ClearSkies SecaaS SIEM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ClearSkies SecaaS SIEM"

Transcript

1 ClearSkies SecaaS SIEM Mια ολιστική προσέγγιση για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση πληροφοριών και περιστατικών ασφάλειας από την Odyssey Η ανάγκη για έγκαιρη ανίχνευση στοχευόμενων επιθέσεων, για ορθή και δομημένη διαχείριση περιστατικών ασφαλείας καθώς και για την τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων ελέγχου, καταστούν, πλέον, τις λύσεις Security Information & Event Management (SIEM) ως ένα σημαντικό και επιβεβλημένο κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής ασφάλειας πληροφοριών κάθε οργανισμού. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των οργανισμών να ενσωματώσουν, στο πλαίσιο διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών τους, μια ολοκληρωμένη λύση SIEM, η Odyssey έχει αναπτύξει και διαθέτει τη καινοτόμο λύση ClearSkies Security-asa-Service (SecaaS) SIEM. Η λύση ClearSkies SecaaS SIEM παρέχει αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση πληροφοριών και περιστατικών ασφαλείας σε οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους και τομέα δραστηριότητας. Προσφέρεται, δε, ως μοντέλο Private Cloud, παρέχοντας έτσι την ευκολία και ευελιξία του περιβάλλοντος cloud, διαφυλάσσοντας, ταυτόχρονα, την ασφάλεια των πληροφοριών που τυγχάνουν διαχείρισης μέσω της πλατφόρμας ClearSkies. Πέραν τούτου, η λύση είναι διαθέσιμη σε τρία ευέλικτα επίπεδα - Standard, Plus και Premium - ούτως ώστε να καλύπτει τις ανάγκες κάθε οργανισμού. Συγκεντρώνει, δε, χαρακτηριστικά τα οποία βελτιστοποιούν την επενδυτική αποδοτικότητα της λύσης, όπως το γεγονός ότι μπορεί να υλοποιηθεί σχεδόν άμεσα, με μηδαμινή αρχική επένδυση υλοποίησης, δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε οργανισμό να έχει άμεσο όφελος. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οργανισμοί Η αυξανόμενη συχνότητα και πολυπλοκότητα απειλών και επιθέσεων που δέχονται πλέον τα εταιρικά συστήματα και δίκτυα, δημιουργεί επιπλέον πίεση στους οργανισμούς για να βελτιώσουν το «οπλοστάσιο» ασφάλειας πληροφοριών που διαθέτουν, ώστε να αντιμετωπίζουν έγκαιρα και αποδοτικά τους κινδύνους που απορρέουν από τις κακόβουλες αυτές ενέργειες. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό δημιουργεί ένα λειτουργικό οξύμωρο, αφού όσο πιο εκτενής και πολύπλευρη γίνεται η υποδομή ασφάλειας πληροφοριών, τόσο πιο δύσκολη και πολύπλοκη γίνεται η αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων που παρέχει αυτή η υποδομή για την αναγνώριση απειλών και επιθέσεων, γεγονός που δυσκολεύει το έργο της έγκαιρης αντιμετώπισής τους. Η πρόκληση αυτή γίνεται μεγαλύτερη από το γεγονός ότι πολλοί οργανισμοί υπόκεινται σε κανονιστικά πλαίσια ελέγχου, τα οποία απαιτούν τη συχνή ετοιμασία χρονοβόρων αναφορών. Σε αντίθε- ση με τα πιο πάνω η οικονομική πίεση και ο γρήγορος ρυθμός με τον οποίον μεταβάλλονται οι απειλές και τάσεις στον τομέα, καθιστούν τη διατήρηση μιας λύσης SIEM εντός του οργανισμού ακριβή και εξειδικευμένη επένδυση. Αρκετοί οργανισμοί δεν έχουν τους πόρους ή/και την γνώση για να διαχειριστούν και να συντηρήσουν τη δική τους λύση SIEM και έτσι αναζητούν λύσεις με χαμηλό Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας/Λειτουργίας (TCΟ) και υψηλό Δείκτη Επενδυτικής Απόδοσης (ROI). Οι παραπάνω προκλήσεις ώθησαν την Odyssey να δράσει καταλυτικά και να επενδύσει σε τεχνολογίες και τεχνογνωσία, ώστε να αναπτύξει και να διαθέσει στην αγορά τη δική της εξειδικευμένη πλατφόρμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Συμβάντων Ασφαλείας. Έτσι η λύση ClearSkies SecaaS SIEM έχει κτιστεί ειδικά για να δώσει λύσεις στις πιο πάνω προκλήσεις και δεν αποτελεί απλά μετεξέλιξη μιας παρωχημένης τεχνολογίας συλλογής και διαχείρισης δεδομένων από ηλεκτρονικούς πόρους. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις με το ClearSkies SecaaS SIEM Η λύση ClearSkies SecaaS SIEM βοηθάει τους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν τις παραπάνω προκλήσεις παρέχοντας: Μηδαμινό αρχικό κόστος υλοποίησης Ασφαλή πρόσβαση βάσει μοντέλου Pri- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ netweek Ελλάδα Αναστάσεως 7, 2 ος όροφος Χολαργός , Αθήνα Τηλ: Φαξ: Κύπρος Λεύκου Αναστασιάδη 1, 3 ος όροφος 2012 Στρόβολος, Λευκωσία Τηλ: Φαξ: Για πωλήσεις: Για γενικές πληροφορίες: 20 netweek I 7 Ιουλίου 2014

2 vate Cloud και μέσω μίας τεχνολογικά υπερσύγχρονης Πλατφόρμας SIEM, η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος, τομέα δραστηριότητας, έκτασης και πολυπλοκότητας της υφιστάμενης υποδομής δικτύων, εξυπηρετητών και συστημάτων ασφάλειας πληροφοριών που διατηρούν Γρήγορη και διαισθητική υλοποίηση, με αποτέλεσμα την άμεση αποκόμιση των ωφελημάτων που προσφέρει η λύση Πρόσβαση και χρήση των μηχανισμών Συσχέτισης και Ανάλυσης που προσφέρονται μέσα από την πλατφόρμα, οι οποίες συνεχώς ανανεώνονται και εμπλουτίζονται με δεδομένα που προέρχονται από τις διεργασίες ευφυούς ανάλυσης απειλών (Threat Intelligence), γνώσης και τεχνογνωσίας που αναπτύσσονται εντός του ερευνητικού κέντρου της Odyssey, τα Ithaca Labs. Χαρακτηριστικά της λύσης ClearSkies SecaaS SIEM Η υπηρεσία ClearSkies SecaaS SIEM διατίθεται μέσω μιας φιλικής προς το χρήστη διαδραστικής πλατφόρμας, η οποία φέρει τη σφραγίδα εμπειρίας 12 και πλέον χρόνων της Odyssey στον τομέα της διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών. Η πλατφόρμα είναι ένα «ζωντανό» εργαλείο, το οποίο συνεχώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται μέσα από τις λειτουργίες του τμήματος Threat Intelligence & Advisory Services που προσφέρεται από τα Ithaca Labs. Μέσα από την εν λόγω υπηρεσία επιτυγχάνεται η συνεχής ενημέρωση της πλατφόρμας,τόσο σε ό,τι αφορά την αναγνώριση όσο και την αντιμετώπιση απειλών, μέσα από διαδικασίες συνεχούς ανάλυσης, ευφυούς αξιολόγησης και εντοπισμού αναδυόμενων απειλών. Η λειτουργία της υπηρεσίας εστιάζεται στη συλλογή, φύλαξη, ανάλυση και συσχετισμό αναφορών logs, σε συνεχή βάση (24/7/365) και στην εξασφάλιση του έγκαιρου προσδιορισμού δυνητικά επιβλαβών απειλών και επιθέσεων ενάντια σε συστήματα, δίκτυα και εφαρμογές. Η πλατφόρμα αξιοποιεί άκρως εξειδικευμένες τεχνολογίες και συνδυάζει μια σειρά μοναδικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων που επιτρέπει σε κάθε οργανισμό να επιτύχει σημαντικούς στόχους ασφάλειας πληροφοριών, όπως: Τη λήψη ξεκάθαρης και έγκυρης εικόνας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια πληροφοριών του οργανισμού Τη συλλογή, σε πραγματικό χρόνο, δεδομένων που αφορούν περιστατικά ασφάλειας δεδομένων Την ικανότητα μετατροπής ακατέργαστων αναφορών logs σε χρήσιμες πληροφορίες Την έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων ή πραγματικών περιστατικών και τη δυνατότητα αντιμετώπισής τους μέσω μιας ορθά δομημένης διαδικασίας που συνάδει με διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές Τη δυνατότητα δημιουργίας προκαθορισμένων ή κατ εντολή αναφορών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς τη συμμόρφωση με απαιτήσεις κανονιστικών πλαισίων ελέγχου Την απόκτηση γνώσης σχετικά με τις πιο πρόσφατες απειλές και τάσεις στο χώρο της ασφάλειας πληροφοριών μέσω της υπηρεσίας Threat Analysis & Security Advisory που προσφέρεται από τα Ithaca Labs. Την ασφαλή πρόσβαση και άμεση ενημέρωση για συμβάντα ασφαλείας μέσω της εφαρμογής Managed Security App της Odyssey που είναι διαθέσιμη για smartphones ή/και tablets με λειτουργικά ios και Android. Ευέλικτο μοντέλο Η υπηρεσία ClearSkies SecaaS SIEM έχει σχεδιαστεί καινοτομικά, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες, απαιτήσεις και οικονομικούς προϋπολογισμούς κάθε οργανισμού, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Για το λόγο αυτό διατίθεται σε ένα ευέλικτο μοντέλο, το οποίο αποτελείται από τρία διαφορετικά επίπεδα, επιτρέποντας έτσι στους οργανισμούς να προσαρμόσουν την υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η συντήρηση και αναβάθμιση της πλατφόρμας αποτελεί μέρος της υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα. Το επίπεδο που επιλέγει ένας οργανισμός μπορεί να αναβαθμιστεί ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται στην πορεία. ClearSkies Secaas SIEM Standard Το επίπεδο Standard είναι ιδανικό για οργανισμούς που επιθυμούν να αναλάβουν εσωτερικά τις διαδικασίες επιθεώρησης, ανάλυσης αναφορών Logs, και διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας. ClearSkies Secaas SIEM Plus (including Daily Log Review/Analysis & Event Management) Το επίπεδο Plus είναι ιδανικό για οργανισμούς που επιθυμούν τη συμβολή της Ελλάδα Αναστάσεως 7, 2 ος όροφος Χολαργός , Αθήνα Τηλ: Φαξ: Κύπρος Λεύκου Αναστασιάδη 1, 3 ος όροφος 2012 Στρόβολος, Λευκωσία Τηλ: Φαξ: Για πωλήσεις: Για γενικές πληροφορίες: netweek I 7 Ιουλίου

3 Odyssey στη διαδικασία επιθεώρησης, ανάλυσης αναφορών lοgs και διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας. Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβάνει συνεχή αναβάθμιση και συντήρηση των κανόνων συσχετισμού (correlation rules). Το μοντέλο αυτό προσφέρεται για οργανισμούς οι οποίοι είτε υπόκεινται σε αυστηρά κανονιστικά πλαίσια, όπως το PCI DSS 1, είτε δεν έχουν την τεχνογνωσία ή και τους πόρους να το πράξουν από μόνοι τους. ClearSkies SecaaS SIEM Premium (including Managed Security Services in a Hybrid model) Το ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών που προσφέρεται στο πλαίσιο του επιπέδου αυτού εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Managed Security & Outsourcing Services της Odyssey. Είναι ιδανικό για οργανισμούς που η ασφάλεια κάποιων εκ των πληροφοριακών τους συστημάτων κρίνεται υψίστης σημασίας και επιθυμούν να έχουν συνεχή παρακολούθηση, επιθεώρηση, ανάλυση αναφορών logs και διαχείριση περιστατικών ασφαλείας σε βάση 24/7/365, ενώ για συστήματα που δεν κρίνονται υψίστης σημασίας μπορούν να παρακολουθούνται από εσωτερικούς πόρους. Συμβάντα ασφάλειας κοινοποιούνται όταν παρατηρούνται ύποπτες δραστηριότητες στα πληροφοριακά συστήματα που περιλαμβάνονται στην υπηρεσία αυτή, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζεται η παρακολούθηση, επιθεώρηση και ανάλυση αναφορών (logs) που έχει σαν αποτέλεσμα την αναβάθμιση και δημιουργία των κανόνων συσχετισμού (correlation rules), ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις που παρουσιάζονται. Επίλογος Η υπηρεσία ClearSkies SecaaS SIEM έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να προσφέρει στους οργανισμούς εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση αναφορών logs, λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί οργανισμοί δεν έχουν τους πόρους για να διαχειριστούν και να συντηρήσουν τη δική τους λύση SIEM. Η πλατφόρμα ClearSkies SecaaS SIEM διαθέτει επεκτάσιμη και ευέλικτη αρχιτεκτονική, η οποία επιτρέπει στην Odyssey να υποστηρίξει και να προσαρμόσει διάφορα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας στις ανάγκες του κάθε πελάτη, όπως, για παράδειγμα, τη συλλογή και ανάλυση αναφορών logs, από δυνητικά οποιονδήποτε ηλεκτρονικό πόρο. Η πλατφόρμα ClearSkies SecaaS SIEM εξελίσσεται και αναβαθμίζεται συνεχώς με καινούργια χαρακτηριστικά, καθώς και βελτιώσεις στα υφιστάμενα, ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς στις νέες τάσεις που παρατηρούνται στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριών αλλά, και στις αλλαγές που επιβάλλουν εξελίξεις στα κανονιστικά πλαίσια, εισηγήσεις υφιστάμενων πελατών, καθώς και από τα αποτελέσματα των συνεχών ερευνών και δοκιμών που διενεργούνται από τα Ithaca Labs. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά για τις δυνατότητες της προτεινόμενης λύσης ClearSkies SecaaS SIEM μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www. odysseyconsultants.com. Για επίδειξη των δυνατοτήτων της πλατφόρμας, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο Η Odyssey Consultants ιδρύθηκε το 2002 και είναι πρωτοπόρος εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων Ασφάλειας Πληροφοριών, Λύσεων Υποδομής Δικτύων, Διαχείρισης Κινδύνου και Διαχείρισης Συστημάτων Ασφάλειας (Managed Security & Outsourcing Services). Οι υπηρεσίες και λύσεις της εταιρείας καλύπτουν ολόκληρο το επιχειρησιακό φάσμα ενός οργανισμού: ανθρώπινο δυναμικό, διαδικασίες και τεχνολογία. Κύριος στόχος της εταιρείας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, οι οποίες είναι βασισμένες σε λύσεις τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής επενδυτικής αποδοτικότητας. 1. PCI DSS, παράγραφος 10.6, αναφέρεται ότι όλα τα αρχεία καταγραφής ενεργειών/γεγονότων ασφάλειας για όλα τα συστήματα που αποθηκεύουν, επεξεργάζονται ή/και μεταδίδουν στοιχεία κατόχων καρτών (Cardholder data) ή/και ευαίσθητα δεδομένα θα πρέπει να εξετάζονται σε καθημερινή βάση. Ελλάδα Αναστάσεως 7, 2 ος όροφος Χολαργός , Αθήνα Τηλ: Φαξ: Κύπρος Λεύκου Αναστασιάδη 1, 3 ος όροφος 2012 Στρόβολος, Λευκωσία Τηλ: Φαξ: Για πωλήσεις: Για γενικές πληροφορίες: 22 netweek I 7 Ιουλίου 2014

4 ClearSkies SecaaS SIEM A holistic Approach to Efficient and Effective Security Information & Event Management Nowadays, organizations should be able to proactively identify targeted attacks on their systems and network resources. Furthermore, they should have in place structured processes for the efficient and effective handling and resolution of such identified information security incidents. In addition, they are mandated to comply with strict regulatory frameworks which prescribe for extensive and cumbersome reporting responsibilities. These requirements have come to establish the importance of implementing a Security Information & Event Management (SIEM) as an integral part of organizations wider information security strategy. Sensitive to these challenges as well as to organizations need to integrate a complete SIEM solution in their information security portfolio, Odyssey has designed and developed the innovative solution ClearSkies Security-as-a-Service (SecaaS) SIEM. ClearSkies SecaaS SIEM provides efficient and effective security information and event management to organizations regardless of size and industry. It is offered in a Private Cloud model, thus taking advantage of the flexibility offered by the cloud environment, while at the same time ensuring that information managed through the ClearSkies platform is secure. The solution is available in three flexible levels, Standard, Plus and Premium, thus addressing the needs of any organization. Furthermore the fact that it requires the least effort, investment and time to be implemented, characterizes the solution for its Low Cost of Ownership ratio while it maximizes organizations Return on Investment. Challenges faced by Organizations Today The ever increasing frequency, complexity and sophistication of threats and attacks on organizational networks, systems and applications, impose a greater pressure on organizations towards enhancing their information security arsenal, so that they can become proactive, identifying early and efficiently the risks associated with these malicious actions. In reality, this creates an operational oxymoron, since the more extensive and complex the organizational information security infrastructure becomes, the greatest the difficulty in monitoring it to efficiently and timely identify threats and attacks on organizational resources. This challenge is further compounded by the fact that legal and regulatory frameworks exert an even stronger pressure on organizations to comply with, and report on stringent information security control measures. Given all of the above challenges, the need for the implementation of an effective SIEM solution, becomes evident. At the same time, economic pressures and the fast pace at which information security trends and threats are emerging, make the maintenance of a SIEM solution in-house, both expensive, as well as highly specialized. Many organizations do not have the resources and/ or the knowledge to manage and maintain their own SIEM solution in-house, therefore, they look for externally available solutions which offer low Total Cost of Ownership (TCO) and high Return on Investment (ROI). Acting as a catalyst in addressing the above challenges, Odyssey invested in technologies and expertise in order to design and develop its own specialized Security Information & Event Management platform. Hence, the ClearSkies SecaaS SIEM solution has been specially designed to provide solutions to the above challenges, and it is not just the evolution of another obsolete data collection and Event Management technology. Addressing the challenges with ClearSkies SecaaS SIEM ClearSkies SecaaS SIEM responds to the above challenges by providing:

5 Zero up-front investment Secure access over private cloud, to a feature-rich SIEM platform, which addresses the needs of organizations irrespective of their size, industry, extent and complexity of their existing information security infrastructure, or in-house level of expertise. Fast and intuitive deployment allowing organizations to reap the benefits of the ClearSkies SecaaS SIEM services in no time. Access to and utilization of Analysis and Correlation engines, which are constantly updated and enriched with the threat intelligence and knowledge gathered and developed within Ithaca Labs, Odyssey s very own world class Information Security Research and Threat Intelligence Center. ClearSkies SecaaS SIEM characteristics The ClearSkies SecaaS SIEM service is delivered through a home-grown service delivery vehicle, the Clear- Skies SecaaS SIEM Platform which encompasses Odyssey s vast experience of more than 12 years in the field of information security management. The ClearSkies SecaaS SIEM Platform is particularly characterized by the fact that it is a live tool, since it is constantly updated and enriched with the latest information security Threat Intelligence & Advisory Services offered by Ithaca Labs. ClearSkies SecaaS SIEM focuses on the Collection, Storage, Analysis and Correlation of Logs on a 24/7/365 basis, and ensures the early identification of potentially harmful threats and attacks against systems, networks and applications. The Platform utilizes highly specialized technologies and combines a set of unique characteristics and capabilities, which collectively, help organizations, achieve information security objectives such as: Functional Log and Event Management with clear view of the organization s overall information security posture at any time. Real-time collection of data pertaining to security incidents. Instant transformation of raw log data into useful information security intelligence. Early identification of suspected or actual incidents and ability to address and follow up on them through a structured process that is aligned to industry standards and best practices. Effortless preparation of both specialized as well as ad-hoc reports required by legal and regulatory responsibilities. Maximized knowledge of latest information security threats and trends through the Threat Analysis & Security Advisory offered by Ithaca Labs as part of the service. Secure access and instant notification on security incidents through Odyssey s Managed Security App that is available for mobile devices using ios or Android operating systems. Flexible Service Delivery Model ClearSkies SecaaS SIEM has been innovatively designed to satisfy the unique needs, requirements and budgetary resources of organizations in different industries and of varying sizes. That is why it is offered under a flexible service delivery model, which allows organizations to customize the service depending on their needs. The service model that an organization initially subscribes to, can be easily upgraded at any time, to address their changing needs. The maintenance and upgrade of the Platform is included in all levels. ClearSkies Secaas SIEM Standard The Standard level is ideal for organizations that prefer to perform the Log Review, Analysis and Event Management process internally. ClearSkies Secaas SIEM Plus (including Daily Log Review/Analysis & Event Management) The Plus level is ideal for organizations that need Odyssey s expertise to perform Log Review, Analysis and Event Management. This level includes continuous improvement and maintenance of the correlation rules set, and is ideal for organizations that are subject to strict regulatory compliance measures such as the PCI DSS, or organizations that do not have the expertise or resources to perform these important yet knowledgefuland time-intensive operations with internal resources. ClearSkies SecaaS SIEM Premium (including Managed Security Services in a Hybrid model) The complete range of services offered under this level falls under Odyssey s Managed Security & Outsourcing Services. It is ideal for organizations that need 24/7/365 Monitoring, Log Review, Analysis and Event Management for their critical assets, while they wish to perform Log Review, Analysis and Event Management for non-critical assets internally. Logs are constantly analyzed and correlated, and incidents are escalated when suspicious activities are observed.

6 Conclusion ClearSkies SecaaS SIEM has been purposely designed to offer easy, fast and efficient management of log information, taking into consideration that several organizations do not have sufficient resources to manage and maintain their own SIEM solution internally. The ClearSkies SecaaS SIEM platform has an expandable and flexible service architecture which allows Odyssey to support and customize different features of the service based on the needs of each customer. The platform is constantly upgraded and enriched with new features, to fully respond to new and emerging trends in the Information Security field. Further enhancements to the Platform are driven by changes imposed by legal and regulatory requirements, customer recommendations, as well as based on indications collected through continuous research performed by Ithaca Labs.

ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες. Ελληνικά

ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες. Ελληνικά Ελληνικό γλωσσάριο ITIL, v1.0, 28 Nοέμβρη 2012 βασισμένο στο αγγλικό γλωσσάριο v1.0, 29 Ιουλίου 2011 ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες Ελληνικά 1 Ευχαριστίες Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τoν Ashley Hanna

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER AND ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ON-DEMAND ΑΥΞΗΣΗ CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER AND ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ON-DEMAND ΑΥΞΗΣΗ CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ALWAyS ΠΑΝΤΑ MORe THAN ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ you expect ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER WITH ME ΠOIOTHTA HD QUALITY HD FULL ΕΝΙΑΙΕΣ TRANSPAReNT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ NETWORKING ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Guide for Services and Products Qualification and Environmental Protection for Touristic Companies

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία. <Μέθοδοι αξιολόγησης της ασφάλειας λογισμικού εφαρμογών> Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Αλεξανδροπούλου Μαρία ΑΜ: 2009002

Μεταπτυχιακή Εργασία. <Μέθοδοι αξιολόγησης της ασφάλειας λογισμικού εφαρμογών> Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Αλεξανδροπούλου Μαρία ΑΜ: 2009002 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Μεταπτυχιακή Εργασία Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

A New Framework for Structuring and Deploying Advanced Personalized and Ubiquitous Healthcare Services PHD THESIS MARIA-ANNA S.

A New Framework for Structuring and Deploying Advanced Personalized and Ubiquitous Healthcare Services PHD THESIS MARIA-ANNA S. A New Framework for Structuring and Deploying Advanced Personalized and Ubiquitous Healthcare Services PHD THESIS MARIA-ANNA S. FENGOU Dipl. Electrical & Computer Engineering UNIVERSITY OF PATRAS Department

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ. 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr

ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ. 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ ΟΝΟΜΑ : ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Εργασίας: Fax: E-MAIL ADDRESS: 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 11 ος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Change of environment!

Change of environment! www.nextdeal.gr H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 323 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 Change of environment! Αλλαγή κλίματος!

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #21 / Τρίτη 09 Ιουλίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

4 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συστήθηκε ως Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία το 1999, από μηχανικούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σεπτέμβριος 2013 ΣΕΙΡΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διδακτορική Διατριβή Μια Μεθοδολογία Ανάπτυξης και μια Αρχιτεκτονική Λογισμικού για τις Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς website: www.sed.gr e-mail: info@sed.gr ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ 7ο τεύχος (επετειακό)

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY JANUARY - JUNE 2010. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY JANUARY - JUNE 2010. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY JANUARY - JUNE 2010 Grasp knowledge into your hands - 2 - Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities were met with great success during the past year. Our experienced

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings «Πράσινα» Κτίρια Green Buildings 2 Movie Download / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ»

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ» Δόμνα Βασιλείου Μυλωνά 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Καταγραφή Πολιτικών Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO27002

Πτυχιακή Εργασία. Καταγραφή Πολιτικών Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO27002 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Πτυχιακή Εργασία Καταγραφή Πολιτικών Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO27002 Αλεξάκη Γ.

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόµενα Φαρµακευτικό Marketing ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΒ3. Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Συντονιστές:

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΒ3. Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Συντονιστές: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΒ3 Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα Συντονιστές: Κατερίνα Πραματάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή ιατρική πληροφορία και ηλεκτρονική υγεία

Διαδικτυακή ιατρική πληροφορία και ηλεκτρονική υγεία 27 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαδικτυακή ιατρική πληροφορία και ηλεκτρονική υγεία Δ. Παπαδοπούλου 1, Α. Πέτσα 2 1 Νοσηλεύτρια, Χειρουργική Ειδικότητα, MSc in Health Management, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο», 2Ειδικευόμενη ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Μπές στο www.walker.gr και δηµοσίευσε δωρεάν την αγγελία σου για προσφορά εργασίας ή υπηρεσιών. Δώσε σε όσους ενδιαφέρονται την ευκαιρία να σε βρούν.

Μπές στο www.walker.gr και δηµοσίευσε δωρεάν την αγγελία σου για προσφορά εργασίας ή υπηρεσιών. Δώσε σε όσους ενδιαφέρονται την ευκαιρία να σε βρούν. _ΤΕΥΧΟΣ #3 / Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013 Μπές στο www.walker.gr και δηµοσίευσε δωρεάν την αγγελία σου για προσφορά εργασίας ή υπηρεσιών. Δώσε σε όσους ενδιαφέρονται την ευκαιρία να σε βρούν. ad design: powered

Διαβάστε περισσότερα

Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud Computing Systems ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud Computing Systems ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΑΡ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα