ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4843 Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4843 Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015 915"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4843 Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου Aριθμός 1025 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Υποβολή από τη ΡΑΕΚ πρότασης Τροποποίησης, σύμφωνα με τους περί Έκδοσης Αδειών Κανονισμούς, ΚΔΠ 538/2004, Κανονισμός 11 και 12, των όρων της Άδειας Λειτουργίας N. 419(Α)/Π , της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν και μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, τις πρόνοιες της Νομοθεσίας, το γεγονός ότι η Άδεια Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ έχει εκπνεύσει στις 23/2/2013 και η ΑΗΚ εντός της περιόδου ισχύος της Άδειας Κατασκευής εγκατέστησε μόνο τη μια από τις δύο αδειοδοτημένες Μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου ηλεκτρικής ισχύος 220MW έκαστη, τη Μονάδα 5, και η ΡΑΕΚ με την υπ αριθμό Πρακτικού 859/2013 Απόφαση της, ημερομηνίας 22/2/2013 δεν ενέκρινε το αίτημα της ΑΗΚ για παράταση της χρονικής διάρκειας Ισχύος της Άδειας Κατασκευής N. 419(Α)/Κ πέραν της 23 ης Φεβρουαρίου 2013, και ως εκ τούτου η Άδεια Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ δεν υφίσταται πλέον, και κατά συνέπεια η ΑΗΚ με τα νέα δεδομένα αδυνατεί να υλοποιήσει το έργο στην Πλήρη αδειοδοτημένη από τη ΡΑΕΚ δυναμικότητα, αποφάσισαν να διατυπώσουν πρόταση Τροποποίησης της Άδειας Λειτουργίας N. 419(Α)/Π , σύμφωνα με τον Κανονισμό 12, της Κ.Δ.Π. 538/2004, μειώνοντας τη μέγιστη εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ της Άδειας Λειτουργίας N. 419(Α)/Π , από 440MW σε 220MW έτσι ώστε η Άδεια Λειτουργίας να αντιπροσωπεύει την ήδη εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ του έργου. Η Απόφαση της ΡΑΕΚ να διατυπώσει πρόταση τροποποίησης της Άδειας Λειτουργίας N. 419(Α)/Π σύμφωνα με τον Κανονισμό 12, της Κ.Δ.Π. 538/2004, θα γνωστοποιηθεί στην ΑΗΚ, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο Άδειας. Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004, Κανονισμός 12-(2) (γ), οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει πληροφορίες σε σχέση με την πιο πάνω τροποποίηση Άδειας στα Γραφεία της ΡΑΕΚ στην οδό Γρίβα Διγενή 81-83, 3 ος όροφος, 1080 Λευκωσία, τηλ

2 Αριθμός 1026 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57 (Ι)/2008) (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ) ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 2012 (Κ.Δ.Π. 423/2012) Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 3 (3) του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 423/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 3(3) του Διατάγματος Συμμετοχή Ενδιαφερόμενου Κοινού (Κ.Δ.Π. 423/2012) του περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμου, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό ότι έχει το δικαίωμα συμμετοχής οποιουδήποτε προσώπου ή οργανισμού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και για το γεγονός ότι μπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις, απόψεις και παραστάσεις σχετικά με τον κατάλογο των νερών κολύμβησης. Ο κατάλογος των νερών κολύμβησης είναι διαθέσιμος και μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από τις 7.30 π.μ μ.μ. στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία). Επιπρόσθετα ο κατάλογος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος Οι απόψεις ή παραστάσεις μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος με τους ακόλουθους τρόπους: (α) Hλεκτρονικά στη διεύθυνση: (β) γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία, (γ) ή με τηλεομοιότυπο (Αρ ). Οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμός μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε διάστημα 35 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής, ερωτήσεις, απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο του Καταλόγου. Αριθμός 1027 O ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Arcadia s.r.l. από την εταιρεία L Capital Asia Advisors Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη εξαγορά ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Arcadia s.r.l. από την εταιρεία L Capital Asia Advisors. Η Arcadia s.r.l. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας η οποία ασχολείται με το σχεδιασμό, τη δημιουργία, την εμπορία και τη διανομή ειδών μόδας και δερμάτινων ειδών και αξεσουάρ με την επωνυμία Dondup, με έμφαση στα προϊόντα τζιν. H L Capital Asia Advisors είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου η οποία είναι εταιρεία διαχείρισης δύο επενδυτικών κεφαλαίων, της L Capital Asia, LLC και της L Capital Asia 2 Pte Ltd. H L Capital Asia Advisors ανήκει στον όμιλο εταιρειών Groupe Arnault ο οποίος, μέσω άμεσων και έμμεσων θυγατρικών του, δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση ειδών μόδας και δερμάτινα, ρολόγια και κοσμήματα καθώς και αρώματα και καλλυντικά. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του Αριθμός 1028 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ Γραμμάτια του Δημοσίου 13 εβδομάδων 3 η Σειρά 2015 Οι παρόντες Ειδικοί Όροι Έκδοσης Γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων διαβάζονται μαζί με τους Γενικούς Όρους Έκδοσης Γραμματίων του Δημοσίου Ιανουαρίου 2015 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 1. Το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους προσφέρει προς πώληση με δημοπρασία Γραμμάτια του Δημοσίου ύψους με ημερομηνία έκδοσης την 6 η Μαρτίου 2015 και ημερομηνία λήξης την 5 η Ιουνίου Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 3 Μαρτίου 2015, από τις 8:30 π.μ. μέχρι 11:30 π.μ. 3. Αποδεκτές θα γίνονται προσφορές που θα υποβληθούν στις 3 Μαρτίου 2015 μεταξύ των ωρών 8:30 11:30 π.μ. Προσφορές που θα υποβληθούν πριν ή μετά από την πιο πάνω χρονική περίοδο είναι άκυρες. 4. Τα Γραμμάτια Δημοσίου δεν φέρουν επιτόκιο. 5. Τα Γραμμάτια του Δημοσίου τα οποία θα διατεθούν μέσω της δημοπρασίας θα εισαχθούν στο ΧΑΚ για διαπραγμάτευση στις 6 Μαρτίου Λευκωσία, 24 Φεβρουαρίου ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ.

3 Αριθμός 1029 ΕΚΔΟΣΗ ΕΞΑΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ OΡΟΙ EΚΔΟΣΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΕΙΡΑ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ) 2015 ΛΗΞΗΣ 2021 Οι παρόντες Ειδικοί Όροι Έκδοσης Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαετούς διάρκειας διαβάζονται μαζί με τους Γενικούς Όρους Έκδοσης Κυβερνητικών Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαετούς διάρκειας για φυσικά πρόσωπα οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17 Απριλίου 2014 (επίσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 1. Συνολική ονομαστική αξία: Μέχρι ευρώ. Νοείται ότι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους δύναται κατά την κρίση του, να αποδεχθεί ή όχι οποιοδήποτε ποσό υπερκάλυψης. 2. Διάρκεια: Τα Ομόλογα που εκδίδονται με βάση τους παρόντες Ειδικούς Όρους και τους Γενικούς Όρους Έκδοσης Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα έχουν εξαετή διάρκεια. 3. Τόκος: 917 Ο τόκος ο οποίος καταβάλλεται είναι αυξανόμενος ανάλογα με το χρόνο ρευστοποίησης του ομολόγου. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το ύψος του τόκου που θα καταβάλλεται αναλόγως της περιόδου κατοχής του ομολόγου: Χρόνος κατοχής του ομολόγου 0-24 μήνες 2,50% μήνες 3,25% μήνες 4,25% μήνες 5,25% μήνες 5,50% 4. Καταβολή Τόκου: Ετήσιο επιτόκιο Ο τόκος καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, στις 2 Απριλίου κάθε έτους. Η πρώτη καταβολή τόκου γίνεται στις 2 Απριλίου Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.1 των Γενικών Όρων Έκδοσης. 5. Αποπληρωμή: Τα ομόλογα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 10 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται στην ονομαστική τους αξία στις 2 Απριλίου Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα να αιτηθούν την πλήρη αποπληρωμή του ομολόγου με προειδοποίηση 30 ημερολογιακών ημερών. 6. Σε περίπτωση που η ημέρα πληρωμής τόκου ή αποπληρωμής κεφαλαίου δεν είναι εργάσιμη, η πληρωμή διενεργείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 7. Έκτακτη Αμυντική Εισφορά: Επιβάλλεται έκτακτη αμυντική εισφορά ύψους 3% στον τόκο προς τους κατόχους του ομολόγου οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας. 8. Παραλαβή Αιτήσεων: Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τις 2 Μαρτίου έως τις 20 Μαρτίου Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Λευκωσία, 24 Φεβρουαρίου Σημαντική Διευκρίνιση: Το έγγραφο αυτό, ή απόσπασμά του, δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή έκδοση ή πρόταση για αγορά κυβερνητικών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Εκδότης) ή κίνητρο επένδυσης σε οποιαδήποτε επικράτεια. Ούτε το έγγραφο αυτό ή απόσπασμά του, ούτε και το γεγονός της δημοσιοποίησής του, αποτελούν βάση για οποιαδήποτε απόφαση επένδυσης. Οποιαδήποτε απόφαση για αγορά ομολόγων πρέπει να λαμβάνεται με βάση τους τελικούς όρους των ομολόγων καθώς και τις πληροφορίες για τον Εκδότη που ετοιμάζονται από ανεξάρτητους Οίκους. Ενδιαφερόμενοι επενδυτές προτρέπονται όπως διενεργούν οι ίδιοι ανεξάρτητη έρευνα για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Εκδότη και τα βασικά χαρακτηριστικά/κινδύνους των ομολόγων. Για το σκοπό αυτό μπορούν να ζητούν τη συμβουλή ενός αδειούχου/ εγκεκριμένου ειδικού (π.χ. Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) σχετικά με το κατά πόσο η επένδυση αυτή είναι κατάλληλη για αυτούς πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με τα ομόλογα του Εκδότη.

4 918 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Συνοπτική Μηνιαία Κατάσταση κατά την 31η Ιανουαρίου Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος Στοιχεία υπό τακτοποίηση Λοιπά στοιχεία ενεργητικού '000 Σύνολο Ενεργητικού Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ Γενική κυβέρνηση Λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 0 9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος Στοιχεία υπό τακτοποίηση Λοιπές υποχρεώσεις Προβλέψεις Λογαριασμοί αναπροσαρμογής Κεφάλαιο και αποθεματικά Σύνολο Παθητικού

5 919 Αριθμός 1031 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 83(Ι)/2014 Απόφαση ΕΠΑ: 2/2015 Αρ. Φακέλου: Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της PROKON Pflanzenöl GmbH, Magdeburg από την εταιρεία Glencore Industries The Netherlands B.V. Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος κα Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Ανδρέας Καρύδης, Μέλος κ. Χάρης Παστελλής, Μέλος κ. Χρίστος Τσίγκης, Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 12 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 18 Δεκεμβρίου 2014, από την εταιρεία Glencore Industries The Netherlands B.V. (στο εξής η «Glencore Industries»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία, η αγοράστρια εταιρεία Glencore Industries, θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο της PROKON Pflanzenöl GmbH, Magdeburg (στο εξής η «PROKON»). Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Η Glencore Industries που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Βασιλείου της Ολλανδίας. H εν λόγω εταιρεία είναι εταιρεία συμμετοχών (holding company) και είναι εμμέσως 100% θυγατρική της Glencore plc., Baar, Ελβετία (στο εξής η «Glencore»). Η Glencore είναι παγκόσμια εταιρεία φυσικών αποθεμάτων. Οι παγκόσμιες δραστηριότητες της περιλαμβάνουν πάνω από 150 μεταλλευτικές και μεταλλουργικές τοποθεσίες, περιουσιακά στοιχεία παραγωγής πετρελαίου και αγροτικές εγκαταστάσεις. Δραστηριοποιείται κυρίως σε τρεις εμπορικούς τομείς, οι οποίοι είναι: (α) μέταλλα και ορυκτά περιλαμβανομένων χαλκού, ψευδάργυρου/μόλυβδου νικελίου, σιδηροκραμάτων, αλουμίνας/αλουμινίου, και παραγωγής σιδηρομεταλλεύματος (iron ore), (β) ενεργειακά προϊόντα που αφορούν βιομηχανικές δραστηριότητες ως προς άνθρακα και πετρέλαιο, καθώς και δραστηριότητες εμπορίας, και (γ) αγροτικά προϊόντα, δηλαδή σιτηρά (grains), έλαια/σπόρους (oils/oilseeds), βιοκαύσιμα (biofuel), βαμβάκι (cotton) και ζάχαρη. Ο αγροτικός τομέας περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες αποθήκευσης, διακίνησης (handling) και επεξεργασίας, με εγκαταστάσεις σε διάφορες τοποθεσίες ανά το παγκόσμιο. Η PROKON που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η εν λόγω εταιρεία παρασκευάζει εμπορεύματα που βασίζονται σε σπόρους κράμβης (rapeseed-based commodities) όπως ακατέργαστα (crude), μερικώς εξευγενισμένα - επεξεργασμένα (partly refined) και πλήρως εξευγενισμένα - επεξεργασμένα κραμβέλαια (fully refined rapeseed oils), βιολογικά καύσιμα βιοντίζελ (biodiesel), γλυκερίνη (glycerin) και άλευρα κράμβης (rape meal). Σημειώνεται ότι, η PROKON λειτουργεί ένα ελαιοτριβείο (oil mill) σε μία εγκατάσταση παραγωγής στην περιοχή Magdeburg, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, όπου επεξεργάζεται σπόρους κράμβης για διάφορες εφαρμογές ελαίου. Στις 19 Δεκεμβρίου 2014, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημερώθηκε με σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου. Στις 23 Δεκεμβρίου 2014, η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 10(4)(α) του Νόμου. Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Υπηρεσία») αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή με ημερομηνία 9 Ιανουαρίου 2015, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2015, αφού αξιολόγησε το ενώπιόν της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται

6 920 σε αυτή σύμφωνα με τον Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: Καταρχάς, η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, κατά την 1 η Μαΐου 2014, το τοπικό Δικαστήριο του Itzehoe, Γερμανίας, άρχισε διαδικασία διαχείρισης όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του πωλητή στην παρούσα πράξη PROKON Regenerative Energien GmbH (στο εξής η «PRE») και διόρισε Διαχειριστή επί των περιουσιακών του στοιχείων. Ο πωλητής PRE κατέχει όλες τις μετοχές της στόχου PROKON. Στα πλαίσια της κλειστής διαδικασίας προσφορών η οποία διεξήχθη από το Διαχειριστή και ενεργώντας σύμφωνα με τους περί Διαχείρισης Νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ο Διαχειριστής προσκάλεσε επιλεγμένους προσφοροδότες να θέσουν τις προσφορές τους για την απόκτηση του στόχου και επιλέχθηκε η Glencore Industries. Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Αγοράς Μετοχών ημερομηνίας 12/12/2014 (στο εξής η «Συμφωνία»). Με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συγκέντρωσης, η αγοράστρια Glencore Industries, θα κατέχει συνολικά το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της στόχου PROKON. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξή της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου. Στην προκειμένη περίπτωση, ο πωλητής PRE που κατέχει όλες τις μετοχές της στόχου PROKON, προτίθεται με την ολοκλήρωση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης να πωλήσει όλη τη μετοχική του συμμετοχή στην Glencore Industries. Με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συγκέντρωσης, η αγοράστρια Glencore Industries, θα κατέχει συνολικά το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της PROKON. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόμου, καθότι υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της εταιρείας PROKON, καθώς η Glencore Industries θα αποκτήσει τον αποκλειστικό της έλεγχο. Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της Glencore, στην οποία ανήκει η αγοράστρια Glencore Industries, για το έτος 2013 ήταν [ ] 1, ενώ ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της στόχου PROKON, για το έτος 2013 ήταν περίπου [ ]. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τόσο η Glencore, όσο και η στόχος PROKON δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, η Glencore διεξήγαγε εμπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας με κύκλο εργασιών για το έτος 2013 περίπου [ ]. Η στόχος PROKON κατά το έτος 2013 πραγματοποίησε, εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύκλο εργασιών ύψους [ ]. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, τηρουμένης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μια συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του Νόμου, για τη σημαντική παρακώληση του ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Η PROKON λειτουργεί ένα ελαιοτριβείο το οποίο παρασκευάζει εμπορεύματα που βασίζονται σε σπόρους κράμβης, όπως ακατέργαστα, μερικώς επεξεργασμένα και πλήρως επεξεργασμένα κραμβέλαια, βιολογικά καύσιμα βιοντίζελ, γλυκερίνη και άλευρα κράμβης. Η Glencore δραστηριοποιείται κυρίως σε τρεις εμπορικούς τομείς, οι οποίοι είναι: (α) μέταλλα και ορυκτά, (β) ενεργειακά προϊόντα, και (γ) αγροτικά προϊόντα. Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας ορίζονται (1) τα καύσιμα ντίζελ, (2) τα άλευρα σπόρων, (3) τα ακατέργαστα έλαια από σπόρους, (4) τα επεξεργασμένα έλαια σπόρων και (5) η ακατέργαστη γλυκερίνη. Ως γεωγραφική αγορά για τα καύσιμα ντίζελ ορίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η γεωγραφική αγορά των υπόλοιπων σχετικών αγορών προϊόντων/υπηρεσίων παραμένει ανοικτή. Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, τόσο η Glencore, όσο και η στόχος PROKON δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε διαφορετικές ωστόσο αγορές. Συγκεκριμένα, στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, η Glencore πραγματοποίησε συνολικά κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έτος 2013, ύψους περίπου [ ], ενώ η στόχος PROKON κατά το έτος 2013, πραγματοποίησε εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύκλο εργασιών ύψους [ ]. 1 Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στο σύνολο του κειμένου της παρούσας απόφασης καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...].

7 921 Η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, ο όμιλος εταιρειών Glencore δεν είχε καθόλου κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με τις σχετικές αγορές. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Glencore στην Κύπρο κατά το 2013, αφορά την πώληση προϊόντων που ανήκουν σε άλλες σχετικές αγορές από (1) τα καύσιμα ντίζελ, (2) τα άλευρα σπόρων, (3) τα ακατέργαστα έλαια από σπόρους, (4) τα επεξεργασμένα έλαια σπόρων και (5) την ακατέργαστη γλυκερίνη, όπως βωξίτη, μέταλλο νικελίου, μέταλλο χαλκού, θειικό οξύ, μέταλλο ψευδαργύρου, άνθρακα, αργό πετρέλαιο, μεσαία κλάσματα πετρελαίου, κριθάρι, καλαμπόκι και σιτάρι. Αντίστοιχα, η στόχος PROKON πώλησε εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά το 2013, βιολογικό καύσιμο βιοντίζελ (Biodiesel) και ακατέργαστο έλαιο σπόρων (Crude seed oil). Περαιτέρω η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις «τα προϊόντα που πώλησε η εταιρεία-στόχος PROKON Pflanzenol GmbH, Magdeburg, εντός της γεωγραφικής επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έτος που έληξε στις 31/12/2013, δεν έχουν την οποιαδήποτε σχέση, συμπεριλαμβανομένης κάθετης σχέσης, με τα προϊόντα που πώλησε ο όμιλος εταιρειών Glencore, εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έτος που έληξε στις 31/12/2013». Ως εκ τούτου, στην παρούσα πράξη, λαμβανομένου υπόψη τις πωλήσεις τόσο της Glencore όσο και της στόχου PROKON, δεν υφίσταται καμία οριζόντια ή/και κάθετη σχέση μεταξύ των δύο. Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, δεν υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά, καθότι η εταιρεία, η οποία αποκτά τον έλεγχο, δεν δραστηριοποιείται στις σχετικές αγορές, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, δεν υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη πράξη. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται ζήτημα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και ούτε παρακώληση του ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού.

8 922 A/M 1 Diploma in Logopaedics, Higher Defectology School, Belgrade, Yugoslavia 2 B.Sc. Def. Speech & Language Pathologist, Belgrade Univ., Yugoslavia, M.A. in Ed., Warwick Univ., Coventry, U.K., Dr Sc. in Def.- Speech Therapy, Belgrade Univ., Serbia 3 4 B.Sc. in Speech & Communication Disorders, Brescia Col., Kentucky, U.S.A. 5 M.A. in Phono and Logopaedia, Humboldt Univ. Berlin, Germany 6 B.Sc. Hons in Speech Pathology & Therapy, Univ. of Manchester, U.K, M.Sc. in Human Communication, City Univ. U.K, M.R.C.S.L.T. 7 B.A. in Speech Pathology & Elem. Ed., M.A. in Speech Pathology, Queens Col. NY, U.S.A., CCC-SLP 8 Diploma (with honours) Teacher-Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ. Russia 9 Diploma Teacher-Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ., Russia 10 Diploma (with honours) Teacher-Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ., Russia 11 Diploma (with honours) Teacher-Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ., Russia 12 M.A. in Speech Language Pathology & Therapy, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 13 Diploma Teacher-Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ., Russia 14 Diploma Typhlopedagog - Logopaedist, MA.in Sp. Ped. - Logopaedist, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 15 B.A. in Psyc. New Jersey, M.Sc in Communication Disorders, Arizona Univ., U.S.A., CCC-SLP B.Sc. in Speech Pathology - Audiology, New York Univ., U.S.A. 18 Diploma Teacher-Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ., Russia 19 B.Sc. in Communication Disorders and Sciences, Southern Illinois Univ., U.S.A. 20 B.Sc. SHE Teacher - Speech / Hearing, Long Island Univ., M.Sc. in Communication Disorders, Pennsylvania State Univ., U.S.A., CCC-SLP 21 B.A. Hons in Ling. & Language Pathology, Reading Univ., M.Ed. (Spec. Ed.), Birmingham Univ. U.K., M.R.C.S.L.T. 22 B.A. in Communication Disorders, Col. St. Teresa, M.Sc. Nova Univ., Dr of Ed., NSU Univ., U.S.A. 23 B.A. Hons in Ling. & Language Pathology, Reading Univ., U.K., M.R.C.S.L.T. 24 B.Sc. in Def. - Logopaedics, Belgrade Univ., Yugoslavia BA. in Speech Pathology & Therapy, Ped. of Persons with Intel. Deficiency, MA. in Ed. Hear. & Speech Therapy. St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 27 B.A. in Communication Sciences & Disorders, Queens Col. New York, U.S.A. 28 M.A., Ph.D., Audiology & Speech Sciences, Michigan State Univ., U.S.A M.A.Typhlopedagog, Sp.in Speech Language Therapy & Pathology, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 32 MA. in Ed. Teacher-Logoped, Lenningrad St. Ped. Inst., Russia B.Sc. in Speech Language Pathology & Aud., M.Sc. in Special Ed., Old Dominion Univ., U.S.A. 36 Diploma Teacher -Speech Therapy, Moscow Ped. St. Univ., Russia 37 MA.in Speech & Language Pathology & Therapy, Sp. Ed. for Hearing Imp. Children, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 38 Diploma Sp. in Oligophrenopedagogy - Teacher Speech Therapist, Moscow St. Ped. Univ., Russia 39 BA. in Logopaedics, Ped. Int. Disorders, M.A in Sp. Ed. - Logopaedia, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG, N.D.T Bobath Cert. 40 BA. in Education, MA. in Education, Moscow Lenin St. Ped. Univ., Russia 41 B.Sc.in Ed, M.Ed.- Speech Pathology, Univ. of Georgia, Ph.D in Speech and Hearing Sc., City Univ. N.Y, U.S.A., CCC-SLP 42 B.A. in Speech & Language Pathology, W.Paterson Col. N.J., M.A. Hons in Communication Sciences & Disorders, Montclair State Col. N.J., U.S.A., Teaching Cert., N.D.T Bobath Cert. 43 B.A. in Communication Sc. & Disorders/Language Pathology, Queens Col., NY, U.S.A. 44 B.A. in Speech Language & Hearing Sc., Rutgers State Univ. N.J., U.S.A. 45 B.A. in Communication Sc. & Disorders, Queens Col. NY, M.Sc. in Communicative Disorders, Adelphi Univ. N.Y, U.S.A., CCC-SLP 46 B.A. in Communicative Disorders, Winsconsin Univ., M.Sc. Audiology & Speech Sc., Purdue University, Indiana, U.S.A., CCC-SLP 47 B.A. in Communicative Disorders, M.A. in Communicative Disorders, California State Univ., U.S.A., Teaching Cert., CCC-SLP 48

9 MA. in Speech Language Pathology & Therapy and Sp. Ed. for Hearing Imp. Children, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 51 B.A. in Speech Language & Hear. Sc., Temple Univ., M.Sc. in Speech & Language Pathology, Northeastern Univ., U.S.A B.A. in Speech and Drama, Univ. of Kansas, U.S.A. 55 B.A. in Communication Sc. & Disorders, Queens Col., NY, U.S.A 56 B.A. in Speech & Language Pathology, Univ. of Northern Iowa, M.Sc. in Communication Disorders & Sc., Southern Illinois Univ. Carbondale, Ph.D in Communication Dis., Univ. of Cincinati, U.S.A., CCC-SLP 57 B.Sc.Hons Speech & Language Therapy, Leeds Metrop.Univ., M.Sc.in Human Communication, Univ. of London, U.K, M.R.C.S.L.T. 58 M.A. in Education Sc., Univ. Johannes Gutenberg, Mainz, Germany, MA. in Education Management Univ. of Luton, U.K., N.D.T Bobath Cert B. Sc. in Communication Sc.& Disorders, Brescia Col., U.S.A. 61 M.A. in Sp. Ed. - Speech Therapy,St. Kl. Oh.Univ.,Sofia,BG 62 OHIO,USA B.A. in Hearing & Speech Sc.,Univ. of Maryland, U.S.A. 63 M.A. in Logopaedics,Teacher of Sp. Schools, Herzen St. Ped. Univ., Russia 64 B.Sc.Teacher of Speech & Hearing Hand., M.A. in Speech Pathology, Long Island Univ., N.Y., U.S.A. 65 B.A. in Speech Communication & Hearing (SCH), Univ. of Florida, M.Ed. Speech Pathology, Georgia State Univ., U.S.A Manchester, U.K 68 BA. in Speech Pathology & Therapy, Aud., Speech Rehabilitation, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 69 Diploma in Speech Therapy, The College of Speech Therapists, U.K, M.R.C.S.L.T. 70 B.Sc.SHE Teacher- Speech /Hearing, M.A. in Speech & Language Pathology, Long Island, Univ. N.Y.,U.S.A. 71 MA.in Speech & Language Pathology - Therapy, Sp.Ed. for Ment. Ret. Children, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 72 MA. in Speech & Language Pathology - Therapy - Sp. Ed. for Hearing Imp. Children, St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG 73 B.A. in Speech & Hearing Therapy, Univ. Witwatersrand - Johannesburg, S. Africa B.A. Ed. in Speech &. Language Pathology, M.A. Ed. in Speech & Language Pathology, Univ. of Toledo, Ohio, U.S.A., CCC-SLP B.Sc. Hons Ling. Language Pathology, Univ. of Reading, U.K, M.R.C.S.L.T. 80 BA.Speech & Language Pathology & Therapy, MA. in Speech & Language Pathology & Therapy,St. Kl. Oh. Univ., Sofia, BG B.Sc. in Speech & Language Pathology & Aud, Old Dominion Univ.,Virginia, U.S.A B.Sc. in Speech & Language Therapy, City Univ. London, U.K., M.R.C.S.L.T. 88 B.Sc. in Communication Sc. & Disorders, Psyc., Brescia Univ. Kentucky, U.S.A. 89 Diploma Teacher - Speech Therapist, Moscow St.Ped. Univ., Russia State exam. for Logotherapy, at the Werner Otto Institute, Hamburg, Germany

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4549 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012 361 Αριθμός 583 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ - Μέχρι Aρ.Μητρώου 422 (10.12.2013) A/M ΟΝΟΜΑ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ - Μέχρι Aρ.Μητρώου 422 (10.12.2013) A/M ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ - Μέχρι Aρ.Μητρώου 422 (10.12.2013) A/M ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1 Τσαγγαρίδου Θεοφάνους Κατίνα Λάρνακα Diploma in Logopaedics, Higher Defectology School, Belgrade, Yugoslavia

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4707 Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 3789 Αριθμός 4290 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 Aριθμός 2927 Aριθμός 2928 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 Aριθμός 4813 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 534 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Παραλαβή αιτήσεων για εγκατάσταση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Βιοαέριο. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4688 Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 3079 Αριθμός 3447 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113)

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113) Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή και επεξηγήσεις επί του Ενημερωτικού Δελτίου, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ανάδοχο υπεύθυνο

Διαβάστε περισσότερα

AMATHUS PUBLIC LIMITED

AMATHUS PUBLIC LIMITED AMATHUS PUBLIC LIMITED Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 8.800 Ομολόγων ονομαστικής αξίας 1.000 το κάθε ένα, εγγυημένων από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd που εκδόθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΟΣ, OΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΘΗΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 Αριθμός 2794 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ! ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 Αριθμός 2641 Ο ΠΕΡί ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Οι εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4577 Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012 2267 Αριβμός 2837 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημίουργια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4455 Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010 3573 Αριθμός 4126 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378 4448 2945 3378 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση το Σχέδιο Ι, Παράρτημα Ε, Κανονισμός 69(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση το Σχέδιο Ι, Παράρτημα Ε, Κανονισμός 69(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς) ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση το Σχέδιο Ι, Παράρτημα Ε, Κανονισμός 69(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο 0001/00009631/el Ενημερωτικά Δελτία BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο Attachment: 1. Ενημερωτικό Δελτίο Non Regulated Publication Date: 27/11/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «MIG SHIPPING S.A.» (θυγατρικής εταιρείας της «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ») ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Δημόσια Πρόταση (ως ορίζεται κατωτέρω) απευθύνεται σε όλους τους μετόχους της Ελληνικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.Ε.» με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες 1 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Amicus Curiae. Newsletter Μονάδας Νοµικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Amicus Curiae. Newsletter Μονάδας Νοµικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας Amicus Curiae Newsletter Μονάδας Νοµικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας 4 ο Τεύχος Οκτώβριος 2013 Μήνυμα του Διευθυντή της Μονάδας Νομικής Κλινικής Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμός 3895 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικό με την Εταιρεία ΑΡΤΟΠΙΝΕΛΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λεμεσό, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και

Διαβάστε περισσότερα