Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Πλάνο Γενικών Δοκιμών και Δοκιμών Πιστοποίησης και σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω σημαντικά ορόσημα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Πλάνο Γενικών Δοκιμών και Δοκιμών Πιστοποίησης και σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω σημαντικά ορόσημα:"

Transcript

1 ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου - Χειριστές ΣΑΤ/ΧΑΚ ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για το Πλάνο Γενικών Δοκιμών & Δοκιμών Πιστοποίησης για την μετάβαση του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών αξιών του ΧΑΚ σε περιβάλλον Επικουρικού Συστήματος (Ancillary System) στο Target 2 (Έργο «CSE-AS-T2») ΗΜΕΡ. : 9 Οκτωβρίου 2012 ΑΡ. ΕΓΚ. : , Κύριοι, Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου μετάβασης του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών Αξιών σε περιβάλλον Επικουρικού Συστήματος (Ancillary System) στο Target 2 και σε συνέχεια της Εγκυκλίου , και των σχετικών ενημερωτικών συναντήσεων των Χειριστών XAK που πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία στις 18/9/2012 και στην Αθήνα στις 19/9/2012 με σκοπό τον καλύτερο προγραμματισμό των σχετικών εργασιών, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 1. Πλάνο Γενικών Δοκιμών & Δοκιμών Πιστοποίησης Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Πλάνο Γενικών Δοκιμών και Δοκιμών Πιστοποίησης και σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω σημαντικά ορόσημα: Διεξαγωγή δοκιμών στις 15 και 16/10/2012 και, εφόσον απαιτηθεί, επανάληψη των δοκιμών σε συνεννόηση με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στις 17/10/2012. Οι δοκιμές θα διεξαχθούν σε συνεργασία με την ΚΤΚ και με την υποχρεωτική συμμετοχή όλων των Τραπεζών Διακανονισμού (ΤΔ) και των Χειριστών ΣΑΤ. Οι δοκιμές Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης θα διεξαχθούν σε μεταγενέστερο χρόνο που θα προσδιορίσει η ΚΤΚ. Οι ΤΔ που θα κληθούν να συμμετάσχουν στις δοκιμές αυτές θα ενημερωθούν με νέα ειδοποίηση.

2 2. Μετάβαση σε παραγωγή στο νέο περιβάλλον AS-Target2 Η επιτυχής ολοκλήρωση των Γενικών Δοκιμών και Δοκιμών Πιστοποίησης θα σηματοδοτήσει την έναρξη της διαδικασίας εγγραφής του Επικουρικού Συστήματος ΧΑΚ και των ΤΔ/Χειριστών ΣΑΤ σε περιβάλλον παραγωγής. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό: Οι διαδικασίες εγγραφής των ΤΔ και των υπολογαριασμών των Χειριστών στο περιβάλλον παραγωγής του AS-Target2, θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 23/10/2012 5/11/2012. Αναλυτικές σχετικές οδηγίες θα αποσταλούν έως τις 23/10/2012. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας σε παραγωγή στο νέο περιβάλλον AS- Target2, έχει προσδιοριστεί η Δευτέρα 26 Νοεμβρίου Τέλος, για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τα παραπάνω, παρακαλείστε όπως απευθύνεστε στο Τμήμα Εκκαθάρισης του ΧΑΚ, Τηλ: , Με εκτίμηση Νώντας Κλ. Μεταξάς Γενικός Διευθυντής Συνημμένα: Αναλυτική ενημέρωση για το Πλάνο Δοκιμών, έκδοση 1.0/ , στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου AS-Target2. Έντυπο αναφοράς συμβάντος στο περιβάλλον δοκιμών του έργου AS-Target2. 2

3 Έργο CSE- AS-Target2 Project «Μετάβαση του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών Αξιών XAK σε περιβάλλον Επικουρικού Συστήματος στο Target2» «Migration of CSE Securities cash settlement to Target2 Ancillary System procedures» ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΚΙΜΩΝ CSE-AS-TARGET2 INCIDENT REPORT FOR TEST CSE- AS-TARGET2 Προς: Τμήμα Εκκαθάρισης/Clearing Dpt Ημ./Date: / / 20 Τηλ/Tel.: , Fax: , Ε-mail: Από/From Επωνυμία/Name BIC: (Κωδικός Χειριστή ΣΑΤ εφόσον υφίσταται /DSS Operator Code - if any).... Πρόσωπο επικοινωνίας/contact Details Ονοματεπώνυμο/Name Θέση/Position Τηλ/Tel # 1 Περιγραφή Συμβάντος / Πρόταση Βελτίωσης Incident Description / Improvement Proposal Κρισιμότητα Severity * * Αξιολογείται και συμπληρώνεται από τo XAK / Evaluated and entered by CSE Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου Υπογραφή Σφραγίδα Εταιρείας Authorised Signatory s Name Signature Company Stamp

4 Χρηματικού Διακανονισμού Συναλλαγών Αξιών ΧΑΚ σε περιβάλλον Επικουρικού Συστήματος στο Target2 Έργο CSE-AS-T2 ΠΛΑΝΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ & ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Για τις Τράπεζες Διακανονισμού και τους Χειριστές ΣΑΤ Έκδοση ΤΕΛΙΚΟ Λευκωσία, 9 Οκτωβρίου 2012

5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Τίτλος Μοντέλο Μετάβασης/Λειτουργίας του Χρηματικού Διακανονισμού Συναλλαγών επί Αξιών XAK σε περιβάλλον Επικουρικού Συστήματος στο Target 2 Κωδικός Έργου Aρχείο CSE-AS-T CSE-AS-T2 TESTPLAN v1-0 FINAL.docx Έκδοση 1.0 Ημερομηνία 9/10/2012 Κατάσταση ΤΕΛΙΚΟ Κωδικός Κειμένου Διαβάθμιση Εμπιστευτικό Διανομή Εξωτερική Σύνταξη Αποδέκτες Κοινοποίηση Ομάδα έργου ΧΑΚ / ΕΧΑΕ Χειριστές και Τράπεζες Διακανονισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Έκδ. Εδάφιο Στοιχεία Αναθεώρησης - Αιτιολογία Αλλαγής 1.0 ΤΕΛΙΚΟ Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 2 από 35

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικό πλαίσιο Στόχος του έργου Χρονικό Πλαίσιο Υλοποίησης - Συνοπτικά Ορισμοί και Συντμήσεις Κείμενα Αναφοράς ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ & ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σκοπός Συμμετέχοντες Συστήματα Δοκιμών Χρονοδιάγραμμα Δοκιμών Ωράριο συστήματος Τ2 ΤEST Ωράριο Δοκιμών Επικουρικού Συστήματος ΧΑΚ Ωράριο συστήματος Σ.Α.Τ MOCK Υποστήριξη Δοκιμών ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ Εκτελούμενες Διαδικασίες Διακανονισμού ανά Ημέρα Ενέργειες ΧΑΚ Ενέργειες Τραπεζών Διακανονισμού Ενέργειες Χειριστών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ AS ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 TARGET 2 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣ ΧΑΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΜΑΣ ΕΝΤΟΛΩΝ XAK ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠ TARGET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΜΤ202 ΑΠΟ RTGS ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΔ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 3 από 35

7 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Βασικό πλαίσιο Στόχος του έργου Όπως είναι γνωστό, o χρηματικός διακανονισμός συναλλαγών επί Αξιών, στις Αγορές που λειτουργεί ή υποστηρίζει το ΧΑΚ, πραγματοποιείται σε «χρήμα εμπορικής τράπεζας (Alpha Bank Κύπρου)», με τη χρήση: των λογαριασμών χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών (σε Ευρώ) που τηρούν οι Συμμετέχοντες (Μέλη/Χειριστές ΣΑΤ) στην Alpha Bank Κύπρου, και του Συστήματος Alphaline που η Alpha Bank Κύπρου διαθέτει για το σκοπό αυτό, στo ΧΑΚ και στους Συμμετέχοντες (Μέλη/ Χειριστές ΣΑΤ). Το ΧΑΚ επιθυμεί τη διενέργεια του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών επί Αξιών σε Χρήμα Κεντρικής Τράπεζας που υλοποιείται με την μετάβαση σε περιβάλλον Επικουρικού Συστήματος (Ancillary System AS) της Ενιαίας Κοινής Πλατφόρμας Πληρωμών Target2 του Ευρωσυστήματος. Κατά τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα μη χρήσης των λογαριασμών χρηματικού διακανονισμού σε Ευρώ που τηρούν στην Alpha Βank Κύπρου οι Συμμετέχοντες (Μέλη/ Χειριστές ΣΑΤ) ενώ οι χρηματικοί λογαριασμοί σε Δολλάριο ΗΠΑ καθώς και το σύστημα Alphaline θα διατηρηθούν. Η μετάβαση αυτή αποτελεί δομική αλλαγή στο Σύστημα Διακανονισμού Συναλλαγών του ΧΑΚ η οποία βελτιώνει σημαντικά το risk profile των εργασιών Αποθετηρίου του ΧΑΚ και γενικότερα της Κυπριακής Κεφαλαιαγοράς, στο σκέλος του χρηματικού διακανονισμού. Στόχος του έργου είναι η ανωτέρω μετάβαση να ολοκληρωθεί μέχρι 26/11/2012, με απόλυτη ασφάλεια και με τη μικρότερη δυνατή αύξηση του κόστους διακανονισμού συναλλαγών Αξιών για το ΧΑΚ και τους Συμμετέχοντες. Για το λόγο αυτό το ΧΑΚ συνεργάζεται με την ΕΧΑΕ στην υλοποίηση του σχετικού έργου (CSE-AS-T2) αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της ΕΧΑΕ, που ολοκλήρωσε με επιτυχία το αντίστοιχο έργο για την Ελληνική αγορά Αξιών και Παραγώγων το Μάρτιο 2012, καθώς και τις υποδομές της Κοινής Πλατφόρμας και κοινής υποδομής SWIFT που διαχειρίζεται η ΕΧΑΕ. 1.2 Χρονικό Πλαίσιο Υλοποίησης - Συνοπτικά Μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου 2012 Οριστικοποίηση του νέου Μοντέλου Μετάβασης/Λειτουργίας και των αλλαγών στο Κανονιστικό Πλαίσιο και στις Διαδικασίες Λειτουργίας του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών Αξιών (ΧΑΚ) σε περιβάλλον AS- Target2. Προσδιορισμός των αναγκαίων προσαρμογών στο κανονιστικό/συμβατικό πλαίσιο Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2012 Αναλυτική ενημέρωση Τραπεζών Διακανονισμού & Χειριστών ΣΑΤ για το έργο CSE-AS-T2 Οργάνωση και συντονισμός και ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του ΕΣ ΧΑΚ καθώς και των Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 4 από 35

8 Τραπεζών Διακανονισμού & Χειριστών ΣΑΤ στο περιβάλλον δοκιμών του νέου συστήματος Χρηματικού Διακανονισμού Συναλλαγών Αξιών ΧΑΚ στο Target2. Μέχρι μέσα Οκτωβρίου 2012 Διαμόρφωση του απαιτούμενου περιβάλλοντος δοκιμών CSE-AS-T2 στο Target2. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2012 Διεξαγωγή και ολοκλήρωση των αναγκαίων δοκιμών και πιστοποιήσεων από την ΚΤΚ στο περιβάλλον δοκιμών CSE-AS-T2. Ολοκλήρωση και έγκριση του σχετικού Κανονιστικού Πλαισίου και των Διαδικασιών Λειτουργίας του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών Αξιών (ΧΑΚ) σε περιβάλλον CSE-AS- T2 Ενημέρωση Συμμετεχόντων. Οριστικοποίηση του Πλάνου Μετάπτωσης στο περιβάλλον παραγωγής & προσδιορισμός ημερομηνίας έναρξης κανονικής λειτουργίας Ενημέρωση ΚΤΚ & Συμμετεχόντων. Οργάνωση και συντονισμός της διαδικασίας εγγραφής του ΕΣ ΧΑΚ, των Τραπεζών Διακανονισμού & Χειριστών ΣΑΤ στο περιβάλλον παραγωγής του νέου συστήματος Χρηματικού Διακανονισμού Συναλλαγών Αξιών και Παραγώγων στο Target2. Μέχρι μέσα Νοεμβρίου 2012 Ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του ΕΣ ΧΑΚ καθώς και των Τραπεζών Διακανονισμού & Χειριστών ΣΑΤ στο περιβάλλον παραγωγής του νέου συστήματος Χρηματικού Διακανονισμού Συναλλαγών Αξιών και Παραγώγων στο Target2. Πιστοποίηση ετοιμότητας για την μετάπτωση στο περιβάλλον παραγωγής. Μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2012 Εκτέλεση του πλάνου μετάπτωσης στο περιβάλλον παραγωγής CSE-AS-T2. Μετάπτωση και έναρξη κανονικής λειτουργίας του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών αξιών στο περιβάλλον παραγωγής AS-Target2 του ΧΑΚ Πιστοποίηση ομαλής λειτουργίας διαδικασιών χρηματικού διακανονισμού. Σε εξέλιξη 1.3 Ορισμοί και Συντμήσεις Στο κείμενο χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ορισμοί και συντμήσεις Ορισμός / Σύντμηση Περιγραφή AS Ancillary System ΔΔ Διαδικασία Διακανονισμού ΕΣ Επικουρικό Σύστημα ΕΧΑΕ Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 5 από 35

9 Διακανονισμού και Καταχώρησης ΚΤΕΣ Κεντρική Τράπεζα Επικουρικού Συστήματος ΚΤΚ Κεντρική Τράπεζα Κύπρου ΣΑT Σύστημα Άυλων Τίτλων Συμμετέχοντες Μέλη/Χειριστές ΣΑΤ που συμμετέχουν στις εργασίες διακανονισμού συναλλαγών Αξιών ΧΑΚ ΤΔ Τράπεζα Διακανονισμού ΤΛ Τεχνικός Λογαριασμός ΤΛΕΣ Τεχνικός Λογαριασμός Επικουρικού Συστήματος XA Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΧΑΚ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 1.4 Κείμενα Αναφοράς Τα τεχνικά εγχειρίδια του Target 2 είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΤ Τα κείμενα των σχετικών με το Target2 Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου βρίσκονται στη ιστοσελίδα Εγχειρίδια Target 2 UDFS - User Detailed Functional Specification UDFS book 1 (version 5.01) [7.2 MB] ICM user handbook (version 5.0) [23.2 MB] Information Guide for TARGET2 Users (version 5.0) Routing/Mapping of Payments and Ancillary System Transactions [3.84 MB] Information Guide for TARGET2 pricing (version 2.0) Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 6 από 35

10 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ & ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να καταγράψει τις ενέργειες που θα πρέπει να εκτελεστούν κατά την διεξαγωγή των δοκιμών πιστοποίησης (certification tests) και των γενικών δοκιμών που απαιτούνται από το Τarget2 για την πιστοποίηση της ετοιμότητας του Επικουρικού Συστήματος του ΧΑΚ, σε συνεργασία με την ΚΤΚ και με τη συνδρομή όλων των συμμετεχόντων (Τραπεζών Διακανονισμού, Χειριστών ΣΑΤ, ΧΑΚ) ώστε να γίνει δυνατή η επιτυχημένη και εμπρόθεσμη μετάβαση του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών επί Αξιών ΧΑΚ στο περιβάλλον Επικουρικού Συστήματος (Ancillary System - AS) που παρέχει το Σύστημα Target2. Σημειώνεται ότι η πιστοποίηση αφορά αποκλειστικά την ετοιμότητα του Επικουρικού Συστήματος του ΧΑΚ για την εκτέλεση χρηματικών διακανονισμών στο Target 2 με την χρήση των διαδικασιών διακανονισμού 6. Δεν έχει αντικείμενο την ετοιμότητα των Τραπεζών Διακανονισμού, οι οποίες ως Άμεσα Μέλη του Target2 έχουν λάβει ήδη την σχετική πιστοποίηση, η δε ενεργοποίηση τους στις αντίστοιχες δοκιμές πιστοποίησης του ΕΣ ΧΑΚ αποσκοπεί στην υποβοήθηση των σχετικών ελέγχων και την καλύτερη προσομοίωση των συνθηκών λειτουργίας του ΕΣ. Η εξασφάλιση της πιστοποίησης αυτής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την μετάβαση σε περιβάλλον παραγωγής και σηματοδοτεί την έναρξη των διαδικασιών εγγραφής του Επικουρικού Συστήματος και των Τραπεζών Διακανονισμού στο περιβάλλον παραγωγής του Target2. Οι προϋποθέσεις των δοκιμών πιστοποίησης, όπως προσδιορίζονται από το Target 2 και την ΚΤΚ αποτελούν την βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκαν τα σενάρια δοκιμών πιστοποίησης και παρατίθενται για λόγους πληρότητας στο Παράρτημα 3. Αναλυτικότερα οι στόχοι για κάθε συμμετέχοντα στις δοκιμές είναι: Για το ΧΑΚ να δοκιμάσει και λάβει τις σχετικές πιστοποιήσεις από την ΚΤΚ για την διασύνδεση του ΕΣ στο Τ2 με όλο το κύκλωμα εντολών ΕΣ προς το Τ2 και της σχετικής ανταπόκρισης του Τ2, συμπεριλαμβανομένων των εντολών έναρξης/λήξης διαδικασίας AS6, έναρξης/λήξης κύκλου και διακανονισμού, λήψη αρχείου δεσμευμένων υπολοίπων στους υπολογαριασμούς και αποστολή αρχείου χρεώσεων / πιστώσεων τόσο υπό συνθήκες κανονικής λειτουργία όσο και υπό συνθήκες λειτουργίας έκτακτης ανάγκης (δυσλειτουργία υποδομής αποστολής μηνυμάτων του ΧΑΚ) που θα συμφωνηθούν με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Για τις Τράπεζες Διακανονισμού, στην ενεργοποίηση τους στις δοκιμές πιστοποίησης του ΕΣ ΧΑΚ για την υποβοήθηση των σχετικών ελέγχων και την καλύτερη προσομοίωση των συνθηκών λειτουργίας του ΕΣ. Οι ΤΔ θα πρέπει να εκτελέσουν μεταφορές ρευστότητας από τον λογαριασμό Μονάδας Πληρωμών (RTGS λογαριασμό) σε υπολογαριασμούς τους χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα (πάγιες εντολές, τρέχουσες εντολές, εντολές SWIFT FIN) σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στα αναλυτικά σενάρια και να παρακολουθούν και τεκμηριώνουν την εκτέλεση των εντολών αυτών από το Τ2. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών πιστοποίησης και των γενικών δοκιμών δεν προβλέπεται δοκιμή των συστημάτων και των διαδικασιών των Τραπεζών Διακανονισμού που παρέχουν υπηρεσίες σε Χειριστές ΣΑΤ που δεν είναι μέλη του Τ2. Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 7 από 35

11 Επισημαίνεται ότι, κατά το διάστημα που θα εκτελούνται Δοκιμές Πιστοποίησης οι Τράπεζες Διακανονισμού (ΤΔ) δεν θα πρέπει να εκτελούν μεμονωμένες δοκιμές εκτός σεναρίων. Για τους Χειριστές, σε συνεννόηση με την ΤΔ που τους εξυπηρετεί για την περίοδο των δοκιμών, να προδιαγράψουν και να προσαρμόσουν τις διαδικασίες για την μεταφορά ρευστότητας από τους εμπορικούς λογαριασμούς τους προς τον υπολογαριασμό τους και το αντίστροφο. 2.2 Συμμετέχοντες Οι Χειριστές του ΣΑΤ - Υποχρεωτική συμμετοχή Οι Τράπεζες Διακανονισμού - Υποχρεωτική συμμετοχή Το ΧΑΚ Η ΚΤΚ (με την ιδιότητα της ΚΤΕΣ) 2.3 Συστήματα Δοκιμών Το περιβάλλον δοκιμών ΕΣ ΧΑΚ στο TARGET2. Το περιβάλλον δοκιμών SWIFT. Το δοκιμαστικό περιβάλλον του ΣΑΤ του ΧΑΚ 2.4 Χρονοδιάγραμμα Δοκιμών Οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 15/10/ /10/2012 και ειδικότερα: Δευτέρα 15/10/ Κανονική Λειτουργία Τρίτη 16/10/ Κανονική Λειτουργία Κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και μόνον εφόσον παραστεί ανάγκη επανάληψης των σχετικών δοκιμών πιστοποίησης Τετάρτη 17/10/ Κανονική Λειτουργία Οι Χειριστές και οι Τράπεζες διακανονισμού θα ενημερώνονται για κάθε πιθανή τροποποίηση του παραπάνω χρονοδιαγράμματος με που θα αποστέλλεται στους ορισμένους υπευθύνους έργου. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, οι δοκιμές που αφορούν την Λειτουργία Έκτακτης Ανάγκης και περιγράφονται στα σενάρια δοκιμών θα εκτελεστούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία, πριν την έναρξη λειτουργίας σε περιβάλλον παραγωγής. Οι ΤΔ που θα κληθούν να συμβάλουν στην εκτέλεση των δοκιμών Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης θα ενημερωθούν με ξεχωριστή αλληλογραφία. Κατόπιν της συνεννόησης που έχει γίνει με στελέχη της ΚΤΚ, η παραπάνω μετάθεση εκτέλεσης των δοκιμών Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης, δεν πρόκειται να επηρεάσει την προγραμματιζόμενη έναρξη της διαδικασίας εγγραφής του ΕΣ ΧΑΚ και των ΤΔ/Χειριστών στο περιβάλλον παραγωγής. Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 8 από 35

12 2.4.1 Ωράριο συστήματος Τ2 ΤEST Δεν αναμένονται μεταβολές στο ωράριο λειτουργίας του περιβάλλοντος δοκιμών του Target 2. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος του ωραρίου στο δοκιμαστικό περιβάλλον T2 γίνεται από την σχετική οθόνη της Μονάδας Πληροφόρησης και Ελέγχου (ICM) (Services Administration SSP Operating Day). Ακολουθεί ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα στο περιβάλλον δοκιμών του συστήματος TARGET2 (σύμφωνα με το εγχειρίδιο δοκιμών του Target2 V2.pdf?c84fbe9be2c00f145f84fa1e58e49605). CET CY Common SSP Events Time Time Start of Day 15:15 16:15 Start of Provisioning of Liquidity 15:30 16:30 Start of Setting Aside Liquidity and Settlement of AS Overnight Business 16:00 17:00 SSP Closed 19:00 20:00 Continuing of Setting Aside Liquidity and Settlement of AS Overnight 6:30 7:30 Business Start of Business Window to Prepare Daylight Operation 7:00 8:00 Start of Day Trade Phase 7:15 8:15 Cut-Off for Customer Payments 14:00 15:00 Cut-Off for Bank-to-Bank Payments 14:30 15:30 Start of End of Day Processing Cut-Off for Overnight Deposit 14:45 15:45 Cut-Off for Message Input 15:00 16:00 Cut-Off for Use of Standing Facilities 15:10 16:10 Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 9 από 35

13 2.4.2 Ωράριο Δοκιμών Επικουρικού Συστήματος ΧΑΚ Start AS6 T2 CUST SD 09:00 Έναρξη Ημέρας SD-1 16:15 Μεταφορά ρευστοτητας ΑΠΟ υπολογαριασμό Μεταφορά ρευστότητας ΠΡΟΣ υπολογαριασμό End AS6 SD 13:00 T2 CUST Λήξη Ημέρας SD 15:30 10:00-10:45 11:00-11:45 12:00-12:45 Τ ΣΑΤ DVD cycle SAT SAT SAT ΣΑΤ MOCK Διαθέσιμο από SD 09:00 09:00 09:45 Χρόνοι κύκλων Ωρα Κύπρου - CY Time SAT MOCK Διαθέσιμο έως SD 14:00 Ειδικά για την εκτέλεση των δοκιμών Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης θα εκτελεστεί 1 μόνο κύκλος διακανονισμού με έναρξη 10:00 και λήξη 12:45. Ώρα Κύκλος/εργασίες Καλυπτόμενες διαδικασίες 09:00 Έναρξη διαδικασίας AS6 09:00 12:00 Μεταφορές ρευστότητας ΠΡΟΣ υπολογαριασμούς Συμμετεχόντων Ενέργειες Συμμετέχοντα, ΤΔ και τυχόν εμπορικής τράπεζας 10:00 10:45 1ος Κύκλος Άνοιγμα κύκλου Τ2, δέσμευση ποσών στους υπολογαριασμούς Συμμετεχόντων με χρεωστική θέση. ΣΑΤ Κατανομή δεσμευμένων ποσών για τον προσδιορισμό του ορίου κάλυψης βάσει σειράς εκτέλεσης καλυπτόμενων διαδικασιών Μεταφορές αξιών μεταξύ λογαριασμών επενδυτών με βάση τα όρια κάλυψης Εφαρμογή των αλγορίθμων διακανονισμού του ΣΑΤ με τη χρήση των ορίων κάλυψης και διακανονισμού ως ισχύουν Δημιουργία εντολών πληρωμής ανά χειριστή (1 εντολή χρέωσης ή 1 εντολή πίστωσης ανά κύκλο που προκύπτουν από το αλγεβρικό άθροισμα των χρηματικών κινήσεων που προέκυψαν την εκτέλεση των διαδικασιών στο ΣΑΤ) Αποστολή αρχείου εντολών πληρωμής στο Τ2 και εκτέλεση τους από το Τ2 Κλείσιμο κύκλου, απελευθέρωση υπολοίπων υπολογαριασμών 11:00 12:45 Κύκλοι 2 έως 3 Ανά ώρα Δικαιώματα Αξιών Πολυμερής διακανονισμός συναλλαγών ΧΑΚ Διμερής διακανονισμός πακέτων Διμερής διακανονισμός OTC συναλλαγών Όπως κύκλος 1 09:00 13:00 Μεταφορές κεφαλαίων ΑΠΟ υπολογαριασμούς συμμετεχόντων Ενέργειες Συμμετέχοντα και ΤΔ 13:00 Λήξη διαδικασίας AS6 «Άδειασμα» τυχόν υπολοίπων από τους υπολογαριασμούς Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 10 από 35

14 Συμμετέχοντα στον RTGS λογαριασμό ΤΔ Ωράριο συστήματος Σ.Α.Τ MOCK Το δοκιμαστικό περιβάλλον του ΣAΤ θα είναι διαθέσιμο κατά τις ημέρες των δοκιμών καθημερινά και από ώρα 09:00 έως 14:00. Για την απρόσκοπτη εγκατάσταση της νέας έκδοσης του ΣΑΤ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στα τερματικά των Χειριστών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παραμείνουν σε λειτουργία τα τερματικά και να έχει προηγηθεί αποσύνδεση από την εφαρμογή ΣAΤ την Παρασκευή 12/10/2012. Σε αντίθετη περίπτωση κατά την επόμενη εκκίνηση του σταθμού εργασίας σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή (εικονίδιο) START PROGRAMS CSD UPDATE_SAT για αναβάθμιση των τερματικών σας. Για την πραγματοποίηση των δοκιμών θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Start Programs CSD ΣΑΤ_v.2_MOCK και να συμπληρώσετε τα παρακάτω πεδία ως εξής: «Όνομα Χρήστη» : θα χρησιμοποιήσετε το user name της παραγωγής «Κωδικός Πρόσβασης»: θα χρησιμοποιήσετε το password της παραγωγής 14/09/2012 «Σύστημα Σύνδεσης»: satcsetesta.cse.com.cy. 2.5 Υποστήριξη Δοκιμών Κατά την διάρκεια των δοκιμών και εφόσον οι Τράπεζες Διακανονισμού καθώς και οι Χειριστές του Σ.Α.Τ. αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, μπορούν να απευθύνονται: Για θέματα ενεργοποίησής των ΤΔ, ανοίγματος των υπολογαριασμών και γενικότερης υποστήριξής της λειτουργίας των Χειριστών στο ΣΑΤ καθώς και την αποστολή Αναφορών Συμβάντων με τη χρήση της φόρμας του παραρτήματος 1, οι Τράπεζες Διακανονισμού και οι Χειριστές μπορούν να επικοινωνούν με το ΧΑΚ: Τμήμα Εκκαθάρισης Τηλ.: , , Fax: Για θέματα που αφορούν την υποστήριξη της λειτουργίας των Τραπεζών Διακανονισμού ως άμεσα μέλη του Target2 και ειδικότερα για το «φόρτωμα» των RTGS λογαριασμών τους στο περιβάλλον δοκιμών του Target 2 με επαρκές για την διενέργεια των δοκιμών υπόλοιπο, οι Τράπεζες Διακανονισμού (και όχι οι Χειριστές) μπορούν να επικοινωνούν με την Κεντρική τους Τράπεζα: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου: Μαρία Τέγγερη, , Μαρία Χριστοφίδου, +357 Μαρία Σαββίδου, , Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 11 από 35

15 3 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ Οι επόμενες ενότητες περιγράφουν αναλυτικά το χρονισμό των ημερών κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθούν κοινά τεστ Χειριστών, ΤΔ και ΧΑΚ καθώς και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και των οποίων το αποτέλεσμα θα πρέπει στη συνέχεια να ελεγχθεί. Προσοχή: τα περιγραφόμενα σενάρια δεν είναι απολύτως όμοια από μέρα σε μέρα. 1. Αγορά Αξιών Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στο Δοκιμαστικό Περιβάλλον του Σ.Α.Τ θα είναι ίδια με αυτά του συστήματος παραγωγής της /09/2012 τα οποία θα φορτωθούν στο SATMOCK όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Ημερομηνία Νέα Ημερομηνία Ημερομηνία Διακανονισμού Συναλλαγών Συναλλαγών 12/09/ /10/ /10/2012 για ΣΔΧ 100, 120 & /09/ /10/ /10/2012 για ΣΔΧ 100, 120 & /09/ /10/ /10/2012 για ΣΔΧ 100, 120 & OTC / STOCK EX Διακανονισμοί OTC/ STOCK EX θα εκτελούνται όλες τις ημέρες των δοκιμών. Οι χειριστές μπορούν να καταχωρούν εντολές OTC / STOCK EX διακανονισμού από 15/10 έως 17/10. με ημερομηνία Εισαγωγή εντολών με ημερομηνία διακανονισμού την ίδια μέρα επιτρέπεται μέχρι 12:00 την ίδια ημέρα. Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 12 από 35

16 3.1 Εκτελούμενες Διαδικασίες Διακανονισμού ανά Ημέρα Μοντέλο Μετάβασης/Λειτουργίας Ημερομηνία Διακανονισμού Διαδικασία Δευτέρα 15/10/2012 Διακανονισμός ομολόγων για ημερομηνία συναλλαγών 10/10/2012 Διακανονισμός εταιρικών ομολόγων για ημερομηνία συναλλαγών 10/10/2012 Διακανονισμός αξιών για ημερομηνία συναλλαγών 10/10/2012 Διακανονισμός OTC/STOCK EX ταυτισμένων εντολών με ημερομηνία διακανονισμού 15/10/2012 Τρίτη 16/10/2012 Είσπραξη δικαιωμάτων για ημερομηνία διακανονισμού 15/10/2012 Διακανονισμός ομολόγων για ημερομηνία συναλλαγών 11/10/2012 Διακανονισμός εταιρικών ομολόγων για ημερομηνία συναλλαγών 11/10/2012 Διακανονισμός αξιών για ημερομηνία συναλλαγών 11/10/2012 Διακανονισμός OTC/STOCK EX ταυτισμένων εντολών με ημερομηνία διακανονισμού 16/10/2012 Τετάρτη 17/10/2012 Είσπραξη δικαιωμάτων για ημερομηνία διακανονισμού 16/10/2012 Διακανονισμός ομολόγων για ημερομηνία συναλλαγών 12/10/2012 Διακανονισμός εταιρικών ομολόγων για ημερομηνία συναλλαγών 12/10/2012 Διακανονισμός αξιών για ημερομηνία συναλλαγών 12/10/2012 Διακανονισμός OTC/STOCK EX ταυτισμένων εντολών με ημερομηνία διακανονισμού 17/10/2012 Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 13 από 35

17 3.2 Ενέργειες ΧΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΑΚ - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - 15/10/2012 KAI 16/10/2012 Έναρξη Λήξη Ενέργεια από 09:00 09:00 XAK Τ2 10:00 10:00 XAK Τ2 10:30 10:44 XAK Τ2 10:45 10:45 XAK Τ2 11:00 11:00 XAK Τ2 11:30 11:44 XAK Τ2 Ενέργειες Έναρξη της διαδικασίας AS6, με αυτόματη διαδικασία από τo XAK & CON-ICM Έναρξη 1ου Κύκλου Διακανονισμού Αποστολή αρχείου χρηματικού διακανονισμού για όλους τους υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων και εκτέλεση των σχετικών διακανονισμών από το Target2 Λήξη 1ου Κύκλου Διακανονισμού Έναρξη 2ου Κύκλου Διακανονισμού Αποστολή Α αρχείου χρηματικού διακανονισμού για όλους τους υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων και εκτέλεση των σχετικών διακανονισμών από το Target2 Προϋποθέσεις - Αποτελέσματα Η ενέργεια αυτή ενεργοποιεί τη διαδικασία διακανονισμού των πάγιων εντολών για τη μεταφορά ρευστότητας στους υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων και ελευθερώνει την δυνατότητα εισαγωγής και εκτέλεσης μεταφορών ρευστότητας προς/από υπολογαριασμούς Λήψη από τo XAK αρχείου δεσμευμένων υπολοίπων στους υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων Δείτε πίνακα «Εκτελούμενες Διαδικασίες Διακανονισμού ανά ημέρα» Με την λήξη του κύκλου διακανονισμού απελευθερώνονται τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών Λήψη από τo XAK αρχείου δεσμευμένων υπολοίπων στους υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων Δείτε πίνακα «Εκτελούμενες Διαδικασίες Διακανονισμού ανά ημέρα» 11:30 11:44 XAK Τ2 Αποστολή Β αρχείου χρηματικού Το αρχείο αυτό είναι πανομοιότυπο με το αρχείο Α όσον Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 14 από 35

18 Έναρξη Λήξη Ενέργεια από Ενέργειες διακανονισμού (μόνο στις 15/10/2012) Προϋποθέσεις - Αποτελέσματα αφορά το Target2 περιεχόμενο. Αναμένεται η απόρριψή του από το Target2. 11:45 11:45 XAK Τ2 Λήξη 2ου Κύκλου Διακανονισμού 12:00 12:00 XAK ΣΑΤ Ακύρωση Μεταθέσεων μη αναλυμένων πράξεων 12:00 12:00 XAK Τ2 Έναρξη 3ου Κύκλου Διακανονισμού Αποστολή αρχείου χρηματικού διακανονισμού για όλους τους 12:30 12:44 XAK Τ2 υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων και εκτέλεση των σχετικών διακανονισμών από το Target2 Αποστολή αρχείου χρηματικού 12:30 12:44 XAK Τ2 διακανονισμού για ειδικές περιπτώσεις liquidity transfer (μόνο στις 15/10/2012) (based on IOP-AS-648) 12:45 12:45 XAK Τ2 Λήξη 3ου Κύκλου Διακανονισμού Λήξη διαδικασίας AS6 με αυτόματη 13:00 13:00 XAK Τ2 διαδικασία από τo XAK Μεταφορά ποσοτήτων από τη μερίδα του 13:15 13:15 XAK ΣΑΤ Διαμεσολαβητή στη συνδεδεμένη μερίδα επενδυτή του Διαμεσολαβητή 14:15 14:30 XAK ΣΑΤ Υπολογισμός Δικαιωμάτων Έλεγχος αποτελεσμάτων 13:00 14:00 XAK (based on IOP-AS-649) Με την λήξη του κύκλου διακανονισμού απελευθερώνονται τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών Λήψη από τo XAK αρχείου δεσμευμένων υπολοίπων στους υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων Δείτε πίνακα «Εκτελούμενες Διαδικασίες Διακανονισμού ανά ημέρα» Εκτέλεση πολλαπλών χρεώσεων αποκλειστικά σε υπολογαριασμό του ΧΑΚ. Με την λήξη του κύκλου διακανονισμού απελευθερώνονται τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών Αυτόματη μεταφορά από το Τ2 τυχόν υπολοίπων από τους υπολογαριασμούς στον αντίστοιχο RTGS λογαριασμό της ΤΔ (zero balancing) To XAK Ελέγχει μέσω του ICM την απεικόνιση των πληρωμών, μηνυμάτων, κλπ με τα κατάλληλα φίλτρα. Ελέγχει τα σχετικά μηνύματα που έλαβε από το Τ2 και Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 15 από 35

19 Έναρξη Λήξη Ενέργεια από Ενέργειες Προϋποθέσεις - Αποτελέσματα συμφωνεί με τις αντίστοιχες κινήσεις διακανονισμού που στάλθηκαν Έναρξη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ XAK ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ημερομηνία που θα προσδιοριστεί από την ΚΤΚ Λήξη 09:00 09:00 Ενέργεια από XAK KTK 10:00 10:00 XAK Τ2 10:30 11:30 KTK XAK XAK KTK Ενέργειες Έναρξη της διαδικασίας AS6, με χειροκίνηση διαδικασία από την ΚΤΚ Έναρξη 1ου Κύκλου Διακανονισμού Ενημέρωση XAK για δεσμευμένα υπόλοιπα στους υπολογαριασμούς Διαμόρφωση και αποστολή αρχείου χρηματικού διακανονισμού από XAK για όλους τους υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων και εκτέλεση των σχετικών διακανονισμών από το Target 2 Εκτέλεση των σχετικών διακανονισμών από το Target 2 Προϋποθέσεις - Αποτελέσματα Αποστολή εντολής από τo XAK στην KTK για την ενεργοποίηση διαδικασίας ημέρας σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 4. Εκτέλεση εντολής από την KTK. Eπιβεβαίωση ολοκλήρωσης εργασίας από ΚΤΚ στo XAK Αποστολή εντολής από τo XAK στην KTK για το άνοιγμα κύκλου σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 4. Εκτέλεση εντολής από την KTK. Αποστολή επιβεβαιωτικού μηνύματος από ΚΤΚ στo XAK για την ολοκλήρωση της εργασίας Αποστολή αρχείου από την KTK στo XAK με τα υπόλοιπα λογαριασμών (ReturnAccount) Αποστολή επιβεβαιωτικού μηνύματος στην KTK για την επιτυχή λήψη του αρχείου. Αποστολή αρχείου εντολών πληρωμής (ASTransferInitiation) από το ΧΑΚ στην ΚΤΚ Εκτέλεση των σχετικών διακανονισμών από το Target2 12:30 Αποστολή αρχείου από την KTK στo XAK με τις KTK ειδοποιήσεις (ASInitiationStatus) XAK Αποστολή από τo XAK στην KTK επιβεβαιωτικού μηνύματος για την επιτυχή λήψη του αρχείου. 12:45 12:45 XAK Λήξη 1ου Κύκλου Διακανονισμού Αποστολή εντολής XAK στην KTK για το κλείσιμο Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 16 από 35

20 Έναρξη Λήξη Ενέργεια από Ενέργειες Προϋποθέσεις - Αποτελέσματα KTK κύκλου σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 4. Εκτέλεση εντολής από την KTK. Αποστολή επιβεβαιωτικού μηνύματος για την ολοκλήρωση της εργασίας. Αποστολή εντολής από τo XAK μέσω FTP στην KTK για 13:00 13:00 XAK Τ2 τη απενεργοποίηση της διαδικασίας σύμφωνα με το Λήξη διαδικασίας AS6 με χειροκίνητη υπόδειγμα του παραρτήματος 4. διαδικασία από την ΚΤΚ Εκτέλεση εντολής από την KTK. Αποστολή επιβεβαιωτικού μηνύματος στo XAK για την ολοκλήρωση της εργασίας Έλεγχος αποτελεσμάτων To XAK 13:00 14:00 XAK Ελέγχει μέσω του ICM την απεικόνιση των πληρωμών, (based on IOP-AS-649) μηνυμάτων, κλπ με τα κατάλληλα φίλτρα. Ελέγχει τα σχετικά μηνύματα που έλαβε από το Τ2 και συμφωνεί με τις αντίστοιχες κινήσεις διακανονισμού που στάλθηκαν Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 17 από 35

21 3.3 Ενέργειες Τραπεζών Διακανονισμού ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΔ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - 15, 16 & 17/10/2012 Έναρξη Λήξη Ενέργειες Προϋποθέσεις - Αποτελέσματα 9:01 12:59 Εισαγωγή πάγιας εντολής μεταφοράς ρευστότητας σε τουλάχιστον ένα υπολογαριασμό Συμμετέχοντα. Η εντολή αυτή θα εκτελεστεί την επόμενη εργάσιμη και τα αποτελέσματά της θα είναι ορατά μετά την έναρξη της διαδικασίας AS6. 9:01 9:59 Εισαγωγή εντολών μεταφοράς ρευστότητας στους υπολογαριασμούς τους καθώς και στους υπολογαριασμούς των Χειριστών που εξυπηρετούν ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΚΛΟΥ 10:05 10:40 Εισαγωγή εντολών μεταφοράς ρευστότητας στους υπολογαριασμούς τους καθώς και στους υπολογαριασμούς των Χειριστών που εξυπηρετούν ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ 10:45 10:59 Έλεγχος αποτελεσμάτων 1 ου κύκλου διακανονισμού 10:45 10:59 Συνέχεια εισαγωγής εντολών μεταφοράς ρευστότητας Προκειμένου να είναι δυνατή η μεταφορά ρευστότητας προς τούς υπολογαριασμούς τους οι ΤΔ μπορούν να ζητήσουν από την ΚΤΚ ή ΤΤΕ να «φορτώσει» τον RTGS λογαριασμό τους με επαρκές για την διενέργεια των δοκιμών υπόλοιπο. Προτείνεται η εισαγωγή εντολών μεταφοράς ρευστότητας ΠΡΟΣ υπολογαριασμό με όλους τους διαθέσιμους τρόπους (ΜΤ202, ICM, xml) και η παρακολούθηση της συμπεριφοράς ανά περίπτωση. Τα αποτελέσματα των πιστώσεων αυτών θα είναι ορατά στο ΕΣ ΧΑΚ κατά την πληροφόρηση των υπολοίπων με την έναρξη του επόμενου κύκλου διακανονισμού. Οι ΤΔ: Ελέγχουν ότι λαμβάνουν ΜΤ900/910 για την εκτέλεση των κινήσεων στους υπολογαριασμούς τους εφόσον το έχουν δηλώσει στις σχετικές φόρμες Τ2 Συμφωνούν τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών μετά την εκτέλεση των εντολών χρηματικών διακανονισμού Εφόσον οι ΤΔ έχουν ήδη μεταφέρει στους υπολογαριασμούς επαρκές υπόλοιπο για την διενέργεια των χρηματικών διακανονισμών του επόμενου κύκλου, οι ενέργειες αυτές Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 18 από 35

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Μεταφορά χρημάτων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης ΗΜΕΡ. : 28 Μαΐου 2015 Αρ. ΕΓΚ. : 07-2015,

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρωµατικός Οδηγός οκιµών Χρηστών TARGET2 γιαταελληνικάπιστωτικάιδρύµατα. οκιµές Χρηστών TARGET2

Συµπληρωµατικός Οδηγός οκιµών Χρηστών TARGET2 γιαταελληνικάπιστωτικάιδρύµατα. οκιµές Χρηστών TARGET2 Συµπληρωµατικός Οδηγός οκιµών Χρηστών TARGET2 γιαταελληνικάπιστωτικάιδρύµατα οκιµές Χρηστών TARGET2 Τράπεζα της Ελλάδος, Ιούλιος 2007 οκιµές Χρηστών TARGET2 1. Εισαγωγή 1.1 οκιµές Χρηστών TARGET2 1.2 Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Η πραγματοποίηση των δοκιμών θα γίνει από την Παρασκευή 18/7 έως και την Τετάρτη 23/7.

Η πραγματοποίηση των δοκιμών θα γίνει από την Παρασκευή 18/7 έως και την Τετάρτη 23/7. ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου - Χειριστές ΣΑΤ/ΧΑΚ ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για το Πλάνο Γενικών Δοκιμών & Δοκιμών Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑSMS ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ATHENS, November 2002 ΥΠΗΡΕΣΙΑ AXIASMS 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS Σας υπενθυμίζουμε ότι η ΕΧΑΕ έχει ξεκινήσει την λειτουργία της υπηρεσίας AXIASMS, η οποία αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

onlinetrading.piraeus-sec.gr

onlinetrading.piraeus-sec.gr onlinetrading.piraeus-sec.gr Η νέα πλατφόρμα ΟnlineΤrading είναι σχεδιασμένη με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις προσφέροντας δυνατότητες προσαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE

ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE 1 Α. ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 3 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (IMPORT L/C)...3 Α.1.1 ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0 Πρόσβαση http://www.cromar.gr/securewithcromar/main.html Εκπαιδευτικά Video: http://www.cromar.gr/pages.php?p_id=145 Εισαγωγή... 3 Διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Manual Συστήματος. MIS & Εντολοδοσίας. Ver.2.0

Manual Συστήματος. MIS & Εντολοδοσίας. Ver.2.0 Manual Συστήματος MIS & Εντολοδοσίας Ver.2.0 Περιεχόμενα Είσοδος στο Σύστημα... 4 Μηχανισμός Ταυτοποίησης Χρηστών... 4 Reports Επενδυτών... 5 Θέση Πελάτη... 5 Χρηματική Καρτέλα... 6 Πινακίδια Πελάτη...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SSP / TARGET2 (ICM)

ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SSP / TARGET2 (ICM) ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SSP / TARGET2 (ICM) Συνοπτικές Τεχνικές Οδηγίες Αθήνα, Ιούλιος 2007 Εισαγωγή Ενταξη στο περιβάλλον του Target2 (SSP) Μάιος 2008 Συντονιστής: Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Μάρτιος 2012 Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεθνές Περιβάλλον Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID, επιδιώκει την προώθηση του ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 & την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3152/2003 και την από 26.05.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP Για να κλείσουμε μία χρήση στο InnovEra, επιλέγουμε από το κεντρικό μενού των Τμημάτων «Οικονομική Διαχείριση», «Περιοδικές Εργασίες»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΣΤΕΠ Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας

ΕΝΑ ΣΤΕΠ Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΝΑ ΣΤΕΠ Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας Η νέα πρόταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την άντληση κεφαλαίων και στήριξη των αναπτυσσόμενων ΜμΕ Ιούλιος 2014 Version 1.4 Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κώδικας Καλής Πρακτικής των τραπεζών-μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για την τυποποίηση της διακίνησης μετρητών μεταξύ υποκαταστημάτων τραπεζών Α. Εισαγωγή Σκοπός Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου... 3 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο... 3 3. Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου e-mail: creditcontrol.gr@tnt.com Τηλέφωνο: 210-8905800

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται η αναθεωρημένη Απόφαση στην οποία ενσωματώνονται οι πιο πάνω αλλαγές. Για το θέμα αυτό θα εκδοθεί και σχετική Ανακοίνωση.

Επισυνάπτεται η αναθεωρημένη Απόφαση στην οποία ενσωματώνονται οι πιο πάνω αλλαγές. Για το θέμα αυτό θα εκδοθεί και σχετική Ανακοίνωση. ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αναθεώρηση της Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου...2 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο...2 3. Εγκατάσταση...3

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD)

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (18) Εγχειρίδιο ς (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (18) Copyright 2013 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Σκοπός... 3 Έκταση... 3 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Διαδικασίες Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου ΗΜΕΡ. : 8 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΕΓΚ. : 06-2015,

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες»

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» (MIS: 439851) Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού για εμβολιασμό στα Κέντρα Υγείας. Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Εκπαίδευσης / Πιστοποίησης ΕΧΑΕ Ποιοι είμαστε και ποιος είναι ο σκοπός της σημερινής μας παρουσίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υπηρεσία Εκπαίδευσης / Πιστοποίησης ΕΧΑΕ Ποιοι είμαστε και ποιος είναι ο σκοπός της σημερινής μας παρουσίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Υπηρεσία Εκπαίδευσης / Πιστοποίησης ΕΧΑΕ Ποιοι είμαστε και ποιος είναι ο σκοπός της σημερινής μας παρουσίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 27/03/2012 Ο ρόλος των Χρηματιστηρίων (i) Σημείο συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρωµατικός Οδηγός οκιµών Χρηστών TARGET2 για τα Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύµατα

Συµπληρωµατικός Οδηγός οκιµών Χρηστών TARGET2 για τα Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύµατα ΣΧΕ ΙΟ Συµπληρωµατικός Οδηγός οκιµών Χρηστών TARGET2 Έκδοση 1.35 9 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Contents) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΚΙΜΩΝ TARGET2 (USER TESTING TIMETABLE)... 4 2.1 οκιµές διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

T Tail Tailor-made banking services Takeover TANKAN INDEX TAN KAN TARGET (or TARGET1) =

T Tail Tailor-made banking services Takeover TANKAN INDEX TAN KAN TARGET (or TARGET1) = T Tail = 1) η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής στις δημοπρασίες του δημοσίου - τιμή έκδοσης και της τελικής διαμορφωθείσας τιμής 2) στην αγορά repos, ένας διαπραγματευτής δημιουργεί μια ουρά (tail) όταν

Διαβάστε περισσότερα

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i -

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - Πληροφορίες Εγγράφου ΕΡΓΟ e-παράβολο Διαχείριση e-παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα, ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΚΩΔΙΚΟΣ E_Paravolo_Μ v1.0.doc ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή 1. Δημιουργία Αίτησης Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΠΕΙΓΟΝ Πεύκη : 31.07.2015 Αριθμ. πρωτ. : ΔΑ3Β/19/οικ.29908 Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης Ταχ. Δ/νση : Απ. Παύλου 12 Μαρούσι 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI EUROFASMA ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI EUROFASMA ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Page 1 of 5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ EUROFASMA ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI Πριν προχωρήσετε στην εκτέλεση της εργασίας "Άνοιγµα Νέας Χρήσης " θα πρέπει: α. Η συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 31/07/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer)

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer) Περιγραφή Υπηρεσιών ΤΣΕΚ Περιγραφή Η υπηρεσία ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστηµα Ελέγχου Κινδύνων) αποσκοπεί στην άµεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηµατικών αποφάσεων, έτσι ώστε να αξιολογούνται αντικειµενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Προκειμένου να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας με την έκδοση 5.70 της εφαρμογής Academia Financials

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Μελίσσια, 23 Φεβρουαρίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD και τις οδηγίες που διαβάζετε. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών που θα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

e_auctions System Αυγουστος, 2014

e_auctions System Αυγουστος, 2014 e_auctions System Αυγουστος, 2014 Εισαγωγή στο e_auctions Το e_auctions System, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης πλειστηριασμών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Το σύστημα αναπτύχθηκε για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων Άνοιγµα Οικονοµικής Χρήσης Μεταφορές Υπολοίπων Η εργασία καταχώρησης της οικονοµικής χρήσης επιλέγεται ως εξής : Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσεις Οργάνωση Αρχεία Οικονοµικές Χρήσεις Στοιχεία Χρήσης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή

1. Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1. Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί / διδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Εκκαθάριση από Φαρμακοποιό

Εκκαθάριση από Φαρμακοποιό Εκκαθάριση από Φαρμακοποιό Δίνεται πλέον η δυνατότητα στον Φαρμακοποιό να διαχειρίζεται και να ελέγχει την εκκαθάριση κάθε μήνα και στη συνέχεια να την υποβάλλει, προκειμένου ο εκάστοτε συσχετιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 3) του 2014. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 3) του 2014. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 3) του 2014 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληρωμές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά

Οι πληρωμές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά Οι πληρωμές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά Βασίλης Παναγιωτίδης Ειδικός Σύμβουλος Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 17 Μαΐου 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι υπηρεσίες πληρωμών SEPA στην Ελλάδα (1) Τα διατραπεζικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.513. Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.513. Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.513 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 5 1 Αντιγραφή Στηλών Τύπων και Σειρών παραστατικών... 5 2 Browser to QlikView... 6 3 Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ («ΧΑΚ») Ο ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ του 1996 έως 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

Θα κάνετε φύλαξη όλων των αρχείων σας σε δισκέτες που θα κρατήσετε για λόγους ασφαλείας και ιστορίας,δεδοµένων χρήσεων.

Θα κάνετε φύλαξη όλων των αρχείων σας σε δισκέτες που θα κρατήσετε για λόγους ασφαλείας και ιστορίας,δεδοµένων χρήσεων. Page 1 of 5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ KAI METAΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ MANAGER KAI EUROFASMA Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου γίνονται κάποιες επιπλέον εργασίες από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012 εκέµβριος 2011 Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συµβεβληµένους πελάτες της και είναι πνευµατική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Παρόχου/Προμηθευτή...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd 11/03/2015 Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd Στο πλαίσιο της συγχωνεύσεως της Emporiki Bank - Cyprus Limited με την Alpha Bank Cyprus Ltd έχει ετοιμαστεί μια σειρά από

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ Σελίδα 1 / 8 Πίνακας περιεχομένων 1. Γενικά...3 2. Ρυθμίσεις για προχωρημένους...3 α.

Διαβάστε περισσότερα

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (www.ccs.rg.cy ), ανταποκρινόμενος θετικά στην παρότρυνση και τις εισηγήσεις αριθμού συνεργατών τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες και τα θετικά σχόλια κατά τις συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14. Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ είναι: COSMOTE BUSINESS COST

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14. Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ είναι: COSMOTE BUSINESS COST ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14 Ανακοινώνεται από 29 Ιανουαρίου 2014, η εμπορική διάθεση των νέων Οικονομικών Επαγγελματικών Προγραμμάτων BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 20, 25, 30 και BUSINESS COST CONTROL ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Σελίδα εγγραφής... 2 Φόρμα εγγραφής Συμβούλου Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 12/3/2007, 11/6/2007, 27/8/2007, 31/10/2007, 17/12/2007, 17/3/2008, 21/4/2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων. Εγχειρίδιο Χρήσεως

Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων. Εγχειρίδιο Χρήσεως Εργαλείο Μετατροπής Αρχείων Εγχειρίδιο Χρήσεως Περιεχόμενα Γενικά... 3 Αρχεία Εισόδου Μορφές Αρχείων προς Μετατροπή... 5 Μετατροπή Αρχείων Εισόδου Αρχεία Alpha Web Banking... 6 Μετατροπή Αρχείων Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk για τους τελικούς χρήστες

Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk για τους τελικούς χρήστες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk για τους τελικούς χρήστες Έκδοση 4.0 - Ιανουάριος 2014 Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα