Συμβολή στη θεωρία προγραμματισμού εργασιών και εφαρμογές της στην παραγωγή και στο περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβολή στη θεωρία προγραμματισμού εργασιών και εφαρμογές της στην παραγωγή και στο περιβάλλον"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Συμβολή στη θεωρία προγραμματισμού εργασιών και εφαρμογές της στην παραγωγή και στο περιβάλλον Διδακτορική Διατριβή του Νικόλαου Π. Ραχανιώτη Αθήνα, 2007

2 ii

3 Αφιερωμένο στη μνήμη του πατέρα μου... iii

4 iv

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Πρώτα απ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Κώστα Παππή, ο οποίος ως φίλος και δάσκαλος με ώθησε στον κόσμο της έρευνας, κόσμο όμορφο και μυστηριώδη. Ευχαριστώ την μητέρα μου για την αμέριστη υποστήριξή της. Την αδερφή μου για την υπομονή της και την ουσιαστική βοήθεια σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Την υπόλοιπη οικογένεια μου. Τους Θοδωρή Βουτσινά, Σταύρο Δανιήλ, Θωμά Δασακλή και Γιάννη Τσουλφά (ερευνητική ομάδα υπό τον κ. Παππή) για την συνεργασία και την φιλία τους. Τον καθηγητή Karl Inderfurth καθώς και τον αποβιώσαντα υποψήφιο διδάκτορα Gerd Lindner για την συνεργασία που είχαμε στο Πανεπιστήμιο Otto-von-Guerricke στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας. Την αποβιώσασα καθηγήτρια Μαρία Δημοπούλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την βοήθεια σε θέματα δασικών πυρκαγιών. Τέλος ευχαριστώ όλους τους φίλους μου που αυτά τα χρόνια έκαναν μικρά και μεγάλα πράγματα που με βοήθησαν πολύ. v

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της διατριβής Δομή της διατριβής 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ Εισαγωγή στα προβλήματα και στους αλγορίθμους προγραμματισμού εργασιών Η έννοια της πολυπλοκότητας Το πρόβλημα με έναν επεξεργαστή και μεταβαλλόμενους χρόνους εκτέλεσης εργασιών Συμβολισμός Επισκόπηση βιβλιογραφίας για το πρόβλημα με έναν επεξεργαστή και αύξοντες χρόνους εκτέλεσης εργασιών Επισκόπηση βιβλιογραφίας για το πρόβλημα με έναν επεξεργαστή και φθίνοντες χρόνους εκτέλεσης εργασιών Το πρόβλημα με πολλαπλούς επεξεργαστές και μεταβαλλόμενους χρόνους εκτέλεσης εργασιών Συμβολισμός Επισκόπηση βιβλιογραφίας Το πρόβλημα με έναν επεξεργαστή και φθίνουσες αξίες εργασιών Συμβολισμός Επισκόπηση βιβλιογραφίας Το πρόβλημα με έναν επεξεργαστή και ταυτόχρονη αύξηση των χρόνων εκτέλεσης και ελάττωση της αξίας των εργασιών Ορισμός του προβλήματος Επισκόπηση βιβλιογραφίας 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εύρεση βέλτιστου μεγέθους παρτίδας παραγωγής σε παραγωγικό σύστημα με επανεπεξεργασία προϊόντων φθίνουσας αξίας Εισαγωγή Βασικά στοιχεία του προβλήματος προγραμματισμού παραγωγής με επανεπεξεργασία Το μοντέλο χωρίς επιδείνωση της κατάστασης των ελαττωματικών τεμαχίων Μοντέλα εύρεσης βέλτιστου μεγέθους παρτίδας παραγωγής Προγραμματισμός περιοδικής προληπτικής συντήρησης με ένα συνεργείο σε πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα Εισαγωγή Περιγραφή του προβλήματος Μεθοδολογία επίλυσης Βελτιστοποίηση της αξίας χρήσης συστημάτων με εξαρτήματα των οποίων η αξία φθίνει με το χρόνο Εισαγωγή Περιγραφή του προβλήματος Περιγραφή του μοντέλου Παράδειγμα Πολιτικές ανασύνθεσης με σύνθετα κριτήρια: Η περίπτωση των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών Εισαγωγή 72 vi

7 Περιγραφή Μοντελοποίηση του προβλήματος Παράδειγμα Συμπεράσματα 78 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Εισαγωγή Ο προγραμματισμός του έργου κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών ως προγραμματισμός εργασιών με χρονικά μεταβαλλόμενες παραμέτρους Η περίπτωση ενός διαθέσιμου πόρου δασοπυρόσβεσης Εισαγωγή Διατύπωση και μοντελοποίηση του προβλήματος Μεθοδολογία Επίλυσης Αριθμητικό παράδειγμα Ανάπτυξη ευρετικών αλγορίθμων και αλγορίθμου κλάδου και φράγματος Εισαγωγή Περιγραφή του προβλήματος Εξαγωγή συνάρτησης του χρόνου κατάσβεσης Μεθοδολογία επίλυσης Παράδειγμα Η περίπτωση πολλαπλών διαθέσιμων πόρων δασοπυρόσβεσης Εισαγωγή Περιγραφή του προβλήματος Το μοντέλο Ευρετικός αλγόριθμος Συμπεράσματα 118 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΝΟΨΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ Σύνοψη και συμπεράσματα Συμβολή της διατριβής στην έρευνα Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 126 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 129 Παράρτημα A : Έννοιες και Ορισμοί Πολυπλοκότητας (2.1) 129 Παράρτημα Β : Υπολογισμός του χρονικά σταθμισμένου αποθέματος ετοιμοπαράδοτων τεμαχίων (3.1.3) 131 Παράρτημα Γ: Απόδειξη των ιδιοτήτων του μοντέλου εύρεσης του μεγέθους παρτίδας παραγωγής με επανεπεξεργαζόμενα τεμάχια των οποίων η αξία φθίνει με τον χρόνο (3.1.4) 132 Παράρτημα Δ: Υπολογισμός της καιγόμενης περιοχής E i (t) ( ) 134 Παράρτημα Ε: Υπολογισμός του εμβαδού του δακτυλίου Α i (t) και των χρόνων μετακίνησης του πυροσβεστικού μέσου ( ) 136 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 138 Κατάλογος Δημοσιεύσεων 138 Ηλεκτρονικές διευθύνσεις 149 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 150 vii

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αντικείμενο της διατριβής Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως αντικείμενο την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων προγραμματισμού εργασιών σε έναν ή περισσότερους επεξεργαστές με χρονικά μεταβαλλόμενες παραμέτρους και την ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών σε θέματα προγραμματισμού-οργάνωσης παραγωγικών λειτουργιών και περιβαλλοντικής προστασίας. Τέτοιες εργασίες θεωρούνται εκείνες, των οποίων η διάρκεια εκτέλεσης ή/ και η αξία τους (χρηματική ή άλλου είδους) είναι συνάρτηση του χρόνου έναρξης της εκτέλεσης. Πιο συγκεκριμένα: I. Η ερευνητική περιοχή του βιομηχανικού προγραμματισμού εργασιών με μεταβαλλόμενους (αύξοντες ή φθίνοντες) χρόνους εκτέλεσης αναπτύσσεται ραγδαίως τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια. Εργασίες με αυξανόμενους χρόνους εκτέλεσης (deteriorating jobs) θεωρούνται εκείνες, των οποίων η διάρκεια εκτέλεσης είναι αύξουσα συνάρτηση του χρόνου έναρξης της εκτέλεσης και η κατάσταση αυτή εμφανίζεται σε πολλές πραγματικές εφαρμογές: α. Σε βιομηχανικούς επεξεργαστές (μηχανές) των οποίων η παραγωγικότητα ελαττώνεται με τον χρόνο. Αρχικά η μηχανή θεωρείται ότι βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο παραγωγικής δυνατότητας. Με το πέρασμα του χρόνου κάθε εργασία που εκτελείται σε αυτήν αργότερα έχει και μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης. β. Στις εργασίες βιομηχανικής συντήρησης, επισκευών και καθαρισμού. Για παράδειγμα, έστω μία διεργασία συντήρησης που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει κάποια προκαθορισμένη χρονική στιγμή και διαρκεί κάποιο χρονικό διάστημα. Αν ξεκινήσει μετά από την στιγμή αυτή, μπορεί να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί. γ. Σε μεταλλουργικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, σε ένα ελασματουργείο, αν η θερμοκρασία μίας ράβδου πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο όσο αυτή περιμένει σε ένα χώρο προσωρινής αποθεματοποίησης (buffer) μεταξύ του φούρνου και των μηχανών ελασματοποίησης, τότε η ράβδος πρέπει να επαναθερμανθεί ώστε να επανέλθει στην απαιτούμενη θερμοκρασία για την ελασματοποίηση. Όσο περισσότερο περιμένει η ράβδος για την επαναθέρμανσή της, τόσο πέφτει η θερμοκρασία της και τόσο περισσότερο διαρκεί η διεργασία επαναθέρμανσής της. δ. Στην παραγωγή παρτίδων προϊόντων με επανεπεξεργασία (rework). Η επανεπεξεργασία μίας παρτίδας είναι η ίδια μία εργασία. Όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα που περιμένει μία παρτίδα την επανεπεξεργασία της, τόσο περισσότερο θα διαρκεί αυτή. 8

9 ε. Στην ανάπτυξη δυνάμεων για τον έλεγχο επιδημιών. Αν ξεσπάσει μία επιδημία, οποιαδήποτε καθυστέρηση στην έναρξη της προσπάθειας ελέγχου της σημαίνει πολύ μεγαλύτερο απαιτούμενο χρόνο για την καταπολέμησή της. στ. Στους θαλάμους εντατικής σε νοσοκομεία. Ο χρόνος για την προσπάθεια θεραπείας των ασθενών αυξάνει αν η προσπάθεια αυτή δεν ξεκινήσει την κατάλληλη χρονική στιγμή. ζ. Στην ανταπόκριση σε εγκληματικές ενέργειες. Για παράδειγμα, ο χρόνος για τον εντοπισμό των δραστών ενός εγκλήματος αυξάνει αν δεν υπάρξει ταχεία ανταπόκριση των αστυνομικών δυνάμεων. η. Στην αναζήτηση αγνοουμένων κάτω από καιρικές συνθήκες που επιδεινώνονται ή υπό ελαττούμενο φως, καθώς η εύρεσή τους καθυστερεί με το πέρασμα του χρόνου. θ. Στην αποπληρωμή πολλαπλών δανείων. Κάθε δάνειο μπορεί να θεωρηθεί ως μία εργασία. Αν καθυστερήσει η πληρωμή μίας δόσης ενός δανείου, τότε υπάρχει ένα πρόστιμο και επομένως η δόση αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Σκοπός είναι η εύρεση της βέλτιστης ακολουθίας αποπληρωμής των δανείων ώστε να ελαχιστοποιείται η συνολική παρούσα αξία όλων των μελλοντικών δόσεων. II. Στην βιβλιογραφία έχουν επίσης αναφερθεί κάποια προβλήματα προγραμματισμού με φθίνοντες χρόνους εκτέλεσης εργασιών. Αυτά τα προβλήματα εμφανίζονται σε: Στρατιωτικές εφαρμογές. Για παράδειγμα, ένας επίγειος σταθμός ραντάρ εντοπίζει διάφορα αντικείμενα που το προσεγγίζουν. Ο χρόνος που απαιτείται για την αναγνώριση των αντικειμένων αυτών ελαττώνεται όσο τα αντικείμενα προσεγγίζουν. Συνεπώς, όσο αργότερα εντοπίζονται τα αντικείμενα, τόσο λιγότερος είναι ο διαθέσιμος χρόνος για την αναγνώρισή τους. Ως εργασία εδώ θεωρείται η αναγνώριση και η (πιθανή) καταστροφή ενός προσεγγίζοντα εναέριου στόχου, της οποίας ο χρόνος εκτέλεσης ελαττώνεται συνεχώς καθώς ο στόχος πλησιάζει. Διάφορα είδη καλλιεργειών, όπου οι χρόνοι συγκομιδής ελαττώνονται όσο ξεραίνεται η σοδειά στα αγροκτήματα. Περιοδική αντικατάσταση μηχανών που ελαττώνεται η αποτελεσματικότητα τους. Τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των διαδοχικών αντικαταστάσεων ελαττώνονται με την πάροδο των ετών, καθώς οι μηχανές φθείρονται με ταχύτερο ρυθμό. Φαινόμενα «επίδρασης μάθησης» (learning effect) στην παραγωγή. Έστω ότι ένας εργάτης πρέπει να συναρμολογήσει έναν μεγάλο αριθμό ίδιων προϊόντων. Ο απαιτούμενος χρόνος για την συναρμολόγηση ενός προϊόντος εξαρτάται από την γνώση και την ικανότητα του εργάτη, την οργάνωση της θέσης εργασίας του κλπ. 9

10 Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ο εργάτης έχει εκπαιδευτεί καλύτερα στην παραγωγική διεργασία, η γνώση του στο αντικείμενο εργασίας είναι αυξημένη και η θέση εργασίας του είναι πιο οργανωμένη. Σαν συνέπεια της εκπαίδευσής του, ο χρόνος που απαιτείται για την συναρμολόγηση των επόμενων προϊόντων ελαττώνεται. III. Ένας διαφορετικός τύπος προβλημάτων είναι εκείνος όπου η αξία των εργασιών είναι φθίνουσα συνάρτηση του χρόνου, με σταθερούς χρόνους εκτέλεσης. Η αξία αυτή μπορεί να ελαττώνεται για διάφορους λόγους, όπως η δυσαρέσκεια του πελάτη εξαιτίας καθυστερήσεων, η εποχική φύση του αγαθού, η τεχνολογική απαξίωση ή/και η φυσική φθορά και η έλλειψη αποθηκευτικού χώρου. Επιπλέον, αυτή η περίπτωση εμφανίζεται σε περιπτώσεις επανακατασκευής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, όπου η αξία των εργασιών που ολοκληρώνονται φθίνει με τον χρόνο εξαιτίας τεχνολογικής υποβάθμισης και φυσικής απαξίωσης. Για παράδειγμα, για τα εξαρτήματα Η/Υ έχει αποδειχθεί ότι ο ρυθμός ελάττωσης της αξίας τους είναι εκθετικός. Η έρευνα όσον αφορά τον προγραμματισμό εργασιών περιορίζεται στη μέχρι τώρα σχετική βιβλιογραφία κυρίως στην περίπτωση ενός επεξεργαστή. Προσφάτως έχει επεκταθεί και σε προβλήματα με πολλαπλούς παράλληλους επεξεργαστές ίδιας δυναμικότητας και αυξανόμενους χρόνους εκτέλεσης εργασιών, οι οποίοι εξαρτώνται από τον χρόνο έναρξης εκτέλεσης των εργασιών. Περιοχές προβλημάτων που ανήκουν στον χώρο του προγραμματισμού εργασιών με χρονικά μεταβαλλόμενες παραμέτρους και με τις οποίες ασχολήθηκε η διατριβή συμβάλλοντας στην προώθηση της σχετικής έρευνας είναι οι εξής: α. Προγραμματισμός της παραγωγής νέων ή επανεπεξεργασίας ελαττωματικών προϊόντων που γίνεται σε κοινές εγκαταστάσεις. Εκεί δημιουργείται η ανάγκη να συντονιστούν οι παραγωγικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες επανεπεξεργασίας ως προς τους χρόνους εκτέλεσης και ως προς το μέγεθός τους για την ικανοποίηση της ζήτησης. Επομένως πρέπει να ληφθεί υπ όψη το αν η κατάσταση των προϊόντων που αναμένουν επανεπεξεργασία χειροτερεύει, και άρα ο χρόνος και το κόστος επανεπεξεργασίας αυξάνουν με τον χρόνο (Inderfurth et al., 2002, Inderfurth et al., 2005). β. Προγραμματισμός εργασιών ενός συνεργείου συντήρησης που είναι υπεύθυνο για έναν αριθμό μηχανών ενός παραγωγικού συστήματος. Κάθε μηχανή έχει παραγωγική ικανότητα που φθίνει με τον χρόνο σύμφωνα με μία γνωστή συνάρτηση, η οποία βελτιώνεται με κάθε συντήρηση. Ο σκοπός είναι να βρεθεί μία πολιτική συντήρησης (βέλτιστη ακολουθία εργασιών συντήρησης των μηχανών) που να μεγιστοποιεί την συνολική παραγωγική ικανότητα του συστήματος (Rachaniotis, 2004). 10

11 γ. Περιπτώσεις που η αξία των εργασιών είναι φθίνουσα συνάρτηση του χρόνου. Το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι η εύρεση της βέλτιστης ακολουθίας επανεπεξεργασίας παρτίδων εξαρτημάτων με στόχο την ελαχιστοποίηση της απαξίωσης τους (Rachaniotis and Pappis, 2005, Rachaniotis and Pappis, 2006). δ. Εύρεση της βέλτιστης πολιτικής όταν τόσο ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών όσο και η αξία τους εξαρτώνται από τον χρόνο έναρξής τους. Ο σκοπός εδώ είναι η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των βέλτιστων προγραμμάτων που προκύπτουν υπό το κριτήριο της μεγιστοποίησης της ολικής αξίας και εκείνων που προκύπτουν υπό τα γνωστά κριτήρια που σχετίζονται με τους χρόνους επεξεργασίας. Σημαντική σχετική εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει το πρόβλημα της δασοπυρόσβεσης (Rachaniotis and Pappis, 2006). 1.2 Δομή της διατριβής Η δομή της διατριβής διαρθρώνεται αναλυτικά ως εξής: Στο Κεφάλαιο 2 αναλύεται το πρόβλημα του προγραμματισμού εργασιών με χρονικά μεταβαλλόμενες παραμέτρους. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα παρακάτω: α) προβλήματα με έναν επεξεργαστή και μεταβαλλόμενους (αύξοντες ή φθίνοντες) χρόνους εκτέλεσης εργασιών, β) προβλήματα με πολλαπλούς επεξεργαστές και μεταβαλλόμενους (αύξοντες ή φθίνοντες) χρόνους εκτέλεσης εργασιών, γ) προβλήματα με έναν επεξεργαστή και φθίνουσες αξίες εργασιών και δ) προβλήματα με έναν επεξεργαστή και ταυτόχρονη αύξηση των χρόνων εκτέλεσης και ελάττωση της αξίας των εργασιών, τα οποία είναι καινοτόμα στην ερευνητική περιοχή με την οποία ασχολείται η διατριβή. Σε όλα τα παραπάνω γίνεται επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται η μελέτη τριών εφαρμογών: α) Στην παραγωγή νέων και στην επανεπεξεργασία ελαττωματικών προϊόντων. Αναπτύσσεται ένα μοντέλο βέλτιστης ποσότητας παραγωγής (Economic Production Quantity, EPQ) το οποίο λαμβάνοντας υπ όψη το κόστος προετοιμασίας και αποθήκευσης καθώς και τους χρόνους προετοιμασίας, προτείνει αλγορίθμους βελτιστοποίησης για τις διάφορες περιπτώσεις που προκύπτουν στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων παραγωγής-επανεπεξεργασίας. Είναι το πρώτο μοντέλο που δίνει λύση με εξισώσεις κλειστού τύπου για το συγκεκριμένο πρόβλημα. β) Στο περιβάλλον. Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα του προγραμματισμού εργασιών ενός μοναδικού συνεργείου που είναι υπεύθυνο για την περιοδική προληπτική συντήρηση n μηχανών ενός παραγωγικού συστήματος. Κάθε μηχανή έχει ένα κόστος (για παράδειγμα εκπομπές ρύπων στο περιβάλλον) το οποίο αυξάνει με τον χρόνο σύμφωνα με μία κυρτή και αύξουσα 11

12 συνάρτηση. Σκοπός είναι η εύρεση μίας πολιτικής συντήρησης που βελτιστοποιεί την συνολική λειτουργία (δηλαδή ελαχιστοποιεί τις συνολικές εκπομπές ρύπων) του συστήματος σε πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται χρήση των εννοιών του προγραμματισμού εργασιών με χρονικά μεταβαλλόμενες παραμέτρους σε προβλήματα συντήρησης. γ) Στην ανασύνθεση συστημάτων. Αναπτύσσεται ένα μοντέλο αποφάσεων για την ανασύνθεση ενός πολύπλοκου συστήματος από μεταχειρισμένα και καινούργια ανταλλακτικά. Καθορίζονται συγκεκριμένες πολιτικές αναβάθμισης και αντικατάστασης με σκοπό την εύρεση των κατάλληλων πολιτικών σε έναν χρονικό ορίζοντα ώστε να μεγιστοποιηθεί η συνολική αξία χρήσης του συστήματος, κάτω από συγκεκριμένο προϋπολογισμό και περιορισμούς επανασυναρμολόγησης και συμβατότητας. Προτείνεται ένα μοντέλο στοχαστικού δυναμικού προγραμματισμού και παρατίθεται ένα παράδειγμα στην περίπτωση των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τέλος εξετάζεται το περιβαλλοντικό όφελος που εμφανίζεται από αυτές τις πολιτικές, αφού ο κύκλος ζωής των μεταχειρισμένων εξαρτημάτων, σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον, επεκτείνεται αντί να τερματίζεται με την απόθεσή τους ως απορριμμάτων. Το κομμάτι αυτό ασχολείται με μία καινοτόμο εφαρμογή που δεν είχε εξεταστεί στην μέχρι τώρα βιβλιογραφία. Στο Κεφάλαιο 4 παρατίθενται εφαρμογές του προβλήματος σε συστήματα υποστήριξης αποφάσεων κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών. Ειδικότερα, η έρευνα στο κεφάλαιο αυτό στρέφεται στην αναζήτηση βέλτιστων και υποβέλτιστων λύσεων στα προβλήματα κατανομής και αξιοποίησης πόρων καταστολής δασικών πυρκαγιών με στόχο την ελαχιστοποίηση της συνολικής ζημίας στις καιγόμενες περιοχές. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι η μέθοδος «κλάδος και φράγμα» (branch and bound), ευρετικές μέθοδοι και αλγόριθμοι και ένας σύγχρονος αλγόριθμος (on-line algorithm), δηλαδή αλγόριθμος ο οποίος χρησιμοποιεί δεδομένα που εισάγονται σε πραγματικό χρόνο. Είναι η πρώτη φορά που οι έννοιες του προγραμματισμού εργασιών με χρονικά μεταβαλλόμενες παραμέτρους χρησιμοποιούνται σε ένα ρεαλιστικό πρόβλημα με πραγματικές συναρτήσεις και τιμές παραμέτρων. Στο Κεφάλαιο 5 περιέχονται η εξαγωγή-αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, η συναγωγή των συμπερασμάτων, η συμβολή της παρούσας διατριβής και η παράθεση προτάσεων για περαιτέρω έρευνα. Τέλος ακολουθούν τα Παραρτήματα, η Βιβλιογραφία και ένα κατάλογος όρων που χρησιμοποιούνται στην διατριβή στην Αγγλική με την απόδοσή τους στην Ελληνική. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ 2.1 Εισαγωγή στα προβλήματα και στους αλγορίθμους προγραμματισμού εργασιών Η έννοια της πολυπλοκότητας Τα προβλήματα προγραμματισμού εργασιών απαντώνται σε όλους τους τύπους συστημάτων και αφορούν την οργάνωση και κατανομή περιορισμένων πόρων για την εκτέλεση εργασιών σε έναν χρονικό ορίζοντα, πράγμα το οποίο συνθέτει μία διαδικασία λήψης αποφάσεων που έχει ως στόχο την βελτιστοποίηση μίας ή περισσοτέρων αντικειμενικών συναρτήσεων, υπό κάποιους περιορισμούς. Η επίλυση των προβλημάτων αυτών γίνεται με την βοήθεια κάποιων κανόνων-αλγορίθμων, οι οποίοι είναι είτε βέλτιστοι ή ευρετικοί. Η επίλυση των προβλημάτων προγραμματισμού εργασιών περιλαμβάνει τον έλεγχο αρχικά της πολυπλοκότητάς του, γιατί αυτή είναι που καθορίζει το είδος του αλγορίθμου που θα υλοποιηθεί. Η θεωρία πολυπλοκότητας προτείνει ένα σύνολο αποτελεσμάτων και μεθόδων για την αξιολόγηση του βαθμού δυσκολίας διαφόρων προβλημάτων λήψης αποφάσεων και προβλημάτων αναζήτησης. Η διαπραγμάτευση των διαφορών μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών προβλημάτων και των αυστηρών μαθηματικά ορισμών των εννοιών που ακολουθούν γίνεται στο Παράρτημα Α. Κάθε πρόβλημα εντάσσεται σε μία τάξη πολυπλοκότητας, η οποία αντιστοιχεί στην πολυπλοκότητα του «βέλτιστου» αλγορίθμου που μπορεί να το επιλύσει. Για την κατηγοριοποίηση αυτή απαιτείται ο καθορισμός του μεγέθους του προβλήματος. Το μέγεθος (size) ενός προβλήματος έχει δύο συνιστώσες: α) Το πλήθος των δεδομένων που απαιτούνται για τον ορισμό του προβλήματος, το οποίο υπολογίζεται με την χρήση της συνάρτησης Length (Παράρτημα Α) και β) Την τάξη μεγέθους (magnitude) των δεδομένων αυτών, η οποία υπολογίζεται με την χρήση της συνάρτησης Max (Παράρτημα Α). Η πολυπλοκότητα τώρα των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για την επίλυση των προαναφερθέντων προβλημάτων βασίζεται στην εκτίμηση του χρόνου για την εκτέλεση τους (χρονική πολυπλοκότητα) ή στην απαιτούμενη μνήμη του υπολογιστή στον οποίο υλοποιούνται (πολυπλοκότητα χώρου). Εκτός από συγκεκριμένους αλγόριθμους, όπως για παράδειγμα αλγόριθμους δυναμικού προγραμματισμού οι οποίοι απαιτούν μεγάλο χώρο μνήμης, αυτή που λαμβάνεται κυρίως υπόψη είναι η χρονική πολυπλοκότητα, η οποία συνήθως αναφέρεται απλά ως πολυπλοκότητα. Αυτή καθορίζεται από τον υπολογισμό του αριθμού των επαναλήψεων που εκτελούνται στον αλγόριθμο κατά την εκτέλεσή του. Ο 13

14 αριθμός αυτός εξαρτάται από το πλήθος των δεδομένων Length και πιθανώς από την τάξη μεγέθους Max του μεγαλύτερου από αυτά τα δεδομένα. Συνεπώς, η πολυπλοκότητα ενός αλγορίθμου είναι μία συνάρτηση f των Length, Max και των σταθερών των πράξεων πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού που εκτελούνται σε αυτόν και δίνει το μέγιστο πλήθος διαδικασιών που απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήματος δεδομένου μεγέθους. Συχνά αυτή η πολυπλοκότητα περιορίζεται στον όρο εκείνο που δίνει την ασυμπτωτικήοριακή της τιμή. Ειδικότερα, η έκφραση «η πολυπλοκότητα f( ) είναι Ο(g( ))» (που μεταφράζεται: οι f, g είναι της ίδιας τάξης πολυπλοκότητας) σημαίνει ότι το όριο του πηλίκου f/g είναι ένας σταθερός αριθμός για Length + ενώ ο συμβολισμός Θ(Length) θέτει την πολυπλοκότητα ενός αλγορίθμου ίση με Length. Αν η πολυπλοκότητα f είναι Ο(p(Length)), όπου p πολυωνυμική συνάρτηση του Length, τότε ο αλγόριθμος είναι πολυωνυμικής πολυπλοκότητας, ενώ αν φράσσεται από μία πολυωνυμική συνάρτηση των Max και Length τότε ο αλγόριθμος είναι ψευδο-πολυωνυμικής πολυπλοκότητας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις ο αλγόριθμος είναι εκθετικής πολυπλοκότητας. Από τα προηγούμενα προκύπτει μία πρώτη κατηγοριοποίηση προβλημάτων: Η κατηγορία πολυωνυμικών προβλημάτων Ρ περιλαμβάνει όλα εκείνα τα προβλήματα για τα οποία έχουν βρεθεί αλγόριθμοι πολυωνυμικής πολυπλοκότητας, ενώ η κατηγορία προβλημάτων ΝΡ περιλαμβάνει εκείνα τα προβλήματα για τα οποία έχουν βρεθεί αλγόριθμοι εκθετικής πολυπλοκότητας. Προφανώς ισχύει ότι Ρ ΝΡ. Η εικασία ότι η κατηγορία ΝΡ δεν ανήκει στην Ρ δεν έχει αποδειχθεί ακόμα στην θεωρία πολυπλοκότητας. Απλά δηλώνεται ότι Ρ ΝΡ, δηλαδή ότι υπάρχουν προβλήματα λήψης αποφάσεων που δεν ανήκουν στην κατηγορία Ρ. Έστω δύο προβλήματα λήψης αποφάσεων Π και Π. Τότε το Π ανάγεται πολυωνυμικά στο Π (συμβολισμός: Π Π) αν η επίλυση του Π είναι τουλάχιστον του ιδίου βαθμού δυσκολίας με εκείνη του Π και η αναγωγή αυτή γίνεται σε πολυωνυμικό χρόνο. Χρησιμοποιώντας την προηγούμενη έννοια, μία ακόμα κατηγοριοποίηση των προβλημάτων ως προς την πολυπλοκότητά τους είναι η εξής: Ένα πρόβλημα Π είναι NP-complete αν και μόνο αν Π ΝΡ και για κάθε Π ΝΡ, υπάρχει πολυωνυμική αναγωγή : Π Π. Η κατηγορία των ΝΡ-complete προβλημάτων είναι η πιο δύσκολη στην επίλυσή τους. Πράγματι, αν ένα ΝΡ-complete πρόβλημα Π μπορούσε να επιλυθεί σε πολυωνυμικό χρόνο, τότε όλα τα προβλήματα της κατηγορίας ΝΡ θα επιλύονταν σε πολυωνυμικό χρόνο αφού θα μπορούσαν να αναχθούν στο Π, και επομένως Ρ=ΝΡ. 14

15 Τώρα, ένα πρόβλημα είναι ασθενώς ΝΡ-complete αν είναι ΝΡ-complete και είναι δυνατή η εύρεση ενός αλγορίθμου επίλυσής του που η πολυπλοκότητά του να είναι πολυωνυμική συνάρτηση των Max και Length και τότε το πρόβλημα δηλώνεται ότι επιλύεται σε ψευδοπολυωνυμικό χρόνο, ενώ είναι ισχυρώς (in the strong sense) NP-complete αν δεν μπορεί να επιλυθεί σε ψευδο-πολυωνυμικό χρόνο. Εκτός από την πολυωνυμική αναγωγή που αναφέρθηκε πριν για προβλήματα λήψης αποφάσεων, υπάρχει και η πολυωνυμική αναγωγή Turing T στα προβλήματα αναζήτησης. Αυτή ουσιαστικά είναι ένας αλγόριθμος επίλυσης ενός τέτοιου προβλήματος υπό κάποιες ιδιότητες. Ο ακριβής ορισμός των προβλημάτων αναζήτησης και της πολυωνυμικής αναγωγής Turing παρατίθενται στο Παράρτημα Α. Με βάση τις προηγούμενες έννοιες, ένα πρόβλημα αναζήτησης Ο ορίζεται ως ΝΡ-hard αν και μόνο αν υπάρχει ένα άλλο ΝΡ-hard πρόβλημα αναζήτησης Ο και υπάρχει μία πολυωνυμική αναγωγή Turing του Ο στο Ο. Η επίλυση του Ο είναι τουλάχιστον της ίδιας δυσκολίας όσο και του Ο. Οι ορισμοί ενός ασθενούς ΝΡ-hard και ενός ισχυρά NP-hard (ή unary NP-hard) προβλήματος είναι αντίστοιχοι με εκείνους των ΝΡ-complete προβλημάτων που δόθηκαν στα προηγούμενα. Συνοψίζοντας, τα προβλήματα προγραμματισμού εργασιών που θα εξεταστούν στα επόμενα ανήκουν στην ευρύτερη τάξη των προβλημάτων αναζήτησης. Αν ένα πρόβλημα ανήκει στην κατηγορία πολυωνυμικών προβλημάτων Ρ, υπάρχει ένας ακριβής αλγόριθμος πολυωνυμικού χρόνου για την επίλυσή του. Αν το πρόβλημα είναι NP-hard, υπάρχουν δύο εναλλακτικές επιλογές. Η πρώτη είναι ένας προσεγγιστικός (ευρετικός) αλγόριθμος, ο οποίος υπολογίζει σε πολυωνυμικό χρόνο μία λύση που είναι όσο το δυνατόν εγγύτερα στην βέλτιστη. Η δεύτερη είναι να κατασκευαστεί ένας αλγόριθμος που υπολογίζει την βέλτιστη λύση του προβλήματος, αλλά που η μέγιστη πολυπλοκότητά του είναι εκθετική. Σε αυτή την περίπτωση ο αλγόριθμος πρέπει να μπορεί να επιλύει προβλήματα όσο το δυνατό μεγαλύτερου μεγέθους. Στην παρούσα διατριβή για τα ΝΡ-hard προβλήματα που θα εξετασθούν ακολουθούνται και οι δύο επιλογές ανάλογα με την μορφή και τις απαιτήσεις των προβλημάτων αυτών Το πρόβλημα με έναν επεξεργαστή και μεταβαλλόμενους χρόνους εκτέλεσης εργασιών Συμβολισμός Έστω: 15

16 N={J 1, J 2,, J n }: το σύνολο n>1 ανεξάρτητων εργασιών μίας φάσης που πρέπει να εκτελεστούν σε μία μηχανή (επεξεργαστής). Π: το σύνολο των n! μεταθέσεων του συνόλου N. C i : Ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας J i. P i : Ο χρόνος εκτέλεσης της J i (αύξουσα ή φθίνουσα μη αρνητική συνάρτηση του χρόνου). Άρα C i i = Pj j= 1 P i0 : Ο (βασικός) χρόνος εκτέλεσης της J i την χρονική στιγμή t=0. a i : ο ρυθμός μεταβολής του χρόνου εκτέλεσης της J i. w i : ο συντελεστής βαρύτητας της J i. Αυτός εκφράζει τη σχετική βαρύτητα που έχει η συγκεκριμένη εργασία σε σχέση με όλες τις άλλες για κάποιους λόγους. d i : ο χρόνος παράδοσης της J i. L i = C i - d i : η απόκλιση του χρόνου ολοκλήρωσης από τον χρόνο παράδοσης της J i. T i =max{l i, 0}: ο χρόνος καθυστέρησης της J i. U i 0, = 1, Ci d i : το μοναδιαίο πρόστιμο για κάθε καθυστερημένη εργασία. C > d i i C max : Ο χρόνος ολοκλήρωσης της τελευταίας εργασίας της ακολουθίας των εργασιών (makespan), δηλαδή: C max = n P i i= 1 L max : η μέγιστη απόκλιση του χρόνου ολοκλήρωσης από τον χρόνο παράδοσης όλων των εργασιών. T max : ο μέγιστος χρόνος καθυστέρησης παράδοσης όλων των εργασιών. Var(C max ): η διασπορά των πιθανών C max που προκύπτουν από τις δυνατές μεταθέσεις του συνόλου Ν, αν οι C max είναι στοχαστικά μεγέθη. P max : ο μέγιστος από τους χρόνους εκτέλεσης των εργασιών. Το πρόβλημα ορίζεται ως εξής: Να ευρεθεί μία ακολουθία εργασιών π=<j [1], J [2],,J [n] >, π Π, όπου J [i], i=1,2,,n είναι η εργασία i στην ακολουθία π, ώστε να βελτιστοποιείται ένα ή περισσότερα κριτήρια-αντικειμενικές συναρτήσεις. Στα αντίστοιχα προβλήματα προγραμματισμού εργασιών με μεταβαλλόμενους χρόνους εκτέλεσης που απαντώνται στην 16

17 διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιήθηκαν μέχρι την εκπόνηση της παρούσας διατριβής αποκλειστικά κριτήρια ελαχιστοποίησης (Alidaee and Womer, 1999), τα οποία είναι δύο κατηγοριών: α. Τα κριτήρια minimax, τα οποία έχουν ως αντικειμενική συνάρτηση μία από τις C max, L max, T max, Var(C max ) και P max. β. Τα κριτήρια minisum, τα οποία έχουν ως αντικειμενική συνάρτηση μία από τις ΣC i, Σw i C i, ΣL i, Σw i L i και ΣU i. Στα επόμενα θα χρησιμοποιηθεί ο συνηθισμένος τρόπος συμβολισμού τριών πεδίων της διεθνούς βιβλιογραφίας α/β/δ ( Lawler et al., 1993, Graham et al., 1979). Το πρώτο πεδίο συμβολίζει τον αριθμό των επεξεργαστών, το δεύτερο το είδος της θεωρούμενης συνάρτησης και το τρίτο τον τύπο του κριτηρίου με βάση το οποίο γίνεται ο προγραμματισμός. Για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων γίνονται συνήθως οι επόμενες απλουστευτικές υποθέσεις: - Δεν εμφανίζεται αστοχία στην μηχανή. - Δεν απαιτείται προληπτική συντήρηση ή επισκευή. - Όλες οι εργασίες είναι διαθέσιμες στην έναρξη της εκτέλεσής τους (t=0). - Η μηχανή δεν μπορεί να εκτελέσει ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες εργασίες. - Μετά την εκκίνηση εκτέλεσης μίας εργασίας, δεν μπορεί να υπάρξει διακοπή της. - Οι χρόνοι προετοιμασίας είναι μηδενικοί. - Δεν επιτρέπεται προτίμηση εργασίας (pre-emption) Επισκόπηση βιβλιογραφίας για το πρόβλημα με έναν επεξεργαστή και αύξοντες χρόνους εκτέλεσης εργασιών Οι τρεις κυριότερες εργασίες βιβλιογραφικής επισκόπησης στο θέμα του προγραμματισμού εργασιών με μεταβαλλόμενους χρόνους εκτέλεσης είναι εκείνες των (Gawiejnowicz, 1996), (Alidaee and Womer, 1999) και (Cheng et al., 2004). Σ αυτήν την υποπαράγραφο θα γίνει μία προσπάθεια ταξινόμησης των βασικότερων από τις δημοσιεύσεις που αναφέρονται στο πρόβλημα προγραμματισμού εργασιών με έναν επεξεργαστή και αύξοντες χρόνους εκτέλεσης με βάση το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε. Στους πίνακες 2.1 και 2.2 παρουσιάζονται οι κυριότερες δημοσιεύσεις με κριτήριο το άθροισμα των χρόνων ολοκλήρωσης των εργασιών και το άθροισμα των σταθμισμένων 17

18 χρόνων ολοκλήρωσης των εργασιών, αντίστοιχα. Περιλαμβάνονται οι αντίστοιχοι υπάρχοντες αλγόριθμοι επίλυσης των προβλημάτων, οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρούσα διατριβή, μιας και θα χρησιμοποιηθούν στα επόμενα κεφάλαια ως βάση για την ανάπτυξη νέων. Συνάρτηση χρόνου εκτέλεσης P i Αλγόριθμος διάταξης εργασιών Βιβλιογραφική αναφορά P i = P i0 +bc i-1 Μη φθίνουσα διάταξη των P i0 Browne and Yechiali, 1990 Gupta and Gupta, 1988 Gawiejnowicz and Pankowska, 1995 P i = P 0 +b i C i-1 Διάταξη των b i με μορφή V Mosheiov, 1991 Gawiejnowicz et al., 2006 Pi0, Ci 1 d Pi = Pi0 + bi, Ci 1 > d Αλγόριθμοι κλάδου και φράγματος Jeng and Lin, 2005 P i =b i C i-1 (Simple Linear Deterioration, SLD) Μη φθίνουσα διάταξη των b i Ευρετικός αλγόριθμος Mosheiov, 1994 Ji et al., 2006 P i =P i0 +b i C r i-1 (Simple Non-linear Deterioration, SND) Μη φθίνουσα διάταξη των b i Alidaee and Womer, 1999 Πίνακας 2.1. Δημοσιεύσεις με κριτήριο το άθροισμα των χρόνων ολοκλήρωσης των εργασιών 18

19 Συνάρτηση χρόνου εκτέλεσης P i Αλγόριθμος διάταξης εργασιών Βιβλιογραφική αναφορά P i = P i0 +bc i-1 and w i =kp i0, k>0 P i = P i0 +bc i-1 Διάταξη των P i0 μορφής Λ Αύξουσα διάταξη των P i0 /w i +(b/w i )t Mosheiov, 1996 Browne and Yechiali, 1990 P i = Pi 0 +b i C i-1 Αύξουσα διάταξη των Pi 0/ b i και b i /w i (1+b i ) P i =b i C i-1 Μη φθίνουσα διάταξη των b i /w i (1+b i ) Browne and Yechiali, 1990 Bachman et al., 2002a Mosheiov, 1994 Pi0, Ci 1 d Pi = Pi0 + bi, Ci 1 > d b Οποιαδήποτε πριν το d Sundararaghavan and Kunnathur, 1994 Μη φθίνουσα διάταξη των (P i0 +b i ) /w i Πίνακας Δημοσιεύσεις με κριτήριο το άθροισμα των σταθμισμένων χρόνων ολοκλήρωσης των εργασιών Στον Πίνακα 2.3 παρουσιάζονται οι κυριότερες δημοσιεύσεις με κριτήριο τον χρόνο ολοκλήρωσης της τελευταίας εργασίας C max. 19

20 Συνάρτηση χρόνου εκτέλεσης P i P i = Pi 0 +b i C i-1 P i = P i0 +bc i-1 P i = P 0 +bc i-1 Βιβλιογραφική αναφορά Tanaev et al., 1984 Gupta and Gupta, 1988 Browne and Yechiali, 1990 Glazebrook, 1992 Gawiejnowicz and Pankowska, 1995 Cheng and Ding, 1998a Cheng and Ding, 1998b Cheng and Ding, 2003 P i =b i C i-1 Wu and Lee, 2003 Gawiejnowicz, 2006 Ji et al., 2006 Pi0, Ci 1 di Pi = Pi0 + bi( Ci 1di), di < Ci 1 < Di Pi0 + bi( Ci 1Di), Ci 1 Di Kunnathur and Gupta, 1990 Kononov, 1997 Kubiak and van de Velde, 1998 Cai et al., 1998 Kovalyov and Kubiak, 1998 Pi0, Ci 1 d Pi = Pi0 + bi, Ci 1 > d ac i i 1 P = P e i i0 Mosheiov, 1995 Alidaee and Womer, 1999 Jeng and Lin, 2004 Browne and Yechiali, 1990 r P i =P i0 +b i1 C i b ir (C i-1 ) Melnikov and Shafransky, 1980 Gupta et al., 1987 Gupta and Gupta, 1988 Alidaee, 1990 Alidaee and Womer, 1999 Πίνακας Δημοσιεύσεις με κριτήριο τον χρόνο ολοκλήρωσης της τελευταίας εργασίας της ακολουθίας των εργασιών 20

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός Παραγωγής (Aggregae Produion Planning) επικεντρώνεται: α) στον προσδιορισμό των ποσοτήτων ανά κατηγορία προϊόντων και ανά χρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 Η ετήσια ζήτηση ενός σημαντικού εξαρτήματος που χρησιμοποιείται στη μνήμη υπολογιστών desktops εκτιμήθηκε σε 10.000 τεμάχια. Η αξία κάθε μονάδας είναι 8, το κόστος παραγγελίας κάθε παρτίδας

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης K.5.1 Γραμμή Παραγωγής Μια γραμμή παραγωγής θεωρείται μια διάταξη με επίκεντρο το προϊόν, όπου μια σειρά από σταθμούς εργασίας μπαίνουν σε σειρά με στόχο ο κάθε ένας από αυτούς να κάνει μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Τυπικό Εξάμηνο: Δ Αλέξιος Πρελορέντζος Εισαγωγή Ορισμός 1 Η συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200 ΑΣΚΗΣΗ Η εταιρεία logistics Orient Express έχει αναλάβει τη διακίνηση των φορητών προσωπικών υπολογιστών γνωστής πολυεθνικής εταιρείας σε πελάτες που βρίσκονται στο Hong Kong, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν.

Διαβάστε περισσότερα

1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης

1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης 1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης Στη συγκεκριμένη ενότητα εξετάζουμε θέματα σχετικά με την αριθμητική πεπερασμένης ακρίβειας που χρησιμοποιούν οι σημερινοί υπολογιστές και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Προγραµµατισµός Παραγωγής Εισαγωγή Ορισµοί Προβλήµατα µίας µηχανής Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισµός Προγραµµατισµού Παραγωγής Είδη προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές

Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 3. Τι Είναι Απόθεμα Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές. Απόθεμα Α, Β υλών και υλικών συσκευασίας: Είναι το απόθεμα των υλικών που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο Διδάσκων: Ι. Κολέτσος Κανονική Εξέταση 2007 ΘΕΜΑ 1 Διαιτολόγος προετοιμάζει ένα μενού

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί μια ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ13(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ )

ΔΕΟ13(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ) ΔΕΟ13(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Μια εταιρεία ταχυμεταφορών διατηρεί μια αποθήκη εισερχομένων. Τα δέματα φθάνουν με βάση τη διαδικασία Poion με μέσο ρυθμό 40 δέματα ανά ώρα. Ένας υπάλληλος

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη:

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη: 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ Στις περισσότερες περιπτώσεις η ζήτηση είναι αβέβαια. Οι περιπτώσεις αυτές διαφέρουν ως προς το μέγεθος της αβεβαιότητας. Δηλαδή εάν η αβεβαιότητα είναι περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Δημήτριος Κουκόπουλος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός

Γραμμικός Προγραμματισμός Γραμμικός Προγραμματισμός Εισαγωγή Το πρόβλημα του Σχεδιασμού στη Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανία. Το συνολικό πρόβλημα του Σχεδιασμού, από μαθηματική άποψη ανάγεται σε ένα πρόβλημα επίλυσης συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Γ.Π.).) (LINEAR PROGRAMMING)

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Γ.Π.).) (LINEAR PROGRAMMING) ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Γ.Π.).) (LINEAR PROGRAMMING) Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατανομή πόρων σε συνθήκες στατικής αποτελεσματικότητας

1. Κατανομή πόρων σε συνθήκες στατικής αποτελεσματικότητας Εφαρμογές Θεωρίας 1. Κατανομή πόρων σε συνθήκες στατικής αποτελεσματικότητας Έστω ότι η συνάρτηση ζήτησης για την κατανάλωση του νερού ενός φράγματος (εκφρασμένη σε ευρώ) είναι q = 12-P και το οριακό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τι ορίζεται ως απόθεμα;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 36 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Πολλές από τις αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων. Σαχαρίδης Γιώργος

Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων. Σαχαρίδης Γιώργος Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων Σαχαρίδης Γιώργος Πρόβλημα 1 Μία εταιρεία έχει μία παραγγελία για την παραγωγή κάποιου προϊόντος. Με τις 2 υπάρχουσες βάρδιες (40 ώρες την εβδομάδα η καθεμία) μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Ειδικά Μοντέλα Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Μοντέλο μη αυτόματου εφοδιασμού (Economic Lot size) Αλγόριθμος Wagner-Whitin

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation)

Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation) Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation) Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation) Μέθοδος Simplex για Προβλήµατα Μεταφοράς Προβλήµατα Εκχώρησης (assignment) Παράδειγµα: Κατανοµή Νερού Η υδατοπροµήθεια µιας περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Ενότητα # 5: Ασκήσεις Αθανάσιος Σπυριδάκος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4. 8.3. Διάγραμμα Ροής Πληροφοριών για Λειτουργία Συστήματος MRP...

8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4. 8.3. Διάγραμμα Ροής Πληροφοριών για Λειτουργία Συστήματος MRP... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MRP) Περιεχόμενα 8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4 8.2.1 Στόχοι και Ρόλος MRP συστήματος... 4 8.2.2 Λογική MRP συστήματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Πίνακες, κατανομές, ιστογράμματα... 1 1.2 Πυκνότητα πιθανότητας, καμπύλη συχνοτήτων... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής. Pr T T0

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής. Pr T T0 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής Δεσμευμένη αξιοπιστία Η δεσμευμένη αξιοπιστία R t είναι η πιθανότητα το σύστημα να λειτουργήσει για χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2.

Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2. Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης... 11 Λίγα λόγια για βιβλίο... 11 Σε ποιους απευθύνεται... 12 Τι αλλάζει στην 5η αναθεωρημένη έκδοση... 12 Το βιβλίο ως διδακτικό εγχειρίδιο... 14 Ευχαριστίες...

Διαβάστε περισσότερα

ο ρόλος των αλγορίθμων στις υπολογιστικές διαδικασίες Παύλος Εφραιμίδης Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

ο ρόλος των αλγορίθμων στις υπολογιστικές διαδικασίες Παύλος Εφραιμίδης Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Παύλος Εφραιμίδης 1 περιεχόμενα αλγόριθμοι τεχνολογία αλγορίθμων 2 αλγόριθμοι αλγόριθμος: οποιαδήποτε καλά ορισμένη υπολογιστική διαδικασία που δέχεται κάποια τιμή ή κάποιο σύνολο τιμών, και δίνεικάποιατιμήήκάποιοσύνολοτιμώνως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Με τον όρο μη γραμμικές εξισώσεις εννοούμε εξισώσεις της μορφής: f( ) 0 που προέρχονται από συναρτήσεις f () που είναι μη γραμμικές ως προς. Περιέχουν δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..σελ. 2 Μέτρηση εργασίας σελ. 2 Συστήματα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ουζούνης Παναγιώτης ΜΑΡΤΙΟΣ 008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γεροντίδης Ιωάννης Εκπονηθείσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ www.dap-papei.gr ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 Η FASHION Α.Ε είναι μια από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οικονομική Επιστήμη: Η κοινωνική επιστήμη που ερευνά την οικονομική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Συστήματα γραμμικών εξισώσεων με ιδιομορφίες

1.3 Συστήματα γραμμικών εξισώσεων με ιδιομορφίες Κεφάλαιο Συστήματα γραμμικών εξισώσεων Παραδείγματα από εφαρμογές Παράδειγμα : Σε ένα δίκτυο (αγωγών ή σωλήνων ή δρόμων) ισχύει ο κανόνας των κόμβων όπου το άθροισμα των εισερχόμενων ροών θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αντικείμενο: η διάταξη του παραγωγικού δυναμικού στο χώρο, δηλαδή η χωροταξική διευθέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

υναμικός Προγραμματισμός

υναμικός Προγραμματισμός υναμικός Προγραμματισμός ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιωνυμικοί Συντελεστές ιωνυμικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17

Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το σύνολο των πραγματικών αριθμών... 19 1.1 Σύνολα αριθμών... 19 1.2 Αλγεβρική δομή του R... 20 1.2.1 Ιδιότητες πρόσθεσης...

Διαβάστε περισσότερα

Ασυμπτωτικός Συμβολισμός

Ασυμπτωτικός Συμβολισμός Ασυμπτωτικός Συμβολισμός ημήτρης Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Υπολογιστική πολυπλοκότητα αλγόριθμου Α: Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 Εισαγωγή Η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για τον προσδιορισμό της βέλτιστης τιμής της συγκέντρωσης C του ρυπαντή στο περιβάλλον ή στο σημείο εκροής από

Διαβάστε περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα. i Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά προβλήματα των αριθμητικών μεθόδων της υπολογιστικής γραμμικής άλγεβρας (computational linear algebra) και της αριθμητικής ανάλυσης (numerical

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοπρογραμματισμός (scheduling)

Χρονοπρογραμματισμός (scheduling) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Χρονοπρογραμματισμός (scheduling) Ηλίας Σακελλαρίου Χρονοπρογραμματισμός Τι είναι χρονοπρογραμματισμός; Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MRP) Δημ. Εμίρης Αναπλ. Καθηγητής Πειραιάς, 2012 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ορισμοί Είδη ζήτησης Χρόνοι υστέρησης Κοινόχρηστα είδη Δομή και συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Transportation )

3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Transportation ) 3. ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 3. ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Transportation ) Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με προβλήματα που αφορούν τη μεταφορά αγαθών από διαφορετικά σημεία παραγωγής ή κεντρικής αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε "Ναι" Τέλος Α2

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ναι Τέλος Α2 Διδακτική πρόταση ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 Εντολές Όσο επανάλαβε και Μέχρις_ότου Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 5 Φεβρουαρίου 008 Ημερομηνία παράδοσης της Εργασίας: 4 Μαρτίου 008

Διαβάστε περισσότερα

2.7 ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2.7 ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ .7 ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ I. Αν μια συνάρτηση παρουσιάζει τοπικό ακρότατο σε ένα εσωτερικό σημείο του πεδίου ορισμού της και είναι παραγωγισιμη σε αυτό τότε ( ).(Θεώρημα Fermat) II.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας

Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας Αν x =,,, παρατηρήσεις των Χ =,,,, τότε έχουμε διαθέσιμο ένα δείγμα Χ={Χ, =,,,} της κατανομής F μεγέθους με από κοινού σ.κ. της Χ f x f x Ορισμός : Θεωρούμε ένα τυχαίο δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Ακέραιος προγραμματισμός

Κεφάλαιο 5ο: Ακέραιος προγραμματισμός Κεφάλαιο 5ο: Ακέραιος προγραμματισμός 5.1 Εισαγωγή Ο ακέραιος προγραμματισμός ασχολείται με προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού στα οποία μερικές ή όλες οι μεταβλητές είναι ακέραιες. Ένα γενικό πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ANT COLONY OPTIMIZATION METHODS

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ANT COLONY OPTIMIZATION METHODS ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ANT COLONY OPTIMIZATION METHODS Χρήστος Δ. Ταραντίλης Αν. Καθηγητής ΟΠΑ ACO ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΤΑΞΗΣ (1/3) Ε..Ε. ΙΙ Oι ACO

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr I ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ i e ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Α Ορισμός Ο ορισμός του συνόλου των Μιγαδικών αριθμών (C) βασίζεται στις εξής παραδοχές: Υπάρχει ένας αριθμός i για τον οποίο ισχύει i Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Dr. Christos D. Tarantilis Associate Professor in Operations Research & Management Science http://tarantilis.dmst.aueb.gr/ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι - 1- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Οι ιδιότητες των αριθμών... 37 3.1 Αριθμητικά σύνολα... 37 3.2 Ιδιότητες... 37 3.3 Περισσότερες ιδιότητες...

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Οι ιδιότητες των αριθμών... 37 3.1 Αριθμητικά σύνολα... 37 3.2 Ιδιότητες... 37 3.3 Περισσότερες ιδιότητες... Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Κεφάλαιο Βασικές αριθμητικές πράξεις... 5. Τέσσερις πράξεις... 5. Σύστημα πραγματικών αριθμών... 5. Γραφική αναπαράσταση πραγματικών αριθμών... 6.4 Οι ιδιότητες της πρόσθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ 1 ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ 1 ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης Φυλλάδιο Φυλλάδι555 4 ο ο.α) ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.α) ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι για NP- ύσκολα Προβλήματα

Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι για NP- ύσκολα Προβλήματα Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι για NP- ύσκολα Προβλήματα ημήτρης Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αντιμετώπιση NP- υσκολίας Αν P NP, όχι αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

I student. Μεθοδολογική προσέγγιση και απαιτήσεις για την ανάπτυξη των αλγορίθμων δρομολόγησης Χρυσοχόου Ευαγγελία Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕΤ

I student. Μεθοδολογική προσέγγιση και απαιτήσεις για την ανάπτυξη των αλγορίθμων δρομολόγησης Χρυσοχόου Ευαγγελία Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕΤ I student Μεθοδολογική προσέγγιση και απαιτήσεις για την ανάπτυξη των αλγορίθμων δρομολόγησης Χρυσοχόου Ευαγγελία Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕΤ Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Στρατηγική Παραγωγικής Διαδικασίας

Κεφάλαιο 1: Στρατηγική Παραγωγικής Διαδικασίας Κ1.1: Αναμενόμενες Χρηματικές Αξίες (ΑΧΑ) Οι ΑΧΑ ορίζονται ως η πιθανότητα ενός ενδεχόμενου επί το καθαρό ή μεικτό κέρδος (ή κόστος) του ενδεχόμενου συν η πιθανότητα του άλλου ενδεχόμενου επί το καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-3 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 0-0 Δεύτερη Γραπτή Εργασία Επιχειρησιακά Μαθηματικά Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ι. Γιαννατσής ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σχεδιασμός Επιλογή Παραγωγικής παραγωγικής Διαδικασίας (πως) ικανότητας (πόσο)

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση του Κόστους

Ελαχιστοποίηση του Κόστους Ελαχιστοποίηση του Κόστους - H ανάλυση του προβλήματος ελαχιστοποίησης του κόστους παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα σε σχέση με το πρόβλημα μεγιστοποίησης του κέρδους: (1) Επιτρέπει τη διατύπωση μιας

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμικές Τεχνικές. Brute Force. Διαίρει και Βασίλευε. Παράδειγμα MergeSort. Παράδειγμα. Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων

Αλγοριθμικές Τεχνικές. Brute Force. Διαίρει και Βασίλευε. Παράδειγμα MergeSort. Παράδειγμα. Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων Αλγοριθμικές Τεχνικές Παύλος Εφραιμίδης, Λέκτορας http://pericles.ee.duth.gr Ορισμένες γενικές αρχές για τον σχεδιασμό αλγορίθμων είναι: Διαίρει και Βασίλευε (Divide and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας 1 Εισαγωγή Το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων που καλούμαστε να επεξεργαστούμε είναι πολυδιάστατα.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Για να αναπτυχθούν οι βασικές έννοιες της δυναμικής του εργοστασίου εισάγουμε εδώ ορισμένους όρους πέραν αυτών που έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούμενα Κεφάλαια π.χ. είδος,

Διαβάστε περισσότερα

Άπληστοι Αλγόριθμοι. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Άπληστοι Αλγόριθμοι. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Άπληστοι Αλγόριθμοι ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Άπληστοι Αλγόριθμοι... για προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operatons Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 4 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης παραγωγικής µονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εντολές εκχώρησης (αντικατάστασης)....1 1.1 Εισαγωγή...4 1.1.1 Χρήση ΛΣ και IDE της Turbo Pascal....4 1.1.2 Αίνιγμα...6 1.2 Με REAL...7 1.2.1 Ερώτηση...9 1.2.2 Επίλυση δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ελαχιστοποίηση κόστους διατροφής Ηεπιχείρηση ζωοτροφών ΒΙΟΤΡΟΦΕΣ εξασφάλισε µια ειδική παραγγελίααπό έναν πελάτη της για την παρασκευή 1.000 κιλών ζωοτροφής, η οποία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Δραστηριότητα: Εισαγωγή στο ορισμένο ολοκλήρωμα

5.1 Δραστηριότητα: Εισαγωγή στο ορισμένο ολοκλήρωμα 5.1 Δραστηριότητα: Εισαγωγή στο ορισμένο ολοκλήρωμα Θέμα της δραστηριότητας Η δραστηριότητα εισάγει τους μαθητές στο ολοκλήρωμα Riemann μέσω του υπολογισμού του εμβαδού ενός παραβολικού χωρίου. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Ημερομηνία, ώρα)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Ημερομηνία, ώρα) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος 008-009 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Ημερομηνία, ώρα) Να απαντηθούν 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γώγουλος Γ., Κοτσιφάκης Γ., Κυριακάκη Γ., Παπαγιάννης Α., Φραγκονικολάκης Μ., Χίνου Π. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (Stratified Random Sampling)

3. ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (Stratified Random Sampling) 3 ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (Stratfed Radom Samplg) Είναι προφανές από τα τυπικά σφάλματα των εκτιμητριών των προηγούμενων παραγράφων, ότι ένας τρόπος να αυξηθεί η ακρίβεια τους είναι να αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Επίλυσης Προβλημάτων ============================================================================ Π. Κυράνας - Κ.

Μεθοδολογία Επίλυσης Προβλημάτων ============================================================================ Π. Κυράνας - Κ. Μεθοδολογία Επίλυσης Προβλημάτων ============================================================================ Π. Κυράνας - Κ. Σάλαρης Πολλές φορές μας δίνεται να λύσουμε ένα πρόβλημα που από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Θεωρία υπολογισµών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Θεωρία υπολογισµών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Θεωρία υπολογισµών 1 Συναρτήσεις και ο υπολογισµός τους 2 Μηχανές Turing 3 Καθολικές γλώσσες προγραµµατισµού 4 Μια µη υπολογίσιµη συνάρτηση 5 Πολυπλοκότητα προβληµάτων 1 Συναρτήσεις Μία συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ (50 Δ. ώρες) Περιεχόμενα Στόχοι Οδηγίες - ενδεικτικές δραστηριότητες Οι μαθητές να είναι ικανοί: Μπορούμε να ΟΙ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρημα Βolzano. Κατηγορία 1 η. 11.1 Δίνεται η συνάρτηση:

Θεώρημα Βolzano. Κατηγορία 1 η. 11.1 Δίνεται η συνάρτηση: Κατηγορία η Θεώρημα Βolzano Τρόπος αντιμετώπισης:. Όταν μας ζητούν να εξετάσουμε αν ισχύει το θεώρημα Bolzano για μια συνάρτηση f σε ένα διάστημα [, ] τότε: Εξετάζουμε την συνέχεια της f στο [, ] (αν η

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές Δημοπρασίες - Combinatorial Auctions

1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές Δημοπρασίες - Combinatorial Auctions ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Εαρινό εξάμηνο 2015 Συμπληρωματικές σημειώσεις για τον μηχανισμό VCG 1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές

Διαβάστε περισσότερα