ΑΜ: 3362 ΑΜ: 3303 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΜ: 3362 ΑΜ: 3303 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ: 3362 ΑΜ: 3303 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο DATALOGGING ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κ.ΝΟΜΙΚΟΣ

2 Περιεχόµενα Πρόλογος.. σελ Εισαγωγή στην τηλεµετρία...σελ Τηλεµετρία σε πραγµατικό χρόνο..... σελ Τηλεµετρία µέσω dataloggers σελ οµή του σταθµού µέτρησης..σελ οµή του κεντρικού σταθµού. σελ Μέσο µεταβίβασης πληροφοριών.σελ Dataloggers της αγοράς σελ Εισαγωγή στο project......σελ Προδιαγραφές του συστήµατος.σελ οµή του τηλεµετρικού συστήµατος.σελ Hardware του datalogger..σελ Λογική της σχεδίασης... σελ οµικό διάγραµµα.σελ Κυκλωµατικό ιάγραµµα..σελ Κύκλωµα τροφοδοσίας σελ Βασικό κύκλωµα... σελ Κύκλωµα Α/D converter....σελ Κύκλωµα επικοινωνίας..σελ Κύκλωµα προγραµµατιστή σελ Τυπωµένα Κυκλώµατα..σελ Tυπωµένο κύκλωµα του datalogger σελ Κατάλογος εξαρτηµάτων του datalogger.σελ Τυπωµένο κύκλωµα του προγραµµατιστή.σελ Κατάλογος εξαρτηµάτων του προγραµµατιστή...σελ. 29 2

3 5. Software του datalogger...σελ Λογισµικό του κεντρικού σταθµού...σελ Datalogm.exe.σελ Dataloge.exe...σελ Datalogc.exe...σελ Λογισµικό σταθµού υπαίθρου...σελ Ιnit.c....σελ Datalogs.c...σελ Μετρήσεις.σελ Επεκτασιµότητα και αναβαθµίσεις..σελ Συµπεράσµατα. σελ. 53 Παραρτήµα1 : Τεχνικά χαρακτηριστικά datalogger. σελ. 57 Παραρτήµα2 : Πηγαίος κώδικας λογισµικού... σελ. 63 Βιβλιογραφία...σελ

4 Πρόλογος Το έντυπο αυτό αποτελεί την πτυχιακή εργασία των συγγραφέων και έχει θέµα την περιγραφή του συστήµατος τηλεµετρίας µε τη µέθοδο datalogging, που αναπτύχθηκε για την µέτρηση των µεταβολών του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου της Γης πριν τους σεισµούς. Το κείµενο χωρίζεται σε οκτώ κεφάλαια, εκ των οποίων το πρώτο περιέχει εισαγωγικά ζητήµατα σχετικά µε την τηλεµετρία και το δεύτερο αξιόλογα συστήµατα της αγοράς, ανάλογα του αναπτυχθέντος, ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση από τον αναγνώστη. Στα υπόλοιπα έξι κεφάλαια περιγράφονται τα βασικότερα σηµεία της σχεδίασης και υλοποίησης του συστήµατος, καθώς και τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα που προέκυψαν από την εργασία. Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στην πληρότητα και την ακρίβεια των σχετικών µε τα χαρακτηριστικά και τη χρήση του συστήµατος πληροφοριών, ώστε το παρόν να µπορεί να αποτελέσει και εγχειρίδιο χρήσης του συστήµατος. Υπάρχουν επίσης δύο παραρτήµατα που περιέχουν τα χαρακτηριστικά του datalogger του συστήµατος και τον πηγαίο κώδικα του λογισµικού των σταθµών βάσης και υπαίθρου. Στο σηµείο αυτό θέλουµε να ευχαριστήσουµε τον καθηγητή µας κ. Κ.Νοµικό και τους Ηλεκτρονικούς της Υ.Π.Α για τις τεχνικές συµβουλές και την αρωγή τους στην ολοκλήρωση της εργασίας. Μάιος 2003 Ζαχαρόπουλος Γεώργιος Κυριαζής Παναγιώτης 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ Τηλεµετρία ονοµάζεται η επιστήµη που ασχολείται µε τη µεταφορά µετρήσεων φυσικών µεγεθών από ένα σταθµό µέτρησης σε ένα κεντρικό σταθµό. Οι σταθµοί µέτρησης που βρίσκονται συνήθως στην ύπαιθρο µπορεί να είναι σταθµοί µετεωρολογικοί, σεισµολογικοί, θερµοκήπια ή γενικά κάθε σταθµός που συλλέγει αναλογικά δεδοµένα µε αισθητήρες και ανιχνευτές, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται στον κεντρικό σταθµό για περαιτέρω επεξεργασία και µελέτη. Η τηλεµετρία είναι από τις πλέον αναπτυσσόµενες τεχνολογίες που έχει να επιδείξει η Ηλεκτρονική και η Πληροφορική. Η αναλογική τηλεµετρία που επικρατούσε πριν από µια εικοσιπενταετία είχε το πλεονέκτηµα της απλότητας της σχεδίασης και του χαµηλού κόστους κατασκευής της, ωστόσο παρουσίαζε το µεγάλο µειονέκτηµα της αδυναµίας εξάλειψης του θορύβου που παρεµβάλλεται στο µέσο µετάδοσης. Με την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας παραγκωνίστηκε ο ρόλος των αναλογικών τηλεµετρικών συστηµάτων και στη θέση τους αναπτύχθηκαν ψηφιακά τηλεµετρικά συστήµατα, τα οποία χωρίζονται σε δυο µεγάλες κατηγορίες: α) Συστήµατα πραγµατικού χρόνου (Real time) και β) Συστήµατα συλλογής δεδοµένων στο σταθµό µέτρησης και εν συνεχεία αποστολής στον κεντρικό σταθµό (Datalogging) Τηλεµετρία σε πραγµατικό χρόνο. Η τηλεµετρία σε πραγµατικό χρόνο έχει το πλεονέκτηµα της απ ευθείας καταγραφής των δεδοµένων του σταθµού µέτρησης στoν κεντρικό σταθµό, ο οποίος παρακολουθεί σε πραγµατικό χρόνο (real time) τις µεταβολές των καταγραφόµενων φυσικών µεγεθών. Η τεχνική αυτή, όµως, έχει το σοβαρό µειονέκτηµα του υψηλού κόστους, καθώς για τη διασύνδεση του σταθµού µέτρησης µε τον κεντρικό σταθµό απαιτείται η χρήση µισθωµένης γραµµής, της οποίας το κόστος είναι πολύ υψηλό. Η δοµή ενός συστήµατος τηλεµετρίας σε πραγµατικό χρόνο φαίνεται στο σχήµα 1.1.α που ακολουθεί και παρουσιάζει τη δοµή τόσο του σταθµού µετρήσεων όσο και του κεντρικού σταθµού. 5

6 Σχήµα 1.1.α Τηλεµετρικό σύστηµα πραγµατικού χρόνου 1.2. Τηλεµετρία µέσω dataloggers. Η τηλεµετρία µε τη χρήση dataloggers υλοποιείται µε τη λήψη δεδοµένων στο σταθµό µέτρησης, τα οποία αποθηκεύονται στη µνήµη του ηλεκτρονικού υπολογιστή (datalogger) που βρίσκεται στο σταθµό αυτό. Η λήψη δεδοµένων στον κεντρικό σταθµό από το σταθµό µέτρησης, γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε επικοινωνία µέσω κοινής τηλεφωνικής γραµµής. Το κυριότερο µειονέκτηµα της τεχνικής αυτής είναι η αδυναµία αποθήκευσης µεγάλου όγκου πληροφορίας και εξ αιτίας αυτού του χαρακτηριστικού της χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις όπου ο όγκος πληροφοριών είναι µικρός. Στις περιπτώσεις αυτές είναι οικονοµικά συµφερότερη σε σύγκριση µε την τηλεµετρία πραγµατικού χρόνου, καθώς το κόστος απασχόλησης µιας κοινής τηλεφωνικής γραµµής για µερικά λεπτά της ώρας ηµερησίως, είναι σαφώς κατώτερο του κόστους µιας µισθωµένης γραµµής. Στη τηλεµετρία µε τη χρήση datalogger της οποίας η δοµή φαίνεται στο σχήµα 1.2.α κρίσιµη είναι τόσο η δοµή του σταθµού µέτρησης, όσο και η δοµή του κεντρικού σταθµού. Η συνήθης δοµή των δυο σταθµών αναλύεται παρακάτω. Σχήµα 1.2.α Τηλεµετρικό δίκτυο µέσω dataloggers 6

7 οµή του σταθµού µέτρησης Η δοµή του σταθµού µέτρησης είναι γενικότερα αυτή που σχηµατικά αναπαριστάται στο σχήµα 1.2.α. Αναλυτικότερα διακρίνονται : 1) Οι αισθητήρες (sensors) που µετατρέπουν τις φυσικές παραµέτρους που µετρά ο σταθµός, σε αναλογικό ηλεκτρικό σήµα. 2) Σύστηµα Η/Υ που στην είσοδό του λαµβάνει τα αναλογικά ηλεκτρικά σήµατα από την έξοδο των αισθητήρων και τα µετατρέπει σε ψηφιακή πληροφορία. Τα συστήµατα αυτά ονοµάζονται dataloggers και αποτελούνται από : α) την κεντρική µονάδα µικροϋπολογιστή (CPU) β) τη µνήµη RAM για την αποθήκευση προγραµµάτων και δεδοµένων γ) τη µνήµη ROM όπου αποθηκεύεται το λειτουργικό πρόγραµµα δ) τη µονάδα αναλογικής πολυπλεξίας για τη µέτρηση περισσοτέρων του ενός αναλογικών καναλιών ε) τη µονάδα µετατροπής του αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό (A/D converter) για να µπορεί η CPU να διαβάζει την ψηφιακή πληροφορία, να την επεξεργάζεται και να την καταχωρεί στη µνήµη του στ) µια ή περισσότερες σειριακές πόρτες για επικοινωνία µε modem, µε µονάδες µαζικής αποθήκευσης και άλλα περιφερειακά ζ) τις παράλληλες πόρτες εισόδου-εξόδου (Ι/Ο) για τον έλεγχο περιφερειακών. Τα συστήµατα datalogger, που χρησιµοποιούνται στους σταθµούς µέτρησης, πρέπει να λειτουργούν σε περιβάλλον multitasking, ώστε κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας µε τον κεντρικό σταθµό για την µεταφορά δεδοµένων, να συνεχίζεται ταυτόχρονα η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση νέων δεδοµένων από τους αισθητήρες. Την τελευταία εικοσαετία αρκετές ξένες εταιρίες κατασκευάζουν dataloggers για επιστηµονικούς σκοπούς ή εφαρµογές της τηλεµετρίας, όπως η Campbell (USA), η Teledyne (USA), η Laplace Instruments Ltd (UK), κ.τ.λ. Κάθε κατασκευάστρια εταιρία, λόγω των επιµέρους ιδιαιτεροτήτων, εξειδικεύεται σε µια κυρίως επιστήµη. Για παράδειγµα τα dataloggers της Campbell προορίζονται κυρίως για τη µετεωρολογία, της Teledyne για τη σεισµολογία και της Laplace για εργαστηριακές µετρήσεις. 7

8 οµή του Κεντρικού σταθµού Ο κεντρικός σταθµός είναι ο αποδέκτης του συνόλου των πληροφοριών από τους σταθµούς µέτρησης. Στη δοµή του κεντρικού σταθµού όπως σχηµατικά απεικονίζεται στο σχήµα 1.2.α διακρίνονται : α) ένα PC τρέχουσας τεχνολογίας, έτσι ώστε οι απεικονίσεις και οι πράξεις να γίνονται κατά το δυνατόν γρηγορότερα β) ένα µέσο µόνιµης και µεγάλης αποθηκευτικής ικανότητας (zip disk ή hard disk) γ) ένα modem και µια κοινή τηλεφωνική γραµµή για επικοινωνία µε τους σταθµούς µέτρησης δ) ένα χρονοδιακόπτη (timer) για να θέτει σε λειτουργία τον Η/Υ αν η επικοινωνία µε τους σταθµούς µέτρησης χρειάζεται να γίνεται χωρίς παρακολούθηση το βράδυ, οπότε και οι γραµµές του σταθερού τηλεφωνικού δικτύου είναι φθηνότερες και λιγότερο κατειληµµένες ε) έναν εκτυπωτή και έναν καταγραφέα (printer and plotter). Είναι εποµένως αντιληπτό ότι ο κεντρικός σταθµός αποτελείται από όργανα που υπάρχουν στην αγορά και µάλιστα σε σχετικά χαµηλή τιµή λόγω της ευρείας χρήσης τους. Στον κεντρικό σταθµό το λογισµικό (software), που τρέχει ο Η/Υ, επικοινωνεί σε προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα µε τους σταθµούς µέτρησης και λαµβάνει τις µετρήσεις που έχουν αποθηκευθεί στα dataloggers. Το πρόγραµµα επικοινωνίας, πρέπει να διασφαλίζει µε ειδικά πρωτόκολλα επικοινωνίας, ότι τα δεδοµένα που λαµβάνει από το σταθµό υπαίθρου δεν εµφανίζουν σφάλµατα, απαλείφοντας τις παρεµβολές που προέρχονται από το µέσο επικοινωνίας. Τα σύγχρονα modem έχουν αυτή τη δυνατότητα εντοπισµού και διόρθωσης λαθών (error correction). Η σηµασία του προγράµµατος του κεντρικού σταθµού είναι αντιληπτή µε βάση τις παρακάτω απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται : 1) ιασφάλιση επικοινωνίας µεταξύ κεντρικού σταθµού και σταθµού µέτρησης σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως αν η σταθερή τηλεφωνική γραµµή είναι προσωρινά κατειληµµένη. 2) ιασφάλιση της ορθότητας των πληροφοριών που αποστέλλονται κατά την διάρκεια της επικοινωνίας σε ποσοστό 99.99%. 3) ιαδικασία συνένωσης των αρχείων των δεδοµένων που έχουν αποθηκευθεί από την επικοινωνία µε τους σταθµούς µέτρησης. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά σηµαντική, καθώς δηµιουργεί ένα τελικό αρχείο διαχείρισης, το οποίο περιέχει όλες 8

9 τις µετρήσεις µε την ηµεροµηνία και το χρόνο µέτρησης. Το πρόγραµµα λοιπόν πρέπει να είναι ικανό να ξεχωρίζει τις πληροφορίες της ίδιας χρονικής στιγµής που ελήφθησαν από τους σταθµούς µέτρησης, γιατί κάποιοι σταθµοί µέτρησης ήταν ενδεχοµένως εκτός λειτουργίας για συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα ή εξαιτίας λάθους κατά την επικοινωνία έχουν ξαναστείλει το ίδιο πακέτο δεδοµένων. 4) υνατότητα γραφικής απεικόνισης στην οθόνη του Η/Υ των µετρήσεων συναρτήσει του χρόνου για τα ίδια αναλογικά κανάλια ή σε οµάδες καναλιών, από όλους τους σταθµούς µέτρησης, ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση των ιδίων πειραµατικών µετρήσεων από όλους τους σταθµούς. Επίσης απαραίτητη είναι η δυνατότητα εκτύπωσης των γραφικών παραστάσεων των δεδοµένων στον εκτυπωτή ή τον καταγραφέα. 5) υνατότητα µαζικής αποθήκευσης των τελικών αρχείων δεδοµένων σε περιφερειακή µονάδα (streamer ή οπτικού δίσκου), για περαιτέρω ανάλυση των δεδοµένων. 6) Οι αναφερόµενες προδιαγραφές στα 1 και 2 απαιτείται να γίνονται απρόσκοπτα χωρίς παρακολούθηση του συστήµατος κατά τις βραδινές ώρες Μέσο µεταβίβασης πληροφοριών Η εγκατάσταση ενός τηλεµετρικού δικτύου µε τη χρήση dataloggers, γίνεται αφού πρώτα αποφασιστεί το µέσο µεταβίβασης των δεδοµένων, δηλαδή αν είναι προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί ασύρµατο δίκτυο ή δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Η απόφαση είναι δύσκολη και εξαρτάται από το πλήθος και τον όγκο της µεταδιδόµενης πληροφορίας. Αν ο όγκος δεδοµένων είναι µικρός επιλέγεται η σταθερή τηλεφωνική γραµµή, ενώ εάν είναι µεγάλος, η λύση του ασυρµάτου δικτύου είναι πιο συµφέρουσα, όπως και η αλλαγή της τεχνικής µέτρησης στη µέθοδο realtime, µε χρησιµοποίηση µισθωµένης γραµµής. Σε αρκετές περιπτώσεις επιλέγεται ο συνδυασµός των δύο τεχνικών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό η απρόσκοπτη µετάδοση των δεδοµένων. Το ασύρµατο δίκτυο χρησιµοποιείται σαν εφεδρικό στην περίπτωση βλάβης ή φόρτου εργασίας των τηλεφωνικών γραµµών του σταθερού δικτύου. 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : DATALOGGERS ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται κάποια αξιόλογα dataloggers της αγοράς, πριν ακόµα αναλυθούν οι επιµέρους λεπτοµέρειες του αναπτυχθέντος συστήµατος, προκειµένου να είναι εφικτή στη συνέχεια η σύγκριση. Στην κατασκευή dataloggers ειδικεύονται πολλές εταιρείες ηλεκτρονικών, εκ των οποίων από τις πλέον αξιόλογες είναι η Campbell Scientific, της οποίας τα dataloggers χρησιµοποιούνται ευρέως σε εφαρµογές σχετικές µε µετεωρολογία, γεωργικές καλλιέργειες και έρευνα γύρω από αυτές, γεωλογία και έρευνα γύρω από τις πηγές ύδατος, έρευνα στο διάστηµα, µε συλλογή δεδοµένων για τη συντήρηση µνηµείων, µε έρευνα για την ποιότητα του αέρα και την υγρασία του εδάφους έως και µε συλλογή δεδοµένων σε βιοµηχανίες αυτοκινήτων για τον ποιοτικό έλεγχο των οχηµάτων. Αρχικά θα δούµε τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο δηµοφιλών µοντέλων της εταιρείας που έχουν αποσυρθεί από την αγορά και έχουν αντικατασταθεί από νέα µοντέλα µε βελτιωµένα χαρακτηριστικά, ωστόσο εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται για αρκετές εφαρµογές, καθώς το κόστος αντικατάστασής τους είναι εξαιρετικά υψηλό. Datalogger CR10 Έχει αντικατασταθεί από το datalogger CR10X Κατασκευαζόταν στο χρονικό διάστηµα Αποτελείται από µια βαθµίδα µετρήσεων και ελέγχου και το CR10WΡ, που είναι ένα σύστηµα καλωδίων µε αποσπώµενο πίνακα οργάνων ελέγχου Κατά τον κύκλο ζωής του προϊόντος χρησιµοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές εκδοχές της µονάδας CR10WP Το αποσπώµενο πληκτρολόγιο και η οθόνη των ενδείξεων (CR10KD) µπορούν να µεταφέρονται σε οποιοδήποτε σταθµό (φορητότητα µονάδας) 10

11 υνατότητες στον προγραµµατισµό που εξαρτώνται από τα εσωτερικά αποτυπωµένα µικροπρογράµµατα στη µνήµη ROM (firmware) ιαθέτει σηµεία για δεδοµένα στην µνήµη του προγράµµατος (προσωρινής αποθήκευσης) Η διάταξη των δεδοµένων είναι βασισµένη σε πίνακα εν γίνονται πλέον επισκευές 21X και 21XL Microloggers Αντικαταστάθηκε από το CR23X Micrologger Κατασκευαζόταν από το 1984 έως το 1999 Αποτελεί συµπαγές και αυτόνοµο datalogger ιαθέτει ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο, οθόνη ενδείξεων και τροφοδοτικό Το 21X τροφοδοτείται από αλκαλικές D-κυψέλες Το 21XL τροφοδοτείται από σφραγισµένες επαναφορτιζόµενες µπαταρίες υνατότητες προγραµµατισµού που εξαρτώνται από το εσωτερικό λογισµικό PROM ιαθέτει σηµεία για αποθήκευση δεδοµένων (µνήµη προσωρινής αποθήκευσης) Η διάταξη των δεδοµένων είναι βασισµένη σε πίνακα Εξακολουθούν να γίνονται επισκευές Στη συνέχεια παραθέτουµε τα νέα µοντέλα της εταιρείας που αντικατέστησαν τα προαναφερόµενα dataloggers. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των συσκευών που παρουσιάζονται στο διαδίκτυο από την εταιρία είναι τα ακόλουθα. 11

12 Σύστηµα µετρήσεων και ελέγχου CR10Χ Το πιο δηµοφιλές datalogger της εταιρίας Σχεδιασµένο για δικτυακές εφαρµογές χωρίς επίβλεψη (unattended applications) Αποτελείται από µία µονάδα µετρήσεων, µια µονάδα ελέγχου και από την αποσπώµενη µονάδα των οργάνων ελέγχου CR10XWP ιαθέτει σηµεία για δεδοµένα σε µνήµη µόνιµης αποθήκευσης (non-volatile) Υπάρχει η δυνατότητα αναβάθµισης της µνήµης (επάνω στην υπάρχουσα διάταξη) προκειµένου να είναι εφικτή η αποθήκευση πάνω από 10 6 σηµείων δεδοµένων (µνήµη µόνιµης αποθήκευσης) ιαθέτει µνήµη 32Κ για ενεργά προγράµµατα και προγράµµατα αποθηκευµένα από το χρήστη (µνήµη µόνιµης αποθήκευσης) Η διάταξη των δεδοµένων είναι βασισµένη σε πίνακες [array (standard) ή table] ιαθέσιµα λειτουργικά συστήµατα : Standard, Table, Pakbus, Modbus και ALERT Λογισµική υποστήριξη προσφερόµενη από το LoggerNet ή από το PC208W (µε πλήρη χαρακτηριστικά) ή µε ShortCut προγραµµατισµό Το αποσπώµενο πληκτρολόγιο και η οθόνη των ενδείξεων (CR10KD) µπορούν να µεταφέρονται σε οποιοδήποτε σταθµό (φορητότητα µονάδας) CR23X Micrologger Είναι ιδανικό είτε για εφαρµογές εντός του εργαστηρίου ή για εφαρµογές όπου απαιτείται φορητότητα 12

13 Συµπαγές και αυτόνοµο datalogger Ενσωµατωµένο αλφανουµερικό πληκτρολόγιο και οθόνη ενδείξεων Αποθηκεύει 10 6 σηµεία δεδοµένων σε µνήµη µόνιµης αποθήκευσης υνατότητα αναβάθµισης της µνήµης (επάνω στην υπάρχουσα διάταξη) για την αποθήκευση πάνω από 2*10 6 σηµείων δεδοµένων (µνήµη µόνιµης αποθήκευσης) Μνήµη µόνιµης αποθήκευσης 16Κ για προγράµµατα Μνήµη µόνιµης αποθήκευσης 16Κ για αποθήκευση βοηθητικών προγραµµάτων Η διάταξη των δεδοµένων είναι βασισµένη σε πίνακες [array (standard) ή table] ιαθέσιµα λειτουργικά συστήµατα : Standard, Table, Pakbus Λογισµική υποστήριξη προσφερόµενη από το LoggerNet ή από το PC208W (µε πλήρη χαρακτηριστικά) ή µε ShortCut προγραµµατισµό Το σύνολο των dataloggers της εταιρίας Campbell Scientific διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Συµβατότητα αισθητήρων: Μπορούν να µετρηθούν οι ευρύτερα χρησιµοποιούµενοι αισθητήρες του εµπορίου συµπεριλαµβανοµένων θερµοζευγών, thermistors, RTDs, µετατροπέων πιέσεως, µετατροπέων ροής, ποτενσιοµέτρων, strain gates, ψηφιακών διακοπτών, µετρητών επιτάχυνσης, και LVDTs. Η εύχρηστη τερµατική µονάδα επιτρέπει στο χρήστη να µετρήσει εύκολα και άνετα και άλλους τύπους αισθητήρων. Εσωτερική επεξεργασία: Το datalogger µπορεί να κάνει σε σηµαντικό βαθµό συµπίεση δεδοµένων για να εξοικονοµεί χώρο αποθήκευσης, να µην αποθηκεύει πλεονάζουσα πληροφορία και 13

14 να κάνει µία προεπεξεργασία των δεδοµένων. Για παράδειγµα αποθηκεύει τις µέγιστες και ελάχιστες τιµές, την ώρα των µετρήσεων, το σύνολο, το µέσο όρο και την τυπική απόκλιση για κάθε µέτρηση. Επεκτασιµότητα: Με τη χρήση των πολυπλεκτών της εταιρείας SDI-12 και τα περιφερειακά SDM (Σύγχρονες Συσκευές Μετρήσεων) ένα datalogger µπορεί να µετρήσει εκατοντάδες αισθητήρες. Πλήρως υποστηριζόµενες επικοινωνίες µεταξύ του datalogger και του PC: ίνεται η δυνατότητα σύνδεσης µε το datalogger απ ευθείας, µέσω τηλεφωνικής γραµµής, κυψελωτού τηλεφώνου, δικτύου MD9, modem ή πρακτικά ενός συνδυασµού των παραπάνω για ανάκτηση δεδοµένων, αποστολή και ανάκτηση προγραµµάτων και ρύθµιση του ρολογιού του datalogger. Οι µεταδόσεις µεταξύ του datalogger και του PC ελέγχονται αυτόµατα για λάθη για να επιβεβαιωθεί η ακριβής µεταφορά των δεδοµένων. Επίσης, υποστηρίζεται µεταφορά δεδοµένων µέσω δορυφόρου για εφαρµογές σε πολύ αποµακρυσµένα σηµεία. Για τη χειροκίνητη µεταφορά δεδοµένων από το σταθµό πεδίου στο γραφείο προσφέρονται κάρτες PC και µονάδες αποθήκευσης. Χαµηλή καταναλισκόµενη ισχύς σε κατάσταση ηρεµίας: Στα περισσότερα CSI dataloggers το ρεύµα είναι κατά µέσο όρο περίπου 1mA όταν αυτά δεν είναι προγραµµατισµένα. Τα συστήµατα της εταιρείας τροφοδοτούνται από D-cells ή επαναφορτιζόµενες µπαταρίες 12V DC, οι οποίες φορτίζονται από ηλιακά ή από V AC. Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας: Οι τυπικές θερµοκρασίες λειτουργίας είναι -25 C έως +50 C, αλλά η λειτουργία είναι εφικτή και σε πιο εκτεταµένες περιοχές θερµοκρασίας. 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ PROJECT Στο τηλεµετρικό δίκτυο για τη µέτρηση των µεταβολών του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου της γης, που παρατηρούνται πριν από τους σεισµούς, χρησιµοποιείται η τεχνική datalogger και κατά βάση τα µοντέλα 21X και CR10X της Campbell Scientific (USA). Η παραπάνω τεχνική µε τη χρήση των dataloggers της Campbell, όµως, παρουσιάζει τα ακόλουθα µειονεκτήµατα: 1) Το κόστος αγοράς και συντήρησης των συγκεκριµένων συσκευών είναι εξαιρετικά υψηλό. Η συγκεκριµένη τεχνολογία χρησιµοποιείται σε ερευνητικούς σκοπούς, γεγονός που καθιστά το κόστος απαγορευτικό, ιδιαιτέρως όταν για ένα πλήρες τηλεµετρικό δίκτυο απαιτούνται δεκάδες τέτοιες συσκευές. 2) Η τεχνολογία κατασκευής των dataloggers της αγοράς συγκαταλέγεται στις πιο ανεπτυγµένες και για το λόγο αυτό είναι προστατευµένη από τις εταιρείες τόσο σε επίπεδο hardware όσο και σε επίπεδο software. Εποµένως οι δυνατότητες επέµβασης στα συστήµατα της αγοράς για προσαρµογή στις ανάγκες της εκάστοτε εφαρµογής αλλά και για επισκευές είναι από δύσκολες έως και αδύνατες. 3) Τα dataloggers της Campbell έχουν περιορισµένη µνήµη αποθήκευσης, στην καλύτερη των περιπτώσεων 64Κ. Η µειωµένη µνήµη έχει ως αποτέλεσµα την µικρή αυτονοµία του datalogger αφού µε τον περιορισµό του όγκου της αποθηκευόµενης πληροφορίας, περιορίζεται και ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ των κλήσεων του σταθµού υπαίθρου στο σταθµό βάσης για αποστολή δεδοµένων. Σε περιπτώσεις που παρατηρούνται προβλήµατα στο τηλεφωνικό δίκτυο, η αδυναµία εγκαθίδρυσης επικοινωνίας µεταξύ κεντρικού και αποµακρυσµένου σταθµού οδηγεί στην υπερκάλυψη της µνήµης και φυσικά στην απώλεια δεδοµένων. 4) Η έλλειψη σηµάτων handshaking για την εξασφάλιση του απαιτούµενου flow control αποτελεί σοβαρό µειονέκτηµα των συγκεκριµένων dataloggers, αφού καθιστά την επικοινωνία σε υψηλότερες από 1200 bps αδύνατη. Επειδή δεν υπάρχουν σήµατα handshaking, είναι δύσκολο να αυξηθεί ο ρυθµός µετάδοσης των δεδοµένων, καθώς µια κακής ποιότητας γραµµή µπορεί να καθυστερεί τη µετάδοση και να υπερχειλίζει µε δεδοµένα το buffer του modem του σταθµού υπαίθρου, µε αποτέλεσµα την απώλεια τµήµατος αυτών. 15

16 5) Ο περιορισµός της επικοινωνίας σε συγκεκριµένα baud rate 1200, 9600 και bps. Πιο συγκεκριµένα, ο χρήστης είναι υποχρεωµένος να επιλέξει ένα από τα τρία baud rate περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα για µια ανώτερη ή ενδιάµεση ταχύτητα επικοινωνίας. 6) Η σειριακή θύρα του 21X είναι σε στάθµη TTL επειδή το συγκεκριµένο datalogger χρησιµοποιείται σε µετεωρολογικές κυρίως εφαρµογές, γεγονός που καθιστά τη χαµηλή κατανάλωση ισχύος εξαιρετικά σηµαντική παράµετρο. Η συγκεκριµένη όµως στάθµη σήµατος δεν είναι συµβατή µε τα κοινά smart modem της αγοράς που απαιτούν στάθµη RS-232. Λαµβάνοντας υπ όψιν τα παραπάνω µειονεκτήµατα οι συγγραφείς σχεδίασαν και κατασκεύασαν ολοκληρωµένο τηλεµετρικό σύστηµα για µετρήσεις µεταβολών του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου της γης, το οποίο περιέχει τα εξής : α) Συσκευή Datalogger για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση δεδοµένων στο σταθµό υπαίθρου. β) Λογισµικό απαραίτητο για την υλοποίηση των παραπάνω και την επικοινωνία του datalogger µε τον κεντρικό σταθµό. γ) Λογισµικό του κεντρικού σταθµού για την επιτήρηση του datalogger, την επικοινωνία µε το σταθµό υπαίθρου για τη λήψη δεδοµένων και τέλος για την επεξεργασία και µετατροπή τους σε αρχείο συγκεκριµένου format. δ) Λογισµικό καταχώρησης παραµέτρων επικοινωνίας και ιδιαιτέρων πληροφοριών του εκάστοτε σταθµού βάσης που ανήκει στο τηλεµετρικό δίκτυο, για την πλήρη αυτοµατοποίηση της λήψης δεδοµένων. Η σηµασία της ανάπτυξης του παραπάνω συστήµατος είναι εµφανής, δεδοµένου ότι οι εταιρείες κατασκευής τέτοιων συσκευών δεν ανταποκρίνονται πάντα στις εξειδικευµένες απαιτήσεις του τηλεµετρικού δικτύου για την πρόβλεψη σεισµών Προδιαγραφές του συστήµατος Οι απαιτούµενες προδιαγραφές του συστήµατος είναι οι ακόλουθες: 1) Επικοινωνία αµφίδροµη. 2) υνατότητα επικοινωνίας του σταθµού βάσης µε πολλούς σταθµούς µετρήσεων. 3) Έλεγχος της λειτουργίας του σταθµού υπαίθρου και λήψη µετρήσεων από τον κεντρικό σταθµό ανά δώδεκα ώρες. 16

17 4) Ελάχιστη πιθανότητα απώλειας δεδοµένων ή εσφαλµένης λήψης αυτών κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. 5) Ελαχιστοποίηση των επισκέψεων τεχνικού στο σταθµό µέτρησης για συντήρηση του συστήµατος. 6) Χαµηλή κατανάλωση που επιτρέπει την τροφοδότηση του συστήµατος από µπαταρίες και φωτοβολταϊκά στοιχεία. 7) ιατήρηση των δεδοµένων σε περίπτωση απώλειας της τροφοδοσίας. 8) Αυτόµατη επανατοποθέτηση του συστήµατος (reset) στην περίπτωση που το πρόγραµµα κολλήσει ή στην περίπτωση που η τάση τροφοδοσίας πέσει κάτω από ένα ορισµένο κατώφλι. 9) Ευέλικτα προγράµµατα και εύκολη εκµάθηση χειρισµού. 10) Χαµηλό κόστος κατασκευής και συντήρησης οµή του τηλεµετρικού συστήµατος Στο σχήµα 3.2.α παρουσιάζεται η δοµή του τηλεµετρικού δικτύου για τη µέτρηση των µεταβολών του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου της γης πριν την εκδήλωση σεισµών. Το σύστηµα αποτελείται από ένα κεντρικό σταθµό και από Ν το πλήθος σταθµούς υπαίθρου (δυνατότητα υποστήριξης απεριορίστου αριθµού σταθµών). Σταθµός υπαίθρου (1) Κεντρικός σταθµός MODEM Datalogger MODEM Σταθµός υπαίθρου (2) MODEM. Datalogger Σταθµός υπαίθρου (Ν) MODEM Datalogger Σχήµα 3.2.α οµή του τηλεµετρικού δικτύου 17

18 Ο κεντρικός σταθµός επικοινωνεί µε καθένα από τους σταθµούς υπαίθρου ανά 12 ώρες, ελέγχει τη σωστή λειτουργία τους, λαµβάνει τα δεδοµένα από αυτούς και τα αποθηκεύει για περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση. Η επικοινωνία γίνεται µέσω του σταθερού τηλεφωνικού δικτύου µε τη χρήση κοινών smart modem της αγοράς. Ο σταθµός υπαίθρου συλλέγει δεδοµένα από 6 αναλογικά κανάλια µε ρυθµό δειγµατοληψίας 1sample/min. Επίσης, συλλέγει στο έβδοµο αναλογικό κανάλι δεδοµένα σχετικά µε την τάση της µπαταρίας, η οποία τροφοδοτεί το σύστηµα, στοιχείο απαραίτητο για την περαιτέρω ανάλυση των δεδοµένων από τον κεντρικό σταθµό. Σηµαντικό είναι ότι κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας µε τον κεντρικό σταθµό, το datalogger συνεχίζει να συλλέγει δεδοµένα (περιβάλλον multitasking). 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο : HARDWARE ΤΟΥ DATALOGGER Στο παρόν κεφάλαιο θα αναπτύξουµε τη λογική της σχεδίασης του datalogger, θα παρουσιάσουµε το δοµικό του διάγραµµα, θα αναλύσουµε το κυκλωµατικό του διάγραµµα και θα παραθέσουµε τα τυπωµένα κυκλώµατα της κατασκευής Λογική της σχεδίασης Κατά τη διάρκεια της µελέτης και σχεδίασης του datalogger εξετάστηκαν διάφορες τεχνικές σχεδίασης προκειµένου να βρεθεί η βέλτιστη λύση που θα ικανοποιούσε τις απαιτούµενες προδιαγραφές. Αρχικά συζητήθηκε η χρήση του µικροϋπολογιστή ΑΤ90S8535 της οικογένειας AVR της ATMEL, ο οποίος διαθέτει ενσωµατωµένο A/D converter 8 καναλιών µε 10 bit ανάλυση. Η απαίτηση, όµως, για µεγαλύτερη ακρίβεια οδήγησε στην επιλογή ενός A/D converter 8 καναλιών µε 12 bit ανάλυση και η ανάγκη για ταχύτητα στη δειγµατοληψία και στην επικοινωνία µεταξύ A/D και CPU στην επιλογή παράλληλου A/D converter έναντι σειριακού. Τελικά, αποφασίστηκε η χρήση του A/D converter MAX 197 της εταιρίας Maxim. Αναζητώντας το κατάλληλο αποθηκευτικό µέσο, στο οποίο θα αποθηκεύονταν τα δεδοµένα των µετρήσεων, καθώς επίσης και η ώρα λήψης τους, αρχικά αποφασίστηκε η χρήση της σειριακής µνήµης EEPROM AT24C512 της Atmel χωρητικότητας 64 Kbytes και του real time clock DS1307 της Dallas Semiconductor. Τα πλεονεκτήµατα αυτής της λύσεως ήταν η διατήρηση δεδοµένων παρά την απώλεια τροφοδοσίας και η απλότητα στο σχεδιασµό (interface µέσω του I2C µε τη χρήση διαύλου δύο καλωδίων). Οι απαιτήσεις, όµως, του συστήµατος για συχνή επανεγγραφή της µνήµης και για υψηλή ταχύτητα εγγραφής και προσπέλασής της καθιστούν τη λύση αυτή αδύνατη, αφού οι µνήµες EEPROM καταστρέφονται µετά από καθορισµένο αριθµό εγγραφών και ο σειριακός δίαυλος I2C είναι συγκριτικά αργός. Για τους παραπάνω λόγους χρησιµοποιήθηκε η παράλληλη non volatile µνήµη RAM 32Kbytes µε ενσωµατωµένο real time clock DS1644 της DALLAS Semiconductor. Τέλος, σαν κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) του datalogger χρησιµοποιήθηκε ο µικροεπεξεργαστής AT90S8515 της οικογένειας AVR της ATMEL που διαθέτει address bus των 16bit και data bus των 8bit και έχει τη δυνατότητα προσπέλασης της εξωτερικής µνήµης σε τρεις κύκλους ρολογιού. 19

20 4.2. οµικό διάγραµµα Στο παρακάτω σχήµα παρατηρούµε το γενικό διάγραµµα βαθµίδων της διάταξης. Power Supply A/D Programmer Programming Signals Control Bus µp Data Bus RAM RS232 RS232 Signals Address Bus Σχήµα ιάγραµµα βαθµίδων Η µονάδα τροφοδοσίας (power supply) τροφοδοτεί όλες τις επιµέρους µονάδες µε τάση +5V. Η µνήµη RAM και o µετατροπέας A/D ανταλλάσσουν δεδοµένα µε τον µικροεπεξεργαστή µέσω του διαύλου δεδοµένων (data bus) και διευθυνσιοδοτούνται από αυτόν µέσω του διαύλου διευθύνσεων (address bus). Ο µικροεπεξεργαστής αναλαµβάνει τη διαχείριση των δύο αυτών µονάδων µέσω των σηµάτων ελέγχου από τον αντίστοιχο δίαυλο (control bus). Τα σήµατα handshaking που ανταλλάσσονται µεταξύ µικροεπεξεργαστή και µονάδας RS232 χρησιµοποιούνται για την οδήγηση εξωτερικού modem ή για την απευθείας σύνδεση µε τη σειριακή θύρα του Η/Υ. Τέλος ο προγραµµατιστής (programmer) 20

21 χρησιµοποιείται για τον επί τόπου προγραµµατισµό του µικροεπεξεργαστή, µε τον οποίο ανταλλάσσουν τα σήµατα προγραµµατισµού µέσω του αντίστοιχου διαύλου. Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα επιµέρους τµήµατα του datalogger µε τις λεπτοµέρειες τόσο της σχεδίασης όσο και της λειτουργίας τους Κυκλωµατικό διάγραµµα Κύκλωµα τροφοδοσίας Στο παρακάτω σχήµα α φαίνεται το δοµικό διάγραµµα του τµήµατος του datalogger που χρησιµοποιείται για την τροφοδοσία της διάταξης. Η τάση τροφοδοσίας πρέπει να είναι 9-12V DC, η οποία µπορεί να δοθεί από µπαταρία ή από οποιοδήποτε pack τροφοδοτικό µε δυνατότητα παροχής ρεύµατος τουλάχιστον 150mA. H έξοδος του κυκλώµατος είναι +5V DC σταθεροποιηµένη τάση, µε την οποία τροφοδοτείται το σύνολο της διάταξης. Πρέπει να αναφέρουµε ότι λόγω της µικρής απαίτησης της διάταξης σε ρεύµα, δεν κρίθηκε απαραίτητη η χρήση ψύκτρας στο σταθεροποιητή για την απαγωγή της θερµότητας. Για την πιστοποίηση της ύπαρξης τάσης τροφοδοσίας στη συσκευή υπάρχει ενδεικτική πράσινη λυχνία (green led). Σε συστήµατα unattended π.χ σε αποµακρυσµένους σταθµούς µέτρησης, που το datalogger τροφοδοτείται από µπαταρίες και ηλιακά, η ενδεικτική λυχνία µπορεί να παραλείπεται για µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας. Το βύσµα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την τροφοδότηση του συστήµατος είναι θηλυκό jack, µε το θετικό πόλο στο εσωτερικό του και τον αρνητικό στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην παραπάνω πολικότητα καθώς η απουσία προστατευτικής διόδου θέτει σε κίνδυνο το σύστηµα όταν αυτό τροφοδοτηθεί ανάστροφα. Τροφοδοσία +12V από µπαταρία ή pack Κύκλωµα σταθεροποιητή Έξοδος +5V σταθεροποιηµένη Σχήµα α οµικό διάγραµµα κυκλώµατος τροφοδοσίας. 21

22 Βασικό κύκλωµα Το δοµικό διάγραµµα του βασικού κυκλώµατος της διάταξης φαίνεται στο σχήµα α. Όπως εύκολα παρατηρούµε η καρδιά του κυκλώµατος είναι ο µικροεπεξεργαστής της ATMEL AT90S8515. Ο µικροεπεξεργαστής τροφοδοτείται από τάση +5V και χρονίζεται µέσω κρυστάλλου 4MHz. Mε το χρονισµό του µικροϋπολογιστή µε κρύσταλλο της παραπάνω συχνότητας, κάθε κύκλος ρολογιού διαρκεί 125nsec. Για την επανατοποθέτηση του µικροεπεξεργαστή χρησιµοποιείται επιτηρητής τάσης, ο οποίος παράγει σήµα reset, σε περίπτωση, που η τάση τροφοδοσίας πέσει κάτω από ένα ορισµένο κατώφλι. Επίσης, είναι δυνατή και η χειροκίνητη επανατοποθέτησή του µέσω διακόπτη απλής επαφής, που βρίσκεται επί της συσκευής. Στο 16 bit address bus το οποίο διαθέτει ο µικροεπεξεργαστής (Πόρτα Α χαµηλές θέσεις µνήµης και 8 bit data bus, Πόρτα C υψηλές θέσεις µνήµης) προσαρµόστηκε η µνήµη RAM 32Kbytes DS1644 και ο A/D converter MAX197. Επειδή οι χαµηλές θέσεις µνήµης του address bus είναι ταυτόχρονα και data bus χρησιµοποιήθηκε κατάλληλο κύκλωµα latch (µανταλωτή) προκειµένου να κλειδώνουν οι χαµηλές διευθύνσεις µνήµης. Κύκλωµα RESET µp ΑΤ90S8515 Data/address bus (low addresses) Κύκλωµα latch Non volatile RAM 32K DS1644 XTAL 4MHz Address bus (high addresses) Control bus Σχήµα α οµικό διάγραµµα βασικού κυκλώµατος. 22

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για:

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: Σελίδα 1 από 11 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: την επικοινωνία, µε τα υπόλοιπα ολοκληρωµένα κυκλώµατα του υπολογιστικού συστήµατος. την παροχή τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων MICROBOT H σειρά καταγραφικών συστηµάτων Microbot

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Παρακάτω δίνονται μερικοί από τους ακροδέκτες που συναντάμε στην πλειοψηφία των μικροεπεξεργαστών. Φτιάξτε έναν πίνακα που να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ Μνήμες (Memory) - Είναι ημιαγώγιμα κυκλώματα που μπορούν να αποθηκεύσουν ένα σύνολο από δυαδικά ψηφία (bit). - Μια μνήμη αποθηκεύει λέξεις (σειρές από bit). - Σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Τι εννοούμε με τον όρο υπολογιστικό σύστημα και τι με τον όρο μικροϋπολογιστικό σύστημα; Υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 3 : Μια άποψη του κορυφαίου επιπέδου λειτουργίας και διασύνδεσης του υπολογιστή Καρβούνης Ευάγγελος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

.Λιούπης. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ακεραιότητα Ψηφιακού Σήµατος 1

.Λιούπης. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ακεραιότητα Ψηφιακού Σήµατος 1 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ακεραιότητα Ψηφιακού Σήµατος.Λιούπης Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ακεραιότητα Ψηφιακού Σήµατος 1 Ακεραιότητα Ψηφιακού Σήµατος Θόρυβος και ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές Μοντέρνα ψηφιακά κυκλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος - Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PICAXE 18M2

ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PICAXE 18M2 ΘΕΜΑ : ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PICAXE 18M2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ:? περίοδος Οι μικροελεγκτές είναι υπολογιστές χωρίς περιφερειακά, σε ολοκληρωμένα κυκλώματα. Μπορούν να συνδυάσουν αρκετές από τις βασικές λειτουργίες άλλων ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004, Εαρινό Εξάµηνο ιδάσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 1.1.1 Αναλογικά σήματα 1 1.1.2 Οι αντιστάσεις 3 1.1.3 Οι πυκνωτές 7 1.1.4 Τα πηνία 11 1.1.5 Οι δίοδοι 13 1.1.6

Διαβάστε περισσότερα

CTMU. => C = 50pF 10pF = 40 pf. C stray. d (C V ) I= I = C V. C= I t. Ι = dq dt

CTMU. => C = 50pF 10pF = 40 pf. C stray. d (C V ) I= I = C V. C= I t. Ι = dq dt CTMU Με τη μονάδα CTMU (Charge Time Measurement Unit) μπορούμε να μετρήσουμε απόλυτη χωρητικότητα, σχετική μεταβολή χωρητικότητας καθώς επίσης και χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο παλμούς. Βασίζεται στην

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Η κεντρική μονάδα, είναι το βασικότερο τμήμα ενός συστήματος συναγερμού. Κύρια αποστολή της είναι να δέχεται σήματα από τους αισθητήρες και, σε περίπτωση παραβίασης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3. Σύνδεση υπολογιστών στα Windows

Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3. Σύνδεση υπολογιστών στα Windows Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3 Σύνδεση υπολογιστών στα Windows Όπως γνωρίζουµε από προηγούµενες τάξεις, κάθε υπολογιστής PC διαθέτει τουλάχιστον µία παράλληλη θύρα και

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου

Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου Υπολογιστικά συστήματα σχεδιάστηκαν για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και βοηθούν στη συνολική πρόοδο της τεχνολογίας Φουκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων

Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων Παρουσίαση 1: Εισαγωγή στα ενσωματωμένα συστήματα (embedded systems) Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου Ενσωματωμένα συστήματα (Embedded Systems) Ενσωματωμένα συστήματα (Embedded

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό ενός PC. Τεχνολογία Η/Υ & Πληροφοριών - 05 Κεντρική μονάδα Χουρδάκης Μανόλης

Το εσωτερικό ενός PC. Τεχνολογία Η/Υ & Πληροφοριών - 05 Κεντρική μονάδα Χουρδάκης Μανόλης Το εσωτερικό ενός PC 1 Το κουτί του PC (περίβλημα) περιέχει όλα τα βασικά μέρη του συστήματος Δύο κατηγορίες κουτιών: Desktop και Tower Mini tower Midi tower Full tower Κεντρική μονάδα Ο τύπος του κουτιού

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 12. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55. Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από:

Σελίδα 1 από 12. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55. Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από: Σελίδα 1 από 12 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55 Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από: (α) Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας. (β) Κύρια Μνήµη. (γ) Μονάδες εισόδου. (δ) Μονάδες εξόδου. (ε) Βοηθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ΕΤΥ-482) 1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ A. Πίνακες αληθείας λογικών πυλών. Στη θετική λογική το λογικό 0 παριστάνεται µε ένα χαµηλό δυναµικό, V L, ενώ το λογικό 1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1.1 Το Υπολογιστικό Σύστηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Από τον υπολογιστή των Αντικυθήρων µέχρι τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό Κατηγορίες µε βάση το µέγεθος και τη χρήση: Υπερυπολογιστές (supercomputers)

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI)

Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2016-17 Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) (συσκευές εισόδου-εξόδου) http://mixstef.github.io/courses/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO 1381 Rel.1.4 Οθόνη και Στοιχεία Λειτουργίας Οθόνη Πλήκτρα µενού Αιχµή κοπής χαρτιού Κουµπιά δραστηριοτήτων & εκτίναξης κάρτας οδηγού 1 Σχισµή κάρτας οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής

Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής Σχεδίαση Μνηµών Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής Εισαγωγή Η Μνήµη είναι ένας πίνακας από θέσεις αποθήκευσης συγκεκριµένου µεγέθους, κάθε µία από τις οποίες έχει µία διακριτή διεύθυνση Θέση 0 Θέση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1. Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1. Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1 Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές Ερωτήσεις

Θεωρητικές Ερωτήσεις Θεωρητικές Ερωτήσεις 1. Από ποιες μονάδες αποτελείται ένας μικροϋπολογιστής και ποιος είναι ο ρόλος της κάθε μιας; 2. Από ποιες μονάδες αποτελείται η μονάδα κεντρικής επεξεργασίας (CPU) και ποιος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Τεχνολογία Ι Θεωρητικής Κατεύθυνσης Τεχνικών Σχολών Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 1) Τι είναι μητρική πλακέτα; Είναι η βασική ηλεκτρονική πλακέτα ενός Η/Υ πάνω στην οποία συνδέονται όλα τα εξαρτήματα ενός Η/Υ όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη, οι κάρτες επέκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργο Αδαµόπουλο Χρίστο ηµόπουλο Νικόλα Πιπεριάδη

Γιώργο Αδαµόπουλο Χρίστο ηµόπουλο Νικόλα Πιπεριάδη Γιώργο Αδαµόπουλο Χρίστο ηµόπουλο Νικόλα Πιπεριάδη Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η παρουσίαση ενός ψηφιακού ποµποδέκτη, ο οποίος θα στέλνει στον κάθε χρήστη in real time την θερµοκρασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). Η σχετική υγρασία είναι ο λόγος επί τοις εκατό (%) της μάζας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών

Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών - Εισαγωγή - Η σειριακή θύρα - Η παράλληλη θύρα - Οι θύρες πληκτρολογίου και ποντικιού τύπου PS/2 - Ο διάδρομος USB Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις

Διαβάστε περισσότερα

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37..

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5 Χειρισµός 5. QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5.. Λειτουργία Πλήκτρα λειτουργίας Τύπος µονάδας χώρου Επιλογή τρόπου λειτουργίας θέρµανσης χώρου Επιλογή θέρµανσης Ζνχ Έξοδος από τις ρυθµίσεις Επιβεβαίωση ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]:

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]: Παράρτηµα 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Π2.1 Γεννήτρια ASEA-HAEFELY Η κρουστική γεννήτρια που χρησιµοποιήθηκε για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface PBI-192 Paradox to KNX-BUS Interface Οδηγίες Χρήσης GDS Intelligence in Buildings Ελ. Βενιζέλου 116 Νέα Ερυθραία, 14671 Τηλ: +30 2108071288 Email: info@gds.com.gr Web: gds.com.gr Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές. Σημειώσεις Μαθήματος Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας,

Μικροεπεξεργαστές. Σημειώσεις Μαθήματος Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας, Μικροεπεξεργαστές Σημειώσεις Μαθήματος 2013-14 Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας, Interrupts - Διακοπές Είναι ένας τρόπος για να διακοπεί η ροή ενός προγράμματος έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ένα έκτακτο γενογός

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο μνήμη αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή

Με τον όρο μνήμη αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή Μνήμη Με τον όρο μνήμη αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή ηλεκτρονική συσκευή, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση. Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ Απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1. 2. Από ποια στοιχεία αποτελείται το κεντρικό μέρος ενός υπολογιστή και ποια η λειτουργία καθενός; Κεντρική Μονάδα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Numerateur RD 64. Οδηγίες προγραµµατισµού RD64

Numerateur RD 64. Οδηγίες προγραµµατισµού RD64 Numerateur RD 64 Οδηγίες προγραµµατισµού 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο αριθµοδότης χρησιµοποιείται για να µεταφέρει ενδείξεις κλήσεων, πχ από τα δωµάτια ενός ξενοδοχείου σε ένα κεντρικό σηµείο. Κάθε αριθµοδότης µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές μικροελεγκτών

Εφαρμογές μικροελεγκτών Μικροελεγκτές Έναν ορισμό που θα μπορούσαμε να δώσουμε για τους μικροελεγκτές είναι ο εξής: Μικροελεγκτής είναι ένα προγραμματιζόμενο ολοκληρωμένο κύκλωμα το οποίο διαθέτει επεξεργαστή, μνήμη, διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS Περιεχόμενα 1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS-770... 2 2. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες - CMS-600... 5 1/6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI)

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) (κύρια και ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2007 Η Άσκηση 8 του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241 Κωδικοποιηµένα φωτοκύτταρα τοίχου, περιστροφής 180 και εµβέλειας έως 20 mt. Η κωδικοποίηση του σήµατος µετάδοσης, προς ρύθµιση της στιγµής της εγκατάστασης, ελαχιστοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Λέξης Ερµηνεία Περιεχοµένου Λέξης ιεύθυνση Λέξης b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

ιεύθυνση Λέξης Ερµηνεία Περιεχοµένου Λέξης ιεύθυνση Λέξης b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 Μάθηµα 43ο Θέµα Εισαγωγή Παραδείγµατα 1. Τι ονοµάζουµε µνήµη; Τι είδους τεχνολογία χρησιµοποιούµε συνήθως για τις µνήµες; 2. Η λέξη µιας µνήµης, από τι αποτελείται; 3. Τι ονοµάζουµε διεύθυνση µιας µνήµης

Διαβάστε περισσότερα

LASER FAX 1190L. Ο πιο δυνατός σύµµαχος στη διανοµή εγγράφων

LASER FAX 1190L. Ο πιο δυνατός σύµµαχος στη διανοµή εγγράφων LASER FAX 1190L Ο πιο δυνατός σύµµαχος στη διανοµή εγγράφων Εάν η επικοινωνία της εταιρίας σας βασίζεται σε µεγάλο ποσοστό σε µια συσκευή Fax και αναζητείτε ένα παραγωγικό και άκρως αξιόπιστο µηχάνηµα,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ PLC SIMATIC S7-300

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ PLC SIMATIC S7-300 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ PLC SIATIC S7-300 5. Σκοπός του προσομοιωτή. Χωρίς τον προσομοιωτή ο έλεγχος της ορθότητας ενός προγράμματος μπορεί να γίνει μόνο offline με τη χρήση του λογισμικού STEP 7 της Siemens

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων Ultima Το ULTIMA-1 είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Τμήματα Υπολογιστή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή δέχεται τροφοδοσία από Pack των 5V dc. To Logger-IV έχει τρεις τρόπους λειτουργίας: α) οκιµαστικό σειριακής επικοινωνίας µε υπολογιστή β) Κα

Η συσκευή δέχεται τροφοδοσία από Pack των 5V dc. To Logger-IV έχει τρεις τρόπους λειτουργίας: α) οκιµαστικό σειριακής επικοινωνίας µε υπολογιστή β) Κα ΑΣΚΗΣΗ 3 η Το καταγραφικό και οι λειτουργίες του 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η γνωριµία µας µε το καταγραφικό Logger IV παρουσιάζοντας µία µία τις λειτουργίες του. Στο τέλος της άσκησης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD

Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD (Κωδ. 6002013588) Παρουσίαση : OBD ROAD USB Θύρα OBD Σύνδεσµος Κωδ. 6002013588 2 Σε τι χρησιµεύει το OBD ROAD? Το προϊόν είναι κατάλληλο για διάφορες εφαρµογές,

Διαβάστε περισσότερα

THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2

THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2 THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2 1. Γενικά Είναι ένα σύστηµα µέτρησης θερµοκρασίας πολλών σηµείων και τηλεειδοποίησης µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ AD-2312, AD-2322 1 ΠΡΟΣΟΧΗ Τα AD-2312& AD-2322 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευµένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασµένων χειρισµών

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 Σύνδεση του netmod me ton Η/Υ... 3 Εγκατάσταση του netmod σε win 9x/me... 5 Εγκατάσταση µε υποστήριξη pnp... 5 Χειροκίνητη εγκατάσταση netmod...10 Οδηγίες σύνδεσης στο

Διαβάστε περισσότερα

*Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους.

*Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους. Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους. *Τα φυσικά μέρη που μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε ονομάζονται συνολικά υλικό (hardware). * * υπερυπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ AD-1312 ΠΡΟΣΟΧΗ Το AD-1312 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευμένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασμένων χειρισμών ή εγκατάστασης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

: 7 1). 5sec 3sec. 7 sec 3 sec. restart. d6 1, d7 1 B 0. $400400-400407. SW2/4 /ADC ON OFF 2

: 7      1). 5sec  3sec.     7 sec   3 sec.  restart. d6 1, d7 1 B 0.      $400400-400407. SW2/4 /ADC ON OFF  2 Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών IΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο: 7 Έλεγχος Κινητήρα Συνεχούς Ρεύµατος Ονοµατεπώνυµο: Βαθµός: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης: Η άσκηση αυτή προσφέρει τις απαραίτητες βασικές γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Εισαγωγή Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να κατανοήσουµε τους τρόπους προσπέλασης της µνήµης (µέθοδοι διευθυνσιοδότησης) σε ένα υπολογιστικό σύστηµα. Η Μνήµη 1 Ψηφιακή Λογική 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Θεωρητική εισαγωγή

8.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των καταχωρητών. Θα υλοποιηθεί ένας απλός στατικός καταχωρητής 4-bit µε Flip-Flop τύπου D και θα µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα