Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Πλάνο Γενικών Δοκιμών και Δοκιμών Πιστοποίησης και σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω σημαντικά ορόσημα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Πλάνο Γενικών Δοκιμών και Δοκιμών Πιστοποίησης και σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω σημαντικά ορόσημα:"

Transcript

1 ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου - Χειριστές ΣΑΤ/ΧΑΚ ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για το Πλάνο Γενικών Δοκιμών & Δοκιμών Πιστοποίησης για την μετάβαση του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών αξιών του ΧΑΚ σε περιβάλλον Επικουρικού Συστήματος (Ancillary System) στο Target 2 (Έργο «CSE-AS-T2») ΗΜΕΡ. : 9 Οκτωβρίου 2012 ΑΡ. ΕΓΚ. : , Κύριοι, Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου μετάβασης του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών Αξιών σε περιβάλλον Επικουρικού Συστήματος (Ancillary System) στο Target 2 και σε συνέχεια της Εγκυκλίου , και των σχετικών ενημερωτικών συναντήσεων των Χειριστών XAK που πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία στις 18/9/2012 και στην Αθήνα στις 19/9/2012 με σκοπό τον καλύτερο προγραμματισμό των σχετικών εργασιών, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 1. Πλάνο Γενικών Δοκιμών & Δοκιμών Πιστοποίησης Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Πλάνο Γενικών Δοκιμών και Δοκιμών Πιστοποίησης και σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω σημαντικά ορόσημα: Διεξαγωγή δοκιμών στις 15 και 16/10/2012 και, εφόσον απαιτηθεί, επανάληψη των δοκιμών σε συνεννόηση με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στις 17/10/2012. Οι δοκιμές θα διεξαχθούν σε συνεργασία με την ΚΤΚ και με την υποχρεωτική συμμετοχή όλων των Τραπεζών Διακανονισμού (ΤΔ) και των Χειριστών ΣΑΤ. Οι δοκιμές Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης θα διεξαχθούν σε μεταγενέστερο χρόνο που θα προσδιορίσει η ΚΤΚ. Οι ΤΔ που θα κληθούν να συμμετάσχουν στις δοκιμές αυτές θα ενημερωθούν με νέα ειδοποίηση.

2 2. Μετάβαση σε παραγωγή στο νέο περιβάλλον AS-Target2 Η επιτυχής ολοκλήρωση των Γενικών Δοκιμών και Δοκιμών Πιστοποίησης θα σηματοδοτήσει την έναρξη της διαδικασίας εγγραφής του Επικουρικού Συστήματος ΧΑΚ και των ΤΔ/Χειριστών ΣΑΤ σε περιβάλλον παραγωγής. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό: Οι διαδικασίες εγγραφής των ΤΔ και των υπολογαριασμών των Χειριστών στο περιβάλλον παραγωγής του AS-Target2, θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 23/10/2012 5/11/2012. Αναλυτικές σχετικές οδηγίες θα αποσταλούν έως τις 23/10/2012. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας σε παραγωγή στο νέο περιβάλλον AS- Target2, έχει προσδιοριστεί η Δευτέρα 26 Νοεμβρίου Τέλος, για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τα παραπάνω, παρακαλείστε όπως απευθύνεστε στο Τμήμα Εκκαθάρισης του ΧΑΚ, Τηλ: , Με εκτίμηση Νώντας Κλ. Μεταξάς Γενικός Διευθυντής Συνημμένα: Αναλυτική ενημέρωση για το Πλάνο Δοκιμών, έκδοση 1.0/ , στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου AS-Target2. Έντυπο αναφοράς συμβάντος στο περιβάλλον δοκιμών του έργου AS-Target2. 2

3 Έργο CSE- AS-Target2 Project «Μετάβαση του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών Αξιών XAK σε περιβάλλον Επικουρικού Συστήματος στο Target2» «Migration of CSE Securities cash settlement to Target2 Ancillary System procedures» ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΚΙΜΩΝ CSE-AS-TARGET2 INCIDENT REPORT FOR TEST CSE- AS-TARGET2 Προς: Τμήμα Εκκαθάρισης/Clearing Dpt Ημ./Date: / / 20 Τηλ/Tel.: , Fax: , Ε-mail: Από/From Επωνυμία/Name BIC: (Κωδικός Χειριστή ΣΑΤ εφόσον υφίσταται /DSS Operator Code - if any).... Πρόσωπο επικοινωνίας/contact Details Ονοματεπώνυμο/Name Θέση/Position Τηλ/Tel # 1 Περιγραφή Συμβάντος / Πρόταση Βελτίωσης Incident Description / Improvement Proposal Κρισιμότητα Severity * * Αξιολογείται και συμπληρώνεται από τo XAK / Evaluated and entered by CSE Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου Υπογραφή Σφραγίδα Εταιρείας Authorised Signatory s Name Signature Company Stamp

4 Χρηματικού Διακανονισμού Συναλλαγών Αξιών ΧΑΚ σε περιβάλλον Επικουρικού Συστήματος στο Target2 Έργο CSE-AS-T2 ΠΛΑΝΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ & ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Για τις Τράπεζες Διακανονισμού και τους Χειριστές ΣΑΤ Έκδοση ΤΕΛΙΚΟ Λευκωσία, 9 Οκτωβρίου 2012

5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Τίτλος Μοντέλο Μετάβασης/Λειτουργίας του Χρηματικού Διακανονισμού Συναλλαγών επί Αξιών XAK σε περιβάλλον Επικουρικού Συστήματος στο Target 2 Κωδικός Έργου Aρχείο CSE-AS-T CSE-AS-T2 TESTPLAN v1-0 FINAL.docx Έκδοση 1.0 Ημερομηνία 9/10/2012 Κατάσταση ΤΕΛΙΚΟ Κωδικός Κειμένου Διαβάθμιση Εμπιστευτικό Διανομή Εξωτερική Σύνταξη Αποδέκτες Κοινοποίηση Ομάδα έργου ΧΑΚ / ΕΧΑΕ Χειριστές και Τράπεζες Διακανονισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Έκδ. Εδάφιο Στοιχεία Αναθεώρησης - Αιτιολογία Αλλαγής 1.0 ΤΕΛΙΚΟ Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 2 από 35

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικό πλαίσιο Στόχος του έργου Χρονικό Πλαίσιο Υλοποίησης - Συνοπτικά Ορισμοί και Συντμήσεις Κείμενα Αναφοράς ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ & ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σκοπός Συμμετέχοντες Συστήματα Δοκιμών Χρονοδιάγραμμα Δοκιμών Ωράριο συστήματος Τ2 ΤEST Ωράριο Δοκιμών Επικουρικού Συστήματος ΧΑΚ Ωράριο συστήματος Σ.Α.Τ MOCK Υποστήριξη Δοκιμών ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ Εκτελούμενες Διαδικασίες Διακανονισμού ανά Ημέρα Ενέργειες ΧΑΚ Ενέργειες Τραπεζών Διακανονισμού Ενέργειες Χειριστών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ AS ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 TARGET 2 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣ ΧΑΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΜΑΣ ΕΝΤΟΛΩΝ XAK ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠ TARGET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΜΤ202 ΑΠΟ RTGS ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΔ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 3 από 35

7 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Βασικό πλαίσιο Στόχος του έργου Όπως είναι γνωστό, o χρηματικός διακανονισμός συναλλαγών επί Αξιών, στις Αγορές που λειτουργεί ή υποστηρίζει το ΧΑΚ, πραγματοποιείται σε «χρήμα εμπορικής τράπεζας (Alpha Bank Κύπρου)», με τη χρήση: των λογαριασμών χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών (σε Ευρώ) που τηρούν οι Συμμετέχοντες (Μέλη/Χειριστές ΣΑΤ) στην Alpha Bank Κύπρου, και του Συστήματος Alphaline που η Alpha Bank Κύπρου διαθέτει για το σκοπό αυτό, στo ΧΑΚ και στους Συμμετέχοντες (Μέλη/ Χειριστές ΣΑΤ). Το ΧΑΚ επιθυμεί τη διενέργεια του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών επί Αξιών σε Χρήμα Κεντρικής Τράπεζας που υλοποιείται με την μετάβαση σε περιβάλλον Επικουρικού Συστήματος (Ancillary System AS) της Ενιαίας Κοινής Πλατφόρμας Πληρωμών Target2 του Ευρωσυστήματος. Κατά τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα μη χρήσης των λογαριασμών χρηματικού διακανονισμού σε Ευρώ που τηρούν στην Alpha Βank Κύπρου οι Συμμετέχοντες (Μέλη/ Χειριστές ΣΑΤ) ενώ οι χρηματικοί λογαριασμοί σε Δολλάριο ΗΠΑ καθώς και το σύστημα Alphaline θα διατηρηθούν. Η μετάβαση αυτή αποτελεί δομική αλλαγή στο Σύστημα Διακανονισμού Συναλλαγών του ΧΑΚ η οποία βελτιώνει σημαντικά το risk profile των εργασιών Αποθετηρίου του ΧΑΚ και γενικότερα της Κυπριακής Κεφαλαιαγοράς, στο σκέλος του χρηματικού διακανονισμού. Στόχος του έργου είναι η ανωτέρω μετάβαση να ολοκληρωθεί μέχρι 26/11/2012, με απόλυτη ασφάλεια και με τη μικρότερη δυνατή αύξηση του κόστους διακανονισμού συναλλαγών Αξιών για το ΧΑΚ και τους Συμμετέχοντες. Για το λόγο αυτό το ΧΑΚ συνεργάζεται με την ΕΧΑΕ στην υλοποίηση του σχετικού έργου (CSE-AS-T2) αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της ΕΧΑΕ, που ολοκλήρωσε με επιτυχία το αντίστοιχο έργο για την Ελληνική αγορά Αξιών και Παραγώγων το Μάρτιο 2012, καθώς και τις υποδομές της Κοινής Πλατφόρμας και κοινής υποδομής SWIFT που διαχειρίζεται η ΕΧΑΕ. 1.2 Χρονικό Πλαίσιο Υλοποίησης - Συνοπτικά Μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου 2012 Οριστικοποίηση του νέου Μοντέλου Μετάβασης/Λειτουργίας και των αλλαγών στο Κανονιστικό Πλαίσιο και στις Διαδικασίες Λειτουργίας του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών Αξιών (ΧΑΚ) σε περιβάλλον AS- Target2. Προσδιορισμός των αναγκαίων προσαρμογών στο κανονιστικό/συμβατικό πλαίσιο Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2012 Αναλυτική ενημέρωση Τραπεζών Διακανονισμού & Χειριστών ΣΑΤ για το έργο CSE-AS-T2 Οργάνωση και συντονισμός και ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του ΕΣ ΧΑΚ καθώς και των Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 4 από 35

8 Τραπεζών Διακανονισμού & Χειριστών ΣΑΤ στο περιβάλλον δοκιμών του νέου συστήματος Χρηματικού Διακανονισμού Συναλλαγών Αξιών ΧΑΚ στο Target2. Μέχρι μέσα Οκτωβρίου 2012 Διαμόρφωση του απαιτούμενου περιβάλλοντος δοκιμών CSE-AS-T2 στο Target2. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2012 Διεξαγωγή και ολοκλήρωση των αναγκαίων δοκιμών και πιστοποιήσεων από την ΚΤΚ στο περιβάλλον δοκιμών CSE-AS-T2. Ολοκλήρωση και έγκριση του σχετικού Κανονιστικού Πλαισίου και των Διαδικασιών Λειτουργίας του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών Αξιών (ΧΑΚ) σε περιβάλλον CSE-AS- T2 Ενημέρωση Συμμετεχόντων. Οριστικοποίηση του Πλάνου Μετάπτωσης στο περιβάλλον παραγωγής & προσδιορισμός ημερομηνίας έναρξης κανονικής λειτουργίας Ενημέρωση ΚΤΚ & Συμμετεχόντων. Οργάνωση και συντονισμός της διαδικασίας εγγραφής του ΕΣ ΧΑΚ, των Τραπεζών Διακανονισμού & Χειριστών ΣΑΤ στο περιβάλλον παραγωγής του νέου συστήματος Χρηματικού Διακανονισμού Συναλλαγών Αξιών και Παραγώγων στο Target2. Μέχρι μέσα Νοεμβρίου 2012 Ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του ΕΣ ΧΑΚ καθώς και των Τραπεζών Διακανονισμού & Χειριστών ΣΑΤ στο περιβάλλον παραγωγής του νέου συστήματος Χρηματικού Διακανονισμού Συναλλαγών Αξιών και Παραγώγων στο Target2. Πιστοποίηση ετοιμότητας για την μετάπτωση στο περιβάλλον παραγωγής. Μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2012 Εκτέλεση του πλάνου μετάπτωσης στο περιβάλλον παραγωγής CSE-AS-T2. Μετάπτωση και έναρξη κανονικής λειτουργίας του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών αξιών στο περιβάλλον παραγωγής AS-Target2 του ΧΑΚ Πιστοποίηση ομαλής λειτουργίας διαδικασιών χρηματικού διακανονισμού. Σε εξέλιξη 1.3 Ορισμοί και Συντμήσεις Στο κείμενο χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ορισμοί και συντμήσεις Ορισμός / Σύντμηση Περιγραφή AS Ancillary System ΔΔ Διαδικασία Διακανονισμού ΕΣ Επικουρικό Σύστημα ΕΧΑΕ Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 5 από 35

9 Διακανονισμού και Καταχώρησης ΚΤΕΣ Κεντρική Τράπεζα Επικουρικού Συστήματος ΚΤΚ Κεντρική Τράπεζα Κύπρου ΣΑT Σύστημα Άυλων Τίτλων Συμμετέχοντες Μέλη/Χειριστές ΣΑΤ που συμμετέχουν στις εργασίες διακανονισμού συναλλαγών Αξιών ΧΑΚ ΤΔ Τράπεζα Διακανονισμού ΤΛ Τεχνικός Λογαριασμός ΤΛΕΣ Τεχνικός Λογαριασμός Επικουρικού Συστήματος XA Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΧΑΚ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 1.4 Κείμενα Αναφοράς Τα τεχνικά εγχειρίδια του Target 2 είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΤ Τα κείμενα των σχετικών με το Target2 Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου βρίσκονται στη ιστοσελίδα Εγχειρίδια Target 2 UDFS - User Detailed Functional Specification UDFS book 1 (version 5.01) [7.2 MB] ICM user handbook (version 5.0) [23.2 MB] Information Guide for TARGET2 Users (version 5.0) Routing/Mapping of Payments and Ancillary System Transactions [3.84 MB] Information Guide for TARGET2 pricing (version 2.0) Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 6 από 35

10 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ & ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να καταγράψει τις ενέργειες που θα πρέπει να εκτελεστούν κατά την διεξαγωγή των δοκιμών πιστοποίησης (certification tests) και των γενικών δοκιμών που απαιτούνται από το Τarget2 για την πιστοποίηση της ετοιμότητας του Επικουρικού Συστήματος του ΧΑΚ, σε συνεργασία με την ΚΤΚ και με τη συνδρομή όλων των συμμετεχόντων (Τραπεζών Διακανονισμού, Χειριστών ΣΑΤ, ΧΑΚ) ώστε να γίνει δυνατή η επιτυχημένη και εμπρόθεσμη μετάβαση του χρηματικού διακανονισμού συναλλαγών επί Αξιών ΧΑΚ στο περιβάλλον Επικουρικού Συστήματος (Ancillary System - AS) που παρέχει το Σύστημα Target2. Σημειώνεται ότι η πιστοποίηση αφορά αποκλειστικά την ετοιμότητα του Επικουρικού Συστήματος του ΧΑΚ για την εκτέλεση χρηματικών διακανονισμών στο Target 2 με την χρήση των διαδικασιών διακανονισμού 6. Δεν έχει αντικείμενο την ετοιμότητα των Τραπεζών Διακανονισμού, οι οποίες ως Άμεσα Μέλη του Target2 έχουν λάβει ήδη την σχετική πιστοποίηση, η δε ενεργοποίηση τους στις αντίστοιχες δοκιμές πιστοποίησης του ΕΣ ΧΑΚ αποσκοπεί στην υποβοήθηση των σχετικών ελέγχων και την καλύτερη προσομοίωση των συνθηκών λειτουργίας του ΕΣ. Η εξασφάλιση της πιστοποίησης αυτής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την μετάβαση σε περιβάλλον παραγωγής και σηματοδοτεί την έναρξη των διαδικασιών εγγραφής του Επικουρικού Συστήματος και των Τραπεζών Διακανονισμού στο περιβάλλον παραγωγής του Target2. Οι προϋποθέσεις των δοκιμών πιστοποίησης, όπως προσδιορίζονται από το Target 2 και την ΚΤΚ αποτελούν την βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκαν τα σενάρια δοκιμών πιστοποίησης και παρατίθενται για λόγους πληρότητας στο Παράρτημα 3. Αναλυτικότερα οι στόχοι για κάθε συμμετέχοντα στις δοκιμές είναι: Για το ΧΑΚ να δοκιμάσει και λάβει τις σχετικές πιστοποιήσεις από την ΚΤΚ για την διασύνδεση του ΕΣ στο Τ2 με όλο το κύκλωμα εντολών ΕΣ προς το Τ2 και της σχετικής ανταπόκρισης του Τ2, συμπεριλαμβανομένων των εντολών έναρξης/λήξης διαδικασίας AS6, έναρξης/λήξης κύκλου και διακανονισμού, λήψη αρχείου δεσμευμένων υπολοίπων στους υπολογαριασμούς και αποστολή αρχείου χρεώσεων / πιστώσεων τόσο υπό συνθήκες κανονικής λειτουργία όσο και υπό συνθήκες λειτουργίας έκτακτης ανάγκης (δυσλειτουργία υποδομής αποστολής μηνυμάτων του ΧΑΚ) που θα συμφωνηθούν με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Για τις Τράπεζες Διακανονισμού, στην ενεργοποίηση τους στις δοκιμές πιστοποίησης του ΕΣ ΧΑΚ για την υποβοήθηση των σχετικών ελέγχων και την καλύτερη προσομοίωση των συνθηκών λειτουργίας του ΕΣ. Οι ΤΔ θα πρέπει να εκτελέσουν μεταφορές ρευστότητας από τον λογαριασμό Μονάδας Πληρωμών (RTGS λογαριασμό) σε υπολογαριασμούς τους χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα (πάγιες εντολές, τρέχουσες εντολές, εντολές SWIFT FIN) σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στα αναλυτικά σενάρια και να παρακολουθούν και τεκμηριώνουν την εκτέλεση των εντολών αυτών από το Τ2. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών πιστοποίησης και των γενικών δοκιμών δεν προβλέπεται δοκιμή των συστημάτων και των διαδικασιών των Τραπεζών Διακανονισμού που παρέχουν υπηρεσίες σε Χειριστές ΣΑΤ που δεν είναι μέλη του Τ2. Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 7 από 35

11 Επισημαίνεται ότι, κατά το διάστημα που θα εκτελούνται Δοκιμές Πιστοποίησης οι Τράπεζες Διακανονισμού (ΤΔ) δεν θα πρέπει να εκτελούν μεμονωμένες δοκιμές εκτός σεναρίων. Για τους Χειριστές, σε συνεννόηση με την ΤΔ που τους εξυπηρετεί για την περίοδο των δοκιμών, να προδιαγράψουν και να προσαρμόσουν τις διαδικασίες για την μεταφορά ρευστότητας από τους εμπορικούς λογαριασμούς τους προς τον υπολογαριασμό τους και το αντίστροφο. 2.2 Συμμετέχοντες Οι Χειριστές του ΣΑΤ - Υποχρεωτική συμμετοχή Οι Τράπεζες Διακανονισμού - Υποχρεωτική συμμετοχή Το ΧΑΚ Η ΚΤΚ (με την ιδιότητα της ΚΤΕΣ) 2.3 Συστήματα Δοκιμών Το περιβάλλον δοκιμών ΕΣ ΧΑΚ στο TARGET2. Το περιβάλλον δοκιμών SWIFT. Το δοκιμαστικό περιβάλλον του ΣΑΤ του ΧΑΚ 2.4 Χρονοδιάγραμμα Δοκιμών Οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 15/10/ /10/2012 και ειδικότερα: Δευτέρα 15/10/ Κανονική Λειτουργία Τρίτη 16/10/ Κανονική Λειτουργία Κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και μόνον εφόσον παραστεί ανάγκη επανάληψης των σχετικών δοκιμών πιστοποίησης Τετάρτη 17/10/ Κανονική Λειτουργία Οι Χειριστές και οι Τράπεζες διακανονισμού θα ενημερώνονται για κάθε πιθανή τροποποίηση του παραπάνω χρονοδιαγράμματος με που θα αποστέλλεται στους ορισμένους υπευθύνους έργου. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, οι δοκιμές που αφορούν την Λειτουργία Έκτακτης Ανάγκης και περιγράφονται στα σενάρια δοκιμών θα εκτελεστούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία, πριν την έναρξη λειτουργίας σε περιβάλλον παραγωγής. Οι ΤΔ που θα κληθούν να συμβάλουν στην εκτέλεση των δοκιμών Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης θα ενημερωθούν με ξεχωριστή αλληλογραφία. Κατόπιν της συνεννόησης που έχει γίνει με στελέχη της ΚΤΚ, η παραπάνω μετάθεση εκτέλεσης των δοκιμών Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης, δεν πρόκειται να επηρεάσει την προγραμματιζόμενη έναρξη της διαδικασίας εγγραφής του ΕΣ ΧΑΚ και των ΤΔ/Χειριστών στο περιβάλλον παραγωγής. Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 8 από 35

12 2.4.1 Ωράριο συστήματος Τ2 ΤEST Δεν αναμένονται μεταβολές στο ωράριο λειτουργίας του περιβάλλοντος δοκιμών του Target 2. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος του ωραρίου στο δοκιμαστικό περιβάλλον T2 γίνεται από την σχετική οθόνη της Μονάδας Πληροφόρησης και Ελέγχου (ICM) (Services Administration SSP Operating Day). Ακολουθεί ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα στο περιβάλλον δοκιμών του συστήματος TARGET2 (σύμφωνα με το εγχειρίδιο δοκιμών του Target2 V2.pdf?c84fbe9be2c00f145f84fa1e58e49605). CET CY Common SSP Events Time Time Start of Day 15:15 16:15 Start of Provisioning of Liquidity 15:30 16:30 Start of Setting Aside Liquidity and Settlement of AS Overnight Business 16:00 17:00 SSP Closed 19:00 20:00 Continuing of Setting Aside Liquidity and Settlement of AS Overnight 6:30 7:30 Business Start of Business Window to Prepare Daylight Operation 7:00 8:00 Start of Day Trade Phase 7:15 8:15 Cut-Off for Customer Payments 14:00 15:00 Cut-Off for Bank-to-Bank Payments 14:30 15:30 Start of End of Day Processing Cut-Off for Overnight Deposit 14:45 15:45 Cut-Off for Message Input 15:00 16:00 Cut-Off for Use of Standing Facilities 15:10 16:10 Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 9 από 35

13 2.4.2 Ωράριο Δοκιμών Επικουρικού Συστήματος ΧΑΚ Start AS6 T2 CUST SD 09:00 Έναρξη Ημέρας SD-1 16:15 Μεταφορά ρευστοτητας ΑΠΟ υπολογαριασμό Μεταφορά ρευστότητας ΠΡΟΣ υπολογαριασμό End AS6 SD 13:00 T2 CUST Λήξη Ημέρας SD 15:30 10:00-10:45 11:00-11:45 12:00-12:45 Τ ΣΑΤ DVD cycle SAT SAT SAT ΣΑΤ MOCK Διαθέσιμο από SD 09:00 09:00 09:45 Χρόνοι κύκλων Ωρα Κύπρου - CY Time SAT MOCK Διαθέσιμο έως SD 14:00 Ειδικά για την εκτέλεση των δοκιμών Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης θα εκτελεστεί 1 μόνο κύκλος διακανονισμού με έναρξη 10:00 και λήξη 12:45. Ώρα Κύκλος/εργασίες Καλυπτόμενες διαδικασίες 09:00 Έναρξη διαδικασίας AS6 09:00 12:00 Μεταφορές ρευστότητας ΠΡΟΣ υπολογαριασμούς Συμμετεχόντων Ενέργειες Συμμετέχοντα, ΤΔ και τυχόν εμπορικής τράπεζας 10:00 10:45 1ος Κύκλος Άνοιγμα κύκλου Τ2, δέσμευση ποσών στους υπολογαριασμούς Συμμετεχόντων με χρεωστική θέση. ΣΑΤ Κατανομή δεσμευμένων ποσών για τον προσδιορισμό του ορίου κάλυψης βάσει σειράς εκτέλεσης καλυπτόμενων διαδικασιών Μεταφορές αξιών μεταξύ λογαριασμών επενδυτών με βάση τα όρια κάλυψης Εφαρμογή των αλγορίθμων διακανονισμού του ΣΑΤ με τη χρήση των ορίων κάλυψης και διακανονισμού ως ισχύουν Δημιουργία εντολών πληρωμής ανά χειριστή (1 εντολή χρέωσης ή 1 εντολή πίστωσης ανά κύκλο που προκύπτουν από το αλγεβρικό άθροισμα των χρηματικών κινήσεων που προέκυψαν την εκτέλεση των διαδικασιών στο ΣΑΤ) Αποστολή αρχείου εντολών πληρωμής στο Τ2 και εκτέλεση τους από το Τ2 Κλείσιμο κύκλου, απελευθέρωση υπολοίπων υπολογαριασμών 11:00 12:45 Κύκλοι 2 έως 3 Ανά ώρα Δικαιώματα Αξιών Πολυμερής διακανονισμός συναλλαγών ΧΑΚ Διμερής διακανονισμός πακέτων Διμερής διακανονισμός OTC συναλλαγών Όπως κύκλος 1 09:00 13:00 Μεταφορές κεφαλαίων ΑΠΟ υπολογαριασμούς συμμετεχόντων Ενέργειες Συμμετέχοντα και ΤΔ 13:00 Λήξη διαδικασίας AS6 «Άδειασμα» τυχόν υπολοίπων από τους υπολογαριασμούς Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 10 από 35

14 Συμμετέχοντα στον RTGS λογαριασμό ΤΔ Ωράριο συστήματος Σ.Α.Τ MOCK Το δοκιμαστικό περιβάλλον του ΣAΤ θα είναι διαθέσιμο κατά τις ημέρες των δοκιμών καθημερινά και από ώρα 09:00 έως 14:00. Για την απρόσκοπτη εγκατάσταση της νέας έκδοσης του ΣΑΤ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στα τερματικά των Χειριστών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παραμείνουν σε λειτουργία τα τερματικά και να έχει προηγηθεί αποσύνδεση από την εφαρμογή ΣAΤ την Παρασκευή 12/10/2012. Σε αντίθετη περίπτωση κατά την επόμενη εκκίνηση του σταθμού εργασίας σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή (εικονίδιο) START PROGRAMS CSD UPDATE_SAT για αναβάθμιση των τερματικών σας. Για την πραγματοποίηση των δοκιμών θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Start Programs CSD ΣΑΤ_v.2_MOCK και να συμπληρώσετε τα παρακάτω πεδία ως εξής: «Όνομα Χρήστη» : θα χρησιμοποιήσετε το user name της παραγωγής «Κωδικός Πρόσβασης»: θα χρησιμοποιήσετε το password της παραγωγής 14/09/2012 «Σύστημα Σύνδεσης»: satcsetesta.cse.com.cy. 2.5 Υποστήριξη Δοκιμών Κατά την διάρκεια των δοκιμών και εφόσον οι Τράπεζες Διακανονισμού καθώς και οι Χειριστές του Σ.Α.Τ. αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, μπορούν να απευθύνονται: Για θέματα ενεργοποίησής των ΤΔ, ανοίγματος των υπολογαριασμών και γενικότερης υποστήριξής της λειτουργίας των Χειριστών στο ΣΑΤ καθώς και την αποστολή Αναφορών Συμβάντων με τη χρήση της φόρμας του παραρτήματος 1, οι Τράπεζες Διακανονισμού και οι Χειριστές μπορούν να επικοινωνούν με το ΧΑΚ: Τμήμα Εκκαθάρισης Τηλ.: , , Fax: Για θέματα που αφορούν την υποστήριξη της λειτουργίας των Τραπεζών Διακανονισμού ως άμεσα μέλη του Target2 και ειδικότερα για το «φόρτωμα» των RTGS λογαριασμών τους στο περιβάλλον δοκιμών του Target 2 με επαρκές για την διενέργεια των δοκιμών υπόλοιπο, οι Τράπεζες Διακανονισμού (και όχι οι Χειριστές) μπορούν να επικοινωνούν με την Κεντρική τους Τράπεζα: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου: Μαρία Τέγγερη, , Μαρία Χριστοφίδου, +357 Μαρία Σαββίδου, , Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 11 από 35

15 3 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ Οι επόμενες ενότητες περιγράφουν αναλυτικά το χρονισμό των ημερών κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθούν κοινά τεστ Χειριστών, ΤΔ και ΧΑΚ καθώς και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και των οποίων το αποτέλεσμα θα πρέπει στη συνέχεια να ελεγχθεί. Προσοχή: τα περιγραφόμενα σενάρια δεν είναι απολύτως όμοια από μέρα σε μέρα. 1. Αγορά Αξιών Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στο Δοκιμαστικό Περιβάλλον του Σ.Α.Τ θα είναι ίδια με αυτά του συστήματος παραγωγής της /09/2012 τα οποία θα φορτωθούν στο SATMOCK όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Ημερομηνία Νέα Ημερομηνία Ημερομηνία Διακανονισμού Συναλλαγών Συναλλαγών 12/09/ /10/ /10/2012 για ΣΔΧ 100, 120 & /09/ /10/ /10/2012 για ΣΔΧ 100, 120 & /09/ /10/ /10/2012 για ΣΔΧ 100, 120 & OTC / STOCK EX Διακανονισμοί OTC/ STOCK EX θα εκτελούνται όλες τις ημέρες των δοκιμών. Οι χειριστές μπορούν να καταχωρούν εντολές OTC / STOCK EX διακανονισμού από 15/10 έως 17/10. με ημερομηνία Εισαγωγή εντολών με ημερομηνία διακανονισμού την ίδια μέρα επιτρέπεται μέχρι 12:00 την ίδια ημέρα. Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 12 από 35

16 3.1 Εκτελούμενες Διαδικασίες Διακανονισμού ανά Ημέρα Μοντέλο Μετάβασης/Λειτουργίας Ημερομηνία Διακανονισμού Διαδικασία Δευτέρα 15/10/2012 Διακανονισμός ομολόγων για ημερομηνία συναλλαγών 10/10/2012 Διακανονισμός εταιρικών ομολόγων για ημερομηνία συναλλαγών 10/10/2012 Διακανονισμός αξιών για ημερομηνία συναλλαγών 10/10/2012 Διακανονισμός OTC/STOCK EX ταυτισμένων εντολών με ημερομηνία διακανονισμού 15/10/2012 Τρίτη 16/10/2012 Είσπραξη δικαιωμάτων για ημερομηνία διακανονισμού 15/10/2012 Διακανονισμός ομολόγων για ημερομηνία συναλλαγών 11/10/2012 Διακανονισμός εταιρικών ομολόγων για ημερομηνία συναλλαγών 11/10/2012 Διακανονισμός αξιών για ημερομηνία συναλλαγών 11/10/2012 Διακανονισμός OTC/STOCK EX ταυτισμένων εντολών με ημερομηνία διακανονισμού 16/10/2012 Τετάρτη 17/10/2012 Είσπραξη δικαιωμάτων για ημερομηνία διακανονισμού 16/10/2012 Διακανονισμός ομολόγων για ημερομηνία συναλλαγών 12/10/2012 Διακανονισμός εταιρικών ομολόγων για ημερομηνία συναλλαγών 12/10/2012 Διακανονισμός αξιών για ημερομηνία συναλλαγών 12/10/2012 Διακανονισμός OTC/STOCK EX ταυτισμένων εντολών με ημερομηνία διακανονισμού 17/10/2012 Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 13 από 35

17 3.2 Ενέργειες ΧΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΑΚ - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - 15/10/2012 KAI 16/10/2012 Έναρξη Λήξη Ενέργεια από 09:00 09:00 XAK Τ2 10:00 10:00 XAK Τ2 10:30 10:44 XAK Τ2 10:45 10:45 XAK Τ2 11:00 11:00 XAK Τ2 11:30 11:44 XAK Τ2 Ενέργειες Έναρξη της διαδικασίας AS6, με αυτόματη διαδικασία από τo XAK & CON-ICM Έναρξη 1ου Κύκλου Διακανονισμού Αποστολή αρχείου χρηματικού διακανονισμού για όλους τους υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων και εκτέλεση των σχετικών διακανονισμών από το Target2 Λήξη 1ου Κύκλου Διακανονισμού Έναρξη 2ου Κύκλου Διακανονισμού Αποστολή Α αρχείου χρηματικού διακανονισμού για όλους τους υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων και εκτέλεση των σχετικών διακανονισμών από το Target2 Προϋποθέσεις - Αποτελέσματα Η ενέργεια αυτή ενεργοποιεί τη διαδικασία διακανονισμού των πάγιων εντολών για τη μεταφορά ρευστότητας στους υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων και ελευθερώνει την δυνατότητα εισαγωγής και εκτέλεσης μεταφορών ρευστότητας προς/από υπολογαριασμούς Λήψη από τo XAK αρχείου δεσμευμένων υπολοίπων στους υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων Δείτε πίνακα «Εκτελούμενες Διαδικασίες Διακανονισμού ανά ημέρα» Με την λήξη του κύκλου διακανονισμού απελευθερώνονται τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών Λήψη από τo XAK αρχείου δεσμευμένων υπολοίπων στους υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων Δείτε πίνακα «Εκτελούμενες Διαδικασίες Διακανονισμού ανά ημέρα» 11:30 11:44 XAK Τ2 Αποστολή Β αρχείου χρηματικού Το αρχείο αυτό είναι πανομοιότυπο με το αρχείο Α όσον Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 14 από 35

18 Έναρξη Λήξη Ενέργεια από Ενέργειες διακανονισμού (μόνο στις 15/10/2012) Προϋποθέσεις - Αποτελέσματα αφορά το Target2 περιεχόμενο. Αναμένεται η απόρριψή του από το Target2. 11:45 11:45 XAK Τ2 Λήξη 2ου Κύκλου Διακανονισμού 12:00 12:00 XAK ΣΑΤ Ακύρωση Μεταθέσεων μη αναλυμένων πράξεων 12:00 12:00 XAK Τ2 Έναρξη 3ου Κύκλου Διακανονισμού Αποστολή αρχείου χρηματικού διακανονισμού για όλους τους 12:30 12:44 XAK Τ2 υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων και εκτέλεση των σχετικών διακανονισμών από το Target2 Αποστολή αρχείου χρηματικού 12:30 12:44 XAK Τ2 διακανονισμού για ειδικές περιπτώσεις liquidity transfer (μόνο στις 15/10/2012) (based on IOP-AS-648) 12:45 12:45 XAK Τ2 Λήξη 3ου Κύκλου Διακανονισμού Λήξη διαδικασίας AS6 με αυτόματη 13:00 13:00 XAK Τ2 διαδικασία από τo XAK Μεταφορά ποσοτήτων από τη μερίδα του 13:15 13:15 XAK ΣΑΤ Διαμεσολαβητή στη συνδεδεμένη μερίδα επενδυτή του Διαμεσολαβητή 14:15 14:30 XAK ΣΑΤ Υπολογισμός Δικαιωμάτων Έλεγχος αποτελεσμάτων 13:00 14:00 XAK (based on IOP-AS-649) Με την λήξη του κύκλου διακανονισμού απελευθερώνονται τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών Λήψη από τo XAK αρχείου δεσμευμένων υπολοίπων στους υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων Δείτε πίνακα «Εκτελούμενες Διαδικασίες Διακανονισμού ανά ημέρα» Εκτέλεση πολλαπλών χρεώσεων αποκλειστικά σε υπολογαριασμό του ΧΑΚ. Με την λήξη του κύκλου διακανονισμού απελευθερώνονται τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών Αυτόματη μεταφορά από το Τ2 τυχόν υπολοίπων από τους υπολογαριασμούς στον αντίστοιχο RTGS λογαριασμό της ΤΔ (zero balancing) To XAK Ελέγχει μέσω του ICM την απεικόνιση των πληρωμών, μηνυμάτων, κλπ με τα κατάλληλα φίλτρα. Ελέγχει τα σχετικά μηνύματα που έλαβε από το Τ2 και Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 15 από 35

19 Έναρξη Λήξη Ενέργεια από Ενέργειες Προϋποθέσεις - Αποτελέσματα συμφωνεί με τις αντίστοιχες κινήσεις διακανονισμού που στάλθηκαν Έναρξη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ XAK ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ημερομηνία που θα προσδιοριστεί από την ΚΤΚ Λήξη 09:00 09:00 Ενέργεια από XAK KTK 10:00 10:00 XAK Τ2 10:30 11:30 KTK XAK XAK KTK Ενέργειες Έναρξη της διαδικασίας AS6, με χειροκίνηση διαδικασία από την ΚΤΚ Έναρξη 1ου Κύκλου Διακανονισμού Ενημέρωση XAK για δεσμευμένα υπόλοιπα στους υπολογαριασμούς Διαμόρφωση και αποστολή αρχείου χρηματικού διακανονισμού από XAK για όλους τους υπολογαριασμούς των Συμμετεχόντων και εκτέλεση των σχετικών διακανονισμών από το Target 2 Εκτέλεση των σχετικών διακανονισμών από το Target 2 Προϋποθέσεις - Αποτελέσματα Αποστολή εντολής από τo XAK στην KTK για την ενεργοποίηση διαδικασίας ημέρας σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 4. Εκτέλεση εντολής από την KTK. Eπιβεβαίωση ολοκλήρωσης εργασίας από ΚΤΚ στo XAK Αποστολή εντολής από τo XAK στην KTK για το άνοιγμα κύκλου σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 4. Εκτέλεση εντολής από την KTK. Αποστολή επιβεβαιωτικού μηνύματος από ΚΤΚ στo XAK για την ολοκλήρωση της εργασίας Αποστολή αρχείου από την KTK στo XAK με τα υπόλοιπα λογαριασμών (ReturnAccount) Αποστολή επιβεβαιωτικού μηνύματος στην KTK για την επιτυχή λήψη του αρχείου. Αποστολή αρχείου εντολών πληρωμής (ASTransferInitiation) από το ΧΑΚ στην ΚΤΚ Εκτέλεση των σχετικών διακανονισμών από το Target2 12:30 Αποστολή αρχείου από την KTK στo XAK με τις KTK ειδοποιήσεις (ASInitiationStatus) XAK Αποστολή από τo XAK στην KTK επιβεβαιωτικού μηνύματος για την επιτυχή λήψη του αρχείου. 12:45 12:45 XAK Λήξη 1ου Κύκλου Διακανονισμού Αποστολή εντολής XAK στην KTK για το κλείσιμο Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 16 από 35

20 Έναρξη Λήξη Ενέργεια από Ενέργειες Προϋποθέσεις - Αποτελέσματα KTK κύκλου σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 4. Εκτέλεση εντολής από την KTK. Αποστολή επιβεβαιωτικού μηνύματος για την ολοκλήρωση της εργασίας. Αποστολή εντολής από τo XAK μέσω FTP στην KTK για 13:00 13:00 XAK Τ2 τη απενεργοποίηση της διαδικασίας σύμφωνα με το Λήξη διαδικασίας AS6 με χειροκίνητη υπόδειγμα του παραρτήματος 4. διαδικασία από την ΚΤΚ Εκτέλεση εντολής από την KTK. Αποστολή επιβεβαιωτικού μηνύματος στo XAK για την ολοκλήρωση της εργασίας Έλεγχος αποτελεσμάτων To XAK 13:00 14:00 XAK Ελέγχει μέσω του ICM την απεικόνιση των πληρωμών, (based on IOP-AS-649) μηνυμάτων, κλπ με τα κατάλληλα φίλτρα. Ελέγχει τα σχετικά μηνύματα που έλαβε από το Τ2 και συμφωνεί με τις αντίστοιχες κινήσεις διακανονισμού που στάλθηκαν Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 17 από 35

21 3.3 Ενέργειες Τραπεζών Διακανονισμού ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΔ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - 15, 16 & 17/10/2012 Έναρξη Λήξη Ενέργειες Προϋποθέσεις - Αποτελέσματα 9:01 12:59 Εισαγωγή πάγιας εντολής μεταφοράς ρευστότητας σε τουλάχιστον ένα υπολογαριασμό Συμμετέχοντα. Η εντολή αυτή θα εκτελεστεί την επόμενη εργάσιμη και τα αποτελέσματά της θα είναι ορατά μετά την έναρξη της διαδικασίας AS6. 9:01 9:59 Εισαγωγή εντολών μεταφοράς ρευστότητας στους υπολογαριασμούς τους καθώς και στους υπολογαριασμούς των Χειριστών που εξυπηρετούν ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΚΛΟΥ 10:05 10:40 Εισαγωγή εντολών μεταφοράς ρευστότητας στους υπολογαριασμούς τους καθώς και στους υπολογαριασμούς των Χειριστών που εξυπηρετούν ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ 10:45 10:59 Έλεγχος αποτελεσμάτων 1 ου κύκλου διακανονισμού 10:45 10:59 Συνέχεια εισαγωγής εντολών μεταφοράς ρευστότητας Προκειμένου να είναι δυνατή η μεταφορά ρευστότητας προς τούς υπολογαριασμούς τους οι ΤΔ μπορούν να ζητήσουν από την ΚΤΚ ή ΤΤΕ να «φορτώσει» τον RTGS λογαριασμό τους με επαρκές για την διενέργεια των δοκιμών υπόλοιπο. Προτείνεται η εισαγωγή εντολών μεταφοράς ρευστότητας ΠΡΟΣ υπολογαριασμό με όλους τους διαθέσιμους τρόπους (ΜΤ202, ICM, xml) και η παρακολούθηση της συμπεριφοράς ανά περίπτωση. Τα αποτελέσματα των πιστώσεων αυτών θα είναι ορατά στο ΕΣ ΧΑΚ κατά την πληροφόρηση των υπολοίπων με την έναρξη του επόμενου κύκλου διακανονισμού. Οι ΤΔ: Ελέγχουν ότι λαμβάνουν ΜΤ900/910 για την εκτέλεση των κινήσεων στους υπολογαριασμούς τους εφόσον το έχουν δηλώσει στις σχετικές φόρμες Τ2 Συμφωνούν τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών μετά την εκτέλεση των εντολών χρηματικών διακανονισμού Εφόσον οι ΤΔ έχουν ήδη μεταφέρει στους υπολογαριασμούς επαρκές υπόλοιπο για την διενέργεια των χρηματικών διακανονισμών του επόμενου κύκλου, οι ενέργειες αυτές Έκδοση 1.0, 5/10/2012, ΤΕΛΙΚΗ 18 από 35

T Tail Tailor-made banking services Takeover TANKAN INDEX TAN KAN TARGET (or TARGET1) =

T Tail Tailor-made banking services Takeover TANKAN INDEX TAN KAN TARGET (or TARGET1) = T Tail = 1) η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής στις δημοπρασίες του δημοσίου - τιμή έκδοσης και της τελικής διαμορφωθείσας τιμής 2) στην αγορά repos, ένας διαπραγματευτής δημιουργεί μια ουρά (tail) όταν

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά..... 4 1. Soft1 Add-ons... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Soft1 Add-ons... 4 2. Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ...

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/04/2015 Αριθ.Πρωτ.: 29608 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 29/04/2015 Αριθ.Πρωτ.: 29608 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 29/04/2015 Αριθ.Πρωτ.: 29608 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ IEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ ΤΜΗΜΑ : Εισηγµένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. Πληροφορίες: Μ. Κανά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Εφαρμογές της Πληροφορικής στα Χρηματιστήρια Στοιχειά Σπουδαστή: Πασχαλίδης Ιωάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Θάνου Ελένη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια : Ελευθερωτή Άννα του Ιωάννη Αριθμός Μητρώου: 14451

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια : Ελευθερωτή Άννα του Ιωάννη Αριθμός Μητρώου: 14451 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ελλάδος Το CRM στο περιβάλλον της Εθνικής Τράπεζας της Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια :

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 16/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση. επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση. επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση e-security «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2012 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Γενικά για το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης

MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης Καλώς ήρθατε στο MELCloud για γρήγορο και εύκολο έλεγχο και επιτήρηση των συστημάτων Mitsubishi Electric μέσω φορητής συσκευής Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανανέωση-αναβάθμισηανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια της Πράξης

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανανέωση-αναβάθμισηανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια της Πράξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για την Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής στον Δήμο Αμαρουσίου» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Σ.Η.Σ. ΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΟΥΜΠΕΝΙΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡ.ΕΞΟΠΛ.& ΛΕΙΤ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SSP /TARGET2 (IC M ) Σαράντης Σακαρίδης Αθήνα,Ιούλιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προµήθεια Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προµήθεια Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισµός: 35.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προµήθεια Ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα