64-79_Νορμανδία:Layout 1 24/2/2012 4:30 μμ Page 64 Νομρανδία 64

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "64-79_Νορμανδία:Layout 1 24/2/2012 4:30 μμ Page 64 Νομρανδία 64"

Transcript

1 Νομρανδία 64-79_:Layout 1 24/2/2012 4:30 μμ Page 64 64

2 64-79_:Layout 1 24/2/2012 4:30 μμ Page 65 Νομρανδία 65

3 n 66 n Ετρετά Λίγα λ για Η πήρε το νομά της απ τους «ανθρώπους του Βορρά» (Nordmen), τους Σκανδιναβο ς, οι οποίοι έφτασαν εκεί πριν περίπου 12 αιώνες. Απ το 13ο αιώνα αποτελεί κομμάτι της Γαλλίας και μια απ τις σημαντικ τερες και πιο ενδιαφέρουσες περιοχές κοντά στην πρωτε ουσα. Απ τη μια, η Άνω (Haute Normandie -Οτ Νορμαντί) περιλαμβάνει την κοιλάδα του Σηκουάνα, μορφες ακτές στη Μάγχη, πα λιά αβαεία. Απ την άλλη, η Κάτω (Basse Normandie -Μπας Νορμαντί) καυ χιέται για την πρωτε ουσά της Καν (βλ. σελ.74), τις ακτές της απ βασης του 1944 (βλ.σελ.76), την ταπισερί της Μπαγιέ (βλ.σελ. 78) και βέβαια, το ρος Σαν Μισέλ (βλ.σελ. 79), ένα μνημείο παγκ σμιας φήμης. Αμέσως μετά το Παρίσι, η είναι η πε ριοχή που δέχεται τους περισσ τερους επισκέπτες, αρκετοί εκ των οποίων απ τη Με γάλη Βρετανία, καθώς υπάρχουν πολλά ακτο πλοϊκά δρομολ για που την συνδέουν με τη. Ταξιδε οντας στη, φρο - ντίστε να δοκιμάσετε το μηλ κρασο (ci dre - σιντρ) και τα διάφορα πιάτα με θαλασσινά (μ δια, χτένια, στρείδια). Μεγαλ τερες π λεις: Ρουέν , Καν , Χάβρη , Σερμπο ρ , Μπαγιέ , Ντιεπ Ρουέν (Rouen) Η πρωτε ουσα της Άνω ς (Hau - te Normandie- Οτ Νορμαντί) είναι κτισμένη στην αριστερή (β ρεια) χθη του Σηκουάνα και αναπτ χθηκε εδώ και αιώνες χάρη στην προνομιακή της τοποθεσία ανάμεσα στο Πα ρίσι και τη Μάγχη. Ο υπέροχος καθεδρικ ς να ς της π λης, η παλιά π λη που διατηρεί την τεχνοτροπία του ξυλοδέματος (co - lombages -κολομπάζ -βλ.σελ.67), ένα πολ αξι λογο κεντρικ μουσείο τέχνης και οι γραφικοί εμπορικοί δρ μοι αποτελο ν π λο έλ ξης για κάθε περαστικ ή επισκέπτη και κά νουν τη Ρουέν μια απ τις πιο γοητευτικές π λεις του βορρά της Γαλλίας. Προσβ.: καθημερινά δρομολ για τρένου ενώνουν τη Ρουέν με το Παρίσι (σταθμ ς Σεν Λαζάρ - gare Saint Lazare, λιγ τερο απ 1,5 ώρες). Επίσης, υπάρχει σιδηροδρομική σ νδεση με τη Λιλ (σταθμ ς Λιλ Φλαντρ -gare Lille Flandres) και με τις σημαντικές π λεις της ς (Καν, Χά - βρη). Μέσα στην π λη λειτουργο ν δ ο μετρ, κα - θώς και γραμμές τραμ και λεωφορείων (Διαδ.: Χιλιομετρικές αποστάσεις: Παρίσι 132 χλμ (Α13), Καν 129 χλμ (Α13), Αμιέν 128 χλμ (Α28), Ντιεπ 63 χλμ (Ν27), Καλέ 215 χλμ (Α28, Α16) Παλιά Π λη (Vieux Rouen - Βιε Ρουέν) Η παλιά π λη εκτείνεται στη δεξιά χθη του Σηκουάνα και είναι ένα αστικ συγκρ τημα που δ σκολα περνά απαρατήρητο. Εδώ θα δείτε περίπου παλιά κτίρια με κ ριο χαρακτηριστικ το ξυλ δεμα, αμέτρητοι μεσαιωνικοί δρ μοι, επιβλητικά μέγαρα (Δικαστικ Μέγαρο), ιστορικά σημεία και πλα τείες (πλατεία της Παλιάς Αγοράς) και ένας υπέροχο καθεδρικ να.

4 n Οδ ς Σαν Ρομάν (Rue Saint Romain -Ρυ Σαν Ρομάν) Θεωρείται απ τους ωραι τερους δρ μους της π λης με αρκετά κτίρια απ το 15ο έως το 18ο αιώνα. Κ ριο γνώρισμα ο ξ λινος σκε - λετ ς τους, το λεγ μενο ξυλ δεμα. n Ξυλοδεσιά (Σπίτια με ξυλ δεμα Maisons à colombages - Μεζ ν α κολομπάζ) Η τεχνική κατασκευής ξ λινου σκελετο συνήθως απ ξ λο βελανιδιάς. Αναπτ χθηκε κυρίως κατά το Μεσαίωνα στην Κε - ντρική Ευρώπη και τη Μεγάλη Βρετανία σε περιοχές με πολλά δάση και παράδοση στην υλοτομία. Τα ενδιάμεσα στον ξ λινο σκελετ κενά συμπληρώνονται με άχυρα, το βλα και λά - σπη. Το νομα της τεχνικής στα γαλλικά προέρχεται απ τη με σαιωνική ονομασία «colombe», που σημαίνει ξ λινο δοκάρι σε τοίχο (παραφθορά του «colonne»= κολ να). Πρ κειται για συ νέχεια της ρωμαϊκής τεχνικής κατασκευής «opus cra ti cium» που στη Γαλλία αναπτ χτηκε απ τον στερο Μεσαίωνα (5ος αιώνας) μέχρι το 19ο αι. Σπίτια κτισμένα με την τε χνική του ξυ - λοδέματος απαντώνται σε ολ κληρη της Γαλλία, αλλά οι πε ριο - χές με το μεγαλ τερο αριθμ τέτοιων δειγμάτων είναι η Ανα τολική και η Αλσατία (και ευρ τερη Ανατολική Γαλλία). Εκκλησία Σαν Μακλο (Saint-Maclou) Κτίστηκε απ το 1437 ως το 1517 και είναι δείγμα της στερης γοτθικής αρχιτεκτονικής (gothique flamboyant -γκοτίκ φλαμπουαγιάν) με χαρακτηριστικ της το πρ θυρο του ναο που σχηματίζει πέντε αψίδες. Διευθ.: place Barthélémy (πλας Μπαρτελεμ ) Δικαστικ Μέγαρο (Palais de Justice -Παλέ ντε Ζυστίς) Ένα εντυπωσιακ κτίριο της πρώιμης Α να - γέννησης με τη διακοσμημένη πρ σοψή του να χρονολογείται απ το 16ο αι. Παλι τερα στέ γαζε το τοπικ κοινοβο λιο και έχει α να - γνωριστεί ως «Ιστορικ Μνημείο» απ το Διευθ.: rue aux Juifs (ρυ ο Ζιουίφ) Πλατεία της Παλιάς Αγοράς (Place de Vieux Marché Πλας ντι Βιε Μαρσέ) Ακ μα και σήμερα, εκεί λειτουργεί η αγορά της π λης. Μια πλατεία με ωραι τατα δεί γματα τοπικής αρχιτεκτονικής (σπίτια με το χαρακτηριστικ ξυλ δεμα), ενώ συνδέεται με το πιο σημαντικ ιστορικ πρ σωπο της π λης, τη Ζαν ντ Αρκ (Ιωάννα της Λο ρέ - νης). Σε αυτή την πλατεία η ηρωίδα και μετέπειτα αγία οδηγήθηκε στην πυρά το Στο σημείο υπάρχει ένας σταυρ ς για να θυ μίζει το γεγον ς. Το σκηνικ της πλατείας ολοκληρώνεται με τα θεμέλια -ερείπια της παλιάς αγοράς, μερικά καφέ, ένα χώρο με πράσινο, αλλά κυρίως με τη μοντέρνα εκκλησία της Αγίας Ιωάννας της Λορένης. Πρ κειται για μια πρωτοποριακή κατασκευή που βρίσκεται εκεί απ το 1979 και προκαλεί ακ μα την αντίδραση πολλών κατοίκων αλλά και επισκεπτών. Οδ ς του Μεγάλου Ρολογιο (Rue du Gros Horloge Ρυ ντι Γκραν Ορλ ζ) Είναι ένας απ τους ωραι τερους δρ μους της παλιάς π λης, ο οποίος ενώνει την πλατεία της παλιάς αγοράς με τον καθεδρικ. Εκτ ς απ τα παλιά σπίτια του πολυσ χναστου πεζ δρομου, ξεχωρίζει το ιστορικ ρολ ι τοποθετημένο σε μια αναγεννησιακή αψίδα που σκεπάζει τον ίδιο το δρ μο. Ένα ρ λοι - σ μβολο της π λης, που δείχνει εκτ ς απ την ώρα, τις φάσεις του φεγγαριο και άλλα σ μβολα. Αξίζει, επίσης, να προσέξετε τις ανάγλυφες παραστάσεις στο εσωτερικ της αψίδας του ρολογιο. Απ το δι - πλα ν π ργο, μπορείτε να θαυμάσετε τη θέα του κέντρου της π λης. Καθεδρικ ς της Παναγίας (Cathédrale Notre Dame -Κατεντράλ Νοτρ Νταμ) Αρχικά κτίστηκε το 12ο αιώνα, αλλά διακοσμήθηκε και εξωραΐστηκε κατά το 15ο και το 16ο αιώνα. Παραμένει το σημαντικ τερο ιστορικ κτίριο της Ρουέν, υπ δειγμα γοτθικής αρχιτεκτονικής με λιτή διακ σμηση στο εσωτερικ και εντυπωσιακο ς π ργους να την πλαισιώνουν. Έγινε πασίγνωστος μέσα απ τη σειρά έργων του Μονέ «Οι καθε δρι - κοί της Ρουέν» (Cathédrales de Rouen ), που απεικονίζουν την εκκλησία σε δι - α φορετικές ώρες τη μέρας, με διαφορετικές αποχρώσεις απ το ξημέρωμα ως το ηλιοβασίλεμα. Διευθ.:place de la Cathédrale (πλας ντε λα Κατεντράλ) n Οδ ς του Μεγάλου Ρολογιο 67

5 n 68 Μουσείο Καλών Τεχνών (Musée des Beaux-arts Μυζέ ντε Μποζ Αρ) Το μουσείο της Ρουέν διατηρεί μια απ τις πιο αξι λογες συλλογές στη Γαλλία με πίνακες, γλυπτά, σχέδια, αντικείμενα τέ χνης απ το 15ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Το 1909 η δωρεά Ντεπ (Depeaux) εμπλο τισε το μουσείο με τη δε τερη συλλογή ι - μπρεσιονιστών στη χώρα μετά απ αυτή του Μουσείου Ορσέ (βλ.σελ.33) στο Παρίσι. Έτσι σή μερα, υπέροχα δείγματα τέχνης των Μο νέ, Μοντιλιάνι, Σίσλεϋ και κυρίως των αδελφών Ντυσάμπ (Duchamp) πλαισιώνουν τις συλλογές του 20ου αιώνα. Διευθ.: esplanade Marcel-Duchamp (εσπλανάντ Μαρσέλ Ντισάμ), Τηλ.: , Ωρ. λειτ.: 10:00-18:00, Εισ.: 5, μειωμένη τιμή 3 για εκπαιδευτικο ς, γκρουπ, οικογένειες, δωρεάν για τους νέους κάτω των 26 ετών και φοιτητές. Μουσείο Κεραμικής (Musée de la Céramique Μυζέ ντε λα Σεραμίκ) Το μουσείο της Κεραμικής παρουσιάζει ένα απ τα πιο γνωστά προϊ ντα, τη φα γε - ντιανή (faïence - φαγιάνς) και την τέχνη επε - ξεργασίας της πως αυτή διαμορφώθηκε απ το 16ο ως το 18ο αιώνα. Στο μουσείο υπάρχουν, επίσης, δείγματα απ τις σχολές του Ντελφτ (Ολλανδία) και της Νεβέρ (Βουργουνδία), ενώ η ιστορική αναδρομή φτάνει μέχρι και τον 20ο αιώνα μέσα απ την πα - ρουσίαση της αρχιτεκτονικής χρήσης των κεραμικών και της πορσελάνης. Διευθ.: 1, rue Faucon ή 94, rue Jeanne d'arc (ρυ Φοσ ν, ρι Ζαν ντ Αρκ), Τηλ.: , Ωρ. λειτ.: 10:00-13:00 και 14:00-18:00 εκτ ς Τρίτης, Εισ.: 3, μειωμένη τιμή για γκρουπ 2, δωρεάν για φοιτητές. n Άποψη του Αβαείου του Αγίου Ουαντρίλ Σήμερα, τα τελευταία εργαστήρια φαγεντιανής λειτουργο ν στην οδ Αγίου Ρωμανο (rue Saint Romain- ρυ Σεν Ρομάν), κο ντά στον καθεδρικ, που μπορείτε να γνωρίσετε απ κοντά την τέχνη της χειροποίητης διακ σμησης των κεραμικών σκευών. 2. Διαδρομή των Αβαείων (Route des Abbayes Ρουτ ντες Αμπέ) Στην ευρ τερη κοιλάδα του Σηκουάνα δια - τηρο νται αρκετά απ τα μεσαιωνικά αβαεία, μνημεία της θρησκευτικής παράδοσης της περιοχής. Μάλιστα, μερικά απ αυτά, πως του Μπεκ-Ελουέν και του Σαν Ουαντρίλ λειτουργο ν μέχρι και σήμερα. Αν θέ - λε τε να αποφ γετε τους αυτοκινητοδρ μους και να κάνετε μικρές παρακάμψεις και διαδρομές στην επαρχία της ς, οι παρακάτω τοποθεσίες αποτελο ν ενδιαφέρουσες στάσεις. Αβαείο Μπεκ-Ελουέν (Abbaye du Bec-Hellouin Αμπέ ντι Μπεκ Ελουέν) Ένας μεγαλοπρεπής χώρος στην κοιλάδα του μικρο ποταμο Μπεκ που κτίστηκε για πρώτη φορά τον 11ο αιώνα. Ξεχωρίζει ο π ργος του 15ου αιώνα, ενώ τα περισσ τερα απ τα κτίρια πήραν τη σημερινή τους μορ φή κατά το 18ο αιώνα. Απ το 1948 η μονή ξανακατοικείται και οι μοναχοί επιδίδονται κυρίως στην κεραμική (φαγιάνς). Διαδ.: Προσβ.: το αβα - είο βρίσκεται 45 χλμ νοτιοδυτικά της Ρουέν (δρ μος Ε 402-D438 και D39) Αβαείο του Αγίου Ουαντρίλ (Abbaye de Saint Wandrille Αμπέ ντε Σεν Ουαντρίγιε) Ένα μνημείο με ιστορία 15 αιώνων. Ιδρ θηκε το 649 και καταστράφηκε επανειλημμένα απ τους Βίκινγκς, τους θρησκευτικο ς πολέμους και τη Γαλλική Επανάσταση. Κάποια απ τα κτίρια συντηρήθηκαν και χρησιμοποιο νται ακ μα, κάποια είναι ερει - πωμένα με το πέρασμα του χρ νου. Ο χώ - ρος αποτελεί ιστορικ μνημείο απ το Τηλ.: , Ωρ. λειτ.: τα ερείπια της πα λιάς εκκλησίας και ο καινο ριος να ς είναι κλει - στά απ τη 13:00 μέχρι τις 14:00. Τις υπ λοιπες ώρες είναι ανοικτά για το κοιν. Οι υπ λοιποι χώροι είναι ανοικτοί μ νο σε ορισμένες ώρες ανάλογα με τις λειτουργίες του μοναστηριο, Διαδ.: www. st-wandrille.com, Προσβ.: 33 χλμ απ τη Ρουέν με το δρ μο D982 ή 51 χλμ. με τον Α150.

6 n n Αντελ - Κάστρο Γκεγιάρ Άγιος Γεώργιος της Μποσερβίλ (Abbaye St. Georges de Boscherville Αμπέ Σεν Ζορζ ντε Μποσερβίλ) Ένα εντυπωσιακ συγκρ τημα κτιρίων που θυμίζει τα παλιά παλάτια βρίσκεται στην καταπράσινη κοιλάδα ανάμεσα στους μαιάνδρους του Σηκουάνα. Οι Βενεδικτίνοι μο - ναχοί έκτισαν εκεί τις πρώτες εκκλησίες απ το 12ο αιώνα. Ξεχωρίζουν, επίσης, οι κή - ποι, απ τους οποίους μπορείτε να δείτε απ ψηλά την κοιλάδα του ποταμο και τα υπ λοιπα κτίρια. Ωρ. λειτ.: 09:00-18:00 (1/4-31/10) και 14:00-17:00 (1/11-31/3), Εισ.: 5,5-4,50 γκρουπ - 4 μειωμένο - 3,50 γκρουπ φοιτητών, Διαδ.: www. ab bayesaint-georges.com, Προσβ.: μ λις 12 χλμ απ τη Ρουέν με το δρ μο D982 κατε θυνση Du clair και St Martin de Boscherville. Αβαείο Ζιμιέζ (Abbaye de Jumièges -Αμπέ ντε Ζυμιέζ) Το αβαείο ιδρ θηκε το 654 αλλά καταστράφηκε το 841 απ τις επιδρομές των Νορ - μανδών. Έναν αιώνα αργ τερα ξαναλειτο ργησε με πρωτοβουλία Βενεδικτίνων μοναχών. Απ τα μοναστικά κτίρια δεν απομένει σχεδ ν τίποτα, αλλά εκείνο που προκαλεί το ενδιαφέρον είναι οι δ ο αρχαίες εκκλησίες που διατηρο νται και ξαναζωντανε ουν το μεσαιωνικ μεγαλείο του χώρου. Ωρ. λειτ.: 09:30-18:30, Εισ.: 5, για γκρουπ 4,20, μειωμένο 3,50, Προσβ.: η Ζιμιέζ απέχει απ τη Ρουέν 28 χλμ και εκεί οδηγο ν οι δρ μοι D43 και D982 που ακολουθο ν την πορεία του Σηκουάνα προς τα δυτικά. 3. Αντελ Κάστρο Γκεγιάρ (Les Andely -Château Gaillard) Η κωμ πολη Αντελ βρίσκεται σε ένα απ τα πιο μορφα σημεία της κοιλάδας του Σηκουάνα. Σ μβολο της π λης είναι το κά - στρο Γκεγιάρ, το οποίο δεσπ ζει πάνω απ την κοιλάδα. Κτίστηκε σε ένα μ λις χρ νο ( ) απ το Ριχάρδο Λεοντ καρδο, βασιλιά της Αγγλίας και δο κα της ς για να υπερασπιστεί τη απέναντι στο γαλλικ βασίλειο. Το κάστρο κατασκευάστηκε με την τεχνική των «κα- μπυ λωτών τειχών» που δυσκ λευαν ακ μα περισσ τερο την πολιορκία του. Ωστ σο, ένα χρ νο μετά (1199), ο Ριχάρδος σκοτώθηκε στη μάχη και ο δρ μος προς τη και το κάστρο Γκεγιάρ έμεινε ανοικτ ς για τους Γάλλους. Το 1204, μετά απ σ ντομη πολιορκία, το κάστρο «πέφτει» και την ίδια χρονιά η προσαρτάται στο γαλλικ βασίλειο. Ωρ. λειτ.: επίσκεψη στο εσωτερικ του κά στρου απ 15 Μαρτίου ως 15 Νοεμβρίου 10:00-13:00 και 14:00-18:00 εκτ ς Τρίτης, Εισ.: 3, δωρεάν πρ σβαση στον εξωτερικ χώρο λο το χρ νο, Προσβ.: η Αντελ απέχει 41 χλμ απ τη Ρουέν απ το δρ μο D6014 με κατε θυνση νοτιοανατολική και 92 χλμ απ το Παρίσι απ τον D14. Η τοποθεσία προσεγγίζεται επίσης και απ τον A13 (έξοδος Gaillon -Les Andelys -Γκεγι ν -λες Αντελ ). 69

7 n 4. Ζιβερν (Giverny) Ένα μέρος που κυρίως τιμά τη μνήμη και το έργο του Κλοντ Μονέ, ο οποίος έζησε εκεί απ το 1883 μέχρι το θάνατ του, το Απ το 1887 μέχρι το 1914 η ευρ τερη περιοχή έγινε επίκεντρο εν ς «καλλιτεχνικο εποικισμο», τ πος συνάντησης και δι - αμονής κυρίως Αμερικανών ζωγράφων. Χιλιομετρικές αποστάσεις: Παρίσι 88 χλμ (Α13), Ρουέν 67 χλμ, Χάβρη 132 χλμ. Σπίτι του Κλοντ Μονέ (Maison de Claude Monet Μεζ ν ντε Κλοντ Μονέ) Το μουσείο - σπίτι του μεγάλου ζωγράφου μας μεταφέρει στο ειδυλλιακ περιβάλλον που τον ενέπνευσε. Κυρίως αποδεικν ει την αγάπη που ο ίδιος είχε για τα λουλο δια και τους κήπους. Πέρα απ τους εσω τερικο ς χώρους, τα δωμάτια και το α - τε λιέ του Μονέ, η επίσκεψη περιλαμβάνει το φυτώριο - κήπο (clos normand -κλο νορμάν), τον κήπο του νερο (jardin d eau -ζαρ - ντέν ντ ο) που συναντο με σε πολλά έργα του και τη συλλογή απ ιαπωνικά σχέδια (estampes japonaises -εστάμπ ζαπονέζ). Ωρ. λειτ.: απ 1 Απριλίου εως 1 Νοεμβρίου 09:00-18:00, Εισ.: 8, μειωμένο 5, συνδυαστικ με το Μουσείο Ιμπρεσιονιστών 14, Διαδ.: - tion-monet.fr n Σπίτι του Κλοντ Μονέ Μουσείο Ιμπρεσιονισμο (Musée des impressionnismes - Μυζέ ντες Εμπρεσιονίσμ) Πρώην «Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης», το οποίο ήταν αφιερωμένο στην αμερικανική καλλιτεχνική παρουσία στην περιοχή. Απ το 2009 οι τοπικές αρχές σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τέχνης Terra και το Μουσείο Ορσέ (βλ.σελ.33) στο Παρίσι δημιο ργησαν ένα μουσείο για τον Ιμπρεσιονισμ που κάθε τ σο φιλοξενεί πολ ενδιαφέρουσες εκθέσεις και κυρίως αναδεικν ει τη σχέση της περιοχής με τον Ιμπρεσιονισμ. Διε θ.: 99, rue Claude Monet (ρυ Κλοντ Μονέ), Τηλ.: , Ωρ. λειτ.: απ 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου 10:00-18:00, Εισ.: 6,50, μειωμένο 4,50, συνδυαστικ εισιτήριο με το Μουσείο Μο νέ, 14,00, Διαδ.: desim pres - sionnismesgiverny.com 5. Ντιεπ (Dieppe) Θεωρείται η πιο κοντινή παραλία για τους Παριζιάνους και το μέρος που για πρώτη φορά επιβλήθηκε η μ δα των θαλάσσιων μπά νιων στις αρχές του 19ου αιώνα. Στο πα ρελθ ν ήταν μια π λη που ζο σε απ τη ναυ τιλία, μια απ τις πρώτες π λεις που γνώρισαν τα εξωτικά αγαθά των αποικιών, τον ελεφαντ δοντο και τα μπαχαρικά. Στις 19 Αυγο στου 1942 επιχειρήθηκε απ τις συμμαχικές δυνάμεις μια πρώτη απ βαση στις γερμανοκρατο μενες ακτές της ς. Η επιχείρηση Jubilee, πως ονομάστηκε, εκτελέστηκε κυρίως απ Καναδο ς στρατιώτες, προκάλεσε τεράστιες ζη μιές στα κτίρια και την υποδομή της Ντιέπ, αλλά απέτυχε οικτρά. Σήμερα, ακριβώς κά τω απ το κάστρο της π λης, στην πλατεία του Κα - ναδά (square du Canada -σκουάρ ντυ Κα - ναντά), ένα μνημείο θυμίζει τα γεγον τα εκεί - να και τη θυσία των Καναδών. Το κέντρο της π λης ορίζεται απ το βα - σικ πεζοδρομημένο άξονα Γκραν Ρυ (Gra - nd- Rue), που οδηγεί στην πλατεία Πι Σαλέ (place du Puits-Salé -πλας Πι Σαλέ). Η συ νοι - κία Πολέ (Pollet) είναι η γειτονιά των ψα ρά - δων, που διατηρο νται κάποια πα λιά κτί ρια. Απ εκεί ο δρ μος οδηγεί στην εκ κλη σία της Παναγίας (Notre Dame de Bon Se cours -Νοτρ Νταμ ντε Μπον Σεκο ρ), απ που η θέα στο λιμάνι και την π λη είναι ιδανική. Χιλιομετρικές αποστάσεις: Παρίσι 195 χλμ, Ρουέν 64 χλμ, Χάβρη 107 χλμ. Κάστρο - Μουσείο (Château - Musée - Σατ - Μυζέ) Το κάστρο της Ντιέπ είναι ένα απ τα ωραι τερα δείγματα παράκτιας οχ ρωσης

8 Αγορές n n Καμίγ Σεν-Σαν (Camille Saint-Saëns ) Ένας απ τους μεγαλ τερους ρομαντικο ς συνθέτες του 19ου αιώνα. Ξεκίνησε ως βιρτου ζος του πιάνου και παιδί θα μα, ενώ πολ γρήγορα στράφηκε στη σ νθεση. Το 1871 πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Εθνικής Μουσικής Εταιρείας (Société Nationale de Musique Σοσιετέ Νασιονάλ ντε Μυ - ζίκ), που είχε στ χο την προώθηση της γαλλικής μουσικής και των νέων συνθετών. Η μουσική του ιδιοφυία αναγνωρίζεται επίσημα το 1881, οπ τε εκλέγεται στην Ακαδημία Καλών Τε - χνών. Το 1886 συνθέτει ένα απ τα πιο γνωστά του έργα, το «Καρναβάλι των Ζώων», ένα σατυρικ και διασκεδαστικ έργο που ο ίδιος δεν θέλησε να παρουσιάσει δημ σια σο ζο σε. Απ το 1890 εγκαταστάθηκε στην Ντιέπ, αλλά ταξίδεψε αρκετά με βασικο ς σταθμο ς την Αλγερία και την Αίγυπτο. Έγινε δημοφιλής και στον αγγλοσαξονικ κ σμο με συ νεχείς περιοδείες, συναυλίες και διακρίσεις. Το 1921 έκανε την τελευταία του εμφάνιση στο καζίνο της Ντιέπ, σε μια εκ δήλωση για τα 75 χρ νια του ως πιανίστας. Λίγο μετά πέθανε στο Αλγέρι δουλε οντας μέχρι το τέλος σε κάποιες νέα συνθέσεις. στη Μάγχη. Κτίστηκε και αναδιαμορφώθηκε πολλές φορές και σε πολλά στάδια απ το 14ο ως το 18ο αιώνα, ενώ απ το 1923 αποτελεί το κυρι τερο μουσείο της π λης. Ένα μέρος της συλλογής του είναι αφιερωμένο στη θάλασσα και τους ναυτικο ς, αλλά ο αδιαμφισβήτητος θησαυρ ς του εί - ναι η συλλογή απ αντικείμενα απ ελεφαντ δοντο (ivoire - ιβουάρ): μακέτες πλοίων, πυξίδες, ταμπακέρες, θρησκευτικά αντικείμενα, λα φτιαγμένα απ το σπάνιο υλικ. Μάλιστα, στο μουσείο υπάρχει και η αναπαράσταση εν ς εργαστηρίου επεξεργασίας ελεφαντ δοντου απ τα εκατοντάδες που λειτουργο σαν στην Ντιεπ κατά το 17ο αιώνα. Η συλλογή ζωγραφικής αφορά κυρίως θαλάσσια και ναυτικά θέματα και καλ πτει μια περίοδο απ το 17ο αιώνα και στερα. Μια απ τις αίθουσες του μουσείου είναι αφιερωμένη στο μουσικοσυνθέτη Καμίγ Σεν-Σαν (Camille Saint-Saëns) που έζησε για πολλά χρ νια στην Ντιέπ. Ωρ. λειτ.: 10:00-12:00 και 14:00-18:00 (1/6-30/9), 10:00-12:00 και 14:00-17:00 εκτ ς Τρίτης (1/10-31/5), Εισ.: 4, μειωμένο 2 Μουσείο της Θάλασσας Εστράν (Estran Cité de la Mer -Εστράν Σιτέ ντε λα Μερ) Ένα ιδι τυπο θεματικ μουσείο αφιερωμένο στην αλιεία, τις τεχνικές της, αλλά και στην ίδια τη θάλασσα, τη βιολογία της, τις ακτές και το περιβάλλον της. Ένα απ τα κ ρια προϊ ντα αλιείας της περιοχής είναι και το κοχ λι Σεν Ζακ (coquille Saint Ja - cques - pecten maximus), του οποίου η εκ - μετάλλευση είναι αυστηρά ελεγχ μενη απ το κράτος. Ωρ. λειτ.: 10:00-12:00, 14:00-18:00, Εισ.: ενήλικες 6, μειωμένο 5, παιδιά 3,50, Διαδ.: www. estrancitedelamer.fr 6. Ετρετά (Étretat) Το Ετρετά είναι απ τα πιο φωτογραφημένα τοπία της ς (Falaises d É - tre tat), επίσης χώρος συνάντησης και έ μπ - νευ σης ζωγράφων και λογοτεχνών. Βρίσκεται 91 χλμ βορειοδυτικά της Ρουέν. Μια μικρή κωμ πολη ανάμεσα σε απ τομους λευ κο ς βράχους και παραλίες με γκρίζα β τσαλα. Οι φυσικοί σχηματισμοί είναι υ - πέ ροχοι και απ αυτο ς ξεχωρίζουν οι φυ - σι κές αψίδες που έχουν διαμορφωθεί απ αμέ τρητα χρ νια διάβρωσης. Απ τον οικισμ ακολουθείστε τα μονοπάτια προς Fa - laise d A val (Φαλέζ ντ Αβάλ) και Falaise d A - mont (Φαλέζ ντ Αμ ν). Απ τα δ ο αυτά υψώ - ματα θα έχετε πανοραμική θέα των ακτών της Μάγχης και του οικισμο. Οι διαδρομές δι αρκο ν περίπου 1 ώρα με τα π δια μετ επι - στροφής ή ένα δεκάλεπτο με το αυτοκίνητο. Διαδ.: 20 χλμ βορειοανατολικά του Ετρετά βρίσκεται μια ακ μα ενδιαφέρουσα τοπο θε - σία, το Φεκάμ (Fécamp), που παλι τερα ζο - σε απ την αλιεία αλλά σήμερα διατηρεί ένα λιμάνι σκαφών αναψυχής και παραλία με β τσαλα. Ακολουθείστε το δρ μο D11 απ το Ετρετά. Χιλιομετρικές αποστάσεις: απέχει 28 χλμ απ τη Χάβρη απ το δρ μο D Χάβρη (Le Havre -Λε Αβρ) Η τοποθεσία της π λης, στην εκβολή του Σηκουάνα, δεν αφήνει αμφιβολία για το ε - μπο ρικ και ναυτικ παρελθ ν της Χάβρης. Παραμένει σημαντικ ς εμπορικ ς και οικονομικ ς σταθμ ς, συγκεκριμένα το πρώτο λιμάνι εξωτερικο εμπορίου στη Γαλλία και ένα απ τα 5 πρώτα στην Ευρώπη. Ως προς την αισθητική και τη χωροταξία, το μεγάλο λιμάνι της β ρειας Γαλλίας έχει αναδειχθεί σε ένα υπ δειγμα σ γχρονης αρχιτεκτονικής και ανάπτυξης. Βασικ ς άξονας αυτής της εξέλιξης ήταν ο σχεδιασμ ς του κέ ντρου της π λης απ τον αρχιτέκτονα Περέ (Per - ret) και η συμβολή μεγάλων αρχιτεκτ νων, πως ο Βραζιλιάνος Όσκαρ Νιμάγιερ. Χιλιομετρικές αποστάσεις: Καν 95 χλμ, Ρουέν 90χλμ, Παρίσι 196 χλμ. Απ τη Χάβρη ξεκινο ν δρομολ για πλοίων για τα αγγλικά λιμάνια Π ρτσμουθ και Νιουχέϊβεν (Portsmouth, Newhaven). Μουσείο Μαλρ (Musée Malraux -Μυζέ Μαλρ ) Το σ γχρονο κτίριο του μουσείου έχει γί - νει ένα απ τα σ μβολα του μοντερνισμο 71

9 n n Το σ γχρονο κτίριο του Μουσείου Μαρλ n Το ένα απ τα δ ο κτίρια του πολυχώρου Βολκάν που έχει επικρατήσει στη Χάβρη. Η τοποθεσία του, απέναντι απ τη θάλασσα, και το άνοιγμα του χώρου στο φυσικ φως προδι - αθέτουν τον επισκέπτη για τη γνωριμία με έναν ιδιαίτερο π λο τέχνης. Η πιο γνωστή συλλογή του μουσείου είναι αυτή που αφορά τον Ιμπρεσιονισμ. Χάρη στις δωρεές του παρελθ ντος το Μουσείο Μαλρ έχει σή μερα τη δε τερη μεγαλ τερη συλλογή ιμπρεσιονιστών μετά το Μουσείο Ορσέ στο Παρίσι. Αμέτρητα έργα του Μπου ντέν (Boudin), μερικά έργα των Μονέ, Ρε νουάρ, Πισαρ, επίσης δείγματα του ρε ματος του Φοβισμο και του Κυβισμο συνθέτουν μια πολ ολοκληρωμένη παρουσίαση της εξέλιξης της τέχνης στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Διευθ.: 2, boulevard Clemenceau (μπουλβάρ Κλεμανσ ), Τηλ.: , Ωρ. λειτ.: καθημερινά 11:00-18:00, Σαβ/κα 11:00-19:00, κλειστ κά θε Τρίτη, Εισ.: 5, 3 φοιτητικ, 3 για γκρουπ, το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα δωρεάν, Διαδ.: blog.museemalraux.fr Εκκλησία του Αγίου Ιωσήφ (Église Saint Joseph -Εγκλίζ Σεν Ζοζέφ) Σημείο αναφοράς για τα πλοία που μπαίνουν στο λιμάνι, αλλά και σ μβολο της αναγέννησης της π λης μετά τον π λεμο, που ο οκταγωνικ ς π ργος της εκκλησίας φτάνει τα 110 μέτρα σε ψος. Κτίστηκε απ το 1951 ως το 1957 και ολοκληρώθηκε με τά το θάνατο του αρχιτέκτονα του κτιρίου Ο γκίστ Περέ (Auguste Perret). Το φως του ήλι ου φτάνει στο εσωτερικ του κτιρίου μέ σα απ τα κομμάτια χρωματιστο γυ αλι ο που καλ πτουν τις πλευρές του π ργου. n Παλι λιμάνι στην Ονφλέρ 72

10 Αγορές n Διευθ.: boulevard François 1er (μπουλβάρ Φρα - ν σουά Πρεμιέ), Ωρ. λειτ.: η εκκλησία είναι α νοι κτή κα θημερινά 10:00 με 18:00, εκτ ς αν γίνεται κά - ποια τελετή. Ανακατασκευασμένο Κέντρο της Π λης (Centre-Ville Recon struit du Havre Σεντρ Βιλ Ρεκον στρουί ντυ Αβρ) Σπάνια ένα σ μπλεγμα κτιρίων και δρ μων του 20ου αιώνα αποτελεί σημείο τουριστικο ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση της Χάβρης, η ανακατασκευή και ο σχεδιασμ ς της καινο ριας π λης ανάμεσα στα έτη υπήρξε υποδειγματικ ς, λει - τουργικ ς και άρτιος. Μάλιστα το 2005 το αναδομημένο κέντρο της Χάβρης πήρε τη θέση του στη λίστα «Παγκ σμιας Κληρονομιάς» της Ουνέσκο. Εμπνευστής αυτής της ριζικής αλλαγής για την π λη ήταν ο αρχιτέκτονας Ογκίστ Περέ ( ) και το επιτελείο του. Η αναδιαμ ρφωση της κατεστραμμένης π λης ξεκίνησε απ τους δρ μους γ ρω απ το Δημαρχείο και επεκτάθηκε σε μια μεγάλη περιοχή ανάμεσα στις λεωφ ρους Φος (avenue Foch -αβεν Φος) και Φρανσουά Α (François 1er), περιλαμβάνοντας και τον παλι εμπορικ δρ μο ρυ Παρί (rue Paris). Απ το γραφείο του ρι σμο οργανώνονται περιηγήσεις στα πιο ενδιαφέροντα σημεία του κέντρου της π λης. Πολυχώρος Βολκάν (Le Volcan) Όπως μαρτυρά και το νομά του, ο χώ - ρος έχει το σχήμα εν ς ηφαιστείου (volcan =ηφαίστειο) και είναι χωρισμένο σε δ ο μέ ρη. Στο πρώτο και μεγαλ τερο στεγάζεται μια αίθουσα συναυλιών και εκδηλώσεων χωρητικ τητας ατ μων και στο δε τερο βοηθητικοί χώροι και γραφεία για 200 n Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης έως 500 άτομα. Η περίεργη αυτή κατασκευή (1982) οφείλει την παρξή της στα σχέδια του Βραζιλιάνου Όσκαρ Νιμάγιερ (O scar Ni - meyer), ο οποίος νωρίτερα είχε σχεδιάσει την ίδια την πρωτε ουσα της χώρας του. Διευθ.: avenue Lucien Corbeaux (αβεν Λυσιέν Κορμπ ), Διαδ.: 8. Ονφλέρ (Honfleur) Η π λη αναφέρεται σε ιστορικά έγγραφα απ τον 11ο αιώνα και λ γω της θέσης της είχε διπλή σημασία: απ τη μια προστάτευε την είσοδο προς το εσωτερικ της ς, απ την άλλη ήλεγχε την πορεία των πλοίων προς τον Ατλαντικ. Η Ονφλέρ αργ τερα οχυρώθηκε απ τους Γάλλους βασιλείς και απ εκεί ξεκίνησε η περίφημη αποστολή του Σαμουέλ ντε Σαμπλέν (Sa - muel de Champlain) το 1608 που οδήγησε στην ίδρυση της π λης του Κεμπέκ στον Καναδά. Κατά το 17ο και το 18ο αιώνα γί νε - ται ένα απ τα κ ρια λιμάνια επικοινωνίας με τις υπεράκτιες γαλλικές κτήσεις. Χωρίς να έχει καταστραφεί απ πολέμους ή άλ - λους παράγοντες, η Ονφλέρ είναι ένα υπ - δειγμα διατηρημένης π λης και ένα απ τα πιο γραφικά λιμάνια της Γαλλίας. Τα μικρά σκάφη μπαινοβγαίνουν στο λιμάνι απ μια ανακλιν μενη γέφυρα, τα παλιά σπίτια είναι γεμάτα λουλο δια και χρώματα, οι επισκέπτες πολλοί και τα τοπικά εστιατ ρια διαφημίζουν την τοπική σπεσιαλιτέ, που είναι τα μ δια (moules - μουλ)! Χιλιομετρικές αποστάσεις: Καν 77 χλμ (Α13, Ε46), Ρουέν 91 χλμ (A13), Ντοβίλ 16 χλμ (D513), Αβρ 25 χλμ (απ τη γέφυρα Πον ντε Νορμαντί). Παλιά Ονφλέρ (Le vieux Honfleur - Βιε Ονφλέρ) Η παλιά π λη και τα πιο ενδιαφέροντα κτί - ρια εκτείνονται κατά μήκος του παλιο λι - μανιο (le vieux port -bassin -λε βιε πορ), το οποίο κατασκευάστηκε κατ εντολή του Κολ - μπέρ, υπουργο του Λουδοβίκου του 14ου. Πλο σιες πέτρινες κατοικίες μαρτυρο ν την εμπορική κληρονομιά της π λης, ενώ ξεχωρίζει η κατοικία του βασιλικο αντι προ - σώπου (lieutenant du roi -λιετενάν ντυ ρου - ά) απ το 16ο αιώνα. Εκεί μια αναμνηστική πινακίδα θυμίζει και τιμά την αναχώρηση του Σαμπλέν για τον Καναδά. Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης (Église Sainte Catherine Εγκλίζ Σεν Κατρίν) Μετά το τέλος του Εκατονταετο ς πολέμου, οι ντ πιοι θέλησαν να ευχαριστήσουν 73

11 n το Θε για την απομάκρυνση των Άγγλων και έχτισαν μια εκκλησία με τα δικά τους μέσα και τη δική τους τεχνοτροπία. Όντας οι περισσ τεροι τεχνίτες στα ναυπηγία και τα ξυλουργία της π λης, έφτιαξαν έναν α - ξι οπρ σεχτο ξ λινο σκελετ σε κάθε κλίτος της εκκλησίας που μοιάζει με αναστραμμένη καρίνα πλοίου. Γέφυρα της ς (Pont de Normandie -Πον ντε Νορμαντί) Ένα μεγάλο τεχνικ έργο που εγκαινιάστηκε το 1995 και ενώνει την περιοχή της Χά - β ρης με αυτή της Ονφλέρ περνώντας πά νω απ τις εκβολές του Σηκουάνα. Σχεδιάστηκε ώστε να αντέχει τους πιο ισχυρο ς ανέμους και έχει μήκος μέτρα. Η τιμή των διοδίων ενδεικτικά είναι 5 για τα αυτοκίνητα και 12,50 για ένα λεωφορείο 50 θέσεων. Διαδ.: 9. Ντωβίλ - Τρουβίλ (Deauville - Trouville) Δίδυμες μικρές π λεις (χωρίζονται απ τις εκβολές εν ς ποταμο ) στη β ρεια α κτή της ς, απ τα πιο παλιά και γνω - στά παραθαλάσσια θέρετρα. Η περιοχή ανα - πτ χθηκε τουριστικά ήδη απ την εποχή του Ναπολέοντα του 3ου κατά το δε τερο μι σ του 19ου αιώνα. Η αρχιτεκτονική της Ντωβίλ, το παλι καζίνο και οι παραθεριστικές κατοικίες της Τρουβίλ συνθέτουν ένα σκηνικ αριστοκρατικής πολυτέλειας. Αξίζει να περπατήσετε στην τεράστια παραλία της Ντωβίλ Προμενάντ ντε Πλανς (Pro me - n Ντωβίλ nade des Planches), εκεί που βρέθηκαν πολ - λοί ηθοποιοί και διασημ τητες για να απολα σουν το θαλάσσιο τοπίο. Χιλιομετρικές αποστάσεις: Καν 61 χλμ (Ε46, Α13), Ρουέν 94 χλμ (Α13). 10. Καν (Caen) Η π λη του Γουλιέλμου, πως οι περισσ τερες ιστορικές π λεις, δεν είναι δίπλα στη θάλασσα, αλλά ο τε και μακριά της. Ανα πτ χτηκε χάρη στους θαλάσσιους δρ μους που ξεκινο ν λίγα χιλι μετρα πιο β ρεια, στη Μάγχη. Η π λη είναι κτισμένη στις χθες του ποταμο Ορν (Orne) και απέκτησε δ ναμη την εποχή (11ος αιώνας) που ο Γουλιέλμος ο Κατακτητής (Guillau - me le Conquérant) την διάλεξε για έδρα και κατοικία του. Απ εκεί εξαπέλυσε τους πο - λέμους για την κατάκτηση της Αγγλίας και εκεί αναπα εται μέχρι σήμερα, πως άλλωστε και η γυναίκα του, Ματθίλδη της Φλάνδρας (Mathilde de Flandre -Ματίλντ ντε Φλαντρ). Η επ μενη καθοριστική τροπή στη ιστορία της π λης ήταν ο Β Παγκ σμιος π λεμος. Η Καν ήταν η γαλλική π λη που υπέστη τις μεγαλ τερες καταστροφές. Η μάχη κράτησε περίπου 2 μήνες και η Καν, μετά τους πρώτους βομβαρδισμο ς, απ τις 6 Ιουνίου 1944 καιγ ταν για 11 μέ ρες. Δε κάδες χιλιάδες κάτοικοι χάθηκαν και το μεγαλ τερο μέρος του ιστορικο κέ ντρου καταστράφηκε. Η Καν ξαναφτιάχτηκε τις επ - μενες δεκαετίες, επο λωσε τις πληγές του πολέμου, αλλά η κληρονομιά εκείνης της πε - ρι δου είναι παρο σα σε πολλά σημεία της π λης και της ευρ τερης περιοχής. 74

12 n n Μουσείο της ς, στον περίβολο του Κάστρου της Καν Χιλιομετρικές αποστάσεις: Παρίσι 234 χλμ (Α13), Ρουέν 128 χλμ (Α13), Ρεν 188 χλμ (Α84), Τουρ 262 χλμ (Α84). Πρ σβ.: η διαδρομή με τρένο απ το Παρίσι διαρκεί περίπου 2 ώρες με αφετηρία το σταθμ Σεν Λαζάρ (gare Saint Lazare -γκαρ Σεν Λα ζάρ). Υπάρχουν επίσης καθημερινά δρομολ για τρέ νων προς τη Ρουέν, τη Χάβρη, την Τουρ (κοιλάδα του Λίγηρα). Απ την τοποθεσία Ουιστρεάμ (Oui stre ham) υπάρχει καθημεριν ακτοπλοϊκ δρομολ γιο για το λιμάνι Π ρτσμουθ στη ν τια Αγγλία (διαδρομή 6 ώρες με συμβατικ πλοίο, 3,5 ώρες με καταμαράν το Σαββατοκ ριακο Διαδ.: Μετακινήσεις: μέσα στην π λη λειτουργεί ένα πυκν δίκτυο με γραμμές τραμ και λεωφορεία. Διαδ.: Αγορές: το κέντρο του εμπορικο ενδιαφέροντος είναι η οδ ς Αγίου Ιωάννη (rue Saint Jean -ρυ Σεν Ζαν) καθώς και ο κάθετος σε αυτήν πεζ δρομος Σεν Πιερ (rue Saint Pierre -ρυ Σεν Πιερ) στα ν τια του κάστρου. Έξοδος -Φαγητ : η οδ ς Βογκέ (rue Vaugueux -ρυ Βογκέ) έχει διατηρήσει την παλιά αρχιτεκτονική της π λης και προσφέρει πολλές επιλογές για γε μα σε τοπικά εστιατ ρια. Κάστρο της Καν (Château de Caen - Σατ ντε Καν) Το λεγ μενο κάστρο του Γουλιέλμου του Κατακτητή είναι το ορ σημο της π λης και συνάμα το πιο παλι και επιβλητικ απ τα μνημεία της. Ένα μέρος φιλ ξενο, το οποίο μπορείτε να διασχίσετε περπατώντας λες τις ώρες της μέρας. Απ τη μία μεριά (ν - τια) βρίσκεται η γοτθική εκκλησία του Αγί - ου Πέτρου (église de Saint Pierre -εγκλίζ ντε Σεν Πιερ), ενώ απ την αντίθετη πλευρά του κάστρου (β ρεια) εκτείνεται ο πράσινος χώ - ρος του πανεπιστημίου. Μέσα στο χώρο του οχυρο λειτουργεί το Μουσείο Καλών Τε - χνών, το οποίο φιλοξενεί συλλογές ιταλικής, γαλλικής και φλαμανδικής ζωγραφικής απ το 15ο έως το 20ο αιώνα. Ωρ. λειτ.: , Εισ.: 3 για τις μ νιμες συλλογές, Διαδ.: (πληροφορίες και για περιοδικές εκθέσεις) Μέσα στον ίδιο περίβολο των οχυρώσεων υπάρχει και το Μουσείο της Νορ μαν δίας (Musée de Normandie -Μυζέ ντε Νορμαντί) με χρήσιμες πληροφορίες και εκ θέσεις σε σχέση με τον πολιτισμ, την ιστορία, την κοι νωνία και την εθνογραφία της περιοχής. Εισ.: 3 έως 7 ανάλογα με τις περιοδικές εκθέ - σεις. Δυνατ τητα αγοράς πάσου (pass museo) και για τα δ ο μουσεία του κάστρου ( 5-9), Διαδ.: Πλατεία Κουρτ ν (Place de Courtonne -Πλας ντε Κουρτ ν) Πολ κοντά κάστρο βρίσκεται ο ανοικτ ς χώρος που μας θυμίζει τη σχέση της Καν με το λιμάνι και τη θάλασσα. Εκεί σήμερα φι λοξενο νται τα σκάφη αναψυχής, ενώ ένας μεγάλος πεζ δρομος κατά μήκος της αποβάθρας είναι ιδανικ ς για περιπάτους. Αρ - κετά εστιατ ρια συμπληρώνουν την του - ριστικά ελκυστική εικ να της πλατείας και της αποβάθρας. Λίγο πιο πάνω, κοντά στην εκκλησία Σεντ Πιέρ, σώζεται ο π ργος Λε - ρουά (tour Leroy -τουρ Λερο α), ένας απ τους π ργους της αρχαίας οχ ρωσης. Ο πεζ δρομος Σεντ Πιερ ξεκινά απ την ομώνυμη εκκλησία και οδηγεί προς την πε - ριοχή του Δικαστικο Μεγάρου (Palais de Justice -Παλέ ντε Ζυστίς) και του Δημαρχείου (παλι αβαείο Αμπέ οζ Ομ, Hôtel de Ville -Οτέλ ντε Βιλ) με πολλά καταστήματα, μικρ τερους κάθετους πεζοδρ μους και μερικά παλιά κτίρια που σώθηκαν απ την κ λαση του Ανδρικ Αβαείο (Abbaye aux Hommes - Αμπέ οζ Ομ) Ένα επιβλητικ σ μπλεγμα κτιρίων, αρχικά ανδρικ αβαείο, που ιδρ θηκε απ το 75

13 n Γουλιέλμο τον Κατακτητή. Το 1790 εγκαταλείφτηκε η θρησκευτική του χρήση, οι μο - ναχοί εκδιώχτηκαν, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στον αρχικ του «προορισμ», αλ λά λειτο ργησε και ως σχολείο. Απ τη δεκαετία του 1960 στεγάζει το Δημαρχείο της π λης. Στο εσωτερικ του αβαείου υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Στεφάνου (Saint Etienne - Σεντ Ετιέν, διακοσμημένη με αξι λογους πίνακες, που βρίσκεται και ο τά - φος του Γουλιέλμου. Στο πλάι του ναο, πως στα περισσ τερα μοναστήρια της εποχής, υπάρχει το περιστ λιο (cloître-κλου- άτρ). Η τετράγωνη αυλή επικοινωνεί με τα υπ λοιπα μέρη του συγκροτήματος, τους ξενώνες, τις αποθήκες και τα μαγειρεία. Διευθ.: esplanade J.M. Louvel (εσπλανάντ Λουβέλ), Τηλ.: , Ωρ. λειτ.: η οργανωμένη επίσκεψη πραγματοποιείται συγκεκριμένες ώρες κάθε μέρα, Επισκέψεις με ξεναγ απ τις 09:30 ως τις 16:00 καθημερινά, Εισ.: 3, μειωμένη τιμή 2. Γυναικείο Αβαείο (Abbaye aux Dames - Αμπέ ο Νταμ) Το γυναικείο αβαείο ήταν το αντίστοιχο γυναικείο θρησκευτικ ίδρυμα, το οποίο ιδρ θηκε απ τη Ματθίλδη της Φλάνδρας, σ ζυγο του Γουλιέλμου, το Εκεί ξεχω - ρίζει σήμερα η εκκλησία της Αγίας Τριάδας (eglise de Trinité -εγκλίζ ντε Τρινιτέ, κτισμένη τον 11ο αιώνα σε ρομανικ ρυθμ, στο εσωτερικ της οποίας βρίσκεται και ο τά - φος της βασίλισσας. Διευθ.: place Reine Mathilde (πλας Ρεν Ματίλντ), Τηλ.: , Ωρ. λειτ.: 14:30-17:30 καθημερινά, Εισ.: είσοδος ελέυθερη. Μουσείο Μεμοριάλ (le Mémorial de Caen -λε Μεμοριάλ ντε Καν) Ένας χώρος άρτια οργανωμένος, αφιερωμένος στη συλλογική μνήμη, την πρ σφατη ιστορία αλλά και την ειρήνη. Μια αξι οζήλευτη συλλογή με οτιδήποτε έχει να κάνει με τον Β Παγκ σμιο π λεμο και την απ βαση της ς. Τα οπτικοακουστικά μέσα που χρησιμοποιο νται για την αφήγηση των γεγον των, τα αντικείμενα, οι αφίσες προπαγάνδας, οι μαρτυρίες, τα έγ - γραφα, λα συμβάλλουν και στη συναισθηματικά φορτισμένη εξιστ ρηση της πρ - σφατων τραγικών γεγον των. Στο μουσείο λειτουργεί και βιβλιοθήκη πολυμέσων, η οποία παρέχει πληροφορίες και υλικ απ λη την Ευρώπη σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της π λης. Διευθ.: esplanade Général Eisenhower (εσπλανάντ Ζενεράλ Αϊζεναουέρ), Τηλ.: , Ωρ. λειτ.: Φεβρουάριος -Νοέμβριος 09:00-19:00, 76 n Αμερικανικ Νεκροταφείο της ς κλειστ τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου και κάθε Δευτέρα κατά το μήνα Δεκέμβριο (αλλαγή ωραρίων κάθε χρ νο), Εισ.: 17,50 (μειωμένη 15,00), οικογενειακ πάσο 45 (για δ ο ενήλικες και ένα τουλάχιστον παιδί), Διαδ.: (και εικονική επίσκεψη) Προσβ.: γραμμή λεωφορείου 2 απ το κέντρο της π λης (κατε θυνση Folie - Φολί), έξοδος 7 απ το β ρειο περιφερειακ της Καν. 11. Ακτές της Απ βασης (Plages du Débarquement Πλαζ ντυ Ντεμπαρκεμάν) Μια περιοχή που συναρπάζει τους λά τρεις της ιστορίας, καθώς η κάθε ακτή, το κάθε τοπων μιο, το κάθε μνημείο θυμίζει την η - μέρα της απ βασης στη τον Ιο - νιο του 1944, της ημέρας που χιλιάδες Αμερικανοί, Βρετανοί και Καναδοί έφτασαν στις γαλλικές ακτές προκειμένου να ελευθερώσουν την Ευρώπη απ τη γερμανική κυ - ριαρχία. Ίσως η πιο σημαντική στρατιωτική επιχείρηση παγκοσμίως, που θεωρείται απ τους ιστορικο ς η αρχή του τέλους του Β Παγκοσμίου πολέμου. Μπορεί η απ βαση της ς να πέτυχε το στρατηγικ στ χο της, αλλά ο αριθμ ς των νε κρών (πε - ρίπου μισ εκατομμ ριο και απ τις δ ο πλευρές) και οι χιλιάδες των νε κρών αμάχων άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα μιας ανθρώπινης καταστροφής χωρίς προηγο μενο. Μετά απ 70 χρ νια, ο τε λίγο ο τε πολ, λειτουργο ν σήμερα 25 μουσεία σχε τικά με την απ βαση του 1944, σε λα σχεδ ν τα σημεία που έγιναν μάχες. Η περιοχή είναι γεμάτη με στρατιωτικά μνημεία και νεκροταφεία, σημαίες των συμμαχικών χω ρών (δεν θα βρείτε αλλο στη Γαλλία τ σες α -

14 n με ρικανικές σημαίες), ενώ είναι πολλοί ακ - μα οι βετεράνοι που έζησαν τα γε γο ν τα και γυρίζουν τώρα στα ίδια μέρη με τα παιδιά και τα εγγ νια τους. Οι ακτές της απ βασης ξεκινο ν απ τις παραλίες που βρίσκονται στα β ρεια της Καν (Gold beach, Juno beach, Sword beach) και εκ τεί νονται προς τα βορειοδυτικά. Αναφέρουμε ενδεικτικά μ νο κάποια απ τα σημεία ενδιαφέροντος που είναι λα σχετικά με την πολεμική ιστορία. Α. Αρομάνς (Arromanches) Στην Αρομάνς έγιναν οι μεγάλες γιορτές για την επέτειο της απ βασης του Παρ λα αυτά, δεν ήταν μια απ τις παραλίες της απ βασης. Εκεί έφτασαν οι σ μμαχοι απ τη στεριά, αφο είχαν εκκαθαρίσει την περιοχή και δημιο ργησαν ένα μεγαλειώδες τεχνικ έργο, ένα τεχνητ λι μάνι, απ το οποίο θα μεταφέρονταν χι λιά δες στρατιώτες για να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή εκ - στρατεία. Το τοπίο είναι υπέροχο, ενώ δί - πλα στη αμμουδιά υπάρχουν ακ μα τα απο - μεινάρια απ τις πλατφ ρμες που αποτελο σαν το λιμάνι. Φυσικά, λειτουργεί και εκεί μουσείο για την απ βαση. Χιλιομετρικές αποστάσεις: Μπαγιέ 10 χλμ (D516 β ρεια), Καν 39 χλμ (Ν13 και D516 βορειοδυτικά) Β. Αμερικανικ Νεκροταφείο της ς (Cimetière Américain de Normandie -Σιμετιέρ Αμερικέν ντε Νορμαντί) Κοντά στην παραλία της απ βασης του 1944 Ομάχα (Omaha beach - Ομάχα μπιτς), βρίσκεται ένα απ τα 16 αμερικανικά νε κρο - ταφεία της περιοχής. Εκεί, σε ένα χώρο ιστο - ρικής μνήμης και καταδίκης του πολέμου βρίσκονται τα μνήματα περίπου στρατιωτών. Τηλ.: , Προσβ.: 22 χλμ βορειοδυτικά της Μπαγιέ, στην τοποθεσία Κολβίλ σιρ Μερ (Colleville-sur-Mer) απ τον Ν13, Ε46. C. Γερμανικ Νεκροταφείο της Καμπ (Cimetière Militaire Allemand de La Cambe - Σιμετιέρ Μιλιτέρ Αλμάντ ντε λα Καμπ) Περίπου 15 χιλι μετρα δυτικά του αμερικανικο νεκροταφείου της παραλίας Ομάχα βρίσκεται ένα αντίστοιχο πολεμικ μνημείο αφιερωμένο στο αντίπαλο γερμανικ στρατ πεδο. Στο νεκροταφείο της Καμπ ανα πα - ονται περίπου Γερμανοί στρατιώτες. Προσβ.: 28 χλμ βορειοδυτικά της Μπαγιέ (Ν13). D. Πουάν ντι Οκ (Pointe du Hoc) Το ακρωτήρι αυτ έγινε το θέατρο μιας απάνθρωπης μάχης ανάμεσα στους Αμερικανο ς, που επιχείρησαν να το καταλάβουν, και τους Γερμανο ς, που το υπερασπίζονταν. Μάλιστα, το χώρο επίσκεψης έχει διαμορφώσει η αμερικανική κυβέρνηση μετά απ σχετική παραχώρηση της Γαλλίας. Εκεί υ - πάρ χουν αμέτρητα γερμανικά πολυβολεία, τσιμεντένια, υπ γεια καταφ για, τι απέμεινε απ την ισχυρ τατη γραμμή άμυνας που αντίκριζε τη θάλασσα. Εκείνο μως που προκαλεί εντ πωση είναι οι δεκάδες μι κροί κρατήρες που δημιουργήθηκαν απ τον α - νηλεή βομβαρδισμ. Η ίδια η γη έχει αλλάξει σχήμα απ τους πολλο ς τ νους εκρηκτικο υλικο που δέχτηκε μέσα σε λίγες ώρες. Χιλιομετρικές αποστάσεις: 33 χλμ βορειοδυτικά της Μπαγιέ (Ν13). n Χάρτης των Ακτών Απ βασης 77

15 n 12. Μπαγιέ (Bayeux) Η π λη του Μπαγιέ είναι γνωστή ως η πρώ τη γαλλική π λη που ελευθερώθηκε απ τους συμμάχους το Όπως και η Καν, απέχει ελάχιστα απ τις ακτές της απ βα - σης και αποτελεί κ ρια βάση εξ ρμησης για μια εκδρομή στα πολυάριθμα μου σεία και μνημεία πολεμικής ιστορίας. Εκείνο μως που θεωρείται το στολίδι της π λης, μοναδικ ντοκουμέντο της μεσαιωνικής ι στο ρί - ας, είναι η ταπισερί της βασίλισσας Ματ - θίλδης (tapisserie de la reine Mathilde). Χιλιομετρικές αποστάσεις: Παρίσι 245 χλμ, Ρουέν 153 χλμ, Καν 29 χλμ, Μον Σαν Μισέλ 112 χλμ, Σερμπο ρ 92 χλμ. n Μον Σαν Μισέλ Κέντρο Γουλιέλμου Κατακτητή -Έκθεση Ταπισερί (Centre Guillaume le Conquérant Tapisserie de Bayeux - Σεντρ Γκιγι μ λε Κονκεράντ, Ταπισερί ντε Μπαγιέ) Ένα μουσείο που φτιάχτηκε ειδικά για να στεγάσει την περίφημη ταπισερί, ένα υφαντ του 11ου αιώνα με μήκος 70 μέτρα και ψος 50 εκατοστά, που εξιστορεί τις μάχες του Γουλιέλμου του Κατακτητή και δίνει χρή σιμες πληροφορίες για την εποχή εκείνη. Μοιράζεται σε 58 σκηνές που με ιδιαίτερες λεπτομέρειες αποδίδουν τη μάχη του Χά στι νγκς (1066) ανάμεσα στους Νορμανδο ς του Γουλιέλμου και τους Άγγλους του Χά ρολντ. Οι εικ νες πλαισιώνονται απ επιγραφές στα λατινικά, διακοσμο νται με μυ - θικά ζώα και περιγράφουν με λεπτομέρεια την αλληλουχία των γεγον των, μας δίνουν μια μοναδική περιγραφή των ανθρώπων, των πλοί ων, των πλων και των ενδυμάτων. Ει - κά ζεται τι η ταπισερί υφάνθηκε κατά πα - ραγ γελία του Οντ ν (Odon), επισκ που της Μπα γιέ και ετεροθαλή αδελφο του Γουλιέλμου. Το μοναδικ στο είδος του και πρω - τ τυπο υφαντ εξυπηρετο σε τους πι στο ς που στη μεγάλη πλειοψηφία τους δεν ήξεραν να διαβάζουν κατά το Μεσαίωνα. Η Ου νέ σκο έχει αναγνωρίσει την ταπισερί της Μπα γιέ ως «Αντικείμενο Παγκ σμιας Μνήμης». Η επίσκεψη στο χώρο συμπληρώνεται απ την προβολή εν ς ιστορικο ντοκιμαντέρ και απ ένα πλο σιο κατάστημα με πολλά α ντί - γραφα απ το σχέδιο του αρχαίου υφαντο. Διευθ.: rue de Nesmond (ρυ ντε Νεσμ ν), Τηλ.: , Ωρ. λειτ.: 09:00-18:30 (15/3-15/11) 09:30-12:30 και 14:00-18:00 (16/11-14/3), κλειστ τη δε τερη εβδομάδα του Ιανουαρίου, Εισ.: 7,80 ενή - λικες, 5,20 γκρουπ, 3,80 νέοι, 2,80 μαθητικά και φοιτητικά γκρουπ, Διαδ.: yeux.fr Καθεδρικ ς της Παναγίας της Μπαγιέ (Cathédrale Notre Dame - Κατεντράλ Νοτρ Νταμ ντε Μπαγιέ) Ο καθεδρικ ς της π λης αποτελεί κ - σμη μα της νορμανδικής αρχιτεκτονικής και κα θαγιάστηκε το 1077 παρουσία του Γουλιέλμου, δο κα της ς. Η σημερινή του μορφή παραπέμπει περισσ τερο στο γοτθικ στυλ του 13ου-15ου αιώνα. Αξίζει να επι σκεφθείτε την κρ πτη του 11ου αιώνα, που σώζονται και μεταγενέστερες νω - πογραφίες. Ωρ. λειτ.: 08:30-19:00 (08:30-18:00 τους χειμερινο ς μήνες), Εισ.: είσοδος ελε θερη Μουσείο - Μνημείο της Μάχης της ς (Musée Mémorial de la Bataille de Normandie) Σε ελάχιστη απ σταση απ το βρετανικ νεκροταφείο, που αναπα ονται συνολικά στρατιώτες, βρίσκεται ένα ακ μα ση - μαντικ μουσείο σχετικ με την απ βαση με φιλμ, φωτογραφίες και επεξηγήσεις των γεγο ν των. 78

16 n Διευθ.: boulevard Fabian Ware (μπουλβάρ Φα - μπιάν Ουάρ), Τηλ.: , Ωρ. λειτ.: 09:30-18:30 (1/5-30/9), Εισ.: 6,50 ενήλικες, 4,50 γκρουπ, 3,80 νέοι, 2,80 μαθητικά και φοιτητικά γκρουπ. 13. Κουτάνς (Coutances) Ο βασικ ς λ γος για μια παράκαμψη στη μικρή και φιλ ξενη αυτή π λη είναι ο καθεδρικ ς της να ς, ο οποίος χρονολογείται απ το 13ο αιώνα και φαίνεται απ απ σταση μερικών χιλιομέτρων. Θεωρείται μα ζί με το ρος Σαν Μισέλ (βλ.σελ.) το πιο α ξι λογο δεί γμα γοτθικής αρχιτεκτονικής στη Νορ - μανδία. Η είσοδος είναι ελε θερη απ τις 09:00 ως τις 19:00 καθημερινά. Αν θέλετε να ακολουθήσετε μια επίσκεψη με ξεναγ, πρέ - πει να προμηθευτείτε εισιτήρια ( 4, 7) απ το γραφείο τουρισμο της π λης (office de tourisme -οφίς ντε τουρίσμ). Xιλιομετρικές αποστάσεις: Καν 102 χλμ (Α84 και Ν174 μέχρι Saint Lô και D972), Μον Σαν Μισέλ 76 χλμ (Α84 και D7). Στην Κουτάνς διοργανώνεται απ το 1982 το Φεστιβάλ Τζαζ (Féstival de Jazz), το ο ποίο είναι και το πιο μεγάλο πολιτιστικ γε γο ν ς της περιοχής. Το φεστιβάλ συ νή θως διαρκεί μια εβδομάδα και συμπίπτει με τη θρησκευτική γιορτή της Ανάληψης (μέ σα ή τέλη Μαΐου). Διαδ.: 14. Αβαείο Αμπ (Abbaye de Hambye) Ένα μεγαλοπρεπές γοτθικ θρησκευτικ μνημείο του 12ου αιώνα, το οποίο αποτελεί ενδιαφέρουσα στάση στο δρ μο προς το Σαν Μισέλ. Το αβαείο Αμπί βρίσκεται 26 χλμ νο τιοανατολικά της Κουτάνς και απέχει 94 χλμ απ την Καν, αρκετά κοντά στο δρ μο Α84 που ενώνει την Καν με τη Ρεν στη Βρετάνη. 15. Μον Σαν Μισέλ (Mont Saint Michel) Ένα απ τα πιο αναγνωρίσιμα τοπία πα - γκοσμίως, η σ νθεση του γρανιτικο λ φου με το μεσαιωνικ αβαείο στην κορυφή του και τον κ λπο με το πασίγνωστο φαιν μενο της παλίρροιας είναι μοναδική και συγκινεί τον επισκέπτη ακ μα και τον ντ πιο κάτοικο σες φορές και αν βρεθεί εκεί. Το 1979 το μαγικ αυτ μέρος πήρε τη θέ ση του στις λίστες «Παγκ σμιας Κληρονομιάς» της Ου - νέσκο και λ γω της μικρής σχε τικά απ στασης απ το Παρίσι, είναι μια απ τις αγαπημένες επιλογές για απ δραση μιας ή δ ο ημερών απ την πρωτε ουσα. Σήμερα, δέ - χεται πάνω απ τρία εκατομμ ρια επισκέπτες ετησίως. Ανήκει στη αλ λά α νέκαθεν υπήρχε η διαμάχη για την «κυ ρι - τητα» του χώρου ανάμεσα στη και τη Βρετάνη. Χιλιομετρικές αποστάσεις: Καν 126 χλμ, Παρίσι 358 χλμ (μέσω ς) -395 χλμ. μέσω Λεμάν, Ρεν 92 χλμ, Ντινάν 58 χλμ. Η πρώτη εκκλησία πάνω στο βράχο κτίστηκε απ τον επίσκοπο της Αβράνς (Avra- n ches) το 709. Περίπου δ ο αιώνες αρ γ - τερα (966 μ.χ.), κατ εντολή του δο κα της Νορ μανδίας, εγκα ταστάθηκε εκεί μια κοιν τητα Βενεδικτίνων μοναχών. Με βασιλικές δωρεές και ανακατασκευές, το αβαείο έγινε ένα απ τα κυρι τερα μεσαιωνικά προ - σκυνήματα της Δυτικής Ευρώπης. Κατά την Επανάσταση, μετατράπηκε σε φυ λακή και ήδη απ το 1874 έγινε αντικείμενο διαχείρισης της υπηρεσίας ιστορικών μνημείων. Με τον εορτασμ μιας χι λιετίας απ την ί δρυση του μοναστηριο (1966) αποφασίστηκε να αναβιώσει και πάλι η αρχική αποστολή του χώρου και να εγκατασταθο ν εκεί μοναχοί. Χαρακτηριστικ είναι τι απ τα με σαιωνικά χρ νια αναπτ χθηκε και ο οικισμ ς γ ρω απ το αβαείο που δέσποζε στην κο ρυφή του βράχου, ένας οικισμ ς ανέκαθεν ε μπο - ρικ ς, αλλά σήμερα αμιγώς τουριστικ ς. Ο πιο κοντιν ς αυτοκινητ δρομος είναι ο Α84, η σήμανση καλή και η υποδομή πάντα έτοιμη για να δεχτεί χιλιάδες επισκέπτες. Δε - κάδες λεωφορεία και αυτοκίνητα συρρέουν γ ρω απ το μνημείο απ νωρίς το πρωί μέ - χρι αργά το βράδυ. Κάποια απ τα παρκινγκ λειτουργο ν ανάλογα με τη στά θ μη του νερο και γι αυτ υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες που θα σας κατευθ νουν. Τα καταστήματα, τα καφέ και τα εστι α τ ρια εί - ναι αμέτρητα και ξεκινο ν απ τη κεντρική π λη εισ δου της καστροπολιτείας και α κο - λουθο ν κάθε σοκάκι και ανηφ ρα. Αν θέ - λε τε να αποφ γετε την πολυκοσμία της ει - σ δου, επιχειρείστε την ανά βαση στο αβαείο. Όσο πιο κουραστική γίνεται η α νη φ ρα, τ σο λιγ τεροι ακολουθο ν. Μια ιδιαίτερη ε μπειρία εί ναι και η νυχτερινή επίσκεψη που οργανώνεται κυρίως τους καλο και ρι νο ς μή - νες, κατά την οποία το φωτισμένο αβαείο εί - ναι ανοικτ για το κοιν μέ χρι τα μεσάνυχτα. Καθημερινά (εκτ ς Δευτ.) μπορεί κα νείς να παρακολουθήσει λειτουργία δω ρεάν στο α - βα είο στις 12:15 και τις Κυριακές στις 11:30. Ωρ. λειτ.: 09:00-19:00 (2/5-31/8) και 09:30-18:00 (1/9-30/4), Εισ.: 8,50 για ενήλικες άνω των 25 ετών, 5 για νέους απ 18 ως 25, δωρεάν για νέ ους κά - τω των 18 6,50 για γκρουπ, 30 συνολική τιμή για σχολικ γκρουπ 35 ατ μων, Διαδ.: - saintmichel.com, Προσβ.: απ το Παρίσι με τους δρ μους Α13 και Α84 μέσω Ρουέν και Καν. Μέσω Σαρτρ - Λεμάν, Λαβάλ, Ρεν (Chartres-Le Mans-Laval- Ren nes) με τους δρ μους Α10, Α11 και Α81. 79

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Σπάνια έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβεί 2400 χρόνια ιστορίας, συγκεντρωµένα σε µια έκταση 58,37 εκταρίων που περικλείεται ανάµεσα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Έναν

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡOMANTIKH ΑΛΣΑΤΙΑ-ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ

ΡOMANTIKH ΑΛΣΑΤΙΑ-ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ ΡOMANTIKH ΑΛΣΑΤΙΑ-ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ 4, 5 μέρες Στρασβούργο - Μπάντεν Μπάντεν - Εγκισέμ - Κολμάρ - Ρίκβιρ - λίμνη Τίτιζε - καταρράκτες Triberg - Φρανκφούρτη. Διαμονή στο ξενοδοχείο HILTON STRASBOURG 4* Sup.

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w: Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w:  Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας VAGONETTO Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Ωρες: 09:00 17:00 Kρατήσεις: t: (+30) 2265 078819 e: info@vagonetto.gr w: www.vagonetto.gr 5 1 o χ λ μ Ε. Ο. Λ α μ ί α ς Ά μ φ ι σ σ α ς Τ. Κ. 3 3

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Ρουµανία- Τρανσυλβανία- Καρπάθια 4 ηµέρες αεροπορικώς Θεοφάνεια

Ρουµανία- Τρανσυλβανία- Καρπάθια 4 ηµέρες αεροπορικώς Θεοφάνεια Ρουµανία- Τρανσυλβανία- Καρπάθια 4 ηµέρες αεροπορικώς Θεοφάνεια Τιµή: 390 Αναχώρηση: 05/01 Περιγραφή Ταξιδιού 1η µέρα: Aθήνα - Βουκουρέστι - Παλάτι Πέλες- Μοναστήρι Σινάια Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο «Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω.

1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 2 η μέρα 5/3/12: ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Άφιξη το πρωί στο λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

Εί ναι αφι ε ρω μέ Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας νο σ' έναν άν θρω πο που κά ποιοι δεν γνω ρί σα με πο τέ, κά ποιοι εί χαν την

Εί ναι αφι ε ρω μέ Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας νο σ' έναν άν θρω πο που κά ποιοι δεν γνω ρί σα με πο τέ, κά ποιοι εί χαν την Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 4, Απρίλιος 2004, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180 10, τηλ.: 22970-25902, 6936 206792 6945 381673

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στην Καβάλα. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα.

Ταξίδι στην Καβάλα. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Ταξίδι στην Καβάλα Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Ταξίδι στην Καβάλα Παρασκευή, 28 Αύγουστος 2015 Παραλία Άσπρης Άμμου Αφήνοντας την πόλη της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο τόπος µας. Το σχολείο µας. Πολιτισµός. Η τάξη µας

Ο τόπος µας. Το σχολείο µας. Πολιτισµός. Η τάξη µας Ο τόπος µας Το σχολείο µας Πολιτισµός Η τάξη µας Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ Ανάµεσα στις ακτές του νοµού Μαγνησίας και τη Σκόπελο και απέναντι από το Πήλιο, βρίσκεται η Σκιάθος, ένα νησί µε έκταση 48 τετραγωνικά χιλιόµετρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα