ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, Αθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, Αθήνα, τηλ , Φαξ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ειρήνη Κοσμά Αρ. Πρ 1517/358ΓΠ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Αθήνα, 13/08/2014 FAX : ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μισθώσεως έργου στο πλαίσιο της εκτελέσεως του Υποέργου 2 «Δράσεις του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών» για την υλοποίησης της Πράξης "Δημιουργία και Λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της Ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας" και κωδικό ΟΠΣ του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις των άρθρων: Ι. (1) 9 10 του ν. 1514/1986 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α 13/ ) (2) 5 2 του π. δ. 342/1986 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών» (ΦΕΚ Α 150/ ) (3) 4 (Α [α]) της υπ αριθ. 5439/ κοινής υπουργικής αποφάσεως «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας κ. λπ.» (ΦΕΚ Β 298/1985) (4) 2 21 του ν. 2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κ. λπ.» (ΦΕΚ Α 136/ ) (5) 2 4 (14) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» (ΦΕΚ Α 112/ ) 1

2 ΙΙ. Τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ η οποία έχει ληφθεί στην υπ αριθ. 217/ συνεδρίασή του (θέμα 12 ο ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Καλούμε τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα να υποβάλουν πρότασεις για τη σύναψη των κατωτέρω συμβάσεων μισθώσεως έργου με το ΕΚΚΕ στο πλαίσιο της εκτελέσεως του Υποέργου 2 «Δράσεις του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών» για την υλοποίησης της Πράξης "Δημιουργία και Λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της Ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας" (κωδικό ΟΠΣ ) του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο στόχος της Πράξης είναι η δημιουργία ενός Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοιν.Σ.Eπ. και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ο Κεντρικός Μηχανισμός υποστήριξης, θα λειτουργεί ως Πάροχος κατάλληλων μεθοδολογιών και εργαλείων τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ., καθώς επίσης και για την υποστήριξη, ανάπτυξη και διαχείριση των Κοιν.Σ.Επ. προκειμένου αυτές να καταστούν βιώσιμες. Στο πλαίσιο του παρόντος υποέργου, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ως Συνδικαιούχος Εταίρος του Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης, έχει αναλάβει την υλοποίηση των εξής δράσεων επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και δημοσιότητας, με τα αντίστοιχα παραδοτέα: - Δράση A.1.5: Οδηγός για τη μέτρηση της Κοινωνικής Απόδοσης των Κοιν.Σ.Επ. - Δράση A.1.6: Οδηγός για τη σύνταξη εκθέσεων για τον Κοινωνικό Απολογισμό των Κοιν.Σ.Eπ. - Δράση A.2.5: Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού για την εφαρμογή του εργαλείου μέτρησης της Κοινωνικής Απόδοσης των Κοιν.Σ.Επ. - Δράση Α.2.8: Εκπόνηση επαγγελματικού περιγράμματος του συμβούλου υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς και του αντίστοιχού εκπαιδευτικού υλικού - Δράση Β.2.2: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βάση το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί και εκχώρηση του προς το ΕΚΔΔΑ για να συμπεριληφθεί στο δικό του εκπαιδευτικό πρόγραμμα - Δράση Γ.2.1: Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και οδικός χάρτης ανάπτυξης του «οικοσυστήματος» της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Στο πλαίσιο των εν λόγω Δράσεων θα υποβληθούν προτάσεις για τα παρακάτω αντικέιμενα: 2

3 (1) Μία Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη για την εκπόνηση ενός οδηγού Κοινωνικής Λογιστικής και Μέτρησης της Κοινωνικής Απόδοσης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, καθώς και για την εκπόνηση του αντίστοιχού εκπαιδευτικού υλικού. (Κωδικός Θέσης 01) Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Η σύμβαση διέπεται από τα άρθρα 681 επ. του Αστικού Κώδικα Αντικείμενο: Εκπόνηση παραδοτέων της Δράσης A.1.5 και της Δράση A.2.5 Δράση A.1.5: Οδηγός για τη μέτρηση της Κοινωνικής Απόδοσης των Κοιν.Σ.Επ. Βασικοί στόχοι της δράσης Α1.5 είναι: Η ανάπτυξη ενός οδηγού για την Κοινωνική Λογιστική στο πλαίσιο του κοινωνικού ελέγχου και τη μέτρηση της Κοινωνικής Απόδοσης των κοινωνικών επιχειρήσεων Η ανάλυση, κατανόηση, μέτρηση και υποβολή εκθέσεων για την κοινωνική, περιβαλλοντική και Κοινωνική Απόδοση των Κοιν.Σ.Επ. Ο οδηγός θα απευθύνεται σε νέους/ες που επιθυμούν να υλοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες ιδρύοντας μία Κοιν.Σ.Επ. ή την έχουν ήδη σε λειτουργία. Συγκεκριμένα ο οδηγός θα έχει ως στόχο: Α. την παρουσίαση του συστήματος της κοινωνικής λογιστικής και του κοινωνικού ελέγχου των Κοιν.Σ.Επ. Β. τη μέτρηση της κοινωνικής απόδοσης των Κοιν.Σ.Επ. (σχέση κόστουςοφέλους) Γ. τη μέτρηση της καθαρής παρούσας αξίας των παροχών ως προς την καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης των Κοιν.Σ.Επ. Δ. τη χρήση του σε προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης σε μέλη και εργαζόμενους στις Κοιν.Σ.Επ. Ε. τη χρήση του σε προγράμματα εκπαίδευσης των μεντόρων και των συμβούλων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ΣΤ. τη χρήση του για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και πληροφόρησης των φορέων και του κοινού για θέματα που αφορούν την Κοινωνική Απόδοση των Κοιν.Σ.Επ. Ο Οδηγός θα είναι προσβάσιμος από ΑΜΕΑ καθώς θα γίνει αναπαραγωγή του σε γραφές Braille ή Moon ή Daisy ή ομιλούντα βιβλία (talking books), ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο, που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να χρησιμοποιείται και ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες των ΑΜΕΑ. Αν πρόκειται για περιεχόμενο που θα αναρτηθεί σε ιστοσελίδα, θα παραχθεί σύμφωνα με τις «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» που έχει εκδώσει Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web Consortium - W3C), στo πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Προσβασιμότητας του Ιστού. 3

4 Δράση A.2.5: Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού για την εφαρμογή του εργαλείου μέτρησης της Κοινωνικής Απόδοσης των Κοιν.Σ.Επ. Βασικός στόχος της δράσης Α2.5 είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού του αντίστοιχου μεθοδολογικού εργαλείου για τη μέτρηση της Κοινωνικής Απόδοσης των Κοιν.Σ.Επ. που θα απευθύνεται στους υποψήφιους και εν ενεργεία κοινωνικούς επιχειρηματίες οι οποίοι συμμετάσχουν σε Κοιν.Σ.Eπ. Tο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα εξής: Καθορισμός προτύπων κοινωνικής απόδοσης (η επιχείρηση καθορίζει στόχους για κάθε περιοχή που είναι ζωτική για την ύπαρξή της). Τα πρότυπα μπορεί να βασίζονται σε συγκεκριμένους δείκτες (π.χ. αριθμός ευπαθών κοινωνικά ομάδων που ωφελούνται από την δράση της Κοιν.Σ.Eπ. κ.ά.) Μέτρηση της κοινωνικής απόδοσης με ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Αξιολόγηση της κοινωνικής απόδοσης (σύγκριση της κοινωνικής απόδοσης με τα πρότυπα που καθορίσθηκαν). Αξιοποίηση της πληροφόρησης (ανατροφοδότηση στην επιχείρηση και λήψη διορθωτικών μέτρων στην περίπτωση όπου δεν ήταν δυνατή η επίτευξη των προτύπων κοινωνικής απόδοσης). Όσον αφορά τις «Μεθόδους κοινωνικού ελέγχου», το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα εξής στάδια: Σταθεροί έλεγχοι. Περιοδικοί έλεγχοι. Περιπτωσιακοί έλεγχοι. Έλεγχοι ειδικών έργων (projects). Το μεθοδολογικό εργαλείο το οποίο θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της Δράσης Α.1.5 θα συμβάλλει στην προτυποποίηση των διαδικασιών για την Κοινωνική Λογιστική, τον Κοινωνικό έλεγχο και τη μέτρηση της Κοινωνικής Απόδοσης των Κοιν.Σ.Επ. Βάσει αυτού, στο πλαίσιο της Δράσης Α2.5 θα εκπονηθεί εκπαιδευτικό πακέτο που θα υποστηρίζει την εφαρμογή της Κοινωνικής Λογιστικής και του εργαλείου μέτρησης της Κοινωνικής Απόδοσης των Κοιν.Σ.Επ. Παραδοτέα Δράσης Α.1.5: α) Οδηγός για την Κοινωνική Λογιστική στο πλαίσιο του κοινωνικού ελέγχου των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) β) Οδηγός για τη μέτρηση της Κοινωνικής Απόδοσης των Κοιν.Σ.Επ. Ενδεικτικά περιεχόμενα του οδηγού για τη Κοινωνική Λογιστική και τον έλεγχο της κοινωνικής προόδου των Κοιν.Σ.Επ.: Αποστολή, αξίες, στόχοι και δραστηριότητες της Κοιν.Σ.Επ. Μεθοδολογία κοινωνικού ελέγχου Ανάλυση της απόδοσης Αντίκτυπο στο περιβάλλον 4

5 Διαδικασία κοινωνικού ελέγχου Συμπεράσματα, συστάσεις. Eνδεικτικά περιεχόμενα του οδηγού για τη μέτρηση της Κοινωνικής Απόδοσης των Κοιν.Σ.Επ.: Κοινωνική Επιστροφή της Επένδυσης - Social Return of Investment (SROI) «Κοινωνική Καθαρή Παρούσα Αξία - Social Net Present Value (SNPV)», «Κοινωνικό Εσωτερικό Ποσοστό Απόδοσης - Social Internal Rate of Return (SIRR)» Χαρτογράφηση των επιπτώσεων Συλλογή δεδομένων Αρχές της καλής μέτρησης του SROI Μοντελοποίηση για τον υπολογισμό του SROI Ασκήσεις Συμπεράσματα Παραδοτέα Δράσης Α.2.5: Εκπαιδευτικό υλικό που θα υποστηρίζει την εφαρμογή του εργαλείου μέτρησης της Κοινωνικής Απόδοσης των Κοιν.Σ.Επ. το οποίο θα είναι προσβάσιμο από ΑΜΕΑ. Το παραδοτέο του εκπαιδευτικού υλικού θα περιλαμβάνει ένα σετ από εργαλεία που θα αναπτυχθούν σύμφωνα με την μεθοδολογία της Δράσης Α1.5. Πιο συγκεκριμένα θα αποτελείται από τα παρακάτω: Σχέδιο Διδασκαλίας, το οποίο θα περιλαμβάνει τα περιεχόμενα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού του μαθήματος, καθώς και επιπλέον πληροφορίες. Υλικό Εκπαίδευσης το οποίο θα περιλαμβάνει Βιβλίο Εκπαιδευτή & Υλικό Παρουσιάσεων, Οδηγίες και Υλικό Δραστηριοτήτων, Εκπαιδευτικές Σημειώσεις και Υλικό και μεθοδολογία αξιολόγησης και πιστοποίησης. Εκτιμώμενη διάρκεια: 5 μήνες Εκτιμώμενος χρόνος ενάρξεως του έργου: 01/10/2014 Εκτιμώμενη αμοιβή: για συμμετοχή στην υλοποίηση του συνόλου των Δράσεων Α.1.5 & Α.2.5 (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του κόστους μετατροπής των παραδοτέων σε μορφή προσβάσιμη για να χρησιμοποιείται και να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες των ΑΜΕΑ). Απαραίτητα προσόντα: Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. Εξειδίκευση σε θέματα Κοινωνικής Λογιστικής ή/και μέτρησης της Κοινωνικής Απόδοσης Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών ή/και Κοινωνικών Επιχειρήσεων 5

6 Αποδεδειγμένη ικανότητα σχεδιασμού η/και υλοποίησης ή συντονισμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα της Κοινωνικής οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Πρόσθετα προσόντα: Ερευνητική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας και επιχειρηματικότητας Καλή γνώση ξένης γλώσσας Γ. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρόταση συνοδεύεται απαραιτήτως από κείμενο λέξεων στο οποίο ο προτείνων εξηγεί και δικαιολογεί επαρκώς: τη μέθοδο που θα ακολουθήσει για την πραγματοποίηση του έργου τις επί μέρους προτάσεις του/της για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του έργου που θα πραγματοποιήσει ειδικά στην εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος και γενικά στην ευόδωση των ερευνητικών σκοπών του ΕΚΚΕ (2) Μία Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη για την εκπόνηση ενός οδηγού Σύνταξης εκθέσεων για τον Κοινωνικό Απολογισμό των Κοιν.Σ.Eπ. (Κωδικός Θέσης 02) Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Η σύμβαση διέπεται από τα άρθρα 681 επ. του Αστικού Κώδικα Αντικείμενο: Εκπόνηση παραδοτέων της Δράσης A.1.6 Δράση A.1.6: Οδηγός για τη σύνταξη εκθέσεων για τον Κοινωνικό Απολογισμό των Κοιν.Σ.Eπ. Βασικοί στόχοι της δράσης είναι: Η ανάπτυξη ενός οδηγού για τη σύνταξη εκθέσεων για τον Κοινωνικό Απολογισμό των Κοιν.Σ.Eπ. Η καθοδήγηση και υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρηματιών για την ορθή αποτύπωση και απόδοση του κοινωνικού ρόλου των Κοιν.Σ.Eπ στις εκθέσεις για τον Κοινωνικό Απολογισμό Ο οδηγός θα απευθύνεται κυρίως σε υποψήφιους νέους/ες που επιθυμούν να υλοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες ιδρύοντας μία Κοιν.Σ.Επ. ή την έχουν ήδη σε λειτουργία, αλλά και σε φορείς παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και θερμοκοιτίδας, δημόσιους φορείς, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ο Οδηγός θα είναι προσβάσιμος από ΑΜΕΑ καθώς θα γίνει αναπαραγωγή του σε γραφές Braille ή Moon ή Daisy ή ομιλούντα βιβλία (talking books), ή οποιαδήποτε άλλη 6

7 μέθοδο, που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να χρησιμοποιείται και ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες των ΑΜΕΑ. Αν πρόκειται για περιεχόμενο που θα αναρτηθεί σε ιστοσελίδα, θα παραχθεί σύμφωνα με τις «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» που έχει εκδώσει Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web Consortium - W3C), στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Προσβασιμότητας του Ιστού. Παραδοτέα Δράσης Α.1.6: Οδηγός για τη σύνταξη εκθέσεων για τον Κοινωνικό Απολογισμό των Κοιν.Σ.Eπ. Ενδεικτικά περιεχόμενα του εν λόγω οδηγού: Στόχος των Κοιν.Σ.Επ. Δραστηριότητες των Κοιν.Σ.Επ. Δείκτες για την κοινωνική τήρηση των βιβλίων Ρόλο του κοινωνικού ελεγκτή Περιεχόμενα της κοινωνικής έκθεσης προόδου Υλικό για την εκπαίδευση των μεντόρων και των συμβούλων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας Υλικό για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, πληροφόρηση των φορέων και του κοινού για τον Κοινωνικό Απολογισμό των Κοιν.Σ.Επ. Εκτιμώμενη διάρκεια: 4 μήνες Εκτιμώμενος χρόνος ενάρξεως του έργου: 01/10/2014 Εκτιμώμενη αμοιβή: για συμμετοχή στην υλοποίηση της Δράσης Α.1.6 (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του κόστους μετατροπής του παραδοτέου σε μορφή προσβάσιμη για να χρησιμοποιείται και να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες των ΑΜΕΑ). Απαραίτητα προσόντα: Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. Εξειδίκευση σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ιδιωτικών επιχειρήσεων ή/και κατάρτισης Κοινωνικού Απολογισμού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, ή/και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, ή/και Κοινωνικών Επιχειρήσεων Αποδεδειγμένη ικανότητα σχεδιασμού η/και υλοποίησης ή συντονισμού προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα ή/και στον τομέα της Κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Πρόσθετα προσόντα: Ερευνητική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ή/και κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας 7

8 Καλή γνώση ξένης γλώσσας Γ. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρόταση συνοδεύεται απαραιτήτως από κείμενο λέξεων στο οποίο ο προτείνων εξηγεί και δικαιολογεί επαρκώς: τη μέθοδο που θα ακολουθήσει για την πραγματοποίηση του έργου τις επί μέρους προτάσεις του/της για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του έργου που θα πραγματοποιήσει ειδικά στην εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος και γενικά στην ευόδωση των ερευνητικών σκοπών του ΕΚΚΕ (3) Μία Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη για την Εκπόνηση του επαγγελματικού περιγράμματος του συμβούλου υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς και του αντίστοιχού εκπαιδευτικού υλικού. (Κωδικός Θέσης 03) Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Η σύμβαση διέπεται από τα άρθρα 681 επ. του Αστικού Κώδικα Αντικείμενο: Εκπόνηση παραδοτέων της Δράσης A.2.8 Δράση Α.2.8.: Εκπόνηση επαγγελματικού περιγράμματος του συμβούλου υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς και του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού Βασικοί στόχοι της Δράσης είναι: Η ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος του συμβούλου υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες που θα απευθύνονται στους υποψήφιους και εν ενεργεία κοινωνικούς επιχειρηματίες για τη σύσταση και τη διαχείριση των Κοιν.Σ.Eπ. Η ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικό υλικού για την εκπαίδευση των συμβούλων υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Στο περίγραμμα θα αναφέρονται οι κοινωνικές συνθήκες και το ευρύτερο περιβάλλον που επηρεάζει την άσκηση του ανωτέρω επαγγέλματος και θα επισημαίνεται ο ρόλος του. Με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα θα εκπονηθεί αντίστοιχο εκπαιδευτικό πακέτο για την εκπαίδευση των συμβούλων κοινωνικών επιχειρήσεων. Για την εκπόνηση του επαγγελματικού περιγράμματος του συμβούλου υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν δόκιμες μεθοδολογίες που αφορούν τη διάγνωση των αναγκών του τομέα εργασίας, περιγραφή αντικειμένου εργασίας, ορισμός των υποχρεωτικών τυπικών προσόντων, ορισμός των υποχρεωτικών ουσιαστικών προσόντων, οριοθέτηση βασικών δεξιοτήτων κ.λπ. Για την εκπόνηση του εκπαιδευτικού υλικού οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν σύγχρονες αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. 8

9 Παραδοτέα Δράσης Α.2.8: Το Επαγγελματικό περίγραμμα του συμβούλου υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας Το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό υλικό Ενδεικτικά, στο Επαγγελματικό περίγραμμα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: περιγράφονται και εξειδικεύονται οι απαραίτητες και ιδιαίτερες γνώσεις που πρέπει να έχει ένας Σύμβουλος υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, το επιστημονικό του υπόβαθρο, οι δεξιότητες που οφείλει να αναπτύξει, καθώς και τα στοιχεία της προσωπικότητάς του περιγράφονται και εξειδικεύονται οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιεί ο Σύμβουλος, το θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος, οι εργασιακές συνθήκες, οι χώροι επαγγελματικής απορρόφησης και οι προοπτικές ανάπτυξης του εν λόγω επαγγέλματος. Εκτιμώμενη διάρκεια: 5 μήνες Εκτιμώμενος χρόνος ενάρξεως του έργου: 01/10/2014 Εκτιμώμενη αμοιβή: για συμμετοχή στην υλοποίηση της Δράσης Α.2.8. (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων). Απαραίτητα προσόντα: Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. Εξειδίκευση σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή/και Συμβουλευτικής Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, ή/και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, ή/και Κοινωνικών Επιχειρήσεων Αποδεδειγμένη ικανότητα σχεδιασμού η/και υλοποίησης, ή συντονισμού προγραμμάτων επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή/και Δια βίου Μάθησης. Πρόσθετα προσόντα: Ερευνητική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας Καλή γνώση ξένης γλώσσας Γ. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρόταση συνοδεύεται απαραιτήτως από κείμενο λέξεων στο οποίο ο προτείνων εξηγεί και δικαιολογεί επαρκώς: τη μέθοδο που θα ακολουθήσει για την πραγματοποίηση του έργου τις επί μέρους προτάσεις του/της για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του έργου που θα πραγματοποιήσει ειδικά στην εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος και γενικά στην ευόδωση των ερευνητικών σκοπών του ΕΚΚΕ 9

10 (4) Μία Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη για συμμετοχή στην εκπόνηση Οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας του «οικοσυστήματος» της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Κωδικός Θέσης 04) Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Η σύμβαση διέπεται από τα άρθρα 681 επ. του Αστικού Κώδικα Αντικείμενο: Εκπόνηση παραδοτέων της Δράσης Γ.2.1 Δράση Γ.2.1: Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και οδικός χάρτης ανάπτυξης του «οικοσυστήματος» της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Βασικός στόχος της δράσης είναι η εκπόνηση μιας οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας η οποία θα επιστεγάζεται με έναν οδικό χάρτη (roadmap) όπου θα περιγράφονται τα βήματα διασφάλισης της βιωσιμότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τα πρώτα αποτελέσματα από τη σύντομη ζωή των Κοιν.Σ.Επ. στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα. Παραδοτέα Δράσης Γ.2.1: Παραδοτέο Γ.2.1.Α: Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας του «οικοσυστήματος» της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μετά το πέρας της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας: α) Θα εξετάσει σε παραμετρικό περιβάλλον τους όρους και τις συνθήκες βιωσιμότητας μίας κοινωνικής επιχείρησης στην Ελλάδα, ως ακολούθως: Υφιστάμενες συνθήκες και προοπτικές ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία (εμπλεκόμενοι φορείς, υφιστάμενα χρηματοδοτικά προϊόντα,, κοκ). Το νέο πλαίσιο χρηματοδότησης των Κοιν.Σ.Επ, όπως προβλέπεται για την επόμενη προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ) Προβλήματα, δυσκολίες, ευκαιρίες και δυνατά σημεία επιχειρηματικής ανάπτυξης των υφιστάμενων Κοιν.Σ.Επ. β) Θα προβεί στη διερεύνηση και αξιολόγηση των κρίσιμων σημείων και αναγκών των Κοιν.Σ.Επ. που κρίνονται ιδιαιτέρως σημαντικά για τη βιώσιμη εξέλιξη και πορεία τους, ως ακολούθως: Εισαγωγή οργανωσιακής καινοτομίας στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων και υπηρεσιών τους Εσωτερική διοίκηση και εφαρμογή οικονομιών κλίμακας Τάσεις και δυνατότητες διεθνοποίησης των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων τους 10

11 Ανάπτυξη πολιτικών αγοράς σε σχέση με την διεύρυνση του πελατολογίου και την εφαρμογή πολιτικών ευέλικτης ανταγωνιστικότητας Πιστοποιητικά και άδειες ευρεσιτεχνίας Ποιοτική πιστοποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους και ο εναρμονισμός τους με διεθνή standards Επιμόρφωση/κατάρτιση των εργαζομένων ή των εθελοντών στις κοινωνικές επιχειρήσεις Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ανάδειξης της κοινωνικής αριστείας και της προωθημένης κοινωνικής ευθύνης. γ) Σε συνεργασία με το/την Νομικό επιστήμονα - Επιστημονικό Συνεργάτη του ΕΚΚΕ (κωδικός θέσης 05 της παρούσας) θα εξεταστεί η δυνατότητα ανάπτυξης οριζόντιων δράσεων, θεσμικού και μη χαρακτήρα, που μπορούν να αναληφθούν από την ΕΥΚΕΚΟ και τους Περιφερειακούς Μηχανισμούς, αλλά και από άλλους συναρμόδιες για την Κοινωνική Οικονομία υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Ενδεικτικά τέτοιες δράσεις είναι οι εξής: Ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας με επιλεγμένες περιοχές του εξωτερικού όπου εφαρμόζονται ανάλογα προγράμματα Συμμετοχή σε εθνικά & διεθνή δίκτυα κοινωνικής οικονομίας Συμμετοχή σε ημερίδες & συνέδρια Καλλιέργεια επαφών με φορείς χρηματοδότησης Διατύπωση προτάσεων για ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, νέων θεσμικών φορέων, όπως τα Μικρο-Πιστωτικά Ιδρύματα (Micro Finance Institutions - MFIs), τα τοπικά πιστωτικά δίκτυα (credit networks), το Αλληλέγγυο Επιχειρηματικό Κεφάλαιο (Social Venture Capital) κ.ο.κ. Διατύπωση προτάσεων για πλέγμα δράσεων και πρωτοβουλιών που μπορούν να αναλάβουν οι ΟΤΑ, παράλληλα με την υποβοήθηση και καθοδήγηση κοινωνικών ομάδων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Διάχυση της ιδέας της κοινωνικής δικαιόχρησης (social franchising) που αφορά στη δημιουργία δικτύου κοινωνικών επιχειρήσεων που λειτουργούν με όρους δικαιοδόχων φορέων και δικαιοπάροχου. Εκτιμώμενη διάρκεια: 6 μήνες Εκτιμώμενος χρόνος ενάρξεως του έργου: 01/10/2014 Εκτιμώμενη αμοιβή: για συμμετοχή στην υλοποίηση της Δράσης Γ.2.1.Α (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) Απαραίτητα προσόντα: Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα των οικονομικών επιστημών. 11

12 Εξειδίκευση σε θέματα Ανθρωπίνων Πόρων ή/και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Κοινωφελών Οργανισμών ή/και κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας Αποδεδειγμένη ικανότητα σχεδιασμού η/και υλοποίησης ή/και συντονισμού παρεμβάσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ), καθώς και των λοιπών Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Χρηματοδοτικών Εργαλείων ή/και των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Πρωτοβουλιών Αποδεδειγμένη ικανότητα σχεδιασμού του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή/και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής περιόδου για την Ελλάδα. Πρόσθετα προσόντα: Ερευνητική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας και επιχειρηματικότητας Καλή γνώση ξένης γλώσσας Γ. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρόταση συνοδεύεται απαραιτήτως από κείμενο λέξεων στο οποίο ο προτείνων εξηγεί και δικαιολογεί επαρκώς: τη μέθοδο που θα ακολουθήσει για την πραγματοποίηση του έργου τις επί μέρους προτάσεις του/της για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του έργου που θα πραγματοποιήσει ειδικά στην εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος και γενικά στην ευόδωση των ερευνητικών σκοπών του ΕΚΚΕ (5) Μία Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη για την εκπόνηση ενός οδικού χάρτη για την ανάπτυξη του «οικοσυστήματος» της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. (Κωδικός Θέσης 05) Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Η σύμβαση διέπεται από τα άρθρα 681 επ. του Αστικού Κώδικα Αντικείμενο: Εκπόνηση παραδοτέων της Δράσης Γ.2.1 Δράση Γ.2.1: Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και οδικός χάρτης ανάπτυξης του «οικοσυστήματος» της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Βασικός στόχος της δράσης Γ.2.1είναι η κατάρτιση ενός Οδικού χάρτη - roadmap για τη μετάβαση σε ένα καινοτόμο μοντέλο «οικοσυστήματος» κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, το οποίο θα αναφέρεται στο μεσο-μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα και θα αφορά την εδραίωση της λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ. κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο ( ). Ο οδικός χάρτης, θα αποτελέσει 12

13 εργαλείο που θα είναι σε θέση να αξιοποιηθεί και να αποτελέσει τη βάση για την άντληση κεφαλαίων από εν δυνάμει χρηματοδότες (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, λοιπά Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Τράπεζες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Χορηγούς, Ιδιώτες Επενδυτές, κλπ.) με έμφαση στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο ( ). Παραδοτέα Δράσης Γ.2.1: Παραδοτέο Γ.2.1.Β: Οδικός χάρτης - roadmap για τη μετάβαση σε ένα καινοτόμο μοντέλο «οικοσυστήματος» της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ( ). Ο οδικός χάρτης θα περιλαμβάνει: Το όραμα Στρατηγικοί στόχοι για την ανάπτυξη ενός «ολοκληρωμένου οικοσυστήματος» Κοινωνικής Οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας Η στρατηγική ανάπτυξης του «οικοσυστήματος» - προβλεπόμενες ενέργειες Μεθοδολογικά εργαλεία και υλικό υποστήριξης για την εφαρμογή της στρατηγικής Εναλλακτικές πορείες ενεργειών Ορθός και ρεαλιστικός χρονοπρογραμματισμός ενεργειών Προϋποθέσεις και απαιτήσεις για την υλοποίηση της στρατηγικής «Κλειδιά» επιτυχίας, σχέση προαπαιτούμενου επόμενου Εκτιμώμενη διάρκεια: 6 μήνες Εκτιμώμενος χρόνος ενάρξεως του έργου: 01/10/2014 Εκτιμώμενη αμοιβή: για συμμετοχή στην υλοποίηση της Δράσης Γ.2.1.Β (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) Απαραίτητα προσόντα: Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα των νομικών επιστημών. Εξειδίκευση σε θέματα Ευρωπαϊκού, η/και Κοινωνικού Δικαίου Αποδεδειγμένη ικανότητα σχεδιασμού η/και υλοποίησης ή/και συντονισμού παρεμβάσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ), καθώς και των λοιπών Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Χρηματοδοτικών Εργαλείων ή/και των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Πρωτοβουλιών Αποδεδειγμένη ικανότητα σχεδιασμού του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή/και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής περιόδου για την Ελλάδα. Πρόσθετα προσόντα: Ερευνητική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα Ανθρωπίνων 13

14 Πόρων, ή/και Κοινωνικής Ένταξης, ή/και Κοινωνικής Οικονομίας και επιχειρηματικότητας Καλή γνώση ξένης γλώσσας Γ. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρόταση συνοδεύεται απαραιτήτως από κείμενο λέξεων στο οποίο ο προτείνων εξηγεί και δικαιολογεί επαρκώς: τη μέθοδο που θα ακολουθήσει για την πραγματοποίηση του έργου τις επί μέρους προτάσεις του/της για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του έργου που θα πραγματοποιήσει ειδικά στην εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος και γενικά στην ευόδωση των ερευνητικών σκοπών του ΕΚΚΕ Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την πρότασή τους, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ αριθ. πρωτ 1517/358ΓΠ/ Ερευνητικό Πρόγραμμα "Δημιουργία και Λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της Ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας" και κωδικό ΟΠΣ του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Γραφείο Πρωτοκόλλου, 8 ος όροφος), Κρατίνου 9 και Αθηνάς, Αθήνα, μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου Προτάσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς πρέπει να έχουν παραληφθεί, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ως την ανωτέρω ημερομηνία. Στον φάκελο της προτάσεως πρέπει απαραιτήτως να εμπεριέχονται: 1. Πρόταση συνάψεως της ανωτέρω συμβάσεως, στην οποία: i. αναφέρονται όλοι οι υπό Α όροι της παρούσας ii. ενσωματώνεται το συνοδευτικό κείμενο όπως αυτό iii. προσδιορίζεται στους υπό Γ όρους της παρούσας δηλώνεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι γίνονται δεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του προτείνοντος 3. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλλουν πρόταση για ένα και μόνο κωδικό θέσης. Οι επικρατέστεροι των ενδιαφερομένων, κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως της ειδικής επιτροπής που συστήνεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ, θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιόν της. Στη συνέντευξη θα διαπιστωθεί και θα αξιολογηθεί η ικανότητα των ενδιαφερομένων, όπως αυτή τεκμηριώνεται στην πρότασή τους, στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμά τους και στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του έργου και του ερευνητικού προγράμματος. Η επιλογή του καταλληλότερου από τους ενδιαφερομένους για τη σύναψη της συμβάσεως γίνεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της ανωτέρω ειδικής επιτροπής. Η σύναψη της συμβάσεως προϋποθέτει την αποδοχή από τον ενδιαφερόμενο των προδιατυπωμένων από το ΕΚΚΕ όρων της (οι οποίοι είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων από το Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΚΕ). 14

15 Η παρούσα δεν αποτελεί προκήρυξη διαγωνισμού ούτε άλλη πρόταση για την κατάρτιση συμβάσεως υπό οποιονδήποτε όρο ή αίρεση και δεν περιορίζει τη νόμιμη διακριτική ευχέρεια του ΕΚΚΕ να προβεί στη σύναψη της εν λόγω συμβάσεως. Πρόσθετες πληροφορίες: Μανώλης Χρυσάκης, τηλ , και Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, τηλ , Προτάσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς πρέπει να έχουν παραληφθεί, με ευθύνη του αιτούντος, ως την ανωτέρω ημερομηνία. Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής Εσωτερική Διανομή Γραφείο Προέδρου Δ/νση Διοικητικού Ειδικός Λογαριασμός Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών 15

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 19/02/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 19/02/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail

Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Ξενοφώντος 7 : 10557 Αθήνα : Μακέδου Σοφία : 210 3253123 : 210 3216653 : info@developathens.gr Αθήνα, 20/1/2015 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 104 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;...

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... 2 2. Ποιές είναι οι κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2455/4-6-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1 «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα