Μηχανισµοί εκκόλαψης σε θερµοκοιτίδες έντασης γνώσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανισµοί εκκόλαψης σε θερµοκοιτίδες έντασης γνώσης"

Transcript

1 Μηχανισµοί εκκόλαψης σε θερµοκοιτίδες έντασης γνώσης Σεµινάριο Μεταπτυχιακού Συστήµατα Καινοτοµίας Σ. Μαντζανάκης 15/2/2008 Senior Partner Emetris AE

2 Περιεχόµενα Λίγα λόγια για τις θερµοκοιτίδες Ε.Ε. Benchmarking 2002 Ελλάδα Περιφέρεια ΚΜ Η Εµπειρία µου

3 Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων

4 Ορισµοί Η θερµοκοιτίδα επιχειρήσεων είναι ένα εργαλείο οικονοµικής ανάπτυξης σχεδιασµένο για να επιταχύνει την ανάπτυξη και την επιτυχία νεοϊδρυθεισών και εκκολαπτόµενων επιχειρήσεων παρέχοντας στους επιχειρηµατίες πρόσβαση σε πόρους και σε µια σειρά από υποστηρικτικές υπηρεσίες Πηγή:Best Practice in Business Incubation, Economic Commission for Europe United Nations, 2001 Eπώαση επιχειρήσεων µια δυναµική διαδικασία ανάπτυξης επιχειρήσεων µε στόχο την ενθάρρυνση των ανθρώπων να ξεκινήσουν τη δικιά τους επιχείρηση και τη στήριξη σε νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις που σχετίζονται µε την ανάπτυξη της καινοτοµίας. Η επώαση επιχειρήσεων έχει να κάνει επίσης και τη δηµιουργία του κατάλληλου υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την επιχειρηµατικότητα και τις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις Πηγή:NBIA (2004)

5 Ένας άλλος απλός ορισµός: Μηχανισµός σύνδεσης Έρευνας µε Αγορά

6 Ένας ακόµη ορισµός: A facility and set of activities through which entrepreneurs can receive: Essential information and assistance Value-added shared services and equipment that may otherwise be unaffordable, inaccessible, or unknown to the entrepreneur.

7 Η ιδέα ήρθε από.

8 Κάποιοι το παροµοιάζουν µε το «ζέσταµα» των αυγών σε ειδικές συνθήκες. µε υψηλές προσδοκίες

9 Κάποιοι άλλοι χρησιµοποιούν έξυπνες προωθητικές ιδέες για να δηλώσουν το στρατηγικό τους πλεονέκτηµα συνεργασία εξειδίκευση

10 Η εξειδίκευση είναι ένα χαρακτηριστικό των ώριµων αγορών Κάποια ακόµη παραδείγµατα: τηλεπικοινωνίες λογισµικό/υλισµικό βιοτεχνολογία ρούχα (Καναδάς) - κτλ

11 SUCCESS STORIES Endeavour New Zealand Clothing Liberty Electronics USA Electronics Princeton Multimedia Technologies Corporation (PMT), USA Nutrition

12 Success stories- Innopoli and Otaniemi Science Park 600 companies with 5000 new jobs Radiolinja globally first GSM operator Codetoys global mobile games & services Innopoli and Otaniemi Science Park

13 Success stories Israel $ Company Investment Sales Fund raised Visionix 20M 7.5M 12M (Frankfurt Stock E.) Medicalith Merged with ESC Ltd. Raised 100M (NASDAQ) Phono-Or Ltd 5.3 Sales agreement of 100M

14 Βασικά Οφέλη ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας Μείωση της θνησιµότητας των τεχνολογικών εταιρειών Προώθηση περιφερειακής ανάπτυξης ηµιουργία θετικού κλίµατος καινοτοµίας Προσελκύουν ερευνητές εκτός περιοχής

15 Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των τριών γενιών θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων που µπορούν να διακριθούν από τη δεκαετία του 1980 είναι τα παρακάτω: Πηγή:Lalkaka D., Current Trends in Business Incubation, Africa Regional Conference in Business Incubation, 2003

16 Παγκόσµια Κατανοµή

17 Είδη Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων Φορέας Λειτουργίας και Σκοποί Κρατικές θερµοκοιτίδες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ιδιωτικές θερµοκοιτίδες κερδοσκοπικού χαρακτήρα Θερµοκοιτίδες που συνδέονται µε πανεπιστήµια/ερευνητικά κέντρα Θερµοκοιτίδες από συνεργασία κρατικού και ιδιωτικού τοµέα Αντικείµενο δραστηριοτήτων Εξειδικευµένες κατά κλάδο/ Εστιασµένες Θερµοκοιτίδες Μη εστιασµένες θερµοκοιτίδες Εικονικές θερµοκοιτίδες Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα Θερµοκοιτίδες βασισµένες στην τεχνολογία Θερµοκοιτίδες βασισµένες στη γεωγραφική τους θέση Άλλα Είδη Pre Incubators Εσωτερικές Θερµοκοιτίδες Dot.com Incubators

18 Η ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ Α Εφηρµοσµένη Έρευνα ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ Α Πιλοτικά Έργα Βασική Έρευνα ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ Α ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ Α ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ Α Είσοδος στην Αγορά Ανάπτυξη Αγοράς

19 ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Α. 3F: Family (Founders), Friends, Fools B. ηµόσιες Επιχορηγήσεις Γ. Τραπεζικός δανεισµός. Business Angels Ε. Θερµοκοιτίδες (Incubators) ΣΤ. Εταιρείες Επιχειρηµατικού Κεφαλαίου(VCs)

20 Απεικόνιση Μορφών Χρηµατοδότησης Αλυσίδα καινοτοµίας «Η κοιλάδα του Θανάτου» ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΦΑΡΜ. ΕΡΕΥΝΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Επίδειξη) ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΙΣΟ ΟΣ στην ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ / ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ Ένταση Χρηµατοδότησης Κυβέρνηση θερµοκοιτίδες Τράπεζες Venture Capital Βιοµηχανία : Χρηµατοδότηση Επιχειρηµατικοί Άγγελοι

21 Stages of Business Development Stage of Life Cycle R&D Start-up Early growth Accelerating growth Sustaining growth Maturity growth Type of Financing Proof of Concept Funding Seed Capital First Round Second Round Development Capital Replacement Capital MBO / MBI Development Capital Sources of Funding Public Sector Founders, family and friends Business angels Corporate venturing Venture capital funds Public listing / IPO 0,15 mio Euro <5 mio Euro <13 mio Euro <20 mio Euro Θερµοκοιτίδες

22 ΜΟΡΦΕΣ VC SEED STAGE EXPANSION BUY OUT STAGE REPLACEMENT STAGE SEED CAPITAL (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΠΟΡΑΣ) ανάπτυξη και δοκιµή αρχικής ιδέας. START-UP ή EARLY STAGE CAPITAL (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ)Αρχικό στάδιο παραγωγής, και πωλήσεων πριν ακόµη µία επιχείρηση γίνει κερδοφόρος. EXPANSION-DEVELOPMENT FINANCE (ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)ανάπτυξης της παραγωγικής δυναµικότητας, των πωλήσεων, επέκταση στην αγορά, ύπαρξη κερδοφορίας πιθανή. BRIDGE FINANCE (ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΜ/ΣΗ) προετοιµασία για είσοδο στο xχρηµατιστήριο. RESCUE/TURNAROUND Εξαγορά και εξυγίανση επιχείρησης. MANAGEMENT BUΥ-OUT εξαγορά επιχείρησης από το υπάρχον management. MANAGEMENT BUΥ-IN εξαγορά επιχείρησης από νέα οµάδα management. REPLACEMENT Χρηµατοδότηση εξαγοράς µεριδίων απερχόµενων εταίρων ή άλλου fund. DEBT REFINANCING Βελτίωση της θέσης µιας επιχείρησης µε µείωση της δανειακής εξάρτησης (σχέση δανειακών προς σύνολο κεφαλαίου).

23 Κατανοµή των επενδύσεων VC στην Ελλάδα για το έτος 2001! Seed Capital 5.7% Start-ups 34.3% Early Stage - Development Finance 54.3% Replacement Capital 2.9% MBO/MBI, Turnaround/Replacement 2.9% Πηγή:www.attica-ventures.gr

24 Συνέργιες -Networking Government Research institutes Financial Organizations Marketing networks ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ Α Educational Institutions Other institutions Other local partners International related organizations <An isolated incubator is a failed incubator>

25 Ποιές Υπηρεσίες Παρέχει µια θερµοκοιτίδα? Υπηρεσίες Υπεραξίας: Στρατηγικός επιχειρηµατικός σχεδιασµός, Τεχνολογική υποστήριξη, Σχεδιασµός Marketing, Εκπαίδευση, Υποστήριξη σε θέµατα διοίκησης, ηµιουργία νέων Start up, Κατοχυρώσεις Πατέντων Υποστηρικτικές Υπηρεσίες: Νοµικές Υπηρεσίες, Γραµµατειακή Υποστήριξη, ιαδίκτυο, Λογιστικά, Εκτυπώσεις. Εύρεση Κεφαλαίων: Επιχειρηµατικά Κεφάλαια, άνεια, Επιχορηγήσεις. ιασύνδεση: Υπηρεσίες ιασύνδεσης µεεπιχειρηµατικές Ενώσεις, Οµοειδείς Επιχειρήσεις, Τεχνολογικά Ερευνητικά Πάρκα, Πανεπιστήµια. Συµβουλευτική (Business Consulting): Υλοποίηση Πλάνων ράσης, Συστηµάτων Μέτρησης του Επιχειρηµατικού Αποτελέσµατος. Ενοικίαση Κύριων Εγκαταστάσεων

26 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συµπλήρωση Ερωτηµατολογίου Ανάλυση-Αξιολόγηση Ενδιαφέροντος Τεκµηρίωση Καινοτοµίας Έκθεση Αξιολόγησης Προς Επιτροπή Εισόδου Απόφαση- Είσοδος

27 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Εκδήλωση ενδιαφέροντος Κατάθεση Επιχειρηµατικού σχεδίου Ανάλυση-Αξιολόγηση-Αποτίµηση Έκθεση Αξιολόγησης - Αποτίµησης Προς Επενδυτική Επιτροπή και Σ Ολοκλήρωση - Επένδυση

28 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ, IRR

29 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ - ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Ικανή ιοικητική Οµάδα Προϊόντα ή υπηρεσίες µε βάθος αγοράς Καινοτόµα εταιρεία (Προϊόντα - Υπηρεσίες)

30 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ Ερευνητικά & Εκπαιδευτικά κέντρα (spin off) Ερευνητές Νεοϊδρυόµενες εταιρείες (start ups) Υπάρχουσες εταιρείες οι οποίες θέλουν να αναπτύξουν ένα καινούργιο προϊόν ή διαδικασία.

31 Οι Θερµοκοιτίδες στην ΕΕ Benchmarking 2002

32 Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθµός Θερµοκοιτίδων ΕΕ περίπου 900

33 Benchmarking 2002 This study has been carried out by the Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES) for the European Commission s Enterprise DG. The work carried out by CSES involved two main phases: Phase 1 focused on preparing an analytical framework and involved a review of previous research and other literature on business incubator activities. During Phase 2 the framework was tested and further developed through a series of interviews with incubator managers, stakeholders and client companies from the EU Member States. In addition to the interview programme, we carried out a wider survey of business incubators in EU Member States (eliciting a response from 77 incubators), a survey of incubator companies (71 firms completed questionnaires) and obtained survey data from the USA on incubator operations there.

34 Setting Up and Operating Incubators Business incubators should be designed to support and be part of a broader strategic framework either territorially orientated or focused on particular policy priorities (e.g. development of clusters), or a combination of these factors.

35 Setting Up and Operating Incubators..incubators should be promoted by an inclusive partnership of public and private sector stakeholders. Public authorities have an important catalytic and leadership function, and can provide crucial pump-priming investment during the development phase of incubators.

36 Setting Up and Operating Incubators There are a number of different set up funding models but the evidence from this project is that public support for the establishment of incubators in Europe will remain critical for the foreseeable future. The analysis contained in this report suggests that public funding accounts for a high proportion of the set up costs of most incubators (which average around 4 million) and for around 37% of operating revenue.

37 Setting Up and Operating Incubators..there are different ways in which incubators cover their operating costs and whilst many incubators rely on public subsidies, there is a strong argument in favour of dependence on this source of revenue funding being minimised. At present, some three-quarters (77%) of European incubators operate on a not-for-profit basis.

38 Business Incubator Functions The provision of physical space is central to the incubator model. European incubators typically have around 5,800 sm of space for tenants, sufficient to accommodate some 18 firms at any one time in a variety of units. Smaller incubator space than this is likely to make it more difficult to generate economies of scale.

39 Business Incubator Functions..value added of incubator operations lies increasingly in the type and quality of business support services provided and developing this aspect should be a key priority in the future. Τhere are four key areas in this respect: entrepreneur training (often part of pre-incubation ), business advice, financial support (in some cases from incubator seed/venture capital funds but usually through links with external providers), and technology support.

40 Business Incubator Functions With regard to incubator operating procedures, it is essential that there is a clearly defined target market and that this is reflected in the admission criteria. Experience suggests that the more successful incubators are the ones that have a particular technology and business focus.

41 Business Incubator Functions..adopting exit criteria that ensure a turnover of client companies is desirable even if the turnover of firms makes revenue levels from rental income and other services less certain. The research suggests that most incubators do, in fact, limit the length of time companies can remain as tenants (typically to around 3 to 5 years). Moreover, in many cases, companies move on to new locations because they need more space to grow. Graduated rentals rising to above market rates after a given period of time is another method that a number of incubators adopt to encourage firms to move on. At the same time, highly specialised incubators e.g. biotechnology incubators may have longer tenancy periods for their clients reflecting the nature of business activities.

42 Business Incubator Functions After care and networking with firms that have left an incubator should be regarded as just as important as providing services to incubator tenants.

43 Business Incubator Functions The quality of the management team, and adoption of a business-like approach to running incubators and monitoring clients, is crucial to performance and best practices in this field are becoming standardised

44 Evaluating Business Incubator Services and Impacts The performance of business incubators should be judged primarily in terms of the results achieved, i.e. the impact they have on businesses, wider economic development and other priorities. employment effects - European incubators are generating around 30,000 new jobs per annum

45 Evaluating Business Incubator Services and Impacts Although new economy incubators are currently out of favour, there are many lessons to be learnt that are relevant to the more traditional model (and visaversa). This research suggests that there are three main lessons to be learnt from the experience of new economy incubators: firstly, although market conditions are currently unfavourable, new economy incubators have demonstrated a potentially profitability model that is attractive to the private sector; secondly, new economy incubators have shown that the business incubation process can operate successfully on a virtual basis; and, linked to this, they have demonstrated that the real value added of the business incubation approach lies in the sharing of know-how rather than physical aspects.

46 Evaluating Business Incubator Services and Impacts..although only limited comparisons are possible, the research confirms significant differences between the way in which European and US incubators operate and therefore scope for a sharing of experience and know-how. whilst US incubators, for example, demonstrate particular strengths with regard to company financing and some management functions, their European counterparts have probably developed more expertise in fields such as entrepreneur training, virtual networking.

47 Evaluating Business Incubator Services and Impacts Overall, this report suggests that business incubators are a very cost-effective instrument for the promotion of public policy objectives. The relatively low cost per job and other less easily quantifiable benefits demonstrated by business incubators covered by this research suggest that they are a very effective method of promoting knowledge intensive, new technology-based activities. Direct comparisons with other types of schemes are difficult to make, one reason being that incubators usually combine many features of other schemes (e.g. the provision of advisory services) and/or are closely linked to them. A summary of headline and operational indicators that have been used in this project, together with benchmark values, is provided.

48 Summary of Key Incubator Performance Statistics and Suggested Benchmarks Setting Up and Operating Average Range Benchmark Average capital investment cost 3.7 million 1.5 to 22 m NA Average operating costs 480,000 p.a 50,000 to 1.8m NA % of revenue from public subsidies 37% 0% to 100% 25% Incubator space 3,000 m² 90m² - 41,000m2 2,000 4,000 m² Number of incubator tenants 27 firms firms * Incubator Functions Average Range Benchmark Incubator occupancy rates 85% 9% 100% 85% Length of tenancy 35 months 6 months - no max 3 years Ratio of incubator staff: tenants 1: 14 1:2 1:64 1:10 1:20 Evaluating Services and Impacts Average Range Benchmark Average growth in client turnover 20% p.a. 5% - 100% 25%p.a. Cost per job (gross) Survival rates of tenant firms 85% 65% - 100% 85%

49 Where is this? This activity regards the development of innovative methods of Active Pharmaceutical Ingredients..we invest more than 10% of our annual turnover in Research and Development...For More Information Contact : Rohit Soni Head of API Ketankumar Mdhiwala Regulatory Affairs Manager

50 Where is this? The company develops an integrated solution for the dynamic X-Ray imaging of hard and soft human joints' tissues with very high accuracy, precision and during high speed movement. The Dynamic X-Ray Stereography Imager will offer the surgeon a simple tool with complete kinematic imaging files, describing a fully analyzed (kinematic and mechanical) performance history of knees, arms, elbows and/or hip joints. The tool can be used as a diagnostic tool, as an assistant for preoperative planning, navigation during surgery and post-operative evaluation.

51 Ησχέση εµπειρία µου µε την Θερµοκοιτίδα THERMI

52 Ιστορικό Ανάθεση επιχειρηµατικού σχεδίου στην Emetris AE (2003) Παρουσίαση µε µετόχους στην διεθνή οµάδα αξιολόγησης (2003) Ανάθεση πλάνων δράσης άµεσης λειτουργίας ιοίκηση outsourcing για 2 έτη έως ότου αναπτυχθεί πλήρως η δοµή ( ) Ρόλος: ιευθυντής

53 ΜΕΤΟΧΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Β.ΤΑΚΑΣ: επιχειρηµατίας ΚΟΥΜΠΑΣΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΑ.Ε.:(ΧΑΑ)/Επιχειρηµατικές συµµετοχές 4Ε VC Fund (όµιλος ΩΜΕΓΑ BANK) IBG VC Fund (όµιλος MARFIN BANK) Ίδια κεφάλαια 7,25εκ Επιχορήγηση ΓΓΕΤ, «ΕΛΕΥΘΩ» 7,25εκ

54 ΠΟΡΟΙ Συνολικά κεφάλαια της THERMI AE είναι 14,5εκ, Κεφάλαια προς επένδυση περίπου 6,3εκ. Υπόλοιπα : έξοδα, κτίριο, υπηρεσίες Κτίριο : περίπου 6.000µ2 Οι πόροι της Θερµοκοιτίδας την καθιστούν µια από τις µεσαίες-µεγάλες στην Ευρώπη.

55 ΧΩΡΟΙ ΕΓΚAΤΑΣΤΑΣΗΣ Χώροι Γραφείων: Από 20 τ.µ. Χώροι πολλαπλών χρήσεων, Οπτικοακουστικά Μηχανήµατα Χώρος Πληροφορικής (server room) Γραφείο Τεχνολογίας (φωτοτυπικά µηχανήµατα, εκτυπωτές, πρόσβαση στο διαδίκτυο κτλ) Γραφείο Υποδοχής Χώρος Βιβλιοθήκης Χώρος Εστίασης / χώρος κυλικείου Εργαστήρια

56 Κλάδοι που ανήκουν οι ένοικοι Πληροφορική, Τηλεµατική, E Health Νέα Υλικά Κατασκευών Ανακύκλωση-Περιβαλλοντική διαχείριση Μοντελοποίηση διεργασιών Φάρµακα Παραφαρµακευτικά

57 Υπηρεσίες που προσφέρει ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ Α THERMI AE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Προς τους Ενοίκους ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ Επιχειρηµατικά Πλάνα Εκπαίδευση Προσλήψεις ISO Πληροφορική Public Relations ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ Νοµικές Γραµµατεία Τηλεφωνικό Κέντρο Ευρεσιτεχνίες ιαδίκτυο Λογιστικά ΚΕΦΑΛΑΙΑ Επιχειρηµατικά (VC) άνεια Επιδοτήσεις ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ Ενώσεις Επιχειρήσεις Τεχνολογικά Πάρκα Πανεπιστήµια

58

59 Αξιολογήσεις επενδύσεις Πληροφορίες ιδέες 500 Ανάλυση επιχειρηµατικά σχέδια αποτίµηση Deals 6++ (1,2%++)

60 Βασικά χαρακτηριστικά Ιδιωτική Μέτοχοι µε χρηµατοοικονοµικό background Η µεγαλύτερη (µ2, ) στην Ελλάδα

61 υνάµεις Μεγάλο εύρος προσφερόµενων υπηρεσιών Κεφάλαια: εσωτερική διαχείριση Μέτοχοι - σχέσεις για τους επόµενους γύρους χρηµατοδότησης (βρίσκεται πολύ κοντά σε συµφωνία µε ΤΑΝΕΟ) Ισχυρή διοικητική οµάδα στελέχη µε µεγάλη εµπειρία (µαζί µε την εταιρεία συµβούλων) 20 έµπειρα στελέχη για κάθε (σχεδόν) ανάγκη των ενοίκων, (20% PhDs, 70% Master s 60% With More Than 10 Years Experience)

62 Αδυναµίες Μικρή αρχική εµπειρία Άµεση - Στενή ιασύνδεση µε ερευνητικό κέντρο αργότερα συνεργασία µε INI GraphicsNET

63 Συµπεράσµατα Χάσµα εµπιστοσύνης µεταξύ των stakeholders : Έρευνα Κεφάλαια Επιχειρηµατικότητα Κράτους Παρόλη την διάθεση και αποτελεσµατικότητα τους - Αδυναµία των κρατικών φορέων που έχουν την ευθύνη της έρευνας και της καινοτοµίας να: α) κατανοήσουν την επιχειρηµατικότητα και β) ξεφύγουν από τον πολιτικό στόχο της «απορροφητικότητας» Σχετικά µικρή ποσότητα ερευνητικών αποτελεσµάτων που µπορεί να εµπορευµατοποιηθεί Πολλά αλλά..λίγα κεφάλαια για επενδύσεις σε καινοτοµία old money

64 Συµπεράσµατα Μικρή - στρεβλή επικοινωνία µεταξύ των stakeholders Η Ύπαρξη αρκετών νέων ερευνητών µε δυσκολία ανέλιξης στην ακαδηµαϊκή ιεραρχία, τους στρέφει σε καινοτοµικά εγχειρήµατα Χαµηλή γνώση των ερευνητών σε θέµατα επιχειρηµατικότητας Χαµηλή γνώση των venture capitalists σε θέµατα καινοτοµίας τεχνολογίας

65 Στην Ελλάδα η ιδέα βρίσκεται σε πολύ πρώιµο στάδιο Έχουµε τις λιγότερες Θερµοκοιτίδες σε σχέση µε τον πληθυσµό από τις ανεπτυγµένες χώρες µε µεγάλες ίσως προοπτικές

66 Μερικά στατιστικά στοιχεία Αριθµός Θερµοκοιτίδων Ελλάδα περίπου 14 Εµφανίζονται µάλλον τέλος της δεκαετίας του 90 : ΕΟΜΜΕΧ Τεχνολογικά πάρκα Ιδιωτικές: 8 ηµόσιες: 6 Θεσσαλονίκη - ΤΠΘ Χανιά ΤΠΧ ΕΟΜΜΕΧ Λαύριο - ΕΟΜΜΕΧ Ήπειρος - ΕΤΕΠΗ Βόλος ΤΕΠΑΘΕ Πάτρα - ΤΠΠ * Παγκοσµίως γίνεται πρώτη φορά αναφορά τέλη 40 ς στην πολιτεία της Ν.Υ.

67 Κεντρική Μακεδονία 4 Θερµοκοιτίδες 2 ιδιωτικές (ΕΛΕΥΘΩ) 1 τεχνολογικό πάρκο χωρίς vc 1 ΣΕΠΒΕ ( ΕΛΕΥΘΩ) 2 νέες Θερµοκοιτίδες = τεχνοκυψέλες ΠΕΠ ΠΚΜ, εγκρίθηκαν αλλά.

68 «Ελευθώ» Εγκεκριµένα έργα ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΑΠΑΝΗ I4G , ,25 I-CUBE , ,00 INQLAB , ,00 THERMI , ,00 ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ INICUBATOR ELECTRONUM VELTI , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,75 Πηγή:

69 Σας ευχαριστώ

Πηγές Χρηματοδότησης για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα

Πηγές Χρηματοδότησης για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα Πηγές Χρηματοδότησης για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα Κώστας Τρούλος, ΣΕΒ 2 ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Χίος, 5 Ιουλίου 2013 Agenda Πηγές Χρηματοδότησης για επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Greece Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EDITORIAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στρατηγικές Πλατφόρμες Ανάπτυξης ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Change of environment!

Change of environment! www.nextdeal.gr H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 323 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 Change of environment! Αλλαγή κλίματος!

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ. 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr

ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ. 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ ΟΝΟΜΑ : ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Εργασίας: Fax: E-MAIL ADDRESS: 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 11 ος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόµενα Φαρµακευτικό Marketing ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

European X-ray Free Electron Laser (European X-FEL)

European X-ray Free Electron Laser (European X-FEL) ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ X-FEL ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ NETWORK TO OPTIMIZE USE OF THE EUROPEAN X-FEL BY THE GREEK RESEARCH COMMUNITY FEASIBILITY STUDY

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κωδικός αναφοράς 5212 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.1: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3919/2011: «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Shipping in the 21st Century

Shipping in the 21st Century CONFERENCE NOTES In association with Shipping in the 21st Century Preparing the Industry for the Future Wednesday, 8 October 2014 - Athens ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ» ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands Foreword The Academy collaborates with experts from the KPMG s network, professionals from other successful companies and academics from both Cyprus and abroad.

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες. Ελληνικά

ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες. Ελληνικά Ελληνικό γλωσσάριο ITIL, v1.0, 28 Nοέμβρη 2012 βασισμένο στο αγγλικό γλωσσάριο v1.0, 29 Ιουλίου 2011 ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες Ελληνικά 1 Ευχαριστίες Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τoν Ashley Hanna

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κωδικός αναφοράς 5212 Εκτενής περίληψη Η ανάπτυξη του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού και ο τρόπος ένταξής του στη διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 1 2 ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 3 Contents Περιεχομενα 6 Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς website: www.sed.gr e-mail: info@sed.gr ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ 7ο τεύχος (επετειακό)

Διαβάστε περισσότερα