Χρηµατοδότηση Καινοτοµίας µε Venture Capitals και Third Party Financing

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρηµατοδότηση Καινοτοµίας µε Venture Capitals και Third Party Financing"

Transcript

1 Χρηµατοδότηση Καινοτοµίας µε Venture Capitals και Third Party Financing Επαµεινώνδας Κορώνης Business Consultant, ΘΕΣΙΣ Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Ε.Π.Ε. Research Fellow, University of Warwick (UK) ιευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών, Mediterranean College INNOVATION FOR SUSTAINABLE TOURISM & SERVICES IN SOUTH ΑEGEAN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ISTOS ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2 ραστηριότητα Επιχειρήσεων στον Ευρωπαϊκό Χώρο Jose Manuel Barroso (EU) Έντονο ανταγωνιστικό πλαίσιο Προβλήµατα στην xρηµατοδότηση των επενδύσεων Ανάγκη για ευελιξία Ανάγκη για διαρκή καινοτοµία

3 Τα προβλήµατα Bruno Massini (Enterpreneur) Πιέσεις από το κανονιστικό πλαίσιο Έλλειψη κεφαλαίων Κεφαλαιακή Ανασφάλεια (Τραπεζικό Σύστηµα) Ποια καινοτοµία;

4 Η ανάγκη για διαρκή καινοτοµία

5 Η ανάγκη για δοµηµένη καινοτοµία

6 Η ιαδικασίαventuring ιαδικασία Εσωτερικού Venturing Ιδέα για Καινοτοµία Οµάδα Υλοποίησης Ανάπτυξη Στρατηγικής Ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Σχεδίου Business Planning Υπολογισµός Κινδύνου Σχέδιο Καινοτοµίας

7 Κεντρικά Ζητήµατα ιαχείρισης Επενδύσεων στην Καινοτοµία Οργάνωση της Καινοτοµίας ( ιαδικασίες Venturing) ιαµόρφωση Επενδυτικών Έργων που να εξυπηρετούν την καινοτοµία Προσαρµογή της καινοτοµίας στις συνθήκες του ανταγωνισµού και του περιβάλλοντος Ευρωπαϊκές Κατευθύνσεις ιεθνής Ανταγωνισµός Ειδικές Κλαδικές Συνθήκες Οργάνωση της Εταιρείας γύρω από το Επενδυτικό Σχέδιο ΗΧρηµατοδότηση της Καινοτοµίας

8 Ο ρόλος του Venture Capital Χρηµατοδότηση της Καινοτοµίας Χρηµατοδότηση Επενδυτικών Έργων Υψηλού Ρίσκου Ανάληψη Κινδύνου Κάλυψη κενού «επιχειρηµατικής επένδυσης» Αποτυχία κλασικών χρηµατοοικονοµικών µεθόδων Shareholder Value vs Investment Το Venture Capital είναι ένας µοχλός ανάπτυξης

9 Θετικές Συνέπειες του Venture Capital στην Ευρώπη 7,6 εκ. Θέσεις ΕΡΓΑΣΙΑ Radical Innovation ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ start-ups 718 high success patents ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙ- ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Εξαγωγές +109%

10 Η δραστηριότητα των Venture Funds

11 Η Θέση της Ελλάδας

12 οµικά Προβλήµατα στην διάδοση των Venture Capital Funds Εµµονές σε παραδοσιακές µεθόδους χρηµατοδότησης Κεφαλαιαγορές Αυξήσεις Κεφαλαίων Χρήση Αποθεµατικών Παραδοσιακά Τραπεζικά Προϊόντα Ανασφάλεια συναλλαγών Έλλειψη ενηµέρωσης

13 Σταθερές Αντιλήψεις Τα Funds είναι: Επιθετικά Εξωθεσµικά (!) εν σέβονται τις επιχειρηµατικές αρχές Μη δεκτικά σε ιδέες

14 Επιβιώνουν οι επενδύσεις; ΗΠΑ Ε.Ε. (15) Ιαπωνία Καναδάς Σχέδια Καινοτοµίας Επενδύσεις Ιδιαίτερα Επιτυχείς 6,5% 7,1% 10,7% Ν/Α Επιβίωση µε Προοπτικές Επιβίωση µε στασιµότητα 12,8% 32,1% 9,4% 21,8% 20,9% Ν/Α Ν/Α Αποτυχία 48,6% 62,7% 68,4% Ν/Α

15 Φορείς Προώθησης VC και στις SME s Ευρωπαϊκή Ένωση FP7 European Funding Associations EVCA NVC Κρατικοί Φορείς ΤΑ.ΝΕ.Ο (Ελλάδα) Ερευνητικά Κέντρα

16 Εισαγωγή στο Venture Capital

17 Μορφές Venture Capital Πρωταρχικό Κεφάλαιο ή Χρηµατοδότηση Σποράς (Seed Capital). Αρχικό Κεφάλαιο ή Χρηµατοδότηση Εκκίνησης (Start-Up Finance). Χρηµατοδότηση αρχικού σταδίου ανάπτυξης (Early-Stage Finance). Χρηµατοδότηση Ανάπτυξης ή Επέκτασης (Development or Expansion Finance). Ενδιάµεση Χρηµατοδότηση (Bridge Finance). Κεφάλαιο Εξαγοράς Management (Management Buy-Out) Χρηµατοδότηση Ανόρθωσης ή Στροφής (Turn Around or Rescue Finance) Χρηµατοδότηση Αντικατάστασης (Replacement Finance)

18 Είδη Venture Capital (Ύψος Χρηµατοδότησης) Μορφή Χρηµατοδότησης Πρωταρχικό Κεφάλαιο Ύψος Κεφαλαίων Αρχικό Κεφάλαιο Χρηµατοδότηση αρχικού σταδίου ανάπτυξης Χρηµατοδότηση µεταγενέστερου σταδίου ανάπτυξης Κεφάλαιο Εξαγοράς Management

19 Πώς λειτουργεί το Venture Capital Aύξησης µετοχικού κεφαλαίου, κατά την οποία έχει κατοχυρωθεί νοµικά η µη συµµετοχή των υφισταµένων/ κύριων µετόχων Άλλα εργαλεία Προνοµιούχες µετοχές Μετατρέψιµα οµολογιακά δάνεια

20 ιαδικασία Σηµασία Πρωτοβουλίας Pooling Προεργασία Εκτίµηση Συµβόλαιο Μετα-επενδυτικές δραστηριότητες Σηµασία Business Plan ιαπραγµάτευση

21 Ηδοµή τουbusiness Plan Συνοπτική Παρουσίαση Σύντοµη παρουσίαση της επενδυτικής πρότασης Προϊόν/υπηρεσία Περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας, µε έµφαση στο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα Οµάδα διοίκησης Βιογραφικά και πληροφορίες για τους ανθρώπους πίσω από την επενδυτική πρόταση Ανάλυση αγοράς και ανταγωνιστών Μάρκετινγκ και πωλήσεις Στρατηγική τιµολόγησης και προώθησης ιάθεση και διακίνηση Οργάνωση Κατανοµή εργασιώνανάτµήµα Πρόγραµµα υλοποίησης Χρονοδιάγραµµα εφαρµογής και ορόσηµα Ευκαιρίες και κίνδυνοι Κίνδυνοι και οικονοµικές επιπτώσεις Ανάλυση ευαισθησίας Χρηµατοοικονοµικά Απαιτούµενα κεφάλαια και χρήση κεφαλαίων Προβλεπόµενα έσοδα και έξοδα Προβολές λογιστικών καταστάσεων Πηγή: HELLENIC VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

22 Break-Even Chart Revenue and Expenses ($1,000's) Sales Variable Costs Total Costs Break-Even Sales Volume Sales Volume ($1,000's)

23 Ελληνική Πραγµατικότητα

24 Success Stories

25 Κλάδοι που αντλούν κεφάλαια 60% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ VC (ΠΛΗΘΟΣ) 50% 40% 30% 20% 10% 0% Πληροφ Τηλεπ Ηλεκτρονική Ενέργεια Βιοµηχανίες Μεταφορές Κατασκ. Ιατρική Βιοτεχνολ Ετ. Επενδύσ. Τουρισµός Άλλες Υπηρ. Αγροτικά Βιοµ. Τροφ Εστιατ Εµπορικές Άλλα

26 Ιστορική Εξέλιξη Θεσµικού Πλαισίου Οθεσµός του επιχειρηµατικού κεφαλαίου µε έµφαση στην καινοτοµία εισήχθη στην Ελλάδα µόλις το 1988 και µε την ψήφιση του νόµου 1775/88 ο οποίος προσδιόρισε το είδος του κεφαλαίου υψηλού ρίσκου αλλά και τις µεθόδους χρηµατοδότησης. Τροποποιήθηκε σε µικρό βαθµό στοάρθρο8 µε τοννόµο 2166/1993 Τροποποίηση του νοµοθετικού πλαισίου µε τηνψήφισητου νόµου 2367/95 που µετονόµασε τις Εταιρείες Επιχειρηµατικού Κεφαλαίου σε Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΕΚΕΣ)

27 ΟΝόµος 2992/2002 Με τον νόµο 2992/2002 (βλέπε Παράρτηµα Α του παρόντος) εισήχθη στην Ελλάδα ο θεσµός των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού τύπου (ΑΚΕΣ) τα οποία τα διαχειρίζονται Ανώνυµες Εταιρείες (ΑΕ) ή Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ). Βασικός σκοπός όλων αυτών των εταιρειών είναι η χρηµατοδότηση νέο-ιδρυόµενων ή µικροµεσαίων µη εισηγµένων σε χρηµατιστηριακή αγορά επιχειρήσεων µε συµµετοχή στο µετοχικό τους κεφάλαιο. Με αυτό τον νόµο τοventure Capital απέκτησε και στην Ελλάδα την λειτουργική του διάσταση όπως και στις Η.Π.Α., το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, καθιστώντας τα ΑΚΕΣ εν δυνάµει µετόχους εταιρειών που αξιολογούν πρωτοπόρες επενδυτικές προτάσεις, προσµετρούν το ρίσκο και το επιµερίζουν µέσα σε µια συµφωνία που επιτρέπει στον φορέα της καινοτοµίας να αναπτύξει το σχέδιό του.

28 Εταιρείες ΕΚΕΣ (Funds) ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΚΕΣ

29 Προσέγγιση ΕΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ & BUSINESS PLAN ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

30 Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας (Τ.Α.ΝΕ.Ο) Οοργανισµός Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε (Τ.Α.ΝΕ.Ο) συστήθηκε µε το άρθρο 28 του Ν. 2843/2000 και σκοπό έχει την συγχρηµατοδότηση της ίδρυσης εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ. και Α.Κ.Ε.Σ.) οι οποίες θα αναλαµβάνουν να επενδύουν σε καινοτόµες επιχειρηµατικές δραστηριότητες που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Είναι ένα fund-of-funds στα πρότυπα αντίστοιχων, ευρωπαϊκών κυρίως, προσπαθειών. Τα επενδυτικά σχήµατα στα οποία θα συµµετάσχει το Τ.Α.ΝΕ.Ο. θα πρέπει να επενδύουν σε εταιρικά µερίδια περιορισµένης ευθύνης ή σε µετοχές ή σε µετατρέψιµες οµολογίες µικρών ή µικροµεσαίων επιχειρήσεων.τα επενδυτικά αυτά σχήµατα θα πρέπει να επενδύουν κατ' ανώτατο όριο ευρώανάεταιρείαανάγύροχρηµατοδότησης και µέχρι ευρώ ανά εταιρεία συνολικά. Το Τ.Α.ΝΕ.Ο αναλαµβάνει µειοψηφικό ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών στις οποίες θα επενδύει. Κύρια κριτήρια για τη συµµετοχή του Τ.Α.ΝΕ.Ο. στις εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών είναι η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα τους καθώς και η συµβολή των χρηµατοδοτούµενων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη τοµέων νέας οικονοµίας. Οθεσµός του Τ.Α.ΝΕ.Ο εξελίχθηκε περαιτέρω µε την ψήφιση του υπ αρίθµ. 2992/ νόµου για την επιχειρηµατικότητα, το οποίο τροποποιεί τον προηγούµενο νόµο 2843/2000 θέτοντας ένα πιο ευέλικτο θεσµικό πλαίσιο

31 Ετήσιο Venture Capital Forum Ένας θεσµός που συµβάλει τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη της αγοράς venture capital και στην διεπαφή υποψηφίων επενδυτών µε την αγορά, είναι το ετήσιο International Venture Capital Forum, το Toδιοργανώνει το ΤΑ.ΝΕ.Ο σε συνεργασία µε το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων. Oι επιχειρηµατίες µπορούν να καταθέσουν συγκεκριµένο Business Plan και να λάβουν απαντήσεις από µια σειρά εταιρειών VC. Εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον και στα πλαίσια του Forum κανονίζονται συναντήσεις µεταξύ των ενδιαφεροµένων. Η προσπάθεια είναι σηµαντική καθώς παρέχεται στον επιχειρηµατία η ευκαιρία να γνωρίσει τον κόσµο του VC αλλά και να συζητήσει λεπτοµέρειες της ιδέας του.

32 Third Party Financing

33 Η λογική του TPF Eίναι δυνατόν µια επένδυση αφενός µεν να συνδέεται άµεσα και διακριτά µε µελλοντικές άµεσα µε την επένδυση συναρτηµένες εξοικονοµήσεις κόστους και αφετέρου είναι δυνατόν οι εξοικονοµήσεις της επένδυσης να συνδεθούν µε την αποπληρωµή του κεφαλαίου στην πηγή του. Eφόσον από µια επένδυση θα προκύψουν εξοικονοµήσεις, οικονοµίες ή και ευθείες µειώσεις στις δαπάνες της εταιρείας γιατί να µην χρησιµοποιηθούν αυτές ακριβώς οι εξοικονοµήσεις στην αποπληρωµή του κεφαλαίου που απαιτήθηκε για την επένδυση; Όπως αναφέρει ένα στέλεχος «το third party financing είναι η πρώτη µέθοδος χρηµατοδότησης που δεν απαιτεί επιστροφή του κεφαλαίου».

34 Μοντέλο Λειτουργίας Εκτίµηση ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κεφάλαιο

35 Πηγές Κεφαλαίων µε TPF Τραπεζικοί Οργανισµοί Ειδικές Εταιρείες Οίδιοςοπροµηθευτής Ο ίδιος ο λήπτης του κεφαλαίου (εσωτερική επένδυση) Η µέθοδος TPF δεν αποκλείει την συνδυασµένη χρήση µε επιδοτήσεις σε ενέργεια και σε εξοικονοµήσεις (π.χ.φωτοβολταϊκό, βιοκλιµατισµοί κτλ)

36 Εφαρµογές TPF ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΗΓΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

37 Η επέκταση του TPF Το Third Party Financing έχει σχετικά µικρή ζωή καθώς εφαρµόζεται από ενεργειακούς οργανισµούς και παρόχους συστηµάτων βιοµηχανίαςστιςη.π.α. µόλις από την δεκαετία του 80. Ωστόσο η εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαία, ειδικά σε κρατικά έργα αλλά και σε µεγάλες βιοµηχανίες που επιθυµούν να ενταχθούν στα πλαίσια και τους περιβαλλοντικούς κανονισµούς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το third party financing έχει κερδίσει έδαφος και ιδιαίτερα σε έργα που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας κτιρίων (building energy performance). Έργα που έχουν καταγραφεί και έχουν χρηµατοδοτηθεί περιλαµβάνουν από µεγάλα κρατικά έργα οικοδόµησης µέχρι και την αλλαγή λαµπτήρων σε επιχειρήσεις που οδηγεί στην εξοικονόµηση ενέργειας. ΗιστορίατουTPF στην Ελλάδα είναι σχετικά περιορισµένη, κυρίως λόγω της έλειψης προσανατολισµού στην εξοικονόµηση πόρων και ενέργειας αλλά και επειδή ακόµα δεν έχει διερευνηθεί επαρκών το νοµικό πλαίσιο σύναψης τέτοιων συµβολαίων. Ωστόσο πολλές επιχειρήσεις έχουν ακολουθήσει ένα απλοποιηµένο µοντέλο TPF, απολογίζοντας σε συνεργασία µεπροµηθευτές τα οφέλη από µια επένδυση και συσχετίζοντας τις αποπληρωµές και τα επιτόκια µετηνπαρεχόµενη εξοικονόµηση.

38 Γενικά Συµπεράσµατα

39 Γενικά Συµπεράσµατα Το Venture Capital έχει ωριµάσει σε παγκόσµιο και ευρωπαϊκό επίπεδο διαµορφώνοντας µια ευρεία αγορά κεφαλαίων, ανοιχτή και προσβάσιµη απόκάθε είδους επιχείρηση. Και στην Ελλάδα το θεσµικό πλαίσιο είναι πλέον ισχυρό ενώ οι εταιρείες Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων αναπτύσσονται γοργά. Η αγορά Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων διέπεται από ορισµένες αρχές και κανόνες ενώ υπάρχουν βήµατα στην προσέγγιση υποψηφίων επενδυτών. Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η ύπαρξη επιχειρηµατικών σχεδίων και η σύνταξη των κατάλληλων, ολοκληρωµένων και τεκµηριωµένων Business Plans. Οι µικροµεσαίες και µεσαίες επιχειρήσεις συναντούν δυσκολίες στην προσέγγιση των κεφαλαίων ενώ οι όροι σύµβασης θεωρούνται πολλές φορές δυσβάσταχτοι και ακατάλληλοι. Ωστόσοηευρωπαϊκήεµπειρία δείχνει ότι και µικρές επιχειρήσεις µπορούν να αντλήσουν ακόµα καιseed ή startup κεφάλαια εάν υπάρχει το σωστό management και ο κατάλληλος σχεδιασµός. Το Third Party Financing αποτελεί ένα εξειδικευµένοεργαλείοχρηµατοδότησης επενδύσεων στην εξοικονόµηση πόρων. Η χρήση του αφορά κυρίων ενεργειακές επενδύσεις και υποστηρίζεται µε τελευταίους νόµους αλλά και ευρωπαϊκά προγράµµατα µπορεί να εξελιχθεί σε σηµαντικό άξονα δράσης.

Κεφάλαιο I. Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε.

Κεφάλαιο I. Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε. Κεφάλαιο I Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε. 86 I.1 Συστήματα και Πολιτικές στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη της υφηλίου και ειδικά στα πλέον αναπτυγμένα κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.6.2006 COM(2006) 349 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ Α Α3

Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ Α Α3 Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ Α Α3 ΤΙΤΛΟΣ: «Η υποδοµή για την ηλεκτρονική επιχείρηση και τις ηλεκτρονικές αγορές» Συντονιστές: Σ.Σαρτζετάκης, Τ.Σκουρτσής Rapporteur: Τ.Σκουρτσής ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2001 1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 5.1 Το επιχειρηµατικό σχέδιο ως εργαλείο Ο επιχειρηµατίας πριν λάβει δεσµευτικές αποφάσεις για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης, αλλά και πριν ακόµα προχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ηµιουργία δικτύου για την Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτοµίας µε στόχο της ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Σκέψης: Οικονομία & Ανάπτυξη. Επιχειρείν εν μέσω Κρίσης. Ομάδες Σκέψης: Οικονομία & Ανάπτυξη. Επιχειρείν εν μέσω Κρίσης. www.lsealumni.

Ομάδες Σκέψης: Οικονομία & Ανάπτυξη. Επιχειρείν εν μέσω Κρίσης. Ομάδες Σκέψης: Οικονομία & Ανάπτυξη. Επιχειρείν εν μέσω Κρίσης. www.lsealumni. Ομάδες Σκέψης: 20 14 Ομάδες Σκέψης Β Κύκλος 2014 1 Αγαπητοί αναγνώστες, Σας παρουσιάζουμε τα Κείμενα Θέσης (Policy Papers) των Ομάδων Σκέψης (Think Tank) του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅËÅÔÇ ÔÏÕ ÉÌÅ ÃÓÅÂÅÅ. ñçìáôïäüôçóç ìéêñþí êáé ðïëý ìéêñþí åðé åéñþóåùí.

ÌÅËÅÔÇ ÔÏÕ ÉÌÅ ÃÓÅÂÅÅ. ñçìáôïäüôçóç ìéêñþí êáé ðïëý ìéêñþí åðé åéñþóåùí. ÌÅËÅÔÇ ÔÏÕ ÉÌÅ ÃÓÅÂÅÅ ñçìáôïäüôçóç ìéêñþí êáé ðïëý ìéêñþí åðé åéñþóåùí. 2 0 0 9 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α. Πρόσβαση των Μικρών Επιχειρήσεων στη Χρηµατοδότηση Σύνοψη 4 Εισαγωγή 10 Μέρος 1 ο : ΜΜΕ σε Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία»

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Β κύκλος εργασιών Οµάδας Εργασίας (OE) B3: «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Συντονιστές: Αναστάσιος Τζήκας - Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ, (tasos@si.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικό κεφαλαίο. Κεφάλαιο κίνησης. Μορφές πηγέςχρηματοδότησης. Διαπίστωση

Αρχικό κεφαλαίο. Κεφάλαιο κίνησης. Μορφές πηγέςχρηματοδότησης. Διαπίστωση Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης Σειρά σεμιναρίων: UNISTEP Plus Ενότητα: Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων Εισηγητής: Δρ Μιχάλης Καθαράκης Είδη κεφαλαίων που απαιτούνται για ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εξελίξεις και Προοπτικές Ρόλος του τραπεζικού συστήματος Αποτελεί γενικά παραδεκτή αρχή, ότι η ασκούμενη, μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, πολιτική και ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

University of the Aegean ICS Department - IS. Management. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Βαβούρη Ειρήνη Α.Μ: 323M/2013011

University of the Aegean ICS Department - IS. Management. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Βαβούρη Ειρήνη Α.Μ: 323M/2013011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2013-2014 Διοίκηση Επιχειρήσεων University of the Aegean ICS Department - IS Βαβούρη Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα