Υπεύθυνη Εργασίας: Πρίντζιου Ευαγγελία (Α.Ε.Μ.: 163) Επιβλέπων Καθηγητής: Σταμέλος Ιωάννης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπεύθυνη Εργασίας: Πρίντζιου Ευαγγελία (Α.Ε.Μ.: 163) Επιβλέπων Καθηγητής: Σταμέλος Ιωάννης"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Υπεύθυνη Εργασίας: Πρίντζιου Ευαγγελία (Α.Ε.Μ.: 163) Επιβλέπων Καθηγητής: Σταμέλος Ιωάννης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι μεταβολές της κοινωνίας τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτύξει ταχύτατους ρυθμούς συμπαρασύροντας μαζί τους και το περιβάλλον των επιχειρήσεων άλλα και τα άτομα που εργάζονται σε αυτές. Οι νέοι αυτοί ρυθμοί δημιουργούν απροσδόκητες δυσκολίες και προβλήματα και περιορίζουν συχνά την απόδοση των εργαζομένων και των ίδιων των έργων λογισμικού, που πολύ συχνά δεν εκπληρώνουν τις απαιτήσεις που πρέπει. Για να εξισορροπήσουν αυτή την κατάσταση ερευνητές και συγγραφείς ανέπτυξαν τα πρότυπα και τα αντιπρότυπα διοίκησης έργων λογισμικού. Η παρούσα μελέτη και εργασία με τίτλο Μοντελοποίηση Αντιπροτύπων Διοίκησης Έργων Λογισμικού με Χρήση Οντολογιών OWL έχει ως στόχο να παρουσιάσει τη χρήση, τη σημαντικότητα και την αξία των αντιπροτύπων διοίκησης έργων λογισμικού, να αναπτύξει κάποια από αυτά και να τα μοντελοποιήσει με μια οντολογία ώστε να διευκολύνει το έργο των επιχειρήσεων της σύγχρονης πραγματικότητας. Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελεί διπλωματική εργασία υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Ι. Σταμέλου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέπον καθηγητή μου για την ανάθεση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, καθώς και τον κ. Δ. Σέττα για την άψογη συνεργασία, καθώς και για την παροχή πολύτιμων συμβουλών και υποδείξεων κατά τη διάρκεια της εκπόνησής της. 0

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το Ερευνητικό Πρόβλημα Σκοπός και Στόχοι της Μελέτης Ερωτήματα Της Μελέτης Πρωτοτυπία της Έρευνας και Παραγόμενα Οφέλη Διάρθρωση της Μελέτης ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ο κόσμος της διοίκησης έργων λογισμικού Πρότυπα Αντιπρότυπα Διαφορές Ανάμεσα Στα Πρότυπα Και Στα Αντιπρότυπα Κατηγοριοποίηση Αντιπροτύπων Templates Φόρμες Αντιπροτύπων Περιγραφή Αντιπροτύπων Μοντελοποίηση Οντολογίες Τι Είναι Οντολογία Θετικά Από Οντολογίες Προηγούμενες Προσπάθειες Περιγραφή της OWL Τα Είδη της OWL ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

4 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

5 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1 Το Ερευνητικό Πρόβλημα Η έκρηξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και συγχρόνως των προβλημάτων που αυτές ολοένα και περισσότερο αντιμετωπίζουν στη διοίκηση τους, καθιστά επιτακτική την εύρεση τρόπων αντιμετώπισής τους. Αυτοί οι τρόποι τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να συλλέγονται και αποτέλεσαν τα πρότυπα και τα αντιπρότυπα διοίκησης έργων λογισμικού. Στην παρούσα εργασία θα αναλυθούν τα αντιπρότυπα διοίκησης έργων λογισμικού. Θα παρουσιαστούν κάποια από αυτά, θα αναλυθεί εκτενώς η έννοια τους και οι οντολογίες με τις οποίες θα μοντελοποιηθούν και θα καταδειχτεί έτσι η σημαντικότητά τους. Τέλος, με βάση τις αναλύσεις αυτές θα παρουσιαστεί η ανάπτυξη μιας οντολογίας OWL που θα μοντελοποιεί αυτά τα αντιπρότυπα. 1.2 Σκοπός και Στόχοι της Μελέτης Η μελέτη αυτή έχει ως σκοπό την κατανόηση της έννοιας των αντιπροτύπων και των οντολογιών και την εξακρίβωση του τρόπου δημιουργίας μιας οντολογίας OWL. Ειδικότερα έχει ως σκοπό να παρουσιάσει την έννοια των προτύπων από όπου προήλθαν τα αντιπρότυπα, την έννοια των αντιπροτύπων, τις διαφορές των αντιπροτύπων από τα πρότυπα, τους τρόπους με τους οποίους διάφοροι ερευνητές και συγγραφείς περιγράφουν τα αντιπρότυπα, την έννοια των οντολογιών και της αξίας τους. Τέλος, έχει ως σκοπό τη μοντελοποίηση των αντιπροτύπων διοίκησης έργων λογισμικού με οντολογίες OWL και την περιγραφή αυτής της μοντελοποίησης. Οι ειδικοί στόχοι της μελέτης είναι: Τα άτομα που θα διαβάσουν τη μελέτη να κατανοήσουν την έννοια των αντιπροτύπων και των οντολογιών και να συνειδητοποιήσουν την σημαντικότητά τους. Οι ερευνητές και οι συγγραφείς που θα διαβάσουν τη μελέτη να βοηθηθούν στο έργο τους και να αποκτήσουν τη δυνατότητα πιθανής επέκτασης της οντολογίας στο μέλλον. 3

6 Οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να χρησιμοποιήσουν την οντολογία και να επιλύσουν τα προβλήματά τους. 1.3 Ερωτήματα Της Μελέτης Τι ακριβώς είναι τα αντιπρότυπα και ποια η χρησιμότητά τους; Πώς γίνεται η περιγραφή των αντιπροτύπων; Τι είναι οι οντολογίες και με ποιον τρόπο γίνεται η μοντελοποίησή τους; Με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει η μοντελοποίηση των αντιπροτύπων διοίκησης έργων λογισμικού με τη χρήση οντολογιών με το εργαλείο Protégé; 1.4 Πρωτοτυπία της Έρευνας και Παραγόμενα Οφέλη Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως βασικό σκοπό να αποτελέσει μια πηγή παρουσίασης των αντιπροτύπων και των οντολογιών. Ενδιαφέρει όχι μόνο να αναλυθούν τα παραπάνω αλλά να γίνει και πρακτικά η μοντελοποίηση των αντιπροτύπων. Στο σημείο αυτό έγκειται και η πρωτοτυπία της έρευνας γιατί δεν περιορίζεται στην βιβλιογραφική περιγραφή αυτών αλλά επιπλέον προχωράει ένα βήμα δημιουργώντας την οντολογία. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους ένα σημαντικό εργαλείο για να αναγνωρίσουν και να καταπολεμήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και συγχρόνως δίνεται η δυνατότητα της μελλοντικής επεξεργασίας και επέκτασης της οντολογίας. 1.5 Διάρθρωση της Μελέτης Η εργασία ξεκινάει με τον πρόλογο, ακολουθεί η προβολή του πίνακα περιεχομένων, και στη συνέχεια το εισαγωγικό κεφάλαιο 1 που περιγράφει τους στόχους και τη δομή της μελέτης αυτής. Μετά από τις ενότητες αυτές, αρχίζει το κεφάλαιο 2 που αποτελεί τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Εδώ, παρουσιάζονται κάποια στοιχεία για το χώρο της διοίκησης έργων λογισμικού και τα πρότυπα. Επιπλέον, γίνεται η ανάλυση των αντιπροτύπων, των διαφορών τους από τα πρότυπα, μερικών templates για τα αντιπρότυπα αλλά και η περιγραφή κάποιων αντιπροτύπων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η έννοια των οντολογιών και των πλεονεκτημάτων τους. Στο τέλος του δεύτερου κεφαλαίου, αναφέρονται κάποιες προηγούμενες προσπάθειες για τη μοντελοποίηση των προτύπων και των αντιπροτύπων και περιγράφεται η γλώσσα OWL. Στο κεφάλαιο 3 περιγράφεται η μοντελοποίηση των αντιπροτύπων που 4

7 περιγράψαμε στο κεφάλαιο 2, για τους σκοπούς αυτής της εργασίας. Στο τέλος, στο κεφάλαιο 4 αναφέρονται τα συμπεράσματα που εξάχθηκαν από όλη την έρευνα που έγινε και στο κεφάλαιο 5 παρατίθεται η βιβλιογραφία. 5

8 2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2.1 Ο κόσμος της διοίκησης έργων λογισμικού Σε ένα ανταγωνιστικό και γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον επιχειρήσεων, η ικανότητα ενός οργανισμού να παρατάσσει αποδοτικά τις πηγές και τις δραστηριότητες της επιχείρησης με τους στρατηγικούς στόχους μπορεί να καταδεικνύει τη διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και στην απλή επιβίωση. Για την επίτευξη της στρατηγικής ευθυγράμμισης, οι οργανισμοί σταδιακά και όλο περισσότερο διαχειρίζονται τις δραστηριότητές τους ως έργα στην ουσία, γίνονται οργανισμοί βασισμένοι στα έργα σε μια προσπάθεια να παρακολουθήσουν την λειτουργία από πιο κοντά και να λάβουν καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις για τη συνολική εργασία τους. Με τον σχεδιασμό και τον εντοπισμό των έργων με διαύγεια και ακρίβεια, οι οργανισμοί μπορούν να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ευκινησία στις απαιτήσεις του γρήγορα εναλλασσόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος [1]. Ένας από τους στόχους της διοίκησης έργων λογισμικού είναι να συλλάβει τη γνώση που έχει αναπτυχθεί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τα έργα, καθώς, αφού τελειώσει το έργο, συνήθως διατηρείται στα μυαλά των ατόμων των ομάδων του έργου ή κρύβεται στα παραδοτέα του έργου. Συγχρόνως, ειδικά στα έργα όπου υπάρχουν πολλοί συνέταιροι, κάποιος έχει να κάνει με διαφορετικά υπόβαθρα και κουλτούρες, ασύμβατες διαδικασίες και διαμοιρασμένη γνώση, που πρέπει να συνδυαστεί με την ανάγκη να προστατευτούν οι διαδικασίες κάθε οργανισμού και τη γνώση του έργου [1]. Υπολογίζεται ότι περίπου πέντε στα έξι έργα λογισμικού δεν εκπληρώνουν τις απαιτήσεις που πρέπει. Διαφορετικά έργα αποτυγχάνουν εξαιτίας ποικίλων αιτιών, αλλά πολλά από τα προβλήματα που εμφανίζονται απροσδόκητα μοιάζουν πάρα πολύ. Αν και προγράμματα και έργα λογισμικού αναπτύσσονται εδώ και πολλές δεκαετίες, σήμερα τα έργα λογισμικού υποφέρουν ακόμα από τις συνέπειες των ίδιων δυσκολιών που εμφανίζονται ξανά και ξανά [2]. Αυτά τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα που εμφανίζονται στις επιχειρήσεις οδήγησαν σταδιακά στην ανάπτυξη των προτύπων και των αντιπροτύπων. 6

9 2.2 Πρότυπα Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε μια σύντομη περιγραφή των προτύπων, της χρήσης τους και των προσπαθειών μοντελοποίησης τους κυρίως στη διοίκηση έργων λογισμικού. Αυτή η παρουσίαση είναι σκόπιμη, ώστε να γίνει στη συνέχεια ευκολότερα κατανοητή η χρήση των αντιπροτύπων και η χρησιμότητά τους. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι λύνουν τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι η υποσυνείδητη εφαρμογή μιας προηγούμενης επιτυχημένης λύσης σε ένα παρόμοιο ή σχετικό πρόβλημα. Αυτή η προσέγγιση στη λύση του προβλήματος είναι ποικιλοτρόπως γνωστή ως αναλογική, αλληγορική ή αιτιολογική βασισμένη σε σενάρια και είναι μια γνωστή τεχνική γνώσης μηχανής που χρησιμοποιείται σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης [3]. Στη συνέχεια παραθέτουμε κάποιους ορισμούς που δίνουν ορισμένοι ερευνητές και συγγραφείς στην έννοια του προτύπου, ενώ εξηγούμε αυτή την έννοια. Σύμφωνα με τον Alexander [4] κ.λπ. «κάθε πρότυπο περιγράφει ένα πρόβλημα που εμφανίζεται ξανά και ξανά στο περιβάλλον μας και στη συνέχεια περιγράφει την καρδία της λύσης σε αυτό το πρόβλημα, με τέτοιο τρόπο ώστε κάποιος να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη λύση ξανά ένα εκατομμύριο φορές, χωρίς ποτέ να τη χρησιμοποιήσει με τον ίδιο τρόπο δύο φορές» [3]. Σύμφωνα με τον Larman [5] «το πρότυπο είναι ένα ονομαζόμενο ζευγάρι προβλήματος/λύσης που μπορεί να εφαρμοστεί σε νέα πλαίσια, με συμβουλές για το πώς πρέπει να εφαρμοστεί αυτό σε καινοφανείς καταστάσεις». Στην παρούσα έρευνα και με βάση τα παραπάνω καταλήγουμε ότι το πρότυπο είναι μια κοινή λύση σε ένα πρόβλημα που προκύπτει σε πολλά διαφορετικά πεδία. Παρέχει μια γενική λύση που μπορεί να εξειδικευτεί για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Τα πρότυπα συλλαμβάνουν ειδική γνώση για τις καλές πρακτικές στο σχεδιασμό λογισμικού σε μια μορφή που επιτρέπει στη γνώση να επαναχρησιμοποιείται και να εφαρμόζεται στο σχεδιασμό πολλών διαφορετικών τύπων λογισμικού. Τα πρότυπα καταδεικνύουν το πρόβλημα του επινοώ ξανά τον τροχό. Με το πέρασμα των χρόνων, οι προγραμματιστές, οι managers αλλά και αυτοί που εργάζονται σε μια επιχείρηση έχουν λύσει σημαντικά το ίδιο πρόβλημα, αν και σε διαφορετικούς τομείς, ξανά και ξανά. Μερικές από αυτές τις λύσεις έχουν αντέξει στο χρόνο, ενώ κάποιες άλλες όχι. Τα πρότυπα συλλαμβάνουν αυτές τις 7

10 αποδεδειγμένες λύσεις και τις αποθηκεύουν με έναν τρόπο που επιτρέπει στους προγραμματιστές, στους managers και σε όσους εργάζονται σε μια επιχείρηση να τις κοιτάξουν και να επαναχρησιμοποιήσουν τη λύση όπως περίπου οι μηχανικοί σε άλλους τομείς χρησιμοποιούν εγχειρίδια σχεδίασης [6]. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι η χρησιμοποίηση των προτύπων στην ανάπτυξη λογισμικού έχει τις ρίζες της στη δουλειά του Christopher Alexander, ενός αρχιτέκτονα. Ο Alexander ανέπτυξε μια γλώσσα προτύπων για το σχεδιασμό πόλεων και το σχεδιασμό των κτιρίων μέσα σε αυτές [4]. Μια γλώσσα προτύπων είναι μια συλλογή από πρότυπα που μπορούν να συνδυαστούν, ώστε να λύσουν μια σειρά από προβλήματα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής, όπως η αρχιτεκτονική ή η ανάπτυξη λογισμικού. Η δουλειά του Alexander κωδικοποίησε μεγάλο μέρος από ότι υπονοούνταν, μέχρι τότε, στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τα οποία απαιτούσαν χρόνια εμπειρίας από κάποιον για να τα μάθει και έδωσε τις βάσεις για την ανάπτυξη των προτύπων [6]. Τα πρότυπα λογισμικού αναπαριστούν τη γνώση για επιτυχημένες λύσεις σε επαναλαμβανόμενα προβλήματα με περιορισμούς που βασίζονται στα συμφραζόμενα [4], [7]. Η χρήση των προτύπων αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, όχι μόνο για να συλλάβουν και να διαδώσουν τις καλές πρακτικές αλλά και για να μετατρέψουν τα πρότυπα σε ένα διαμοιραζόμενο λεξιλόγιο για την έκφραση και τη διάδοση της τεχνικής γνώσης [8], [9]. Ωστόσο, οι πολύπλοκες διασυνδέσεις και ο αριθμός των συλλογών των προτύπων γίνονται σταδιακά ένα εμπόδιο για την ταυτοποίηση σχετικών προτύπων και συνδυασμών προτύπων για ένα πλαίσιο σχεδιασμού που δίνεται [10]. Γι αυτό και εφόσον τα πρότυπα ορίζουν κοινώς εφαρμοσμένες λύσεις σε γνωστά προβλήματα πρέπει να παρατηρούνται συνεχώς στην πράξη έτσι ώστε η λύση να μπορεί να θεωρηθεί ως έγκυρο πρότυπο[2]. Στο [7], ο Gamma κ.λπ. ορίζουν τέσσερα θεμελιώδη στοιχεία για τα πρότυπα. Τα αναφέρουμε στη συνέχεια για να τα συγκρίνουμε αργότερα με τα στοιχεία των αντιπροτύπων: Όνομα το όνομα του προτύπου ορίζει το πρότυπο σύμφωνα με έναν κατανοητό και ξεκάθαρο όρο. Το προσεγμένο όνομα επιτρέπει τους ανθρώπους να εφαρμόσουν κοινό λεξιλόγιο για την περιγραφή. 8

11 Πρόβλημα η περιγραφή και το πλαίσιο του προβλήματος για το οποίο το δοθέν πρότυπο παρέχει μια λύση. Λύση τα χαρακτηριστικά και η αφηρημένη περιγραφή της λύσης και των περιορισμών στους οποίους είναι έγκυρη. Συνέπειες τα (θετικά) αποτελέσματα και οι ισορροπίες που θα αποτελέσουν τις συνέπειες από την εφαρμογή του προτύπου. 2.3 Αντιπρότυπα Αν και είναι σίγουρα χρήσιμο να μελετήσουμε τους επιτυχείς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι λύνουν προβλήματα, το παλιό ρητό, που μαθαίνουμε από τα λάθη μας υποδεικνύει ότι η μελέτη των αποτυχιών μπορεί να είναι ακόμα πιο καρποφόρα. Αυτό είναι το σκεπτικό πίσω από αρνητικά πρότυπα, τα αντιπρότυπα. Ενώ τα πρότυπα περιγράφουν ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα και τη λύση του, τα αντιπρότυπα περιγράφουν λύσεις οι οποίες έχουν περισσότερες αρνητικές συνέπειες από θετικές. Ως αποτέλεσμα, περιγράφουν δυσλειτουργικές προσεγγίσεις στη λύση των προβλημάτων, ακολουθούμενες από τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν για να προσπεραστεί αυτή η δυσλειτουργία. Δηλαδή, τα αντιπρότυπα περιγράφουν καταστάσεις μέσα στις οποίες βρίσκει συχνά κάποιος τον εαυτό του, καταστάσεις που δεν είναι υγιείς για το άτομο ή για τον οργανισμό. Προφανώς, δεν επιδιώκει κάποιος να δημιουργήσει αυτές τις δυσλειτουργικές καταστάσεις. Προκύπτουν από αδιαφορία, κακία, έλλειψη γνώσης και άλλους λόγους. Το θέμα είναι όταν βρεθεί κάποιος σε αυτή την κατάσταση πώς βγαίνει από αυτή και πώς μένει έξω από αυτή [3]. Αυτή γενικά είναι η λογική πίσω από τα αντιπρότυπα. Η ιδέα των αντιπροτύπων εμφανίστηκε αμέσως μετά από τα αντιπρότυπα αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ποιος όρισε πρώτος τον όρο. Το 1996, ο Michael Akroyd παρουσίασε ένα άρθρο στο Object World West Conference που κατέθετε επιβλαβείς κατασκευές λογισμικού [11], και ο Andrew Koenig δημοσίευσε ένα μικρό άρθρο στο περιοδικό, Journal of Object-Oriented Programming χρησιμοποιώντας τον όρο το 1995 [12]. Ο LaPlante και ο Neill [3] στο βιβλίο τους κάνουν μνεία και στους δύο. Ωστόσο, εύσημα για την προώθηση του τίτλου πρέπει να δοθούν και στους συγγραφείς του βιβλίου για τα αντιπρότυπα από τον Brown κ.λπ. [13]. Αυτοί διεύρυναν το σκοπό των 9

12 αντιπροτύπων, ώστε να περιλαμβάνει και τη διοίκηση έργων λογισμικού, φτάνοντας στην τριπλή ταξινόμηση των αντιπροτύπων : αρχιτεκτονικά, σχεδιαστικά και διοικητικά. Ο LaPlante και ο Neill επέκτειναν επιπλέον τη χρήση των αντιπροτύπων ώστε να περιλαμβάνουν ευρύτερες διοικητικές και ηγετικές πλευρές και εισήγαγαν ένα άλλο είδος αντιπροτύπου, τα πολιτισμικά ή περιβαλλοντικά αντιπρότυπα. Αυτές είναι δυσλειτουργίες που δεν αποδίδονται σε ένα μόνο άτομο, κατάσταση ή πρακτική. Αντιθέτως οφείλονται σε μια σειρά από λύσεις ή περιβαλλοντικές αλλαγές που δημιουργούν μια τοξική ατμόσφαιρα μια αρνητικά κουλτούρα οργανισμού [3]. Έτσι, μετά την παρουσίαση της προέλευσης τους θα περιγράψουμε τί ακριβώς είναι τα αντιπρότυπα και ποια είναι η χρησιμότητά τους καθώς και τις ερμηνείες που δίνουν κάποιοι ερευνητές, ώστε να συνεχίσουμε έχοντας τις βάσεις της παρούσας έρευνας που κάνουμε και της αξίας της. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο οι επαγγελματίες που ασχολούνται με λογισμικά έχουν μπει στη διαδικασία να καταθέτουν και αντιπρότυπα. Τα αντιπρότυπα [4] είναι εννοιολογικά όμοια με τα πρότυπα στο ότι καταθέτουν επαναλαμβανόμενες λύσεις σε κοινά προβλήματα σχεδιασμού. Είναι γνωστά ως αντιπρότυπα διότι η χρήση τους (ή η κατάχρηση) προκαλεί αρνητικές συνέπειες. Τα αντιπρότυπα τεκμηριώνουν κοινά λάθη που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης λογισμικού και συγχρόνως τις λύσεις τους. Έτσι, τα αντιπρότυπα δίνουν οδηγίες σε κάποιον για το πώς να αποφύγει και πώς να διορθώσει ένα πρόβλημα όταν το συναντά [6]. Σύμφωνα με τον [13], ένα αντιπρότυπο είναι μια λογοτεχνική μορφή που περιγράφει μια κοινή λύση σε ένα πρόβλημα που γενικεύει αναμφισβήτητες αρνητικές συνέπειες. Τα αντιπρότυπα ορίζουν ένα κοινά και επίσημα ορισμένο εργαλείο για την κατηγοριοποίηση, την ταυτοποίηση και την ανακούφιση των τυπικών προβλημάτων στην ανάπτυξη λογισμικού [2]. Τα αντιπρότυπα σύμφωνα με τον Smith [6] καταδεικνύουν την αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό του λογισμικού καθώς και την ίδια τη διαδικασία της ανάπτυξης του λογισμικού. Η εμπειρία του, όπως αναφέρει, δείχνει ότι οι προγραμματιστές θεωρούν χρήσιμα τα αντιπρότυπα επειδή καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση μιας άσχημης κατάστασης και παρέχουν έναν τρόπο επανόρθωσης του προβλήματος. Αυτό είναι αληθές για την απόδοση καθώς η καλή απόδοση προκύπτει από την απουσία των προβλημάτων. Έτσι, με την παρουσίαση των προβλημάτων της απόδοσης και των αιτιών τους, τα αντιπρότυπα βοηθούν τους προγραμματιστές να 10

13 χτίσουν τη διαίσθηση της απόδοσης. Τα πρότυπα, τα οποία δεν περιέχουν προβλήματα απόδοσης, μπορεί να είναι λιγότερο χρήσιμα για το χτίσιμο της διαίσθησης της απόδοσης, κυρίως αν τα χαρακτηριστικά της απόδοσης δεν αναφέρονται. Τώρα, θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στα αντιπρότυπα διοίκησης έργων λογισμικού που προτείνουν κοινές λύσεις που προκύπτουν σε προβλήματα που αφορούν τη δυσλειτουργικά συμπεριφορά των managers ή τις διεισδυτικές πρακτικές management που αναστέλλουν την επιτυχία των έργων λογισμικού [3], [13]. Αυτοί οι μηχανισμοί μπορούν να χειριστούν όλες τις όψεις ενός έργου λογισμικού πιο αποδοτικά με το να φέρνουν γνώση για τα αίτια, τα συμπτώματα, τις συνέπειες και με το να παρέχουν επιτυχείς επαναλαμβανόμενες λύσεις [14]. Τα αντιπρότυπα είναι αναδιαμορφωμένες (αναδομημένες ή ξαναοργανωμένες) λύσεις για να ξεπεραστούν οι αρνητικές συνέπειές τους. Η αναδιαμόρφωση είναι μια μεταμόρφωση που διατηρεί την ορθότητα, η οποία βελτιώνει την ποιότητα του λογισμικού. Ομοίως, στη διοίκηση έργων λογισμικού, η αναδιαμόρφωση βελτιώνει τη συμπεριφορά των managers και του προσωπικού καθώς και κάποιας πιθανής επιβλαβούς κατάστασης σε μια εταιρία. Για παράδειγμα, στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού, ένα σύνολο από κλάσεις είναι πιθανό να αναδιαμορφωθεί για να βελτιώσει την επαναχρησιμοποίηση τους με το να μετακινηθούν κάποιες ιδιότητες σε μια υπερκλάση. Η μεταμόρφωση δεν αλλάζει τη σημασιολογία της εφαρμογής αλλά μπορεί να βελτιώσει τη συνολική επαναχρησιμοποίηση. Η αναδιαμόρφωση είναι πιθανό να χρησιμοποιείται για να επαυξήσει πολλές διαφορετικές ιδιότητες ποιότητας του λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων: της επαναχρησιμοποίησης, της διατήρησης και φυσικά της απόδοσης [15]. Έτσι και στη διοίκηση έργων λογισμικού τα αντιπρότυπα μπορούν να βελτιώσουν, να αναδιαμορφώσουν και να βοηθήσουν στην επαναχρησιμοποίηση της συμπεριφοράς των managers, του προσωπικού και διαφόρων πρακτικών και καταστάσεων Διαφορές Ανάμεσα Στα Πρότυπα Και Στα Αντιπρότυπα Θα αναφερθούμε στο παρόν κεφάλαιο στη σχέση των αντιπροτύπων με τα πρότυπα, τις διαφορές και τα κοινά στοιχεία που έχουν. Αν και δίνουν έμφαση σε διαφορετικά 11

14 πράγματα, τόσο τα πρότυπα όσο και τα αντιπρότυπα καταδεικνύουν κοινά προβλήματα και τις λύσεις τους. Οι διαφορές των προτύπων με τα αντιπρότυπα έγκεινται στο περιεχόμενο: ένα αντιπρότυπο είναι ένα πρότυπο με ακατάλληλο περιεχόμενο και είναι χρήσιμο κυρίως στην περίπτωση της αναπαράστασης της γνώσης και του management της γνώσης, γιατί συλλαμβάνει την εμπειρία και παρέχει πληροφορίες για κοινές λύσεις σε προβλήματα που γενικεύουν αρνητικές συνέπειες. Ένα αντιπρότυπο είναι μια νέα μορφή προτύπου που έχει δύο λύσεις. Η πρώτη είναι μια λύση με αρνητικές συνέπειες και η άλλη είναι μια αναδιαμορφωμένη λύση, που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ένα αντιπρότυπο γίνεται μια υγιής λύση. Αυτές οι βασικές διαφορές ανάμεσα στα πρότυπα και στα αντιπρότυπα, εμποδίζουν τη χρήση της οντολογίας του προτύπου λογισμικού για να αναπαρασταθούν τα αντιπρότυπα [16], [17]. Οι δραστηριότητες στην έρευνα για τα αντιπρότυπα εστιάζονται κυρίως στην ανακάλυψη νέων αντιπροτύπων [14]. Σύμφωνα με την Kärpijoki [2] η θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στα πρότυπα και στα αντιπρότυπα είναι ότι ενώ τα πρότυπα παρέχουν λύσεις σε κοινώς εμφανιζόμενα προβλήματα, η διαδικασία του ορισμού και της χρησιμοποίησης των αντιπροτύπων ξεκινούν από την ίδια τη λύση. Η λύση που αρχικά μπορεί να ήταν έγκυρη, είναι τώρα ένα βάρος ή εμπόδιο για την ανάπτυξη. Επιπλέον, το πλαίσιο και οι συνθήκες στο οποίο εφαρμόστηκε έχουν αλλάξει και έτσι η αρχική λύση δεν αποτελεί πλέον καν λύση Κατηγοριοποίηση Αντιπροτύπων Οι διάφοροι ερευνητές και συγγραφείς που ασχολούνται με τα αντιπρότυπα τα έχουν χωρίσει σε διάφορες και διαφορετικές κατηγορίες. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε και θα περιγράψουμε αυτές τι κατηγορίες, δίνοντας έμφαση στα management αντιπρότυπα που αφορούν και την έρευνά μας. Ο Brown κ.λπ. [13] χώρισαν τα αντιπρότυπα στο βιβλίο τους σε: development (ανάπτυξης λογισμικού) αντιπρότυπα, architectural (σχεδίασης) αντιπρότυπα και management (διοίκησης) αντιπρότυπα. Τα αντιπρότυπα ανάπτυξης λογισμικού περιγράφουν καταστάσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο προγραμματιστής όταν λύνει προβλήματα προγραμματισμού. Τα αντιπρότυπα σχεδίασης εστιάζουν σε κοινά προβλήματα στη δομή των συστημάτων, τις συνέπειές τους και τις λύσεις. Τα 12

15 αντιπρότυπα διοίκησης περιγράφουν κοινά προβλήματα και λύσεις που οφείλονται στον οργανισμό λογισμικού. Τα management αντιπρότυπα επηρεάζουν τους ανθρώπους σε όλους τους ρόλους και οι λύσεις τους επηρεάζουν άμεσα την τεχνική επιτυχία του έργου. Στο βιβλίο τους ο LaPlante και ο Neill [3] κατηγοριοποιούν τα αντιπρότυπα σε environmental ή cultural (περιβαλλοντικά ή πολιτιστικά) αντιπρότυπα και management (διοίκησης) αντιπρότυπα. Τα πολιτιστικά ή περιβαλλοντικά αντιπρότυπα είναι αυτά που δεν οφείλονται σε ένα μεμονωμένο άτομο, περιστατικό ή πρακτική. Αντιθέτως, αυτά είναι αντιπρότυπα που οφείλονται σε φτωχές στρατηγικές ή αλλαγές του περιβάλλοντος που δημιουργούν μια τοξική ατμόσφαιρα, μια αρνητική κουλτούρα στον οργανισμό. Τα αντιπρότυπα διοίκησης είναι το αποτέλεσμα κακών manager, ομάδων management ή εκτελεστών. Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να είναι απλά η ανοχή ή η ενίσχυση μιας αδύναμης συμπεριφοράς κάποιου άλλου μέλους της ομάδας. Σε άλλες περιπτώσεις είναι ένας άκριτος, ανίκανος ή ακόμα και κακός επιβλέπων. Τα αντιπρότυπα διοίκησης αναπαριστούν πρότυπα συμπεριφοράς που χαρακτηρίζουν το στυλ του manager Templates Φόρμες Αντιπροτύπων Η χρήση των φορμών είναι που κάνει τη σχεδίαση των προτύπων και αντιπροτύπων να διαφέρει από άλλες μορφές τεχνικών συζητήσεων. Η φόρμα εξασφαλίζει ότι σημαντικές ερωτήσεις απαντώνται για κάθε αντιπρότυπο σε μια γλώσσα προτύπων, σε ένα κατάλογο ή σύστημα. Χωρίς μια φόρμα, ένα αντιπρότυπο, όπως και ένα πρότυπο, είναι απλά η αδόμητη πρόταση κάποιου ή η δυνατότητα να λέει ότι κάτι είναι αντιπρότυπο επειδή αυτός είναι αυθεντία και έτσι πιστεύει. Είναι δύσκολο να αποφασιστεί αν κάτι είναι αντιπρότυπο ή όχι, χωρίς μια δομή, μια φόρμα. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει αναγνωρίσιμη μορφή ή διαχώριση ανάμεσα στη συνηθισμένη τεχνική συζήτηση και τη γλώσσα των αντιπροτύπων [13]. Έτσι, με βάση τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι τα αντιπρότυπα θα πρέπει να βασίζονται σε μια φόρμα. Θα παραθέσουμε στη συνέχεια κάποιες από τις φόρμες που χρησιμοποιούνται και θα επιλέξουμε αυτή που θα χρησιμοποιήσουμε εδώ. Σύμφωνα με τους Smith και Williams [6], κάθε αντιπρότυπο ορίζεται στους ακόλουθους τομείς όπως φαίνεται παρακάτω: Όνομα: ο τίτλος του τμήματος 13

16 Πρόβλημα: ποια είναι η επαναλαμβανόμενη κατάσταση που προκαλεί αρνητικές συνέπειες; Λύση: πώς αποφεύγουμε, ελαχιστοποιούμε ή αναδιαμορφώνουμε το αντιπρότυπο; Σύμφωνα με την Kärpijoki [2], τα αντιπρότυπα σε αντίθεση με τα πρότυπα αποτελούνται από δύο λύσεις, το σημείο εκκίνησης της διαδικασίας ορισμού του αντιπροτύπου είναι η υπάρχουσα προβληματική λύση. Αυτή η λύση του αντιπροτύπου γενικεύει αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη του λογισμικού και του management. Η δεύτερη λύση - η αναδιαμορφωμένη λύση - είναι ο στόχος της διαδικασίας αντιπροτύπων και παρέχει μέσα για το έργο ώστε να κατευθυνθεί προς την επιτυχία. Τα χαρακτηριστικά των αντιπροτύπων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν όπως ακολούθως: Όνομα το όνομα του αντιπροτύπου ορίζει τη λύση του αντιπροτύπου με έναν συμπαγή και πληροφοριακό τρόπο. Λύση του Αντιπροτύπου τα συμπτώματα, οι συνέπειες και η αφηρημένη περιγραφή της προβληματικής λύσης. Αναδιαμορφωμένη λύση η περιγραφή των απροσδόκητων θετικών συνεπειών μετά την αναδιαμόρφωση όταν έχει εφαρμοστεί η λύση. Ο Brown στο βιβλίο του [13] παραθέτει τις βασικές φόρμες των αντιπροτύπων που παρουσιάζονται στη συνέχεια. Pseudo AntiPattern Template (Φόρμα Ψευδο Αντιπροτύπου) Αυτή είναι μια μορφή εκφυλισμένης φόρμας στην οποία ο συγγραφέας περιγράφει μια κακή λύση με δυσφημιστικούς όρους. Κάποια από τα πιο πρόσφατα αντιπρότυπα που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο είχαν αυτή τη μορφή. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρήσιμη μορφή, καθώς είναι υποκειμενικό και αρκετά μονόπλευρο με μειωτικό τρόπο. Name (Όνομα): Πώς ονομάζεται το αντιπρότυπο; Problem (Πρόβλημα): Ποια είναι τα εκφυλισμένα χαρακτηριστικά του; Mini AntiPattern 14

17 Μια φόρμα αντιπροτύπου διαφέρει από ατή ενός προτύπου στο ότι παρέχει δύο λύσεις. Η πρώτη λύση ονομάζεται πρόβλημα και η δεύτερη λύση ονομάζεται αναδιαμορφωμένη λύση. Αυτή η μικρή μορφή μπορεί να επεκταθεί με άλλα χαρακτηριστικά από άλλες φόρμες με ανάλογο τρόπο. Name (Όνομα): Πώς θα πρέπει να ονομάζεται το αντιπρότυπο από τους επαγγελματίες; Problem (Πρόβλημα Αντιπροτύπου): Ποια είναι η επαναλαμβανόμενη λύση που δημιουργεί αρνητικές συνέπειες; Refactored Solution (Αναδιαμορφωμένη λύση): Πώς αποφεύγει κάποιος, ελαχιστοποιεί ή αναδιαμορφώνει το πρόβλημα του αντιπροτύπου; Ένα μίνι - αντιπρότυπο μπορεί να περιέχει ένα καρτούν ή ένα ανέκδοτο σε μια πλάγια σημείωση, μαζί με συζήτηση για το πώς το αντιπρότυπο λύνεται. Full AntiPattern Template (Πλήρης φόρμα αντιπροτύπου) Η ακόλουθη φόρμα αντιπροτύπου χρησιμοποιείται στο βιβλίο του Brown [13] και περιλαμβάνει έναν αριθμό από απαραίτητα και μη χαρακτηριστικά. Τα κύρια είναι: η General Form (Γενική Μορφή) του αντιπροτύπου και η refactored (αναδιαμορφωμένη) λύση. Παρέχουν το ζευγάρι λύσης/ λύσης που περιλαμβάνει το αντιπρότυπο. AntiPattern Name (Όνομα). Το όνομα του αντιπροτύπου είναι ένα ουσιαστικό. Είναι σκόπιμα δυσφημιστικό. Το όνομα χρησιμοποιείται για μελλοντική αναφορά στις αρχές που περιέχονται στο αντιπρότυπο. Είναι σημαντικό κάθε αντιπρότυπο να έχει ένα όνομα ώστε να το ταυτοποιεί μοναδικά. Τα ονόματα είναι σημαντικά καθώς αποτελούν τη βάση της ορολογίας ενός οργανισμού όταν τα μέλη του συζητούν. Also Known As (Επίσης Γνωστό Ως). Αυτό προσδιορίζει επιπρόσθετα δημοφιλή ή περιγραφικά ονόματα και φράσεις για το αντιπρότυπο. Most Frequent Scale (Πιο Συχνή Κλίμακα). Η κλίμακα αναγνωρίζεται από μια λέξη κλειδί από το μοντέλο της αναφοράς. Αυτή η ενότητα ταυτοποιεί πού ταιριάζει το αντιπρότυπο. Κάθε πρότυπο τοποθετείται λογικά όπου το αντιπρότυπο είναι περισσότερο εφαρμόσιμο. Μια δεύτερη σκέψη για την τοποθέτηση αφορά την κλίμακα της λύσης που έρχεται ως αποτέλεσμα. 15

18 Κάποιος μπορεί να διαλέξει από ιδίωμα, μικρο αρχιτεκτονική, σύστημα, εταιρία ή παγκόσμια βιομηχανία. Η κλίμακα επίσης δίνει ελευθερία στις διαστάσεις του προβλήματος. Μερικά πρότυπα ορίζουν χρήσιμες λύσεις σε διαφορετικές κλίμακες. Η μορφή λύσης περιγράφεται επίσης στη φόρμα του αντιπροτύπου. Refactored Solution Name (Όνομα Αναδιαμορφωμένης Λύσης). Αυτό ταυτοποιεί τη μορφή της αναδιαμορφωμένης λύσης. Refactored Solution Type (Τύπος Αναδιαμορφωμένης Λύσης). Αυτή η ενότητα περιέχει λέξεις κλειδιά από την παραπομπή. Root Causes (Αρχικές Αιτίες). Αυτή η ενότητα περιέχει λέξεις κλειδιά από την παραπομπή. Αυτές αποτελούν τις γενικές αιτίες για αυτό το αντιπρότυπο. Αυτές συνήθως είναι η βιασύνη, η απάθεια, η στενομυαλιά, η τεμπελιά, η φιλαργυρία, η άγνοια, η περηφάνια και η ευθύνη. Unbalanced Forces. Tο χαρακτηριστικό αυτό περιέχει λέξεις κλειδιά από την παραπομπή και αναγνωρίζει τους βασικούς παράγοντες που αγνοούνται, χρησιμοποιούνται λανθασμένα ή χρησιμοποιούνται πάρα πολύ σε αυτό το αντιπρότυπο. Anecdotal Evidence (Ανέκδοτα Στοιχεία). Αυτό είναι ένα μη απαραίτητο χαρακτηριστικό και περιέχει φράσεις που ακούγονται συχνά και κωμικό υλικό που σχετίζεται με το αντιπρότυπο. Background (Υπόβαθρο). Αυτό είναι επίσης ένα μη απαραίτητο χαρακτηριστικό. Το υπόβαθρο μπορεί να περιέχει επιπλέον παραδείγματα από το πού συμβαίνουν τα προβλήματα ή γενικές πληροφορίες για το υπόβαθρο που είναι χρήσιμες ή ενδιαφέρουσες. General Form of this AntiPattern (Γενική Μορφή του Αντιπροτύπου). Η ενότητα αυτή συχνά περιλαμβάνει ένα διάγραμμα, που ταυτοποιεί τα γενικά χαρακτηριστικά του αντιπροτύπου. Αυτό δεν είναι ένα παράδειγμα αλλά μια γενικευμένη έκδοση. Μια περιγραφή σε πεζό λόγο εξηγεί το διάγραμμα (αν υπάρχει) και δίνει τη γενική περιγραφή του αντιπροτύπου. Η αναδιαμορφωμένη λύση λύνει το γενικό αντιπρότυπο. 16

19 Symptoms and Consequences (Συμπτώματα και Συνέπειες). Αυτή είναι μια λίστα από συμπτώματα και συνέπειες που προκύπτουν από το αντιπρότυπο. Typical Causes (Τυπικές Αιτίες). Αυτή είναι μια ενότητα στην οποία οι μοναδικές αιτίες αναγνωρίζονται και απαριθμούνται. Known Exceptions (Γνωστές Εξαιρέσεις). Οι συμπεριφορές και οι διαδικασίες του αντιπροτύπου δεν είναι πάντα λάθος και συχνά υπάρχουν συγκεκριμένες περιστάσεις όπου συμβαίνει αυτό. Εδώ αναγνωρίζονται επιγραμματικά αυτές οι εξαιρέσεις. Refactored Solutions (Αναδιαμορφωμένες Λύσεις). Εδώ δίνεται εξήγηση σε μια αναδιαμορφωμένη λύση που διαλύει τις πιέσεις που έχουν αναγνωριστεί στην ενότητα της γενικής μορφής. Η λύση περιγράφεται χωρίς παραλλαγές και είναι δομημένη σε μορφή βημάτων. Variations (Παραλλαγές). Αυτή είναι μια μη απαραίτητη ενότητα που απαριθμεί όλες τις γνωστές παραλλαγές του αντιπροτύπου. Επιπλέον, εάν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, περιγράφονται εδώ. Αυτή η ενότητα των παραλλαγών υπάρχει εν μέρει για να επαυξήσει τη διαύγεια στις ενότητες της γενικής μορφής και της αναδιαμορφωμένης λύσης. Οι λύσεις επεξηγούνται ξεκάθαρα, χωρίς ανακοπές για μεγάλες επιλογές και εναλλακτικά σημεία. Αυτές οι παραλλαγές επεκτείνουν τις δυνατότητες της λύσης. Example (Παράδειγμα). Το παράδειγμα παρουσιάζει πώς η λύση εφαρμόζεται στο πρόβλημα παραλληλίζοντας τις λεπτομέρειες της λύσης. Αυτή η ενότητα βασικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: διάγραμμα προβλήματος, περιγραφή προβλήματος, διάγραμμα λύσης και περιγραφή λύσης. Περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα παραδείγματα που προέρχονται από την εμπειρία. Related Solutions (Σχετικές Λύσεις). Εδώ αναγνωρίζεται κάθε παραπομπή ή αναφορά που είναι κατάλληλες. Κάθε αντιπρότυπο που σχετίζεται αρκετά με αυτό καταγράφεται και εξηγούνται οι διαφορές. Κάθε αντιπρότυπο επιλύει κάποιες πιέσεις και δημιουργεί άλλες. Οι νέες πιέσεις μπορούν να λυθούν από σχετικά αντιπρότυπα, είτε στο ίδιο ή σε άλλο επίπεδο. Αυτή η ενότητα επίσης τονίζει τις διαφορές ανάμεσα σε παρόμοια αντιπρότυπα. 17

20 Ο LaPlante και ο Neill [3] ακολούθησαν μια άλλη φόρμα, που αποτελείται από χαρακτηριστικά με διαφορετικές ονομασίες. Ωστόσο αυτή η φόρμα περιέχει τα κύρια στοιχεία της φόρμας του Brown και όλα τα βασικά στοιχεία για την καταγραφή του αντιπροτύπου. Παρακάτω περιγράφουμε τις ενότητες αυτής της φόρμας. Name (Όνομα). Στην ενότητα αυτή αναφέρεται η ονομασία που έχουν δώσει οι συγγραφείς στο αντιπρότυπο. Συνήθως το όνομα είναι μια φράση κυριολεκτική ή μεταφορική (και χιουμοριστική) που ταυτοποιεί το αντιπρότυπο και συχνά το παρομοιάζει με μια κατάσταση της πραγματικής ζωής. Central Concept (Κεντρική Ιδέα). Εδώ παρουσιάζεται γενικά η κατάσταση που δημιουργεί το αντιπρότυπο. Dysfunction (Δυσλειτουργία). Στην ενότητα αυτή περιγράφεται αναλυτικά η δυσλειτουργία στην επιχείρηση, συνήθως μαζί με τα συμπτώματα και τις συνέπειες που έχει για την επιχείρηση και για τα άτομα το αντιπρότυπο. Vignette (Σκιαγράφηση Ατόμου). Εδώ περιγράφεται ένα παράδειγμα, μια βινιέτα. Σκιαγραφείται η δυσλειτουργική συμπεριφορά ενός ατόμου μέσω ενός παραδείγματος από την πραγματική ζωή. Παρουσιάζονται τα λάθη και οι προβληματικές συμπεριφορές που θέλουν διόρθωση. Με τον τρόπο αυτό μπορεί κάποιος να κατανοήσει πιο άμεσα το αντιπρότυπο. Explanation (Εξήγηση). Το χαρακτηριστικό αυτό της φόρμας επεξηγεί την προέλευση του ονόματος. Αν το όνομα είναι κυριολεκτικό τότε η εξήγηση είναι συνήθως προφανής, ενώ αν το όνομα είναι μεταφορικό δίνεται εξήγηση του παραλληλισμού του αντιπροτύπου με την κατάσταση ή το περιστατικό της πραγματικής ζωής από όπου προέρχεται το όνομα. Band Aid (Προσωρινή Λύση). Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται από τους συγγραφείς μια προσωρινή λύση για το αντιπρότυπο. Συνήθως αυτή η λύση είναι ένα μέτρο που πρέπει να λάβουν για την αντιμετώπιση του αντιπροτύπου, τα άτομα και οι υπάλληλοι που εργάζονται κοντά στο άτομο που οφείλεται για το αντιπρότυπο, παρά το ίδιο το άτομο (τις περισσότερες φορές στα management αντιπρότυπα είναι ο manager) που εμφανίζει την προβληματική συμπεριφορά ή δημιουργεί τη δυσλειτουργική κατάσταση. 18

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Πλαίσιο Ελέγχου Λογισμικού» Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας

εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 1.0 Θέλω να γίνω επιχειρηματίας. Έχω ό,τι χρειάζεται για να γίνω;... 6 1.1 Εισαγωγή... 6 1.2 Μία αυτοαξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Συστήματος Συγκριτικής Αξιολόγησης Υπηρεσιών Πληροφορικής

Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Συστήματος Συγκριτικής Αξιολόγησης Υπηρεσιών Πληροφορικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ του Γουγούση Αλέξανδρου Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Συστήματος Συγκριτικής Αξιολόγησης Υπηρεσιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Πώς προετοιμάζεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

Πώς προετοιμάζεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Πώς προετοιμάζεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο. 1. Εισαγωγή Ένα επιχειρηματικό σχέδιο προσδιορίζει με ακρίβεια την επιχείρησή σας, καθορίζει τους στόχους σας και εξυπηρετεί και εξυπηρετεί ως περίληψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΚΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 17 2.1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA Είδη εργασιών σε σχέση με το επίπεδο σπουδών Σε σχέση με το επίπεδο σπουδών του ερευνητή, το μέγεθος και το θέμα της εργασίας, τη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ MICROSOFT PROJECT KAI ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα : MARKETING ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ εμπειρική έρευνα στους σπουδαστές του Τει Σερρών ΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Εργασία στο μάθημα Σύγχρονη Εργονομία Από τις φοιτήτριες, Βελούτσου Μερσίνη Δ/04031 και Χατζούλη Ιωάννα Δ/ο4286 με θέμα Εργονομία και Υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( Ι.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ) ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Β Λυκείου

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Β Λυκείου Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου Β Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα