Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-10"

Transcript

1

2 Ετήσια Έκθεση 2010 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-10 Ανασκόπηση Εργασιών Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Οικονοµική Έκθεση Κεκτηµένη Αξία - Embedded Value 85-87

3 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ίδεται ειδοποίηση ότι η 41η Ετήσια Γενική Συνέλευση της UNIVERSAL LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED θα γίνει στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία την 22 α Ιουνίου 2011 και ώρα 5.30 µ.µ. για να ασχοληθεί µε τα ακόλουθα θέµατα: 1. ΕΞΕΤΑΣΗ της έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΕΓΚΡΙΣΗ µερίσµατος για το ΕΚΛΟΓΗ µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ της αµοιβής των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 5. ΕΠΑΝΑ ΙΟΡΙΣΜΟ των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του ιοικητικού Συµβουλίου για καθορισµό της αµοιβής τους. Με εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου Χ.Γ. Χωµατένος Γραµµατέας Λευκωσία 16 Μαΐου 2011 Ετήσια Έκθεση Η Ετήσια Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 είναι διαθέσιµη από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική και σε έντυπη µορφή. Αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης µπορούν να ζητηθούν και δύνανται να παραληφθούν από το Τµήµα Μετοχών, στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα 85, 1070 Λευκωσία, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επίσης, η Ετήσια Έκθεση θα είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και σε έντυπη µορφή κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Σηµείωση Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι µέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα 85, 1070 Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 2

4 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Φώτος Ια. Φωτιάδης, Πρόεδρος Ανδρέας Γεωργίου, Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής Αλεξάνδρα Γαλανού Γιώργος Α. Γεωργίου Κωνσταντίνος εκατρής Σωτήρης Κωνσταντίνου ηµοσθένης Ζ. Σεβέρης Σωκράτης Σολοµίδης Αλέξης Φ. Φωτιάδης Παύλος Φ. Φωτιάδης Σταύρος Χριστοδουλίδης ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ανδρέας Γεωργίου ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χαράλαµπος Γ. Χωµατένος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ξάνθος Βράχας ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ Ανδρέας Σιακαλλής ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ικηγορικό Γραφείο Λέλλου Π. ηµητριάδη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ernst & Young Cyprus Ltd ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ AON Hewitt S.A. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) Morgan Stanley & Co International Ltd J.P. Morgan International Bank Ltd Goldman Sachs International HSBC Pantelakis Securities S.A. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Universal Tower Λεωφόρος ιγενή Ακρίτα Λευκωσία Τ.Θ , 1505 Λευκωσία 3

5 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου /2009 Αύξηση / (μείωση) % Κεφάλαια Μετόχων ,6 Σύνολο Ενεργητικού (2,7) Υποχρεώσεις Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων (4,2) Επενδύσεις Ασφαλιστικών Εργασιών (4,3) Εισοδήματα Ομίλου ,2 Ασφάλιστρα Ομίλου ,0 Πληρωμές σε Ασφαλισμένους ,5 Κέρδη για το έτος μετά τη φορολογία Κέρδη ανά μετοχή 24,4 62,5 Μέσες τιμές συναλλάγματος στο τέλος του έτους ΔΟΛΑΡΙΟ 1,33 1,44 ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,86 0,89 ΑσφάλιστραΟμίλου εκτός Universal Life (Ελλάς) ΑΑΕΖ Εκατ. Κέρδη / (ζημιές) μετά τη φορολογία πουαναλογούν στους μετόχους της ιθύνουσας εταιρείας Εκατ. Κεφάλαια μετόχων Εκατ ,4 73,5 75,5 78,0 80, ,2 11,3 (20,1) 8,3 3, ,7 29,7 31,0 25,6 19,

6 Χαιρετισµός Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι, Τo 2010 ήταν, όπως αναµενόταν, ένα έτος προκλήσεων όπου είχαµε να αντιµετωπίσουµε τους κλυδωνισµούς που προκαλούν οι αντίξοες οικονοµικές συνθήκες που βιώνει ο τόπος µας και η αβεβαιότητα γύρω από την συνεχιζόµενη δηµοσιονοµική κρίση στην Ευρωζώνη. Το γεγονός αυτό επέφερε µείωση στην κερδοφορία της Εταιρείας και δεν επέτρεψε την πλήρη επίτευξη των στόχων παραγωγής που είχαµε θέσει. Παρά ταύτα, η Εταιρεία παρέµεινε σε κερδοφόρα πορεία µε τη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης και ψηλού δείκτη φερεγγυότητας. Παράλληλα, το 2010 αποτέλεσε ένα έτος σταθµό για την Εταιρεία µας, την πρώτη ασφαλιστική εταιρεία που δηµιουργήθηκε µετά την ανεξαρτησία στη Κύπρο, συµπληρώνοντας αισίως 40 χρόνια πετυχηµένης και δηµιουργικής παρουσίας στην οικονοµική ζωή του τόπου. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου κ. Φώτος Ια. Φωτιάδης ιαδραµατίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα στάδια της πορείας της και διαµορφώνοντας, σε µεγάλο βαθµό τις εξελίξεις στα ασφαλιστικά δρώµενα του τόπου, η Universal Life έχει αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην ιστορία της ασφαλιστικής αγοράς της χώρας µας. Θεµελιωµένη σε υγιείς αρχές και θέτοντας φιλόδοξους στόχους από την αρχή, πρωτοστάτησε στην εισαγωγή νέων θεσµών και την καλλιέργεια και εµπέδωση της ασφαλιστικής συνείδησης στους Κυπρίους κερδίζοντας από νωρίς την εµπιστοσύνη και τη στήριξη των πελατών της. Υποκίνησε και συνέβαλε καθοριστικά στην εξυγίανση και τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου για τη λειτουργία της ασφαλιστικής βιοµηχανίας και ήταν από τους στυλοβάτες της καθιέρωσης του χρηµατιστηριακού θεσµού και της ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς στη χώρα µας, γι αυτό, δίκαια θεωρείται πρωτοπόρος της Κυπριακής ασφαλιστικής αγοράς. Είµαστε όλοι περήφανοι για την ιστορία, τα επιτεύγµατα και την τεράστια συµβολή της Εταιρείας µας στα οικονοµικά και κοινωνικά δρώµενα του τόπου. Μια προσφορά που δηµιουργεί ασφαλώς αυξηµένες υποχρεώσεις για περαιτέρω δυναµική ανάπτυξη στο µέλλον. Σήµερα, η Universal Life, ατενίζει το µέλλον µε ιδιαίτερη αισιοδοξία. Εµπλουτισµένη από τις εµπειρίες του παρελθόντος και µε µια ισχυρή και ανεξάρτητη µετοχική δοµή προσβλέπει σε ένα ακόµη πιο αποδοτικό αύριο. Έχοντας συνοδοιπόρους το έµπειρο προσωπικό και το καταξιωµένο ασφαλιστικό δυναµικό, θα συνεχίσουµε την ιστορική µας διαδροµή, πιστοί στον θεσµό της ασφάλισης που υπηρετούµε εδώ και 40 χρόνια µε εχέγγυα την πείρα και τεχνογνωσία µας. Η λαµπρή ιστορία της Universal Life οφείλεται ασφαλώς στους συντελεστές της, τους οποίους θέλω µε την ευκαιρία να συγχαρώ και να ευχαριστήσω θερµά: το προσωπικό, το ασφαλιστικό δυναµικό, τα διευθυντικά στελέχη, όλα τα ιοικητικά Συµβούλια που υπηρέτησαν την Εταιρεία, τους µετόχους µας, αλλά και τους χιλιάδες πελάτες µας που µας τίµησαν και µας τιµούν µε την υποστήριξη τους. 5

7 Χαιρετισµός Προέδρου Ιδιαίτερη µνεία θέλω να κάνω στον άνθρωπο που ήταν στο πηδάλιο της Εταιρείας από την ίδρυση της, τον κ. Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος ουσιαστικά έχει ταυτίσει τον εαυτό του και τη ζωή του µε τη Universal Life αλλά και κατ επέκταση µε την ανάπτυξη της ασφάλειας ζωής στη χώρα µας. Κλείνοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε µε την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα κτίζοντας στις στέρεες βάσεις που έχουµε δηµιουργήσει για την πρόοδο και την ευηµερία της Εταιρείας µας. Φώτος Ια. Φωτιάδης, Ph.D Πρόεδρος ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Φώτος Ια. Φωτιάδης (Πρόεδρος), Ανδρέας Γεωργίου (Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής), Αλεξάνδρα Γαλανού, Γιώργος Α. Γεωργίου, Κωνσταντίνος εκατρής, Σωτήρης Κωνσταντίνου, ηµοσθένης Ζ. Σεβέρης, Σωκράτης Σολοµίδης, Αλέξης Φ. Φωτιάδης, Παύλος Φ. Φωτιάδης, Σταύρος Χριστοδουλίδης 6

8 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή Τη χρονιά που µας πέρασε η Κυπριακή οικονοµία επανήλθε σε τροχιά ανάπτυξης βοηθούµενη κυρίως από τον ευρύτερο τοµέα των Υπηρεσιών και πιο συγκεκριµένα από το χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Η σχετικά όµως αδύναµη ανάκαµψη που παρατηρήθηκε η οποία δεν ήταν οµοιόµορφη σε όλους τους κλάδους της, επισκιάστηκε από την υποβόσκουσα δηµοσιονοµική κρίση σε ορισµένες χώρες του Ευρώ, την πρωτοφανή ύφεση στην Ελληνική οικονοµία µε την οποία η χώρα µας διατηρεί πολύ στενούς επιχειρηµατικούς δεσµούς, καθώς επίσης και τις υποβαθµίσεις της οικονοµίας µας από τους διεθνής οίκους αξιολόγησης, σαν αποτέλεσµα της επιδείνωσης των δηµοσίων οικονοµικών και της συγκριτικά µεγάλης εξάρτησης από το χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Όλοι οι πιο πάνω παράγοντες συνέτειναν στη συντήρηση του κλίµατος αβεβαιότητας και του αρνητικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος κατά το υπό ανασκόπηση έτος. Χαρακτηριστικό αυτού ήταν η συνεχιζόµενη αύξηση στα Ο ιευθύνων Σύµβουλος και Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής κ. Ανδρέας Γεωργίου ποσοστά των ανέργων, κυρίως µεταξύ των νέων, η επιδείνωση στους δείκτες εµπιστοσύνης των καταναλωτών καθώς και η πολύ µεγάλη πτώση στο δείκτη τιµών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου. Παρά το αντίξοο οικονοµικό περιβάλλον, τη χρονιά που πέρασε η Εταιρεία κατέγραψε συνολικά λογιστικά κέρδη ύψους 3,2 εκατοµµυρίων σε σχέση µε 8,3 εκατοµµύρια που ήταν το Η µείωση στην κερδοφορία της Εταιρείας οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ζηµιές που παρουσίασε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας όπου η ανάκαµψη στις διεθνείς αγορές δεν ήταν αρκετή για να αντισταθµίσει τη µεγάλη µείωση που παρουσίασε η Κυπριακή χρηµαταγορά. Τα κέρδη του έτους µε βάση την κεκτηµένη αξία, γνωστής ως embedded value, που ορίζονται ως η αλλαγή στην κεκτηµένη αξία από χρόνο σε χρόνο πλέον το οποιοδήποτε µέρισµα καταβάλλεται στους µετόχους κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, ανήλθαν σε 2,0 εκατοµµύρια. Η κεκτηµένη αξία της Εταιρείας παρουσίασε οριακή µείωση στο τέλος του 2010 ανερχόµενη σε 71,8 εκατοµµύρια από 72,7 εκατοµµύρια που ήταν το Η µείωση αυτή οφείλεται, µεταξύ άλλων, στη µείωση του µη κατανεµηθέντος πλεονάσµατος του κλάδου ζωής και στην αύξηση του ποσοστού προεξόφλησης κινδύνου από τον προηγούµενο χρόνο που είχε σαν αποτέλεσµα τη µείωση της αξίας των συµβολαίων σε ισχύ. Η κεκτηµένη αξία της Εταιρείας ανά µετοχή στο τέλος του 2010 περιορίστηκε στα 5,42, σε σύγκριση µε 5,49 τον προηγούµενο χρόνο. Το 2010, µαζί µε την ήπια άνοδο στα µεγέθη της Κυπριακής οικονοµίας, υπήρξε αντίστοιχη άνοδος και στους ρυθµούς µεγέθυνσης της ασφαλιστικής βιοµηχανίας. Σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά στοιχεία του Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής αυξήθηκαν κατά 6,2% σε σύγκριση µε το Τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα από νέες εργασίες ετησιοποιηµένων συµβολαίων, µετά τη µεγάλη πτώση που παρουσίασαν το 2009, έδειξαν να σταθεροποιούνται σηµειώνοντας µικρή αύξηση 2,8% από τον προηγούµενο χρόνο. Εντούτοις, η νέα παραγωγή παραµένει σε χαµηλότερα επίπεδα συγκριτικά µε την περίοδο που προηγήθηκε της έναρξης της οικονοµικής κρίσης κάτι το οποίο επίσης παρατηρείται και στον αριθµό των νέων ασφαλιστηρίων. Παράλληλα, τα τελευταία τρία χρόνια παρατηρείται σταθερή µείωση στο µέσο ασφάλιστρο ανά συµβόλαιο, ενδεικτικό της στενότητας που επικρατεί και της µείωσης στην αγοραστική δύναµη των καταναλωτών. Περαιτέρω, λόγω της γενικότερης αστάθειας στην οικονοµία συνεχίστηκε η αυξητική τάση στις εξαγορές ασφαλιστηρίων οι οποίες στο σύνολο της βιοµηχανίας ανήλθαν το 2010 σε 137,7 εκατοµµύρια, ποσοστό 19,2% ψηλότερο από το αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε το Σηµειώνεται ότι στο πιο πάνω ποσό 7

9 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή δεν υπολογίζονται οι λήξεις ασφαλιστηρίων οι οποίες ήταν επίσης αυξηµένες κατά 7,9% από το συνολικό ποσό που πληρώθηκε το Η Εταιρεία µας διατηρήθηκε στην τρίτη θέση του κλάδου ζωής µε µερίδιο αγοράς 14,5% και µεικτά ασφάλιστρα ύψους 54,5 εκατοµµυρίων τα οποία ήταν ελαφρώς αυξηµένα από τον προηγούµενο χρόνο. Ωστόσο, σαν αποτέλεσµα της ωρίµασης του χαρτοφυλακίου καθώς επίσης και της συγκριτικά χαµηλότερης παραγωγής νέων ασφαλίστρων τα τελευταία χρόνια, υπήρξε µικρή συρρίκνωση του µεριδίου αγοράς της Εταιρείας από το προηγούµενο έτος. Τα ετησιοποιηµένα ασφάλιστρα από νέες εργασίες του κλάδου ζωής ανήλθαν σε 5,0 εκατοµµύρια, παρουσιάζοντας µικρή µείωση 2,0% από τον προηγούµενο χρόνο, παρά το γεγονός ότι ο αριθµός των νέων συµβολαίων ήταν αυξηµένος από το Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέσα στο 2010, η Εταιρεία συνέχισε για άλλη µια χρονιά να καταβάλλει πολύ ψηλότερα ποσά από τους ανταγωνιστές της σε λήξεις συµβολαίων, ήτοι 29,6 εκατοµµύρια ή ποσοστό 47,7% του συνόλου της ασφαλιστικής βιοµηχανίας γεγονός που υποδηλώνει ότι συγκρινόµενοι µε τους ανταγωνιστές µας υπάρχει µεγαλύτερη διατηρησιµότητα συµβολαίων, ένδειξη της εµπιστοσύνης των πελατών προς την Εταιρεία. Η συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση επηρέασε και τον κλάδο ατυχηµάτων και υγείας στην Κύπρο ο οποίος για τρίτη συνεχόµενη χρονιά σηµείωσε επιβράδυνση στους ρυθµούς ανάπτυξής του. Σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά στοιχεία του Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, η άνοδος στα µεικτά ασφάλιστρα του κλάδου περιορίστηκε στο 6,4% σε σύγκριση µε το 2009 φθάνοντας τα 95,2 εκατοµµύρια. Στο τέλος του 2010, η Εταιρεία είχε µεικτά ασφάλιστρα στον κλάδο ατυχηµάτων και υγείας ύψους 25,9 εκατοµµυρίων πετυχαίνοντας αύξηση της παραγωγής της κατά 9,1% σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο, βελτιώνοντας ακόµη περισσότερο τη θέση της στην αγορά και παραµένοντας µε διαφορά η µεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο αυτό µε µερίδιο 27,2%. Ειδικότερα στον κλάδο της υγείας που αποτελεί τον τοµέα εξειδίκευσης της Εταιρείας, το µερίδιο αγοράς της υπολογίζεται ότι είναι ακόµη µεγαλύτερο έχοντας έτσι ένα σηµαντικό προβάδισµα από τους ανταγωνιστές της. Η Εταιρεία συνέχισε µε εντατικούς ρυθµούς µέσα στο 2010 τις εργασίες εφαρµογής του σύγχρονου συστήµατος πληροφορικής Group+ το οποίο θα καλύψει τις εργασίες διαχείρισης και απαιτήσεων για τα ατοµικά και οµαδικά προϊόντα ατυχηµάτων και υγείας καθώς και για τις οµαδικές ασφαλίσεις ζωής. Το 2011 αναµένεται ότι θα είναι ένα ακόµη έτος προκλήσεων τόσο για την Κυπριακή οικονοµία όσο και για την ασφαλιστική βιοµηχανία γενικότερα. Η επιβράδυνση στους ρυθµούς µεγέθυνσης της οικονοµίας µας που παρατηρείται µετά την διεθνή οικονοµική κρίση δεν επιτρέπει άλλη αναβολή στα γνωστά δοµικά προβλήµατα τα οποία επιβάλλεται να αντιµετωπιστούν άµεσα για να αποτραπούν πιο δυσάρεστες συνέπειες όπως αυτές που βιώνουν άλλες χώρες που δεν είχαν την ανάλογη δηµοσιονοµική πειθαρχία. Η ένταξη της Κύπρου στην διαδικασία επιτήρησης υπερβολικού ελλείµµατος από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λειτουργήσει καταλυτικά για τη λήψη έγκαιρων µέτρων δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Η συγκράτηση των δηµοσίων δαπανών και κυρίως ο περιορισµός του κρατικού µισθολογίου και η αντιµετώπιση του συνταξιοδοτικού προβλήµατος, στη σφαίρα του οποίου θα πρέπει να ενταχθεί και το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι τα µέτρα που θα µας οδηγήσουν µακροπρόθεσµα στην ορθή πορεία και θα επαναφέρουν την εµπιστοσύνη στην οικονοµία µας. Επιβάλλεται ακόµη αλλαγή πλεύσης στο µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας µας, για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μόνο έτσι θα θωρακιστεί η οικονοµία η οποία πρέπει να αποτελεί στόχο εθνικής επιβίωσης. Η ασφαλιστική βιοµηχανία, όντας ένας από τους βασικούς συντελεστές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα µπορεί να συµβάλει ποικιλοτρόπως προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, προσπαθούµε να πείσουµε για την ανάγκη εµπλοκής των ασφαλιστικών εταιρειών στην παροχή ιδιωτικών συνταξιοδοτικών σχεδίων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι οι κατάλληλοι φορείς που διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνογνωσία για το σκοπό αυτό και που εποπτεύονται από αυστηρή νοµοθεσία. Χρειάζεται όµως πολιτική βούληση για την αναµόρφωση του αναχρονιστικού θεσµού των Ταµείων Προνοίας τα οποία, 8

10 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή µε τη µορφή που λειτουργούν σήµερα, ενθαρρύνουν την κατανάλωση και δεν επιτυγχάνουν το στόχο της σύνταξης. Τα δε οφέλη για την οικονοµία θα είναι πολλαπλά και θα προκύψουν από τη διοχέτευση των αποταµιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις και από τη µείωση της δηµοσιονοµικής επιβάρυνσης του Κράτους για τη συµπλήρωση των ανεπαρκών συντάξεων που έχουµε σήµερα. Ακόµη, η Κύπρος θα µπορούσε, µε τις κατάλληλες ρυθµίσεις, να πρωτοστατήσει και στην αγορά των επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών ταµείων που λειτουργούν σε διασυνοριακή βάση προσελκύοντας συνταξιοδοτικές εργασίες από τρίτες χώρες. ιαθέτοντας ένα ευνοϊκό επιχειρηµατικό περιβάλλον καθώς επίσης και όλη την τεχνογνωσία που απαιτείται, η χώρα µας έχει όλα τα φόντα να εξελιχθεί σε ένα περιφερειακό χρηµατοοικονοµικό κέντρο, δηµιουργώντας αρκετές νέες θέσεις εργασίας, αρκεί να υπάρξει η διορατικότητα που θα επιτρέψει την δραστηριοποίηση ντόπιων εταιρειών στον τοµέα αυτό. Επιβάλλεται επίσης αυστηρή προσαρµογή προς τους νέους κανόνες λειτουργίας και εποπτείας της ασφαλιστικής βιοµηχανίας µε την εφαρµογή της νέας κοινοτικής οδηγίας Solvency II. Η νέα αυτή οδηγία που θα τεθεί σε εφαρµογή από την 1 η Ιανουαρίου 2013, σηµατοδοτεί την υιοθέτηση σηµαντικών αλλαγών στον τρόπο διακυβέρνησης των ασφαλιστικών εταιρειών καθώς επίσης και νέες σύγχρονες µεθόδους αποτίµησης των ασφαλιστικών, χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειµένες, µε στόχο βεβαίως την αύξηση της διαφάνειας και την προστασία των ασφαλισµένων. Αν και βραχυπρόθεσµα η προσαρµογή στο νέο εποπτικό πλαίσιο αναµένεται να επιφέρει αύξηση των λειτουργικών εξόδων, πιθανόν και των κεφαλαιακών απαιτήσεων κάποιων εταιρειών, µακροπρόθεσµα αναµένεται ότι θα υπάρξουν σηµαντικά οφέλη. Η µετάβαση στο νέο καθεστώς αναµένεται ότι θα αποκαλύψει τους ασθενείς του κλάδου, θα ενθαρρύνει την απορρόφηση εταιρειών που δεν θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας οδηγίας και γενικά θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα την ασφαλιστική βιοµηχανία. Επιπλέον, θα ενισχύσει σηµαντικά την εµπιστοσύνη των καταναλωτών και θα συµβάλει στη διασφάλιση της σταθερότητας της βιοµηχανίας, θωρακίζοντας την από κινδύνους που πηγάζουν από το ευρύτερο µακροοικονοµικό περιβάλλον και παράλληλα µειώνοντας τους συστηµικούς κινδύνους για ολόκληρη την οικονοµία. Οι βασικές προτεραιότητες της Εταιρείας για το 2011, περιστρέφονται γύρω από τους κύριους άξονες που είχαµε καθορίσει για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που επιβάλλουν οι δύσκολες συγκυρίες που διανύουµε: τη διατήρηση ικανοποιητικής κερδοφορίας και ψηλού δείκτη φερεγγυότητας, τη συνετή και µεθοδική διαχείριση κινδύνων, την οµαλή µετάβαση στις απαιτήσεις του νέου εποπτικού πλαισίου και την εκµετάλλευση οιονδήποτε ευκαιριών που ενδεχοµένως να παρουσιαστούν. Στα πλαίσια επίτευξης των πιο πάνω στόχων, η Εταιρεία καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για αύξηση της παραγωγικότητας µέσω κυρίως της ενδυνάµωσης του ασφαλιστικού δικτύου της Εταιρείας και της περαιτέρω αξιοποίησης εναλλακτικών τρόπων διανοµής των ασφαλιστικών µας προϊόντων, έχοντας ήδη αναπτύξει συνεργασίες µε τράπεζες που δεν διαθέτουν θυγατρικές ασφαλιστικές. Ταυτόχρονα, δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων και στις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες που αποσκοπούν στη βελτίωση των µεθόδων εργασίας. Έχει επίσης συσταθεί ειδική επιτροπή για τον εντοπισµό των κενών που προκύπτουν από την εφαρµογή του Solvency II και για τον καθορισµό συγκεκριµένου σχεδίου δράσης για την όσο το δυνατό πιο οµαλή µετάβαση στο νέο καθεστώς. Παράλληλα, συνεχίζεται η προσεκτική αξιολόγηση των ασφαλιστικών κινδύνων που αναλαµβάνουµε, ιδιαίτερα στον ραγδαία αναπτυσσόµενο τοµέα της υγείας, όπου οι πληθωριστικοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι µεγάλοι. Η Εταιρεία παρακολουθεί σε συνεχή βάση την εξέλιξη των δεικτών αποζηµιώσεων στον κλάδο αυτό και προβαίνει στην έγκαιρη λήψη µέτρων για τη διατήρηση τους σε αποδεκτά επίπεδα. Επίσης, προβαίνουµε στην ορθολογικότερη και αποτελεσµατικότερη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, που τα τελευταία χρόνια επηρέασαν την σταθερότητα της κερδοφορίας της Εταιρείας. 9

11 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή Κλείνοντας, δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ στο γεγονός ότι το 2010, η Εταιρεία µας συµπλήρωσε 40 χρόνια δηµιουργικής παρουσίας στα οικονοµικά και κοινωνικά δρώµενα του τόπου. Στη 40χρονη διαδροµή µας πετύχαµε πολλά. Πιστεύω όµως ότι η µεγαλύτερη µας επιτυχία είναι ότι καταφέραµε να καθιερωθούµε στη συνείδηση του Κύπριου, ως µια σοβαρή και αξιόπιστη Εταιρεία µε ήθος και συνέπεια συµβάλλοντας τα µέγιστα στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής βιοµηχανίας της χώρας µας. Ανταποκρινόµενοι στη στήριξη και την εµπιστοσύνη των πελατών, συνεργατών και µετόχων µας, δεσµευόµαστε ότι η Universal Life θα συνεχίσει να προσφέρει και να συµβάλλει στην οικονοµική και κοινωνική πρόοδο του τόπου µας προς όφελος όλων. Ευχαριστώ ιδιαιτέρα το ανθρώπινο δυναµικό της Εταιρείας για την αφοσίωση και την εργατικότητά του, καθώς επίσης και τον Πρόεδρο και τα µέλη του ιοικητικού µας Συµβουλίου για την άψογη συνεργασία µας. Ανδρέας Γεωργίου Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Όρθιοι (από αριστερά): ηµήτρης Πεχλιβάνης ( ιευθυντής Κλάδου Ζωής), Κώστας ηµητριάδης, ( ιευθυντής Πληροφορικής), ηµήτρης Καλλέργης ( ιευθυντής Γραφείου Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων), Ανδρέας ηµητρίου ( ιευθυντής Εκπαίδευσης Ασφαλιστικού υναµικού), Χαράλαµπος Χωµατένος ( ιευθυντής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Γραµµατέας), Κύπρος Μοιράνθης (Βοηθός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή), Nεόφυτος Νεοφύτου ( ιευθυντής Πωλήσεων) Καθήµενοι (από αριστερά): Στέλιος Σωφρονίου ( ιευθυντής Κλάδου Ατυχηµάτων και Υγείας), Αδάµος Κωνσταντινίδης, ( ιευθυντής Ανάπτυξης Έργων Οµίλου), Ανδρέας Γεωργίου (Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής), Ξάνθος Βράχας (Οικονοµικός ιευθυντής), Ανδρέας Σιακαλλής ( ιευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών, Εντεταλµένος Αναλογιστής) 10

12 Ανασκόπηση Εργασιών Ασφαλιστικές Εργασίες Κλάδου Ζωής Παρά την επιδείνωση του επενδυτικού κλίµατος που παρατηρήθηκε το 2010 και τη συρρίκνωση της Κυπριακής οικονοµίας η παραγωγή του κλάδου ζωής της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική. Η νέα παραγωγή σε ατοµικά ασφάλιστρα ζωής ανήλθε σε 5,0 εκατοµµύρια παρουσιάζοντας οριακή µείωση της τάξης του 2,0% συγκριτικά µε το Σηµαντική συνεισφορά είχαν τα νέα οµαδικά σχέδια ζωής µε ασφάλιστρα ύψους 0,9 εκατοµµυρίων. Τα συνολικά ασφάλιστρα ζωής της Εταιρείας παρουσίασαν οριακή αύξηση 0,3% από 54,3 εκατοµµύρια που ήταν το 2009 σε 54,5 εκατοµµύρια. Οι µεικτές πληρωµές σε κατόχους ασφαλιστηρίων ανήλθαν σε 56,9 εκατοµµύρια (σε σχέση µε 57,3 εκατοµµύρια το 2009) εκ των οποίων τα 29,6 εκατοµµύρια αφορούσαν λήξεις συµβολαίων (2009: 30,5 εκατοµµύρια) και τα 22,1 εκατοµµύρια εξαγορές συµβολαίων (2009: 19,7 εκατοµµύρια). Το υπόλοιπο ποσό ύψους 5,2 εκατοµµυρίων αφορούσε µεικτές αποζηµιώσεις σε ασφαλιστήρια του κλάδου ζωής (2009: 7,1 εκατοµµύρια) µε τις καθαρές αποζηµιώσεις που αναλογούν στην Εταιρεία µετά και την αφαίρεση του µεριδίου των αντασφαλιστών να ανέρχονται σε 3,3 εκατοµµύρια (2009: 4,3 εκατοµµύρια). Σε σύγκριση µε τα πολύ σηµαντικά κέρδη που παρατηρήθηκαν το 2009, οι επενδύσεις του κλάδου ζωής της Εταιρείας παρουσίασαν οριακές ζηµιές ύψους 1,1 εκατοµµυρίων (2009: κέρδη 51,9 εκατοµµύρια). Οι ζηµιές από τη µείωση στην κεφαλαιουχική αξία καθώς και από τη διάθεση µετοχών και αµοιβαίων κεφαλαίων ανήλθαν το 2010 σε 17.8 εκατοµµύρια (2009: κέρδη 38.5 εκατοµµύρια). Τα έσοδα από επενδύσεις προσέθεσαν 16,7 εκατοµµύρια στο συνολικό αποτέλεσµα κερδοζηµιών από επενδύσεις (2009: 13,4 εκατοµµύρια). Τα αποτελέσµατα του κλάδου ζωής επωφελήθηκαν από τη µείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 6,7% φθάνοντας τα 8,7 εκατοµµύρια (2009: 9,4 εκατοµµύρια) σαν αποτέλεσµα της ορθότερης ανακατανοµής των εξόδων µεταξύ των δύο κλάδων. Παράλληλα, οι προµήθειες που καταβάλλονται προς στους ασφαλιστικούς αντιπροσώπους παρουσίασαν µείωση κατά 4,3% στα 4,1 εκατοµµύρια (2009: 4,2 εκατοµµύρια). Tα αποθεµατικά του κλάδου ζωής παρουσίασαν µείωση από 388,5 εκατοµµύρια το 2009 σε 370,2 εκατοµµύρια το Με τη διενέργεια της αναλογιστικής εκτίµησης µεταφέρθηκε πλεόνασµα 0,5 εκατοµµυρίων στο λογαριασµό αποτελεσµάτων (2009: πλεόνασµα 8,5 εκατοµµύρια) ενώ διατηρήθηκε αδιανέµητο πλεόνασµα το ύψος του οποίου ήταν 1,0 εκατοµµύριο στο τέλος του έτους. Η Εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της µια ευρεία γκάµα ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους, µε έµφαση στα σχέδια ζωής επενδυτικού τύπου unit-linked για τα οποία ο πελάτης φέρει εξ ολοκλήρου τον επενδυτικό κίνδυνο, στις απλές ασφαλίσεις που παρέχουν µόνο ασφαλιστική κάλυψη και στα ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη της Εταιρείας. Αναλογιστική Εκτίµηση Οι καθαρές υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων του κλάδου ζωής στις 31 εκεµβρίου 2010 ανήλθαν σε 369,2 εκατοµµύρια σε σχέση µε 386,0 εκατοµµύρια τον προηγούµενο χρόνο. Η µείωση αυτή επήλθε κυρίως από τη µείωση των τιµών των εσωτερικών επενδυτικών ταµείων και τον συνεχιζόµενο µεγάλο αριθµό λήξεων των ασφαλιστηρίων µεικτής ασφάλισης. Προέκυψε οριακό αναλογιστικό κέρδος για το έτος ύψους 37 χιλιάδες (2009: κέρδη 12,3 εκατοµµύρια). Η Εταιρεία ακολουθεί µε συνέπεια την πάγια πολιτική της για δίκαιη κατανοµή των κερδών µεταξύ των µετόχων και των ασφαλισµένων της. Μετά από σχετική σύσταση του Εντεταλµένου Αναλογιστή της Εταιρείας και λαµβάνοντας υπόψη το ύψος του αδιανέµητου πλεονάσµατος, η κλίµακα κατανοµής συνήθων κερδών σε ασφαλιστήρια µε συµµετοχή στα κέρδη της Εταιρείας διατηρήθηκε στα 25 ανά χιλιάδα ασφαλισµένου ποσού. Επίσης, έχει διατηρηθεί η κλίµακα κατανοµής κερδών λήξης τα οποία ανέρχονται από 10% µέχρι 55% των συνήθων κερδών, ανάλογα µε τη διάρκεια του συµβολαίου. Η 11

13 Ανασκόπηση Εργασιών κλίµακα κατανοµής κερδών υιοθετείται για περίοδο ενός έτους αλλά υπόκειται σε αναθεώρηση και διαφοροποίηση κατά την περίοδο αυτή. Το µεταφερόµενο πλεόνασµα προς όφελος των µετόχων για το 2010 ανήλθε σε 0,5 εκατοµµύρια ενώ 1,1 εκατοµµύρια χρησιµοποιήθηκαν για την παραχώρηση των προαναφερθέντων συνήθων κερδών σε συµβόλαια µε συµµετοχή στα κέρδη. Κατά τη διάρκεια του 2010 έχει πληρωθεί το συνολικό ποσό των 1,6 εκατοµµυρίων αναφορικά µε κέρδη λήξης σε ασφαλιστήρια που έχουν καταστεί απαιτητά λόγω λήξης ή απώλειας ζωής του ασφαλισµένου. Ταυτόχρονα ποσό 1,0 εκατοµµυρίου παρέµεινε αδιανέµητο στο αποθεµατικό του κλάδου ζωής. Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κατανοµή του πλεονάσµατος του κλάδου ζωής είναι οι αποδόσεις των επενδύσεων, η προοπτική κερδοφορίας στο µέλλον, το τυχόν αδιανέµητο (µη κατανεµηµένο) πλεόνασµα καθώς και οι προσδοκίες των κατόχων ασφαλιστηρίων. Η κατανοµή του πλεονάσµατος του κλάδου ζωής κατά τα τελευταία τρία χρόνια είχε ως εξής: Αναπροσαρ- µοσµένα Κατανοµή για το έτος στους κατόχους ασφαλιστηρίων Μεταφορά προς /(από) την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (18 563) (Μείωση) / αύξηση στο µη κατανεµηθέν πλεόνασµα (1 587) (11 626) Πλεόνασµα/(έλλειµµα) για το έτος πριν την κατανοµή (29 329) Επενδύσεις και Εσωτερικά Επενδυτικά Ταµεία Η Εταιρεία διαχειρίζεται σηµαντικά ποσά για λογαριασµό των ασφαλισµένων της, τα οποία είναι κατανεµηµένα σε τέσσερα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία (internal unit-linked funds) και σε πέµπτο ταµείο το οποίο περιλαµβάνει τις επενδύσεις που καλύπτουν όλα τα υπόλοιπα µαθηµατικά αποθέµατα της Εταιρείας, πλην των υποχρεώσεων από τις αξίες των µονάδων σε συµβόλαια τύπου unit-linked. Η χάραξη και εφαρµογή της επενδυτικής πολιτικής των ταµείων αυτών καθορίζεται από την εσωτερική Επιτροπή Επενδύσεων της Εταιρείας που συνέρχεται σε τακτά διαστήµατα. Από τις συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας ύψους 370,0 εκατοµµυρίων στις 31 εκεµβρίου 2010, το µεγαλύτερο ποσό 350,9 εκατοµµυρίων αφορούσε επενδύσεις του κλάδου ζωής, (2009: 372,4 εκατοµµύρια). Οι επενδύσεις συνδεδεµένες µε τα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία ανήλθαν σε 258,9 εκατοµµύρια, σε σχέση µε 263,0 εκατοµµύρια το 2009 και αποτελούσαν ποσοστό 70,0% των συνολικών επενδύσεων. Οι επενδύσεις εξωτερικού του κλάδου ζωής ανήλθαν σε 88,6 εκατοµµύρια ή το 24,0% των συνολικών επενδύσεων, ποσοστό που αποδεικνύει τη µεγάλη έµφαση που δίδεται σε επενδύσεις εξωτερικού για διασπορά του επενδυτικού κινδύνου. Στα εσωτερικά επενδυτικά ταµεία που είναι συνδεδεµένα µε συµβόλαια τύπου unit-linked κατανέµονται τα στοιχεία ενεργητικού που προκύπτουν από τα επενδυόµενα ποσά που πιστώνονται περιοδικά σε αυτά, µείον τα ποσά που αποσύρονται από αυτά. Τα συγκεκριµένα όµως στοιχεία ενεργητικού που απαρτίζουν το κάθε ταµείο καθώς και το εισόδηµα που απορρέει από αυτά, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας. Η διαχείριση των τεσσάρων εσωτερικών επενδυτικών ταµείων της Εταιρείας γίνεται µέσα στα πλαίσια των προκαθορισµένων στόχων και παρέχεται διαφάνεια αναφορικά µε τη σύσταση του κάθε ταµείου και τους επενδυτικούς του στόχους. Το Universal Growth Fund θεωρείται σχετικά ψηλού επενδυτικού κινδύνου και επιδιώκει την επίτευξη ψηλής µακροπρόθεσµης απόδοσης µε παράλληλη µείωση του επενδυτικού κινδύνου µέσω της ευρείας 12

14 Ανασκόπηση Εργασιών διασποράς των επενδύσεων του. Το Universal Property Fund θεωρείται µεσαίου επενδυτικού κινδύνου και επιδιώκει την επίτευξη σχετικά ψηλής µακροπρόθεσµης απόδοσης από ένα ευρύ φάσµα επενδύσεων τόσο σε ακίνητη περιουσία, όσο και σε άλλες µορφές επενδύσεων. Το Universal Security Fund θεωρείται χαµηλού επενδυτικού κινδύνου και επιδιώκει την επίτευξη ικανοποιητικής µακροπρόθεσµης απόδοσης µε χαµηλές διακυµάνσεις ενώ το Universal Guaranteed Fund παρέχει εγγυηµένη θετική απόδοση που υπολογίζεται σε σχέση µε το εκάστοτε βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το ύψος του ενεργητικού του κάθε ταµείου στο τέλος του 2010 και 2009 είχε ως εξής: Ύψος Ενεργητικού Universal Growth Fund Universal Property Fund Universal Security Fund Universal Guaranteed Fund Κατά το 2010, οι αποδόσεις των επενδυτικών ταµείων της Εταιρείας ήταν ανάλογες µε το βαθµό επενδυτικού κινδύνου που φέρουν. Η µετοχική µονάδα του Universal Growth Fund που κατατάσσεται ως ένα ταµείο υψηλού επενδυτικού κινδύνου, σηµείωσε µείωση 4,60% (2009: αύξηση 16,2%). Η µετοχική µονάδα του Universal Property Fund που θεωρείται µεσαίου επενδυτικού κινδύνου σηµείωσε αύξηση 1,56% (2009: αύξηση 10,1%), ενώ το Universal Security Fund παρουσίασε µείωση 0,85% (2009: αύξηση 8,8%). Τέλος, το Universal Guaranteed Fund παρουσίασε αύξηση 2,96% (2009: 4,3%). Κεκτηµένη Αξία (Embedded Value) Η κεκτηµένη αξία της Εταιρείας, γνωστή ως embedded value, περιλαµβάνει το συµφέρον των µετόχων στο καθαρό ενεργητικό της Universal Life και τις προβλέψεις για τα µελλοντικά κέρδη που θα προκύψουν από τα συµβόλαια σε ισχύ. Το επιτόκιο προεξόφλησης κινδύνου που έχει χρησιµοποιηθεί στον υπολογισµό της κεκτηµένης αξίας για το 2010 ήταν 9,5% συγκριτικά µε 9,0% για το Η αξία των συµβολαίων σε ισχύ στις 31 εκεµβρίου 2010 ανήλθε στα 39,9 εκατοµµύρια σε σχέση µε 40,5 εκατοµµύρια το Το σύνολο της κεκτηµένης αξίας στο τέλος του 2010, που περιλαµβάνει τόσο το καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας όσο και τυχόν µη κατανεµηθέν πλεόνασµα του κλάδου ζωής, µειώθηκε ελαφρά στα 71,8 εκατοµµύρια σε σχέση µε 72,7 εκατοµµύρια το Κατ επέκταση, η εσωτερική αξία της Εταιρείας ανά µετοχή ανήλθε σε 5,42 στο τέλος του 2010 σε σχέση µε 5,49 που ήταν στο τέλος του Τα καθαρά κέρδη του 2010 µε βάση την κεκτηµένη αξία, που ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν την αλλαγή στην κεκτηµένη αξία και οποιοδήποτε µέρισµα που πληρώθηκε στους µετόχους µέσα στο έτος, ανήλθαν σε 2,0 εκατοµµύρια (2009: 13,7 εκατοµµύρια). Ασφαλιστικές Εργασίες Κλάδου Ατυχηµάτων και Υγείας Τα µεικτά ασφάλιστρα του κλάδου ατυχηµάτων και υγείας σηµείωσαν άνοδο 9,1% σε σχέση µε το 2009 και ανήλθαν σε 25,9 εκατοµµύρια ενώ τα κέρδη του κλάδου παρουσίασαν αύξηση στο 1,4 εκατοµµύρια συγκριτικά µε 1,2 εκατοµµύρια το 2009 παρά τη σηµαντικά µεγαλύτερη κατανοµή λειτουργικών εξόδων προς τον κλάδο που εφάρµοσε η Εταιρεία το Ο ρυθµός αύξησης των ασφαλίστρων κρίνεται ικανοποιητικός παρά τη σχετική ωρίµανση του χαρτοφυλακίου που αναπόφευκτα µειώνει τη διατηρησιµότητα του χαρτοφυλακίου. Το σχέδιο υγείας MultiCare, που αποτελεί το κατεξοχήν σχέδιο ολοκληρωµένης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στην Κυπριακή αγορά, παρουσίασε αύξηση 12,2% στα µεικτά ασφάλιστρα και συνέβαλε στην 13

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-8

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7-8 Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2012. Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3

Ετήσια Έκθεση 2012. Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Ετήσια Έκθεση 2012 Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3. Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή 7 Ετήσια Έκθεση 2013 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5 Χαιρετισµός Πρώτου Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140

64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67-68 69 70 71 72 73-74 75 76 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3891

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3891 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3891 Aριθμός 3726 EuroLife Limited Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί της Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ Α. Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3. Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 1-6

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ Α. Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3. Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 1-6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόμενα Σελίδα ΜΕΡΟΣ Α Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3 Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων I. Επενδυτική Πολιτική 5 II. Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο

Διαβάστε περισσότερα

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009 Leaders in Tourism TM A. Tsokkos Hotels Public Ltd Ετήσια Έκθεση 2009 Περιεχόμενα 2-3 4 5 6 9-15 16-17 18 Χαιρετισμός του Προέδρου Διακρίσεις Ανακαινίσεις Ξενοδοχείων και Νέα Έργα Μελλοντικά Έργα Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς Στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου η τεχνολογία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης μας σε μιαν ενιαία ψηφιακή τράπεζα, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism TM πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa Περιεχόμενα 4-5 6-7 8 9 11-20 21-23 24 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMMUNICATE

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMMUNICATE ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΥΚ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMMUNICATE 1 1 - ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Α. Εισαγωγή Η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος στην

Διαβάστε περισσότερα

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 2014 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Δ Η Μ ΟΣ Ι Α Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α ΛΤΔ EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γραφεία, Εργοστάσιο και Λιµάνι, Βασιλικό Τ: +357 24 845 555, Φ: +357 24 332 651 Εγγεγραµµένο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το ιοικητικό Συµβούλιο, σε σηµερινή συνεδρία του, ενέκρινε

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

A. Tsokkos Hotels Public Ltd

A. Tsokkos Hotels Public Ltd Leaders in Tourism TM A. Tsokkos Hotels Public Ltd Ετήσια Έκθεση 2011 πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa SAKURA 桜 ristorante italiano Mykonos greek Tavern

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση

Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση 0050/00002752/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD ISXI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Τελικά 2012 Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ Eτήσια Έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕΛ.9 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η

Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η 2009 Ε Κ Θ Ε Σ Η, Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ε Σ Κ Α Ι Ξ Ε Χ Ω Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Ε Ι Σ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 2009 2 Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ Π Ε Ρ Ι Ε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες 1 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

LOUIS PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Περιεχόμενα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Μετοχικό Κεφάλαιο Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 2 2 4 5 6 ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 5 Απριλίου 2011 Με βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Ενηµερωτικό ελτίο που αφορά την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 5.000 Εγγυηµένων Οµολόγων ονοµαστικής αξίας 100.000 έκαστο τα οποία εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική. Έκθεση 2012

Ετήσια Οικονομική. Έκθεση 2012 Financial Statements Ετήσια Οικονομική Y.T.D: May 2010 Έκθεση 2012 FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων ΑΡ. Μ.Α.Ε. 29454/06/Β93/32 Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα 12-Mar-13 FRIGOGLASS A.B.E.E

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 5 Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 6 Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 32 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα