ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ"

Transcript

1 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προσωπικό τηλεφωνικής εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα σελ. 8-9 ΝΗΣΙΑ 100, ΥΠ. ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 772, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 80, ΣΧΟΛΗ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ 100, ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΩΝ 162 Πράσινο φως για θέσεις µονίµων στο ηµόσιο Μ ε µόνιµους υπαλλήλους θα ενισχυθούν δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς µέχρι το τέλος του έτους σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της «Αγοράς Εργασίας». Οι περισσότερες θέσεις αφορούν σε εξειδικευµένο προσωπικό πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης. Αναλυτικά, όπως προκύπτει, πρόκειται για 100 πτυχιούχους στην Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, 80 δόκιµους σηµαιοφόρους στο Λιµενικό, 772 σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε καταστήµατα κράτησης, 100 µόνιµους σε 65 νησιωτικούς δήµους και 162 µόνιµους στην Εθνική Σχολή ικαστών. σελ. 4-5 EPSO 100 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση σελ. 14 Ο ΗΓΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ Αιτήσεις για εποχικούς σε δήµους, ΕΗ, κατασκηνώσεις, Βιοµηχανία Ζάχαρης Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ σελ. 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 150 προσλήψεις συµβασιούχων στις νοµαρχίες για τη δακοκτονία σελ. 6

2 222 Αγορά Eργασίας ηµόσιο Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ EDITORIAL Προσλήψεις µονίµων Το «πράσινο φως» για τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού στο ηµόσιο έχει ήδη δοθεί και, όπως µπορείτε να διαβάσετε σή- µερα αναλυτικά στις σελίδες της «Αγοράς Εργασίας», προετοιµάζεται η έκδοση των πρώτων προκηρύξεων που αναµένονται από το καλοκαίρι και µέχρι το τέλος του έτους. Πρόκειται, σε πρώτη φάση, για θέσεις µονίµων, από τις οποίες 100 σε νησιωτικούς δήµους, 772 σε σωφρονιστικά καταστήµατα, 80 στο Λιµενικό Σώµα, 100 στην Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης και 162 στην Εθνική Σχολή ικαστών. Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι µε τις προσλήψεις αυτές ανοίγει, ουσιαστικά, ο δρόµος για να προκηρυχθούν και άλλοι διορισµοί σε κενές οργανικές θέσεις υπηρεσιών και φορέων του ηµοσίου, παρά τη γενική απαγόρευση διορισµών που ισχύει, πλην συγκεκριµένων εξαιρέσεων. Οι προσλήψεις αυτές θα εξακολουθήσουν να γίνονται µε το σταγονόµετρο, αλλά και µε τα κριτήρια και τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Οπως έχει ανακοινωθεί, συµφωνήθηκε πως οι υπάλληλοι που θα αποµακρυνθούν από το ηµόσιο θα αντικαθίστανται µε νέες προσλήψεις προσωπικού αυξηµένων προσόντων. Είναι χαρακτηριστικό, µάλιστα, όσον αφορά στο υπεράριθµο προσωπικό της ΕΡΤ, ότι έχουν εξαγγελθεί ισάριθµες προσλήψεις σε άλλους κλάδους στους οποίους υπάρχει ανάγκη, όπως είναι τα νοσοκοµεία και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 100 µηχανικοί και βοηθοί στη ΕΗ Φλώρινας Η ΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 100 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου υτικής Μακεδονίας, για το Νοµό Φλώρινας, που εδρεύει στο 7ο χιλ. Πτολεµαΐδας - Κοζάνης. Για τις θέσεις των µηχανοτεχνιτών ζητούνται: α. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελ- µατικού Λυκείου Μηχανολογικού Τοµέα ή Κατεύθυνσης ή απολυτήριος τίτλος Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή πτυχίο Τεχν. Επαγγελ- µατικών Εκπαιδευτηρίων Μηχανολογικού Τοµέα ή πτυχίο Σχολών Μαθητείας ΟΑΕ (Μέσης Στάθµης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/τ. Α ) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή δίπλωµα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τοµέα ή πτυχίο άλλης ισότιµης σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου κλάδου, τοµέα ή ειδικότητας και β. επαγγελµατική άδεια (εγγραφή στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Ειδικότητας Μηχανολόγου). Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΣΟΧ. ΕΗ-ΛΙΓ/ ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΗ Α.Ε./ ΛΙ- ΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΤΙ- ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ, 7ο χιλ. Πτολεµαΐδας - Κοζάνης, τηλ & Ευθυµία Κουτσιάδου τηλ Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο αυτών κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ειδικότητα Αριθµός θέσεων Ε Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισµού (Μηχανοτεχνίτες) 15 Ε Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισµού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 5 Ε Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισµού (Τεχνίτες Ιµάντων) 10 Ε Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών) 7 Ε Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 4 Ε Τεχνικοί Ορυχείων 22 Ε Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισµού (Ηλεκτροτεχνίτες) 8 Ε Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισµού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχηµάτων) 4 Ε Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισµού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων) 4 Ε Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 10 Ε Βοηθοί, Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές 6 Ε Τεχνικοί Τοπογραφίας & Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών GIS 1 Ε Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισµού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων ικτύων) 2 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1 ΤΕ Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 1 Σύντοµες ειδήσεις Ερευνητές στο Ινστιτούτο Βιοµηχανικών Συστηµάτων Το Ινστιτούτο Βιοµηχανικών Συστηµάτων (ΙΝΒΙΣ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει επιστηµονικούς συνεργάτες µε σύµβαση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARTEMIS: «Cyclic and person-centric Health management: Integrated approach for home, mobile and clinical environments- CHIRON», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo ARTEMIS-JU, ως εξής: 4 ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί Η/Υ ή Πληροφορικής, 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής. Καταληκτική ηµεροµηνία: Πληροφορίες: ΙΝΒΙΣ / Ε.Κ. «Αθηνά», τηλ.: , 2 fax: , 2 στο Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Το Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διαγωνισµό για σύναψη δύο (2) συµβάσεων παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου NODES (New Tools for Design and Operation of Urban Transport Interchanges). Οι συµβάσεις παροχής υπηρεσιών αφορούν η µία εξ αυτών ένα διευθυντή έργου - συγκοινωνιολόγο µηχανικό για χρονικό διάστηµα έως 27 µήνες, αρχής γενοµένης το αργότερο 5/7/2013 έως 30/9/2015 µε τη λήξη του έργου και η έτερη εξ αυτών ένα µέλος της οµάδας έργου - συγκοινωνιολόγο µηχανικό για χρονικό διάστηµα έως 20 µήνες, αρχής γενοµένης το αργότερο 5/7/2013 έως τις 28/2/2015. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων συµµετοχής λήγει στις 20/6/2013 και ώρα 16:00. Επιστήµονες στο Ιδρυµα Τεχνολογίας και Ερευνας Το Ιδρυµα Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ηλεκτρονικός Βοηθός Μοριακής ιαγνωστικής», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόµενους επιστήµονες µε κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου (µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης, Master) της Πληροφορικής ή Μηχανικής (Engineering) ή Βιοπληροφορικής ή Ιατρικής Πληροφορικής ή παρεµφερών περιοχών (Μαθηµατικά, Βιολογία, Φυσική). Καταληκτική ηµεροµηνία: 10/7/2013. Πληροφορίες: ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Γιάννης Ευαγγελίδης ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη Τηλ.:

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 3 23 ΑΙΤΗΣΕΙΣ 506 τεχνικοί, οδηγοί και εργάτες στη ΕΗ Κοζάνης Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού θα προχωρήσει η ΕΗ για το Λιγνιτικό Κέντρο υτικής Μακεδονίας στο Νοµό Κοζάνης. Συνολικά θα εργαστούν 506 άτοµα για οκτώ µήνες. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Επισηµαίνεται ότι η εµπειρία είναι βαθµολογούµενο κριτήριο κατάταξης, δηλαδή µοριοδοτείται ανεξάρτητα εάν αποτελεί τυπικό προσόν ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ πρόσληψης ή όχι (µοριοδοτείται και ο ένας µήνας εµπειρίας). Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε τα εξής κριτήρια: χρόνος ανεργίας, πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία ή τέκνο µονογονεϊκής οικογένειας, βαθµός βασικού τίτλου σπουδών και εµπειρία. Αιτήσεις Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συ- µπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ. ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρη- µένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΗ A.E./ Λιγνιτικό Κέντρο υτικής Μακεδονίας, 7ο χιλ. Πτολεµαΐδας Κοζάνης, απευθύνοντάς την στους αρµόδιους υπαλλήλους, τηλ , τηλ Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρο- µικώς, το εµπρόθεσµο κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ειδικότητα Αριθµός θέσεων Ε Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισµού (Μηχανοτεχνίτες) 96 Ε Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισµού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 21 Ε Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισµού (Τεχνίτες Ιµάντων) 26 Ε Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισµού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων) 21 Ε Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών) 23 Ε Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 11 Ε Τεχνικοί Ορυχείων 167 Ε Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισµού (Ηλεκτροτεχνίτες) 38 Ε Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισµού (Ηλεκτρονικοί) 6 Ε Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισµού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχηµάτων) 12 Ε Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 35 Ε Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 18 Ε Οδηγοί Χωµατουργικών Οχηµάτων 10 Ε Οδηγοί Γεωργικών Ελκυστήρων 2 Ε Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισµού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων ικτύων) 6 Ε Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Εργων Σάρωθρο (Σκούπα) 1 Ε Τεχνικοί Τοπογραφίας & Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών GIS 4 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 4 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 1 ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 1 ΤΕ Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί στη ΕΗ Μεγαλόπολης Η ΕΗ Μεγαλόπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ιεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νοµού Αρκαδίας, για τις θέσεις που ακολουθούν: 1 Ε Ηλεκτροτεχνικοί ικτύων, 2 ΕΤεχνικλοί δοµικών εργων, 99 Ε Τεχνίτες Ορυχείων, 13 Ε Χειριστές Μηχανηµάτων, 7 Ε Μηχανοτεχνίτης, 19 Οδηγοί, 2 Ε Τεχνικοί οµικών εργων, 1 Ε Σχεδιαστές µηχανολογικού εξοπλισµού. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση υπεύθυνη δήλωση µε κωδικό ΣΟΧ. ΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ. ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφ όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της ΕΗ/ ιεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Τ.Κ Μεγαλόπολη τηλ. επικοινωνίας: εσωτερικό 33034, αντίστοιχα). 60 στη ΕΗ ΑΗΣ Αγίου ηµητρίου Κοζάνης Η ΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αγίου ηµητρίου. Οι θέσεις είναι: 4 Ε Ηλεκτροτεχνίτης Σταθµών Υποσταθµών, 34 Ε Μηχανοτεχνίτης, 13 Ε Τεχνίτες Ορυχείων, 2 Ε Τεχνίτες Συγκολλητές, 1 Ε Χειριστές Μηχανηµάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής Αυτοκινούµενου Γερανού), 3 Ε Οικοδόµοι Μονίµων Συνεργείων Συντήρησης, 2 Ε Οδηγοί Λεωφορείου, 1 Ε Οδηγοί ΦορτηγώνΧωµατουργικών Μηχανηµάτων. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ ΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ. ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΗΜΗ- ΤΡΙΟΥ, Τ.Θ 1350, Τ.Κ ΚΟΖΑΝΗ τηλ: , κ. ΜΑΚΕ ΟΝΑ έσποινα τηλ: εργάτες στη ΕΗ ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα Ο ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα ενδιαφέρεται για την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) έκτακτων ηµεροµίσθιων ανειδίκευτων εργατών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (60 ηµεροµίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Σταθµού. Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν έως 19/06/2013 στη Γραµµατεία του Σταθ- µού την ειδική έντυπη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Στα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την υποβολή της αίτησης περιλαµβάνονται πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ για τον προσδιορισµό του χρονικού διαστήµατος ανεργίας του υποψηφίου, η ηµεροµηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 10 εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν έχει απασχοληθεί στη ΕΗ Α.Ε., µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. σύµβαση έργου, ηµεροµίσθιος κ.ά., εκτός πρακτικής άσκησης) κατά το τελευταίο έτος, καθώς και τα χρονικά διαστήµατα που απασχολήθηκε. 3 εργάτες στη ΕΗ Χίου Ο Αυτόνοµος Σταθµός Παραγωγής Χίου (ΑΣΠ ΧΙΟΥ) ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) έκτακτων ηµεροµίσθιων ανειδίκευτων εργατών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (60 ηµερο- µίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της µονάδας. Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν µέχρι 19/06/2013 και ώρα 12:00, στα γραφεία του ΑΣΠ Χίου στο Κοντάρι Χίου, την ειδική έντυπη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, η οποία διανέµεται από τη Γραµµατεία της µονάδας, υποβάλλοντας συνηµµένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους. 2 εργάτες στη ΕΗ Ικαρίας Ο ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ηµεροµίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (60 ηµεροµίσθια), συνολικά δύο ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της µονάδας. Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν µέχρι 19/06/2013 και ώρα 12:00, στα γραφεία του ΤΣΠ Ικαρίας στον Αγιο Κήρυκο, την ειδική έντυπη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, η οποία διανέµεται από τη Γραµµατεία της µονάδας, υποβάλλοντας συνηµµένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους. 3 εργάτες στη ΕΗ Σάµου Ο Αυτόνοµος Σταθµός Παραγωγής Σάµου (ΑΣΠ Σάµου) ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) έκτακτων ηµεροµίσθιων ανειδίκευτων εργατών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (60 ηµεροµίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της µονάδας. Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν µέχρι 19/06/2013 και ώρα 12:00, στα γραφεία του ΑΣΠ Σάµου στο Κοκκάρι Σάµου, την ειδική έντυπη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, η οποία διανέµεται από τη Γραµµατεία της µονάδας, υποβάλλοντας συνηµµένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

4 24 4 ηµόσιο Αγορά Eργασίας Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 100 ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥΣ ΗΜΟΥΣ, 772 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 100 ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜ µόνιµες προσλήψεις µέχρι το τέλος Με µόνιµους υπαλλήλους θα ενισχυθούν δη- µόσιες υπηρεσίες και φορείς µέχρι το τέλος του έτους. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν εξειδικευµένο προσωπικό ανώτερης µόρφωσης. Αναλυτικά πρόκειται για 100 πτυχιούχους στην Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, 80 δόκιµους σηµαιοφόρους στο Λιµενικό, 772 σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε καταστήµατα κράτησης, 100 µόνιµους σε 65 ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ νησιωτικούς δήµους και 162 µόνιµους στην Εθνική Σχολή ικαστών. Το µόνιµο προσωπικό είναι σαφώς µειωµένο σε σχέση µε τις προηγούµενες χρονιές. Η πρόσληψη, ωστόσο, του παραπάνω προσωπικού θεωρείται κάτι παραπάνω από επιτακτική. Αναλυτικά τα κριτήρια και τα προσόντα για κάθε διαγωνισµό αναλύονται παρακάτω: 100 εισακτέοι στην Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης Πράσινο φως πήρε ο 23ος διαγωνισµός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Συνολικά θα εισαχθούν στη σχολή εκατό άτοµα µέσω γραπτού διαγωνισµού που θα γίνει το πιθανότερο αρχές Σεπτεµβρίου. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν ιδιώτες, αλλά και υπάλληλοι δηµόσιων υπηρεσιών, ΝΠ και Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, που κατέχουν πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής και οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισµού σε δηµόσια υπηρεσία. Σύµφωνα µε τη συνήθη διαδικασία οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταχωρίσουν σε καθορισµένη προθεσµία ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους στην αίτηση συµ- µετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΚ Α www. ekdd.gr στο σύνδεσµο «Εισαγωγικός ιαγωνισµός». Ο διαγωνισµός χωρίζεται σε δύο στάδια. Το προκαταρκτικό στάδιο του διαγωνισµού περιλαµβάνει γραπτή δοκιµασία των υποψηφίων υποχρεωτικά στα µαθήµατα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους και Πολιτική Οικονοµία και ηµόσια Οικονοµική. Κατά το τελικό στάδιο του διαγωνισµού, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε υποχρεωτική γραπτή διαδικασία στο γνωστικό πεδίο ηµόσια ιοίκηση και σε γραπτή και προφορική εξέταση σε ένα ακόµη γνωστικό πεδίο µεταξύ των: 1. Περιβάλλον - Ποιότητα Ζωής, 2. ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις, 3. Εφαρµοσµένη Πληροφορική, 4. Κοινωνική ιοίκηση, 5. Οικονοµική του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτική. Παράλληλα, θα εξεταστούν γραπτά και προφορικά σε µία ξένη γλώσσα της επιλογής τους ανάµεσα σε αγγλική, γαλλική, γερµανική, ισπανική ή ιταλική. 772 σωφρονιστικοί φύλακες και διοικητικοί στο υπ. ικαιοσύνης Μέσα στους επόµενους µήνες αναµένεται να εκδοθεί ο διαγωνισµός για 500 µόνι- µους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και 272 διοικητικούς. Ο συγκεκριµένος διαγωνισµός είναι έτοιµος από καιρό και βρίσκεται τα χέρια του υπουργού. Το µόνο που απο- µένει για να προχωρήσει είναι η πρωθυπουργική έγκριση. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκρι- µένα κριτήρια προκειµένου να προσληφθούν από το υπουργείο ικαιοσύνης, ενώ ακολουθούν ειδικές δοκιµασίες και εκπαίδευση. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για καθορισµό ορίου ηλικίας 100 µόνιµοι σε 65 νησιωτικούς δήµους Με σχετική εγκύκλιο που δόθηκε στη δηµοσιότητα πριν από λίγες µέρες, το υπουργείο Εσωτερικών έδωσε «πράσινο φως» σε µόνιµες προσλήψεις για 65 νησιωτικούς δήµους. Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι διορισµοί που εκκρεµούν σε νησιωτικούς δήµους υπολογίζονται περίπου σε 100. Στην ίδια εγκύκλιο γίνεται γνωστό ότι η ευνοϊκή αυτή διάταξη αφορά καθαρά και µόνο τους δήµους συγκεκριµένων νησιωτικών περιοχών, χωρίς όµως να συµπεριλαµβάνονται τα νοµικά τους πρόσωπα, και υπογραµµίζεται ότι σε περιπτώσεις που τρέχουν διαδικασίες πρόσληψης αυτές ολοκληρώνονται κανονικά, ενώ αν υπάρχουν επιπλέον στους υποψηφίους για τον κλάδο φρούρησης στα 32 έτη και όριο αναστήµατος (οι άνδρες 1,70 µ. και οι γυναίκες 1,60 µ.). Απαραίτητη επίσης θεωρείται η γνώση ξένων γλωσσών και η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας. Για την πρόσληψη απαιτείται επίσης οι υποψήφιοι να κατέχουν απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή πτυχίο Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ή άλλου ισότιµου τίτλου σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει κενά, αυτά θα µπορούν να καλυφθούν µε τη διαδικασία των µετατάξεων. Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικών ενηµερώνει τους δήµους ότι µπορούν να προχωρήσουν σε προσλήψεις χωρίς να είναι απαραίτητη απόφαση κατανοµής του υπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης εάν εκκρεµούν παλιές προκηρύξεις. Οι δήµοι που εµπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις της εγκυκλίου είναι: Α) Της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου: Λέσβου, Αγ. Ευστρατίου, Λήµνου, Σάµου, Ικαρίας, Φούρνων, Οινουσσών, Χίου, Ψαρών, Β) Της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: Ανδρου, Αναφης, Ιητών, Θήρας, Σικίνου, Φολεγάνδρου, Κέας, Κύθνου, του βαθµού τίτλου σπουδών, ενώ σηµαντικό ρόλο παίζει η εγγραφή στα δηµοτολόγια δήµων ή κοινοτήτων για µία τουλάχιστον διετία και η µόνι- µη διαµονή για το ίδιο χρονικό διάστηµα στους νοµούς όπου εδρεύουν τα καταστήµατα κράτησης όπου προκηρύσσονται οι θέσεις. Επιπλέον µόρια προσθέτουν η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας στις Ενοπλες υνάµεις ή στις Ειδικές υνάµεις, η προϋπηρεσία ως Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας κ.λπ. Επίσης η κατοχή διπλώµατος µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ στην ειδικότητα «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας», η καλή γνώση ξένων γλωσσών κ.ά. Για τις θέσεις προσωπικού φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Ως γενική αρχή για τις συγκεκρι- µένες ειδικότητες ισχύει ότι υπάρχει όριο ηλικίας (πιθανότατα έως το 32ο έτος) και όρια αναστήµατος για τους άνδρες και τις γυναίκες. Επιπλέον, απαιτούνται η γνώση ξένων γλωσσών, η εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας στις ειδικές δυνάµεις κ.τ.λ. Η τελική επιλογή θα γίνει µε ειδικές υγειονοµικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές διαδικασίες. Κιµώλου, Μήλου, Σερίφου, Σίφνου, Μυκόνου, Αµοργού, Νάξου, Αντιπάρου, Πάρου, Σύρου, Τήνου, Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας, Καλυµνίων, Καρπάθου, Κάσου, Λειψών, Λέρου, Πάτµου, Κω, Νισύρου, Μεγίστης, Ρόδου, Σύµης, Τήλου, Χάλκης, Γ) Της Περιφέρειας Ιονίου: Κέρκυρας, Παξών, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Λευκάδας, Μεγανησίου. Επίσης, δήµοι που υπάγονται σε άλλες περιφέρειες αλλά ακολουθούν την αρχή «ένα νησί ένας δήµος»: Κυθήρων, Σαλαµίνας, Αγκιστρίου, Αίγινας, Σπετσών, Πόρου, Υδρας, Σαµοθράκης, Σκύρου, Θάσου, Ελαφονήσου, Αλοννήσου, Σκιάθου, Σκοπέλου και Γαύδου.

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 5 25 ΙΟΙΚΗΣΗΣ, 80 ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ, 162 ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΩΝ του έτους στο ηµόσιο 80 πτυχιούχοι στο Λιµενικό Μέσω ΑΣΕΠ θα πραγµατοποιηθεί ο νέος διαγωνισµός για 80 µονίµους στο Λιµενικό Σώµα. Ο διαγωνισµός θα είναι γραπτός και θα περιλαµβάνει ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιµασίες. Θα επιλεγούν 80 δόκιµοι σηµαιοφόροι Λιµενικού Σώµατος. Από αυτούς 48 θα είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, 16 διπλωµατούχοι πλοίαρχοι ή µηχανικοί των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού και 16 πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών. Στελέχη του ΑΣΕΠ εκτιµούν ότι η προκήρυξη θα είναι έτοιµη στα µέσα Ιουλίου και η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει αρχές Αυγούστου. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι πτυχιούχοι που δεν έχουν υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας τους. Οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον 1.70 µ. και οι γυναίκες 1.60 µ. Επιπλέον, πρέπει να έχουν καλή γνώση µίας ξένης γλώσσας και γνώση χειρισµού Η/Υ. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά -µε θέµατα πλήρους ανάπτυξηςστα κοινά µαθήµατα: Ελληνικά-Εκθεση Ιδεών, Στοιχεία Ναυτικού ικαίου, ιοικητικό ίκαιο. Τα ειδικά µαθήµατα που θα εξεταστούν είναι: Ποινικό ίκαιο, Βασικές Αρχές Οικονοµίας, Ανώτερα Μαθηµατικά, Φυσική, Ναυτιλία, Ναυπηγική, ΜΕΚ. Σηµειώστε δε ότι από τα ειδικά µαθήµατα οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε δύο, ανάλογα µε το πτυχίο τους, π.χ. οι πτυχιούχοι Πολυτεχνείου σε Ανώτερα Μαθηµατικά και Φυσική. Οι αθλητικές δοκιµασίες περιλαµβάνουν ένα µόνο αγώνισµα: ελεύθερη κολύµβηση σε απόσταση 50 µέτρων σε χρόνο 2 λεπτών (µία προσπάθεια) σπουδαστές στις Σχολές Εµπορικού Ναυτικού και ΕΛ.ΑΣ. Αιτήσεις µπορούν να καταθέτουν οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στις σχολές της ΕΛ.ΑΣ. και στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού. Συγκεκριµένα, στις σχολές ΕΛ.ΑΣ. θα εισαχθούν 580 σπουδαστές. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 26 Ιουνίου. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό ως όκιµοι Υπαστυνόµοι ή όκιµοι Αστυφύλακες έχουν άνδρες και γυναίκες, Ελληνες πολίτες ή οµογενείς από τη Βόρειο Ηπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία. Οι οµογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνοµία αποκτούν αυτοδικαίως την ελληνική ιθαγένεια από την κατάταξή τους. Υπενθυµίζουµε ότι οι εξετάσεις εισαγωγής στις σχολές της Ελληνικής Αστυνοµίας θα πραγµατοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδηµαϊκό έτος ». Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα: να µην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η εκεµβρίου 2013, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από και µεταγενέστερα, να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συµµετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ) της χώρας, να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση, διαπιστούµενη από την αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή Κατάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις για τη σωµατική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού 162 θέσεις στην Εθνική Σχολή ικαστών Τους επόµενους µήνες ανα- µένεται να εκδοθεί προκήρυξη από το υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων για τηv εισαγωγή στηv Εθvική Σχoλή ικαστικών Λειτουργών εκατόν εξήντα δύο (162) σπουδαστών. Στo διαγωvισµό γίvovται δεκτoί όσοι: α) Εχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος νοµικού τµήµατος, µε µονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι µε πτυχίο νοµικού τµήµατος, νοµικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή, β) έχουν συµπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέµπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους την 31η εκεµβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισµού. Η ηλικία του υποψηφίου αποδεικνύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισµού ικαστηρίων και Κατάστασης ικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, ΦΕΚ 35 Α ), γ) έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 36 και δεν έχουν τα κωλύµατα που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του Κώδικα Οργανισµού ικαστηρίων και Κατάστασης ικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύουν, για το διορισµό τους ως δικαστικών λειτουργών. Ο εισαγωγικός διαγωνισµός περιλαµβάνει δύο στάδια, προκριµατικό και τελικό. Κατά το προκρι- µατικό στάδιο οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, για µεν την κατεύθυνση της ιοικητικής ικαιοσύνης σε θέµατα: αα. γενικής παιδείας, ββ. Συνταγµατικού ικαίου, Γενικού ιοικητικού ικαίου και ικαίου ιοικητικών ιαφορών και γγ. ηµοσιονοµικού ικαίου, για δε τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής ικαιοσύνης και των Εισαγγελέων σε θέµατα: αα. γενικής παιδείας, ββ. Αστικού ικαίου, Εµπορικού ικαίου και Πολιτικής ικονοµίας και γγ. Ποινικού ικαίου και Ποινικής ικονοµίας. Η εξέταση στα θέµατα γενικής παιδείας περιλαµβάνει την ανάπτυξη ενός θέµατος σχετικά µε σύγχρονα νοµικά, κοινωνικά, πολιτικά, οικονοµικά και πολιτιστικά ζητήµατα ή συνδυασµό ανάπτυξης θέµατος και ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Στη Σχολή εγγράφονται οι υποψήφιοι οι οποίοι περιλαµβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσµάτων κατά σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθµός των θέσεων ο οποίος αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθµίας για την πλήρωση της τελευταίας θέσης, οι υποψήφιοι οι οποίοι ισοβάθ- µησαν εγγράφονται ως υπεράριθµοι. Ξηράς, να έχουν σωµατικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόµενα στις απαιτήσεις του αστυνοµικού έργου, να έχουν πίστη στο Σύνταγµα, αφοσίωση στην πατρίδα και να µην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εµποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να έχουν ανάστηµα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 µ., χωρίς υποδήµατα, να µην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήµατος ή των εγκληµάτων ανυποταξίας, λιποταξίας και να µην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού θα γίνουν δεκτοί σπουδαστές και συγκεκρι- µένα 705 στις ΑΕΝ Πλοιάρχων και 489 στις ΑΕΝ Μηχανικών. Επισηµαίνεται ότι η προθεσµία υποβολής των προβλεπόµενων δικαιολογητικών υποψηφίων συµµετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι η 11η Ιουλίου 2013, ενώ των λοιπών κατηγοριών η 9η Αυγούστου Η διάρκεια της εκπαίδευσης στις ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών περιλαµβάνει (06) έξι διδακτικά εξάµηνα και δύο θαλάσσια ταξίδια (1ο και 2ο) κατευθυνόµενης πρακτικής άσκησης-εκπαίδευσης σε πλοία, συνολικής διάρκειας (12) δώδεκα µηνών. Τα δύο ανωτέρω θαλάσσια ταξίδια περιλαµβάνονται µεταξύ των Α -Β και Γ - διδακτικών εξαµήνων αντίστοιχα. Το πρώτο θαλάσσιο ταξίδι συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις ΑΕΝ και στις προαγωγικές/ απολυτήριες εξετάσεις, οι σπουδαστές/στριες αξιολογούνται στα διδασκόµενα µαθήµατα µε γραπτές εξετάσεις ή µε γραπτές/προφορικές/πρακτικές εξετάσεις ανάλογα µε τη φύση του κάθε µαθήµατος. Ο τρόπος εξέτασης κάθε µαθήµατος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους σπουδαστές/στριες (σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Σπουδών και τα ωρολόγια/αναλυτικά προγράµµατα διδασκαλίας).

6 ηµόσιο 266 Αγορά Eργασίας Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 150 συµβασιούχοι στις νοµαρχίες για την καταπολέµηση του δάκου Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε απόφαση που δηµοσιεύτηκε στο ιαύγεια, κατανέµει στις κατωτέρω Περιφερειακές Ενότητες- ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Ελαιοκοµικών Νοµών της Χώρας προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση των εποχικών αναγκών της Γενικής ιεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής στο πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου της ελιάς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί µέχρι 5,5 µήνες, η δε απασχόλησή του θα γίνει εντός του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία πρόσληψης µέχρι Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθ- µιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α ), όπως ισχύει από τα αρ- µόδια για την πρόσληψη όργανα. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τους προϋπολογισµούς των περιφερειών, στους οποίους αποδίδονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό όλοι οι θεσµοθετηµένοι πόροι (ΚΑΠ) µέσω του υπουργείου Εσωτερικών. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ελαιοκοµικές Περιφερειακές Ενότητες Θέσεις Αιτωλοακαρνανίας 6 Αργολίδας 4 Ανατολικής Αττικής 2 Αρκαδίας 3 υτικής Αττικής 2 Αχαΐας 2 Βοιωτίας 4 ωδεκανήσου 4 Ευβοίας 6 Εβρου 1 Ηλείας 6 Ηρακλείου 13 Θεσπρωτίας 2 Καβάλας 2 Κερκύρας 1 Κεφαλληνίας 2 Κορινθίας 2 Κυκλάδων 1 Λακωνίας 8 Λάρισας 2 Λασιθίου 8 Λέσβου 12 Λευκάδας 2 Μαγνησίας 4 Μεσσηνίας 10 Νήσων 2 Πρέβεζας 2 Ρεθύµνης 6 Σάµου 4 Τριφυλίας 3 Φθιώτιδας 6 Φωκίδας 2 Χαλκιδικής 2 Χανίων 12 Χίου 2 ΣΥΝΟΛΟ προσλήψεις στο ήµο Φαρσάλων 38 εποχικοί στο ήµο Ρεθύµνου Ο δήµαρχος Φαρσάλων ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) οδηγών καθαριότητας, ενός (1) οδηγού πυρασφάλειας, ενός (1) χειριστή γκρέιντερ πυρασφάλειας, δέκα (10) εργατών πυρασφάλειας και δεκαέξι (16) εργατών καθαριότητας, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο µηνών, για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας. Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα κατατεθούν στα γραφεία του ήµου Γραφείο Προσωπικού (τηλ.: , 117), µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών, από έως και , επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Ανάµεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαµβάνονται τα εξής: αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. Ο ήµος Ρεθύµνου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 38 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήµου και συγκεκρι- µένα για τις εξής θέσεις: 3 Ε Οδηγοί απορ/ρου (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 3 Ε Οδηγοί απορ/ρου (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 2 Ε Οδηγοί Οχηµάτων, 16 ΥΕ Εργάτες Αποκοµιδής, 8 ΥΕ Εργάτες Οδοκαθαριστήρων, 3 Ε Χειριστής Σαρώθρου και 3 ΥΕ Εργατές Γενικών καθηκόντων. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Ρεθύµνου, Τ.Κ Ρέθυµνο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Μαρινάκη (τηλ.: επικοινωνίας: /352). 8 προσλήψεις στο. Τρίπολης Ο ήµος Τρίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, συνολικού αριθµού οκτώ (8) ατό- µων, για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού του ήµου για την καλοκαιρινή περίοδο και συγκεκριµένα (6) Εργατών Καθαριότητας, (1) Οδηγού Απορριµµατοφόρου Αυτοκινήτου και (1) Χειριστή Σαρώθρου, µε άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι τάξης Γ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους µε τα σχετικά δικαιολογητικά στο ήµο Τρίπολης έως και 20 Ιουνίου προσλήψεις στο. Λαµιέων Ο ήµος Λαµιέων ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά σαράντα (40) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ήµου Λαµιέων, που εδρεύει στη Λαµία, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων: 27 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, 6 Ε Οδηγοί, 4 Ε Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες- Συντηρητές ( Α ειδικότητας 1ης κατηγορίας), 1 Ε Σιδηρουργός, 2 Ε Χειριστές Μηχανηµάτων. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Λαµιέων, Φλέµινγκ & Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ Λαµία, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Προσωπικού (τηλ.: επικοινωνίας: , ). 18 υδρονοµείς και ναυαγοσώστες στο. Αργους Ο ήµος Αργους-Μυκηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατό- µων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: 9 Υδρονοµείς, 4 Ναυαγοσώστες, 2 Εργάτες Πυρασφάλειας και 3 Φύλακες Πυρασφάλειας. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο ηµαρχείο Αργους-Μυκηνών, στο τηλ.: προσλήψεις στο ήµο Στυλίδας Ο ήµος Στυλίδας ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ήµου Στυλίδας, που εδρεύει στη Στυλίδα και συγκεκριµένα τους εξής: 2 Ε Οδηγοί Απορριµ- µατοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 1 Ε Χειριστής Μηχανηµάτων Εργων (JCB), 2 Ε Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες Συντηρητές, 2 Ε Τεχνίτες Υδραυλικοί και 3 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Στυλίδας, Ελ. Βενιζέλου 31, Τ.Κ Στυλίδα, (τηλ. επικοινωνίας: ).

7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 7 27 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 440 τεχνίτες, οδηγοί και εργάτες στο ήµο Θεσσαλονίκης Σε 440 προσλήψεις εποχικού προσωπικού θα προχωρήσει ο ή- µος Θεσσαλονίκης για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των ιευθύνσεων Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων & Βιώσιµης Κινητικότητας & ικτύων του. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν τεχνίτες, οδηγούς και εργάτες. Για τις θέσεις των οδηγών ζητούνται: α) δίπλωµα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχηµάτων ή εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας µηχανών και συστηµάτων αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τµήµατος µηχανικών αυτοκινή- ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ των ή τεχνικής επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας µηχανών αυτοκινήτου ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ ειδικότητας µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος άλλης συναφούς ειδικότητας ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα και β) επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας σε ισχύ. Υποβολή αίτησης Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή από 14/6/2013 µέχρι και 25/6/2013 στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α 1, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, /νση ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Μητρώων και ιαδικασιών Προσωπικού (υπόψη κ. Σινανιάν Ευπραξίας). Σηµειώνεται ότι το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313/317116, , , ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 328 Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων και Φορτηγών Οχηµάτων Καθαριότητας 55 Ε Οδηγών Ρυµουλκών Οχηµάτων Καθαριότητας 18 Ε Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων 3 Ε Μηχανικών Αυτοκινήτων 14 Ε Ηλεκτροσυγκολλητών 2 Ε Τεχνιτών Βαφής Αυτοκινήτων 2 Ε Χειριστών Γερανοφόρων Μηχανηµάτων 2 Ε Τεχνιτών Ελαστικών 4 Ε Εργαλειοµηχανών Τόρνου 2 Ε Ηλεκτροτεχνιτών Εναεριτών 5 Ε Χειριστών Ανυψωτικών Καλαθοφόρων Μηχανηµάτων 5 34 προσλήψεις στο ήµο Αγίου Νικολάου 20 εργάτες στο ήµο Εµµανουήλ Παππά Ο ήµος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήµου και συγκεκριµένα τους εξής: 1 Ε Χειριστών Μηχανη- µάτων Εργων (σάρωθρο ), 14 ΥΕ Εργατών (-τριών) Καθαριότητας (συνοδοί απορριµµατοφόρων, 15 ΥΕ Εργατών (-τριών) Καθαριότητας, 3 Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και 1 Ε Ηλεκτρολόγων. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Αγίου Νικολάου, Γουρνιών και Γιαµπουδάκη γωνία, 1ος όροφος, Τ.Κ , Αγιος Νικόλαος Ν. Λασιθίου, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Ανδρουλάκη και κ. Αγγελάκη (τηλ.: επικοινωνίας: ). Ο ήµος Εµµανουήλ Παππά ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και τέσσερα ηµεροµίσθια κατ άτοµο για το µήνα Ιούνιο, συνολικού αριθµού είκοσι (20) ατόµων για την καθαριότητα των δηµοτικών καταστηµάτων του δήµου. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να είναι υγιείς και αρτιµελείς και να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 (Κώδικας ηµοτ. & Κοιν. Υπαλλήλων). Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας, εκκαθαριστικό σηµείωµα, ΑΜΚΑ, Α.Μ. ΙΚΑ, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τµή- µα ιοικητικών Υπηρεσιών του ήµου Εµµανουήλ Παππά, δ/νση: Χρυσό Σερρών, τηλ: , , κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από 13/06/2013 έως 20/06/ γυµναστές στο ήµο Παύλου Μελά Ο ήµος Παύλου Μελά Νοµού Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου στο ηµοτικό Κολυµβητήριο του ήµου Παύλου Μελά Ν. Θεσ/νίκης και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων: 2 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και 2 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής - µε πτυχίο ναυαγοσωστικής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Παύλου Μελά, Λαγκαδά 221, Τ.Κ , Σταυρούπολη Νοµού Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς τη στο Τµήµα Αθλητισµού, υπόψη κ. Ματθαίου Καϊσίδη (τηλ.: επικοινωνίας και ). Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει την Πέµπτη 13/6 και διαρκεί µέχρι και την Τετάρτη 19/6/ προσλήψεις στο ήµο Ιθάκης ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο δήµαρχος Ιθάκης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ήµου Ιθάκης, που εδρεύει στην Ιθάκη, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων: 1 Ε Χειριστή Μηχανηµάτων, 2 Ε Οδηγών Αυτοκινήτου (χωρίς ψηφιακό ταχογράφο) και 2 ΥΕ Εργατών Αποκοµιδής Απορριµµάτων. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρη- µένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Ιθάκης, Ευµαίου 3, Τ.Κ , Ιθάκη Ν. Κεφαλληνίας (τηλ.: επικοινωνίας: ). Η ΑΣΠΑΙΤΕ, σε σύµπραξη µε το Πανεπιστήµιο του ROEHAMPTON της Μεγάλης Βρετανίας, υλοποιεί για το έτος Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης (διετές, part time, αυτοχρηµατοδοτού- µενο) στον Τοµέα της Εκπαίδευσης (Επιστήµες της Αγωγής) (ΦΕΚ 1361/τ. Β /1-8-07, ΦΕΚ 2051/τ. Β / ). Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράµµατος, απονέµεται το δίπλωµα MA in Education (Education Sciences). Το πρόγραµµα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήµια- ΑΣΠΑΙΤΕ-ΤΕΙ), οι οποίοι δυνητικά µπορούν να διδάξουν σε οποιαδήποτε βαθµίδα της εκπαίδευσης. Αιτήσεις για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται από Πέµπτη 6 Ιουνίου έως και ευτέρα 1 Ιουλίου Οι απαραίτητες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα της Σχολής (http://www.maineducation.gr) και στα τηλέφωνα και fax ( ευτέρα-πέµπτη, ώρες: ). Ο Πρόεδρος της.ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ Καθ. Ιωάννης Χρυσουλάκης

8 Telemarke απασχόλησ Εµπειρους telemark σλαµβάνει η Best Ne κοινωνιακές ικανότη πνεύµα, η εµπειρία στ προσφέρει σταθερές επαναλαµβανόµενη ε µπορούν να αποστείλ Γερακίου 26, Σεπόλια Ιδιωτικός τοµέας 288 Αγορά Eργασίας Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ CALL CENTER Ανοιχτές θέσεις για προσωπικό τηλεφων Ευκαιρίες εργασίας σε αποφοίτους λυκείου προσφέρουν ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των call centers. Πρόκειται για θέσεις µερικής και πλήρους απασχόλησης στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα. Απαραίτητα προσόντα για όλους τους υποψηφίους και τις υποψήφιες θεωρούνται η άνεση στην ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ επικοινωνία και η ευφράδεια λόγου, το οµαδικό πνεύµα εργασίας, η ευελιξία στο ωράριο και η ευγένεια. Οσον αφορά στην προϋπηρεσία, είναι απαραίτητη µόνο σε ορισµένες περιπτώσεις. Θέσεις σε 39 περιοχές προσφέρει η Connectphone Η εταιρία Connectphone A.E., που συνεργάζεται µε τη Vodafone, αναζητά άµεσα νέους και νέες για καθηµερινή µόνιµη απασχόληση για τις προωθητικές ενέργειες της καρτοκινητής της Vodafone. Απαραίτητα προσόντα για τα συγκεκριµένα πόστα είναι οι επικοινωνιακές ικανότητες, ο δυναµικός χαρακτήρας και το οµαδικό πνεύµα. Οι ευκαιρίες απασχόλησης αφορούν στις εξής περιοχές: Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Κοµοτηνή, ιδυµότειχο, Καβάλα, Ξάνθη, Χαλκιδική, Κατερίνη, Λευκάδα, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Σκιάθος, Σκόπελος, Αιδηψός, Ιωάννινα, Αρτα, Πρέβεζα, Αγρίνιο, Βόλος, Λάρισα, Λαµία, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Αθήνα, Σχινιάς, Ραφήνα, Πάτρα, Καλαµάτα, Κόρινθος, Πύργος, Αίγιο, Κάτω Αχαΐα, Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυµνο, Αγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα, Σφακιά. Η εταιρία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση σε τεχνικές πωλήσεων, δυνατότητα πλήρους και µερικής απασχόλησης, µηνιαίο µισθό µε ασφάλιση συν µπόνους και ευκαιρίες εξέλιξης για τους πιο φιλόδοξους. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται στο τηλέφωνο ή στο connectphone.gr. Γλωσσοµαθείς για την Teleperformance Ο πολυεθνικός όµιλος παροχής Τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Teleperformance Hellas, για λογαριασµό πελατών του, επιθυµεί να προσλάβει για οκτάωρη απασχόληση άτοµα για γραµµατειακή υποστήριξη. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν, ανάλογα µε την περίπτωση, πολύ καλά γερµανικά, ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά ή ρωσικά, να είναι απόφοιτοι Λυκείου, να διαθέτουν άνεση στην επικοινωνία, διάθεση για εργασία, γνώση της αγγλικής γλώσσας, άνεση στην πληκτρολόγηση, οµαδικότητα, ευελιξία και ευγένεια. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό- µενοι µπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο:

9 Αγορά Eργασίας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 Ιδιωτικός τοµέας 9 37 S ικής εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα Θέσεις εργασίας σε τηλεφωνικά κέντρα 5 εταιριών Συνεργάτες για τη στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου για λογαριασµού µεγάλου τηλεπικοινωνιακού παρόχου προσλαµβάνει η εταιρία PLEGMA NET ΕΠΕ, που δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών µάρκετινγκ και επικοινωνίας. Οσοι και όσες προσληφθούν θα απασχοληθούν στην προώθηση υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Οι ιδανικοί υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου, να έχουν άνεση στην επικοινωνία και ευφράδεια λόγου, να διακρίνονται για το οµαδικό πνεύµα εργασίας και την ευγένεια. Η εταιρία προσφέρει σταθερή µισθοδοσία, µπόνους παραγωγικότητας, 5ήµερη εργασία, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ, συνεχή εκπαίδευση µάρκετινγκ και προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται στα τηλέφωνα: Η Direct sales αναζητά για λογαριασµό παγκόσµιου τραπεζικού οργανισµού εκπροσώπους πωλήσεων για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κέρκυρα. ουλειά όσων προσληφθούν θα είναι να προωθούν συµβάσεις συνεργασίας σε εµπορικές επιχειρήσεις, για την αποδοχή των πιστωτικών καρτών της τράπεζας. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι δυναµικοί ηλικίας ετών και απόφοιτοι Λυκείου, να έχουν εµπειρία σε πωλήσεις ή προωθητικές ενέργειες, να έχουν άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, επαγγελµατική εµφάνιση και ters για 8ωρη ή 4ωρη η eters για οκτάωρη και τετράωρη απασχόληση προt. Βασικά προσόντα για τις θέσεις αυτές είναι οι επιτες, η ευελιξία, ο δυναµικός χαρακτήρας, το οµαδικό ις πωλήσεις, το απολυτήριο και η χρήση Η/Υ. Η εταιρία µηνιαίες αποδοχές, µπόνους, ασφαλιστική κάλυψη και κπαίδευση. Οι ενδιαφερόµενοι και οι ενδιαφερόµενες ουν το βιογραφικό τους ταχυδροµικά στη διεύθυνση, ή στο φαξ: συµπεριφορά. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο Η hellas online αναζητά εκπροσώπους τµήµατος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών για µερική απασχόληση στην Αθήνα. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΤΕΙ, ΙΕΚ ή να διαθέτουν απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου (µε κατεύθυνση στην πληροφορική, στην τηλεπληροφορική, στις τηλεπικοινωνίες), να διακρίνονται για την άνεση στην προφορική επικοινωνία, να έχουν γνώσεις λειτουργικών συστηµάτων MS Windows και εφαρµογών MS Office, αγγλικών και χρήσης Ιnternet και γενικά ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται σε βάρδιες. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: ή στη διεύθυνση: HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., Αδριανείου 2 & Παπαδά, Τ.Κ Αθήνα (περιοχή Νέου Ψυχικού). Στo πλαίσιο µελλοντικής ανάπτυξης στον Τοµέα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, η First Data αξιολογεί υποψηφίους για πλήρη ή µερική απασχόληση για την τηλεφωνική ενηµέρωση σχετικά µε καθυστερήσεις πληρωµών σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες. Βασικά προσόντα για τις θέσεις είναι οι άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, η άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία, οι άριστες διαπραγµατευτικές ικανότητες, ο προσανατολισµός στην επίτευξη στόχων και την εργασιακή συνέπεια, η εργασία σε βάρδιες µε βάση µηνιαίο εναλλασσόµενο πρόγραµµα εργασίας, η καλή γνώση χειρισµού Η/Υ και αγγλικής γλώσσας και το απολυτήριο Λυκείου ή IEK. Προτεραιότητα θα έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή του Αγίου Στεφάνου Αττικής. Η υποβολή βιογραφικών γίνεται µέσω του firstdata.contacthr.com/ Η ΩΘΗΣΗ Α.Ε., εταιρία παροχής υπηρεσιών και προώθησης πωλήσεων, αναζητά συνεργάτες-πωλητές, εκπροσώπους τηλεπωλήσεων 4ωρης, 6ωρης και 8ωρης απασχόλησης (πρωινής ή απογευµατινής), καθώς και εκπροσώπους τηλεπωλήσεων ελεύθερου ωραρίου. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι για όλα τα πόστα θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου (πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΙΕΚ θα εκτιµηθεί και θα αναγνωριστεί άµεσα ως προσόν για προοπτικές εξέλιξης), να διαθέτουν άνεση στην επικοινωνία, δυναµικό χαρακτήρα, γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση. Η εταιρία προσφέρει υψηλές αποδοχές, µπόνους βάσει πωλήσεων και εκπαίδευση. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ , αναγράφοντας την ιδιότητα. Οι ενδιαφερόµενοι για ραντεβού θα πρέπει να επικοινωνούν µε το τηλέφωνο: Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Ευκαιρίες για άτοµα άνω των 40 ετών στο Αγρίνιο Η εταιρία ΑΤΟΑ διαθέτει ανοιχτές θέσεις για τηλεφωνητές και τηλεφωνήτριες άνω των 40 ετών στην περιοχή του Αγρινίου. Οσοι και όσες προσληφθούν θα εργασθούν σε εξερχόµενες κλήσεις µε αντικείµενο την προώθηση υπηρεσιών στα τµήµατα: Internet, σταθερής τηλεφωνίας, κινητής τηλεφωνίας, προϊόντα υγείας και καλλυντικά. Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται οι επικοινωνιακές ικανότητες, ο δυναµικός χαρακτήρας, το πνεύµα οµαδικότητας και η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται στο φαξ: Απαραίτητη η προϋπηρεσία H Reason to, στο πλαίσιο της επέκτασης του τµήµατος Web - Marketing, αναζητά στελέχη µε τα εξής προσόντα: Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις, απολυτήριο Λυκείου, ηλικία έως 38 ετών, δυναµικό χαρακτήρα, επικοινωνιακές ικανότητες, γνώση Η/Υ - Internet, αναλυτική σκέψη και προσήλωση στην επίτευξη στόχων. Η εταιρία προσφέρει ολοκληρωµένη εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης στην οργάνωση του τµήµατος, σταθερό µισθό, ασφάλιση, ποσοστά επί των πωλήσεων, δυνατότητα για πλήρη ή µερική απασχόληση και κινητό τηλέφωνο. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: ωρη απασχόληση στην PLEGMA NET Η εταιρία PLEGMA NET ΕΠΕ, που δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών µάρκετινγκ και επικοινωνίας, αναζητά στελέχη call center για 5ωρη πρωινή ή απογευµατινή απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται το απολυτήριο Λυκείου, ο δυναµικός χαρακτήρας, η εµπειρία στις πωλήσεις και η καλή χρήση Η/Υ. Η εταιρία προσφέρει σταθερές µηνιαίες αποδοχές, εβδοµαδιαία-µηνιαία-ετήσια µπόνους, ασφαλιστική κάλυψη και επαναλαµβανόµενη εκπαίδευση. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στα φαξ: και Αµεση πρόσληψη στη Netway Η Netway ζητά να προσλάβει άµεσα υπαλλήλους, για πρωινή ή απογευµατινή απασχόληση στα τµήµατα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, τηλεφωνήτριες 5ωρης απασχόλησης και στελέχη call center. Απαραίτητα προσόντα για όλα τα πόστα θεωρούνται η ευχέρεια στην επικοινωνία και το απολυτήριο Λυκείου. Η εταιρία προσφέρει βασικό µισθό, µπόνους αποδοτικότητας, ασφάλιση και προοπτικές εξέλιξης. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ ή ταχυδροµικά στη διεύθυνση Netway, περιοχή Λεωφ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ , Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι και οι ενδιαφερόµενες µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: Συνεργάτες για προώθηση καρτών υγείας στην ATOA Προσωπικό για προώθηση καρτών υγείας στην πλατεία Αττικής, στο σταθµό Λαρίσης, στη Νέα Σµύρνη και το Αγρίνιο αναζητά η ΑΤΟΑ. Βασικά προσόντα για το συγκεκριµένο πόστο είναι τα επικοινωνιακά προσόντα, η ευελιξία στο λόγο, ο δυναµικός χαρακτήρας, το πνεύµα οµαδικότητας και η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Η εταιρία προσφέρει υψηλές αµοιβές, πρόσθετο µπόνους παραγωγικότητας, διαρκή και επαναλαµβανόµενη εκπαίδευση και ευέλικτο ωράριο, πρωινό ή απογευµατινό. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ , αναγράφοντας την ειδικότητα. Εργασία για γυναίκες στην Aerotel Ευκαιρίες σε άνεργες, σε κυρίες για call center, σε νεαρές τηλεπωλήτριες και σε νέες µητέρες, για να ασχοληθούν µε telemarketing προϊόντων µητρότητας δίνει η Aerotel. Οι κατάλληλες υποψήφιες για όλα τα πόστα θα πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου, εµπειρία στις πωλήσεις, επικοινωνιακά προσόντα, δυναµικό χαρακτήρα, πνεύµα οµαδικότητας, να κάνουν καλή χρήση Η/Υ και να είναι ετοιµόλογες. Η εταιρία παρέχει τη µισθοδοσία σε εβδοµαδιαία βάση. Η κατάθεση βιογραφικών γίνεται στο φαξ ή ταχυδροµικά στη διεύθυνση: HR Department, Aerotel, Λ. Βουλιαγµένης 564.

10 Ιδιωτικός τομέας 3810 Αγορά Eργασίας Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 600 ευκαιρίες για καριέρα σε 19 γνωστές εταιρίες Την ευκαιρία σε 500 νεοεισερχόμενους και έμπειρους εργαζομένους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας προσφέρουν αυτή την εβδομάδα, 19 ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας αφορούν ειδικότητες που σχετίζονται με τον κλάδο των πωλήσεων. Tasty foods. Πωλητές/τριες αναζητά η Tasty foods για τους Νομούς Καβάλας και Ροδόπης. Απαραίτητα προσόντα για τα συγκεκριμένα πόστα θεωρούνται η εμπειρία στις πωλήσεις καταναλωτικών προϊόντων, το απολυτήριο Λυκείου ή το πτυχίο Ανώτερης Εκπαίδευσης, η ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, η εργατικότητα, η συνέπεια, ο επαγγελματισμός, το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται μέσω του στο φαξ ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: TASTY FOODS ΑΒΓΕ, Ιατρού Γωγούση & Τριποτάμου 2, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ Ηλεκτρονική. Ενα διευθυντή αποθήκης επιθυμεί να προσλάβει για την κεντρική της αποθήκη στη Μαγούλα Αττικής η Ηλεκτρονική. Απαραίτητα προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση είναι η ικανότητα διαχείρισης και οργάνωσης, η εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση στο χώρο των logistics, η γνώση Η/Υ και αγγλικών και το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Λ. Κηφισού & Εθν. Μακαρίου 2, Περιστέρι, Τ.Κ , υπόψη Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού. ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Sugartia. Η εταιρία Sugartia, στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας του ΟΑΕΔ για άνεργους νέους ηλικίας έως 24 ετών, προσλαμβάνει έναν υπάλληλο γραφείου. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει απολυτήριο Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, πολύ καλή γνώση αγγλικών και γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Οι σπουδές Λογιστικής και η γνώση της γερμανικής γλώσσας θεωρούνται επιπρόσθετα προσόντα. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Ρουσσάκης. Η εταιρία Γ.Δ. Ρουσσάκης ΑΒΕΕ αναζητά έμπειρους πωλητές για να ενισχύσουν τα τμήματα: Συσσωρευτών οχημάτων και σκαφών (ACDelco, Yuasa / GS, Suntech), Συσσωρευτών UPS, συναγερμών, τηλεφωνικών κέντρων κ.λπ. (Yuasa, B+P), συσσωρευτών ειδικών εφαρμογών, φωτοβολταϊκών, ηλεκτρικών αμαξιδίων κ.λπ. (Trojan) και φορτιστών συσσωρευτών (CTEK). Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε ετών εμπειρία στην αγορά των συσσωρευτών και πολύ καλή γνώση του αντικειμένου, να είναι απόφοιτοι ΤΕΙ - ΑΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης (Ηλεκτρολογίας), να διαθέτουν δελτίο παροχής υπηρεσιών και δικό τους Ι.Χ. αυτοκίνητο, να γνωρίζουν αγγλικά και Η/Υ και να διακρίνονται για τις επικοινωνιακές τους ικανότητες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της εταιρίας ή να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: και Μινέρβα. H Mινέρβα Α.Ε. Ελαιουργικών Επιχειρήσεων προσλαμβάνει ένα βοηθό μάρκετινγκ για τα κεντρικά της γραφεία στη Με- Πωλητές πακέτων τηλεφωνίας Μediatel. Πωλητές πακέτων τηλεφωνίας για το τηλεφωνικό κέντρο προσλαμβάνει η Μediatel Α.Ε., που δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Βασικά προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση είναι η προϋπηρεσία σε ανάλογο πόστο τουλάχιστον 6 μηνών, η καλή γνώση Η/Υ και αγγλικών και η ευελιξία ωραρίου. Η εταιρία προσφέρει μισθό βάσει ωρών εργασίας, μπόνους, άριστο περιβάλλον εργασίας, προσβασιμότητα δίπλα σε μετρό, καθώς και προοπτικές εξέλιξης. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται ταχυδρομικά υπόψη Τμήματος Προσωπικού Λ. Κηφισίας , Αμπελόκηποι Αθήνα (στάση μετρό Πανόρμου), εμπορικό κέντρο Cosmos Center, 7ος όροφος. ταμόρφωση Αττικής. Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/ια θα πρέπει να έχει πτυχίο ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων/Οικονομικών/Marketing, με αντίστοιχες μεταπτυχιακές σπουδές, άριστη χρήση του MS Office, άριστη γνώση αγγλικών και δίπλωμα οδήγησης, επικοινωνιακές ικανότητες κ.λπ. Επίσης, οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στη διεύθυνση: Mινέρβα Α.Ε. Ελαιουργικών Επιχειρήσεων Τατοΐου 165 & Οδυσσέως, Μεταμόρφωση Αττικής, , υπόψη Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Il Barretto. Η εταιρία καφέ - εστιατορίων Il Barretto επιθυμεί να προσλάβει μάγειρες Β και Γ. Απαιτούμενα προσόντα για τα συγκεκριμένα πόστα είναι το πτυχίο Σχολής Μαγειρικής, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, η γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας, η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα και το ομαδικό πνεύμα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα: www. ilbarretto.com. Πλάσις Ενεργειακή. Εναν προγραμματιστή C# που θα εργαστεί ως εξωτερικός συνεργάτης αναζητά η Πλάσις Ενεργειακή Α.Ε. Βασικά προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση είναι το πτυχίο ΑΕΙ (κατά προτίμηση μηχανικού), η εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση C # και C + + και η πολύ καλή γνώση της πλατφόρμας.νet και SQL. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο φαξ: ΖΕΒ. Ενα μηχανικό πωλήσεων και ένα σύμβουλο Αειφόρου Δόμησης προσλαμβάνει την περίοδο αυτή και η ΖΕΒ ΑΕΕΥ. Ο ιδανικός υποψήφιος για το συγκεκριμένο πόστο θα πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση στα ενεργειακά συστήματα, άριστη γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ (Microsoft Οffice), καλή γνώση AUTOCAD και νομοθεσίας κτιρίων και εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών. Απαραίτητα προσόντα για τη δεύτερη θέση είναι το πτυχίο ΑΕΙ, η άριστη γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ (MS Office), η καλή γνώση νομοθεσίας κτιρίων, η πολύ καλή γνώση ΚΕΝΑΚ και η προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της ιστοσελίδας: Humana Hellas. Η Humana Hellas, που δραστηριοποιείται στον παιδιατρικό χώρο, ενδιαφέρεται να προσλάβει ιατρικό επισκέπτη με έδρα την Κρήτη. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, γνώση αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας, χειρισμό Η/Υ (Word, Excel) και δίπλωμα οδήγησης. Η εταιρία προσφέρει μισθό και μπόνους, εταιρικό αυτοκίνητο και ιδιωτική ασφάλιση. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Φιλοσίδης. Η εταιρία Αφοί Φιλοσίδη Α.Ε., εξουσιοδοτημένος έμπορος της Kosmocar A.E., ζητά για άμεση πρόσληψη έναν τεχνικό σύμβουλο φανοβαφείου. Ο ιδανικός υποψήφιος δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 50 ετών, θα πρέπει να διαθέτει

11 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 Ιδιωτικός τοµέας Αγορά Eργασίας πολυετή επαγγελµατική εµπειρία σε φανοβαφείο αυτοκινήτων, άριστες γνώσεις σε εκτιµήσεις ζηµιών και σε διεκπεραιώσεις µε ασφαλιστικές εταιρίες, επικοινωνιακές ικανότητες, επαγγελµατική συνέπεια και υπευθυνότητα, γνώσεις Η/Υ και αγγλικών. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται µέσω NILAYA SPA. Το NILAYA SPA στη Νέα Ερυθραία αναζητά αισθητικό µε προϋπηρεσία. Οι ενδιαφερόµενες µπορούν να επικοινωνούν µε την κ. Βασιλική Τάση στο τηλέφωνο: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Νέους συνεργάτες για άµεση πρόσληψη αναζητά η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. Ειδικότερα, διαθέτει πέντε ανοιχτές θέσεις για το τµήµα τηλεφωνικών πωλήσεων. Η εταιρία προσφέρει µισθό, υψηλά µπόνους, προµήθειες και συνεχή εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην κ. Μώρου στα τηλέφωνα: και Green Promotions. Ανοιχτές θέσεις για κούριερ µερικής και πλήρους απασχόλησης διαθέτει η διαφηµιστική εταιρία Green Promotions µε έδρα στο Χαλάνδρι. Οι ιδανικοί υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να είναι κάτοχοι µηχανής, να έχουν προϋπηρεσία, να είναι απόφοιτοι/ες Λυκείου, να διαθέτουν καλή εµφάνιση, να γνωρίζουν άπταιστα ελληνικά και να έχουν ηλικία µεταξύ ετών. Η εταιρία προσφέρει διαρκή εκπαίδευση, προοπτικές καριέρας και επαγγελµατικής ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόµενοι/ες για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα της επιχείρησης greenpromotions.gr. Μερική και πλήρης απασχόληση Wind. Εκπροσώπους τηλεφωνικών πωλήσεων µερικής και πλήρους απασχόλησης για τα καταστήµατά της στην Αθήνα αναζητά η Wind. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι επικοινωνιακοί, να διαθέτουν ενθουσιασµό και προσαρµοστικότητα, να διακρίνονται για το οµαδικό πνεύµα, να είναι ευέλικτοι, να µπορούν να εργαστούν σε βάρδιες, να έχουν προϋπηρεσία στο χώρο εξυπηρέτησης πελατών, να είναι απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΙ και να γνωρίζουν καλά αγγλικά και χειρισµό H/Y. Η εταιρία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση, ανταγωνιστικό πακέτο αµοιβών και παροχών και δυνατότητες ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προωθήσουν τα βιογραφικά τους, δηλώνοντας την ειδικότητα στην ακόλουθη διεύθυνση WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 66, Μαρούσι, Αθήνα, ή στο φαξ G4S. Η εταιρία G4S Secure Solutions που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας προσλαµβάνει προσωπικό ασφαλείας για υπηρεσίες αεροδροµίων και λοιπών φυλάξεων στην Αθήνα. Οι θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης µε βάρδιες. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν άδεια Security, απολυτήριο Λυκείου-ΤΕΣ-ΙΕΚ, καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο Lower), επικοινωνιακές ικανότητες, προσεγµένη εµφάνιση, καλή φυσική κατάσταση και οι άνδρες ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι υποψήφιοι µπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Επιλογής Προσωπικού της G4S από ευτέρα έως Πέµπτη στη Φερών 15, πλατεία Βικτωρίας (πλησίον ΗΣΑΠ) ή στα τηλέφωνα και Durostick. Συµβούλους πωλήσεων αναζητά η Βιοµηχανία Κονιαµάτων, Συγκολλητικών Υλών, Χρωµάτων και Κονιαµάτων, Durostick ΑΒΕΕ. Απαραίτητα προσόντα για τις συγκεκριµένες θέσεις είναι το πτυχίο Τεχνικού οµικών Εργων ή παρόµοιου αντικειµένου, το δίπλωµα οδήγησης, η ηλικία µεταξύ ετών και οι γνώσεις χειρισµού Η/Υ. Η εταιρία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση, επαγγελµατική εξέλιξη, µισθό, µπόνους, laptop, εταιρικό κινητό και αυτοκίνητο. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται στο φαξ: Νέες θέσεις εργασίας στο χώρο της αρτοποιίας Προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων προσλαµβάνουν τρεις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αρτοποιίας. Βασικά προσόντα για όλες τις θέσεις είναι η προϋπηρεσία, το οµαδικό πνεύµα εργασίας και οι επικοινωνιακές ικανότητες. Bake Hellas. Εναν υπεύθυνο παραγωγής ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναµικό της η βιοµηχανία αρτοποιίας Bake Hellas για το εργοστάσιό της στο Σχηµατάρι Βοιωτίας. Ο ιδανικός υποψήφιος για το συγκεκριµένο πόστο θα πρέπει να είναι πτυχιούχος Ανώτερης/Ανώτατης Σχολής σχετικά µε την Επιστήµη και την Τεχνολογία των Τροφίµων, να έχει ηλικία από 28 έως 35 ετών, να διαθέτει εµπειρία στον Τοµέα της Αρτοποίησης και των Παραγωγικών ιαδικασιών, γνώσεις αγγλικών και Η/Υ, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, οµαδικό πνεύµα εργασίας, ικανότητα ιεράρχησης και διαχείρισης προτεραιοτήτων και µηχανολογική αντίληψη. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στέλνοντας το βιογραφικό σηµείωµα στο φαξ ή επικοινωνώντας µε την κ. Σταµατίου στο τηλέφωνο: Εστία Αρτοποιία. Η εταιρία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής Εστία Αρτοποιία, µε οργανωµένο δίκτυο 16 σηµείων πώλησης στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ανάπτυξής της επιθυµεί να προσλάβει ένα διευθυντή τµήµατος µάρκετινγκ και έναν υπεύθυνο καταστήµατος. Βασικά προσόντα και για τις δύο θέσεις είναι η προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τµήµα τουλάχιστον πέντε ετών, εκ των οποίων τα δύο σε θέση ευθύνης, το πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, οι άριστες διοικητικές ικανότητες και ο προσανατολισµός στο αποτέλεσµα, η δυνατότητα αποτελεσµατικής εργασίας σε απαιτητικές συνθήκες, η δυναµική προσωπικότητα, η ευχέρεια στην επικοινωνία, η υπευθυνότητα και η συνέπεια, η γνώση Η/Υ και αγγλικών. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του Απολλώνιον. Ευκαιρίες απασχόλησης στα αρτοζαχαροπλαστεία της σε διάφορα σηµεία στο κέντρο της Αθήνας διαθέτει η Απολλώνιον ΑΒΕΕ, µε δίκτυο 20 καταστηµάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Συγκεκριµένα, αναζητά πωλήτριες, ψήστες, αρτοποιούς και προσωπικό για το µπαρ. Βασικά προσόντα για όλες τις θέσεις είναι το οµαδικό πνεύµα, ο επαγγελµατισµός και οι δεξιότητες επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα και από ευτέρα έως Παρασκευή ή να στείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα υπόψη της ιεύθυνσης Ανθρώπινου υναµικού στο φαξ:

12 Δημόσιο 4012 Αγορά Eργασίας Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 174 θέσεις στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ Το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 174 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. που εδρεύει στο Πλατύ Ημαθίας. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44ο χλμ. Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ , απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Προσωπικού (Κ. Κανσίζογλου), τηλ. επικοινωνίας: , Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 1 ΠΕ Γεωπόνων 1 ΠΕ Συντηρητής Χειριστής Καθαρισμού Χυμού 2 ΤΕ Logistics-Διοικητικού-Λογιστικού 1 ΤΕ Λογιστών 1 ΤΕ Τεχνολόγος Τροφίμων 2 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι με εμπειρία 6 ΤΕ Αυτοματιστές 5 ΤΕ Μηχανολόγοι 3 ΤΕ Μηχανολόγοι-Συντηρητές Λεβήτων 2 ΤΕ Μηχανολόγοι-Χειριστές Στροβίλων 2 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι-Χειριστές Ηλεκτρικών Πινάκων 1 ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός 1 ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Φυγόκεντρων Μηχανών 1 ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Εκχύλισης 2 ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Καθαρισμού Χυμού 1 ΤΕ Μηχανολόγος-Τεχνικής Υποστήριξης 1 ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Συμπύκνωσης 1 ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Πλυντηρίου Τεύτλων 1 ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Ασβεστοκαμίνου 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι για Συσκευαστήριο Ζάχαρης Χωρίς εμπειρία 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι για Κ.Σ. Μαυροδενδρίου Κοζάνης χωρίς εμπειρία 1 ΔΕ Εφαρμοστές για Κέντρο Συγκέντρωσης Ξ. Νερού Φλώρινας 3 ΔΕ Εφαρμοστής Συντηρητής Βιομηχανικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων με άδεια ηλεκτροσυγκολλητή Β Τάξης για Ν. Λάρισας 22 ΔΕ Εφαρμοστές 8 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές υψηλής πίεσης 4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίες - Χειριστές Πύργου παραλαβής τεύτλων 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες - Χειριστές μηχανήματος διανομής και εναπόθεσης τεύτλων (Staker) 3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες για Κ.Σ. Ξ. Νερού Φλώρινας 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες για Κέντρο Συγκέντρωσης Λάρισας 1 ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων και προωθητών γαιών (Γερανοί-Φορτωτές) 3 ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων και προωθητών γαιών (Φορτωτές+Περονοφόρο) 1 ΔΕ Χειριστές προωθητών γαιών και Φορτηγών 3 ΔΕ Χειριστές Εργαλειομηχανών 1 ΔΕ Τεχνίτες - Ηλεκτροτεχνίτες Βαρέων Οχημάτων 2 ΔΕ Τεχνίτες - Μηχανοτεχνίτες Βαρέων 1 Οχημάτων 2 ΔΕ Θερμαστών Λεβήτων 1 ΔΕ Υδραυλικοί 6 ΔΕ Τεχνίτες Συντηρητές Κτιρίων 1 ΔΕ Ξυλουργός 1 ΔΕ Βοηθός Φυτοπαθολόγου 2 ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών-Γεωργοτεχνίτες για Ν. Πέλλας 1 ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών-Γεωργοτεχνίτες για Ν. Πιερίας 1 ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών-Γεωργοτεχνίτες για Ν. Θες/νίκης 2 ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών-Γεωργοτεχνίτες για Ν. Φλώρινας 1 ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών-Γεωργοτεχνίτες για Ν. Λάρισας 1 ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών-Γεωργοτεχνίτες για Ν. Τρικάλων 3 ΔΕ Αναλυτές Εργαστηρίου Ελέγχου Σπόρου 2 ΔΕ Χειριστές Γεωργικών Μηχανημάτων για Σποροπαραγωγική Καλλιέργεια περιοχής Λαγκαδίκια 1 ΔΕ Τεχνίτες Συντηρητές Γεωργικών Μηχανημάτων 1 ΔΕ Χειριστές Γεωργικών Μηχανημάτων για Γεωργικό Πειραματισμό 1 ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων -Λεωφορείων και Φορτηγών Ειδικών Μεταφορών 1 ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων για Ν. Λάρισας 6 ΥΕ Μονωτές 5 ΥΕ Χειριστής Ασβεστοκαμίνου 2 ΥΕ Χειριστής Μηχανημάτων Υπερυψηλής πίεσης 3 ΥΕ Χειριστής Πλυντηρίου Τεύτλων 3 ΥΕ Χειριστής Μηχανημάτων PELLETS 3 ΥΕ Χειριστής Βιομηχανικών Φίλτρων 3 ΥΕ Χειριστής Ξηραντηρίου Ν. Πολτού 3 ΥΕ Χειριστής Φυγόκεντρων Μηχανών 3 ΥΕ Χειριστής Κοπτικών Μηχανών 2 ΥΕ Χειριστής Εκχύλισης 2 ΥΕ Χειριστής Προθερμαντήρων 2 ΥΕ Τεχνίτης Ταινιοδρόμων και Αναβατορίων 1 ΥΕ Τεχνίτες Ταινιοδρόμων για Ν. Λάρισας 1 ΥΕ Βοηθός χειριστής σιλό για Ν. Λάρισας 3 ΥΕ Χειριστής μηχανημάτων παραλαβής τεύτλων 1 ΥΕ Ψεκαστές για τομέα Αμυνταίου Φλώρινας 3 ΥΕ Αγρεργάτες/τριες 7 ΥΕ Χειριστές Μηχανών Σπόρων 265 στο Δήμο Εορδαίας για τις ανάγκες της Λ ΕΠΚΑ Στην πρόσληψη επιστημονικού και ειδικευμένου προσωπικού θα προχωρήσει ο Δήμος Εορδαίας για την εκτέλεση της επείγουσας σωστικής ανασκαφής του έργου με τίτλο «Σωστικές ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους εντός ορίων Λιγνιτωρυχείων Τοπικών Κοινοτήτων Μαυροπηγής και Κομάνου». Οι θέσεις είναι: 26 ΠΕ Αρχαιολόγοι, 1 ΠΕ Αρχαιολόγος (Αρχαιοβοτανολόγος), 1 ΠΕ Αρχαιολόγοι (Ζωοαρχαιολόγος), 2 TE Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης, 5 ΤΕ Μηχανικών οµικών Εργων ή Εργων Υποδοµής µε εξειδίκευση στη σχεδίαση αρχαιολογικών ευρηµάτων και 230 ΥΕ ειδικευµένοι εργάτες. Οσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής, οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής Κοζάνης, Τ.Κ , (τηλ. επικοινωνίας: ) (από 18/06/2013 έως 25/06/2013). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 105 εποχικοί στο Δήμο Λάρισας Ο Δήμος Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πέντε (105) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Λαρισαίων, που εδρεύει στη Λάρισα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων: 79 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, 25 ΔΕ Οδηγοί Γ κατηγορίας και 1 ΔΕ Χειριστής Φορτωτή (ομάδας Ε τάξης Β ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣOX.2 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας, οδός Ιωνος Δραγούμη αριθμός 1, Τ.Κ , στον 3ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος, αρμόδιος: κ. Αναστασίου Αθανάσιος (τηλ. επικοινωνίας ) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες, δηλαδή από 14/06/2013 έως 25/06/2013.

13 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 Επιχειρηµατικότητα Αγορά Eργασίας ΠΟΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 15% ΕΩΣ 60% Αιτήσεις µέχρι τις 28 Ιουνίου για ένταξη στο νέο αναπτυξιακό νόµο Μέχρι τις 28 Ιουνίου θα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές να υποβάλουν τις προτάσεις τους για ένταξη στα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια του νέου αναπτυξιακού νόµου 4146/2013. Ο πρώτος κύκλος ένταξης θα διαρκέσει µέχρι αυτή την ηµεροµηνία και οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί µέχρι τότε θα τεθούν σε αξιολόγηση αµέσως µετά και συγκεκριµένα από την 1η Ιουλίου. Την ίδια ηµεροµηνία (1η Ιουλίου) θα ενεργοποιηθεί και ο δεύτερος κύκλος υποβολής προτάσεων στον αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος θα διαρκέσει µέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Οσον αφορά στα αιτήµατα που έχουν ήδη υποβληθεί στον αναπτυξιακό νόµο, αναµένονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ως εξής: Α Κύκλος 2012: 1/7. Β Κύκλος 2012: 30/7. Και το σύνολο των Ειδικών Καθεστώτων: 30/9. ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Τι επιχορηγείται Στον αναπτυξιακό νόµο, οι επενδύσεις που θα ενταχθούν θα λάβουν επιχορήγηση από 15% έως 60%, ανάλογα µε το µέγεθος της αιτούσας επιχείρησης, το είδος και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης. Ειδικότερα επιδοτούνται: Τουρισµός, π.χ. ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον 3*. Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον 2*. Ειδικές µορφές τουρισµού (συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας, γήπεδα γκολφ, χιονοδροµικά κέντρα, θεµατικά πάρκα, µαρίνεςκαταφύγια τουριστικών σκαφών κ.λπ. Μεταποιητικές µονάδες (βιοτεχνία - βιοµηχανία), π.χ. κατασκευή ειδών ένδυσης - παραγωγή φαρµακευτικών προϊόντων, κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών & προϊόντων υψηλής τεχνολογίας - παραγωγή πλαστικών ανακύκλωση, ανάκτηση υλικών. Μονάδες Logistics, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (εκτός φωτοβολταϊκών και ηλιοθερµικών πάρκων), τηλεπικοινωνίες, εκθεσιακά, κέντρα κ.ά. Θερµοκήπια. Κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων Τα επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού νόµου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Α. Γενικά Επενδυτικά Σχέδια Γενικής Επιχειρηµατικότητας: Αυτά αφορούν στο σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που µπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόµου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία. Τεχνολογικής Ανάπτυξης: Εδώ περιλαµβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισµού επιχειρήσεων µε τη χρήση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτοµιών. Περιφερειακής Συνοχής: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται επενδύσεις σε παραγωγικές δραστηριότητες της οικονοµίας, που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτή- µατα, αντιµετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήµατα µε περιβαλλοντικά βιώσιµες τεχνολογίες, εισάγουν τεχνολογικές εφαρµογές εξοικονόµησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συµβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, στην ανάπλαση και την ανάπτυξη περιοχών οικονοµικής δραστηριότητας. Β. Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια Επιχειρηµατικότητας των Νέων: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδύσεις που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν µε ποσοστό άνω του 50% νέοι µέχρι 40 ετών, οι οποίοι θα ασκούν αποκλειστικά τη διοίκηση της εταιρίας. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια: Αυτά αφορούν επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ. Ολοκληρωµένα Πολυετή Επιχειρηµατικά Σχέδια: Πρόκειται για επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένων πολυετών, 2-5 ετών, επιχειρηµατικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύστασή τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2 εκατ. ευρώ, που περιλαµβάνουν τον τεχνολογικό, το διοικητικό, τον οργανωτικό και τον επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες δράσεις κατάρτισης των εργαζοµένων. Συνέργειας και ικτύωσης: Περιλαµβάνονται επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήµατα Συνέργειας και ικτύωσης τουλάχιστον 10 επιχειρήσεων, υπό µορφή κοινοπραξίας, και αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραµµάτων, τα οποία αξιοποιούν είτε ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των επιχειρήσεων είτε υποδοµές που δηµιουργούνται µε εθνική και κοινοτική χρηµατοδότηση είτε συντελούν στην προσαρµογή στο σύγχρονο οικονοµικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριµένων και γεωγραφικά προσδιορισµένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Αξίζει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι ο Α Κύκλος υποβολής προτάσεων για το 2013 αφορά στην κατηγορία των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων. Επικοινωνία Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα www. ependyseis.gr, στο γραφείο εξυπηρέτησης επενδυτών, Κοραή 4, ή στα τηλέφωνα ιαγωνισµός για φοιτητές «Καινοτοµώ - Επιχειρώ 2013» Ενα νέο διαγωνισµό µε τίτλο «Καινοτοµώ - Επιχειρώ 2013» προκήρυξε η Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας (ΜΚΕ) σε συνεργασία µε τη οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης ( ΠΘ), στο πλαίσιο της αξιοποίησης, της ανάπτυξης και της µετατροπής της επιστηµονικής γνώσης σε καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες. Ο διαγωνισµός έχει ως στόχο την επαφή του φοιτητή µε την ιδέα της καινοτοµίας και του επιχειρείν, καθώς και την ανάδειξη και τη βράβευση των καλύτερων επιχειρηµατικών ιδεών. Ειδικότερα, οι φάσεις που περιλαµβάνει είναι οι εξής: -Πρώτη φάση: Υποβολή υποψηφιοτήτων. - εύτερη φάση: Αρχική αξιολόγηση των ιδεών που υποβλήθηκαν. -Τρίτη φάση: Παρακολούθηση σεµιναρίου Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Σχεδίου των υποψηφίων που πέρασαν την αρχική αξιολόγηση. -Τέταρτη φάση: Ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχεδίων µε την καθοδήγηση έµπειρου προσωπικού. -Πέµπτη φάση: Αξιολόγηση και βράβευση των τριών καλύτερων επιχειρηµατικών σχεδίων. Κριτήρια συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλοι οι ενεργοί προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΘ. Κάθε πρόταση είναι είτε ατοµική είτε οµαδική, στην οποία µπορούν να συµµετάσχουν το πολύ τέσσερα άτοµα. Οι φοιτητές µπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους µέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

14 Θέσεις εξωτερικού 4214 Αγορά Eργασίας Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ EPSO 100 θέσεις εργασίας για βοηθούς και αναλυτές ασφαλείας στα όργανα της Ε.Ε. ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) προκηρύσσει διαδικασία επιλογής µε σκοπό τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων των επιτυχόντων υποψηφίων, από την οποία θα προσλάβει συµβασιούχο προσωπικό στον τοµέα της ασφάλειας ΤΠΕ και της ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο. Ο αριθµός επιτυχόντων ο οποίος χρειάζεται στα θεσµικά όργανα κατά την περίοδο είναι κατά προσέγγιση: Βοηθοί ασφάλειας ΤΠΕ (50 άτοµα) Αναλυτές ασφάλειας ΤΠΕ (50 άτοµα) Η βάση δεδοµένων θα χρησιµοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ράσης και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή. Τα καθήκοντα θα ασκούνται κυρίως στις Βρυξέλλες και το Λουξεµβούργο. Περιορισµένος αριθµός θέσεων εργασίας µπορεί να βρίσκεται σε ορισµένες αντιπροσωπίες της Ε.Ε. ανά τον κόσµο. ΦΥΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Βοηθός ασφαλείας Βοήθεια στην υλοποίηση λύσεων ασφάλειας (υποδοµή ή/και εφαρµογή), συµπεριλαµβανοµένων του σχεδιασµού, της διάταξης, της ανάπτυξης, της δοκιµής και της πρακτικής ανάπτυξης σχετικών µε την ασφάλεια τεχνολογιών, όπως τοίχοι προστασίας επόµενης γενεάς, τοίχοι προστασίας εφαρµογών, διαχείριση ταυτότητας & πρόσβασης, σύστηµα ανίχνευσης παρείσφρησης και σύστηµα πρόληψης παρείσφρησης (IDS/ IPS), πρόληψη απώλειας δεδοµένων, διαχείριση ψηφιακών δικαιωµάτων, έλεγχος πρόσβασης στο δίκτυο, πληροφορίες για την ασφάλεια & παρακολούθηση συµβάντων (SIEM). Βοήθεια σε πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης ως προς την ασφάλεια των πληροφοριών και πρωτοβουλίες κατάρτισης για την εκπαίδευση των εργαζοµένων σχετικά µε τους κινδύνους όσον αφορά στις πληροφορίες, µε την παροχή καθοδήγησης, εκπαιδευτικών προγραµµάτων και συνεχούς επικοινωνίας. Βοήθεια στο σχεδιασµό, στην τεκµηρίωση και τη δοκιµή ελέγχων διαδικασιών ΤΠΕ σε διάφορα περιβάλλοντα. Βοήθεια στον έλεγχο και την επανεξέταση ζητηµάτων ασφάλειας πληροφοριών στα θεσµικά όργανα της Ε.Ε. Βοήθεια στην παροχή υποστήριξης σε χρήστες ή οµάδες στο πλαίσιο ερωτήσεων σχετιζόµενων µε την ασφάλεια. Αναλυτής ασφαλείας ιαχείριση, συντονισµός και υλοποίηση λύσεων ασφάλειας (υποδοµή ή/και εφαρµογή), συµπεριλαµβανοµένων του σχεδιασµού, της διάταξης, της ανάπτυξης, της δοκιµής και της πρακτικής ανάπτυξης σχετικών µε την ασφάλεια τεχνολογιών, όπως τοίχοι προστασίας επόµενης γενεάς, τοίχοι προστασίας εφαρµογών, διαχείριση ταυτότητας & πρόσβασης, σύστηµα ανίχνευσης παρείσφρησης και σύστηµα πρόληψης παρείσφρησης (IDS/IPS), πρόληψη απώλειας δεδοµένων, διαχείριση ψηφιακών δικαιωµάτων, έλεγχος πρόσβασης στο δίκτυο, πληροφορίες για την ασφάλεια & την παρακολούθηση συµβάντων (SIEM). Εισήγηση πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης ως προς την ασφάλεια των πληροφοριών και πρωτοβουλιών κατάρτισης για την εκπαίδευση των εργαζοµένων σχετικά µε τους κινδύνους όσον αφορά στις πληροφορίες, µε την παροχή καθοδήγησης, εκπαιδευτικών προγραµµάτων και συνεχούς επικοινωνίας. Σχεδιασµός, τεκ- µηρίωση και δοκιµή ελέγχων διαδικασιών ΤΠΕ σε διάφορα περιβάλλοντα. ιαχείριση έργων ασφάλειας ΤΠΕ συµπεριλαµβανοµένων του προγραµµατισµού των έργων, της αξιολόγησης του προϊόντος, των επιλογών συστήµατος/πωλητή, του σχεδιασµού της υποδοµής, των αξιολογήσεων ετοιµότητας και τη διασφάλισης ποιότητας. ιαχείριση και συντονισµός ελέγχων και επανεξετάσεων ζητηµάτων ασφάλειας πληροφοριών στα θεσµικά όργανα της Ε.Ε. ιαχείριση και συντονισµός ανταποκρίσεων σε περιστατικά ασφάλειας πληροφοριών. Επικεφαλής οµάδας ανταπόκρισης σε περιστατικά για τον περιορισµό, τη διερεύνηση και την πρόληψη παραβιάσεων ασφάλειας υπολογιστών στο µέλλον. Η εξέταση των βιογραφικών σηµειωµάτων θα πραγµατοποιηθεί τον Σεπτέµβριο του 2013, η δοκιµασία ικανοτήτων τον Νοέµβριο του 2013 και τα αποτελέσµατα αναµένεται να ανακοινωθούν τον εκέµβριο του 2013 έως τον Ιανουάριο του Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους- µέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας ηλεκτρονικής εγγραφής, να απολαύουν των πολιτικών δικαιωµάτων τους, να είναι στρατολογικά εντάξει, σύµφωνα µε την ισχύουσα στην περίπτωσή τους νοµοθεσία περί στρατολογίας και τέλος να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόµενων καθηκόντων. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στο δικτυακό τόπο της EPSO (http://europa.eu/epso/apply/ jobs/index_en.htm) και ιδίως στις οδηγίες ηλεκτρονικής εγγραφής. Πρέπει να συµπληρώσουν το έντυπο αίτησης υποψηφιότητας στην αγγλική, στη γαλλική ή τη γερµανική γλώσσα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν περαιτέρω για προϋποθέσεις, µέσω της ιστοσελίδας και να υποβάλουν την αίτησή τους στις 16 Ιουλίου 2013, στις 12.00, ώρα Βρυξελλών.

15 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών προκηρύσσει νέες θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσµο ( ανία, Αυστρία, Ολλανδία, Ελβετία και Ηνωµένες Πολιτείες). Οι ευκαιρίες αφορούν, µεταξύ άλλων, στατιστικολόγους, προγραµµατιστές, διοικητικούς υπαλλήλους, ειδικούς στον τοµέα των ανθρωπιστικών επιστηµών, διοικητικούς υπαλλήλους. Οι υποψήφιοι µπορούν να ενηµερωθούν για την εκάστοτε θέση µέσω των ιστοσελίδων που αναγράφονται παρακάτω. Programme Officer (Project Post) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κοπεγχάγη, ανία ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 6 Ιουλίου 2013 ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να &Action=A&JobOpeningId=27862& Programme Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κοπεγχάγη, ανία ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 14 Ιουλίου 2013 &Action=A&JobOpeningId=27863 Director, Office for Outer Space Affairs, D2 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βιέννη, Αυστρία ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 6 Ιουλίου 2013 &Action=A&JobOpeningId=28106 Chief, Statistics and Surveys Section, P5 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βιέννη, Αυστρία ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 5 Ιουλίου 2013 &Action=A&JobOpeningId=27826 λανδία Head, Victims and Witnesses Support and Operations ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Χάγη, Ολ- Θέσεις εξωτερικού Αγορά Eργασίας ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΗΠΑ Προσλήψεις στον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 3 Ιουλίου 2013 &Action=A&JobOpeningId=28505 Humanitarian Affairs Officer /Chap Policy Manager ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γενεύη, Ελβετία ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 30 Ιουνίου 2013 &Action=A&JobOpeningId=27836 Regional Disaster Risk Reduction Initiative/School Safety Assessment - Consultant ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ελβετία ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 26 Ιουνίου 2013 ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: regional-disaster-risk-reductioninitiativeschool-safety-assessmentconsultant Statistician ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 12 Ιου- λίου 2013 &Action=A&JobOpeningId=27470 Humanitarian Affairs ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 8 Ιουλίου 2013 ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµε- ρωθούν για τις προϋποθέσεις και να &Action=A&JobOpeningId=28025 Political Affairs Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ AUSTRALIA 13 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: &Action=A&JobOpeningId=27799 Training Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 1 Ιουλίου 2013 &Action=A&JobOpeningId=27502 Security Information Analyst ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 30 Ιουνίου 2013 &Action=A&JobOpeningId=27914 Senior Economic Affairs Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 7 Ιουλίου 2013 &Action=A&JobOpeningId=27579 Staff Assistant ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 10 Ιουλίου 2013 ιστοσελίδας: https://inspira.un.org/ psc/uncareers/employee/ HRMS/c/UN_CUSTOMIZATIONS. UN_JOB_DETAIL.GBL?Page=UN_ JOB_DETAIL&Action=A&JobOpenin gid=28536 Staff Assistant ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 7 Ιουλίου 2013 &Action=A&JobOpeningId=28388 Εργασία στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων (ΕΜΑ) διοργανώνει διαδικασία επιλογής µε σκοπό την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα για προσλήψεις. Αναλυτικότερα ζητούνται: 1. EMA/AD/350: Υπάλληλος ιοίκησης (επιστηµονικού κλάδου), Ποιότητα Φαρµάκων, Μονάδα Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Ανθρώπινων Φαρµάκων (AD 6). 2. EMA/AST/351: Βοηθός, Βοηθός ιαχείρισης Πόρων, Γραφείο Τ.Π., Μονάδα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (AST 3). 3. EMA/AD/352: Υπάλληλος ιοίκησης, Τοµέας Κτηνιατρικών Φαρµάκων, Μονάδα Κτηνιατρικών Φαρµάκων και ιαχείρισης εδοµένων Προϊόντος (AD 6). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν περαιτέρω για την εκάστοτε θέση µέσω των ιστοσελίδων: 1. ema/index.jsp?curl=pages/ jobs/2013/06/ job_detail_ jsp&mid=wc0b01ac058068abe4 2. ema/index.jsp?curl=pages/ jobs/2013/06/job_detail_ jsp&mid=wc0b01ac058068abe5 3. ema/index.jsp?curl=pages/ jobs/2013/06/ job_detail_ jsp&mid=wc0b01ac058068abe6 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Οι υποψήφιοι οφείλουν να στείλουν το βιογραφικό τους έως τις 12 Ιουλίου 2013.

16 44 16 Αγορά Eργασίας ηµόσιο Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 εποχικοί εργάτες και καταµετρητές στην ΕΥ ΑΠ Μέσα στο επόµενο διάστηµα αναµένεται να εκδοθεί η προκήρυξη της ΕΥ ΑΠ για 120 καταµετρητές και εργάτες. Αναλυτικά οι θέσεις κατανέµονται ως εξής: πενήντα (50) άτοµα κατηγορίας Ε Καταµετρητές και εβδοµήντα (70) άτοµα κατηγορίας ΥΕ Εργάτες. Ο διαγωνισµός θα γίνει µέσω ΑΣΕΠ και η προθεσµία υποβολής αιτήσεων θα είναι δεκαήµερη. ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ Προσόντα Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των καταµετρητών θα πρέπει να διαθέτουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Για τις θέσεις των εργατών οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι θέσεις εργατών αφορούν την εκτέλεση εργασιών χειρωνακτικής φύσης, όπως ενδεικτικά είναι η διάνοιξη χανδάκων σε µόνιµα υγρό περιβάλλον σε µεγάλο βάθος µε χειρωνακτικά µέσα (λ.χ. φτυάρι, κασµά κ.λπ.), η χρήση κοµπρεσέρ, οι επισκευαστικές εργασίες µετά τη διάνοιξη ρεόντων λυµάτων, οι φορτοεκφορτώσεις βαρέων υλικών, η (ατοµική) κάθοδος σε χώρους λυµάτων µε αναθυµιάσεις. Τα όριο για τους υποψήφιους ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κυµαίνεται µεταξύ 21ου και 35ου έτους, ενώ για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση το όριο ξεκινά από τα 19 και φτάνει µέχρι τα 50 έτη. 18 στο ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης Στην πρόσληψη 18 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει ο ήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης. Από την κατανοµή των θέσεων προκύπτει ότι θα εργαστούν: Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρου 6, Ε Ηλεκτρολόγων 2, Ε Χειριστών Μηχανηµάτων 1, Ε Χειριστών Σαρώθρου 1 και ΥΕ Εργατών καθαριότητας 8. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις ηλεκτρολόγων οφείλουν να διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας και 1ης Κατηγορίας και οµώνυµο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Για τις θέσεις των εργατών απαραίτητο είναι το απολυτήριο Γυµνασίου ή ηµοτικού, για όσους αποφοίτησαν έως το χειριστές και οδηγοί στο ήµο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων Με σαράντα εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθεί ο ήµος Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: Ε Ηλεκτρολόγων 2, Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρου 9, Ε Χειριστών Μηχανηµάτων 2 και ΥΕ Εργατών καθαριότητας 27. Ανάµεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαµβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. Για τις θέσεις των εργατών απαραίτητο είναι το απολυτήριο Γυµνασίου ή ηµοτικού, για όσους αποφοίτησαν έως το Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: θέσεις στο ήµο Ραφήνας-Πικερµίου Ο ήµος Ραφήνας-Πικερµίου θα ενισχυθεί µε 17 εποχικούς υπαλλήλους. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: Ε Ηλεκτροτεχνιτών 1, Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρου 3, Ε Υδραυλικών 2, ΥΕ Εργατών Απορριµµατοφόρου 5, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 2, ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου 2 και ΥΕ Εργατών Υδρευσης 2. Απαραίτητα προσόντα για τους οδηγούς είναι το δίπλωµα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχηµάτων ή εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και η επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ Κατηγορίας σε ισχύ. Ανάµεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαµβάνονται: αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο: θέσεις στο. Στυλίδας έκα θέσεις εποχικού προσωπικού θα καλύψει ο ήµος Στυλίδας. Οι θέσεις είναι: Ε Ηλεκτρολόγων 2, Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρου 2, Ε Υδραυλικών 2, Ε Χειριστών Μηχανηµάτων 1 και ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 3. Για τις θέσεις των εργατών απαραίτητο είναι το απολυτήριο Γυµνασίου ή ηµοτικού, για όσους αποφοίτησαν έως το Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας: εποχικοί στο. Σπετσών Ο ήµος Σπετσών θα προβεί στην πρόσληψη τεσσάρων ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήµου. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: 2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, 1 Ε Ηλεκτρολόγου και 1 Ε Υδραυλικού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Σπετσών, Τ.Κ , απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Προσωπικού. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας: ή συµβάσεις στη ΕΥΑ Ανατολικού Ολύµπου Η ΕΥΑ Ολύµπου θα προχωρήσει στην πρόσληψη τεσσάρων εποχικών υπαλλήλων. Οι θέσεις είναι: Ε Ηλεκτρολόγων 1 και Ε Υδρονοµέων 3. Οι υποψήφιοι υδρονοµείς θα πρέπει να διαθέτουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας: εργάτες στο ήµο Περάµατος Ο ήµος Περάµατος θα προχωρήσει στην πρόσληψη οκτώ εποχικών υπαλλήλων ως εξής: Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρου 1 και ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 7. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: στο ήµο Κύθνου Εξι θέσεις εποχικού προσωπικού θα καλυφθούν στο ήµο Κύθνου. Η κατανοµή των θέσεων είναι: Ε Οδηγών Φορτηγού 1, ΥΕ Γενικών καθηκόντων 2, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 2 και ΥΕ Εργατών Υδρευσης 1. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας: εργάτες στο. Ερέτριας Εξι εργάτες καθαριότητας θα προσληφθούν στο ήµο Ερέτριας. Για τις θέσεις των εργατών απαραίτητο είναι το απολυτήριο Γυµνασίου ή ηµοτικού, για όσους αποφοίτησαν έως το Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας: θέσεις στις κατασκηνώσεις του ήµου Αθηναίων Ο ήµος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του ήµου Αθηναίων. Οι θέσεις είναι: 3 ΠΕ Γιατροί Ειδικοτήτων (Παιδιάτρου ή Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Ορθοπεδικής), 1 ΠΕ Γιατρός Εργασίας, 4 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτές, 4 ΠΕ Γυµναστών, 1 ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίµων, 3 Ε Ναυαγοσωστών, 3 Ε Μαγείρων και 81 YE Εργατών. Αιτήσεις έως 26/6 στη ιεύθυνση: ήµος Αθηναίων - Λιοσίων 22 Τ.Κ Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος Oροφος, απευθύνοντάς τη στη /νση Ανθρωπίνου υνα- µικού - Τµήµα Ιδιωτικού ικαίου Προσωπικού, τηλ. επικοινωνίας:

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 Πώς θα βρουν δουλειά 239.691+74.000 άνεργοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΟΤΑ ουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 07.04.2015 #282 ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία Ξ εκίνησε χθες και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα, 6-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8670 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. Κανουπάκη 72200 Ιεράπετρα Πληροφ. Μ. Μυλωνάκη Τηλ. 2842340319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ίλιον, 28-5-2015 Αριθµ. Πρωτ.: 24516 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι:

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: α.- Αθανάσιος ηµητρακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικήτη 5-3-2013 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:52 Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Τηλέφωνο: 23750 20152 Φαξ: 23750 20152 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΕΠΟΠΤ. ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης Α. Π. 613 Θεσσαλονίκη 16-02-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα, 7-5 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6461 Τ.Κ 740 52, Πέραμα Πληροφορίες: Μ.Ματθαιακάκη Τηλ : 2834340318 Fax : 2834340329 Εmail: m-maria0202@hotmail.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 09-10-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/11/71074 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 1 11 Μαρτίου 2015 Προκήρυξη (Αριθμός 1Κ/2015) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα