Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Πλάνο Γενικών Δοκιμών και Δοκιμών Πιστοποίησης και σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω σημαντικά ορόσημα:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Πλάνο Γενικών Δοκιμών και Δοκιμών Πιστοποίησης και σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω σημαντικά ορόσημα:"

Transcript

1 ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου - Χειριστές ΣΑΤ/ΧΑΚ ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για το Πλάνο Γενικών Δοκιμών & Δοκιμών Πιστοποίησης για την μετάβαση του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών αξιών του ΧΑΚ σε περιβάλλον Επικουρικού Συστήματος (Ancillary System) στο Target 2 (Έργο «CSE-AS-T2») ΗΜΕΡ. : 9 Οκτωβρίου 2012 ΑΡ. ΕΓΚ. : , Κύριοι, Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου μετάβασης του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών Αξιών σε περιβάλλον Επικουρικού Συστήματος (Ancillary System) στο Target 2 και σε συνέχεια της Εγκυκλίου , και των σχετικών ενημερωτικών συναντήσεων των Χειριστών XAK που πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία στις 18/9/2012 και στην Αθήνα στις 19/9/2012 με σκοπό τον καλύτερο προγραμματισμό των σχετικών εργασιών, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 1. Πλάνο Γενικών Δοκιμών & Δοκιμών Πιστοποίησης Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Πλάνο Γενικών Δοκιμών και Δοκιμών Πιστοποίησης και σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω σημαντικά ορόσημα: Διεξαγωγή δοκιμών στις 15 και 16/10/2012 και, εφόσον απαιτηθεί, επανάληψη των δοκιμών σε συνεννόηση με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στις 17/10/2012. Οι δοκιμές θα διεξαχθούν σε συνεργασία με την ΚΤΚ και με την υποχρεωτική συμμετοχή όλων των Τραπεζών Διακανονισμού (ΤΔ) και των Χειριστών ΣΑΤ. Οι δοκιμές Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης θα διεξαχθούν σε μεταγενέστερο χρόνο που θα προσδιορίσει η ΚΤΚ. Οι ΤΔ που θα κληθούν να συμμετάσχουν στις δοκιμές αυτές θα ενημερωθούν με νέα ειδοποίηση.

2 2. Μετάβαση σε παραγωγή στο νέο περιβάλλον AS-Target2 Η επιτυχής ολοκλήρωση των Γενικών Δοκιμών και Δοκιμών Πιστοποίησης θα σηματοδοτήσει την έναρξη της διαδικασίας εγγραφής του Επικουρικού Συστήματος ΧΑΚ και των ΤΔ/Χειριστών ΣΑΤ σε περιβάλλον παραγωγής. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό: Οι διαδικασίες εγγραφής των ΤΔ και των υπολογαριασμών των Χειριστών στο περιβάλλον παραγωγής του AS-Target2, θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 23/10/2012 5/11/2012. Αναλυτικές σχετικές οδηγίες θα αποσταλούν έως τις 23/10/2012. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας σε παραγωγή στο νέο περιβάλλον AS- Target2, έχει προσδιοριστεί η Δευτέρα 26 Νοεμβρίου Τέλος, για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τα παραπάνω, παρακαλείστε όπως απευθύνεστε στο Τμήμα Εκκαθάρισης του ΧΑΚ, Τηλ: , Με εκτίμηση Νώντας Κλ. Μεταξάς Γενικός Διευθυντής Συνημμένα: Αναλυτική ενημέρωση για το Πλάνο Δοκιμών, έκδοση 1.0/ , στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου AS-Target2. Έντυπο αναφοράς συμβάντος στο περιβάλλον δοκιμών του έργου AS-Target2. 2

3 Έργο CSE- AS-Target2 Project «Μετάβαση του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών Αξιών XAK σε περιβάλλον Επικουρικού Συστήματος στο Target2» «Migration of CSE Securities cash settlement to Target2 Ancillary System procedures» ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΚΙΜΩΝ CSE-AS-TARGET2 INCIDENT REPORT FOR TEST CSE- AS-TARGET2 Προς: Τμήμα Εκκαθάρισης/Clearing Dpt Ημ./Date: / / 20 Τηλ/Tel.: , Fax: , Ε-mail: Από/From Επωνυμία/Name BIC: (Κωδικός Χειριστή ΣΑΤ εφόσον υφίσταται /DSS Operator Code - if any).... Πρόσωπο επικοινωνίας/contact Details Ονοματεπώνυμο/Name Θέση/Position Τηλ/Tel # 1 Περιγραφή Συμβάντος / Πρόταση Βελτίωσης Incident Description / Improvement Proposal Κρισιμότητα Severity * * Αξιολογείται και συμπληρώνεται από τo XAK / Evaluated and entered by CSE Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου Υπογραφή Σφραγίδα Εταιρείας Authorised Signatory s Name Signature Company Stamp

4 Χρηματικού Διακανονισμού Συναλλαγών Αξιών ΧΑΚ σε περιβάλλον Επικουρικού Συστήματος στο Target2 Έργο CSE-AS-T2 ΠΛΑΝΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ & ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Για τις Τράπεζες Διακανονισμού και τους Χειριστές ΣΑΤ Έκδοση ΤΕΛΙΚΟ Λευκωσία, 9 Οκτωβρίου 2012

5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Τίτλος Μοντέλο Μετάβασης/Λειτουργίας του Χρηματικού Διακανονισμού Συναλλαγών επί Αξιών XAK σε περιβάλλον Επικουρικού Συστήματος στο Target 2 Κωδικός Έργου Aρχείο CSE-AS-T CSE-AS-T2 TESTPLAN v1-0 FINAL.docx Έκδοση 1.0 Ημερομηνία 9/10/2012 Κατάσταση ΤΕΛΙΚΟ Κωδικός Κειμένου Διαβάθμιση Εμπιστευτικό Διανομή Εξωτερική Σύνταξη Αποδέκτες Κοινοποίηση Ομάδα έργου ΧΑΚ / ΕΧΑΕ Χειριστές και Τράπεζες Διακανονισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Έκδ. Εδάφιο Στοιχεία Αναθεώρησης - Αιτιολογία Αλλαγής 1.0 ΤΕΛΙΚΟ Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 2 από 35

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικό πλαίσιο Στόχος του έργου Χρονικό Πλαίσιο Υλοποίησης - Συνοπτικά Ορισμοί και Συντμήσεις Κείμενα Αναφοράς ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ & ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σκοπός Συμμετέχοντες Συστήματα Δοκιμών Χρονοδιάγραμμα Δοκιμών Ωράριο συστήματος Τ2 ΤEST Ωράριο Δοκιμών Επικουρικού Συστήματος ΧΑΚ Ωράριο συστήματος Σ.Α.Τ MOCK Υποστήριξη Δοκιμών ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ Εκτελούμενες Διαδικασίες Διακανονισμού ανά Ημέρα Ενέργειες ΧΑΚ Ενέργειες Τραπεζών Διακανονισμού Ενέργειες Χειριστών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ AS ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 TARGET 2 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣ ΧΑΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΜΑΣ ΕΝΤΟΛΩΝ XAK ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠ TARGET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΜΤ202 ΑΠΟ RTGS ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΔ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 3 από 35

7 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Βασικό πλαίσιο Στόχος του έργου Όπως είναι γνωστό, o χρηματικός διακανονισμός συναλλαγών επί Αξιών, στις Αγορές που λειτουργεί ή υποστηρίζει το ΧΑΚ, πραγματοποιείται σε «χρήμα εμπορικής τράπεζας (Alpha Bank Κύπρου)», με τη χρήση: των λογαριασμών χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών (σε Ευρώ) που τηρούν οι Συμμετέχοντες (Μέλη/Χειριστές ΣΑΤ) στην Alpha Bank Κύπρου, και του Συστήματος Alphaline που η Alpha Bank Κύπρου διαθέτει για το σκοπό αυτό, στo ΧΑΚ και στους Συμμετέχοντες (Μέλη/ Χειριστές ΣΑΤ). Το ΧΑΚ επιθυμεί τη διενέργεια του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών επί Αξιών σε Χρήμα Κεντρικής Τράπεζας που υλοποιείται με την μετάβαση σε περιβάλλον Επικουρικού Συστήματος (Ancillary System AS) της Ενιαίας Κοινής Πλατφόρμας Πληρωμών Target2 του Ευρωσυστήματος. Κατά τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα μη χρήσης των λογαριασμών χρηματικού διακανονισμού σε Ευρώ που τηρούν στην Alpha Βank Κύπρου οι Συμμετέχοντες (Μέλη/ Χειριστές ΣΑΤ) ενώ οι χρηματικοί λογαριασμοί σε Δολλάριο ΗΠΑ καθώς και το σύστημα Alphaline θα διατηρηθούν. Η μετάβαση αυτή αποτελεί δομική αλλαγή στο Σύστημα Διακανονισμού Συναλλαγών του ΧΑΚ η οποία βελτιώνει σημαντικά το risk profile των εργασιών Αποθετηρίου του ΧΑΚ και γενικότερα της Κυπριακής Κεφαλαιαγοράς, στο σκέλος του χρηματικού διακανονισμού. Στόχος του έργου είναι η ανωτέρω μετάβαση να ολοκληρωθεί μέχρι 26/11/2012, με απόλυτη ασφάλεια και με τη μικρότερη δυνατή αύξηση του κόστους διακανονισμού συναλλαγών Αξιών για το ΧΑΚ και τους Συμμετέχοντες. Για το λόγο αυτό το ΧΑΚ συνεργάζεται με την ΕΧΑΕ στην υλοποίηση του σχετικού έργου (CSE-AS-T2) αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της ΕΧΑΕ, που ολοκλήρωσε με επιτυχία το αντίστοιχο έργο για την Ελληνική αγορά Αξιών και Παραγώγων το Μάρτιο 2012, καθώς και τις υποδομές της Κοινής Πλατφόρμας και κοινής υποδομής SWIFT που διαχειρίζεται η ΕΧΑΕ. 1.2 Χρονικό Πλαίσιο Υλοποίησης - Συνοπτικά Μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου 2012 Οριστικοποίηση του νέου Μοντέλου Μετάβασης/Λειτουργίας και των αλλαγών στο Κανονιστικό Πλαίσιο και στις Διαδικασίες Λειτουργίας του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών Αξιών (ΧΑΚ) σε περιβάλλον AS- Target2. Προσδιορισμός των αναγκαίων προσαρμογών στο κανονιστικό/συμβατικό πλαίσιο Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2012 Αναλυτική ενημέρωση Τραπεζών Διακανονισμού & Χειριστών ΣΑΤ για το έργο CSE-AS-T2 Οργάνωση και συντονισμός και ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του ΕΣ ΧΑΚ καθώς και των Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 4 από 35

8 Τραπεζών Διακανονισμού & Χειριστών ΣΑΤ στο περιβάλλον δοκιμών του νέου συστήματος Χρηματικού Διακανονισμού Συναλλαγών Αξιών ΧΑΚ στο Target2. Μέχρι μέσα Οκτωβρίου 2012 Διαμόρφωση του απαιτούμενου περιβάλλοντος δοκιμών CSE-AS-T2 στο Target2. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2012 Διεξαγωγή και ολοκλήρωση των αναγκαίων δοκιμών και πιστοποιήσεων από την ΚΤΚ στο περιβάλλον δοκιμών CSE-AS-T2. Ολοκλήρωση και έγκριση του σχετικού Κανονιστικού Πλαισίου και των Διαδικασιών Λειτουργίας του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών Αξιών (ΧΑΚ) σε περιβάλλον CSE-AS- T2 Ενημέρωση Συμμετεχόντων. Οριστικοποίηση του Πλάνου Μετάπτωσης στο περιβάλλον παραγωγής & προσδιορισμός ημερομηνίας έναρξης κανονικής λειτουργίας Ενημέρωση ΚΤΚ & Συμμετεχόντων. Οργάνωση και συντονισμός της διαδικασίας εγγραφής του ΕΣ ΧΑΚ, των Τραπεζών Διακανονισμού & Χειριστών ΣΑΤ στο περιβάλλον παραγωγής του νέου συστήματος Χρηματικού Διακανονισμού Συναλλαγών Αξιών και Παραγώγων στο Target2. Μέχρι μέσα Νοεμβρίου 2012 Ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του ΕΣ ΧΑΚ καθώς και των Τραπεζών Διακανονισμού & Χειριστών ΣΑΤ στο περιβάλλον παραγωγής του νέου συστήματος Χρηματικού Διακανονισμού Συναλλαγών Αξιών και Παραγώγων στο Target2. Πιστοποίηση ετοιμότητας για την μετάπτωση στο περιβάλλον παραγωγής. Μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2012 Εκτέλεση του πλάνου μετάπτωσης στο περιβάλλον παραγωγής CSE-AS-T2. Μετάπτωση και έναρξη κανονικής λειτουργίας του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών αξιών στο περιβάλλον παραγωγής AS-Target2 του ΧΑΚ Πιστοποίηση ομαλής λειτουργίας διαδικασιών χρηματικού διακανονισμού. Σε εξέλιξη 1.3 Ορισμοί και Συντμήσεις Στο κείμενο χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ορισμοί και συντμήσεις Ορισμός / Σύντμηση Περιγραφή AS Ancillary System ΔΔ Διαδικασία Διακανονισμού ΕΣ Επικουρικό Σύστημα ΕΧΑΕ Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 5 από 35

9 Διακανονισμού και Καταχώρησης ΚΤΕΣ Κεντρική Τράπεζα Επικουρικού Συστήματος ΚΤΚ Κεντρική Τράπεζα Κύπρου ΣΑT Σύστημα Άυλων Τίτλων Συμμετέχοντες Μέλη/Χειριστές ΣΑΤ που συμμετέχουν στις εργασίες διακανονισμού συναλλαγών Αξιών ΧΑΚ ΤΔ Τράπεζα Διακανονισμού ΤΛ Τεχνικός Λογαριασμός ΤΛΕΣ Τεχνικός Λογαριασμός Επικουρικού Συστήματος XA Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΧΑΚ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 1.4 Κείμενα Αναφοράς Τα τεχνικά εγχειρίδια του Target 2 είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΤ Τα κείμενα των σχετικών με το Target2 Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου βρίσκονται στη ιστοσελίδα Εγχειρίδια Target 2 UDFS - User Detailed Functional Specification UDFS book 1 (version 5.01) [7.2 MB] ICM user handbook (version 5.0) [23.2 MB] Information Guide for TARGET2 Users (version 5.0) Routing/Mapping of Payments and Ancillary System Transactions [3.84 MB] Information Guide for TARGET2 pricing (version 2.0) Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 6 από 35

10 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ & ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να καταγράψει τις ενέργειες που θα πρέπει να εκτελεστούν κατά την διεξαγωγή των δοκιμών πιστοποίησης (certification tests) και των γενικών δοκιμών που απαιτούνται από το Τarget2 για την πιστοποίηση της ετοιμότητας του Επικουρικού Συστήματος του ΧΑΚ, σε συνεργασία με την ΚΤΚ και με τη συνδρομή όλων των συμμετεχόντων (Τραπεζών Διακανονισμού, Χειριστών ΣΑΤ, ΧΑΚ) ώστε να γίνει δυνατή η επιτυχημένη και εμπρόθεσμη μετάβαση του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών επί Αξιών ΧΑΚ στο περιβάλλον Επικουρικού Συστήματος (Ancillary System - AS) που παρέχει το Σύστημα Target2. Σημειώνεται ότι η πιστοποίηση αφορά αποκλειστικά την ετοιμότητα του Επικουρικού Συστήματος του ΧΑΚ για την εκτέλεση χρηματικών διακανονισμών στο Target 2 με την χρήση των διαδικασιών διακανονισμού 6. Δεν έχει αντικείμενο την ετοιμότητα των Τραπεζών Διακανονισμού, οι οποίες ως Άμεσα Μέλη του Target2 έχουν λάβει ήδη την σχετική πιστοποίηση, η δε ενεργοποίηση τους στις αντίστοιχες δοκιμές πιστοποίησης του ΕΣ ΧΑΚ αποσκοπεί στην υποβοήθηση των σχετικών ελέγχων και την καλύτερη προσομοίωση των συνθηκών λειτουργίας του ΕΣ. Η εξασφάλιση της πιστοποίησης αυτής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την μετάβαση σε περιβάλλον παραγωγής και σηματοδοτεί την έναρξη των διαδικασιών εγγραφής του Επικουρικού Συστήματος και των Τραπεζών Διακανονισμού στο περιβάλλον παραγωγής του Target2. Οι προϋποθέσεις των δοκιμών πιστοποίησης, όπως προσδιορίζονται από το Target 2 και την ΚΤΚ αποτελούν την βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκαν τα σενάρια δοκιμών πιστοποίησης και παρατίθενται για λόγους πληρότητας στο Παράρτημα 3. Αναλυτικότερα οι στόχοι για κάθε συμμετέχοντα στις δοκιμές είναι: Για το ΧΑΚ να δοκιμάσει και λάβει τις σχετικές πιστοποιήσεις από την ΚΤΚ για την διασύνδεση του ΕΣ στο Τ2 με όλο το κύκλωμα εντολών ΕΣ προς το Τ2 και της σχετικής ανταπόκρισης του Τ2, συμπεριλαμβανομένων των εντολών έναρξης/λήξης διαδικασίας AS6, έναρξης/λήξης κύκλου και διακανονισμού, λήψη αρχείου δεσμευμένων υπολοίπων στους υπολογαριασμούς και αποστολή αρχείου χρεώσεων / πιστώσεων τόσο υπό συνθήκες κανονικής λειτουργία όσο και υπό συνθήκες λειτουργίας έκτακτης ανάγκης (δυσλειτουργία υποδομής αποστολής μηνυμάτων του ΧΑΚ) που θα συμφωνηθούν με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Για τις Τράπεζες Διακανονισμού, στην ενεργοποίηση τους στις δοκιμές πιστοποίησης του ΕΣ ΧΑΚ για την υποβοήθηση των σχετικών ελέγχων και την καλύτερη προσομοίωση των συνθηκών λειτουργίας του ΕΣ. Οι ΤΔ θα πρέπει να εκτελέσουν μεταφορές ρευστότητας από τον λογαριασμό Μονάδας Πληρωμών (RTGS λογαριασμό) σε υπολογαριασμούς τους χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα (πάγιες εντολές, τρέχουσες εντολές, εντολές SWIFT FIN) σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στα αναλυτικά σενάρια και να παρακολουθούν και τεκμηριώνουν την εκτέλεση των εντολών αυτών από το Τ2. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών πιστοποίησης και των γενικών δοκιμών δεν προβλέπεται δοκιμή των συστημάτων και των διαδικασιών των Τραπεζών Διακανονισμού που παρέχουν υπηρεσίες σε Χειριστές ΣΑΤ που δεν είναι μέλη του Τ2. Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 7 από 35

11 Επισημαίνεται ότι, κατά το διάστημα που θα εκτελούνται Δοκιμές Πιστοποίησης οι Τράπεζες Διακανονισμού (ΤΔ) δεν θα πρέπει να εκτελούν μεμονωμένες δοκιμές εκτός σεναρίων. Για τους Χειριστές, σε συνεννόηση με την ΤΔ που τους εξυπηρετεί για την περίοδο των δοκιμών, να προδιαγράψουν και να προσαρμόσουν τις διαδικασίες για την μεταφορά ρευστότητας από τους εμπορικούς λογαριασμούς τους προς τον υπολογαριασμό τους και το αντίστροφο. 2.2 Συμμετέχοντες Οι Χειριστές του ΣΑΤ - Υποχρεωτική συμμετοχή Οι Τράπεζες Διακανονισμού - Υποχρεωτική συμμετοχή Το ΧΑΚ Η ΚΤΚ (με την ιδιότητα της ΚΤΕΣ) 2.3 Συστήματα Δοκιμών Το περιβάλλον δοκιμών ΕΣ ΧΑΚ στο TARGET2. Το περιβάλλον δοκιμών SWIFT. Το δοκιμαστικό περιβάλλον του ΣΑΤ του ΧΑΚ 2.4 Χρονοδιάγραμμα Δοκιμών Οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 15/10/ /10/2012 και ειδικότερα: Δευτέρα 15/10/ Κανονική Λειτουργία Τρίτη 16/10/ Κανονική Λειτουργία Κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και μόνον εφόσον παραστεί ανάγκη επανάληψης των σχετικών δοκιμών πιστοποίησης Τετάρτη 17/10/ Κανονική Λειτουργία Οι Χειριστές και οι Τράπεζες διακανονισμού θα ενημερώνονται για κάθε πιθανή τροποποίηση του παραπάνω χρονοδιαγράμματος με που θα αποστέλλεται στους ορισμένους υπευθύνους έργου. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, οι δοκιμές που αφορούν την Λειτουργία Έκτακτης Ανάγκης και περιγράφονται στα σενάρια δοκιμών θα εκτελεστούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία, πριν την έναρξη λειτουργίας σε περιβάλλον παραγωγής. Οι ΤΔ που θα κληθούν να συμβάλουν στην εκτέλεση των δοκιμών Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης θα ενημερωθούν με ξεχωριστή αλληλογραφία. Κατόπιν της συνεννόησης που έχει γίνει με στελέχη της ΚΤΚ, η παραπάνω μετάθεση εκτέλεσης των δοκιμών Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης, δεν πρόκειται να επηρεάσει την προγραμματιζόμενη έναρξη της διαδικασίας εγγραφής του ΕΣ ΧΑΚ και των ΤΔ/Χειριστών στο περιβάλλον παραγωγής. Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 8 από 35

12 2.4.1 Ωράριο συστήματος Τ2 ΤEST Δεν αναμένονται μεταβολές στο ωράριο λειτουργίας του περιβάλλοντος δοκιμών του Target 2. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος του ωραρίου στο δοκιμαστικό περιβάλλον T2 γίνεται από την σχετική οθόνη της Μονάδας Πληροφόρησης και Ελέγχου (ICM) (Services Administration SSP Operating Day). Ακολουθεί ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα στο περιβάλλον δοκιμών του συστήματος TARGET2 (σύμφωνα με το εγχειρίδιο δοκιμών του Target2 V2.pdf?c84fbe9be2c00f145f84fa1e58e49605). CET CY Common SSP Events Time Time Start of Day 15:15 16:15 Start of Provisioning of Liquidity 15:30 16:30 Start of Setting Aside Liquidity and Settlement of AS Overnight Business 16:00 17:00 SSP Closed 19:00 20:00 Continuing of Setting Aside Liquidity and Settlement of AS Overnight 6:30 7:30 Business Start of Business Window to Prepare Daylight Operation 7:00 8:00 Start of Day Trade Phase 7:15 8:15 Cut-Off for Customer Payments 14:00 15:00 Cut-Off for Bank-to-Bank Payments 14:30 15:30 Start of End of Day Processing Cut-Off for Overnight Deposit 14:45 15:45 Cut-Off for Message Input 15:00 16:00 Cut-Off for Use of Standing Facilities 15:10 16:10 Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 9 από 35

13 2.4.2 Ωράριο Δοκιμών Επικουρικού Συστήματος ΧΑΚ Start AS6 T2 CUST SD 09:00 Έναρξη Ημέρας SD-1 16:15 Μεταφορά ρευστοτητας ΑΠΟ υπολογαριασμό Μεταφορά ρευστότητας ΠΡΟΣ υπολογαριασμό End AS6 SD 13:00 T2 CUST Λήξη Ημέρας SD 15:30 10:00-10:45 11:00-11:45 12:00-12:45 Τ ΣΑΤ DVD cycle SAT SAT SAT ΣΑΤ MOCK Διαθέσιμο από SD 09:00 09:00 09:45 Χρόνοι κύκλων Ωρα Κύπρου - CY Time SAT MOCK Διαθέσιμο έως SD 14:00 Ειδικά για την εκτέλεση των δοκιμών Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης θα εκτελεστεί 1 μόνο κύκλος διακανονισμού με έναρξη 10:00 και λήξη 12:45. Ώρα Κύκλος/εργασίες Καλυπτόμενες διαδικασίες 09:00 Έναρξη διαδικασίας AS6 09:00 12:00 Μεταφορές ρευστότητας ΠΡΟΣ υπολογαριασμούς Συμμετεχόντων Ενέργειες Συμμετέχοντα, ΤΔ και τυχόν εμπορικής τράπεζας 10:00 10:45 1ος Κύκλος Άνοιγμα κύκλου Τ2, δέσμευση ποσών στους υπολογαριασμούς Συμμετεχόντων με χρεωστική θέση. ΣΑΤ Κατανομή δεσμευμένων ποσών για τον προσδιορισμό του ορίου κάλυψης βάσει σειράς εκτέλεσης καλυπτόμενων διαδικασιών Μεταφορές αξιών μεταξύ λογαριασμών επενδυτών με βάση τα όρια κάλυψης Εφαρμογή των αλγορίθμων διακανονισμού του ΣΑΤ με τη χρήση των ορίων κάλυψης και διακανονισμού ως ισχύουν Δημιουργία εντολών πληρωμής ανά χειριστή (1 εντολή χρέωσης ή 1 εντολή πίστωσης ανά κύκλο που προκύπτουν από το αλγεβρικό άθροισμα των χρηματικών κινήσεων που προέκυψαν την εκτέλεση των διαδικασιών στο ΣΑΤ) Αποστολή αρχείου εντολών πληρωμής στο Τ2 και εκτέλεση τους από το Τ2 Κλείσιμο κύκλου, απελευθέρωση υπολοίπων υπολογαριασμών 11:00 12:45 Κύκλοι 2 έως 3 Ανά ώρα Δικαιώματα Αξιών Πολυμερής διακανονισμός συναλλαγών ΧΑΚ Διμερής διακανονισμός πακέτων Διμερής διακανονισμός OTC συναλλαγών Όπως κύκλος 1 09:00 13:00 Μεταφορές κεφαλαίων ΑΠΟ υπολογαριασμούς συμμετεχόντων Ενέργειες Συμμετέχοντα και ΤΔ 13:00 Λήξη διαδικασίας AS6 «Άδειασμα» τυχόν υπολοίπων από τους υπολογαριασμούς Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 10 από 35

14 Συμμετέχοντα στον RTGS λογαριασμό ΤΔ Ωράριο συστήματος Σ.Α.Τ MOCK Το δοκιμαστικό περιβάλλον του ΣAΤ θα είναι διαθέσιμο κατά τις ημέρες των δοκιμών καθημερινά και από ώρα 09:00 έως 14:00. Για την απρόσκοπτη εγκατάσταση της νέας έκδοσης του ΣΑΤ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στα τερματικά των Χειριστών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παραμείνουν σε λειτουργία τα τερματικά και να έχει προηγηθεί αποσύνδεση από την εφαρμογή ΣAΤ την Παρασκευή 12/10/2012. Σε αντίθετη περίπτωση κατά την επόμενη εκκίνηση του σταθμού εργασίας σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή (εικονίδιο) START PROGRAMS CSD UPDATE_SAT για αναβάθμιση των τερματικών σας. Για την πραγματοποίηση των δοκιμών θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Start Programs CSD ΣΑΤ_v.2_MOCK και να συμπληρώσετε τα παρακάτω πεδία ως εξής: «Όνομα Χρήστη» : θα χρησιμοποιήσετε το user name της παραγωγής «Κωδικός Πρόσβασης»: θα χρησιμοποιήσετε το password της παραγωγής 14/09/2012 «Σύστημα Σύνδεσης»: satcsetesta.cse.com.cy. 2.5 Υποστήριξη Δοκιμών Κατά την διάρκεια των δοκιμών και εφόσον οι Τράπεζες Διακανονισμού καθώς και οι Χειριστές του Σ.Α.Τ. αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, μπορούν να απευθύνονται: Για θέματα ενεργοποίησής των ΤΔ, ανοίγματος των υπολογαριασμών και γενικότερης υποστήριξής της λειτουργίας των Χειριστών στο ΣΑΤ καθώς και την αποστολή Αναφορών Συμβάντων με τη χρήση της φόρμας του παραρτήματος 1, οι Τράπεζες Διακανονισμού και οι Χειριστές μπορούν να επικοινωνούν με το ΧΑΚ: Τμήμα Εκκαθάρισης Τηλ.: , , Fax: Για θέματα που αφορούν την υποστήριξη της λειτουργίας των Τραπεζών Διακανονισμού ως άμεσα μέλη του Target2 και ειδικότερα για το «φόρτωμα» των RTGS λογαριασμών τους στο περιβάλλον δοκιμών του Target 2 με επαρκές για την διενέργεια των δοκιμών υπόλοιπο, οι Τράπεζες Διακανονισμού (και όχι οι Χειριστές) μπορούν να επικοινωνούν με την Κεντρική τους Τράπεζα: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου: Μαρία Τέγγερη, , Μαρία Χριστοφίδου, +357 Μαρία Σαββίδου, , Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 11 από 35

15 3 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ Οι επόμενες ενότητες περιγράφουν αναλυτικά το χρονισμό των ημερών κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθούν κοινά τεστ Χειριστών, ΤΔ και ΧΑΚ καθώς και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και των οποίων το αποτέλεσμα θα πρέπει στη συνέχεια να ελεγχθεί. Προσοχή: τα περιγραφόμενα σενάρια δεν είναι απολύτως όμοια από μέρα σε μέρα. 1. Αγορά Αξιών Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στο Δοκιμαστικό Περιβάλλον του Σ.Α.Τ θα είναι ίδια με αυτά του συστήματος παραγωγής της /09/2012 τα οποία θα φορτωθούν στο SATMOCK όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Ημερομηνία Νέα Ημερομηνία Ημερομηνία Διακανονισμού Συναλλαγών Συναλλαγών 12/09/ /10/ /10/2012 για ΣΔΧ 100, 120 & /09/ /10/ /10/2012 για ΣΔΧ 100, 120 & /09/ /10/ /10/2012 για ΣΔΧ 100, 120 & OTC / STOCK EX Διακανονισμοί OTC/ STOCK EX θα εκτελούνται όλες τις ημέρες των δοκιμών. Οι χειριστές μπορούν να καταχωρούν εντολές OTC / STOCK EX διακανονισμού από 15/10 έως 17/10. με ημερομηνία Εισαγωγή εντολών με ημερομηνία διακανονισμού την ίδια μέρα επιτρέπεται μέχρι 12:00 την ίδια ημέρα. Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 12 από 35

16 3.1 Εκτελούμενες Διαδικασίες Διακανονισμού ανά Ημέρα Μοντέλο Μετάβασης/Λειτουργίας Ημερομηνία Διακανονισμού Διαδικασία Δευτέρα 15/10/2012 Διακανονισμός ομολόγων για ημερομηνία συναλλαγών 10/10/2012 Διακανονισμός εταιρικών ομολόγων για ημερομηνία συναλλαγών 10/10/2012 Διακανονισμός αξιών για ημερομηνία συναλλαγών 10/10/2012 Διακανονισμός OTC/STOCK EX ταυτισμένων εντολών με ημερομηνία διακανονισμού 15/10/2012 Τρίτη 16/10/2012 Είσπραξη δικαιωμάτων για ημερομηνία διακανονισμού 15/10/2012 Διακανονισμός ομολόγων για ημερομηνία συναλλαγών 11/10/2012 Διακανονισμός εταιρικών ομολόγων για ημερομηνία συναλλαγών 11/10/2012 Διακανονισμός αξιών για ημερομηνία συναλλαγών 11/10/2012 Διακανονισμός OTC/STOCK EX ταυτισμένων εντολών με ημερομηνία διακανονισμού 16/10/2012 Τετάρτη 17/10/2012 Είσπραξη δικαιωμάτων για ημερομηνία διακανονισμού 16/10/2012 Διακανονισμός ομολόγων για ημερομηνία συναλλαγών 12/10/2012 Διακανονισμός εταιρικών ομολόγων για ημερομηνία συναλλαγών 12/10/2012 Διακανονισμός αξιών για ημερομηνία συναλλαγών 12/10/2012 Διακανονισμός OTC/STOCK EX ταυτισμένων εντολών με ημερομηνία διακανονισμού 17/10/2012 Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 13 από 35

17 3.2 Ενέργειες ΧΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΑΚ - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - 15/10/2012 KAI 16/10/2012 Έναρξη Λήξη Ενέργεια από 09:00 09:00 XAK Τ2 10:00 10:00 XAK Τ2 10:30 10:44 XAK Τ2 10:45 10:45 XAK Τ2 11:00 11:00 XAK Τ2 11:30 11:44 XAK Τ2 Ενέργειες Έναρξη της διαδικασίας AS6, με αυτόματη διαδικασία από τo XAK & CON-ICM Έναρξη 1ου Κύκλου Διακανονισμού Αποστολή αρχείου χρηματικού διακανονισμού για όλους τους υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων και εκτέλεση των σχετικών διακανονισμών από το Target2 Λήξη 1ου Κύκλου Διακανονισμού Έναρξη 2ου Κύκλου Διακανονισμού Αποστολή Α αρχείου χρηματικού διακανονισμού για όλους τους υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων και εκτέλεση των σχετικών διακανονισμών από το Target2 Προϋποθέσεις - Αποτελέσματα Η ενέργεια αυτή ενεργοποιεί τη διαδικασία διακανονισμού των πάγιων εντολών για τη μεταφορά ρευστότητας στους υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων και ελευθερώνει την δυνατότητα εισαγωγής και εκτέλεσης μεταφορών ρευστότητας προς/από υπολογαριασμούς Λήψη από τo XAK αρχείου δεσμευμένων υπολοίπων στους υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων Δείτε πίνακα «Εκτελούμενες Διαδικασίες Διακανονισμού ανά ημέρα» Με την λήξη του κύκλου διακανονισμού απελευθερώνονται τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών Λήψη από τo XAK αρχείου δεσμευμένων υπολοίπων στους υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων Δείτε πίνακα «Εκτελούμενες Διαδικασίες Διακανονισμού ανά ημέρα» 11:30 11:44 XAK Τ2 Αποστολή Β αρχείου χρηματικού Το αρχείο αυτό είναι πανομοιότυπο με το αρχείο Α όσον Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 14 από 35

18 Έναρξη Λήξη Ενέργεια από Ενέργειες διακανονισμού (μόνο στις 15/10/2012) Προϋποθέσεις - Αποτελέσματα αφορά το Target2 περιεχόμενο. Αναμένεται η απόρριψή του από το Target2. 11:45 11:45 XAK Τ2 Λήξη 2ου Κύκλου Διακανονισμού 12:00 12:00 XAK ΣΑΤ Ακύρωση Μεταθέσεων μη αναλυμένων πράξεων 12:00 12:00 XAK Τ2 Έναρξη 3ου Κύκλου Διακανονισμού Αποστολή αρχείου χρηματικού διακανονισμού για όλους τους 12:30 12:44 XAK Τ2 υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων και εκτέλεση των σχετικών διακανονισμών από το Target2 Αποστολή αρχείου χρηματικού 12:30 12:44 XAK Τ2 διακανονισμού για ειδικές περιπτώσεις liquidity transfer (μόνο στις 15/10/2012) (based on IOP-AS-648) 12:45 12:45 XAK Τ2 Λήξη 3ου Κύκλου Διακανονισμού Λήξη διαδικασίας AS6 με αυτόματη 13:00 13:00 XAK Τ2 διαδικασία από τo XAK Μεταφορά ποσοτήτων από τη μερίδα του 13:15 13:15 XAK ΣΑΤ Διαμεσολαβητή στη συνδεδεμένη μερίδα επενδυτή του Διαμεσολαβητή 14:15 14:30 XAK ΣΑΤ Υπολογισμός Δικαιωμάτων Έλεγχος αποτελεσμάτων 13:00 14:00 XAK (based on IOP-AS-649) Με την λήξη του κύκλου διακανονισμού απελευθερώνονται τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών Λήψη από τo XAK αρχείου δεσμευμένων υπολοίπων στους υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων Δείτε πίνακα «Εκτελούμενες Διαδικασίες Διακανονισμού ανά ημέρα» Εκτέλεση πολλαπλών χρεώσεων αποκλειστικά σε υπολογαριασμό του ΧΑΚ. Με την λήξη του κύκλου διακανονισμού απελευθερώνονται τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών Αυτόματη μεταφορά από το Τ2 τυχόν υπολοίπων από τους υπολογαριασμούς στον αντίστοιχο RTGS λογαριασμό της ΤΔ (zero balancing) To XAK Ελέγχει μέσω του ICM την απεικόνιση των πληρωμών, μηνυμάτων, κλπ με τα κατάλληλα φίλτρα. Ελέγχει τα σχετικά μηνύματα που έλαβε από το Τ2 και Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 15 από 35

19 Έναρξη Λήξη Ενέργεια από Ενέργειες Προϋποθέσεις - Αποτελέσματα συμφωνεί με τις αντίστοιχες κινήσεις διακανονισμού που στάλθηκαν Έναρξη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ XAK ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ημερομηνία που θα προσδιοριστεί από την ΚΤΚ Λήξη 09:00 09:00 Ενέργεια από XAK KTK 10:00 10:00 XAK Τ2 10:30 11:30 KTK XAK XAK KTK Ενέργειες Έναρξη της διαδικασίας AS6, με χειροκίνηση διαδικασία από την ΚΤΚ Έναρξη 1ου Κύκλου Διακανονισμού Ενημέρωση XAK για δεσμευμένα υπόλοιπα στους υπολογαριασμούς Διαμόρφωση και αποστολή αρχείου χρηματικού διακανονισμού από XAK για όλους τους υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων και εκτέλεση των σχετικών διακανονισμών από το Target 2 Εκτέλεση των σχετικών διακανονισμών από το Target 2 Προϋποθέσεις - Αποτελέσματα Αποστολή εντολής από τo XAK στην KTK για την ενεργοποίηση διαδικασίας ημέρας σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 4. Εκτέλεση εντολής από την KTK. Eπιβεβαίωση ολοκλήρωσης εργασίας από ΚΤΚ στo XAK Αποστολή εντολής από τo XAK στην KTK για το άνοιγμα κύκλου σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 4. Εκτέλεση εντολής από την KTK. Αποστολή επιβεβαιωτικού μηνύματος από ΚΤΚ στo XAK για την ολοκλήρωση της εργασίας Αποστολή αρχείου από την KTK στo XAK με τα υπόλοιπα λογαριασμών (ReturnAccount) Αποστολή επιβεβαιωτικού μηνύματος στην KTK για την επιτυχή λήψη του αρχείου. Αποστολή αρχείου εντολών πληρωμής (ASTransferInitiation) από το ΧΑΚ στην ΚΤΚ Εκτέλεση των σχετικών διακανονισμών από το Target2 12:30 Αποστολή αρχείου από την KTK στo XAK με τις KTK ειδοποιήσεις (ASInitiationStatus) XAK Αποστολή από τo XAK στην KTK επιβεβαιωτικού μηνύματος για την επιτυχή λήψη του αρχείου. 12:45 12:45 XAK Λήξη 1ου Κύκλου Διακανονισμού Αποστολή εντολής XAK στην KTK για το κλείσιμο Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 16 από 35

20 Έναρξη Λήξη Ενέργεια από Ενέργειες Προϋποθέσεις - Αποτελέσματα KTK κύκλου σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 4. Εκτέλεση εντολής από την KTK. Αποστολή επιβεβαιωτικού μηνύματος για την ολοκλήρωση της εργασίας. Αποστολή εντολής από τo XAK μέσω FTP στην KTK για 13:00 13:00 XAK Τ2 τη απενεργοποίηση της διαδικασίας σύμφωνα με το Λήξη διαδικασίας AS6 με χειροκίνητη υπόδειγμα του παραρτήματος 4. διαδικασία από την ΚΤΚ Εκτέλεση εντολής από την KTK. Αποστολή επιβεβαιωτικού μηνύματος στo XAK για την ολοκλήρωση της εργασίας Έλεγχος αποτελεσμάτων To XAK 13:00 14:00 XAK Ελέγχει μέσω του ICM την απεικόνιση των πληρωμών, (based on IOP-AS-649) μηνυμάτων, κλπ με τα κατάλληλα φίλτρα. Ελέγχει τα σχετικά μηνύματα που έλαβε από το Τ2 και συμφωνεί με τις αντίστοιχες κινήσεις διακανονισμού που στάλθηκαν Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 17 από 35

21 3.3 Ενέργειες Τραπεζών Διακανονισμού ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΔ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - 15, 16 & 17/10/2012 Έναρξη Λήξη Ενέργειες Προϋποθέσεις - Αποτελέσματα 9:01 12:59 Εισαγωγή πάγιας εντολής μεταφοράς ρευστότητας σε τουλάχιστον ένα υπολογαριασμό Συμμετέχοντα. Η εντολή αυτή θα εκτελεστεί την επόμενη εργάσιμη και τα αποτελέσματά της θα είναι ορατά μετά την έναρξη της διαδικασίας AS6. 9:01 9:59 Εισαγωγή εντολών μεταφοράς ρευστότητας στους υπολογαριασμούς τους καθώς και στους υπολογαριασμούς των Χειριστών που εξυπηρετούν ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΚΛΟΥ 10:05 10:40 Εισαγωγή εντολών μεταφοράς ρευστότητας στους υπολογαριασμούς τους καθώς και στους υπολογαριασμούς των Χειριστών που εξυπηρετούν ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ 10:45 10:59 Έλεγχος αποτελεσμάτων 1 ου κύκλου διακανονισμού 10:45 10:59 Συνέχεια εισαγωγής εντολών μεταφοράς ρευστότητας Προκειμένου να είναι δυνατή η μεταφορά ρευστότητας προς τούς υπολογαριασμούς τους οι ΤΔ μπορούν να ζητήσουν από την ΚΤΚ ή ΤΤΕ να «φορτώσει» τον RTGS λογαριασμό τους με επαρκές για την διενέργεια των δοκιμών υπόλοιπο. Προτείνεται η εισαγωγή εντολών μεταφοράς ρευστότητας ΠΡΟΣ υπολογαριασμό με όλους τους διαθέσιμους τρόπους (ΜΤ202, ICM, xml) και η παρακολούθηση της συμπεριφοράς ανά περίπτωση. Τα αποτελέσματα των πιστώσεων αυτών θα είναι ορατά στο ΕΣ ΧΑΚ κατά την πληροφόρηση των υπολοίπων με την έναρξη του επόμενου κύκλου διακανονισμού. Οι ΤΔ: Ελέγχουν ότι λαμβάνουν ΜΤ900/910 για την εκτέλεση των κινήσεων στους υπολογαριασμούς τους εφόσον το έχουν δηλώσει στις σχετικές φόρμες Τ2 Συμφωνούν τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών μετά την εκτέλεση των εντολών χρηματικών διακανονισμού Εφόσον οι ΤΔ έχουν ήδη μεταφέρει στους υπολογαριασμούς επαρκές υπόλοιπο για την διενέργεια των χρηματικών διακανονισμών του επόμενου κύκλου, οι ενέργειες αυτές Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 18 από 35

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Μεταφορά χρημάτων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης ΗΜΕΡ. : 28 Μαΐου 2015 Αρ. ΕΓΚ. : 07-2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρωµατικός Οδηγός οκιµών Χρηστών TARGET2 γιαταελληνικάπιστωτικάιδρύµατα. οκιµές Χρηστών TARGET2

Συµπληρωµατικός Οδηγός οκιµών Χρηστών TARGET2 γιαταελληνικάπιστωτικάιδρύµατα. οκιµές Χρηστών TARGET2 Συµπληρωµατικός Οδηγός οκιµών Χρηστών TARGET2 γιαταελληνικάπιστωτικάιδρύµατα οκιµές Χρηστών TARGET2 Τράπεζα της Ελλάδος, Ιούλιος 2007 οκιµές Χρηστών TARGET2 1. Εισαγωγή 1.1 οκιµές Χρηστών TARGET2 1.2 Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Η πραγματοποίηση των δοκιμών θα γίνει από την Παρασκευή 18/7 έως και την Τετάρτη 23/7.

Η πραγματοποίηση των δοκιμών θα γίνει από την Παρασκευή 18/7 έως και την Τετάρτη 23/7. ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου - Χειριστές ΣΑΤ/ΧΑΚ ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για το Πλάνο Γενικών Δοκιμών & Δοκιμών Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 123/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.5.2009 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 7ης Μαΐου 2009 για τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

TARGET2. 2 Ιουλίου 2007 Τράπεζα της Ελλάδος 1

TARGET2. 2 Ιουλίου 2007 Τράπεζα της Ελλάδος 1 οκιµές µελών στο TARGET2 2 Ιουλίου 2007 Τράπεζα της Ελλάδος 1 οκιµές µελών στο TARGET2 Γενικά χαρακτηριστικά Χρονοδιάγραµµα δοκιµών άµεσων µελών 2 Ιουλίου 2007 Τράπεζα της Ελλάδος 2 Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

οκιµές πριν το Τρίτο Παράθυρο Μετάπτωσης του TARGET2 (MG3) Μετάβαση στην παραγωγή TARGET2

οκιµές πριν το Τρίτο Παράθυρο Μετάπτωσης του TARGET2 (MG3) Μετάβαση στην παραγωγή TARGET2 οκιµές πριν το Τρίτο Παράθυρο Μετάπτωσης του TARGET2 (MG3) Μετάβαση στην παραγωγή TARGET2 Τράπεζα της Ελλάδος, Απρίλιος 2008 BKE µε τηνε.κ.π. (SSP) Group 3 Start of e-ordering 04/02/2008 Last day for CB

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑSMS ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ATHENS, November 2002 ΥΠΗΡΕΣΙΑ AXIASMS 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS Σας υπενθυμίζουμε ότι η ΕΧΑΕ έχει ξεκινήσει την λειτουργία της υπηρεσίας AXIASMS, η οποία αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΤτΕ_T2S_NUG, Μάιος 2014

ΤτΕ_T2S_NUG, Μάιος 2014 ΤτΕ_T2S_NUG, Μάιος 2014 Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 Εισαγωγή Επιλογές σύνδεσης DCAs Διαχείριση ρευστότητας Auto collateralisation στο T2S Τιμολόγηση Δοκιμές Επίλογος ΤτΕ_T2S_NUG, Μάιος 2014 023

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ.

ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου - Χειριστές ΣΑΤ/ΧΑΚ ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Διαδικασία Διαγραφής Παραστατικών Δικαιωμάτων, παράδοση των Υποκείμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

onlinetrading.piraeus-sec.gr

onlinetrading.piraeus-sec.gr onlinetrading.piraeus-sec.gr Η νέα πλατφόρμα ΟnlineΤrading είναι σχεδιασμένη με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις προσφέροντας δυνατότητες προσαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση Απόφαση 13 «Διαδικασίες Μετάβασης» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 17.11.2014) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες ομαλής μετάβασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Έκδοση : 2.7 12/11/2013 Αρχείο : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. V2.7_20131112 Σελίδα 1 από 51 Η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας HOUSEMARKET A.E. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Περιεχόμενα Χρονοδιάγραμμα Δημόσιας Προσφοράς Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE

ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE 1 Α. ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 3 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (IMPORT L/C)...3 Α.1.1 ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 260/31 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

Employee Self Service. Εγχειρίδιο Χρήσης για υπεύθυνο τμήματος/προϊστάμενο

Employee Self Service. Εγχειρίδιο Χρήσης για υπεύθυνο τμήματος/προϊστάμενο Employee Self Service Εγχειρίδιο Χρήσης για υπεύθυνο τμήματος/προϊστάμενο Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε εργαζόμενο ο οποίος ορίζεται ως «Manager» (υπεύθυνος τμήματος, προϊστάμενος διεύθυνσης, διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006)

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006) ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου / Μέλη και Θεματοφύλακες ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων του ΧΑΚ (ΚΔΠ433/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Εάν αποφασιστεί η μετάβαση στο προτεινόμενο από τα ΕΛΠ λογιστικό σχέδιο, το ATLANTIS E.R.P. παρέχει αυτόματες εργασίες μετάβασης. Η μετάβαση στο νέο λογιστικό σχέδιο πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 25-07-2016) Αφού έλαβε υπόψη: 1) Τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ STOCK FUTURES ΚΑΙ STOCK OPTIONS ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ STOCK FUTURES ΚΑΙ STOCK OPTIONS ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ STOCK Έκδοση : 2.0 19/12/2002 Copyright K.A.A. - Έκδοση 2.0 i Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΔΩΝ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΔΩΝ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Έκδοση 2.9 Αθήνα, Ιανουάριος 2016 Η Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΆΥΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΆΥΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) Ιούνιος 2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΆΥΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 ΤΕΛΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0 Πρόσβαση http://www.cromar.gr/securewithcromar/main.html Εκπαιδευτικά Video: http://www.cromar.gr/pages.php?p_id=145 Εισαγωγή... 3 Διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SSP / TARGET2 (ICM)

ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SSP / TARGET2 (ICM) ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SSP / TARGET2 (ICM) Συνοπτικές Τεχνικές Οδηγίες Αθήνα, Ιούλιος 2007 Εισαγωγή Ενταξη στο περιβάλλον του Target2 (SSP) Μάιος 2008 Συντονιστής: Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

TARGET2. 12 November Γενικά οκιµές διασύνδεσηςλειτουργικότητας-ελεύθερες. οκιµές µε τηνττε. οκιµές T1/T2. 12 November

TARGET2. 12 November Γενικά οκιµές διασύνδεσηςλειτουργικότητας-ελεύθερες. οκιµές µε τηνττε. οκιµές T1/T2. 12 November 12 November 2007 1 Γενικά οκιµές διασύνδεσηςλειτουργικότητας-ελεύθερες δοκιµές οκιµές µε τηνττε οκιµές Χώρας οκιµές Εργάσιµης Ηµέρας οκιµές T1/T2 12 November 2007 2 1 Χρονοδιάγραµµα δοκιµών της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. :

ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. : ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Manual Συστήματος. MIS & Εντολοδοσίας. Ver.2.0

Manual Συστήματος. MIS & Εντολοδοσίας. Ver.2.0 Manual Συστήματος MIS & Εντολοδοσίας Ver.2.0 Περιεχόμενα Είσοδος στο Σύστημα... 4 Μηχανισμός Ταυτοποίησης Χρηστών... 4 Reports Επενδυτών... 5 Θέση Πελάτη... 5 Χρηματική Καρτέλα... 6 Πινακίδια Πελάτη...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Αναθέσεων

Λειτουργικές - Τεχνικές Προδιαγραφές για το σύστημα Αναθέσεων UNIFIED IT Services Halandri - Greece 67, Ag Paraskevis str. 15234 P: +30 210 6835289 F: +30 213 03 65 404 www.uit.gr Athens, 4 Φεβρουαρίου 2011 Company To Cc ΕΛΛΑΚ e-mail P.: +30 F.: +30 e-mail mountrakis@uit.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης εγγραφών Εσόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικής Λογιστικής στην εφαρμογή της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Προς: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Προς: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Προς: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Υπόψη: κ.κ. Εξουσιοδοτημένων Χρηστών Συστήματος ΕΡΜΗΣ Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2004 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ.

Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟ : ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ. ΗΜΕΡ. : 16 Μαΐου, 2012 Αρ. ΕΓΚ. : 08-2012 Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

επενδυτές του ΧΑ Ιούνιος 2010

επενδυτές του ΧΑ Ιούνιος 2010 Νέα υπηρεσία προς τους επενδυτές του ΧΑ ΑξΙΑsms Ιούνιος 2010 ΑξΙΑsms Τι είναι Η νέα υπηρεσία του ομίλου της ΕΧΑΕ ΑξΙΑsms προσφέρει στους επενδυτές του ΧΑ έγκαιρη και έγκυρη: Ενημέρωση σχετικά με τις μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Περιεχόμενα ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ 5 ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ 6

Πίνακας περιεχομένων. Περιεχόμενα ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ 5 ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ 6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και τις σύντομες οδηγίες για την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του προγράμματος «Θεαίτητος». Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγματος Χρήσης 2016

Οδηγίες Ανοίγματος Χρήσης 2016 Δεκέμβριος 2015 Οδηγίες Ανοίγματος Χρήσης 2016 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισμικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συμβεβλημένους πελάτες της και είναι πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου... 3 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο... 3 3. Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP Για να κλείσουμε μία χρήση στο InnovEra, επιλέγουμε από το κεντρικό μενού των Τμημάτων «Οικονομική Διαχείριση», «Περιοδικές Εργασίες»,

Διαβάστε περισσότερα

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Α/Α: Ο μοναδικός αριθμός (ID) αρίθμησης του φακέλου Α/Α Server: Ο μοναδικός αριθμός (ID) του φακέλου ο οποίος ενημερώνεται από την κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 1.1. Κοινά Στοιχεία User Interface... 3 1.2. Σχέση δικαιωμάτων με User Interface... 4 1.3. Διαθέσιμα εργαλεία του περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI)... 4 1.4. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Ιουλίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε δύο σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕT.EK.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕT.EK.) ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα θέματα Εκκαθαριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα συναφή θέματα»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Μάρτιος 2012 Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεθνές Περιβάλλον Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID, επιδιώκει την προώθηση του ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κώδικας Καλής Πρακτικής των τραπεζών-μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για την τυποποίηση της διακίνησης μετρητών μεταξύ υποκαταστημάτων τραπεζών Α. Εισαγωγή Σκοπός Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ενδεχομένως χρειαστείτε. Με εκτίμηση. Νώντας Κλ. Μεταξάς Γενικός Διευθυντής. Εσωκλ.

Κύριοι, Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ενδεχομένως χρειαστείτε. Με εκτίμηση. Νώντας Κλ. Μεταξάς Γενικός Διευθυντής. Εσωκλ. ΠΡΟΣ : Εισηγμένες Εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου (ΚΔΠ 379/2014).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 11 Α «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης» Όπως τροποποιήθηκε με τις 15/6-9-2010 21/ 24.11.2010 24/3.11.2011 και 3/8-3-2012 αποφάσεις του ΔΣ του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω Έκδοση 1.0 12 Ιανουαρίου 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25978/04.08.2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : Προσαρμογή, Ανάπτυξη, Έλεγχος και Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΣΤΕΠ Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας

ΕΝΑ ΣΤΕΠ Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΝΑ ΣΤΕΠ Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας Η νέα πρόταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την άντληση κεφαλαίων και στήριξη των αναπτυσσόμενων ΜμΕ Ιούλιος 2014 Version 1.4 Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ EMIR-TR ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ EMIR-TR ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ Έκδοση : 1.3 16/02/2015 Η εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (ΕΤ.ΕΚ) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου...2 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο...2 3. Εγκατάσταση...3

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.

ΡΟΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. ΡΟΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. 1) Εξουσιοδοτηµένος Χρήστης µόνο για καταχώρηση συναλλαγών προς έγκριση (Maker): Υποθέτουµε ότι ο Maker

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες»

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» (MIS: 439851) Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού για εμβολιασμό στα Κέντρα Υγείας. Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014,

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Διαδικασίες Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου ΗΜΕΡ. : 8 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΕΓΚ. : 06-2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 & την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3152/2003 και την από 26.05.2004

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συναλλαγών. Σε CFDs

Οδηγός συναλλαγών. Σε CFDs Οδηγός συναλλαγών Σε CFDs Περιεχόμενα Οδηγός Συναλλαγών σε CFDs... 2 Κατάσταση Λογαριασμού... 2 Διαγράμματα... 2 Είδη Εντολών για τα CFDs... 2 ΣΤΟ DEMO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Οδηγός Συναλλαγών σε CFDs Καλώς ήλθατε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI EUROFASMA ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI EUROFASMA ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Page 1 of 5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ EUROFASMA ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI Πριν προχωρήσετε στην εκτέλεση της εργασίας "Άνοιγµα Νέας Χρήσης " θα πρέπει: α. Η συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Επιμελητή Δράσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012 εκέµβριος 2011 Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συµβεβληµένους πελάτες της και είναι πνευµατική

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer)

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer) Περιγραφή Υπηρεσιών ΤΣΕΚ Περιγραφή Η υπηρεσία ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστηµα Ελέγχου Κινδύνων) αποσκοπεί στην άµεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηµατικών αποφάσεων, έτσι ώστε να αξιολογούνται αντικειµενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Μητρώο Παγίων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Μητρώου Παγίων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου e-mail: creditcontrol.gr@tnt.com Τηλέφωνο: 210-8905800

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Εκπαίδευσης / Πιστοποίησης ΕΧΑΕ Ποιοι είμαστε και ποιος είναι ο σκοπός της σημερινής μας παρουσίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υπηρεσία Εκπαίδευσης / Πιστοποίησης ΕΧΑΕ Ποιοι είμαστε και ποιος είναι ο σκοπός της σημερινής μας παρουσίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Υπηρεσία Εκπαίδευσης / Πιστοποίησης ΕΧΑΕ Ποιοι είμαστε και ποιος είναι ο σκοπός της σημερινής μας παρουσίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 27/03/2012 Ο ρόλος των Χρηματιστηρίων (i) Σημείο συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα