6 Νοεµβρίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ιευθύνων Σύµβουλος ATTICA VENTURES

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6 Νοεµβρίου 2004. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ιευθύνων Σύµβουλος ATTICA VENTURES"

Transcript

1 6 Νοεµβρίου 2004 Τι ζητούν οι εταιρίες Venture Capital ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ιευθύνων Σύµβουλος ATTICA VENTURES

2 1 Ο στόχος των επενδυτών Υψηλές αποδόσεις ιασπορά ρίσκου

3 2 Ο στόχος των επιχειρήσεων Επάρκεια κεφαλαίων Ιδέα - Προϊόν Ανθρώποι Ανάπτυξη Κερδοφορία

4 3 Venture Capital Πως λειτουργεί; Αποεπένδυση Επενδυτής Α Επένδυση Α Επενδυτής Β..... Επενδυτής χ FUND π.χ. Zaitech Fund ιαχειρίστρια Εταιρία π.χ. Attica Ventures Επένδυση Β..... Επένδυση χ π.χ. Τράπεζα Αττικής ΤΑΝΕΟ

5 4 Τα κύρια χαρακτηριστικά των επενδύσεων σε PE/VC Μεσοµακροπρόθεσµες επενδύσεις (επενδυτικός ορίζοντας +5ετία) Επενδύσεις ρίσκου µεγαλύτερου του µέσου όρου Αποδόσεις µεγαλύτερες του µέσου όρου Συµπληρωµατική και διακριτή µορφή επένδυσης Επενδυτική επιλογή θεσµικών επενδυτών (άνω του 90%) Επενδυτικό προϊόν κλειστού τύπου Ελεγχος επενδύσεων Επενδύσεις στο µετοχικό κεφάλαιο µη εισηγµένων εταιριών µε growth potential

6 5 Γιατί VC - To οικονοµικό περιβάλλον σήµερα Υψηλά επιτόκια. Τα µέσα επιτόκια χρηµατοδοτήσεων είναι περισσότερο από 4-5 µονάδες πάνω από τον πληθωρισµό, διαφορά µικρότερη από το παρελθόν αλλά σε ένα πεδίο έντονου ανταγωνισµού σηµαντική. Αυξητική τάση του πληθωρισµού Μείωση των ρυθµών ανάπτυξης της οικονοµίας Πιθανή αυστηρότερη πολιτική των Τραπεζών σε σχέση µε τις εξασφαλίσεις των δανειζοµένων κεφαλαίων ειδικά δε στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Χρηµατιστήριο και κεφαλαιαγορές σε αναδιάρθρωση Ανάγκη εναλλακτικών επιλογών ενίσχυσης επιχειρήσεων

7 6 O ρόλος των Venture Capital Επάρκεια κεφαλαίων Ιδέα - Προϊόν Ανθρώποι VC Ανάπτυξη Κερδοφορία VC

8 7 Ηεταιρία Η Attica Ventures είναι Eταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΑΚΕΣ) που δηµιουργήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόµου 2992/2002. Η Attica Ventures είναι θυγατρική εταιρία της Τράπεζας Αττικής. Το µετοχικό της κεφάλαιο είναι (ελάχιστο προβλεπόµενο από το νόµο ).

9 8 Η επιδίωξή µας Η ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας, η συνδροµή στην ανάπτυξη και µεγέθυνση νέων και µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ηαύξησητης αξίας των υπό διαχείριση κεφαλαίων και ηεπίτευξη σηµαντικών αποδόσεων, πολύ πάνω από το µέσο όρο των αποδόσεων των µακροπρόθεσµων επενδύσεων. Η παρουσίαση στους επενδυτές και τις επιχειρήσεις που συµµετέχουµε ευκαιριών επενδύσεων και ανάπτυξης σε νέους τοµείς.

10 9 Η ATTICA VENTURES επενδυτική οµάδα * ίκτυο επιχειρηµατικών επαφών και καλή γνώση της ελληνικής αγοράς. Ευρύ φάσµα επαγγελµατικής εµπειρίας (VC, consulting, χρηµατοοικονοµικά, retail, corporate management). Συµπληρωµατικές ακαδηµαϊκές γνώσεις * Αξιολόγηση από την Westport - 2 δις fund of funds.

11 10 Η ATTICA VENTURES advisory board * Η δηµιουργία ενός ισχυρού επιχειρηµατικού δικτύου για την καλύτερη επαφή µε την αιχµή και την καινοτοµία στις αγορές αυτές Η αλληλοενηµέρωση, ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών για την αξιολόγηση, αποτίµηση και ανάλυση επιχειρηµατικών σχεδίων Η τεχνολογική, συµβουλευτική και άλλη υποστήριξη επιχειρήσεων στις οποίες επενδύει το ΑΚΕΣ Η ανάληψη από κοινού δράσεων

12 11 Η ATTICA VENTURES advisory board * 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΤΗΣ, Αντιπρύτανης ΕΜΠ και Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων 2. ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ, ιευθύνων Σύµβουλος, Shell Gas 3. ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΡΑΒΙΛΑΣ, ιευθυντής Marketing, Space Hellas 4. ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ, Head of Strategy, Accenture, Πρόεδρος Παρατηρητήριο ΚτΠ 5. ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΛΙ ΑΣ, ιευθυντής Πωλήσεων Ελλάδας-Κύπρου, IBM Hellas

13 12 Κεφάλαια υπό διαχείριση - Αρχικό κεφάλαιο: 30 εκ. ιάρκεια: 10 χρόνια (δυνατότητα επέκτασης µέχρι 2 έτη) Maximum επένδυση ανά εταιρία: µέχρι 15% του κεφαλαίου Όριο επένδυσης ανά γύρο χρηµατοδότησης: 1 εκ. Προσδοκώµενο IRR: 20% Ελάχιστο ποσό συµµετοχής: Επενδυτική περίοδος: 5 χρόνια Εταιρίες-στόχοι: Μικρές και µικροµεσαίες όπως ορίζονται από την Ε.Ε.

14 13 Επιχειρήσεις στόχοι Τζίρος µικρότερος από 40 εκ. ευρώ ή/και µέχρι 250 εργαζόµενοι Όχι real estate, χάλυβα, τυχερά παιχνίδια, ναυπιγοεπισκευαστική ζώνη, άνθρακα, συνθετικές ίνες αυτοκίνητα ναι στη µεταποίηση (π.χ. ΣΙ ΕΝΟΡ όχι, ΘΩΡΑΞ Αντισεισµική ναι) Όχι απλές εµπορικές επιχειρήσεις (όχι σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων ναι σε εταιρία στύλ Benetton, Γερµανός) Πνευµατική ιδιοκτησία πατέντα καινοτοµία Συµµετοχή πάντα µε αύξησηµετοχικού κεφαλαίου ή οµολογιακό δάνειο (όχι εξαγορά υφιστάµενων µετοχών)

15 14 Στρατηγικές συνεργασίες

16 15 ACCENTURE Η Accenture είναι µια παγκόσµια εταιρία συµβούλων τεχνολογίας και management, µε κύκλο εργασιών δις $ το Έχει µακρόχρονη εµπειρία στους περισσότερους κλάδους της οικονοµίας και έχει βοηθήσει πάνω από 2/3 των επιχειρήσεων στη λίστα Fortune Global 500 να βελτιώσουν τις διαδικασίες και την κερδοφορία τους. Υποστηρίζει τους πελάτες της σε θέµατα όπως: Είσοδος σε νέες αγορές Αύξηση εσόδων σε υπάρχουσες αγορές Βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών Καλύτερη και αποτελεσµατικότερη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών Η Accenture είναι σύµβoυλος της Attica Ventures σε θέµατα προσέλκυσης επενδυτικών προτάσεων, due diligence, consulting και στρατηγικών εξόδου.

17 16 SPACE Hellas Η Space Hellas ιδρύθηκε το 1985 και παρέχει ως system integrator ολοκληρωµένες λύσεις για κάθε είδους επικοινωνία φωνής, δεδοµένων και εικόνας. Οόµιλος εταιριών της Space Hellas καλύπτει σήµερα ένα πλήρες φάσµα τηλεπικοινωνιών εφαρµογών, όπως σχεδίαση και υλοποίηση on-line δικτύων, τηλεµατική, υπηρεσίες Internet, ασύρµατες και δορυφορικές επικοινωνίες. Το πελατολόγιο της Space Hellas περιλαµβάνει πολλές από τις µεγαλύτερες εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, βιοµηχανίες, αλυσίδες λιανικής, τράπεζες και οργανισµούς του ηµοσίου. Ησυνεργασίαµας µε τηνspace Hellas προσφέρει τεχνογνωσία µέσω της εξειδίκευσης της τελευταίας στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών και δικτύων.

18 17 Κριτήρια επενδύσεων ΑΝΘΡΩΠΟΙ Μέτοχοι - Στελέχη ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Στρατηγική - Marketing ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ - Οικονοµικά δεδοµένα

19 18 Κριτήρια επενδύσεων (1) Ικανά και συνεργάσιµα στελέχη Άνθρωποι 1 Aφοσίωση στην επιχείρηση Μέτοχοι Μέτοχος = manager? Επιτυχηµένο και σχετικό µε τον κλάδο ιστορικό Ολοκληρωµένη οµάδα management

20 19 Κριτήρια επενδύσεων (2) Ξεκάθαρη στρατηγική ανάπτυξης Στρατηγική 2 ιαφοροποίηση από ανταγωνισµό-επιχειρηµατική ιδέα Καινοτοµία-πατέντα-ΙP Προϊόντα ή υπηρεσίες που απαντούν σε πραγµατική ανάγκη αγοράς / καταναλωτών Αναπτυσσόµενη αγορά ή «υπό δηµιουργία»

21 20 Κριτήρια επενδύσεων (3) Συνέργειες µε άλλες εταιρίες ή στρατηγικούς εταίρους Οικονοµικός κύκλος Αποδόσεις 3 Πλήρες χρηµατοδοτικό πλαίσιο Ρεαλιστική αποτύπωση µεγεθών Αποδόσεις ανάλογες του ρίσκου και του σταδίου της επένδυσης Σχέση επένδυσης µε συνολικόportfolio Ορατές µέθοδοι εξόδου από την επένδυση

22 21 Γιατί VC - Τα κέρδη των επιχειρήσεων (1) Αύξηση των θέσεων εργασίας (το 90% αύξησαν τις θέσεις εργασίας τους). Στη Μ. Βρετανία το 18% του εργατικού δυναµικού έχει δουλειά χάρη στα VC funds. Αύξηση των πωλήσεων µε ρυθµούς της τάξης του 21% σε Μ. Βρετανία και ΕΕ. Αύξηση των κερδών (το 77% ρυθµούς µεγαλύτερους από τον ανταγωνισµό) Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας (81% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι δεν θα µπορούσαν να υπάρξουν χωρίς PE) Αύξηση των εξαγωγών και γρηγορότερη προσέγγιση αγορών Σηµαντικός αρωγός στην ανάπτυξη τους η εµπειρία, οι γνώσεις διοίκησης και εν γένει ο συµβουλευτικός ρόλος των στελεχών του VC (90% των επιχειρήσεων επικοινωνούν εβδοµαδιαία µε τοvc) Καλύτερες αµοιβές για τους εργαζόµενους και άρα διάχυση πλούτου σε περισσότερους συντελεστές της παραγωγής

23 22 Γιατί VC - Τα κέρδη των επιχειρήσεων (2) Αύξηση της απασχόλησης Αύξηση των εξαγωγών Μεγέθυνση επιχειρήσεων Αύξηση ανταγωνιστικότητας Στρατηγικός εταίρος Αύξηση κερδών ιάχυση πλούτου Ανταγωνιστικές, υγιείς και κερδοφόρες επιχειρήσεις

24 23 Venture capital-δανεισµός: Ταυτίζονται; Το venture capital συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων (αυξάνειταίδιακεφάλαια-περιουσία) Οδανεισµός υποστηρίζει την λειτουργία των επιχειρήσεων αυξάνοντας τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Αύξηση της κεφαλαιακής βάσης σηµαίνει Μείωση ρίσκου για τον δανειστή (τράπεζα) Ανάπτυξη και σταδιακή και αντίστοιχη αύξηση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων άρα και του δανεισµού.

25 24 Venture capital-δανεισµός: Ταυτίζονται; VENTURE CAPITAL και ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

26 25 AVE- Η µέχρι σήµερα πορεία Εξέταση 400 επιχειρηµατικών σχεδίων 300 απορρίφθηκαν στο αρχικό στάδιο (initial appraisal-first level) 50 από αυτά στο δεύτερο στάδιο ανάλυσης (at second level) 5 δεν δέχτηκαν να συνοµιλήσουν µε VC 14 projects έχουν φτάσει στο επίπεδο κατάθεσης προτάσεων συµµετοχής (deep due dilligence) 3 από αυτά είναι σε seed - start up επίπεδο [όχι πωλήσεις (όλα), όχι νοµική οντότητα (1), τελικό προϊόν (όλα) 11 από αυτά σε development phase διαφορετικών επιπέδων και αγορών ιάφορες αγορές: υγεία,ενέργεια, τρόφιµα µαζική εστίαση, βιοµηχανία, IT - software, IT- hardware, Internet

27 26 Τα ναι και τα όχι στην επαφή µε VC (1) Αφοσίωση στελεχών (τα VC s δεν επενδύουν σε part timers) Καθαρή εικόνα και ακριβής προσδιορισµός των αγορών (όχι αίσθηση,απόδειξη) ιανοµή-δίκτυα πωλήσεων (που και πως) ιαφοροποίηση προϊόντος (ένα καλό PhD δεν είναι αυτόµατα βιώσιµη επιχείρηση). Το µοντέλο της οικογενειακής επιχείρησης Έλλειψη έµπειρων στελεχών διοίκησης Η τεχνολογική καινοτοµία δεν είναι αρκετή (µια πατέντα δεν αρκεί) Ηκαινοτοµία είναι στην επιχειρηµατική ιδέα (διαφοροποίηση, product mix, κλπ)

28 27 Τα ναι και τα όχι στην επαφή µε VC (2) Ηκαινοτοµία δεν είναι σε δεδοµένες αγορές Μιµιτισµός (π.χ. Αγορά ERP - SAP, Navizion) VC είναι εταίρος, όχι κλέφτης ιδεών (εµπιστοσύνη) Το οικονοµικό αποτέλεσµα είναι κεφαλαιώδες (VC δεν είναι επιχορήγηση, είναι result oriented) VC δεν υπαγορεύει ή κατευθύνει το µέλλον µιας επιχείρησης (βοηθάει) Χρειάζεται ακριβής περιγραφή των οικονοµικών αναγκών (επενδύσεις) Η αποτίµηση της εταιρίας έρχεται τελευταία Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να αρνούνται προτάσεις από VC (milestones and ratchets υπάρχουν για να οδηγούν σε δίκαιη αποτίµηση)

29 28 Οι βασικοί όροι µιας συµφωνίας (1) Συµµετοχή στο Σ της εταιρίας. Συνήθως µειοψηφικά ποσοστά συµµετοχής Όχι συµµετοχή στο management έσµευση στελεχών IP Πιθανή η περιγραφή όρων εξόδου (put και call option)

30 29 Οι βασικοί όροι µιας συµφωνίας (2) ιασφάλιση µεδικαιώµατα καταστατικής µειοψηφίας Veto σε σηµαντικές αλλαγές στρατηγικής Όροι µελλοντικών αυξήσεων τρόποι συµµετοχής παλαιών µετόχων Μεταφορά ή όχι δικαιωµάτων VC σε τρίτους Οβασικόςµέτοχος δεν πουλάει τη συµµετοχή του πριν από έξοδο VC Από κοινού δέσµευση των µετοχών

31 30 Ο επενδυτικός κύκλος 1-4 µήνες ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ SCREENING / EVALUATION DUE DILIGENCE VALUATION & NEGOTIATION ~ 3-5 χρόνια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ MONITORING & SUPPORT ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΞΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΣ

32 Ακαδηµίας 34, , ΑΘΗΝΑ Τηλ: Φαχ:

Η λειτουργία και τα κριτήρια επενδύσεων των Venture Capital management companies Χήνος Σωτήρης Οικονομικός Διευθυντής ATTICA VENTURES

Η λειτουργία και τα κριτήρια επενδύσεων των Venture Capital management companies Χήνος Σωτήρης Οικονομικός Διευθυντής ATTICA VENTURES Η λειτουργία και τα κριτήρια επενδύσεων των Venture Capital management companies Χήνος Σωτήρης Οικονομικός Διευθυντής ATTICA VENTURES 1 Ο στόχος των επενδυτών Υψηλές αποδόσεις Διασπορά ρίσκου 2 Ο στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικό κεφαλαίο. Κεφάλαιο κίνησης. Μορφές πηγέςχρηματοδότησης. Διαπίστωση

Αρχικό κεφαλαίο. Κεφάλαιο κίνησης. Μορφές πηγέςχρηματοδότησης. Διαπίστωση Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης Σειρά σεμιναρίων: UNISTEP Plus Ενότητα: Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων Εισηγητής: Δρ Μιχάλης Καθαράκης Είδη κεφαλαίων που απαιτούνται για ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 5.1 Το επιχειρηµατικό σχέδιο ως εργαλείο Ο επιχειρηµατίας πριν λάβει δεσµευτικές αποφάσεις για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης, αλλά και πριν ακόµα προχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Έξυπνης Ειδίκευσης (RIS3)

Στρατηγική Έξυπνης Ειδίκευσης (RIS3) Προτάσεις Επιμελητηρίου Αχαΐας για τη Στρατηγική Έξυπνης Ειδίκευσης (RIS3) Μάιος 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Ενότητα ΠΡΩΤΗ 6 Ενότητα ΔΕΥΤΕΡΗ 9 Ενότητα ΤΡΙΤΗ 15 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο I. Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε.

Κεφάλαιο I. Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε. Κεφάλαιο I Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε. 86 I.1 Συστήματα και Πολιτικές στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη της υφηλίου και ειδικά στα πλέον αναπτυγμένα κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δημιουργήθηκε για αναπτυσσόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μ.Π.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μ.Π.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μ.Π.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,2012 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: FRANCHISING KAI OIKONOMIKH ΚΡΙΣΗ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School 2007 Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν 2 0 0 7 Συντάκτης του ΟΔΗΓΟY ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2007 είναι ο κ. Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 Συνοπτικές Προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) για το σχεδιασμό των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

University of the Aegean ICS Department - IS. Management. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Βαβούρη Ειρήνη Α.Μ: 323M/2013011

University of the Aegean ICS Department - IS. Management. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Βαβούρη Ειρήνη Α.Μ: 323M/2013011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2013-2014 Διοίκηση Επιχειρήσεων University of the Aegean ICS Department - IS Βαβούρη Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εξελίξεις και Προοπτικές Ρόλος του τραπεζικού συστήματος Αποτελεί γενικά παραδεκτή αρχή, ότι η ασκούμενη, μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, πολιτική και ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα