ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΕΙΡΑΙΩΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μ.Π.Σ. ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣΚΑΙΗΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΗΣ ΝΕΑΣΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΤΟΥ ΙΜΟ KΑΤΕΡΙΝΑ X. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ασπρόπυργος, Μάρτιος 2004.

2 1

3 Στην οικογένειά μου. 2

4 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Χ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ SAFETY, QUALITY & VETTING COORDINATOR IN A SHIP MANAGEMENT COMPANY 3

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ABSTRACT ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Ι.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΜΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Ι.3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΜΑΤΟΣ II. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΜΑ II. 3. ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ ΣΕ ΝΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ II. 4. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ II. 5. ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΦΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ II. 6. ΟΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ II. 7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ II. 8. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ II. 9. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 4

6 II. 10. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ (ΙΜΟ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΙΙΙ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙΙ. 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ: Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΜΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΟ (9-13/02/2004) ΙΙΙ. 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ IV.1. ΔΟΜΗ, ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ IV. 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΗΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2. GUIDELINES FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER TO MINIMIZE THE TRANSFER OF HARMFUL AQUATIC ORGANISMS AND PATHOGENS (RESOLUTION A.868(20), ADOPTED ON 27 NOVEMBER 1997). 3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON BALLAST WATER MANAGEMENT FOR SHIPS (BWM/CONF/DC/1, 12 FEBRUARY 2004) 4. SUMMARIES OF EXISTING NATIONAL, REGIONAL OR LOCAL QUARANTINE REQUIREMENTS FOR BALLAST WATER MANAGEMENT. 5

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΤΥΠΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΡΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΦΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ ΠΛΟΙΟΥ ΟΠΟΥ ΔΙΑΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥ. ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ (1) ΤΟΥ ΜΥΔΙΟΥ ΚΑΙ (2) ΤΗΣ ΓΑΡΙΔΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΟ 6

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1Α: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1Β: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1Γ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 : ΛΟΓΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 : ΜΕΘΟΔΟΙ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 : ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ vs ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 : ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 : ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ: FLOW THROUGH vs SEQUENTIAL METHOD ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 : ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 : ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 7

9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 : NEWBUILDINGS ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 : ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΣ ΝΑΥΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 : ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 8

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 1:ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΛΟΙΟ ΕΙΚΟΝΑ 2: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΣΚΙΑΣΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΡΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑ 3: ΑΦΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟΥ ΕΙΚΟΝΑ 4: ΚΑΘΕΤΕΣ ΤΟΜΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΟΠΟΥ ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΡΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑ 5: ZEBRA MUSSEL (DREISSENA POLYMORPHA) ΕΙΚΟΝΑ 5: NORTH PACIFIC SEASTAR (ASTERIAS AMURENSIS) ΕΙΚΟΝΑ 6: TOXIC ALGAE ΕΙΚΟΝΑ 7: MITTEN CRAB (EIOCHEIR SINENSIS) ΕΙΚΟΝΑ 8: CLADOCERAN WATER FLEA (CERCOPAGIS PENGOI) ΕΙΚΌΝΑ 9: ROUND GOBY (NEOGOBIUS MELANOSTOMUS) ΕΙΚΟΝΑ 10: EUROPEAN GREAN GRAB (CARCINUS MAENUS) ΕΙΚΟΝΑ 11: NORTH AMERICAN COMB JELLY (MNEMIOPSIS LEIDYI) ΕΙΚΟΝΑ 12: ASIAN KELP (UNDARIA PINNATIFIDA) ΕΙΚΟΝΑ 13: CHOLERA [VIBRIO CHOLERAE (VARIOUS SPECIES)] ΕΙΚΟΝΑ 14: ASSIATIC CLAM (CORBICULA FLUMINEA) ΕΙΚΟΝΑ 15: QUAGGA MUSSEL (DREISSENA BUGENSIS) ΕΙΚΟΝΑ 16: EUROPEAN RUDD (SCARDINIUS ERYTHROPHTHALMUS) 9

11 ΕΙΚΟΝΑ 17: SEA LAMBREY (PETROMYZON MARINUS) ΕΙΚΟΝΑ 18: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 19:ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝ ΠΛΩ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΈΡΜΑΤΟΣ 10

12 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΟ ABSTRACT Η ναυτιλιακή κοινότητα δραστηριοποιούμενη στο σύνολό της σε ένα αυστηρά ρυθμισμένο και νομοθετημένο πλαίσιο για θέματα περιβάλλοντος, δε θα μπορούσε να μην ευαισθητοποιηθεί και με το θέμα της βιολογικής ρύπανσης, μια και η συνεισφορά των πλοίων στο θέμα αυτό διαμέσου της χρήσης έρματος είναι πλέον αποδεδειγμένη. Ειδικότερα, οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές βρίσκονται στη μέση ενός πολιτικού και τεχνολογικού προβληματισμού όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης του έρματος των πλοίων και της βιολογικής ρύπανσης. Όλα αυτά είναι απόρροια του ότι η νέα Συνέλευση του ΙΜΟ που έλαβε χώρα στις 9-13/02/2004 έθεσε νέα πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος και νέα χρονοδιαγράμματα. Βέβαια, επί του παρόντος τουλάχιστον η επικύρωση των αποφάσεων της νέας Συνέλευσης εκκρεμεί. Επιπρόσθετα, συνεχίζει να μην υπάρχει στην αγορά μια αποδεδειγμένα κατάλληλη τεχνολογική μέθοδος για τη διαχείριση του έρματος των πλοίων. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και από ότι φαίνεται ξεκάθαρες διατυπώσεις ως προς την αποτελεσματικότητα ορισμένων τεχνολογιών θα εκκρεμεί ως τουλάχιστον το 2006 (δέσμευση MEPC στη νέα Συνέλευση). Ταυτόχρονα, μερικά κράτη έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να εφαρμόζουν σε εθελοντική βάση τις προτεινόμενες από τον ΙΜΟ οδηγίες για τη διαχείριση του έρματος. Το όλο θέμα δημιουργεί ερωτηματικά για την απουσία μιας τεχνολογίας που θα ανταποκρίνεται στα standards της προτεινόμενης από τον ΙΜΟ νομοθεσίας. Τίθενται επομένως τόσο η βάση για τη διερεύνηση της νέας αυτής αγοράς όσο και των περιθωρίων κέρδους της. Τα πεδία μάλιστα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον διερεύνησης αναφέρονται στο κόστος υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών, στην ανταπόκριση των πλοιοκτητών, στην υπευθυνότητα των ναυτιλιακών εταιρειών σε ενδεχόμενη αποδεδειγμένη βιολογική ρύπανση εκ μέρους τους. Οι νέες αυτές τεχνολογίες θα πρέπει να αποδειχτούν κατάλληλες όχι μόνο σε εργαστηριακό επίπεδο, αλλά να δοκιμαστούν και στο πεδιο πάνω στα πλοία. Κάποιες ναυτιλιακές μάλιστα έχουν επιχειρήσει να δοκιμάσουν σε πειραματικό στάδιο μερικές από τις προτεινόμενες τεχνολογίες

13 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η παρούσα εργασία διαχωρίζεται στα ακόλουθα κεφάλαια: Το πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό και αποτελεί μια προσπάθεια ένταξης του προβλήματος σε οικονομικά πλαίσια. Ειδικότερα, ο στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να δείξει ότι το πρόβλημα της μεταφοράς θαλασσίου έρματος από τα πλοία είναι μια αρνητική εξωτερική επίδραση των θαλασσίων μεταφορών και ως εκ τούτου οφείλει να ενσωματώνεται στο συνολικό κόστος της μεταφοράς αυτής (user pays principle) μέσω της υιοθέτησης-τοποθέτησης τεχνολογικών διαχείρισης του προβλήματος για παράδειγμα. Επιπρόσθετα, αυτή η ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους στο συνολικό ενδείκνυται και μέσα στα πλαίσια της αειφόρου βιώσιμης ανάπτυξης, για την οποία πολύς λόγος και ανάλυση γίνεται στις μέρες μας. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι και το κύριο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας καθότι εστιάζεται ιδιαίτερα στην ανάλυση του προβλήματος της βιολογικής ρύπανσης και όλων των πτυχών του: προσδιορισμός της έννοιας του έρματος, παρουσίαση των κυριότερων οργανισμών που εισήχθησαν σε νέα περιβάλλοντα από τη μεταφορά έρματος, τεχνολογίες και μέθοδοι για την αντιμετώπιση του προβλήματος κτλ. Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζεται στη θέση του ΙΜΟ, με ανάλυση των εθελοντικών οδηγιών του και του περιεχομένου της νέας Συνέλευσης για τη διαχείριση του προβλήματος. Επίσης αναφορά γίνεται στους τοπικούς περιφερειακούς κανονισμούς για την αντιμετώπιση του θέματος. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι η παρουσίαση και η ανάλυση ενός ερωτηματολογίου που αποδόθηκε σε ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες και συμπληρώθηκε από τα άτομα υπεύθυνα για την προστασία του περιβάλλοντος, με στόχο τη δημιουργία μιας εικόνας για το πώς αντιμετωπίζει η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα το όλο θέμα. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται τα γενικά συμπεράσματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 12

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Ι.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ : ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Σε γενικές γραμμές εξωτερικές επιδράσεις υπάρχουν όταν οι δραστηριότητες μιας ομάδας (είτε καταναλωτές, είτε παραγωγοί) επηρεάζουν την ευημερία μιας άλλης ομάδας, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης. Ο τομέας των μεταφορών, όπως γνωρίζουμε, συνεπάγεται ποικίλες τέτοιες επιδράσεις. Ειδικότερα ο τομέας αυτός: α) επιβάλει τοπικά περιβαλλοντικά κόστη σε αυτούς που κατοικούν, εργάζονται ή βρίσκονται για λόγους αναψυχής κοντά σε σημαντικά τμήματα της μεταφορικής υποδομής.(π.χ. οπτική παρενόχληση, ατμοσφαιρική ρύπανση, συμφορήσεις, ατυχήματα ή/και απώλειες ζωής, ηχορύπανση ή θόρυβος κτλ). β) συνεπάγεται διασυνοριακά αποτελέσματα, όπου οι δραστηριότητες μίας συγκεκριμένης περιοχής επιβαρύνουν περιβαλλοντικά μία άλλη. (π.χ. όξινη βροχή, κτλ) και γ) δημιουργεί ή εντείνει παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα (π.χ. φαινόμενο θερμοκηπίου) 2. Ειδικότερα ως εξωτερικές επιδράσεις στις θαλάσσιες μεταφορές ορίζουμε τις επιπτώσεις της παραγωγής θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών σε ομάδες που δεν εμπλέκονται άμεσα με τις μεταφορικές αυτές υπηρεσίες. Η ύπαρξη εξωτερικών επιδράσεων στις θαλάσσιες μεταφορές είναι ενδεικτικό παράδειγμα της μερικής αποτυχίας ή σε γενικότερες γραμμές της μη αποτελεσματικής λειτουργίας του τομέα αυτού των μεταφορών. Υπάρχουν δύο τύποι εξωτερικών επιδράσεων: - οι αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις και - οι θετικές εξωτερικές επιδράσεις. Με την έννοια αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις στις θαλάσσιες μεταφορές αναφερόμαστε στις αρνητικές-δυσμενείς επιπτώσεις των θαλάσσιων μεταφορών που επιβαρύνουν τρίτες ή μη εμπλεκόμενες ομάδες. 2 Σαμπράκος Ευάγγελος, Εισαγωγή στην Οικονομική των Μεταφορών, Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα 1997, κεφάλαιο 5. 13

15 Αντίστοιχα με την έννοια θετικές εξωτερικές επιδράσεις αναφερόμαστε στις θετικές-επιθυμητές επιπτώσεις των θαλάσσιων μεταφορών που ωφελούν τρίτες ή μη εμπλεκόμενες ομάδες. Εξ ορισμού, άλλωστε, οι εξωτερικές επιδράσεις συνιστούν μία οικονομική επίπτωση, η οποία είναι άλλοτε θετική και άλλοτε αρνητική. Δηλαδή οι εξωτερικές επιδράσεις άλλοτε ωφελούν τα μη εμπλεκόμενα μέρη μιας δραστηριότητας και συγκεκριμένα των θαλάσσιων μεταφορών και άλλοτε τα βλάπτουν. Ένα παράδειγμα αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων των θαλάσσιων μεταφορών είναι η μεταφορά οργανισμών μέσω του έρματος των πλοιων. Από την άλλη μεριά, όμως, η μεταφορά οργανισμών μέσω του έρματος συνεπάγεται και θετικές εξωτερικές επιδράσεις. Για παράδειγμα μπορεί να συνεπάγεται την εφαρμογή αυστηρών νομοθεσιών όσον αγορά στο σχεδιασμό τεχνολογικό εξοπλισμό των δεξαμενών έρματος των πλοίων. Δηλαδή η βιολογική ρύπανση δύναται να απαιτεί απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού για τη δημιουργία νέων τεχνολογιών προκειμένου να είναι εφικτή η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. 3 Σημειώνεται ότι στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε ουσιαστικά με τον πρώτο τύπο εξωτερικών επιδράσεων, δηλαδή με τις αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις των θαλασσίων μεταφορών πετρελαίου και ειδικότερα με το πρόβλημα της βιολογικής ρύπανσης από τη μεταφορά έρματος από τη μία περιοχή στην άλλη. Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαία μία διαγραμματική παρουσίαση και ανάλυση των εξωτερικών επιδράσεων του θαλάσσιου μεταφορικού τομέα. Οπότε έχουμε: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ Προκειμένου να προχωρήσουμε σε αυτήν την ανάλυση κρίνεται αναγκαία η διευκρίνιση των παρακάτω όρων: MEC= Marginal External Cost ή Οριακό Εξωτερικό Κόστος. ΜSC= Marginal Social Cost ή Οριακό Κοινωνικό Κόστος. Το Οριακό Κοινωνικό Κόστος είναι ίσο με άθροισμα του Οριακού-Ιδιωτικού Κόστους (MC, Marginal Cost) και του MEC. Δηλαδή ΜSC = MC + MEC. Οι αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις υφίστανται όταν το Οριακό Κοινωνικό Κόστος είναι μεγαλύτερο του Οριακού Κόστους (MSC>MC). [Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του οριακού κοινωνικού κόστους στην περίπτωση τόσο των αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων όσο και των

16 θετικών εξωτερικών επιδράσεων συναντώνται πάρα πολλές δυσκολίες και γενικά δεν είναι εύκολος ο επακριβής προσδιορισμός του]. Στον κάθετο άξονα των διαγραμμάτων δίδονται οι ποσότητες και στον οριζόντιο οι τιμές. Οι καμπύλες ζήτησης και προσφοράς είναι D και S αντίστοιχα. Η καμπύλη προσφοράς ταυτίζεται με την καμπύλη οριακού κόστους στην αγορά. (Η καμπύλη προσφοράς της κάθε ναυτιλιακής εταιρείας πλοίου παροχής θαλάσσιων μεταφορών είναι το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη των μέσου μεταβλητού κόστους. Η καμπύλη προσφοράς του κλάδου των θαλάσσιων μεταφορών είναι το άθροισμα των επιμέρους καμπυλών της κάθε επιχείρησης). Η καμπύλη ζήτησης ταυτίζεται με την καμπύλη οριακού οφέλους (MB, Marginal Benefit). Προκειμένου να βρούμε το άριστο επίπεδο παραγωγής θαλασσίων μεταφορών και τα άριστο επίπεδο τιμής (σε όρους μεγιστοποίησης των κερδών και ελεύθερης αγοράς) εξισώνουμε την προσφορά με τη ζήτηση. Στα παρακάτω διαγράμματα είναι τα σημεία P 1 και Q 1 για την αγορά. Αναλυτικά έχουμε: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1Α:ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ 15

17 Η διαφορά μεταξύ Οριακού Κοινωνικού Κόστους και Οριακού Ιδιωτικού Κόστους είναι το Οριακό Εξωτερικό Κόστος (επειδή ΜSC = MC + MEC, όπως αναφέραμε παραπάνω). Αυτό φαίνεται στην παρακάτω διαγραμματική παρουσίαση: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1Β: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ Για να είναι ο τομέας των θαλασσίων μεταφορών αποτελεσματικός, δηλαδή να μην υπάρχουν εξωτερικές επιδράσεις, το άριστο επίπεδο παραγωγής πρέπει να είναι το q* (δες παρακάτω διάγραμμα), όπου το Οριακό Κοινωνικό Κόστος (MSC) εξισώνεται με τη ζήτηση D (Τιμή). Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους, αφού ο χρήστης των θαλάσσιων μεταφορών επωμίζεται πλήρως το κόστος της μεταφοράς του και δεν υπάρχουν αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις σε μη εμπλεκόμενα στη μεταφορά μέρη. 16

18 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1Γ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι η ύπαρξη εξωτερικών επιδράσεων στις θαλάσσιες μεταφορές σημαίνει ότι η προσφορά θαλασσίων μεταφορικών υπηρεσιών είναι μεγαλύτερη από ότι θα ήταν αν εφαρμόζοντας αρχές εσωτερικοποίησης του εξωτερικού κόστους και ο χρήστης δηλαδή των θαλασσίων μεταφορών επωμίζονταν την πραγματικό κόστος της μεταφοράς του. Η ύπαρξη δηλαδή αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων (MSC>MC) στις θαλάσσιες μεταφορές υπό συνθήκες ανταγωνισμού και ελεύθερης αγοράς, καθιστά αυτόν τον τύπο μεταφορών περισσότερο ελκυστικό από άλλους που τυχόν δεν υπάρχουν εξωτερικές επιδράσεις ή που εφαρμόζονται αρχές εσωτερικοποίησης του εξωτερικού κόστους. Αντίθετα, όπως θα δούμε παρακάτω η ύπαρξη θετικών εξωτερικών επιδράσεων (MSC<MC) στις θαλάσσιες μεταφορές υπό συνθήκες ανταγωνισμού, σημαίνει ότι η επιχείρηση ή ο χρήστης των θαλάσσιων υπηρεσιών θα παράγει λιγότερο ή θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αυτές λιγότερο από ότι αν ίσχυε MSC=MC ή MSC>MC. Αναλυτικότερα για τις θετικές εξωτερικές επιδράσεις αναφέρουμε τα ακόλουθα: 17

19 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ Ακολουθώντας τον ίδιο τρόπο όπως και για τις αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις, κρίνεται αναγκαία η διευκρίνιση των παρακάτω όρων: MEΒ= Marginal External Benefits ή Οριακά Εξωτερικά Οφέλη. ΜSΒ= Marginal Social Benefit ή Οριακά Κοινωνικά Οφέλη. Τα Οριακά Κοινωνικά Οφέλη είναι ίσα με άθροισμα του Οριακού Οφέλους (MB, Marginal Benefit) και του MEB. Δηλαδή ΜSB = MB + MEB. Οι θετικές εξωτερικές επιδράσεις υφίστανται όταν το Οριακά Κοινωνικά Οφέλη είναι μεγαλύτερα των Οριακών Οφελών (MSB>MB). Γενικά χρησιμοποιώντας και τις παραπάνω αναφορές και χωρίς να θέλουμε να περιπλέξουμε την ανάλυσή μας, σε γενικές γραμμές οι θετικές εξωτερικές επιδράσεις υφίστανται όταν το Οριακό Κοινωνικό Κόστος είναι μικρότερο του Οριακού Κόστους (MSC>MC) και το επίπεδο παραγωγής υπό συνθήκες ελεύθερης αγοράς και ανταγωνισμού (competition, Q c ) είναι μικρότερο του κοινωνικά άριστου (social optimum, Qs.o). Δηλαδή ισχύει Q c < Qs.o.. Η κατάσταση αυτή φανερώνεται στο παρακάτω διάγραμμα: 18

20 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ 19

21 Ι.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΜΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Κατά τα τελευταία χρόνια η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης ή της αειφορίας 4 ή της βιώσιμης ανάπτυξης ή της βιώσιμης κινητικότητας ή της βιωσιμότητας (Sustainability ή Sustainable Distribution ή Sustainable Development) έχει αποτελέσει μία διεθνώς αποδεκτή περιγραφή για μια βιώσιμη και ουσιαστική μελλοντική ανάπτυξη του ανθρώπινου γένους και του περιβάλλοντος του εν γένει. Τα θέματα που θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε στο εισαγωγικό αυτό σημείο είναι: α) ο προσδιορισμός της έννοιας της αειφορίας, β) η παρουσίαση παραδειγμάτων βιώσιμης και μη βιώσιμης συμπεριφοράς, γ) η παρουσίαση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, δ) η παρουσίαση των τριών βασικών διαστάσεων της αειφόρου ανάπτυξης και ε) η παρουσίαση των μέσων-μέτρων εφαρμογής της αειφόρου ανάπτυξης. α) Προσδιορισμός της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης Για τον προσδιορισμό της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ορισμών. Ωστόσο ένας επαρκής ορισμός της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης, που διατυπώθηκε το 1987 από μία επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών 5, είναι ο ακόλουθος: «Η αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». Από τον ορισμό αυτό συνεπάγεται ότι οι σημερινές γενεές έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη των μελλοντικών γενεών και οφείλουν να προσαρμόζουν τις δραστηριότητες και τον τρόπο ζωής τους έχοντας την ευθύνη αυτή στη σκέψη και στον προγραμματισμό τους. Βέβαια κάτι τέτοιο σημαίνει ριζική αλλαγή συμπεριφορών που ως σήμερα θεωρούνται κοινότυπες και δεδομένες. Ένας εναλλακτικός ορισμός της αειφόρου ανάπτυξης είναι ο παρακάτω: «Αειφόρος ανάπτυξη σημαίνει να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής ενώ ζούμε μέσα στην φέρουσα ικανότητα των συστημάτων». 4 αειφορία = αεί = πάντοτε, φορία = από το φέρω. αειφορία: βασική αρχή της δασοπονίας που αποσκοπεί στην απόδοση του ίδιου ποσού δασικών προϊόντων ετησίως ή κατά περιόδους (λεξικό Γ. Mπαμπινιώτη). 5 Πρόεδρος της επιτροπής αυτής ήταν ο τότε πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Gro Harlem Brundtland. 20

22 Ουσιαστικά, λοιπόν, η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης προϋποθέτει ότι θα μπορεί να υπάρχει περαιτέρω ανάπτυξη μόνον εφόσον αυτή λαμβάνει χώρα μέσα στη φέρουσα ικανότητα των φυσικών συστημάτων. Συνειδητοποιούμε επομένως ότι η αειφόρος ανάπτυξη είναι μία έννοια πολύ ευρύτερη από την προστασία του περιβάλλοντος. Συνεπάγεται μέριμνα για τις μελλοντικές γενεές και τη μακροπρόθεσμη υγεία και ακεραιότητα του περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει φροντίδα: α) για την ποιότητα της ζωής (όχι μόνο αύξηση του εισοδήματος), β) για την ισότητα μεταξύ ατόμων σήμερα (περιλαμβανομένων και της πρόληψης της φτώχειας), γ) για την ισότητα μεταξύ των γενεών (οι άνθρωποι στο μέλλον αξίζουν να έχουν ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι τουλάχιστον εξίσου καλό, αν όχι καλύτερο, με αυτό που απολαμβάνουμε σήμερα), και δ) για τις κοινωνικές και ηθικές διαστάσεις του ανθρώπινου ευ ζην. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι σύμφωνα με την κρατούσα αντίληψη (Διακήρυξη Ρίο, Agenda 21, Συνθήκες Maastricht και Amsterdam), βιώσιμο είναι ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να μη βλάπτει με την λειτουργία του το περιβάλλον υπό την ευρεία έννοια (φυσικό, πολιτιστικό, κοινωνικό). Κατά τη συστημική λογική, από την οποία κατάγεται ο ανωτέρω επίσημος ορισμός, αυτό συμβαίνει μόνον όταν το εκάστοτε σχεδιαζόμενο σύστημα εντάσσεται αρμονικά στην ιεραρχία των υπαρκτών συστημάτων. Σύστημα μη συμβατό με την ιεραρχική αυτή τάξη απορρίπτεται από τα μείζονα υπερκείμενα συστήματα ως μη βιώσιμο, η απόρριψή του δε εκδηλώνεται με την εντροπία (δηλ. την αποδιοργάνωση και διάλυση) είτε αυτού τούτου του συστήματος είτε άλλων συστημάτων του αμέσου περιβάλλοντός του. Αναφέρεται επίσης ότι βιωσιμότητα σημαίνει 6 συστημικότητα, δηλαδή συστημική τάξη, και η τάξη αυτή είναι ιεραρχική, αφού τα μείζονα συστήματα υπέρκεινται των ησσόνων, που είναι μέρη των πρώτων. Κατά αδήριτο νόμο, η πληροφορία και η ενέργεια οργανώνονται ιεραρχικά, δηλ. εκ των απλών προς τα σύνθετα και πολύπλοκα συστήματα. Με αυτόν τον τρόπο, βιωσιμότητα δεν νοείται μόνο υπό την στενή έννοια της επιβιώσεως, δηλ. της διασφαλίσεως της ζωής των οικοσυστημάτων, διαμέσου των οποίων επιζεί ο άνθρωπος. Ούτε ερευνάται μόνο κατά την σχεδίαση των συστημάτων που έρχονται σε άμεση σχέση με τα οικοσυστήματα. Προϊόν και ουσία του ανθρωπίνου πολιτισμού είναι ιδίως τα ανθρωπογενή συστήματα, μέσω των οποίων επιχειρείται η χειραγώγηση των οικοσυστημάτων. Η βιωσιμότητα, λοιπόν, αφορά κατά κύριο λόγο την ευστάθεια των ανθρωπογενών συστημάτων (ιδίως πολιτιστικών, ηθικών και πολιτικών ), έτσι ώστε αυτά να έχουν υψηλή κυβερνητική ικανότητα (capacity) και ορίζοντα λειτουργίας που 6 Δεκλερής, The Law of Sustainable Development, General Principles, 1996, European Commission,

23 να συμβαδίζει με τα οικοσυστήματα. Η ευστάθεια αυτή διασφαλίζεται με τον σεβασμό ορισμένων γενικών αρχών βιωσιμότητας που έχουν εξαγγελθεί με τη διακήρυξη του Ρίο, έχουν εξειδικευθεί με την Agenda 21 και την επιστήμη της βιωσιμότητας και έχουν επίοης αναλυθεί και εφαρμοσθεί από την νομολογία του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 7 Επιπρόσθετα παρατίθεται και ο ακόλουθος ορισμός: «Αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που παρέχει βασικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές υπηρεσίες σε όλους τους κατοίκους μιας κοινότητας, χωρίς να απειλεί την βιωσιμότητα των φυσικών, δομικών και κοινωνικών συστημάτων από τα οποία εξαρτάται η παροχή αυτών των υπηρεσιών». Με άλλα λόγια, η αειφόρος ανάπτυξη (ή αρχή της δυνατότητας διατήρησης των πόρων και κυρίως των μη ανανεώσιμων πόρων) περιλαμβάνει την αρχή διοίκησης των πόρων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διαφυλαχτούν τα δικαιώματα τόσο των μελλοντικών γενεών όσο και των λιγότερο αναπτυγμένων κρατών. Δηλαδή προκειμένου να ληφθεί μία απόφαση ορθότερο θα ήταν να υιοθετηθεί ένας βασικός περιορισμός που λέγεται Sustainability ή Sustainable Distribution. Ουσιαστικά κάθε σχέδιο επένδυσης οφείλει να πληρεί αυτόν τον όρο, δηλαδή ότι η οικονομική ανάπτυξη οφείλει να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των μελλοντικών γενεών και των λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών, ειδικότερα όσον αφορά στη χρήση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Φυσικά η διοίκηση της οικονομικής δραστηριότητας οφείλει μεν να λαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω αλλά με τέτοιους τρόπους που να μην ναρκοθετούνται ούτε φυσικά η κοινωνία και το περιβάλλον αλλά ούτε και η μελλοντική οικονομική δράση. Στο σημείο αυτό γεννούνται ερωτήματα του τύπου αν υπάρχουν όρια στην ανάπτυξη. Εκείνο πάντως που έχει σημασία είναι η ανάγκη επίτευξης μιας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης δραστηριότητας. 8 Τα προβλήματα που καλείται να επιλύσει η αειφόρος ανάπτυξη σε γενικές γραμμές, είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα: τρύπα του όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου, αλλαγή κλίματος, άνοδος του επιπέδου της θάλασσας, κατασπατάληση φυσικών πόρων, έλλειμμα υδάτινων πόρων, υποβάθμιση εδαφών, ερήμωση, εξάντληση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, περιορισμοί αρδευόμενων εκτάσεων, αποψίλωση δασών, ατμοσφαιρική ρύπανση, εκπομπή επιβλαβών αερίων που συνδέονται με όξινες βροχές, ομίχλες, 7 8 Γουλιέλμος Α. Μ., Διοίκηση Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιομηχανιών, Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα 1997, σελ

24 εξαφάνιση οργανισμών, με περίπου 100 με 200 είδη να εξαφανίζονται σε καθημερινή σχεδόν βάση (μείωση βιοποικιλότητας), ρύπανση της θάλασσας και εξάντληση του παγκόσμιου αλιευτικού πλούτου, απόβλητα και η διαχείρισή τους, αστικά, βιομηχανικά, πυρηνικά, πληθυσμιακή υπερσυγκέντρωση σε αστικά κέντρα, η εντεινόμενη πολυεπίπεδη κρίση των μεγαλουπόλεων κτλ, κτλ. Η επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων προϋποθέτει μεταξύ άλλων μακροπρόθεσμο σχεδιασμό συνδυασμένων πολιτικών, παγκόσμιας, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας, αναγνώριση ότι η επίτευξη των στόχων της βιώσιμης κινητικότητας απαιτούν νέο θεσμικό και νομικό πλαίσιο και ότι όλα αυτά εν γένει δε δύναται να πραγματωθούν αν αφεθούν στο «αόρατο χέρι» της ελεύθερης οικονομίας και μιας αμοραλιστικής αναζήτησης της μεγιστοποίησης του κέρδους. 9 Γενικά, η αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη ή αειφόρος κινητικότητα είναι μία νέα προσέγγιση με κύρια χαρακτηριστικά την πρόληψη, τη διαφάνεια στην πληροφόρηση, την ολοκληρωμένη διαχείριση των πόρων, την ευθύνη του ρυπαίνοντος (user pays ο χρήστης πληρώνει ή εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους) και κυρίως παρότρυνση για την υιοθέτηση μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω οικονομικών κινήτρων (επιδοτήσεις) ή αντικινήτρων (φόροι, τέλη). 10 Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης θέτει και το θέμα της εσωτερικοποίησης του αρνητικού αλλά και του θετικού εξωτερικού κόστους ή της αρχής ότι ο χρήστης (ή ο ρυπαίνων) πληρώνει (user pays). Η ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους στην τιμολόγηση (δηλαδή υιοθέτηση τρόπων τιμολόγησης σύμφωνα με τους οποίους ο χρήστης θα υφίσταται το πραγματικό κόστος) θα στρέψει τους χρήστες σε περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές. Παρόλα αυτά επιτονίζεται ότι υπάρχουν αδυναμίες εσωτερικοποίησης των στοιχείων του εξωτερικού κόστους μέσα στο πραγματικό κόστος. Μέσα στα πλαίσια της παρούσης εργασίας η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης οριοθετεί ένα πλαίσιο ως προς τον τρόπο, τη νοοτροπία και τις μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος της βιολογικής ρύπανσης από το έρμα των πλοίων. Οι παρούσες γενεές οφείλουν να αναπτύξουν μεθόδους-τεχνολογίες ώστε η διατάραξη των οικοσυστημάτων να αποφευχθεί. 9 Οικονομικά Χρονικά, Διμηνιαία έκδοση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, τεύχος 110, Δεκέμβριος 2000-Μάρτιος 2001, Γ.Ι. Σκλαβούνος: Η αειφόρος ανάπτυξη ως άρνηση του φιλελευθερισμού, σελ Τζελέντης Β. Σ., Διαχείριση Θαλασσίων Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σημειώσεις για το μάθημα της Διαχείρισης Θαλασσίων Πόρων,

25 β) Παρουσίαση παραδειγμάτων βιώσιμης και μη βιώσιμης συμπεριφοράς 11 Παράδειγμα βιώσιμης συμπεριφοράς Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής της ιδέας της αειφορίας για εκατοντάδες χρόνια αποτελεί η αντιμετώπιση της δασοκομίας από τους Γερμανούς. Σύμφωνα με αυτούς, δεν θα πρέπει να κόβονται περισσότερα δέντρα από αυτά που καλλιεργούνται ήδη για αντικατάστασή τους. Αυτή είναι βέβαια μία περιορισμένη εκδοχή της έννοιας της αειφορίας, διότι εστιάζει την προσοχή μόνο στο ποσοτικό μέρος του θέματος (αριθμός δέντρων) και δεν λαμβάνει υπόψη άλλες διαστάσεις του όλου θέματος, όπως για παράδειγμα ότι η αποκοπή γηγενών δέντρων μπορεί από οικολογικής άποψης να μην αντισταθμίζεται από την αναδάσωση-εμφύτευση νέων δέντρων. Ένα άλλο θέμα που επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη είναι ότι η αναδάσωση τεράστιων εκτάσεων μπορεί να μην αποτελεί καθολική λύση του προβλήματος καθώς οι καινούριες αυτές εκτάσεις μετά δυσκολίας θα χαρακτηρίζονται ως «δάση», καθώς τα δέντρα θα είναι κατά την πλειοψηφία τους από το ίδιο είδος ή από περιορισμένο αριθμό ειδών και φυσικά της ίδιας ηλικίας. Ωστόσο το περιορισμένο αυτό παράδειγμα βιώσιμης συμπεριφοράς δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η μη βιώσιμη συμπεριφορά είναι το αποτέλεσμα της κάλυψης βραχυπρόθεσμων επιδιώξεων ή συμφερόντων και ενώ μπορεί για ένα μεσοβραχυπρόθεσμο διάστημα να αποδεικνύεται ως θετική (οι εκτάσεις των δέντρων που αποκόπηκαν θα αναδασωθούν), είναι στην ουσία, στο μακροπρόθεσμο διάστημα, ενέργεια μη αντιστρέψιμη και με δυσμενείς για τις μελλοντικές γενεές επιπτώσεις (η αποκοπή γηγενών δασών δεν αντισταθμίζεται καθολικά με την αναδάσωση όπως σημειώσαμε ανωτέρω). Παράδειγμα μη βιώσιμης συμπεριφοράς Το ξεκίνημα της βιομηχανικής επανάστασης σηματοδότησε την αυξημένη δυνατότητα του ανθρώπου να προβεί σε δραστηριότητες και ειδικότερα σε μη βιώσιμες συμπεριφορές που θα άλλαζαν το μέλλον του κόσμου σε μία άγνωστη - για τα ως τότε δεδομένα έκταση. Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις των δραστηριοτήτων αυτών ήταν και είναι δύσκολα μετρήσιμες. Ορισμένα παραδείγματα τέτοιων μη βιώσιμων συμπεριφορών και επιπτώσεων είναι για παράδειγμα η κατασπατάληση των φυσικών πόρων όπως του άνθρακα ή του πετρελαίου, οι εκπομπές αερίων που συντελούν στη δημιουργία και στην όξυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου και πολλά άλλα τέτοια προβλήματα που επισημάνθηκαν και ανωτέρω. Η εμφάνιση των προβλημάτων αυτών είναι αποτέλεσμα της μη κατανόησης του γεγονότος ότι κάθε σύστημα έχει και κάποια όρια και όταν τα όρια αυτά ξεπερνιούνται τότε εμφανίζομαι ανεπιθύμητες επιπτώσεις. Συνεπώς, μη βιώσιμη συμπεριφορά είναι οποιαδήποτε συμπεριφορά που δε λαμβάνει υπόψη τη φέρουσα ικανότητα των συστημάτων

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α»

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α» «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α» ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Διπλωματική Εργασία Πειραιάς, 2014 Την 19 η Δεκεμβρίου 2013, τέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ: Κάθε μορφή (άμεση ή έμμεση) ανθρωπογενούς προέλευσης, εισαγωγή ουσιών ή ενέργειας στο θαλάσσιο χώρο, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» = SECURITY ΟΧΙ SAFETY (εντελώς διαφορετική έννοια, αν και στα Ελληνικά περιγράφεται από την ίδια λέξη) MARITIME SECURITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( σελ 173) Ο ΙΜΟ (International Maritime Organization)

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων 0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων Δρ Κώστας Παπασταύρος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κύπρος Ημερίδα Ακαδημίας Αθηνών, 20.4.2012 Τεχνολογία & επιπτώσεις Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες 4/3/2009 Ενημερωτική Ημερίδα «Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές εξυγίανσης της παράκτιας ζώνης και του βυθού στον Κόλπο της Ελευσίνας» Η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης & Το παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. AUT/LHTEE Εισαγωγή (1/3) Για 1-2 αιώνες, δηλ. ένα ελάχιστο κλάσμα της παγκόσμιας ιστορίας, καίμε μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου»

Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κ.τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Ονοματεπώνυμο: Πάσχος Απόστολος Α.Μ.: 7515 Εξάμηνο: 1 ο Το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ SAFETY SECURITY 170 ETH ΕΜΠ 04/12/2007 2 Ομοιότητες-διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα.

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιουλίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Η εξέταση αποτελείται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ είναι οι παραγωγικές δυνάμεις ή το αποτέλεσμα των παραγωγικών δυνάμεων που υπάρχουν και δρουν στο φυσικό περιβάλλον και που για τον σημερινό άνθρωπο μπορούν,

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη στη Βιοµηχανία. ρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιµης Επιτροπής Βιοµηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ

Αειφόρος ανάπτυξη στη Βιοµηχανία. ρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιµης Επιτροπής Βιοµηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Αειφόρος ανάπτυξη στη Βιοµηχανία ρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιµης Επιτροπής Βιοµηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Αειφόρος ανάπτυξη ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σώστε τη γη. Κρεσφόντης Χρυσοσπάθης

Σώστε τη γη. Κρεσφόντης Χρυσοσπάθης Επειδή ο πληθυσμός της γης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες αυξάνοντας συνεχώς, χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο γλυκό νερό. Με τον τρόπο αυτό, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, το γλυκό νερό ρυπαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07

Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07 Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07 Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, Για όσους δεν µε γνωρίζουν επιτρέψτε µου να συστήθω. Ονοµάζοµαι Αλκης Κορρες, ειµαι Προεδρος της Ενωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Ιούνιος 2014 Αρχή της οικολογίας ως σκέψη Πρώτος οικολόγος Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Δημήτρης Παπαδάκης - Ευρωβουλευτής (ΕΔΕΚ, S&D) "Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ολοκλήρωση ροών μάζας και ενέργειας σε βιομηχανικό σύμπλεγμα Βασικά στοιχεία διαμόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής Παραδείγματα βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 08.06.2011 ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΑΡΤΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΚΙΡΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΠΡΟΦΟΣ 1 1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Σε ένα κλάδο που υπάρχει μονοπώλιο, το βάρος από την επιβολή ενός φόρου μετακυλύεται ολόκληρο στους καταναλωτές.

2. Σε ένα κλάδο που υπάρχει μονοπώλιο, το βάρος από την επιβολή ενός φόρου μετακυλύεται ολόκληρο στους καταναλωτές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιουλίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Βασίλης Θ. Ράπανος Η εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

[Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»]

[Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»] 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δέσποινα Παπαδοπούλου dpsd07038 [Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου Η εξέταση αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές

Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές Γιάννης Φερμαντζής Προϊστάμενος Τμήματος Προστασίας Φυσικού Κεφαλαίου Γεωργίας Δ/νση Χωροταξίας Περιβάλλοντος &

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Διάρθρωση Κοινωνικές κατασκευές για το περιβάλλον Περιβαλλοντική Ιστορία Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογική κρίση και τα µηνύµατά της

Η οικολογική κρίση και τα µηνύµατά της ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η οικολογική κρίση και τα µηνύµατά της Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Η παραγωγή περισσότερων ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ Το Πρόβλημα Το περιβαλλοντικό πρόβλημα που εξετάζεται από το πρόγραμμα θάλασσα είναι ο άμεσος κίνδυνος επιβίωσης που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια θηλαστικά που ζουν στις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση της Εξάπλωσης των Πετρελαιοκηλίδων στην Στεριά: Η εμπειρία μέσα από το Έργο Maremed

Καταπολέμηση της Εξάπλωσης των Πετρελαιοκηλίδων στην Στεριά: Η εμπειρία μέσα από το Έργο Maremed Καταπολέμηση της Εξάπλωσης των Πετρελαιοκηλίδων στην Στεριά: Η εμπειρία μέσα από το Έργο Maremed Μιχάλης Ζάνος Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Project co-financed by European Regional Development

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14 ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Μπορεί να λειτουργήσει ένα οικοσύστημα α) με παραγωγούς και καταναλωτές; β) με παραγωγούς και αποικοδομητές; γ)με καταναλωτές και αποικοδομητές; Η διατήρηση των οικοσυστημάτων προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Όνομα Εκπαιδευτικού: Σιμόνη Παρτακίδου Σχολείο: Στ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς Τάξη: Στ Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα H ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ ανήλθε στο 44% το 1995, θα έχει αυξηθεί κατά 65% μέχρι το 2025 και έως και 80% για το φυσικό αέριο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 4 (Δημόσια Οικονομική) Ακαδ. Έτος: 2006-7 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός 1 ου πακέτου. Βαθμός 2 ου πακέτου

Βαθμός 1 ου πακέτου. Βαθμός 2 ου πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μάθημα: Περιφερειακή Οικονομική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μάθημα: Περιφερειακή Οικονομική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μάθημα: Περιφερειακή Οικονομική Θεματική Ενότητα: Η ανάγκη αντιμετώπισης του Περιφερειακού προβλήματος Χρήστος Δ. Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα