ATOMIKO ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ) ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MB STARS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ATOMIKO ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ) ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MB STARS"

Transcript

1 ATOMIKO ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ) ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MB STARS ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ: ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφόρος Αθηνών 110, Κτίριο Γ Αθήνα Αρ.Μ.ΑΕ.:12868/05/Β/86048 ΑΦΜ: ΟΥ: ΦΑΕΕ Αθηνών ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο Εξουσιοδοτηµένος ιανοµέας/επισκευαστής Mercedes-Benz που κατονοµάζεται στο παρόν ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ MONDIAL ASSISTANCE SERVICES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πρεµετής Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.: 37448/1ΝΤ/Β/97/0014 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ / ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ: Ο νόµιµος κάτοχος Καλυπτόµενου Οχήµατος που έχει υπαχθεί στο παρόν σύµφωνα µε τους όρους του. Mercedes-Benz Insurance 1

2 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Στο παρόν Ασφαλιστήριο, καθώς και στους ειδικούς και γενικούς όρους και τα παραρτήµατα αυτού, οι ακόλουθοι όροι µε αρχικά κεφαλαία στοιχεία έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παραπλεύρως στον παρακάτω πίνακα: Daimler A.G. ή Κατασκευαστής MBH Αίτηση Ασφάλισης σηµαίνει την εδρεύουσα στη Στουργάρδη της Γερµανίας εταιρεία µε την επωνυµία «Daimler Aktiengesellschaft» Mercedes str. 137,7327 Stuttgart, κατασκευάστρια των Επιλέξιµων οχηµάτων σηµαίνει την εταιρεία µε την επωνυµία «Mercedes-Benz Hellas Εµπορική Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Νέα Κηφισιά Αττικής (οδός Θηβαΐδος, αριθµός 20) και ενεργεί ως αποκλειστικός εισαγωγέας καινούργιων επιβατηγών αυτοκινήτων Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα. σηµαίνει την αίτηση που έχει υποβάλει ο Λήπτης της Ασφάλισης προς τον Ασφαλιστή, για λογαριασµό του Ασφαλισµένου, αναφορικά µε την υπαγωγή του Καλυπτόµενου Οχήµατος στο Ασφαλιστήριο, συντασσόµενη σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υιοθετεί κάθε φορά ο Ασφαλιστής. ιαχειριστής σηµαίνει την εταιρεία µε την επωνυµία «Mondial Assistance Services Hellas Α.Ε. Οδικής Βοήθειας και Παροχής Υπηρεσιών», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πρεµετής, αριθµός 10), η οποία ενεργεί ως διαχειριστής των απαιτήσεων βάσει του Ασφαλιστηρίου. Ασφαλισµένος Ασφαλιστήριο Ασφαλιστής ή Εταιρεία Ασφαλιστικός Σύµβουλος το πρόσωπο που κατονοµάζεται ως τέτοιο στο παρόν Ασφαλιστήριο και στην αντίστοιχη Βεβαίωση Ασφάλισης. Εξαιρετικά, αναφορικά µε τις καλύψεις οδικής βοήθειας του Κεφαλαίου ΙΙ της Ενότητας Β του παρόντος, στην έννοια του Ασφαλισµένου περιλαµβάνονται οι Επιβαίνοντες, µε τη ρητή διευκρίνιση ότι οι Επιβαίνοντες πλην του Ασφαλισµένου δεν δύνανται να προβάλουν οποιαδήποτε απαίτηση έναντι του Ασφαλιστή. σηµαίνει το παρόν ασφαλιστήριο χρηµατικών απωλειών και οδικής βοήθειας και περιλαµβάνει τους παρατιθέµενους στη συνέχεια ειδικούς όρους, γενικούς όρους και τα συνηµµένα σε αυτό παραρτήµατα. σηµαίνει την ασφαλιστική εταιρεία µε την επωνυµία «Allianz Ελλάς Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρεία», η οποία παρέχει τις καλύψεις δυνάµει του Ασφαλιστηρίου, εδρεύει στην Αθήνα, (Λεωφόρος Αθηνών, αριθµός 110, Κτίριο Γ ) και παρέχει νόµιµα ασφαλιστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. σηµαίνει την εταιρεία µε την επωνυµία «MERCEDES- BENZ FINANCIAL SERVICES ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στη Νέα Κηφισιά Αττικής (οδός Θηβαΐδος αρ. 20), η οποία ενεργεί ως ασφαλιστικός σύµβουλος αναφορικά µε το Ασφαλιστήριο. Ασφάλιστρα Βεβαίωση Ασφάλισης σηµαίνει τα αναλογούντα στην Παροχή ασφάλιστρα, όπως υπολογίζονται σύµφωνα µε τον εκάστοτε τιµοκατάλογο ασφαλίστρων της Εταιρίας. σηµαίνει τη βεβαίωση ή απόδειξη εξόφλησης των Ασφαλίστρων ή άλλη βεβαίωση που εκδίδεται από τον Mercedes-Benz Insurance 2

3 ιάρκεια Εγκεκριµένος Επισκευαστής Εξουσιοδοτηµένος Επισκευαστής Επιβαίνοντες Επιλέξιµο Όχηµα Θεµελιώδης Εγγύηση Καλυπτόµενο Όχηµα Κατάλληλος Επισκευαστής Ασφαλιστή ή για λογαριασµό του, µε την οποία επιβεβαιώνεται η υπαγωγή του Ασφαλισµένου και του Καλυπτόµενου Οχήµατος στο Ασφαλιστήριο, συντασσόµενη σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υιοθετεί κάθε φορά η Εταιρεία. σηµαίνει τη διάρκεια ισχύος των καλύψεων του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η οποία προσδιορίζεται στη Βεβαίωση Ασφάλισης και εκφράζεται σε µήνες. Η ιάρκεια προσδιορίζεται σε διάστηµα 12 µηνών, από την ηµεροµηνία πώλησης του Καλυπτόµενου Οχήµατος (η «Αρχική ιάρκεια»), νοούµενη ως ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής µε το Καλυπτόµενο Όχηµα άδειας κυκλοφορίας στο όνοµα του Ασφαλισµένου. Κατόπιν σχετικής αίτησης του Ασφαλισµένου, εφόσον υποβληθεί αυθηµερόν κατά την ηµέρα υποβολής της Αίτησης Ασφάλισης και µε αποκλειστική επιβάρυνση του Ασφαλισµένου µε τα περαιτέρω αναλογούντα ασφάλιστρα. Ο Ασφαλισµένος δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, µε χωριστή ασφαλιστική σύµβαση µε τον Ασφαλιστή και µε επιβάρυνση του Ασφαλισµένου ως προς τα ασφάλιστρα, να καλύψει τους ίδιους κινδύνους για διάστηµα 12 ή 24 µηνών µετά τη λήξη της Αρχικής ιάρκειας. σηµαίνει οποιονδήποτε Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή ή Κατάλληλο Επισκευαστή. σηµαίνει επιχείρηση που δραστηριοποιείται οπουδήποτε εντός της Περιοχής Κάλυψης και έχει συνάψει σύµβαση που την προσδιορίζει ως εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή (authorized repairer) αναφορικά µε αυτοκίνητα Mercedes- Benz µε τη Daimler A.G. ή επιχείρηση ελεγχόµενη από αυτήν. σηµαίνει τον Ασφαλισµένο ή άλλο πρόσωπο που οδηγεί νόµιµα το Καλυπτόµενο Όχηµα, καθώς και τους συνεπιβάτες του στη διάρκεια τoυ περιστατικoύ πoυ µπoρεί vα εγείρει αξίωση για παρoχή οδικής βoήθειας σύµφωvα µε τoυς όρoυς τoυ παρόvτoς, έως του µέγιστου ορίου επιβατών που προσδιορίζεται βάσει του τύπου του Καλυπτόµενου Οχήµατος. σηµαίνει µεταχειρισµένο ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό όχηµα Mercedes-Benz, κατασκευής της Daimler A.G., που πληροί τα Κριτήρια Μεταχειρισµένων MB Stars και, κατά το χρόνο της πώλησής του ως µεταχειρισµένου από το Λήπτη της Ασφάλισης προς τον Ασφαλισµένο συνοδεύεται από Πιστοποιητικό MB Stars. η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τη Daimler A.G. αναφορικά µε καινούργια αυτοκίνητα Mercedes-Benz, διάρκειας 24 µηνών από την πρώτη παράδοσή τους σε τελικό κάτοχο, υπό τους όρους που τη διέπουν κάθε φορά. σηµαίνει το Επιλέξιµο Όχηµα το οποίο ανήκει κατά κυριότητα στον Ασφαλισµένο, προσδιορίζεται σε Βεβαίωση Ασφάλισης και αποτελεί το αντικείµενο του παρόντος Ασφαλιστηρίου. σηµαίνει επιχείρηση που, όπως είναι σε θέση να αποδείξει ο Ασφαλισµένος, πληροί τα Κριτήρια Επισκευαστή. Mercedes-Benz Insurance 3

4 Κριτήρια Επισκευαστή Κριτήρια MB Stars Μεταχειρισµένων σηµαίνει την κατοχή κατάλληλου διαγνωστικού εξοπλισµού για τον εντοπισµό βλαβών Καλυπτόµενων Οχηµάτων, την ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευµένου τεχνικού προσωπικού και την κατοχή πλήρους σειράς ειδικών εργαλείων για την αποκατάσταση τέτοιων βλαβών. σηµαίνει τα κριτήρια τα οποία υιοθετεί από καιρού εις καιρόν η ΜΒΗ και οι συνεργαζόµενοι µε αυτήν εξουσιοδοτηµένοι διανοµείς Επιλέξιµων Αυτοκινήτων στην Ελλάδα αναφορικά µε την πιστοποίηση µεταχειρισµένων αυτοκινήτων Mercedes-Benz ως «Μεταχειρισµένων MB Stars», τα οποία περιλαµβάνουν σήµερα, µεταξύ άλλων την επιτυχή διενέργεια τεχνικού και ποιοτικού ελέγχου 100 σηµείων. Λήπτης της Ασφάλισης σηµαίνει την εταιρεία µε την επωνυµία.. που εδρεύει στη, (οδός.., αριθµός...) 1, η οποία αποτελεί κατά τον χρόνο έκδοσης του Ασφαλιστηρίου εξουσιοδοτηµένο διανοµέα της ΜΒΗ και έχει πωλήσει το Καλυπτόµενο Όχηµα προς τον Ασφαλισµένο. Παροχή η αποζηµίωση του Ασφαλισµένου, υπό τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς του παρόντος Ασφαλιστηρίου, αναφορικά µε το κόστος αποκατάστασης των προβλεπόµενων από το Ασφαλιστήριο µηχανικών και ηλεκτρικών βλαβών Καλυπτόµενου Οχήµατος για διάστηµα ίσο προς τη ιάρκεια. Περιοχή Κάλυψης Πιστοποιητικό MB Stars σηµαίνει την περιοχή που προσδιορίζεται στο σηµείο 5 του Τµήµατος 2 της ενότητας Β του παρόντος. σηµαίνει πιστοποιητικό εκδιδόµενο από την ΜΒΗ ή από τον Λήπτη της Ασφάλισης για λογαριασµό της ΜΒΗ, το οποίο βεβαιώνει ότι το Καλυπτόµενο Όχηµα πληροί τα Κριτήρια Μεταχειρισµένων MB Stars. Πρόγραµµα σηµαίνει το Πρόγραµµα ασφάλισης χρηµατικών απωλειών και οδικής βοήθειας που διαθέτει ο Ασφαλιστής, σε συνεργασία µε τον Ασφαλιστικό Σύµβουλο, αναφορικά µε Επιλέξιµα Οχήµατα (πρόγραµµα µεταχειρισµένων MB Stars). ΕΝΟΤΗΤΑ Β - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΛΥΨΗΣ Σηµαντική Σηµείωση: Οι ειδικοί όροι που αφορούν στις καλύψεις χρηµατικών απωλειών και στις καλύψεις οδικής βοήθειας παρατίθενται στη συνέχεια στο Κεφάλαιο Ι και το Κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας Ενότητας Β, αντίστοιχα. Οι ειδικοί αυτοί όροι υπερισχύουν των γενικών όρων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΛΥΨΗΣ 1 Τίθενται τα στοιχεία του Dealer πωλητή. Mercedes-Benz Insurance 4

5 Το παρόν Ασφαλιστήριο παρέχει κάλυψη στον Ασφαλισµένο αναφορικά µε τη δαπάνη αποκατάστασης των περιοριστικά απαριθµούµενων στο παρόν µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών βλαβών του Καλυπτόµενου Οχήµατος, υπό τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς που προσδιορίζονται σε αυτό. Με την επιφύλαξη των Γενικών Όρων και των Ειδικών Όρων, το Ασφαλιστήριο καλύπτει περιοριστικά τη λειτουργικότητα των µηχανικών και ηλεκτρικών µερών του Καλυπτόµενου Αυτοκινήτου που αναφέρονται κατωτέρω: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Μόνο τα κάτωθι περιοριστικώς αναφερόµενα µηχανικά και ηλεκτρικά µέρη καλύπτονται: ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Κινητήρας Kορµός κινητήρα, κυλινδροκεφαλή, φλάντζα κεφαλής, σύστηµα λίπανσης λαδιού εκτός από τσιµούχες, κάρτερ, βαλβίδα πίεσης λαδιού, υποδοχή φίλτρου λαδιού, ιµάντες εκεντροφόρου και τεντωτήρες εάν τα διαστήµατα αλλαγής έχουν τηρηθεί και δεν απαιτείται προγραµµατισµένη αλλαγή, υπερσυµπιεστές µε µονάδα ελέγχου. Σύστηµα καυσίµων Αντλία καυσίµων, ακροφύσια (µπέκ), ρυθµίσεις συστήµατος διαχείρισης, ηλεκτρονικά µέρη του συστήµατος έγχυσης καυσίµων. Μηχανικό και αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων Eξωτερικά καλύµµατα καθώς και όλα τα εσωτερικά µέρη του σασµάν (γρανάζια, ρουλεµάν κλπ.). Σύστηµα συµπλέκτη Αντλία υδραυλικού, κυλινδράκι στο σασµάν. ιαφορικό Kαλύµµατα διαφορικών καθώς και όλα τα εσωτερικά µέρη. Άξονες Κεντρικός αξονας, ηµιαξόνια, ηλεκτρικά µέρη κίνησης, ρουλεµάν και µουαγιέ εφόσον η βλάβη δεν οφείλεται σε µη ενδεδειγµένη χρήση ή εύλογη και συνήθη φθορά από χιλιόµετρα (πάνω απο χλµ.). Σύστηµα διεύθυνσης Μηχανικός ή υδραυλικός µηχανισµός διεύθυνσης µε όλα τα εσωτερικά µέρη, µοτέρ δυναµικής οδήγησης, υδραυλική αντλία µε όλα τα εσωτερικά µέρη, και ηλεκτρονικά εξαρτήµατα οδήγησης, αντλία υδραυλικού. Φρένα Αντλία φρένων, σερβό φρένων, κυλινδράκια, ρυθµιστής πίεσης φρένων, µονάδα ισχύος τροχοπέδης και ηλεκτρονικός ελεγκτής, αισθητήρας RPM και ηλεκτρονική µονάδα του ABS, δαγκάνες φρένων. Ηλεκτρικό σύστηµα υναµό, µίζα, σύστηµα ηλεκτρονικής ανάφλεξης (εξαιρουµένων των καλωδίων ανάφλεξης), αγωγιµότητες του συστήµατος ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίµων (µε εξαίρεση εάν έχουν διαβρωθεί ή οξειδωθεί), ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου (ECU), Ηλεκτρονικά συστήµατα άνεσης Στοιχεία θέρµανσης οπίσθιου παραθύρου, µοτέρ καλοριφέρ,στοιχεία θέρµανσης θέσεων, αντικλεπτική συσκευή, µοτέρ παραθύρων και υαλοκαθαριστήρων, µοτέρ και µηχανισµός ηλεκτρικής οροφής, εγκέφαλος Mercedes-Benz Insurance 5

6 Σύστηµα κλιµατισµού Συµπιεστής (κοµπρεσέρ), πυκνωτής (κοντένσερ), εξαερωτής (βαπορέτορ) και βαλβίδα εκτόνωσης. Σύστηµα ψύξης Αντλία νερού, ψυγείο, καλοριφέρ, θερµικός διακόπτης, ψυγείο λαδιού. Συστήµατα ασφαλείας Ηλεκτρονικοί αισθητήρες και αερόσακοι καθώς και προεντατήρες ζωνών ασφαλείας (όχι µε ζηµιές από ατυχήµατα). Συστήµατα δυναµικής οδήγησης Ελεγκτές και αισθητήρες των συστηµάτων δυναµικής οδήγησης, χωρίς καλωδιώσεις και τις προσαρτηµένες αεροκίνητες και/ή υδραυλικές µονάδες, Σύστηµα εξάτµισης Πολλαπλή εξαγωγής,αισθητήρας λάµδα. Εξαιρούνται εάν είναι διαβρωµένα ή οξειδωµένα. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ Εξαιρούνται από την κάλυψη του παρόντος Ασφαλιστηρίου όλα τα µέρη που δεν αναφέρονται ρητά στην ανωτέρω ενότητα. Περαιτέρω, εξαιρούνται (περιλαµβανοµένων των µερών που αναφέρονται στην προηγούµενη ενότητα): Όλα τα εξαρτήµατα που δεν συµπεριλαµβάνονται στο αντικείµενο της Κάλυψης. Ανταλλακτικά που δεν είναι πιστοποιηµένα από τον Κατασκευαστή. Συντήρηση (ανταλλακτικά και εξυπηρέτηση) και γενική φθορά. Νόθευση στο σύστηµα καυσίµων. Υπερδοµές και τεχνικές επεκτάσεις σε οχήµατα εµπορικής χρήσης. Μη εργοστασιακό ραδιόφωνο/κασετόφωνο, συσκευή CD, συσκευή αλλαγής δίσκων CD, κεραίες και όλα τα ανταλλακτικά του συστήµατος ήχου καθώς και τα ηλεκτρονικά του συστήµατος διασκέδασης, το σύστηµα πλοήγησης, τηλέφωνο και µηχανισµός αναγνώρισης φωνής, οπτικοακουστικά συστήµατα που δεν έχουν εγκατασταθεί από τον κατασκευαστή. Εσωτερική και εξωτερική επένδυση, καλύµµατα,απορροφητήρες και ταπετσαρία. ΤΜΗΜΑ 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 2.1. Αντικείµενο της ασφάλισης Ο Ασφαλιστής παρέχει στον Ασφαλισµένο ασφαλιστική κάλυψη για την περίπτωση κατά την οποία, εντός της ιάρκειας ασφάλισης του Ασφαλισµένου που επιβεβαιώνεται σε Βεβαίωση Ασφάλισης, εγερθούν αξιώσεις αποζηµίωσης από τον τελευταίο για Μηχανικές ή Ηλεκτρικές Βλάβες οι οποίες καλύπτονται µε το Ασφαλιστήριο όπως ορίζονται περιοριστικά στο παρόν, µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και απαλλαγών Έκταση κάλυψης Mercedes-Benz Insurance 6

7 2.2.1 Όταν ένα µέρος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο χάσει τη λειτουργικότητά του, όσο διαρκεί η ασφάλιση, ο Ασφαλισµένος δικαιούται επαγγελµατικής επισκευής µε τη χρήση ενός νέου ανταλλακτικού ή την επιδιόρθωση του παλαιού Το παρόν ασφαλιστήριο προβλέπει αποζηµίωση εφόσον: Προκύψει τεχνική βλάβη που δεν συνδέεται µε ακατάλληλη χρήση του Καλυπτόµενου Οχήµατος ή µε ατύχηµα. Η τεχνική βλάβη του Καλυπτόµενου Οχήµατος δεν παρουσιάστηκε κατά την εισαγωγή του Καλυπτόµενου Οχήµατος από τον Ασφαλισµένο σε Εγκεκριµένο Επισκευαστή. Η τεχνική βλάβη συµβεί σε ανταλλακτικό του Καλυπτόµενου Οχήµατος που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αλλά δεν καλύπτεται ταυτόχρονα από τη Θεµελιώδη Εγγύηση του κατασκευαστή. 2.3 Προσδιορισµός Αποζηµίωσης Ποσοτικά Όρια Η αποζηµίωση βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου καλύπτει: (α) Όλα τα αναγκαία και πραγµατικά κόστη για την επισκευή της βλάβης. (β) Το κόστος των πιστοποιηµένων από τον Κατασκευαστή ανταλλακτικών που κρίθηκαν αναγκαία για αντικατάσταση µε µέγιστο όριο ανά κωδικό το 90% της συνιστώµενης, µη δεσµευτικής προτεινόµενης τιµής λιανικής που προτείνει κάθε φορά η ΜΒΗ στους συµβεβληµένους µε αυτήν Εξουσιοδοτηµένους Επισκευαστές. Για την επισκευή της βλάβης χρησιµοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά Mercedes Benz καθώς και ανταλλακτικά κατάλληλα και εγκεκριµένα ως ισοδύναµα από τον κατασκευαστή. (γ) Το κόστος εργασίας, µε µέγιστο καλυπτόµενο ποσό ανά εργασία το γινόµενο του µέγιστου αριθµού αποδεκτών ωρών εργασίας για τη συγκεκριµένη εργασία που συνιστά κάθε φορά η ΜΒΗ στους συµβεβληµένους µε αυτήν Εξουσιοδοτηµένους ιανοµείς για αντίστοιχες εργασίες εντός της Θεµελιώδους Εγγύησης, πολλαπλασιασµένο προς την ωριαία αποζηµίωση ανά εργασία που αποδίδει η ΜΒΗ προς τους συµβεβληµένους µε αυτήν Εξουσιοδοτηµένους ιανοµείς για εργασίες εντός της Θεµελιώδους Εγγύησης. (δ) Όλα τα κόστη που προκύπτουν από δοκιµές βαθµονόµησης, εργασίες δοκιµής και µέτρησης καθώς και από τις αναγκαίες ρυθµίσεις, Ειδικά τα κόστη που προκύπτουν από δοκιµές, µετρήσεις και ρυθµίσεις κινητήρα καλύπτονται µόνο στην περίπτωση που σχετίζονται άµεσα µε ζηµία που καλύπτεται υποχρεωτικά από το παρόν Ασφαλιστήριο. (ε) Το κόστος επισκευής εξαρτήµατος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αλλά που η βλάβη του συνδέεται µε τη βλάβη άλλου εξαρτήµατός του που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο. (στ) Το κόστος αντικατάστασης εξαρτήµατος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που δεν υπέστη βλάβη αλλά που πρέπει να αντικατασταθεί γιατί συνδέεται άµεσα και αναγκαία µε άλλο εξάρτηµά του που έχει υποστεί βλάβη και καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Περιορισµοί Αποζηµίωσης βάσει του Ασφαλιστηρίου Mercedes-Benz Insurance 7

8 Αίτηµα του Ασφαλισµένου σχετικά µε αποζηµίωση βάσει του Ασφαλιστηρίου δεν λαµβάνεται υπ όψιν και δεν γίνεται δεκτό όταν η εκτιµώµενη δαπάνη επισκευής είναι υψηλότερη από την αξία αντικατάστασης του Καλυπτόµενου Οχήµατος. Αν παρόλα αυτά ο Ασφαλισµένος αποφασίσει την επισκευή του Καλυπτόµενου Οχήµατος, τότε η αποζηµίωση για το κόστος της επισκευής θα περιορισθεί στην αξία αντικατάστασής του. Ως αξία αντικατάστασης νοείται η τιµή σε µετρητά που γενικά µπορεί να επιτευχθεί για την πώληση του Καλυπτόµενου Οχήµατος ή των αξεσουάρ του µε βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, κατά το χρόνο επέλευσης της ζηµιάς, λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση του Καλυπτόµενου Οχήµατος και των αξεσουάρ του, σε περίπτωση που αυτό προσφερόταν προς πώληση µε οποιονδήποτε τρόπο. Η συνολική αποζηµίωση κατά τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου από διάφορες βλάβες, φθάνει µέχρι την τρέχουσα αξία αντικατάστασης του Καλυπτόµενου Οχήµατος αφαιρουµένης της υπολειµµατικής αξίας. Οι δαπάνες επισκευής εξαρτήµατος του Καλυπτόµενου Οχήµατος που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αλλά που η βλάβη του προήλθε από εξάρτηµα του Καλυπτόµενου Οχήµατος που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, δεν καλύπτονται. Σηµαντικές απαιτήσεις που έχουν σχέση µε την επανεξέταση ή αναθεώρηση του Ασφαλιστηρίου, µείωση της αξίας αγοράς του Καλυπτόµενου Οχήµατος ή για ζηµίες από µη τεκµηριωµένες ή αβάσιµες δαπάνες, δεν έπιτρέπεται να περιλαµβάνονται στο αίτηµα για αποζηµίωση. 3. Γνωστοποίηση Απαιτήσεων και Προϋποθέσεις 3.1. Σε περίπτωση που επέλθει οποιοδήποτε γεγονός εκ του οποίου εγείρεται ή δύναται να εγερθεί απαίτηση οποιασδήποτε φύσεως του Ασφαλισµένου κατά του Ασφαλιστή στο πλαίσιο του παρόντος Ασφαλιστηρίου, συµφωνούνται τα ακόλουθα: (α) Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να λάβει όλα τα προληπτικά µέτρα διαφύλαξης του Καλυπτόµενου Οχήµατος και να λάβει κάθε δυνατό µέτρο προκειµένου να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω ζηµία ή βλάβη του Καλυπτόµενου Οχήµατος, όπως τα µέτρα αυτά προσδιορίζονται σύµφωνα µε τους όρους της Θεµελιώδους Εγγύησης, (β) Ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε περαιτέρω βλάβη, η οποία θα προκύψει από τη συνεχιζόµενη χρήση του καλυπτόµενου Οχήµατος κατά τα ανωτέρω. (γ) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ασφαλισµένος πιθανολογεί ότι δικαιούται, ή προτίθεται, να εγείρει απαίτηση δυνάµει του Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να ενηµερώσει τον Εγκεκριµένο Επισκευαστή στις εγκαταστάσεις του οποίου προτίθεται να µεταφέρει το Καλυπτόµενο Όχηµα προς διάγνωση ή/και επισκευή οποιασδήποτε βλάβης, αναφορικά µε τους όρους κάλυψης του παρόντος. (δ) Αναφορικά µε το Καλυπτόµενο Όχηµα το οποίο προσκοµίζεται στις εγκαταστάσεις οποιουδήποτε Εξουσιοδοτηµένου Επισκευαστή, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εργασίες που ζητείται να καλυφθούν δυνάµει του παρόντος, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να ζητήσει από τον Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή να επικοινωνήσει µε τον ιαχειριστή και να υποβάλει στον ιαχειριστή αυθηµερόν µε την εισαγωγή του Καλυπτόµενου Οχήµατος στις εγκαταστάσεις του, αναφορά µε τα ακόλουθα στοιχεία: όνοµα Ασφαλισµένου, αριθµό κυκλοφορίας του Καλυπτόµενου Οχήµατος, σύντοµη περιγραφή της βλάβης, επιβεβαίωση ότι έχει τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα των προγραµµατισµένων συντηρήσεων του Καλυπτόµενου Οχήµατος βάσει των προδιαγραφών του Κατασκευαστή κατά τη χρονική στιγµή της βλάβης και κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί από τον ιαχειριστή. Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών που έχουν πρόσβαση στο σύστηµα του ιαχειριστή (το «Σύστηµα»), η αναφορά αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά. (ε) Το αίτηµα της παραγράφου (δ) εξετάζεται στη συνέχεια από τον ιαχειριστή και εγκρίνεται ή απορρίπτεται επί της αρχής από τον ιαχειριστή. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήµατος, ο Εξουσιοδοτηµένος Επισκευαστής υποβάλλει εκ νέου αναλυτική προκοστολόγηση των επισκευών µέσω του Συστήµατος, που εγκρίνεται ή απορρίπτεται, Mercedes-Benz Insurance 8

9 ολικά ή µερικά, από τον ιαχειριστή. Έναρξη των εργασιών επισκευής είναι δυνατή µόνο µετά τη δεύτερη αυτή έγκριση του ιαχειριστή. (στ) Σε περίπτωση εισαγωγής του Καλυπτόµενου Οχήµατος σε συνεργείο Κατάλληλου Επισκευαστή, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να επικοινωνήσει µε τον ιαχειριστή και να του παράσχει τα πλήρη στοιχεία του συνεργείου, προκειµένου να ακολουθηθεί αναλόγως η παραπάνω διαδικασία δύο σταδίων, όπως θα υποδείξει ο ιαχειριστής. Ο Ασφαλισµένος φέρει αποκλειστικά το βάρος απόδειξης της ικανοποίησης των Κριτηρίων Επισκευαστή από τον Κατάλληλο Επισκευαστή. Ο Εγκεκριµένος Επισκευαστής πρέπει στην περίπτωση αυτή να επικοινωνήσει και να συνεργαστεί πλήρως µε τον ιαχειριστή κοινοποιώντας του εγγράφως ή ηλεκτρονικώς (όπου αυτό είναι δυνατό) τα στοιχεία του Ασφαλισµένου και του Καλυπτόµενου Οχήµατος και την ακριβή αιτία της βλάβης. Ο Ασφαλισµένος οφείλει να ενηµερώσει τον Εγκεκριµένο Επισκευαστή προκειµένου να λάβει την έγκριση του ιαχειριστή πριν προβεί στην αποσυναρµολόγηση οποιωνδήποτε εξαρτηµάτων ή οποιουδήποτε άλλου µέρους του Καλυπτόµενου Οχήµατος προς επιθεώρηση. Εφόσον το αίτηµα γίνει δεκτό από τον ιαχειριστή, το κόστος αποσυναρµολόγησης θα καλυφθεί ως µέρος της συνολικής απαίτησης. Εάν, ακολούθως της αποσυναρµολόγησης δεν προκύψει οποιαδήποτε ευθύνη, τότε ο Ασφαλισµένος θα φέρει το κόστος της αποσυναρµολόγησης. (ζ) Σε περίπτωση εµφάνισης καλυπτόµενης ζηµίας ή βλάβης του Καλυπτόµενου Οχήµατος όσο αυτό βρίσκεται εκτός Ελλάδος, αλλά εντός της Περιοχής Κάλυψης του Ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά µε τον ιαχειριστή και να συµµορφωθεί προς τις οδηγίες του. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος (στ) ανωτέρω. (η) Εάν ο ιαχειριστής αποδεχθεί την αποκατάσταση ζηµίας, θα εκδίδεται αριθµός έγκρισης για το συγκεκριµένο εγκεκριµένο κόστος. Για οποιοδήποτε ποσό πρόσθετο του ποσού αυτού την ευθύνη θα φέρει ο Ασφαλισµένος, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά αυτή προς τον Εγκεκριµένο Επισκευαστή όπου πραγµατοποίησε οποιαδήποτε σχετική εργασία. (θ) Ο Ασφαλιστής δικαιούται, κατά την κρίση του, και στο όνοµα του Ασφαλισµένου να αναλάβει, να αντιταχθεί ή να προβεί σε συµβιβασµό αναφορικά µε οποιαδήποτε απαίτηση. (ι) Κανένα κόστος σχετικό µε το χρόνο αναµονής για την παράδοση ανταλλακτικών δεν καλύπτεται. (ια) Οι υποχρεώσεις του Ασφαλισµένου αναφορικά µε τη λήψη µέτρων πρόληψης, πρόνοιας ή επιµέλειας που προβλέπονται από τη Θεµελιώδη Εγγύηση αποτελούν πρόσθετα ασφαλιστικά βάρη του Ασφαλισµένου αναφορικά µε τις Καλύψεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου, στο µέτρο που δεν έρχονται σε αντίφαση µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου. (ιβ) Σε περίπτωση που ο ιαχειριστής εγκρίνει την αποκατάσταση βλάβης και το Καλυπτόµενο Όχηµα έχει επισκευαστεί, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται: να συµπληρώσει και να υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα που θα του προµηθεύσει ο επισκευαστής που πραγµατοποίησε τις σχετικές εργασίες, και να παραδώσει υπογεγραµµένο και µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του το ειδικό έντυπο για την εκχώρηση του δικαιώµατος στον επισκευαστή προκειµένου εκείνος να εισπράξει την αποζηµίωση από τον Ασφαλιστή. 4. Εδαφικά Όρια Περιοχή Κάλυψης Η παρούσα ασφάλιση ισχύει όταν το Καλυπτόµενο Αυτοκίνητο κυκλοφορεί στην Ελλάδα και όχι για περισσότερο από 6 εβδοµάδες στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό χώρο (ΕΟΧ), Ελβετία, Νορβηγία, Λιχτενστάϊν, Μονακό, Ανδόρα, Άγιο Μαρίνο και Μάλτα,Αλβανία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Σκόπια, Ρουµανία, Ευρωπαική Τουρκία. 5. Πρόσβαση Στην περίπτωση οποιασδήποτε απαίτησης, ο Ασφαλιστής ή οι εκπρόσωποί του επιφυλάσσουν και θα έχουν δικαίωµα πρόσβασης και ελέγχου του Καλυπτόµενου Οχήµατος. 6. Υποκατάσταση Mercedes-Benz Insurance 9

10 Ο Ασφαλιστής έχει δικαίωµα, κατά πάντα χρόνο, αναλαµβάνοντας το αντίστοιχο κόστος, να προβαίνει στην άσκηση οποιωνδήποτε ένδικων µέσων ή βοηθηµάτων στο όνοµα του Ασφαλισµένου, προκειµένου να διασφαλίσει την αποζηµίωση βλάβης που υπέστη και ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να παρέχει κάθε εύλογη συνδροµή προς τούτο. 7. Γενικές Εξαιρέσεις Χωρίς να θίγονται οι λοιπές εξαιρέσεις του παρόντος, ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται για: 7.1. Απαιτήσεις Εκτός Κάλυψης Οποιαδήποτε απαίτηση του Ασφαλισµένου που εξαιρείται σύµφωνα µε το Τµήµα 1 ή το Τµήµα 2 ανωτέρω. 7.2 Συµβατική ευθύνη Οποιαδήποτε ευθύνη που απορρέει από σύµβαση ή συµφωνία του Ασφαλισµένου µε οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από το παρόν Ασφαλιστήριο Λοιποί Κίνδυνοι Οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµία του Καλυπτόµενου Οχήµατος ή του Ασφαλισµένου που προκύπτει, προκαλείται ή απορρέει από πρόσκρουση, υπαίτια συµπεριφορά του Ασφαλισµένου ή άλλου προσώπου, γεγονός ανωτέρας βίας ή άλλο γεγονός που είτε µεν δεν ασφαλίζεται (π.χ. δόλια συµπεριφορά) είτε αποτελεί κατά τα συναλλακτικά ήθη αντικείµενο ειδικών ασφαλιστικών καλύψεων. 7.4 Βάρος Απόδειξης Σε οποιαδήποτε περίπτωση αγωγής ή άλλης δικαστικής ή εξώδικης διαδικασίας, κατά την οποία ο Ασφαλιστής ισχυρίζεται ότι κάποια ζηµία δεν καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο το βάρος απόδειξης ότι αυτή η ζηµία ή απώλεια καλύπτεται, φέρει ο Ασφαλισµένος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΚΑΛΥΨΗ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΛΥΨΗΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο παρέχει προς τον Ασφαλισµένο, µόνο όµως για το Καλυπτόµενο Όχηµα, τις καλύψεις και υπηρεσίες οδικής βοήθειας που αναφέρονται περιοριστικά στη συνέχεια, υπό τους ακόλουθους όρους. Εκτός εάν ορίζεται ρητά το αντίθετο στη συνέχεια, οι καλύψεις οδικής βοήθειας παρέχονται αποκλειστικά και µόνο σε περίπτωση ακινητοποίησης του Καλυπτόµενου Οχήµατος λόγω αιφνίδιας και απρόβλεπτης τεχνικής βλάβης του Καλυπτόµενου Οχήµατος, που δεν συνδέεται µε ακατάλληλη χρήση του Καλυπτόµενου Οχήµατος ή µε ατύχηµα. ΚΑΛΥΨΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Α) Βασικές υπηρεσίες οδικής βοήθειας 1. Επισκευή επιτόπου Κατόπιν αιτήµατος του Ασφαλισµένου, ο Ασφαλιστής θα αποστείλει τεχνικό στον τόπο της βλάβης το συντοµότερο δυνατό, µε σκοπό να επιχειρήσει να αποκαταστήσει τη βλάβη και να επισκευάσει το Καλυπτόµενο Όχηµα επιτόπου, εφόσον είναι εφικτό. Από τη στιγµή που το Καλυπτόµενο Όχηµα κινείται η εξυπηρέτηση θα γίνεται επιτόπου. 2. Ρυµούλκηση Mercedes-Benz Insurance 10

11 2.1. Σε περίπτωση που το Καλυπτόµενο Όχηµα έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης και δεν µπορεί να επισκευαστεί επιτόπου ο Ασφαλιστής θα οργανώσει τη ρυµούλκηση του Καλυπτόµενου Οχήµατος προς τις εγκαταστάσεις του πλησιέστερου στον τόπο της βλάβης Εγκεκριµένου Επισκευαστή. Εφόσον το επιθυµεί, ο Ασφαλισµένος δύναται να ζητήσει, µε αποκλειστικά δική του ευθύνη, µεταφορά του Καλυπτόµενου Οχήµατος σε άλλο Εγκεκριµένο Επισκευαστή σε ίδια απόσταση από τον τόπο της ακινητοποίησης. 2.2 Σε περίπτωση ακινητοποίησης λόγω: χρήσης λανθασµένου τύπου καυσίµου, προβλήµατος στα ελαστικά ή απώλειας κλειδιών, εγκλεισµού κλειδιών εντός του Καλυπτόµενου Οχήµατος ο Ασφαλιστής θα διοργανώσει τη ρυµούλκηση του Καλυπτόµενου Οχήµατος στο συνεργείο του πλησιέστερου στον τόπο της ακινητοποίησης Εγκεκριµένου Επισκευαστή ή στο πλησιέστερο σηµείο επισκευής ελαστικών (βουλκανιζατέρ), αντίστοιχα. (Β) Υπηρεσίες εξυπηρέτησης Επιβαινόντων 1. Επιστροφή Επιβαινόντων στον τόπο µόνιµης κατοικίας Σε περίπτωση που το Καλυπτόµενο Όχηµα έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης και εφόσον ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στην Ελλάδα, τότε ο Ασφαλιστής θα οργανώσει τη µεταφορά του Ασφαλισµένου είτε στον αρχικό τους προορισµό είτε στον τόπο της µόνιµης κατοικίας τους. Η παραπάνω µεταφορά θα πραγµατοποιηθεί µε τραίνο (1 η µεταφοράς της επιλογής του Ασφαλιστή. θέση) ή άλλο µέσο µαζικής Στην περίπτωση ακτοπλοϊκής µετακίνησης, εάν ο Ασφαλισµένος έχει µεταβεί στον προορισµό του ακτοπλοϊκώς, τα έξοδα επιστροφής όπως και τα έξοδα θαλάσσιας µεταφοράς του Καλυπτόµενου Οχήµατος επιβαρύνουν τον ίδιο, εκτός εάν πρόκειται να µεταβληθεί η ηµεροµηνία της επιστροφής, λόγω των συνθηκών της ακινητοποίησης του Καλυπτόµενου Οχήµατος. Ως εκ τούτου, ο Ασφαλιστής αναλαµβάνει το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την αλλαγή της ηµεροµηνίας και σε θέση αντίστοιχη µε αυτή στην οποία αποδεδειγµένα θα ταξίδευε αρχικά ο Ασφαλισµένος. Τα έξοδα παραλαβής του Καλυπτόµενου Οχήµατος µετά από την επισκευή του βαρύνουν τον Ασφαλισµένο. 2. Ξενοδοχείο Σε περίπτωση που το Καλυπτόµενο Όχηµα έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης και εφόσον η ακινητοποίηση λάβει χώρα σε απόσταση µεγαλύτερη των 50χλµ από τον τόπο µόνιµης κατοικίας του Ασφαλισµένου, τότε ο Ασφαλιστής θα οργανώσει τη διαµονή του Ασφαλισµένου σε ξενοδοχείο για τη διάρκεια επισκευής του Καλυπτόµενου Οχήµατος, για έως 3 διανυκτερεύσεις κατά µέγιστο και µέχρι του ποσού των 75 ανά νύχτα και ανά άτοµο. 3. Ταξί Σε περίπτωση που: - Το Καλυπτόµενο Όχηµα έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης, - Ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στην Ελλάδα,και - Ο πλησιέστερος Αποδεκτός Επισκευαστής δεν είναι σε θέση να επισκευάσει την ίδια ηµέρα το Καλυπτόµενο Όχηµα, τότε ο Ασφαλιστής θα καλύψει τα έξοδα µεταφοράς του Ασφαλισµένου µε ταξί µέχρι του ποσού των Προσωρινό όχηµα αντικατάστασης Αν η βλάβη προκύψει σε απόσταση µεγαλύτερη των 50 χλµ. από τον τόπο της µόνιµης κατοικίας του Ασφαλισµένου και κατόπιν της ρυµούλκησης του Καλυπτόµενου Οχήµατος σε Mercedes-Benz Insurance 11

12 Εγκεκριµένο Επισκευαστή αυτό δεν είναι δυνατόν να παραδοθεί αυθηµερόν επισκευασµένο, τότε ο Ασφαλιστής θέτει στη διάθεση του Ασφαλισµένου µία από τις παρακάτω υπηρεσίες: Ενοικιαζόµενο όχηµα, αντίστοιχης κατηγορίας µε το Καλυπτόµενο Όχηµα, για τη διάρκεια επισκευής του Καλυπτόµενου Οχήµατος και µέγιστη διάρκεια τις 3 ηµέρες, το οποίο εξαρτάται και από την τοπική διαθεσιµότητα οχηµάτων αντικατάστασης. Η σύµβαση µίσθωσης του ενοικιαζόµενου οχήµατος θα είναι υποχρεωτικά µονής κατεύθυνσης (oneway) σε περίπτωση που το ενοικιαζόµενο όχηµα χρησιµοποιηθεί για τη µεταφορά του Ασφαλισµένου είτε στον τόπο της µόνιµης κατοικίας είτε στον τόπο του αρχικού προορισµού του. Για την ενοικίαση του οχήµατος δεν υπάρχει περιορισµός σε χιλιόµετρα αλλά τα καύσιµα, διόδια και τα τυχόν έξοδα προαιρετικής επιπλέον ασφάλισης βαρύνουν τον Ασφαλισµένο. Το όχηµα αντικατάστασης παρέχεται στο εξωτερικό σε περίπτωση βλάβης και για διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 5 ηµερών. Για να παρασχεθεί όχηµα αντικατάστασης θα πρέπει ο Ασφαλιζόµενος να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτουν για εκµίσθωση οχηµάτων οι εταιρείες ενοικίασης, δηλαδή να είναι κάτοχος πιστωτικής κάρτας, άνω των 23 ετών και να είναι κάτοχος διπλώµατος οδήγησης για τουλάχιστον ένα (1) έτος. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν έχει στην κατοχή του πιστωτική κάρτα, θα πρέπει να καταβάλει στην εταιρεία ενοικίασης την αναλογούσα χρηµατική εγγύηση, το ύψος της οποίας ποικίλλει ανάλογα µε την κατηγορία αυτοκινήτου. (Γ) Επιπρόσθετες υπηρεσίες στο εξωτερικό 1. Παράδοση ανταλλακτικών Σε περίπτωση που το Καλυπτοµενο Όχηµα υπέστη βλάβη στο εξωτερικό σε χώρα που περιλαµβάνεται στα Γεωγραφικά Όρια Κάλυψης της παρούσας και δεν µπορεί να επισκευαστεί λόγω έλλειψης των απαραίτητων ανταλλακτικών στον τόπο ακινητοποίησης, ο Ασφαλιστής αναλαµβάνει ύστερα από αίτηση του Ασφαλισµένου να οργανώσει την παράδοση των ανταλλακτικών στο συνεργείο επισκευής (µόνο τα έξοδα εκτελωνισµού καλύπτονται). Το κόστος των ανταλλακτικών επιβαρύνει το ασφαλισµένο, εκτός και αν αυτά καλύπτονται από την ασφαλιστική κάλυψη Χρηµατικών Απωλειών του Κεφαλαίου Ι του παρόντος. 2. Επαναπατρισµός Καλυπτόµενου Οχήµατος Σε περίπτωση που το Καλυπτόµενο Όχηµα δεν µπορεί να επισκευαστεί τοπικά, ο Ασφαλιστής αναλαµβάνει τον επαναπατρισµό του σε Εγκεκριµένο Επισκευαστή της επιλογής του Ασφαλισµένου στην Ελλάδα. Η παραπάνω παροχή δεν προσφέρεται σε περίπτωση ακινητοποίησης λόγω χρήσης λανθασµένου τύπου καυσίµου ή/και προβλήµατος ελαστικών. Σε περίπτωση που το κόστος του επαναπατρισµού είναι µεγαλύτερο της τρέχουσας αξίας του Καλυπτόµενου Οχήµατος, τότε η παροχή αυτή δεν ισχύει. Προϋπόθεση για την παροχή της υπηρεσίας επαναπατρισµού είναι το Καλυπτόµενο Όχηµα vα µη µεταφέρει αvτικείµεvα ή oυσίες τωv oπoίωv η µεταφoρά, διέλευση από τρίτες χώρες ή εισαγωγή στηv Ελλάδα απαγoρεύεται ή επιτρέπεται υπό oρισµέvες πρoϋπoθέσεις. Εδαφικά Όρια Περιοχή Κάλυψης Οι καλύψεις οδικής βοήθειας ισχύουν όταν το Καλυπτόµενο Αυτοκίνητο κυκλοφορεί στην Ελλάδα και στις χώρες που ισχύει η Πράσινη Κάρτα. ΤΜΗΜΑ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Mercedes-Benz Insurance 12

ATOMIKO ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ) ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MB STARS

ATOMIKO ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ) ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MB STARS ATOMIKO ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ) ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MB STARS ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ: ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ταξιδεύουν µέσα στα όρια της Ελλάδας καθώς και των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ταξιδεύουν µέσα στα όρια της Ελλάδας καθώς και των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο ΙΚΗ & ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ. Οι νόµιµοι οδηγοί του αυτοκινήτου µε αριθµό κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡεIA ΕΔΡΑ: ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ A.Φ.Μ.: 997955491 - Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ENTERPRISE HELLAS LTD Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 356 & ΗΠΕΙΡΟΥ 2, 153 41, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ: 211

Διαβάστε περισσότερα

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Ασφάλεια Οχήματος Personal solutions ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Έδρα Ασφαλιστικής Εταιρείας ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμοστέο

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 34.97.080

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 34.97.080 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 34.97.080 Η Europ Assistance διεθνώς αποτελεί μια καινοτόμο ιδέα και η ίδρυσή της χρονολογείται το 1963. Η ιδέα αυτή γεννήθηκε από τον Pierre Desnos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/022015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/022015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/022015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Ισχύουν από Δεκέμβριο 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Νοέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199

VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199 VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr Volvo Assistance ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199 ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ VOLVO ΣΑΣ. Η VOLVO ASSISTANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ STEGASTIKO (32sel)_Layout 1 28/02/2014 1:29 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσήρθατε στην Anytime

Καλωσήρθατε στην Anytime INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Καλωσήρθατε στην Anytime H INTEPAMEPIKAN EΛΛHNIKH ETAIPIA AΣΦAΛIΣEΩN ZHMIΩN A.E. αναλαμβάνει να αποζημιώνει τον ασφαλισμένο και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών e-mail) All in 1 Unlimited (Απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα