ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΛΠ ΑΕ) Επιχειρησιακό Σχέδιο Σεπτέμβριος 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΛΠ ΑΕ) Επιχειρησιακό Σχέδιο 2014-2018. Σεπτέμβριος 2014"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΛΠ ΑΕ) Επιχειρησιακό Σχέδιο Σεπτέμβριος 2014

2 Περιεχόμενα 1 Στρατηγική - Όραμα Σελ. 3 2 Επιχειρηματικές μονάδες Επισκόπηση ιστορικών στοιχείων Σελ. 5 3 Επιχειρησιακό Σχέδιο Σελ. 8 3 I Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ.) Προβλήτας Ι Σελ II ΣΕΠ Παραχώρηση Προβλήτα ΙΙ & ΙΙΙ Σελ III Κρουαζιέρα Σελ IV Σταθμός διακίνησης οχημάτων Σελ V Ακτοπλοΐα και Πορθμείο Σελ VI Ναυπηγοεπισκευή και προσόρμιση επισκευαζόμενων πλοίων Σελ VII Λοιπές δραστηριότητες Σελ VIII Σύνολο δραστηριοτήτων Σελ IX Επενδυτικό σχέδιο Σελ X Λοιπές Βασικές Παραδοχές Επιχειρηματικού Σχεδίου Σελ Οικονομικές Καταστάσεις (P&L / BS / CF / Ratios) Σελ S.W.O.T. Analysis Σελ. 71 2

3 Ενότητα 1 Στρατηγική - Όραμα 3

4 Στρατηγική - Όραμα Κύρια σημεία Στρατηγική Σταδιακή απεξάρτηση της σχεδόν αποκλειστικής οικονομικής αποτελεσματικότητας του Οργανισμού από τον τομέα Εμπορευματοκιβωτίων Δραστική ανάπτυξη των λοιπών αλλά και νέων εμπορικών τομέων με παράλληλη αποφυγή της εξάρτησης των αποτελεσμάτων από έναν μόνο χρήστη - πελάτη Τακτική Ενίσχυση του τομέα διακίνησης οχημάτων μέσω επενδύσεων στις υποδομές καθώς και λειτουργικών αναδιαρθρώσεων, προκειμένου ο Πειραιάς να διατηρήσει την ηγετική του θέση ως κέντρο διακίνησης αυτοκινήτων στην ανατολική Μεσόγειο. Ενίσχυση του τομέα κρουαζιέρας μέσω επενδύσεων στις υποδομές καθώς και λειτουργικών αναδιαρθρώσεων προκειμένου ο Πειραιάς να καταστεί το σημαντικότερο κέντρο κρουαζιέρας στην ανατολική Μεσόγειο. Εφαρμογή Παραχώρηση Προβλητών Εμπορευματοκιβωτίων ΙΙ & ΙΙΙ (2009) Επέκταση Νότιου Προβλήτα Κρουαζιέρας Αποτελεσματικότητα Εφαρμογή επιχειρησιακών πολιτικών που θα επιτρέπουν μακροπρόθεσμα την βιώσιμη λειτουργία του Οργανισμού μέσω προσαρμογής των δομών λειτουργίας και της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας Λιμενική Πολιτική Υιοθέτηση πολιτικής εξωστρέφειας του Οργανισμού με ενεργή συμμετοχή σε διεθνείς οργανώσεις και φορείς, ώστε ο ΟΛΠ να συμμετέχει ενεργά στα κέντρα διαμόρφωσης λιμενικών πολιτικών σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ανταγωνισμός εκτος ΕΕ Ανάπτυξη συγκριτικού πλεονεκτήματος σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης, μέσω προληπτικής εφαρμογής περιβαλλοντικών δράσεων και εφαρμογής πολιτικών ποιότητας, ώστε ο ΟΛΠ να καταστεί πρωτοπόρος στον τομέα αυτό σε ολόκληρη την Μεσόγειο. 4

5 Ενότητα 2 Επιχειρηματικές μονάδες Επισκόπηση ιστορικών στοιχείων 5

6 Επιχειρηματικές Μονάδες Επισκόπηση ιστορικών στοιχείων Σ.ΕΜΠΟ. Car Terminal Κρουαζιέρα Ακτοπλοΐα Ποσοστό συνολικών εσόδων και λοιπών εσόδων (2013) 22% 11% 13% 9% Παραχώρηση ΣΕΠ Ν.Ε.Ζ. Λοιπές δραστηριότητες Ποσοστό συνολικών εσόδων και λοιπών εσόδων (2013) 29% 6% 11% 6

7 Επιχειρηματικές Μονάδες Επισκόπηση ιστορικών στοιχείων Ιστορικά στοιχεία εσόδων ανά δραστηριότητα 2013 Σταθμός Εμπορευματοκιβ ωτίων Διακίνηση αυτοκινήτων Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα Ναυπ/σκευή (δεξαμενές και προσ/ση) Παραχώρηση Προβλ. ΙΙ & ΙΙ (ΣΕΠ) Λοιποί τομείς Σε επίπεδο εταιρείας Σύνολο Έσοδα , , , , , , , ,41 Μικτό κέρδος ( ,21) , , ,22 ( ,39) ,58 ( ,41) ,80 Κέρδη προ φόρων ( ,18) , , ,57 ( ,60) , , , ,32 Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων Κέρδη προ φόρων, χρηματ/κών, αποτ/των και αποσβέσεων , , , , , , , ,26 ( ,01) , , ,39 ( ,06) , , , , Σταθμός Εμπορευματοκ ιβωτίων Διακίνηση αυτοκινήτων Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα Ναυπ/σκευή (δεξαμενές και προσ/ση) Παραχώρηση Προβλ. ΙΙ & ΙΙ (ΣΕΠ) Λοιποί τομείς Σε επίπεδο εταιρείας Σύνολο Έσοδα , , , , , , , ,79 Μικτό κέρδος ( ,62) , , ,39 ( ,24) ,97 ( ,74) ,03 Κέρδη προ φόρων ( ,91) , , ,51 ( ,59) ,98 ( ,91) , ,28 Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων Κέρδη προ φόρων, χρηματ/κών, αποτ/των και αποσβέσεων , , , , , , , ,98 ( ,23) , , ,54 ( ,37) , , , ,79 7

8 Ενότητα 3 Επιχειρησιακό σχέδιο 8

9 Επιχειρησιακό Σχέδιο Λειτουργικές Εκτιμήσεις Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αποτυπώνει τον υφιστάμενο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και την Στρατηγική της τρέχουσας Διοίκησης του ΟΛΠ. Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός παρουσιάζεται ξεχωριστά ανά Επιχειρηματική Δραστηριότητα, βάσει της δομής των δημοσιευμένων οικονομικών αποτελεσμάτων του ΟΛΠ. Για την υλοποίηση προβλέψεων μελλοντικών αποτελεσμάτων, υιοθετήθηκε σειρά παραδοχών οι οποίες προκύπτουν από εκτιμήσεις εξέλιξης επιβατικών & εμπορευματικών ροών του λιμένα, κυρίως βάσει: Προβλέψεων διεθνώς αναγνωρισμένων μελετητικών οίκων της λιμενικής βιομηχανίας, Εκτιμήσεων αρμόδιων ανώτατων στελεχών του ΟΛΠ, Ιστορικών τάσεων εξελίξης των υπό εξέταση μεγεθών, Μελλοντικής στρατηγικής του ΟΛΠ, Κύρια σημεία Εμπειρίας στην εκτίμηση των τάσεων που προδιαγράφονται στην λιμενική αγορά, Εκτιμήσεων διεθνών οργανισμών για την εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της Ελληνικής οικονομίας, Οι εκτιμήσεις του κόστους υπαλληλικού και λιμενεργατικού προσωπικού βασίστηκαν στις εξής παραδοχές: Η υφιστάμενη οργανωτική δομή θα διατηρηθεί καθ όλη την διάρκεια της περιόδου μελέτης, Το μισθολογικό καθεστώς, όπως αυτό διαμορφώθηκε από τις διατάξεις του Ν.4024/2011, θα παραμείνει αμετάβλητο, Ο ρυθμός αποχώρησης του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης θα διαμορφωθεί στα επίπεδα των 20 εργαζομένων κατ έτος, αριθμός που βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα από το 2013 μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2014, Οι περιοριστικές περί προσλήψεων νομοθετικές διατάξεις δεν θα μεταβληθούν 9

10 Ενότητα 3 Επιχειρησιακό σχέδιο Ι. Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ.) Προβλήτας Ι 10

11 Επιχειρηματικές Μονάδες ΣΕΜΠΟ Προβλήτας Ι Επισκόπηση και ιστορικά στοιχεία Η λειτουργία του Προβλήτα Ι ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2010 κατόπιν της μετεγκατάστασης των αντίστοιχων δραστηριοτήτων του ΟΛΠ από τον Προβλήτα ΙΙ, ο οποίος τελεί πλέον υπό παραχώρηση στην Cosco Pacific Ltd To 2012 o ΟΛΠ υπέγραψε σύμβαση πενταετούς διάρκειας για φορτία μεταφόρτωσης με την MSC, γεγονός που συνέβαλε ουσιαστικά στην αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) Ο όγκος φορτίων μεταφόρτωσης αποτελεί περισσότερο από το 80% των έμφορτων Ε/Κ που διαχειρίζεται ο σταθμός Ο όγκος εγχώριου φορτίου, (εισαγωγής & εξαγωγής) που διαχειρίζεται ο ΟΛΠ επηρεάστηκε αρνητικά τόσο από τη χρηματοοικονομική κρίση της χώρας όσο και από τον ενδολιμενικό ανταγωνισμό με την ΣΕΠ (Cosco) 11

12 Επιχειρηματικές Μονάδες ΣΕΜΠΟ Προβλήτας Ι (2) ΣΕΜΠΟ Προβλήτας Ι Διακίνηση Οι προβλέψεις για την διακίνηση βασίζονται σε συντηρητική προσέγγιση λόγω του ευμετάβλητου οικονομικού περιβάλλοντος Η διακίνηση μεταφόρτωσης εκτιμήθηκε ότι θα αυξηθεί κατά 2,5% ανά έτος, ποσοστό το οποίο αποτελεί το ήμισυ της εκτιμώμενης αύξησης της διακίνησης στη Μεσόγειο, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτιμήσεων του διεθνούς οργανισμού Clarksons Κυρίες παραδοχές επιχειρηματι κών προβλέψεων To εγχώριο φορτίο (εισαγωγή εξαγωγή) εκτιμήθηκε ότι θα ακολουθήσει την πορεία εξέλιξης του εγχώριου ΑΕΠ, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF), με διακύμανση μεταξύ του 0,59% το 2014 έως 3,29% το 2018 Η συνολική διακίνηση εκτιμήθηκε ότι θα έχει μέση αύξηση της τάξης του 2,7% Τιμολογιακή Πολιτική Ελήφθη η υπόθεση ότι θα εφαρμοστεί αύξηση ύψους 5% σε όλα τα τιμολόγια πλην των φορτίων μεταφόρτωσης, τα οποία στην πλειοψηφία αφορούν τη σύμβαση με την MSC εντός της επόμενης διετίας ( ), ενώ στο υπόλοιπο της εξεταζόμενης περιόδου ( ) θα παραμείνουν σταθερά Κόστος Λειτουργίας Εκτιμήθηκε ότι η μέση ετήσια συνολική αύξηση φορτίου ύψους 2,7% δεν θα έχει επίπτωση στο κόστος μισθοδοσίας, καθώς θεωρήθηκε ότι θα απορροφηθεί μέσω σχετικής αύξησης της παραγωγικότητας 12

13 Επιχειρηματικές Μονάδες ΣΕΜΠΟ Προβλήτας Ι (3) Βασικές προβλέψεις διακίνησης Η μέση ετήσια μεταβολή διακίνησης είναι περίπου 2,7%. Με βάση τις παραδοχές ανάπτυξης το ΣΕΜΠΟ θα φτάσει στο τέλος της 5ετίας στο όριο λειτουργικής του δυναμικότητας κοντά στις 700,000TEU. Το εγχώριο φορτίο αυξάνεται με βάση το ΑΕΠ και συμβάλλει θετικά στα έσοδα ανερχόμενο σε περίπου 100,000TEU το

14 Επιχειρηματικές Μονάδες ΣΕΜΠΟ Προβλήτας Ι (4) Βασικές προβλέψεις εσόδων H μεση ετήσια μεταβολή των εσόδων είναι περίπου 3,1%. Η έστω και οριακά αυξημένη μεταβολή των εσόδων σε σχέση με τη διακίνηση οφείλεται στην αύξηση του εγχωρίου φορτίου. Επιπλέον θετική επίδραση υπάρχει από την αύξηση των τιμολογίων το 2016 κατά 5% εκτός φορτίων μεταφόρτωσης, 14

15 Επιχειρηματικές Μονάδες ΣΕΜΠΟ Προβλήτας Ι (5) Βασικές προβλέψεις EBITDA Με δεδομένο ότι ο προβλήτας Ι έχει ήδη προσεγγίσει τη βέλτιστη παραγωγική του δυναμικότητα, τα περιθώρια αύξησης των εσόδων είναι περιορισμένα. Παρ όλα αυτά η συγκράτηση του κόστους μισθοδοσίας και η μικρή αύξηση της παραγωγικότητας μειώνουν τη λειτουργική ζημία από -10,9 εκατ. το 2013 σε -10,4 εκατ. το

16 Ενότητα 3 Επιχειρησιακό σχέδιο ΙΙ. ΣΕΠ Παραχώρηση Προβλήτα ΙΙ & ΙΙΙ 16

17 Επιχειρηματικές Μονάδες Παραχώρηση ΣΕΠ (Cosco Pacific Ltd) (1) H παραχώρηση στη ΣΕΠ (CPL ltd) υπογράφηκε το 2008 και υλοποιήθηκε το Νοέμβριο του Τα έσοδα από την παραχώρηση βασίζονται σε ποσοστό επί των εσόδων της ΣΕΠ με ελάχιστο ποσό κατ έτος, ανεξαρτήτως διαμόρφωσης εσόδων (ελάχιστο εγγυημένο αντάλλαγμα παραχώρησης). Παράλληλα περιλαμβάνονται έσοδα από ενοίκια βάσει της έκτασης του χώρου και του μήκους προβλητών. Στα έσοδα καταγράφονται και ποσά που εισπράτονται από τη ΣΕΠ και τα οποία αφορούν τιμολόγια που εκδίδονται στον ΟΛΠ ΑΕ και αφορούν κυρίως τιμολόγια ΔΕΚΟ. Το 2012, τα έσοδα παραχώρησης ανήλθαν σε 31,9εκ. ενώ το 2013 σε 34,1εκ., ξεπερνώτας για πρώτη φορά το ελάχιστο εγγυημένο αντάλλαγμα παραχώρησης. Επισκόπηση και ιστορικά στοιχεία 17

18 Επιχειρηματικές Μονάδες Παραχώρηση ΣΕΠ (Cosco Pacific Ltd) (2) Παραχώρηση ΣΕΠ (Cosco Pacific Ltd) Κυρίες παραδοχές επιχειρηματι κών προβλέψεων Όλες οι εκτιμήσεις που καταγράφονται κατωτέρω δεν περιλαμβάνουν την επίδραση από τη φιλική διευθέτηση, καθώς αυτή δεν έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες δράσεις για την ενεργοποίησή της. Οι παραδοχές διακίνησης που υιοθετήθηκαν για την εκτίμηση του ανταλλάγματος, βασίζονται στην παραδοχή ότι την εξεταζόμενη περίοδο τα μεταβλητά έσοδα της παραχώρησης θα συνεχίσουν να είναι υψηλότερα από το ελάχιστο εγγυημένο αντάλλαγμα που προβλέπεται στη σύμβαση παραχώρησης. Το αντάλλαγμα παραχώρησης εντός της πενταετίας θα αυξηθεί από 34,1εκ το 2013 σε 80,1εκ. το 2018 με μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 19% 18

19 Επιχειρηματικές Μονάδες Παραχώρηση ΣΕΠ (Cosco Pacific Ltd) (3) Βασικές προβλέψεις διακίνησης Το φορτίο θα καταγράψει μεσοσταθμική αύξηση κατά την εξεταζόμενη περίοδο ( ) κατά 16%, καταλήγοντας το 2018 να υπερβαίνει τα 4,5 εκ TEU Το μίγμα φορτίου θα μεταβληθεί αυξάνοντας τη συμμετοχή του εγχώριου φορτίου, με θετική επίδραση στα έσοδα. 19

20 Επιχειρηματικές Μονάδες Παραχώρηση ΣΕΠ (Cosco Pacific Ltd) (4) Βασικές προβλέψεις εσόδων Τα έσοδα από την παραχώρηση στη ΣΕΠ αυξάνουν με μεσοσταθμικό ρυθμό 31% Η αύξηση των εσόδων οφείλεται τόσο στην αύξηση της διακίνησης (αναμένεται να φτάσει τα 4,5 εκ. TEUs από 2,5 εκ. TEUs το 2013) όσο και στην τιμολογιακή πολιτική που θα εφαρμοστεί Επιπρόσθετα, σημαντική επίδραση στην αυξητική πορεία των εσόδων έχει η μεταβολή του μίγματος φορτίου, υπέρ της διαχείρισης εγχωρίου 20

21 Επιχειρηματικές Μονάδες Παραχώρηση ΣΕΠ (Cosco Pacific Ltd) (5) Βασικές προβλέψεις EBITDA 21

22 Ενότητα 3 Επιχειρησιακό σχέδιο ΙΙΙ. Κρουαζιέρα 22

23 Επιχειρηματικές Μονάδες Κρουαζιέρα (1) Επισκόπηση και ιστορικά στοιχεία Ειδικότερα στην περίοδο καταγράφηκε συνολική αύξηση τη κίνησης της τάξεως του 23%, αλλά με αυξομειώσεις από έτος σε έτος οι οποίες κατά κύριο λόγο αποδίδονται στη μείωση των επιβατών από/επιβίβασης (home port) κατά 28% στην τετραετία. Η μείωση των επιβατών από/επιβίβασης οφείλεται εν μέρει στη χρηματοοικονομική κρίση της χώρας αλλά και σε παράγοντες που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών διακίνησης κρουαζιέρας Η διακίνηση επιβατών διέλευσης (transit) αυξήθηκε την ίδια περίοδο κατά 38% σηματοδοτόντας την αυξανόμενη προτίμηση των εταιρειών κρουαζιέρας στη χρήση του Πειραιά Κατά το ίδιο διάστημα ( ) καταγράφηκε μείωση κατάπλων κατά 12%, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με την αύξηση των επιβατών, επιβεβαιώνει την τάση για αύξηση του μεγέθους των πλοίων κρουαζιέρας και συνεπακόλουθα την ανάγκη για επέκταση των σχετικών υποδομών. 23

24 Επιχειρηματικές Μονάδες Κρουαζιέρα (2) Κρουαζιέρα Διακίνηση Η πρόβλεψη διακίνησης της περιόδου στηρίζεται σε συντηρητική προσέγγιση των εκτιμώμενων μεγεθών και έχει γίνει προσπάθεια να ενσωματώνει την ιστορική τάση μη ομοιόμορφης μεταβολής από έτος σε έτος με θετικό πρόσημο συνολικά στο εύρος όλης της περιόδου. Τα έργα που εκτελούνται (Αγ. Νικόλαος) ή είναι υπό εκτέλεση (Νότια Επέκταση) έχουν επίσης ληφθεί υπόψη χωρίς όμως να θεωρείται ότι θα φέρουν ουσιαστική επίδραση στη διακίνηση, καθώς αυτή εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες (κυρίως ζήτησης) και όχι από την προσφορά χωρητικότητας στο λιμάνι. Κυρίες παραδοχές επιχειρηματι κών προβλέψεων Σε κάθε περίπτωση, τα έργα αυτά κρίνονται απαραίτητα για τη διατήρηση του ηγετικού ρόλου του Πειραιά στην ανατολική Μεσόγειο. Η βασική υπόθεση αφορά στην αύξηση των επιβατών από/επιβίβασης μέχρι το 2018, δίχως όμως να καλύπτουν τα επίπεδα του 2011 (περίπου 0,5εκ.), ενώ η διακίνηση επιβατών διέλευσης βαίνει σταθερά αυξανόμενη από το 2015 και μετά. Το μέσο μήκος των πλοίων που εξυπηρετούνται στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί και θα ανέλθει από 216μ. το 2013 σε 227μ.. το Η ολική χωρητικότητα των πλοίων σε gross tonnage θα παρουσιάσει αύξηση περίπου 4% το 2014 βάσει των παραγγελιών και παραδόσεων πλοίων (Clarksons SIN), τάση η οποία θα διατηρηθεί με τον ίδιο ρυθμό μέχρι το Τιμολογιακή Πολιτική Τα τιμολόγια διατηρούνται σταθερά έως το 2015, ενώ το 2016 έχει προβλεφθεί αύξηση των τιμολογίων στο τιμολόγιο χρήσης λιμένος κατά 5% Κόστος Λειτουργίας Έχει προβλεφθεί αύξηση (CAGR 1,7%) του κόστους λειτουργίας την περίοδο

25 Επιχειρηματικές Μονάδες Κρουαζιέρα (3) Βασικές προβλέψεις διακίνησης Για το 2014, προβλέπεται μείωση επιβατών περίπου της τάξης του 10% βάσει των υφιστάμενων στοιχείων εξαμήνου καθώς και λόγω της ιστορικότητας. Για το 2015 και εντεύθεν, εφαρμόζεται αύξηση 4,5% που αποτελεί το μέσο ρυθμό ετήσιας αύξησης , ενώ προστίθεται 1% λόγω της δημιουργίας της νέας θέσης Αγ. Νικολάου το 2016 και επιπλέον 1% το 2017 λόγω της δημιουργίας νέων θέσεων από τη νότια επέκταση. Στους κατάπλους εφαρμόζεται μείωση ανάλογη των επιβατών για το 2014 βάση των προκρατήσεων και αύξηση σε κατάπλους, μέσο μήκος όσο και μέση χωρητικότητα βάσει στοιχείων της Clarksons για τις παραγγελίες νέων πλοίων. 25

26 Επιχειρηματικές Μονάδες Κρουαζιέρα (4) Βασικές προβλέψεις εσόδων H μεταβολή εσόδων ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό την μεταβολή της διακίνησης όπως αυτή εκτιμήθηκε στο επιχειρηματικό σχέδιο. Το 2016 έχει προβλεφθεί αύξηση των τιμολογίων στο τιμολόγιο χρήσης λιμένος κατά 5%. Η αύξηση του μέσου μήκους και μέσου μεγέθους έχει θετική επίδραση στα έσοδα όπως και η αύξηση κατάπλων μετά το

27 Επιχειρηματικές Μονάδες Κρουαζιέρα (5) Βασικές προβλέψεις EBITDA EBITDA κρουαζιέρας ,9% 14,0% 34,9% ,2% 14,0% ,7% -15,0% 24,5% 8,6% 25,8% 35,2% ,0% EBITDA Μεταβολή Ύστερα από μία μείωση στα έσοδα και στα αποτελέσματα της κρουαζιέρας το 2014, ο τομέας από το 2015 εμφανίζει βελτίωση των κερδών του. Το EBITDA το 2018 υπερβαίνει τα 6 εκατ., ενώ το περιθώριο κέρδους από το 26% ανέρχεται στο 35%. 27

28 Ενότητα 3 Επιχειρησιακό σχέδιο IV. Σταθμός διακίνησης οχημάτων 28

29 Επιχειρηματικές Μονάδες Σταθμός διακίνησης οχημάτων (1) Επισκόπηση και ιστορικά στοιχεία Η χρηματοοικονομική κρίση είχε ως αποτέλεσμα την κατάρευση των εισαγωγών αυτοκινήτων και την συνακόλουθη μείωση του όγκου φορτίων στο car terminal κατά 72% από τις 225χιλ. οχήματα το 2008 σε λιγότερα από 62χιλ. το Η αύξηση του φορτίου μεταφόρτωσης κατά 35% στην ίδια περίοδο συνέβαλε ουσιαστικά στην διατήρηση του car terminal του Πειραιά στην πρώτη 10αδα στην Ευρώπη από άποψη διακίνησης με σχεδόν 450χιλ. κινήσεις το Η αύξηση του φορτίου μεταφόρτωσης οφείλεται, εκτός από τη πλεονεκτική γεωγραφική θέση του λιμένα και στην πολύ καλή φήμη του τερματικού, στο ορθολογικό τιμολόγιο όσο και σε εξωγενείς συγκυρίες όπως η αστάθεια στην βόρεια Αφρική που συνέβαλε στην ανακατεύθυνση φορτίων μεταφόρτωσης υπέρ του Πειραιά. 29

30 Επιχειρηματικές Μονάδες Σταθμός διακίνησης οχημάτων (2) Σταθμός διακίνησης οχημάτων Διακίνηση Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος της χώρας αποτυπώνεται στη σημαντική αύξηση των εισαγωγών, παρά το γεγονός ότι συνεχίζουν να υπολείπονται κατά πολύ των προ κρίσης επιπέδων. Η θετική αυτή τάση στο εγχώριο φορτίο αναμένεται να συνεχιστεί καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου Η ευρύτερη μεσογειακή αγορά και κυρίως οι αγορές της βόρειας Αφρικής έχουν αρχίσει να ισορροπούν οικονομικά και πολιτικά, δίνοντας ώθηση στη ζήτηση Κυρίες παραδοχές επιχειρηματι κών προβλέψεων Ταυτόχρονα, επανεργοποιούνται ανταγωνιστικά τερματικά (Djen Djen, Derince) προσελκύοντας φορτία από τον Πειραιά και μειώνουν τη ζήτηση φορτίων μεταφόρτωσης Η διασύνδεση του car terminal με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο δίνει τη δυνατότητα για επέκταση της λιμενικής ενδοχώρας του Πειραιά και για διείσδυση σε νέες αγορές που εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρουν σταδιακά περίπου 40χιλ. κινήσεις κατ έτος. Το φορτίο εισαγωγής καταγράφει στο πρώτο εξάμηνο του έτους αύξηση της τάξης του 50% και εκτιμάται ότι θα συνεχίσει την αυξητική του πορεία σε συνάφεια με την βελτίωση του οικονομικού κλίματος της χώρας. Το φορτίο μεταφόρτωσης θα αυξηθεί κατά 12% σε αντιστοιχία με την εκτιμώμενη αύξηση πωλήσεων στην Μεσόγειο την επόμενη πενταετία (κλαδική μελέτη McKinsey) και σε συνδυασμό με τη σταδιακή ανάκαμψη των εισαγωγών στα προ κρίσης επίπεδα. Τιμολογιακή Πολιτική Έχει προβλεφθεί αύξηση των τιμολογίων κατά 5% το 2015 Κόστος Λειτουργίας Έχει προβλεφθεί οριακή αύξηση (CAGR 1,1%) του κόστους λειτουργίας την περίοδο

31 οχήματα Επιχειρηματικές Μονάδες Σταθμός διακίνησης οχημάτων (3) Βασικές προβλέψεις διακίνησης Σταθμός Διακίνησης Οχημάτων (Car Terminal) ,4% 13,0% 12,1% 6,9% 7,0% Εισαγωγή / Εξαγωγή Μεταφόρτωση Transit Η διακίνηση εγχώριου φορτίου αναμένεται να ανέλθει το 2018 σε περίπου κινήσεις, καταγράφοντας αύξηση πάνω από 100% σε σχέση με το Το φορτίο μεταφόρτωσης καταγράφει πρόσκαιρη μείωση το 2014, κυρίως λόγω της επαναδραστηριοποίησης ανταγωνιστικών τερματικών και επανακάμπτει σταδιακά μέχρι το 2018, λόγω της γενικότερης αύξησης πωλήσεων οχημάτων στην ανατολική Μεσόγειο. 31

32 Επιχειρηματικές Μονάδες Σταθμός διακίνησης οχημάτων (4) Βασικές προβλέψεις εσόδων Η μείωση στα συνολικά έσοδα κατά 7% το 2014 οφείλεται στη μείωση φορτίων μεταφόρτωσης σε ανταγωνιστικές υποδομές που επαναδραστηριοποίηθηκαν. Τα έσοδα αυξάνουν μετά το 2015 λόγω αναπροσαρμογής τιμολογίων κατά 5% το 2015 και αύξησης εισαγωγών κατά 12% ετησίως και φορτίων μεταφόρτωσης κατά 6%. Επιπλέον έσοδα από transit διακίνηση με τραίνο υπολογίζονται από το

33 Επιχειρηματικές Μονάδες Σταθμός διακίνησης οχημάτων (5) Βασικές προβλέψεις EBITDA EBITDA οχημάτων ,4% 15,5% 38,3% ,5% 16,5% ,0% 25,6% ,7% -3,4% 23,6% 27,8% EBITDA Μεταβολή Το ΕΒΙΤDA της δραστηριότητας κατά την εξεταζόμενη περίοδο εμφανίζει σταθερή βελτίωση και το 2018 αναμένεται να υπερβεί τα 6 εκατ., σημειώνοντας συνολική αύξηση πάνω από 100% Το περιθώριο κέρδους επίσης αυξάνεται σημαντικά από το 23% στο 38%. 33

34 Ενότητα 3 Επιχειρησιακό σχέδιο V. Ακτοπλοΐα και Πορθμείο 34

35 Επιχειρηματικές Μονάδες Ακτοπλοϊα και Πορθμείο (1) Επισκόπηση και ιστορικά στοιχεία H επιβατική κίνηση ακτοπλοίας και πορθμείου κατέγραψε μείωση 24% και 8% αντίστοιχα την περίοδο εξ αιτίας της χρηματοοικονομικής κρίσης αλλά και της αύξησης των τιμών καυσίμων των πλοίων που οδήγησε σε αύξηση εισιτηρίων Ήδη το 2013 ο ρυθμός μείωσης είναι πολύ χαμηλότερος από τις προηγούμενες χρονιές με οριακό ποσοστό μείωσης 1,13% στην ακτοπλοϊα. Στο πορθμείο ο ρυθμός μείωσης το 2013 έναντι του 2012 είναι 5,6% Στη διακίνηση οχημάτων φαίνεται επίσης μια σταθεροποιητική τάση περί τις 700χιλ. τροχοφόρων έναντι 900χιλ το 2010 Τέλος και οι κατάπλοι πλοίων κατέγραψαν μείωση την περίοδο τόσο σε αριθμό όσο και σε χωρητικότητα πλοίων 35

36 Επιχειρηματικές Μονάδες Ακτοπλοϊα και Πορθμείο (2) Ακτοπλοΐα και Πορθμείο Διακίνηση Υιοθετήθηκε συντηρητική προσέγγιση χωρίς να υπολογιστεί η θετική επίδραση στην αύξηση διακίνησης από την αύξηση της τουριστικής κίνησης Κυρίες παραδοχές επιχειρηματι κών προβλέψεων H εξέλιξη επιβατικής κίνησης καθώς και κίνησης τροχοφόρων συσχετίστηκε με την εξέλιξη του ΑΕΠ, όπως αυτή προβλέπεται από το IMF Επιπρόσθετα, υιοθετήθηκε η εκτίμηση ότι το μέγεθος σε μήκος και χωρητικότητα των πλοίων ακτοπλοΐας και πορθμείου δεν θα τροποποιηθεί σημαντικά, καθώς δεν υφίστανται ανακοινώσεις για αγορές νέων πλοίων ή σχετικές επενδύσεις ανάλογου μεγέθους στην αγορά Τιμολογιακή Πολιτική Έχει προβλεφθεί αύξηση των τιμολογίων διέλευσης κατά 5% το 2016 Κόστος Λειτουργίας Έχει προβλεφθεί οριακή μείωση (CAGR -0,3%) του κόστους λειτουργίας την περίοδο

37 Επιχειρηματικές Μονάδες Ακτοπλοΐα και Πορθμείο (3) Βασικές προβλέψεις διακίνησης επιβατών ακτοπλοΐας Η εκτίμηση διακίνησης επιβατών στηρίζεται στην εκτίμηση ανάπτυξης του ΑΕΠ που από το 2014 γίνεται οριακά θετική με 0,6%. Από το 2015, ο μέσος ρυθμός αύξησης ανέρχεται σε 2,9% για όλους τους τομείς. 37

38 Επιχειρηματικές Μονάδες Ακτοπλοΐα και Πορθμείο (4) Βασικές προβλέψεις διακίνησης οχημάτων Συνάφεια με την πρόβλεψη διακίνησης επιβατών, η εκτίμηση οχημάτων βασίζεται και αυτή στο ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ που από το 2014 γίνεται οριακά θετική με 0,6%. Από το 2015 ο μέσος ρυθμός αύξησης ανέρχεται σε 2,9% για όλους τους τομείς. 38

39 Επιχειρηματικές Μονάδες Ακτοπλοΐα και Πορθμείο (5) Βασικές προβλέψεις εσόδων Ο μέσος ρυθμός αύξησης των εσόδων την περίοδο ανέρχεται σε 2,6% Έχει υιοθετηθεί η παραδοχή για αύξηση των τιμολογίων διέλευσης κατά 5% το

40 Επιχειρηματικές Μονάδες Ακτοπλοΐα και Πορθμείο (6) Βασικές προβλέψεις EBITDA EBITDA ακτοπλοΐας - πορθμείου ,2% ,8% 22,6% 13,4% 24,9% 11,6% ,7% ,1% 14,8% 9,9% 16,2% EBITDA Μεταβολή Ύστερα από την κάμψη των τελευταίων ετών, η δραστηριότητα αρχίζει να επανακάμπτει. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την μείωση του κόστους οδηγούν στη βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος Το EBITDA από 2,3 εκατ. το 2013 αναμένεται το 2018 να ξεπεράσει τα 2,5 εκατ. 40

41 Ενότητα 3 Επιχειρησιακό σχέδιο VI. Ναυπηγοεπισκευή και προσόρμιση επισκευαζόμενων πλοίων 41

42 Επιχειρηματικές Μονάδες ΝΕΖ και προσόρμιση επισκευαζόμενων πλοίων (1) Επισκόπηση και ιστορικά στοιχεία H δραστηριότητα της ναυπηγοεπισκευής παρουσιάζει σημαντική ανάκαμψη, καταγράφοντας αύξηση 21,4% στα έσοδα μεταξύ και από τα υφιστάμενα στοιχεία αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω αύξηση το 2014 Η βελτίωση των μεγεθών οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των πλοίων προς επισκευή σε ιδιωτικά ναυπηγεία μεταξύ , της τάξεως του 34%, η οποία συνεπακόλουθα αποτυπώθηκε στα έσοδα προσόρμισης Στη θετική αυτή συγκυρία προστίθεται και η επαναλειτουργία της μικρής πλωτής δεξαμενής στο Πέραμα, η οποία μετά την επισκευή της επαναδραστηριοποιήθηκε και συμβάλλει θετικά στα έσοδα της δραστηριότητας το

43 Επιχειρηματικές Μονάδες ΝΕΖ και προσόρμιση επισκευαζόμενων πλοίων (2) ΝΕΖ και προσόρμιση επισκευαζόμενων πλοίων Έσοδα Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε συντηρητική προσέγγιση των μεγεθών Η επαναλειτουργία της μικρής πλωτής δεξαμενής αυξάνει τα έσοδα κατά 0,4εκ Κυρίες παραδοχές επιχειρηματι κών προβλέψεων Η προσέλευση πλοίων για επισκευές εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί σταθερή στα επόμενα χρόνια λόγω της αδράνειας των γειτονικών ναυπηγείων (Σκαραμαγκά, Ελευσίνας, Σύρου), με μόνη εξαίρεση αυτό της Χαλκίδας. Η Τουρκία χάνει μέρος της ανταγωνιστικότητάς της για επισκευές κυρίως για μικρά και πολύ μικρά πλοία, λόγω κόστος καυσίμου, και αυτό αποτυπώνεται στην εκτίμηση της εξέλιξης των μεγεθών Κόστος Λειτουργίας Έχει προβλεφθεί μείωση (CAGR -0,6%) του κόστους λειτουργίας την περίοδο

44 Επιχειρηματικές Μονάδες ΝΕΖ και προσόρμιση επισκευαζόμενων πλοίων (3) Βασικές προβλέψεις εσόδων Τα έσοδα της δραστηριότητας το 2014 αυξάνονται οριακά Η επαναλειτουργία της μικρής πλωτής δεξαμενής συμβάλει στην αύξηση εσόδων το 2014 με συντηρητική εκτίμηση περίπου 400χιλ., Μικρή μεταβολή στα συνολικά έσοδα καταγράφεται από την μείωση του ούτως ή άλλως μικρού εσόδου διαχείρισης των slops. 44

45 Επιχειρηματικές Μονάδες ΝΕΖ και προσόρμιση επισκευαζόμενων πλοίων (4) Βασικές προβλέψεις EBITDA EBITDA ΝΕΖ και δεξαμενών ,7% ,8% 1,6% -12,4% 66,4% 2,6% 39,8% 3,7% 28,4% ,6% EBITDA Μεταβολή 45

46 Ενότητα 3 Επιχειρησιακό σχέδιο VII. Λοιπές δραστηριότητες 46

47 Επιχειρηματικές Μονάδες Λοιπές Δραστηριότητες (γενικό φορτίο, νερό, ενοίκια) (1) Επισκόπηση και ιστορικά στοιχεία O τομέας περιλαμβάνει έσοδα διακίνησης γενικού φορτίου, διαχείρισης αποβλήτων πλοίων, παροχής νερού στα πλοία, ενοικίων και λοιπά έσοδα. Η διακίνηση γενικού φορτίου αποτελεί μια δραστηριότητα με σταθερά αρνητική πορεία, η οποία οφείλεται τόσο στην αυξανόμενη χρήση εμπορευματοκιβωτίων όσο και στην χρήση εναλλακτικών λιμενικών υποδομών της χώρας με καλύτερη γεωγραφική θέση Το γενικό φορτίο την περίοδο καταγράφει μέσο ρυθμό μείωσης της τάξης του 6,5% και η πορεία δεν δείχνει σημάδια αναστροφής Τα ενοίκια καταγράφουν μείωση 12% μεταξύ , η οποία οφείλεται κυρίως σε μείωση ενοικιοστασίων και μειώσεις ενοικίων λόγω της οικονομικής κρίσης και του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος Οι πωλήσεις νερού και τα λοιπά έσοδα δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτες αυξομειώσεις στα ιστορικά στοιχεία 47

48 Επιχειρηματικές Μονάδες Λοιπές Δραστηριότητες (γενικό φορτίο, νερό, ενοίκια) (2) Λοιπές Δραστηριότητες Έσοδα Κυρίες παραδοχές επιχειρηματι κών προβλέψεων Το γενικό φορτίο θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία με μέση μείωση 5% ετησίως Τα έσοδα ενοικίων, οι πωλήσεις νερού, και τα έσοδα λοιπών πωλήσεων θα διατηρηθούν σταθερά στην υπό εξέταση περίοδο Κόστος Λειτουργίας Έχει προβλεφθεί μείωση (CAGR -1,3%) του κόστους λειτουργίας την περίοδο

49 Επιχειρηματικές Μονάδες Λοιπές Δραστηριότητες (γενικό φορτίο, νερό, ενοίκια) (3) Βασικές προβλέψεις διακίνησης Η συνεχής τάση για όλο και μεγαλύτερη χρήση Ε/Κ συμβάλλει στη μείωση των μεγεθών Υιοθετήθηκε η παραδοχή ότι τo γενικό φορτίο θα συνεχίσει να βαίνει μειούμενο με μέσο ρυθμό μείωσης 5% ετησίως 49

50 Επιχειρηματικές Μονάδες Λοιπές Δραστηριότητες (γενικό φορτίο, νερό, ενοίκια) (4) Βασικές προβλέψεις εσόδων Η μείωση των εσόδων που καταγράφεται στην εκτίμηση της πενταετίας οφείλεται: Στη μείωση κατά 23% των εσόδων γενικού φορτίου Στη μείωση κατά 59% των εσόδων slops, λόγω αλλαγής φύσης της σύμβασης διαχείρισης Τα έσοδα ενοικίων, πώλησης νερού και λοιπά έσοδα διατηρούνται σταθερά Η συνολική μείωση εσόδων της κατηγορίας στο διάστημα ανέρχεται σε 4% 50

51 Επιχειρηματικές Μονάδες Λοιπές Δραστηριότητες (γενικό φορτίο, νερό, ενοίκια) (5) Βασικές προβλέψεις EBITDA EBITDA γενικού φορτίου, νερού, ενοικίων ,9% 3,3% 12,4% 13,0% 2,8% 10,7% 14,4% 9,4% 15,9% 8,3% 17,3% EBITDA Μεταβολή 51

52 Ενότητα 3 Επιχειρησιακό σχέδιο VIII. Σύνολο δραστηριοτήτων 52

53 Συνολο Εταιρείας Ολες οι δραστηριότητες (1) Βασικές προβλέψεις εσόδων 53

54 Συνολο Εταιρείας Ολες οι δραστηριότητες (2) Βασικές προβλέψεις EBITDA EBITDA ΟΛΠ ,1% ,0% ,1% ,9% 23,4% 32,2% 34,1% ,2% 22,4% -6,0% 35,0% EBITDA Μεταβολή Το περιθώριο κέρδους της εταιρείας στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου υπερβαίνει το 45%, σε σχέση με το 24,2% κατά το 2013 Ή βελτίωση αυτή οφείλεται στη συγκράτηση των επιπέδων του λειτουργικού κόστους σε συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων των διάφορων δραστηριοτήτων του Οργανισμού 54

55 Ενότητα 3 Επιχειρησιακό σχέδιο IX. Επενδυτικό σχέδιο

56 Επιχειρηματικό Σχέδιο Επενδυτικό Πλάνο (ενσωμ. στο Επιχειρηματικό Σχέδιο) Κύρια Σημεία Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το Επενδυτικό Πλάνο του ΟΛΠ για την περίοδο , το οποίο αποτελεί μέρος του Επενδυτικού Αναπτυξιακού Προγράμματος του ΟΛΠ, και το οποίο έχει ενσωματωθεί στα προβλεπόμενα οικονομικά μεγέθη του παρόντος Επενδυτικού Σχεδίου Τα ακόλουθα έργα κρίνονται απολύτως απαραίτητα από τη Διοίκηση του ΟΛΠ για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την λειτουργία του λιμένα τα επόμενα χρόνια και αναμένεται να συμβάλουν θετικά, τόσο στην βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών, όσο και στα οικονομικά μεγέθη της περιόδου αλλά και κυρίως μετά την πλήρη ολοκλήρωση αυτών (2018) Το συνολικό κόστος των εν λόγω έργων ανέρχεται σε 217,6 εκατ. (χωρίς Φ.Π.Α.) και το μεγαλύτερο μέρος αυτού (~ 61%) θα χρηματοδοτηθεί από κεφάλαια προερχόμενα από επιδοτήσεις (ΕΣΠΑ ΠΕΠ Αττικής), ενώ το υπόλοιπο (~39%) από ίδια κεφάλαια του ΟΛΠ Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται μια ενδεικτική κατανομή του εν λόγω κόστους την περίοδο , που έχει ενσωματωθεί στο Επιχειρηματικό Σχέδιο, η οποία ωστόσο είναι πιθανόν να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την πορεία εξέλιξης των έργων, χωρίς όμως να αναμένονται σημαντικές αποκλίσεις χρονισμού και ύψους συνολικού κόστους. Επίσης σημειώνεται ότι τα ποσά αναφέρονται σε προϋπολογισθείσες αξίες, χωρίς τις αναμενόμενες εκπτώσεις, οι οποίες συνήθως παρέχονται μετά από ανοιχτές διαγωνιστικές διαδικασίες. 56

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014 Εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιώργου Ανωμερίτη ΠΕΙΡΑΙΑΣ 21 Δεκεμβρίου 2009 Ο ΟΛΠ είναι για

Διαβάστε περισσότερα

Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020

Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ Συνέντευξη στον Κων/νο Στ. Δεριζιώτη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020 Στο +28,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Συνέδριο του ECONOMIST ΑΘΗΝΑ 15 Μαΐου 2015 Τα λιμάνια είναι μηχανές ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Την Αναδιαρρύθμιση και Ανάπτυξη του Εμπορικού Λιμένα (Ηρακλέους) αποφάσισε το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2010 5 Μαΐου 2011 Περιεχόµενα 1.Η Εταιρεία: - Σύγχρονη ιστορία - Ενδοχώρα λιµένος - Υπηρεσίες - Πλεονεκτήµατα 2. Υποδοµή - Ανωδοµή

Διαβάστε περισσότερα

Βάζουμε πλώρη στο μέλλον ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ Α.Ε. 2012-2016

Βάζουμε πλώρη στο μέλλον ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ Α.Ε. 2012-2016 Βάζουμε πλώρη στο μέλλον ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ Α.Ε. 2012-2016 2012-2016 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κύριοι στόχοι του προγράμματός μας....4 2012-2016 Επενδυτικό Πρόγραμμα Ολπ Α.Ε.....5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Συνέδριο του ECONOMIST THE SEA OF EUROPE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17-18 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.863,6 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014 Με την υποστήριξη της: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2013 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Διαφήμιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ. Μάιος 2015

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ. Μάιος 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Μάιος 2015 Περιεχόμενα Α Εισαγωγικά Στοιχεία Β Τοµείς ραστηριοτήτων Γ Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 2 Α. Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ 1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. έκλεισε την έκτη εταιρική χρήση έχοντας πετύχει τα παρακάτω:

Η ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. έκλεισε την έκτη εταιρική χρήση έχοντας πετύχει τα παρακάτω: ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007. Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών: 1.549,8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει βελτιωμένες επιδόσεις σε όλα τα μεγέθη κερδοφορίας Αθήνα 27 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ο ΗΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (Συµπληρώνεται µε τη βοήθεια των οδηγιών του κεφαλαίου «Επιχειρηµατικό Σχέδιο» του βιβλίου Το Εγχειρίδιο του Μικρού Επιχειρηµατία) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 25-5-2010. Θέμα: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της Περιόδου 1/1-31/3/2010». αριθμός απόφασης (90)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 25-5-2010. Θέμα: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της Περιόδου 1/1-31/3/2010». αριθμός απόφασης (90) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 25-5-2010 Θέμα: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της Περιόδου 1/1-31/3/2010». αριθμός απόφασης (90) Εγκρίθηκαν: Α. Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του 1 ου τριμήνου 2010 της 11

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία Σεπτέµβριος 2012 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς χώρες (Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία).

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL H εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ)

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Εμπορευματική σύνδεση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Περιεχόμενα Παρουσίαση των δύο συνεργατών Σύμπλευση Στόχος Θεωρητικό υπόβαθρο Εμπειρία μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α τρίμηνο Α τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΟΠΑΠ διατηρεί τις επιδόσεις της εν μέσω δυσχερών συνθηκών Αθήνα 24 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2014 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρόόνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει συνεχιζόμενη αύξηση εσόδων και ενισχυμένα περιθώρια κερδοφορίας Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2014 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014 Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014 Απολογισμός της περιόδου Σύνοψη Το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014, ολοκληρώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα