ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ: ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ Η ΕΛΛΑ Α ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΡΟΛΟ; Α. ΤΑΣΟΒΑΛΗ ΣΙΝ ΟΣ Α.Ε. Τηλ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ: ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ Η ΕΛΛΑ Α ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΡΟΛΟ; Α. ΤΑΣΟΒΑΛΗ ΣΙΝ ΟΣ Α.Ε. tassovali@axiom.gr Τηλ: 2310-576951"

Transcript

1 ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ: ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ Η ΕΛΛΑ Α ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΡΟΛΟ; Α. ΤΑΣΟΒΑΛΗ ΣΙΝ ΟΣ Α.Ε. Τηλ: S. CEKA ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ Ε.Π.Ε. Τηλ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ O χάρτης των Βαλκανίων έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια απεικονίζοντας τη δηµιουργία νέων χωρών και την αλλαγή αντίστοιχα της πολιτικής και οικονοµικής κατάστασης τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της υποστηρίζει την απελευθέρωση της αγοράς των Βαλκανίων συνεισφέροντας κατ αυτόν τον τρόπο στην αύξηση των συναλλαγών µεταξύ αυτών των χωρών και των χωρών της Ευρωζώνης. Επιπρόσθετα προάγει και το εµπόριο ανάµεσα στις Βαλκανικές χώρες µε την υπογραφή διαφόρων συµφωνιών συµβάλλοντας κατ αυτό τον τρόπο στην οικονοµική και πολιτική σταθερότητα τους. Βάσει των νέων αυτών δεδοµένων τα Βαλκάνια θεωρούνται πλέον µια νέα αγορά η οποία προσελκύει το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών. Κατ αυτή την έννοια λαµβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στα Βαλκάνια το παρόν άρθρο περιλαµβάνει δύο κύρια θέµατα: α) τη συνοπτική εξέταση των κύριων νέων εξελίξεων στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης και το νέο ρόλο της Ελλάδος ως συνδετικό κρίκο ανάµεσα στα Βαλκάνια και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης καθώς και γενικότερα τις χώρες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. β) την ανάλυση των προοπτικών ανάπτυξης ενός διαµετακοµιστικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη λαµβάνοντας υπόψη την γεωπολιτική θέση της, την υπάρχουσα υποδοµή, την νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διεθνές εµπόριο και τις µεταφορές εκτός Ευρωζώνης, την πολιτική κατάσταση των Βαλκανικών χωρών καθώς και την οικονοµική τους ανάπτυξη. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο τη διερεύνηση ανάπτυξης προοπτικών για τη δηµιουργία ενός διαµετακοµιστικού κέντρου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα στην περιοχή της Β. Ελλάδας, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει το διεθνές εµπόριο αναλαµβάνοντας πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη ενός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας στον χώρο της Ν.Α. Ευρώπης. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ -ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Στα Βαλκάνια ανήκουν χώρες όπως η πρώην Γιουγκοσλαβία, η οποία έχει χωριστεί σε FYROM, Σερβία-Μαυροβούνιο, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, στις οποίες κυριαρχούν έντονα πολιτικά, κοινωνικά καθώς και οικονοµικά προβλήµατα, τα οποία λειτουργούν ως τροχοπέδη στην πολιτική σταθερότητα των Βαλκανίων. (Abramowitz, Hurburt, 2002). Ειδικά ο εµφύλιος πόλεµος στην πρώην Γιουγκοσλαβία συνετέλεσε στην οπισθοδρόµηση των βαλκανικών χωρών που προέκυψαν από τη διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας. (Skayannis, Skyrgiannis, 2003). Επιπλέον η µετάβαση από σοσιαλιστικά καθεστώτα σε καπιταλιστικά δυσχέραναν τη οµαλή λειτουργία της οικονοµίας και σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα πολιτικά, εθνικά

2 και κοινωνικά προβλήµατα καθιστούν δύσκολη οποιαδήποτε µελλοντική πρόβλεψη για την πορεία τους και οµαλή ενσωµάτωση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Chionis, Liargovas, 2002). Κοινά χαρακτηριστικά αυτών των χωρών είναι ο µικρός πληθυσµός, το χαµηλό κατά κεφαλή εισόδηµα και η υψηλή ανεργία. Βάσει αυτών των χαρακτηριστικών και σε σχέση µε τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ένταξη κρατών σε αυτή οι Βαλκανικές χώρες απέχουν πολύ από αυτά τα κριτήρια. (Montanari, 2005). Επιπλέον, στις Βαλκανικές χώρες που είναι άµεσα υποψήφια κράτη-µέλη της Ε.Ε. υπάρχει µια στροφή όσον αφορά στην νοµισµατική και οικονοµική πολιτική τους, η οποία διευκολύνει την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων µέσω της µείωσης εµπορικών περιορισµών. Αυτή η προοπτική καθιστά τις χώρες αυτές πιο ανταγωνιστικές και επιταχύνει την προετοιµασία τους για εισχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Economic Survey of Europe 2005). Οι Βαλκανικές χώρες έχουν συνάψει µεταξύ τους διµερείς συµφωνίες µε την προοπτική να δηµιουργηθεί µια ελεύθερη ζώνη εµπορίου σε αυτή τη περιοχή αφενός και αφετέρου γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει διαπραγµάτευση µεταξύ µόνο δυο χωρών. Έτσι έχουν υπογραφεί µέχρι σήµερα 28 διµερείς τέτοιες συµφωνίες ενώ από αυτές οι 22 έχουν τεθεί σε ισχύ. Σηµαντικό είναι ότι ενώ υπάρχουν όλες αυτές οι συµφωνίες δεν υπάρχει µια κοινή που να καλύπτει ολόκληρη τη περιοχή των Βαλκανίων (www.stabilitypact.org/trade/). Αναφορικά µε τις οδικές-σιδηροδροµικές-ναυτιλιακές υποδοµές στα Βαλκάνια υπάρχει µόνο η βασική υποδοµή η οποία όµως βρίσκεται σε πολύ χαµηλό ρυθµό ανάπτυξης σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη. Η επένδυση σε ολόκληρο το µεταφορικό δίκτυο είναι ζωτικής σηµασίας επειδή δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης των Βαλκανικών χωρών µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης καθώς και τη σύνδεση µεταξύ των Βαλκανικών χωρών. Όσον αφορά το οδικό δίκτυο εκτός από ένα µέρος του που ανήκει στη Βουλγαρία, το υπόλοιπο χρήζει εντατικής βελτίωσης καθώς και κατασκευής νέων αξόνων. Αναφορικά µε αυτό υπάρχουν προγράµµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και από τα Ηνωµένα Έθνη τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Τέτοια προγράµµατα είναι το PHARE και το TACIS, µέρος των οποίων αποτελούν πανευρωπαϊκοί οδικοί άξονες οι λεγόµενοι Pan-European Road Corridors οι οποίοι ορίστηκαν στο πανευρωπαϊκό συνέδριο µεταφοράς που έλαβε χώρα στο Ελσίνκι το 1997 (Skayannis, Skyrgiannis, 2003). Σε καλύτερη κατάσταση δεν βρίσκεται ούτε και το σιδηροδροµικό δίκτυο το οποίο παρόλο που χρησιµοποιούνταν σε εντατικότερο βαθµό σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη ειδικά την περίοδο της επικράτησης των σοσιαλιστικών καθεστώτων, σήµερα λόγω έλλειψης κατάλληλης συντήρησης απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές σε διοικητικό και λειτουργικό επίπεδο. Το ναυτιλιακό δίκτυο βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση µε λιµάνια τα οποία µπορούν να καλύψουν τις µεταφορές. Αυτό που απαιτείται είναι η σύνδεση µε το οδικό καθώς και το σιδηροδροµικό δίκτυο για την ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών. Σε αυτό µπορεί επίσης να συµβάλλει και η ανάπτυξη της µεταφοράς µέσω υδάτινων εµπορικών οδών.

3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ - ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Σηµαντικός είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δηµιουργία καλού πολιτικού κλίµατος στα Βαλκάνια. Ο ρόλος αυτός ενισχύεται και από το γεγονός της µελλοντικής ένταξης αυτών των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας που θα είναι προφανώς οι πρώτες χώρες που θα εισχωρήσουν στην Ευρωζώνη (Montanari, 2005) (Abramowitz, Hurburt, 2002). Αναφορικά µε αυτό υπάρχει δέσµευση (SAP Stabilization and Association Process) της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2000, σύµφωνα µε την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσµεύεται να συνδράµει στην πολιτική και οικονοµική ανάπτυξη των Βαλκανίων (Montanari, 2005). Αυτή η δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράστηκε και στη σύνοδο κορυφής που έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη το 2003, όπου αναφέρθηκε ότι το µέλλον των Βαλκανίων βρίσκεται µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Montanari, 2005). Η ΕΕ βλέπει την επέκταση της ως ένα µέσο για πολιτική και οικονοµική σταθερότητα (Buckwalter, 2004). Η απελευθέρωση του εµπορίου θα συνεισφέρει σηµαντικά προς αυτή τη κατεύθυνση. Εδώ και χρόνια υπάρχουν συµφωνίες που έχουν υπογραφεί µεταξύ της Ε.Ε. και διάφορων χωρών για την απελευθέρωση του εµπορίου. Στην πράξη όµως η απελευθέρωση υπάρχει σε πολύ µικρότερο βαθµό σε σχέση µε τις συµφωνίες (Brenton, Manchin, 2003). Αυτό συνδέεται άµεσα µε τις διαφορετικές τελωνειακές διατάξεις που επικρατούν σε κάθε χώρα. Σύµφωνα µε το world trade report οι διαδικασίες αυτές έχουν βελτιωθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια στις παρακάτω χώρες: Αλβανία, Βοσνία, FYROM, ενώ έχει χειροτερέψει σε χώρες όπως Κροατία, Μολδαβία, Σερβία-Μαυροβούνιο και έχουν µείνει σταθερές στη Ρουµανία (Kuntscher, 2003). Από το 1971 έχει τεθεί σε ισχύ ένα πλαίσιο προτίµησης για αναπτυσσόµενες χώρες γνωστό ως Generalised System of Preferences (GSP). Το νέο πλαίσιο το οποίο ισχύει από το 2002, περιλαµβάνει προϊόντα για τα οποία υπάρχει µείωση των δασµών. Στην πράξη όµως λίγα είναι αυτά τα προϊόντα τα οποία απολαµβάνουν ιδιαίτερης µεταχείρισης, περιορίζοντας κατ αυτό τον τρόπο την πρόσβαση στην Ευρωζώνη (Brenton, Manchin, 2003). Σήµερα υπάρχουν κάποιες ποσοστώσεις και περιορισµοί γενικότερα οι οποίοι εµποδίζουν το ελεύθερο εµπόριο. Η ανάπτυξη του εµπορίου στη συνέχεια θα βοηθήσει στην οικονοµική ανάπτυξη, στην προσέλκυση ξένων επενδυτών και κατά επέκταση στην πολιτική σταθερότητα. Η Κροατία, τα Σκόπια καθώς και η Αλβανία έχουν υπογράψει συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει των οποίων δεν υπάρχουν περιορισµοί στο εµπόριο µεταξύ αυτών των χωρών και των χωρών της Ευρωζώνης, εκτός από κάποια λίγα προϊόντα. Βάσει λοιπόν αυτών των δεδοµένων ήδη υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν αναπτύξει το εµπόριο µε τις Βαλκανικές χώρες. Σε αυτό συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό η γειτνίαση χωρών. Έτσι η Ελλάδα έχει αναπτύξει εµπόριο µε Αλβανία, FYROM και Σερβία, η Αυστρία µε την Κροατία, ενώ η Ιταλία µε την Αλβανία. (Montanari, 2005). Εκτός από τις παραπάνω συµφωνίες η ΕΕ έχει ορίσει 9 οδικούς άξονες (Trans- European Networks) για τους οποίους έχει υποσχεθεί ένα µέρος από το ποσό της τάξης των δις Ευρώ το οποίο έχει δεσµεύσει να επενδύσει σε προγράµµατα υποδοµής. Ειδικά για τις Βαλκανικές χώρες τα στοιχεία δείχνουν ότι η οδική υποδοµή τους απέχει παρά πολύ από τα standards που θέτει η ΕΕ για υποψήφια κράτη-µέλη. Η

4 ΕΕ λοιπόν δίνει ιδιαίτερη έµφαση σε αυτό τον τοµέα για να µπορέσει να διευκολυνθεί η οµαλή ενσωµάτωση αυτών των χωρών σε αυτήν (Buckwalter, 2004). Επιπρόσθετα η γειτνίαση τους µε άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ όπως η Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία δικαιολογεί την ανάπτυξη ενός οδικού πανευρωπαϊκού δικτύου. Όσον αφορά στο σιδηροδροµικό δίκτυο αυτών των χωρών επικρατεί η ίδια κατάσταση µε το οδικό. Έτσι σε περίπτωση που υπάρχει µελλοντική στροφή προς το σιδηρόδροµο θα απαιτηθούν σοβαρές επενδύσεις από την ΕΕ. Το θέµα που τίθεται σε αυτού του είδους τις επενδύσεις είναι ότι γίνεται για λόγους οικονοµικής ενοποίησης και σταθερότητας. Η απόσβεση της επένδυσης δεν είναι άµεση. Το ερώτηµα είναι κατά πόσο είναι διατεθειµένα τα υπόλοιπα κράτη-µέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν τέτοιου είδους επενδύσεις, όπως έκαναν και παλιά µε άλλα κράτη-µέλη όπως ήταν η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία (Buckwalter, 2004). Όσον αφορά την απελευθέρωση του εµπορίου έχουν ξεκινήσει πρωτοβουλίες ήδη από το 1990 µετά την πτώση των σοσιαλιστικών συστηµάτων των Βαλκανικών χωρών. Οι πρώτες από αυτές τις κινήσεις αφορούν όχι µόνο στα Βαλκάνια αλλά γενικότερα της χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Οι πιο σηµαντικές από αυτές τις κινήσεις είναι οι παρακάτω συµφωνίες: Central European Initiative (CEI), Central European Free Trade Area (CEFTA), Black Sea Economic Cooperation (BSEC), Trade and Economic Cooperation Agreement (TECA). Ένα δεύτερο κύµα πρωτοβουλιών ξεκίνησε µετά από τον πόλεµο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και αφορούσε κυρίως στις Νότιες Ανατολικές Ευρωπαϊκές χώρες. Κάποιες από αυτές τις συµφωνίες ήταν οι παρακάτω: Conference of Good Neighborliness, Stability, Security and Cooperation in SEE (CSEE), Royaumont process, Regional Approach of the EU, South East European Cooperation Initiative (SECI), Autonomous Trade Preferences. Όλες οι προαναφερθείσες συµφωνίες συνετέλεσαν ως ένα βαθµό στην αύξηση του εµπορίου τόσο στις χώρες των Βαλκανίων όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην Ελλάδα (Chionis, Largiovas, 2002). Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Μετά την πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων και την απελευθέρωση της αγοράς στις Βαλκανικές χώρες υπήρξε επιτακτική η ανάγκη σύνδεσης της Κεντρικής Ευρώπης µε τα Βαλκάνια. Ήδη από το 1995 κατά τη σύναψη της συνθήκης του Μάαστριχ είχε καθοριστεί ένα διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών (Trans-European Transport Network TEN). Επειδή όµως αυτό το δίκτυο δεν κάλυπτε τη προαναφερθείσα σύνδεση µεταξύ όλων των Ευρωπαϊκών χωρών το 1997 στο Ελσίνκι στο 3o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Μεταφορών καθορίστηκαν δέκα άξονες µεταφοράς (Pan-European Corridors PAN) που περιλαµβάνουν περίπου χλµ. Σιδηροδροµικών γραµµών και χλµ. οδικών αξόνων (Lewis et al, 2002). Η Ελλάδα συµπεριλαµβάνεται σε τρεις από τους παραπάνω άξονες. Πιο συγκεκριµένα ο άξονας νούµερο 4 περιγράφεται ως εξής: Βερολίνο/Νυρεµβέργη- Πράγα-Βουδαπέστη-Σόφια-Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη και συνδέει την Κεντρική Ευρώπη µε την Τουρκία, την Ανατολική Ευρώπη και την Ασία. Ο άξονας 9 περιλαµβάνει: Ελσίνκι-Μόσχα-Κίεβο-Οδησός-Αλεξανδρούπολη και συνδέει την Βόρεια Ανατολική Ευρώπη µε τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία και το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης, ενώ ο 10 περιγράφεται ως εξής: Ζάλτσµπουργκ-Λουµπλιάνα- Ζάγκρεπ-Βουδαπέστη-Βελιγράδι-Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη και ο οποίος καθορίστηκε µε σκοπό να ενισχύσει την περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας συντελώντας κατ αυτό τον τρόπο στην µεταπολεµική αναδιοργάνωση της (CEROVSKI, 2004).

5 Επιπρόσθετα µε την προοπτική της ενίσχυσης των συνδυασµένων µεταφορών, αποφασίστηκε στο 3o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Μεταφορών και η υλοποίηση προγραµµάτων κατασκευής αεροδροµίων, λιµανιών καθώς και υδάτινων εµπορικών οδών. Κατ αυτή την έννοια καθορίστηκαν τέσσερις πανευρωπαϊκές περιοχές µεταφορών (Pan-European Transport Areas PETrAs), από τις οποίες τρεις είναι ζωτικής σηµασίας για τα Βαλκάνια. Αυτές αφορούν σε περιοχές που περιβάλλονται από θάλασσα, όπου η σηµασία αυτών των περιοχών επισηµάνθηκε για πρώτη φορά σε αυτό το συνέδριο. Οι περιοχές αυτές είναι οι εξής: η λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας (Ρωσία, Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Ελλάδα), η λεκάνη της Μεσογείου (Μάλτα, Κύπρος, Συρία, Λίβανος, Ισραήλ, Τουρκία, Παλαιστίνη, Ιορδανία, Αίγυπτος, Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα) και η Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος (Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, πρώην Γιουγκοσλαβία, Αλβανία, Ελλάδα). Εκτός από τους πανευρωπαϊκούς άξονες που συνδέουν τις χώρες της Ευρώπης, υπάρχουν και οι Ευρώ-Ασιατικοί άξονες οι οποίοι ορίστηκαν στο 2 ο ιεθνές Ευρώ- Ασιατικό Συνέδριο Μεταφορών το 2000 και σκοπό έχουν τη σύνδεση της Ευρώπης µε την Ασία. Τρεις από αυτούς ξεκινούν από τα Βαλκάνια και οι οποίοι είναι οι εξής: ο άξονας TRACECA (TRACECA Corrridor), o Βόρειος άξονας (Southern Corridor) και ο άξονας V (Corridor V) ο οποίος δεν έχει ορισθεί τελικώς ακόµη. Ο άξονας TRACECA συνδέει τον πανευρωπαϊκό άξονα 4 και 9 µε την κεντρική Ασία, τοποθετώντας κατ αυτό τον τρόπο τα Βαλκάνια ανάµεσα στην Ανατολή και στη ύση, προσδίδοντας τους ένα κρίσιµο ρόλο ως κόµβο σε αυτόν το εκτεταµένο µεταφορικό δίκτυο και τονίζοντας παράλληλα τον γεωπολιτικό ρόλο των Βαλκανίων (Skayannis, Skyrgiannis, 2003). Ο Βόρειος άξονας συνδέει τον πανευρωπαϊκό άξονα 4 µε την Νότια Ασία µέσω Τουρκίας και Ιράν. Και ο άξονας V πρόκειται να συνδέσει τον πανευρωπαϊκό άξονα 4 µε την Κίνα µέσω Ιράν και Κεντρικής Ασίας. Η σύνδεση των πανευρωπαϊκών αξόνων 4 και 9 µε την Ασία υποδηλώνουν ότι η Ελλάδα αποτελεί το σταυροδρόµι τριών ηπείρων. Ειδικότερα η Θεσσαλονίκη µε το λιµάνι της αποτελεί το κατώφλι για την Ευρώπη (Ikonomopoulos, 2005). Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της ΕΕ για τα Βαλκάνια η Ελλάδα θεωρείται ως ένας από τους πιο σηµαντικούς εταίρους, ο οποίος µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην διαδικασία εισχώρησης των Βαλκανικών χωρών στην Ευρωπαϊκή αγορά. Κατ αυτήν την έννοια και σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους κύριους επενδυτές στα Βαλκάνια περίπου 3500 ελληνικές επιχειρήσεις και 400 υποκαταστήµατα τραπεζών-η οικονοµική συνεργασία καθώς και η εµπορική ενοποίηση µε την Ελλάδα θα συντελέσει στη δηµιουργία αµοιβαίων συµφερόντων (Ikonomopoulos, 2005), (Chionis, Largiovas, 2002). Πιο συγκεκριµένα η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα µεταβατικό στάδιο, όπου ενισχύονται οι επενδύσεις που προέρχονται από ιδιωτική πρωτοβουλία σε συνδυασµό µε την κρατική. Το νέο αυτό µοτίβο πλέον δίνει άλλη ώθηση στην οικονοµία καθιστώντας την πιο ανταγωνιστική και δίνοντας κατά αυτό τον τρόπο στην Ελλάδα τη δυνατότητα δηµιουργίας ενός έντονου επιχειρηµατικού χώρου στα Βαλκάνια Επίσης οι κατευθύνσεις που δίνονται στη Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και οι ίδιες οι δεσµεύσεις από την άλλη πλευρά της Ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για βελτίωση κάποιων παραµέτρων στη Ελληνική οικονοµία καθιστούν τις προαναφερθείσες αλλαγές ακόµη πιο αναγκαίες (Ikonomopoulos, 2005).

6 ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ/ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Η πλήρης ενσωµάτωση των Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή αγορά θα συντελέσει στην αύξηση του εµπορίου µεταξύ της Ελλάδας και των Βαλκανικών χωρών. Βάσει έρευνας των Chionis, Largiovas (2005) οι εισαγωγές/εξαγωγές αναµένεται να αυξηθούν κατά 40% σε σχέση µε τα σηµερινά δεδοµένα. Ήδη η Ελλάδα εξάγει προϊόντα σε εντατικό βαθµό στη Βουλγαρία και στη FYROM. Ακολουθούν η Αλβανία και η Τουρκία. Σε αυτό συµβάλλει και το γεγονός ότι είναι πολύ πιο εύκολο για την Ελλάδα να προωθήσει τα προϊόντα της στα Βαλκάνια από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη όπου ο ανταγωνισµός είναι ιδιαίτερα οξύς. Από την άλλη η Βουλγαρία, Τουρκία και Ρουµανία αποτελούν του κυριότερους προµηθευτές για την Ελλάδα. Βάσει έρευνας του 2002 (Chionis, Largiovas, 2005) προκύπτει ότι οι εισαγωγές από αυτές τις χώρες αγγίζουν το 81% των συνολικών εισαγωγών στην Ελλάδα. Στατιστικά στοιχεία του 2005 επιβεβαιώνουν αυτή την κατάσταση. Τα ίδια στοιχεία δεν ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου το µεγαλύτερο µέρος των εξαγωγών έχει ως προορισµό τη Τουρκία, Σλοβενία και Ρουµανία, όµως αντίστροφα αυτές οι χώρες αποτελούν και τους µεγαλύτερους προµηθευτές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα παραπάνω στοιχεία που αφορούν στην Ελλάδα εµφανίζονται στους πίνακες που ακολουθούν. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 GREECE IMPORTS from E.E. Countries & Growth Rates of Greek-Balkan trade ( in percentage) IMPORTS in mil. USD Country Romania Bulgaria Albania FYROM Slovenia Expecte d Change % , Croatia Bosnia- Herzegovina Servia- Montenegro Turkey Πηγή: National Statistic Service of Greece (NSSG), Data processed by Export Research Center (KEEM), 2005

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 GREECE EXPORTS from E.E. Countries & Growth Rates of Greek-Balkan trade ( in percentage) EXPORTS in mil. USD Country / /2005 Expected Change % Romania Bulgaria Albania FYROM Slovenia Croatia Bosnia- Herzegovina Servia- Montenegro Turkey Πηγή: National Statistic Service of Greece (NSSG), Data processed by Export Research Center (KEEM), 2005 Οι παραπάνω πίνακες απεικονίζουν την τάση που υπάρχει στις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ της Ελλάδας και των Βαλκανικών χωρών. Ειδικότερα διαφαίνεται µια έντονη τάση ανάπτυξης των συναλλαγών µεταξύ της Ελλάδας και κυρίως των γειτονικών χωρών όπως είναι η Τουρκία, Βουλγαρία, FYROM, και Αλβανία. Βάσει έρευνας από τον σύνδεσµο εξαγωγέων η τάση αυτή αναµένεται να αυξηθεί ακόµη περισσότερο στη επόµενη πενταετία. Στην ανάπτυξη του εµπορίου µεταξύ της Ελλάδας και των Βαλκανικών χωρών καθοριστικό ρόλο έπαιξε επίσης η γειτνίαση µε αυτές τις χώρες, ιστορικοί και πολιτισµικοί δεσµοί καθώς και η πολιτική που έχει υιοθετήσει η Ελλάδα για το εµπόριο και έχει άµεση σχέση µε τις συµφωνίες που έχουν υπογραφεί κατά καιρούς µε Βαλκανικές χώρες (Montanari, 2005). Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η τάση που υπάρχει στο εξωτερικό είναι πλέον η δηµιουργία εµπορευµατικών κέντρων τα λεγόµενα Distriparks. Είναι λοιπόν σηµαντικό για τη Θεσσαλονίκη να εξεταστεί κατά πόσο είναι εφικτό να δηµιουργηθεί κάτι ανάλογο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και ειδικά στο χώρο του λιµανιού.

8 Σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη logistics των λιµανιών παίζει η υποδοµή τους. Σε αυτή συγκαταλέγονται οι εγκαταστάσεις, η οργάνωση τους, οι υπηρεσίες που παρέχουν, το κόστος και η ποιότητα αυτών των υπηρεσιών. Επίσης σηµαντικό είναι να εξετάσει κανείς την ενδοχώρα που εξυπηρετείται από το εκάστοτε λιµάνι καθώς και την υπάρχουσα υποδοµή για συνδυασµένη µεταφορά. (Ψαραύτης, 2003). Η πόλη της Θεσσαλονίκης κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση, εφόσον από τη µια αποτελεί διέξοδο στη Μεσόγειο Θάλασσα µέσω του λιµανιού της για χώρες όπως η πρώην Γιουγκοσλαβία, η Ρουµανία και η Βουλγαρία. Από την άλλη διασχίζεται από την Εγνατία Οδό, που αποτελεί ένα οδικό άξονα ο οποίος συνδέει την Τουρκία µε την Ιταλία. Επίσης από τη Θεσσαλονίκη περνάνε δυο πανευρωπαϊκοί οδικοί άξονες, και πιο συγκεκριµένα ο τέταρτος και ο δέκατος άξονας. Τα παραπάνω πλεονεκτήµατα την καθιστούν ικανή να εξελιχθεί σε διαµετακοµιστικό κέντρο της Βαλκανικής. Σύµφωνα µε στοιχεία του γραφείου επιτελικού σχεδιασµού της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης, το 1989, το σύνολο των εµπορικών συναλλαγών των Βαλκανικών χωρών ήταν περίπου 82,3 δις δολάρια. Από αυτά µόνο τα 16,9 πέρασαν µέσα από την Ελλάδα, ενώ οι Ελληνο- βαλκανικές συναλλαγές ανέρχονται µόλις σε 1,6 δις δολ. Ωστόσο και για αρκετά ακόµη χρόνια οι βαλκανικές χώρες θα συνεχίσουν να παράγουν σηµαντικές ποσότητες προϊόντων χαµηλής προστιθέµενης αξίας. Η ανεύρεση αγορών γι' αυτά θα είναι πιο εύκολη µέσω ενός διεθνούς διαµετακοµιστικού κέντρου που θα βρίσκεται στην ευρύτερη περιφέρειά τους. Φυσική συνέπεια, η αύξηση του όγκου των διακινούµενων µέσω λιµανιού Θεσσαλονίκης βαλκανικών προϊόντων. Ήδη ο όγκος των προϊόντων της Βουλγαρίας και Ρουµανίας που διέρχεται από την Θεσσαλονίκη έχει αυξηθεί εντυπωσιακά, ενώ η κατάτµηση της Γιουγκοσλαβίας υποχρεώνει αρκετές από τις νεοϊδρυόµενες δηµοκρατίες να στραφούν προς την Θεσσαλονίκη καθώς χάνουν την πρόσβαση στα λιµάνια της Αδριατικής. Σύµφωνα µε στοιχεία του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. τα φορτία τα οποία διακινούνται µέσω του λιµανιού της Θεσσαλονίκης και όσον αφορά τα Βαλκάνια έχουν κυρίως προορισµό τη FYROM, τη Νότιο- υτική Βουλγαρία έως τη Σόφια, την Αλβανία σε µικρότερο βαθµό και το Κόσοβο το οποίο αποτελεί στρατιωτικό προορισµό, ενώ οι χώρες προέλευσης των φορτίων είναι κυρίως η Κίνα, η Άπω Ανατολή, το Γιβραλτάρ. Η διακίνηση στο λιµάνια της Θεσσαλονίκης ανέρχεται ετησίως σε TEUs όπου παρατηρείται µια αύξηση της τάξης του 9%. Τα φορτία που προορίζονται για τα Βαλκάνια µεταφέρονται µέσω οδικών αξόνων στους τελικούς προορισµούς. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη διαµετακόµιση εµπορευµατοκιβωτίων ανά χώρα για την περίοδο

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΒΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ FYROM ΣΕΡΒΙΑΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ Έτος Περίοδος Ιανουάριος-Σεπτέµβριος Ιανουάριος- Σεπτέµβριος ιαφορά % 20' 40' Χώρα Έµφορτα Κενά Έµφορτα Κενά Σύνολο Σύνολο Προέλευση 1, ,968 3, FYROM Προορισµός 3, , ,870 7, Σύνολο 5, , ,838 10, Προέλευση Σερβία Προορισµός ,743 2, Σύνολο 1, , ,537 2, Προέλευση , ,285 4, Βουλγαρία Προορισµός 3, , ,033 10, Σύνολο 4, , ,318 14, Προέλευση Αλβανία Προορισµός , ,314 2, Σύνολο , ,363 2, Παρόλο που το λιµάνι της Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα µεγαλύτερα και πιο σηµαντικά λιµάνια των Βαλκανίων, σήµερα παρέχει βασικές υπηρεσίες logistics όπως φορτοεκφόρτωση εµπορευµατοκιβωτίων, αποθήκευση και συσκευασία/αποσυσκευασία. Για να εξελιχθεί το λιµάνι σε σηµαντικό εµπορευµατικό κέντρο θα πρέπει να επεκτείνει τη κλίµακα των προσφερόµενων υπηρεσιών, προσφέροντας ειδικά υπηρεσίες προστιθεµένης αξίας (value-added services) (Ψαραύτης, 2003). Λιµάνια στο εξωτερικό τα οποία έχουν προχωρήσει σε αυτό το στάδιο έχουν εξελιχθεί σε σηµαντικά εµπορευµατικά κέντρα. Τυπικό παράδειγµα αποτελεί το λιµάνι του Ρότερνταµ, το οποίο έχει αναπτύξει τη συνδυασµένη µεταφορά, έχοντας δηµιουργήσει τα λεγόµενα Distripark, τα οποία αποτελούν σηµεία γειτνιάζοντα σε σταθµούς εµπορευµατοκιβωτιών (container terminals) και µε άµεση πρόσβαση σε οδικά, σιδηροδροµικά δίκτυα καθώς και εµπορικές υδάτινες οδούς, προσφέροντας υπηρεσίες προστιθεµένης αξίας (Frontline Solutions, 2002). Το λιµάνι της Θεσσαλονίκης θα µπορούσε να εξελιχθεί σε ένα σηµαντικό εµπορευµατικό κέντρο υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Σύµφωνα µε στοιχεία του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. υπάρχει µελέτη βιωσιµότητας δηµιουργίας εµπορευµατικού κέντρου. Κύριες προϋποθέσεις βάσει αυτής της µελέτης για την ανάπτυξη εµπορευµατικού κέντρου είναι ο χρόνος υλοποίησης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι προσφερόµενες υπηρεσίες, η ανάπτυξη ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο χώρο του λιµανιού, και η ανάπτυξη συνδυασµένων µεταφορών. Όσον αφορά την υλοποίηση αυτού του κέντρου έχει καθυστερήσει λόγω ελλείψεως θεσµικού πλαισίου που θα µπορούσε να το υποστηρίξει. Επίσης όσον αφορά την ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών

10 βασικός παράγοντας αποτελεί η αναδιοργάνωση του Ο.Σ.Ε. και η αντίστοιχη πρωτοβουλία για δηµιουργία εµπορευµατικού κέντρου. Σύµφωνα µε στοιχεία του γραφείου επιτελικού σχεδιασµού της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης η προοπτική της σηµαντικής αύξησης της κίνησης transit εµπορευµάτων και προώθησης containers στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Ευρώπης και της Μεσογείου, και το έντονο ενδιαφέρον που έχει ήδη εκδηλωθεί από ξένους οίκους και βιοµηχανίες για τη χρησιµοποίηση του λιµένα, προσφέρουν θετικές προοπτικές ανάπτυξης. Αυτή τη στιγµή λόγω µη κάλυψης των παραπάνω αναγκών οι ξένοι οίκοι εξυπηρετούνται από το λιµάνι του Πειραιά, το οποίο συµπεριλαµβάνεται στα τέσσερα µεγαλύτερα λιµάνια της Μεσογείου και στα πενήντα µεγαλύτερα του κόσµου. Επιπρόσθετα η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού είναι αναγκαία για την ανάπτυξη συνδυασµένων µεταφορών και την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως διαµετακοµιστικού κέντρου της Βαλκανικής. Εξίσου σηµαντική είναι η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός του αερολιµένα της Μίκρας, σηµαντικό συµπλήρωµα ενός διεθνούς οικονοµικού πόλου. Το αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης, αν και χρησιµοποιείται από περισσότερους από 1,5 εκατ. επιβάτες ετησίως, και συνδέεται µε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις καθηµερινά, εξακολουθεί να έχει έλλειψη ικανοποιητικών υποδοµών, αεροδιαδρόµων για wide-body jets, χώρων στάθµευσης και παραµονής αεροσκαφών, κλπ. Η επέκταση και εκσυγχρονισµός του αεροδροµίου είναι µία ουσιαστική συνιστώσα αναβάθµισης και διεθνοποίησης της Θεσσαλονίκης και πρέπει να συµπεριληφθεί στην κατηγορία των βασικών έργων µεταφορικής υποδοµής. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα έρευνα έγινε µε σκοπό να διερευνήσει τις προοπτικές ανάπτυξης ενός διαµετακοµιστικού κέντρου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Με αυτό το σκοπό εξέτασε την οικονοµική, πολιτική και κοινωνική κατάσταση που επικρατεί σήµερα στα Βαλκάνια και σε σχέση µε αυτά τα δεδοµένα το ρόλο της Ελλάδος γενικότερα και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης στην ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου. Τα στοιχεία που προκύπτουν υποδηλώνουν ότι απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές στα Βαλκάνια όσον αφορά στην υποδοµή τους και ειδικότερα στο µεταφορικό τους δίκτυο το οποίο αποτελεί σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της εµπορικής τους συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα οι συµφωνίες που έχουν υπογραφεί κατά καιρούς από την Ε.Ε. µε τις Βαλκανικές χώρες δεν καλύπτουν στο σύνολο τις Βαλκανικές χώρες. Παρόλα αυτά η εµπορική συνεργασία της Ελλάδας µε τα Βαλκάνια πραγµατοποιείται σε εντατικότερο βαθµό σε σχέση µε την υπόλοιπη Ε.Ε. και αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά στη επόµενη πενταετία, λόγω της βελτίωσης των οικονοµικών συνθηκών χωρών όπως η Αλβανία, χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας και ενόψει της εισχώρησης στην Ευρωζώνη της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας. Όσον αφορά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία διαµετακοµιστικού κέντρου µπορεί να παίξει το λιµάνι της Θεσσαλονίκης εφόσον βέβαια υπάρξουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις σε συνεργασία και µε ιδιωτική πρωτοβουλία. Επιπρόσθετα η στρατηγική γεωπολιτική θέση της Θεσσαλονίκης µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά προς αυτή τη κατεύθυνση. Περαιτέρω η παρούσα έρευνα µπορεί να αποτελέσει έναυσµα για την συνέχιση της έρευνας, ανακαλύπτοντας σηµεία που χρήζουν βελτίωσης και προωθώντας νέες προτάσεις επί του θέµατος.

11 ΠΗΓΕΣ Abramowitz, M. and Hurlburt, H.,(2002), Can the EU Hack the Balkans?, Foreign Affairs, vol. 81, no 5, pp2-7 Bolis, S., Maggi R., 2003, Logistics strategy and transport service choices: An adaptive stated preference experiment, Growth ad Change, Fall 2003, pp Brenton, P. and Manchin, M., (2003) Making EU Trade Agreements Work: The Role of Rules of Origin, World Econnomy, vol.26, no 5, pp Buckwalter, D.W., (2004), Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 96, no 1, pp31-47 Cerovski, V. (2004), Pan-European Transport Corridors passing through the Territory of Bulgaria, Business Consultative Council for South Eastern Europe, Bulgarian Chamber of Industry Chionis, D. and Liargovas, P. (2002), An Empirical Investigation of Greek-Balkan Bilateral Trade, Eastern European Economics, vol. 40, no 5, pp Economic Survey of Europe 2005, No1. Foreign trade and payments in the EU-10, South-East Europe and CIS, Economic Survey of Europe, 2005 No.1. Frontline Solutions, (2002) Port becomes more than just a dockyard, vol.3, no3, p.38, 2p. Ikonomopoulos, H. (2005), Greece looks to PPPs to shrink state control, International Financial Law Review, vol 24, no 8, pp Kuntscher, H.E. 2003, Trade and Transport Facilitation in South East Europe Program: Provision of Consulting Services in User Survey Design and Implementation, Vienna, Austria. Lesser, I.O, 2005, Greece new geopolitical Environment, World Trade Organization Lewis, I., Semeijn, J.J., and Vellenga, D.B., (2002), Issues and Initiatives Surrounding Rail Freight Transportation in Europe, Transportation Journal, Winter/Spring, pp23-31 Montanari, M. (2005) EU Trade with the Balkans, Eastern European Economics, vol.43 no 1 pp ) Skayannis, P. and Skyrgiannis, (2003), H., The Role of Transport in the Development of the Balkans, Eastern European Economics, vol.40 no 5 pp UNECE TEM master plan - Share of TEM countries in pan-european transport corridors, Helsinki Ψαραύτης, (2003), Logistics Λιµένων 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ LOGISTICS

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 1.1.1. Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου Διατροπικών Μεταφορών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου Διατροπικών Μεταφορών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Project LOSAMEDCHEM - How could the logistics and the safety of the transports of chemicals be improved in the Mediterranean area ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Συνδυασμού των Σιδηροδρομικών και Θαλάσσιων Μεταφορών στην Ελλάδα

Οι Προοπτικές Συνδυασμού των Σιδηροδρομικών και Θαλάσσιων Μεταφορών στην Ελλάδα Οι Προοπτικές Συνδυασμού των Σιδηροδρομικών και Θαλάσσιων Μεταφορών στην Ελλάδα ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΟΛΥΖΟΣ Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΣΠΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός Α.Ε. Παρατηρητήριο: Μεταφορικές υποδοµές στα Βαλκάνια και ίκτυο-πυρήνας, Σεπτ. 2005

Εγνατία Οδός Α.Ε. Παρατηρητήριο: Μεταφορικές υποδοµές στα Βαλκάνια και ίκτυο-πυρήνας, Σεπτ. 2005 Την παρούσα έκθεση σύνταξε και επιµελήθηκε ο επιστηµονικός συνεργάτης του Παρατηρητηρίου, Μανόλης Τρανός, Μηχανικός Χωροταξίας-Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα περιεχόµενα και οι τυχόν απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Σταύρος Στ. Κολιός Στέφανος-Κων/ νος Δ. Πέτσιος Χρυσόστομος Δ. Στύλιος 1 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

SWOT Ανάλυσης. Αποτελέσματα της. Δυνατά, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές στη διακίνηση χημικών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης

SWOT Ανάλυσης. Αποτελέσματα της. Δυνατά, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές στη διακίνηση χημικών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης Αποτελέσματα της SWOT Ανάλυσης Δυνατά, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές στη διακίνηση χημικών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ ΣΒΒΕ ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΕΕL ILME EU UNECE SOLE EUROPE ΟΣΕ ΟΛΘ ΠΕΕ ΟΦΑΕ ΣΕΜΒΕ ΣΥΝ Ε &L ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ Ηµερίδα «Logistics 2004 ίκτυα Μεταφορών και ιανοµών µεταξύ ΕΕ και Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οι σχέσεις της ΕΕ µε το Ισραήλ: παρελθόν, παρόν και προοπτικές για το µέλλον Επιβλέπων: Π. Λιαργκόβας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΣΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΦΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΣΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ( ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ), ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ) ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-Π.Γ.Δ.Μ>>

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-Π.Γ.Δ.Μ>> ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τ Υ Ν Η Σ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2008

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τ Υ Ν Η Σ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τ Υ Ν Η Σ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2008 6 RUE ST.FULGENCE, NOTRE DAME, 1082 TUNIS, TUNISIA TEL.: 00 216 71 (846 632), (288 411) FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1. Γενικά... 1 2. Στόχοι µελέτης... 4 3. Μεθοδολογία προσέγγισης... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ...9 2.1 Το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2005 Καβάλα, 25-27 Νοεµβρίου 2005 4 η Θεµατική Συνεδρία Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές 1. Εισαγωγή ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ο Ευρωπαϊκός σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Τ.Ε.Ι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΚΟΔΙΑ ΧΡΥΣΗ (5215) Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή διεύρυνση, ευκαιρίες και απειλές για τους ελληνικούς τουριστικούς προορισµούς και τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις

Ευρωπαϊκή διεύρυνση, ευκαιρίες και απειλές για τους ελληνικούς τουριστικούς προορισµούς και τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις Ευρωπαϊκή διεύρυνση, ευκαιρίες και απειλές για τους ελληνικούς τουριστικούς προορισµούς και τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις Καθηγητής Πάρις Τσάρτας 1 ρ. Θεόδωρος Σταυρινούδης 2 Περίληψη Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εμπορίου και πολιτισμός

Ανάπτυξη εμπορίου και πολιτισμός ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΦΥΛΛΟ 19 ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανάπτυξη εμπορίου και πολιτισμός σελ. 2,3, 4,5, 8,9,15 Κέρδη 2 εκατ. ευρώ Εντυπωσιακή αύξηση της το μήνα για την ΟΛΘ ΑΕ κίνησης στην κρουαζιέρα

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα: Οι Επιπτώσεις της Κρίσης και ο Ρόλος των Θεσμών

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα: Οι Επιπτώσεις της Κρίσης και ο Ρόλος των Θεσμών ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Νο 5 Ιούνιος 2013 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα: Οι Επιπτώσεις της Κρίσης και ο Ρόλος των Θεσμών Κωνσταντίνα Κοτταρίδη Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή...2 1. Ελληνική Ταχυδροµική Αγορά...4. 2. ιεθνής Ταχυδροµική Αγορά...11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή...2 1. Ελληνική Ταχυδροµική Αγορά...4. 2. ιεθνής Ταχυδροµική Αγορά...11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή...2 1. Ελληνική Ταχυδροµική Αγορά...4 1.1. Σύνοψη βασικών διαπιστώσεων...4 1.2. Αγορά Καθολικής Υπηρεσίας...7 1.3. Αγορά Ταχυµεταφορών...8 2. ιεθνής Ταχυδροµική Αγορά...11

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ: ΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΕΤΑ Άρτα 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Σκοπός Εργασίας

Εισαγωγή Σκοπός Εργασίας ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Μ.: 38 / 96 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Εισαγωγή Σκοπός Εργασίας 1 Εισαγωγή Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσης εργασίας, είναι η προσέγγιση στη ναυτιλία για λόγους,

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-283-1

ISBN 978-960-456-283-1 ISBN 978-96-456-283-1 Copyright 211, Eκδόσεις ZHTH, Ι. Α. Σεϊμένης, Κ. Ν. Σεΐτης Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα