Περίληψη Εκδήλωσης. Ινστιτούτο ιπλωµατίας & ιεθνών Εξελίξεων. ηµήτρης Σκάλκος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη Εκδήλωσης. Ινστιτούτο ιπλωµατίας & ιεθνών Εξελίξεων. ηµήτρης Σκάλκος"

Transcript

1 Περίληψη Εκδήλωσης Τα Μοντέλα Καπιταλισµού του 21 ου αιώνα και η Ελλάδα Ινστιτούτο ιπλωµατίας & ιεθνών Εξελίξεων ηµήτρης Σκάλκος Η συζήτηση για τις διαφορετικές µορφές οργάνωσης του εθνικού καπιταλισµού είναι τόσο παλιά όσο και το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα. Είναι, περισσότερο ή λιγότερο, γνωστή η κοινωνιολογική έρευνα για το ρόλο της κουλτούρας στην οικονοµική ανάπτυξη και τις διαφορετικές µορφές που µπορεί να προσλάβει. Έρευνα όπου δεσπόζει, ανάµεσα στα άλλα, το έργο του γερµανού κοινωνιολόγου Μαξ Βέµπερ για την Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύµα του Καπιταλισµού (1930), τη Θρησκεία της Κίνας (1951) και τη Θρησκεία της Ινδίας (1958) και η αντίστοιχη ανάλυσή του για την επίδραση του προτεσταντισµού, του ινδουισµού, του βουδισµού και του κοµφουκιανισµού στη διαµόρφωση του δυτικοευρωπαϊκού, του κινεζικού και του ινδικού τρόπου παραγωγής. Στο πεδίο των ακολουθούµενων οικονοµικών πολιτικών αξίζει να αναφέρουµε τη διαµάχη που δέσποζε στον 19 ο αιώνα ανάµεσα στα κυρίαρχα µοντέλα διεθνούς οργάνωσης του καπιταλισµού όπου απέναντι στον αγγλοσαξονικό οικονοµικό φιλελευθερισµό αντιπαρατίθεται ο κεντροευρωπαϊκός οικονοµικός εθνικισµός (ή µερκαντιλισµός, υπό την επίδραση του Γερµανικού Ιστορικισµού). Μάλιστα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι, η σχετική συζήτηση αναζωπυρώνεται σήµερα καθώς ένας ανανεωµένος κορπορατισµός (ήτοι, συνεργασία κράτους και επιχειρήσεων) φαίνεται να αναλαµβάνει ενεργό ρόλο µέσω της βιοµηχανικής πολιτικής. Καθώς οι φιλελεύθερες καπιταλιστικές δηµοκρατίες υφίστανται τη διπλή πίεση των περιορισµένων δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων και των φτωχών οικονοµικών επιδόσεων τους, αναµένεται να ενταθεί η συζήτηση για το αποτελεσµατικότερο µοντέλο καπιταλισµού. Στα τέλη του περασµένου αιώνα, ο θρίαµβος του δηµοκρατικού καπιταλισµού έπειτα από την κατάρρευση του σοσιαλισµού ως εναλλακτικού υποδείγµατος οργάνωσης της οικονοµικής ζωής, δε σήµανε την κυριαρχία της «µοναδικής σκέψης» αλλά αντίθετα, ανέδειξε τις επιµέρους διαφορές ανάµεσα στα διαφορετικά είδη (varieties) καπιταλισµού (είναι ενδεικτικό ότι, ο αριθµός των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων που αφορούν τα µοντέλα-παραλλαγές του καπιταλισµού γνωρίζει αλµατώδη αύξηση από τα µέσα της δεκαετίας του 90). Η συνακόλουθη «µοντελοποίηση» των διαφόρων «καπιταλισµών» µας επιτρέπει να κατανοήσουµε τις διαφορετικές πτυχές του τρόπου λειτουργίας τους και τελικά να βελτιώσουµε την αποτελεσµατικότητά τους προσαρµόζοντας κατάλληλα θεσµούς και πολιτικές. Φυσικά, η σχετική συζήτηση δεν είναι, σε καµία περίπτωση, οριστική και η ανάδειξη των διαφορετικών καπιταλιστικών µοντέλων υποδηλώνει τον µη-ντετερµινιστικό χαρακτήρα του σύγχρονου καπιταλισµού, ανατρέποντας τη µονολιθική αντίληψη που θέλει τις καπιταλιστικές οικονοµίες να συγκλίνουν αναγκαστικά σε ένα µοναδικό τύπο διεθνοποιηµένου καπιταλισµού. Οι συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος µεταβάλλονται επηρεάζοντας τις ακολουθούµενες εθνικές οικονοµικές πολιτικές που

2 µε τη σειρά τους ανατροφοδοτούν το εξωτερικό σύστηµα προκαλώντας νέες προσαρµογές, συνέχειες και ασυνέχειες στο αέναο δίπολο αλλαγής/σταθερότητας. Τυπολογίες του Καπιταλισµού Η συγκριτική πολιτική οικονοµία του καπιταλισµού εµπλουτίζει εδώ και δεκαετίες τη συζήτηση για τα µοντέλα του καπιταλισµού. Έτσι, είναι γνωστή η παλαιότερη, και µάλλον απλουστευτική, διάκριση του Michel Albert (Καπιταλισµός Εναντίον Καπιταλισµού, 1991) ανάµεσα στον ρηνανικό καπιταλισµό (όρο που ο ίδιος καθιέρωσε, µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα τη Γερµανία και την Ιαπωνία) και στο αγγλοσαξονικό µοντέλο καπιταλισµού, µε τη Γαλλία να τοποθετείται κάπου ενδιάµεσα. Στο βιβλίο του εντυπωσιάζει η φράση, «οι µεγαλύτερες τράπεζες γνωρίζουν ότι είναι πολύ µεγάλες για να καταστραφούν («too big to fail») και µπορούν να βασίζονται στην κρατική βοήθεια στην περίπτωση που έρθουν τα χειρότερα». ύο δεκαετίες µετά ο Albert επαληθεύεται. ε µοιάζει να επαληθεύεται όµως το πεσιµµιστικό του συµπέρασµα ότι ο δυναµικός χαρακτήρας του αγγλοσαξωνικού καπιταλισµού θα περιθωριοποιήσει τον περισσότερο αλληλέγγυο και αποτελεσµατικό ρηνανικό µοντέλο. Την ίδια περίπου εποχή ο Gosta Esping-Andersen (Οι Τρεις Κόσµοι του Καπιταλισµού της Ευηµερίας, 1990) αναπτύσσει την τυπολογία του µε άξονα τα ευρωπαϊκά κράτη πρόνοιας διακρίνοντας ανάµεσα στον φιλελεύθεροαγγλοσαξωνικό κόσµο (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία), τον κορπορατιστικό-ηπειρωτικό κόσµο (Γερµανία, Γαλλία, Βέλγιο, κ.λπ) και τον σοσιαλδηµοκρατικό-σκανδιναβικό κόσµο (Σουηδία, κ.λπ). Τα νοτιοευρωπαϊκά κράτη απουσιάζουν από την τυπολογία του Esping-Andersen. Με τη σειρά τους, οι Peter Hall και David Soskice (Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, 2001) προκάλεσαν µεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον µε την επιλογή τους να επικεντρωθούν στο θεσµικό περιβάλλον-πλαίσιο των εθνικών οικονοµιών εντός του οποίου δραστηριοποιούνται κυρίως οι επιχειρήσεις. Με βάση αυτή τη προσέγγιση, τα κράτη διακρίνονται σε «φιλελεύθερες οικονοµίες της αγοράς» (ΗΠΑ, Βρετανία, καναδάς, Αυστραλία, κ.ά.), όπου οι επιχειρήσεις ακολουθούν το νεοκλασσικό υπόδειγµα των ανταγωνιστικών αγορών και «κατευθυνόµενες οικονοµίες της αγοράς» (Γερµανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ιαπωνία, κ.ά.), όπου οι επιχειρήσεις στηρίζονται σε εξω-αγοραίες ρυθµίσεις για να επιλύουν τα ζητήµατα συντονισµού τους. Σε αυτή την τυπολογία απουσιάζουν τα κράτη του ευρωπαϊκού Νότου, τα οποία θεωρούνται «αταξινόµητα». Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι ακόµη τη διάκριση ανάµεσα σε τέσσερα βασικά µοντέλα καπιταλισµού, τον προστατευτικό (mercantilist- ασιατικές χώρες), τον ολιγαρχικό (oligarchic- Ρωσία) τον εταιρικό (big firm- Ιαπωνία, Ευρώπη) και τον επιχειρηµατικό καπιταλισµό (entrepreneurial- στοιχεία του διακρίνονται στις ΗΠΑ) και βέβαια ένα πλήθος ενδιάµεσων παραλλαγών (William Baumol-Robert Litan- Carl Schramm, Good Capitalism, Bad Capitalism, 2007). Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τυπολογία που αναπτύσσεται µε βάση τα ανερχόµενα «οικονοµικά της ευηµερίας» (Layard, κ.ά). Η τυπολογία αυτή περιλαµβάνει στις µεταβλητές της εκείνους τους παράγοντες που υποδηλώνουν «ικανοποίηση από τη ζωή» (life satisfaction). Το «χαρούµενο µοντέλο καπιταλισµού» ( The happy variety of capitalism, Deutsche Bank Research, 2007) κατατάσσει τις χώρες µε βάση δέκα (10) µετρήσιµα κριτήρια- υψηλός βαθµός εµπιστοσύνης ανάµεσα στους πολίτες, χαµηλή διαφθορά, χαµηλή ανεργία, υψηλό επίπεδο παρεχόµενης εκπαίδευσης, υψηλό εισόδηµα, µικρή παραοικονοµία, υψηλό ποσοστό απασχόλησης ηλικιωµένων ατόµων, χαµηλή εργασιακή προστασία, οικονοµική

3 ελευθερία και υψηλή γεννησιµότητα Με βάση αυτή την τυπολογία, στην κορυφή της κατάταξης ανάµεσα σε 22 κράτη τοποθετούνται η Βρετανία, τα σκανδιναβικά κράτη, οι ΗΠΑ και η Ιρλανδία («ευτυχισµένα κράτη»), ακολουθούν η Γερµανία, η Γαλλία και η Ισπανία («λιγότερο ευτυχισµένα κράτη»), ενώ στις τελευταίες θέσεις βρίσκουµε τα κράτη του ευρωπαϊκού νότου, ανάµεσά τους- µάλλον αναµενόµενακαι η Ελλάδα («δυστυχισµένα κράτη»). Σκανδιναβικό µοντέλο Στη σχετική συζήτηση επανέρχονται συχνά τα σκανδιναβικά κράτη, οι οικονοµικές επιδόσεις των οποίων έχουν ορθά προσελκύσει το ενδιαφέρον κοινής γνώµης και ερευνητών. Στη διεθνή συζήτηση έχει καθιερωθεί η φράση «getting to Denmark» προκειµένου να περιγράψει τις επιτυχείς προσπάθειες εκσυγχρονισµού. Σε κάθε περίπτωση, είναι σηµαντικό να µην αναπαράγουµε τα στερεότυπα που παραδοσιακά συνοδεύουν στη χώρα µας την αντίληψη για τα σκανδιναβικά κράτη, στις πολιτικές των οποίων πολλοί αναζητούν µια νοµιµοποιητική βάση του µεγάλου κράτους και της κρατικής παρέµβασης. Στην πραγµατικότητα, πρόκειται για µια παρωχηµένη αντίληψη που αφορά ενδεχοµένως τη Σουηδία είκοσι χρόνια πριν, όχι όµως και σήµερα, όπου έπειτα από µια σειρά σαρωτικών µεταρρυθµίσεων, οι δηµόσιες δαπάνες και το µέγεθος του δηµόσιου τοµέα βρίσκονται στα επίπεδα της Μεγάλης Βρετανίας. Παράλληλα, στα σκανδιναβικά κράτη προωθείται η κοινωνία της ελεύθερης επιλογής σε µια σειρά ζητηµάτων (όπως πχ. τα κουπόνια εκπαίδευσης). ιόλου τυχαία λοιπόν, για κάποιους αναλυτές στη σηµερινή Σουηδία διαµορφώνεται το φιλελεύθερο/συντηρητικό µοντέλο του 21 ου αιώνα! Σε γενικές γραµµές, η Σκανδιναβία συνδυάζει µία οικονοµία ανοιχτή στον διεθνή ανταγωνισµό που ενθαρρύνει την επιχειρηµατικότητα και στηρίζει την καινοτοµία, µε τη διατήρηση µιας γενναιόδωρης κοινωνικής µέριµνας και των εθνικών κοινωνικών χαρακτηριστικών της χώρας. Εκείνο το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η υπεροχή των σκανδιναβικών κρατών στους δείκτες «καλής διακυβέρνησης» (good governance) καθώς αποτελούν υποδειγµατικές δηµοκρατίες (διαφάνεια, λογοδοσία, ποιότητα κρατικής µηχανής, συµµετοχικότητα, κράτος δικαίου, ποιότητα κανονιστικών ρυθµίσεων, κ.ά). Τελικά, αυτό που εντυπωσιάζει στα καπιταλιστικά µοντέλα των σκανδιναβικών χωρών είναι ο διαρκής «θεσµικός πειραµατισµός», ο πραγµατισµός µε τον οποίο προσεγγίζουν τα οικονοµικά ζητήµατα, καθώς και η πολιτική συνέχεια που επιτυγχάνεται µε τη διαρκή επιδίωξη της επίτευξης συναίνεσης (consensus) ανάµεσα στις πολιτικές δυνάµεις. Και για ακόµη µια φορά, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η σηµασία της κουλτούρας. Τα σκανδιναβικά κράτη εµφανίζουν υψηλή κοινωνική εµπιστοσύνη (παρότι οι µεταναστευτικές ροές έχουν συνέπειες στην οµοιογένεια του πληθυσµού) και ιστορικά η επίδραση του φιλελευθερισµού (µε την αξία που αποδίδεται στον ατοµικισµό) αλλά και της θρησκείας (πχ. ο προτεσταντισµός στη Σουηδία) έχουν αφήσει τα χνάρια τους στο κοινωνικό τοπίο. Και η Ελλάδα; Οι τυπολογίες που αναφέραµε παραπάνω αγνοούν σε µεγάλο βαθµό τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου (και της Ελλάδας), γεγονός που επιβάλει την αναφορά σε αυτό και ειδικότερα στη χώρα µας προκειµένου να την τοποθετήσουµε στη σχετική συζήτηση. Σύµφωνα µε την ενδιαφέρουσα τυπολογία του Amable (2003), o «µεσογειακός» τύπος καπιταλισµού εµφανίζει, µεταξύ άλλων, τα παρακάτω χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: δυισµός στην αγορά εργασίας (δηλαδή, υψηλή

4 προστασία της απασχόλησης στις µεγάλες επιχειρήσεις-ελάχιστη έως ανύπαρκτη προστασία στις υπόλοιπες αγορές εργασίας), χαµηλές δηµόσιες δαπάνες για την παιδεία (αδύναµη ανώτατη εκπαίδευση, επαγγελµατική κατάρτιση, δια βίου µάθηση), µέτρια κοινωνική πρόνοια (οι δαπάνες κατευθύνονται κύρια στην καταπολέµηση της φτώχειας και τις συντάξεις), συγκεντρωτικός και όχι πλήρως αναπτυγµένος χρηµατοπιστωτικός τοµέας (υψηλή συγκέντρωση τραπεζικού τοµέα, ελάχιστο venture capital), αγορές προϊόντων όπου παρεµβαίνει το κράτος και ο ανταγωνισµός αφορά κυρίως τις τιµές και όχι την ποιότητα των προϊόντων. Η Ελλάδα σαφέστατα ανήκει στο µεσογειακό µοντέλο καπιταλισµού, όπου ένα οικονοµικά αναποτελεσµατικό και κοινωνικά άδικο σύστηµα κοινωνικής προστασίας συνδυάζεται µε ένα εξίσου δυσλειτουργικό και αναποτελεσµατικό οικονοµικό σύστηµα. Τα προβλήµατα είναι πια σε όλους µας γνωστά: µεγάλος και ταυτόχρονα αναποτελεσµατικός δηµόσιος τοµέας, υψηλός βαθµός διαφθοράς και φοροδιαφυγής, διαρθρωτικά προβλήµατα στη λειτουργία των αγορών (παραοικονοµία, έλλειµµα ανταγωνιστικότητας, ανισορροπία ανάµεσα σε µεγάλες και µικρές επιχειρήσεις), προβληµατική αγορά εργασίας (υψηλή ανεργία- ειδικά νεανική και µακροχρόνια ανεργία, χαµηλά ποσοστά απασχόληση των γυναικών), στρεβλό παραγωγικό µοντέλο µε κατεύθυνση στην κατανάλωση (πολυπληθής αγροτικός τοµέας, σηµαντικός τοµέας υπηρεσιών, χαµηλής σηµασίας βιοµηχανία), ανισόρροπη κατανοµή κοινωνικών δαπανών που κατευθύνονται στις συντάξεις. Στη βάση πολλών από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, πέρα από τα ιστορικά αίτια της «καθυστερηµένης εκβιοµηχάνισης» της χώρας, βρίσκεται η κύρια µεταπολιτευτική θεσµική συγκρότηση της χώρας µας. Οι Μητσόπουλος και Πελαγίδης έχουν περιγράψει µε γλαφυρό τρόπο το ελληνικό µοντέλο καπιταλισµού ως «ληστρικός µικροκαπιταλισµός», ένα µοντέλο που συνδυάζει µάλλον τα χειρότερα χαρακτηριστικά των υπολοίπων (ακόµη και των PIIGS), δηλαδή τη συνύπαρξη της οικονοµικής αναποτελεσµατικότητας µε την κοινωνική αδικία. Εφαρµόζοντας τη θεωρία της «προσοδοθηρίας» (rent-seeking) οι Μητσόπουλος και Πελαγίδης επικεντρώνονται στο ρόλο των προσοδοθηρικών οµάδων, εκείνων των «αναδιανεµητικών συσπειρώσεων» οι οποίες στο πλαίσιο της κλειστής πολιτικής αγοράς ασκούν πιέσεις για την εξυπηρέτηση των ειδικών, συντεχνιακών συµφερόντων τους (αυτούς που η θεωρία αποκαλεί «εγκατεστηµένους κλέφτες»). Οι δύο συγγραφείς παροµοιάζουν αυτές τις προσοδοθηρικές οµάδες παροµοιάζουν µε «Βίκινγκς» που καταληστεύουν τον εθνικό πλούτο της χώρας. Στην παραπάνω ανάλυση η οποία πραγµατικά «φωτίζει» πολλές σκοτεινές πτυχές της ελληνικής κακοδαιµονίας, φαίνεται να υποβαθµίζεται ο ρόλος των ιδεών και των κυρίαρχων αντιλήψεων καθώς και το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία είναι µία κοινωνία εξαιρετικά «χαµηλής εµπιστοσύνης». Έτσι, σε όλες τις σχετικές µετρήσεις του κοινωνικού κεφαλαίου, η Ελλάδα καταλαµβάνει πάντοτε µία από τις τελευταίες θέσεις, είτε πρόκειται για τη συµµετοχή σε οµάδες, είτε για την εµπιστοσύνη στους θεσµούς, είτε για τη διαπροσωπική εµπιστοσύνη (World Value Survey). Η σχέση βέβαια ανάµεσα στα δύο είναι αµφίδροµη. Οι δοµές του πολιτικο-οικονοµικού συστήµατος υπονοµεύουν την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου, ενώ η απουσία επαρκούς κοινωνικού κεφαλαίου που θα διευκόλυνε τη µεταρρύθµιση του συστήµατος τελικά συµβάλει στην αναπαραγωγή του κυρίαρχου οικονοµικού µοντέλου. Και βέβαια, η Ελλάδα υστερεί σε όλους τους δείκτες «καλής διακυβέρνησης». Επ αυτού όµως, ενδεχοµένως να επανέλθουµε στη συζήτησή µας. Το µέλλον του «αυταρχικού καπιταλισµού» Το διαρκές εκκρεµές της οικονοµικής ελευθερίας, έπειτα από περίπου τρεις δεκαετίες αδιάλειπτης κίνησης στην κατεύθυνση του «ανοίγµατος» των οικονοµιών

5 και της διεθνοποίησης των αγορών, φαίνεται να κινείται αντίθετα προς την κατεύθυνση της κρατικής παρέµβασης. Η συµµετοχή των πρώην ολοκληρωτικών οικονοµιών (Κίνα, Ρωσία, κ.ά.) στον παγκόσµιο καταµερισµό εργασίας και οι (αναπόφευκτες;) κρατικές παρεµβάσεις των δυτικών κυβερνήσεων για την αντιµετώπιση των συνεπειών της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, οδηγούν στη σηµαντική ενίσχυση του ρόλου του κράτους στην παγκόσµια οικονοµία. Η «κρίση κυβερνησιµότητας» (governability) των αναπτυγµένων δυτικών οικονοµιών, η πολύχρονη αναιµική ανάπτυξη των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εντυπωσιακές επιδόσεις πολλών αναδυόµενων οικονοµιών, αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για την αποτελεσµατικότητα και τη βιωσιµότητα των διαφόρων µοντέλων καπιταλισµού. Και κυρίως θέτουν επιτακτικά το ερώτηµα για την υπεροχή του «κρατικού καπιταλισµού» ως µοντέλου οργάνωσης µιας εθνικής οικονοµίας. Ο προσεκτικός παρατηρητής που δεν θα περιοριστεί στην επιφανειακή ανάγνωση των συνήθων µακρο-οικονοµικών δεικτών (ΑΕΠ, εµπορικά ισοζύγια, όγκος επενδύσεων, κλπ), αναµφίβολα θα διατυπώσει σοβαρές επιφυλάξεις για την παραπάνω άποψη. Επ αυτού, περιοριζόµαστε στις παρακάτω τρεις βασικές επισηµάνσεις: Πρώτον, ένας ικανός αριθµός εµπειρικών µελετών δείχνουν ότι η εκκίνηση της οικονοµικής ανάπτυξης είναι µία εντελώς διαφορετική υπόθεση, και σε κάθε περίπτωση ευκολότερη, από τη διατήρησή της για µακρές χρονικές περιόδους. Η οικονοµική ανάπτυξη είναι αγώνας αντοχής και όχι ταχύτητας. Η αρχική αναπτυξιακή ώθηση των οικονοµιών του κρατικού καπιταλισµού, η οποία σε µεγάλο βαθµό υπήρξε συνέπεια µιας πρωτοφανούς κινητοποίησης πόρων, του ανοίγµατος στο διεθνές εµπόριο και της ελεγχόµενης εσωτερικής ζήτησης, αναπόφευκτα θα επιβραδυνθεί (όπως υπήρξε η περίπτωση της Νότιας Κορέας την εικοσαετία ). εύτερον, ο κρατικός καπιταλισµός δεν είναι οικονοµικά αποτελεσµατικός. Η πλέον επιτυχηµένη µορφή καπιταλιστικής οργάνωσης είναι ο επιχειρηµατικός καπιταλισµός, που βασίζεται στην ανάδειξη της καινοτοµίας, την ανάληψη ρίσκου και τον ανταγωνισµό. Ο κρατικός καπιταλισµός είναι ο κορπορατισµός των κατεστηµένων συµφερόντων, ο οποίος στερεί τον καπιταλισµό από τον δυναµικό και προσαρµοστικό χαρακτήρα του, παρεµποδίζοντας την αναγκαία διαδικασία της «δηµιουργικής καταστροφής» (Σούµπετερ). Ακόµη, ο κρατικός καπιταλισµός δεν ευνοεί τις οικονοµικά ορθές αποφάσεις. Η γνώση είναι ατελής (Χάγιεκ) και οι πολιτικές (κατευθυνόµενες) αποφάσεις των κυβερνητικών παραγόντων αναπόφευκτα περιορίζουν την οικονοµική αποτελεσµατικότητα σε αντίθεση µε τον απρόθετο συντονισµό των αγορών. Τρίτον, ο κρατικός (ή «αυταρχικός») καπιταλισµός δεν είναι πολιτικά βιώσιµος. Ο σύγχρονος καπιταλισµός στηρίχτηκε µεταπολεµικά στη λειτουργική συνύπαρξή του µε µορφές δηµοκρατικής εκπροσώπησης ευρύτερων συµφερόντων. Με την πάροδο λοιπόν του καιρού, οι πολιτικές ελίτ των χωρών του κρατικού καπιταλισµού θα βρεθούν µπροστά στην ασφυκτική πίεση νέων οικονοµικών και κοινωνικών αιτηµάτων από τα αναδυόµενα µεσαία στρώµατα και θα πρέπει να αντιµετωπίσουν το δίλληµα της φιλελευθεροποίησης του συστήµατος ή, αντίθετα, της επιστροφής σε αυταρχικότερες µορφές διακυβέρνησης. Οι πολιτικοί επιστήµονες Daron Acemoglu και James Robinson, συγγραφείς του σπουδαίου έργου Γιατί τα Έθνη Αποτυγχάνουν (Why Nations Fail, 2012) επισηµαίνουν ότι η πραγµατική διάσταση δε βρίσκεται ανάµεσα στον κρατικό καπιταλισµό και τις ανεµπόδιστες αγορές, αλλά ανάµεσα σε συστήµατα που

6 οργανώνονται γύρω από «περιεκτικούς» (inclusive) θεσµούς, οι οποίοι ενθαρρύνουν τον ανταγωνισµό και τη συµµετοχή των πολιτών στην οικονοµική ζωή και «εξαγωγικούς» (extractive) θεσµούς που κατανέµουν οφέλη και κατευθύνουν προσόδους σε συγκεκριµένες οµάδες. Τα αυταρχικά καθεστώτα αποσκοπούν πρώτιστα στη διατήρηση της πολιτικής εξουσίας παρά επιδιώκουν την οικονοµική αποτελεσµατικότητα. Βασική τους µέριµνα είναι η διατήρηση και αναπαραγωγή της κυρίαρχης δοµής εξουσίας, η οποία διασφαλίζεται µε τη λειτουργία των εξαγωγικών θεσµών. Αντίθετα, η λειτουργία των περιεκτικών θεσµών µεσοπρόθεσµα «υπονοµεύει» τις δοσµένες ισορροπίες ισχύος καθώς εµπερικλείει τη µηκατευθυνόµενη καινοτοµική δράση ενθαρρύνοντας τη «δηµιουργική καταστροφή». Με άλλα λόγια, ο αυταρχικός καπιταλισµός αντικαθιστά το «αόρατο χέρι της αγοράς» µε το «ορατό χέρι της πολιτικής». Για τους παραπάνω λόγους, οι δύο συγγραφείς θεωρούν ότι η οικονοµική ανάπτυξη της Κίνας µακροπρόθεσµα δεν είναι διατηρήσιµη και, περισσότερο ή λιγότερο σύντοµα, οι πολιτικές της ελίτ θα κληθούν να επιλέξουν ανάµεσα στη δυναµική αστάθεια των περιεκτικών θεσµών και τον ασφυκτικό πολιτικό και οικονοµικό έλεγχο των εξαγωγικών θεσµών. ρόµοι του καπιταλισµού Στην πραγµατικότητα έχουµε τόσους καπιταλισµούς όσα και τα καπιταλιστικά κράτη. Αυτή η πολυµορφία δεν εξηγείται απλά µε αναγωγή στους ιστορικούς όρους συγκρότησης των κοινωνιών ή µε τις ιδιαιτερότητες του πολιτικού παιγνίου σε αυτές, αλλά αντανακλά τη σύγχρονη πραγµατικότητα των παγκοσµιοποιηµένων οικονοµιών καθώς, δεν υπάρχει έτοιµη συνταγή οικονοµικής ανάπτυξης, µία ορισµένη δέσµη θεσµικών ρυθµίσεων που θα φέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο νοµπελίστας οικονοµολόγος Douglas North, «απλά δεν ξέρουµε!». Ξέρουµε όµως ότι η οικονοµική ανάπτυξη είναι µε τις λέξεις του Dani Rodrik στο εξαιρετικό του βιβλίο One Economics, Many Recipes (2008), «context specific», εξαρτάται δηλαδή από το θεσµικό περιβάλλον εντός του οποίου διαδραµατίζεται το οικονοµικό παίγνιο. Οι εµπειρικές µελέτες µοιάζουν να επιβεβαιώνουν τον Rodrik προσφέροντας µας ορισµένα χρήσιµα συµπεράσµατα. Πρώτον, οι φιλελεύθερες οικονοµίες της αγοράς εµφανίζουν καλύτερες οικονοµικές επιδόσεις συγκριτικά µε τις κατευθυνόµενες οικονοµίες. εύτερον, ορισµένα ενδιάµεσα-µεικτά µοντέλα (πχ. σκανδιναβικά κράτη) τα καταφέρνουν καλύτερα και από τις δύο παραπάνω κατηγορίες. Ανάµεσα στα κράτη των κατευθυνόµενων αγορών, εκείνα που τα καταφέρνουν καλύτερα είναι αυτά που µοιράζονται την ίδια οικονοµική κουλτούρα µε τα κράτη των φιλελεύθερων αγορών (επιχειρηµατικό πνεύµα, κ.ά.). Τρίτον, η πολιτική κουλτούρα/κοινωνικό πλαίσιο µετράει. Κράτη µε τις καλύτερες και τις χειρότερες επιδόσεις διαφέρουν τόσο στις οικονοµικές ρυθµίσεις, όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον. Και αν οι πολιτικές µπορούν να αλλάξουν, η πολιτική κουλτούρα είναι (και θα είχε σίγουρα ενδιαφέρον στη συζήτηση που θα ακολουθήσει να αναφερθούµε στην ελληνική πολιτική κουλτούρα ως αίτιο του µετέωρου εκσυγχρονισµού µας αλλά και των µεταρρυθµιστικών αντιστάσεων). Φιλελευθερισµός εναντίον καπιταλισµού Πέρα από τα παραπάνω, η αποτελεσµατικότητα ενός εθνικού µοντέλου καπιταλισµού καθορίζεται από το βαθµό στον οποίο απαντά στη διάκριση ανάµεσα στον καπιταλισµό και τις αγορές (ή διαφορετικά, τη διάκριση φιλελευθερισµού και καπιταλισµού).

7 Ο κλασσικός φιλελευθερισµός και οι εκπρόσωποι του, όπως οι Adam Smith, David Ricardo και John Stuart Mill, όχι µόνο κατανοούσαν τις εννοιολογικές διαφορές ανάµεσα στις αγορές και τον καπιταλισµό, αλλά ήταν και ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στoν ασφυκτικό εναγκαλισµό των αγορών από την επιχειρηµατική τάξη. Οι λιγότερο απρόσεκτοι αναγνώστες του Πλούτου των Εθνών ασφαλώς γνωρίζουν τις παρακάτω γραµµές από το έργο του θεωρητικού της ελεύθερης αγοράς και του «αόρατου χεριού»: «Οι άνθρωποι του ιδίου επαγγελµατικού κλάδου σπανίως συναντώνται, ακόµη και για ψυχαγωγία, και οι συζητήσεις τους καταλήγουν σε συνωµοσία κατά του καταναλωτών, ή σε κάποια επινόηση για να αυξηθούν οι τιµές». (Ο Πλούτος των Εθνών, βιβλίο Ι, κεφάλαιο 10). Ο Adam Smith κατανοούσε ίσως καλύτερα από κάθε άλλον ότι, οι επιχειρηµατίες δεν είναι εξ ορισµού υπέρµαχοι των ανοικτών αγορών, αλλά τουναντίον συχνά τα συµφέροντά τους υπαγορεύουν να επιδιώκουν τον έλεγχο και τον περιορισµό του ελεύθερου ανταγωνισµού. Μεταφέροντας τη σκέψη του σκωτσέζου συγγραφέα στη σηµερινή εποχή, οι Raghuram Rajan και Luigi Zingales, αµφότεροι καθηγητές στη Graduate School of Business του πανεπιστηµίου του Σικάγο, στο βιβλίο τους µε τον εύγλωττο τίτλο Σώζοντας τον καπιταλισµό από τους καπιταλιστές- απελευθερώνοντας τη δύναµη των χρηµατοοικονοµικών αγορών για τη δηµιουργία πλούτου και τη διάχυση των ευκαιριών (Saving Capitalism from Capitalists- Unleashing the power of financial markets to create wealth and spread opportunity, 2003) επισηµαίνουν τα προσκόµµατα που θέτουν τα οργανωµένα επιχειρηµατικά συµφέροντα στο άνοιγµα των αγορών. Η προνοµιακή τους θέση σε αγορές περιορισµένης-ελεγχόµενης πρόσβασης τους επιτρέπει τη βέβαιη απόκτηση προσόδων µε το µικρότερο δυνατό κόστος και, αναµενόµενα, εξαντλούν κάθε δυνατότητα παρέµβασης στη διαµόρφωση-διατήρηση ευνοϊκών κανόνων που ρυθµίζουν τη λειτουργία των αγορών, κατά τρόπο αντίστοιχο µε αυτόν των συντεχνιών των «κλειστών» επαγγελµάτων. Οι συνεισφορές της σχολής της «δηµόσιας επιλογής» (public choice) και ειδικότερα της ανάλυσης της προσοδοθηρίας (rent-seeking) προσφέρουν επαρκή τεκµηρίωση για τη λειτουργία της πολιτικής αγοράς στο σύγχρονο καπιταλισµό. Η απάντηση των συγγραφέων σε αυτό το πρόβληµα είναι η επέκταση και όχι ο περιορισµός των αγορών, οι ενεργείς πολιτικές κρατικής παρέµβασης (µέσω φορολογικής, δηµοσιονοµικής, επενδυτικής, κλπ, πολιτικής) µε στόχο τη προώθηση του ανταγωνισµού, την ανάληψη επιχειρηµατικού ρίσκου, τη διαρκή καινοτοµία και τον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων. Για τους Razan και Zingales το ζητούµενο είναι η αναζήτηση ενός ενδιάµεσου δρόµου για τις αγορές, ανάµεσα στην ανύπαρκτη και την υπερβολική κρατική παρέµβαση. Και γράφουν σχετικά: «ενώ η απουσία κανόνων καθιστά το παίγνιο άνισο, οι υπερβολικοί κανόνες λανθασµένης κατεύθυνσης καθιστούν και πάλι το παίγνιο άνισο- µια πραγµατικά ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά καταλαµβάνει έναν ιδιαίτερο ενδιάµεσο χώρο ανάµεσα στην απουσία κανόνων και στη παρουσία ασφυκτικών κανόνων. Ακριβώς επειδή ο ενδιάµεσος χώρος είναι τόσο περιορισµένος, ο καπιταλισµός είναι πολύ ασταθής. Εύκολα εκφυλίζεται σε ένα σύστηµα κατεχόντων, για τους κατέχοντες, από τους κατέχοντες». Ο Zingales, στο νέο του βιβλίο µε τον εύγλωττο τίτλο Καπιταλισµός για το Λαό (A Capitalism for the People, 2012) κάνει τη διάκριση ανάµεσα σε «pro-market» και «pro-business», κατηγορώντας το Ρεπουµπλικανικό Κόµµα ότι αντικατέστησε τις παραδοσιακές φιλελεύθερες αρχές µε πολιτικές εξυπηρέτησης των µεγάλων επιχειρήσεων.

8 Περί ανισοτήτων του καπιταλισµού Εν κατακλείδι, το µέλλον του καπιταλισµού θα κριθεί από την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις προσδοκίες µεγάλων τµηµάτων του παγκόσµιου πληθυσµού, εξασφαλίζοντας την κοινωνική ειρήνη και την οικονοµική ευηµερία τους. Ο σπουδαίος στοχαστής Γιόζεφ Σούµπετερ ορθά παρατήρησε (Καπιταλισµός, Σοσιαλισµός και ηµοκρατία, 1950) ότι, κανένα άλλο οικονοµικό σύστηµα στην ανθρώπινη ιστορία δεν ωφέλησε τόσο πολύ τα φτωχότερα στρώµατα του πληθυσµού όσο ο καπιταλισµός. Πραγµατικά, η ιστορία του σύγχρονου καπιταλισµού (κύρια µετά τον β παγκόσµιο πόλεµο) φαίνεται να διαψεύδει πλήρως τον Λένιν, ο οποίος υποστήριζε ότι «αν ο καπιταλισµός οδηγούσε στην ευηµερία των µαζών, τότε δε θα ήταν καπιταλισµός». Ωστόσο, σήµερα φαίνεται ότι, τουλάχιστον στον αναπτυγµένο κόσµο, τα ωφελήµατα της καπιταλιστικής ανάπτυξης κατανέµονται ανισοµερώς στην εισοδηµατική πυραµίδα και σε βάρος των εργαζοµένων, όπως καταδεικνύεται από το δείκτη Gini που µετρά την ανισότητα (διασπορά του εισοδήµατος) ανάµεσα στο φτωχότερο και το πλουσιότερο τµήµα του πληθυσµού, και όπου καταγράφεται από τα µέσα της δεκαετίας του 70 συνεχή άνοδος του δείκτη ανισότητας σε όλο τον αναπτυγµένο κόσµο (πριν από τη φορολόγηση και τις µεταβιβαστικές πληρωµές). Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το περίφηµο γράφηµα του Thomas Piketty, το οποίο αποτέλεσε επικοινωνιακό όπλο του κινήµατος Occupy Wall Street, σύµφωνα µε το οποίο το υψηλότερο 1% του αµερικανικού εισοδήµατος έφτασε στα µέσα της προηγούµενης δεκαετίας στο απώγειο της κερδοφορίας από το 1928 (για την αντιστροφή του φαινοµένου ο Piketty προτείνει φορολόγηση των «υπερ-πλούσιω»ν σε ποσοστό 83%). Η αδυναµία του συστήµατος να ανταποκριθεί στην «υπόσχεση του καπιταλισµού» (δηλαδή, την αύξηση των µισθών παράλληλα µε την αύξηση της παραγωγικότητας και την αποτροπή της κυριαρχίας των κατεστηµένων συµφερόντων) έχει προφανείς αρνητικές συνέπειες για την πολιτική σταθερότητα, την κοινωνική συνοχή αλλά και τη διατηρησιµότητα της οικονοµικής ανάπτυξης (καθώς η περιοριζόµενη συνολική κατανάλωση/ζήτηση περιορίζει τις δυνητικές επενδυτικές ευκαιρίες). Ο γνωστός βρετανός οικονοµολόγος Robert Skidelsky, προχωρά ακόµη περισσότερο υποστηρίζοντας ότι «η ανισότητα σκοτώνει τον καπιταλισµό» και θεωρεί ότι η ραγδαία αύξηση του ιδιωτικού χρέους αποτελεί την αναγκαστική καταναλωτική επιλογή των νοικοκυριών απέναντι στη στασιµότητα των εισοδηµάτων τους τις τελευταίες τρεις δεκαετίες (όπου το µέσο εισόδηµα παρέµεινε σταθερό- ή και µειώθηκε, όπως πχ. στην Ιαπωνία και τη Γερµανία- παρά το γεγονός ότι το κατά κεφαλή ΑΕΠ αυξήθηκε). Στην ίδια κατεύθυνση ο φιλελεύθερος Economist, όπου στο ειδικό αφιέρωµά του στην παγκόσµια οικονοµία (Οκτώβριος 2012), αναδεικνύει την ανισότητα ως τη µεγάλη κοινωνική, πολιτική και οικονοµική πρόκληση των καιρών µας. Αντί επιλόγου Κλείνοντας και εν ίδει συµπεράσµατος θα έλεγα ότι, η- όποια- έλξη που ασκούν τα διάφορα εναλλακτικά µοντέλα καπιταλισµού (όπως ο «αυταρχικός καπιταλισµός»,) οφείλεται περισσότερο στην προφανή αδυναµία των αναπτυγµένων κρατών να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών, παρά στην υποτιθέµενη ανωτερότητα των ανταγωνιστικών οικονοµικών µοντέλων. Στην πραγµατικότητα, η ύση παραµένει το ιδεατό µοντέλο ανάπτυξης για τους απόκληρους πληθυσµούς του πλανήτη, όπως κατέδειξαν οι πρόσφατες δηµοκρατικές κινητοποιήσεις στα αραβικά κράτη. Ο µεγαλύτερος εχθρός των αγορών δεν είναι τα διάφορα ανταγωνιστικά

9 κρατικά µορφώµατα, αλλά ο ίδιος ο εαυτός τους. Τούτο βέβαια, επ ουδενί δεν αποτελεί συνηγορία αδιαφορίας και εφησυχασµού. Η ύση οφείλει να αναπτύξει εκείνους τους οικονοµικούς και πολιτικούς θεσµούς που θα επιτρέψουν τη συµφιλίωση της ανάπτυξης µε την αλληλεγγύη. Και να ξαναθυµηθεί τον τίτλο του γερµανού φιλελεύθερου και αρχιτέκτονα του «γερµανικού οικονοµικού θαύµατος» Ludwig Erhard, «Πλούτος για Όλους». Η δηµιουργία ενός νέου πλούτου των εθνών είναι το στοίχηµα του 21 ου αιώνα.

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση του ΚΕΠΠ με θέμα : «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ» Αίθουσα Παλαιάς Βουλής Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2009 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση μετέχω στη σημερινή συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ?

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ-ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 5 ΝΟΕ. 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ (ΕΞΥΠΝΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο SPEECH/04/224 Σταύρος δήµας Επίτροπος υπεύθυνος για θέµατα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο Ευρωπαϊκο κοινοβουλιο συνοδος Στρασβουργο, 4 µαïου 2004 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση των ΚΕΠΠ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα: «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΘΗΜΑ 4 Ο Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜAΘΗΜΑ 4 Ο Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ ΚΡΑΤΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΝΤΙΑ ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΥ ΜAΘΗΜΑ 4 Ο Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Ιστορική διαμάχη ανάμεσα στον σοσιαλισμό και τον

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας

Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών Εκδήλωση του KEBE και ΟΠΕΚ με θέμα «Η οικονομική κρίση και οι πολιτικές για την ανάπτυξη» Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Εισαγωγική ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Απόστ. Παπαδούλης Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΚΟΖΑΝΗ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα Κ Ο Ι Ν Η Γ Ν Ω Μ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική

Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την εταιρική διακυβέρνηση, και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πυλώνες επιφανειακά ανεξάρτητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. 13/5/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. Με αφορμή εμπεριστατωμένη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση"!

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη Στρατηγική Διοίκηση! Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)» µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση" Θεµατική Ενότητα 1 ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

9. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

9. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 9. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 9.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ Ποιες είναι οι κυριότερες επιπτώσεις των ΑΞΕ στη χώρες στις οποίες πραγµατοποιούνται; Σε αυτό το ερώτηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ «Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ρ Κων. Λυµπερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1 Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης: «Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου»

Σχέδιο Δράσης: «Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου» Σχέδιο Δράσης: «Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου» «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές

Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές Δημήτρης Ζιώμας Ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Οικονομίας ΕΚΚΕ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή

Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή τους στις διάφορες αγορές. - Τα οικονομικά υποδείγματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

13η ιδακτική Ενότητα ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

13η ιδακτική Ενότητα ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 13η ιδακτική Ενότητα ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις «Η νέα αυτή πολιτική των κυβερνήσεων και η πρόταξη των ιδιωτικών συµφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή

Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Université de Paris Dauphine Ινστιτούτο Διπλωματίας Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Δημόσιος Τομέας: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» Θέμα ομιλίας: «Αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία - Περιφερειακή Ανάπτυξη και Δεδομένα

Καινοτομία - Περιφερειακή Ανάπτυξη και Δεδομένα Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας για τη ΓΔ Περιφ. Πολιτικής τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς, σ ε θ έ μ α τ α Κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς κ α ι τ η σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Έ ξ υ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών.

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, κ. ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Kύριοι,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Kύριοι, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Kύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σ ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο, το οποίο εξ ορισµού προβληµατίζεται για τη σύγχρονη επιχείρηση και την ανάδειξη της σοβαρής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα