Ιδιωτική χρηματοδότηση υψηλού ρίσκου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιδιωτική χρηματοδότηση υψηλού ρίσκου"

Transcript

1

2 Ιδιωτική χρηματοδότηση υψηλού ρίσκου Βασικές έννοιες συμφωνητικού επενδυτών και επιχειρηματιών Τύποι, πηγές και χρήσεις κεφαλαίων υψηλού κινδύνου σε διαφορετικές περιοχές/αγορές/περιόδους Καθ. Νικόλαος Γ. Χαριτάκης

3 Κατηγορίες χρηματοδότησης υψηλού ρίσκου Επιχειρηματικοί άγγελοι (Business Angels) Θερμοκοιτίδες (Incubators) Επιχειρηματικά κεφάλαια (Venture Capital)

4 Τι είναι business angel; Είναι ένας ιδιώτης που επενδύει μέρος των κεφαλαίων του σε μία start-up επιχείρηση και μοιράζεται την προσωπική του εμπειρία (business management) με τον επιχειρηματία

5 Case studies Company name Angel Investor Business Investm ent Value at Exit Apple Computer (Name Witheld) Computer hardware $ $154 million Amazon.com Thomas Alberg Online bookshop $ $26 million Body Shop Ian McGlinn Body care products million

6 Business Angels Network Μηχανισμός που φέρνει σε επαφή angels και επιχειρηματίες Ένα σημείο διασύνδεσης και όχι κάθε angel ξεχωριστά Στόχος η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του άτυπου venture capital και η γεφύρωση του κενού που υπάρχει μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων κάθε επιχειρηματία και των μεγαλύτερων venture capital funds. H ΕλλάδαείναιημόνηχώραστηνEU15 χωρίς Business Angels Network

7 UK Business Angels Business Angels επενδύσεις ετησίως με σύνολο ποσού επένδυσης 0,8-1,6 δις Έλλειψη στοιχείων για την Ελλάδα λόγω μικρού μεγέθους σχετικής αγοράς

8 Θερμοκοιτίδες (Incubators) Αποτελούν ένα μηχανισμό σύνδεσης της Έρευνας με την Αγορά Οι επιχειρήσεις έντασης γνώσης, αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Οι επιχειρήσεις αυτές, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, που σχετίζονται με την απουσία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, που να συντελεί στην περαιτέρω ανάπτυξή τους (ισορροπία μεταξύ της καινοτομίας και της βιωσιμότητας IRR)

9 Τι παρέχει μια θερμοκοιτίδα Χώρους στέγασης της επιχείρησης Κοινές υπηρεσίες, όπως γραμματειακή υποστήριξη και από κοινού χρήση του εξοπλισμού γραφείου (fax, τηλεφωνικές συνδέσεις, φωτοτυπικό κέντρο, χώρους σίτισης, αίθουσες παρουσιάσεων και συσκέψεων, ασφάλεια κτιρίου κλπ.) Ανάπτυξη συνεργιών ανάμεσα στις συστεγαζόμενες επιχειρήσεις Χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών των εγκατεστημένων επιχειρήσεων Παροχή συμβουλευτικών και άλλων εξειδικευμένων (Νομικής, Λογιστικής φύσης) υπηρεσιών Ητυπικήπερίοδοςεπώασης2-3 έτη

10 Ποιοι μπορούν να απευθυνθούν σε μια Θερμοκοιτίδα Ερευνητές Νέες εταιρείες (start ups) Ερευνητικά & Εκπαιδευτικά κέντρα (spin off) ΜΜΕ υπάρχουσες εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία με τη βοήθεια των εσωτερικών συνεργιών της θερμοκοιτίδας

11 Διαδικασία ένταξης στην Θερμοκοιτίδα Υποβολή του Επιχειρηματικού σχεδίου της ενδιαφερόμενης επιχείρησης Κριτήρια αξιολόγησης Νέα, Καινοτόμα εταιρεία Ικανή Διοικητική Ομάδα Προϊόντα ή υπηρεσίες με βάθος αγοράς Ανάγκες για παροχή υπηρεσιών Ανάγκες Χρηματοδότησης

12 Τι είναι η venture capital χρηματοδότηση; «Ένας τρόπος χρηματοδότησης της ίδρυσης, ανάπτυξης ή εξαγοράς μιας εταιρείας, βάσει του οποίου ο επενδυτής αποκτά τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως αντάλλαγμα για την παροχή χρηματοδότησης» British Venture Capital Association

13 Venture Capital vs Private Equity Venture Capital Seed Capital Early Stage Development Capital Replacement Capital Private Equity MBO/MBI PIPE LBOs

14 Παραδείγματα εταιρειών Microsoft Intel Apple Computer Cisco Federal Express Google Skype

15 Παραδείγματα εταιρειών που έχουν χρηματοδοτηθεί από ελληνικά Venture Capital Funds Γερμανός Chipita Jumbo Goodys Marc Aalen Αττικό Πάρκο Δωδώνη Epavlis Theta microelectronics Forth Photonics InternetQ

16 European Funds Raised by type of investor 2007 Pension Funds 25,3% Insurance Companies 10,3% Fund of Funds 13,3% Banks 16,2% Government Agencies 7,3% Private Individuals 5,5% Corporate Investors 1,7% Other 6,1% Other Asset Managers 2,3% Academic Institutions 0,3% Capital Markets 7,8% Endowments and Foundations 2,7% Family Offices 1,2% Source: PEREP_Analytics for 2007 figures

17 European Private Equity Activity Investments by stage of financing INVESTMENTS BY STAGE By amount inv By num ber inv Growth Rate Amt 2007 % 2006 % 2007 % 2006 % 07/06 Mega buyouts 17.7% 26.1% 0.5% 0.4% -31% Large buyouts 20.4% 10.2% 1.0% 0.4% +103% Mid - market buyouts 32.5% 25.9% 7.9% 3.7% +27% Small 6.7% 6.8% 18.6% 18.4% +1% All buyouts 77.3% 68.9% 28.0% 22.8% +11% Replacement capital 5.7% 5.2% 1.8% 3.6% +11% Expansion 12.9% 15.4% 35.6% 41.1% -16% Early stage 4.1% 10.5% 34.6% 32.5% -61% Total in % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Total in num bers ( m il) 68,500 67,800 6,160 10,318 Source: PEREP_Analytics for 2007 figures

18 Venture capital χρηματοδότηση αναφέρεται κύρια σε ΜΜΕ διότι: Ηπρόσβασήτουςστοτραπεζικόσύστημαδενείναι εύκολη Ο τραπεζικός δανεισμός απαιτεί σημαντικές εγγυήσεις που οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν αντλήσουν κεφάλαια με άλλους συμβατικούς τρόπους, όπως η χρηματιστηριακή αγορά Οι ΜΜΕ είναι δυναμικά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις

19 Τι προσφέρει ένα VC Χρηματοδότηση σε νέες και δυναμικές επιχειρήσεις Υποστήριξη Χρηματοοικονομικές συμβουλές Άντληση νέων κεφαλαίων Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών Σύναψη στρατηγικών συμμαχιών ή εξαγορών Επαφές για είσοδο σε ξένες αγορές Κύρος θεσμικού επενδυτή Προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης

20 Καιτιαναμένει Ρευστοποίηση της επένδυσης με κέρδος Εισαγωγή σε χρηματιστήριο (IPO) Εξαγορά Πώληση συμμετοχής σε τρίτους Πώληση στον επιχειρηματία βάσει προσυμφωνημένης μεθόδου αποτίμησης

21 Διαδικασία προσέγγισης VC Υποβολή Επιχειρηματικού Σχεδίου Συναντήσεις με στελέχη εταιρείας Έρευνα αγοράς Χρηματοοικονομική ανάλυση Τελικές διαπραγματεύσεις Ζητούμενα Ποιοτικό management Σημαντικές προοπτικές γρήγορης ανάπτυξης

22 Επιχειρηματικά σχέδια % Υποβάλλονται 100 Απορρίπτονται με μια ματιά 60 Απορρίπτονται μετά λίγες ώρες 20 Ερευνώνται σε βάθος 20 Απορρίπτονται μετά από την έρευνα 15 Διαφωνία στις διαπραγματεύσεις 3 Πραγματοποιείται επένδυση 2

23 Ελάχιστο περιεχόμενο Περίληψη Σύντομη παρουσίαση της επενδυτικής πρότασης Προϊόν/υπηρεσία Περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας, με έμφαση στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Ομάδα διοίκησης Βιογραφικά και πληροφορίες για τους ανθρώπους πίσω από την επενδυτική πρόταση Ανάλυση αγοράς και ανταγωνιστών

24 Ελάχιστο περιεχόμενο Μάρκετινγκ και πωλήσεις στρατηγική τιμολόγησης και προώθησης διάθεση και διακίνηση Οργάνωση κατανομή εργασιών ανά τμήμα make or buy Πρόγραμμα υλοποίησης Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και ορόσημα

25 Ελάχιστο περιεχόμενο Ευκαιρίες και κίνδυνοι Κίνδυνοι και οικονομικές τους επιπτώσεις Ανάλυση ευαισθησίας Χρηματοοικονομικά Απαιτούμενα κεφάλαια και χρήση κεφαλαίων Προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα Προβολές λογιστικών καταστάσεων

26 Βασικές συμβάσεις Επιστολή προθέσεων (Letter of Intent/MOU) Σύνοψη όρων (term sheet) Σύμβαση εμπιστευτικότητας (confidentiality agreement) Ερωτηματολόγιο για νομικό έλεγχο Έκθεση νομικού ελέγχου Σύμβαση συμμετοχής του V/C (=Σύμβαση μεταξύ μετόχων -Shareholders Agreement) Σύμβαση μεσεγγύησης μετοχών Τροποποίηση καταστατικού

27 Επιστολή προθέσεων (Letter of Intent/MOU) Συνήθεις ονομασίες: letter of intent/memorandum of understanding (MOU) Κυρίως: Περιγραφή τρόπου σταδίων διαπραγματεύσεων Μη δεσμευτικός χαρακτήρας (κατά κανόνα) Τυχόν δεσμευτικές ρυθμίσεις (π.χ. αποκλειστικότητα)

28 Σύνοψη όρων (term sheet) Συνήθως συνοδεύεται με μη δεσμευτική πρόταση (offer letter) Περίληψη βασικών όρων της τελικής συμφωνίας

29 Σύμβαση εμπιστευτικότητας (confidentiality agreement) Ως προς εμπιστευτικές πληροφορίες για την επιχείρηση Ως προς τις διαπραγματεύσεις

30 Ερωτηματολόγιο για νομικό έλεγχο Αναλυτικό καλύπτει κάθε τι που αφορά την επιχείρηση (νομική υπόσταση δραστηριότητες-συμβάσεις κλπ) Συντάσσεται από νομικό σύμβουλο του VC

31 Έκθεση νομικού ελέγχου Ο νομικός έλεγχος διαρκεί περίπου ένα μήνα Στό τέλος συντάσσεται σχετική αναλυτική έκθεση Αρκετά τυποποιημένη εργασία (τελευταία 10 χρόνια) ιδίως λόγω εμπειρίας ένόψει εισαγωγής στο ΧΑ

32 Σύμβαση συμμετοχής του VC Τυπολογία Συνήθως έχει τη μορφή «εξωεταιρικής σύμβασης μεταξύ μετόχων» -Η ονομασία ποικίλεει (Ιδιωτικό συμφωνητικό- σύμβαση μετόχων - Shareholders Agreement) Περιεχόμενο Ρύθμιση τρόπου συμμετοχής o Συνήθως σε αύξηση κεφαλαίου o Περιγραφή μετοχών (αριθμός-δικαιώματα-τυχόν προνόμια) o Ποσό συμμετοχής καταβολή o Χρόνος συμμετοχής o Προϋποθέσεις (conditions precedent)

33 Δηλώσεις διαβεβαιώσεις (representations and warranties) Νομιμότητα λειτουργίας α.ε. συμβάσεων λογιστικών εγγραφών κλπ Έλλειψη βαρών υποχρεώσεων Φορολογική τάξη Τυχόν ειδικά θέματα Συνέπειες ανακρίβειας (αποζημίωση + ειδικές συμβατικές ρυθμίσεις)

34 Ρύθμιση διαφόρων μελλοντικών θεμάτων για λειτουργία εταιρίας Ως προς διοίκηση (διορισμός μελών από VC αριθμός ΔΣ κατανομή αξιωμάτων Αποδοχές μελών ΔΣ και προσωπικού Επιχειρηματικό σχέδιο Business plan (όχι πάντα) Ενημέρωση VC Λειτουργία ΔΣ (προσκλήσεις ενημέρωση μελών ΔΣ απαρτία πλειοψηφία -veto) Λειτουργία ΓΣ (απαρτία πλειοψηφία θέματα αποκλειστική αρμοδιότητας -veto) Τακτικός έκτακτος έλεγχος Εισαγωγή χρηματιστήριο

35 Ρυθμίσεις Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών Δικαιώματα προτίμησης (rights of first refusal) Απαγόρευση μεταβίβασης για ορισμένο χρόνο

36 Υποχρεωτική μεταβίβαση σε ορισμένες περιπτώσεις Tag along (πώληση μετοχών από παλαιό μέτχο υπό τον όρο ότι ο αγοραστής θα αγοράσει και τις μετοχές του VC Drag along (υποχρέωση του παλαιού μετόχου να πωλήσει μετοχές σε υποψήφιο αγοραστή μετοχών του VC) Δικαίωμα προαίρεσης πώλησης (put-option) μετοχών του VC στον παλαιό μέτοχο Είτε ως ποινή για παράβαση υποχρεώσεων Είτε ως δυνατότητα εξόδου του VC (ελεύθερη ή υπό όρους) Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς/πώλησης (put/call options) για να αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχής του VC (ratchet)

37 TANEO structure Profit sharing Profit sharing Profit sharing Investment Combined capital Manager Investors SME Hellenic Republic Institutional Investors Capital Capital TANEO Investors Investors Combined capital Manager Combined capital Manager Investment Investment SME Profit sharing + State Guarantee on capital & interest Investors Combined capital Manager Investment SME Profit follows mutual agreements and loss follows capital in the entire structure but the red part SME

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία και τα κριτήρια επενδύσεων των Venture Capital management companies Χήνος Σωτήρης Οικονομικός Διευθυντής ATTICA VENTURES

Η λειτουργία και τα κριτήρια επενδύσεων των Venture Capital management companies Χήνος Σωτήρης Οικονομικός Διευθυντής ATTICA VENTURES Η λειτουργία και τα κριτήρια επενδύσεων των Venture Capital management companies Χήνος Σωτήρης Οικονομικός Διευθυντής ATTICA VENTURES 1 Ο στόχος των επενδυτών Υψηλές αποδόσεις Διασπορά ρίσκου 2 Ο στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε.

Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε. Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε. Περιεχόμενα 1.Τραπεζικός Δανεισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικό κεφαλαίο. Κεφάλαιο κίνησης. Μορφές πηγέςχρηματοδότησης. Διαπίστωση

Αρχικό κεφαλαίο. Κεφάλαιο κίνησης. Μορφές πηγέςχρηματοδότησης. Διαπίστωση Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης Σειρά σεμιναρίων: UNISTEP Plus Ενότητα: Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων Εισηγητής: Δρ Μιχάλης Καθαράκης Είδη κεφαλαίων που απαιτούνται για ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

University of the Aegean ICS Department - IS. Management. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Βαβούρη Ειρήνη Α.Μ: 323M/2013011

University of the Aegean ICS Department - IS. Management. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Βαβούρη Ειρήνη Α.Μ: 323M/2013011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2013-2014 Διοίκηση Επιχειρήσεων University of the Aegean ICS Department - IS Βαβούρη Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας βασίζεται στην αποτελεσματική και βιώσιμη λειτουργία των ΜΜΕ, η οποία υπό τις παρούσες συνθήκες βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο I. Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε.

Κεφάλαιο I. Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε. Κεφάλαιο I Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε. 86 I.1 Συστήματα και Πολιτικές στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη της υφηλίου και ειδικά στα πλέον αναπτυγμένα κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Σχεδίου

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEIA Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης Χώρα των Βάσκων 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Στόχος της τεχνικής Η χρηματοδότηση από μόνη της δεν αρκεί για να επιταχύνει την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΣΤΕΠ Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας

ΕΝΑ ΣΤΕΠ Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΝΑ ΣΤΕΠ Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας Η νέα πρόταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την άντληση κεφαλαίων και στήριξη των αναπτυσσόμενων ΜμΕ Ιούλιος 2014 Version 1.4 Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.4.2.β ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συγγραφική Ομάδα: Μυροφόρα Ραφαηλίδου, Ph.D. Παναγιώτα Σαπουνά, Ph.D. Υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School 2007 Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν 2 0 0 7 Συντάκτης του ΟΔΗΓΟY ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2007 είναι ο κ. Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. ) Κανονισμός Λειτουργίας. Rule Book.

Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. ) Κανονισμός Λειτουργίας. Rule Book. Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. ) Κανονισμός Λειτουργίας Rule Book Φεβρουάριος 2014 RL5 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περιεχόμενα Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ Α 1. Γενικά περί της οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ. Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαλεία χρηµατοδότησης (start up & spin-off/ seed capital/ business angel/ venture capital, crowdfunding) & Μηχανισµοί Υποστήριξης

«Εργαλεία χρηµατοδότησης (start up & spin-off/ seed capital/ business angel/ venture capital, crowdfunding) & Μηχανισµοί Υποστήριξης «Εργαλεία χρηµατοδότησης (start up & spin-off/ seed capital/ business angel/ venture capital, crowdfunding) & Μηχανισµοί Υποστήριξης (Clusters, Τεχνολογικά Πάρκα, Θερµοκοιτίδες & Coworking Spaces)» Ηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 Σεπτέμβριος 2014 1. Ο ρόλος των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσα από την Πολιτική Συνοχής 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) Αναθέτουσα αρχή : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

L Labour force Labour productivity Lambda = LAN (Local Area Network) Large-value funds transfer system LCD, Liquid Crystal Display

L Labour force Labour productivity Lambda = LAN (Local Area Network) Large-value funds transfer system LCD, Liquid Crystal Display L Labour force = η εργατική δύναμη, δηλαδή το σύνολο των εργαζομένων και των ανέργων. Η εργατική δύναμη ευρίσκεται σε μια ηλικία που μπορεί να εργασθεί. Συνήθως, η ηλικία αυτή καθορίζεται μεταξύ 15 και

Διαβάστε περισσότερα