ΑΜ: 3362 ΑΜ: 3303 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΜ: 3362 ΑΜ: 3303 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ: 3362 ΑΜ: 3303 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο DATALOGGING ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κ.ΝΟΜΙΚΟΣ

2 Περιεχόµενα Πρόλογος.. σελ Εισαγωγή στην τηλεµετρία...σελ Τηλεµετρία σε πραγµατικό χρόνο..... σελ Τηλεµετρία µέσω dataloggers σελ οµή του σταθµού µέτρησης..σελ οµή του κεντρικού σταθµού. σελ Μέσο µεταβίβασης πληροφοριών.σελ Dataloggers της αγοράς σελ Εισαγωγή στο project......σελ Προδιαγραφές του συστήµατος.σελ οµή του τηλεµετρικού συστήµατος.σελ Hardware του datalogger..σελ Λογική της σχεδίασης... σελ οµικό διάγραµµα.σελ Κυκλωµατικό ιάγραµµα..σελ Κύκλωµα τροφοδοσίας σελ Βασικό κύκλωµα... σελ Κύκλωµα Α/D converter....σελ Κύκλωµα επικοινωνίας..σελ Κύκλωµα προγραµµατιστή σελ Τυπωµένα Κυκλώµατα..σελ Tυπωµένο κύκλωµα του datalogger σελ Κατάλογος εξαρτηµάτων του datalogger.σελ Τυπωµένο κύκλωµα του προγραµµατιστή.σελ Κατάλογος εξαρτηµάτων του προγραµµατιστή...σελ. 29 2

3 5. Software του datalogger...σελ Λογισµικό του κεντρικού σταθµού...σελ Datalogm.exe.σελ Dataloge.exe...σελ Datalogc.exe...σελ Λογισµικό σταθµού υπαίθρου...σελ Ιnit.c....σελ Datalogs.c...σελ Μετρήσεις.σελ Επεκτασιµότητα και αναβαθµίσεις..σελ Συµπεράσµατα. σελ. 53 Παραρτήµα1 : Τεχνικά χαρακτηριστικά datalogger. σελ. 57 Παραρτήµα2 : Πηγαίος κώδικας λογισµικού... σελ. 63 Βιβλιογραφία...σελ

4 Πρόλογος Το έντυπο αυτό αποτελεί την πτυχιακή εργασία των συγγραφέων και έχει θέµα την περιγραφή του συστήµατος τηλεµετρίας µε τη µέθοδο datalogging, που αναπτύχθηκε για την µέτρηση των µεταβολών του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου της Γης πριν τους σεισµούς. Το κείµενο χωρίζεται σε οκτώ κεφάλαια, εκ των οποίων το πρώτο περιέχει εισαγωγικά ζητήµατα σχετικά µε την τηλεµετρία και το δεύτερο αξιόλογα συστήµατα της αγοράς, ανάλογα του αναπτυχθέντος, ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση από τον αναγνώστη. Στα υπόλοιπα έξι κεφάλαια περιγράφονται τα βασικότερα σηµεία της σχεδίασης και υλοποίησης του συστήµατος, καθώς και τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα που προέκυψαν από την εργασία. Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στην πληρότητα και την ακρίβεια των σχετικών µε τα χαρακτηριστικά και τη χρήση του συστήµατος πληροφοριών, ώστε το παρόν να µπορεί να αποτελέσει και εγχειρίδιο χρήσης του συστήµατος. Υπάρχουν επίσης δύο παραρτήµατα που περιέχουν τα χαρακτηριστικά του datalogger του συστήµατος και τον πηγαίο κώδικα του λογισµικού των σταθµών βάσης και υπαίθρου. Στο σηµείο αυτό θέλουµε να ευχαριστήσουµε τον καθηγητή µας κ. Κ.Νοµικό και τους Ηλεκτρονικούς της Υ.Π.Α για τις τεχνικές συµβουλές και την αρωγή τους στην ολοκλήρωση της εργασίας. Μάιος 2003 Ζαχαρόπουλος Γεώργιος Κυριαζής Παναγιώτης 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ Τηλεµετρία ονοµάζεται η επιστήµη που ασχολείται µε τη µεταφορά µετρήσεων φυσικών µεγεθών από ένα σταθµό µέτρησης σε ένα κεντρικό σταθµό. Οι σταθµοί µέτρησης που βρίσκονται συνήθως στην ύπαιθρο µπορεί να είναι σταθµοί µετεωρολογικοί, σεισµολογικοί, θερµοκήπια ή γενικά κάθε σταθµός που συλλέγει αναλογικά δεδοµένα µε αισθητήρες και ανιχνευτές, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται στον κεντρικό σταθµό για περαιτέρω επεξεργασία και µελέτη. Η τηλεµετρία είναι από τις πλέον αναπτυσσόµενες τεχνολογίες που έχει να επιδείξει η Ηλεκτρονική και η Πληροφορική. Η αναλογική τηλεµετρία που επικρατούσε πριν από µια εικοσιπενταετία είχε το πλεονέκτηµα της απλότητας της σχεδίασης και του χαµηλού κόστους κατασκευής της, ωστόσο παρουσίαζε το µεγάλο µειονέκτηµα της αδυναµίας εξάλειψης του θορύβου που παρεµβάλλεται στο µέσο µετάδοσης. Με την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας παραγκωνίστηκε ο ρόλος των αναλογικών τηλεµετρικών συστηµάτων και στη θέση τους αναπτύχθηκαν ψηφιακά τηλεµετρικά συστήµατα, τα οποία χωρίζονται σε δυο µεγάλες κατηγορίες: α) Συστήµατα πραγµατικού χρόνου (Real time) και β) Συστήµατα συλλογής δεδοµένων στο σταθµό µέτρησης και εν συνεχεία αποστολής στον κεντρικό σταθµό (Datalogging) Τηλεµετρία σε πραγµατικό χρόνο. Η τηλεµετρία σε πραγµατικό χρόνο έχει το πλεονέκτηµα της απ ευθείας καταγραφής των δεδοµένων του σταθµού µέτρησης στoν κεντρικό σταθµό, ο οποίος παρακολουθεί σε πραγµατικό χρόνο (real time) τις µεταβολές των καταγραφόµενων φυσικών µεγεθών. Η τεχνική αυτή, όµως, έχει το σοβαρό µειονέκτηµα του υψηλού κόστους, καθώς για τη διασύνδεση του σταθµού µέτρησης µε τον κεντρικό σταθµό απαιτείται η χρήση µισθωµένης γραµµής, της οποίας το κόστος είναι πολύ υψηλό. Η δοµή ενός συστήµατος τηλεµετρίας σε πραγµατικό χρόνο φαίνεται στο σχήµα 1.1.α που ακολουθεί και παρουσιάζει τη δοµή τόσο του σταθµού µετρήσεων όσο και του κεντρικού σταθµού. 5

6 Σχήµα 1.1.α Τηλεµετρικό σύστηµα πραγµατικού χρόνου 1.2. Τηλεµετρία µέσω dataloggers. Η τηλεµετρία µε τη χρήση dataloggers υλοποιείται µε τη λήψη δεδοµένων στο σταθµό µέτρησης, τα οποία αποθηκεύονται στη µνήµη του ηλεκτρονικού υπολογιστή (datalogger) που βρίσκεται στο σταθµό αυτό. Η λήψη δεδοµένων στον κεντρικό σταθµό από το σταθµό µέτρησης, γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε επικοινωνία µέσω κοινής τηλεφωνικής γραµµής. Το κυριότερο µειονέκτηµα της τεχνικής αυτής είναι η αδυναµία αποθήκευσης µεγάλου όγκου πληροφορίας και εξ αιτίας αυτού του χαρακτηριστικού της χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις όπου ο όγκος πληροφοριών είναι µικρός. Στις περιπτώσεις αυτές είναι οικονοµικά συµφερότερη σε σύγκριση µε την τηλεµετρία πραγµατικού χρόνου, καθώς το κόστος απασχόλησης µιας κοινής τηλεφωνικής γραµµής για µερικά λεπτά της ώρας ηµερησίως, είναι σαφώς κατώτερο του κόστους µιας µισθωµένης γραµµής. Στη τηλεµετρία µε τη χρήση datalogger της οποίας η δοµή φαίνεται στο σχήµα 1.2.α κρίσιµη είναι τόσο η δοµή του σταθµού µέτρησης, όσο και η δοµή του κεντρικού σταθµού. Η συνήθης δοµή των δυο σταθµών αναλύεται παρακάτω. Σχήµα 1.2.α Τηλεµετρικό δίκτυο µέσω dataloggers 6

7 οµή του σταθµού µέτρησης Η δοµή του σταθµού µέτρησης είναι γενικότερα αυτή που σχηµατικά αναπαριστάται στο σχήµα 1.2.α. Αναλυτικότερα διακρίνονται : 1) Οι αισθητήρες (sensors) που µετατρέπουν τις φυσικές παραµέτρους που µετρά ο σταθµός, σε αναλογικό ηλεκτρικό σήµα. 2) Σύστηµα Η/Υ που στην είσοδό του λαµβάνει τα αναλογικά ηλεκτρικά σήµατα από την έξοδο των αισθητήρων και τα µετατρέπει σε ψηφιακή πληροφορία. Τα συστήµατα αυτά ονοµάζονται dataloggers και αποτελούνται από : α) την κεντρική µονάδα µικροϋπολογιστή (CPU) β) τη µνήµη RAM για την αποθήκευση προγραµµάτων και δεδοµένων γ) τη µνήµη ROM όπου αποθηκεύεται το λειτουργικό πρόγραµµα δ) τη µονάδα αναλογικής πολυπλεξίας για τη µέτρηση περισσοτέρων του ενός αναλογικών καναλιών ε) τη µονάδα µετατροπής του αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό (A/D converter) για να µπορεί η CPU να διαβάζει την ψηφιακή πληροφορία, να την επεξεργάζεται και να την καταχωρεί στη µνήµη του στ) µια ή περισσότερες σειριακές πόρτες για επικοινωνία µε modem, µε µονάδες µαζικής αποθήκευσης και άλλα περιφερειακά ζ) τις παράλληλες πόρτες εισόδου-εξόδου (Ι/Ο) για τον έλεγχο περιφερειακών. Τα συστήµατα datalogger, που χρησιµοποιούνται στους σταθµούς µέτρησης, πρέπει να λειτουργούν σε περιβάλλον multitasking, ώστε κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας µε τον κεντρικό σταθµό για την µεταφορά δεδοµένων, να συνεχίζεται ταυτόχρονα η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση νέων δεδοµένων από τους αισθητήρες. Την τελευταία εικοσαετία αρκετές ξένες εταιρίες κατασκευάζουν dataloggers για επιστηµονικούς σκοπούς ή εφαρµογές της τηλεµετρίας, όπως η Campbell (USA), η Teledyne (USA), η Laplace Instruments Ltd (UK), κ.τ.λ. Κάθε κατασκευάστρια εταιρία, λόγω των επιµέρους ιδιαιτεροτήτων, εξειδικεύεται σε µια κυρίως επιστήµη. Για παράδειγµα τα dataloggers της Campbell προορίζονται κυρίως για τη µετεωρολογία, της Teledyne για τη σεισµολογία και της Laplace για εργαστηριακές µετρήσεις. 7

8 οµή του Κεντρικού σταθµού Ο κεντρικός σταθµός είναι ο αποδέκτης του συνόλου των πληροφοριών από τους σταθµούς µέτρησης. Στη δοµή του κεντρικού σταθµού όπως σχηµατικά απεικονίζεται στο σχήµα 1.2.α διακρίνονται : α) ένα PC τρέχουσας τεχνολογίας, έτσι ώστε οι απεικονίσεις και οι πράξεις να γίνονται κατά το δυνατόν γρηγορότερα β) ένα µέσο µόνιµης και µεγάλης αποθηκευτικής ικανότητας (zip disk ή hard disk) γ) ένα modem και µια κοινή τηλεφωνική γραµµή για επικοινωνία µε τους σταθµούς µέτρησης δ) ένα χρονοδιακόπτη (timer) για να θέτει σε λειτουργία τον Η/Υ αν η επικοινωνία µε τους σταθµούς µέτρησης χρειάζεται να γίνεται χωρίς παρακολούθηση το βράδυ, οπότε και οι γραµµές του σταθερού τηλεφωνικού δικτύου είναι φθηνότερες και λιγότερο κατειληµµένες ε) έναν εκτυπωτή και έναν καταγραφέα (printer and plotter). Είναι εποµένως αντιληπτό ότι ο κεντρικός σταθµός αποτελείται από όργανα που υπάρχουν στην αγορά και µάλιστα σε σχετικά χαµηλή τιµή λόγω της ευρείας χρήσης τους. Στον κεντρικό σταθµό το λογισµικό (software), που τρέχει ο Η/Υ, επικοινωνεί σε προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα µε τους σταθµούς µέτρησης και λαµβάνει τις µετρήσεις που έχουν αποθηκευθεί στα dataloggers. Το πρόγραµµα επικοινωνίας, πρέπει να διασφαλίζει µε ειδικά πρωτόκολλα επικοινωνίας, ότι τα δεδοµένα που λαµβάνει από το σταθµό υπαίθρου δεν εµφανίζουν σφάλµατα, απαλείφοντας τις παρεµβολές που προέρχονται από το µέσο επικοινωνίας. Τα σύγχρονα modem έχουν αυτή τη δυνατότητα εντοπισµού και διόρθωσης λαθών (error correction). Η σηµασία του προγράµµατος του κεντρικού σταθµού είναι αντιληπτή µε βάση τις παρακάτω απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται : 1) ιασφάλιση επικοινωνίας µεταξύ κεντρικού σταθµού και σταθµού µέτρησης σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως αν η σταθερή τηλεφωνική γραµµή είναι προσωρινά κατειληµµένη. 2) ιασφάλιση της ορθότητας των πληροφοριών που αποστέλλονται κατά την διάρκεια της επικοινωνίας σε ποσοστό 99.99%. 3) ιαδικασία συνένωσης των αρχείων των δεδοµένων που έχουν αποθηκευθεί από την επικοινωνία µε τους σταθµούς µέτρησης. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά σηµαντική, καθώς δηµιουργεί ένα τελικό αρχείο διαχείρισης, το οποίο περιέχει όλες 8

9 τις µετρήσεις µε την ηµεροµηνία και το χρόνο µέτρησης. Το πρόγραµµα λοιπόν πρέπει να είναι ικανό να ξεχωρίζει τις πληροφορίες της ίδιας χρονικής στιγµής που ελήφθησαν από τους σταθµούς µέτρησης, γιατί κάποιοι σταθµοί µέτρησης ήταν ενδεχοµένως εκτός λειτουργίας για συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα ή εξαιτίας λάθους κατά την επικοινωνία έχουν ξαναστείλει το ίδιο πακέτο δεδοµένων. 4) υνατότητα γραφικής απεικόνισης στην οθόνη του Η/Υ των µετρήσεων συναρτήσει του χρόνου για τα ίδια αναλογικά κανάλια ή σε οµάδες καναλιών, από όλους τους σταθµούς µέτρησης, ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση των ιδίων πειραµατικών µετρήσεων από όλους τους σταθµούς. Επίσης απαραίτητη είναι η δυνατότητα εκτύπωσης των γραφικών παραστάσεων των δεδοµένων στον εκτυπωτή ή τον καταγραφέα. 5) υνατότητα µαζικής αποθήκευσης των τελικών αρχείων δεδοµένων σε περιφερειακή µονάδα (streamer ή οπτικού δίσκου), για περαιτέρω ανάλυση των δεδοµένων. 6) Οι αναφερόµενες προδιαγραφές στα 1 και 2 απαιτείται να γίνονται απρόσκοπτα χωρίς παρακολούθηση του συστήµατος κατά τις βραδινές ώρες Μέσο µεταβίβασης πληροφοριών Η εγκατάσταση ενός τηλεµετρικού δικτύου µε τη χρήση dataloggers, γίνεται αφού πρώτα αποφασιστεί το µέσο µεταβίβασης των δεδοµένων, δηλαδή αν είναι προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί ασύρµατο δίκτυο ή δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Η απόφαση είναι δύσκολη και εξαρτάται από το πλήθος και τον όγκο της µεταδιδόµενης πληροφορίας. Αν ο όγκος δεδοµένων είναι µικρός επιλέγεται η σταθερή τηλεφωνική γραµµή, ενώ εάν είναι µεγάλος, η λύση του ασυρµάτου δικτύου είναι πιο συµφέρουσα, όπως και η αλλαγή της τεχνικής µέτρησης στη µέθοδο realtime, µε χρησιµοποίηση µισθωµένης γραµµής. Σε αρκετές περιπτώσεις επιλέγεται ο συνδυασµός των δύο τεχνικών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό η απρόσκοπτη µετάδοση των δεδοµένων. Το ασύρµατο δίκτυο χρησιµοποιείται σαν εφεδρικό στην περίπτωση βλάβης ή φόρτου εργασίας των τηλεφωνικών γραµµών του σταθερού δικτύου. 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : DATALOGGERS ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται κάποια αξιόλογα dataloggers της αγοράς, πριν ακόµα αναλυθούν οι επιµέρους λεπτοµέρειες του αναπτυχθέντος συστήµατος, προκειµένου να είναι εφικτή στη συνέχεια η σύγκριση. Στην κατασκευή dataloggers ειδικεύονται πολλές εταιρείες ηλεκτρονικών, εκ των οποίων από τις πλέον αξιόλογες είναι η Campbell Scientific, της οποίας τα dataloggers χρησιµοποιούνται ευρέως σε εφαρµογές σχετικές µε µετεωρολογία, γεωργικές καλλιέργειες και έρευνα γύρω από αυτές, γεωλογία και έρευνα γύρω από τις πηγές ύδατος, έρευνα στο διάστηµα, µε συλλογή δεδοµένων για τη συντήρηση µνηµείων, µε έρευνα για την ποιότητα του αέρα και την υγρασία του εδάφους έως και µε συλλογή δεδοµένων σε βιοµηχανίες αυτοκινήτων για τον ποιοτικό έλεγχο των οχηµάτων. Αρχικά θα δούµε τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο δηµοφιλών µοντέλων της εταιρείας που έχουν αποσυρθεί από την αγορά και έχουν αντικατασταθεί από νέα µοντέλα µε βελτιωµένα χαρακτηριστικά, ωστόσο εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται για αρκετές εφαρµογές, καθώς το κόστος αντικατάστασής τους είναι εξαιρετικά υψηλό. Datalogger CR10 Έχει αντικατασταθεί από το datalogger CR10X Κατασκευαζόταν στο χρονικό διάστηµα Αποτελείται από µια βαθµίδα µετρήσεων και ελέγχου και το CR10WΡ, που είναι ένα σύστηµα καλωδίων µε αποσπώµενο πίνακα οργάνων ελέγχου Κατά τον κύκλο ζωής του προϊόντος χρησιµοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές εκδοχές της µονάδας CR10WP Το αποσπώµενο πληκτρολόγιο και η οθόνη των ενδείξεων (CR10KD) µπορούν να µεταφέρονται σε οποιοδήποτε σταθµό (φορητότητα µονάδας) 10

11 υνατότητες στον προγραµµατισµό που εξαρτώνται από τα εσωτερικά αποτυπωµένα µικροπρογράµµατα στη µνήµη ROM (firmware) ιαθέτει σηµεία για δεδοµένα στην µνήµη του προγράµµατος (προσωρινής αποθήκευσης) Η διάταξη των δεδοµένων είναι βασισµένη σε πίνακα εν γίνονται πλέον επισκευές 21X και 21XL Microloggers Αντικαταστάθηκε από το CR23X Micrologger Κατασκευαζόταν από το 1984 έως το 1999 Αποτελεί συµπαγές και αυτόνοµο datalogger ιαθέτει ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο, οθόνη ενδείξεων και τροφοδοτικό Το 21X τροφοδοτείται από αλκαλικές D-κυψέλες Το 21XL τροφοδοτείται από σφραγισµένες επαναφορτιζόµενες µπαταρίες υνατότητες προγραµµατισµού που εξαρτώνται από το εσωτερικό λογισµικό PROM ιαθέτει σηµεία για αποθήκευση δεδοµένων (µνήµη προσωρινής αποθήκευσης) Η διάταξη των δεδοµένων είναι βασισµένη σε πίνακα Εξακολουθούν να γίνονται επισκευές Στη συνέχεια παραθέτουµε τα νέα µοντέλα της εταιρείας που αντικατέστησαν τα προαναφερόµενα dataloggers. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των συσκευών που παρουσιάζονται στο διαδίκτυο από την εταιρία είναι τα ακόλουθα. 11

12 Σύστηµα µετρήσεων και ελέγχου CR10Χ Το πιο δηµοφιλές datalogger της εταιρίας Σχεδιασµένο για δικτυακές εφαρµογές χωρίς επίβλεψη (unattended applications) Αποτελείται από µία µονάδα µετρήσεων, µια µονάδα ελέγχου και από την αποσπώµενη µονάδα των οργάνων ελέγχου CR10XWP ιαθέτει σηµεία για δεδοµένα σε µνήµη µόνιµης αποθήκευσης (non-volatile) Υπάρχει η δυνατότητα αναβάθµισης της µνήµης (επάνω στην υπάρχουσα διάταξη) προκειµένου να είναι εφικτή η αποθήκευση πάνω από 10 6 σηµείων δεδοµένων (µνήµη µόνιµης αποθήκευσης) ιαθέτει µνήµη 32Κ για ενεργά προγράµµατα και προγράµµατα αποθηκευµένα από το χρήστη (µνήµη µόνιµης αποθήκευσης) Η διάταξη των δεδοµένων είναι βασισµένη σε πίνακες [array (standard) ή table] ιαθέσιµα λειτουργικά συστήµατα : Standard, Table, Pakbus, Modbus και ALERT Λογισµική υποστήριξη προσφερόµενη από το LoggerNet ή από το PC208W (µε πλήρη χαρακτηριστικά) ή µε ShortCut προγραµµατισµό Το αποσπώµενο πληκτρολόγιο και η οθόνη των ενδείξεων (CR10KD) µπορούν να µεταφέρονται σε οποιοδήποτε σταθµό (φορητότητα µονάδας) CR23X Micrologger Είναι ιδανικό είτε για εφαρµογές εντός του εργαστηρίου ή για εφαρµογές όπου απαιτείται φορητότητα 12

13 Συµπαγές και αυτόνοµο datalogger Ενσωµατωµένο αλφανουµερικό πληκτρολόγιο και οθόνη ενδείξεων Αποθηκεύει 10 6 σηµεία δεδοµένων σε µνήµη µόνιµης αποθήκευσης υνατότητα αναβάθµισης της µνήµης (επάνω στην υπάρχουσα διάταξη) για την αποθήκευση πάνω από 2*10 6 σηµείων δεδοµένων (µνήµη µόνιµης αποθήκευσης) Μνήµη µόνιµης αποθήκευσης 16Κ για προγράµµατα Μνήµη µόνιµης αποθήκευσης 16Κ για αποθήκευση βοηθητικών προγραµµάτων Η διάταξη των δεδοµένων είναι βασισµένη σε πίνακες [array (standard) ή table] ιαθέσιµα λειτουργικά συστήµατα : Standard, Table, Pakbus Λογισµική υποστήριξη προσφερόµενη από το LoggerNet ή από το PC208W (µε πλήρη χαρακτηριστικά) ή µε ShortCut προγραµµατισµό Το σύνολο των dataloggers της εταιρίας Campbell Scientific διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Συµβατότητα αισθητήρων: Μπορούν να µετρηθούν οι ευρύτερα χρησιµοποιούµενοι αισθητήρες του εµπορίου συµπεριλαµβανοµένων θερµοζευγών, thermistors, RTDs, µετατροπέων πιέσεως, µετατροπέων ροής, ποτενσιοµέτρων, strain gates, ψηφιακών διακοπτών, µετρητών επιτάχυνσης, και LVDTs. Η εύχρηστη τερµατική µονάδα επιτρέπει στο χρήστη να µετρήσει εύκολα και άνετα και άλλους τύπους αισθητήρων. Εσωτερική επεξεργασία: Το datalogger µπορεί να κάνει σε σηµαντικό βαθµό συµπίεση δεδοµένων για να εξοικονοµεί χώρο αποθήκευσης, να µην αποθηκεύει πλεονάζουσα πληροφορία και 13

14 να κάνει µία προεπεξεργασία των δεδοµένων. Για παράδειγµα αποθηκεύει τις µέγιστες και ελάχιστες τιµές, την ώρα των µετρήσεων, το σύνολο, το µέσο όρο και την τυπική απόκλιση για κάθε µέτρηση. Επεκτασιµότητα: Με τη χρήση των πολυπλεκτών της εταιρείας SDI-12 και τα περιφερειακά SDM (Σύγχρονες Συσκευές Μετρήσεων) ένα datalogger µπορεί να µετρήσει εκατοντάδες αισθητήρες. Πλήρως υποστηριζόµενες επικοινωνίες µεταξύ του datalogger και του PC: ίνεται η δυνατότητα σύνδεσης µε το datalogger απ ευθείας, µέσω τηλεφωνικής γραµµής, κυψελωτού τηλεφώνου, δικτύου MD9, modem ή πρακτικά ενός συνδυασµού των παραπάνω για ανάκτηση δεδοµένων, αποστολή και ανάκτηση προγραµµάτων και ρύθµιση του ρολογιού του datalogger. Οι µεταδόσεις µεταξύ του datalogger και του PC ελέγχονται αυτόµατα για λάθη για να επιβεβαιωθεί η ακριβής µεταφορά των δεδοµένων. Επίσης, υποστηρίζεται µεταφορά δεδοµένων µέσω δορυφόρου για εφαρµογές σε πολύ αποµακρυσµένα σηµεία. Για τη χειροκίνητη µεταφορά δεδοµένων από το σταθµό πεδίου στο γραφείο προσφέρονται κάρτες PC και µονάδες αποθήκευσης. Χαµηλή καταναλισκόµενη ισχύς σε κατάσταση ηρεµίας: Στα περισσότερα CSI dataloggers το ρεύµα είναι κατά µέσο όρο περίπου 1mA όταν αυτά δεν είναι προγραµµατισµένα. Τα συστήµατα της εταιρείας τροφοδοτούνται από D-cells ή επαναφορτιζόµενες µπαταρίες 12V DC, οι οποίες φορτίζονται από ηλιακά ή από V AC. Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας: Οι τυπικές θερµοκρασίες λειτουργίας είναι -25 C έως +50 C, αλλά η λειτουργία είναι εφικτή και σε πιο εκτεταµένες περιοχές θερµοκρασίας. 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ PROJECT Στο τηλεµετρικό δίκτυο για τη µέτρηση των µεταβολών του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου της γης, που παρατηρούνται πριν από τους σεισµούς, χρησιµοποιείται η τεχνική datalogger και κατά βάση τα µοντέλα 21X και CR10X της Campbell Scientific (USA). Η παραπάνω τεχνική µε τη χρήση των dataloggers της Campbell, όµως, παρουσιάζει τα ακόλουθα µειονεκτήµατα: 1) Το κόστος αγοράς και συντήρησης των συγκεκριµένων συσκευών είναι εξαιρετικά υψηλό. Η συγκεκριµένη τεχνολογία χρησιµοποιείται σε ερευνητικούς σκοπούς, γεγονός που καθιστά το κόστος απαγορευτικό, ιδιαιτέρως όταν για ένα πλήρες τηλεµετρικό δίκτυο απαιτούνται δεκάδες τέτοιες συσκευές. 2) Η τεχνολογία κατασκευής των dataloggers της αγοράς συγκαταλέγεται στις πιο ανεπτυγµένες και για το λόγο αυτό είναι προστατευµένη από τις εταιρείες τόσο σε επίπεδο hardware όσο και σε επίπεδο software. Εποµένως οι δυνατότητες επέµβασης στα συστήµατα της αγοράς για προσαρµογή στις ανάγκες της εκάστοτε εφαρµογής αλλά και για επισκευές είναι από δύσκολες έως και αδύνατες. 3) Τα dataloggers της Campbell έχουν περιορισµένη µνήµη αποθήκευσης, στην καλύτερη των περιπτώσεων 64Κ. Η µειωµένη µνήµη έχει ως αποτέλεσµα την µικρή αυτονοµία του datalogger αφού µε τον περιορισµό του όγκου της αποθηκευόµενης πληροφορίας, περιορίζεται και ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ των κλήσεων του σταθµού υπαίθρου στο σταθµό βάσης για αποστολή δεδοµένων. Σε περιπτώσεις που παρατηρούνται προβλήµατα στο τηλεφωνικό δίκτυο, η αδυναµία εγκαθίδρυσης επικοινωνίας µεταξύ κεντρικού και αποµακρυσµένου σταθµού οδηγεί στην υπερκάλυψη της µνήµης και φυσικά στην απώλεια δεδοµένων. 4) Η έλλειψη σηµάτων handshaking για την εξασφάλιση του απαιτούµενου flow control αποτελεί σοβαρό µειονέκτηµα των συγκεκριµένων dataloggers, αφού καθιστά την επικοινωνία σε υψηλότερες από 1200 bps αδύνατη. Επειδή δεν υπάρχουν σήµατα handshaking, είναι δύσκολο να αυξηθεί ο ρυθµός µετάδοσης των δεδοµένων, καθώς µια κακής ποιότητας γραµµή µπορεί να καθυστερεί τη µετάδοση και να υπερχειλίζει µε δεδοµένα το buffer του modem του σταθµού υπαίθρου, µε αποτέλεσµα την απώλεια τµήµατος αυτών. 15

16 5) Ο περιορισµός της επικοινωνίας σε συγκεκριµένα baud rate 1200, 9600 και bps. Πιο συγκεκριµένα, ο χρήστης είναι υποχρεωµένος να επιλέξει ένα από τα τρία baud rate περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα για µια ανώτερη ή ενδιάµεση ταχύτητα επικοινωνίας. 6) Η σειριακή θύρα του 21X είναι σε στάθµη TTL επειδή το συγκεκριµένο datalogger χρησιµοποιείται σε µετεωρολογικές κυρίως εφαρµογές, γεγονός που καθιστά τη χαµηλή κατανάλωση ισχύος εξαιρετικά σηµαντική παράµετρο. Η συγκεκριµένη όµως στάθµη σήµατος δεν είναι συµβατή µε τα κοινά smart modem της αγοράς που απαιτούν στάθµη RS-232. Λαµβάνοντας υπ όψιν τα παραπάνω µειονεκτήµατα οι συγγραφείς σχεδίασαν και κατασκεύασαν ολοκληρωµένο τηλεµετρικό σύστηµα για µετρήσεις µεταβολών του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου της γης, το οποίο περιέχει τα εξής : α) Συσκευή Datalogger για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση δεδοµένων στο σταθµό υπαίθρου. β) Λογισµικό απαραίτητο για την υλοποίηση των παραπάνω και την επικοινωνία του datalogger µε τον κεντρικό σταθµό. γ) Λογισµικό του κεντρικού σταθµού για την επιτήρηση του datalogger, την επικοινωνία µε το σταθµό υπαίθρου για τη λήψη δεδοµένων και τέλος για την επεξεργασία και µετατροπή τους σε αρχείο συγκεκριµένου format. δ) Λογισµικό καταχώρησης παραµέτρων επικοινωνίας και ιδιαιτέρων πληροφοριών του εκάστοτε σταθµού βάσης που ανήκει στο τηλεµετρικό δίκτυο, για την πλήρη αυτοµατοποίηση της λήψης δεδοµένων. Η σηµασία της ανάπτυξης του παραπάνω συστήµατος είναι εµφανής, δεδοµένου ότι οι εταιρείες κατασκευής τέτοιων συσκευών δεν ανταποκρίνονται πάντα στις εξειδικευµένες απαιτήσεις του τηλεµετρικού δικτύου για την πρόβλεψη σεισµών Προδιαγραφές του συστήµατος Οι απαιτούµενες προδιαγραφές του συστήµατος είναι οι ακόλουθες: 1) Επικοινωνία αµφίδροµη. 2) υνατότητα επικοινωνίας του σταθµού βάσης µε πολλούς σταθµούς µετρήσεων. 3) Έλεγχος της λειτουργίας του σταθµού υπαίθρου και λήψη µετρήσεων από τον κεντρικό σταθµό ανά δώδεκα ώρες. 16

17 4) Ελάχιστη πιθανότητα απώλειας δεδοµένων ή εσφαλµένης λήψης αυτών κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. 5) Ελαχιστοποίηση των επισκέψεων τεχνικού στο σταθµό µέτρησης για συντήρηση του συστήµατος. 6) Χαµηλή κατανάλωση που επιτρέπει την τροφοδότηση του συστήµατος από µπαταρίες και φωτοβολταϊκά στοιχεία. 7) ιατήρηση των δεδοµένων σε περίπτωση απώλειας της τροφοδοσίας. 8) Αυτόµατη επανατοποθέτηση του συστήµατος (reset) στην περίπτωση που το πρόγραµµα κολλήσει ή στην περίπτωση που η τάση τροφοδοσίας πέσει κάτω από ένα ορισµένο κατώφλι. 9) Ευέλικτα προγράµµατα και εύκολη εκµάθηση χειρισµού. 10) Χαµηλό κόστος κατασκευής και συντήρησης οµή του τηλεµετρικού συστήµατος Στο σχήµα 3.2.α παρουσιάζεται η δοµή του τηλεµετρικού δικτύου για τη µέτρηση των µεταβολών του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου της γης πριν την εκδήλωση σεισµών. Το σύστηµα αποτελείται από ένα κεντρικό σταθµό και από Ν το πλήθος σταθµούς υπαίθρου (δυνατότητα υποστήριξης απεριορίστου αριθµού σταθµών). Σταθµός υπαίθρου (1) Κεντρικός σταθµός MODEM Datalogger MODEM Σταθµός υπαίθρου (2) MODEM. Datalogger Σταθµός υπαίθρου (Ν) MODEM Datalogger Σχήµα 3.2.α οµή του τηλεµετρικού δικτύου 17

18 Ο κεντρικός σταθµός επικοινωνεί µε καθένα από τους σταθµούς υπαίθρου ανά 12 ώρες, ελέγχει τη σωστή λειτουργία τους, λαµβάνει τα δεδοµένα από αυτούς και τα αποθηκεύει για περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση. Η επικοινωνία γίνεται µέσω του σταθερού τηλεφωνικού δικτύου µε τη χρήση κοινών smart modem της αγοράς. Ο σταθµός υπαίθρου συλλέγει δεδοµένα από 6 αναλογικά κανάλια µε ρυθµό δειγµατοληψίας 1sample/min. Επίσης, συλλέγει στο έβδοµο αναλογικό κανάλι δεδοµένα σχετικά µε την τάση της µπαταρίας, η οποία τροφοδοτεί το σύστηµα, στοιχείο απαραίτητο για την περαιτέρω ανάλυση των δεδοµένων από τον κεντρικό σταθµό. Σηµαντικό είναι ότι κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας µε τον κεντρικό σταθµό, το datalogger συνεχίζει να συλλέγει δεδοµένα (περιβάλλον multitasking). 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο : HARDWARE ΤΟΥ DATALOGGER Στο παρόν κεφάλαιο θα αναπτύξουµε τη λογική της σχεδίασης του datalogger, θα παρουσιάσουµε το δοµικό του διάγραµµα, θα αναλύσουµε το κυκλωµατικό του διάγραµµα και θα παραθέσουµε τα τυπωµένα κυκλώµατα της κατασκευής Λογική της σχεδίασης Κατά τη διάρκεια της µελέτης και σχεδίασης του datalogger εξετάστηκαν διάφορες τεχνικές σχεδίασης προκειµένου να βρεθεί η βέλτιστη λύση που θα ικανοποιούσε τις απαιτούµενες προδιαγραφές. Αρχικά συζητήθηκε η χρήση του µικροϋπολογιστή ΑΤ90S8535 της οικογένειας AVR της ATMEL, ο οποίος διαθέτει ενσωµατωµένο A/D converter 8 καναλιών µε 10 bit ανάλυση. Η απαίτηση, όµως, για µεγαλύτερη ακρίβεια οδήγησε στην επιλογή ενός A/D converter 8 καναλιών µε 12 bit ανάλυση και η ανάγκη για ταχύτητα στη δειγµατοληψία και στην επικοινωνία µεταξύ A/D και CPU στην επιλογή παράλληλου A/D converter έναντι σειριακού. Τελικά, αποφασίστηκε η χρήση του A/D converter MAX 197 της εταιρίας Maxim. Αναζητώντας το κατάλληλο αποθηκευτικό µέσο, στο οποίο θα αποθηκεύονταν τα δεδοµένα των µετρήσεων, καθώς επίσης και η ώρα λήψης τους, αρχικά αποφασίστηκε η χρήση της σειριακής µνήµης EEPROM AT24C512 της Atmel χωρητικότητας 64 Kbytes και του real time clock DS1307 της Dallas Semiconductor. Τα πλεονεκτήµατα αυτής της λύσεως ήταν η διατήρηση δεδοµένων παρά την απώλεια τροφοδοσίας και η απλότητα στο σχεδιασµό (interface µέσω του I2C µε τη χρήση διαύλου δύο καλωδίων). Οι απαιτήσεις, όµως, του συστήµατος για συχνή επανεγγραφή της µνήµης και για υψηλή ταχύτητα εγγραφής και προσπέλασής της καθιστούν τη λύση αυτή αδύνατη, αφού οι µνήµες EEPROM καταστρέφονται µετά από καθορισµένο αριθµό εγγραφών και ο σειριακός δίαυλος I2C είναι συγκριτικά αργός. Για τους παραπάνω λόγους χρησιµοποιήθηκε η παράλληλη non volatile µνήµη RAM 32Kbytes µε ενσωµατωµένο real time clock DS1644 της DALLAS Semiconductor. Τέλος, σαν κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) του datalogger χρησιµοποιήθηκε ο µικροεπεξεργαστής AT90S8515 της οικογένειας AVR της ATMEL που διαθέτει address bus των 16bit και data bus των 8bit και έχει τη δυνατότητα προσπέλασης της εξωτερικής µνήµης σε τρεις κύκλους ρολογιού. 19

20 4.2. οµικό διάγραµµα Στο παρακάτω σχήµα παρατηρούµε το γενικό διάγραµµα βαθµίδων της διάταξης. Power Supply A/D Programmer Programming Signals Control Bus µp Data Bus RAM RS232 RS232 Signals Address Bus Σχήµα ιάγραµµα βαθµίδων Η µονάδα τροφοδοσίας (power supply) τροφοδοτεί όλες τις επιµέρους µονάδες µε τάση +5V. Η µνήµη RAM και o µετατροπέας A/D ανταλλάσσουν δεδοµένα µε τον µικροεπεξεργαστή µέσω του διαύλου δεδοµένων (data bus) και διευθυνσιοδοτούνται από αυτόν µέσω του διαύλου διευθύνσεων (address bus). Ο µικροεπεξεργαστής αναλαµβάνει τη διαχείριση των δύο αυτών µονάδων µέσω των σηµάτων ελέγχου από τον αντίστοιχο δίαυλο (control bus). Τα σήµατα handshaking που ανταλλάσσονται µεταξύ µικροεπεξεργαστή και µονάδας RS232 χρησιµοποιούνται για την οδήγηση εξωτερικού modem ή για την απευθείας σύνδεση µε τη σειριακή θύρα του Η/Υ. Τέλος ο προγραµµατιστής (programmer) 20

21 χρησιµοποιείται για τον επί τόπου προγραµµατισµό του µικροεπεξεργαστή, µε τον οποίο ανταλλάσσουν τα σήµατα προγραµµατισµού µέσω του αντίστοιχου διαύλου. Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα επιµέρους τµήµατα του datalogger µε τις λεπτοµέρειες τόσο της σχεδίασης όσο και της λειτουργίας τους Κυκλωµατικό διάγραµµα Κύκλωµα τροφοδοσίας Στο παρακάτω σχήµα α φαίνεται το δοµικό διάγραµµα του τµήµατος του datalogger που χρησιµοποιείται για την τροφοδοσία της διάταξης. Η τάση τροφοδοσίας πρέπει να είναι 9-12V DC, η οποία µπορεί να δοθεί από µπαταρία ή από οποιοδήποτε pack τροφοδοτικό µε δυνατότητα παροχής ρεύµατος τουλάχιστον 150mA. H έξοδος του κυκλώµατος είναι +5V DC σταθεροποιηµένη τάση, µε την οποία τροφοδοτείται το σύνολο της διάταξης. Πρέπει να αναφέρουµε ότι λόγω της µικρής απαίτησης της διάταξης σε ρεύµα, δεν κρίθηκε απαραίτητη η χρήση ψύκτρας στο σταθεροποιητή για την απαγωγή της θερµότητας. Για την πιστοποίηση της ύπαρξης τάσης τροφοδοσίας στη συσκευή υπάρχει ενδεικτική πράσινη λυχνία (green led). Σε συστήµατα unattended π.χ σε αποµακρυσµένους σταθµούς µέτρησης, που το datalogger τροφοδοτείται από µπαταρίες και ηλιακά, η ενδεικτική λυχνία µπορεί να παραλείπεται για µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας. Το βύσµα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την τροφοδότηση του συστήµατος είναι θηλυκό jack, µε το θετικό πόλο στο εσωτερικό του και τον αρνητικό στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην παραπάνω πολικότητα καθώς η απουσία προστατευτικής διόδου θέτει σε κίνδυνο το σύστηµα όταν αυτό τροφοδοτηθεί ανάστροφα. Τροφοδοσία +12V από µπαταρία ή pack Κύκλωµα σταθεροποιητή Έξοδος +5V σταθεροποιηµένη Σχήµα α οµικό διάγραµµα κυκλώµατος τροφοδοσίας. 21

22 Βασικό κύκλωµα Το δοµικό διάγραµµα του βασικού κυκλώµατος της διάταξης φαίνεται στο σχήµα α. Όπως εύκολα παρατηρούµε η καρδιά του κυκλώµατος είναι ο µικροεπεξεργαστής της ATMEL AT90S8515. Ο µικροεπεξεργαστής τροφοδοτείται από τάση +5V και χρονίζεται µέσω κρυστάλλου 4MHz. Mε το χρονισµό του µικροϋπολογιστή µε κρύσταλλο της παραπάνω συχνότητας, κάθε κύκλος ρολογιού διαρκεί 125nsec. Για την επανατοποθέτηση του µικροεπεξεργαστή χρησιµοποιείται επιτηρητής τάσης, ο οποίος παράγει σήµα reset, σε περίπτωση, που η τάση τροφοδοσίας πέσει κάτω από ένα ορισµένο κατώφλι. Επίσης, είναι δυνατή και η χειροκίνητη επανατοποθέτησή του µέσω διακόπτη απλής επαφής, που βρίσκεται επί της συσκευής. Στο 16 bit address bus το οποίο διαθέτει ο µικροεπεξεργαστής (Πόρτα Α χαµηλές θέσεις µνήµης και 8 bit data bus, Πόρτα C υψηλές θέσεις µνήµης) προσαρµόστηκε η µνήµη RAM 32Kbytes DS1644 και ο A/D converter MAX197. Επειδή οι χαµηλές θέσεις µνήµης του address bus είναι ταυτόχρονα και data bus χρησιµοποιήθηκε κατάλληλο κύκλωµα latch (µανταλωτή) προκειµένου να κλειδώνουν οι χαµηλές διευθύνσεις µνήµης. Κύκλωµα RESET µp ΑΤ90S8515 Data/address bus (low addresses) Κύκλωµα latch Non volatile RAM 32K DS1644 XTAL 4MHz Address bus (high addresses) Control bus Σχήµα α οµικό διάγραµµα βασικού κυκλώµατος. 22

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων MICROBOT H σειρά καταγραφικών συστηµάτων Microbot

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ Μνήμες (Memory) - Είναι ημιαγώγιμα κυκλώματα που μπορούν να αποθηκεύσουν ένα σύνολο από δυαδικά ψηφία (bit). - Μια μνήμη αποθηκεύει λέξεις (σειρές από bit). - Σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 1.1.1 Αναλογικά σήματα 1 1.1.2 Οι αντιστάσεις 3 1.1.3 Οι πυκνωτές 7 1.1.4 Τα πηνία 11 1.1.5 Οι δίοδοι 13 1.1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3. Σύνδεση υπολογιστών στα Windows

Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3. Σύνδεση υπολογιστών στα Windows Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3 Σύνδεση υπολογιστών στα Windows Όπως γνωρίζουµε από προηγούµενες τάξεις, κάθε υπολογιστής PC διαθέτει τουλάχιστον µία παράλληλη θύρα και

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 1) Τι είναι μητρική πλακέτα; Είναι η βασική ηλεκτρονική πλακέτα ενός Η/Υ πάνω στην οποία συνδέονται όλα τα εξαρτήματα ενός Η/Υ όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη, οι κάρτες επέκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface PBI-192 Paradox to KNX-BUS Interface Οδηγίες Χρήσης GDS Intelligence in Buildings Ελ. Βενιζέλου 116 Νέα Ερυθραία, 14671 Τηλ: +30 2108071288 Email: info@gds.com.gr Web: gds.com.gr Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών

Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών - Εισαγωγή - Η σειριακή θύρα - Η παράλληλη θύρα - Οι θύρες πληκτρολογίου και ποντικιού τύπου PS/2 - Ο διάδρομος USB Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO 1381 Rel.1.4 Οθόνη και Στοιχεία Λειτουργίας Οθόνη Πλήκτρα µενού Αιχµή κοπής χαρτιού Κουµπιά δραστηριοτήτων & εκτίναξης κάρτας οδηγού 1 Σχισµή κάρτας οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Λέξης Ερµηνεία Περιεχοµένου Λέξης ιεύθυνση Λέξης b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

ιεύθυνση Λέξης Ερµηνεία Περιεχοµένου Λέξης ιεύθυνση Λέξης b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 Μάθηµα 43ο Θέµα Εισαγωγή Παραδείγµατα 1. Τι ονοµάζουµε µνήµη; Τι είδους τεχνολογία χρησιµοποιούµε συνήθως για τις µνήµες; 2. Η λέξη µιας µνήµης, από τι αποτελείται; 3. Τι ονοµάζουµε διεύθυνση µιας µνήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). Η σχετική υγρασία είναι ο λόγος επί τοις εκατό (%) της μάζας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2007 Η Άσκηση 8 του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές μικροελεγκτών

Εφαρμογές μικροελεγκτών Μικροελεγκτές Έναν ορισμό που θα μπορούσαμε να δώσουμε για τους μικροελεγκτές είναι ο εξής: Μικροελεγκτής είναι ένα προγραμματιζόμενο ολοκληρωμένο κύκλωμα το οποίο διαθέτει επεξεργαστή, μνήμη, διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ R3 I Καταχωρητές PC Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Αριθμητική και λογική μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο μνήμη αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή

Με τον όρο μνήμη αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή Μνήμη Με τον όρο μνήμη αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή ηλεκτρονική συσκευή, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση. Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0)

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) Ultima EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) E05.06.02.GR.0.9.0.31.7.2013 2/44 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η/Υ...6 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...6 4. ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Εισαγωγή Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να κατανοήσουµε τους τρόπους προσπέλασης της µνήµης (µέθοδοι διευθυνσιοδότησης) σε ένα υπολογιστικό σύστηµα. Η Μνήµη 1 Ψηφιακή Λογική 4

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12

DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12 DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το DLOG-2016 είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα συνεχούς μέτρησης και καταγραφής αναλογικών μεγεθών (θερμοκρασία, υγρασία) που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI)

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) (κύρια και ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Κυκλώματα (2 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Ψηφιακά Κυκλώματα (2 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Ψηφιακά Κυκλώματα (2 ο μέρος) ΜΥΥ-6 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Ακολουθιακά κυκλώματα είσοδοι.. ακολουθιακή λογική.. έξοδοι. ανάδραση Η λειτουργία μνήμης στηρίζεται στη ανάδραση (feedback):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves )

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves ) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ ΕΞΑΜΕΝΗΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Τα βασικά µέρη της εργαστηριακής διάταξης είναι κατασκευασµένα από την εταιρεία LUCAS-NULLE.

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RAM CMOS. ΤΥΠΟΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ AD-1312 ΠΡΟΣΟΧΗ Το AD-1312 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευμένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασμένων χειρισμών ή εγκατάστασης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας(CPU: Central Processing Unit);

Τι είναι Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας(CPU: Central Processing Unit); ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τι είναι η μονάδα συστήματος (System Unit); Είναι το κουτί που φιλοξενεί και τροφοδοτεί µε ρεύµα τα διάφορα εξαρτήματα που απαρτίζουν τον υπολογιστή. Συναντάται σε δύο µορφές: πύργου (tower)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 Σύνδεση του netmod me ton Η/Υ... 3 Εγκατάσταση του netmod σε win 9x/me... 5 Εγκατάσταση µε υποστήριξη pnp... 5 Χειροκίνητη εγκατάσταση netmod...10 Οδηγίες σύνδεσης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης»

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» «Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» K Y R O S ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Sensor type : Digital Resolution : 14bit Accuracy : ± 1.8 Response time : τ 63% Operating range : -40 C - 125 C ΥΓΡΑΣΙΑ Sensor

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων Ultima Το ULTIMA-1 είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης,

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A 11.1 Θεωρητικό μέρος 11 A/D-D/A 11.1.1 Μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (A/D converter) με δυαδικό μετρητή Σχ.1 Μετατροπέας A/D με δυαδικό μετρητή Στο σχήμα 1 απεικονίζεται σε block diagram ένας

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ(Σ.Τ.ΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΜΠΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΛΑΖΑΡΟΥ ΘΩΜΑΣ ΚΑΣ: 500063 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Θεωρητική εισαγωγή

8.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των καταχωρητών. Θα υλοποιηθεί ένας απλός στατικός καταχωρητής 4-bit µε Flip-Flop τύπου D και θα µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000E v1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Α) Βασική συνδεσµολογία Τροφοδοτήστε το πληκτρολόγιο SL-2000E, συνδέοντας τις επαφές του +12V (κόκκινο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε και να εξηγούμε τι είναι Αρχιτεκτονική Η/Υ Να γνωρίσουμε τα βασικά εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουµε την εσωτερική δοµή και αρχιτεκτονική της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας, να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η µελέτη του Κεντρικού συστήµατος και των φωτιστικων θα ειναι σύµφωνη µε τα εξής πρότυπα: ΕΝ 60598, part 2.22 : Φωτιστικά έκτακτης ανάγκης ΕΝ 1838 : Εφαρµογές φωτισµού έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit)

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit) ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά εξαρτήµατα. Τα περισσότερα από αυτά είναι εσωτερικά, που βρίσκονται µέσα στο κουτί του υπολογιστή. Ωστόσο, µερικά εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Αδάμ Γιώργος Γκορτσίλας Δημήτρης Οικονομίδης Γιάννης 2009 TARIFA Project 1. Περιγραφή προβλήματος-αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Επιμέλεια: Γεώργιος Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Εμερετλής, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι Βασικά δομικά στοιχεία ενός Η/Υ Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι 1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Γνώσεις αλληλεπίδρασης υλικού λογισμικού Ο ρόλος των οδηγών συσκευών Τα μέρη της κύριας μονάδας και των περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα