Περίληψη Εκδήλωσης. Ινστιτούτο ιπλωµατίας & ιεθνών Εξελίξεων. ηµήτρης Σκάλκος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη Εκδήλωσης. Ινστιτούτο ιπλωµατίας & ιεθνών Εξελίξεων. ηµήτρης Σκάλκος"

Transcript

1 Περίληψη Εκδήλωσης Τα Μοντέλα Καπιταλισµού του 21 ου αιώνα και η Ελλάδα Ινστιτούτο ιπλωµατίας & ιεθνών Εξελίξεων ηµήτρης Σκάλκος Η συζήτηση για τις διαφορετικές µορφές οργάνωσης του εθνικού καπιταλισµού είναι τόσο παλιά όσο και το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα. Είναι, περισσότερο ή λιγότερο, γνωστή η κοινωνιολογική έρευνα για το ρόλο της κουλτούρας στην οικονοµική ανάπτυξη και τις διαφορετικές µορφές που µπορεί να προσλάβει. Έρευνα όπου δεσπόζει, ανάµεσα στα άλλα, το έργο του γερµανού κοινωνιολόγου Μαξ Βέµπερ για την Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύµα του Καπιταλισµού (1930), τη Θρησκεία της Κίνας (1951) και τη Θρησκεία της Ινδίας (1958) και η αντίστοιχη ανάλυσή του για την επίδραση του προτεσταντισµού, του ινδουισµού, του βουδισµού και του κοµφουκιανισµού στη διαµόρφωση του δυτικοευρωπαϊκού, του κινεζικού και του ινδικού τρόπου παραγωγής. Στο πεδίο των ακολουθούµενων οικονοµικών πολιτικών αξίζει να αναφέρουµε τη διαµάχη που δέσποζε στον 19 ο αιώνα ανάµεσα στα κυρίαρχα µοντέλα διεθνούς οργάνωσης του καπιταλισµού όπου απέναντι στον αγγλοσαξονικό οικονοµικό φιλελευθερισµό αντιπαρατίθεται ο κεντροευρωπαϊκός οικονοµικός εθνικισµός (ή µερκαντιλισµός, υπό την επίδραση του Γερµανικού Ιστορικισµού). Μάλιστα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι, η σχετική συζήτηση αναζωπυρώνεται σήµερα καθώς ένας ανανεωµένος κορπορατισµός (ήτοι, συνεργασία κράτους και επιχειρήσεων) φαίνεται να αναλαµβάνει ενεργό ρόλο µέσω της βιοµηχανικής πολιτικής. Καθώς οι φιλελεύθερες καπιταλιστικές δηµοκρατίες υφίστανται τη διπλή πίεση των περιορισµένων δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων και των φτωχών οικονοµικών επιδόσεων τους, αναµένεται να ενταθεί η συζήτηση για το αποτελεσµατικότερο µοντέλο καπιταλισµού. Στα τέλη του περασµένου αιώνα, ο θρίαµβος του δηµοκρατικού καπιταλισµού έπειτα από την κατάρρευση του σοσιαλισµού ως εναλλακτικού υποδείγµατος οργάνωσης της οικονοµικής ζωής, δε σήµανε την κυριαρχία της «µοναδικής σκέψης» αλλά αντίθετα, ανέδειξε τις επιµέρους διαφορές ανάµεσα στα διαφορετικά είδη (varieties) καπιταλισµού (είναι ενδεικτικό ότι, ο αριθµός των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων που αφορούν τα µοντέλα-παραλλαγές του καπιταλισµού γνωρίζει αλµατώδη αύξηση από τα µέσα της δεκαετίας του 90). Η συνακόλουθη «µοντελοποίηση» των διαφόρων «καπιταλισµών» µας επιτρέπει να κατανοήσουµε τις διαφορετικές πτυχές του τρόπου λειτουργίας τους και τελικά να βελτιώσουµε την αποτελεσµατικότητά τους προσαρµόζοντας κατάλληλα θεσµούς και πολιτικές. Φυσικά, η σχετική συζήτηση δεν είναι, σε καµία περίπτωση, οριστική και η ανάδειξη των διαφορετικών καπιταλιστικών µοντέλων υποδηλώνει τον µη-ντετερµινιστικό χαρακτήρα του σύγχρονου καπιταλισµού, ανατρέποντας τη µονολιθική αντίληψη που θέλει τις καπιταλιστικές οικονοµίες να συγκλίνουν αναγκαστικά σε ένα µοναδικό τύπο διεθνοποιηµένου καπιταλισµού. Οι συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος µεταβάλλονται επηρεάζοντας τις ακολουθούµενες εθνικές οικονοµικές πολιτικές που

2 µε τη σειρά τους ανατροφοδοτούν το εξωτερικό σύστηµα προκαλώντας νέες προσαρµογές, συνέχειες και ασυνέχειες στο αέναο δίπολο αλλαγής/σταθερότητας. Τυπολογίες του Καπιταλισµού Η συγκριτική πολιτική οικονοµία του καπιταλισµού εµπλουτίζει εδώ και δεκαετίες τη συζήτηση για τα µοντέλα του καπιταλισµού. Έτσι, είναι γνωστή η παλαιότερη, και µάλλον απλουστευτική, διάκριση του Michel Albert (Καπιταλισµός Εναντίον Καπιταλισµού, 1991) ανάµεσα στον ρηνανικό καπιταλισµό (όρο που ο ίδιος καθιέρωσε, µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα τη Γερµανία και την Ιαπωνία) και στο αγγλοσαξονικό µοντέλο καπιταλισµού, µε τη Γαλλία να τοποθετείται κάπου ενδιάµεσα. Στο βιβλίο του εντυπωσιάζει η φράση, «οι µεγαλύτερες τράπεζες γνωρίζουν ότι είναι πολύ µεγάλες για να καταστραφούν («too big to fail») και µπορούν να βασίζονται στην κρατική βοήθεια στην περίπτωση που έρθουν τα χειρότερα». ύο δεκαετίες µετά ο Albert επαληθεύεται. ε µοιάζει να επαληθεύεται όµως το πεσιµµιστικό του συµπέρασµα ότι ο δυναµικός χαρακτήρας του αγγλοσαξωνικού καπιταλισµού θα περιθωριοποιήσει τον περισσότερο αλληλέγγυο και αποτελεσµατικό ρηνανικό µοντέλο. Την ίδια περίπου εποχή ο Gosta Esping-Andersen (Οι Τρεις Κόσµοι του Καπιταλισµού της Ευηµερίας, 1990) αναπτύσσει την τυπολογία του µε άξονα τα ευρωπαϊκά κράτη πρόνοιας διακρίνοντας ανάµεσα στον φιλελεύθεροαγγλοσαξωνικό κόσµο (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία), τον κορπορατιστικό-ηπειρωτικό κόσµο (Γερµανία, Γαλλία, Βέλγιο, κ.λπ) και τον σοσιαλδηµοκρατικό-σκανδιναβικό κόσµο (Σουηδία, κ.λπ). Τα νοτιοευρωπαϊκά κράτη απουσιάζουν από την τυπολογία του Esping-Andersen. Με τη σειρά τους, οι Peter Hall και David Soskice (Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, 2001) προκάλεσαν µεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον µε την επιλογή τους να επικεντρωθούν στο θεσµικό περιβάλλον-πλαίσιο των εθνικών οικονοµιών εντός του οποίου δραστηριοποιούνται κυρίως οι επιχειρήσεις. Με βάση αυτή τη προσέγγιση, τα κράτη διακρίνονται σε «φιλελεύθερες οικονοµίες της αγοράς» (ΗΠΑ, Βρετανία, καναδάς, Αυστραλία, κ.ά.), όπου οι επιχειρήσεις ακολουθούν το νεοκλασσικό υπόδειγµα των ανταγωνιστικών αγορών και «κατευθυνόµενες οικονοµίες της αγοράς» (Γερµανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ιαπωνία, κ.ά.), όπου οι επιχειρήσεις στηρίζονται σε εξω-αγοραίες ρυθµίσεις για να επιλύουν τα ζητήµατα συντονισµού τους. Σε αυτή την τυπολογία απουσιάζουν τα κράτη του ευρωπαϊκού Νότου, τα οποία θεωρούνται «αταξινόµητα». Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι ακόµη τη διάκριση ανάµεσα σε τέσσερα βασικά µοντέλα καπιταλισµού, τον προστατευτικό (mercantilist- ασιατικές χώρες), τον ολιγαρχικό (oligarchic- Ρωσία) τον εταιρικό (big firm- Ιαπωνία, Ευρώπη) και τον επιχειρηµατικό καπιταλισµό (entrepreneurial- στοιχεία του διακρίνονται στις ΗΠΑ) και βέβαια ένα πλήθος ενδιάµεσων παραλλαγών (William Baumol-Robert Litan- Carl Schramm, Good Capitalism, Bad Capitalism, 2007). Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τυπολογία που αναπτύσσεται µε βάση τα ανερχόµενα «οικονοµικά της ευηµερίας» (Layard, κ.ά). Η τυπολογία αυτή περιλαµβάνει στις µεταβλητές της εκείνους τους παράγοντες που υποδηλώνουν «ικανοποίηση από τη ζωή» (life satisfaction). Το «χαρούµενο µοντέλο καπιταλισµού» ( The happy variety of capitalism, Deutsche Bank Research, 2007) κατατάσσει τις χώρες µε βάση δέκα (10) µετρήσιµα κριτήρια- υψηλός βαθµός εµπιστοσύνης ανάµεσα στους πολίτες, χαµηλή διαφθορά, χαµηλή ανεργία, υψηλό επίπεδο παρεχόµενης εκπαίδευσης, υψηλό εισόδηµα, µικρή παραοικονοµία, υψηλό ποσοστό απασχόλησης ηλικιωµένων ατόµων, χαµηλή εργασιακή προστασία, οικονοµική

3 ελευθερία και υψηλή γεννησιµότητα Με βάση αυτή την τυπολογία, στην κορυφή της κατάταξης ανάµεσα σε 22 κράτη τοποθετούνται η Βρετανία, τα σκανδιναβικά κράτη, οι ΗΠΑ και η Ιρλανδία («ευτυχισµένα κράτη»), ακολουθούν η Γερµανία, η Γαλλία και η Ισπανία («λιγότερο ευτυχισµένα κράτη»), ενώ στις τελευταίες θέσεις βρίσκουµε τα κράτη του ευρωπαϊκού νότου, ανάµεσά τους- µάλλον αναµενόµενακαι η Ελλάδα («δυστυχισµένα κράτη»). Σκανδιναβικό µοντέλο Στη σχετική συζήτηση επανέρχονται συχνά τα σκανδιναβικά κράτη, οι οικονοµικές επιδόσεις των οποίων έχουν ορθά προσελκύσει το ενδιαφέρον κοινής γνώµης και ερευνητών. Στη διεθνή συζήτηση έχει καθιερωθεί η φράση «getting to Denmark» προκειµένου να περιγράψει τις επιτυχείς προσπάθειες εκσυγχρονισµού. Σε κάθε περίπτωση, είναι σηµαντικό να µην αναπαράγουµε τα στερεότυπα που παραδοσιακά συνοδεύουν στη χώρα µας την αντίληψη για τα σκανδιναβικά κράτη, στις πολιτικές των οποίων πολλοί αναζητούν µια νοµιµοποιητική βάση του µεγάλου κράτους και της κρατικής παρέµβασης. Στην πραγµατικότητα, πρόκειται για µια παρωχηµένη αντίληψη που αφορά ενδεχοµένως τη Σουηδία είκοσι χρόνια πριν, όχι όµως και σήµερα, όπου έπειτα από µια σειρά σαρωτικών µεταρρυθµίσεων, οι δηµόσιες δαπάνες και το µέγεθος του δηµόσιου τοµέα βρίσκονται στα επίπεδα της Μεγάλης Βρετανίας. Παράλληλα, στα σκανδιναβικά κράτη προωθείται η κοινωνία της ελεύθερης επιλογής σε µια σειρά ζητηµάτων (όπως πχ. τα κουπόνια εκπαίδευσης). ιόλου τυχαία λοιπόν, για κάποιους αναλυτές στη σηµερινή Σουηδία διαµορφώνεται το φιλελεύθερο/συντηρητικό µοντέλο του 21 ου αιώνα! Σε γενικές γραµµές, η Σκανδιναβία συνδυάζει µία οικονοµία ανοιχτή στον διεθνή ανταγωνισµό που ενθαρρύνει την επιχειρηµατικότητα και στηρίζει την καινοτοµία, µε τη διατήρηση µιας γενναιόδωρης κοινωνικής µέριµνας και των εθνικών κοινωνικών χαρακτηριστικών της χώρας. Εκείνο το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η υπεροχή των σκανδιναβικών κρατών στους δείκτες «καλής διακυβέρνησης» (good governance) καθώς αποτελούν υποδειγµατικές δηµοκρατίες (διαφάνεια, λογοδοσία, ποιότητα κρατικής µηχανής, συµµετοχικότητα, κράτος δικαίου, ποιότητα κανονιστικών ρυθµίσεων, κ.ά). Τελικά, αυτό που εντυπωσιάζει στα καπιταλιστικά µοντέλα των σκανδιναβικών χωρών είναι ο διαρκής «θεσµικός πειραµατισµός», ο πραγµατισµός µε τον οποίο προσεγγίζουν τα οικονοµικά ζητήµατα, καθώς και η πολιτική συνέχεια που επιτυγχάνεται µε τη διαρκή επιδίωξη της επίτευξης συναίνεσης (consensus) ανάµεσα στις πολιτικές δυνάµεις. Και για ακόµη µια φορά, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η σηµασία της κουλτούρας. Τα σκανδιναβικά κράτη εµφανίζουν υψηλή κοινωνική εµπιστοσύνη (παρότι οι µεταναστευτικές ροές έχουν συνέπειες στην οµοιογένεια του πληθυσµού) και ιστορικά η επίδραση του φιλελευθερισµού (µε την αξία που αποδίδεται στον ατοµικισµό) αλλά και της θρησκείας (πχ. ο προτεσταντισµός στη Σουηδία) έχουν αφήσει τα χνάρια τους στο κοινωνικό τοπίο. Και η Ελλάδα; Οι τυπολογίες που αναφέραµε παραπάνω αγνοούν σε µεγάλο βαθµό τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου (και της Ελλάδας), γεγονός που επιβάλει την αναφορά σε αυτό και ειδικότερα στη χώρα µας προκειµένου να την τοποθετήσουµε στη σχετική συζήτηση. Σύµφωνα µε την ενδιαφέρουσα τυπολογία του Amable (2003), o «µεσογειακός» τύπος καπιταλισµού εµφανίζει, µεταξύ άλλων, τα παρακάτω χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: δυισµός στην αγορά εργασίας (δηλαδή, υψηλή

4 προστασία της απασχόλησης στις µεγάλες επιχειρήσεις-ελάχιστη έως ανύπαρκτη προστασία στις υπόλοιπες αγορές εργασίας), χαµηλές δηµόσιες δαπάνες για την παιδεία (αδύναµη ανώτατη εκπαίδευση, επαγγελµατική κατάρτιση, δια βίου µάθηση), µέτρια κοινωνική πρόνοια (οι δαπάνες κατευθύνονται κύρια στην καταπολέµηση της φτώχειας και τις συντάξεις), συγκεντρωτικός και όχι πλήρως αναπτυγµένος χρηµατοπιστωτικός τοµέας (υψηλή συγκέντρωση τραπεζικού τοµέα, ελάχιστο venture capital), αγορές προϊόντων όπου παρεµβαίνει το κράτος και ο ανταγωνισµός αφορά κυρίως τις τιµές και όχι την ποιότητα των προϊόντων. Η Ελλάδα σαφέστατα ανήκει στο µεσογειακό µοντέλο καπιταλισµού, όπου ένα οικονοµικά αναποτελεσµατικό και κοινωνικά άδικο σύστηµα κοινωνικής προστασίας συνδυάζεται µε ένα εξίσου δυσλειτουργικό και αναποτελεσµατικό οικονοµικό σύστηµα. Τα προβλήµατα είναι πια σε όλους µας γνωστά: µεγάλος και ταυτόχρονα αναποτελεσµατικός δηµόσιος τοµέας, υψηλός βαθµός διαφθοράς και φοροδιαφυγής, διαρθρωτικά προβλήµατα στη λειτουργία των αγορών (παραοικονοµία, έλλειµµα ανταγωνιστικότητας, ανισορροπία ανάµεσα σε µεγάλες και µικρές επιχειρήσεις), προβληµατική αγορά εργασίας (υψηλή ανεργία- ειδικά νεανική και µακροχρόνια ανεργία, χαµηλά ποσοστά απασχόληση των γυναικών), στρεβλό παραγωγικό µοντέλο µε κατεύθυνση στην κατανάλωση (πολυπληθής αγροτικός τοµέας, σηµαντικός τοµέας υπηρεσιών, χαµηλής σηµασίας βιοµηχανία), ανισόρροπη κατανοµή κοινωνικών δαπανών που κατευθύνονται στις συντάξεις. Στη βάση πολλών από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, πέρα από τα ιστορικά αίτια της «καθυστερηµένης εκβιοµηχάνισης» της χώρας, βρίσκεται η κύρια µεταπολιτευτική θεσµική συγκρότηση της χώρας µας. Οι Μητσόπουλος και Πελαγίδης έχουν περιγράψει µε γλαφυρό τρόπο το ελληνικό µοντέλο καπιταλισµού ως «ληστρικός µικροκαπιταλισµός», ένα µοντέλο που συνδυάζει µάλλον τα χειρότερα χαρακτηριστικά των υπολοίπων (ακόµη και των PIIGS), δηλαδή τη συνύπαρξη της οικονοµικής αναποτελεσµατικότητας µε την κοινωνική αδικία. Εφαρµόζοντας τη θεωρία της «προσοδοθηρίας» (rent-seeking) οι Μητσόπουλος και Πελαγίδης επικεντρώνονται στο ρόλο των προσοδοθηρικών οµάδων, εκείνων των «αναδιανεµητικών συσπειρώσεων» οι οποίες στο πλαίσιο της κλειστής πολιτικής αγοράς ασκούν πιέσεις για την εξυπηρέτηση των ειδικών, συντεχνιακών συµφερόντων τους (αυτούς που η θεωρία αποκαλεί «εγκατεστηµένους κλέφτες»). Οι δύο συγγραφείς παροµοιάζουν αυτές τις προσοδοθηρικές οµάδες παροµοιάζουν µε «Βίκινγκς» που καταληστεύουν τον εθνικό πλούτο της χώρας. Στην παραπάνω ανάλυση η οποία πραγµατικά «φωτίζει» πολλές σκοτεινές πτυχές της ελληνικής κακοδαιµονίας, φαίνεται να υποβαθµίζεται ο ρόλος των ιδεών και των κυρίαρχων αντιλήψεων καθώς και το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία είναι µία κοινωνία εξαιρετικά «χαµηλής εµπιστοσύνης». Έτσι, σε όλες τις σχετικές µετρήσεις του κοινωνικού κεφαλαίου, η Ελλάδα καταλαµβάνει πάντοτε µία από τις τελευταίες θέσεις, είτε πρόκειται για τη συµµετοχή σε οµάδες, είτε για την εµπιστοσύνη στους θεσµούς, είτε για τη διαπροσωπική εµπιστοσύνη (World Value Survey). Η σχέση βέβαια ανάµεσα στα δύο είναι αµφίδροµη. Οι δοµές του πολιτικο-οικονοµικού συστήµατος υπονοµεύουν την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου, ενώ η απουσία επαρκούς κοινωνικού κεφαλαίου που θα διευκόλυνε τη µεταρρύθµιση του συστήµατος τελικά συµβάλει στην αναπαραγωγή του κυρίαρχου οικονοµικού µοντέλου. Και βέβαια, η Ελλάδα υστερεί σε όλους τους δείκτες «καλής διακυβέρνησης». Επ αυτού όµως, ενδεχοµένως να επανέλθουµε στη συζήτησή µας. Το µέλλον του «αυταρχικού καπιταλισµού» Το διαρκές εκκρεµές της οικονοµικής ελευθερίας, έπειτα από περίπου τρεις δεκαετίες αδιάλειπτης κίνησης στην κατεύθυνση του «ανοίγµατος» των οικονοµιών

5 και της διεθνοποίησης των αγορών, φαίνεται να κινείται αντίθετα προς την κατεύθυνση της κρατικής παρέµβασης. Η συµµετοχή των πρώην ολοκληρωτικών οικονοµιών (Κίνα, Ρωσία, κ.ά.) στον παγκόσµιο καταµερισµό εργασίας και οι (αναπόφευκτες;) κρατικές παρεµβάσεις των δυτικών κυβερνήσεων για την αντιµετώπιση των συνεπειών της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, οδηγούν στη σηµαντική ενίσχυση του ρόλου του κράτους στην παγκόσµια οικονοµία. Η «κρίση κυβερνησιµότητας» (governability) των αναπτυγµένων δυτικών οικονοµιών, η πολύχρονη αναιµική ανάπτυξη των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εντυπωσιακές επιδόσεις πολλών αναδυόµενων οικονοµιών, αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για την αποτελεσµατικότητα και τη βιωσιµότητα των διαφόρων µοντέλων καπιταλισµού. Και κυρίως θέτουν επιτακτικά το ερώτηµα για την υπεροχή του «κρατικού καπιταλισµού» ως µοντέλου οργάνωσης µιας εθνικής οικονοµίας. Ο προσεκτικός παρατηρητής που δεν θα περιοριστεί στην επιφανειακή ανάγνωση των συνήθων µακρο-οικονοµικών δεικτών (ΑΕΠ, εµπορικά ισοζύγια, όγκος επενδύσεων, κλπ), αναµφίβολα θα διατυπώσει σοβαρές επιφυλάξεις για την παραπάνω άποψη. Επ αυτού, περιοριζόµαστε στις παρακάτω τρεις βασικές επισηµάνσεις: Πρώτον, ένας ικανός αριθµός εµπειρικών µελετών δείχνουν ότι η εκκίνηση της οικονοµικής ανάπτυξης είναι µία εντελώς διαφορετική υπόθεση, και σε κάθε περίπτωση ευκολότερη, από τη διατήρησή της για µακρές χρονικές περιόδους. Η οικονοµική ανάπτυξη είναι αγώνας αντοχής και όχι ταχύτητας. Η αρχική αναπτυξιακή ώθηση των οικονοµιών του κρατικού καπιταλισµού, η οποία σε µεγάλο βαθµό υπήρξε συνέπεια µιας πρωτοφανούς κινητοποίησης πόρων, του ανοίγµατος στο διεθνές εµπόριο και της ελεγχόµενης εσωτερικής ζήτησης, αναπόφευκτα θα επιβραδυνθεί (όπως υπήρξε η περίπτωση της Νότιας Κορέας την εικοσαετία ). εύτερον, ο κρατικός καπιταλισµός δεν είναι οικονοµικά αποτελεσµατικός. Η πλέον επιτυχηµένη µορφή καπιταλιστικής οργάνωσης είναι ο επιχειρηµατικός καπιταλισµός, που βασίζεται στην ανάδειξη της καινοτοµίας, την ανάληψη ρίσκου και τον ανταγωνισµό. Ο κρατικός καπιταλισµός είναι ο κορπορατισµός των κατεστηµένων συµφερόντων, ο οποίος στερεί τον καπιταλισµό από τον δυναµικό και προσαρµοστικό χαρακτήρα του, παρεµποδίζοντας την αναγκαία διαδικασία της «δηµιουργικής καταστροφής» (Σούµπετερ). Ακόµη, ο κρατικός καπιταλισµός δεν ευνοεί τις οικονοµικά ορθές αποφάσεις. Η γνώση είναι ατελής (Χάγιεκ) και οι πολιτικές (κατευθυνόµενες) αποφάσεις των κυβερνητικών παραγόντων αναπόφευκτα περιορίζουν την οικονοµική αποτελεσµατικότητα σε αντίθεση µε τον απρόθετο συντονισµό των αγορών. Τρίτον, ο κρατικός (ή «αυταρχικός») καπιταλισµός δεν είναι πολιτικά βιώσιµος. Ο σύγχρονος καπιταλισµός στηρίχτηκε µεταπολεµικά στη λειτουργική συνύπαρξή του µε µορφές δηµοκρατικής εκπροσώπησης ευρύτερων συµφερόντων. Με την πάροδο λοιπόν του καιρού, οι πολιτικές ελίτ των χωρών του κρατικού καπιταλισµού θα βρεθούν µπροστά στην ασφυκτική πίεση νέων οικονοµικών και κοινωνικών αιτηµάτων από τα αναδυόµενα µεσαία στρώµατα και θα πρέπει να αντιµετωπίσουν το δίλληµα της φιλελευθεροποίησης του συστήµατος ή, αντίθετα, της επιστροφής σε αυταρχικότερες µορφές διακυβέρνησης. Οι πολιτικοί επιστήµονες Daron Acemoglu και James Robinson, συγγραφείς του σπουδαίου έργου Γιατί τα Έθνη Αποτυγχάνουν (Why Nations Fail, 2012) επισηµαίνουν ότι η πραγµατική διάσταση δε βρίσκεται ανάµεσα στον κρατικό καπιταλισµό και τις ανεµπόδιστες αγορές, αλλά ανάµεσα σε συστήµατα που

6 οργανώνονται γύρω από «περιεκτικούς» (inclusive) θεσµούς, οι οποίοι ενθαρρύνουν τον ανταγωνισµό και τη συµµετοχή των πολιτών στην οικονοµική ζωή και «εξαγωγικούς» (extractive) θεσµούς που κατανέµουν οφέλη και κατευθύνουν προσόδους σε συγκεκριµένες οµάδες. Τα αυταρχικά καθεστώτα αποσκοπούν πρώτιστα στη διατήρηση της πολιτικής εξουσίας παρά επιδιώκουν την οικονοµική αποτελεσµατικότητα. Βασική τους µέριµνα είναι η διατήρηση και αναπαραγωγή της κυρίαρχης δοµής εξουσίας, η οποία διασφαλίζεται µε τη λειτουργία των εξαγωγικών θεσµών. Αντίθετα, η λειτουργία των περιεκτικών θεσµών µεσοπρόθεσµα «υπονοµεύει» τις δοσµένες ισορροπίες ισχύος καθώς εµπερικλείει τη µηκατευθυνόµενη καινοτοµική δράση ενθαρρύνοντας τη «δηµιουργική καταστροφή». Με άλλα λόγια, ο αυταρχικός καπιταλισµός αντικαθιστά το «αόρατο χέρι της αγοράς» µε το «ορατό χέρι της πολιτικής». Για τους παραπάνω λόγους, οι δύο συγγραφείς θεωρούν ότι η οικονοµική ανάπτυξη της Κίνας µακροπρόθεσµα δεν είναι διατηρήσιµη και, περισσότερο ή λιγότερο σύντοµα, οι πολιτικές της ελίτ θα κληθούν να επιλέξουν ανάµεσα στη δυναµική αστάθεια των περιεκτικών θεσµών και τον ασφυκτικό πολιτικό και οικονοµικό έλεγχο των εξαγωγικών θεσµών. ρόµοι του καπιταλισµού Στην πραγµατικότητα έχουµε τόσους καπιταλισµούς όσα και τα καπιταλιστικά κράτη. Αυτή η πολυµορφία δεν εξηγείται απλά µε αναγωγή στους ιστορικούς όρους συγκρότησης των κοινωνιών ή µε τις ιδιαιτερότητες του πολιτικού παιγνίου σε αυτές, αλλά αντανακλά τη σύγχρονη πραγµατικότητα των παγκοσµιοποιηµένων οικονοµιών καθώς, δεν υπάρχει έτοιµη συνταγή οικονοµικής ανάπτυξης, µία ορισµένη δέσµη θεσµικών ρυθµίσεων που θα φέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο νοµπελίστας οικονοµολόγος Douglas North, «απλά δεν ξέρουµε!». Ξέρουµε όµως ότι η οικονοµική ανάπτυξη είναι µε τις λέξεις του Dani Rodrik στο εξαιρετικό του βιβλίο One Economics, Many Recipes (2008), «context specific», εξαρτάται δηλαδή από το θεσµικό περιβάλλον εντός του οποίου διαδραµατίζεται το οικονοµικό παίγνιο. Οι εµπειρικές µελέτες µοιάζουν να επιβεβαιώνουν τον Rodrik προσφέροντας µας ορισµένα χρήσιµα συµπεράσµατα. Πρώτον, οι φιλελεύθερες οικονοµίες της αγοράς εµφανίζουν καλύτερες οικονοµικές επιδόσεις συγκριτικά µε τις κατευθυνόµενες οικονοµίες. εύτερον, ορισµένα ενδιάµεσα-µεικτά µοντέλα (πχ. σκανδιναβικά κράτη) τα καταφέρνουν καλύτερα και από τις δύο παραπάνω κατηγορίες. Ανάµεσα στα κράτη των κατευθυνόµενων αγορών, εκείνα που τα καταφέρνουν καλύτερα είναι αυτά που µοιράζονται την ίδια οικονοµική κουλτούρα µε τα κράτη των φιλελεύθερων αγορών (επιχειρηµατικό πνεύµα, κ.ά.). Τρίτον, η πολιτική κουλτούρα/κοινωνικό πλαίσιο µετράει. Κράτη µε τις καλύτερες και τις χειρότερες επιδόσεις διαφέρουν τόσο στις οικονοµικές ρυθµίσεις, όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον. Και αν οι πολιτικές µπορούν να αλλάξουν, η πολιτική κουλτούρα είναι (και θα είχε σίγουρα ενδιαφέρον στη συζήτηση που θα ακολουθήσει να αναφερθούµε στην ελληνική πολιτική κουλτούρα ως αίτιο του µετέωρου εκσυγχρονισµού µας αλλά και των µεταρρυθµιστικών αντιστάσεων). Φιλελευθερισµός εναντίον καπιταλισµού Πέρα από τα παραπάνω, η αποτελεσµατικότητα ενός εθνικού µοντέλου καπιταλισµού καθορίζεται από το βαθµό στον οποίο απαντά στη διάκριση ανάµεσα στον καπιταλισµό και τις αγορές (ή διαφορετικά, τη διάκριση φιλελευθερισµού και καπιταλισµού).

7 Ο κλασσικός φιλελευθερισµός και οι εκπρόσωποι του, όπως οι Adam Smith, David Ricardo και John Stuart Mill, όχι µόνο κατανοούσαν τις εννοιολογικές διαφορές ανάµεσα στις αγορές και τον καπιταλισµό, αλλά ήταν και ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στoν ασφυκτικό εναγκαλισµό των αγορών από την επιχειρηµατική τάξη. Οι λιγότερο απρόσεκτοι αναγνώστες του Πλούτου των Εθνών ασφαλώς γνωρίζουν τις παρακάτω γραµµές από το έργο του θεωρητικού της ελεύθερης αγοράς και του «αόρατου χεριού»: «Οι άνθρωποι του ιδίου επαγγελµατικού κλάδου σπανίως συναντώνται, ακόµη και για ψυχαγωγία, και οι συζητήσεις τους καταλήγουν σε συνωµοσία κατά του καταναλωτών, ή σε κάποια επινόηση για να αυξηθούν οι τιµές». (Ο Πλούτος των Εθνών, βιβλίο Ι, κεφάλαιο 10). Ο Adam Smith κατανοούσε ίσως καλύτερα από κάθε άλλον ότι, οι επιχειρηµατίες δεν είναι εξ ορισµού υπέρµαχοι των ανοικτών αγορών, αλλά τουναντίον συχνά τα συµφέροντά τους υπαγορεύουν να επιδιώκουν τον έλεγχο και τον περιορισµό του ελεύθερου ανταγωνισµού. Μεταφέροντας τη σκέψη του σκωτσέζου συγγραφέα στη σηµερινή εποχή, οι Raghuram Rajan και Luigi Zingales, αµφότεροι καθηγητές στη Graduate School of Business του πανεπιστηµίου του Σικάγο, στο βιβλίο τους µε τον εύγλωττο τίτλο Σώζοντας τον καπιταλισµό από τους καπιταλιστές- απελευθερώνοντας τη δύναµη των χρηµατοοικονοµικών αγορών για τη δηµιουργία πλούτου και τη διάχυση των ευκαιριών (Saving Capitalism from Capitalists- Unleashing the power of financial markets to create wealth and spread opportunity, 2003) επισηµαίνουν τα προσκόµµατα που θέτουν τα οργανωµένα επιχειρηµατικά συµφέροντα στο άνοιγµα των αγορών. Η προνοµιακή τους θέση σε αγορές περιορισµένης-ελεγχόµενης πρόσβασης τους επιτρέπει τη βέβαιη απόκτηση προσόδων µε το µικρότερο δυνατό κόστος και, αναµενόµενα, εξαντλούν κάθε δυνατότητα παρέµβασης στη διαµόρφωση-διατήρηση ευνοϊκών κανόνων που ρυθµίζουν τη λειτουργία των αγορών, κατά τρόπο αντίστοιχο µε αυτόν των συντεχνιών των «κλειστών» επαγγελµάτων. Οι συνεισφορές της σχολής της «δηµόσιας επιλογής» (public choice) και ειδικότερα της ανάλυσης της προσοδοθηρίας (rent-seeking) προσφέρουν επαρκή τεκµηρίωση για τη λειτουργία της πολιτικής αγοράς στο σύγχρονο καπιταλισµό. Η απάντηση των συγγραφέων σε αυτό το πρόβληµα είναι η επέκταση και όχι ο περιορισµός των αγορών, οι ενεργείς πολιτικές κρατικής παρέµβασης (µέσω φορολογικής, δηµοσιονοµικής, επενδυτικής, κλπ, πολιτικής) µε στόχο τη προώθηση του ανταγωνισµού, την ανάληψη επιχειρηµατικού ρίσκου, τη διαρκή καινοτοµία και τον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων. Για τους Razan και Zingales το ζητούµενο είναι η αναζήτηση ενός ενδιάµεσου δρόµου για τις αγορές, ανάµεσα στην ανύπαρκτη και την υπερβολική κρατική παρέµβαση. Και γράφουν σχετικά: «ενώ η απουσία κανόνων καθιστά το παίγνιο άνισο, οι υπερβολικοί κανόνες λανθασµένης κατεύθυνσης καθιστούν και πάλι το παίγνιο άνισο- µια πραγµατικά ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά καταλαµβάνει έναν ιδιαίτερο ενδιάµεσο χώρο ανάµεσα στην απουσία κανόνων και στη παρουσία ασφυκτικών κανόνων. Ακριβώς επειδή ο ενδιάµεσος χώρος είναι τόσο περιορισµένος, ο καπιταλισµός είναι πολύ ασταθής. Εύκολα εκφυλίζεται σε ένα σύστηµα κατεχόντων, για τους κατέχοντες, από τους κατέχοντες». Ο Zingales, στο νέο του βιβλίο µε τον εύγλωττο τίτλο Καπιταλισµός για το Λαό (A Capitalism for the People, 2012) κάνει τη διάκριση ανάµεσα σε «pro-market» και «pro-business», κατηγορώντας το Ρεπουµπλικανικό Κόµµα ότι αντικατέστησε τις παραδοσιακές φιλελεύθερες αρχές µε πολιτικές εξυπηρέτησης των µεγάλων επιχειρήσεων.

8 Περί ανισοτήτων του καπιταλισµού Εν κατακλείδι, το µέλλον του καπιταλισµού θα κριθεί από την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις προσδοκίες µεγάλων τµηµάτων του παγκόσµιου πληθυσµού, εξασφαλίζοντας την κοινωνική ειρήνη και την οικονοµική ευηµερία τους. Ο σπουδαίος στοχαστής Γιόζεφ Σούµπετερ ορθά παρατήρησε (Καπιταλισµός, Σοσιαλισµός και ηµοκρατία, 1950) ότι, κανένα άλλο οικονοµικό σύστηµα στην ανθρώπινη ιστορία δεν ωφέλησε τόσο πολύ τα φτωχότερα στρώµατα του πληθυσµού όσο ο καπιταλισµός. Πραγµατικά, η ιστορία του σύγχρονου καπιταλισµού (κύρια µετά τον β παγκόσµιο πόλεµο) φαίνεται να διαψεύδει πλήρως τον Λένιν, ο οποίος υποστήριζε ότι «αν ο καπιταλισµός οδηγούσε στην ευηµερία των µαζών, τότε δε θα ήταν καπιταλισµός». Ωστόσο, σήµερα φαίνεται ότι, τουλάχιστον στον αναπτυγµένο κόσµο, τα ωφελήµατα της καπιταλιστικής ανάπτυξης κατανέµονται ανισοµερώς στην εισοδηµατική πυραµίδα και σε βάρος των εργαζοµένων, όπως καταδεικνύεται από το δείκτη Gini που µετρά την ανισότητα (διασπορά του εισοδήµατος) ανάµεσα στο φτωχότερο και το πλουσιότερο τµήµα του πληθυσµού, και όπου καταγράφεται από τα µέσα της δεκαετίας του 70 συνεχή άνοδος του δείκτη ανισότητας σε όλο τον αναπτυγµένο κόσµο (πριν από τη φορολόγηση και τις µεταβιβαστικές πληρωµές). Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το περίφηµο γράφηµα του Thomas Piketty, το οποίο αποτέλεσε επικοινωνιακό όπλο του κινήµατος Occupy Wall Street, σύµφωνα µε το οποίο το υψηλότερο 1% του αµερικανικού εισοδήµατος έφτασε στα µέσα της προηγούµενης δεκαετίας στο απώγειο της κερδοφορίας από το 1928 (για την αντιστροφή του φαινοµένου ο Piketty προτείνει φορολόγηση των «υπερ-πλούσιω»ν σε ποσοστό 83%). Η αδυναµία του συστήµατος να ανταποκριθεί στην «υπόσχεση του καπιταλισµού» (δηλαδή, την αύξηση των µισθών παράλληλα µε την αύξηση της παραγωγικότητας και την αποτροπή της κυριαρχίας των κατεστηµένων συµφερόντων) έχει προφανείς αρνητικές συνέπειες για την πολιτική σταθερότητα, την κοινωνική συνοχή αλλά και τη διατηρησιµότητα της οικονοµικής ανάπτυξης (καθώς η περιοριζόµενη συνολική κατανάλωση/ζήτηση περιορίζει τις δυνητικές επενδυτικές ευκαιρίες). Ο γνωστός βρετανός οικονοµολόγος Robert Skidelsky, προχωρά ακόµη περισσότερο υποστηρίζοντας ότι «η ανισότητα σκοτώνει τον καπιταλισµό» και θεωρεί ότι η ραγδαία αύξηση του ιδιωτικού χρέους αποτελεί την αναγκαστική καταναλωτική επιλογή των νοικοκυριών απέναντι στη στασιµότητα των εισοδηµάτων τους τις τελευταίες τρεις δεκαετίες (όπου το µέσο εισόδηµα παρέµεινε σταθερό- ή και µειώθηκε, όπως πχ. στην Ιαπωνία και τη Γερµανία- παρά το γεγονός ότι το κατά κεφαλή ΑΕΠ αυξήθηκε). Στην ίδια κατεύθυνση ο φιλελεύθερος Economist, όπου στο ειδικό αφιέρωµά του στην παγκόσµια οικονοµία (Οκτώβριος 2012), αναδεικνύει την ανισότητα ως τη µεγάλη κοινωνική, πολιτική και οικονοµική πρόκληση των καιρών µας. Αντί επιλόγου Κλείνοντας και εν ίδει συµπεράσµατος θα έλεγα ότι, η- όποια- έλξη που ασκούν τα διάφορα εναλλακτικά µοντέλα καπιταλισµού (όπως ο «αυταρχικός καπιταλισµός»,) οφείλεται περισσότερο στην προφανή αδυναµία των αναπτυγµένων κρατών να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών, παρά στην υποτιθέµενη ανωτερότητα των ανταγωνιστικών οικονοµικών µοντέλων. Στην πραγµατικότητα, η ύση παραµένει το ιδεατό µοντέλο ανάπτυξης για τους απόκληρους πληθυσµούς του πλανήτη, όπως κατέδειξαν οι πρόσφατες δηµοκρατικές κινητοποιήσεις στα αραβικά κράτη. Ο µεγαλύτερος εχθρός των αγορών δεν είναι τα διάφορα ανταγωνιστικά

9 κρατικά µορφώµατα, αλλά ο ίδιος ο εαυτός τους. Τούτο βέβαια, επ ουδενί δεν αποτελεί συνηγορία αδιαφορίας και εφησυχασµού. Η ύση οφείλει να αναπτύξει εκείνους τους οικονοµικούς και πολιτικούς θεσµούς που θα επιτρέψουν τη συµφιλίωση της ανάπτυξης µε την αλληλεγγύη. Και να ξαναθυµηθεί τον τίτλο του γερµανού φιλελεύθερου και αρχιτέκτονα του «γερµανικού οικονοµικού θαύµατος» Ludwig Erhard, «Πλούτος για Όλους». Η δηµιουργία ενός νέου πλούτου των εθνών είναι το στοίχηµα του 21 ου αιώνα.

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Παγκοσµιοποίηση και ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο: Τάσεις προς µια νέα ευρωπαϊκή κοινωνική ταυτότητα. Το παράδειγµα της ευελισφάλειας

Παγκοσµιοποίηση και ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο: Τάσεις προς µια νέα ευρωπαϊκή κοινωνική ταυτότητα. Το παράδειγµα της ευελισφάλειας Παγκοσµιοποίηση και ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο: Τάσεις προς µια νέα ευρωπαϊκή κοινωνική ταυτότητα. Το παράδειγµα της ευελισφάλειας Κωνσταντίνος Γ. Κούγιας* Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση Project1:Layout 1 7/11/2011 3:53 μμ Page 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο 1 Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής Θεματική Ενότητα Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

ÄÇÌÇÔÑÇÓ Ê. ÎÅÍÁÊÇÓ ÅðéìÝëåéá - ÅéóáãùãÞ

ÄÇÌÇÔÑÇÓ Ê. ÎÅÍÁÊÇÓ ÅðéìÝëåéá - ÅéóáãùãÞ ÄÇÌÇÔÑÇÓ Ê. ÎÅÍÁÊÇÓ ÅðéìÝëåéá - ÅéóáãùãÞ Ì. ÁëìðÜíç, Ã.Â. Áõãåñéíüò, Ð. Êïñëßñáò, Ê.Ã. Êïýãéáò,. ÊïõôáëÜêçò, Ê.Á. ËÜâäáò, Ä. Ëáãüò, Ó. ËáäÞ, È. Ëáæáñßäçò, Í. ÌáñáâÝãéáò, Ì. Ìçôóüðïõëïò, Ä. Íåæåñßôçò, Ã.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες (Studies) / 29 Η πολιτική οικονοµία του κράτους πρόνοιας και ο καθαρός κοινωνικός µισθός στην Ελλάδα

Μελέτες (Studies) / 29 Η πολιτική οικονοµία του κράτους πρόνοιας και ο καθαρός κοινωνικός µισθός στην Ελλάδα Μελέτες (Studies) / 29 Η πολιτική οικονοµία του κράτους πρόνοιας και ο καθαρός κοινωνικός µισθός στην Ελλάδα ΙΝΕ ΓΣΕΕ ISBN: 978-960-9571-52-4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κος ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κος ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 6675 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Του Γιάννη Β. Θεοδώρου «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΔΒΜ2» 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρίτος τομέας, καθότι άρχισε να αναπτύσσεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου

Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου ράση 4: Εκπαίδευση και Υποστήριξη προς στις Τοπικές Κοινωνίες Ά Κύκλος Σεµιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. των Roger Liddle και Fréderic Lerais

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. των Roger Liddle και Fréderic Lerais EL EL EL ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ των Roger Liddle και Fréderic Lerais Με την αρωγή των: Τάσου Μπελεσιώτη, Marcel Canoy,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εξελίξεις και Προοπτικές Ρόλος του τραπεζικού συστήματος Αποτελεί γενικά παραδεκτή αρχή, ότι η ασκούμενη, μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, πολιτική και ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Λέξεις - κλειδιά Abstract

Περίληψη Λέξεις - κλειδιά Abstract Περίληψη Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι μια πρώτη προσέγγιση της κοινωνικής προστασίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πώς αυτή εξελίσσεται κάτω από την επίδραση των πρόσφατων δημογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

Μανιφέστο των εμβρόντητων οικονομολόγων

Μανιφέστο των εμβρόντητων οικονομολόγων Μανιφέστο των εμβρόντητων οικονομολόγων 1 Μανιφέστο των εμβρόντητων οικονομολόγων Κρίση και χρέη στην Ευρώπη: 10 ψευδείς βεβαιότητες και 22 μέτρα προς συζήτηση Για την έξοδο από το αδιέξοδο Πρόλογος Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Α. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΕΝΑ ΟΧΥΡΟ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ 1. Εισαγωγή Η 25η Ιανουαρίου σηματοδότησε μια πολιτική τομή άνευ προηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012 Επιμέλεια: Α. Μουρίκη, Δ. Μπαλούρδος, Ο. Παπαλιού, Ν. Σπυροπούλου, Ε. Φαγαδάκη, Ε. Φρονίμου Αθήνα 2012 ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια: Προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη

Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια: Προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια: Προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη Μιχάλης Μασουράκης Ανώτερος Διευθυντής Οικονομικών Μελετών Alpha Bank Στο παρόν άρθρο, μετά από ένα μικρό εισηγητικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΣΒΘΚΕ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, 38221 ΒΟΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή Κείµενο Πολιτικής PP 13 / Απρίλιος 2010 Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή Μπορούµε να αντιµετωπίσουµε την πρόκληση; Λουκάς Τσούκαλης, Olaf Cramme και Roger Liddle Μάιος 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ. Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ. Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2006 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2006 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μπρίκα Ελένη Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χ. Κωνσταντοπούλου Μέλη τριµελούς :. Μπούσιου

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση χρέους, δηµοσιονοµική λιτότητα και οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη

Κρίση χρέους, δηµοσιονοµική λιτότητα και οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 214 Μελέτες (Studies) / 3 Κρίση χρέους, δηµοσιονοµική λιτότητα και οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη ΣΤΕΛΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΜΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Rate) τράπεζας (Marginal Lending Facility Rate) Σελ. 49. (Government Bond Yield)

Rate) τράπεζας (Marginal Lending Facility Rate) Σελ. 49. (Government Bond Yield) Μ.Β.Α ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Το κόστος διαµεσολάβησης του Ελληνικού τραπεζικού συστήµατος ΚΟΥΤΣΟΜΕΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ mbaex0931 Επιβλέπων Καθηγητής: ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

09/04/12-Παρουσίαση Πολιτικής Πρότασης Δημοκρατικής Αριστεράς

09/04/12-Παρουσίαση Πολιτικής Πρότασης Δημοκρατικής Αριστεράς Πολιτική Πρόταση για µια Προοδευτική ιέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 1. Η ΙΕΘΝΗΣ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΥΣΗ. 5 Α) ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ 5 Β) Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα