ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντική Μηχανική & Επιστήμη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντική Μηχανική & Επιστήμη"

Transcript

1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντική Μηχανική & Επιστήμη ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Θεοδοσία Μπρόσκου Επιβλέπων καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης Ξάνθη Σεπτέμβριος

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στο χρονικό διάστημα που διήρκησε η οργάνωση της γενικής ιδέας, η διεξαγωγή του πειράματος, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και τέλος συγγραφή της διπλωματικής εργασίας υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι (που συνήθως είναι αφανείς αλλά παίζουν τον σπουδαιότερο ρόλο) που συντέλεσαν ώστε να διεκπεραιωθούν άριστα όλα τα παραπάνω στάδια. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω τόσο για την πρακτική όσο και την ψυχολογική στήριξη που μου παρείχαν ώστε να είμαι προσηλωμένη, γεμάτη ενέργεια και θετική σκέψη σε αυτό που κάνω. Τον κ. Κωνσταντίνο Τσαγκαράκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για την πολύτιμη καθοδήγηση του καθ όλη την διάρκεια εκπόνησης της διατριβής, για το έναυσμα ευκαιρία που μου έδωσε να ασχοληθώ με ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα, συναφές με το αντικείμενο των σπουδών μου, και για την συνεχή παρότρυνση του ένταξης καινοτόμων στοιχείων στην έρευνα μου ώστε να αυτή να έχει ορίζοντα μετέπειτα εξέλιξης. Τον κ. Παντελή Περακάκη, ερευνητή στο Εργαστήριο Πειραματικής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Jaume I στο Castellón της Ισπανίας, ο οποίος με κατατόπισε πλήρως και έμπρακτα σε θέματα που αφορούν το τεχνικό κομμάτι του πειράματος, τις παραδοχές των συνθηκών διεξαγωγής του πειράματος αλλά και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων με άριστη συνεργασία στερώντας πολύτιμο χρόνο από την εκεί ερευνητική του δραστηριότητα. Τον Θεό που είναι παρών σε κάθε μου ενέργεια, μου δίνει ευκαιρίες και είναι πάντα εκεί όταν έχω να αντιμετωπίσω δύσκολες καταστάσεις σε όλους τους τομείς της ζωής μου. Μπρόσκου Θεοδοσία 1

3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΜΠΡΟΣΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εξετάζει την αποδοχή των πολιτών απέναντι στον επανασχεδιασμό του πάρκου του Λιμνίου (στην Ξάνθη) ως έναν οργανωμένο, πολλαπλών χρήσεων, χώρο αναψυχής. Αποτελεί μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία και έχει σκοπό την διερεύνηση της γνώμης του κοινού σχετικά με την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του πάρκου του Λιμνίου και την άποψή του σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου. Γίνεται σύγκριση της υφιστάμενης κατάστασης με την προτεινόμενη λύση (η οποία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις ανάγκες των πολιτών) και αξιολογούνται με τη χρήση ερωτηματολογίων. Η σύγκριση γίνεται προβάλλοντας στα υποκείμενα μια σειρά από οπτικοακουστικό υλικό, όπως ταινίες πριν και μετά τον προτεινόμενο επανασχεδιασμό καθώς και φωτογραφίες της υφιστάμενης και της νέας πρότασης. Επίσης καθόλη τη διαδικασία χρησιμοποιήθηκε ο αισθητήρας Q-sensor ο οποίος κατέγραφε την αγωγιμότητα του δέρματος, την κίνηση του καρπού και την θερμοκρασία του κάθε υποκειμένου έτσι ώστε να μπορούν να συγκριθούν οι αντιδράσεις των υποκειμένων σε κάθε ερέθισμα και να συγκριθούν όσα αισθάνθηκαν με όσα δήλωσαν στις απαντήσεις τους. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου έδειξε, με στατιστικά κριτήρια, ότι οι κάτοικοι της Ξάνθης αξιολόγησαν θετικά τις προτεινόμενες αλλαγές σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του αισθητήρα δεν έδειξαν στατιστικά σημαντικές αλλαγές που να στοιχειοθετούν την αναγκαιότητα χρήσης του στο συμμετοχικό σχεδιασμό. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Συμμετοχικός σχεδιασμός, ηλεκτροδερμική δραστηριότητα, σχεδιασμός, αισθητήρας καταγραφής αντιδράσεων. 2

4 ABSTRACT This experimental study examines the acceptance of citizens in the redesign of the Xanthi s town park (called Limnio) as an organized multi-use recreation and amenity area. It is an independent initiative and aims to investigate the public perceptions about the new proposed desigh of the park and the views on how to finance the project. A comparison of the current situation with the proposed solution (which was designed based on the preferences and - needs of the visitors) took place with the use of questionnaires. The subjects were shown a series of audiovisual material such as films and photos of the existing and the proposed plan. A Q-sensor was used for a part of the sample, which monitors skin conductance, wrist motion and temperature of the subject. This helps to compare the stated responses of subjects on each stimuli, with those figures record by the Q-sensor. Analysis of the questionnaire data showed statistically significant differences of the citizens stated responses in favor of the new proposal compared to the existing situation. Analysis of the sensor s data did not show any statistically significant difference, which does not support our initial idea that the use of a sensor can be of help for this kind of participatory design. KEYWORDS: Participatory planning, electrodermal activity, design, sensor recording reactions. 3

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 4 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ... 6 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ... 7 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 8 ΛΙΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διατύπωση του Προβλήματος - Σκοπός Έρευνας ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Υφιστάμενη κατάσταση Προτεινόμενη λύση ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Περιγραφή του Πειράματος Περιγραφή αισθητήρα (Q sensor της affectiva) Περιγραφή ερωτηματολογίου Τεχνικά χαρακτηριστικά πειράματος Εικόνες αξιολόγησης της υφιστάμενης και της νέας πρότασης Διαδρομή Βίντεο σε νέα και υφιστάμενη πρόταση Ανάλυση δεδομένων στο λογισμικό SPSS ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Γενικές ερωτήσεις για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα Αξιολόγηση του οπτικοακουστικού υλικού Αποδοχή της υφιστάμενης κατάστασης Επίδραση αρνητικής επίπτωσης περιορισμού των θέσεων στάθμευσης στην αξιολόγηση των φωτογραφιών της νέας πρότασης Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Αποτελέσματα αισθητήρα Q-Sensor ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

6 7.1. Παράρτημα Α: Τεχνικά χαρακτηριστικά αισθητήρα Παράρτημα Β: Ερωτηματολόγιο Παράρτημα Γ: Ενημερωτικό έντυπο Παράρτημα Δ: Βεβαίωση συμμετοχής στο πείραμα Παράρτημα Ε: Παρουσίαση ερεθίσματος - Λογισμικό γλώσσας προγραμματισμού: Mat lab Παράρτημα ΣΤ: Ανάλυση δεδομένων - Λογισμικό γλώσσας προγραμματισμού: Mat lab Παράρτημα Ζ: Πίνακες συχνοτήτων SPSS

7 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1. Υπάρχουσα φύτευση στην περιοχή μελέτης Πίνακας 2. Κωδικός ερωτηματολόγιου σύμφωνα με τη σειρά προβολής του οπτικού υλικού Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά εξωτερικών διαστάσεων του αισθητήρα Q- sensor Πίνακας 4. Τεχνικά χαρακτηριστικά ταινιών που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα (υφιστάμενης και προτεινόμενης κατάστασης) Πίνακας 5. Τεχνικά χαρακτηριστικά εικόνων που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα (υφιστάμενης και προτεινόμενης κατάστασης) Πίνακας 6. Αξιολογήσεις θετικών και αρνητικών επιπτώσεων της κατασκευής και της χρήσης του πάρκου Πίνακας 7. Καταγραφή της άποψης των υποκειμένων για τους λόγους που οδήγησαν στην καθυστέρηση ανάπλασης του πάρκου Πίνακας 8. Αξιολογήσεις (σε ποσοστά) των οπτικών ερεθισμάτων της υφιστάμενης και της προτεινόμενης κατάστασης Πίνακας 9. Εκτίμηση των συντελεστών που επηρεάζουν την αποδοχή του έργου..45 Πίνακας 10. Αξιολογήσεις (σε ποσοστά) των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων της δημιουργίας του νέου σχεδιασμού Πίνακας 11. Συσχετίσεις της αποδοχής σε ότι αφορά το προτεινόμενο έργο (Score 2) και την συμφωνία των υποκειμένων σχετικά με το πρόγραμμα των δημοτικών αρχών (Score 3) με τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της δημιουργίας του νέου σχεδιασμού 48 6

8 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1. Πανοραμική άποψη του σημείου του πάρκου στην πόλη της Ξάνθης Εικόνα 2. Περιβάλλοντας χώρος της περιοχής μελέτης με εντοπισμένες τις κύριες λειτουργίες των παρακείμενων χώρων Εικόνα 3. Πανοραμική άποψη της περιοχής μελέτης από τη Google earth όπου εμφανίζονται οι οδοί όπου περιβάλουν το χώρο Εικόνα 4. Αεροφωτογραφία της περιοχής μελέτης από την πλευρά της γέφυρας της οδού Έβρου. (Αρχείο Νίκου Γερμαντζίδη) Εικόνα 5. Τοπογραφικό σχέδιο (Κάτοψη) του νέου σχεδιασμού του πάρκου του Λιμνίου, προβολή ενδεικτικών σημείων που αναπλάστηκαν Εικόνα 6. (Αριστερά) Εξωτερική προβολή των τεσσάρων όψεων του αισθητήρα Q-sensor, (Δεξιά) η όψη του αισθητήρα (Αffectiva,2012) Εικόνα 7. Προβολή σε διάγραμμα αποτελεσμάτων καταγραφής του δείκτη της Ηλεκτροδερμικής δραστηριότητας EDA Εικόνα 8. Προβολή εισαγωγής σχολιασμού κατά την διαδικασία ανάλυσης των αποτελεσμάτων Εικόνα 9. Προβολή οργάνωσης αρχειοθέτησης -ταξινόμησης αποτελεσμάτων αισθητήρα Εικόνα 10. Προβολή της καταγραφής της αγωγιμότητας του δέρματος από τον αισθητήρα και η απόδοση των αποτελεσμάτων σε γράφημα Εικόνα 11. Τοπογραφικό σχέδιο (Κάτοψη) του πάρκου του Λιμνίου, προβολή σημείων λήψης των φωτογραφιών Εικόνα 12. Υφιστάμενη (α,γ,ε) και προτεινόμενη (β,δ,στ) όψη τριών διαφορετικών χώρων στάθμευσης Εικόνα 13. Υφιστάμενη (α) και προτεινόμενη (β) όψη του χώρου των γηπέδων τένις..34 Εικόνα 14. Υφιστάμενη (α) και προτεινόμενη (β) όψη του χώρου της λίμνης Εικόνα 15. Υφιστάμενη (α,γ) και προτεινόμενη (β,δ) όψη του χώρου των σιντριβανιών Εικόνα 16. Υφιστάμενη (α,γ) και προτεινόμενη (β,δ) όψη του χώρου με τα ανθοφόρα λουλούδια

9 Εικόνα 17. Υφιστάμενη (α) και προτεινόμενη (β) όψη του χώρου αμφιθεάτρου Εικόνα 18. Υφιστάμενη (α) και προτεινόμενη (β) όψη του χώρου της παιδικής χαράς. 37 Εικόνα 19. Τοπογραφικό σχέδιο (Κάτοψη) του πάρκου του Λιμνίου, με προβολή χάραξης διαδρομής ταινίας ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 1: Απεικόνιση της μεθοδολογίας κατά την οποία διεξάχθηκε το πείραμα Σχήμα 2: Καταγραφή από τυχαίο δείγμα της ηλεκτροδερμικής αγωγιμότητας, κίνησης και θερμοκρασίας σώματος κατά την διάρκεια προβολής ενός ερεθίσματος ΛΙΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Γράφημα 1. Λογαριθμική απεικόνιση της απόστασης της μόνιμης κατοικίας των υποκειμένων από την περιοχή μελέτης..41 Γράφημα 2. Αξιολόγηση της υφιστάμενης και της προτεινόμενης κατάστασης του πάρκου ως προς την προβολή των ταινιών Γράφημα 3. Αξιολόγηση της υφιστάμενης και της προτεινόμενης κατάστασης του πάρκου ως προς την προβολή των εικόνων..45 Γράφημα 4. Βαθμολόγηση της υφιστάμενης και της προτεινόμενης κατάστασης του πάρκου...46 Γράφημα 5: Καταγραφή από τυχαίο δείγμα της ηλετροδερμικής αγωγιμότητας κατά την διάρκεια προβολής όλων των ερεθισμάτων (New-old Video, New- Old Photo)...52 Γράφημα 6: Καταγραφή μέσου όρου απαντήσεων ηλετροδερμικής αγωγιμότητας κατά την διάρκεια προβολής των ερεθισμάτων

10 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπαίθριοι χώροι των πόλεων αποτελούν δημόσιο αγαθό και εν δυνάμει τόπο πολλών δραστηριοτήτων. Δυστυχώς ενώ οι Ελληνικές πόλεις υπολείπονται χώρων πρασίνου, αυτοί οι χώροι παραμένουν ασυντήρητοι και εγκαταλελειμμένοι δίχως πρόνοια για ουσιαστική χρήση από τους πολίτες. Αυξάνοντας τους χώρους πρασίνου διευκολύνεται η κίνηση των πεζών μέσα στην πόλη και εξασφαλίζεται στον άνθρωπο ένας υγιής τρόπος ζωής με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας (Haaren and Reich, 2004) και βελτιώνεται το κλίμα στο εσωτερικό των πόλεων (Ντάφης, 2002). Η Αρχιτεκτονική τοπίου είναι ένας επιστημονικός κλάδος που έχει καθιερωθεί και ως τέχνη, ασχολείται με τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη διαχείριση-διευθέτηση του δομημένου και φυσικού τοπίου. Η θέση αυτή καθιερώθηκε μέσα στο πλαίσιο των εικαστικών τεχνών διότι (Ελευθεριάδης, 2006): α) έχει την ικανότητα για υπέρβαση, δηλαδή μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο από αυτό που δείχνει η πραγματικότητα, β) αναπτύσσει τη δική της σχεδιαστική γλώσσα, τόσο σε επίπεδο σύνταξης όσο και λεξιλογίου, γ) αντικατοπτρίζει και απεικονίζει τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής, δ) χρησιμοποιεί ευρύτατη επιλογή ζωντανών (χλωρίδα, πανίδα), ανόργανων δομικών αλλά και γεωμορφικών στοιχείων. Ενισχύοντας την βίο - ποικιλότητα εντός των πόλεων, βελτιώνοντας την αισθητική των χώρων και εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και τη διαπερατότητα, η πόλη μπορεί να γίνει περισσότερο βιώσιμη (Lindsey, 2003). Με την προστασία και διατήρηση των υφιστάμενων χώρων πρασίνου αλλά και την όσο το δυνατών δημιουργία νέων υπαίθριων χώρων βελτιώνεται η θερμική άνεση και το αστικό μικροκλίμα (Georgi and Zafeiriadis, 2005). Μετρήσεις θερμοκρασίας έχουν δείξει μέχρι και 2,8 C διαφορά μεταξύ του δομημένου κέντρου και του υπαίθριου χώρου (Heisler, 1990). Σύμφωνα με Swanwick (2009) οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση και συμμετοχή σε διαφορετικούς τύπους τοπίου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και για διαφορετικούς σκοπούς. Η σημασία της συμμετοχής του κοινού για την εκτίμηση των προτιμήσεων των χρηστών ως προς τον σχεδιασμό του τοπίου έχει αποτελέσει θέμα μελέτης για πολλούς ερευνητές (Bryan et al. 2011; Raymond Brown and 2011; Tress and Tress 2003). Οι προτιμήσεις για παροχές-ανέσεις των υπαίθριων χώρων συνεπάγονται πολύπλευρα οφέλη συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για τη θεραπεία από το ψυχολογικό στρες και την ψυχική κόπωση (Hartig 1993; Ulrich et al. 1991). Επομένως, είναι λογικό ότι οι προτιμήσεις των χρηστών μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με αυτές των φορέων χάραξης 9

11 πολιτικής και των Αρχιτεκτόνων τοπίου (Hunzkier et al. 2008; Rambonilaza and Dachary- Bernard 2007). Παρ όλα αυτά, οι προτιμήσεις για το σχεδιασμό του τοπίου διαφέρουν ανάλογα με την προσωπικότητα (Howley 2011) και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά (Yu 1995, Swanwick 2009) των χρηστών. Το περιβάλλον διαβίωσης (Howley et al. 2010; Yu 1995), η ηλικία των ερωτηθέντων (Lyons 1983; Van den Berg and Koole 2006), ο τόπος κατοικίας (Howley et al. 2010; Van den Berg and Koole 2006) και η κοινωνική ομάδα (Dramstad et al., 2006) είναι παράμετροι που υποστηρίζονται από τη βιβλιογραφία, πως παίζουν ρόλο στις προτιμήσεις κατά το σχεδιασμό του τοπίου. Τέλος, χρήστες με τα ίδια χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν διαφορετικές προτιμήσεις ως προς το τοπίο, σύμφωνα με την προτιθέμενη χρήση του χώρου (Hunzkier et al. 2008; Rambonilaza and Dachary-Bernard 2007). Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αναζητήσει περαιτέρω γνώσεις σχετικά με τα ατομικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τις προτιμήσεις των χρηστών για το σχεδιασμό του τοπίου στα πλαίσια των οικιστικών χώρων πρασίνου. Δημιουργείται ένα προτεινόμενο σχέδιο για ένα υπάρχον υποβαθμισμένο αστικό πάρκο. Ένα βασικό στοιχείο του προτεινόμενου σχεδίου είναι οι φυσικές δημιουργίες, που εκτιμώνται περισσότερο από τους χρήστες σε σύγκριση με εκείνες τις αλλαγές που περιλαμβάνουν περισσότερες κατασκευές (Kaplan and Kaplan 1989). Η αξιολόγηση των προτιμήσεων των υποκειμένων έγινε με τεχνικές δηλωθείσας προτίμησης και φυσιο-ψυχολογικές μετρήσεις. Γι 'αυτό τον σκοπό έχει καταγραφεί η ηλεκτοδερμική δραστηριότητα, προκειμένου να μας παρέχει πληροφορία όσο αφορά τα συναισθήματα του ατόμου. Για παράδειγμα σε ένα αντίστοιχο πείραμα, τα δεδομένα της ηλεκτροδερμικής δραστηριότητας σχετίζονται με την εμπειρία ενός υποκειμένου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη διέγερση σε παίκτες βιντεοπαιχνιδιών» (Drachen et al. 2010). Οι Carbon et al. (2008) διεξήγαγαν πειράματα ηλεκτροδερμικής δραστηριότητας για να αξιολογήσουν διαφορετικά επίπεδα καινοτομίας σε σχέδια στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Οι Tuch et al. (2009) χρησιμοποίησαν την ηλεκτροδερμική δραστηριότητα μαθητών ώστε να μελετήσουν τις επιπτώσεις της οπτικής πολυπλοκότητας των δικτυακών τόπων. Αυτή η τεχνική έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της οσμής (Delplanque et al. 2008) και την αξιολόγηση των συναισθηματικών και ήρεμων φωτογραφιών (Radin 2004). 10

12 1.1. Διατύπωση του Προβλήματος - Σκοπός Έρευνας Η επισκεψιμότητα στους χώρους πρασίνου θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη εάν κατά τον σχεδιασμό των χώρων αυτών λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις των χρηστών τους. Με αυτή τη λογική ανασχεδιάστηκε το πάρκο του Λιμνίου όπου αποτελεί πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της πόλης της Ξάνθης λαμβάνοντας υπόψη την γνώμη του κοινού. Από την βιβλιογραφία προκύπτει πως μπορούν τα διερευνηθούν οι αντιδράσεις των πολιτών σε διαφορετικές καταστάσεις μετρώντας κάποιους δείκτες όπως την ηλεκτροδερμική αγωγιμότητα, τους παλμούς της καρδιάς ή την θερμοκρασία του σώματος. Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι διττός, αρχικά εξετάζεται η αποδοχή του νέου σχεδίου που προέκυψε από τις προτιμήσεις των χρηστών μέσω των ερωτηματολογίων. Στην συνέχεια εξετάζεται η αντίδραση τους στις δυο διαφορετικές καταστάσεις (υφιστάμενη και νέα). Επιπλέον διερευνάται η συμπεριφορά σε κάθε κατάσταση μεμονωμένα, εάν δηλαδή εντοπίζεται μέσω του αισθητήρα προτίμηση ή δυσαρέσκεια σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία της ταινίας ή σε συγκεκριμένες φωτογραφίες. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα εντοπιστούν οι προτιμήσεις των χρηστών έτσι ώστε να μπορούν να σχεδιαστούν χώροι με την «καθοδήγηση» τους. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αποδοχή του κοινού σε επίπεδο δηλωθέντων προτιμήσεων (δομημένα ερωτηματολόγια) και αντιδράσεων (καταγραφή αισθητήρα). Δεν αναλύεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του πάρκου, διότι αυτό πραγματοποιήθηκε σε προγενέστερη μελέτη που αποτέλεσε βάση για την παρούσα έρευνα (Μπρόσκου, 2008). Η αρχιτεκτονική μελέτη που προηγήθηκε χρησιμοποιείται στην παρούσα έρευνα αφού επεξεργάστηκε και αποδόθηκε σε τρισδιάστατη απεικόνιση 11

13 2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.1. Υφιστάμενη κατάσταση Ο χώρος μελέτης αποτελεί το μεγαλύτερο ελεύθερο χώρο σε κομβικό σημείο διότι βρίσκεται πολύ κοντά (μόλις 600 m) στο κέντρο της πόλης (Εικόνα 1). Ο χώρος περιλαμβάνει πολλές και ποικίλες χρήσεις, όπως χώρος στάθμευσης, εποχιακή τοποθέτηση κατασκευών από πλανοδίους μικροπωλητές, λειτουργία λούνα πάρκ και τοποθέτηση κατασκευών από παρακείμενους χώρους καταστημάτων. Περιοχή μελέτης Κέντρο της πόλης Εικόνα 1. Πανοραμική άποψη του σημείου του πάρκου στην πόλη της Ξάνθης. Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται στην περιοχή της πρώην νησίδας Καναρά, τα όρια της οποίας ξεκινούν από το ύψος της γέφυρας της οδού Βασιλίσσης Σοφίας και συνεχίζουν έως και τη γέφυρα της οδού Έβρου. Διαμορφώθηκε από το Δασαρχείο της Ξάνθης τη δεκαετία του 1980 και κατέχει το τοπωνύμιο Λιμνίο. Σχηματίστηκε μετά την κατάργηση του δεύτερου κλάδου του Κόσυνθου και σε αυτή έχουν χωροθετηθεί οι εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής όπου τα όρια της εφάπτονται με την περιοχή μελέτης, το κολυμβητήριο όπου βρίσκεται εντός της περιοχής μελέτης, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Ξάνθης (Εικόνα 2). 12

14 Εικόνα 2. Περιβάλλοντας χώρος της περιοχής μελέτης με εντοπισμένες τις κύριες λειτουργίες των παρακείμενων χώρων. Στη δυτική παρόχθια ζώνη, μεταξύ του χειμάρρου και τους χώρου του πανεπιστημίου, συναντώνται διάφορες λειτουργίες όπως χώροι αναψυχής και στάθμευσης. Το πάρκο αναψυχής και ο χώρος στάθμευσης συναντάται στη βόρεια πλευρά, ενώ νοτιότερα βρίσκεται το κολυμβητήριο, μάντρες υλικών και μικρό τμήμα του οικιστικού δικτύου της γύρω περιοχής. Η περιοχή περικλείεται μεταξύ της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης και των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Παναγή Τσαλδάρη. Τα οχήματα μέσω κάθετου δρόμου στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας, εισέρχονται στο χώρο στάθμευσης που βρίσκεται δίπλα στην Πολυτεχνική σχολή. Κάθε Σάββατο που λειτουργεί η Λαϊκή αγορά της πόλης αλλά και τις καθημερινές ώρες αιχμής εξυπηρετεί πλήθος οχημάτων. Κατά την περίοδο των γιορτών της Παλιάς Πόλης και του Καρναβαλιού, ο χώρος χρησιμοποιείται από πλανόδιους μικροπωλητές αλλά και ως Λούνα Πάρκ. Μετά τον χώρο στάθμευσης συναντάται το κολυμβητήριο το οποίο σε σχέση με τα κτίρια της Πολυτεχνικής σχολής είναι σε υψηλότερο επίπεδο. Περνώντας μέσα από τον περιβάλλοντα χώρο του κολυμβητηρίου, υπάρχουν σκαλιά πού οδηγούν στο πίσω επίπεδο του δρόμου, που χρησιμοποιείται κυρίως από τα οχήματα που επισκέπτονται τις μάντρες οικοδομικών υλικών. Ο δρόμος αυτός καταλήγει στο πάρκο, χωρίς να είναι ασφαλτοστρωμένος. Το πάρκο βρίσκεται δίπλα στο ποτάμι, σε επίπεδο αρκετά ψηλότερο από αυτό, και έχει κυρίως είσοδο από την οδό Βασιλίσσης Σοφίας (Εικόνα 3). Διασχίζοντας το, δεν υπάρχει 13

15 οπτική επαφή με το νερό, καθώς μέχρι την πεζογέφυρα υπάρχει αντιπλημμυρικό τείχος. Από την πεζογέφυρα έως την έξοδο από το πάρκο, στην οδό Τσαλδάρη στο ύψος της γέφυρας της οδού Έβρου, η υψομετρική διαφορά μειώνεται και το υγρό στοιχείο είναι περισσότερο αντιληπτό. Ωστόσο, δεν υπάρχει άμεση σχέση με το υπόλοιπο πάρκο, καθώς δεν υπάρχουν οριοθετημένα μονοπάτια για τους πεζούς ή τους ποδηλάτες, και η φύτευση είναι αρκετά πυκνή. Στο κέντρο περίπου του διαμορφωμένου χώρου, υπάρχει ένα υποβιβασμένο κατά 2-2,5 μέτρα επίπεδο, γνωστό και αυτό ως «Λιμνίο». Ξύλινες γέφυρες, έντονη φύτευση και καθορισμένες πορείες αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του τμήματος αυτού. Επίσης υπάρχουν σημεία με νερό τα οποία όμως θυμίζουν περισσότερο βαλτώδη έκταση, καθότι έχουν ουσιαστικά εγκαταληφθεί. Παραπλεύρως του κολυμβητηρίου έχει κατασκευαστεί χώρος αναψυχής που λειτουργούσε κατά τους θερινούς μήνες αλλά έχει εγκαταληφθεί τα τελευταία χρόνια. Μετά την πεζογέφυρα η φυσιογνωμία του πάρκου αλλάζει. Πέρα από την φύτευση και πρόχειρα καθορισμένες πορείες (χωμάτινα μονοπάτια που έχουν δημιουργηθεί από τη διέλευση πεζών), δεν έχει κατασκευαστεί κάτι άλλο. Μεταξύ των κτισμάτων επί της Τσαλδάρη, τα οποία είναι σε κακή κατάσταση, και του πάρκου παρεμβάλλεται πυκνή βλάστηση, εμποδίζοντας έτσι τη διάβαση (μεταξύ πάρκου και του αστικού ιστού) αφήνοντας ως μόνη διέξοδο την γέφυρα της οδού Έβρου. Εικόνα 3. Πανοραμική άποψη της περιοχής μελέτης από τη Google earth (Xanthi) όπου εμφανίζονται οι οδοί όπου περιβάλουν το χώρο. Είναι προφανές ότι η ιδιαιτερότητα της περιοχής δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή του πάρκου. Παρόλο που έχουν γίνει νέες εργολαβίες 14

16 ανάπλασης δεν έχει επέλθει ουσιαστική βελτίωση. Σε αντίθεση με τη δυτική, η ανατολική όχθη είναι στη φυσική διάσταση, χωρίς αντιπλημμυρικά τοιχία. Αποτελείται από ζώνες πρασίνου και υπαίθριους χώρους τους οποίους χρησιμοποιούν διάφοροι πολιτιστικοί σύλλογοι και τα αναψυκτήρια που στεγάζονται στους ισόγειους χώρους του γηπέδου. Στο τμήμα της ανατολικής όχθης που βρίσκεται απέναντι από την περιοχή Σαμακώβ, υπάρχει έντονη βλάστηση (Εικόνα 4), από το σημείο αυτό υπάρχει η δυνατότητα φυσικής πρόσβασης κοντά στο ποτάμι. Ωστόσο πέραν του σημείου αυτού δεν υπάρχει κάποια διαμόρφωση για πορεία παράλληλα με το ποτάμι. Εικόνα 4. Αεροφωτογραφία της περιοχής μελέτης από την πλευρά της γέφυρας της οδού Έβρου (Αρχείο Νίκου Γερμαντζίδη). Στο τμήμα επί της Βασιλίσσης Σοφίας οδηγεί στην γέφυρα της οδού Έβρου υπάρχει εγκαταλελειμμένο κτίσμα ακριβώς στη διασταύρωση των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Έβρου. Το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται το κτίσμα αυτό παρουσιάζει έντονη βλάστηση και τμηματική απότομη υψομετρική διαφορά. Από την δεκαετία του 1980 η περιοχή αυτή ανήκε στο Δασαρχείο Ξάνθης ενώ τα τελευταία χρόνια η κυριότητα και η διαχείρισή της παραχωρήθηκε στο Δήμο Ξάνθης. 15

17 Όσο αφορά την βλάστηση, η περιοχή μελέτης είναι καλυμμένη τόσο από υψηλή όσο και από χαμηλή βλάστηση. Το μεγαλύτερο μέρος της καλύπτεται από υψηλά δέντρα όπως είναι λεύκες (Populus alba) και πλατάνια (Platanus orientalis) όπου η ανάπτυξή τους ευνοείται από την ύπαρξη νερού εφόσον διέρχεται ο ποταμός Κόσυνθος. Η χαμηλή βλάστηση αποτελείται από θάμνους σε διάφορους σχηματισμούς, όπως είναι η πικροδάφνη (Nerium oleander), η αγγελική (Pittosporum tobira), η τριανταφυλλιά (Rosa sp.) κ.α. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται αναλυτικά τα είδη που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης. Πίνακας 1. Υπάρχουσα φύτευση στην περιοχή μελέτης. Ελληνική ονομασία Φλαμουριά Κυπαρίσσι αριζόνας Κισσός Τούγια Αγγελική Δάφνη Λιγούστρο Ακακία Κωνσταντινουπόλεως Πικροδάφνη Κουτσουπιά Λεύκη η λευκή Κατάλπη Πλάτανος ο ανατολικός Πασχαλιά Λεμονοκυπάρισσο Μαγνόλια η μεγανθής Κέδρος των Ιμαλαίων Πεύκο (κουκουναριά) Σφένδαμος Συκιά Σπάρτο Ιτιά Σημύδα Ευκάλυπτος Υποκαστανιά Τριανταφυλλιά Λατινική ονομασία Thilia platyphyllos Cupressus arizonica Hedera helix Thujia Pittosporum tobira Laurus nobilis Ligustrum lucidum Albizia julibrissim Nerium oleander Cercis siliquastrum Populus alba Catalba bignonioides Platanus orientalis Syrigna vulgaris Cupressus macrocarpa Magnolia grandiflora Cedrus deodara Pinus pinea Acer negundo Ficus carica Spartum junceum Salix babylonica Betula pendula Eucalyptus cinerea Hippocastanum sativa Rosa sp. Οι Ruff και Tregay (1982) επισημαίνουν πως οι χώροι πρασίνου πρέπει να λειτουργούν ως οργανωμένα δίκτυα εξασφαλίζοντας στη βιοποικιλότητα εντός των πόλεων (χλωρίδα και πανίδα) φιλόξενα περιβάλλοντα και όχι να λειτουργεί αποκομμένα και τμηματικά. Ωστόσο στην περίπτωση του πάρκου του Λιμνίου παρόλο που φύει έντονη βλάστηση δεν υπάρχει μέριμνα για την διατήρηση και προστασία του, με αποτέλεσμα την σταδιακή υποτίμηση της περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής. 16

18 2.2. Προτεινόμενη λύση Η μελέτη του προτεινόμενου σχεδιασμού αποτελεί θέμα προγενέστερης μελέτης (Μπρόσκου, 2008), έτσι σε αυτό το υποκεφάλαιο παρουσιάζονται μόνο κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με την δημιουργία του νέου σχεδιασμού. Έχοντας λάβει υπόψη όλες τις πληροφορίες που προέκυψαν από την επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν κατά την ανάλυση, διεξήχθη σχεδιασμός ως προς: την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος την κάλυψη των προτιμήσεων των χρηστών την ανάδειξη και καλύτερη αξιοποίηση της περιοχής την δυνατότητα πρόσβασης στην περιοχή ατόμων με ειδικές ανάγκες Κατά τον σχεδιασμό πέρα από την επιδίωξη ενός ωραίου αισθητικά αποτελέσματος λήφθηκε υπόψη η οικολογική ισορροπία και η προστασία του αστικού τοπίου. Εξετάσθηκαν θέματα όπως η διατήρηση του χαρακτήρα του τοπίου ως πνεύμονας πρασίνου, η συμβολή του αστικού τοπίου στην εξυπηρέτηση αναγκών των κατοίκων, η ύπαρξη του ρέματος και η επιρροή του στην οικολογία της περιοχής (κλίμα, βλάστηση κ.α), η επίδραση των χρήσεων γης και δραστηριοτήτων στην οικολογική ισορροπία της περιοχής, η ζήτηση και η προσφορά αναψυχής στην πόλη της Ξάνθης, οι οικολογικές διεργασίες που συμβαίνουν στο τοπίο (π.χ. διάδρομοι μετακίνησης, ενδιαιτήματα κλπ). Η επέμβαση του ανθρώπου στο τοπίο πρέπει να ενθαρρύνει την σοφή και την ορθολογική διαχείριση-εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, προσαρμοσμένη στην ιδιαιτερότητα της εντατικής αστικοποίησης και ανάπτυξης (Kaplan et al. 1998). Η νέα πρόταση μεταξύ άλλων περιλαμβάνει χώρους αναψυχής, περιπάτου, συνάθροισης του κοινού και πικ-νικ, ποδηλατόδρομο, κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υδάτινες επιφάνειες και οργανωμένους χώρους πρασίνου. Στους χώρους που προαναφέρθηκαν ελήφθησαν υπόψη οι προδιαγραφές (ράμπες σε σημεία αλλαγής επιπέδων, ειδικές πλάκες οδηγοί για την καθοδήγηση ανθρώπων με μειωμένη ή ανεπαρκή όραση κ.λπ, θέσεις στάθμευσης για οχήματα ατόμων με αναπηρία) έτσι ώστε την περιοχή να μπορούν άνετα να επισκέπτονται άνθρωποι με μειωμένη όραση, κινητικά προβλήματα και γενικότερα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης προτείνεται επανασχεδιασμός του χώρου στάθμευσης για εξοικονόμηση θέσεων και ένταξη θέσεων για οχήματα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Προτείνονται θεματικοί κήποι με ανθοφόρα λουλούδια, παιδικές χαρές, καθιστικά σε θέσεις σκίασης, κάδοι απορριμμάτων σε επαρκή αριθμό, ξύλινες εξέδρες ως θέσεις θέας προς το ποτάμι, κιόσκια, επιπρόσθετη βλάστηση και πινακίδες στα φυτικά είδη με ελληνική 17

19 και λατινική ονομασία καθώς και καταγραφή των ειδικών χαρακτηριστικών του κάθε φυτού. Κατά τον Malkolm (1986) οι οικολόγοι υποστηρίζουν, πως η μεγαλύτερη ποικιλία μορφών ζωής βρίσκονται εκεί, όπου ποικίλες συνθήκες συναντώνται. Στην Εικόνα 5 τονίζονται κάποια ενδεικτικά σημεία από το σύνολο των σημείων που αναπλάστηκαν. Είσοδος οχημάτων Είσοδος πεζών και ποδηλάτων Φυτεία πεύκων Παιδική χαρά Είσοδος πεζών, ποδηλάτων Ξύλινες εξέδρες με πινακίδες Βασικοί διάδρομοι, παράλληλος ποδηλατόδρομος Ανθοφόρα παρτέρια Χώρος στάθμευσης Χώρος εκδηλώσεων, συγκεντρώσεως (αμφιθέατρο) Διαδοχικά κυκλικά σιντριβάνια Ανθοφόρα παρτέρια Χώρος στάθμευσης Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Λίμνη με ενσωματωμένο καθιστικό περιμετρικά Παιδική χαρά Βοτανικός κήπος Χώρος στάθμευσης Βαθμιδωτές λωρίδες με αρωματικά φυτά Είσοδος πεζών, ποδηλάτων και οχημάτων Εικόνα 5. Τοπογραφικό σχέδιο (Κάτοψη) του νέου σχεδιασμού του πάρκου του Λιμνίου, προβολή ενδεικτικών σημείων που αναπλάστηκαν. Για την ανάπλαση λήφθησαν υπόψη οι δυνατότητες, οι περιορισμοί, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του χώρου και την τελική πρόταση στον μεγαλύτερο βαθμό καθόρισε η προτίμηση των χρηστών από την ανάλυση των απαντήσεων ερωτηματολογίου. 18

20 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 3.1. Περιγραφή του Πειράματος Στα πλαίσια διεξαγωγής της έρευνας πραγματοποιήθηκε πείραμα το οποίο εφαρμόστηκε σε 92 υποκείμενα (n=92). Ως χώρος επιλέχθηκε το εργαστήριο Οικονομικά των Επιχειρήσεων και της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας όπου στεγάζεται στο συγκρότημα των προκατ κτιρίων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Οδός: Βασιλίσσης Σοφίας 12, Κτίριο Β, Όροφος δεύτερος, Αίθουσα 203 (BETECO, 2012). Η αίθουσα αυτή πληρούσε τις προδιαγραφές που απαιτούνταν, χωρίς έντονα οπτικά αλλά και ηχητικά ερεθίσματα και σταθερή θερμοκρασία δωματίου στους 21 C με βάση της συνθήκες θερμικής άνεσης. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα ήταν: ένα ερωτηματολόγιο τεσσάρων τύπων (ανάλογα με την σειρά προβολής του υλικού), δύο ταινίες όπου η μια ήταν μια ορισμένη διαδρομή στην υφιστάμενη κατάσταση του πάρκου και η άλλη στην προτεινόμενη λύση. Επίσης δυο σετ φωτογραφιών όπου το ένα απεικόνιζε στιγμιότυπα από την υφιστάμενη κατάσταση του πάρκου και το άλλο από την προτεινόμενη λύση. Για την προβολή του οπτικοακουστικού υλικού χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις σειρές προβολής του υλικού (Πίνακας 2). Σε αυτές η νέα και η υφιστάμενη κατάσταση εναλλάσσεται διαδοχικά τόσο στην σειρά προβολής της ταινίας όσο και στην σειρά προβολής των φωτογραφιών. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε για να μην υπάρχει αρνητική ή θετική επιρροή στα αποτελέσματα προς οποιαδήποτε από τις δύο καταστάσεις (προτεινόμενη, υφιστάμενη) από την σειρά προβολής του οπτικοακουστικού υλικού. Πίνακας 2. Κωδικός ερωτηματολογίου σύμφωνα με τη σειρά προβολής του οπτικού υλικού. Κωδικός Ερωτηματολογίου Προτεινόμενη κατάσταση Video Υφιστάμενη κατάσταση Προτεινόμενη κατάσταση Photos Υφιστάμενη κατάσταση movnmovopicnpico Σειρά προβολής: movomovnpicopicn Σειρά προβολής: movnmovopicopicn Σειρά προβολής: movomovnpicnpico Σειρά προβολής:

21 Σύμφωνα με την κωδικοποίηση του ερωτηματολογίου, η σειρά προβολής του οπτικοακουστικού υλικού ήταν η εξής: 1. Στην πρώτη έκδοση του ερωτηματολογίου (movnmovopicnpico) προβάλλεται η ταινία της προτεινόμενης και στην συνέχεια της υφιστάμενης κατάστασης, αντίστοιχα οι φωτογραφίες της προτεινόμενης και τέλος της υφιστάμενης κατάστασης. 2. Στην δεύτερη έκδοση του ερωτηματολογίου (movomovnpicopicn) προβάλλεται η ταινία της υφιστάμενης και στην συνέχεια της προτεινόμενης κατάσταση, έπειτα οι φωτογραφίες της υφιστάμενης και τέλος της προτεινόμενης κατάστασης. 3. Στην τρίτη έκδοση του ερωτηματολογίου (movnmovopicopicn) προβάλλεται η ταινία της προτεινόμενης και στην συνέχεια της υφιστάμενης κατάστασης, έπειτα οι φωτογραφίες της υφιστάμενης και τέλος της προτεινόμενης κατάστασης. 4. Στην τέταρτη έκδοση του ερωτηματολογίου (movomovnpicnpico) προβάλλεται η ταινία της υφιστάμενης και στην συνέχεια της προτεινόμενης κατάσταση, αντίστοιχα οι φωτογραφίες της προτεινόμενης και τέλος της υφιστάμενης κατάστασης. Αρχικά δινόταν στο υποκείμενο ένα ενημερωτικό σημείωμα (βλ. παράρτημα Β) όπου υπήρχαν κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία και το περιεχόμενο του πειράματος, στην συνέχεια γινόταν αναλυτικότερη επεξήγηση της διαδικασίας και το υποκείμενο είχε τη δυνατότητα να εκφράσει τυχόν απορίες σχετικά με την έρευνα και τη δική του συμμετοχή σε αυτή. Σχήμα 1: Απεικόνιση της μεθοδολογίας κατά την οποία διεξάχθηκε το πείραμα. 20

22 Έπειτα τοποθετούνταν στο αριστερό χέρι (ή στο δεξί εάν ήταν αριστερόχειρας) του υποκειμένου και ενεργοποιούνταν ο αισθητήρας νωρίτερα από την αρχή προβολής του υλικού και συγκεκριμένα πριν την έναρξη των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο έτσι ώστε να εξοικειωθεί το υποκείμενο με την εφαρμογή του αισθητήρα. Στην συνέχεια δινόταν το ερωτηματολόγιο ώστε να απαντηθούν οι γενικές ερωτήσεις γνώσεων πληροφόρησης απέναντι στα περιβαλλοντικά θέματα αλλά και σε θέματα διοίκησης όσο αφορά την αντιμετώπιση του Δήμου Ξάνθης ως προς τους χώρους πρασίνου της πόλης (βλ. Παράρτημα Β, Μέρος Α ). Αμέσως μετά την απάντηση των γενικών ερωτήσεων άρχιζε η προβολή της ταινίας. Ανάλογα με τον τύπο του ερωτηματολογίου που αντιστοιχούσε στο κάθε υποκείμενο άλλαζε και η σειρά προβολής της νέας και της υφιστάμενης κατάστασης. Η ταινία της προτεινόμενης λύσης προέκυψε από τον επανασχεδιασμό του χώρου με την χρήση των προτιμήσεων των χρηστών με την μέθοδο των ερωτηματολογίων. Μετά την προβολή της ταινίας (νέας πρότασης/video New ή υφιστάμενης κατάστασης/video Old) το υποκείμενο απαντούσε αν όσα είδε του προκάλεσαν αρνητική, ουδέτερη ή θετική εντύπωση. Σε αυτή την ερώτηση δόθηκαν επτά προεπιλεγμένες επιλογές από σημεία εστίασης και ειδικού ενδιαφέροντος καθώς και δυνατότητα σημείωσης τυχόν άλλου σημείου όπου το υποκείμενο εστίασε την προσοχή του και είχε την δυνατότητα αντίστοιχης αξιολόγησης αυτού. Στην συνέχεια προβαλλόταν η δεύτερη ταινία με βάση την σειρά που προαναφέρθηκε και μετά την ολοκλήρωση προβολής και της δεύτερης κατάστασης δινόταν στο υποκείμενο και πάλι η ερώτηση αξιολόγησης των όσων είδε. Με την ίδια διαδικασία συνεχιζόταν και η προβολή των φωτογραφιών, προβαλλόταν δηλαδή ανάλογα με την σειρά που αντιστοιχούσε το υποκείμενο οι φωτογραφίες της κάθε κατάστασης (νέας πρότασης/photos New ή υφιστάμενης κατάστασης/photos Old) και δινόταν αντίστοιχα η ερώτηση αξιολόγησης. Στο τέλος προβολής του οπτικοακουστικού υλικού η έρευνα εστίαζε στο ερωτηματολόγιο. Γινόταν μια γενική αξιολόγηση της νέας πρότασης και των τομέων στους οποίους θα επιδρούσε η υλοποίηση της νέας πρότασης. Οι ερωτήσεις του τμήματος αυτού περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο ανάλυσης του ερωτηματολογίου. Τέλος το υποκείμενο οδηγούνταν στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας όπου ήταν η συμπλήρωση των κοινωνικών του στοιχείων. Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας αφαιρούνταν ο αισθητήρας από το υποκείμενο και ως συμβολικό ευχαριστήριο αντίτιμο του 21

23 δινόταν μία βεβαίωση συμμετοχής στο πείραμα (βλ. Παράρτημα Γ) και ένα βιολογικό σαπούνι με extra παρθένο ελαιόλαδο δικής μας παρασκευής. Η επιλογή των υποκειμένων έγινε με τυχαία δειγματοληψία από α) τον χώρο του πάρκου του Λιμνίου, β) τον παρακείμενο χώρο του πανεπιστημίου γ) περαστικούς όπου τους μοιράζονταν ενημερωτικά φυλλάδια με την διαδικασία και τον χώρο διεξαγωγής του πειράματος. Η συλλογή των υποκειμένων πραγματοποιούνταν όλες της ημέρες της εβδομάδας και καθόλη την διάρκεια της ημέρας, ανά διαστήματα, ώστε να διασφαλιστεί ότι το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό περιλαμβάνοντας όλες της ηλιακές ομάδες και όλες της κατηγορίες χρηστών του χώρου Περιγραφή αισθητήρα (Q sensor της affectiva) Για την καταγραφή των αντιδράσεων των χρηστών χρησιμοποιήθηκε ο αισθητήρας Q sensor της affectiva. Σε αυτό το υποκεφάλαιο αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Ο Q-sensor δεν περιορίζεται μόνο στο εργαστήριο. Το καμπυλωτό σχήμα του είναι σχεδιασμένο ώστε να εφαρμόζεται στον καρπό για να είναι αναπαυτικό και διακριτικό ώστε να τοποθετείται στο υποκείμενο όλη μέρα στη δουλειά, στο παιχνίδι ή στον ύπνο. Αυτός ο σχεδιασμός το κάνει ιδανικό για μεγάλες μετρήσεις σε κλινική και θεραπευτική έρευνα. Με τον Q-pod δεν περιορίζεται η μέτρηση μόνο στον καρπό (Εικόνα 6). Αυτό το μέγεθος σπιρτόκουτου επιτρέπει την μέγιστη ευελιξία, με το να βραχίονα μπορεί να πραγματοποιήσει μετρήσεις στον καρπό αλλά και την παλάμη. Αυτή η επιλογή είναι ιδανική για βραχυπρόθεσμες μετρήσεις. Εικόνα 6. (Αριστερά) Εξωτερική προβολή των τεσσάρων όψεων του αισθητήρα Q-sensor, (Δεξιά) η όψη του αισθητήρα (Αffectiva, 2012). 22

24 Στον Πίνακα 3 αναλύονται οι διαστάσεις του αισθητήρα (Product Dimensions) και του περιβραχιονίου του (Q Sensor Wristband). Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά εξωτερικών διαστάσεων του αισθητήρα Q-sensor. Μέγεθος Μηχανισμός Βραχιολάκι Μήκος 54.5mm 203.2mm Πλάτος 38.1mm 25.4mm Ύψος 14.7mm mm Βάθος 22.7g mm Μέτρηση ηλεκτροδερμικής δραστηριότητας Το πιο κοινό μέτρο της ηλεκτροδερμικής δραστηριότητας (ElectroDermic Activity: EDA) είναι η αγωγιμότητα του δέρματος, η οποία καταγράφει την ένταση της τρέχουσας εμπειρίας ενός ατόμου. Η αγωγιμότητα του δέρματος αυξάνει συνήθως όταν ένα άτομο είναι πιο δραστήριο, εάν είναι απασχολημένο, αγχωμένο, ή ενθουσιασμένο (Εικόνα 7). Η αγωγιμότητα του δέρματος τείνει να διατηρείται χαμηλά ή να μειωθεί όταν ένα άτομο είναι λιγότερο απασχολημένο, εάν βαριέται ή εάν είναι ήρεμο. Εικόνα 7. Προβολή σε διάγραμμα αποτελεσμάτων καταγραφής του δείκτη EDA Μέτρηση κίνησης Με ένα τριπλού-άξονα επιταχυνσιόμετρο στον αισθητήρα κίνησης καταγράφονται οι αλλαγές σε όλες τις τρεις διαστάσεις. Το επιταχυνσιόμετρο μπορεί επίσης να αποκαλύψει επαναλαμβανόμενες ή τις χαρακτηριστικές κινήσεις του βραχίονα όπως χτύπημα, το στρίψιμο του χεριού, ή το λίκνισμα, σε περιπτώσεις όπως το σύνδρομο Rett ή τον αυτισμό και τη σωματική δραστηριότητα όπως το τρέξιμο, το περπάτημα, ή άλλες μορφές άσκησης. 23

25 Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ώστε να εξετασθούν άλλες δραστηριότητες όπως το χτένισμα των μαλλιών, το πλύσιμο των πιάτων, το ξύρισμα, ή να μετρήσει πόσες φορές το χέρι ενός υποκειμένου πήγε σε ένα συγκεκριμένο σημείο Διαδικασία αξιολόγησης Ο σχολιασμός των δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τη ολοκλήρωση του πειράματος. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί το Λογισμικό Q για να προστεθούν σχόλια σε κείμενο όσο αφορά τα τρέχοντα γεγονότα, να προστεθούν νέα γεγονότα, και να σχολιαστούν οι χρόνο-σειρές όπως φαίνεται στην Εικόνα 8. Εικόνα 8. Προβολή εισαγωγής σχολιασμού κατά την διαδικασία ανάλυσης των αποτελεσμάτων Πιστοποίηση Ο αισθητήρας Q έχει δοκιμαστεί ώστε να συμφωνεί με ασφαλή πρότυπα (IEC :2001, EN :2001) για τον εξοπλισμό εργαστηρίου, και με τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας των προϊόντων για τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη Μέτρηση της θερμοκρασίας του δέρματος Η μέτρηση της θερμοκρασίας του δέρματος εξασφαλίζει ότι μπορούν να ελεγχθούν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, που μπορούν να επηρεάσουν τις αρχικές τιμές EDA. Βοηθά να προσδιοριστούν γεγονότα κατά τη διάρκεια της ημέρας όπως είναι η παραμονή σε μια κρύα αίθουσα συνεδρίων, έξοδος από ένα πολύ ζεστό χώρο, ή η αργή πορεία σε ένα ζεστό κρεβάτι. Επιπλέον, η θερμοκρασία του δέρματος μπορεί να συλλάβει κυκλικές αλλαγές στον τρόπο ζωής ενός ατόμου, καθώς να καταγραφούν οι αντιδράσεις σε συγκεκριμένα ναρκωτικά και φάρμακα. 24

26 Διαχείριση Αποτελεσμάτων Τα αρχεία που αποθηκεύονται καθιστούν εύκολη την οργάνωση και την κοινή χρήση των δεδομένων και των σχολίων που απαιτούνται για την έρευνα. Το λογισμικό Q επιτρέπει να αποθηκεύονται όλα τα αρχεία, τα σχόλια, οι ρυθμίσεις και να υπάρχει πρόσβαση σε κάθε αρχείο του πειράματος (.qpro). Αυτό καθιστά εύκολο να διατηρηθούν όλα τα δεδομένα οργανωμένα και σε ένα μέρος (Εικόνα 9). Εικόνα 9. Προβολή οργάνωσης αρχειοθέτησης -ταξινόμησης αποτελεσμάτων αισθητήρα. Η ηλεκτροδερμική δραστηριότητα αναφέρεται σε ηλεκτρικές μεταβολές που μετρώνται στην επιφάνεια του δέρματος και εμφανίζονται όταν το δέρμα λαμβάνει νευρικά σήματα από τον εγκέφαλο. Για τους περισσότερους ανθρώπους, όταν βρίσκονται σε συναισθηματική διέγερση, αυξημένο φόρτο εργασίας ή σε σωματική άσκηση, το μυαλό στέλνει σήματα στο δέρμα για να αυξήσει το επίπεδο της εφίδρωσης. Δεν μπορεί το υποκείμενο να αισθανθεί τον ιδρώτα στην επιφάνεια του δέρματος, αλλά αυξάνεται η ηλεκτρική αγωγιμότητα σημαντικά ώστε να είναι μετρίσιμη, και οι πόροι αρχίζουν να γεμίζουν κάτω από την επιφάνεια του δέρματος. Η EDA μπορεί να μετρηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένων το ηλεκτρικό δυναμικό του δέρματος, την αντίσταση, την αγωγιμότητα (Boucsein and Thum, 1995). Ο Q Affectiva αισθητήρας παρέχει έναν τρόπο για να καταγράψει την ηλεκτρική αγωγιμότητα (αντίστροφο της αντίστασης) μέσω του δέρματος. Αυτό επιτυγχάνεται με το πέρασμα μιας πολύ μικρής ποσότητας συνεχούς ρεύματος ανάμεσα σε δύο ηλεκτρόδια που έρχονται σε επαφή με το δέρμα. Οι μονάδες μέτρησης είναι microsiemens (μs). Η EDA μπορεί να ανεβεί αν υπάρχει στο δέρμα κρύο ή ζεστό. Δεν είναι σαν τα παλιά δαχτυλίδια (μετρητές διάθεσης) που απλώς άλλαζαν με τη θερμοκρασία του δέρματος. Μπορεί το υποκείμενο να είναι πολύ κρύο και αγχωμένο, και η EDA να είναι υψηλή. Μπορεί επίσης το υποκείμενο να είναι ζεστό και ήρεμο, και η EDA να μειωθεί. Εάν το υποκείμενο έχει 25

27 πραγματικά υπερθερμανθεί, στο σημείο όπου ιδρώνει αφειδώς, τότε φυσικά η EDA θα ανέβει, και πιθανότατα το υποκείμενο δεν είναι πολύ ήρεμο (ή άνετα) σε εκείνο το σημείο. Ο αισθητήρας Q μετρά τόσο την EDA και τη θερμοκρασία του δέρματος - καθιστά εύκολη την παρατήρηση και εξέταση όταν τα δύο σήματα αλλάζουν. Επίσης μπορούν να συγχρονιστούν πολλοί αισθητήρες στο ίδιο το ρολόι του υπολογιστή και να συγχρονιστούν (οι αισθητήρες) σε όσες περιοχές του σώματος θέλουμε να εξετάσουμε. Το λογισμικό Q μπορεί επίσης να εμφανίζει πολλαπλά σήματα για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η μεγάλη αγωγιμότητα του δέρματος (SCR) που είναι κυκλωμένη στην Εικόνα 10 είναι ένα παράδειγμα της χαρακτηριστικής μορφής της. Έχει συνήθως μια ταχύτερη αύξηση από το χρόνο πτώσης-διάσπασης, εκτός αν εμφανιστεί με γρήγορη διαδοχή, όπως τα τρία pic της SCR s που ακολουθούν μετά από το πρώτο μεγάλο pic που είναι κυκλωμένο. Εικόνα 10. Προβολή της καταγραφής της αγωγιμότητας του δέρματος από τον αισθητήρα και η απόδοση των αποτελεσμάτων σε γράφημα. Παραδοσιακά οι άνθρωποι έχουν μετρήσει μόνο το «μη κυρίαρχο» χέρι (το αριστερό χέρι για δεξιόχειρα άτομα) και τα περισσότερα από τα αποτελέσματα ηλεκτροδερμικής αγωγιμότητας (EDA) που συναντώνται στη βιβλιογραφία περιγράφουν αριστερόχειρα αποτελέσματα. Ωστόσο, η εν λόγω έρευνα άρχισε πριν οι νευροεπιστήμονες αποδείξουν ότι μια ποικιλία από κυκλώματα και στις δύο πλευρές του εγκεφάλου εμπλέκονται στην εκμαίευση ηλεκτροδερμικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα, η αριστερή και η δεξιά αμυγδαλή, νευρώνει διαφορετικά την αριστερή και δεξιά πλευρά της ηλεκτροδερμικής απόκρισης, αντίστοιχα. Επιπλέον, η απεικόνιση του εγκεφάλου έδειξε ότι το αριστερό και το δεξί ημισφαίριο μπορεί να ενεργοποιηθεί διαφορετικά υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η κατάθλιψη και το άγχος. Ορισμένοι ερευνητές έχουν επίσης εξετάσει τις διαφορές στην ημισφαιρική απεικόνιση του εγκεφάλου σε σχέση με το θετικό/αρνητικό και για την προσέγγιση/απόσυρση. 26

28 Όταν η απεικόνιση του εγκεφάλου δείχνει διαφορετική ενεργοποίηση, μπορούμε να αναμένουμε ότι η αγωγιμότητα του δέρματος μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί διαφορετικά. Μελέτες έχουν αρχίσει να εξετάζουν τις διαφορές αριστερά-δεξιά και στους δύο καρπούς ή τις παλάμες των χεριών με ένα ζευγάρι των Q αισθητήρων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αισθητήρα Q-sensor παρουσιάζονται στο παράρτημα Α. Για περισσότερες πληροφορίες, νέες εκδόσεις, αξιολογήσεις, ταινίες παρουσίασης των ιδιοτήτων-χαρακτηριστικών του, καθώς και έρευνες σε Πανεπιστήμια στις οποίες χρησιμοποιήθηκε ο αισθητήρας ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας εμπορίας του: Περιγραφή ερωτηματολογίου Σε αντιστοιχία με τις τέσσερις σειρές προβολής χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχα τέσσερις εκδόσεις ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από τρία βασικά μέρη: Μέρος Α, Μέρος Β, Μέρος Γ. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του κάθε μέρους ξεχωριστά Μέρος Α Στο μέρος Α περιλαμβάνονται γενικές πληροφορίες γνώσεων σε περιβαλλοντικά θέματα αλλά και αντιμετώπισης του πρασίνου της πόλης από τις δημοτικές αρχές. Αναλυτικότερα σε αυτή την κατηγορία οι ερωτήσεις αποσκοπούν στο να διαμορφωθεί μια εικόνα του υποκειμένου ως προς τις περιβαλλοντικές του γνώσεις αλλά και την ενημέρωση του απέναντι σε θέματα ωφελειών των χώρων πρασίνου εντός των πόλεων. Στην ερώτηση 2 «Για ποια από τα παρακάτω πιστεύεται πως ευθύνονται οι χώροι πρασίνου;» (GREEN) εσκεμμένα δόθηκαν τέσσερις λανθασμένες απαντήσεις στο σύνολο των δώδεκα επιλογών για να επιβεβαιωθεί αν η πληροφόρηση που δήλωναν τα υποκείμενα στην ερώτηση 1 είναι αληθής. Η ερώτηση 1 «Πόσο πληροφορημένος/η είστε όσον αφορά την χρησιμότητα των χώρων πρασίνου στις πόλεις;» (INFO) όπου οι απαντήσεις που δινόταν ήταν «Απόλυτα ενημερωμένος/η, Πολύ καλά ενημερωμένος/η, Καλά ενημερωμένος/η, Λίγο ενημερωμένος/η, Πολύ λίγο ενημερωμένος/η, Καθόλου ενημερωμένος/η» είναι έγκυρηαντιπροσωπευτική των γνώσεων τους. Στην ερώτηση 3 «Η αναβάθμιση του χώρου έχει αποτελέσει θέμα συζήτησης για πολλά χρόνια. Ποιοι κατά τη γνώμη σας από τους παρακάτω λόγους οδήγησαν στην καθυστέρηση του έργου;» (REASON) οι απαντήσεις ανάμεσα στις οποίες καλούνταν να επιλέξουν τα υποκείμενα ήταν: «Οικονομικοί (Έλλειψη χρημάτων), Πολιτική βούληση, Κοινωνικής αποδοχής, Ιδιωτικά συμφέροντα, Ιδιωτικό καθεστώς» και 27

29 τέλος δινόταν η δυνατότητα καταγραφής άλλη υποκειμενικής άποψης στην κατηγορία «Άλλος». Στην συνέχεια ακολουθούσαν ερωτήσεις για την ενημέρωση σχετικά με τα έργα του Δήμου στην πόλη και την συμφωνία η μη των υποκειμένων με αυτά. Στην ερώτηση 5 «Ο Δήμος επιδεικνύει υπεύθυνη στάση ως προς την ορθή λειτουργία και συντήρηση των χώρων πρασίνου.» (OPERATION) οι απαντήσεις στις οποίες καλούνταν οι ερωτώμενοι να επιλέξουν ήταν «Διαφωνώ απόλυτα, Διαφωνώ, Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Συμφωνώ, Συμφωνώ απόλυτα». Στο τέλος του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου οι ερωτήσεις 6,7,8 αφορούν την επισκεψιμότητα του υποκειμένου στον προϋπάρχοντα χώρο και την αποδοχή του ως προς την υφιστάμενη κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση 6 «Πόσες φορές κατά μέσο όρο ανά έτος επισκέπτεστε το πάρκο του Λιμνίου για λόγους αναψυχής;» (TIMES) και 7 «Πριν πόσες ημέρες το επισκεφθήκατε τελευταία φορά για λόγους αναψυχής;» (DAYS) η απάντηση ήταν ανοικτού τύπου και τα υποκείμενα είχαν την δυνατότητα να σημειώσουν τον ακριβή αριθμό ημερών και στις δύο ερωτήσεις. Στην ερώτηση 8 «Βαθμολογήστε με κλίμακα 0-10 την υφιστάμενη κατάσταση του πάρκου όπου το 0 εκφράζει την απόλυτη μη ικανοποίηση σας και το 10 την πλήρη ικανοποίηση σας» (SCORE 1) δινόταν στα υποκείμενα μια κλίμακα βαθμολόγησης από 0 έως 10, όπου το 0 εξέφραζε τον μη ικανοποιημένο ενώ το 10 τον πλήρως ικανοποιημένο Μέρος Β Το μέρος Β περιλαμβάνει αρχικά ερωτήσεις αξιολόγησης των όσων προβλήθηκαν στο υποκείμενο. Οι ερωτήσεις αυτές αφορούν σημεία εστίασης και ειδικού ενδιαφέροντος και αφορούν την ταινία και τις φωτογραφίες της νέας και της υφιστάμενης κατάστασης. Στην συνέχεια γίνεται μέσω των ερωτήσεων καταγραφή της γενικής αποδοχής του προτεινόμενου έργου και αξιολόγηση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων σε περίπτωση υλοποίησης του έργου. Σε αυτό το τμήμα συναντώνται οι ερωτήσεις αξιολόγησης του οπτικού υλικού που προβλήθηκε στο υποκείμενο. Τα υποκείμενα καλούνται να απαντήσουν αρχικά ως προς τις εντυπώσεις από την ταινία και στην συνέχεια από την προβολή του φωτογραφικού υλικού. Η σειρά προβολής καθορίζεται από τον τύπο του ερωτηματολογίου, η ερώτηση είναι τύπου: «Τι εντύπωση σας προκάλεσαν τα παρακάτω κατά τη διάρκεια προβολής του βίντεο ή φωτογραφιών της νέας ή υφιστάμενης πρότασης;» (VIDEO/PHOTO 1-7) και τα σημεία που δίνονταν κάθε φορά προς αξιολόγηση ήταν «Χώρος στάθμευσης, Γήπεδα τένις, Λίμνη, 28

30 Σιντριβάνια, Χώροι με ανθοφόρα λουλούδια, Χώρος αμφιθεάτρου, Παιδική χαρά, Άλλο» και είχαν τρεις επιλογές απάντησης: «Αρνητική εντύπωση, ουδέτερη εντύπωση και θετική εντύπωση». Μετά την ειδική αξιολόγηση κάθε σημείου, οι ερωτήσεις σχετίζονταν με την γενική αποδοχή του προτεινόμενου έργου. Στην ερώτηση 13 «Βαθμολογήστε με κλίμακα 0-10 την αποδοχή σας σε ότι αφορά το προτεινόμενο έργο όπου το 0 εκφράζει την πλήρη αντίθεσηαπόρριψη στην κατασκευή του έργου και το 10 εκφράζει την πλήρη αποδοχή.» (SCORE 2)η επιλογή απάντησης ήταν ίδια με της προαναφερθείσας ερώτησης 8. Στην ερώτηση 14 «Αν θα συνοψίζατε την αποδοχή σας για το έργο ανάπλασης του Λιμνίου τι θα απαντούσατε;» (ACCEPT) το υποκείμενο είχε δυο επιλογές απάντησης «το αποδέχομαι, δεν το αποδέχομαι». Στις ερωτήσεις 15 «Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη πρόταση, θα αυξήσει την επισκεψιμότητα σας στο πάρκο;» (VISIT 1) και 16 «Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη πρόταση, θα προσελκύσει περισσότερους πολίτες;» (VISIT 2) οι ερωτώμενοι είχαν να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις απαντήσεις «σίγουρα όχι, μάλλον όχι, μάλλον ναι, σίγουρα ναι.». Στην ερώτηση 17 γίνεται αναφορά στην προθυμία πληρωμής των υποκειμένων για την κατασκευή του προτεινόμενου έργου «Προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόταση ανάπλασης του πάρκου όπως παρουσιάστηκε, θα ήσασταν διατεθειμένοι να πληρώσετε ένα μικρό χρηματικό ποσό (πέντε ευρώ ανά έτος ανά οικογένεια) με την μορφή δημοτικών τελών.» (WTP) και οι απαντήσεις επιλογής ήταν «Ναι, Όχι». Στο τέλος του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου συναντώνται οι ερωτήσεις 19 «Αξιολογήστε τις παρακάτω θετικές επιπτώσεις της κατασκευής και χρήσης ενός οργανωμένου πολυθεματικού πάρκου, σε βαθμό σπουδαιότητας, με 1 τον λιγότερο σημαντικό και 5 τον περισσότερο σημαντικό» (BENEFIT) και 20 «Αξιολογήστε τις παρακάτω αρνητικές επιπτώσεις της κατασκευής και χρήσης ενός οργανωμένου πολυθεματικού πάρκου, με 1 τον λιγότερο σημαντικό και 5 τον περισσότερο σημαντικό» (IMPACT) στην κάθε μία δίνονται κάποια βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και οι ερωτώμενοι καλούνται να αξιολογήσουν αυτά ως «Πολύ λίγο σημαντικό, Λίγο σημαντικό, Ούτε λίγο ούτε πολύ σημαντικό, Πολύ σημαντικό, Πάρα πολύ σημαντικό» με βαθμολογία 1 στο «πολύ λίγο σημαντικό» και 5 στο «πάρα πολύ σημαντικό». Αξίζει να σημειωθεί πως και εδώ δίνεται η επιλογή «Άλλο» έτσι ώστε το κάθε υποκείμενο να μπορεί να εκφράσει κατά την δική του γνώμη τις αρνητικές και θετικές επιπτώσεις της υλοποίησης του έργου. 29

31 3.3.3 Μέρος Γ Μέρος Γ : όπου περιλαμβάνει ερωτήσεις για τα κοινωνικά στοιχεία των υποκειμένων, όπως την οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, το εισόδημα, την επαγγελματική κατάσταση, τα έτη διαμονής στην πόλη και η διεύθυνση κατοικίας ώστε να υπολογιστεί η απόσταση από την περιοχή του πάρκου. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου απαντώνται τα κοινωνικά στοιχεία των υποκειμένων, όπως το φύλο (SEX), η ηλικία (AGE), ο αριθμός τέκνων (CHILDREN), το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (σε ) ανά κατηγορία (INCOME), το μορφωτικό επίπεδο (EDUCATION), η επαγγελματική κατάσταση (JOB), τα έτη κατοικίας στην περιοχή (RESIDENSY), η εθνικότητα (NATIONALITY), η οδός κατοικίας/περιοχή (STREET), η απόσταση από την περιοχή μελέτης (DISTANCE) (όπου δηλώθηκε η οδός κατά την διαδικασία της ανάλυσης υπολογίστηκε η απόσταση από την κατοικία του ερωτώμενου έως το πάρκο) οι συντεταγμένες (COORDINATES), η ημερομηνία συμπλήρωσης (DATE) και τέλος ο συνεντευκτής Τεχνικά χαρακτηριστικά πειράματος Για την δημιουργία των σχεδίων χρησιμοποιήθηκαν δύο σχεδιαστικά προγράμματα, το πρόγραμμα Autocad 2010 για την δημιουργία των κατόψεων με βάση τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής μελέτης και το Realtime landscape architect 2. για την τρισδιάστατη απεικόνιση και την διαδρομή της ταινίας Συγχρονισμός προβολής των ταινιών με τον αισθητήρα Η κάθε ταινία περιήγησης στον χώρο είχε προκαθορισμένη διαδρομή και αυτή η διαδρομή διέρχονταν από τα ίδια σημεία και στις δύο καταστάσεις (υφιστάμενη και νέα πρόταση) για να επιτευχθεί η μετέπειτα σύγκριση. Η κάθε ταινία είχε διάρκεια 5 λεπτά. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων ήταν απαραίτητος ο συγχρονισμός του αισθητήρα με τον Υ/Η και συγκεκριμένα με τον ακριβή χρόνο προβολής του οπτικοακουστικού υλικού με ακρίβεια δευτερολέπτου ώστε να είμαστε σε θέση να έχουμε αξιόπιστα συγκρίσιμα αποτελέσματα. Στον Πίνακα 4 αναλύονται τα χαρακτηριστικά των ταινιών της νέας και της υφιστάμενης κατάστασης. 30

32 Πίνακας 4. Τεχνικά χαρακτηριστικά ταινιών που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα (υφιστάμενης και προτεινόμενης κατάστασης) Περιγραφή Τίτλος Ταινία υφιστάμενης κατάστασης Ταινία προτεινόμενης λύσης Όνομα Old New Βίντεο Χρονική διάρκεια 00:04:25 00:04:25 Πλάτος καρέ Ύψος καρέ Ταχύτητα δεδομένων 5000kbps 20000kbps Συνολικός ρυθμός μετάδοσης 5020kbps kbps Ρυθμός καρέ 30 καρέ/δευτερόλεπτο 30 καρέ/δευτερόλεπτο Μέγεθος 159MB ( byte) 637 MB ( byte) Τύπος αρχείου Ήχος Αρχείο ήχου/βίντεο Windows Media (.wmv) Αρχείο ήχου/βίντεο Windows Media (.wmv) Ρυθμός μετάδοσης bit 20kbps 20kbps Κανάλια 1 (μονοφωνικά) 1 (μονοφωνικά) Για να συγχρονιστεί η προβολή των δύο ταινιών (βίντεο) με την καταγραφή του αισθητήρα Q γράφηκε μια μακροεντολή που κατέγραφε το εσωτερικό ρολόι του υπολογιστή πριν από την έναρξη της αναπαραγωγής των ταινιών. Αυτή η χρονοσφραγίδα χρησιμοποιήθηκε ως αναφορά για τις ακόλουθες αναλύσεις Συγχρονισμός προβολής των φωτογραφιών με τον αισθητήρα Για να συγχρονιστεί η παρουσίαση των εικόνων με την καταγραφή του αισθητήρα Q δημιουργήθηκε λογισμικό (βλ. Παράρτημα ΣΤ) γραμμένο σε Matlab (Mathworks, Inc). Συγκεκριμένα, το ερέθισμα παρουσιάστηκε με την χρήση της εργαλειοθήκης PsychToolbox όπου χρησιμοποιήθηκε για να παρουσιάσει με τυχαία σειρά τις εικόνες και να καταγράψει τον ακριβές χρονικό πρωτόκολλο για κάθε εικόνα με βάση τον εσωτερικό ρολόι του υπολογιστή. Στον Πίνακα 5 αναλύονται τα χαρακτηριστικά των εικόνων της νέας και της υφιστάμενης κατάστασης. 31

33 Πίνακας 5. Τεχνικά χαρακτηριστικά εικόνων που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα (υφιστάμενης και προτεινόμενης κατάστασης) Περιγραφή Τίτλος Εικόνες υφιστάμενης κατάστασης Εικόνες προτεινόμενης λύσης Όνομα Photo Old Photo New Εικόνες Διαστάσεις 8192* *4726 Πλάτος 8192 pixel 8192 pixel Ύψος 4726 pixel 4726 pixel Οριζόντια ανάλυση 96dpi 96dpi Κατακόρυφη ανάλυση 96dpi 96dpi Βάθος Bit Μέγεθος Parking1 (Photo 1) 6,78 MB ( byte) 9,68 MB ( byte) Parking2 -//- 7,79 MB ( byte) 8,86 MB ( byte) Parking3 -//- 8,63 MB ( byte) 10,0 MB ( byte) Court (Photo 2) 6,84 MB ( byte) 7,51 MB ( byte) Lake (Photo 3) 7,65 MB ( byte) 10,9 MB ( byte) Fountain1 (Photo 4) 10,0 MB ( byte) 10,9 MB ( byte) Fountain2 -//- 9,66 MB ( byte) 11,0 MB ( byte) Flowers1 (Photo 5) 8,69 MB ( byte) 8,66 MB ( byte) Flowers2 -//- 8,44 MB ( byte) 10,5 MB ( byte) Amphitheater (Photo 6) 5,95 MB ( byte) 9,76 MB ( byte) Playground (Photo 7) 7,17 MB ( byte) 8,84 MB ( byte) Χρονική διάρκεια παραμονής εικόνων Παραμονή κάθε εικόνας 6 6 Ενδιάμεσος χρόνος 3 3 Συνολικός χρόνος προβολής Τύπος αρχείου Εικόνα JPEG (.jpg) Εικόνα JPEG (.jpg) 3.5. Εικόνες αξιολόγησης της υφιστάμενης και της νέας πρότασης Σε αυτή της ενότητα παρουσιάζονται οι φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν στα υποκείμενα προς αξιολόγηση. Στην Εικόνα 11 παρουσιάζεται η κάτοψη του πάρκου του Λιμνίου και επισημαίνονται τα σημεία λήψης των φωτογραφιών. 32

34 Θέση του πάρκου στον αστικό ιστό της πόλης. Εικ.16: α - β Εικ.14: α - β Εικ.17: α - β Εικ.14: γ - δ Εικ.11: ε - στ Εικ.14: γ - δ Εικ.11: γ - δ Εικ.11: α - β Εικ.12: α - β Εικ.13: α - β Εικ.15: α - β Εικ.15: γ - δ Εικόνα 11. Τοπογραφικό σχέδιο (Κάτοψη) του πάρκου του Λιμνίου, προβολή σημείων λήψης των φωτογραφιών. Για την αντικειμενική σύγκριση των δύο καταστάσεων πέρα από το σχέδιο της προτεινόμενης λύσης δημιουργήθηκε τρισδιάστατη απεικόνιση και για την υφιστάμενη κατάσταση έτσι ώστε να υπάρξει ισότιμη σύγκριση των δυο καταστάσεων. Δεν δόθηκαν φωτογραφίες τραβηγμένες από την πραγματική κατάσταση αλλά σε σχεδιαστική απεικόνιση και οι δυο καταστάσεις διότι πάντα τα τρισδιάστατα μοντέλα υπερτερούν της πραγματικότητας ακόμη και αν αυτά είναι πιστό αντίγραφο αυτής. Ακολουθεί παρουσίαση για όλα τα ζεύγη φωτογραφιών που δινόταν στα υποκείμενα προς αξιολόγηση. Στην Εικόνα 12 παρουσιάζονται (αριστερά η υφιστάμενη και δεξιά η προτεινόμενη κατάσταση) όψεις τριών διαφορετικών χώρων στάθμευσης. Στο πρώτο ζεύγος φωτογραφιών (α-β) ο χώρος στάθμευσης βρίσκεται νοτιοδυτικά του πάρκου παράλληλα με την γέφυρα της οδού Έβρου. Το δεύτερο ζεύγος (γ-δ) βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του πάρκου δίπλα στο 33

35 προκάτ συγκρότημα των κτιρίων του Πανεπιστημίου. Το τρίτο ζεύγος (ε-στ) βρίσκεται νότια του πάρκου στην συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Έβρου. α β γ δ ε στ Εικόνα 12. Υφιστάμενη (α,γ,ε) και προτεινόμενη (β,δ,στ) όψη τριών διαφορετικών χώρων στάθμευσης. Στην Εικόνα 13 παρουσιάζονται (αριστερά η υφιστάμενη και δεξιά η προτεινόμενη κατάσταση) οι όψεις για το γήπεδο τένις. Ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται στον χώρο ανάμεσα στο κτίριο του κολυμβητηρίου και του συγκροτήματος του πανεπιστημίου στην βορειοδυτική πλευρά του πάρκου. α β Εικόνα 13. Υφιστάμενη (α) και προτεινόμενη (β) όψη του χώρου των γηπέδων τένις. 34

36 Στην Εικόνα 14 παρουσιάζονται (αριστερά η υφιστάμενη και δεξιά η προτεινόμενη κατάσταση) όψεις του χώρου της λίμνης. Ο χώρος αυτός βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από το υπόλοιπο πάρκο με υψομετρική διαφορά τριών μέτρων, βρίσκεται στο κέντρο του πάρκου κοντά στην δυτική κοίτη του ποταμού. α Εικόνα 14. Υφιστάμενη (α) και προτεινόμενη (β) όψη του χώρου της λίμνης. β Στην Εικόνα 15 παρουσιάζονται (αριστερά η υφιστάμενη και δεξιά η προτεινόμενη κατάσταση) όψεις του χώρου των σιντριβανιών. Οι χώρος του πρώτου ζεύγους (α-β) βρίσκεται στη ανατολική πλευρά του πάρκου απέναντι από την είσοδο του παλιού γηπέδου της Skoda Ξάνθης. Ο χώρος του δεύτερου ζεύγους (γ-δ) βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του πάρκου παράλληλα με την δυτική όχθη του ποταμού. Αμφότεροι οι δυο χώροι εφάπτονται με την οδό Βασιλίσσης Σοφίας. α β γ Εικόνα 15. Υφιστάμενη (α, γ) και προτεινόμενη (β, δ) όψη του χώρου των σιντριβανιών. δ 35

37 Στην Εικόνα 16 παρουσιάζονται (αριστερά η υφιστάμενη και δεξιά η προτεινόμενη κατάσταση) όψεις των χώρων με τα ανθοφόρα λουλούδια. Οι παρακάτω χώροι βρίσκονται στην νοτιοδυτική πλευρά του πάρκου πριν από τον χώρο στάθμευσης που οδηγεί στην γέφυρα της οδού Έβρου. Όπως διαφαίνεται από τις φωτογραφίες ο ένας χώρος (β) διαδέχεται τον άλλο (δ). α β γ δ Εικόνα 16. Υφιστάμενη (α,γ) και προτεινόμενη (β,δ) όψη του χώρου με τα ανθοφόρα λουλούδια. Στην Εικόνα 17 παρουσιάζονται (αριστερά η υφιστάμενη και δεξιά η προτεινόμενη κατάσταση) όψεις του χώρου αμφιθεάτρου. Ο χώρος αυτός βρίσκεται στην νότια πλευρά του πάρκου στην συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και της γέφυρα της οδού Έβρου. Στον χώρο αυτό μέχρι σήμερα εγκαθίσταται εποχιακά το δεύτερο συγκρότημα του Λούνα Πάρκ (κατά την περίοδο των αποκριών). α Εικόνα 17. Υφιστάμενη (α) και προτεινόμενη (β) όψη του χώρου αμφιθεάτρου. β 36

38 Στην Εικόνα 18 παρουσιάζονται (αριστερά η υφιστάμενη και δεξιά η προτεινόμενη κατάσταση) όψεις του χώρου της παιδικής χαράς. Ο χώρος αυτός βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του πάρκου και δίπλα από το κτίριο του κολυμβητηρίου. α Εικόνα 18. Υφιστάμενη (α) και προτεινόμενη (β) όψη του χώρου της παιδικής χαράς. β 3.6. Διαδρομή Βίντεο σε νέα και υφιστάμενη πρόταση Η προβολή βίντεο παρουσιάστηκε στα υποκείμενα χρησιμοποιώντας και στις δύο περιπτώσεις (υφιστάμενη, νέα πρόταση) την ίδια διαδρομή. Για οικονομία χρόνου επιλέχθηκαν συγκεκριμένα αποσπασματικά σημεία ενδιαφέροντος (Εικόνα 19) και η κάμερα περιηγήθηκε σε κάθε ένα από αυτά για ένα περίπου λεπτό, με συνολικό χρόνο και για τις δυο ταινίες τα πέντε λεπτά. Δεύτερο σημείο μετάβασης Τέταρτο σημείο μετάβασης Αρχή διαδρομής Εικόνα 19. Τοπογραφικό σχέδιο (Κάτοψη) του πάρκου του Λιμνίου, με προβολή χάραξης διαδρομής ταινίας. Τρίτο σημείο μετάβασης 37

39 Η αρχή της διαδρομής ορίζεται στο σημείο όπου εισέρχονται τα οχήματα και οι πεζοί στον χώρο στάθμευσης που βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας. Ο χώρος αυτός συνορεύει με τον πολυτεχνική καταλήγοντας στα γήπεδα τένις που βρίσκονται δίπλα στο κτίριο του κολυμβητηρίου. Το δεύτερο σημείο μετάβασης αρχίζει στο χαμηλότερο επίπεδο του πάρκου (περίπου 2 μέτρα χαμηλότερα από το υπόλοιπο πάρκο). Η αρχή του ορίζεται παράλληλα με την λίμνη και τελειώνει στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Στο τρίτο σημείο μετάβασης επανέρχεται η περιήγηση στο επίπεδο του υπόλοιπου πάρκου, η πορεία της οποίας αρχίζει στο ύψος της πεζογέφυρας και συνεχίζει έως και την έξοδο στην γέφυρα της οδού Έβρου. Η αρχή του τέταρτου σημείου μετάβασης συναντάται στην αρχή της πεζογέφυρας που ενώνει τις δυο πλευρές του πάρκου. Η πορεία αρχίζει από αυτό το σημείο και καταλήγει στην ανατολική πλευρά του πάρκου σε σημείο παράλληλα με το ποτάμι. Στο τέλος της εργασίας (Παράρτημα ΣΤ ) παρατίθενται και οι δύο ταινίες (υφιστάμενη και νέα πρόταση) που περιλαμβάνουν την παραπάνω διαδρομή Ανάλυση δεδομένων στο λογισμικό SPSS Για την ανάλυση των δεδομένων, που συλλέχθηκαν από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων αλλά και από τον αισθητήρα, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Statistic Package for the Social Sciences (SPSS). Στο Παράρτημα Ζ παρατίθενται οι πίνακες συχνοτήτων για την κάθε μια ερώτηση του ερωτηματολογίου ξεχωριστά. 38

40 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Το δείγμα περιελάμβανε 45,7% άνδρες και 54,3% γυναίκες. Το 40,2%, είχαν παιδιά. Εισόδημα μικρότερο ή ίσο του είχε το 58,7%, εισόδημα μεγαλύτερο του είχε το 41,3%. Έως και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είχε το 32,6% των ερωτώμενων, και πανεπιστημιακή εκπαίδευση το 67,4%. Άνεργοι ήταν το 21,7%, εργαζόμενοι 34,8%, ημιαπασχολούμενοι 17,4%, συνταξιούχοι 2,2% και φοιτητές 23,9%. Όσον αφορά τα έτη διαμονής στην Ξάνθη το ανώτερο ήταν 50 με μέσο όρο τα 21 (τυπική απόκλιση 14,3), και διάμεσο τα 21 έτη. Όσο αφορά την απόσταση της μόνιμης κατοικίας των ερωτηθέντων από την περιοχή μελέτης οι ερωτώμενοι κατοικούσαν σε αποστάσεις από 10m (μικρότερη απόσταση) έως 25km (μεγαλύτερη απόσταση) με μέσο όρο τα 2,6Km (τυπική απόκλιση 6Km), και διάμεσο 978m. Στο Γράφημα 1 παρατηρείται πως κάτω από 500m κατοικεί το 27,2%, και κάτω από το 1000m το 52,2% του δείγματος. Άνω των m κατοικεί το 7,6% των ερωτηθέντων. Γράφημα 1. Λογαριθμική απεικόνιση της απόστασης της μόνιμης κατοικίας των υποκειμένων από την περιοχή μελέτης Γενικές ερωτήσεις για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα. Στο ερώτημα Πόσο πληροφορημένος είστε όσον αφορά την χρησιμότητα των χώρων πρασίνου; μόλις 7,6% απάντησαν πλήρως ενημερωμένοι, το 8.7% πολύ καλά ενημερωμένοι, το 31,5% καλά ενημερωμένοι, το 30,4% λίγο ενημερωμένοι, το 13,0% πολύ λίγο ενημερωμένοι και το 8,7% καθόλου ενημερωμένοι. 39

41 Στην συνέχεια δόθηκε το ερώτημα Για ποια από τα παρακάτω πιστεύεται πως ευθύνονται οι χώροι πρασίνου; και οι απαντήσεις παρατίθενται στον Πίνακα 6. Για να διαπιστωθεί η πραγματική ενημέρωση των υποκειμένων απέναντι στην λειτουργία των αστικών χώρων πρασίνου, στις απαντήσεις στις οποίες είχαν να επιλέξουν οι ερωτώμενοι υπήρχαν και τέσσερις λανθασμένες επιλογές (Δέσμευση οξυγόνου, Παραγωγή ενέργειας, Αύξηση ηλιοφάνειας, Μείωση εξόδων συντήρησης του χώρου) για να εξακριβωθεί εάν τα υποκείμενα απαντούσαν τυχαία μιας και είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν από μια έως και όλες τις απαντήσεις. Από ότι φαίνεται το 8,7% απάντησε λανθασμένα δέσμευση οξυγόνου, το 7,0% παραγωγή ενέργειας, το 4,0% αύξηση ηλιοφάνειας, και το 9,0% μείωση εξόδων συντήρησης του χώρου. Πίνακας 6. Αξιολογήσεις θετικών και αρνητικών επιπτώσεων της κατασκευής και της χρήσης του πάρκου. Επιπτώσεις Συχνότητα Ποσοστό % Παραγωγή - ανανέωση οξυγόνου 66 71,7 Βελτίωση αισθητικής του χώρου 82 89,1 Δέσμευση οξυγόνου * 8 8,7 Βελτίωση μικροκλίματος των πόλεων 52 56,4 Παραγωγή ενέργειας * 7 7,6 Καθαρισμός του αέρα με την απορρόφηση ρύπων 55 59,8 Μείωση της ηχητικής όχλησης 38 41,3 Διατήρηση υγρασίας εδάφους 40 43,5 Αύξηση ηλιοφάνειας * 4 4,3 Απορρόφηση μεγάλου όγκου όμβριων υδάτων 37 40,2 Παροχή σκίασης σε περιοχές και υλικά που αυξάνουν γρήγορα θερμοκρασία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 66 71,7 Μείωση εξόδων συντήρησης του χώρου * 9 9,8 *Λάθος επιλογές Τα αποτελέσματα του Πίνακα 6 μας δείχνουν πως ένα μικρό ποσοστό σε σχέση με το συνολικό δείγμα επέλεξε τις τέσσερις λανθασμένες απαντήσεις ενώ οι υπόλοιπες σωστές απαντήσεις συνέλεξαν μεγαλύτερα ποσοστά στο συνολικό δείγμα με μικρότερο ποσοστό το 38,0% όπου αντιστοιχεί στην απάντηση Μείωση της ηχητικής όχλησης και μεγαλύτερο ποσοστό το 89,1% που αντιστοιχεί στη Βελτίωση αισθητικής του χώρου. Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα πως οι πολίτες παρόλο που μπορεί να μην γνωρίζουν όλες τις ωφέλειες των χώρων πρασίνου, αλλά τις κυριότερες και πιο διαδεδομένες, ωστόσο είναι αρκετά ενημερωμένοι ώστε να διακρίνουν τις λανθασμένες απαντήσεις και να μην τις επιλέγουν. 40

42 Σύμφωνα με τον Πίνακα 7 το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων θεωρεί πιθανούς λόγους καθυστέρησης ανάπλασης του συγκεκριμένου πάρκου την έλλειψη πολιτικής βούλησης 81,5%, το οικονομικό 63,0% και τέλος τα ιδιωτικά συμφέροντα 63,0%. Ενώ πολύ μικρό ποσοστό εστιάζει την καθυστέρηση αυτή στην κοινωνική αποδοχή και το ιδιωτικό καθεστώς. Η οικονομική συγκυρία με την οποία συνέπεσε η συλλογή του δείγματος μπορεί να εξηγήσει το μεγάλο ποσοστό που θεωρεί πως οικονομικοί λόγοι είναι αυτοί που οδήγησαν στην καθυστέρηση ανάπλασης του πάρκου. Πίνακας 7. Καταγραφή της άποψης των υποκειμένων για τους λόγους που οδήγησαν στην καθυστέρηση ανάπλασης του πάρκου. Λόγοι καθυστέρησης - αναβολής Συχνότητα Ποσοστό % Οικονομικοί (Έλλειψη χρημάτων) 58 63,0 Πολιτική βούληση 75 81,5 Κοινωνική αποδοχή 7 7,6 Ιδιωτικά συμφέροντα 58 63,0 Καθεστώς χρήσης από ιδιώτες 5 5,4 Διαφορετικός από τους παραπάνω λόγους Τα ιδιωτικά συμφέροντα συγκέντρωσαν το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 65,5%. Αυτό εξηγείται διότι στον παρακείμενο χώρο του Λιμνίου λειτουργούν δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τα ιδιωτικά συμφέροντα όπως τοποθέτηση κατασκευών από επιχειρήσεις που στεγάζονται απέναντι από την ανατολική πλευρά του πάρκου, το Λούνα Παρκ και οι πλανόδιοι μικροπωλητές εγκαθίστανται στον χώρο κατά την περίοδο των αποκριών. Επίσης λόγω του ότι γύρω από το πάρκο από όλες τις πλευρές υπάρχουν κτίρια (ξενοδοχεία, παιδότοποι, καφετέριες, γήπεδο ποδοσφαίρου, περίπτερα) όπου προσελκύουν πελατεία που συνεπάγεται μεγάλο αριθμό οχημάτων. Μια επανασχεδίαση του πάρκου, ίσως εκλαμβάνεται ως μείωση του διαθέσιμου χώρου στάθμευσης για τους πελάτες αυτούς. Στην τελευταία επιλογή ο ερωτώμενος είχε την δυνατότητα να επισημάνει τους λόγους που εκείνος θεωρεί σημαντικούς, σε αυτή την κατηγορία το ποσοστό ανέρχεται στο 6,5% και περιλαμβάνει απαντήσεις όπως η έλλειψη παιδείας, η ανεπαρκής ενημέρωση των πολιτών, η έλλειψη περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, απουσία οργανωμένου σχεδιασμού Αξιολόγηση του οπτικοακουστικού υλικού Στον Πίνακα 8, παρουσιάζονται οι αξιολογήσεις των οπτικών ερεθισμάτων που δόθηκαν από τα 92 υποκείμενα. Όπως είναι εμφανές από το Wilcoxon signed rank test σε όλα τα 41

43 ερεθίσματα προέκυψε ότι η προτεινόμενη κατάσταση είναι περισσότερο αποδεκτή σε σχέση με την υφιστάμενη (p<0.001). Πίνακας 8. Αξιολογήσεις (σε ποσοστά) των οπτικών ερεθισμάτων της υφιστάμενης και της προτεινόμενης κατάστασης. Οπτικό Υφιστάμενη Προτεινόμενη Wilcoxon κατάσταση κατάσταση ερέθισμα - ± + - ± + test Photo 1 (Χώρος στάθμευσης) 51,1 39,1 9,8 1,1 22,8 76,1 p<0.001 Photo 2 (Γήπεδα τένις) 66,3 30,4 3,3 1,1 12,0 87,0 p<0.001 Photo 3 (Λίμνη) 72,8 26,1 1,1 13,0 87,0 p<0.001 Photo 4 (Σιντριβάνια) 87,0 12,0 1,1 1,1 3,3 95,7 p<0.001 Photo 5 (Χώροι με ανθ. λουλ.) 82,6 16,3 1,1 5,4 94,6 p<0.001 Photo 6 (Χώρος αμφιθεάτρου) 79,3 20,7 1,1 3,3 95,7 p<0.001 Photo 7 (Παιδική χαρά) 83,6 14,5 1,8 4,3 95,7 p<0.001 Video 1 (Χώρος στάθμευσης) 32,6 44,6 22,8 4,3 27,2 68,5 p<0.001 Video 2 (Γήπεδα τένις) 45,7 37,0 17,4 1,1 18,5 80,4 p<0.001 Video 3 (Λίμνη) 53,3 30,4 16,3 1,1 12,0 87,0 p<0.001 Video 4 (Σιντριβάνια) 75,0 16,3 8,7 6,5 93,5 p<0.001 Video 5 (Χώροι με ανθοφόρα λουλούδια) 71,7 18,5 9,8 1,1 5,4 93,5 p<0.001 Video 6 (Χώρος αμφιθεάτρου) 71,7 18,5 9,8 2,2 12,0 85,9 p<0.001 Video 7 (Παιδική χαρά) 76,1 14,1 9,8 1,1 5,4 93,5 p< : Αρνητικοί, ±: Ουδέτεροι, +: Θετικοί Αναλυτικότερα παρατηρείται ότι η προτεινόμενη λύση συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά στην κατηγορία Θετική εντύπωση (+), πολύ μικρότερα ποσοστά στην κατηγορία Ουδέτερη εντύπωση (±), και πολύ χαμηλά έως και μηδενικά σε κάποιες προβολές (Λίμνη, Χώροι με ανθοφόρα λουλούδια, Παιδική χαρά, Χώρος στάθμευσης) στην κατηγορία Αρνητική εντύπωση (-). Αντίθετα στην υφιστάμενη κατάσταση τα υψηλότερα ποσοστά τα συναντάμε στην κατηγορία Αρνητική εντύπωση (-) με υψηλότερα το 87,0% στην Photo 4 (Σιντριβάνια) και 83,6% Photo7 (Παιδική χαρά). Μικρότερα ποσοστά συναντώνται στην Ουδέτερη εντύπωση (±) και πολύ μικρά ποσοστά στην κατηγορία Θετική εντύπωση (+) με μεγαλύτερο ποσοστό το 22,8% στο Video1 (Χώρος στάθμευσης). Στα Γράφημα 2 παρατηρείται πως κατά την προβολή της ταινίας η υφιστάμενη κατάσταση συγκεντρώνει τα υψηλοτέρα ποσοστά στην κατηγορία «αρνητική εντύπωση» και τα μικρότερα στην «θετική εντύπωση», σε αντίθεση με την προτεινόμενη λύση όπου η κατάσταση αυτή αντιστρέφεται. 42

44 PHOTO1o PHOTO2o PHOTO3o PHOTO4o PHOTO5o PHOTO6o PHOTO7o PHOTO1n PHOTO2n PHOTO3n PHOTO4n PHOTO5n PHOTO6n PHOTO7n Ποσοστό VIDEO1o VIDEO2o VIDEO3o VIDEO4o VIDEO5o VIDEO6o VIDEO7o VIDEO1n VIDEO2n VIDEO3n VIDEO4n VIDEO5n VIDEO6n VIDEO7n Ποσοστό 100% 90% 80% Θετική εντύπωση Ουδέτερη εντύπωση Αρνητική εντύπωση 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Γράφημα 2. Αξιολόγηση της υφιστάμενης και της προτεινόμενης κατάστασης του πάρκου ως προς την προβολή των ταινιών. Όσο αφορά τις απαντήσεις έπειτα από την προβολή των εικόνων παρατηρούνται όμοια αποτελέσματα αξιολόγησης με αυτά των ταινιών. Οι φωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης αξιολογούνται αρνητικά κατά το μεγαλύτερο ποσοστό ενώ οι φωτογραφίες της προτεινόμενης λύσης αξιολογούνται θετικά (Γράφημα 3). 100% 90% 80% Θετική εντύπωση Ουδέτερη εντύπωση Αρνητική εντύπωση 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Γράφημα 3. Αξιολόγηση της υφιστάμενης και της προτεινόμενης κατάστασης του πάρκου ως προς την προβολή των εικόνων. 43

45 Από τα Γραφήματα 2 και 3 παρατηρείται πως μεγαλύτερο ποσοστό αρνητικής εντύπωσης όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση συγκεντρώνουν ο χώρος με τα σιντριβάνια (Video - Photo 4), η παιδική χαρά (Video - Photo 7), ο χώρος με τα ανθοφόρα λουλούδια (Video - Photo 5) και ο χώρος του αμφιθεάτρου (Video - Photo 6). Υπάρχει όμοια εικόνα απαντήσεων τόσο κατά την προβολή των εικόνων όσο και κατά την προβολής των ταινιών. Η νέα πρόταση συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά θετικής εντύπωσης στον χώρο με τα σιντριβάνια (Video - Photo 4), στον χώρο του αμφιθεάτρου (Video - Photo 6)στον χώρο της παιδικής χαράς(video - Photo 7) και στον χώρο με τα ανθοφόρα λουλούδια (Video - Photo 5). Παρατηρείται πως η αξιολόγηση είναι αντιστρόφως ανάλογη Αποδοχή της υφιστάμενης κατάστασης Στο Γράφημα 4 παρουσιάζονται οι αξιολογήσεις των υποκειμένων ως προς την αποδοχή της υφιστάμενης κατάστασης (SCORE 1) αλλά και του προτεινόμενου σχεδιασμού (SCORE 2). Στην αριστερή πλευρά παρατηρείται ότι η αποδοχή της υφιστάμενης κατάστασης καταλαμβάνει το χαμηλότερο εύρος τιμών με μικρότερη βαθμολόγηση το μηδέν, μεγαλύτερη το εφτά και μέσο όρο 2,65 (τυπική απόκλιση 1,901). Αντίθετα η προτεινόμενη κατάσταση καταλαμβάνει το υψηλότερο εύρος τιμών με μεγαλύτερο ποσοστό βαθμολόγησης στον βαθμό δέκα όπου αντιστοιχεί στην απόλυτη ικανοποίηση, το μικρότερο στο έξι και μέσο όρο 9,11 (τυπική απόκλιση 1,143). Γράφημα 4. Βαθμολόγηση της υφιστάμενης και της προτεινόμενης κατάστασης του πάρκου. 44

46 Η εκτίμηση των μεταβλητών που επηρεάζουν την αποδοχή της υφιστάμενης κατάστασης φαίνεται στον Πίνακα 9, όπου η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η βαθμολογία που δόθηκε (σε κλίμακα 1 έως 10) ως προς την αποδοχή τους στον προτεινόμενο σχεδιασμό. Πίνακας 9. Εκτίμηση των συντελεστών που επηρεάζουν την αποδοχή του έργου. Variable and statistics t-statistic p C <0.001 Αριθμός ετήσιων επισκέψεων για λόγους αναψυχής <0.001 Χρόνια διαμονής στην πόλη Φύλο (1: Άνδρας) -0, ,087 Απόσταση κατοικίας μικρότερη από 500m Adj R² , ,003 Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 9, οι ερωτώμενοι που επισκέπτονται λιγότερο το πάρκο για λόγους αναψυχής έχουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερο βαθμό αποδοχής του έργου ( =-0,020, p<0,001) και αυτό ερμηνεύεται διότι όσοι δεν αποδέχονται την υφιστάμενη κατάσταση είναι όσοι δεν επισκέπτονται συχνά το πάρκο. Αυτοί που διαμένουν περισσότερα έτη στην Ξάνθη είναι πιθανό να έχουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερη αποδοχή του έργου ( =0,020, p=0,009). Αυτό είναι λογικό διότι οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής είναι οι άμεσα ωφελούμενοι από την ανάπλαση του πάρκου. Επίσης όσοι κατοικούν σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από το πάρκο είναι πιθανό να έχουν μεγαλύτερη αποδοχή του έργου ( έχουν μεγαλύτερη αποδοχή του έργου. =0,721, p=0,003). Τέλος οι γυναίκες κατά μέσο όρο 4.4. Επίδραση αρνητικής επίπτωσης περιορισμού των θέσεων στάθμευσης στην αξιολόγηση των φωτογραφιών της νέας πρότασης. Όσοι θεωρούν πως ο περιορισμός θέσεων στάθμευσης στην περίπτωση ανάπλασης του πάρκου είναι σημαντική αρνητική επίπτωση (Impact4) είναι πιθανό να επηρεάζονται αρνητικά στην αξιολόγηση της νέας φωτογραφίας (Photo1n) της απεικόνισης του προτεινόμενου χώρου στάθμευσης (r s =-0,347 p<0,001) και θετικά στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (Photo1ο) του χώρου στάθμευσης (r s =0,215, p=0,040). 45

47 Αυτό το εύρημα παρόλο που έχει αντίθετη επίδραση στην αποδοχή της νέας πρότασης σε σχέση με την επίδραση στις άλλες φωτογραφίες της νέα πρότασης, είναι απόλυτα λογικό και αναμενόμενο, διότι το πάρκο του Λιμνίου χρησιμοποιείτε ως επί το πλείστον ως χώρος στάθμευσης ενώ η αναψυχική του δραστηριότητα είναι περιορισμένη έως μηδενική και όσοι επισκέπτονται τον χώρο του πάρκου είναι για την εύρεση χώρου στάθμευσης. Επομένως όσοι θεωρούν πως είναι σημαντική αρνητική επίπτωση η μείωση των χώρων στάθμευσης βαθμολογούν ευνοϊκότερα την υφιστάμενη κατάσταση του χώρου στάθμευσης σε αντίθεση με την προτεινόμενη λύση. Ο κενός χώρος εντός του πάρκου του Λιμνίου χρησιμοποιείται από ποικίλους χρήστες των γύρω περιοχών λόγω των πολλών χώρων εστίασης που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή πλησίον του πάρκου. Από τον χώρο αυτό εξυπηρετούνται οι παρακείμενες καφετέριες και ταβέρνες, η Πολυτεχνική σχολή, τα ξενοδοχεία που βρίσκονται εκατέρωθεν του πάρκου, οι παιδότοποι, οι πωλητές αλλά και αγοραστές της λαϊκής αγοράς όπου εγκαθίστανται στην περιοχή τις πρωινές ώρες κάθε Σάββατο. Η πλειοψηφία των χρηστών των παραπάνω χώρων επιλέγουν ως χώρο στάθμευσης του Ι.Χ. τους τον αδιαμόρφωτο χώρο του πάρκου με άναρχη τοποθέτηση των οχημάτων σε αυτό Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Σε αυτή την ενότητα αναλύονται οι θετικές και οι αρνητικές επιπτώσεις της δημιουργίας οργανωμένου πολυθεματικού πάρκου. Στις ερωτήσεις Αξιολογήστε τις παρακάτω θετικές αρνητικές επιπτώσεις της κατασκευής και χρήσης ενός οργανωμένου πολυθεματικού πάρκου, σε βαθμό σπουδαιότητας, με 1 τον λιγότερο σημαντικό και 5 τον περισσότερο σημαντικό, δόθηκαν οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του Πίνακα 10. Παρατηρείται πως οι ερωτώμενοι δήλωσαν στην πλειοψηφία ως Πάρα πολύ σημαντικό την ενίσχυση της περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής με ποσοστό 62,0%, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με ποσοστό 55,4% (λόγω της προτεινόμενης αλλαγής χρήσης του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, σε κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης) και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από την κατασκευή και την λειτουργία του πάρκου με ποσοστό 47,8%. 46

48 Πίνακας 10. Αξιολογήσεις (σε ποσοστά) των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων της δημιουργίας του νέου σχεδιασμού. Επιπτώσεις Θετικές Πολύ λίγο σημαντικό Λίγο σημαντικό Ούτε λίγο ούτε πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό Πάρα πολύ σημαντικό Τουριστικά οφέλη 1,1 3,3 22,8 39,1 33,7 Ενίσχυση περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής Νέες θέσεις εργασίας από την κατασκευή - λειτουργία Μείωση των μετακινήσεων για αναψυχή εκτός πόλης Ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Αρνητικές 2,2 35,9 62,0 14,1 38,0 47,8 7,6 18,5 30,4 43,5 3,3 14,1 27,2 55,4 Μεγάλο κόστος κατασκευής 13,0 25,0 25,0 26,1 10,9 Στέρηση πόρων από άλλα έργα της πόλης Παρεμπόδιση πλανόδιων μικροπωλητών και Λούνα Παρκ Περιορισμός θέσεων στάθμευσης 34,8 25,0 28,3 10,9 1,1 64,1 16,3 15,2 2,2 2,2 26,1 23,9 22,8 19,6 7,6 Σε αντίθεση με τις θετικές επιπτώσεις, στις αρνητικές επιπτώσεις τα μεγαλύτερα ποσοστά τα συναντάμε στο Πολύ λίγο σημαντικό και λίγο σημαντικό με εξαίρεση το μεγάλο κόστος κατασκευής του έργου και τον περιορισμό των θέσεων στάθμευσης όπου το ποσοστό μοιράζεται σε όλες τις κατηγορίες. Τα υψηλότερα ποσοστά συναντώνται στην παρεμπόδιση των πλανόδιων μικροπωλητών με 64,1% και την στέρηση πόρων από άλλα έργα της πόλης με 34,8% που κατατάσσονται στην κατηγορία πολύ λίγο σημαντικό. Αθροιστικά διαπιστώνουμε πως στις κατηγορίες Πάρα πολύ σημαντικό και Πολύ σημαντικό των θετικών επιπτώσεων το μεγαλύτερο ποσοστό ανέρχεται στο 100% και αντιστοιχεί στην Ενίσχυση περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής και σε δεύτερη θέση με 87,3% είναι η θετική επίπτωση Νέες θέσεις εργασίας από την κατασκευή λειτουργία. Στις κατηγορίες Πάρα πολύ σημαντικό και Πολύ σημαντικό των αρνητικών επιπτώσεων το μεγαλύτερο ποσοστό ανέρχεται στο 36,4% και αντιστοιχεί στο Μεγάλο κόστος κατασκευής και δεύτερη σε ποσοστό μεγαλύτερη αρνητική επίδραση με ποσοστό 20% είναι ο Περιορισμός θέσεων στάθμευσης. Τα μεγέθη δείχνουν πως οι θετικές επιπτώσεις υπερτερούν των αρνητικών. Τα παραπάνω δείχνουν πως το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος θεωρεί σημαντικές τις θετικές επιπτώσεις σε αντίθεση με τις αρνητικές πράγμα που επιβεβαιώνει ακόμη μια φορά την αποδοχή του νέου έργου. 47

49 Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 11, οι ερωτώμενοι που αξιολογούν θετικά τα πλεονεκτήματα, τουριστικά οφέλη (r s =0,360, p<0,001), ενίσχυση περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής (r s =0,314, p=0,002), δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από την κατασκευή - λειτουργία (r s =0,380, p<0,001) μείωση των μετακινήσεων για αναψυχή εκτός πόλης (r s =0,311, p=0,003), ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (r s =0,535, p<0,001) είναι πιθανό να έχουν μεγαλύτερη αποδοχή του έργου. Πίνακας 11. Συσχετίσεις της αποδοχής σε ότι αφορά το προτεινόμενο έργο (Score 2) και την συμφωνία των υποκειμένων σχετικά με το πρόγραμμα των δημοτικών αρχών (Score 3) με τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της δημιουργίας του νέου σχεδιασμού. Επιπτώσεις κατασκευής και χρήσης Θετικές Score 2 Score 3 r s p r s p Τουριστικά οφέλη 0,360 <0,001-0,269 0,010 Ενίσχυση περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής 0,314 0,002-0,302 0,003 Νέες θέσεις εργασίας από την κατασκευή - λειτουργία Μείωση των μετακινήσεων για αναψυχή εκτός πόλης 0,380 <0,001-0,101 0,340 0,311 0,003-0,431 <0,001 Ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 0,535 <0,001-0,269 0,009 Αρνητικές Μεγάλο κόστος κατασκευής -0,319 0,002 0,082 0,435 Στέρηση πόρων από άλλα έργα της πόλης -0,589 <0,001 0,071 0,504 Παρεμπόδιση πλανόδιων μικροπωλητών και λούνα παρκ -0,235 0,024 0,140 0,182 Περιορισμός θέσεων στάθμευσης -0,571 <0,001 0,155 0,139 Αυτοί που δήλωσαν μικρή συμφωνία με το έργο των δημοτικών αρχών είναι πιο πιθανό να αξιολογούν θετικά τα πλεονεκτήματα, τουριστικά οφέλη (r s =-0,269, p=0,010), ενίσχυση περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής (r s =-0,302, p=0,003) μείωση των μετακινήσεων για αναψυχή εκτός πόλης (r s =-0,431, p=<0,001) και ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης(r s =-0,269, p=0,009) Αποτελέσματα αισθητήρα Q-Sensor Τα δεδομένα της ηλεκτροδερμικής δραστηριότητας αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας προγράμματα γραμμένα σε Matlab, για τις ανάγκες τις εργασίας αυτής (βλ.παράρτημα ΣΤ). Το αρχικό αναλογικό σήμα ψηφιοποιήθηκε σε συχνότητα 32 Hz και εξομαλύνθηκε αρχικά 48

50 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο κινητού μέσου όρου με ένα παράθυρο 50 σημείων της χρονοσειράς. Στη συνέχεια, το σήμα καταμερίστηκε στις τέσσερις περιπτώσεις, ένα για κάθε μία από τις τέσσερις πειραματικές συνθήκες: παλιό βίντεο, νέα βίντεο, παλιές εικόνες, νέες εικόνες (πρώτη έκδοση ερωτηματολογίου movnmovopicnpico, δεύτερη έκδοση ερωτηματολογίου movomovnpicopicn, τρίτη έκδοση του ερωτηματολογίου movnmovopicopicn, τέταρτη έκδοση του ερωτηματολογίου movomovnpicnpico). Η κωδικοποίηση της κάθε σειράς αναλύεται στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας. Ο μέσος όρος της ηλεκτροδερμικής δραστηριότητας υπολογίστηκε για κάθε μία από τις τέσσερις περιπτώσεις. Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται όπως καταγράφεται από ένα τυχαίο υποκείμενο η ηλεκτροδερμική αγωγιμότητα, η κίνηση και θερμοκρασίας σώματος. Στο επάνω πάνελ του σχήματος καταγράφεται η ηλεκτροδερμική δραστηριότητα στο άνω τμήμα και η θερμοκρασία ακριβώς από κάτω. Στο κάτω πάνελ του σχήματος παρουσιάζονται οι ίδιες πληροφορίες σε σμίκρυνση έτσι ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα όλη η διαδρομή καταγραφής της ηλεκτροδερμικής δραστηριότητας, της θερμοκρασίας και της κίνησης. Ο κόκκινος δείκτης στο κάτω πάνελ του σχήματος βρίσκεται στο σημείο όπου εστιάζει σε μεγέθυνση το επάνω πάνελ έτσι ώστε να εντοπίζεται το σημείο στο γενικό διάγραμμα ροής. Κατά την ανάλυση ταυτοποιήθηκαν τα σημεία προβολής με τα σημεία καταγραφής δραστηριότητας. 49

51 Σχήμα 2: Καταγραφή από τυχαίο δείγμα της ηλεκτροδερμικής αγωγιμότητας, κίνησης και θερμοκρασίας σώματος κατά την διάρκεια προβολής ενός ερεθίσματος. Στο Γράφημα 5 παρουσιάζονται επεξεργασμένα τα αποτελέσματα από τυχαίο δείγμα η καταγραφή της ηλετροδερμικής αγωγιμότητας (σε μsiemens) κατά την διάρκεια προβολής των ερεθισμάτων. 50

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ Α.Τ.Ε..Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σ.Τ.Ε.Γ. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΤΖΩΡΤΖΗ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΓΚΟΡΝΤΙΕΝΚΟ ΜΑΡΙΑ (Α.Μ.34039) ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια Μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ AΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ AΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡ MA KΑΒΑΛΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ AΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το σύγγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών» Τμήμα: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ειρήνης Ρέγερ ΘΕΜΑ: «Μελέτη για τη καταναλωτική συμπεριφορά των φοιτητών» Επιβλέπων καθηγητής: Πέτρος Μάλλιαρης ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η χρήση των νέων τεχνολογιών για την προβολή μιας πόλης. Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Αλεξάνδρα Ε. Χρα Πτυχίο Επιχειρησιακής Έρευνας & Μάρκετινγκ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική Εργασία Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων

Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΑΡΑΝΤΙ ΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

«LOGISTICS ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ SUPER MARKET ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«LOGISTICS ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ SUPER MARKET ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ «LOGISTICS ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ SUPER MARKET ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Χαρίλαος Βασιλάκος,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΞΕ1370

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σταυρίδου Μαρία. Θέμα: Η Αποτελεσματικότητα της διαφήμισης στο Διαδίκτυο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σταυρίδου Μαρία. Θέμα: Η Αποτελεσματικότητα της διαφήμισης στο Διαδίκτυο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σταυρίδου Μαρία Θέμα: Η Αποτελεσματικότητα της διαφήμισης στο Διαδίκτυο Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ Αγγελική Γ. Διονυσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράσεις Συντελεστή Δόμησης και Αστικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Καρδίτσας

Αλληλεπιδράσεις Συντελεστή Δόμησης και Αστικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Καρδίτσας Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 16(5): 97-132 Αλληλεπιδράσεις Συντελεστή Δόμησης και Αστικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Καρδίτσας Σεραφείμ Πολύζος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 1 Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 4 2. Περιοχή μελέτης. 4 2.1. Οριοθέτηση... 4 2.2. Η θέση της περιοχής στην ευρύτερη περιοχή... 4 2.3. Διαχωρισμός της περιοχής μελέτης σε υποπεριοχές

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ STUDIO II Σχεδιασμός εφαρμογής πολυαπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Έργο: Κατασκευή και λειτουργία αιθουσών κινηματογράφου 2000 θέσεων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 600 θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΑΜΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΑΜΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΑΜΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα