64-79_Νορμανδία:Layout 1 24/2/2012 4:30 μμ Page 64 Νομρανδία 64

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "64-79_Νορμανδία:Layout 1 24/2/2012 4:30 μμ Page 64 Νομρανδία 64"

Transcript

1 Νομρανδία 64-79_:Layout 1 24/2/2012 4:30 μμ Page 64 64

2 64-79_:Layout 1 24/2/2012 4:30 μμ Page 65 Νομρανδία 65

3 n 66 n Ετρετά Λίγα λ για Η πήρε το νομά της απ τους «ανθρώπους του Βορρά» (Nordmen), τους Σκανδιναβο ς, οι οποίοι έφτασαν εκεί πριν περίπου 12 αιώνες. Απ το 13ο αιώνα αποτελεί κομμάτι της Γαλλίας και μια απ τις σημαντικ τερες και πιο ενδιαφέρουσες περιοχές κοντά στην πρωτε ουσα. Απ τη μια, η Άνω (Haute Normandie -Οτ Νορμαντί) περιλαμβάνει την κοιλάδα του Σηκουάνα, μορφες ακτές στη Μάγχη, πα λιά αβαεία. Απ την άλλη, η Κάτω (Basse Normandie -Μπας Νορμαντί) καυ χιέται για την πρωτε ουσά της Καν (βλ. σελ.74), τις ακτές της απ βασης του 1944 (βλ.σελ.76), την ταπισερί της Μπαγιέ (βλ.σελ. 78) και βέβαια, το ρος Σαν Μισέλ (βλ.σελ. 79), ένα μνημείο παγκ σμιας φήμης. Αμέσως μετά το Παρίσι, η είναι η πε ριοχή που δέχεται τους περισσ τερους επισκέπτες, αρκετοί εκ των οποίων απ τη Με γάλη Βρετανία, καθώς υπάρχουν πολλά ακτο πλοϊκά δρομολ για που την συνδέουν με τη. Ταξιδε οντας στη, φρο - ντίστε να δοκιμάσετε το μηλ κρασο (ci dre - σιντρ) και τα διάφορα πιάτα με θαλασσινά (μ δια, χτένια, στρείδια). Μεγαλ τερες π λεις: Ρουέν , Καν , Χάβρη , Σερμπο ρ , Μπαγιέ , Ντιεπ Ρουέν (Rouen) Η πρωτε ουσα της Άνω ς (Hau - te Normandie- Οτ Νορμαντί) είναι κτισμένη στην αριστερή (β ρεια) χθη του Σηκουάνα και αναπτ χθηκε εδώ και αιώνες χάρη στην προνομιακή της τοποθεσία ανάμεσα στο Πα ρίσι και τη Μάγχη. Ο υπέροχος καθεδρικ ς να ς της π λης, η παλιά π λη που διατηρεί την τεχνοτροπία του ξυλοδέματος (co - lombages -κολομπάζ -βλ.σελ.67), ένα πολ αξι λογο κεντρικ μουσείο τέχνης και οι γραφικοί εμπορικοί δρ μοι αποτελο ν π λο έλ ξης για κάθε περαστικ ή επισκέπτη και κά νουν τη Ρουέν μια απ τις πιο γοητευτικές π λεις του βορρά της Γαλλίας. Προσβ.: καθημερινά δρομολ για τρένου ενώνουν τη Ρουέν με το Παρίσι (σταθμ ς Σεν Λαζάρ - gare Saint Lazare, λιγ τερο απ 1,5 ώρες). Επίσης, υπάρχει σιδηροδρομική σ νδεση με τη Λιλ (σταθμ ς Λιλ Φλαντρ -gare Lille Flandres) και με τις σημαντικές π λεις της ς (Καν, Χά - βρη). Μέσα στην π λη λειτουργο ν δ ο μετρ, κα - θώς και γραμμές τραμ και λεωφορείων (Διαδ.: Χιλιομετρικές αποστάσεις: Παρίσι 132 χλμ (Α13), Καν 129 χλμ (Α13), Αμιέν 128 χλμ (Α28), Ντιεπ 63 χλμ (Ν27), Καλέ 215 χλμ (Α28, Α16) Παλιά Π λη (Vieux Rouen - Βιε Ρουέν) Η παλιά π λη εκτείνεται στη δεξιά χθη του Σηκουάνα και είναι ένα αστικ συγκρ τημα που δ σκολα περνά απαρατήρητο. Εδώ θα δείτε περίπου παλιά κτίρια με κ ριο χαρακτηριστικ το ξυλ δεμα, αμέτρητοι μεσαιωνικοί δρ μοι, επιβλητικά μέγαρα (Δικαστικ Μέγαρο), ιστορικά σημεία και πλα τείες (πλατεία της Παλιάς Αγοράς) και ένας υπέροχο καθεδρικ να.

4 n Οδ ς Σαν Ρομάν (Rue Saint Romain -Ρυ Σαν Ρομάν) Θεωρείται απ τους ωραι τερους δρ μους της π λης με αρκετά κτίρια απ το 15ο έως το 18ο αιώνα. Κ ριο γνώρισμα ο ξ λινος σκε - λετ ς τους, το λεγ μενο ξυλ δεμα. n Ξυλοδεσιά (Σπίτια με ξυλ δεμα Maisons à colombages - Μεζ ν α κολομπάζ) Η τεχνική κατασκευής ξ λινου σκελετο συνήθως απ ξ λο βελανιδιάς. Αναπτ χθηκε κυρίως κατά το Μεσαίωνα στην Κε - ντρική Ευρώπη και τη Μεγάλη Βρετανία σε περιοχές με πολλά δάση και παράδοση στην υλοτομία. Τα ενδιάμεσα στον ξ λινο σκελετ κενά συμπληρώνονται με άχυρα, το βλα και λά - σπη. Το νομα της τεχνικής στα γαλλικά προέρχεται απ τη με σαιωνική ονομασία «colombe», που σημαίνει ξ λινο δοκάρι σε τοίχο (παραφθορά του «colonne»= κολ να). Πρ κειται για συ νέχεια της ρωμαϊκής τεχνικής κατασκευής «opus cra ti cium» που στη Γαλλία αναπτ χτηκε απ τον στερο Μεσαίωνα (5ος αιώνας) μέχρι το 19ο αι. Σπίτια κτισμένα με την τε χνική του ξυ - λοδέματος απαντώνται σε ολ κληρη της Γαλλία, αλλά οι πε ριο - χές με το μεγαλ τερο αριθμ τέτοιων δειγμάτων είναι η Ανα τολική και η Αλσατία (και ευρ τερη Ανατολική Γαλλία). Εκκλησία Σαν Μακλο (Saint-Maclou) Κτίστηκε απ το 1437 ως το 1517 και είναι δείγμα της στερης γοτθικής αρχιτεκτονικής (gothique flamboyant -γκοτίκ φλαμπουαγιάν) με χαρακτηριστικ της το πρ θυρο του ναο που σχηματίζει πέντε αψίδες. Διευθ.: place Barthélémy (πλας Μπαρτελεμ ) Δικαστικ Μέγαρο (Palais de Justice -Παλέ ντε Ζυστίς) Ένα εντυπωσιακ κτίριο της πρώιμης Α να - γέννησης με τη διακοσμημένη πρ σοψή του να χρονολογείται απ το 16ο αι. Παλι τερα στέ γαζε το τοπικ κοινοβο λιο και έχει α να - γνωριστεί ως «Ιστορικ Μνημείο» απ το Διευθ.: rue aux Juifs (ρυ ο Ζιουίφ) Πλατεία της Παλιάς Αγοράς (Place de Vieux Marché Πλας ντι Βιε Μαρσέ) Ακ μα και σήμερα, εκεί λειτουργεί η αγορά της π λης. Μια πλατεία με ωραι τατα δεί γματα τοπικής αρχιτεκτονικής (σπίτια με το χαρακτηριστικ ξυλ δεμα), ενώ συνδέεται με το πιο σημαντικ ιστορικ πρ σωπο της π λης, τη Ζαν ντ Αρκ (Ιωάννα της Λο ρέ - νης). Σε αυτή την πλατεία η ηρωίδα και μετέπειτα αγία οδηγήθηκε στην πυρά το Στο σημείο υπάρχει ένας σταυρ ς για να θυ μίζει το γεγον ς. Το σκηνικ της πλατείας ολοκληρώνεται με τα θεμέλια -ερείπια της παλιάς αγοράς, μερικά καφέ, ένα χώρο με πράσινο, αλλά κυρίως με τη μοντέρνα εκκλησία της Αγίας Ιωάννας της Λορένης. Πρ κειται για μια πρωτοποριακή κατασκευή που βρίσκεται εκεί απ το 1979 και προκαλεί ακ μα την αντίδραση πολλών κατοίκων αλλά και επισκεπτών. Οδ ς του Μεγάλου Ρολογιο (Rue du Gros Horloge Ρυ ντι Γκραν Ορλ ζ) Είναι ένας απ τους ωραι τερους δρ μους της παλιάς π λης, ο οποίος ενώνει την πλατεία της παλιάς αγοράς με τον καθεδρικ. Εκτ ς απ τα παλιά σπίτια του πολυσ χναστου πεζ δρομου, ξεχωρίζει το ιστορικ ρολ ι τοποθετημένο σε μια αναγεννησιακή αψίδα που σκεπάζει τον ίδιο το δρ μο. Ένα ρ λοι - σ μβολο της π λης, που δείχνει εκτ ς απ την ώρα, τις φάσεις του φεγγαριο και άλλα σ μβολα. Αξίζει, επίσης, να προσέξετε τις ανάγλυφες παραστάσεις στο εσωτερικ της αψίδας του ρολογιο. Απ το δι - πλα ν π ργο, μπορείτε να θαυμάσετε τη θέα του κέντρου της π λης. Καθεδρικ ς της Παναγίας (Cathédrale Notre Dame -Κατεντράλ Νοτρ Νταμ) Αρχικά κτίστηκε το 12ο αιώνα, αλλά διακοσμήθηκε και εξωραΐστηκε κατά το 15ο και το 16ο αιώνα. Παραμένει το σημαντικ τερο ιστορικ κτίριο της Ρουέν, υπ δειγμα γοτθικής αρχιτεκτονικής με λιτή διακ σμηση στο εσωτερικ και εντυπωσιακο ς π ργους να την πλαισιώνουν. Έγινε πασίγνωστος μέσα απ τη σειρά έργων του Μονέ «Οι καθε δρι - κοί της Ρουέν» (Cathédrales de Rouen ), που απεικονίζουν την εκκλησία σε δι - α φορετικές ώρες τη μέρας, με διαφορετικές αποχρώσεις απ το ξημέρωμα ως το ηλιοβασίλεμα. Διευθ.:place de la Cathédrale (πλας ντε λα Κατεντράλ) n Οδ ς του Μεγάλου Ρολογιο 67

5 n 68 Μουσείο Καλών Τεχνών (Musée des Beaux-arts Μυζέ ντε Μποζ Αρ) Το μουσείο της Ρουέν διατηρεί μια απ τις πιο αξι λογες συλλογές στη Γαλλία με πίνακες, γλυπτά, σχέδια, αντικείμενα τέ χνης απ το 15ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Το 1909 η δωρεά Ντεπ (Depeaux) εμπλο τισε το μουσείο με τη δε τερη συλλογή ι - μπρεσιονιστών στη χώρα μετά απ αυτή του Μουσείου Ορσέ (βλ.σελ.33) στο Παρίσι. Έτσι σή μερα, υπέροχα δείγματα τέχνης των Μο νέ, Μοντιλιάνι, Σίσλεϋ και κυρίως των αδελφών Ντυσάμπ (Duchamp) πλαισιώνουν τις συλλογές του 20ου αιώνα. Διευθ.: esplanade Marcel-Duchamp (εσπλανάντ Μαρσέλ Ντισάμ), Τηλ.: , Ωρ. λειτ.: 10:00-18:00, Εισ.: 5, μειωμένη τιμή 3 για εκπαιδευτικο ς, γκρουπ, οικογένειες, δωρεάν για τους νέους κάτω των 26 ετών και φοιτητές. Μουσείο Κεραμικής (Musée de la Céramique Μυζέ ντε λα Σεραμίκ) Το μουσείο της Κεραμικής παρουσιάζει ένα απ τα πιο γνωστά προϊ ντα, τη φα γε - ντιανή (faïence - φαγιάνς) και την τέχνη επε - ξεργασίας της πως αυτή διαμορφώθηκε απ το 16ο ως το 18ο αιώνα. Στο μουσείο υπάρχουν, επίσης, δείγματα απ τις σχολές του Ντελφτ (Ολλανδία) και της Νεβέρ (Βουργουνδία), ενώ η ιστορική αναδρομή φτάνει μέχρι και τον 20ο αιώνα μέσα απ την πα - ρουσίαση της αρχιτεκτονικής χρήσης των κεραμικών και της πορσελάνης. Διευθ.: 1, rue Faucon ή 94, rue Jeanne d'arc (ρυ Φοσ ν, ρι Ζαν ντ Αρκ), Τηλ.: , Ωρ. λειτ.: 10:00-13:00 και 14:00-18:00 εκτ ς Τρίτης, Εισ.: 3, μειωμένη τιμή για γκρουπ 2, δωρεάν για φοιτητές. n Άποψη του Αβαείου του Αγίου Ουαντρίλ Σήμερα, τα τελευταία εργαστήρια φαγεντιανής λειτουργο ν στην οδ Αγίου Ρωμανο (rue Saint Romain- ρυ Σεν Ρομάν), κο ντά στον καθεδρικ, που μπορείτε να γνωρίσετε απ κοντά την τέχνη της χειροποίητης διακ σμησης των κεραμικών σκευών. 2. Διαδρομή των Αβαείων (Route des Abbayes Ρουτ ντες Αμπέ) Στην ευρ τερη κοιλάδα του Σηκουάνα δια - τηρο νται αρκετά απ τα μεσαιωνικά αβαεία, μνημεία της θρησκευτικής παράδοσης της περιοχής. Μάλιστα, μερικά απ αυτά, πως του Μπεκ-Ελουέν και του Σαν Ουαντρίλ λειτουργο ν μέχρι και σήμερα. Αν θέ - λε τε να αποφ γετε τους αυτοκινητοδρ μους και να κάνετε μικρές παρακάμψεις και διαδρομές στην επαρχία της ς, οι παρακάτω τοποθεσίες αποτελο ν ενδιαφέρουσες στάσεις. Αβαείο Μπεκ-Ελουέν (Abbaye du Bec-Hellouin Αμπέ ντι Μπεκ Ελουέν) Ένας μεγαλοπρεπής χώρος στην κοιλάδα του μικρο ποταμο Μπεκ που κτίστηκε για πρώτη φορά τον 11ο αιώνα. Ξεχωρίζει ο π ργος του 15ου αιώνα, ενώ τα περισσ τερα απ τα κτίρια πήραν τη σημερινή τους μορ φή κατά το 18ο αιώνα. Απ το 1948 η μονή ξανακατοικείται και οι μοναχοί επιδίδονται κυρίως στην κεραμική (φαγιάνς). Διαδ.: Προσβ.: το αβα - είο βρίσκεται 45 χλμ νοτιοδυτικά της Ρουέν (δρ μος Ε 402-D438 και D39) Αβαείο του Αγίου Ουαντρίλ (Abbaye de Saint Wandrille Αμπέ ντε Σεν Ουαντρίγιε) Ένα μνημείο με ιστορία 15 αιώνων. Ιδρ θηκε το 649 και καταστράφηκε επανειλημμένα απ τους Βίκινγκς, τους θρησκευτικο ς πολέμους και τη Γαλλική Επανάσταση. Κάποια απ τα κτίρια συντηρήθηκαν και χρησιμοποιο νται ακ μα, κάποια είναι ερει - πωμένα με το πέρασμα του χρ νου. Ο χώ - ρος αποτελεί ιστορικ μνημείο απ το Τηλ.: , Ωρ. λειτ.: τα ερείπια της πα λιάς εκκλησίας και ο καινο ριος να ς είναι κλει - στά απ τη 13:00 μέχρι τις 14:00. Τις υπ λοιπες ώρες είναι ανοικτά για το κοιν. Οι υπ λοιποι χώροι είναι ανοικτοί μ νο σε ορισμένες ώρες ανάλογα με τις λειτουργίες του μοναστηριο, Διαδ.: www. st-wandrille.com, Προσβ.: 33 χλμ απ τη Ρουέν με το δρ μο D982 ή 51 χλμ. με τον Α150.

6 n n Αντελ - Κάστρο Γκεγιάρ Άγιος Γεώργιος της Μποσερβίλ (Abbaye St. Georges de Boscherville Αμπέ Σεν Ζορζ ντε Μποσερβίλ) Ένα εντυπωσιακ συγκρ τημα κτιρίων που θυμίζει τα παλιά παλάτια βρίσκεται στην καταπράσινη κοιλάδα ανάμεσα στους μαιάνδρους του Σηκουάνα. Οι Βενεδικτίνοι μο - ναχοί έκτισαν εκεί τις πρώτες εκκλησίες απ το 12ο αιώνα. Ξεχωρίζουν, επίσης, οι κή - ποι, απ τους οποίους μπορείτε να δείτε απ ψηλά την κοιλάδα του ποταμο και τα υπ λοιπα κτίρια. Ωρ. λειτ.: 09:00-18:00 (1/4-31/10) και 14:00-17:00 (1/11-31/3), Εισ.: 5,5-4,50 γκρουπ - 4 μειωμένο - 3,50 γκρουπ φοιτητών, Διαδ.: www. ab bayesaint-georges.com, Προσβ.: μ λις 12 χλμ απ τη Ρουέν με το δρ μο D982 κατε θυνση Du clair και St Martin de Boscherville. Αβαείο Ζιμιέζ (Abbaye de Jumièges -Αμπέ ντε Ζυμιέζ) Το αβαείο ιδρ θηκε το 654 αλλά καταστράφηκε το 841 απ τις επιδρομές των Νορ - μανδών. Έναν αιώνα αργ τερα ξαναλειτο ργησε με πρωτοβουλία Βενεδικτίνων μοναχών. Απ τα μοναστικά κτίρια δεν απομένει σχεδ ν τίποτα, αλλά εκείνο που προκαλεί το ενδιαφέρον είναι οι δ ο αρχαίες εκκλησίες που διατηρο νται και ξαναζωντανε ουν το μεσαιωνικ μεγαλείο του χώρου. Ωρ. λειτ.: 09:30-18:30, Εισ.: 5, για γκρουπ 4,20, μειωμένο 3,50, Προσβ.: η Ζιμιέζ απέχει απ τη Ρουέν 28 χλμ και εκεί οδηγο ν οι δρ μοι D43 και D982 που ακολουθο ν την πορεία του Σηκουάνα προς τα δυτικά. 3. Αντελ Κάστρο Γκεγιάρ (Les Andely -Château Gaillard) Η κωμ πολη Αντελ βρίσκεται σε ένα απ τα πιο μορφα σημεία της κοιλάδας του Σηκουάνα. Σ μβολο της π λης είναι το κά - στρο Γκεγιάρ, το οποίο δεσπ ζει πάνω απ την κοιλάδα. Κτίστηκε σε ένα μ λις χρ νο ( ) απ το Ριχάρδο Λεοντ καρδο, βασιλιά της Αγγλίας και δο κα της ς για να υπερασπιστεί τη απέναντι στο γαλλικ βασίλειο. Το κάστρο κατασκευάστηκε με την τεχνική των «κα- μπυ λωτών τειχών» που δυσκ λευαν ακ μα περισσ τερο την πολιορκία του. Ωστ σο, ένα χρ νο μετά (1199), ο Ριχάρδος σκοτώθηκε στη μάχη και ο δρ μος προς τη και το κάστρο Γκεγιάρ έμεινε ανοικτ ς για τους Γάλλους. Το 1204, μετά απ σ ντομη πολιορκία, το κάστρο «πέφτει» και την ίδια χρονιά η προσαρτάται στο γαλλικ βασίλειο. Ωρ. λειτ.: επίσκεψη στο εσωτερικ του κά στρου απ 15 Μαρτίου ως 15 Νοεμβρίου 10:00-13:00 και 14:00-18:00 εκτ ς Τρίτης, Εισ.: 3, δωρεάν πρ σβαση στον εξωτερικ χώρο λο το χρ νο, Προσβ.: η Αντελ απέχει 41 χλμ απ τη Ρουέν απ το δρ μο D6014 με κατε θυνση νοτιοανατολική και 92 χλμ απ το Παρίσι απ τον D14. Η τοποθεσία προσεγγίζεται επίσης και απ τον A13 (έξοδος Gaillon -Les Andelys -Γκεγι ν -λες Αντελ ). 69

7 n 4. Ζιβερν (Giverny) Ένα μέρος που κυρίως τιμά τη μνήμη και το έργο του Κλοντ Μονέ, ο οποίος έζησε εκεί απ το 1883 μέχρι το θάνατ του, το Απ το 1887 μέχρι το 1914 η ευρ τερη περιοχή έγινε επίκεντρο εν ς «καλλιτεχνικο εποικισμο», τ πος συνάντησης και δι - αμονής κυρίως Αμερικανών ζωγράφων. Χιλιομετρικές αποστάσεις: Παρίσι 88 χλμ (Α13), Ρουέν 67 χλμ, Χάβρη 132 χλμ. Σπίτι του Κλοντ Μονέ (Maison de Claude Monet Μεζ ν ντε Κλοντ Μονέ) Το μουσείο - σπίτι του μεγάλου ζωγράφου μας μεταφέρει στο ειδυλλιακ περιβάλλον που τον ενέπνευσε. Κυρίως αποδεικν ει την αγάπη που ο ίδιος είχε για τα λουλο δια και τους κήπους. Πέρα απ τους εσω τερικο ς χώρους, τα δωμάτια και το α - τε λιέ του Μονέ, η επίσκεψη περιλαμβάνει το φυτώριο - κήπο (clos normand -κλο νορμάν), τον κήπο του νερο (jardin d eau -ζαρ - ντέν ντ ο) που συναντο με σε πολλά έργα του και τη συλλογή απ ιαπωνικά σχέδια (estampes japonaises -εστάμπ ζαπονέζ). Ωρ. λειτ.: απ 1 Απριλίου εως 1 Νοεμβρίου 09:00-18:00, Εισ.: 8, μειωμένο 5, συνδυαστικ με το Μουσείο Ιμπρεσιονιστών 14, Διαδ.: - tion-monet.fr n Σπίτι του Κλοντ Μονέ Μουσείο Ιμπρεσιονισμο (Musée des impressionnismes - Μυζέ ντες Εμπρεσιονίσμ) Πρώην «Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης», το οποίο ήταν αφιερωμένο στην αμερικανική καλλιτεχνική παρουσία στην περιοχή. Απ το 2009 οι τοπικές αρχές σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τέχνης Terra και το Μουσείο Ορσέ (βλ.σελ.33) στο Παρίσι δημιο ργησαν ένα μουσείο για τον Ιμπρεσιονισμ που κάθε τ σο φιλοξενεί πολ ενδιαφέρουσες εκθέσεις και κυρίως αναδεικν ει τη σχέση της περιοχής με τον Ιμπρεσιονισμ. Διε θ.: 99, rue Claude Monet (ρυ Κλοντ Μονέ), Τηλ.: , Ωρ. λειτ.: απ 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου 10:00-18:00, Εισ.: 6,50, μειωμένο 4,50, συνδυαστικ εισιτήριο με το Μουσείο Μο νέ, 14,00, Διαδ.: desim pres - sionnismesgiverny.com 5. Ντιεπ (Dieppe) Θεωρείται η πιο κοντινή παραλία για τους Παριζιάνους και το μέρος που για πρώτη φορά επιβλήθηκε η μ δα των θαλάσσιων μπά νιων στις αρχές του 19ου αιώνα. Στο πα ρελθ ν ήταν μια π λη που ζο σε απ τη ναυ τιλία, μια απ τις πρώτες π λεις που γνώρισαν τα εξωτικά αγαθά των αποικιών, τον ελεφαντ δοντο και τα μπαχαρικά. Στις 19 Αυγο στου 1942 επιχειρήθηκε απ τις συμμαχικές δυνάμεις μια πρώτη απ βαση στις γερμανοκρατο μενες ακτές της ς. Η επιχείρηση Jubilee, πως ονομάστηκε, εκτελέστηκε κυρίως απ Καναδο ς στρατιώτες, προκάλεσε τεράστιες ζη μιές στα κτίρια και την υποδομή της Ντιέπ, αλλά απέτυχε οικτρά. Σήμερα, ακριβώς κά τω απ το κάστρο της π λης, στην πλατεία του Κα - ναδά (square du Canada -σκουάρ ντυ Κα - ναντά), ένα μνημείο θυμίζει τα γεγον τα εκεί - να και τη θυσία των Καναδών. Το κέντρο της π λης ορίζεται απ το βα - σικ πεζοδρομημένο άξονα Γκραν Ρυ (Gra - nd- Rue), που οδηγεί στην πλατεία Πι Σαλέ (place du Puits-Salé -πλας Πι Σαλέ). Η συ νοι - κία Πολέ (Pollet) είναι η γειτονιά των ψα ρά - δων, που διατηρο νται κάποια πα λιά κτί ρια. Απ εκεί ο δρ μος οδηγεί στην εκ κλη σία της Παναγίας (Notre Dame de Bon Se cours -Νοτρ Νταμ ντε Μπον Σεκο ρ), απ που η θέα στο λιμάνι και την π λη είναι ιδανική. Χιλιομετρικές αποστάσεις: Παρίσι 195 χλμ, Ρουέν 64 χλμ, Χάβρη 107 χλμ. Κάστρο - Μουσείο (Château - Musée - Σατ - Μυζέ) Το κάστρο της Ντιέπ είναι ένα απ τα ωραι τερα δείγματα παράκτιας οχ ρωσης

8 Αγορές n n Καμίγ Σεν-Σαν (Camille Saint-Saëns ) Ένας απ τους μεγαλ τερους ρομαντικο ς συνθέτες του 19ου αιώνα. Ξεκίνησε ως βιρτου ζος του πιάνου και παιδί θα μα, ενώ πολ γρήγορα στράφηκε στη σ νθεση. Το 1871 πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Εθνικής Μουσικής Εταιρείας (Société Nationale de Musique Σοσιετέ Νασιονάλ ντε Μυ - ζίκ), που είχε στ χο την προώθηση της γαλλικής μουσικής και των νέων συνθετών. Η μουσική του ιδιοφυία αναγνωρίζεται επίσημα το 1881, οπ τε εκλέγεται στην Ακαδημία Καλών Τε - χνών. Το 1886 συνθέτει ένα απ τα πιο γνωστά του έργα, το «Καρναβάλι των Ζώων», ένα σατυρικ και διασκεδαστικ έργο που ο ίδιος δεν θέλησε να παρουσιάσει δημ σια σο ζο σε. Απ το 1890 εγκαταστάθηκε στην Ντιέπ, αλλά ταξίδεψε αρκετά με βασικο ς σταθμο ς την Αλγερία και την Αίγυπτο. Έγινε δημοφιλής και στον αγγλοσαξονικ κ σμο με συ νεχείς περιοδείες, συναυλίες και διακρίσεις. Το 1921 έκανε την τελευταία του εμφάνιση στο καζίνο της Ντιέπ, σε μια εκ δήλωση για τα 75 χρ νια του ως πιανίστας. Λίγο μετά πέθανε στο Αλγέρι δουλε οντας μέχρι το τέλος σε κάποιες νέα συνθέσεις. στη Μάγχη. Κτίστηκε και αναδιαμορφώθηκε πολλές φορές και σε πολλά στάδια απ το 14ο ως το 18ο αιώνα, ενώ απ το 1923 αποτελεί το κυρι τερο μουσείο της π λης. Ένα μέρος της συλλογής του είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και τους ναυτικο ς, αλλά ο αδιαμφισβήτητος θησαυρ ς του εί - ναι η συλλογή απ αντικείμενα απ ελεφαντ δοντο (ivoire - ιβουάρ): μακέτες πλοίων, πυξίδες, ταμπακέρες, θρησκευτικά αντικείμενα, λα φτιαγμένα απ το σπάνιο υλικ. Μάλιστα, στο μουσείο υπάρχει και η αναπαράσταση εν ς εργαστηρίου επεξεργασίας ελεφαντ δοντου απ τα εκατοντάδες που λειτουργο σαν στην Ντιεπ κατά το 17ο αιώνα. Η συλλογή ζωγραφικής αφορά κυρίως θαλάσσια και ναυτικά θέματα και καλ πτει μια περίοδο απ το 17ο αιώνα και στερα. Μια απ τις αίθουσες του μουσείου είναι αφιερωμένη στο μουσικοσυνθέτη Καμίγ Σεν-Σαν (Camille Saint-Saëns) που έζησε για πολλά χρ νια στην Ντιέπ. Ωρ. λειτ.: 10:00-12:00 και 14:00-18:00 (1/6-30/9), 10:00-12:00 και 14:00-17:00 εκτ ς Τρίτης (1/10-31/5), Εισ.: 4, μειωμένο 2 Μουσείο της Θάλασσας Εστράν (Estran Cité de la Mer -Εστράν Σιτέ ντε λα Μερ) Ένα ιδι τυπο θεματικ μουσείο αφιερωμένο στην αλιεία, τις τεχνικές της, αλλά και στην ίδια τη θάλασσα, τη βιολογία της, τις ακτές και το περιβάλλον της. Ένα απ τα κ ρια προϊ ντα αλιείας της περιοχής είναι και το κοχ λι Σεν Ζακ (coquille Saint Ja - cques - pecten maximus), του οποίου η εκ - μετάλλευση είναι αυστηρά ελεγχ μενη απ το κράτος. Ωρ. λειτ.: 10:00-12:00, 14:00-18:00, Εισ.: ενήλικες 6, μειωμένο 5, παιδιά 3,50, Διαδ.: www. estrancitedelamer.fr 6. Ετρετά (Étretat) Το Ετρετά είναι απ τα πιο φωτογραφημένα τοπία της ς (Falaises d É - tre tat), επίσης χώρος συνάντησης και έ μπ - νευ σης ζωγράφων και λογοτεχνών. Βρίσκεται 91 χλμ βορειοδυτικά της Ρουέν. Μια μικρή κωμ πολη ανάμεσα σε απ τομους λευ κο ς βράχους και παραλίες με γκρίζα β τσαλα. Οι φυσικοί σχηματισμοί είναι υ - πέ ροχοι και απ αυτο ς ξεχωρίζουν οι φυ - σι κές αψίδες που έχουν διαμορφωθεί απ αμέ τρητα χρ νια διάβρωσης. Απ τον οικισμ ακολουθείστε τα μονοπάτια προς Fa - laise d A val (Φαλέζ ντ Αβάλ) και Falaise d A - mont (Φαλέζ ντ Αμ ν). Απ τα δ ο αυτά υψώ - ματα θα έχετε πανοραμική θέα των ακτών της Μάγχης και του οικισμο. Οι διαδρομές δι αρκο ν περίπου 1 ώρα με τα π δια μετ επι - στροφής ή ένα δεκάλεπτο με το αυτοκίνητο. Διαδ.: 20 χλμ βορειοανατολικά του Ετρετά βρίσκεται μια ακ μα ενδιαφέρουσα τοπο θε - σία, το Φεκάμ (Fécamp), που παλι τερα ζο - σε απ την αλιεία αλλά σήμερα διατηρεί ένα λιμάνι σκαφών αναψυχής και παραλία με β τσαλα. Ακολουθείστε το δρ μο D11 απ το Ετρετά. Χιλιομετρικές αποστάσεις: απέχει 28 χλμ απ τη Χάβρη απ το δρ μο D Χάβρη (Le Havre -Λε Αβρ) Η τοποθεσία της π λης, στην εκβολή του Σηκουάνα, δεν αφήνει αμφιβολία για το ε - μπο ρικ και ναυτικ παρελθ ν της Χάβρης. Παραμένει σημαντικ ς εμπορικ ς και οικονομικ ς σταθμ ς, συγκεκριμένα το πρώτο λιμάνι εξωτερικο εμπορίου στη Γαλλία και ένα απ τα 5 πρώτα στην Ευρώπη. Ως προς την αισθητική και τη χωροταξία, το μεγάλο λιμάνι της β ρειας Γαλλίας έχει αναδειχθεί σε ένα υπ δειγμα σ γχρονης αρχιτεκτονικής και ανάπτυξης. Βασικ ς άξονας αυτής της εξέλιξης ήταν ο σχεδιασμ ς του κέ ντρου της π λης απ τον αρχιτέκτονα Περέ (Per - ret) και η συμβολή μεγάλων αρχιτεκτ νων, πως ο Βραζιλιάνος Όσκαρ Νιμάγιερ. Χιλιομετρικές αποστάσεις: Καν 95 χλμ, Ρουέν 90χλμ, Παρίσι 196 χλμ. Απ τη Χάβρη ξεκινο ν δρομολ για πλοίων για τα αγγλικά λιμάνια Π ρτσμουθ και Νιουχέϊβεν (Portsmouth, Newhaven). Μουσείο Μαλρ (Musée Malraux -Μυζέ Μαλρ ) Το σ γχρονο κτίριο του μουσείου έχει γί - νει ένα απ τα σ μβολα του μοντερνισμο 71

9 n n Το σ γχρονο κτίριο του Μουσείου Μαρλ n Το ένα απ τα δ ο κτίρια του πολυχώρου Βολκάν που έχει επικρατήσει στη Χάβρη. Η τοποθεσία του, απέναντι απ τη θάλασσα, και το άνοιγμα του χώρου στο φυσικ φως προδι - αθέτουν τον επισκέπτη για τη γνωριμία με έναν ιδιαίτερο π λο τέχνης. Η πιο γνωστή συλλογή του μουσείου είναι αυτή που αφορά τον Ιμπρεσιονισμ. Χάρη στις δωρεές του παρελθ ντος το Μουσείο Μαλρ έχει σή μερα τη δε τερη μεγαλ τερη συλλογή ιμπρεσιονιστών μετά το Μουσείο Ορσέ στο Παρίσι. Αμέτρητα έργα του Μπου ντέν (Boudin), μερικά έργα των Μονέ, Ρε νουάρ, Πισαρ, επίσης δείγματα του ρε ματος του Φοβισμο και του Κυβισμο συνθέτουν μια πολ ολοκληρωμένη παρουσίαση της εξέλιξης της τέχνης στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Διευθ.: 2, boulevard Clemenceau (μπουλβάρ Κλεμανσ ), Τηλ.: , Ωρ. λειτ.: καθημερινά 11:00-18:00, Σαβ/κα 11:00-19:00, κλειστ κά θε Τρίτη, Εισ.: 5, 3 φοιτητικ, 3 για γκρουπ, το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα δωρεάν, Διαδ.: blog.museemalraux.fr Εκκλησία του Αγίου Ιωσήφ (Église Saint Joseph -Εγκλίζ Σεν Ζοζέφ) Σημείο αναφοράς για τα πλοία που μπαίνουν στο λιμάνι, αλλά και σ μβολο της αναγέννησης της π λης μετά τον π λεμο, που ο οκταγωνικ ς π ργος της εκκλησίας φτάνει τα 110 μέτρα σε ψος. Κτίστηκε απ το 1951 ως το 1957 και ολοκληρώθηκε με τά το θάνατο του αρχιτέκτονα του κτιρίου Ο γκίστ Περέ (Auguste Perret). Το φως του ήλι ου φτάνει στο εσωτερικ του κτιρίου μέ σα απ τα κομμάτια χρωματιστο γυ αλι ο που καλ πτουν τις πλευρές του π ργου. n Παλι λιμάνι στην Ονφλέρ 72

10 Αγορές n Διευθ.: boulevard François 1er (μπουλβάρ Φρα - ν σουά Πρεμιέ), Ωρ. λειτ.: η εκκλησία είναι α νοι κτή κα θημερινά 10:00 με 18:00, εκτ ς αν γίνεται κά - ποια τελετή. Ανακατασκευασμένο Κέντρο της Π λης (Centre-Ville Recon struit du Havre Σεντρ Βιλ Ρεκον στρουί ντυ Αβρ) Σπάνια ένα σ μπλεγμα κτιρίων και δρ μων του 20ου αιώνα αποτελεί σημείο τουριστικο ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση της Χάβρης, η ανακατασκευή και ο σχεδιασμ ς της καινο ριας π λης ανάμεσα στα έτη υπήρξε υποδειγματικ ς, λει - τουργικ ς και άρτιος. Μάλιστα το 2005 το αναδομημένο κέντρο της Χάβρης πήρε τη θέση του στη λίστα «Παγκ σμιας Κληρονομιάς» της Ουνέσκο. Εμπνευστής αυτής της ριζικής αλλαγής για την π λη ήταν ο αρχιτέκτονας Ογκίστ Περέ ( ) και το επιτελείο του. Η αναδιαμ ρφωση της κατεστραμμένης π λης ξεκίνησε απ τους δρ μους γ ρω απ το Δημαρχείο και επεκτάθηκε σε μια μεγάλη περιοχή ανάμεσα στις λεωφ ρους Φος (avenue Foch -αβεν Φος) και Φρανσουά Α (François 1er), περιλαμβάνοντας και τον παλι εμπορικ δρ μο ρυ Παρί (rue Paris). Απ το γραφείο του ρι σμο οργανώνονται περιηγήσεις στα πιο ενδιαφέροντα σημεία του κέντρου της π λης. Πολυχώρος Βολκάν (Le Volcan) Όπως μαρτυρά και το νομά του, ο χώ - ρος έχει το σχήμα εν ς ηφαιστείου (volcan =ηφαίστειο) και είναι χωρισμένο σε δ ο μέ ρη. Στο πρώτο και μεγαλ τερο στεγάζεται μια αίθουσα συναυλιών και εκδηλώσεων χωρητικ τητας ατ μων και στο δε τερο βοηθητικοί χώροι και γραφεία για 200 n Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης έως 500 άτομα. Η περίεργη αυτή κατασκευή (1982) οφείλει την παρξή της στα σχέδια του Βραζιλιάνου Όσκαρ Νιμάγιερ (O scar Ni - meyer), ο οποίος νωρίτερα είχε σχεδιάσει την ίδια την πρωτε ουσα της χώρας του. Διευθ.: avenue Lucien Corbeaux (αβεν Λυσιέν Κορμπ ), Διαδ.: 8. Ονφλέρ (Honfleur) Η π λη αναφέρεται σε ιστορικά έγγραφα απ τον 11ο αιώνα και λ γω της θέσης της είχε διπλή σημασία: απ τη μια προστάτευε την είσοδο προς το εσωτερικ της ς, απ την άλλη ήλεγχε την πορεία των πλοίων προς τον Ατλαντικ. Η Ονφλέρ αργ τερα οχυρώθηκε απ τους Γάλλους βασιλείς και απ εκεί ξεκίνησε η περίφημη αποστολή του Σαμουέλ ντε Σαμπλέν (Sa - muel de Champlain) το 1608 που οδήγησε στην ίδρυση της π λης του Κεμπέκ στον Καναδά. Κατά το 17ο και το 18ο αιώνα γί νε - ται ένα απ τα κ ρια λιμάνια επικοινωνίας με τις υπεράκτιες γαλλικές κτήσεις. Χωρίς να έχει καταστραφεί απ πολέμους ή άλ - λους παράγοντες, η Ονφλέρ είναι ένα υπ - δειγμα διατηρημένης π λης και ένα απ τα πιο γραφικά λιμάνια της Γαλλίας. Τα μικρά σκάφη μπαινοβγαίνουν στο λιμάνι απ μια ανακλιν μενη γέφυρα, τα παλιά σπίτια είναι γεμάτα λουλο δια και χρώματα, οι επισκέπτες πολλοί και τα τοπικά εστιατ ρια διαφημίζουν την τοπική σπεσιαλιτέ, που είναι τα μ δια (moules - μουλ)! Χιλιομετρικές αποστάσεις: Καν 77 χλμ (Α13, Ε46), Ρουέν 91 χλμ (A13), Ντοβίλ 16 χλμ (D513), Αβρ 25 χλμ (απ τη γέφυρα Πον ντε Νορμαντί). Παλιά Ονφλέρ (Le vieux Honfleur - Βιε Ονφλέρ) Η παλιά π λη και τα πιο ενδιαφέροντα κτί - ρια εκτείνονται κατά μήκος του παλιο λι - μανιο (le vieux port -bassin -λε βιε πορ), το οποίο κατασκευάστηκε κατ εντολή του Κολ - μπέρ, υπουργο του Λουδοβίκου του 14ου. Πλο σιες πέτρινες κατοικίες μαρτυρο ν την εμπορική κληρονομιά της π λης, ενώ ξεχωρίζει η κατοικία του βασιλικο αντι προ - σώπου (lieutenant du roi -λιετενάν ντυ ρου - ά) απ το 16ο αιώνα. Εκεί μια αναμνηστική πινακίδα θυμίζει και τιμά την αναχώρηση του Σαμπλέν για τον Καναδά. Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης (Église Sainte Catherine Εγκλίζ Σεν Κατρίν) Μετά το τέλος του Εκατονταετο ς πολέμου, οι ντ πιοι θέλησαν να ευχαριστήσουν 73

11 n το Θε για την απομάκρυνση των Άγγλων και έχτισαν μια εκκλησία με τα δικά τους μέσα και τη δική τους τεχνοτροπία. Όντας οι περισσ τεροι τεχνίτες στα ναυπηγία και τα ξυλουργία της π λης, έφτιαξαν έναν α - ξι οπρ σεχτο ξ λινο σκελετ σε κάθε κλίτος της εκκλησίας που μοιάζει με αναστραμμένη καρίνα πλοίου. Γέφυρα της ς (Pont de Normandie -Πον ντε Νορμαντί) Ένα μεγάλο τεχνικ έργο που εγκαινιάστηκε το 1995 και ενώνει την περιοχή της Χά - β ρης με αυτή της Ονφλέρ περνώντας πά νω απ τις εκβολές του Σηκουάνα. Σχεδιάστηκε ώστε να αντέχει τους πιο ισχυρο ς ανέμους και έχει μήκος μέτρα. Η τιμή των διοδίων ενδεικτικά είναι 5 για τα αυτοκίνητα και 12,50 για ένα λεωφορείο 50 θέσεων. Διαδ.: 9. Ντωβίλ - Τρουβίλ (Deauville - Trouville) Δίδυμες μικρές π λεις (χωρίζονται απ τις εκβολές εν ς ποταμο ) στη β ρεια α κτή της ς, απ τα πιο παλιά και γνω - στά παραθαλάσσια θέρετρα. Η περιοχή ανα - πτ χθηκε τουριστικά ήδη απ την εποχή του Ναπολέοντα του 3ου κατά το δε τερο μι σ του 19ου αιώνα. Η αρχιτεκτονική της Ντωβίλ, το παλι καζίνο και οι παραθεριστικές κατοικίες της Τρουβίλ συνθέτουν ένα σκηνικ αριστοκρατικής πολυτέλειας. Αξίζει να περπατήσετε στην τεράστια παραλία της Ντωβίλ Προμενάντ ντε Πλανς (Pro me - n Ντωβίλ nade des Planches), εκεί που βρέθηκαν πολ - λοί ηθοποιοί και διασημ τητες για να απολα σουν το θαλάσσιο τοπίο. Χιλιομετρικές αποστάσεις: Καν 61 χλμ (Ε46, Α13), Ρουέν 94 χλμ (Α13). 10. Καν (Caen) Η π λη του Γουλιέλμου, πως οι περισσ τερες ιστορικές π λεις, δεν είναι δίπλα στη θάλασσα, αλλά ο τε και μακριά της. Ανα πτ χτηκε χάρη στους θαλάσσιους δρ μους που ξεκινο ν λίγα χιλι μετρα πιο β ρεια, στη Μάγχη. Η π λη είναι κτισμένη στις χθες του ποταμο Ορν (Orne) και απέκτησε δ ναμη την εποχή (11ος αιώνας) που ο Γουλιέλμος ο Κατακτητής (Guillau - me le Conquérant) την διάλεξε για έδρα και κατοικία του. Απ εκεί εξαπέλυσε τους πο - λέμους για την κατάκτηση της Αγγλίας και εκεί αναπα εται μέχρι σήμερα, πως άλλωστε και η γυναίκα του, Ματθίλδη της Φλάνδρας (Mathilde de Flandre -Ματίλντ ντε Φλαντρ). Η επ μενη καθοριστική τροπή στη ιστορία της π λης ήταν ο Β Παγκ σμιος π λεμος. Η Καν ήταν η γαλλική π λη που υπέστη τις μεγαλ τερες καταστροφές. Η μάχη κράτησε περίπου 2 μήνες και η Καν, μετά τους πρώτους βομβαρδισμο ς, απ τις 6 Ιουνίου 1944 καιγ ταν για 11 μέ ρες. Δε κάδες χιλιάδες κάτοικοι χάθηκαν και το μεγαλ τερο μέρος του ιστορικο κέ ντρου καταστράφηκε. Η Καν ξαναφτιάχτηκε τις επ - μενες δεκαετίες, επο λωσε τις πληγές του πολέμου, αλλά η κληρονομιά εκείνης της πε - ρι δου είναι παρο σα σε πολλά σημεία της π λης και της ευρ τερης περιοχής. 74

12 n n Μουσείο της ς, στον περίβολο του Κάστρου της Καν Χιλιομετρικές αποστάσεις: Παρίσι 234 χλμ (Α13), Ρουέν 128 χλμ (Α13), Ρεν 188 χλμ (Α84), Τουρ 262 χλμ (Α84). Πρ σβ.: η διαδρομή με τρένο απ το Παρίσι διαρκεί περίπου 2 ώρες με αφετηρία το σταθμ Σεν Λαζάρ (gare Saint Lazare -γκαρ Σεν Λα ζάρ). Υπάρχουν επίσης καθημερινά δρομολ για τρέ νων προς τη Ρουέν, τη Χάβρη, την Τουρ (κοιλάδα του Λίγηρα). Απ την τοποθεσία Ουιστρεάμ (Oui stre ham) υπάρχει καθημεριν ακτοπλοϊκ δρομολ γιο για το λιμάνι Π ρτσμουθ στη ν τια Αγγλία (διαδρομή 6 ώρες με συμβατικ πλοίο, 3,5 ώρες με καταμαράν το Σαββατοκ ριακο Διαδ.: Μετακινήσεις: μέσα στην π λη λειτουργεί ένα πυκν δίκτυο με γραμμές τραμ και λεωφορεία. Διαδ.: Αγορές: το κέντρο του εμπορικο ενδιαφέροντος είναι η οδ ς Αγίου Ιωάννη (rue Saint Jean -ρυ Σεν Ζαν) καθώς και ο κάθετος σε αυτήν πεζ δρομος Σεν Πιερ (rue Saint Pierre -ρυ Σεν Πιερ) στα ν τια του κάστρου. Έξοδος -Φαγητ : η οδ ς Βογκέ (rue Vaugueux -ρυ Βογκέ) έχει διατηρήσει την παλιά αρχιτεκτονική της π λης και προσφέρει πολλές επιλογές για γε μα σε τοπικά εστιατ ρια. Κάστρο της Καν (Château de Caen - Σατ ντε Καν) Το λεγ μενο κάστρο του Γουλιέλμου του Κατακτητή είναι το ορ σημο της π λης και συνάμα το πιο παλι και επιβλητικ απ τα μνημεία της. Ένα μέρος φιλ ξενο, το οποίο μπορείτε να διασχίσετε περπατώντας λες τις ώρες της μέρας. Απ τη μία μεριά (ν - τια) βρίσκεται η γοτθική εκκλησία του Αγί - ου Πέτρου (église de Saint Pierre -εγκλίζ ντε Σεν Πιερ), ενώ απ την αντίθετη πλευρά του κάστρου (β ρεια) εκτείνεται ο πράσινος χώ - ρος του πανεπιστημίου. Μέσα στο χώρο του οχυρο λειτουργεί το Μουσείο Καλών Τε - χνών, το οποίο φιλοξενεί συλλογές ιταλικής, γαλλικής και φλαμανδικής ζωγραφικής απ το 15ο έως το 20ο αιώνα. Ωρ. λειτ.: , Εισ.: 3 για τις μ νιμες συλλογές, Διαδ.: (πληροφορίες και για περιοδικές εκθέσεις) Μέσα στον ίδιο περίβολο των οχυρώσεων υπάρχει και το Μουσείο της Νορ μαν δίας (Musée de Normandie -Μυζέ ντε Νορμαντί) με χρήσιμες πληροφορίες και εκ θέσεις σε σχέση με τον πολιτισμ, την ιστορία, την κοι νωνία και την εθνογραφία της περιοχής. Εισ.: 3 έως 7 ανάλογα με τις περιοδικές εκθέ - σεις. Δυνατ τητα αγοράς πάσου (pass museo) και για τα δ ο μουσεία του κάστρου ( 5-9), Διαδ.: Πλατεία Κουρτ ν (Place de Courtonne -Πλας ντε Κουρτ ν) Πολ κοντά κάστρο βρίσκεται ο ανοικτ ς χώρος που μας θυμίζει τη σχέση της Καν με το λιμάνι και τη θάλασσα. Εκεί σήμερα φι λοξενο νται τα σκάφη αναψυχής, ενώ ένας μεγάλος πεζ δρομος κατά μήκος της αποβάθρας είναι ιδανικ ς για περιπάτους. Αρ - κετά εστιατ ρια συμπληρώνουν την του - ριστικά ελκυστική εικ να της πλατείας και της αποβάθρας. Λίγο πιο πάνω, κοντά στην εκκλησία Σεντ Πιέρ, σώζεται ο π ργος Λε - ρουά (tour Leroy -τουρ Λερο α), ένας απ τους π ργους της αρχαίας οχ ρωσης. Ο πεζ δρομος Σεντ Πιερ ξεκινά απ την ομώνυμη εκκλησία και οδηγεί προς την πε - ριοχή του Δικαστικο Μεγάρου (Palais de Justice -Παλέ ντε Ζυστίς) και του Δημαρχείου (παλι αβαείο Αμπέ οζ Ομ, Hôtel de Ville -Οτέλ ντε Βιλ) με πολλά καταστήματα, μικρ τερους κάθετους πεζοδρ μους και μερικά παλιά κτίρια που σώθηκαν απ την κ λαση του Ανδρικ Αβαείο (Abbaye aux Hommes - Αμπέ οζ Ομ) Ένα επιβλητικ σ μπλεγμα κτιρίων, αρχικά ανδρικ αβαείο, που ιδρ θηκε απ το 75

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: Ακτή Ποσειδώνος 38, Στον ηλεκτρικό σταθμό του Πειραιά, 18531, Πειραιάς. Τηλ. 2104101601, Φαξ: 2104101603 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: Φιλελλήνων 7, Πλατεία Συντάγματος, 10557, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

όλα για την Κρήτη Ρέθυμνο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα για την Κρήτη Ρέθυμνο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα για την Κρήτη Ρέθυμνο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Νομός Ρεθύμνης...4 Η πόλη του Ρεθύμνου...5 Παραλία Ρεθύμνου... 10 Το χωριό και η παραλία Πλατανιάς... 10 Η παραλία Περιβόλια... 11 Η παραλία Κουμπές...

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Το χωριό στα Φηρά... 5 Το χωριό στο Φηροστεφάνι... 6 Το χωριό στο Ημεροβίγλι... 7 Το χωριό Καρτεράδος... 8 Η περιοχή στην Παραλία Καρτεράδου...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

Τοσκάνη. Το πιο όμορφο ιταλικό τοπίο «κρύβεται» μέσα της!

Τοσκάνη. Το πιο όμορφο ιταλικό τοπίο «κρύβεται» μέσα της! Τοσκάνη Το πιο όμορφο ιταλικό τοπίο «κρύβεται» μέσα της! Αμπελώνες, χαμηλοί λόφοι, μεσαιωνικά κάστρα, ήσυχα χωριά και αγροικίες ανάμεσα σε κυπαρίσσια, ελιές, στάχυα και ηλιοτρόπια. Αυτή η μαγική εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

δυνατïàς 3. Τα γρ൵ατα και ïι τûøνες 3. ΝïµïθετικÞ µûτρï τïυ Ιïυστινια- νïà αντιµετωπýúει τï πρþâληµα τïυ εκæεïυδαρøισµïà της αυτïκρατïρýας

δυνατïàς 3. Τα γρ൵ατα και ïι τûøνες 3. ΝïµïθετικÞ µûτρï τïυ Ιïυστινια- νïà αντιµετωπýúει τï πρþâληµα τïυ εκæεïυδαρøισµïà της αυτïκρατïρýας 3. Τα γράµµατα και οι τέχνες Στη διάρκεια της στερης αρχαι τητας (4ος-6ος αι. µ.χ.) τρεις παράγοντες ρω- µαϊκή κρατική παράδοση, ελληνική παιδεία, χριστιανική πίστη είναι φανερ τι διαµ ρφωσαν βαθµιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕ ΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΝΟΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα

Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα Η θεµατική χωρίζεται σε δ ο εν τητες, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια: Εν τητα α : Κεφάλαιο 1: Παγκ σµια Προβλήµατα Κεφάλαιο 2: Ο ρ λος των ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. ένδειξη σχετική µε τον καλλιτέχνη και την προέλευσή τους 1. Το ξεχωριστ ενδιαφέρον στην εικ να της Σιάτιστας εντοπίζεται, κυρίως,

ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. ένδειξη σχετική µε τον καλλιτέχνη και την προέλευσή τους 1. Το ξεχωριστ ενδιαφέρον στην εικ να της Σιάτιστας εντοπίζεται, κυρίως, ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΚΗΝΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Στο Εκκλησιαστικ Μουσείο της Σιάτιστας φυλάσσεται φορητή εικ να της αγίας Παρασκευής, η οποία συντίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑΔΑ Θρησκευτικοί Προορισμοί

ΛΕΥΚΑΔΑ Θρησκευτικοί Προορισμοί ΛΕΥΚΑΔΑ Θρησκευτικοί Προορισμοί Προσκύνημα στους Ναούς και τις Μονές της Λευκάδας ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ email: tourismos@lefkada.gr www.lefkada.gr 1 ΕΥΡΩΠΗ - ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ για Πρίντεζι για Ανκόνα

Διαβάστε περισσότερα

κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ 1 κατηγορία ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 31 Δεκεμβρίου 2012 διαδρο ές διαδρομές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΥΓΕΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ Οι

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

Φλωρεντία... Η κυρία των Μεδίκων

Φλωρεντία... Η κυρία των Μεδίκων Φλωρεντία... Η κυρία των Μεδίκων Η Φλωρεντία είναι όλα όσα έχετε φανταστεί ποτέ να είναι... μια όμορφη πόλη γεμάτη από εντυπωσιακή, ιστορική αρχιτεκτονική, πλούσια σε μνημεία και τον πολιτισμό, μουσεία,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

Ην-Ων ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Κοιτίδα ιστορικών θρησκευτικών μνημείων το Ρέθυμνο

Ην-Ων ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Κοιτίδα ιστορικών θρησκευτικών μνημείων το Ρέθυμνο Έτος 5ο, Αρ. 20 Τιμή 5 ευρώ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ην-Ων ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ειδική Τρίμηνη Κρητική Επιχειρηματική Έκδοση www.e-inon.gr ΚΡΗΤΗΣ Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος 17 1-4019 1791-4019 Κοιτίδα ιστορικών

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Νομός Λασιθίου...4 Η πόλη του Αγίου Νικολάου...5 Παραλία Χαβάνια...7 Παραλία Αμμούδι...7 Παραλία Κιτροπλατεία...7 Παραλία Άμμος...7 Δημοτική

Διαβάστε περισσότερα

KARAGOUNIS PUBLICATIONS

KARAGOUNIS PUBLICATIONS 15 www.hoteldesign.gr Hotel Design Magazine and Guide 2013 KARAGOUNIS PUBLICATIONS No. 15 Hotel Design Magazine and Guide 2013 Mια ελληνική εταιρεία κατακτά τον κόσμο!!! Η Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε. είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2516 Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Εγκρίθηκαν 122 εκατ. ευρώ για προνοιακά επιδόματα στους ΟΤΑ Στα 4 εκατ. τα αποδοτέα ποσά στους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφηµερίδα των νέων µας ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφημερίδα των νέων μας -Τεύχος 3, εκέµβριος 2008 URL: www.unesco.gr - E-mail: info@unesco.gr - - ΓΙΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕΛΟΣ!!! UNESCO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: Ακτή Ποσειδώνος 38, στον Ηλεκτρικό Σταθμό του Πειραιά 18531, Πειραιάς. Τηλ. 210 4101601. Φαξ: 210 4101603 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: Φιλελλήνων 7, Πλατεία Συντάγματος, 10557, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 15 ημέρες

ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 15 ημέρες ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 15 ημέρες Ένας υπέροχος πολιτισμικός και γαστρονομικός γύρος μιας περιοχής πλούσιας σε αρχαία Ελληνικά και Βυζαντινά μνημεία, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε Ε Ν Η Λ Ι Κ Ε Σ ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία εικοσιοκτώ (28) αιολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ Σελ: 2 ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2672 Τρίτη 0 Μαρτίου 205 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 20 557855 www.thriassio.gr ΡΙΧΝΕΙ ΛΕΦΤΑ για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 40 ος - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 141 - Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2015 - Γραφ. Γερανίου 41-10431 - Αθήνα - 5ος όροφος - ΤΗΛ.: 210 52.45.310 Βράβευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 2 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΣΑΡΑΤΣΗΣ Ε., ΤΖΩΡΤΖΗΣ Α., ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έχεις χρόνο για τη Μύκονο και την άλλη Μύκονο!

Έχεις χρόνο για τη Μύκονο και την άλλη Μύκονο! Έχεις χρόνο για τη Μύκονο και την άλλη Μύκονο! 1 Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού Ταξιδεύοντας στη Μύκονο συνειδητοποιείς ότι ο χρόνος μοιάζει διαφορετικός την ίδια ώρα

Διαβάστε περισσότερα