ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ: ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ Η ΕΛΛΑ Α ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΡΟΛΟ; Α. ΤΑΣΟΒΑΛΗ ΣΙΝ ΟΣ Α.Ε. Τηλ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ: ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ Η ΕΛΛΑ Α ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΡΟΛΟ; Α. ΤΑΣΟΒΑΛΗ ΣΙΝ ΟΣ Α.Ε. tassovali@axiom.gr Τηλ: 2310-576951"

Transcript

1 ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ: ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ Η ΕΛΛΑ Α ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΡΟΛΟ; Α. ΤΑΣΟΒΑΛΗ ΣΙΝ ΟΣ Α.Ε. Τηλ: S. CEKA ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ Ε.Π.Ε. Τηλ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ O χάρτης των Βαλκανίων έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια απεικονίζοντας τη δηµιουργία νέων χωρών και την αλλαγή αντίστοιχα της πολιτικής και οικονοµικής κατάστασης τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της υποστηρίζει την απελευθέρωση της αγοράς των Βαλκανίων συνεισφέροντας κατ αυτόν τον τρόπο στην αύξηση των συναλλαγών µεταξύ αυτών των χωρών και των χωρών της Ευρωζώνης. Επιπρόσθετα προάγει και το εµπόριο ανάµεσα στις Βαλκανικές χώρες µε την υπογραφή διαφόρων συµφωνιών συµβάλλοντας κατ αυτό τον τρόπο στην οικονοµική και πολιτική σταθερότητα τους. Βάσει των νέων αυτών δεδοµένων τα Βαλκάνια θεωρούνται πλέον µια νέα αγορά η οποία προσελκύει το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών. Κατ αυτή την έννοια λαµβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στα Βαλκάνια το παρόν άρθρο περιλαµβάνει δύο κύρια θέµατα: α) τη συνοπτική εξέταση των κύριων νέων εξελίξεων στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης και το νέο ρόλο της Ελλάδος ως συνδετικό κρίκο ανάµεσα στα Βαλκάνια και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης καθώς και γενικότερα τις χώρες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. β) την ανάλυση των προοπτικών ανάπτυξης ενός διαµετακοµιστικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη λαµβάνοντας υπόψη την γεωπολιτική θέση της, την υπάρχουσα υποδοµή, την νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διεθνές εµπόριο και τις µεταφορές εκτός Ευρωζώνης, την πολιτική κατάσταση των Βαλκανικών χωρών καθώς και την οικονοµική τους ανάπτυξη. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο τη διερεύνηση ανάπτυξης προοπτικών για τη δηµιουργία ενός διαµετακοµιστικού κέντρου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα στην περιοχή της Β. Ελλάδας, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει το διεθνές εµπόριο αναλαµβάνοντας πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη ενός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας στον χώρο της Ν.Α. Ευρώπης. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ -ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Στα Βαλκάνια ανήκουν χώρες όπως η πρώην Γιουγκοσλαβία, η οποία έχει χωριστεί σε FYROM, Σερβία-Μαυροβούνιο, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, στις οποίες κυριαρχούν έντονα πολιτικά, κοινωνικά καθώς και οικονοµικά προβλήµατα, τα οποία λειτουργούν ως τροχοπέδη στην πολιτική σταθερότητα των Βαλκανίων. (Abramowitz, Hurburt, 2002). Ειδικά ο εµφύλιος πόλεµος στην πρώην Γιουγκοσλαβία συνετέλεσε στην οπισθοδρόµηση των βαλκανικών χωρών που προέκυψαν από τη διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας. (Skayannis, Skyrgiannis, 2003). Επιπλέον η µετάβαση από σοσιαλιστικά καθεστώτα σε καπιταλιστικά δυσχέραναν τη οµαλή λειτουργία της οικονοµίας και σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα πολιτικά, εθνικά

2 και κοινωνικά προβλήµατα καθιστούν δύσκολη οποιαδήποτε µελλοντική πρόβλεψη για την πορεία τους και οµαλή ενσωµάτωση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Chionis, Liargovas, 2002). Κοινά χαρακτηριστικά αυτών των χωρών είναι ο µικρός πληθυσµός, το χαµηλό κατά κεφαλή εισόδηµα και η υψηλή ανεργία. Βάσει αυτών των χαρακτηριστικών και σε σχέση µε τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ένταξη κρατών σε αυτή οι Βαλκανικές χώρες απέχουν πολύ από αυτά τα κριτήρια. (Montanari, 2005). Επιπλέον, στις Βαλκανικές χώρες που είναι άµεσα υποψήφια κράτη-µέλη της Ε.Ε. υπάρχει µια στροφή όσον αφορά στην νοµισµατική και οικονοµική πολιτική τους, η οποία διευκολύνει την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων µέσω της µείωσης εµπορικών περιορισµών. Αυτή η προοπτική καθιστά τις χώρες αυτές πιο ανταγωνιστικές και επιταχύνει την προετοιµασία τους για εισχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Economic Survey of Europe 2005). Οι Βαλκανικές χώρες έχουν συνάψει µεταξύ τους διµερείς συµφωνίες µε την προοπτική να δηµιουργηθεί µια ελεύθερη ζώνη εµπορίου σε αυτή τη περιοχή αφενός και αφετέρου γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει διαπραγµάτευση µεταξύ µόνο δυο χωρών. Έτσι έχουν υπογραφεί µέχρι σήµερα 28 διµερείς τέτοιες συµφωνίες ενώ από αυτές οι 22 έχουν τεθεί σε ισχύ. Σηµαντικό είναι ότι ενώ υπάρχουν όλες αυτές οι συµφωνίες δεν υπάρχει µια κοινή που να καλύπτει ολόκληρη τη περιοχή των Βαλκανίων (www.stabilitypact.org/trade/). Αναφορικά µε τις οδικές-σιδηροδροµικές-ναυτιλιακές υποδοµές στα Βαλκάνια υπάρχει µόνο η βασική υποδοµή η οποία όµως βρίσκεται σε πολύ χαµηλό ρυθµό ανάπτυξης σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη. Η επένδυση σε ολόκληρο το µεταφορικό δίκτυο είναι ζωτικής σηµασίας επειδή δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης των Βαλκανικών χωρών µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης καθώς και τη σύνδεση µεταξύ των Βαλκανικών χωρών. Όσον αφορά το οδικό δίκτυο εκτός από ένα µέρος του που ανήκει στη Βουλγαρία, το υπόλοιπο χρήζει εντατικής βελτίωσης καθώς και κατασκευής νέων αξόνων. Αναφορικά µε αυτό υπάρχουν προγράµµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και από τα Ηνωµένα Έθνη τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Τέτοια προγράµµατα είναι το PHARE και το TACIS, µέρος των οποίων αποτελούν πανευρωπαϊκοί οδικοί άξονες οι λεγόµενοι Pan-European Road Corridors οι οποίοι ορίστηκαν στο πανευρωπαϊκό συνέδριο µεταφοράς που έλαβε χώρα στο Ελσίνκι το 1997 (Skayannis, Skyrgiannis, 2003). Σε καλύτερη κατάσταση δεν βρίσκεται ούτε και το σιδηροδροµικό δίκτυο το οποίο παρόλο που χρησιµοποιούνταν σε εντατικότερο βαθµό σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη ειδικά την περίοδο της επικράτησης των σοσιαλιστικών καθεστώτων, σήµερα λόγω έλλειψης κατάλληλης συντήρησης απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές σε διοικητικό και λειτουργικό επίπεδο. Το ναυτιλιακό δίκτυο βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση µε λιµάνια τα οποία µπορούν να καλύψουν τις µεταφορές. Αυτό που απαιτείται είναι η σύνδεση µε το οδικό καθώς και το σιδηροδροµικό δίκτυο για την ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών. Σε αυτό µπορεί επίσης να συµβάλλει και η ανάπτυξη της µεταφοράς µέσω υδάτινων εµπορικών οδών.

3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ - ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Σηµαντικός είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δηµιουργία καλού πολιτικού κλίµατος στα Βαλκάνια. Ο ρόλος αυτός ενισχύεται και από το γεγονός της µελλοντικής ένταξης αυτών των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας που θα είναι προφανώς οι πρώτες χώρες που θα εισχωρήσουν στην Ευρωζώνη (Montanari, 2005) (Abramowitz, Hurburt, 2002). Αναφορικά µε αυτό υπάρχει δέσµευση (SAP Stabilization and Association Process) της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2000, σύµφωνα µε την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσµεύεται να συνδράµει στην πολιτική και οικονοµική ανάπτυξη των Βαλκανίων (Montanari, 2005). Αυτή η δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράστηκε και στη σύνοδο κορυφής που έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη το 2003, όπου αναφέρθηκε ότι το µέλλον των Βαλκανίων βρίσκεται µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Montanari, 2005). Η ΕΕ βλέπει την επέκταση της ως ένα µέσο για πολιτική και οικονοµική σταθερότητα (Buckwalter, 2004). Η απελευθέρωση του εµπορίου θα συνεισφέρει σηµαντικά προς αυτή τη κατεύθυνση. Εδώ και χρόνια υπάρχουν συµφωνίες που έχουν υπογραφεί µεταξύ της Ε.Ε. και διάφορων χωρών για την απελευθέρωση του εµπορίου. Στην πράξη όµως η απελευθέρωση υπάρχει σε πολύ µικρότερο βαθµό σε σχέση µε τις συµφωνίες (Brenton, Manchin, 2003). Αυτό συνδέεται άµεσα µε τις διαφορετικές τελωνειακές διατάξεις που επικρατούν σε κάθε χώρα. Σύµφωνα µε το world trade report οι διαδικασίες αυτές έχουν βελτιωθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια στις παρακάτω χώρες: Αλβανία, Βοσνία, FYROM, ενώ έχει χειροτερέψει σε χώρες όπως Κροατία, Μολδαβία, Σερβία-Μαυροβούνιο και έχουν µείνει σταθερές στη Ρουµανία (Kuntscher, 2003). Από το 1971 έχει τεθεί σε ισχύ ένα πλαίσιο προτίµησης για αναπτυσσόµενες χώρες γνωστό ως Generalised System of Preferences (GSP). Το νέο πλαίσιο το οποίο ισχύει από το 2002, περιλαµβάνει προϊόντα για τα οποία υπάρχει µείωση των δασµών. Στην πράξη όµως λίγα είναι αυτά τα προϊόντα τα οποία απολαµβάνουν ιδιαίτερης µεταχείρισης, περιορίζοντας κατ αυτό τον τρόπο την πρόσβαση στην Ευρωζώνη (Brenton, Manchin, 2003). Σήµερα υπάρχουν κάποιες ποσοστώσεις και περιορισµοί γενικότερα οι οποίοι εµποδίζουν το ελεύθερο εµπόριο. Η ανάπτυξη του εµπορίου στη συνέχεια θα βοηθήσει στην οικονοµική ανάπτυξη, στην προσέλκυση ξένων επενδυτών και κατά επέκταση στην πολιτική σταθερότητα. Η Κροατία, τα Σκόπια καθώς και η Αλβανία έχουν υπογράψει συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει των οποίων δεν υπάρχουν περιορισµοί στο εµπόριο µεταξύ αυτών των χωρών και των χωρών της Ευρωζώνης, εκτός από κάποια λίγα προϊόντα. Βάσει λοιπόν αυτών των δεδοµένων ήδη υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν αναπτύξει το εµπόριο µε τις Βαλκανικές χώρες. Σε αυτό συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό η γειτνίαση χωρών. Έτσι η Ελλάδα έχει αναπτύξει εµπόριο µε Αλβανία, FYROM και Σερβία, η Αυστρία µε την Κροατία, ενώ η Ιταλία µε την Αλβανία. (Montanari, 2005). Εκτός από τις παραπάνω συµφωνίες η ΕΕ έχει ορίσει 9 οδικούς άξονες (Trans- European Networks) για τους οποίους έχει υποσχεθεί ένα µέρος από το ποσό της τάξης των δις Ευρώ το οποίο έχει δεσµεύσει να επενδύσει σε προγράµµατα υποδοµής. Ειδικά για τις Βαλκανικές χώρες τα στοιχεία δείχνουν ότι η οδική υποδοµή τους απέχει παρά πολύ από τα standards που θέτει η ΕΕ για υποψήφια κράτη-µέλη. Η

4 ΕΕ λοιπόν δίνει ιδιαίτερη έµφαση σε αυτό τον τοµέα για να µπορέσει να διευκολυνθεί η οµαλή ενσωµάτωση αυτών των χωρών σε αυτήν (Buckwalter, 2004). Επιπρόσθετα η γειτνίαση τους µε άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ όπως η Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία δικαιολογεί την ανάπτυξη ενός οδικού πανευρωπαϊκού δικτύου. Όσον αφορά στο σιδηροδροµικό δίκτυο αυτών των χωρών επικρατεί η ίδια κατάσταση µε το οδικό. Έτσι σε περίπτωση που υπάρχει µελλοντική στροφή προς το σιδηρόδροµο θα απαιτηθούν σοβαρές επενδύσεις από την ΕΕ. Το θέµα που τίθεται σε αυτού του είδους τις επενδύσεις είναι ότι γίνεται για λόγους οικονοµικής ενοποίησης και σταθερότητας. Η απόσβεση της επένδυσης δεν είναι άµεση. Το ερώτηµα είναι κατά πόσο είναι διατεθειµένα τα υπόλοιπα κράτη-µέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν τέτοιου είδους επενδύσεις, όπως έκαναν και παλιά µε άλλα κράτη-µέλη όπως ήταν η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία (Buckwalter, 2004). Όσον αφορά την απελευθέρωση του εµπορίου έχουν ξεκινήσει πρωτοβουλίες ήδη από το 1990 µετά την πτώση των σοσιαλιστικών συστηµάτων των Βαλκανικών χωρών. Οι πρώτες από αυτές τις κινήσεις αφορούν όχι µόνο στα Βαλκάνια αλλά γενικότερα της χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Οι πιο σηµαντικές από αυτές τις κινήσεις είναι οι παρακάτω συµφωνίες: Central European Initiative (CEI), Central European Free Trade Area (CEFTA), Black Sea Economic Cooperation (BSEC), Trade and Economic Cooperation Agreement (TECA). Ένα δεύτερο κύµα πρωτοβουλιών ξεκίνησε µετά από τον πόλεµο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και αφορούσε κυρίως στις Νότιες Ανατολικές Ευρωπαϊκές χώρες. Κάποιες από αυτές τις συµφωνίες ήταν οι παρακάτω: Conference of Good Neighborliness, Stability, Security and Cooperation in SEE (CSEE), Royaumont process, Regional Approach of the EU, South East European Cooperation Initiative (SECI), Autonomous Trade Preferences. Όλες οι προαναφερθείσες συµφωνίες συνετέλεσαν ως ένα βαθµό στην αύξηση του εµπορίου τόσο στις χώρες των Βαλκανίων όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην Ελλάδα (Chionis, Largiovas, 2002). Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Μετά την πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων και την απελευθέρωση της αγοράς στις Βαλκανικές χώρες υπήρξε επιτακτική η ανάγκη σύνδεσης της Κεντρικής Ευρώπης µε τα Βαλκάνια. Ήδη από το 1995 κατά τη σύναψη της συνθήκης του Μάαστριχ είχε καθοριστεί ένα διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών (Trans-European Transport Network TEN). Επειδή όµως αυτό το δίκτυο δεν κάλυπτε τη προαναφερθείσα σύνδεση µεταξύ όλων των Ευρωπαϊκών χωρών το 1997 στο Ελσίνκι στο 3o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Μεταφορών καθορίστηκαν δέκα άξονες µεταφοράς (Pan-European Corridors PAN) που περιλαµβάνουν περίπου χλµ. Σιδηροδροµικών γραµµών και χλµ. οδικών αξόνων (Lewis et al, 2002). Η Ελλάδα συµπεριλαµβάνεται σε τρεις από τους παραπάνω άξονες. Πιο συγκεκριµένα ο άξονας νούµερο 4 περιγράφεται ως εξής: Βερολίνο/Νυρεµβέργη- Πράγα-Βουδαπέστη-Σόφια-Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη και συνδέει την Κεντρική Ευρώπη µε την Τουρκία, την Ανατολική Ευρώπη και την Ασία. Ο άξονας 9 περιλαµβάνει: Ελσίνκι-Μόσχα-Κίεβο-Οδησός-Αλεξανδρούπολη και συνδέει την Βόρεια Ανατολική Ευρώπη µε τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία και το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης, ενώ ο 10 περιγράφεται ως εξής: Ζάλτσµπουργκ-Λουµπλιάνα- Ζάγκρεπ-Βουδαπέστη-Βελιγράδι-Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη και ο οποίος καθορίστηκε µε σκοπό να ενισχύσει την περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας συντελώντας κατ αυτό τον τρόπο στην µεταπολεµική αναδιοργάνωση της (CEROVSKI, 2004).

5 Επιπρόσθετα µε την προοπτική της ενίσχυσης των συνδυασµένων µεταφορών, αποφασίστηκε στο 3o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Μεταφορών και η υλοποίηση προγραµµάτων κατασκευής αεροδροµίων, λιµανιών καθώς και υδάτινων εµπορικών οδών. Κατ αυτή την έννοια καθορίστηκαν τέσσερις πανευρωπαϊκές περιοχές µεταφορών (Pan-European Transport Areas PETrAs), από τις οποίες τρεις είναι ζωτικής σηµασίας για τα Βαλκάνια. Αυτές αφορούν σε περιοχές που περιβάλλονται από θάλασσα, όπου η σηµασία αυτών των περιοχών επισηµάνθηκε για πρώτη φορά σε αυτό το συνέδριο. Οι περιοχές αυτές είναι οι εξής: η λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας (Ρωσία, Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Ελλάδα), η λεκάνη της Μεσογείου (Μάλτα, Κύπρος, Συρία, Λίβανος, Ισραήλ, Τουρκία, Παλαιστίνη, Ιορδανία, Αίγυπτος, Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα) και η Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος (Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, πρώην Γιουγκοσλαβία, Αλβανία, Ελλάδα). Εκτός από τους πανευρωπαϊκούς άξονες που συνδέουν τις χώρες της Ευρώπης, υπάρχουν και οι Ευρώ-Ασιατικοί άξονες οι οποίοι ορίστηκαν στο 2 ο ιεθνές Ευρώ- Ασιατικό Συνέδριο Μεταφορών το 2000 και σκοπό έχουν τη σύνδεση της Ευρώπης µε την Ασία. Τρεις από αυτούς ξεκινούν από τα Βαλκάνια και οι οποίοι είναι οι εξής: ο άξονας TRACECA (TRACECA Corrridor), o Βόρειος άξονας (Southern Corridor) και ο άξονας V (Corridor V) ο οποίος δεν έχει ορισθεί τελικώς ακόµη. Ο άξονας TRACECA συνδέει τον πανευρωπαϊκό άξονα 4 και 9 µε την κεντρική Ασία, τοποθετώντας κατ αυτό τον τρόπο τα Βαλκάνια ανάµεσα στην Ανατολή και στη ύση, προσδίδοντας τους ένα κρίσιµο ρόλο ως κόµβο σε αυτόν το εκτεταµένο µεταφορικό δίκτυο και τονίζοντας παράλληλα τον γεωπολιτικό ρόλο των Βαλκανίων (Skayannis, Skyrgiannis, 2003). Ο Βόρειος άξονας συνδέει τον πανευρωπαϊκό άξονα 4 µε την Νότια Ασία µέσω Τουρκίας και Ιράν. Και ο άξονας V πρόκειται να συνδέσει τον πανευρωπαϊκό άξονα 4 µε την Κίνα µέσω Ιράν και Κεντρικής Ασίας. Η σύνδεση των πανευρωπαϊκών αξόνων 4 και 9 µε την Ασία υποδηλώνουν ότι η Ελλάδα αποτελεί το σταυροδρόµι τριών ηπείρων. Ειδικότερα η Θεσσαλονίκη µε το λιµάνι της αποτελεί το κατώφλι για την Ευρώπη (Ikonomopoulos, 2005). Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της ΕΕ για τα Βαλκάνια η Ελλάδα θεωρείται ως ένας από τους πιο σηµαντικούς εταίρους, ο οποίος µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην διαδικασία εισχώρησης των Βαλκανικών χωρών στην Ευρωπαϊκή αγορά. Κατ αυτήν την έννοια και σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους κύριους επενδυτές στα Βαλκάνια περίπου 3500 ελληνικές επιχειρήσεις και 400 υποκαταστήµατα τραπεζών-η οικονοµική συνεργασία καθώς και η εµπορική ενοποίηση µε την Ελλάδα θα συντελέσει στη δηµιουργία αµοιβαίων συµφερόντων (Ikonomopoulos, 2005), (Chionis, Largiovas, 2002). Πιο συγκεκριµένα η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα µεταβατικό στάδιο, όπου ενισχύονται οι επενδύσεις που προέρχονται από ιδιωτική πρωτοβουλία σε συνδυασµό µε την κρατική. Το νέο αυτό µοτίβο πλέον δίνει άλλη ώθηση στην οικονοµία καθιστώντας την πιο ανταγωνιστική και δίνοντας κατά αυτό τον τρόπο στην Ελλάδα τη δυνατότητα δηµιουργίας ενός έντονου επιχειρηµατικού χώρου στα Βαλκάνια Επίσης οι κατευθύνσεις που δίνονται στη Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και οι ίδιες οι δεσµεύσεις από την άλλη πλευρά της Ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για βελτίωση κάποιων παραµέτρων στη Ελληνική οικονοµία καθιστούν τις προαναφερθείσες αλλαγές ακόµη πιο αναγκαίες (Ikonomopoulos, 2005).

6 ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ/ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Η πλήρης ενσωµάτωση των Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή αγορά θα συντελέσει στην αύξηση του εµπορίου µεταξύ της Ελλάδας και των Βαλκανικών χωρών. Βάσει έρευνας των Chionis, Largiovas (2005) οι εισαγωγές/εξαγωγές αναµένεται να αυξηθούν κατά 40% σε σχέση µε τα σηµερινά δεδοµένα. Ήδη η Ελλάδα εξάγει προϊόντα σε εντατικό βαθµό στη Βουλγαρία και στη FYROM. Ακολουθούν η Αλβανία και η Τουρκία. Σε αυτό συµβάλλει και το γεγονός ότι είναι πολύ πιο εύκολο για την Ελλάδα να προωθήσει τα προϊόντα της στα Βαλκάνια από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη όπου ο ανταγωνισµός είναι ιδιαίτερα οξύς. Από την άλλη η Βουλγαρία, Τουρκία και Ρουµανία αποτελούν του κυριότερους προµηθευτές για την Ελλάδα. Βάσει έρευνας του 2002 (Chionis, Largiovas, 2005) προκύπτει ότι οι εισαγωγές από αυτές τις χώρες αγγίζουν το 81% των συνολικών εισαγωγών στην Ελλάδα. Στατιστικά στοιχεία του 2005 επιβεβαιώνουν αυτή την κατάσταση. Τα ίδια στοιχεία δεν ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου το µεγαλύτερο µέρος των εξαγωγών έχει ως προορισµό τη Τουρκία, Σλοβενία και Ρουµανία, όµως αντίστροφα αυτές οι χώρες αποτελούν και τους µεγαλύτερους προµηθευτές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα παραπάνω στοιχεία που αφορούν στην Ελλάδα εµφανίζονται στους πίνακες που ακολουθούν. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 GREECE IMPORTS from E.E. Countries & Growth Rates of Greek-Balkan trade ( in percentage) IMPORTS in mil. USD Country Romania Bulgaria Albania FYROM Slovenia Expecte d Change % , Croatia Bosnia- Herzegovina Servia- Montenegro Turkey Πηγή: National Statistic Service of Greece (NSSG), Data processed by Export Research Center (KEEM), 2005

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 GREECE EXPORTS from E.E. Countries & Growth Rates of Greek-Balkan trade ( in percentage) EXPORTS in mil. USD Country / /2005 Expected Change % Romania Bulgaria Albania FYROM Slovenia Croatia Bosnia- Herzegovina Servia- Montenegro Turkey Πηγή: National Statistic Service of Greece (NSSG), Data processed by Export Research Center (KEEM), 2005 Οι παραπάνω πίνακες απεικονίζουν την τάση που υπάρχει στις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ της Ελλάδας και των Βαλκανικών χωρών. Ειδικότερα διαφαίνεται µια έντονη τάση ανάπτυξης των συναλλαγών µεταξύ της Ελλάδας και κυρίως των γειτονικών χωρών όπως είναι η Τουρκία, Βουλγαρία, FYROM, και Αλβανία. Βάσει έρευνας από τον σύνδεσµο εξαγωγέων η τάση αυτή αναµένεται να αυξηθεί ακόµη περισσότερο στη επόµενη πενταετία. Στην ανάπτυξη του εµπορίου µεταξύ της Ελλάδας και των Βαλκανικών χωρών καθοριστικό ρόλο έπαιξε επίσης η γειτνίαση µε αυτές τις χώρες, ιστορικοί και πολιτισµικοί δεσµοί καθώς και η πολιτική που έχει υιοθετήσει η Ελλάδα για το εµπόριο και έχει άµεση σχέση µε τις συµφωνίες που έχουν υπογραφεί κατά καιρούς µε Βαλκανικές χώρες (Montanari, 2005). Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η τάση που υπάρχει στο εξωτερικό είναι πλέον η δηµιουργία εµπορευµατικών κέντρων τα λεγόµενα Distriparks. Είναι λοιπόν σηµαντικό για τη Θεσσαλονίκη να εξεταστεί κατά πόσο είναι εφικτό να δηµιουργηθεί κάτι ανάλογο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και ειδικά στο χώρο του λιµανιού.

8 Σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη logistics των λιµανιών παίζει η υποδοµή τους. Σε αυτή συγκαταλέγονται οι εγκαταστάσεις, η οργάνωση τους, οι υπηρεσίες που παρέχουν, το κόστος και η ποιότητα αυτών των υπηρεσιών. Επίσης σηµαντικό είναι να εξετάσει κανείς την ενδοχώρα που εξυπηρετείται από το εκάστοτε λιµάνι καθώς και την υπάρχουσα υποδοµή για συνδυασµένη µεταφορά. (Ψαραύτης, 2003). Η πόλη της Θεσσαλονίκης κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση, εφόσον από τη µια αποτελεί διέξοδο στη Μεσόγειο Θάλασσα µέσω του λιµανιού της για χώρες όπως η πρώην Γιουγκοσλαβία, η Ρουµανία και η Βουλγαρία. Από την άλλη διασχίζεται από την Εγνατία Οδό, που αποτελεί ένα οδικό άξονα ο οποίος συνδέει την Τουρκία µε την Ιταλία. Επίσης από τη Θεσσαλονίκη περνάνε δυο πανευρωπαϊκοί οδικοί άξονες, και πιο συγκεκριµένα ο τέταρτος και ο δέκατος άξονας. Τα παραπάνω πλεονεκτήµατα την καθιστούν ικανή να εξελιχθεί σε διαµετακοµιστικό κέντρο της Βαλκανικής. Σύµφωνα µε στοιχεία του γραφείου επιτελικού σχεδιασµού της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης, το 1989, το σύνολο των εµπορικών συναλλαγών των Βαλκανικών χωρών ήταν περίπου 82,3 δις δολάρια. Από αυτά µόνο τα 16,9 πέρασαν µέσα από την Ελλάδα, ενώ οι Ελληνο- βαλκανικές συναλλαγές ανέρχονται µόλις σε 1,6 δις δολ. Ωστόσο και για αρκετά ακόµη χρόνια οι βαλκανικές χώρες θα συνεχίσουν να παράγουν σηµαντικές ποσότητες προϊόντων χαµηλής προστιθέµενης αξίας. Η ανεύρεση αγορών γι' αυτά θα είναι πιο εύκολη µέσω ενός διεθνούς διαµετακοµιστικού κέντρου που θα βρίσκεται στην ευρύτερη περιφέρειά τους. Φυσική συνέπεια, η αύξηση του όγκου των διακινούµενων µέσω λιµανιού Θεσσαλονίκης βαλκανικών προϊόντων. Ήδη ο όγκος των προϊόντων της Βουλγαρίας και Ρουµανίας που διέρχεται από την Θεσσαλονίκη έχει αυξηθεί εντυπωσιακά, ενώ η κατάτµηση της Γιουγκοσλαβίας υποχρεώνει αρκετές από τις νεοϊδρυόµενες δηµοκρατίες να στραφούν προς την Θεσσαλονίκη καθώς χάνουν την πρόσβαση στα λιµάνια της Αδριατικής. Σύµφωνα µε στοιχεία του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. τα φορτία τα οποία διακινούνται µέσω του λιµανιού της Θεσσαλονίκης και όσον αφορά τα Βαλκάνια έχουν κυρίως προορισµό τη FYROM, τη Νότιο- υτική Βουλγαρία έως τη Σόφια, την Αλβανία σε µικρότερο βαθµό και το Κόσοβο το οποίο αποτελεί στρατιωτικό προορισµό, ενώ οι χώρες προέλευσης των φορτίων είναι κυρίως η Κίνα, η Άπω Ανατολή, το Γιβραλτάρ. Η διακίνηση στο λιµάνια της Θεσσαλονίκης ανέρχεται ετησίως σε TEUs όπου παρατηρείται µια αύξηση της τάξης του 9%. Τα φορτία που προορίζονται για τα Βαλκάνια µεταφέρονται µέσω οδικών αξόνων στους τελικούς προορισµούς. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη διαµετακόµιση εµπορευµατοκιβωτίων ανά χώρα για την περίοδο

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΒΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ FYROM ΣΕΡΒΙΑΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ Έτος Περίοδος Ιανουάριος-Σεπτέµβριος Ιανουάριος- Σεπτέµβριος ιαφορά % 20' 40' Χώρα Έµφορτα Κενά Έµφορτα Κενά Σύνολο Σύνολο Προέλευση 1, ,968 3, FYROM Προορισµός 3, , ,870 7, Σύνολο 5, , ,838 10, Προέλευση Σερβία Προορισµός ,743 2, Σύνολο 1, , ,537 2, Προέλευση , ,285 4, Βουλγαρία Προορισµός 3, , ,033 10, Σύνολο 4, , ,318 14, Προέλευση Αλβανία Προορισµός , ,314 2, Σύνολο , ,363 2, Παρόλο που το λιµάνι της Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα µεγαλύτερα και πιο σηµαντικά λιµάνια των Βαλκανίων, σήµερα παρέχει βασικές υπηρεσίες logistics όπως φορτοεκφόρτωση εµπορευµατοκιβωτίων, αποθήκευση και συσκευασία/αποσυσκευασία. Για να εξελιχθεί το λιµάνι σε σηµαντικό εµπορευµατικό κέντρο θα πρέπει να επεκτείνει τη κλίµακα των προσφερόµενων υπηρεσιών, προσφέροντας ειδικά υπηρεσίες προστιθεµένης αξίας (value-added services) (Ψαραύτης, 2003). Λιµάνια στο εξωτερικό τα οποία έχουν προχωρήσει σε αυτό το στάδιο έχουν εξελιχθεί σε σηµαντικά εµπορευµατικά κέντρα. Τυπικό παράδειγµα αποτελεί το λιµάνι του Ρότερνταµ, το οποίο έχει αναπτύξει τη συνδυασµένη µεταφορά, έχοντας δηµιουργήσει τα λεγόµενα Distripark, τα οποία αποτελούν σηµεία γειτνιάζοντα σε σταθµούς εµπορευµατοκιβωτιών (container terminals) και µε άµεση πρόσβαση σε οδικά, σιδηροδροµικά δίκτυα καθώς και εµπορικές υδάτινες οδούς, προσφέροντας υπηρεσίες προστιθεµένης αξίας (Frontline Solutions, 2002). Το λιµάνι της Θεσσαλονίκης θα µπορούσε να εξελιχθεί σε ένα σηµαντικό εµπορευµατικό κέντρο υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Σύµφωνα µε στοιχεία του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. υπάρχει µελέτη βιωσιµότητας δηµιουργίας εµπορευµατικού κέντρου. Κύριες προϋποθέσεις βάσει αυτής της µελέτης για την ανάπτυξη εµπορευµατικού κέντρου είναι ο χρόνος υλοποίησης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι προσφερόµενες υπηρεσίες, η ανάπτυξη ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο χώρο του λιµανιού, και η ανάπτυξη συνδυασµένων µεταφορών. Όσον αφορά την υλοποίηση αυτού του κέντρου έχει καθυστερήσει λόγω ελλείψεως θεσµικού πλαισίου που θα µπορούσε να το υποστηρίξει. Επίσης όσον αφορά την ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών

10 βασικός παράγοντας αποτελεί η αναδιοργάνωση του Ο.Σ.Ε. και η αντίστοιχη πρωτοβουλία για δηµιουργία εµπορευµατικού κέντρου. Σύµφωνα µε στοιχεία του γραφείου επιτελικού σχεδιασµού της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης η προοπτική της σηµαντικής αύξησης της κίνησης transit εµπορευµάτων και προώθησης containers στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Ευρώπης και της Μεσογείου, και το έντονο ενδιαφέρον που έχει ήδη εκδηλωθεί από ξένους οίκους και βιοµηχανίες για τη χρησιµοποίηση του λιµένα, προσφέρουν θετικές προοπτικές ανάπτυξης. Αυτή τη στιγµή λόγω µη κάλυψης των παραπάνω αναγκών οι ξένοι οίκοι εξυπηρετούνται από το λιµάνι του Πειραιά, το οποίο συµπεριλαµβάνεται στα τέσσερα µεγαλύτερα λιµάνια της Μεσογείου και στα πενήντα µεγαλύτερα του κόσµου. Επιπρόσθετα η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού είναι αναγκαία για την ανάπτυξη συνδυασµένων µεταφορών και την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως διαµετακοµιστικού κέντρου της Βαλκανικής. Εξίσου σηµαντική είναι η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός του αερολιµένα της Μίκρας, σηµαντικό συµπλήρωµα ενός διεθνούς οικονοµικού πόλου. Το αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης, αν και χρησιµοποιείται από περισσότερους από 1,5 εκατ. επιβάτες ετησίως, και συνδέεται µε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις καθηµερινά, εξακολουθεί να έχει έλλειψη ικανοποιητικών υποδοµών, αεροδιαδρόµων για wide-body jets, χώρων στάθµευσης και παραµονής αεροσκαφών, κλπ. Η επέκταση και εκσυγχρονισµός του αεροδροµίου είναι µία ουσιαστική συνιστώσα αναβάθµισης και διεθνοποίησης της Θεσσαλονίκης και πρέπει να συµπεριληφθεί στην κατηγορία των βασικών έργων µεταφορικής υποδοµής. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα έρευνα έγινε µε σκοπό να διερευνήσει τις προοπτικές ανάπτυξης ενός διαµετακοµιστικού κέντρου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Με αυτό το σκοπό εξέτασε την οικονοµική, πολιτική και κοινωνική κατάσταση που επικρατεί σήµερα στα Βαλκάνια και σε σχέση µε αυτά τα δεδοµένα το ρόλο της Ελλάδος γενικότερα και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης στην ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου. Τα στοιχεία που προκύπτουν υποδηλώνουν ότι απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές στα Βαλκάνια όσον αφορά στην υποδοµή τους και ειδικότερα στο µεταφορικό τους δίκτυο το οποίο αποτελεί σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της εµπορικής τους συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα οι συµφωνίες που έχουν υπογραφεί κατά καιρούς από την Ε.Ε. µε τις Βαλκανικές χώρες δεν καλύπτουν στο σύνολο τις Βαλκανικές χώρες. Παρόλα αυτά η εµπορική συνεργασία της Ελλάδας µε τα Βαλκάνια πραγµατοποιείται σε εντατικότερο βαθµό σε σχέση µε την υπόλοιπη Ε.Ε. και αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά στη επόµενη πενταετία, λόγω της βελτίωσης των οικονοµικών συνθηκών χωρών όπως η Αλβανία, χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας και ενόψει της εισχώρησης στην Ευρωζώνη της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας. Όσον αφορά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία διαµετακοµιστικού κέντρου µπορεί να παίξει το λιµάνι της Θεσσαλονίκης εφόσον βέβαια υπάρξουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις σε συνεργασία και µε ιδιωτική πρωτοβουλία. Επιπρόσθετα η στρατηγική γεωπολιτική θέση της Θεσσαλονίκης µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά προς αυτή τη κατεύθυνση. Περαιτέρω η παρούσα έρευνα µπορεί να αποτελέσει έναυσµα για την συνέχιση της έρευνας, ανακαλύπτοντας σηµεία που χρήζουν βελτίωσης και προωθώντας νέες προτάσεις επί του θέµατος.

11 ΠΗΓΕΣ Abramowitz, M. and Hurlburt, H.,(2002), Can the EU Hack the Balkans?, Foreign Affairs, vol. 81, no 5, pp2-7 Bolis, S., Maggi R., 2003, Logistics strategy and transport service choices: An adaptive stated preference experiment, Growth ad Change, Fall 2003, pp Brenton, P. and Manchin, M., (2003) Making EU Trade Agreements Work: The Role of Rules of Origin, World Econnomy, vol.26, no 5, pp Buckwalter, D.W., (2004), Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 96, no 1, pp31-47 Cerovski, V. (2004), Pan-European Transport Corridors passing through the Territory of Bulgaria, Business Consultative Council for South Eastern Europe, Bulgarian Chamber of Industry Chionis, D. and Liargovas, P. (2002), An Empirical Investigation of Greek-Balkan Bilateral Trade, Eastern European Economics, vol. 40, no 5, pp Economic Survey of Europe 2005, No1. Foreign trade and payments in the EU-10, South-East Europe and CIS, Economic Survey of Europe, 2005 No.1. Frontline Solutions, (2002) Port becomes more than just a dockyard, vol.3, no3, p.38, 2p. Ikonomopoulos, H. (2005), Greece looks to PPPs to shrink state control, International Financial Law Review, vol 24, no 8, pp Kuntscher, H.E. 2003, Trade and Transport Facilitation in South East Europe Program: Provision of Consulting Services in User Survey Design and Implementation, Vienna, Austria. Lesser, I.O, 2005, Greece new geopolitical Environment, World Trade Organization Lewis, I., Semeijn, J.J., and Vellenga, D.B., (2002), Issues and Initiatives Surrounding Rail Freight Transportation in Europe, Transportation Journal, Winter/Spring, pp23-31 Montanari, M. (2005) EU Trade with the Balkans, Eastern European Economics, vol.43 no 1 pp ) Skayannis, P. and Skyrgiannis, (2003), H., The Role of Transport in the Development of the Balkans, Eastern European Economics, vol.40 no 5 pp UNECE TEM master plan - Share of TEM countries in pan-european transport corridors, Helsinki Ψαραύτης, (2003), Logistics Λιµένων 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ LOGISTICS

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION Professor Angelos Kotios Albania, November 2013 1 Αντικείμενο παρουσίασης Χαρακτηριστικά της περιοχής Λόγοι για την καθυστέρηση στην ενσωμάτωση τω

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014 Με την υποστήριξη της: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ιηπειρωτικοί αγωγοί Φ.Α. στη Ν.Α. Ευρώπη (Προοπτικές αβεβαιότητες)

ιηπειρωτικοί αγωγοί Φ.Α. στη Ν.Α. Ευρώπη (Προοπτικές αβεβαιότητες) ιηπειρωτικοί αγωγοί Φ.Α. στη Ν.Α. Ευρώπη (Προοπτικές αβεβαιότητες) Καθ.. ηµ. Μαυράκης ιευθυντής ΚΕΠΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών 1 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή (2) 2. Τα θεµελιώδη της γεωπολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης»

«Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης» Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ναυτιλία Πανεπιστήμιο Πειραιά Χειμερινός κύκλος διαλέξεων σεμιναρίων «Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

BSEC Business Council

BSEC Business Council BSEC Business Council ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ ρ. Κώστας Μασµανίδης Γενικός Γραµµατέας . Μετά τα Βαλκάνια, πού ; Τί είναι ο ΟΣΕΠ - BSEC? Οικονοµική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου Black

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων Ποιες λύσεις ποια προοπτική

Η Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων Ποιες λύσεις ποια προοπτική 15 Ιανουαρίου 2014 Η Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων Ποιες λύσεις ποια προοπτική Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος ΔΣ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ ΣΒΒΕ ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΕΕL ILME EU UNECE SOLE EUROPE ΟΣΕ ΟΛΘ ΠΕΕ ΟΦΑΕ ΣΕΜΒΕ ΣΥΝ Ε &L ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ Α Συµπεράσµατα της ηµερίδας «Logistics 2004 ίκτυα Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Μακρής, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

Δρ. Δημήτριος Μακρής, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Δρ. Δημήτριος Μακρής, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Ο λιμένας της Θεσσαλονίκης Πύλη για τα Βαλκάνια και την ΝΑ Ευρώπη. Ανήκει στο Κεντρικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Η ενδοχώρα του λιμένα Rijeka Croatia

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Επίτροπε, Αγαπητοί Συνάδελφοι Υπουργοί, Αξιότιµοι Φίλοι Προσκεκληµένοι, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Επίτροπε, Αγαπητοί Συνάδελφοι Υπουργοί, Αξιότιµοι Φίλοι Προσκεκληµένοι, Κυρίες και Κύριοι, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κύριε Επίτροπε, Αγαπητοί Συνάδελφοι Υπουργοί, Αξιότιµοι Φίλοι Προσκεκληµένοι, Κυρίες και Κύριοι, Είµαι εξαιρετικά ευτυχής, που µου δίνεται η ευκαιρία, από τις πρώτες κιόλας

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Κωδικός αναφοράς 5265 ΠΕ1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 28 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 27 Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ. Η ανάπτυξη της εφοδιαστικής συνδέεται πρωτίστως με την επιχειρηματική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2008

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2008 Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2008 Oμιλία Υπουργού Ανάπτυξης Κυρίου Χρήστου Φώλια σε Συζήτηση με θέμα «Γέφυρες και Οδοί από τους Παραγωγούς στους Καταναλωτές» στο πλαίσιο του 19 ου Συνεδρίου του Χάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2010 5 Μαΐου 2011 Περιεχόµενα 1.Η Εταιρεία: - Σύγχρονη ιστορία - Ενδοχώρα λιµένος - Υπηρεσίες - Πλεονεκτήµατα 2. Υποδοµή - Ανωδοµή

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών»

Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών» ΟΜΙΛΙΑ Βουλευτή β Αθηνών, πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Στο συνέδριο του ΚΕΠΠ με θέμα: «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών» Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δ/ντος Συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνου Βούρδα στο FORUM με θέμα: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Ομιλία Δ/ντος Συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνου Βούρδα στο FORUM με θέμα: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ομιλία Δ/ντος Συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ κ. Θάνου Βούρδα στο FORUM με θέμα: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» O Σιδηρόδρομος στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες βίωσε την απαξίωση για λογούς που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εμπορικό Λιμάνι, Τ.Κ , Αλεξανδρούπολη, τηλ.: fax: ,

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εμπορικό Λιμάνι, Τ.Κ , Αλεξανδρούπολη, τηλ.: fax: , Εμπορικό Λιμάνι, Τ.Κ. 68-100, Αλεξανδρούπολη, τηλ.: 25510-26251 fax: 25510-26485, www.olasa.gr, email: ola@otenet.gr, fd@ola-sa.gr ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 26/02/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας)

Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΥΜ ΙΙ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας)

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit February 17 th 18 th Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνεται, εκπροσωπώντας το λιμένα

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνες επενδύσεις Μεγάλη απόδοση

Έξυπνες επενδύσεις Μεγάλη απόδοση Your investor partner in Bulgaria Έξυπνες επενδύσεις Μεγάλη απόδοση Developments Your investor partner in Bulgaria Το σκηνικό έχει αλλάξει. Η Βουλγαρία είναι πλέον ένας σημαντικός επενδυτικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπ. 2010

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπ. 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Ιανουαρίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Αύξηση 1,5% των αφίξεων μη κατοίκων από το εξωτερικό κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010 ΑΦΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο»

ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο» ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο» 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητή κυρία Υπουργέ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ PANAGIOTIS MIHALOS SECRETARY GENERAL FOR INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS, MINISTRY OF FOREING AFFAIRS, GREECE TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΕΜΠΑΡΓΚΟ:18.30 Αθήνα, 8-9-2008 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ Η σηµερινή εκδήλωση που οργανώνει το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιβάλλον

Οικονομικό Περιβάλλον Το Οικονομικό Περιβάλλον Γκίκας Χαρδούβελης* Θεσσαλονίκη, 12 Φεβρουαρίου,, 29 * Οικονομικός Σύμβουλος,, Eurobank EFG Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 2009, οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας για την στήριξη της Ελληνικής οικονομίας Η Eurobank, από τον

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΝΟ ΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, Π.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Φυσικός χώρος για επενδύσεις.

Ελλάδα. Φυσικός χώρος για επενδύσεις. Ελλάδα. Φυσικός χώρος για επενδύσεις. Περιβάλλον ανάπτυξης. Επενδυτικές ευκαιρίες υψηλής απόδοσης Καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό Ισχυρά επενδυτικά κίνητρα Κέντρο μιας αγοράς 140 εκατ. καταναλωτών Υψηλός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Β.Ε.Π. - Δεκέμβριος 2016

Ε.Β.Ε.Π. - Δεκέμβριος 2016 ................................ Ε.Β.Ε.Π. - Δεκέμβριος 2016 v ................................ Όραμά μας Να καταστεί η Ελλάδα / Πειραιάς στρατηγικός κόμβος της εφοδιαστικής αλυσίδας για εισαγωγές /εξαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΟΥ 90% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ

ΠΕΡΙΠΟΥ 90% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ ΜΑΪΟΣ 2013 1 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030 ΠΕΡΙΠΟΥ 90% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΘΑΛΛΑΣΣΗΣ Η ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

Το Μοντέλο Εισαγωγών Εξαγωγών της BIC BIC VIOLEX

Το Μοντέλο Εισαγωγών Εξαγωγών της BIC BIC VIOLEX Το Μοντέλο Εισαγωγών Εξαγωγών της BIC BIC VIOLEX Λίγα λόγια για εταιρία 1953 Ίδρυση της εταιρείας, από την οικογένεια ΠΟΛΙΤΗΣ, με την κατασκευή λεπίδας διπλής όψης και την επωνυμία ASTOR. 1974 η ΒΙΟΛΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ 1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στη ΝΑ Ευρώπη: Τα σημαντικότερα προβλήματα των ΜΜΕ όπως αναδεικνύονται από το έργο FINNO

Η καινοτομία στη ΝΑ Ευρώπη: Τα σημαντικότερα προβλήματα των ΜΜΕ όπως αναδεικνύονται από το έργο FINNO Mechanism for fostering innovation in South East Europe FINNO: Ένα εργαλείο προώθησης της καινοτομίας στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης Η καινοτομία στη ΝΑ Ευρώπη: Τα σημαντικότερα προβλήματα των ΜΜΕ όπως αναδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE SEE-ITS Το έργο Το SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητάς τους. Το

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός Α.Ε. Παρατηρητήριο: Μεταφορικές υποδοµές στα Βαλκάνια και ίκτυο-πυρήνας, Σεπτ. 2005

Εγνατία Οδός Α.Ε. Παρατηρητήριο: Μεταφορικές υποδοµές στα Βαλκάνια και ίκτυο-πυρήνας, Σεπτ. 2005 Την παρούσα έκθεση σύνταξε και επιµελήθηκε ο επιστηµονικός συνεργάτης του Παρατηρητηρίου, Μανόλης Τρανός, Μηχανικός Χωροταξίας-Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα περιεχόµενα και οι τυχόν απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ SΙIM KALLAS VICE PRESIDENT AND COMMISSIONER FOR TRANSPORT, EUROPEAN COMMISSION THE GREEK EU PRESIDENCY SUMMIT THE SEA OF EUROPE: ROUTING THE MAP FOR ECONOMIC GROWTH ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών η Ελληνική υδατοκαλλιέργεια, αναπτύχθηκε και ανέδειξε τη χώρα ως τη μεγαλύτερη παραγωγό ιχθύων στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα Εξουσιοδοτηµένων Εγκαταστατών της PROINSO ξεπέρασε τις 2.000 συµβεβληµένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο Εδραιώνοντας έτσι την ηγετική της θέση διεθνώς Από την έναρξή του το 2010, συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

memo 3 Μαΐου 2014 Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά

memo 3 Μαΐου 2014 Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά memo 3 Μαΐου 2014 Προς: Από: Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά Ακολουθεί ένα συνοπτικό σχέδιο πολιτικής επικοινωνίας με θέμα τη

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Εισαγωγή 3 Ι. Το εξωτερικό εµπόριο: εκρηκτική άνοδος 5 Οι εξαγωγές στις δύο τελευταίες δεκαετίες 5 Νοτιοανατολική Ευρώπη 7 Χώρες Κεντρικής Ευρώπης 8 Βαλτικές Χώρες 8 Χώρες της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ... 19 ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Ερευνητικό Δυναμικό Περιφέρειες της Γνώσης. Γεωργία Τζένου Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Ερευνητικό Δυναμικό Περιφέρειες της Γνώσης. Γεωργία Τζένου Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής Ερευνητικό Δυναμικό Περιφέρειες της Γνώσης Γεωργία Τζένου Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008 Ερευνητικό Δυναμικό Στόχος Ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ) Fortune Kunene House, 261 Oxford Road, 2196 Illovo, Johannesburg Tel.: +2711 214 2300/2317

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Ζωή Παπασιώπη, Βοηθ. Γενικός ιευθυντής Εγνατία Οδός Α.Ε. 1 Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, 10-11/06/2005 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ)

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Εμπορευματική σύνδεση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Περιεχόμενα Παρουσίαση των δύο συνεργατών Σύμπλευση Στόχος Θεωρητικό υπόβαθρο Εμπειρία μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμένες Μεταφορές Προϊόντων: Η Περίπτωση της Ελλάδας

Συνδυασμένες Μεταφορές Προϊόντων: Η Περίπτωση της Ελλάδας Συνδυασμένες Μεταφορές Προϊόντων: Η Περίπτωση της Ελλάδας Φοιτήτρια: Καγιαδάκη Νίκη Επιβλέπων καθηγητής: κ. Ξανθόπουλος Αναστάσιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕ ΧΕΡΣΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις Έργων για Πακέτο Γιούνκερ

Προτάσεις Έργων για Πακέτο Γιούνκερ Προτάσεις Έργων για Πακέτο Γιούνκερ Σιδηροδρομική Γραμμή Πάτρα Πύργος (Ολυμπία και Κατάκολο) Καλαμάτα Κατασκευή της Νέας Σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρα-Πύργος-Αρχαία Ολυμπία- Κατάκολο και Πύργος-Κυπαρισσία-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Βασικά θέματα προς συζήτηση:

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Τι είναι η διεθνής περιφερειακή συνεργασία και ποια η εξέλιξη του φαινομένου; Μορφές Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα