Αφιερώνουµε αυτή την εργασία στις οικογένειές µας που µας στήριξαν και ήταν πάντα στο πλάι µας κατά τη διάρκεια των σπουδών µας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αφιερώνουµε αυτή την εργασία στις οικογένειές µας που µας στήριξαν και ήταν πάντα στο πλάι µας κατά τη διάρκεια των σπουδών µας."

Transcript

1

2

3 Αφιερώνουµε αυτή την εργασία στις οικογένειές µας που µας στήριξαν και ήταν πάντα στο πλάι µας κατά τη διάρκεια των σπουδών µας.

4 Ευχαριστίες Ευχαριστούµε θερµά όλους όσους συντέλεσαν στην ολοκλήρωση της πτυχιακής µας εργασίας. Τον επιβλέπων καθηγητή µας κ. Βαλσαµίδη Σταύρο για την καθοδήγησή του στη σχεδίαση και υλοποίηση της εργασίας µας. Από το τµήµα Πληροφορικής του Γενικού Νοσοκοµείου Καβάλας ευχαριστούµε ιδιαίτερα τους κ. Αγγελίδη Βασίλη, κ. Λασκαρίδη Γιώργο για το υλικό, τις χρήσιµες συµβουλές και τις πολύτιµες σηµειώσεις που µας προσέφεραν. Τέλος ευχαριστούµε θερµά τους φίλους µας, Παπαδηµητρίου Θανάση, Παπαδοπούλου Βαρβάρα, Παπαγγελίδη Μαρία για την καλλιτεχνική επιµέλεια της εργασίας και την αµέριστη συµπαράσταση και ψυχολογική στήριξη που µας προσέφεραν. Κωνσταντίνα, Μαρία

5 Κεφάλαιο 1: Τεχνολογία της πληροφορικής 1.1. Πληροφορία Η Έννοια του Συστήµατος Χαρακτηριστικά Συστηµάτων Υποσυστήµατα Είδη Συστηµάτων Κατηγορίες Συστηµάτων Υποσυστήµατα ενός Οργανισµού Πληροφοριακό Σύστηµα Κατηγορίες Πληροφοριακών Συστηµάτων 8 Κεφάλαιο 2: Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας 2.1. Συστήµατα Υγείας Η Υποδοµή Πληροφοριακών Συστηµάτων Υγείας (HCIS) ενός συστήµατος οργανωµένης παροχής υπηρεσιών 2.3. Τάσεις στα Συστήµατα Οργανωµένης Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 19 Κεφάλαιο 3: Πληροφοριακά Συστήµατα Νοσοκοµείου 3.1. Εισαγωγή Βασικοί Στόχοι του Πληροφοριακού Συστήµατος Νοσοκοµείου Πλεονεκτήµατα και Οφέλη Πληροφοριακού Συστήµατος Νοσοκοµείου Προϋποθέσεις και Απαιτήσεις ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Ασφάλεια ιαλειτουργικότητα Εφαρµογών και Συστηµάτων Φιλικότητα Γραφικού Περιβάλλοντος Επεκτασιµότητα Συστήµατος Τυποποίηση και Χρήση Προτύπων Υποσυστήµατα Πληροφοριακών συστηµάτων Νοσοκοµείων ιοικητικό-οικονοµικό Υποσύστηµα Υποσύστηµα ιαχείρισης Ασθενών Ιατρικό Υποσύστηµα Υποσύστηµα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Υποσύστηµα Επιχειρηµατικής Ευφυίας (Business Intelligence BI) Υποσύστηµα ιαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΒΙΤ) I

6 Πληροφοριακό Σύστηµα Μηχανογράφησης Εργαστηρίων (LIS) Σηµερινή Κατάσταση Μελλοντική Εξέλιξη 95 Κεφάλαιο 4: οµή Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων 4.1. Αρχιτεκτονικές Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων ίκτυο Συµβόλαιο Εξασφάλισης Επιπέδου Παρερχοµένων Υπηρεσιών (Service Level Agreement - SLA) Κεφάλαιο 5: Ηλεκτρονικός Φάκελος - Κάρτες Υγείας - Τηλεϊατρική 5.1. Ηλεκτρονικός Φάκελος ασθενούς (Electronic Medical Record) Κάρτες Υγείας Έξυπνη Κάρτα Υγείας Τηλεϊατρική Ορισµοί της τηλεϊατρικής Προέλευση της τηλεϊατρικής Χρήση των τηλεϊατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τηλεϋγείας Τηλεπικοινωνιακές Τεχνολογίες Ευρωπαϊκή Ένωση Η Τηλεϊατρική στην Ελλάδα Σύνταξη καθολικού σχεδίου εφαρµογής της τηλεϊατρικής στο Νοµό Καβάλας Κεφάλαιο 6: Ανάλυση Υφιστάµενης Κατάστασής του Π.Σ.Ν Καβάλας 6.1. Εισαγωγή ίκτυο Γενικού Νοσοκοµείου Καβάλας Εφαρµογή 176 Κεφάλαιο 7: Συµπεράσµατα 182 Βιβλιογραφία II

7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Α/Α ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΕΛΙ Α 1 ΕΙΚΟΝΑ 1- Γραφική αναπαράσταση της λειτουργίας των 3 Συστηµάτων 2 ΕΙΚΟΝΑ 2- Η ροή της πληροφορίας 5 3 ΕΙΚΟΝΑ 3- ιαγραµµατική Παρουσίαση Του Πληροφοριακού 5 Συστήµατος 4 ΕΙΚΟΝΑ 4- ιάγραµµα Πληροφοριακού Συστήµατος Υγείας 7 (ΠΣΥ) 5 ΕΙΚΟΝΑ 5- οµή DSS 11 6 ΕΙΚΟΝΑ 6- Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού 13 Συστήµατος Νοσοκοµείου 7 ΕΙΚΟΝΑ 7- Προγραµµατισµός, Οργάνωση και Έλεγχος 29 Παροχής Υπηρεσιών 8 ΕΙΚΟΝΑ 8- ιάγραµµα Παρακολούθησης Προµηθευτών και 33 Ασθενών 9 ΕΙΚΟΝΑ 9- ιαδικασία λήψης αποφάσεων ΕΙΚΟΝΑ 10- Σύστηµα Εσωτερικής Επικοινωνίας ΕΙΚΟΝΑ 11- Απεικόνιση λειτουργίας HL ΕΙΚΟΝΑ 12- Τυπικό Σύστηµα Νοσοκοµείου ΕΙΚΟΝΑ 13- Υποσύστηµα διασύνδεσης µέσω HL ΕΙΚΟΝΑ 14 -Απευθείας διασύνδεση µε µια βάση δεδοµένων 48 µέσω middleware 15 ΕΙΚΟΝΑ 15- ιάγραµµα επιβάρυνσης συστήµατος ΕΙΚΟΝΑ 16- Προδιαγραφές Λογισµικού Υποσυστηµάτων 59 Πληροφοριακού Συστήµατος Νοσοκοµείου 17 ΕΙΚΟΝΑ 17- Υποσύστηµα BI ΕΙΚΟΝΑ 18- ιαγραµµατική Αναπαράσταση TBIT ΕΙΚΟΝΑ 19- Κύκλωµα Εργαστηρίου (Γενικές διαδικασίες) ΕΙΚΟΝΑ 20- Αρχιτεκτονική Πληροφοριακού Συστήµατος 82 Εργαστηρίων 21 ΕΙΚΟΝΑ 21- Κεντρικοποιηµένο ΠΣΝ ΕΙΚΟΝΑ 22- Η Κατανεµηµένη Προσέγγιση Π.Σ.Ν ΕΙΚΟΝΑ 23- Σύστηµα οµηµένης Καλωδίωσης (Α) ΕΙΚΟΝΑ 24- Σύστηµα οµηµένης Καλωδίωσης (Β) ΕΙΚΟΝΑ 25- ιακτιριακή Αρχιτεκτονική Κτιρίου ΕΙΚΟΝΑ 26- Κτιριακή Αρχιτεκτονική ικτύου ΕΙΚΟΝΑ 27- Πολύτροπες (ΜΜ) και Μονότροπες (SM) 119 Οπτικές Ίνες 28 ΕΙΚΟΝΑ 28- Συνδεσµολογία HUB-Patch Panel, Patch Panel- 120 PC 29 ΕΙΚΟΝΑ 29- Συστήµατα τηλεϊατρικής στα Π.ε.Σ.Υ.Π ΕΙΚΟΝΑ 30- ιαγραµµατική απεικόνιση δικτύου Γ.Ν. Καβάλας ΕΙΚΟΝΑ 31- Συγκεντρωτική Κατάσταση Φαρµάκων ΕΙΚΟΝΑ 32- Πρόγραµµα rantevouz_euro ΕΙΚΟΝΑ 33- Πρόγραµµα Εφηµεριών ΕΙΚΟΝΑ 34- Πρόγραµµα Νοσηλειών 175 III

8 35 ΕΙΚΟΝΑ 35- Πρόγραµµα ιαιτολογίου ΕΙΚΟΝΑ 36- Οι πίνακες της εφαρµογής ΕΙΚΟΝΑ 37- Οι σχέσεις µεταξύ των πινάκων ΕΙΚΟΝΑ 38- Οι φόρµες της εφαρµογής ΕΙΚΟΝΑ 39- Η κύρια φόρµα της εφαρµογής. 181 IV

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Α/Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕΛΙ Α 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ιαφορές µεταξύ DSS και MIS 10 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 2- Κατηγορίες και Πρότυπα Κωδικοποίησης 53 Ιατρικών εδοµένων 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 3- Αναλυτικός Πίνακας Προτύπων 58 4 ΠΙΝΑΚΑΣ 4- Εφαρµογές πληροφοριακών συστηµάτων στα 93 ελληνικά νοσοκοµεία 5 ΠΙΝΑΚΑΣ 5- ράσεις του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας στον τοµέα της Υγείας και Πρόνοιας 97 V

10 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ B.I. Business Intelligence C.C.I. Common Communication Infrastructure C.P.U. Central Processing Unit D.R.P. Disaster Recovery Plan D.S.S. Decision Support Systems E.I.A Electronic Industry Association E.M.R. Electronic Medical Record E.R.P. Enterprise Resource Planning F.T.P. Foiled Twisted Pair H.C.I.S. Health Care Information Systems H.I.S. Health Information Systems H.L.7. Health Level 7 I.C. Intermediate Cross-Connect I.C.D. International Classification of Diseases I.S.D.N. Intergrated Services Digital Network L.I.S. Lab Information Systems M.I.S. Management Information Systems N.O.C. Network Operation Center P.O.T.S. Plain Old Telephone System S.L.A. Service Level Agreement T.I.A. Telecommunication Industry Association U.P.S. Unlimited Power Supply U.T.P. Unshielded Twisted Pair W.H.O. World Health Organization Ε.Σ.Υ. Εθνικό Σύστηµα Υγείασ Κ.Ε.Κ. Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Κ.Π.Σ. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κ.τ.Π Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Ε.Θ. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Μ.Υ. Μονάδες Υγείας Ο.Π.Σ. Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Ο.Π.Σ.Ν. Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Νοσοκοµείων Π.Σ. Πληροφοριακό Σύστηµα Π.Σ.Υ. Πληροφοριακό Σύστηµα Υγείας Τ.Π.Ε. Τεχνολογικός Επικοινωνιακός Εξοπλισµός Υπ.Υ.Π. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας VI

11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εισβολή των νέων τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών στην καθηµερινή µας ζωή, έχει επιδράσει θετικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη, σε πολλούς τοµείς. Η υγεία είναι ένας από τους σηµαντικότερους, γιατί ο χώρος αυτός θεωρείται κρίσιµος από κάθε άποψη τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο και τα οφέλη αφορούν όλους τους εµπλεκόµενους. Το Internet και η Πληροφορική γενικότερα παίζουν ολοένα και µεγαλύτερο ρόλο στην Υγεία, τόσο στο επίπεδο του ιδιωτικού, όσο πολύ περισσότερο του δηµόσιου τοµέα. Η σύγχρονη τεχνολογία αναδεικνύεται σε πολύτιµο σύµµαχο και στα θέµατα Υγείας, καθώς µπορεί να προσφέρει πληροφόρηση και υποστήριξη σε διοικητικό και οικονοµικό επίπεδο αλλά κυρίως στην καλύτερη οργάνωση των ιατρικών υπηρεσιών. Απώτερος σκοπός των Πληροφοριακών Συστηµάτων είναι η αύξηση ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας, µείωση λειτουργικού κόστους, καθώς επίσης και ταξινοµηµένες πληροφορίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε έρευνες αλλά και σε πολλούς άλλους τοµείς. Ο όρος "Ιατρική Πληροφορική" ("Informatique Medicale") δηµιουργήθηκε στη Γαλλία και ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ιδρύθηκαν πανεπιστηµιακά τµήµατα µε αυτό τον τίτλο στην Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία. Στην δεκαετία του 1970 αντίστοιχες ερευνητικές µονάδες και ο όρος "Ιατρική Πληροφορική" έκαναν την εµφάνισή τους στην Γερµανία, Πολωνία, και ΗΠΑ (ως "Medizinische Informatik", "Informatiyki Medycnej" και "Medical Informatics" αντίστοιχα). Σήµερα η ιεθνής Ένωση Ιατρικής Πληροφορικής αριθµεί 39 εθνικές ενώσεις που καλύπτουν όλο το φάσµα της οικονοµικής ανάπτυξης (από αναπτυσσόµενες χώρες: π.χ. Βοσνία, Κούβα, Νιγηρία, έως τις πλέον ανεπτυγµένες: π.χ., Ελβετία, ΗΠΑ, Καναδάς, Γαλλία, Γερµανία, Ιαπωνία). Στα χρόνια που µεσολάβησαν µεταξύ της µοντέρνας υπολογιστικής τεχνολογίας και θεωρίας, η Ιατρική Πληροφορική απέκτησε ένα σύνθετο περιεχόµενο. Μπορούµε να πούµε ότι Ιατρική Πληροφορική είναι η δοµηµένη αποθήκευση πληροφοριών ιατρικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται µε ιατρικό ιστορικό κάποιου ασθενούς. Τα δεδοµένα αυτά είναι αποθηκευµένα σε ηλεκτρονική µορφή και είναι προσβάσιµα, σύµφωνα µε τους κανόνες περί ιατρικού απορρήτου, από εξειδικευµένο προσωπικό, είτε ανακαλώντας τα, από κάποια µεγαλύτερη βάση δεδοµένων (ενδονοσοκοµειακά) ή από µια ηλεκτρονική κάρτα την οποία κατέχει ο ασθενής και µπορεί να ανανεώνεται διαρκώς. ΗΝΩΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ VII

12 Η Ιατρική Πληροφορική χρησιµοποιεί µεθόδους από πολλές επιστήµες όπως η Επιστήµη Πληροφοριών, η Επιστήµη Υπολογιστών, η Βιοϊατρική Τεχνολογία, η Επιστήµη Γνωστικών Λειτουργιών, η Οργάνωση και ιοίκηση Επιχειρήσεων, η Στατιστική, τα Μαθηµατικά, η Τεχνητή Νοηµοσύνη, η Επιχειρησιακή Έρευνα, τα Οικονοµικά. Η Ιατρική Πληροφορική έχει κατά συνέπεια περιεχόµενο βασικής έρευνας, κλινικής ιατρικής, και οργάνωσης υπηρεσιών υγείας. Τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει από τα στενά πλαίσια του σχεδιασµού και εφαρµογής πληροφοριακών συστηµάτων και αποτελεί µια ολοκληρωµένη, αναλυτική, και ορθολογιστική µέθοδο προσέγγισης της ιατρικής έρευνας και πράξης. ΗΝΩΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ VIII

13 Σκοπός Πτυχιακής Εργασίας Η Πληροφορική, µε την βοήθεια των υπολογιστικών συστηµάτων που µας προσφέρει, ασχολείται µε την τυποποίηση, την καταχώρηση, την οργάνωση και την αποθήκευση διαφόρων δεδοµένων, µε στόχο στην συνέχεια να µας προβάλει κάποια αποτελέσµατα, που εξάγονται από αυτά τα συγκεκριµένα δεδοµένα και τα οποία αποτελούν σηµαντική πηγή πληροφοριών και γνώσεων για τους χρήστες της. Τα αποτελέσµατα αυτά συνήθως προκύπτουν µετά από κάποιου είδους επεξεργασία των αποθηκευµένων δεδοµένων, κάνοντας χρήση συγκεκριµένων τεχνικών και µεθόδων. Στην Ιατρική όταν αυτά τα δεδοµένα αφορούν ιστορικά στοιχεία, κλινικά ευρήµατα ή αποτελέσµατα εργαστηριακών εξετάσεων ασθενών, η επεξεργασία τους και η παρουσίαση των πληροφοριών που απορρέουν από αυτά, είναι δυνατόν να συµβάλουν σηµαντικά στην εύρυθµη λειτουργία νοσοκοµείων, ιατρικών κέντρων, κλινικών, εργαστηρίων ή και προσωπικών ιατρείων. Ο όρος «Ιατρική Πληροφορική» προέρχεται ουσιαστικά από την σύζευξη των δύο τοµέων της Ιατρικής και της Πληροφορικής και υποδηλώνει µία νέα επιστηµονική γνωστική περιοχή, η οποία έχει άµεση σχέση µε τον τρόπο άσκησης του ιατρικού λειτουργήµατος και έχει σοβαρή συνεισφορά στην αναβάθµιση της ιατρικής περίθαλψης και γενικότερα στην βελτίωση της υγείας της ανθρώπινης κοινωνίας. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εφαρµογές της Πληροφορικής στα νοσοκοµεία και στα περιφερειακά µε αυτά κέντρα και ιδρύµατα περίθαλψης. Σχεδόν σε όλα τα νοσοκοµεία της χώρας µας, αλλά και σε ιδιωτικές κλινικές και κέντρα υγείας έχουν γίνει προσπάθειες ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων. Τα υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα συνήθως είναι απαρχαιωµένα, µη παραγωγικά είτε ακατάλληλα, λειτουργούν µερικώς και διακρίνονται από την δυσκολία ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ των υποσυστηµάτων τους. Ένα Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Νοσοκοµείου (Hospital Information System) αποτελείται από τις εξής βασικές ενότητες: ιοικητικο-οικονοµικές εφαρµογές (E.R.P. Enterprise Resource Planning), τα εργαστηριακά συστήµατα (L.I.S Lab Information Systems) και τα ιατρονοσηλευτικά συστήµατα (φάκελος ασθενούς - patient/medical record). Οι διοικητικο-οικονοµικές εφαρµογές που υπάρχουν, δεν καλύπτουν τις υψηλές προδιαγραφές χρηστικότητας, επικοινωνίας και συνδεσιµότητας µε τις υπόλοιπες εφαρµογές του Νοσοκοµείου, το οποίο είναι απαραίτητο σ ένα πληροφοριακό σύστηµα υγείας. Τα L.I.S. συστήµατα, που επίσης είναι εγκατεστηµένα σχεδόν σε όλα τα νοσοκοµεία, λειτουργούν ικανοποιητικά, χωρίς όµως να υπάρχει προς το παρόν ΗΝΩΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ IX

14 συνδεσιµότητα µε άλλες εφαρµογές δια µέσου διεθνών πρωτοκόλλων. Τα ιατρονοσηλευτικά συστήµατα είναι ελάχιστα και δεν λειτουργούν ικανοποιητικά. Μέχρι και σήµερα παρατηρείται χειρόγραφο σύστηµα τήρησης ιατρικού φακέλου το οποίο παρεµποδίζει τη αποτελεσµατική φροντίδα του ατόµου, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολη η εφαρµογή ενός ενιαίου φακέλου υγείας. Η προτεινόµενη πτυχιακή εργασία πραγµατεύεται το συγκεκριµένο θέµα των εφαρµογών της πληροφορικής στα νοσοκοµεία, αναλύοντας τις λειτουργίες και προδιαγράφοντας τα χαρακτηριστικά ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Νοσοκοµείου, το οποίο θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου. Για την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας θα συνταχθούν κατάλληλα ερωτηµατολόγια και θα ακολουθήσει ανάλυση των ερωτηµατολογίων και παρουσίαση των αποτελεσµάτων. ΗΝΩΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ X

15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι αλλαγές στον τρόπο διοίκησης των µονάδων υγείας κατέστησαν την µηχανογράφηση πρώτη προτεραιότητα. Το πλήθος των ιατρικών πληροφοριών που διακινούνται καθηµερινά είναι υπέρογκο και ο µόνος τρόπος για να οργανωθούν αυτές οι πληροφορίες είναι µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων. Τα πρώτα πληροφοριακά συστήµατα υγείας στόχευαν κυρίως στην αυτοµατοποίηση των διαχειριστικών και οικονοµικών ενεργειών ενώ η διαχείριση των ιατρικών δεδοµένων δεν είχε αξιοποιηθεί ακόµα. Η νέα γενιά των πληροφοριακών συστηµάτων υγείας στοχεύει στην καλύτερη παρακολούθηση τόσο των ιατρικών όσο και των διοικητικοοικονοµικών πληροφοριών. Η υψηλή ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας προς τους Πολίτες είναι το κυρίαρχο στοιχείο της λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών έχει ως εκ τούτου εξαιρετική σηµασία. Για να λειτουργήσει ένα σύστηµα ποιοτικού ελέγχου πρέπει να τεθούν οι τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών οι οποίες θα λειτουργήσουν ως πρότυπα εφαρµογής, ως βάσεις σύγκρισης και προσδιορισµού των αποκλίσεων. Οι ποιοτικές απαιτήσεις και οι ακριβείς προδιαγραφές τους πρέπει να γίνουν γνωστές και να διδαχθούν στα στελέχη του Νοσοκοµείου τα οποία καλούνται να τις εφαρµόσουν. Οι ποιοτικές προδιαγραφές να ενταχθούν στο σύστηµα ελέγχου των εσωτερικών διαδικασιών προκειµένου ο ελεγκτής των διαδικασιών να προγραµµατίσει τη διενέργεια συστηµατικών ελέγχων. Η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών είναι σαφές πως δεν θα προκύψει ούτε από τις τεχνικές προδιαγραφές αλλά και σε καµία περίπτωση από τους ελέγχους που πρέπει να πραγµατοποιούνται. Μέχρι εδώ κινούµεθα στα τεχνοκρατικά και οργανωτικά όρια. Η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη συνεχή, προγραµµατισµένη και συνειδητοποιηµένη προσπάθεια των στελεχών του νοσοκοµείου. Για να εξασφαλισθεί η συµµετοχή των εργαζοµένων στην προσπάθεια ποιοτικής αναβάθµισης των υπηρεσιών υγείας του Νοσοκοµείου πρέπει προηγούµενα οι εργαζόµενοι να λαµβάνουν µέρος στην Επιτροπή Καθορισµού των Ποιοτικών Προτύπων για να αισθάνονται κοινωνοί και συµµέτοχοι. Η επιβολή εκ των άνωθεν προτύπων και µοντέλων εµπεριέχει στη συνείδηση των εργαζοµένων κάποια στοιχεία καταναγκασµού και δηµιουργεί ΗΝΩΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ XI

16 αρνητικές αντιδράσεις. Στην περίπτωση αυτή θα έχοµε το µίνιµουµ αποτέλεσµα. Ενδεχοµένως ο καθορισµός των ποιοτικών προτύπων να είναι µια υπόθεση εξαιρετικά δύσκολη, να απαιτεί επιστηµονική και τεχνολογική γνώση και εµπειρία αλλά και ενδεχοµένως τα πρότυπα να επιβάλλονται από την Πολιτεία ή από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη συµµετοχής των εργαζοµένων στα σχεδιαζόµενα και στις αποφάσεις διότι οι εργαζόµενοι θα κληθούν να ξεπεράσουν τις όποιες δυσκολίες θα προκύψουν κατά την υλοποίηση. Τα Νοσοκοµεία και οι άλλες µονάδες υγείας µε την βοήθεια και συµπαράσταση του Πε.Σ.Υ.Π. πρέπει να εξασφαλίσουν τις τεχνικές προδιαγραφές της Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι κανόνες του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. Με βάση τα στοιχεία αυτά πρέπει να προχωρήσει στην κωδικοποίηση των προδιαγραφών και στην ένταξη τους στο σύστηµα ελέγχου ποιότητας. Επίσης πρέπει να συγκροτήσει Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου Υπηρεσιών Υγείας για τις Ιατρικές Υπηρεσίες ( Εξωτερικά Ιατρεία, Τ.Ε.Π., Μ.Ε.Θ., Κλινικές, Εργαστήρια, Ψυχολογική Υποστήριξη) και για τις ιοικητικές Υπηρεσίες (Γραµµατεία, Γραφείο Κίνησης και Νοσήλια). Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται µια εισαγωγή που αφορά την τεχνολογία της πληροφορικής. Σε συνδυασµό µε την εξέλιξη των Πληροφοριακών Συστηµάτων γίνεται µια αναφορά στον χώρο της υγείας και κατά πόσο συνδέονται αυτά µεταξύ τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας, η υποδοµή και οι τάσεις που υπάρχουν στο συγκεκριµένο χώρο. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα Πληροφοριακά Συστήµατα Νοσοκοµείων. Αναλύονται οι βασικοί στόχοι, τα πλεονεκτήµατα των Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων, καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για την ύπαρξη αυτών. Επίσης αναλύονται τα Πληροφοριακά Συστήµατα και γίνεται µια αναφορά για την σηµερινή κατάσταση των Ο.Π.Σ.Ν καθώς και οι µελλοντικές εξελίξεις. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται οι αρχιτεκτονικές που ακολουθούν το Ο.Π.Σ.Ν. Παρατείθεται µια ανάλυση που αναφέρεται στο δίκτυο δοµηµένης καλωδίωσης και το Συµβόλαιο Εξασφάλισης των παρεχόµενων υπηρεσιών. Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς ο οποίος είναι απόλυτα συνδεδεµένος µε τα νέα Π.Σ.Υ, οι έξυπνες κάρτες και η τηλεϊατρική. ΗΝΩΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ XII

17 Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται µια αναφορά της υφιστάµενης κατάστασης των Π.Σ.Ν Καβάλας. Ακολουθεί η ιστορική διαδροµή από το 1992 έως και σήµερα και αναλύεται το δίκτυο του Γ.Ν. Καβάλας. Παρουσιάζονται τα λειτουργικά συστήµατα και οι βάσεις δεδοµένων µε τις εφαρµογές που χρησιµοποιεί το νοσοκοµείο. Τέλος παρουσιάζεται µια νέα εφαρµογή που χρησιµοποιεί το Τµήµα Μαιευτικής (Aithousa_Thilasmou) Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την εργασία αναφέρονται στο έβδοµο και τελευταίο κεφάλαιο. Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο να κάνει µια πρώτη προσέγγιση στα πληροφοριακά συστήµατα υγείας παρουσιάζοντας και παράλληλα άλλες εφαρµογές της ιατρικής πληροφορικής που έχουν σχέση µε την υγεία. Επικεντρώνεται κυρίως στην περίπτωση της χώρας µας µε κάποιες αναφορές στο Γενικό Νοσοκοµείο Καβάλας και στην Ευρώπη. ΗΝΩΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ XIII

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.1. Πληροφορία Πληροφορία 1 είναι το αποτέλεσµα της κατανόησης, αξιολόγησης και συσχετισµού των διαφόρων δεδοµένων µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα να παρθούν αποφάσεις. Η αξία της πληροφορίας αυτής για την λήψη αποφάσεων είναι χρήσιµη εφόσον : A. είναι πρόσφατη, B. κοστίζει λιγότερο από το όφελος που θα παραχθεί από τη χρήση της. Συγκεκριµένα οι λειτουργίες µετασχηµατισµού (functions) των εισροών του συστήµατος του νοσοκοµείου σε υπηρεσίες υγείας, απαιτούν παρακολούθηση των πληροφοριακών ιχνών τα οποία δηµιουργούνται κατά τη διαδικασία µετασχηµατισµού. Για παράδειγµα το εξιτήριο που χορηγείται σε ασθενή που εξέρχεται του νοσοκοµείου, παράγει πληροφοριακά ίχνη όπως είναι το τιµολόγιο χρέωσης στο ασφαλιστικό ταµείο, ο ιατρικός φάκελος µε τις πληροφορίες για την εξέλιξη της υγείας του ασθενή, κλπ. Κατά συνέπεια η πληροφορία αποτελεί µέσο καταγραφής και εποµένως και µέσο µελέτης της λειτουργίας της επιχείρησης. Καθίσταται δε φανερό ότι η πορεία της εξέλιξης ενός συστήµατος όπως το νοσοκοµείο (µε την έννοια της ανθρώπινης οργάνωσης- organization - όπως την προσδιορίσαµε στην τελευταία παράγραφο της προηγούµενης ενότητας) εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ποιότητα και ποσότητα των διατιθέµενων πληροφοριών. Ευθέως ανάλογη και εξίσου σηµαντική είναι και η ποιότητα και ποσότητα των επεξεργασιών στις οποίες υπόκεινται οι πληροφορίες, ώστε να παραχθεί η απαιτούµενη τελική πληροφόρηση. Η πληροφόρηση λοιπόν βασίζεται στις πληροφορίες και οι πληροφορίες στα δεδοµένα. Τα δεδοµένα (data) δεν είναι τίποτε άλλο από µη επεξεργασµένες πληροφορίες. Η πληροφορία (information) είναι το αποτέλεσµα της επεξεργασίας των δεδοµένων. Η διοίκηση λοιπόν ενός Οργανισµού εν γένει και ειδικά ενός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος, χρειάζεται αξιόπιστες πληροφορίες κατάλληλα επεξεργασµένες σε τρόπο ώστε να µπορεί να βασισθεί για την ανάληψη δράσεων, κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων, προγραµµατισµού και εν γένει για την λήψη µέτρων και αποφάσεων που θα 1 Α. ηµητριάδης, ιοίκηση ιαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών (Αθήνα) 1998 ΗΝΩΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 1

19 κατατείνουν στο ζητούµενο, δηλαδή στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας Η Έννοια Του Συστήµατος Υπάρχουν πολλοί ορισµοί που έχουν κατά καιρούς προταθεί για την έννοια «σύστηµα» 2. Το σίγουρο είναι ότι σε κάθε σύστηµα έχουµε δύο βασικά χαρακτηριστικά: Τα µέρη που αποτελείται είναι «διασυνδεδεµένα» µεταξύ τους υπό κάποια έννοια µε αποτέλεσµα να εξαρτάται το ένα από το άλλο. Είναι σαφώς καθορισµένα όρια σε σχέση µε το «περιβάλλον» του. Ορισµοί που έχουν δοθεί για την έννοια του συστήµατος είναι ενδεικτικά παρακάτω: A. Σύστηµα είναι ένα συνοθήλευµα στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά µπορεί να είναι άνθρωποι, υλικά, πληροφορίες, όντα, ιδέες, αξίες κλπ. Τα στοιχεία αυτά είναι οργανωµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να πετύχουν ένα συγκεκριµένο στόχο. ηλαδή να κάνουν συγκεκριµένη δουλειά. B. Σύστηµα ονοµάζεται ένα οργανωµένο και ολοκληρωµένο σύνολο από αλληλεξαρτώµενα και αλληλεπιδρώντα συστατικά στοιχεία. C. Σύστηµα είναι ένα σύστηµα στοιχείων, µε κάποια συγκεκριµένη οργανωτική δοµή το οποίο επιτελεί ή αναπτύσσει µια σειρά από δραστηριότητες και επιδιώκει την επίτευξη ενός προκαθορισµένου στόχου. Η συνλειτουργία, αλληλεξάρτηση, αλληλεπίδραση και συνοχή των στοιχείων του συστήµατος είναι προκαθορισµένη από ένα πλαίσιο εσωτερικής οργάνωσης και δοµής, µε τον τελικό σκοπό να επιτυγχάνεται σε επίπεδο συνόλου. Τέτοια παραδείγµατα συστηµάτων είναι: i. Ένας Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών (Νοσοκοµείο, Κέντρο Υγείας) ο οποίος λειτουργεί µε στοιχεία ανθρώπους και υλικά µέσα. Ένα τέτοιο σύστηµα ονοµάζεται µεικτό σύστηµα. ii. Ένας ζων Οργανισµός (άνθρωπος) αποτελεί ένα φυσικό σύστηµα iii. Μια Ηλεκτρονική Συσκευή ( Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ) αποτελεί ένα τεχνικό σύστηµα. 2 Κ. Τερζίδης Κ. Τζωρτζάκης. ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις Rosili 2005 ΗΝΩΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 2

20 Εικόνα 1-Γραφική αναπαράσταση της λειτουργίας των Συστηµάτων(Πηγή: Χαρακτηριστικά Συστηµάτων Τα συστήµατα έχουν ή αναζητούν αντικειµενικούς σκοπούς και στόχους που µερικές φορές είναι δύσκολο να παρατηρηθούν. Στην ορολογία των συστηµάτων οι στόχοι αυτοί αποτελούν την έξοδο (output) του συστήµατος. Το σύστηµα αποτελείται από πέντε βασικά στοιχεία. Όταν «κοιτάξουµε» το σύστηµα µε γνώµονα τα πέντε αυτά στοιχεία, αυτή η λειτουργία ονοµάζεται συστηµατική προσέγγιση ( Systems Approach). Τα στοιχεία αυτά είναι: 1. Είσοδος ( input) : µε τι ή πάνω σε τι το σύστηµα λειτουργεί. 2. Έξοδος (output) : τι παράγει το σύστηµα. 3. Επεξεργασία/ ιεργασία (process) : τι κάνει το σύστηµα στην είσοδο για να παραχθεί η έξοδος. 4. Έλεγχος (control) : οι κανόνες µε τους οποίους γίνεται η επεξεργασία. 5. Ανακύκλωση (feedback) : πληροφόρηση σχετική µε την έξοδο έρχεται πάλι στην είσοδο για να προσαρµοστεί η επεξεργασία ούτως ώστε να επιτευχθεί η επιθυµητή έξοδος. Το περιβάλλον ενός συστήµατος περιλαµβάνει οτιδήποτε υπάρχει έξω από τον έλεγχο του. Πόροι είναι όλα τα µέσα ( άνθρωποι και υλικά) που διαθέτει το σύστηµα για την επίτευξη των στόχων του Υποσυστήµατα Κάθε σύστηµα αποτελείται από επιµέρους τµήµατα τα οποία : ιατηρούν την αυτοτέλεια τους. Έχουν τα χαρακτηριστικά συστήµατος. Εξυπηρετούν τους στόχους του «συνολικού» συστήµατος. Τα τµήµατα αυτά λέγονται Υποσυστήµατα. Π.χ. ο Σκληρός ίσκος ενός Η/Υ, το Φαρµακείο ενός Νοσοκοµείου κλπ. ΗΝΩΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 3

21 Είδη Συστηµάτων Οι συνήθεις κατηγοριοποιήσεις που δίνονται βιβλιογραφικά είναι οι παρακάτω : 1. Αιτιοκρατικό Σύστηµα (Deterministic). 2. Στοχαστικό Σύστηµα (Stochastic) ή πιθανοσύστηµα. 3. Ανοιχτό/Κλειστό Σύστηµα. 4. Φυσικά και Τεχνητά Συστήµατα Κατηγορίες Συστηµάτων Τα συστήµατα διαιρούνται σε κατηγορίες ανάλογα µε το κριτήριο κατηγοριοποίησής τους. Συγκεκριµένα: a) Ανάλογα µε τον τρόπο δηµιουργίας τους: Σε φυσικά και τεχνητά. b) Ανάλογα µε το βαθµό αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον τους: Σε ανοικτά και κλειστά. c) Ανάλογα µε το βαθµό εξέλιξής τους στο χρόνο: Σε δυναµικά µε ανθρώπινο έλεγχο, δυναµικά χωρίς ανθρώπινο έλεγχο (π.χ. τα καιρικά φαινόµενα) και σε στατικά (µε πολύ αργή εξέλιξη για την ανθρώπινη αντίληψη του χρόνου) Υποσυστήµατα Ενός Οργανισµού Κάθε Οργανισµός/ Επιχείρηση είναι ένα σύστηµα µε εισερχόµενα και εξερχόµενα στοιχεία µε πόρους ( εξοπλισµό και ανθρώπους ), µε µηχανισµούς ελέγχου και υποσυστήµατα. Κάθε οργανισµός πρέπει να προσαρµόζει τις Υπηρεσίες ή/ και τα προϊόντα που δίνει στο περιβάλλον. Σηµαντικό για την προσαρµογή αυτή είναι η ανακύκλωση της πληροφορίας που λαµβάνει για τα προϊόντα ή/ και τις υπηρεσίες που παρέχει. Σε έναν τυπικό οργανισµό/ επιχείρηση (σύστηµα) µπορούµε να διακρίνουµε τα παρακάτω κύρια Υποσυστήµατα : Υποσύστηµα Παρακολούθησης και Ελέγχου. Υποσύστηµα Προγραµµατισµού. Υποσύστηµα Αξιολόγησης και Αµοιβών. Πληροφοριακό Υποσύστηµα. 3 Ι. Αποστολάκης. Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2002 ΗΝΩΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 4

22 Εικόνα 2-Η ροή της πληροφορίας(πηγή : Πληροφοριακό Σύστηµα Κάθε επιχείρηση/ οργανισµός έχει ένα υποσύστηµα που δεν είναι απόλυτα συγκεκριµένο/ χειροπιαστό και το οποίο ονοµάζεται Πληροφοριακό Σύστηµα. Πληροφοριακό Σύστηµα είναι ένα σύνολο από αλληλεπιδρούσες συνιστώσες που δουλεύουν µαζί για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διανοµή της πληροφορίας µε τελικό στόχο την δηµιουργία πληροφοριών που είναι αναγκαίες ή/ και χρήσιµες στον οργανισµό/ επιχείρηση για να επιτελέσει τον σκοπό του/ της. Απλουστεύοντας θα µπορούσαµε να πούµε ότι Πληροφοριακό Σύστηµα είναι το σύστηµα εκείνο που παίρνει σαν είσοδο (input) δεδοµένα (data) τα οποία επεξεργάζεται (µετασχηµατίζει) (processing) και τα αποδίδει στην έξοδο (output) ως πληροφορίες (information). ιαγραµµατικά τα παραπάνω µπορούµε να τα αποδώσουµε µε το παρακάτω σχήµα. Εικόνα 3- ιαγραµµατική Παρουσίαση Του Πληροφοριακού Συστήµατος ΗΝΩΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 5

23 Σκοπός του Πληροφοριακού Συστήµατος Υγείας Η ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας του ΠΣΥ θεωρείται πολύ σηµαντική και µπορεί να επιτευχθεί µε την ενσωµάτωση και ολοκλήρωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους µηχανισµούς διοίκησης και στις µονάδες υγείας. Το ΠΣΥ θα συµβάλλει: άµεσα: στην υποστήριξη των θεσµικών και οργανωτικών παρεµβάσεων και µεταρρυθµίσεων έµµεσα: στην αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών στην αναδιοργάνωση των εσωτερικών διεργασιών και στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Η ενδυνάµωση των θεσµικών και οργανωτικών µεταρρυθµίσεων επιτυγχάνεται µε: Τη µηχανογραφική υποστήριξη των συγκεκριµένων διαδικασιών που αφορούν τις προµήθειες υλικών. Τη βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού. Τη δυνατότητα διαµόρφωσης συστήµατος συνολικής παρακολούθησης απόδοσης του οργανισµού (Performance Management) Την ορθολογική διαχείριση των υλικών πόρων και του συνολικού κόστους. Τη συνεχή ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων υγειονοµικών υπηρεσιών µε ταυτόχρονη µείωση του κόστους αυτών Την αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών ως προς την αναδιοργάνωση των εσωτερικών διεργασιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Ο στόχος αυτός αναµένεται να επιτευχθεί µε: Τη συστηµατική παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχο των δεδοµένων (οικονοµικά δεδοµένα, επιχειρησιακά, οργανωτικά δεδοµένα όπως προκαθορισµένα ραντεβού εξετάσεων, καθώς και ιατρικά δεδοµένα) που σχετίζονται µε τη λειτουργικότητα και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στον Πολίτη. Την ενδυνάµωση της υποδοµής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) µε στόχο την παροχή πληρέστερων υπηρεσιών στον Πολίτη, και τη διαχείριση δεδοµένων µε τη χρήση τεχνολογιών επιχειρηµατικής ευφυΐας (Business Intelligence) µε σκοπό την υποστήριξη αποφάσεων (Decision Support) σε οικονοµικά και διαχειριστικά αλλά και επιστηµονικά θέµατα. Τη µείωση της γραφειοκρατίας και αύξηση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των εξεταζόµενων και νοσηλευόµενων µε συνέπεια τη βελτίωση της ΗΝΩΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 6

24 πληροφόρησης των συναλλασσόµενων και της ταχύτητας εξυπηρέτησής τους, και την ελαχιστοποίηση των λαθών. Την απρόσκοπτη λειτουργία του ΠΣΥ του Πε.Σ.Υ.Π 4. µε τη συνεχή ύπαρξη προσωπικού υποστήριξης της λειτουργίας του συστήµατος πληροφορικής. Εκτός από τους προαναφερθέντες σκοπούς και στόχους του ΠΣΥ σχετικά µε την εξυπηρέτηση του πολίτη, αποσκοπεί επίσης και στην ενδυνάµωση του επαγγέλµατος του ιατρού και του νοσηλευτή παρέχοντας νέα εργαλεία τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τη διαχείριση τόσο της καθηµερινής τους εργασίας όσο και των ερευνητικών δραστηριοτήτων που απορρέουν από αυτήν. Πιο συγκεκριµένα το ΠΣΥ στοχεύει στη διάχυση και αξιοποίηση της ιατρικής πληροφορίας για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς µέσω της αποτύπωσης των ιατρικών δεδοµένων και της παραγωγής επεξεργασµένης πληροφορίας µέσω του υποσυστήµατος επιχειρηµατικής ευφυΐας. Λειτουργικές ανάγκες Πληροφοριακού Συστήµατος Εικόνα 4- ιάγραµµα Πληροφοριακού Συστήµατος Υγείας (ΠΣΥ) (Πηγή: Στο παραπάνω διάγραµµα παρουσιάζονται όλες οι οντότητες καθώς και οι αναγκαίες εφαρµογές προκειµένου ένα Νοσοκοµείο να είναι σε θέση να παρέχει ένα πλήρες σύστηµα υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας προς τον πολίτη. Με αυτές τις οντότητες αλληλεπιδρούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες οι ασφαλιστικοί φορείς, το 4 ΗΝΩΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 02/11/2010 Α.Π. : 155.083/ΨΣ8801-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 02/11/2010 Α.Π. : 155.083/ΨΣ8801-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Σύγχρονες προκλήσεις και τάσεις Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή Έλεγχος του Κόστους Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Ασφάλεια διαχείρισης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ MSc ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 15 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ- «Νοσοκομειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα Στόχοι Παράδοσης Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής Οι στόχοι της παράδοσης είναι: Κατανόηση του τρόπου μετασχηματισμού των Λογιστικών Πληροφοριών στα πλαίσια ενός Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19 YpiresYgeias04Dior_Layout 1 8/28/14 10:41 PM Page 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 15 Εισαγωγή............................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 11. 15 1: 19 23 1.1 24 1.2. 30 1.3 :.. 34 1.4 :.. 37 1.5 ( ERP)... 49 1.6 ERP... 50 1.7 ERP... 53 1.8 ERP 55 1.9 ERP 58... 59... 60. 61.. 62

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011

Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011 Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011 1 Οικονοµικοί Στόχοι 2009-11 Το 2009 οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνηση ξεπέρασαν τα 7 δισ. ευρώ (1/2 αµοιβέςεσυ, 1/6 ΟΠΑ, 1/6 Πρόνοιακαι 1/6 λοιποίφορείς),

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων

Η Έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων Η Έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων κεφάλαιο 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η έννοια του «Συστήματος» και αναπτύσσονται τα βασικά συστατικά και οι κατηγορίες των Συστημάτων. Παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων 1 Περιεχόµενο του µαθήµατος η διαµόρφωση στρατηγικής ΠΣ σε εναρµόνιση µε την επιχειρηµατική στρατηγική, η διοίκηση µε ολοκληρωµένο τρόπο του συνόλου των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Portal. Λειτουργία του Portal. ΟΠΣ User Interface. e-content Manager. ΟΠΣ Application Server. Βάση Δεδομένων

Portal. Λειτουργία του Portal. ΟΠΣ User Interface. e-content Manager. ΟΠΣ Application Server. Βάση Δεδομένων ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 1: ΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Το Υποσύστηµα αυτό θα αποτελεί τον πυρήνα του Πληροφοριακού Συστήµατος, καθώς θα αποτελεί το βασικό µηχανισµό συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Οι επόμενες σελίδες αποτελούν την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική. Τα άρθρα της Διακήρυξης είναι τα κοινώς συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δημήτρης Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Παρεμφερείς Όροι Τηλε-Ιατρική (Tele-Medicine) Αφορά κυρίως ασθενείς Τηλε-Υγεία (Tele-Health) Αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Το φαρμακείο στην εποχή του internet Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Χαρακτηριστικά της εποχής μας Χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι: η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας η ευρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

EDP Manager. Presales?? Project Manager

EDP Manager. Presales?? Project Manager Μύθοικαι καιαλήθειεςγιατα επαγγέλµατα λµατατηςπληροφορικής Σταύρος Κ. Σουράς Τεχνικός ιευθυντής Εταιρείας Altec Σεπτέµβριος 2009 Η Πληροφορική είναι η επιστήµη που µελετά την κωδικοποίηση, τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροτεχνολογίας Website: medtech.ethosevents.eu

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροτεχνολογίας Website: medtech.ethosevents.eu 1 Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 Divani Caravel Hotel Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) διοργανώνει σε συνεργασία με τα Ethos Events το 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροτεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗMΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σπύρος Παναγιωτάκης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009 Πληροφορική της υγείας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Τελικός Απολογισμός έτους 2011 ESY.net και στόχων MoU - Μεσοπρόθεσμου

Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Τελικός Απολογισμός έτους 2011 ESY.net και στόχων MoU - Μεσοπρόθεσμου Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Τελικός Απολογισμός έτους 2011 ESY.net και στόχων MoU - Μεσοπρόθεσμου 24/2/2012 1. Λειτουργικά Στοιχεία ESY.net 2011 2. Οικονομικά Στοιχεία ESY.net 2011 3. Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΕΡΓΑ E-HEALTH

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΕΡΓΑ E-HEALTH Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΕΡΓΑ E-HEALTH ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΡΓΑ & ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΩΦΕΛΗ 1) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΠΣΥ) ΚΡΗΤΗΣ 1.1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μανωλούδης Ιωσήφ Ροΐδης Χρήστος 1.Τι είναι η Τηλεϊατρική Η Χρήση Η/Υ και των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΩΛΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Έννοια του Συστήματος. 1.1 Τι είναι Σύστημα

Κεφάλαιο 1 ο. Έννοια του Συστήματος. 1.1 Τι είναι Σύστημα Κεφάλαιο 1 ο Έννοια του Συστήματος 1.1 Τι είναι Σύστημα Ο όρος «Σύστημα» παρότι είναι πολυχρησιμοποιημένος στη καθημερινή ζωή μας, εν τούτοις παραμένει αρκετά «νεφελώδης» και παρεξηγημένος. Στην πραγματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης Αγγελίνα Κουρούμπαλη Διδάκτωρ Πανεπιστημίου του Cambridge Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια ΙΤΕ-ΙΠ Πρόγραμμα Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας

Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας Αράμ Μπαλιάν Ph.D Manager- Social Security & Health Care Solutions Στόχοι Αρχιτεκτονική ψηφιακών υπηρεσιών πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD.

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD. Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα M.G.Koutras,MD. Τι είναι το ehealth? What Is ehealth (3): A Systematic Review of Published Definitions. Hans Oh et al, J Med Internet Res 2005;7(1).

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Χατζοπούλου. Νοσηλεύτρια ΠΕ, Διδάκτωρ Νοσηλευτικής. Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Γραφείου. Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α. "Λαϊκό"

Μ. Χατζοπούλου. Νοσηλεύτρια ΠΕ, Διδάκτωρ Νοσηλευτικής. Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Γραφείου. Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α. Λαϊκό Μ. Χατζοπούλου Νοσηλεύτρια ΠΕ, Διδάκτωρ Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Γραφείου Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α. "Λαϊκό" Οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προσπαθούν να οικοδομήσουν πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου

ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου Ιφιγένεια Βασιλείου Γραµµατέας ΜΟ ΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Καραθάνου Γεωργία Εξωτερικός Συνεργάτης ΜΟ ΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Μπότσας ηµήτριος Εξωτερικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα