Υπεύθυνη Εργασίας: Πρίντζιου Ευαγγελία (Α.Ε.Μ.: 163) Επιβλέπων Καθηγητής: Σταμέλος Ιωάννης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπεύθυνη Εργασίας: Πρίντζιου Ευαγγελία (Α.Ε.Μ.: 163) Επιβλέπων Καθηγητής: Σταμέλος Ιωάννης"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Υπεύθυνη Εργασίας: Πρίντζιου Ευαγγελία (Α.Ε.Μ.: 163) Επιβλέπων Καθηγητής: Σταμέλος Ιωάννης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι μεταβολές της κοινωνίας τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτύξει ταχύτατους ρυθμούς συμπαρασύροντας μαζί τους και το περιβάλλον των επιχειρήσεων άλλα και τα άτομα που εργάζονται σε αυτές. Οι νέοι αυτοί ρυθμοί δημιουργούν απροσδόκητες δυσκολίες και προβλήματα και περιορίζουν συχνά την απόδοση των εργαζομένων και των ίδιων των έργων λογισμικού, που πολύ συχνά δεν εκπληρώνουν τις απαιτήσεις που πρέπει. Για να εξισορροπήσουν αυτή την κατάσταση ερευνητές και συγγραφείς ανέπτυξαν τα πρότυπα και τα αντιπρότυπα διοίκησης έργων λογισμικού. Η παρούσα μελέτη και εργασία με τίτλο Μοντελοποίηση Αντιπροτύπων Διοίκησης Έργων Λογισμικού με Χρήση Οντολογιών OWL έχει ως στόχο να παρουσιάσει τη χρήση, τη σημαντικότητα και την αξία των αντιπροτύπων διοίκησης έργων λογισμικού, να αναπτύξει κάποια από αυτά και να τα μοντελοποιήσει με μια οντολογία ώστε να διευκολύνει το έργο των επιχειρήσεων της σύγχρονης πραγματικότητας. Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελεί διπλωματική εργασία υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Ι. Σταμέλου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέπον καθηγητή μου για την ανάθεση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, καθώς και τον κ. Δ. Σέττα για την άψογη συνεργασία, καθώς και για την παροχή πολύτιμων συμβουλών και υποδείξεων κατά τη διάρκεια της εκπόνησής της. 0

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το Ερευνητικό Πρόβλημα Σκοπός και Στόχοι της Μελέτης Ερωτήματα Της Μελέτης Πρωτοτυπία της Έρευνας και Παραγόμενα Οφέλη Διάρθρωση της Μελέτης ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ο κόσμος της διοίκησης έργων λογισμικού Πρότυπα Αντιπρότυπα Διαφορές Ανάμεσα Στα Πρότυπα Και Στα Αντιπρότυπα Κατηγοριοποίηση Αντιπροτύπων Templates Φόρμες Αντιπροτύπων Περιγραφή Αντιπροτύπων Μοντελοποίηση Οντολογίες Τι Είναι Οντολογία Θετικά Από Οντολογίες Προηγούμενες Προσπάθειες Περιγραφή της OWL Τα Είδη της OWL ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

4 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

5 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1 Το Ερευνητικό Πρόβλημα Η έκρηξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και συγχρόνως των προβλημάτων που αυτές ολοένα και περισσότερο αντιμετωπίζουν στη διοίκηση τους, καθιστά επιτακτική την εύρεση τρόπων αντιμετώπισής τους. Αυτοί οι τρόποι τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να συλλέγονται και αποτέλεσαν τα πρότυπα και τα αντιπρότυπα διοίκησης έργων λογισμικού. Στην παρούσα εργασία θα αναλυθούν τα αντιπρότυπα διοίκησης έργων λογισμικού. Θα παρουσιαστούν κάποια από αυτά, θα αναλυθεί εκτενώς η έννοια τους και οι οντολογίες με τις οποίες θα μοντελοποιηθούν και θα καταδειχτεί έτσι η σημαντικότητά τους. Τέλος, με βάση τις αναλύσεις αυτές θα παρουσιαστεί η ανάπτυξη μιας οντολογίας OWL που θα μοντελοποιεί αυτά τα αντιπρότυπα. 1.2 Σκοπός και Στόχοι της Μελέτης Η μελέτη αυτή έχει ως σκοπό την κατανόηση της έννοιας των αντιπροτύπων και των οντολογιών και την εξακρίβωση του τρόπου δημιουργίας μιας οντολογίας OWL. Ειδικότερα έχει ως σκοπό να παρουσιάσει την έννοια των προτύπων από όπου προήλθαν τα αντιπρότυπα, την έννοια των αντιπροτύπων, τις διαφορές των αντιπροτύπων από τα πρότυπα, τους τρόπους με τους οποίους διάφοροι ερευνητές και συγγραφείς περιγράφουν τα αντιπρότυπα, την έννοια των οντολογιών και της αξίας τους. Τέλος, έχει ως σκοπό τη μοντελοποίηση των αντιπροτύπων διοίκησης έργων λογισμικού με οντολογίες OWL και την περιγραφή αυτής της μοντελοποίησης. Οι ειδικοί στόχοι της μελέτης είναι: Τα άτομα που θα διαβάσουν τη μελέτη να κατανοήσουν την έννοια των αντιπροτύπων και των οντολογιών και να συνειδητοποιήσουν την σημαντικότητά τους. Οι ερευνητές και οι συγγραφείς που θα διαβάσουν τη μελέτη να βοηθηθούν στο έργο τους και να αποκτήσουν τη δυνατότητα πιθανής επέκτασης της οντολογίας στο μέλλον. 3

6 Οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να χρησιμοποιήσουν την οντολογία και να επιλύσουν τα προβλήματά τους. 1.3 Ερωτήματα Της Μελέτης Τι ακριβώς είναι τα αντιπρότυπα και ποια η χρησιμότητά τους; Πώς γίνεται η περιγραφή των αντιπροτύπων; Τι είναι οι οντολογίες και με ποιον τρόπο γίνεται η μοντελοποίησή τους; Με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει η μοντελοποίηση των αντιπροτύπων διοίκησης έργων λογισμικού με τη χρήση οντολογιών με το εργαλείο Protégé; 1.4 Πρωτοτυπία της Έρευνας και Παραγόμενα Οφέλη Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως βασικό σκοπό να αποτελέσει μια πηγή παρουσίασης των αντιπροτύπων και των οντολογιών. Ενδιαφέρει όχι μόνο να αναλυθούν τα παραπάνω αλλά να γίνει και πρακτικά η μοντελοποίηση των αντιπροτύπων. Στο σημείο αυτό έγκειται και η πρωτοτυπία της έρευνας γιατί δεν περιορίζεται στην βιβλιογραφική περιγραφή αυτών αλλά επιπλέον προχωράει ένα βήμα δημιουργώντας την οντολογία. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους ένα σημαντικό εργαλείο για να αναγνωρίσουν και να καταπολεμήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και συγχρόνως δίνεται η δυνατότητα της μελλοντικής επεξεργασίας και επέκτασης της οντολογίας. 1.5 Διάρθρωση της Μελέτης Η εργασία ξεκινάει με τον πρόλογο, ακολουθεί η προβολή του πίνακα περιεχομένων, και στη συνέχεια το εισαγωγικό κεφάλαιο 1 που περιγράφει τους στόχους και τη δομή της μελέτης αυτής. Μετά από τις ενότητες αυτές, αρχίζει το κεφάλαιο 2 που αποτελεί τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Εδώ, παρουσιάζονται κάποια στοιχεία για το χώρο της διοίκησης έργων λογισμικού και τα πρότυπα. Επιπλέον, γίνεται η ανάλυση των αντιπροτύπων, των διαφορών τους από τα πρότυπα, μερικών templates για τα αντιπρότυπα αλλά και η περιγραφή κάποιων αντιπροτύπων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η έννοια των οντολογιών και των πλεονεκτημάτων τους. Στο τέλος του δεύτερου κεφαλαίου, αναφέρονται κάποιες προηγούμενες προσπάθειες για τη μοντελοποίηση των προτύπων και των αντιπροτύπων και περιγράφεται η γλώσσα OWL. Στο κεφάλαιο 3 περιγράφεται η μοντελοποίηση των αντιπροτύπων που 4

7 περιγράψαμε στο κεφάλαιο 2, για τους σκοπούς αυτής της εργασίας. Στο τέλος, στο κεφάλαιο 4 αναφέρονται τα συμπεράσματα που εξάχθηκαν από όλη την έρευνα που έγινε και στο κεφάλαιο 5 παρατίθεται η βιβλιογραφία. 5

8 2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2.1 Ο κόσμος της διοίκησης έργων λογισμικού Σε ένα ανταγωνιστικό και γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον επιχειρήσεων, η ικανότητα ενός οργανισμού να παρατάσσει αποδοτικά τις πηγές και τις δραστηριότητες της επιχείρησης με τους στρατηγικούς στόχους μπορεί να καταδεικνύει τη διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και στην απλή επιβίωση. Για την επίτευξη της στρατηγικής ευθυγράμμισης, οι οργανισμοί σταδιακά και όλο περισσότερο διαχειρίζονται τις δραστηριότητές τους ως έργα στην ουσία, γίνονται οργανισμοί βασισμένοι στα έργα σε μια προσπάθεια να παρακολουθήσουν την λειτουργία από πιο κοντά και να λάβουν καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις για τη συνολική εργασία τους. Με τον σχεδιασμό και τον εντοπισμό των έργων με διαύγεια και ακρίβεια, οι οργανισμοί μπορούν να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ευκινησία στις απαιτήσεις του γρήγορα εναλλασσόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος [1]. Ένας από τους στόχους της διοίκησης έργων λογισμικού είναι να συλλάβει τη γνώση που έχει αναπτυχθεί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τα έργα, καθώς, αφού τελειώσει το έργο, συνήθως διατηρείται στα μυαλά των ατόμων των ομάδων του έργου ή κρύβεται στα παραδοτέα του έργου. Συγχρόνως, ειδικά στα έργα όπου υπάρχουν πολλοί συνέταιροι, κάποιος έχει να κάνει με διαφορετικά υπόβαθρα και κουλτούρες, ασύμβατες διαδικασίες και διαμοιρασμένη γνώση, που πρέπει να συνδυαστεί με την ανάγκη να προστατευτούν οι διαδικασίες κάθε οργανισμού και τη γνώση του έργου [1]. Υπολογίζεται ότι περίπου πέντε στα έξι έργα λογισμικού δεν εκπληρώνουν τις απαιτήσεις που πρέπει. Διαφορετικά έργα αποτυγχάνουν εξαιτίας ποικίλων αιτιών, αλλά πολλά από τα προβλήματα που εμφανίζονται απροσδόκητα μοιάζουν πάρα πολύ. Αν και προγράμματα και έργα λογισμικού αναπτύσσονται εδώ και πολλές δεκαετίες, σήμερα τα έργα λογισμικού υποφέρουν ακόμα από τις συνέπειες των ίδιων δυσκολιών που εμφανίζονται ξανά και ξανά [2]. Αυτά τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα που εμφανίζονται στις επιχειρήσεις οδήγησαν σταδιακά στην ανάπτυξη των προτύπων και των αντιπροτύπων. 6

9 2.2 Πρότυπα Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε μια σύντομη περιγραφή των προτύπων, της χρήσης τους και των προσπαθειών μοντελοποίησης τους κυρίως στη διοίκηση έργων λογισμικού. Αυτή η παρουσίαση είναι σκόπιμη, ώστε να γίνει στη συνέχεια ευκολότερα κατανοητή η χρήση των αντιπροτύπων και η χρησιμότητά τους. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι λύνουν τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι η υποσυνείδητη εφαρμογή μιας προηγούμενης επιτυχημένης λύσης σε ένα παρόμοιο ή σχετικό πρόβλημα. Αυτή η προσέγγιση στη λύση του προβλήματος είναι ποικιλοτρόπως γνωστή ως αναλογική, αλληγορική ή αιτιολογική βασισμένη σε σενάρια και είναι μια γνωστή τεχνική γνώσης μηχανής που χρησιμοποιείται σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης [3]. Στη συνέχεια παραθέτουμε κάποιους ορισμούς που δίνουν ορισμένοι ερευνητές και συγγραφείς στην έννοια του προτύπου, ενώ εξηγούμε αυτή την έννοια. Σύμφωνα με τον Alexander [4] κ.λπ. «κάθε πρότυπο περιγράφει ένα πρόβλημα που εμφανίζεται ξανά και ξανά στο περιβάλλον μας και στη συνέχεια περιγράφει την καρδία της λύσης σε αυτό το πρόβλημα, με τέτοιο τρόπο ώστε κάποιος να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη λύση ξανά ένα εκατομμύριο φορές, χωρίς ποτέ να τη χρησιμοποιήσει με τον ίδιο τρόπο δύο φορές» [3]. Σύμφωνα με τον Larman [5] «το πρότυπο είναι ένα ονομαζόμενο ζευγάρι προβλήματος/λύσης που μπορεί να εφαρμοστεί σε νέα πλαίσια, με συμβουλές για το πώς πρέπει να εφαρμοστεί αυτό σε καινοφανείς καταστάσεις». Στην παρούσα έρευνα και με βάση τα παραπάνω καταλήγουμε ότι το πρότυπο είναι μια κοινή λύση σε ένα πρόβλημα που προκύπτει σε πολλά διαφορετικά πεδία. Παρέχει μια γενική λύση που μπορεί να εξειδικευτεί για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Τα πρότυπα συλλαμβάνουν ειδική γνώση για τις καλές πρακτικές στο σχεδιασμό λογισμικού σε μια μορφή που επιτρέπει στη γνώση να επαναχρησιμοποιείται και να εφαρμόζεται στο σχεδιασμό πολλών διαφορετικών τύπων λογισμικού. Τα πρότυπα καταδεικνύουν το πρόβλημα του επινοώ ξανά τον τροχό. Με το πέρασμα των χρόνων, οι προγραμματιστές, οι managers αλλά και αυτοί που εργάζονται σε μια επιχείρηση έχουν λύσει σημαντικά το ίδιο πρόβλημα, αν και σε διαφορετικούς τομείς, ξανά και ξανά. Μερικές από αυτές τις λύσεις έχουν αντέξει στο χρόνο, ενώ κάποιες άλλες όχι. Τα πρότυπα συλλαμβάνουν αυτές τις 7

10 αποδεδειγμένες λύσεις και τις αποθηκεύουν με έναν τρόπο που επιτρέπει στους προγραμματιστές, στους managers και σε όσους εργάζονται σε μια επιχείρηση να τις κοιτάξουν και να επαναχρησιμοποιήσουν τη λύση όπως περίπου οι μηχανικοί σε άλλους τομείς χρησιμοποιούν εγχειρίδια σχεδίασης [6]. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι η χρησιμοποίηση των προτύπων στην ανάπτυξη λογισμικού έχει τις ρίζες της στη δουλειά του Christopher Alexander, ενός αρχιτέκτονα. Ο Alexander ανέπτυξε μια γλώσσα προτύπων για το σχεδιασμό πόλεων και το σχεδιασμό των κτιρίων μέσα σε αυτές [4]. Μια γλώσσα προτύπων είναι μια συλλογή από πρότυπα που μπορούν να συνδυαστούν, ώστε να λύσουν μια σειρά από προβλήματα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής, όπως η αρχιτεκτονική ή η ανάπτυξη λογισμικού. Η δουλειά του Alexander κωδικοποίησε μεγάλο μέρος από ότι υπονοούνταν, μέχρι τότε, στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τα οποία απαιτούσαν χρόνια εμπειρίας από κάποιον για να τα μάθει και έδωσε τις βάσεις για την ανάπτυξη των προτύπων [6]. Τα πρότυπα λογισμικού αναπαριστούν τη γνώση για επιτυχημένες λύσεις σε επαναλαμβανόμενα προβλήματα με περιορισμούς που βασίζονται στα συμφραζόμενα [4], [7]. Η χρήση των προτύπων αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, όχι μόνο για να συλλάβουν και να διαδώσουν τις καλές πρακτικές αλλά και για να μετατρέψουν τα πρότυπα σε ένα διαμοιραζόμενο λεξιλόγιο για την έκφραση και τη διάδοση της τεχνικής γνώσης [8], [9]. Ωστόσο, οι πολύπλοκες διασυνδέσεις και ο αριθμός των συλλογών των προτύπων γίνονται σταδιακά ένα εμπόδιο για την ταυτοποίηση σχετικών προτύπων και συνδυασμών προτύπων για ένα πλαίσιο σχεδιασμού που δίνεται [10]. Γι αυτό και εφόσον τα πρότυπα ορίζουν κοινώς εφαρμοσμένες λύσεις σε γνωστά προβλήματα πρέπει να παρατηρούνται συνεχώς στην πράξη έτσι ώστε η λύση να μπορεί να θεωρηθεί ως έγκυρο πρότυπο[2]. Στο [7], ο Gamma κ.λπ. ορίζουν τέσσερα θεμελιώδη στοιχεία για τα πρότυπα. Τα αναφέρουμε στη συνέχεια για να τα συγκρίνουμε αργότερα με τα στοιχεία των αντιπροτύπων: Όνομα το όνομα του προτύπου ορίζει το πρότυπο σύμφωνα με έναν κατανοητό και ξεκάθαρο όρο. Το προσεγμένο όνομα επιτρέπει τους ανθρώπους να εφαρμόσουν κοινό λεξιλόγιο για την περιγραφή. 8

11 Πρόβλημα η περιγραφή και το πλαίσιο του προβλήματος για το οποίο το δοθέν πρότυπο παρέχει μια λύση. Λύση τα χαρακτηριστικά και η αφηρημένη περιγραφή της λύσης και των περιορισμών στους οποίους είναι έγκυρη. Συνέπειες τα (θετικά) αποτελέσματα και οι ισορροπίες που θα αποτελέσουν τις συνέπειες από την εφαρμογή του προτύπου. 2.3 Αντιπρότυπα Αν και είναι σίγουρα χρήσιμο να μελετήσουμε τους επιτυχείς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι λύνουν προβλήματα, το παλιό ρητό, που μαθαίνουμε από τα λάθη μας υποδεικνύει ότι η μελέτη των αποτυχιών μπορεί να είναι ακόμα πιο καρποφόρα. Αυτό είναι το σκεπτικό πίσω από αρνητικά πρότυπα, τα αντιπρότυπα. Ενώ τα πρότυπα περιγράφουν ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα και τη λύση του, τα αντιπρότυπα περιγράφουν λύσεις οι οποίες έχουν περισσότερες αρνητικές συνέπειες από θετικές. Ως αποτέλεσμα, περιγράφουν δυσλειτουργικές προσεγγίσεις στη λύση των προβλημάτων, ακολουθούμενες από τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν για να προσπεραστεί αυτή η δυσλειτουργία. Δηλαδή, τα αντιπρότυπα περιγράφουν καταστάσεις μέσα στις οποίες βρίσκει συχνά κάποιος τον εαυτό του, καταστάσεις που δεν είναι υγιείς για το άτομο ή για τον οργανισμό. Προφανώς, δεν επιδιώκει κάποιος να δημιουργήσει αυτές τις δυσλειτουργικές καταστάσεις. Προκύπτουν από αδιαφορία, κακία, έλλειψη γνώσης και άλλους λόγους. Το θέμα είναι όταν βρεθεί κάποιος σε αυτή την κατάσταση πώς βγαίνει από αυτή και πώς μένει έξω από αυτή [3]. Αυτή γενικά είναι η λογική πίσω από τα αντιπρότυπα. Η ιδέα των αντιπροτύπων εμφανίστηκε αμέσως μετά από τα αντιπρότυπα αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ποιος όρισε πρώτος τον όρο. Το 1996, ο Michael Akroyd παρουσίασε ένα άρθρο στο Object World West Conference που κατέθετε επιβλαβείς κατασκευές λογισμικού [11], και ο Andrew Koenig δημοσίευσε ένα μικρό άρθρο στο περιοδικό, Journal of Object-Oriented Programming χρησιμοποιώντας τον όρο το 1995 [12]. Ο LaPlante και ο Neill [3] στο βιβλίο τους κάνουν μνεία και στους δύο. Ωστόσο, εύσημα για την προώθηση του τίτλου πρέπει να δοθούν και στους συγγραφείς του βιβλίου για τα αντιπρότυπα από τον Brown κ.λπ. [13]. Αυτοί διεύρυναν το σκοπό των 9

12 αντιπροτύπων, ώστε να περιλαμβάνει και τη διοίκηση έργων λογισμικού, φτάνοντας στην τριπλή ταξινόμηση των αντιπροτύπων : αρχιτεκτονικά, σχεδιαστικά και διοικητικά. Ο LaPlante και ο Neill επέκτειναν επιπλέον τη χρήση των αντιπροτύπων ώστε να περιλαμβάνουν ευρύτερες διοικητικές και ηγετικές πλευρές και εισήγαγαν ένα άλλο είδος αντιπροτύπου, τα πολιτισμικά ή περιβαλλοντικά αντιπρότυπα. Αυτές είναι δυσλειτουργίες που δεν αποδίδονται σε ένα μόνο άτομο, κατάσταση ή πρακτική. Αντιθέτως οφείλονται σε μια σειρά από λύσεις ή περιβαλλοντικές αλλαγές που δημιουργούν μια τοξική ατμόσφαιρα μια αρνητικά κουλτούρα οργανισμού [3]. Έτσι, μετά την παρουσίαση της προέλευσης τους θα περιγράψουμε τί ακριβώς είναι τα αντιπρότυπα και ποια είναι η χρησιμότητά τους καθώς και τις ερμηνείες που δίνουν κάποιοι ερευνητές, ώστε να συνεχίσουμε έχοντας τις βάσεις της παρούσας έρευνας που κάνουμε και της αξίας της. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο οι επαγγελματίες που ασχολούνται με λογισμικά έχουν μπει στη διαδικασία να καταθέτουν και αντιπρότυπα. Τα αντιπρότυπα [4] είναι εννοιολογικά όμοια με τα πρότυπα στο ότι καταθέτουν επαναλαμβανόμενες λύσεις σε κοινά προβλήματα σχεδιασμού. Είναι γνωστά ως αντιπρότυπα διότι η χρήση τους (ή η κατάχρηση) προκαλεί αρνητικές συνέπειες. Τα αντιπρότυπα τεκμηριώνουν κοινά λάθη που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης λογισμικού και συγχρόνως τις λύσεις τους. Έτσι, τα αντιπρότυπα δίνουν οδηγίες σε κάποιον για το πώς να αποφύγει και πώς να διορθώσει ένα πρόβλημα όταν το συναντά [6]. Σύμφωνα με τον [13], ένα αντιπρότυπο είναι μια λογοτεχνική μορφή που περιγράφει μια κοινή λύση σε ένα πρόβλημα που γενικεύει αναμφισβήτητες αρνητικές συνέπειες. Τα αντιπρότυπα ορίζουν ένα κοινά και επίσημα ορισμένο εργαλείο για την κατηγοριοποίηση, την ταυτοποίηση και την ανακούφιση των τυπικών προβλημάτων στην ανάπτυξη λογισμικού [2]. Τα αντιπρότυπα σύμφωνα με τον Smith [6] καταδεικνύουν την αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό του λογισμικού καθώς και την ίδια τη διαδικασία της ανάπτυξης του λογισμικού. Η εμπειρία του, όπως αναφέρει, δείχνει ότι οι προγραμματιστές θεωρούν χρήσιμα τα αντιπρότυπα επειδή καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση μιας άσχημης κατάστασης και παρέχουν έναν τρόπο επανόρθωσης του προβλήματος. Αυτό είναι αληθές για την απόδοση καθώς η καλή απόδοση προκύπτει από την απουσία των προβλημάτων. Έτσι, με την παρουσίαση των προβλημάτων της απόδοσης και των αιτιών τους, τα αντιπρότυπα βοηθούν τους προγραμματιστές να 10

13 χτίσουν τη διαίσθηση της απόδοσης. Τα πρότυπα, τα οποία δεν περιέχουν προβλήματα απόδοσης, μπορεί να είναι λιγότερο χρήσιμα για το χτίσιμο της διαίσθησης της απόδοσης, κυρίως αν τα χαρακτηριστικά της απόδοσης δεν αναφέρονται. Τώρα, θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στα αντιπρότυπα διοίκησης έργων λογισμικού που προτείνουν κοινές λύσεις που προκύπτουν σε προβλήματα που αφορούν τη δυσλειτουργικά συμπεριφορά των managers ή τις διεισδυτικές πρακτικές management που αναστέλλουν την επιτυχία των έργων λογισμικού [3], [13]. Αυτοί οι μηχανισμοί μπορούν να χειριστούν όλες τις όψεις ενός έργου λογισμικού πιο αποδοτικά με το να φέρνουν γνώση για τα αίτια, τα συμπτώματα, τις συνέπειες και με το να παρέχουν επιτυχείς επαναλαμβανόμενες λύσεις [14]. Τα αντιπρότυπα είναι αναδιαμορφωμένες (αναδομημένες ή ξαναοργανωμένες) λύσεις για να ξεπεραστούν οι αρνητικές συνέπειές τους. Η αναδιαμόρφωση είναι μια μεταμόρφωση που διατηρεί την ορθότητα, η οποία βελτιώνει την ποιότητα του λογισμικού. Ομοίως, στη διοίκηση έργων λογισμικού, η αναδιαμόρφωση βελτιώνει τη συμπεριφορά των managers και του προσωπικού καθώς και κάποιας πιθανής επιβλαβούς κατάστασης σε μια εταιρία. Για παράδειγμα, στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού, ένα σύνολο από κλάσεις είναι πιθανό να αναδιαμορφωθεί για να βελτιώσει την επαναχρησιμοποίηση τους με το να μετακινηθούν κάποιες ιδιότητες σε μια υπερκλάση. Η μεταμόρφωση δεν αλλάζει τη σημασιολογία της εφαρμογής αλλά μπορεί να βελτιώσει τη συνολική επαναχρησιμοποίηση. Η αναδιαμόρφωση είναι πιθανό να χρησιμοποιείται για να επαυξήσει πολλές διαφορετικές ιδιότητες ποιότητας του λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων: της επαναχρησιμοποίησης, της διατήρησης και φυσικά της απόδοσης [15]. Έτσι και στη διοίκηση έργων λογισμικού τα αντιπρότυπα μπορούν να βελτιώσουν, να αναδιαμορφώσουν και να βοηθήσουν στην επαναχρησιμοποίηση της συμπεριφοράς των managers, του προσωπικού και διαφόρων πρακτικών και καταστάσεων Διαφορές Ανάμεσα Στα Πρότυπα Και Στα Αντιπρότυπα Θα αναφερθούμε στο παρόν κεφάλαιο στη σχέση των αντιπροτύπων με τα πρότυπα, τις διαφορές και τα κοινά στοιχεία που έχουν. Αν και δίνουν έμφαση σε διαφορετικά 11

14 πράγματα, τόσο τα πρότυπα όσο και τα αντιπρότυπα καταδεικνύουν κοινά προβλήματα και τις λύσεις τους. Οι διαφορές των προτύπων με τα αντιπρότυπα έγκεινται στο περιεχόμενο: ένα αντιπρότυπο είναι ένα πρότυπο με ακατάλληλο περιεχόμενο και είναι χρήσιμο κυρίως στην περίπτωση της αναπαράστασης της γνώσης και του management της γνώσης, γιατί συλλαμβάνει την εμπειρία και παρέχει πληροφορίες για κοινές λύσεις σε προβλήματα που γενικεύουν αρνητικές συνέπειες. Ένα αντιπρότυπο είναι μια νέα μορφή προτύπου που έχει δύο λύσεις. Η πρώτη είναι μια λύση με αρνητικές συνέπειες και η άλλη είναι μια αναδιαμορφωμένη λύση, που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ένα αντιπρότυπο γίνεται μια υγιής λύση. Αυτές οι βασικές διαφορές ανάμεσα στα πρότυπα και στα αντιπρότυπα, εμποδίζουν τη χρήση της οντολογίας του προτύπου λογισμικού για να αναπαρασταθούν τα αντιπρότυπα [16], [17]. Οι δραστηριότητες στην έρευνα για τα αντιπρότυπα εστιάζονται κυρίως στην ανακάλυψη νέων αντιπροτύπων [14]. Σύμφωνα με την Kärpijoki [2] η θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στα πρότυπα και στα αντιπρότυπα είναι ότι ενώ τα πρότυπα παρέχουν λύσεις σε κοινώς εμφανιζόμενα προβλήματα, η διαδικασία του ορισμού και της χρησιμοποίησης των αντιπροτύπων ξεκινούν από την ίδια τη λύση. Η λύση που αρχικά μπορεί να ήταν έγκυρη, είναι τώρα ένα βάρος ή εμπόδιο για την ανάπτυξη. Επιπλέον, το πλαίσιο και οι συνθήκες στο οποίο εφαρμόστηκε έχουν αλλάξει και έτσι η αρχική λύση δεν αποτελεί πλέον καν λύση Κατηγοριοποίηση Αντιπροτύπων Οι διάφοροι ερευνητές και συγγραφείς που ασχολούνται με τα αντιπρότυπα τα έχουν χωρίσει σε διάφορες και διαφορετικές κατηγορίες. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε και θα περιγράψουμε αυτές τι κατηγορίες, δίνοντας έμφαση στα management αντιπρότυπα που αφορούν και την έρευνά μας. Ο Brown κ.λπ. [13] χώρισαν τα αντιπρότυπα στο βιβλίο τους σε: development (ανάπτυξης λογισμικού) αντιπρότυπα, architectural (σχεδίασης) αντιπρότυπα και management (διοίκησης) αντιπρότυπα. Τα αντιπρότυπα ανάπτυξης λογισμικού περιγράφουν καταστάσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο προγραμματιστής όταν λύνει προβλήματα προγραμματισμού. Τα αντιπρότυπα σχεδίασης εστιάζουν σε κοινά προβλήματα στη δομή των συστημάτων, τις συνέπειές τους και τις λύσεις. Τα 12

15 αντιπρότυπα διοίκησης περιγράφουν κοινά προβλήματα και λύσεις που οφείλονται στον οργανισμό λογισμικού. Τα management αντιπρότυπα επηρεάζουν τους ανθρώπους σε όλους τους ρόλους και οι λύσεις τους επηρεάζουν άμεσα την τεχνική επιτυχία του έργου. Στο βιβλίο τους ο LaPlante και ο Neill [3] κατηγοριοποιούν τα αντιπρότυπα σε environmental ή cultural (περιβαλλοντικά ή πολιτιστικά) αντιπρότυπα και management (διοίκησης) αντιπρότυπα. Τα πολιτιστικά ή περιβαλλοντικά αντιπρότυπα είναι αυτά που δεν οφείλονται σε ένα μεμονωμένο άτομο, περιστατικό ή πρακτική. Αντιθέτως, αυτά είναι αντιπρότυπα που οφείλονται σε φτωχές στρατηγικές ή αλλαγές του περιβάλλοντος που δημιουργούν μια τοξική ατμόσφαιρα, μια αρνητική κουλτούρα στον οργανισμό. Τα αντιπρότυπα διοίκησης είναι το αποτέλεσμα κακών manager, ομάδων management ή εκτελεστών. Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να είναι απλά η ανοχή ή η ενίσχυση μιας αδύναμης συμπεριφοράς κάποιου άλλου μέλους της ομάδας. Σε άλλες περιπτώσεις είναι ένας άκριτος, ανίκανος ή ακόμα και κακός επιβλέπων. Τα αντιπρότυπα διοίκησης αναπαριστούν πρότυπα συμπεριφοράς που χαρακτηρίζουν το στυλ του manager Templates Φόρμες Αντιπροτύπων Η χρήση των φορμών είναι που κάνει τη σχεδίαση των προτύπων και αντιπροτύπων να διαφέρει από άλλες μορφές τεχνικών συζητήσεων. Η φόρμα εξασφαλίζει ότι σημαντικές ερωτήσεις απαντώνται για κάθε αντιπρότυπο σε μια γλώσσα προτύπων, σε ένα κατάλογο ή σύστημα. Χωρίς μια φόρμα, ένα αντιπρότυπο, όπως και ένα πρότυπο, είναι απλά η αδόμητη πρόταση κάποιου ή η δυνατότητα να λέει ότι κάτι είναι αντιπρότυπο επειδή αυτός είναι αυθεντία και έτσι πιστεύει. Είναι δύσκολο να αποφασιστεί αν κάτι είναι αντιπρότυπο ή όχι, χωρίς μια δομή, μια φόρμα. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει αναγνωρίσιμη μορφή ή διαχώριση ανάμεσα στη συνηθισμένη τεχνική συζήτηση και τη γλώσσα των αντιπροτύπων [13]. Έτσι, με βάση τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι τα αντιπρότυπα θα πρέπει να βασίζονται σε μια φόρμα. Θα παραθέσουμε στη συνέχεια κάποιες από τις φόρμες που χρησιμοποιούνται και θα επιλέξουμε αυτή που θα χρησιμοποιήσουμε εδώ. Σύμφωνα με τους Smith και Williams [6], κάθε αντιπρότυπο ορίζεται στους ακόλουθους τομείς όπως φαίνεται παρακάτω: Όνομα: ο τίτλος του τμήματος 13

16 Πρόβλημα: ποια είναι η επαναλαμβανόμενη κατάσταση που προκαλεί αρνητικές συνέπειες; Λύση: πώς αποφεύγουμε, ελαχιστοποιούμε ή αναδιαμορφώνουμε το αντιπρότυπο; Σύμφωνα με την Kärpijoki [2], τα αντιπρότυπα σε αντίθεση με τα πρότυπα αποτελούνται από δύο λύσεις, το σημείο εκκίνησης της διαδικασίας ορισμού του αντιπροτύπου είναι η υπάρχουσα προβληματική λύση. Αυτή η λύση του αντιπροτύπου γενικεύει αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη του λογισμικού και του management. Η δεύτερη λύση - η αναδιαμορφωμένη λύση - είναι ο στόχος της διαδικασίας αντιπροτύπων και παρέχει μέσα για το έργο ώστε να κατευθυνθεί προς την επιτυχία. Τα χαρακτηριστικά των αντιπροτύπων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν όπως ακολούθως: Όνομα το όνομα του αντιπροτύπου ορίζει τη λύση του αντιπροτύπου με έναν συμπαγή και πληροφοριακό τρόπο. Λύση του Αντιπροτύπου τα συμπτώματα, οι συνέπειες και η αφηρημένη περιγραφή της προβληματικής λύσης. Αναδιαμορφωμένη λύση η περιγραφή των απροσδόκητων θετικών συνεπειών μετά την αναδιαμόρφωση όταν έχει εφαρμοστεί η λύση. Ο Brown στο βιβλίο του [13] παραθέτει τις βασικές φόρμες των αντιπροτύπων που παρουσιάζονται στη συνέχεια. Pseudo AntiPattern Template (Φόρμα Ψευδο Αντιπροτύπου) Αυτή είναι μια μορφή εκφυλισμένης φόρμας στην οποία ο συγγραφέας περιγράφει μια κακή λύση με δυσφημιστικούς όρους. Κάποια από τα πιο πρόσφατα αντιπρότυπα που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο είχαν αυτή τη μορφή. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρήσιμη μορφή, καθώς είναι υποκειμενικό και αρκετά μονόπλευρο με μειωτικό τρόπο. Name (Όνομα): Πώς ονομάζεται το αντιπρότυπο; Problem (Πρόβλημα): Ποια είναι τα εκφυλισμένα χαρακτηριστικά του; Mini AntiPattern 14

17 Μια φόρμα αντιπροτύπου διαφέρει από ατή ενός προτύπου στο ότι παρέχει δύο λύσεις. Η πρώτη λύση ονομάζεται πρόβλημα και η δεύτερη λύση ονομάζεται αναδιαμορφωμένη λύση. Αυτή η μικρή μορφή μπορεί να επεκταθεί με άλλα χαρακτηριστικά από άλλες φόρμες με ανάλογο τρόπο. Name (Όνομα): Πώς θα πρέπει να ονομάζεται το αντιπρότυπο από τους επαγγελματίες; Problem (Πρόβλημα Αντιπροτύπου): Ποια είναι η επαναλαμβανόμενη λύση που δημιουργεί αρνητικές συνέπειες; Refactored Solution (Αναδιαμορφωμένη λύση): Πώς αποφεύγει κάποιος, ελαχιστοποιεί ή αναδιαμορφώνει το πρόβλημα του αντιπροτύπου; Ένα μίνι - αντιπρότυπο μπορεί να περιέχει ένα καρτούν ή ένα ανέκδοτο σε μια πλάγια σημείωση, μαζί με συζήτηση για το πώς το αντιπρότυπο λύνεται. Full AntiPattern Template (Πλήρης φόρμα αντιπροτύπου) Η ακόλουθη φόρμα αντιπροτύπου χρησιμοποιείται στο βιβλίο του Brown [13] και περιλαμβάνει έναν αριθμό από απαραίτητα και μη χαρακτηριστικά. Τα κύρια είναι: η General Form (Γενική Μορφή) του αντιπροτύπου και η refactored (αναδιαμορφωμένη) λύση. Παρέχουν το ζευγάρι λύσης/ λύσης που περιλαμβάνει το αντιπρότυπο. AntiPattern Name (Όνομα). Το όνομα του αντιπροτύπου είναι ένα ουσιαστικό. Είναι σκόπιμα δυσφημιστικό. Το όνομα χρησιμοποιείται για μελλοντική αναφορά στις αρχές που περιέχονται στο αντιπρότυπο. Είναι σημαντικό κάθε αντιπρότυπο να έχει ένα όνομα ώστε να το ταυτοποιεί μοναδικά. Τα ονόματα είναι σημαντικά καθώς αποτελούν τη βάση της ορολογίας ενός οργανισμού όταν τα μέλη του συζητούν. Also Known As (Επίσης Γνωστό Ως). Αυτό προσδιορίζει επιπρόσθετα δημοφιλή ή περιγραφικά ονόματα και φράσεις για το αντιπρότυπο. Most Frequent Scale (Πιο Συχνή Κλίμακα). Η κλίμακα αναγνωρίζεται από μια λέξη κλειδί από το μοντέλο της αναφοράς. Αυτή η ενότητα ταυτοποιεί πού ταιριάζει το αντιπρότυπο. Κάθε πρότυπο τοποθετείται λογικά όπου το αντιπρότυπο είναι περισσότερο εφαρμόσιμο. Μια δεύτερη σκέψη για την τοποθέτηση αφορά την κλίμακα της λύσης που έρχεται ως αποτέλεσμα. 15

18 Κάποιος μπορεί να διαλέξει από ιδίωμα, μικρο αρχιτεκτονική, σύστημα, εταιρία ή παγκόσμια βιομηχανία. Η κλίμακα επίσης δίνει ελευθερία στις διαστάσεις του προβλήματος. Μερικά πρότυπα ορίζουν χρήσιμες λύσεις σε διαφορετικές κλίμακες. Η μορφή λύσης περιγράφεται επίσης στη φόρμα του αντιπροτύπου. Refactored Solution Name (Όνομα Αναδιαμορφωμένης Λύσης). Αυτό ταυτοποιεί τη μορφή της αναδιαμορφωμένης λύσης. Refactored Solution Type (Τύπος Αναδιαμορφωμένης Λύσης). Αυτή η ενότητα περιέχει λέξεις κλειδιά από την παραπομπή. Root Causes (Αρχικές Αιτίες). Αυτή η ενότητα περιέχει λέξεις κλειδιά από την παραπομπή. Αυτές αποτελούν τις γενικές αιτίες για αυτό το αντιπρότυπο. Αυτές συνήθως είναι η βιασύνη, η απάθεια, η στενομυαλιά, η τεμπελιά, η φιλαργυρία, η άγνοια, η περηφάνια και η ευθύνη. Unbalanced Forces. Tο χαρακτηριστικό αυτό περιέχει λέξεις κλειδιά από την παραπομπή και αναγνωρίζει τους βασικούς παράγοντες που αγνοούνται, χρησιμοποιούνται λανθασμένα ή χρησιμοποιούνται πάρα πολύ σε αυτό το αντιπρότυπο. Anecdotal Evidence (Ανέκδοτα Στοιχεία). Αυτό είναι ένα μη απαραίτητο χαρακτηριστικό και περιέχει φράσεις που ακούγονται συχνά και κωμικό υλικό που σχετίζεται με το αντιπρότυπο. Background (Υπόβαθρο). Αυτό είναι επίσης ένα μη απαραίτητο χαρακτηριστικό. Το υπόβαθρο μπορεί να περιέχει επιπλέον παραδείγματα από το πού συμβαίνουν τα προβλήματα ή γενικές πληροφορίες για το υπόβαθρο που είναι χρήσιμες ή ενδιαφέρουσες. General Form of this AntiPattern (Γενική Μορφή του Αντιπροτύπου). Η ενότητα αυτή συχνά περιλαμβάνει ένα διάγραμμα, που ταυτοποιεί τα γενικά χαρακτηριστικά του αντιπροτύπου. Αυτό δεν είναι ένα παράδειγμα αλλά μια γενικευμένη έκδοση. Μια περιγραφή σε πεζό λόγο εξηγεί το διάγραμμα (αν υπάρχει) και δίνει τη γενική περιγραφή του αντιπροτύπου. Η αναδιαμορφωμένη λύση λύνει το γενικό αντιπρότυπο. 16

19 Symptoms and Consequences (Συμπτώματα και Συνέπειες). Αυτή είναι μια λίστα από συμπτώματα και συνέπειες που προκύπτουν από το αντιπρότυπο. Typical Causes (Τυπικές Αιτίες). Αυτή είναι μια ενότητα στην οποία οι μοναδικές αιτίες αναγνωρίζονται και απαριθμούνται. Known Exceptions (Γνωστές Εξαιρέσεις). Οι συμπεριφορές και οι διαδικασίες του αντιπροτύπου δεν είναι πάντα λάθος και συχνά υπάρχουν συγκεκριμένες περιστάσεις όπου συμβαίνει αυτό. Εδώ αναγνωρίζονται επιγραμματικά αυτές οι εξαιρέσεις. Refactored Solutions (Αναδιαμορφωμένες Λύσεις). Εδώ δίνεται εξήγηση σε μια αναδιαμορφωμένη λύση που διαλύει τις πιέσεις που έχουν αναγνωριστεί στην ενότητα της γενικής μορφής. Η λύση περιγράφεται χωρίς παραλλαγές και είναι δομημένη σε μορφή βημάτων. Variations (Παραλλαγές). Αυτή είναι μια μη απαραίτητη ενότητα που απαριθμεί όλες τις γνωστές παραλλαγές του αντιπροτύπου. Επιπλέον, εάν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, περιγράφονται εδώ. Αυτή η ενότητα των παραλλαγών υπάρχει εν μέρει για να επαυξήσει τη διαύγεια στις ενότητες της γενικής μορφής και της αναδιαμορφωμένης λύσης. Οι λύσεις επεξηγούνται ξεκάθαρα, χωρίς ανακοπές για μεγάλες επιλογές και εναλλακτικά σημεία. Αυτές οι παραλλαγές επεκτείνουν τις δυνατότητες της λύσης. Example (Παράδειγμα). Το παράδειγμα παρουσιάζει πώς η λύση εφαρμόζεται στο πρόβλημα παραλληλίζοντας τις λεπτομέρειες της λύσης. Αυτή η ενότητα βασικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: διάγραμμα προβλήματος, περιγραφή προβλήματος, διάγραμμα λύσης και περιγραφή λύσης. Περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα παραδείγματα που προέρχονται από την εμπειρία. Related Solutions (Σχετικές Λύσεις). Εδώ αναγνωρίζεται κάθε παραπομπή ή αναφορά που είναι κατάλληλες. Κάθε αντιπρότυπο που σχετίζεται αρκετά με αυτό καταγράφεται και εξηγούνται οι διαφορές. Κάθε αντιπρότυπο επιλύει κάποιες πιέσεις και δημιουργεί άλλες. Οι νέες πιέσεις μπορούν να λυθούν από σχετικά αντιπρότυπα, είτε στο ίδιο ή σε άλλο επίπεδο. Αυτή η ενότητα επίσης τονίζει τις διαφορές ανάμεσα σε παρόμοια αντιπρότυπα. 17

20 Ο LaPlante και ο Neill [3] ακολούθησαν μια άλλη φόρμα, που αποτελείται από χαρακτηριστικά με διαφορετικές ονομασίες. Ωστόσο αυτή η φόρμα περιέχει τα κύρια στοιχεία της φόρμας του Brown και όλα τα βασικά στοιχεία για την καταγραφή του αντιπροτύπου. Παρακάτω περιγράφουμε τις ενότητες αυτής της φόρμας. Name (Όνομα). Στην ενότητα αυτή αναφέρεται η ονομασία που έχουν δώσει οι συγγραφείς στο αντιπρότυπο. Συνήθως το όνομα είναι μια φράση κυριολεκτική ή μεταφορική (και χιουμοριστική) που ταυτοποιεί το αντιπρότυπο και συχνά το παρομοιάζει με μια κατάσταση της πραγματικής ζωής. Central Concept (Κεντρική Ιδέα). Εδώ παρουσιάζεται γενικά η κατάσταση που δημιουργεί το αντιπρότυπο. Dysfunction (Δυσλειτουργία). Στην ενότητα αυτή περιγράφεται αναλυτικά η δυσλειτουργία στην επιχείρηση, συνήθως μαζί με τα συμπτώματα και τις συνέπειες που έχει για την επιχείρηση και για τα άτομα το αντιπρότυπο. Vignette (Σκιαγράφηση Ατόμου). Εδώ περιγράφεται ένα παράδειγμα, μια βινιέτα. Σκιαγραφείται η δυσλειτουργική συμπεριφορά ενός ατόμου μέσω ενός παραδείγματος από την πραγματική ζωή. Παρουσιάζονται τα λάθη και οι προβληματικές συμπεριφορές που θέλουν διόρθωση. Με τον τρόπο αυτό μπορεί κάποιος να κατανοήσει πιο άμεσα το αντιπρότυπο. Explanation (Εξήγηση). Το χαρακτηριστικό αυτό της φόρμας επεξηγεί την προέλευση του ονόματος. Αν το όνομα είναι κυριολεκτικό τότε η εξήγηση είναι συνήθως προφανής, ενώ αν το όνομα είναι μεταφορικό δίνεται εξήγηση του παραλληλισμού του αντιπροτύπου με την κατάσταση ή το περιστατικό της πραγματικής ζωής από όπου προέρχεται το όνομα. Band Aid (Προσωρινή Λύση). Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται από τους συγγραφείς μια προσωρινή λύση για το αντιπρότυπο. Συνήθως αυτή η λύση είναι ένα μέτρο που πρέπει να λάβουν για την αντιμετώπιση του αντιπροτύπου, τα άτομα και οι υπάλληλοι που εργάζονται κοντά στο άτομο που οφείλεται για το αντιπρότυπο, παρά το ίδιο το άτομο (τις περισσότερες φορές στα management αντιπρότυπα είναι ο manager) που εμφανίζει την προβληματική συμπεριφορά ή δημιουργεί τη δυσλειτουργική κατάσταση. 18

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η )

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ JACKSON POLLOCK ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ WILLIAM WRIGHT ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1950. Το καλοκαίρι του 1950 o δημοσιογράφος William Wright πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογραφημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ Negative feelings management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διοίκηση Καριέρας (Career Management) είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα: Εγκλεισμός

Δραστηριότητα: Εγκλεισμός Δραστηριότητα: Εγκλεισμός Ηλικίες στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία: Προαπαιτούμενες Ικανότητες: Χρόνος: Εστίαση Μέγεθος Ομάδας 11 - ενήλικες Καμία Τι είναι αλγόριθμος Αλγόριθμοι αναζήτησης:

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Διαπραγμάτευση παίξιμο ρόλων Ent-teach Κεφάλαιο 7 Στρατηγικές εξόδου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Διαπραγμάτευση παίξιμο ρόλων Ent-teach Κεφάλαιο 7 Στρατηγικές εξόδου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Διαπραγμάτευση παίξιμο ρόλων Ent-teach Κεφάλαιο 7 Στρατηγικές εξόδου Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Η εκπαιδευτική δραστηριότητα αποσκοπεί στο να εξασκήσει τις διαπραγματευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση καθημερινών ημερίδων

Οργάνωση καθημερινών ημερίδων Οργάνωση καθημερινών ημερίδων 1) Αγώνες ζευγών 1α) Διαθέσιμες κινήσεις: Φιλοσοφία, μηχανισμοί και τα χαρακτηριστικά τους. Οι κινήσεις είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία που έχει ένας διαιτητής στη διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Πωλητές Ηγέτες!

Αναπτύσσοντας Πωλητές Ηγέτες! Αναπτύσσοντας Πωλητές Ηγέτες! Έρευνα του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ (A.LA.R.M.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Νικόλαος Παναγόπουλος (npanag@aueb.gr), Λέκτορας Μάρκετινγκ ΟΠΑ Γεώργιος Αυλωνίτης, (avlonitis@aueb.gr),

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία Εισαγωγή «Όποιος έχει υγεία, έχει ελπίδα. Και όποιος έχει ελπίδα, έχει τα πάντα.» Τόμας Κάρλαϊλ Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο Ο πατέρας μου είναι γιατρός, ένας από τους καλύτερους παθολόγους που

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT 3 Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγγλική Γλώσσα Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές Δημοπρασίες - Combinatorial Auctions

1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές Δημοπρασίες - Combinatorial Auctions ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Εαρινό εξάμηνο 2015 Συμπληρωματικές σημειώσεις για τον μηχανισμό VCG 1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές

Διαβάστε περισσότερα

2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ

2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ 2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ Το ερωτηματολόγιο είναι το βασικό μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στο συνεντευκτή και στον ερωτώμενο και σημαντικό εργαλείο στα προβλήματα έρευνας. Είναι ένα έντυπο το οποίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση του εαυτού μας

Γνώση του εαυτού μας Γνώση του εαυτού μας Self awareness Η αυτογνωσία αναφέρεται σε: Συναισθήματα Σκέψεις Ενδιαφέροντα Ισχυρά & αδύνατα σημεία Αξίες Ικανότητες Στόχους Δεξιότητες Προτιμητέο στιλ επικοινωνίας 1 Γνώση του εαυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ένα σεμινάριο για τις συγκρούσεις;

Γιατί ένα σεμινάριο για τις συγκρούσεις; Σεμινάρια ΕΚΔΔΑ 2009-10 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ στον χώρο της Υγείας Γιατί ένα σεμινάριο για τις συγκρούσεις; Εάν τις διαχειριστούμε όπως συνήθως, μπορεί να: Οδηγήσουν σε προσωπικές αντιπάθειες Διαταράξουν/

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη: Γιάννης Ζουµπρούλης, Επιµέλεια: Λύδια Τυλλιανάκη 23-5- 2006. Συνέντευξη Alex Dong για τα Push Hands

Συνέντευξη: Γιάννης Ζουµπρούλης, Επιµέλεια: Λύδια Τυλλιανάκη 23-5- 2006. Συνέντευξη Alex Dong για τα Push Hands Συνέντευξη: Γιάννης Ζουµπρούλης, Επιµέλεια: Λύδια Τυλλιανάκη 23-5- 2006 Συνέντευξη Alex Dong για τα Push Hands 1. Τι είναι τα Push Hands (Χέρια που Σπρώχνουν); Τα Push Hands είναι µια άσκηση η οποία γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις NDI Training & Consulting 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στον σημερινό πολύπλοκο και γεμάτο προκλήσεις κόσμο στον οποίο ζούμε, οι εταιρίες δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να

Διαβάστε περισσότερα

3 ο εργαστήριο Scratch for NinjaCoders

3 ο εργαστήριο Scratch for NinjaCoders 3 ο εργαστήριο Scratch for NinjaCoders Τίτλος εφαρμογής: Space Invaders (Διαστημικοί εισβολείς) Περιγραφή στόχων, σενάριο εφαρμογής, παρουσίαση scratch, μεταβλητές, συμβάντα, προγραμματιστικές δομές 0

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην διαχείριση του χρόνου

Μια µατιά στην διαχείριση του χρόνου ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Μια µατιά στην διαχείριση µ η χ ρ η του χρόνου η ημέρα είναι ατελείωτη, για εκείνον που γνωρίζει πώς να την εκτιμά και να την εκμεταλλεύεται GOETHE H επιτυχία είναι μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΕΙ

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΕΙ #6005 ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΕΙ Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη σας συγκέντρωση των Ανώνυμων Οικογενειών! Δείξατε ότι έχετε πολύ θάρρος και ότι στα αλήθεια νοιάζεστε με το να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Κάντε μεγάλα όνειρα, και αυτό που ονειρεύεστε, αυτό θα γίνετε. James Allen As A Man Thinketh Γιατί Το Κάνεις Αυτό;?... 5 Δουλέψτε Πιο Σκληρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Να Γίνεις Hacker

Πώς Να Γίνεις Hacker Hacking... http://earthlab.uoi.gr/indy/hacker-howto-gr/ Πώς Να Γίνεις Hacker Eric Steven Raymond Μετάφραση από τα αγγλικά: Αριστοτέλης Μικρόπουλος 1. Ο κόσμος είναι γεμάτος από διασκεδαστικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης»

«Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2013 «Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης» Δημήτρης Γκόντας Περιβάλλον κρίσης! Τι σημαίνει κρίση; Μισθοί της πείνας. Οικονομικό αδιέξοδο. Ανεργία άνω του 25%, δεν βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 8ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας Διοίκηση Επιχειρήσεων Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2015 Ας γνωριστούμε! Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος Σπουδές στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω.

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω. Τι είναι το debug μαμα? Με απλά λόγια, debug (αποσφαλμάτωση αλλά που να κάθεσαι να το πεις), είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων που υπάρχουν σε κώδικα (ασχέτως γλώσσας προγραμματισμού).

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη Σάββας Νικολαΐδης 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

CAREER COUNSELLING Eleni Kargakou-Human Resources Advisor

CAREER COUNSELLING Eleni Kargakou-Human Resources Advisor ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ-ΣΠΟΥΔΕΣ 1 Ποιος ήταν ο λόγος που ακολουθήσατε αυτό τον κλάδο? Τι σας είχε κινήσει το ενδιαφέρον? 2 Τι σας ενδιέφερε

Διαβάστε περισσότερα

Τα 5 κλειδιά στην. Τεχνική Διαπραγματεύσεων

Τα 5 κλειδιά στην. Τεχνική Διαπραγματεύσεων Τα 5 κλειδιά στην Τεχνική Διαπραγματεύσεων 1 ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ Αντιπροσωπεύεται από φράσεις όπως Ας μοιράσουμε τη διαφορά μεταξύ αυτού που εσύ θέλεις και αυτού που εγώ θέλω Σε αυτού του είδους τον διακανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: Αύγουστος 02, 2012 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Δρ. Μαρία Μαυροπούλου ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ; Διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων ή ομάδων σε ένα θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος Δρ. Μαρία Μαυροπούλου 1 ΟΜΑΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή........................................................ 15 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι - ΠΡΟΣΔΙΔΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ................................. 17 Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι στην 11η διάσταση

Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το κείμενο αυτό δεν αντιπροσωπεύει το πώς παρουσιάζονται οι 11 διστάσεις βάση της θεωρίας των υπερχορδών! Είναι περισσότερο «τροφή για σκέψη» παρά επιστημονική άποψη. Οι σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

«Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ.

«Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ. «Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ. Μετά την εισήγηση της 1 ης ημέρας, αρχικά χωρίσαμε τους εκπαιδευτικούς σε 4 ομάδες και δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔIΑ ΤΗΣ ΜAΧΗΣ - ΕΠΙΣΚOΠΗΣΗ

ΠΕΔIΑ ΤΗΣ ΜAΧΗΣ - ΕΠΙΣΚOΠΗΣΗ Τα Πεδία της μάχης είναι μια νέα εμπειρία τουρνουά του League of Legends που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ομάδα και να αναμετρηθείτε με άλλες ομάδες από τη χώρα σας. Δεν έχει σημασία η θέση σας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Ή ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της διαδικασίας σχεδιασμού είναι η παρουσίαση της ανάλυσης της ιδέας σας 1. Έχετε εργαστεί στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η αβεβαιότητα στη μέτρηση.

Η αβεβαιότητα στη μέτρηση. Η αβεβαιότητα στη μέτρηση. 1. Εισαγωγή. Κάθε μέτρηση, όσο προσεκτικά και αν έχει γίνει, περικλείει κάποια αβεβαιότητα. Η ανάλυση των σφαλμάτων είναι η μελέτη και ο υπολογισμός αυτής της αβεβαιότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

Το βιογραφικό είναι στην ουσία το πρώτο στάδιο προσέγγισης πριν την συνέντευξη αξιολόγησης και χρειάζονται να τονίζονται τα εξής σημεία:

Το βιογραφικό είναι στην ουσία το πρώτο στάδιο προσέγγισης πριν την συνέντευξη αξιολόγησης και χρειάζονται να τονίζονται τα εξής σημεία: Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί μια από τις βασικές τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Μέσα από ένα δομημένο και σύντομο κείμενο μπορούν να δοθούν στον υποψήφιο εργοδότη ή άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης.

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Στην αρχή της σεζόν ήσουν μεταξύ ομάδας νέων και πρώτης ομάδας. Τι σκεφτόσουν τότε για την εξέλιξη της χρονιάς; Στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ PETER SANFEY REGIONAL ECONOMIST FOR SOUTHEASTE EUROPE AND GREECE, EBRD TO THE EVENT «RESURRECTING THE GREEK ECONOMY: GREAT EXPECTATIONS?» ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Τρίτη διδακτική πρόταση Κατοικίδια ζώα Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Στελέχωσης & Ανάπτυξης στον Όμιλο ΟΤΕ

Ευκαιρίες Στελέχωσης & Ανάπτυξης στον Όμιλο ΟΤΕ Ευκαιρίες Στελέχωσης & Ανάπτυξης στον Όμιλο ΟΤΕ Μαϊος 2015 Νταίζη Θεοδώρου Recruitment & HR Development Senior Manager OTE COSMOTE Human Resources Division 1 Προφίλ εταιρείας Όμιλος OTE Ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ)

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) Κυκλώστε ή επιλέξτε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γενικότερη συμπεριφορά σας. Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα