CREBITEL Πολύγλωσσος Σηµασιολογικός Χάρτης Πρόσβασης σε Βάσεις Γνώσεων Συντήρησης Έργων Τέχνης µέσω του Παγκόσµιου Ιστού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CREBITEL Πολύγλωσσος Σηµασιολογικός Χάρτης Πρόσβασης σε Βάσεις Γνώσεων Συντήρησης Έργων Τέχνης µέσω του Παγκόσµιου Ιστού"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών CREBITEL Πολύγλωσσος Σηµασιολογικός Χάρτης Πρόσβασης σε Βάσεις Γνώσεων Συντήρησης Έργων Τέχνης µέσω του Παγκόσµιου Ιστού Βασίλειος Ε. Κοντογιάννης Μεταπτυχιακή Εργασία Ηράκλειο, Φεβρουάριος 2003

2

3 Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών CREBITEL Πολύγλωσσος Σηµασιολογικός Χάρτης Πρόσβασης σε Βάσεις Γνώσεων Συντήρησης Έργων Τέχνης µέσω του Παγκόσµιου Ιστού Συγγραφέας: Εργασία που υποβλήθηκε από τον Βασίλειο Ε. Κοντογιάννη ως µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για την απόκτηση ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Βασίλειος Ε. Κοντογιάννης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κρήτης Εισηγητική Επιτροπή: Πάνος Κωνσταντόπουλος Καθηγητής, Επόπτης Αικατερίνη Χούστη Καθηγήτρια, Μέλος ηµήτρης Πλεξουσάκης Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος Martin Doerr Ερευνητής Β, Ι.Π. Ι.Τ.Ε., Επιβλέπων εκτή: Πάνος Κωνσταντόπουλος, Καθηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηράκλειο, Φεβρουάριος 2003

4

5 Στους γονείς µου Μανόλη και Μαρία και στ αδέλφια µου Ανδρεανή και Ανδρέα

6

7 CREBITEL Πολύγλωσσος Σηµασιολογικός Χάρτης Πρόσβασης σε Βάσεις Γνώσεων Συντήρησης Έργων Τέχνης µέσω του Παγκόσµιου Ιστού Βασίλειος Ε. Κοντογιάννης Μεταπτυχιακή Εργασία Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κρήτης Περίληψη Η συντήρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης αποτελεί βασικό καθήκον των µουσείων σε ολόκληρο τον κόσµο. Η δραστηριότητα αυτή τα τελευταία χρόνια αξιοποιεί όλο και περισσότερο την πληροφορική τεχνολογία. Στην πρόσκτηση γνώσεων για το συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογής πλέον χρησιµοποιούνται µέθοδοι εξέτασης και ανάλυσης βασισµένες σε τεχνικές ψηφιοποίησης, επεξεργασίας εικόνας, διαχείρισης και προστασίας δεδοµένων. Παρόλα αυτά υπάρχει σηµαντική έλλειψη πληροφοριακών συστηµάτων διαχείρισης, οργάνωσης και παρουσίασης πληροφοριών και γνώσεων σχετικών µε τη συντήρηση έργων τέχνης. Το CREBITEL είναι µια πρώτη σχεδίαση και υλοποίηση ενός Πληροφοριακού Συστήµατος Βασισµένου στον Παγκόσµιο Ιστό (ΠΣΒΠΙ) µε εκπαιδευτικό προσανατολισµό σε θέµατα συντήρησης. Η υλοποίηση του συστήµατος ακολουθεί την αρχιτεκτονική 4-επιπέδων: 1 ο Σ Β, 2 ο εξυπηρετητής εφαρµογής, 3 ο εξυπηρετητής Παγκόσµιου Ιστού, 4 ο φυλλοµετρητής. Ως Σ Β έχει επιλεγεί το Σύστηµα Σηµασιολογικού Ευρετηριασµού (ΣΣΕ) και η µοντελοποίηση βασίζεται στο µοντέλο δεδοµένων της Telos. Το µοντέλο υποστηρίζει χαρακτηριστικά πολύγλωσσου θησαυρού. Παράλληλα σχετίζει τη συναφή ορολογία µε υπαρκτά παραδείγµατα-πίνακες ζωγραφικής, για τα οποία υπάρχουν καταχωρισµένα δελτία συντήρησης και πολυφασµατικές εικόνες. Το CREBITEL προσπελάζεται από τον Παγκόσµιο Ιστό µέσω εφαρµογής Ιστού που εκτελείται στον εξυπηρετητή εφαρµογής Apache Tomcat. Η τελευταία είναι πλήρως παραµετρική κι αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργιών υλοποιηµένων µε την τεχνολογία των Java Servlets. Οι λειτουργίες ανακτούν τα δεδοµένα από το ΣΣΕ µέσω του Java API που παρέχεται και µε κλήσεις native συναρτήσεων για την επικοινωνία µε την πολυνηµατική έκδοση του εξυπηρετητή του ΣΣΕ. Τα αποτελέσµατα των λειτουργιών παράγονται αποκλειστικά σε µορφή XML, σύµφωνα µε DTD που έχουµε προκαθορίσει, η δε παρουσίασή τους γίνεται εντελώς ανεξάρτητα, από αρχεία XSL. Η ανεξαρτησία i

8 δεδοµένων-παρουσίασης είναι η βάση για τα χαρακτηριστικά πολυγλωσσίας µε άµεση εναλλαγή γλώσσας και πολλαπλών παρουσιάσεων που διακρίνουν το σύστηµα. Για την εισαγωγή δεδοµένων στο σύστηµα προτείνουµε µια σχεδίαση που µπορεί να υλοποιηθεί µε τη χρήση "XML Entry Forms", ώστε η φόρτωση της συστήµατος να γίνεται µε σχετικά απλό τρόπο. Το σύστηµα δοκιµάστηκε µε πλασµατικά δεδοµένα και οι επιδόσεις των λειτουργιών ανάκτησης κρίθηκαν ικανοποιητικές. Επόπτης: Πάνος Κωνσταντόπουλος Καθηγητής Επιστήµης Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κρήτης ii

9 CREBITEL Multilingual Semantic Map for Web-Based Access to Art Conservation Knowledge Bases Bill E. Kontogiannis Master of Science Thesis Computer Science Department University of Crete Abstract Conservation and restoration of works-of-art is a major duty for museums all over the world. These processes become increasingly IT-based in the last few years. Knowledge acquisition in this field employs examination and analysis methods based on digitization, image processing and data management and security techniques. However, there is a lack of information systems for managing, organizing and presenting information and knowledge relevant to the conservation of works-of-art. CREBITEL is an initial design and implementation of a Web-Based Information System (WBIS) with educational orientation concerning conservation. The system implementation follows a 4-tier architecture: 1 st DBMS, 2 nd application server, 3 rd web server, 4 th browser. The Semantic Index System (SIS) has been chosen as the DBMS, so modeling is based on the Telos semantic network data model. The model supports features of multilingual thesauri. It also relates the relevant terminology with specific paintings, for which there exist conservation reports and multispectral images. CREBITEL is accessed from the WWW through its Web application, which is executed on the Apache Tomcat application server. The Web application is fully parameterized and comprises a set of operations implemented with Java Servlet technology. The operations retrieve data from SIS through the available Java API, which uses native functions to communicate with the multithread version of the SISServer. The final results of the operations are exclusively formatted in XML according to predefined DTD. The presentation of XML results is independently accomplished using XSL files. The data-presentation independence is the basis for the features of multilinguality (direct language switch) and multipresentation, which differentiates this system from others. Last but not least, a design for data entry is proposed for the present system. It may be implemented with the use of "XML Entry Forms", so that loading can be relatively easy. iii

10 The system was tested with virtual data and the performance of the several operations was judged as satisfactory. Supervisor: Panos Constantopoulos Professor of Computer Science University of Crete iv

11 Ευχαριστίες Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον επόπτη καθηγητή µου κ. Πάνο Κωνσταντόπουλο για τις αρκετά εποικοδοµητικές συζητήσεις που είχαµε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Επίσης την κα. Αικατερίνη Χούστη και τον κ. ηµήτρη Πλεξουσάκη που δέχθηκαν πρόθυµα να είναι µέλη της εισηγητικής µου επιτροπής και να βοηθήσουν µε τις παρατηρήσεις τους στη βελτίωση του συγγράµµατος αυτού. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Martin Doerr, για την επίβλεψη της σχεδίασης και υλοποίησης του συστήµατος που κατασκευάστηκε. Οι τακτικές συζητήσεις που είχαµε βοήθησαν να πάρω τις σωστές αποφάσεις σε καίρια σηµεία. Οφείλω να τονίσω ιδιαίτερα τη «γερµανική» νοοτροπία της σκληρής δουλειάς και συνέπειας που τον διακρίνει! Ευχαριστώ ακόµα τους Χρήστο Γεωργή και Μαρία Χατζηδάκη µε τους οποίους συνεργάστηκα εξαιρετικά στα πλαίσια της εργασίας αυτής. Ένα µεγάλο ευχαριστώ ανήκει δικαιωµατικά στην εταιρεία DATACRETA όπου εργαζόµουν καθόλη τη διάρκεια των µεταπτυχιακών µου σπουδών. Ευχαριστώ όλους τους συναδέρφους µου που έδειξαν µεγάλη κατανόηση στα «περίεργα» ωράριά µου κατά τις δύσκολες περιόδους και κατά καιρούς άκουγαν µε προσοχή τα προβλήµατά µου. ΚΑΙ τώρα στην παρέα µου που απαρτίζεται από τους (αλφαβητικά): Χαράλαµπο Αποστολίδη, Γιώργο Γεωργιλά, Σοφία Καρβουνιάρη, Αθηνά Κοντογιάννη, Κυριάκο Κρητικό & Ρένα Καγιαλή, Κώστα Λενακάκη, Αιµιλία Μαγκαναράκη, Γιάννη Μαυρικάκη, Ιάκωβο Μαυροειδή, Χαράλαµπο Παπαδάκη, Μαρίνα Παναγιωτάκη, Κώστα Παναγιωτάκη, Απόστολο Παπανικολάου, Γιώργο Σαπουντζή, Γιώργο Σηµαντήρη, Μανόλη Τζοµπανάκη, Γιάννη Χαριτάκη & Βαγγελιώ Κούκου, απευθύνω το πιο µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Και µια ευχή: µετά από 2-3 χρόνια µακάρι να συναντιόµαστε όπως και τώρα και να περνάµε καλά όπως µόνο εµείς ξέρουµε! Μπαµπά, Μαµά, Αντριάνη, Αντρέα, σε σας αφιερώνω αυτή την εργασία, στην οικογένειά µου... v

12

13 Περιεχόµενα Περίληψη... i Abstract...iii Ευχαριστίες... v Περιεχόµενα... vii Κατάλογος Σχηµάτων... xi Κατάλογος Πινάκων... xii Εισαγωγή Κατηγοριοποιήσεις Πληροφοριακών Συστηµάτων Πληροφοριακά Συστήµατα βασισµένα στον Παγκόσµιο Ιστό Ορισµός Πριν την αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή Ενδιάµεσο Λογισµικό Ν-επίπεδες αρχιτεκτονικές πελάτη-εξυπηρετητή (Ν 2) Αντικείµενο Εργασίας Υλοποίηση και εφαρµογή Σχετικά Συστήµατα Οργάνωση της Εργασίας...14 Επιλογή Εργαλείων Τεχνολογιών Αρχιτεκτονικής Επιλογή Σ Β Σύστηµα Σηµασιολογικού Ευρετηριασµού SIS Telos Μια γλώσσα αναπαράστασης γνώσης ιεπαφή Προγραµµατισµού Εφαρµογής του SIS Επιλογή Αρχιτεκτονικής Ανάπτυξης Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Επισκόπηση Αρχιτεκτονικών Σύγχρονες τάσεις Scripting γλώσσες προγραµµατισµού J2EE τεχνολογίες ανάπτυξης Η τελική επιλογή Επιλογή Εξυπηρετητή Εφαρµογής Jacarta Apache Tomcat Servlets Επίπεδο Παρουσίασης...36 vii

14 2.4.1 Η Γλώσσα XML Η Γλώσσα SVG Η Γλώσσα XSL DHTML - Javascript Το εργαλείο εµφάνισης µενού mapbmenu Ολοκλήρωση Τεχνολογιών Αρχιτεκτονική Συστήµατος...40 Σηµασιολογικό µοντέλο δεδοµένων Τα τµήµατα του µοντέλου Μοντελοποίηση θησαυρού Εντοπισµός βασικών κλάσεων-συσχετίσεων Πολυγλωσσία Μοντελοποίηση πεδίου εφαρµογής Η κλάση Man-Made Object Η κλάση Assessment Η κλάση Multispectral Image Η κλάση General Assessment Knowledge Παράδειγµα καταχωρισµένου πίνακα ζωγραφικής Περιορισµοί ακεραιότητας H Assertional Language της Telos Περιγραφή-τυποποίηση περιορισµών και κανόνων µοντέλου Παρατηρήσεις Συµπεράσµατα...60 Σχεδίαση και Υλοποίηση Λειτουργιών Συστήµατος...61 viii 4.1 Σχεδίαση εφαρµογής Παραµετροποίηση Πολυγλωσσία και άµεση εναλλαγή γλώσσας Πολλαπλές παρουσιάσεις Υλοποίηση λειτουργιών ανάκτησης δεδοµένων Λειτουργίες θησαυρού Γραφική απεικόνιση ιεραρχίας όρων Φόρµα εµφάνισης πληροφοριών όρου Εµφάνιση έργων τέχνης, εικόνων, εκτιµήσεων σχετικών µε όρο Φόρµα εµφάνισης πληροφοριών κόµβων γνώσης Λειτουργίες σχετικές µε έργα τέχνης και εκτιµήσεις ειδικών Χάρτης κατανοµής συνόλου έργων Εστίαση σε επιλεγόµενη κατηγορία έργων Εµφάνιση δελτίου συντήρησης έργου Εµφάνιση εκτιµήσεων χρηστών... 76

15 4.2.3 Λειτουργίες σχετικές µε πολυφασµατικές εικόνες Χάρτης κατανοµής πολυφασµατικών εικόνων Εµφάνιση πληροφοριών για πολυφασµατική εικόνα Λειτουργίες αναζήτησης Αναζήτηση για έργα τέχνης Αναζήτηση για εκτιµήσεις Αναζήτηση για πολυφασµατικές εικόνες Εµφάνιση και σελιδοποίηση αποτελεσµάτων Λειτουργία προσθήκης σελίδων µε στατικό περιεχόµενο Σχεδίαση ιεπαφής Χρήστη Επιδόσεις Λειτουργιών...86 Σχεδίαση Εισαγωγής εδοµένων στο Σύστηµα οµικές Μονάδες Εισαγωγής εδοµένων Λειτουργίες Ενηµέρωσης της Βάσης Ενηµέρωση όρων θησαυρού Ενηµέρωση έργων τέχνης Ενηµέρωση πολυφασµατικών εικόνων Ενηµέρωση εκτιµήσεων Ενηµέρωση κόµβων γνώσης Εκτιµήσεις Χρηστών Συστήµατος Εισαγωγές Periods και Places Επίλογος / Βελτιώσεις / Επεκτάσεις Σύνοψη εργασίας Οφέλη και νεωτερισµοί στο πεδίο εφαρµογής Βελτιώσεις - Επεκτάσεις Παράρτηµα Α Συντοµογραφίες Παράρτηµα Β Αγγλο-ελληνικό γλωσσάριο Παράρτηµα Γ Στήσιµο Εφαρµογής Βιβλιογραφία ix

16

17 Κατάλογος Σχηµάτων Σχήµα οµή Εφαρµογής "Intranet&Extranet "... 4 Σχήµα Ενδιάµεσο Λογισµικό... 6 Σχήµα Αρχιτεκτονική 4-επιπέδων... 9 Σχήµα Οι µηχανισµοί αφαίρεσης στην Telos Σχήµα Μοντέλο επερωτήσεων του SIS Σχήµα Ταξινόµηση αρχιτεκτονικών πυλών διασύνδεσης βάσεων δεδοµένων Σχήµα UML διάγραµα [37] Αρχιτεκτονικής του Jacarta Apache Tomcat Σχήµα Παράδειγµα µενού υλοποιηµένου µε το εργαλείο mapbmenu Σχήµα Η 4-επίπεδη αρχιτεκτονική του συστήµατος Σχήµα Τα τµήµατα του µοντέλου Σχήµα Οι βασικές κλάσεις του θησαυρού σε ιεραρχία γενίκευσης-εξειδίκευσης Σχήµα όµηση όρων θησαυρού Σχήµα Μοντελοποίηση εναλλαγής γλώσσας Σχήµα Υποστασιοποίηση ιδιοτήτων για την εναλλαγή γλώσσας Σχήµα 3.6 «Γύρω» από την κλάση Man-Made Object Σχήµα H κλάση Assessment Σχήµα Η κλάση Multispectral Image Σχήµα Μοντελοποίηση γνώσης του πεδίου - General Assessment Knowledge Σχήµα Παράδειγµα καταχωρισµένου πίνακα ζωγραφικής Σχήµα Οι επιλογείς της Assertional Language της Telos Σχήµα Μοντελοποίηση περιορισµού ακεραιότητας µονότιµων γνωρισµάτων Σχήµα Το αρχείο παραµέτρων config.xml Σχήµα Οργάνωση φακέλων εφαρµογής Σχήµα Η ιεραρχία Method γραφικά (SVG) Σχήµα Φόρµα εµφάνισης πληροφοριών όρου Σχήµα Υλοποίηση της λειτουργίας Paintings Σχήµα Αποτέλεσµα της λειτουργίας Paintings Σχήµα Παράδειγµα δελτίου συντήρησης Σχήµα Σύνδεση λειτουργιών πολυφασµατικών εικόνων Σχήµα Η φόρµα αναζήτησης έργων τέχνης Σχήµα Σελιδοποίηση αποτελεσµάτων Σχήµα ίκτυο στατικών ιστοσελίδων Σχήµα Η διεπαφή χρήστη Σχήµα Σταθερότητα επίδοσης της λειτουργίας DscrAsmtPntg Σχήµα Γραµµική επίδοση µε µικρό συντελεστή της λειτουργίας DescriptorInfo Σχήµα Επίδοση της λειτουργίας MultispectralImages xi

18 Σχήµα Επίδοση της χρονοβόρας λειτουργίας Paintings Σχήµα Descriptor.dtd Σχήµα ManMadeObject.dtd Σχήµα MultispectralImage.dtd Σχήµα Knowledge.dtd Σχήµα Assessment.dtd Σχήµα Παράδειγµα ενηµέρωσης έργου τέχνης Σχήµα 5.7- Φόρµα εισαγωγής εκτίµησης χρήστη Κατάλογος Πινάκων Πίνακας Κατηγοριοποιήσεις και κατηγορίες Πληροφοριακών Συστηµάτων... 3 Πίνακας ηµοφιλείς εξυπηρετητές εφαρµογής Πίνακας Επιδόσεις λειτουργιών συστήµατος σε εικονικές συνθήκες xii

19

20

21 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Στις µέρες µας ακατάπαυστο εµφανίζεται το φαινόµενο της ανάπτυξης κάθε λογής πληροφοριακών συστηµάτων, που καλύπτουν τις ανάγκες πολυάριθµων πεδίων εφαρµογής. Με την πάροδο του χρόνου ολοένα αυξανόµενο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πληροφοριακά συστήµατα εκείνα που θα καλύψουν, θα υποστηρίξουν και θα δώσουν ώθηση στους πιο εξειδικευµένους από τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων ωστόσο δεν είναι µια τετριµµένη υπόθεση. Απαιτεί τη χρησιµοποίηση και ολοκλήρωση διαφόρων αρχιτεκτονικών, τεχνολογιών, τεχνικών, εργαλείων, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις σε απλότητα (simplicity), στοιχειοµέρεια (modularity), κλιµάκωση (scalability), αποτελεσµατικότητα (effectiveness) και αποδοτικότητα (efficiency). Πριν ξεκινήσει η ανάπτυξη ενός εξειδικευµένου πληροφοριακού συστήµατος, πρέπει πρώτα από όλα να γίνει λεπτοµερής καταγραφή των δεδοµένων που αυτό θα περιέχει των δεδοµένων του πεδίου που ήδη υπάρχουν σε µη ηλεκτρονική ή αδόµητη ηλεκτρονική µορφή των υπηρεσιών και πληροφοριών που θα παρέχει των χρηστών που θα το χρησιµοποιούν και πού αυτοί θα βρίσκονται Η συνέχεια απαιτεί µια γενική θεώρηση της δοµής που έχουν τα υπάρχοντα δεδοµένα και των συσχετίσεων µεταξύ τους. Αυτό είναι απαραίτητο για να γίνει µια αρχική εκτίµηση του βαθµού δυσκολίας αναπαράστασής τους στα διαφόρων τύπων µοντέλα δεδοµένων (σχεσιακό, δικτυωτό ιεραρχικό). Το επόµενο βήµα είναι η έρευνα αγοράς για εργαλεία που θα αποτελέσουν και βασικές συνιστώσες του συστήµατος, τα οποία θα αναλάβουν περίπλοκες λειτουργίες του µε τυποποιηµένο τρόπο, όπως η αποθήκευση και ανάκτηση δεδοµένων, η εξυπηρέτηση αιτήσεων χρηστών, η εµφάνιση των πληροφοριών στους χρήστες κλπ. Στο στάδιο αυτό πρέπει να µελετηθούν προσεκτικά οι δυνατότητες διασύνδεσης (interfacing) των εργαλείων αυτών µεταξύ τους ή και µε άλλα για την περίπτωση µελλοντικών επεκτάσεων. Η έρευνα αγοράς είναι επιβεβληµένη καθώς µπορεί να απαλλάξει από αµέτρητες ανθρωποώρες κατά τη φάση της ανάπτυξης του συστήµατος. Επίσης είναι απόλυτα σίγουρο ότι τα εργαλεία που κυκλοφορούν στην αγορά έχουν ελεγχθεί σχολαστικά και έχουν προσεχθεί πολύ περισσότερο απ όσο θα µπορούσαν να προσεχθούν αν κατασκευάζονταν ταυτόχρονα µε την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος.

22 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Ακολουθεί η φάση της λεπτοµερούς µοντελοποίησης του πεδίου εφαρµογής µε την διάκριση όλων των πιθανών οντοτήτων, συσχετίσεων και περιορισµών ακεραιότητας, προσαρµογή των στο επιλεγµένο µοντέλο δεδοµένων και φόρτωση του τελικού σηµασιολογικού µοντέλου, µε τη χρήση των µηχανισµών του εργαλείου που έχει επιλεχθεί για το σκοπό αυτό. Το τελευταίο βασικό στάδιο στη φάση της ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήµατος είναι η επιλογή προγραµµατιστικής πλατφόρµας και τεχνικών για την κατασκευή της «καρδιάς» του συστήµατος. Αυτή θα αποτελείται από το σύνολο των προγραµµάτων µε τα οποία θα επιτυγχάνεται η διακίνηση της πληροφορίας (µεταξύ συστήµατος και χρηστών) και θα επιτελούνται οι απαιτούµενες λειτουργίες. Τα προγραµµατιστικά εργαλεία και οι τεχνικές που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να υποστηρίζονται από τα ήδη επιλεχθέντα εργαλεία-συνιστώσες του συστήµατος. Το τελευταίο σηµείο που πρέπει να προσεχθεί πριν τη φάση της υλοποίησης είναι σε ποια µορφή και σε ποιες µονάδες θα γίνεται η διακίνηση της πληροφορίας και κατά πόσο αυτή θα είναι αποδεσµευµένη από τη µορφή µε την οποία θα παρουσιάζεται. 1.1 Κατηγοριοποιήσεις Πληροφοριακών Συστηµάτων Από τα µέσα περίπου της δεκαετίας του 50 ξεκίνησε η ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων. Μισό αιώνα αργότερα τα πληροφοριακά συστήµατα που χρησιµοποιούνται σε διάφορες δραστηριότητες είναι τόσο πολλά ώστε µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε διάφορους τρόπους. Έτσι λοιπόν τα πληροφοριακά συστήµατα µπορούν σε ένα αφηρηµένο επίπεδο να κατηγοριοποιηθούν [1] βάσει: Οργανωτικής οµής Λειτουργιών Παρεχόµενης Υποστήριξης (συνηθέστερη κατηγοριοποίηση) Αρχιτεκτονικής Υποστηριζόµενης ραστηριότητας Ο πίνακας 1.1 δείχνει της κατηγορίες συστηµάτων που κατατάσσονται σε κάθε µια από τις παραπάνω κατηγοριοποιήσεις. Η έκρηξη τα τελευταία χρόνια της δικτυακής τεχνολογίας, η καθιέρωση πρωτοκόλλων επικοινωνίας, η εξάπλωση του Παγκόσµιου Ιστού (ΠΙ), η εµφάνιση ανεξάρτητων-πλατφόρµας γλωσσών και τεχνολογιών προγραµµατισµού, έχουν αναδείξει πλέον και µια νέα ειδική κατηγορία, τα Πληροφοριακά Συστήµατα Βασισµένα στον Παγκόσµιο Ιστό - ΠΣΒΠΙ (Web-Based Information Systems, WBIS). 2

23 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Κατηγοριοποίηση βάσει Οργανωτικής οµής (Organizational Structure) Κατηγορίες Κλαδικά (Departmental) Επιχειρησιακά (Enterprise) ιαεπιχειρησιακά (Interorganizational) Λειτουργιών Λογιστικά (Accounting) Εµπορικά (Marketing) Οικονοµικά (Finance) Παραγωγής (Production) ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resources Management) Παρεχόµενης Υποστήριξης Επεξεργασίας οσοληψιών (Transaction Processing, TPS, Early 1950s) ιαχείρισης (Management, MIS, 1960s) ιαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management, KMS) & Έµπειρα Συστήµατα (Expert Systems, Mid 1980s) Αυτοµατισµού Γραφείου (Office Automation, OAS, Late 1960s) Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support, DSS, Early 1970s) Υποστήριξης ιοίκησης (Executive Support, ESS, Early 1980s) Τεκµηρίωσης (Documentation, DIS) Αρχιτεκτονικής Βασισµένα σε mainframe (Mainframe-based) Αυτόνοµου προσωπικού υπολογιστή (Standalone PC) Κατανεµηµένα ή ικτυακά υπολογιστικά συστήµατα (Distributed or Networked Computing Systems) Υποστηριζόµενης ραστηριότητας Λειτουργικά Καθηµερινών Λειτουργιών Επιχείρησης (Operational) ιαχειριστικά Βραχυπρόθεσµου σχεδιασµού, ελέγχου και οργάνωσης (Managerial) Στρατηγικά Μακροπρόθεσµου σχεδιασµού και στρατηγικής (Strategic) Πίνακας Κατηγοριοποιήσεις και κατηγορίες Πληροφοριακών Συστηµάτων 3

24 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1.2 Πληροφοριακά Συστήµατα βασισµένα στον Παγκόσµιο Ιστό Ορισµός Τα ΠΣΒΠΙ είναι πληροφοριακά συστήµατα που επιτρέπουν τη διαχείριση δεδοµένων και την εκτέλεση λειτουργιών µέσω του ιαδικτύου. ιαφέρουν από τους απλούς και στατικούς δικτυακούς τόπους στο ότι παράγουν και διακινούν συνεχώς δυναµικά δεδοµένα που περιέχονται σε σελίδες, τις οποίες βλέπουν οι τελικοί χρήστες µε τη χρήση φυλλοµετρητών του ΠΙ (web-browsers). Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι ολοκληρώνουν δικτυακές εφαρµογές µε Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων Σ Β (DBMS), και επιτρέπουν περίπλοκες δραστηριότητες που βασίζονται στα τελευταία, όπως π.χ. το ηλεκτρονικό-επιχειρείν (e-business) [2]. Ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η συντήρηση των ΠΣΒΠΙ είναι φυσικό να βασίζονται σε τεχνικές συστηµάτων βάσεων δεδοµένων, συστήµατα ροής εργασιών (workflow systems) και τεχνολογίες ιαδικτύου. Αν θέλαµε να ταξινοµήσουµε τα ΠΣΒΠΙ κάπου µέσα στον πίνακα 1.1, θα τα κατατάσσαµε βάσει της αρχιτεκτονικής τους στα Κατανεµηµένα ή ικτυακά υπολογιστικά συστήµατα. Η γενική δοµή ενός ΠΣΒΠΙ ακολουθεί τη δοµή των περισσοτέρων "Intranet & Extranet" [3] εφαρµογών η οποία φαίνεται στο σχήµα 1.1. Σχήµα οµή Εφαρµογής "Intranet&Extranet " O ΠΙ είναι βασισµένος στην αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (client-server architecture). Παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον πάντως να δει κανείς µια επισκόπηση για το πώς φτάσαµε στην αρχιτεκτονική αυτή και ποιες είναι οι µορφές της που χρησιµοποιούνται σήµερα. 4

25 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Πριν την αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή Πριν την αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή, που εµφανίστηκε στα µέσα της δεκαετίας του 1980, υπήρχαν 2 βασικές αρχιτεκτονικές, η Αρχιτεκτονική Mainframe και η Αρχιτεκτονική ιαµοιραζόµενων Αρχείων (File Sharing Architecture) [4]. Στην Αρχιτεκτονική Mainframe όλη η ισχύς και η «εξυπνάδα» βρίσκεται σε ένα κεντρικό υπολογιστή (host computer). Οι χρήστες αλληλεπιδρούν µε τον κεντρικό υπολογιστή συνήθως µε τη χρήση «χαζών τερµατικών» (dummy terminals), τα οποία «συλλαµβάνουν» πατήµατα πλήκτρων και αποστέλλουν την πληροφορία στον κεντρικό υπολογιστή. Η συγκεκριµένη αρχιτεκτονική δεν είναι δεσµευτική όσον αφορά την πλατφόρµα υλικού, π.χ. µπορεί να αποτελείται από Linux-PC servers, Windows-PC workstations και ειδικά προγράµµατα που λέγονται εξοµοιωτές τερµατικών (terminal emulators). Οι περιορισµοί της αρχιτεκτονικής αυτής εντοπίζονται στην αδυναµία υποστήριξης σύγχρονων Γραφικών ιεπαφών Χρήστη (GUI) και στην αδυναµία πολλαπλών συνδέσεων σε κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων. Στην Αρχιτεκτονική ιαµοιραζόµενων Αρχείων βασίζονταν τα πρώτα δίκτυα υπολογιστών, όπου αρχεία (τόσο προγράµµατα όσο και δεδοµένα) φορτώνονταν εξ ολοκλήρου από τη διαµοιραζόµενη τοποθεσία αρχείων στο περιβάλλον εργασίας (desktop environment) του χρήστη σαν να βρίσκονταν στον τοπικό δίσκο του σταθµού εργασίας του. Στη συνέχεια η αιτούµενη εργασία του χρήστη εκτελούνταν τοπικά. Η συγκεκριµένη αρχιτεκτονική µπορεί να λειτουργήσει καλά µόνο αν η κοινή χρήση πόρων είναι σε χαµηλά επίπεδα, ο ρυθµός ανανέωσης των διαµοιραζόµενων αρχείων χαµηλός και ο όγκος δεδοµένων προς µεταφορά από τον εξυπηρετητή αρχείων µικρός. Ο σηµαντικότερος περιορισµός είναι η συµφόρηση στο τοπικό δίκτυο (network congestion). Για το λόγο αυτό µε την αύξηση του αριθµού των "online" χρηστών και την εµφάνιση των GUI, έπαψε η εν λόγω αρχιτεκτονική να χρησιµοποιείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 οπότε κυριάρχησε πλέον η αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή Ενδιάµεσο Λογισµικό Καθιερωµένος ορισµός για το τι είναι Ενδιάµεσο Λογισµικό ΕΛ δεν έχει διατυπωθεί, αλλά έχουν κατά καιρούς εκφρασθεί διάφοροι που προσεγγίζουν τη σηµασία της λειτουργίας του. υο απ αυτούς είναι οι παρακάτω: «Το ενδιάµεσο λογισµικό είναι το λογισµικό που αποτελείται από ένα σύνολο υπηρεσιών, οι οποίες εξασφαλίζουν τη συνδεσιµότητα και επιτρέπουν την αλληλεπίδραση µεταξύ πολλαπλών διεργασιών εκτελούµενων σε ένα ή περισσότερους διασυνδεδεµένους σε δίκτυο υπολογιστές» [4]. «Ενδιάµεσο Λογισµικό είναι ένα επίπεδο λογισµικού που βρίσκεται µεταξύ του επιπέδου της εφαρµογής και του επιπέδου δικτύωσης των ετερογενών πρωτοκόλλων και 5

26 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή περιβαλλόντων εργασίας. ιαχωρίζει τις εφαρµογές από οποιεσδήποτε εξαρτήσεις από ετερογενή λειτουργικά συστήµατα, πλατφόρµες υλικού και πρωτόκολλα επικοινωνίας [5]. Το ΕΛ είναι απαραίτητο για την τροποποίηση των mainframe εφαρµογών σε εφαρµογές πελάτη-εξυπηρετητή και για την εξασφάλιση της επικοινωνίας µεταξύ ετερογενών περιβαλλόντων. Γνωστό Ενδιάµεσο Λογισµικό αποτελούν τα Distributed Computing Environment (OSF s DCE), Common Object Request Broker Architecture (OMG s CORBA) και Component Object Model (Microsoft s COM/DCOM). Οι υπηρεσίες του ΕΛ είναι σύνολα κατανεµηµένου λογισµικού που υπάρχουν µεταξύ της εφαρµογής και του λειτουργικού συστήµατος και των δικτυακών υπηρεσιών σε ένα υπολογιστή-κόµβο δικτύου (Σχήµα 1.2) [6]. Σχήµα Ενδιάµεσο Λογισµικό Παρέχουν στις εφαρµογές ένα πιο λειτουργικό σύνολο ιεπαφών Προγραµµατισµού Εφαρµογών (Application Programming Interfaces, API) από ότι το λειτουργικό σύστηµα και οι δικτυακές υπηρεσίες, ώστε να : Εντοπίζουν µε ξεκάθαρο τρόπο και να αλληλεπιδρούν µε άλλες εφαρµογές ή υπηρεσίες πάνω από το δίκτυο Είναι ανεξάρτητες από δικτυακές υπηρεσίες Είναι αξιόπιστες και διαθέσιµες Είναι επεκτάσιµες χωρίς να χάνουν τη λειτουργικότητα τους [7] 6 Το ΕΛ µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως: Επιτηρητής δοσοληψιών (Transaction Processing Monitor, TP), παρέχοντας εργαλεία και ένα περιβάλλον ανάπτυξης και διάθεσης κατανεµηµένων εφαρµογών. Μέσο για την Αποµακρυσµένη Κλήση ιαδικασιών (Remote Procedure Call), επιτυγχάνοντας την κατανοµή της λογικής µιας εφαρµογής στο δίκτυο. Η λογική των προγραµµάτων στους αποµακρυσµένους υπολογιστές µπορεί να

27 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή εκτελεσθεί τόσο εύκολα όσο απλή είναι η κλήση διαδικασιών στον τοπικό υπολογιστή. Μέσο για την Ανταλλαγή Μηνυµάτων (Message-Oriented Middleware, ΜΟΜ), παρέχοντας ασύγχρονη ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ προγραµµάτων µιας κατανεµηµένης εφαρµογής. Κατανεµητής Αιτήσεων για Αντικείµενα (Object Request Broker), επιτρέποντας στα αντικείµενα µιας εφαρµογής να είναι κατανεµηµένα και διαµοιραζόµενα πάνω σε ετερογενή δίκτυα. ενδιάµεσο λογισµικό για Βάσεις εδοµένων ΕΛΒ (Database Middleware), επιτρέποντας σε εφαρµογές να χειρίζονται συνδέσεις µε τις Βάσεις εδοµένων, καθώς και να ανακτούν και να αποθηκεύουν στοιχεία σ αυτές.. Το ΕΛΒ µπορεί να στηρίζεται σε καθιερωµένα πρότυπα όπως είναι το ODBC, JDBC για τη σύνδεση µε σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, αλλά µπορεί να είναι και ειδικά σχεδιασµένη ιεπαφή Προγραµµατισµού Εφαρµογής (API) για συγκεκριµένη βάση δεδοµένων. ενδιάµεσο λογισµικό µε Εξυπηρετητή Εφαρµογών (Application Server Middleware), επιτρέποντας αιτήσεις που στέλνονται µέσω φυλλοµετρητών του ΠΙ να φτάσουν σε εφαρµογές προορισµένες για το ιαδίκτυο. Οι αιτήσεις αυτές γίνονται σύµφωνα µε καθιερωµένα πρωτόκολλα και APIs, µεταφράζονται από τον εξυπηρετητή εφαρµογής σε εκτέλεση λειτουργιών της δικτυακής εφαρµογής και τα αποτελέσµατα επιστρέφονται στον πελάτη-φυλλοµετρητή βάσει πάντα καθιερωµένων πρωτοκόλλων Ν-επίπεδες αρχιτεκτονικές πελάτη-εξυπηρετητή (Ν 2) Οι περιορισµοί της αρχιτεκτονικής διαµοιραζόµενων αρχείων οδήγησε στην αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή. Σε αυτήν την αρχιτεκτονική ο εξυπηρετητής αρχείων αντικαθίσταται από ένα Σ Β, το οποίο αναλαµβάνει να απαντάει σε συγκεκριµένες επερωτήσεις των πελατών (clients) κι έτσι αποφεύγεται το φαινόµενο της καθολικής µεταφοράς αρχείων και της συνεπαγόµενης. συµφόρησης στο δίκτυο. Οι επερωτήσεις των πελατών γίνονται είτε µε τη χρήση καθιερωµένων γλωσσών άµεσα ή έµµεσα (βλ. ODBC), είτε µε τη χρήση ειδικών APIs και πιθανόν RPC. 2-επίπεδη αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (2-tier client-server architecture): Στην αρχιτεκτονική αυτή στον πελάτη εγκαθίσταται ειδικό λογισµικό συνήθως περιβαλλόµενο από µια γραφική διεπαφή, το οποίο του παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης διαφόρων λειτουργιών ανάκτησης και αποθήκευσης δεδοµένων στης βάση. Η εκτέλεση των λειτουργιών που ζητούν οι χρήστες γίνεται µερικώς στον εξυπηρετητή από ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης της βάσης και µερικώς στον πελάτη (κυρίως επεξεργασία των ήδη ανακτηθέντων δεδοµένων). 7

28 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Οι περιορισµοί που εµφανίζονται σε αυτήν την περίπτωση έχουν να κάνουν µε τον αριθµό των πελατών που έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στη βάση αλλά και µε τη δυνατότητα αναβάθµισης του εξυπηρετητή. Έτσι σαν ανώτατο όριο µπορούν να τεθούν οι 100 χρήστες, διότι µε περισσότερους η απόδοση πέφτει δραµατικά εξαιτίας των λεγόµενων "keep-alive" µηνυµάτων που ανταλλάσσονται ακόµα και όταν οι πελάτες αδρανούν. Επίσης πιθανές αναβαθµίσεις στο Σ Β (ή ενδεχόµενη αλλαγή του), είναι πολύ δύσκολες αφού πιθανότατα θα απαιτήσουν και αντίστοιχες αναβαθµίσεις στους πελάτες. Για τον λόγο αυτό και η 2-επίπεδη αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή είναι απαγορευτική να εφαρµοσθεί στο ιαδίκτυο. 3-επίπεδη αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (3-tier client-server architecture): Στην αρχιτεκτονική αυτή ένα ενδιάµεσο επίπεδο λογισµικού προστίθεται ανάµεσα στο περιβάλλον εργασίας του πελάτη και στο περιβάλλον διαχείρισης της βάσης. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι υλοποίησης του ενδιάµεσου αυτού λογισµικού όπως ως Επιτηρητής οσοληψιών, Εξυπηρετητής Μηνυµάτων, Εξυπηρετητής Εφαρµογής κλπ [8]. Η αρχιτεκτονική αυτή χρησιµοποιείται όταν απαιτείται µια αποτελεσµατική σχεδίαση πελάτη-εξυπηρετητή που να παρέχει αυξηµένη απόδοση (performance), ευελιξία (flexibility), συντηρησιµότητα (maintainability), επαναχρησιµοποιησιµότητα (reusability) και κλιµάκωση (scalability), κρύβοντας ταυτόχρονα την πολυπλοκότητα της κατανεµηµένης επεξεργασίας από τον χρήστη ([8], [9]). Στο 1 ο επίπεδο παρέχεται η λειτουργικότητα διαχείρισης της βάσης δεδοµένων. Το τµήµα διαχείρισης της βάσης εγγυάται ότι τα δεδοµένα είναι συνεπή στο κατανεµηµένο περιβάλλον µε τη χρήση χαρακτηριστικών όπως το κλείδωµα δεδοµένων (data locking), ο έλεγχος συνέπειας (consistency checking) και η δηµιουργία αντιγράφων (replication). Στο 2 ο (µεσαίο) επίπεδο ο εξυπηρετητής εφαρµογής επιτυγχάνει τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν (performance, flexibility etc.) µε την κεντρικοποίηση της λογικής επεξεργασίας (process logic or business logic). Η κεντρικοποίηση της λογικής επεξεργασίας κάνει τη διαχείριση και τις αλλαγές ευκολότερες µε τον τοπικό περιορισµό της λειτουργικότητας. Με τον τρόπο αυτό οι αλλαγές που χρειάζονται γίνονται µία φορά, τοποθετούνται στο µεσαίο επίπεδο και γίνονται άµεσα διαθέσιµες σε όλους του πελάτες του κατανεµηµένου συστήµατος. Στο 3 ο επίπεδο υπάρχει ο πελάτης, από τον οποίο έχει αποσπασθεί ο περισσότερος από τον κώδικα επεξεργασίας, που µεταφέρθηκε στο 2 ο επίπεδο. Στον πελάτη «τρέχουν» εφαρµογές που παρέχουν απλά γραφικές διεπαφές (µενού, πλαίσια διαλόγου κλπ) µε τα οποία ο χρήστης επικοινωνεί µε το σύστηµα. Τέτοιες εφαρµογές είναι οι φυλλοµετρητές του ΠΙ. Ν-επίπεδες αρχιτεκτονικές (N-tier architectures): Μερικές φορές το µεσαίο επίπεδο στις 3-επίπεδες αρχιτεκτονικές χωρίζεται σε 2 ή περισσότερα επίπεδα µε διαφορετικές λειτουργίες και υπηρεσίες. Κλασσικό παράδειγµα αποτελούν οι εφαρµογές που διαχωρίζουν τη λογική επεξεργασίας από τη λογική παρουσίασης µε τη χρήση 8

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών Κατερίνα Πραματάρη Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Κατερίνα Πραματάρη Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Συστήματος Αρχιτεκτονική Πελάτη-Εξυπηρετητή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Μαθήµατος

Επισκόπηση Μαθήµατος Βάσεις εδοµένων 5 ο Εξάµηνο ηµήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Επισκόπηση Μαθήµατος Εισαγωγή (Σ Β ) Το µοντέλο σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό ΣΓΠ. Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Γεωγραφίας, ΣΓΠ ΙΙ, Χρίστος Χαλκιάς

Λογισµικό ΣΓΠ. Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Γεωγραφίας, ΣΓΠ ΙΙ, Χρίστος Χαλκιάς Λογισµικό ΣΓΠ Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ Εισαγωγή Βασικός στόχος των λογισµικών πακέτων ΣΓΠ, είναι η παροχή ενός ενιαίου πλαισίου εργασίας µε γεωγραφικές πληροφορίες. Η εξέλιξη του λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Έννοιες-κλειδιά. Σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Έννοιες-κλειδιά. Σύνοψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή της έννοιας της διάταξης λογισμικού, ως αρχιτεκτονικής δόμησης των υπολογιστικών πόρων και της ανάθεσης σε αυτούς συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γιατί µοντελοποιούµε Εισαγωγή στη UML Ένα απλό παράδειγµα 2 Γιατί µοντελοποιούµε; Ησηµασία της µοντελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομιλητής: Γιάννης Νάνος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ? Είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεµηµένος Προγραµµατισµός & Προγραµµατισµός στο ιαδίκτυο

Κατανεµηµένος Προγραµµατισµός & Προγραµµατισµός στο ιαδίκτυο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών Κατανεµηµένος Προγραµµατισµός & Προγραµµατισµός στο ιαδίκτυο Κατανεµηµένος Προγραµµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη. πληροφοριακών συστηµάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη. πληροφοριακών συστηµάτων Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων οµή παρουσίασης Τεχνολογική-Ιστορική Επισκόπηση Φάσεις Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ITE)

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ITE) Α ν ά π τ υ ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή ς Υ π ο δ ο μ ή ς γ ι α τ ι ς Α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ έ ς Ε π ι σ τ ή μ ε ς Δ Υ Α Σ MIS 4 4 1 2 4 5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 2.8 ΙΤΕ 3 Λογισμικό σύστημα για

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Υπηρεσία Αυτόματης Ανάκτησης Συνδεδεμένης Δομής Θεματικών Επικεφαλίδων μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Βάση Δεδοµένων: συλλογή από σχετιζόµενα δεδοµένα Ειδικού σκοπού λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης v.vescoukis@cs.ntua.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 335662 Τίτλος Πράξης: ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: Στοιχεία επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Client/Server

Επικοινωνία Client/Server Επικοινωνία Client/Server Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία - Client/Server 1 Μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή Βασική ιδέα: να δομηθεί το λειτουργικό σύστημα ως συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στόχοι To πληροφοριακό πρόβληµα Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων Πληροφορία: ο ρόλος και η αξία της ιοίκηση: οµές ραστηριότητες Ανάγκες υποστήριξης Κατηγορίες Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 4 SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...3 4.2.1 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...3 4.2.1.1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...4 4.2.1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Μεταφοράς. (ανεβαίνουμε προς τα πάνω) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Επίπεδο Μεταφοράς. (ανεβαίνουμε προς τα πάνω) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο Μεταφοράς (ανεβαίνουμε προς τα πάνω) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο Μεταφοράς(Transport layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer): Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ορισμός Βάσης Δεδομένων Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ΣΔΒΔ (DBMS) Χαρακτηριστικά προσέγγισης συστημάτων αρχειοθέτησης Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική 2 Τεχνολογία Λογισμικού 1 2 Κρίση Λογισμικού (1968) Στην δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκαν μαζικά: Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατασκευής λογισμικών Μεγαλύτερα κόστη ανάπτυξης λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων. Στόχοι και αντικείμενο ενότητας

Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων. Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Ενότητα 3 Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 3-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου ενός Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας Πανεπιστήμιο Πειραιά To Μοντέλο OSI pdemest@unipi.gr ιάρθρωση Το μοντέλο αναφοράς OSI Επίπεδα Πρωτόκολλα, κατανομή πρωτοκόλλων σε στοιχεία δικτύου Αντιστοιχία τστοχα μοντέλων OSI και Internet Ανάλυση Επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού 1η διάλεξη Χαρακτηριστικά Μαθήματος Μάθημα προγραμματισμού (και όχι μόνον) Μπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη αν δεν έχετε καλή γνώση και αρκετή εμπειρία προγραμματισμού (Java)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II Ενότητα: Εισαγωγή στη LibreOffice Base Διδάσκων: Πηγουνάκης Κωστής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα CGI, SSI CGI: Απόδοση Έναρξη νέας διαδικασίας για εκτέλεση (2 διαδικασιών σε περίπτωση διερµηνευόµενης γλώσσας, π.χ. perl). Κοινές διαδικασ

Προβλήµατα CGI, SSI CGI: Απόδοση Έναρξη νέας διαδικασίας για εκτέλεση (2 διαδικασιών σε περίπτωση διερµηνευόµενης γλώσσας, π.χ. perl). Κοινές διαδικασ Αρχιτεκτονική προηγµένων web εφαρµογών Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Προβλήµατα CGI, SSI CGI: Απόδοση Έναρξη νέας διαδικασίας για εκτέλεση (2 διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βασικές Έννοιες - εδοµένα { Νίκος, Μιχάλης, Μαρία, Θάλασσα, Αυτοκίνητο }, αριθµοί, π.χ. {1, 2, 3, 5, 78}, συµβολοσειρές (strings) π.χ. { Κώστας, 5621, ΤΡ 882, 6&5 #1, +

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003.1 - Επιστήµη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό έτος 2010 2011, Χειµερινό εξάµηνο Τελική Εξέταση: Σάββατο - 04/12/10, Ώρα: 08:30-11:30,

Διαβάστε περισσότερα

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol HTTP Protocol Web and HTTP Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol Web Servers (1/2) Ένα πρόγραμμα (λογισμικό) που έχει εγκατασταθεί σε ένα υπολογιστικό σύστημα (έναν ή περισσότερους υπολογιστές)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων: Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Υπεύθυνος µαθήµατος: Ειασηγητής:Dr. Σκάρλας Λάµπρος Email:

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΚΤΥΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα

Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα Εισαγωγή 1 Ζήτω οι Βάσεις εδοµένων!! Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα Μοντελοποίηση Αποθήκευση Επεξεργασία (εύρεση πληροφορίας σχετικής µε µια συγκεκριµένη ερώτηση) Σωστή Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ Λογισµικό Η/Υ (Software)( Οι βασικές κατηγορίες λογισµικού!λειτουργικά Συστήµατα (Operating Systems O/S)!Λειτουργικά βοηθητικά προγράµµατα (Tools and Utilities)!Περιβάλλοντα ανάπτυξης µηχανογραφικών εφαρµογών!προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Βάσεις Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις Δεδομένων; Σύστημα για αποθήκευση, μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις ιάλεξη 2 η 2.1 Προκλήσεις για τη ιοίκηση 1. Ολοκλήρωση: ιαφορετικά συστήµατα εξυπηρετούν διάφορες λειτουργίες. Ηολοκλήρωσησυστηµάτων σε διαφορετικά επίπεδα είναι δύσκολη τεχνολογικά και κοστίζει. 2. ιεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας στα Κατανεµηµένα Συστήµατα ιαφάνειες στα πλαίσια του µαθήµατος: Κατανεµηµένα Συστήµατα Ε Εξάµηνο, Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαµίας Πέτρος Λάµψας 2002

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου Εισαγωγικός Οδηγός Το έργο Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων & Ψηφιακού Περιεχομένου Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου To

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Βιβλιοθήκη. Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών

Φορολογική Βιβλιοθήκη. Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών Φορολογική Βιβλιοθήκη Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών Το έργο Η φορολογική βιβλιοθήκη πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για τον επαγγελματία λογιστή και όχι μόνο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης Σύστημα Αντώνης Μαϊργιώτης Σε ένα οργανισμό υπάρχουν προβλήματα για λύση Η διεύθυνση του οργανισμού αναθέτει τη λύση στους κατάλληλους ανθρώπους Οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν τις κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Δεδομένα. Η εμπειρία του OpenDataCloud

Ανοικτά Δεδομένα. Η εμπειρία του OpenDataCloud Ανοικτά Δεδομένα Προκλήσεις και Ευκαιρίες: Η εμπειρία του OpenDataCloud Κώστας Σαΐδης, PhD Πάροχοι Ανοικτών Δεδομένων datagov.gr diavgeia.gr geodata.gov.gr Πυροσβεστικό σώμα Ελληνική Αστυνομία Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Η ανάγκη Διαγράμματα ΟΣ Σύνολα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Απεικονίσεις Επεκτάσεις

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Η ανάγκη Διαγράμματα ΟΣ Σύνολα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Απεικονίσεις Επεκτάσεις Η ανάγκη Διαγράμματα ΟΣ Σύνολα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Απεικονίσεις Επεκτάσεις Μοντέλα Δεδομένων Μοντέλο: αφαιρετική αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου. Μοντέλα βασισμένα σε εγγραφές (record based models)

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα