FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές"

Transcript

1 NOVUS FINANCE - VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές Συµπεράσµατα για το Επίπεδο του Financial Reporting στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά 1

2 Εσωτερική Κενή Σελίδα 2

3 Σε ένα ολοένα και πιο απαιτητικό οικονοµικό και χρηµατιστηριακό περιβάλλον, όπου η ανταγωνιστικότητα για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων έχει πλέον διεθνή διάσταση, η Novus προσφέρει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών εταιρικής επικοινωνίας και επενδυτικών σχέσεων (Investor Relations) συµβάλλοντας στην πλέον αποτελεσµατική διαχείριση εταιρικής φήµης. Το όραµα µας είναι να συµβάλλουµε µε τις ιδέες µας, τις µεθόδους µας και τη στρατηγική σκέψη µας, ώστε οι πελάτες µας να αξιοποιούν ευκαιρίες, να προσφέρουν αξία στους µετόχους τους και να παράγονται µετρήσιµα αποτελέσµατα. Η φιλοσοφία µας είναι να δηµιουργούµε σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους πελάτες µας µε σκοπό την από κοινού διαχείριση αντιλήψεων και στόχων. NOVUS FINANCE : Εθνικής Αντιστάσεως 103, , Ν. Ψυχικό, Ελλάδα Τηλ. : FAX:

4 Εσωτερική Κενή Σελίδα 4

5 Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευµένων χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται σήµερα στην εγχώρια και τη διεθνή κεφαλαιαγορά. Κύρια αποστολή του είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου έρευνας, ανάλυσης και αποτίµησης εταιριών, µέσω της συστηµατικής παρακολούθησης και µελέτης όλων των χρηµατοοικονοµικών εξελίξεων στις διεθνείς αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. Οι συντελεστές του οίκου VRS διαθέτουν πολυετή εµπειρία στο χώρο της εγχώριας και διεθνούς οικονοµίας καθώς και σε πεδία έρευνας και ανάλυσης των κεφαλαιαγορών, µε παράλληλη εξειδίκευση στους τοµείς της ανάλυσης και αποτίµησης εισηγµένων και µη εταιριών. VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS : Αιόλου 104, , Αθήνα, Ελλάδα Value Invest - Investment Research & Analysis Journal Τηλ. : FAX:

6 Εσωτερική Κενή Σελίδα 6

7 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποκαλυπτικά αν και αναµενόµενα κρίνονται τα αποτελέσµατα ειδικής έρευνας που διεξήγαγαν οι εταιρίες NOVUS FINANCE και VRS µε θέµα την ποιότητα του Financial Reporting (Έκθεση Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) από µέρους των εισηγµένων εταιριών στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά. Η εν λόγω έρευνα η οποία έγινε σε µία ευρεία οµάδα επαγγελµατιών της κεφαλαιαγοράς (θεσµικούς επενδυτές και χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές) µέσω ειδικού ερωτηµατολογίου στο διάστηµα Οκτωβρίου εκεµβρίου 2004, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η πλειοψηφία των Ελληνικών εισηγµένων εταιριών (κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, µεσαίας και χαµηλής κεφαλαιοποίησης) παρουσιάζουν σηµαντικές αδυναµίες σε επίπεδο Financial Reporting, µε αποτέλεσµα να δυσκολεύουν το έργο των θεσµικών επενδυτών και αναλυτών. Τα κυριότερα συµπεράσµατα της εν λόγω έρευνας συνοψίζονται στην υστέρηση που παρουσιάζουν οι µικροµεσαίες σε κεφαλαιοποίηση εταιρίες έναντι των µεγαλύτερων εταιριών σε επίπεδο Financial Reporting, στην ανάγκη παροχής µεγαλύτερης τεχνικής φύσης πληροφόρησης (όπως αριθµητικών στοιχείων και ποσοτικών υποθέσεων), στον εµπλουτισµό της πληροφόρησης κατά την ανακοίνωση των τριµηνιαίων αποτελεσµάτων και των κινήσεων εξαγορών ή συγχωνεύσεων, καθώς και στην παροχή πρόσθετων εξειδικευµένων στοιχείων. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι προκύπτουν διάφορα προβλήµατα ενηµέρωσης από τη νοοτροπία των εισηγµένων εταιριών να βελτιώνουν την πληροφόρησή τους µόνον όταν παρουσιάζουν καλά αποτελέσµατα (και αντιστρόφως να την ελαχιστοποιούν όταν εµφανίζουν κατώτερα των προσδοκιών αποτελέσµατα), καθώς και από τη µη δηµοσίευση λογιστικών καταστάσεων βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων. Παράλληλα, σε ορισµένους τοµείς πληροφόρησης, οι οποίοι είναι ζωτικής σηµασίας για την εξαγωγή επενδυτικής άποψης, διαπιστώθηκε ιδιαίτερα χαµηλό επίπεδο ενηµέρωσης από τις εισηγµένες εταιρίες. Τέλος, ο οικονοµικός διευθυντής και ο υπεύθυνος επενδυτικών σχέσεων φαίνεται να αποτελούν τους σηµαντικότερους φορείς που πρέπει να «χρησιµοποιεί» µία εισηγµένη εταιρία στην προσπάθεια βελτίωσης της πληροφόρησής της απέναντι στους επαγγελµατίες της κεφαλαιαγοράς. Με την ευκαιρία αυτή, οι εταιρίες NOVUS FINANCE και VRS επιθυµούν να εκφράσουν τις θερµότερες ευχαριστίες τους προς τους επαγγελµατίες της κεφαλαιαγοράς για την ευγενική τους συµµετοχή στην έρευνα γύρω από το επίπεδο του Financial Reporting στην Ελλάδα. 7

8 Εσωτερική Κενή Σελίδα 8

9 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα των εταιριών NOVUS FINANCE και VRS πραγµατοποιήθηκε το δ τρίµηνο του 2004, µέσω αποστολής ειδικού ερωτηµατολογίου σε επαγγελµατίες της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας παρουσιάζεται συνηµµένως στο παράρτηµα της παρούσας µελέτης. Κατά κύριο λόγο, οι εν λόγω επαγγελµατίες αφορούσαν σε θεσµικούς επενδυτές (εκπροσώπους εταιριών επενδύσεων και Α.Ε..Α.Κ.) και αναλυτές χρηµατιστηριακών αναλυτών, ο δε αριθµός τους υπερέβη τους 40. Οι επαγγελµατίες της κεφαλαιαγοράς στους οποίους απεστάλη το ερωτηµατολόγιο και συµµετείχαν στην έρευνα, είχαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Ήταν στελέχη σηµαντικών θεσµικών φορέων (εταιριών επενδύσεων, αµοιβαίων κεφαλαίων και χρηµατιστηριακών εταιριών) στην ελληνική κεφαλαιαγορά. - ιέθεταν υψηλό επίπεδο γνώσεων και µακρόχρονη εµπειρία στην ανάλυση / αποτίµηση εισηγµένων εταιριών και στην επιλογή µετοχικών αξιών. - Κατά τη δραστηριοποίησή τους στην Ελληνική κεφαλαιαγορά ήταν διαχρονικά (σε εβδοµαδιαία βάση) αποδέκτες πληροφόρησης από µέρους των εισηγµένων εταιριών, µε αποτέλεσµα να έχουν διαµορφώσει συγκεκριµένη άποψη για την εξέλιξη και το επίπεδο του Financial Reporting στην Ελλάδα. Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί η ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση που έδειξαν οι επαγγελµατίες της κεφαλαιαγοράς στην έγκαιρη και ολοκληρωµένη απάντηση του ερωτηµατολογίου της έρευνας. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασµό µε τις απαντήσεις τους αλλά και τις έγγραφες παρατηρήσεις τους, υποδηλώνει τη σηµαντική υστέρηση που υπάρχει σήµερα στην Ελληνική κεφαλαιαγορά σε επίπεδο Financial Reporting, καθώς και τη µεγάλη ανάγκη εµπλουτισµού της εξειδικευµένης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διαχέεται από τις εισηγµένες εταιρίες προς την εγχώρια επενδυτική κοινότητα. 9

10 Εσωτερική Κενή Σελίδα 10

11 Αθήνα, Φεβρουάριος 2005 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ για το ΕΠΙΠΕ Ο του FINANCIAL REPORTING στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Μία Έρευνα των Εταιριών NOVUS FINANCE και VRS Οι εταιρίες Novus Finance και VRS απεύθυναν 14 εξειδικευµένες ερωτήσεις προς Έλληνες θεσµικούς επενδυτές και αναλυτές σχετικά µε το Financial Reporting στην Ελλάδα. Ερώτηση 1 Πώς βαθµολογείτε την πληροφόρηση των εισηγµένων εταιριών προς το επενδυτικό κοινό; H συγκεκριµένη ερώτηση έγινε βάσει της διάκρισης των εισηγµένων εταιριών, σε εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE/ASE-20), εταιρίες µεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSE/ASE-40), καθώς και εταιρίες µικρότερης κεφαλαιοποίησης (υπόλοιπες εταιρίες). Όπως ήταν αναµενόµενο, οι επαγγελµατίες της αγοράς θεωρούν το επίπεδο της πληροφόρησης ανώτερο όσο αυξάνεται η κεφαλαιοποίηση των εισηγµένων εταιριών. Πιο συγκεκριµένα, στις εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης, το 64,0% των επαγγελµατιών της κεφαλαιαγοράς εκτίµησε ως «καλό πολύ καλό» το επίπεδο της πληροφόρησης των εισηγµένων εταιριών. Στις εταιρίες µεσαίας κεφαλαιοποίησης, το 80,0% των επαγγελµατιών της κεφαλαιαγοράς θεώρησαν ως «µέτριο» το επίπεδο της πληροφόρησης, ενώ στις υπόλοιπες (µικρότερης κεφαλαιοποίησης) εταιρίες, το 84,0% των επαγγελµατιών εκτίµησαν ως «κακό πολύ κακό» το επίπεδο της πληροφόρησης των εισηγµένων εταιριών. Καθίσταται εµφανές, ότι οι επαγγελµατίες νοιώθουν περισσότερο ικανοποιηµένοι από την πληροφόρηση που προέρχεται από τις υψηλής κεφαλαιοποίησης εταιρίες, οι οποίες ούτως ή άλλως καλύπτονται από τους αναλυτές και παρακολουθούνται στενά σε επίπεδο διαπραγµάτευσης από τους θεσµικούς επενδυτές. Οι εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης αναγνωρίζονται ως περισσότερο γενναιόδωρες στην παροχή εξειδικευµένης πληροφόρησης, αφού εκ των πραγµάτων η µεγάλη εµπορευσιµότητά τους τις καθιστά σηµείο προσοχής, και αποδέκτες συστηµατικής έρευνας και ανάλυσης. Αντίθετα, οι εταιρίες µικροµεσαίας κεφαλαιοποίησης δεν έχουν ίσως «συνηθίσει» να προσφέρουν καλό επίπεδο πληροφόρησης, καθώς καλύπτονται σε µικρότερο βαθµό από τους αναλυτές και ενδιαφέρουν λιγότερο τα θεσµικά χαρτοφυλάκια. Αν και το γεγονός αυτό δεν θα έπρεπε να αποτελεί διαχρονικό άλλοθι στην πολιτική της πληροφόρησής τους, εντούτοις εξακολουθούν να µην αναγνωρίζουν ότι οι εποχές έχουν αλλάξει, µε αποτέλεσµα να προσφέρουν φειδωλή και µη εξειδικευµένη πληροφόρηση προς τους επαγγελµατίες της κεφαλαιαγοράς. 11

12 Σχήµα 1.1 Ποιότητα Πληροφόρησης από τις Εισηγµένες προς τους Επαγγελµατίες της Κεφαλαιαγοράς Εταιρίες FTSE-20 8,0% 28,0% 64,0% Καλή - Πολύ Καλή Μέτρια Κακή - Πολύ Κακή Εταιρίες FTSE-40 16,0% 4,0% 80,0% Καλή - Πολύ Καλή Μέτρια Κακή - Πολύ Κακή Υπόλοιπες Εταιρίες 4,0% 12,0% 84,0% Καλή - Πολύ Καλή Μέτρια Κακή - Πολύ Κακή Πηγή: Έρευνα των εταιριών NOVUS και VRS για το Financial Reporting στην Ελλάδα. Απαντήσεις βάσει ερωτηµατολογίων που εστάλησαν προς θεσµικούς επενδυτές και αναλυτές. 12

13 Ερώτηση 2 Πόσο σηµαντικός παράγοντας είναι το επίπεδο της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που παρέχουν οι Ελληνικές εισηγµένες εταιρίες στις επενδυτικές σας αποφάσεις; Το 80,0% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι η χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση αποτελεί «σηµαντικό πολύ σηµαντικό» παράγοντα στη λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων. Κατά συνέπεια, οι επαγγελµατίες της κεφαλαιαγοράς αναµένουν από τις Ελληνικές εισηγµένες εταιρίες να αποδίδουν ιδιαίτερα µεγάλη έµφαση στη βελτίωση του Financial Reporting και στην παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων εξειδικευµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Με άλλα λόγια, χωρίς ολοκληρωµένο Financial Reporting από τις εισηγµένες εταιρίες, οι επαγγελµατίες δεν είναι σε θέση να λαµβάνουν ορθολογικές επενδυτικές αποφάσεις, ή αντιστρέφοντας αυτό το συµπέρασµα, οι Ελληνικές εισηγµένες εταιρίες που δεν προσφέρουν ολοκληρωµένο Financial Reporting ταυτίζονται έµµεσα µε µια προσπάθεια «πλάγιας παρεµπόδισης» της διαδικασίας λήψης ορθολογικών επενδυτικών αποφάσεων από τους θεσµικούς επενδυτές και τους αναλυτές. Σχήµα 2.1 Η Πληροφόρηση ως Σηµαντικός Παράγοντας 20,0% 0,0% Πηγή: Έρευνα των εταιριών NOVUS και VRS για το Financial Reporting στην Ελλάδα. Απαντήσεις βάσει ερωτηµατολογίων που εστάλησαν προς θεσµικούς επενδυτές και αναλυτές. 80,0% Σηµαντικός - Πολύ Σηµ/κός Μέτρια Σηµ/κός Λίγο Σηµ/κός - Ασήµαντος Ερώτηση 3 Πόσο σηµαντική θεωρείται την ποιοτική πληροφόρηση (λεκτικές ανακοινώσεις, αναφορές, κ.λ.π.) στη λήψη των επενδυτικών σας αποφάσεων; Στην ερώτηση αυτή, ένα σηµαντικό ποσοστό της τάξεως του 24,0% των επαγγελµατιών θεώρησαν ότι οι λεκτικές ανακοινώσεις έχουν µέτρια σηµασία για τις επενδυτικές τους αποφάσεις, ενώ βεβαίως το συντριπτικό ποσοστό της τάξεως του 76,0% εκτίµησε ότι η ποιοτική πληροφόρηση είναι «σηµαντική πολύ σηµαντική» στη λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων. Σχήµα 3.1 Η Σηµασία της Ποιοτικής Πληροφόρησης στις Επενδυτικές Αποφάσεις 24,0% 0,0% Πηγή: Έρευνα των εταιριών NOVUS και VRS για το Financial Reporting στην Ελλάδα. Απαντήσεις βάσει ερωτηµατολογίων που εστάλησαν προς θεσµικούς επενδυτές και αναλυτές. 76,0% Σηµαντική - Πολύ Σηµαντική Μέτρια Σηµαντική Λίγο Σηµαντική - Ασήµαντη 13

14 Ερώτηση 4 Πόσο σηµαντική θεωρείται την ποσοτικοποιηµένη πληροφόρηση (αναφορά σε αριθµητικά στοιχεία, ποσοτικές υποθέσεις, κ.λ.π.) στη λήψη των επενδυτικών σας αποφάσεων; Στην εν λόγω ερώτηση, ένα ακόµη µεγαλύτερο ποσοστό των επαγγελµατιών της κεφαλαιαγοράς, της τάξεως του 92,0%, έκρινε ως «σηµαντική πολύ σηµαντική» την ποσοτικοποιηµένη πληροφόρηση στη λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων. Αντίθετα, µόλις το 8,0% των επαγγελµατιών θεώρησε ως µέτρια τη σηµασία της ποσοτικοποιηµένης πληροφόρησης. Είναι εµφανές, ότι τόσο οι θεσµικοί επενδυτές όσο και οι χρηµατιστηριακοί αναλυτές διακρίνονται από την ανάγκη λήψης εξειδικευµένων ποσοτικοποιηµένων στοιχείων για τη λειτουργία των µοντέλων αποτίµησής τους, µε αποτέλεσµα το ενδιαφέρον τους να στρέφεται περισσότερο στα αριθµητικά στοιχεία και υποθέσεις και λιγότερο στις λεκτικές πληροφορίες. Οι λεκτικές πληροφορίες δύνανται να αποτελέσουν ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την εκπόνηση µοντέλων αποτίµησης, µόνο εάν συνοδεύονται από επαρκείς αριθµητικές πληροφορίες. Οι επαγγελµατίες της κεφαλαιαγοράς µέσω των απαντήσεών τους διατύπωσαν την άποψη ότι ιδιαίτερα οι εταιρίες χαµηλής και µεσαίας κεφαλαιοποίησης δεν έχουν πραγµατοποιήσει µέχρι σήµερα τα απαραίτητα ολοκληρωµένα βήµατα για την παροχή ποσοτικοποιηµένης πληροφόρησης, κατάλληλης για τη χρήση εξειδικευµένων χρηµατοοικονοµικών µοντέλων. Σχήµα 4.1 Η Σηµασία της Ποσοτικοποιηµένης Πληροφόρησης στις Επενδυτικές Αποφάσεις 8,0% 0,0% Πηγή: Έρευνα των εταιριών NOVUS και VRS για το Financial Reporting στην Ελλάδα. Απαντήσεις βάσει ερωτηµατολογίων που εστάλησαν προς θεσµικούς επενδυτές και αναλυτές. 92,0% Σηµαντική - Πολύ Σηµαντική Μέτρια Σηµαντική Λίγο Σηµαντική - Ασήµαντη Ερώτηση 5 Όσον αφορά στην πλειοψηφία των Ελληνικών εισηγµένων εταιριών, πόσο επαρκή θεωρείται την πληροφόρηση και την ανάλυση λογαριασµών κατά την ανακοίνωση των: - Ετήσιων Αποτελεσµάτων; - Τριµηνιαίων Αποτελεσµάτων; - Κινήσεων Εξαγορών & Συγχωνεύσεων; Στην περίπτωση των ετήσιων αποτελεσµάτων µόλις το 12,0% των επαγγελµατιών της κεφαλαιαγοράς θεώρησε ως «ανεπαρκή λίγο επαρκή» την πληροφόρηση από µέρους των Ελληνικών εισηγµένων εταιριών, σε αντίθεση µε ποσοστό της τάξεως του 32,0% που τη θεώρησε «ανεπαρκή λίγο επαρκή» στην περίπτωση των τριµηνιαίων αποτελεσµάτων, και ποσοστό 52,0% που τη θεώρησε «ανεπαρκή λίγο επαρκή» στην περίπτωση των κινήσεων εξαγορών και συγχωνεύσεων. 14

15 Σχήµα 5.1 Η Επάρκεια της Πληροφόρησης των Εισηγµένων σε 3 Περιπτώσεις Ετήσια Αποτελέσµατα 12,0% 48,0% 40,0% Επαρκή - Πολύ Επαρκή Μέτρια Επαρκή Ανεπαρκή - Λίγο Επαρκή Τριµηνιαία Αποτελέσµατα 32,0% 20,0% 48,0% Επαρκή - Πολύ Επαρκή Μέτρια Επαρκή Ανεπαρκή - Λίγο Επαρκή Κινήσεις Εξαγορών & Συγχωνεύσεων 16,0% Πηγή: Έρευνα των εταιριών NOVUS και VRS για το Financial Reporting στην Ελλάδα. Απαντήσεις βάσει ερωτηµατολογίων που εστάλησαν προς θεσµικούς επενδυτές και αναλυτές. 52,0% 32,0% Επαρκή - Πολύ Επαρκή Μέτρια Επαρκή Ανεπαρκή - Λίγο Επαρκή Αν και οι Ελληνικές εισηγµένες εταιρίες δεν παρέχουν ολοκληρωµένη πληροφόρηση ακόµη και κατά την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσµάτων τους, είναι εµφανές ότι οι θεσµικοί επενδυτές και αναλυτές θεωρούν εντονότερο το πρόβληµα της ανεπάρκειας της πληροφόρησης στην ανακοίνωση των τριµηνιαίων αποτελεσµάτων τους, και ακόµη εντονότερο κατά την γνωστοποίηση των κινήσεων εξαγορών και συγχωνεύσεων. Το παρακάτω διάγραµµα αποτυπώνει µία σειρά στοιχείων τα οποία σύµφωνα µε διεθνείς έρευνες κρίνονται ως απαραίτητα κατά τη γνωστοποίηση εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενώ από τη µέχρι σήµερα εµπειρία, µία συντριπτική και µόνο µειοψηφία Ελληνικών εισηγµένων εταιριών προβαίνουν στην ανακοίνωση αυτού του είδους των πληροφοριών. 15

16 Σχήµα 5.2 Τα Στοιχεία που Πρέπει να Ανακοινώνονται κατά τις Εξαγορές & Συγχωνεύσεις ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ σε ΕΞΑΓΟΡΕΣ Πηγή: NOVUS, VRS. Αγοραστής Πωλητής Εξαγορασθείσα Εταιρία Ποσοστό Εξαγοράς Ενηµερωµένη Μετοχική Σύνθεση της Εξαγορασθείσας Εταιρίας πριν και µετά την Εξαγορά Κόστος Εξαγοράς (σε ευρώ) Μέθοδος Χρηµατοδότησης Κατηγορία Πωλήσεων που Επηρεάζεται από την Ενοποίηση της Εξαγορασθείσας Εταιρίας Ιστορικά Στοιχεία της Εξαγορασθείσας Εταιρίας (Πωλήσεις, Κέρδη, κλπ.) Ερώτηση 6 Πόσο σηµαντική στη βελτίωση της επενδυτικής αξιολόγησης θεωρείται την παροχή από µέρους µιας εισηγµένης εταιρίας πρόσθετων εξειδικευµένων πληροφοριών; Στην ερώτηση αυτή, οι επαγγελµατίες της κεφαλαιαγοράς επέλεξαν ως σηµαντικότερους τοµείς πληροφόρησης για τη λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων τους ακόλουθους: Μελλοντικές προοπτικές, αναθεωρηµένα ιστορικά στοιχεία, λογιστικά πρότυπα, παράγοντες ρίσκου και κλαδικά στοιχεία. Από την άλλη πλευρά, όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραµµα, και οι 11 τοµείς πληροφόρησης που ετέθησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση, έλαβαν υψηλά ποσοστά βαρύτητας στη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, υπερβαίνοντας (µε εξαίρεση τους µακροοικονοµικούς παράγοντες) το 60%. Σχήµα 6.1 Η Σηµασία ιαφόρων Τοµέων Πληροφόρησης στη Λήψη των Επενδυτικών Αποφάσεων Κλαδικά Στοιχεία Φορολογική Πληροφόρηση Συναλλαγµατικό Ρίσκο Μακροοικονοµικοί Παράγοντες Παράγοντες Ρίσκου Μελλοντικές Προοπτικές Πηγή: Έρευνα των εταιριών NOVUS και VRS για το Financial Reporting στην Ελλάδα. Απαντήσεις βάσει ερωτηµατολογίων που εστάλησαν προς θεσµικούς επενδυτές και αναλυτές. Μέθοδοι Ενοποίησης Αναθεω ρηµένα Ιστορικά Στοιχεία Χρήση Παραγώγων Λογιστικά Πρότυπα Εξωλογιστικά Στοιχεία 0% 20% 40% 60% 80% 100% Πολύ - Πάρα Πολύ Μέτρια Λίγο - Πολύ Λίγο 16

17 Στον ακόλουθο πίνακα, διακρίνονται αναλυτικότερα τα ποσοστά που διαµορφώθηκαν βάσει των απαντήσεων που ελήφθησαν αναφορικά µε την ερώτηση 6. Πόσο σηµαντική στη βελτίωση της επενδυτικής αξιολόγησης θεωρείται την παροχή από µέρους µιας εισηγµένης εταιρίας πρόσθετων εξειδικευµένων πληροφοριών; Πολύ - Πάρα Πολύ Μέτρια Λίγο - Πολύ Λίγο Εξωλογιστικά Στοιχεία 72,0% 28,0% 0,0% Λογιστικά Πρότυπα 80,0% 20,0% 0,0% Χρήση Παραγώγων 68,0% 28,0% 4,0% Αναθεωρηµένα Ιστορικά Στοιχεία 84,0% 12,0% 4,0% Μέθοδοι Ενοποίησης 72,0% 24,0% 4,0% Μελλοντικές Προοπτικές 92,0% 8,0% 0,0% Παράγοντες Ρίσκου 80,0% 20,0% 0,0% Μακροοικονοµικοί Παράγοντες 56,0% 36,0% 8,0% Συναλλαγµατικό Ρίσκο 64,0% 36,0% 0,0% Φορολογική Πληροφόρηση 64,0% 32,0% 4,0% Κλαδικά Στοιχεία 80,0% 4,0% 16,0% Σηµείωση: Με σκίαση παρουσιάζονται τοµείς πληροφόρησης µε υψηλή χρησιµότητα, αλλά µε ιδιαίτερα χαµηλό βαθµό ενηµέρωσης από τις εισηγµένες εταιρίες, όπως φαίνεται και από τον πίνακα της επόµενης σελίδας. Ερώτηση 7 Σε τι ενηµερωτικό επίπεδο βρίσκεται η παροχή τέτοιου είδους στοιχείων για τις Ελληνικές εισηγµένες εταιρίες; Αναφορικά µε τους προαναφερθέντες τοµείς πληροφόρησης που πρέπει να προσφέρονται από τις εισηγµένες εταιρίες προς την επενδυτική κοινότητα, οι επαγγελµατίες θεώρησαν ότι σήµερα αρκετοί από αυτούς τους τοµείς βρίσκονται σε «κακό πολύ κακό» ενηµερωτικό επίπεδο. Τέτοιοι τοµείς ήταν κυρίως οι ακόλουθοι: Οι παράγοντες ρίσκου, η χρήση παραγώγων, καθώς και τα αναθεωρηµένα ιστορικά στοιχεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι µόλις το 4% των επαγγελµατιών θεώρησαν ότι η πληροφόρηση των εισηγµένων εταιριών για τους επενδυτικούς τους κινδύνους βρίσκεται σε «καλό πολύ καλό» ενηµερωτικό επίπεδο. Παράλληλα, δεν υπήρξε κανείς ο οποίος να θεώρησε ότι η πληροφόρηση των εισηγµένων για τη χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων βρισκόταν σε «καλό πολύ καλό» επίπεδο. Τέλος, χαµηλή βαθµολόγηση έλαβε και τοµέας πληροφόρησης που αναφέρεται στο συναλλαγµατικό ρίσκο των εισηγµένων επιχειρήσεων. Σχήµα 7.1 Το Ενηµερωτικό Επίπεδο των ιαφόρων Τοµέων Πληροφόρησης Κλαδικά Στοιχεία Φορολογική Πληροφόρηση Συναλλαγµατικό Ρίσκο Μακροοικονοµικοί Παράγοντες Παράγοντες Ρίσκου Πηγή: Έρευνα των εταιριών NOVUS και VRS για το Financial Reporting στην Ελλάδα. Απαντήσεις βάσει ερωτηµατολογίων που εστάλησαν προς θεσµικούς επενδυτές και αναλυτές. Μελλοντικές Προοπτικές Μέθοδοι Ενοποίησης Αναθεωρηµένα Ιστορικά Στοιχεία Χρήση Παραγώγων Λογιστικά Πρότυπα Εξωλογιστικά Στοιχεία 0% 20% Καλό - Πολύ Καλό 40% Μέτριο 60% 80% Κακό - Πολύ Κακό 100% 17

18 Στον ακόλουθο πίνακα, διακρίνονται αναλυτικότερα τα ποσοστά που διαµορφώθηκαν βάσει των απαντήσεων που ελήφθησαν αναφορικά µε την ερώτηση 7. Σε τι ενηµερωτικό επίπεδο βρίσκεται η παροχή τέτοιου είδους στοιχείων για τις Ελληνικές εισηγµένες εταιρίες; Καλό - Πολύ Καλό Μέτριο Κακό - Πολύ Κακό Εξωλογιστικά Στοιχεία 12,0% 56,0% 32,0% Λογιστικά Πρότυπα 28,0% 52,0% 20,0% Χρήση Παραγώγων 0,0% 28,0% 72,0% Αναθεωρηµένα Ιστορικά Στοιχεία 8,0% 20,0% 72,0% Μέθοδοι Ενοποίησης 12,0% 36,0% 52,0% Μελλοντικές Προοπτικές 8,0% 40,0% 52,0% Παράγοντες Ρίσκου 4,0% 16,0% 80,0% Μακροοικονοµικοί Παράγοντες 8,0% 28,0% 64,0% Συναλλαγµατικό Ρίσκο 8,0% 40,0% 52,0% Φορολογική Πληροφόρηση 12,0% 36,0% 52,0% Κλαδικά Στοιχεία 4,0% 28,0% 68,0% Σηµείωση: Με σκίαση παρουσιάζονται τοµείς πληροφόρησης µε ιδιαίτερα χαµηλό βαθµό ενηµέρωσης από τις εισηγµένες εταιρίες, αλλά µε υψηλή χρησιµότητα για τους επαγγελµατίες, όπως φαίνεται και από τον πίνακα της προηγούµενης σελίδας. Ερώτηση 8 Θεωρείτε ότι υπάρχει θετική συνάρτηση µεταξύ του επιπέδου Financial Reporting και του βαθµού βελτίωσης αποτελεσµάτων µιας εισηγµένης εταιρίας; Στη συγκεκριµένη ερώτηση, το 48% των επαγγελµατιών εκτίµησαν ότι υπάρχει µία «πολύ πάρα πολύ» µεγάλη (και θετική) συνάρτηση µεταξύ του Financial Reporting και της βελτίωσης των αποτελεσµάτων, ενώ ένα εξίσου µεγάλο ποσοστό (48,0%) εκτίµησε ότι υπάρχει µία θετική αλλά «µετρίου» βαθµού συνάρτηση µεταξύ των δύο προαναφερθέντων παραµέτρων. Στο σηµείο αυτό πρέπει να υπογραµµισθεί ότι η θετική συνάρτηση µεταξύ του Financial Reporting και της βελτίωσης των αποτελεσµάτων των εισηγµένων εταιριών έχει δύο όψεις στην Ελληνική κεφαλαιαγορά. Από τη µία πλευρά, το καλύτερο και συστηµατικότερο Financial Reporting αποτελεί ένδειξη καλής θέλησης και «συνεργασίας» (καθώς διασφαλίζεται η µεγαλύτερη δυνατή διάχυση πληροφόρησης) της εκάστοτε εισηγµένης επιχείρησης µε την επενδυτική κοινότητα, µε αποτέλεσµα να συµβάλλει στη βελτίωση της εικόνας της µετοχής της στο Χρηµατιστήριο, ή ακόµη περισσότερο στη βελτίωση της εµπορευσιµότητάς της. Από την άλλη πλευρά όµως, υποδηλώνει ένα αρνητικό φαινόµενο που έχει φανεί µε εξαιρετικά συχνό τρόπο µέχρι σήµερα στην Ελλάδα. Το φαινόµενο αυτό αφορά στην προσπάθεια βελτίωσης του Financial Reporting, µόνον όταν τα αποτελέσµατα µιας εισηγµένης εταιρίας είναι ενθαρρυντικά ή ευνοϊκά, και αντιστρόφως στην ανυπαρξία ενός αξιοπρεπούς Financial Reporting όταν τα αποτελέσµατα είναι δυσµενή. Μάλιστα, οι Ελληνικές εισηγµένες εταιρίες έχουν µε τις πράξεις τους εντείνει το φαινόµενο αυτό, καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η εισηγµένη εταιρία αρχίζει να εφαρµόζει µία ιδιαίτερα γενναιόδωρη πολιτική Financial Reporting λόγω εξαιρετικά θετικών αποτελεσµάτων, διατηρώντας αυτήν τη στάση για αρκετά τρίµηνα, αλλά αµέσως µετά, εάν έρθει ένα άσχηµο τρίµηνο ή έτος, «ακυρώνει» («ως δια µαγείας» θα µπορούσε κανείς να ισχυρισθεί) και δεν γνωστοποιεί πολλά από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που µέχρι εκείνη τη χρονική στιγµή προθύµως δηµοσίευε προς τους θεσµικούς επενδυτές και αναλυτές. Η µέχρι σήµερα εµπειρία έχει αποδείξει ότι η πλειοψηφία των Ελληνικών εισηγµένων εταιριών δεν έχουν υιοθετήσει τη θεµελιώδη αρχή της συνέπειας και συστηµατικότητας στην άσκηση του Financial Reporting απέναντι στους επαγγελµατίες της κεφαλαιαγοράς. 18

19 Σχήµα 8.1 Πόσο Θετική Είναι η Συνάρτηση µεταξύ Financial Reporting και Βελτίωσης Αποτελεσµάτων 4,0% Πηγή: Έρευνα των εταιριών NOVUS και VRS για το Financial Reporting στην Ελλάδα. Απαντήσεις βάσει ερωτηµατολογίων που εστάλησαν προς θεσµικούς επενδυτές και αναλυτές. 48,0% 48,0% Πολύ - Πάρα Πολύ Μέτρια Λίγο - Πολύ Λίγο Ερώτηση 9 Πόσο επιφυλακτικούς σας κάνει το γεγονός ότι η πλειοψηφία των Ελληνικών εισηγµένων εταιριών δεν έχει ακόµη δηµοσιεύσει λογιστικές καταστάσεις βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων; Οι επαγγελµατίες της κεφαλαιαγοράς δήλωσαν «πολύ παρά πολύ» επιφυλακτικοί απέναντι στο γεγονός της µη δηµοσίευσης σε προγενέστερο χρόνο των λογιστικών καταστάσεων των εισηγµένων εταιριών βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων (.Λ.Π. ή IAS (International Accounting Standards) ή IFRS (International Financial Reporting Standards)) κατά ποσοστό της τάξεως του 60%. Επίσης ένα ποσοστό της τάξεως του 36,0% δήλωσε «µέτρια» επιφυλακτικό απέναντι σε αυτό το γεγονός, ενώ µόλις το 4,0% δήλωσε «λίγο πολύ λίγο» επιφυλακτικό στη µη δηµοσίευση των λογιστικών καταστάσεων βάσει των.λ.π. To ζήτηµα της εφαρµογής των.λ.π. στις λογιστικές καταστάσεις των Ελληνικών εισηγµένων εταιριών εξακολουθεί συνεπώς να αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο µέτωπο για τους Έλληνες επαγγελµατίες, και αναµφίβολα, ο χειρισµός αυτού του θέµατος από τις εισηγµένες επιχειρήσεις θα αποτελέσει ένα από τα θεµελιώδη κριτήρια στη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων στο άµεσο και απώτερο µέλλον. Σχήµα 9.1 Πόσο Επιφυλακτικοί Είναι οι Επαγγελµατίες για τη µη ηµοσίευση Λογιστικών Καταστάσεων βάσει των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (.Λ.Π.) 4,0% 36,0% Πηγή: Έρευνα των εταιριών NOVUS και VRS για το Financial Reporting στην Ελλάδα. Απαντήσεις βάσει ερωτηµατολογίων που εστάλησαν προς θεσµικούς επενδυτές και αναλυτές. Πολύ - Πάρα Πολύ Μέτρια Λίγο - Πολύ Λίγο 60,0% 19

20 Ερώτηση 10 Βαθµολογείστε τη συµβολή του Υπεύθυνου Επενδυτικών Σχέσεων (IRO) στη βελτίωση του επιπέδου «Financial Reporting» των εισηγµένων εταιριών. Ο Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων (Investor Relations Officer ή IRO) αποτελεί κατά τους επαγγελµατίες της Κεφαλαιαγοράς, έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες αν όχι το σηµαντικότερο στις προσπάθειες βελτίωσης του Financial Reporting που καταβάλλουν σήµερα οι εισηγµένες εταιρίες στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αντίστοιχη ερώτηση, ένα υψηλότατο µερίδιο της τάξεως του 68,0% των επαγγελµατιών θεωρεί τη συµβολή του IRO ως «υψηλή πολύ υψηλή» στη βελτίωση του Financial Reporting, ενώ µόλις το υπόλοιπο µερίδιο της τάξεως του 32,0% την κρίνει ως «µέτρια» υψηλή. Σχήµα 10.1 Η Συµβολή του IRO στη Βελτίωση του Επιπέδου του Financial Reporting 0,0% 32,0% Πηγή: Έρευνα των εταιριών NOVUS και VRS για το Financial Reporting στην Ελλάδα. Απαντήσεις βάσει ερωτηµατολογίων που εστάλησαν προς θεσµικούς επενδυτές και αναλυτές. 68,0% Υψηλή - Πολύ Υψηλή Μέτρια Χαµηλή - Πολύ Χαµηλή Ερώτηση 11 Οι επισκέψεις αναλυτών και θεσµικών επενδυτών σε εισηγµένες εταιρίες ή γενικότερα οι παρουσιάσεις, βοηθούν στη βελτίωση του «Financial Reporting» από µέρους των εισηγµένων εταιριών; Σχήµα 11.1 Πόσο Συµβάλλουν οι Επισκέψεις στις Εισηγµένες Εταιρίες στη Βελτίωση του Financial Reporting 20,0% 0,0% Πηγή: Έρευνα των εταιριών NOVUS και VRS για το Financial Reporting στην Ελλάδα. Απαντήσεις βάσει ερωτηµατολογίων που εστάλησαν προς θεσµικούς επενδυτές και αναλυτές. 80,0% Πολύ - Πάρα Πολύ Μέτρια Λίγο - Πολύ Λίγο Από το παραπάνω διάγραµµα καθίσταται εµφανές η αποδοχή που «απολαµβάνουν» 20

21 από τους επαγγελµατίες της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, οι επισκέψεις σε εισηγµένες εταιρίες ως µέσο βελτίωσης του επιπέδου της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Συγκεκριµένα, το συντριπτικό µερίδιο του 80,0% των Ελλήνων επαγγελµατιών πιστεύει ότι οι επισκέψεις σε εισηγµένες εταιρίες συµβάλλουν «πολύ πάρα πολύ» στη βελτίωση του Financial Reporting, ενώ µόλις ένα µερίδιο της τάξεως του 20,0% εκτιµά ως «µέτρια» τη συµβολή τους. Συνεπώς οι εισηγµένες θα πρέπει να γίνουν ακόµη πιο ανοικτές και περισσότερο πρόθυµες στη διοργάνωση επισκέψεων θεσµικών επενδυτών και αναλυτών όχι µόνο στα κεντρικά τους γραφεία, αλλά κυρίως στις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις, καθώς µε τον τρόπο αυτόν µεγιστοποιείται η αντίληψη των επαγγελµατιών για τα πραγµατικά περιουσιακά στοιχεία, τις δυνατότητες αλλά και τις ρεαλιστικές προοπτικές των εν λόγω εταιριών. Ερώτηση 12 Ιεραρχείστε τη βαρύτητα του καθενός από τους ακόλουθους τρόπους επικοινωνίας και διάχυσης πληροφόρησης µιας εισηγµένης εταιρίας προς / µε την επενδυτική κοινότητα. Σχήµα 12.1 Ιεράρχηση Τρόπων Επικοινωνίας και ιάχυσης Πληροφόρησης Ιεράρχηση Τρόπων Επικοινωνίας & ιάχυσης Πληροφόρησης Πηγή: Έρευνα των εταιριών NOVUS και VRS για το Financial Reporting στην Ελλάδα. Απαντήσεις βάσει ερωτηµατολογίων που εστάλησαν προς θεσµικούς επενδυτές και αναλυτές Προσωπική Επίσκεψη Εταιρική Ιστοσελίδα Επίσκεψη Οµάδας Παρουσίαση σεconference Call Θεσµικούς Φορείς Από τον τρόπο βάσει του οποίου αξιολόγησαν τα µέσα πληροφόρησης οι θεσµικοί επενδυτές και αναλυτές, καθίσταται εµφανές ότι ο σηµαντικότερος και ο περισσότερο επιθυµητός τρόπος επικοινωνίας µεταξύ µιας εισηγµένης εταιρίας και ενός επαγγελµατία της κεφαλαιαγοράς είναι η προσωπική επίσκεψη. Μέσω αυτής της οδού καθίσταται περισσότερο άµεση και πιο «προσωπική» η λήψη της πληροφόρησης, η κατανόηση των δεδοµένων της εισηγµένης εταιρίας, καθώς και η αντίληψη των πραγµατικών προοπτικών της. Αντίθετα, σε δευτερεύουσα «µοίρα», σε σύγκριση µε την προσωπική επίσκεψη, έρχονται τόσο οι οµαδικές επισκέψεις όσο και οι παρουσιάσεις προς τους επαγγελµατίες της κεφαλαιαγοράς. Πάντως, οι τελευταίοι δύο τρόποι επικοινωνίας, όπως και η εταιρική ιστοσελίδα αλλά και το conference call, έλαβαν αρκετά υψηλές αξιολογήσεις, µε αποτέλεσµα να είναι επίσης φανερό ότι οι εισηγµένες εταιρίες εκτός από το να δίνουν έµφαση στην προσωπική επίσκεψη χωρίς ασφαλώς διακρίσεις µεταξύ της βαρύτητας του ενός ή του άλλου θεσµικού επενδυτή / αναλυτή οφείλουν να χρησιµοποιούν σε συστηµατικό βαθµό και τους υπόλοιπους τρόπους επικοινωνίας µε την εγχώρια επενδυτική κοινότητα. 21

22 Ερώτηση 13 Ποιο τρόπο πληροφόρησης θεωρείται ως τον πιο εύκολο στη χρήση; Απόλυτα αναµενόµενη θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί η απάντηση των θεσµικών επενδυτών και αναλυτών στη συγκεκριµένη ερώτηση, καθώς η ηλεκτρονική αλληλογραφία ( ) και το διαδίκτυο (Internet) αποτελούν εδώ και πολύ καιρό τον πιο πολυχρησιµοποιηµένο τρόπο µεταφοράς πληροφόρησης από τις εισηγµένες εταιρίες προς την κοινότητα των επαγγελµατιών. Είναι επίσης σαφές ότι τόσο το ταχυδροµείο όσο και το fax αποτελούν µέσα πληροφόρησης, τα οποία θα εξακολουθήσουν όπως όλα δείχνουν να περιορίζονται στη χρήση µε το πέρασµα των ετών, τόσο λόγω της µεγαλύτερης υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών, όσο και λόγω µεγαλύτερου κόστους για τις εισηγµένες επιχειρήσεις. Σχήµα 13.1 Ιεράρχηση Τρόπων Πληροφόρησης βάσει Ευκολίας Χρήσης Ιεράρχηση Τρόπων (Μέσων) Πληροφόρησης Πηγή: Έρευνα των εταιριών NOVUS και VRS για το Financial Reporting στην Ελλάδα. Απαντήσεις βάσει ερωτηµατολογίων που εστάλησαν προς θεσµικούς επενδυτές και αναλυτές Internet CD Rom Ταχυδροµείο Συνδ/κή Τράπεζα Πληροφοριών 60 Fax 57 Ερώτηση 14 Ιεραρχείστε τη βαρύτητα του καθενός από τους ακόλουθους φορείς επικοινωνίας µιας εισηγµένης εταιρίας, στην προσπάθεια άντλησης εξειδικευµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. Οι επαγγελµατίες της κεφαλαιαγοράς αξιολόγησαν τον οικονοµικό διευθυντή µιας εισηγµένης εταιρίας ως το σηµαντικότερο φορέα επικοινωνίας, µε τους αµέσως επόµενους και πολύ κοντά µεταξύ τους - να είναι ο υπεύθυνος επενδυτικών σχέσεων, ο γενικός διευθυντής και ο πρόεδρος / διευθύνων σύµβουλος. Αντίθετα, µέτριας έως µικρής σηµασίας φάνηκε να είναι ο ρόλος του υπεύθυνου δηµοσίων σχέσεων, ο οποίος σήµερα εξακολουθεί να λειτουργεί δυστυχώς - και ως υπεύθυνος επενδυτικών σχέσεων σε αρκετές Ελληνικές εισηγµένες εταιρίες. Σχήµα 14.1 Ιεράρχηση της Βαρύτητας των Φορέων Επικοινωνίας Ιεράρχηση Φορέων Επικοινωνίας Πηγή: Έρευνα των εταιριών NOVUS και VRS για το Financial Reporting στην Ελλάδα. Απαντήσεις βάσει ερωτηµατολογίων που εστάλησαν προς θεσµικούς επενδυτές και αναλυτές Οικονοµικός ιευθυντής Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων Γενικός ιευθυντής Πρόεδρος / ιευθύνω ν Σύµβουλος 49 Υπεύθυνος ηµοσίων Σχέσεων 22

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.)

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) Με την ευγενική χορηγία O δείκτης αποτίµησης που συνδυάζει το λόγο «Τιµή προς Κέρδη ανά Μετοχή» µε τους διαχρονικούς ρυθµούς

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή Σαράντης στις αρχές Ιουλίου αφού δεν κατάφερε να διασπάσει ανοδικά τον κινητό µέσο όρο των 30 ηµ., κινήθηκε έντονα πτωτικά, µε αποτέλεσµα η τιµή της να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή του Σαράντη τον προηγούµενο µήνα κινήθηκε έντονα καθοδικά, ενώ δεν κατάφερε να βρει στήριξη στη µακροχρόνια γραµµή στήριξής της. Για να ισχύσει οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή Σαράντης τελικά δεν κατάφερε στις αρχές Ιουνίου να προσεγγίσει το επίπεδο αντίστασης των 13,0 ευρώ. Άρχισε να κινείται πτωτικά µε αποτέλεσµα στα τέλη Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή Σαράντης κατά το Μάιο κινήθηκε πλευρικά µεταξύ των 11,0 και 11,5 ευρώ. Ωστόσο κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις κινήθηκε έντονα ανοδικά µε ποτέλεσµα να ξεπεράσει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή του Σαράντη το προηγούµενο µήνα κινήθηκε έντονα καθοδικά και οδηγήθηκε στη µακροχρόνια γραµµή στήριξής της και το επίπεδο των 6 ευρώ. Είναι πολύ πιθανό να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Οι ανοδικές προσδοκίες για τη µετοχή, οι οποίες είχαν δηµιουργηθεί στα τέλη Ιανουαρίου µε την ανοδική διάσπαση από τον δείκτη MACD της trigger line του επιβεβαιώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Επόµενη Ηµέρα των Ελληνικών Τραπεζικών Μετοχών

Η Επόµενη Ηµέρα των Ελληνικών Τραπεζικών Μετοχών Παρασκευή 31 Μαϊου 2013 Η Επόµενη Ηµέρα των Ελληνικών Τραπεζικών Μετοχών Η πρόσφατη σηµαντική άνοδος και στη συνέχεια έντονη διακύµανση των ελληνικών τραπεζικών µετοχών ενόψει και εν µέσω αυξήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η ανοδική κίνηση της µετοχής που είχε ξεκινήσει στις αρχές Μαρτίου του 2007 διακόπηκε στις 7 Ιανουαρίου όπου η µετοχή άρχισε να κινείται πτωτικά ακολουθώντας το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Στις αρχές Απριλίου, η µετοχή διέσπασε καθοδικά τον κινητό µέσο όρο 30 ηµ. και κινήθηκε πτωτικά µε αποτέλεσµα να βρεθεί κάτω και από τα 11,0 ευρώ. Από τα µέσα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή κατά το Σεπτέµβριο συνέχισε την ανοδική της πορεία µε αποτέλεσµα στις 19 Σεπτεµβρίου να καταφέρει να ξεπεράσει το επίπεδο αντίστασης των 10,7 ευρώ και να φτάσει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή στις αρχές Αυγούστου προσπάθησε να κινηθεί ανοδικά και να διασπάσει τον κινητό µέσο όρο των 30 ηµ. εν τα κατάφερε όµως µε αποτέλεσµα να συνεχίσει την πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή κατά τον Ιούνιο συνέχισε να κινείται εντός του ανοδικού καναλιού βρίσκοντας στήριξη κατά τις διορθωτικές κινήσεις στην ανοδική γραµµή τάσης. Από το διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή τους τελευταίους τρεις µήνες κινείται ανοδικά παραµένοντας πάνω από τον κινητό µέσο όρο των 30 ηµερών. Κατά τις διορθωτικές κινήσεις όλη αυτή την περίοδο η

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή κατά τον Οκτώβριο συνέχισε την ανοδική της πορεία και µετά από µία µικρή διόρθωση στα µέσα του µήνα βρίσκεται πλέον στα επίπεδα των 13,5 14,0 ευρώ. Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή µέχρι και το δεύτερο δεκαήµερο του Ιουλίου κινήθηκε ανοδικά δηµιουργώντας νέο υψηλό ( 10,78 ευρώ). Ωστόσο, δεν κατάφερε να διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Κυριότερες Μέθοδοι Αποτίµησης & η ιαδικασία Εξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE SALES RATIO ( ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ )

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE SALES RATIO ( ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE SALES RATIO ( ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ) Με την ευγενική χορηγία Ο δείκτης δείχνει πόσο δηµοφιλής είναι µια εταιρία στους επενδυτικούς κύκλους µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Μελέτες Αξιολόγησης Επιχειρήσεων ως Εργαλεία Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2003 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Οι Όροι & οι Συνθήκες του «Παιχνιδιού» 4 Χρόνια μετά το Ιστορικό Υψηλό του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α. Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Σπυρίδων Ε. Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ» ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΤΟ «ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ» ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟ «ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ» ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ Το IRAJ ( Investment Research & Analysis Journal ) δικτυακός τόπος της Εταιρίας Εξειδικευμένων Χρηματοοικονομικών Συμβούλων Valuation & Research Specialists ( VRS

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ µε ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Οι ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ µε ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL www.iraj.gr Οι ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ µε ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Εισηγµένες Εταιρίες Αντλούν Κεφάλαια από τους Επενδυτές µε Αντάλλαγµα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ Α ] Η Αναζήτηση της Πραγματικής Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τα «Υπέρ» και τα «Κατά» όταν τα ικαιώµατα Προτίµησης Αποτελούν Λογιστικά Έξοδα 1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Σε Στενό Κλοιό οι Εταιρικές Αποτιµήσεις

Σε Στενό Κλοιό οι Εταιρικές Αποτιµήσεις 16 Φεβρουαρίου 2009 Σε Στενό Κλοιό οι Εταιρικές Αποτιµήσεις Από τα µέσα του 2007, οι διεθνείς αγορές µετοχών εισήλθαν σε ένα πτωτικό κύκλο τιµών, ο οποίος στην αρχή φάνηκε βραχύβιος αλλά στη συνέχεια οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Φεβρουάριος 2005 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, Χριστόφορος Ι. Μακρυάς (*) Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Με την ευγενική χορηγία Παλαιές & Νέες Μέθοδοι Αποτίµησης Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα 1 Χορηγοί Ακαδηµαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΛΥΨΗ ( FEE BASED RESEARCH )

Η ΚΑΛΥΨΗ ( FEE BASED RESEARCH ) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΚΑΛΥΨΗ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ από ΑΝΑΛΥΤΕΣ στην ΕΛΛΑΔΑ ( FEE BASED RESEARCH ) Το Μεγάλο Πρόβλημα των Ελληνικών Εισηγμένων Εταιριών & η Πιθανή Λύση του από Αμιγείς

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Με την ευγενική χορηγία Οι οµοιότητες και οι διαφορές των δύο µεθόδων ανάλυσης & η συµπληρωµατική σχέση τους 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Φεβρουάριος 2005 Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis Journal - Value Invest - www.valueinvest.gr

Διαβάστε περισσότερα

IRAJ VIEW on Greek Pension Funds

IRAJ VIEW on Greek Pension Funds Ιανουάριος 2003 IRAJ VIEW on Greek Pension Funds Η Εξέλιξη του Θεσμικού Πλαισίου για την Αξιοποίηση των Αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων Ιωάννης Ασημακόπουλος Χρηματοοικονομικός Αναλυτής Η συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Μάιος 2004 Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Κατά καιρούς παρακολουθούμε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη σε εταιρίες που λίγο καιρό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ στη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Insiders & η Σηµασία των Κινήσεών τους σε µία Χρηµατιστηριακή Αγορά 1 Ο πίνακας της

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ CORPORATE FINANCE στην ΕΛΛΑ Α και τον ΚΟΣΜΟ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ CORPORATE FINANCE στην ΕΛΛΑ Α και τον ΚΟΣΜΟ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ CORPORATE FINANCE στην ΕΛΛΑ Α και τον ΚΟΣΜΟ Με την υποστήριξη των εταιριών Επαγγελµατική Πιστοποίηση Certificate in Corporate Finance από το Securities

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Μάιος 2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Σκηνικό των «Επιφυλακτικών» Διαθέσεων Παραμένει. Αλλά για Πόσο Καιρό Ακόμη; Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Ένα βασικό ερώτημα το οποίο απασχολεί σήμερα την ευρύτερη επενδυτική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ 27 Οκτωβρίου 2004 Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ & ο Ρόλος Κλειδί των Ελληνικών Τραπεζών Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας εµφανίζονται ως αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ( Reporting ) ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ( Reporting ) ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΕΚΘΕΣΗ ( Reporting ) ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ από τις ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ποια Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Αποφεύγουν να Εκθέτουν οι Εισηγμένες Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

IRAJ VIEW on EBITDA. Πώς Άρχισε η Χρήση των Λειτουργικών Κερδών (EBITDA)

IRAJ VIEW on EBITDA. Πώς Άρχισε η Χρήση των Λειτουργικών Κερδών (EBITDA) Νοέμβριος 2002 IRAJ VIEW on EBITDA Η Ελαφρότητα του EBITDA (Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων) και των Παραγώγων Δεικτών Αποτίμησης στην Ελληνική Αγορά Μετοχών Πως Πρέπει να Χειριζόμαστε Έναν Περιορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2005: Εθνικής Τράπεζας, Alpha Bank και EFG Eurobank

Αποτελέσµατα 9µήνου 2005: Εθνικής Τράπεζας, Alpha Bank και EFG Eurobank εκέµβριος 2005 Αποτελέσµατα 9µήνου 2005: Εθνικής Τράπεζας, Alpha Bank και EFG Eurobank Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Τι Συζητήθηκε στα Conference Calls των ιοικήσεων των Τραπεζών µε τους Έλληνες και Ξένους

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Απρίλιος 2004 «ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ βάσει ΚΟΣΤΟΥΣ και ΧΡΟΝΟΥ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Η Κινητή Διαφήμιση σήμερα, είναι από τα πιο διαδεδομένα μέσα διαφήμισης παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΘΕΩΡΙΑ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων 1 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Μάρτιος 2004 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Μία Σύνοψη των Βασικών Μοντέλων Πρόβλεψης Τα Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα των Μεθόδων Αποτίμησης βάσει των Πρακτικών που Εφαρμόζονται από Ευρωπαίους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του ΕΤΟΥΣ 2003 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ του ΕΤΟΥΣ 2004

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του ΕΤΟΥΣ 2003 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ του ΕΤΟΥΣ 2004 Φεβρουάριος 2004 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του ΕΤΟΥΣ 2003 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ του ΕΤΟΥΣ 2004 Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Οι Δυσμενείς Συνθήκες του Κλάδου Επηρεάζουν Θεμελιώδη Μεγέθη & Αποτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

IRAJ VIEW on Forward Earnings

IRAJ VIEW on Forward Earnings Οκτώβριος 2002 IRAJ VIEW on Forward Earnings Στην Ελληνική Αγορά Μετοχών, τα Προβλεπόμενα Κέρδη ανά Μετοχή Τείνουν να Αποτελούν Έναν Πιο Ρευστό Οδηγό Επενδυτικής Συμπεριφοράς σε Σύγκριση με το Κοντινό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Από τους Υπεύθυνους Επενδυτικών Σχέσεων των Εισηγμένων Εταιριών (IROs) προς τους Αναλυτές Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Valuation & Research Specialists - V R S Investment Research

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών

Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών Φεβρουάριος - Μάρτιος 2006 Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) «Για πολλούς αιώνες, ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισµός βρισκόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ εκέµβριος 2008 ΑΝΤΙΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Πώς Προσαρµόζονται τα Μοντέλα Προεξόφλησης Ταµειακών Ροών (DCF) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης - VRS ( Valuation

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας...

Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας... Δελτίο ενέργειας Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας... 16 Επιμέλεια δελτίου: Ν. Κοντινάκης, Δρ. Φ. Θωμαΐδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Δευτέρα 5 Μαΐου 2003 Οι Εξελίξεις του Απριλίου 2003 Στον παλμό των διεθνών εξελίξεων η εγχώρια αγορά ομολόγων με την εμφάνιση μικτών τάσεων.! Στη διάρκεια του Απριλίου του 2003,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΛΥΣΗ. Η Στάση που Τηρούν οι Εισηγμένες Εταιρίες INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal

Η ΑΝΑΛΥΣΗ. Η Στάση που Τηρούν οι Εισηγμένες Εταιρίες INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΑΝΑΛΥΣΗ του ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η Στάση που Τηρούν οι Εισηγμένες Εταιρίες 1 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή

Διαβάστε περισσότερα

IRAJ VIEW on Year 2002

IRAJ VIEW on Year 2002 Ιανουάριος 2003 IRAJ VIEW on Year 2002 Η Ανασκόπηση του Έτους 2002 Έργα και Ημέρες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης * Το 2002 αποτέλεσε ένα έτος διευρυνόμενης χρηματιστηριακής ατονίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής ` Kleemann (KLEr.AT) Κλάδος Δραστηριότητας: Βιομηχανία Δραστηριότητες: Κατασκευή εξαρτημάτων και μερών ανελκυστήρων Έτος Ιδρύσεως: 1983 Ημ. Εισαγωγής: 05/04/1999 Κύριοι Μέτοχοι: Νικόλαος Κουκούντζος 34,80%

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας...

Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας... Δελτίο ενέργειας Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας... 16 Επιμέλεια δελτίου: Ν. Κοντινάκης, Δρ. Φ. Θωμαΐδης

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

IRAJ View on Greek IPOs

IRAJ View on Greek IPOs Μάρτιος 2003 IRAJ View on Greek IPOs ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝ. 2001 ΜΑΡΤ. 2003 [ Νέα Ενημερωμένη Μελέτη ] Η Δυσμενής Χρηματιστηριακή Συγκυρία και η Υποδεέστερη Ποιότητα Ορισμένων Νεοεισηγμένων Εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

IRAJ VIEW Αύγουστος 2002

IRAJ VIEW Αύγουστος 2002 IRAJ VIEW Αύγουστος 2002 Ποιοι Παράγοντες Περιορίζουν Σήµερα τις Συνθήκες Πλήρους ιαφάνειας στη ιαδικασία µιας ίκαιης Αποτίµησης του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου (σε µέσους όρους εικτών P/E ή P/BV) Η πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x

Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x Κλάδος Δραστηριότητας: Τηλεπικοινωνίες Δραστηριότητες: Παροχή υπηρεσιών σταθερής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΕΛΛΑΔΑ και ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΕΛΛΑΔΑ και ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ στην ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΕΛΛΑΔΑ και ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Οι Μύθοι γύρω από τον Ορισμό της Αποτίμησης σε Φιλοσοφικό Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL σ BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Αποτίµηση & Σηµασία Αυτών 1 BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Το προϊόν είναι αυτό που κατασκευάζεται σε ένα εργοστάσιο, ενώ η µάρκα είναι εκείνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Βαριές απώλειες για το Χ.Α. στον απόηχο της πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,67 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 3,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015 28/04/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Κύριοι Μέτοχοι, Από µέρους του.σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εταιρία: as ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ Α.Ε. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο! Εννεάµηνο Υπερδωδεκάµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η µεθοδολογία αποτίµησης µιας Εταιρίας Ακίνητης Περιουσίας εφαρµόζεται στη βάση της εναλλακτικής µορφής επένδυσης. Ο αναλυτής ή ο εκτιµητής «αντιµετωπίζει» την Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος αφορούν μια μεγάλη μερίδα των επενδυτών, οι οποίοι αποστρέφονται τον υψηλό κίνδυνο που συνεπάγονται οι μετοχικές επενδύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

SUCCESS STORIES SHELL Το ΚΟΧΥΛΙ ως ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ

SUCCESS STORIES SHELL Το ΚΟΧΥΛΙ ως ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL SUCCESS STORIES SHELL Το ΚΟΧΥΛΙ ως ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ Το Παλαιοπωλείο µε τα κοχύλια που µετατράπηκε σε δυναστεία πετρελαίου! 1 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

εντατικής προώθησής τους, την δηµιουργία τουλάχιστον ενός νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκού προσανατολισµού, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τ

εντατικής προώθησής τους, την δηµιουργία τουλάχιστον ενός νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκού προσανατολισµού, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 13ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 824,49 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,42%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 145,50 εκατ. εκ των οποίων 18,18 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/9/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/9/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 650,33 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,67%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 23,49 εκατ. εκ των οποίων 0,54 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή Η στενή παρακολούθηση και ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας αποτελεί, σήμερα περισσότερο ίσως από ποτέ άλλοτε, αδήριτη ανάγκη. Τόσο οι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής, οι κοινωνικοί εταίροι,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Νέα κέρδη για το Χ.Α. µε τον τραπεζικό δείκτη στο +6,36%. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 846,80 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 1,99%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 77,68

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου»

ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου» ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου» Αβέβαιο Οικονομικό Περιβάλλον Κρίσης! Υπάρχουν Ευκαιρίες και Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρά κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 861,24 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,27%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 71,04 εκατ. εκ των οποίων 2,58 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS Πρόγραμμα 107 Πρακτικό Σεμινάριο για Απόκτηση Διεθνής Πιστοποίησης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) - IACAFM - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών Τίτλος Σεμιναρίου:

Διαβάστε περισσότερα