασφαλιστηρίων Μεταφορά προς /(από) την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (18 563) (Μείωση) / αύξηση στο µη κατανεµηθέν πλεόνασµα (1 587) (11 626) Πλεόνασµα/(έλλειµµα) για το έτος πριν την κατανοµή (29 329) Επενδύσεις και Εσωτερικά Επενδυτικά Ταµεία Η Εταιρεία διαχειρίζεται σηµαντικά ποσά για λογαριασµό των ασφαλισµένων της, τα οποία είναι κατανεµηµένα σε τέσσερα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία (internal unit-linked funds) και σε πέµπτο ταµείο το οποίο περιλαµβάνει τις επενδύσεις που καλύπτουν όλα τα υπόλοιπα µαθηµατικά αποθέµατα της Εταιρείας, πλην των υποχρεώσεων από τις αξίες των µονάδων σε συµβόλαια τύπου unit-linked. Η χάραξη και εφαρµογή της επενδυτικής πολιτικής των ταµείων αυτών καθορίζεται από την εσωτερική Επιτροπή Επενδύσεων της Εταιρείας που συνέρχεται σε τακτά διαστήµατα. Από τις συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας ύψους 370,0 εκατοµµυρίων στις 31 εκεµβρίου 2010, το µεγαλύτερο ποσό 350,9 εκατοµµυρίων αφορούσε επενδύσεις του κλάδου ζωής, (2009: 372,4 εκατοµµύρια). Οι επενδύσεις συνδεδεµένες µε τα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία ανήλθαν σε 258,9 εκατοµµύρια, σε σχέση µε 263,0 εκατοµµύρια το 2009 και αποτελούσαν ποσοστό 70,0% των συνολικών επενδύσεων. Οι επενδύσεις εξωτερικού του κλάδου ζωής ανήλθαν σε 88,6 εκατοµµύρια ή το 24,0% των συνολικών επενδύσεων, ποσοστό που αποδεικνύει τη µεγάλη έµφαση που δίδεται σε επενδύσεις εξωτερικού για διασπορά του επενδυτικού κινδύνου. Στα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία που είναι συνδεδεµένα µε συµβόλαια τύπου unit-linked κατανέµονται τα στοιχεία ενεργητικού που προκύπτουν από τα επενδυόµενα ποσά που πιστώνονται περιοδικά σε αυτά, µείον τα ποσά που αποσύρονται από αυτά. Τα συγκεκριµένα όµως στοιχεία ενεργητικού που απαρτίζουν το κάθε ταµείο καθώς και το εισόδηµα που απορρέει από αυτά, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας. Η διαχείριση των τεσσάρων εσωτερικών επενδυτικών ταµείων της Εταιρείας γίνεται µέσα στα πλαίσια των προκαθορισµένων στόχων και παρέχεται διαφάνεια αναφορικά µε τη σύσταση του κάθε ταµείου και τους επενδυτικούς του στόχους. Το Universal Growth Fund θεωρείται σχετικά ψηλού επενδυτικού κινδύνου και επιδιώκει την επίτευξη ψηλής µακροπρόθεσµης απόδοσης µε παράλληλη µείωση του επενδυτικού κινδύνου µέσω της ευρείας 12

14 Ανασκόπηση Εργασιών διασποράς των επενδύσεων του. Το Universal Property Fund θεωρείται µεσαίου επενδυτικού κινδύνου και επιδιώκει την επίτευξη σχετικά ψηλής µακροπρόθεσµης απόδοσης από ένα ευρύ φάσµα επενδύσεων τόσο σε ακίνητη περιουσία, όσο και σε άλλες µορφές επενδύσεων. Το Universal Security Fund θεωρείται χαµηλού επενδυτικού κινδύνου και επιδιώκει την επίτευξη ικανοποιητικής µακροπρόθεσµης απόδοσης µε χαµηλές διακυµάνσεις ενώ το Universal Guaranteed Fund παρέχει εγγυηµένη θετική απόδοση που υπολογίζεται σε σχέση µε το εκάστοτε βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το ύψος του ενεργητικού του κάθε ταµείου στο τέλος του 2010 και 2009 είχε ως εξής: Ύψος Ενεργητικού Universal Growth Fund Universal Property Fund Universal Security Fund Universal Guaranteed Fund Κατά το 2010, οι αποδόσεις των επενδυτικών ταµείων της Εταιρείας ήταν ανάλογες µε το βαθµό επενδυτικού κινδύνου που φέρουν. Η µετοχική µονάδα του Universal Growth Fund που κατατάσσεται ως ένα ταµείο υψηλού επενδυτικού κινδύνου, σηµείωσε µείωση 4,60% (2009: αύξηση 16,2%). Η µετοχική µονάδα του Universal Property Fund που θεωρείται µεσαίου επενδυτικού κινδύνου σηµείωσε αύξηση 1,56% (2009: αύξηση 10,1%), ενώ το Universal Security Fund παρουσίασε µείωση 0,85% (2009: αύξηση 8,8%). Τέλος, το Universal Guaranteed Fund παρουσίασε αύξηση 2,96% (2009: 4,3%). Κεκτηµένη Αξία (Embedded Value) Η κεκτηµένη αξία της Εταιρείας, γνωστή ως embedded value, περιλαµβάνει το συµφέρον των µετόχων στο καθαρό ενεργητικό της Universal Life και τις προβλέψεις για τα µελλοντικά κέρδη που θα προκύψουν από τα συµβόλαια σε ισχύ. Το επιτόκιο προεξόφλησης κινδύνου που έχει χρησιµοποιηθεί στον υπολογισµό της κεκτηµένης αξίας για το 2010 ήταν 9,5% συγκριτικά µε 9,0% για το Η αξία των συµβολαίων σε ισχύ στις 31 εκεµβρίου 2010 ανήλθε στα 39,9 εκατοµµύρια σε σχέση µε 40,5 εκατοµµύρια το Το σύνολο της κεκτηµένης αξίας στο τέλος του 2010, που περιλαµβάνει τόσο το καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας όσο και τυχόν µη κατανεµηθέν πλεόνασµα του κλάδου ζωής, µειώθηκε ελαφρά στα 71,8 εκατοµµύρια σε σχέση µε 72,7 εκατοµµύρια το Κατ επέκταση, η εσωτερική αξία της Εταιρείας ανά µετοχή ανήλθε σε 5,42 στο τέλος του 2010 σε σχέση µε 5,49 που ήταν στο τέλος του Τα καθαρά κέρδη του 2010 µε βάση την κεκτηµένη αξία, που ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν την αλλαγή στην κεκτηµένη αξία και οποιοδήποτε µέρισµα που πληρώθηκε στους µετόχους µέσα στο έτος, ανήλθαν σε 2,0 εκατοµµύρια (2009: 13,7 εκατοµµύρια). Ασφαλιστικές Εργασίες Κλάδου Ατυχηµάτων και Υγείας Τα µεικτά ασφάλιστρα του κλάδου ατυχηµάτων και υγείας σηµείωσαν άνοδο 9,1% σε σχέση µε το 2009 και ανήλθαν σε 25,9 εκατοµµύρια ενώ τα κέρδη του κλάδου παρουσίασαν αύξηση στο 1,4 εκατοµµύρια συγκριτικά µε 1,2 εκατοµµύρια το 2009 παρά τη σηµαντικά µεγαλύτερη κατανοµή λειτουργικών εξόδων προς τον κλάδο που εφάρµοσε η Εταιρεία το Ο ρυθµός αύξησης των ασφαλίστρων κρίνεται ικανοποιητικός παρά τη σχετική ωρίµανση του χαρτοφυλακίου που αναπόφευκτα µειώνει τη διατηρησιµότητα του χαρτοφυλακίου. Το σχέδιο υγείας MultiCare, που αποτελεί το κατεξοχήν σχέδιο ολοκληρωµένης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στην Κυπριακή αγορά, παρουσίασε αύξηση 12,2% στα µεικτά ασφάλιστρα και συνέβαλε στην 13

15 Ανασκόπηση Εργασιών παραγωγή µε ποσοστό 90,2% στο σύνολο των µεικτών ασφαλίστρων. Αντίθετα, τα υπόλοιπα σχέδια υγείας που προσφέρει η Εταιρεία και τα σχέδια προσωπικών ατυχηµάτων δεν παρουσίασαν ουσιαστική µεταβολή στην παραγωγή. Οι δείκτες αποζηµιώσεων παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο που οφείλεται κυρίως στην πιο ορθολογιστική τιµολογιακή πολιτική όσο αφορά τις ανανεώσεις των οµαδικών σχεδίων. Η συνέχιση της πολιτικής αυτής αναµένεται να προσδώσει παρόµοια αποτελέσµατα στην κερδοφορία των επόµενων ετών. Μακροπρόθεσµα, µε την εφαρµογή των νέων συστηµάτων πληροφορικής που ήδη ξεκίνησαν να υλοποιούνται και που εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός του 2012, αναµένεται περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας και των εσωτερικών διαδικασιών του Τµήµατος Ατυχηµάτων και Υγείας τα οποία θα συνεισφέρουν σε ακόµη µεγαλύτερη κερδοφορία του κλάδου. Τα τελευταία χρόνια οι ανταγωνιστικές ασφαλιστικές εταιρείες καταβάλλουν εντονότατες προσπάθειες να κερδίσουν µερίδιο αγοράς στον κλάδο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Όµως, οι ελλιπείς καλύψεις, το δυσανάλογα ψηλό κόστος των ανταγωνιστικών σχεδίων και πολύ περισσότερο η σηµαντική τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια η Εταιρεία στον κλάδο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης καθιστούν πολύ δύσκολη την προσπάθεια των ανταγωνιστών µας να εισέλθουν δυναµικά στον τοµέα αυτό. Σαν αποτέλεσµα, η Εταιρεία χρόνο µε το χρόνο όχι µόνο εδραιώνει την πρωτοπορία της αλλά αυξάνει επίσης και τη διαφορά που την χωρίζει από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές της. Παρά την υποβόσκουσα οικονοµική κρίση, ο κλάδος της υγείας συνεχίζει να παρουσιάζει αυξητική τάση στην Κύπρο λόγω της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέµατα υγείας αλλά και των σηµαντικών αδυναµιών που παρουσιάζει σήµερα ο δηµόσιος τοµέας. Κτηµατικές δραστηριότητες Εξαιτίας της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης, η οποία επηρέασε πρώτιστα την οικοδοµική βιοµηχανία και κατ επέκταση τον τοµέα των ακινήτων, η Εταιρεία περιόρισε σε σηµαντικό βαθµό τις επενδύσεις σε ακίνητα και κατά το Η αγορά νέων κτηµάτων στην Κύπρο γίνεται επιλεκτικά και κυρίως σε περιοχές όπου η Εταιρεία διαθέτει και άλλη ακίνητη περιουσία µε σκοπό την ενοποίηση τους µε υφιστάµενα κτήµατα και τη δηµιουργία συµπαγών εκτάσεων γης για µια πιο ορθολογιστική αξιοποίηση τους στο µέλλον. Με στόχο τη διαφοροποίηση του κινδύνου που προκύπτει από τη συγκέντρωση των επενδύσεων της σε ακίνητα µόνο στην Κυπριακή αγορά, η Εταιρεία µέσα στο 2008 επέκτεινε τις δραστηριότητες της και στο εξωτερικό. Προς το παρόν οι επενδύσεις στον κτηµατικό τοµέα επικεντρώνονται στη Ρουµανία όπου η Εταιρεία διαθέτει αριθµό τεµαχίων που προσφέρονται για µελλοντική οικιστική ανάπτυξη. Κατά το 2010 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε αγορές κτηµατικής περιουσίας στη Ρουµανία. Μέχρι το τέλος του 2010, η Εταιρεία, µαζί µε την εξ ολοκλήρου θυγατρική της εταιρεία Universal Properties Ltd, κατείχε περίπου δεκάρια γης σε πέντε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές της Κύπρου. Η εκτιµηµένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας της Εταιρείας και των θυγατρικών της στο τέλος του 2010 ήταν 124,9 εκατοµµύρια από τα οποία τα 113,6 εκατοµµύρια αφορούσαν ακίνητα στην Κύπρο και τα υπόλοιπα 11,3 εκατοµµύρια στη Ρουµανία. Από τις συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας σε ακίνητα στην Κύπρο, περιουσία ύψους 72,6 εκατοµµυρίων είναι κατανεµηµένη στα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία προς όφελος των ασφαλισµένων. Μέρος της ιδιοκτησίας αυτής βρίσκεται σε περιοχές, η αξιοποίηση των οποίων µπορεί να γίνει µόνο µέσω οργανωµένης ανάπτυξης και προϋποθέτει τη διεξαγωγή µελετών βιωσιµότητας για την ανάπτυξη τους. Ήδη η εταιρεία έχει προχωρήσει στο διορισµό συµβούλων µελετητών από το εξωτερικό και το εσωτερικό µε σκοπό την αξιοποίηση της κτηµατικής περιουσίας της εταιρείας στη περιοχή Ορεινής (Καλό Χωριό, Κλήρου, Γούρρι και Φυκάρδου). 14

16 Ανασκόπηση Εργασιών Εκκρεµούν ακόµα οι δύο αιτήσεις που έγιναν παλαιότερα από την Εταιρεία για τη δηµιουργία γηπέδων γκολφ στις περιοχές Βάσας Κελλακίου και Πάνω Πύργου Τυλληρίας. Οι προσπάθειες για εξασφάλιση των σχετικών αδειών γκολφ στα πιο πάνω κτήµατα συνεχίζονται. Ευελπιστούµε ότι τουλάχιστον η µία από τις δύο που αφορά τη δηµιουργία γηπέδου γκολφ στην περιοχή Βάσας Κελλακίου θα εγκριθεί µέσα στο Μετά την έκδοση της πολεοδοµικής άδειας για το διαχωρισµό οικοπέδων στον Κάτω Πύργο Τυλληρίας και την έναρξη των διαδικασιών που απαιτούνται για τον διαχωρισµό τους, η Εταιρεία προχώρησε µε τη διάθεση των πρώτων 50 οικοπέδων, εκ των οποίων πωλήθηκαν περίπου 20. Η Εταιρεία έχει πάρει προσφορές για τον διαχωρισµό των οικοπέδων και περιµένει την έκδοση της άδειας διαχωρισµού για την έναρξη των εργασιών που προβλέπεται να γίνει στο πρώτο εξάµηνο του Η Εταιρεία διαθέτει επίσης ιδιόκτητους γραφειακούς χώρους σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου στους οποίους στεγάζεται το διοικητικό προσωπικό και το ασφαλιστικό δυναµικό, καθώς επίσης και 2 οικόπεδα που γειτνιάζουν στα κεντρικά της γραφεία. Η εκτιµηµένη αξία των πιο πάνω ακινήτων ανέρχεται συνολικά σε 28,9 εκατοµµύρια, ποσό που περιλαµβάνεται στα πάγια στοιχεία ενεργητικού της. Τεχνολογία και Πληροφορική Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της Τεχνολογίας και Πληροφορικής, µέσα σε ένα συνεχώς οξυνόµενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Εταιρεία συνέχισε την πάγια πολιτική της για συνεχή αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής υποδοµής και των συστηµάτων της µε γνώµονα πάντα την άµεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της και ταυτόχρονα την καλύτερη δυνατή κάλυψη των επιχειρηµατικών αναγκών του οργανισµού. Συνεχίστηκαν µε αµείωτους ρυθµούς οι εργασίες στο νέο µεγαλεπήβολο έργο Group+ το οποίο θα καλύψει τις εργασίες του κλάδου Ατυχηµάτων και Υγείας. Με την εφαρµογή του το συγκεκριµένο έργο αναµένεται να δώσει νέα ώθηση στον ραγδαία αναπτυσσόµενο κλάδο, βελτιώνοντας σηµαντικά την λειτουργία του ιδιαίτερα στους τοµείς εξυπηρέτησης πελατών αλλά και εσωτερικών διαδικασιών, προσδίδοντας ταυτόχρονα πολλαπλές δυνατότητες και ευελιξία στην διεύθυνση για περαιτέρω ανάπτυξη. Ολοκληρώθηκαν επίσης οι εργασίες αναβάθµισης του λογισµικού Life+ που καλύπτει τα ατοµικά ασφαλιστήρια ζωής. Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα συνεχούς εκσυγχρονισµού της τεχνολογικής της υποδοµής, η Εταιρεία προχώρησε µε αναβάθµιση του δικτύου και των επικοινωνιών της προσδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία στον τοµέα της ασφάλειας. Ξεκίνησε ο προγραµµατισµός και η µελέτη αναγκών για την κάλυψη των απαιτήσεων του Solvency II στον τοµέα Τεχνολογίας και Πληροφορικής όπου ετοιµάστηκε σχετικό πλάνο για τα επόµενα 2 χρόνια µε στόχο την υλοποίηση των σχετικών έργων εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας. Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού των πληροφοριακών συστηµάτων και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, η Εταιρεία έχει δροµολογήσει επίσης µία σειρά από νέα έργα µε στόχο την περαιτέρω αυτοµατοποίηση των εσωτερικών εργασιών και διαδικασιών καθώς και βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών και συνεργατών της. Κοινωνική προσφορά Στα 40 χρόνια λειτουργίας µας, η Εταιρεία υπήρξε πάντοτε αρωγός στην ευηµερία και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των συνανθρώπων µας. Ανέκαθεν, θεωρούσαµε χρέος µας, να υπηρετήσουµε την κοινωνία στην οποία λειτουργούµε συµβάλλοντας θετικά στην αναβάθµιση και τη βελτίωσή της. Γι αυτό, συνεισφέρουµε σε φιλανθρωπικούς οργανισµούς και στηρίζουµε την παιδεία, τον πολιτισµό και τον αθλητισµό. 15

17 Ανασκόπηση Εργασιών Για πολλά χρόνια είµαστε δίπλα στον Παγκύπριο Σύνδεσµο Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) και στηρίζουµε το πολύτιµο έργο του ενώ παράλληλα χορηγούµε τις εκστρατείες πρόληψης που αναλαµβάνει. Πέραν από την καθιερωµένη οικονοµική αρωγή της Εταιρείας στην εκστρατεία οικονοµικής ενίσχυσης του Συνδέσµου, το 2010 η Εταιρεία συνέβαλε και στην προβολή της εκστρατείας κατά του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας. Η πολύχρονη και πολυσύνθετη προσφορά µας προς τον ΠΑΣΥΚΑΦ, είχε σαν αποτέλεσµα µέσα στο 2010 να µας ανακηρύξει ως ιαχρονικό Χορηγό του. Επιπρόσθετα, το 2010 συνεχίσαµε την προσφορά µας προς τον Αντιρευµατικό Σύνδεσµο και δείξαµε έµπρακτα τη στήριξή µας προς την παιδεία προσφέροντας υποτροφίες σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήµιο και την Κυπριακή Επιτροπή υποτροφιών Fulbright. Επίσης χορηγήσαµε µεµονωµένες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις ενώ το ανθρώπινο δυναµικό της Εταιρείας µας έλαβε µέρος σε διάφορους εράνους, φιλανθρωπικά παζαράκια και εθελοντικές αιµοδοσίες που οργανώθηκαν από τη Universal Life σε συνεργασία µε διάφορους οργανισµούς και ιδρύµατα. 16

18 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης

19 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της πολιτικής για την Εταιρική ιακυβέρνηση είναι η αξιόπιστη και λειτουργική κατανοµή εξουσιών µεταξύ των µετόχων και του ιοικητικού Συµβουλίου και η επαρκής ανεξαρτησία του τελευταίου στη λήψη αποφάσεων έτσι που να διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία της Εταιρείας. Από το 2005, η Εταιρεία εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης που έχει καταρτιστεί από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Στα πλαίσια της ορθής εφαρµογής των αρχών της Εταιρικής ιακυβέρνησης, η Εταιρεία έχει θεσπίσει ένα σύνολο εσωτερικών κανόνων και µηχανισµών ελέγχου. Στο σχετικό εσωτερικό κανονισµό που ετοιµάστηκε περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών που έχουν εγκαθιδρυθεί καθώς και οι αρχές που διέπουν τις Γενικές Συνελεύσεις και τις σχέσεις µε τους Μετόχους. Κατά το 2010 λειτούργησαν οι ακόλουθες τέσσερις Επιτροπές του ιοικητικού Συµβουλίου: 1. Εκτελεστική Επιτροπή 2. Επιτροπή ιορισµών και Εταιρικής ιακυβέρνησης 3. Επιτροπή Αµοιβών 4. Επιτροπή Ελέγχου Β. ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης αυτής, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 11 Συµβούλους. Από αυτούς, οι 4 είναι µη εκτελεστικοί και ανεξάρτητοι, οι 6 είναι µη εκτελεστικοί και µη ανεξάρτητοι και ο ένας είναι εκτελεστικός και µη ανεξάρτητος ιοικητικός Σύµβουλος. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα (τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο) ούτως ώστε να παρέχεται στους Συµβούλους η δυνατότητα να εξετάζουν τους στόχους, τον προϋπολογισµό και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών, τις σηµαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες και άλλες σηµαντικές συναλλαγές. Οι Σύµβουλοι ενηµερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για όλες τις συνεδρίες του ιοικητικού Συµβουλίου και έχουν στη διάθεση τους όλα τα έγγραφα σχετικά µε την κάθε συνεδρία. Κατά το 2010, έγιναν 6 συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου. Όλοι οι ιοικητικοί Σύµβουλοι έχουν πρόσβαση στις συµβουλές και υπηρεσίες του Γραµµατέα της Εταιρείας. Ανεξάρτητες επαγγελµατικές συµβουλές είναι διαθέσιµες στους ιοικητικούς Συµβούλους σύµφωνα µε την εσωτερική πολιτική που διαµορφώθηκε και ψηφίστηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο. Ο Πρόεδρος κατέχει τη θέση του µη εκτελεστικού Προέδρου της Εταιρείας και θεωρείται µη ανεξάρτητο µέλος. Οι Πρόεδροι των τεσσάρων Επιτροπών του ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας. Οι κανόνες όσον αφορά τη σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου και το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του, καθορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας ως ακολούθως: Ο αριθµός των ιοικητικών Συµβούλων δεν πρέπει να είναι µικρότερος των πέντε και µεγαλύτερος των δεκατριών. Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση δύο από τα εκάστοτε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου αποχωρούν. 18

20 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Οι ιοικητικοί Σύµβουλοι που θα αποχωρούν κάθε χρόνο θα είναι εκείνοι που για µακρύτερη περίοδο από την προηγούµενη εκλογή τους κατείχαν το αξίωµα του ιοικητικού Συµβούλου. Ανάµεσα όµως σε ιοικητικούς Συµβούλους οι οποίοι απέκτησαν συγχρόνως την ιδιότητα αυτή, εκείνοι που θα αποχωρούν (εκτός αν µεταξύ τους συµφωνήσουν διαφορετικά) θα καθορίζονται µε κλήρο. ιοικητικός Σύµβουλος που αποχωρεί θα δικαιούται να επανεκλεγεί. Στη συνέλευση κατά την οποία ένας ιοικητικός Σύµβουλος έχει αποχωρήσει µε τον πιο πάνω τρόπο, η Εταιρεία θα µπορεί να πληρώσει τη θέση που κενώθηκε εκλέγοντας κάποιο πρόσωπο για τη θέση τούτη, κι αν παραλείψει να το κάνει, ο ιοικητικός Σύµβουλος που αποχωρεί θα θεωρείται, δεδοµένου ότι θα έχει προσφέρει τον εαυτό του για επανεκλογή, ότι έχει επανεκλεγεί, εκτός αν στη συνέλευση αυτή αποφασισθεί ρητώς όπως µη πληρωθεί η θέση που κενώθηκε ή εκτός αν ψήφισµα για την επανεκλογή του ιοικητικού Συµβούλου αυτού είχε προταθεί στη συνέλευση και απορριφθεί. Κανένα πρόσωπο εκτός από ιοικητικό Σύµβουλο που αποχωρεί κατά τη συνέλευση δεν δικαιούται να εκλεγεί ιοικητικός Σύµβουλος σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση χωρίς την εισήγηση του ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός αν σε τρεις το λιγότερο ηµέρες και όχι περισσότερες από 21 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που ορίστηκε για τη συνέλευση, αφεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας γραπτή ειδοποίηση υπογραµµένη από µέλος που τηρεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να παρευρεθεί και ψηφίσει στη συνέλευση για την οποία δόθηκε η ειδοποίηση, µε την οποία να εκφράζει την πρόθεση του να προτείνει το πρόσωπο τούτο για εκλογή και επιπρόσθετα γραπτή ειδοποίηση υπογραµµένη από το πρόσωπο που προτάθηκε ότι δέχεται να εκλεγεί. Το ιοικητικό Συµβούλιο θα µπορεί οποτεδήποτε να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο στο αξίωµα του ιοικητικού Συµβούλου, είτε προς το σκοπό πλήρωσης θέσης που κενώθηκε έκτακτα είτε επιπρόσθετα προς τους υπάρχοντες ιοικητικούς Συµβούλους, νοουµένου ότι ο συνολικός αριθµός των ιοικητικών Συµβούλων δεν θα υπερβαίνει κατά οποιοδήποτε χρόνο τον αριθµό που καθορίζεται σύµφωνα µε το Καταστατικό. ιοικητικός Σύµβουλος που διορίζεται µε τον τρόπο αυτό θα κατέχει το αξίωµα αυτό µόνο µέχρι την αµέσως επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, οπότε δικαιούται να εκλεγεί και πάλι, αλλά δεν θα λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό των ιοικητικών Συµβούλων που θ αποχωρήσουν εκ περιτροπής κατά τη συνέλευση εκείνη. Η Εταιρεία µπορεί µε έκτακτο ψήφισµα για το οποίο θα έχει δοθεί ειδική ειδοποίηση σύµφωνα µε το Άρθρο 136 και 178 του Νόµου, να παύει οποιοδήποτε από τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του και τούτο παρά τις οποιεσδήποτε πρόνοιες του Καταστατικού ή οποιασδήποτε συµφωνίας που έγινε µεταξύ της Εταιρείας και του ιοικητικού Συµβούλου τούτου. Η παύση αυτή του ιοικητικού Συµβούλου δεν επηρεάζει οποιαδήποτε απαίτηση του για αποζηµίωση για τυχόν παράβαση των όρων οποιασδήποτε σύµβασης υπηρεσίας που υπογράφηκε µεταξύ του και της Εταιρείας. Η Εταιρεία µπορεί µε τακτικό ψήφισµα να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση ενός ιοικητικού Συµβούλου που έχει παυθεί σύµφωνα µε τον αµέσως προηγούµενο Κανονισµό, και χωρίς επηρεασµό των εξουσιών του ιοικητικού Συµβουλίου δυνάµει του Κανονισµού 100, η Εταιρεία µπορεί σε Γενική Συνέλευση να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο ως µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου είτε για την πλήρωση θέσης που κενώθηκε είτε ως επιπρόσθετου ιοικητικού Συµβούλου. Πρόσωπο που θα έχει διοριστεί στη θέση του ιοικητικού Συµβούλου που παύθηκε µε τον πιο πάνω τρόπο ή για την πλήρωση κενής θέσης που χηρεύει µε τον τρόπο αυτό, θα υπόκειται σε αποχώρηση κατά τον ίδιο χρόνο όπως θα αποχωρούσε το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου στη θέση του οποίου το πρόσωπο αυτό διορίστηκε, ως εάν αυτό να έγινε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου την ηµέρα που έγινε το απελθόν µέλος. 19

Ετήσια Έκθεση 2009. Περιεχόμενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2

Ετήσια Έκθεση 2009. Περιεχόμενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Ετήσια Έκθεση 2009 Περιεχόμενα Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 3 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2012. Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3

Ετήσια Έκθεση 2012. Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Ετήσια Έκθεση 2012 Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-8

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-8 Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7 Ετήσια Έκθεση 2013 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων.

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων. 3 Ιουνίου 211 Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι διεξήχθη χθες Τετάρτη 29 Ιουνίου 211 και ώρα 17: στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Γραµµατεία 30/06/2011 Πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση Μέρισµα 0,01% στην ονοµαστική αξία της µετοχής Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση 0004/00000297/el Γενική Συνέλευση USB Bank Plc USB Attachments: 1. Ανακοίνωση Πρόσκλησης για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση 2.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 Ερ.: Ποια είναι τα τελευταία στοιχεία για τις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εισαγωγή και Σκοπός Αυτό το έγγραφο είναι η Δήλωση των Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (η Δήλωση ) του πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 01/2006, το άρθρο 17 του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου Λέκτορας Χρηματοοικονομικών Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη Ο ρόλος των ανεξάρτητων µελών: Η πεµπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη 8ο Συνέδριο Συνδέσµου Επενδυτών & ιαδικτύου 11 εκεµβρίου 2010 1 Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις

Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις 0003/00010750/el Άλλες Ανακοινώσεις HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD HB Attachments: 1. HB 2. HB 1 Non Regulated Publication Date: 27/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης MΕΡΟΣ Α Η OPTIONS CASSOULIDES PLC (πρώην Options Cassoulides Public Company Limited) πιστεύει πως η βασική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αρχές του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LIMITED πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011 και ώρα 17:00 µ.µ στα γραφεία της Εταιρείας στη Λεµεσό, και ενέκρινε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0073/00000639/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachment: 1. TSH ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd «Εταιρεία» προχώρησε με ένα σημαντικό βήμα για πληρέστερη εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστηµάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισµού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος για το Έτος που έληξε στις 31/10/2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση

Ένδειξη Αποτελέσματος για το Έτος που έληξε στις 31/10/2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0020/00000990/el Ένδειξη Αποτελέσματος Ένδειξη Αποτελέσματος για το Έτος που έληξε στις 31/10/2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση AST Attachment: 1. AST ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 31/12/2012 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστηµάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισµού.

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ανασκόπηση της Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονομικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση Ανασκόπηση Εταιρίας Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ με μια ματιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η έκθεση αυτή, η οποία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα