ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Νοεµβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ LEASING» την επωνυµία «ΑΠΕ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΑΡΕ INVESTMENT PROPERTY S.A.»... 2 την επωνυµία «ΥΑ ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑ ΡΙΣΜΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ» µε δ.τ. «ΥΑ ΕΣ ΑΕ». 3 την επωνυµία «ΚΑΝΑΒΟΠΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ Ι ΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» την επωνυµία «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» µε δ.τ. «POST CREDIT Α.Ε.Π.Π.» την επωνυµία «ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ» µε δ.τ. «ΟΜΙΚΡΟΝ GROUP» την επωνυµία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΥ» µε δ.τ. «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ Α.Β.Ε.Ε.» την επωνυµία «INTERJET ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ» µε δ.τ. «INTERJET ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΑΕ» Εταιρειών του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Π. ΣΑ ΠΟΥΝΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» µε δ.τ. «bathroom plus Π. ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ Α.Ε.» Εταιρειών του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΥΛΟΥΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ» µε δ.τ. «ΞΥΛΟΥΡΗ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΕ.» ιορθώσεις Σφαλµάτων ιόρθωση σφάλµατος στην ανακοίνωση καταχώρι σης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΗ ΓΑΣΟΣ ΠΙΤΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΕΕ» ιόρθωση σφάλµατος στην ανακοίνωση της Ανώνυ µης Εταιρείας µε την επωνυµία «TECHOR Επενδυ τικές, Βιοµηχανικές και Εµπορικές Μετάλλων και άλλων προϊόντων, Τουριστικές, Ναυτιλιακές, Κτη µατικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώ νυµη Εταιρεία» µε δ.τ. «TECHOR ιόρθωση σφάλµατος στην ανακοίνωση της Ανώ νυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΕΡΛΑΝΑ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕ ΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ» ιόρθωση σφάλµατος στην ανακοίνωση καταχώρι σης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Η ΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΙΑΤΡΟΥ Α.Ε. Τεχνικών Έργων Τουρι στικών Επιχειρήσεων και Αντιπροσωπειών» ιόρθωση σφάλµατος στην ανακοίνωση της Ανώ νυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΑΝΤΑ ΦΑΡ ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» µε δ.τ. «SANTA PHARMA Α.Ε.» ιόρθωση σφάλµατος στην ανακοίνωση της Ανώνυ µης Εταιρείας µε την επωνυµία «MS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε δ.τ. «MS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΕ»

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Εται ρειών του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης της ανώ νυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑ ΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ LEASING». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 28/06/2011 σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης των Ανωνύµων Εταιρειών: 1) «ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ LEASING» µε έδρα το ήµο Αθηναίων και Αρ.Μ.Α.Ε 15580/01/Β/87/339 και 2) «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» µε έδρα το ήµο Αθηναίων και Αρ. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12 µε απορ ρόφηση της πρώτης από την δεύτερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/20, «περί Ανω νύµων Εταιρειών» και τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 18 του Ν. 2515/1997 και τις διατάξεις του Ν /1972. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2011 Με εντολή Περιφερειάρχη Η ιευθύντρια ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ (2) Εταιρει ών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυ µία «ΑΠΕ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΑΡΕ INVESTMENT PROPERTY S.A.». Ο ΓΙΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την 07/11/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 21/10/2011 πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΠΕ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΑΡΕ INVESTMENT PROPERTY S.A.» και αριθµό Μητρώου 63322/01/Β/07/341 που εδρεύει στο ήµο Αθηναίων µε το οποίο εκλέχθηκε νέο µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ο Γεώργιος Καµπαδέλλης του Χρήστου, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Αθηνών (Στα δίου 40) που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972 µε Α..Τ ΑΗ / Π. Ασφάλειας Συντάγµατος και ΑΦΜ ΟΥ Αγ. Στεφάνου σε αντικατάστα ση του παραιτηθέντος Νικολάου Χρυσανθόπουλου. Αθήνα, 7 Νοεµβρίου 2011 Με εντολή Περιφερειάρχη Η ιευθύντρια ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ (3) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΥΑ ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ» µε δ.τ. «ΥΑ ΕΣ ΑΕ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την 04/11/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 20/10/2011 πρακτι κό του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΥΑ ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑ ΡΙΣΜΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ» µε δ.τ. «ΥΑ ΕΣ ΑΕ» και µε αριθµό Μητρώου 69027/01/Β/09/322(2010) από το οποίο προκύπτει ότι το ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε την µεταφορά των γραφείων της έδρας της εταιρείας από την οδό Κεραµέων 25 στην οδό εληγιώργη του ήµου Αθηναίων. Αθήνα, 4 Νοεµβρίου 2011 Με εντολή Περιφερειάρχη Η Τµηµατάρχης ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ (4) την επωνυµία «ΚΑΝΑΒΟΠΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙ ΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την 31/10/2011 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΑΝΑΒΟ ΠΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και αριθµό Μητρώου 3413/01 /Β/86/3411 που εδρεύει στο ήµο Αθηναίων. 1 ) Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης ) Η έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 2010, όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των µε τόχων της 30/06/2011. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Με εντολή Περιφερειάρχη Η Τµηµατάρχης ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ (5) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επω νυµία «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑ ΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» µε δ.τ. «POST CREDIT Α.Ε.Π.Π.». Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την 14/10/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 25/08/2011 πρακτι κό του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» µε δ.τ. «POST CREDIT Α.Ε.Π.Π.» και αριθµό Μητρώου 22540/04/Β/90/118(2005) µε το οποίο εκλέχθηκε νέο µέλος του ιοικητικού Συµβου λίου ο Αθανάσιος άµης σε αντικατάσταση του παραι τηθέντος ηµητρίου Κυπαρίσση. Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις 09/03/2017 έχει ως κατωτέρω : 1. Χαράλαµπος Σιγανός του Εµµανουήλ, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής (Σαπφούς 26), κάτοχος του Α..Τ. ΑΕ , Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, Α.Φ.Μ , Πρόε δρος.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 2. Κλεάνθης (Κλέων) Παπαδόπουλος του Αγγέλου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Άνδρου 15) κάτοχος του Α..Τ ΑΗ / Τ.Α. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ , Μέλος. 3. ηµήτριος Κοντοµηνάς του Παναγιώτη, κάτοικος Παιανίας Αττικής (40,2 χλµ. Αττικής οδού, ΣΕΑ 1 Με σογείων), κάτοχος του Α..Τ. ΑΒ / Τ.Α. Συντάγµατος, Α.Φ.Μ , Μέλος. 4. Μιχαήλ Κεφαλογιάννης του Ευάγγελου, κάτοικος Παπάγου Αττικής (Ζακυνθινού 50), κάτοχος του Α Τ ΑΒ / Τ.Α. Παπάγου, ΑΦΜ , ιευθύνων Σύµβουλος. 5. Κωνσταντίνος Σταµατελάτος του Γερασίµου, κάτοι κος Νέου Ψυχικού Αττικής (Αίγλης 6), κάτοχος του Α..Τ. ΑΖ / , Τ.Α. Ν. Ψυχικού, Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος. 6. Κυριάκος Γριβέας του Νικολάου, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης Αττικής (Π. Ψαρρέα 9) κάτοχος του Α..Τ. ΑΒ / Τ.Α Πεντέλης, ΑΦ.Μ , Μέλος. 7. Αθανάσιος άµης του ηµητρίου και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού ηµοχάρους αρ , κάτοχος του Α..Τ. ΑΒ / , Εκδούσα Αρχή Τ.Α. Συντάγµατος, Α.Φ.Μ , Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ 1.Α) Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσµεύεται ενώπιον παντός τρίτου εν γένει φυσικού ή νοµικού προσώπου ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου και ενώπιον πάσης Αρχής ιοικητικής ή ικαστικής είτε: Α) υπό του ιδίου του Προέδρου Χαράλαµπου Σιγανού, του Αντιπροέδρου Κωνσταντίνου Σταµατελάτου, του ιευθύνοντος Συµβούλου Μιχαήλ Κεφαλογιάννη και της Γενικής ιευθύντριας Αλεξάνδρας Λιακοπούλου, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, επί της οδού Λέσβου, αριθµ. 3, κατό χου του Α..Τ. ΑΒ591977/ , Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ανά δύο από κοινού ενεργούντων είτε Β) υπό του ηµητρίου Κυπαρίσση του Αποστόλου, κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Πεσµαζόγλου, αριθµ. 2 6, κατόχου του Α..Τ. Χ , Εκδούσα Αρχή Β Α.Τ. Γλυφάδας, Α.Φ.Μ , ενεργούντος από κοινού µε οποιονδήποτε εκ του Αντιπροέδρου και του ιευθύ νοντος Συµβούλου είτε Γ) υπό οποιουδήποτε εκ των: Ελένης Ξηνταράκου του Κυριακούλη, κατοίκου Χαλανδρίου (Ζαν Μωρεάς 35), κα τόχου του Α..Τ. Χ / , Εκδούσα Αρχή Α.Τ. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ , και Αντωνίου Μελετίου του Παναγιώτη, κατοίκου Περιστερίου Αττικής (Πύργου υρ ρού 10), κατόχου του Α..Τ. ΑΕ / , Εκδούσα Αρχή Α.Τ. Περιστερίου, Α.Φ.Μ ενεργούντων και υπογραφόντων ανά δύο από κοινού µε οποιονδήποτε εκ των Προέδρου, Αντιπροέδρου και ιευθύνοντος Συµβού λου. Οι παραπάνω αναφερόµενοι δύνανται να εκπροσω πούν και δεσµεύουν την Εταιρία ενώπιον των τρίτων και πάσης Αρχής, να αναλαµβάνουν πάσα υποχρέωση στο όνοµα και για λογαριασµό της εταιρείας (έστω και εάν για αυτή εξουσιοδοτούνται και έτερα πρόσωπα), να συνάπτουν, τροποποιούν ή καταργούν πάσα εν γένει σύµβαση, προβαίνουν εις οιανδήποτε πράξη ή δήλωση και να αποφασίζουν επί παντός θέµατος αφορώντος την διεξαγωγή των εργασιών της και την διαχείριση πλην των κατωτέρω υπό IB αναφεροµένων. Β) Κατ εξαίρεση απαιτείται και προηγουµένη ειδική απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου προκειµένου περί ενεργείας στο όνοµα και για λογαριασµό της Εταιρείας οιασδήποτε των ακολούθων πράξεων άνευ της οποίας ειδικής αποφάσεως αι πράξεις αυτές δεν δεσµεύουν την Εταιρία, ήτοι προκειµένου περί: α) Παροχή παντός είδους εγγυήσεων έναντι τρίτων β) Συστάσεως δικαιώµατος ενεχύρου ή υποθήκης επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. γ) Μεταβιβάσεως ή καταργήσεως εµπραγµάτων δι καιωµάτων της εταιρείας επί ακινήτων ή συστάσεως τοιούτων δικαιωµάτων επί ακινήτων της εταιρείας. δ) Πράξεις µε οικονοµικό αντικείµενο ανώτερο των Ευρώ ενός εκατοµµυρίου ( ), σε περίπτωση δε διαρκών συµβάσεων πράξεις που το οικονοµικό τους αντικείµενο υπολογιζόµενο σε ετήσια βάση υπερβαίνει το όριο αυτό, εξαιρουµένων των πράξεων και συµβά σεων που γίνονται στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλ λαγών της Εταιρίας. 2. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Γραφείων της εταιρείας και συγκεκριµένα για την οπισθογράφη ση τραπεζικών επιταγών πληρωτέων εις διαταγή της Εταιρείας όχι όµως προς είσπραξη του ισόποσου αυτών αλλά µόνον προς κατάθεση αυτού εις τον παρά τη υπέρ ης η οπισθογράφηση Τράπεζας, λογαριασµό της Εται ρίας ως επίσης δια την εξυπηρέτηση των τρεχουσών συναλλαγών της µετά των πάσης φύσεως Υπηρεσιών Οργανισµών κοινής Ωφελείας (ενδεικτικά και όχι εξα ντλητικά ΕΥ ΑΠ, ΕΗ, ΟΤΕ, ως και πάς έτερος παρεµ φερής Οργανισµός ή Επιχείρηση ή ηµοσία Κοινοτική ή ηµοτική Υπηρεσία) ως και µετά των Οργανισµών κυρίας ή Επικουρικής Ασφαλίσεως (Ι.Κ.Α. κ.λ.π.) εν σχέσει προς τις ανάγκες των γραφείων της δια της συνάψεως των σχετικών συµβάσεων παροχής των απαιτουµένων εγγυήσεων και υπογραφής εν γένει παντός απαιτούµε νου εγγράφου η Εταιρεία εκπροσωπείται: Α. Είτε υπό των: α) Χαράλαµπου Σιγανού, Προέδρου, β) Κωνσταντίνου Σταµατελάτου, Αντιπροέδρου, γ) Μιχαήλ Κεφαλογιάννη, ιευθύνοντος Συµβούλου και δ) Αλεξάνδρας Λιακοπούλου, Γενικής ιευθύντριας ενεργούντων ανά δύο από κοινού, Β. είτε υπό εκάστου εκ των Αντιπροέδρου, ιευθύ νοντος Συµβούλου και Γενικής ιευθύντριας ενεργού ντος από κοινού µε οποιονδήποτε εκ των υπό Ι ή υπό II προσώπων, είτε υπό του Προέδρου ενεργούντος µε οποιοδήποτε εκ των υπό Ι προσώπων: γ) ηµητρίου Καλτσά κατοίκου Αµαρουσίου (Επταλό φου 14), κατόχου του Α..Τ. Μ , Εκδούσα Αρχή Ζ Π.Α. Αθηνών, Α.Φ.Μ και δ) Ιωάννας Ματθαίου του Παναγιώτη, κατοίκου Αθηνών ( ικωνύµου 13), κατόχου του Α Τ ΑΒ / , Εκδούσα Αρχή Α.Τ. Αµπελοκήπων, Α.Φ.Μ και ΙΙ) α) ηµητρίου Κυπαρίσση, β) Γιάννη αλιάνη του Νικολάου, κατοίκου Αγ. Πα ρασκευής Αττικής (Αιγαίου Πελάγους 38) κατόχου του Α..Τ. Ξ / , Εκδούσα Αρχή Α.Τ. Χαλαν δρίου, Α.Φ.Μ

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Γ. Είτε υπό οιονδήποτε εκ των ανωτέρω υπό Β. Ι προ σώπων υπογραφόντων ανά δύο από κοινού είτε ανά δύο από κοινού µε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω υπό Β. II προσώπων. 3. Τα έγγραφα της τρεχούσης υπηρεσίας και δη η τρέχουσα αλληλογραφία η αφορώσα στη διαχείριση και διεξαγωγή των εργασιών της εταιρείας και σε συνα φείς δοσοληψίες υπογράφονται είτε υπό του Προέδρου Χαράλαµπου Σιγανού, είτε υπό του Αντιπροέδρου Κων σταντίνου Σταµατελάτου, είτε υπό του ιευθύνοντος Συµβούλου Μιχαήλ Κεφαλογιάννη είτε υπό της Γενικής ιευθύντριας Αλεξάνδρας Λιακοπούλου εκάστου τού των µόνου ενεργούντος και χωρίς τη σύµπραξη άλλου προσώπου και υπό παντός προσώπου υπαλλήλου της εταιρείας ή τρίτου προς τον οποίον τυχόν θα χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση υφ ενός εκάστου των ως άνω προσώπων δια εγγράφου φέροντος βεβαίωση ικη γόρου ή Αστυνοµικής Αρχής ή άλλης αρµόδιας Αρχής περί της γνησιότητας της υπογραφής του εξουσιοδο τούντος. Είτε υπό οιουδήποτε εκ των κατωτέρω υπό Ι προσώ πων υπογραφόντων ανά δύο από κοινού είτε ανά δύο από κοινού µε οποιοδήποτε εκ των κατωτέρω υπό II προσώπων γ) ηµητρίου Καλτσά, δ) Ιωάννας Ματθαίου ΙΙ) α) ηµητρίου Κυπαρίσση, β) Γιάννη αλιάνη. 4. Οι εκδιδόµενες σε διαταγή των διαµεσολαβούντων για την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων της Εταιρείας (πιστωτικής κάρτας) επιταγές θα υπογρά φονται: Είτε υπό των: α) Χαράλαµπου Σιγανού, Προέδρου, β) Κωνσταντίνου Σταµατελάτου, Αντιπροέδρου, γ) Μιχαήλ Κεφαλογιάννη, ιευθύνοντος Συµβούλου, δ) Αλεξάνδρας Λιακοπούλου, Γενικής ιευθύντριας ενεργούντων ανά δύο από κοινού, είτε υπό εκάστου εκ των Αντιπροέδρου, ιευθύνοντος Συµβούλου και Γενικής ιευθύντριας ενεργούντων από κοινού µε οποιονδήποτε εκ των υπό Ι ή υπό II προσώπων, είτε υπό του Προέδρου ενεργούντος µε οποιοδήποτε εκ των υπό Ι προσώπων: γ) ηµητρίου Καλτσά, δ) Ιωάννας Ματθαίου II) α) ηµητρίου Κυπαρίσση, β) Γιάννη αλιάνη 4α. Οι εκδιδόµενες εις διαταγή τρίτων φυσικών ή νο µικών προσώπων επιταγές και οι διδόµενες εντολές µεταφοράς χρηµάτων από τραπεζικούς λογαριασµούς της Εταιρείας σε τραπεζικό λογαριασµό της Εταιρείας ή τρίτων θα υπογράφονται: Είτε υπό του ιδίου του Προέδρου Χαράλαµπου Σιγα νού, είτε υπό του Αντιπροέδρου Κωνσταντίνου Σταµα τελάτου, είτε υπό του ιευθύνοντος Συµβούλου Μιχαήλ Κεφαλογιάννη είτε υπό της Γενικής ιευθύντριας Αλε ξάνδρας Λιακοπούλου, ανά δύο από κοινού ενεργούντων και υπογραφόντων. Είτε υπό εκάστου εκ των Αντιπροέδρου, ιευθύνοντος Συµβούλου και Γενικής ιευθύντριας ενεργούντος από κοινού µε οποιονδήποτε εκ των υπό Ι ή υπό II προσώπων, είτε υπό του Προέδρου ενεργούντος µε οποιοδήποτε εκ των υπό Ι προσώπων γ) ηµητρίου Καλτσά, δ) Ιωάννας Ματθαίου II) α) ηµητρίου Κυπαρίσση, β) Γιάννη αλιάνη. 4β. Κατ εξαίρεση: Α) Προκειµένου για τις προβλεπόµενες υπό 4α πράξεις για ποσά τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ ,00 η Εταιρία δύναται να εκπροσωπείται υπό οιου δήποτε εκ των υπό 4α Ι προσώπων υπογραφόντων ανά δύο από κοινού είτε ανά δύο από κοινού µε οποιοδήποτε εκ των υπό 4α II προσώπων και Β) Προκειµένου για την ηµερήσια κάλυψη των τρε χουσών υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι των διεθνών οργανισµών Visa και Mastercard, οι µεταφορές χρηµά των ανεξαρτήτως ποσού προς τον αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό τηρούµενο τραπεζικό λογαριασµό στην τράπεζα EG Eurobank Ergasias και οι εντολές κίνησης κεφαλαίων ανεξαρτήτως ποσού από τον παραπάνω τραπεζικό λογαριασµό προς τις οριζόµενες από τους ως άνω διεθνείς οργανισµούς τράπεζες, η Εταιρία δύναται να εκπροσωπείται είτε όπως προβλέπεται υπό 4α είτε από οποιαδήποτε εκ των υπό 4α Ιβ), γ), δ) και ε) και 4α II β) προσώπων, υπογραφόντων από κοινού ανά δύο. 5. Οι εκάστοτε εκδιδόµενοι υπό της Εταιρίας προσω ρινοί ή οριστικοί τίτλοι συµφώνως προς τα οριζόµενα εν στο Καταστατικό ως και οι επί του σώµατος των µεταβιβαζόµενων τίτλων µετοχών κατά τας διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, επισηµειώσεις φέρουν τις υπογρα φές του Αντιπροέδρου Κωνσταντίνου Σταµατελάτου, και του ιευθύνοντος Συµβούλου Μιχαήλ Κεφαλογιάννη. 6. Εις τους: Κωνσταντίνο Σταµατελάτο, Αντιπρόεδρο, Μιχαήλ Κεφαλογιάννη, ιευθύνοντα Σύµβουλο, Αλεξάν δρα Λιακοπούλου, Γενική ιευθύντρια και Αικατερίνη Παρίση Κωτσοπούλη, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής ( ωδεκανήσου 72 74), κάτοχο του Α..Τ. ΑΙ , Εκ δούσα Αρχή Τ.Α. Βριλησσίων, Α.Φ.Μ παρέ χεται η εξουσία όπως ενεργούντες από κοινού και εν συµπράξει υπογράφουν κατ εντολή και για λογαριασµό της Εταιρίας τις καταστάσεις Επιθεωρήσεως Εργασίας. Περαιτέρω στους: Μιχαήλ Κεφαλογιάννη, ιευθύνοντα Σύµβουλο, Αλεξάνδρα Λιακοπούλου και Αικατερίνη Πα ρίση Κωτσοπούλη παρέχεται η εξουσία όπως έκαστος µόνος ενεργών υπογράφει τις αναγγελίες προς τον ΟΑΕ τις βεβαιώσεις απασχολήσεως προσωπικού, τις αιτήσεις παροχής ασφαλιστικής ενηµερότητας προς το ΙΚΑ, καθώς και κάθε σχετικό προς τα θέµατα προ σωπικού έγγραφο. 7. Προκειµένου περί συνάψεως τροποποιήσεως, λύσε ως καθώς και εν γένει καθορισµού του περιεχοµένου συµβάσεων της µε τρίτους, δυνάµει των οποίων η Εται ρία θα αναλαµβάνει στο όνοµα και για λογαριασµό τους την είσπραξη χρηµατικών απαιτήσεων τους, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 Είτε υπό των: α) Χαράλαµπου Σιγανού, Προέδρου, β) Κωνσταντίνου Σταµατελάτου, Αντιπροέδρου, γ) Μιχαήλ Κεφαλογιάννη, ιευθύνοντος Συµβούλου, δ) Αλεξάνδρας Λιακοπούλου, Γενικής ιευθύντριας ανά δύο από κοινού ενεργούντων και υπογραφό ντων. Είτε υπό εκάστου εκ των Αντιπροέδρου και ιευθύ νοντος Συµβούλου ενεργούντος από κοινού µε οποιον δήποτε εκ των υπό Ι ή υπό II προσώπων, είτε υπό του Προέδρου ενεργούντος µε οποιοδήποτε εκ των υπό Ι προσώπων γ) ηµητρίου Καλτσά, δ) Ιωάννας Ματθαίου ΙΙ) α) ηµητρίου Κυπαρίσση, β) Γιάννη αλιάνη 8. Προκειµένου περί προσλήψεως, απολύσεως και κα θορισµού των αποδοχών υπαλλήλων και πάσης φύσεως εµµίσθων συνεργατών της η Εταιρία εκπροσωπείται είτεί) υπό των: 1) Χαράλαµπου Σιγανού, Προέδρου 2) Κωνσταντίνου Σταµατελάτου, Αντιπροέδρου 3) Μιχαήλ Κεφαλογιάννη, ιευθύνοντος Συµβούλου και 4) Αλεξάνδρας Λιακοπούλου, Γενικής ιευθύντριας, ανά δύο από κοινού ενεργούντων, είτε II) από οποιονδήποτε από τα αναφερόµενα ανωτέρω στο στοιχείο Ι πρόσωπα τα οποία θα υπογράφουν µε την Αικατερίνη Παρίση Κωτσοπούλη. 9. Εις τους: α) Χαράλαµπο Σιγανό, Πρόεδρο, β) Κωνσταντίνο Σταµατελάτο, Αντιπρόεδρο, γ) Μιχαήλ Κεφαλογιάννη, ιευθύνοντα Σύµβουλο, δ) Αλεξάνδρα Λιακοπούλου, Γενική ιευθύντρια, ε) ηµήτριο Καλτσά, στ) Ελένη Ξηνταράκου, ζ) Αντώνιο Μελετίου, η) Αικατερίνη Παρίση Κωτσοπούλη και θ) Γιάννη αλιάνη παρέχει την εξουσία όπως έκα στος µόνος ενεργών και υπογράφων κατ εντολή και δια λογαριασµό της Εταιρίας κινούν τους λογαριασµούς της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και δίνουν τις σχετικές εντολές όσον αφορά τα θέµατα µισθοδοσίας του προσωπικού. 10. Το ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τους: Αλε ξάνδρα Λιακοπούλου, Γενική ιευθύντρια, ηµήτριο Καλτσά, Ελένη Ξηνταράκου, Αντώνιο Μελετίου και Γι άννη αλιάνη όπως έκαστος τούτων µόνος ενεργών κατ εντολή και για λογαριασµό της Εταιρείας εκδίδουν αντίγραφα λογαριασµών πελατών που είναι σε καθυ στέρηση, προκειµένου να διεκδικηθούν δικαστικώς τα οφειλόµενα υπόλοιπα των ως άνω λογαριασµών. 11. Αντίγραφα των πρακτικών του ιοικητικού Συµβου λίου µπορεί να εκδίδει ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας. Παλλήνη, 14 Οκτωβρίου 2011 Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (6) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙ ΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» µε δ.τ. «ΟΜΙΚΡΟΝ GROUP». Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την 31/10/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 30/09/2011 πρα κτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εται ρείας µε την επωνυµία «ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» µε δ.τ. «ΟΜΙΚΡΟΝ GROUP» και αριθµό Μητρώου 25295/04/ Β/91/76(2006), µε το οποίο εκχωρείται εξουσιοδότηση στην Μάρθα Μυλωνά του Γεωργίου και της έσποινας, Στέλεχος Επιχείρησης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Λεβίδου, αριθ. 52, µε Α Τ Ρ , που εκδόθηκε στις 29/12/1992 από το Τ.Α. Κηφισιάς, µε ΑΦΜ Η ανωτέρω δύναται, αποκλειστικά για τους σκοπούς, τη λειτουργία και µέσα στα πλαίσια της συνήθους επι χειρηµατικής δραστηριότητας της Εταιρείας, να εκ προσωπεί την Εταιρία ενώπιον του Ελληνικού ηµοσί ου, Οργανισµών του ηµοσίου, ιοικητικών Αρχών και Ασφαλιστικών Οργανισµών του ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, και ειδικότερα το Ίδρυµα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ), τον Οργανισµό Απασχολήσεως Εργατικού υνα µικού (ΟΑΕ ), την Επιθεώρηση Εργασίας και συναφείς Οργανισµούς και Υπηρεσίες, σχετικά µε θέµατα που αφορούν εργασιακές σχέσεις και την εργασιακή κα τάσταση των υπαλλήλων και εν γένει του προσωπικού της Εταιρίας, µε δικαίωµα να υπογράφει µε µόνη την υπογραφή της τα έγγραφα αναγγελιών προσλήψεων και παραιτήσεων στον ΟΑΕ, καταγγελιών συµβάσεων και απολύσεων, καταστάσεων Επιθεώρησης Εργασίας, βε βαιώσεων προϋπηρεσίας προσωπικού, δικαιολογητικών για το κονδύλι 0,45 του ΟΑΕ, ιδιωτικών συµφωνητικών πρακτικής άσκησης µε τα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαι δευτικά Ιδρύµατα, συµβάσεων µαθητείας, δικαιολογη τικών για την Εθνική Ασφαλιστική, δικαιολογητικών για επιδοτούµενα προγράµµατα εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά η εκπροσώπηση και δέσµευση της Εται ρίας παραµένει όπως καθορίσθηκε µε το από 31/3/2011 πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο δηµο σιεύτηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ ΕΠΕ) υπ αριθµ. 2534/2011. Παλλήνη, 31 Οκτωβρίου 2011 Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (7) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΥ» µε δ.τ. «ΑΠΟΛΛΩ ΝΙΟΝ Α.Β.Ε.Ε.». Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την 12/10/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 25/07/2011 πρα

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) κτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΥ» µε δ.τ. «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ Α.Β.Ε.Ε.» και µε αριθµό Μητρώου 31699/04/ Β/94/290, από το οποίο προκύπτει ότι η ιεύθυνση του ιευθύνοντος Συµβούλου Βασιλείου Ευαγγέλου του Σταύρου, επιχειρηµατία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κατόχου του υπ αριθµ. Τ /1999 δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, Α.Τ. Γλυκών Νερών, είναι στη θέση Τζήµα ΚΟΡΩΠΙΟΥ Τ.Κ Παλλήνη, 12 Οκτωβρίου 2011 Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (8) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «INTERJET ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» µε δ.τ. «INTERJET ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΑΕ». Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕ ΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την 13/10/2011 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «INTERJET ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟ ΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» µε δ.τ. «INTERJET ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΑΕ» και αριθµό Μητρώου 46005/04/Β/00/69(2005). 1) Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης ιοικητικού Συµβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση 31/12/ ) Το από 29/06/2011 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των µετόχων µε το οποίο ορίστηκε ορκωτός ελεγκτής χρήσης 1/1 31/12/2011 ο ελεγκτικός φορέας BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Παλλήνη, 13 Οκτωβρίου 2011 Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (9) Εται ρειών του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης της Ανώ νυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Π. ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ ΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» µε δ.τ. «bathroom plus Π. ΣΑΠΟΥ ΝΤΖΗ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 29/09/2011 σχέ διο Σύµβασης Συγχώνευσης των Ανωνύµων Εταιρειών: 1) «Π. ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ ΠΕΙΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» µε δ.τ. «bathroom plus Π.ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ Α.Ε.» µε έδρα το ήµο Χαλανδρίου και Αρ..Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/01/019(2001) και 2) «Ν. ΣΑΠΟΥ ΝΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩ ΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑ ΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και µε αριθµό µητρώου 5549/01 Τ/Β/86/26(2011), που εδρεύει στο δήµο Περιστερίου µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύµφωνα µε τις διατά ξεις των άρθρων 69,70,72 77α του Κ.Ν. 2190/20, «περί Ανωνύµων Εταιρειών» και ης διατάξεις των άρθρων 1 5 του Ν. 2166/1993. Αγ. Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2011 Ο Προϊστάµενος ιεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (10) Εται ρειών του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης της Ανώ νυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΕΜΜΑΝΟΥ ΗΛ ΞΥΛΟΥΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ» µε δ.τ. «ΞΥΛΟΥΡΗ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΕ.». Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Την 3/11/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 15/09/2011 σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης των Ανωνύµων Εταιρειών: 1) «ΑΦΟΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΥΛΟΥΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ» µε δ.τ. «ΞΥΛΟΥΡΗ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΕ µε έδρα το ήµο Λυκό βρυσης Πεύκης και Αρ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/98/036 και 2) «ATTRATTIVO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ» µε δ.τ. «ATTRATTIVO ΑΕ» µε έδρα το ήµο Μεταµόρφωσης και Αρ. Μ.Α.Ε 41896/01ΑΤ/Β/98/398 µε απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69 77α του Κ.Ν. 2190/20, «περί Ανωνύµων Εταιρειών» και τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Ν. 2166/93. Αγ. Παρασκευή, 3 Νοεµβρίου 2011 Ο Προϊστάµενος ιεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (11) Στο ΦΕΚ (ΤΑΕ ΕΠΕ) 9727/03 που δηµοσιεύθηκε η ανα κοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρει ών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΙΤΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΕΕ» και Αρ. ΜΑΕ 16016/01/ Β/87/497, διορθώνεται: Στη σελίδα 2, στήλη 1, σειρά 29 από την αρχή: Το εσφαλµένο: «975 ευρώ». Στο ορθό: «975711,40». (12) Στο ΦΕΚ (ΤΑΕ ΕΠΕ) /07/2011 που δηµοσιεύθη κε η ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 µων την επωνυµία «TECHOR Επενδυτικές, Βιοµηχανικές και Εµπορικές Μετάλλων και άλλων προϊόντων, Τουριστικές, Ναυτιλιακές, Κτηµατικές και Κατασκευαστικές Επιχει ρήσεις Ανώνυµη Εταιρεία» µε δ.τ. «TECHOR S.A.» και ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/02/666, διορθώνεται: Στη σελίδα 3, στήλη 1, σειρά 40 από την αρχή: Το εσφαλµένο: «για την επόµενη χρήση ». Στο ορθό: «για την επόµενη χρήση ». (13) Στο ΦΕΚ (ΤΑΕ ΕΠΕ) 7990/2011 που δηµοσιεύθηκε η ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων την επωνυµία «ΤΕΡΛΑΝΑ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ» και ΑΡ.Μ.Α.Ε /04/Β/90/9, διορθώνεται: Στη σελίδα 2, στήλη 1,σειρά 30 από την αρχή: Το εσφαλµένο: «1 1/ ». Στο ορθό: «1 1/ ». (14) Στο ΦΕΚ (ΤΑΕ ΕΠΕ) 14041/10 που δηµοσιεύθηκε η ανα κοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρει ών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΙΑΤΡΟΥ Α.Ε. Τεχνικών Έργων Τουριστι κών Επιχειρήσεων και Αντιπροσωπειών» και Αρ. Μ.Α.Ε. 819/01/Β/86/820, διορθώνεται: Στη σελίδα 3, στήλη Β, σειρά 33 από την αρχή: Το εσφαλµένο: «19.500,00 και 525». Στο ορθό: «82.500,00 και 825». (15) Στο ΦΕΚ (ΤΑΕ ΕΠΕ) 2408/2011 που δηµοσιεύθηκε η ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων την επωνυµία «ΣΑΝΤΑ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟ ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» µε δ.τ. «SANTA PHARMA Α.Ε.» καιαρ.μ.α.ε /04/Β/03/174, διορθώνεται: Στη σελίδα 7, στήλη 1, σειρά 23 από την αρχή: Το εσφαλµένο: «Την 10/3/2010». Στο ορθό: «Την 10/3/2011». (16) Στο ΦΕΚ (ΤΑΕ ΕΠΕ) 8064/ που δηµοσιεύθηκε η ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων την επωνυµία «MS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜ ΜΕΤΟΧΩΝ» µε δ.τ. «MS ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΑΕ» και Αρ. Μ.Α.Ε /01/Β/98/41(1999), διορθώνεται: Στη σελίδα 2, στήλη 2, σειρά από την αρχή: Το εσφαλµένο: «οδό Λυκαβηττού 4». Στο ορθό: «οδό Λυκαβηττού 14».

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη µορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόµενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε µορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε Υ.Ο Σ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόµενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη µορφή Τεύχος Έντυπη µορφή Τεύχος Έντυπη µορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδροµικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική ιεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4272 12 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 827 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7524 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δικαστικά Kήρυξη ανίσχυρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4149 9 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12163 18 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7066 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9689 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3697 8 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3378 10 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11601 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13503 19 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.04.11 22:18:55 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα