ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ"

Transcript

1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - Α ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» V Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας υποσταθμών καταναλωτών μέσης τάσεως και εσωτερικών εγκαταστάσεων

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 205 V Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας υποσταθμών καταναλωτών μέσης τάσεως και εσωτερικών εγκαταστάσεων 1.1 Γενικά Τριφασικοί καταναλωτές με ισχύ μεγαλύτερη των 250 kva εκτός πόλεων δεν μπορούν να τροφοδοτηθούν από το δίκτυο χαμηλής τάσεως (Χ.Τ.). Το όριο για τριφασικές παροχές Χ.Τ. εντός πόλεων είναι χαμηλότερο, συνήθως είναι 135 kva. Στις περιπτώσεις υπερβάσεως των ορίων αυτών οι καταναλωτές συνδέονται στο δίκτυο μέσης τάσεως (Μ.Τ.), συνήθως με τάση 15 kv ή 20 kv. Με την αύξηση της ισχύος μεγάλου αριθμού καταναλωτών πέρα από τα όρια τροφοδοτήσεώς τους από το δίκτυο χαμηλής τάσεως όλο και περισσότεροι μηχανικοί ασχολούνται με τη μελέτη ιδιωτικών υποσταθμών (Υ/Σ) υποβιβασμού της τάσεως από τα 15 kv ή 20 kv στα 400 V. Ανάλογα με το δίκτυο από το οποίο θα τροφοδοτηθεί ο Υ/Σ, την ισχύ του και τα τεχνικά στοιχεία της ηλεκτρικής προστασίας του, προβλέπονται ορισμένες τυπικές διαμορφώσεις των παροχών Μ.Τ. Ειδικές περιπτώσεις καταναλωτών με ισχύ μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπεται στις τυπικές αυτές παροχές Μ.Τ. αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας ιδιωτικών Υ/Σ μέσης τάσεως που είναι απαραίτητα για τη μελέτη των Υ/Σ αυτών. 1.2 Χαρακτηριστικά του εξοπλισμού ζεύξεως και προστασίας Διάταξη των μέσων προστασίας Στο σχήμα 1 φαίνεται μια τυπική διάταξη της σύνδεσης ενός καταναλωτή στο δίκτυο μέσης τάσεως (Μ.Τ.) της ΔΕΗ. Μία γραμμή διανομής Μ.Τ. ελέγχεται από έναν αυτόματο διακόπτη Δ1, που εκτελεί έναν ορισμένο κύκλο πτώσεων και αυτομάτων επαναφορών, όταν στο δίκτυο εμφανισθεί ένα σφάλμα. Στο σημείο Α συνδέεται ένας καταναλωτής. Η ΔΕΗ τοποθετεί το μέσο προστασίας Δ2 που ελέγχει τα σφάλματα μέχρι τον μετασχηματιστή (Μ/Σ) του καταναλωτή.

3 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 206 Σχήμα 1. Διάταξη μέσων προστασίας. Δ1 Αυτόματος διακόπτης. Δ2 Αυτόματος διακόπτης ή διακόπτης απομονώσεως ή ασφάλεια. Δ3 Αυτόματος διακόπτης ή ασφάλειες Μ/Σ Μετασχηματιστής καταναλωτή. Σφάλματα που εμφανίζονται μέσα στο Μ/Σ ή στους ζυγούς Χ.Τ. του Μ/Σ διακόπτονται από το μέσο προστασίας Δ3, το οποίο τοποθετείται με μέριμνα του καταναλωτή και ανήκει σ αυτόν. Το μέσον προστασίας Δ2 της ΔΕΗ μπορεί να είναι: αυτόματος διακόπτης, διακόπτης απομονώσεως, ασφάλειες βραδείας τήξεως. Το μέσον προστασίας Δ3 του καταναλωτή μπορεί να είναι: αυτόματος διακόπτης, ασφάλειες κόνεως ταχείας τήξεως. Η ισχύς διακοπής των παραπάνω μέσων πρέπει να είναι 250 MVA. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου λόγω της ιδιομορφίας της προστασίας και των μέσων, ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να εγκαταστήσει το μέσο Δ3, επειδή η προστασία του Μ/Σ μέχρι και τους ζυγούς Χ.Τ. παρέχεται από το μέσο Δ2 της ΔΕΗ.

4 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών Χαρακτηριστικά των μέσων προστασίας Οι αυτόματοι διακόπτες της ΔΕΗ Δ1 που προστατεύουν εναέρια δίκτυα λειτουργούν με την βοήθεια ηλεκτρονόμων για σφάλματα φάσεων και γης. Το σχήμα 2 δείχνει τις χαρακτηριστικές λειτουργίας των ηλεκτρονόμων αυτών. Είναι χαρακτηριστικές αντιστρόφου χρόνου, που σημαίνει ότι για μεγάλες εντάσεις προκύπτουν μικροί χρόνοι λειτουργίας των ηλεκτρονόμων και αντίστροφα. Αυτό επιτρέπει τη λειτουργία άλλων μέσων προστασίας στις μικρές εντάσεις. Στις μεγάλες όμως εντάσεις, όπου η θερμική και δυναμική καταπόνηση των δικτύων είναι μεγάλη, η διακοπή γίνεται σε μικρό χρόνο. Για μικρές εντάσεις (κάτω από την οριακή τους ρύθμιση) οι ηλεκτρονόμοι δεν λειτουργούν. Σχήμα 2. Χαρακτηριστικές αντιστρόφου χρόνου ηλεκτρονόμων προστασίας εναερίων αναχωρήσεων από Υ/Σ 150 kv/μ.τ. Οι διακόπτες που προστατεύουν υπόγεια δίκτυα έχουν ηλεκτρονόμους με χαρακτηριστικές σταθερού χρόνου (σχήμα 3). Αν η ένταση υπερβεί την οριακή τιμή λειτουργίας του ηλεκτρονόμου, ο ηλεκτρονόμος λειτουργεί σε χρόνο ανεξάρτητο από την ένταση.

5 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 208 Σχήμα 3. Χαρακτηριστικές σταθερού χρόνου ηλεκτρονόμων προστασίας υπογείων αναχωρήσεων από Υ/Σ 150 kv/μ.τ. Οι διακόπτες απομονώσεως δεν λειτουργούν αυτόνομα αλλά σε συνεργασία με έναν αυτόματο διακόπτη που προτάσσεται (σχήμα 4). Τα σφάλματα που παρουσιάζονται μετά τον διακόπτη απομονώσεως διεγείρουν τους ηλεκτρονόμους του αυτόματου διακόπτη ο οποίος λειτουργεί. Τη στιγμή της πτώσεως του αυτόματου διακόπτη ανοίγει και ο διακόπτης απομονώσεως και μένει ανοικτός ενώ αυτόματα ξανακλείνει ο πρώτος. Είναι φανερό ότι ο τρόπος αυτός προστασίας προκαλεί βραχυχρόνιες διακοπές και στους καταναλωτές της κύριας γραμμής όταν παρουσιάζονται σφάλματα στις διακλαδώσεις. Σχήμα 4. Προστασία διακλαδώσεως με διακόπτη απομονώσεως Δ2. Δ1: αυτόματος διακόπτης

6 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 209 Σχήμα 5. Χαρακτηριστικές ασφαλειών 1: ασφάλειες βραδείας τήξεως 2: ασφάλειες ταχείας τήξεως Οι ασφάλειες της ΔΕΗ έχουν χαρακτηριστική βραδείας τήξεως και οι ασφάλειες του καταναλωτή ταχείας τήξεως (σχήμα 5). Οι ασφάλειες μέσης τάσεως προστατεύουν τους μετασχηματιστές και τα άλλα στοιχεία της εγκαταστάσεως από θερμικές και δυναμικές καταπονήσεις σε περίπτωση βραχυκυκλωμάτων. Οι ασφάλειες Μ.Τ. διακόπτουν όταν το ρεύμα υπερβεί το κατώτατο όριο, που είναι συνήθως 2 I n έως 3 I n, όπου I n το ονομαστικό ρεύμα. Συνεπώς οι ασφάλειες αυτές δεν παρέχουν προστασία έναντι υπερφορτίσεως, επειδή δεν πρέπει να διακόπτουν όταν διαρρέονται από ρεύματα I< ( 2K 3) I n. Η προστασία υπερφορτίσεως παρέχεται από ασφάλειες χαμηλής τάσεως ή από αυτόματους διακόπτες που είναι εγκατεστημένοι στην πλευρά χαμηλής τάσεως. Το ενδεχόμενο σημείο τομής των χαρακτηριστικών των ασφαλειών του σχήματος 5 ευρίσκεται στην περιοχή μικρών εντάσεων, όπου οι ασφάλειες δεν πρέπει να τήκονται, επειδή λειτουργεί προηγουμένως η προστασία υπερφορτίσεως. Οι κυψέλες προστασίας μεγάλων καταναλωτών έχουν αυτόματο διακόπτη με ηλεκτρονόμους σταθερού χρόνου και στοιχείο ακαριαίας λειτουργίας (σχήμα 6).

7 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 210 Σχήμα 6. Χαρακτηριστικές ηλεκτρονόμων σταθερού χρόνου με στοιχείο ακαριαίας λειτουργίας Για εντάσεις σφαλμάτων που βρίσκονται στην περιοχή I1 < I< I2 ο ηλεκτρονόμος λειτουργεί σε χρόνο t 2, που ρυθμίζεται. Για μεγαλύτερες εντάσεις I> I 2 ο ηλεκτρονόμος λειτουργεί στον ελάχιστο δυνατό χρόνο t 1 (ακαριαία λειτουργία). Αυτό είναι επιθυμητό για την αποφυγή καταστροφής του εξοπλισμού από μεγάλες υπερεντάσεις Συνεργασία των μέσων προστασίας Συνεργασία μιας σειράς διατάξεων προστασίας σημαίνει ότι θα πρέπει να λειτουργεί πρώτα η πλησιέστερη διάταξη προς το σφάλμα και να επιτυγχάνεται έτσι η διακοπή του μικρότερου δυνατού τμήματος του δικτύου. Η συνεργασία αυτή λέγεται επιλογική. Για τη λειτουργία μιας διατάξεως πιο γρήγορα από μια άλλη πρέπει η χαρακτηριστική της να βρίσκεται πιο κάτω από τη χαρακτηριστική της άλλης. Η κλιμάκωση χρόνου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,4 s. Τυπικές περιπτώσεις επιλογικής συνεργασίας δίνονται στα σχήματα 7 και 8.

8 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 211

9 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 212

10 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών Τύποι παροχών Ανάλογα με το δίκτυο τροφοδοσίας του καταναλωτή οι παροχές Μ.Τ. είναι: Παροχές τύπου Α, όταν η ηλεκτροδότηση γίνεται από εναέριο δίκτυο. Παροχές τύπου Β, όταν η ηλεκτροδότηση γίνεται από υπόγειο δίκτυο. Στα σχήματα που εμφανίζονται πιο κάτω χρησιμοποιούνται τα σύμβολα του πίνακα που ακολουθεί.

11 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών Παροχές τύπου Α Οι παροχές αυτές χωρίζονται πάλι σε 2 κατηγορίες τύπου Α1 για μικρές ισχείς μέχρι 630 kva, τύπου Α2 για ισχείς μεγαλύτερες από 630 kva Παροχές τύπου Α1 Η ΔΕΗ εγκαθιστά ως μέσο προστασίας ασφαλειοαποζεύκτες με τηκτά 30 Α, βραδείας τήξεως (30T). Το σχήμα 9 δείχνει συνδεσμολογίες παροχών τύπου Α1. Από το σχήμα 9β φαίνεται ότι ο καταναλωτής μπορεί να εγκαταστήσει ασφάλεια κόνεως μέχρι 40 A (Κ40A) για ένα Μ/Σ ή για περισσότερους Μ/Σ που λειτουργούν παράλληλα και προστατεύονται από τη γενική αυτή ασφάλεια. Το σχήμα 9γ δείχνει την περίπτωση Υ/Σ με περισσότερους Μ/Σ που προβλέπεται να λειτουργούν παράλληλα, με ασφάλειες Μ.Τ. για τον κάθε Μ/Σ. Στην περίπτωση αυτή σφάλμα στους ζυγούς Χ.Τ. τροφοδοτείται από το δίκτυο μέσω όλων των Μ/Σ. Συνεπώς, για τον έλεγχο της συνεργασίας της προστασίας Μ.Τ. κάθε Μ/Σ με την προστασία της ΔΕΗ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σχέση της εντάσεως του Μ/Σ προς τη συνολική ένταση, που θα διαρρέει το μέσο προστασίας της ΔΕΗ. Στην περίπτωση αυτή δεν ενδείκνυται η εγκατάσταση γενικού μέσου προστασίας, επειδή είναι δυσχερής η εξασφάλιση επιλογικής προστασίας. Το σχήμα 9δ δείχνει την περίπτωση Υ/Σ με περισσότερους Μ/Σ που δεν λειτουργούν παράλληλα. Ο κάθε Μ/Σ μπορεί να προστατευθεί με ασφάλεια μέχρι K40A.

12 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 215 Σχήμα 9. Παροχές τύπου A1. Οι τιμές των ασφαλειών που αναγράφονται είναι οι μέγιστες τιμές ασφαλειών, που επιτρέπεται να εγκατασταθούν. α) Συνδεσμολογία μετρήσεως ΔΕΗ. β) Συνδεσμολογία καταναλωτή με ένα Μ/Σ ή περισσότερους Μ/Σ σε παράλληλη λειτουργία με γενική ασφάλεια Μ.Τ. μέχρι K40A. γ) Συνδεσμολογία καταναλωτή με δύο ή περισσότερους Μ/Σ σε παράλληλη λειτουργία με ασφάλεια Μ.Τ. ανά Μ/Σ. δ) Συνδεσμολογία καταναλωτή με δύο ή περισσότερους Μ/Σ που δεν λειτουργούν παράλληλα.

13 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών Παροχές τύπου Α2 Οι παροχές τύπου Α2 κατασκευάζονται, όπου η ισχύς του Υ/Σ υπερβαίνει τα 630 kva, που είναι το όριο ισχύος των παροχών τύπου Α1. Η ΔΕΗ εγκαθιστά ως μέσο προστασίας διακόπτη απομονώσεως, με κατάλληλο κύκλο αυτομάτων επαναφορών. Στο σχήμα 10 φαίνονται όλες οι τυπικές περιπτώσεις προστασίας Υ/Σ του τύπου παροχής Α2. Η μεγαλύτερη τιμή ασφάλειας που μπορεί να εγκατασταθεί είναι 50 A (K50A). Η ασφάλεια αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία Μ/Σ μέχρι 800 kva τόσο σε δίκτυο 20 kv ( In = 800 kva ( 3 20 kv) = 231, A, 50 A 231, A = 2, 2 ), όσο και σε δίκτυο 15 kv (In = 800 kva ( 3 15 kv) = 30, 8 A, 50 A 30, 8 A = 1, 6 ). Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως αυτομάτων διακοπτών χωρίς στοιχείο γης, σχήματα 10δ και 10ε, το όριο ισχύος των μετασχηματιστών καθορίζεται από την απαίτηση επιλογικής συνεργασίας των ηλεκτρονόμων φάσεων των αυτόματων διακοπτών του καταναλωτή με τον ηλεκτρονόμο γης της ΔΕΗ. Για μεγάλες ισχείς, που δεν εξασφαλίζεται η επιλογική αυτή συνεργασία, απαιτείται από τον καταναλωτή η εγκατάσταση αυτομάτων διακοπτών με στοιχείο γης, σχήμα 11.

14 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών Παράδειγμα προστασίας μετασχηματιστή με ασφάλειες ΥΤ, γενικό αυτόματο διακόπτη ΧΤ και ασφάλειες αναχωρήσεων ΧΤ Για τον ίδιο μετασχηματιστή της παραγράφου 3.4 εξετάζεται η περίπτωση εγκαταστάσεως γενικού διακόπτη ΧΤ αντί ασφαλειών. Στο σχήμα 25 φαίνονται οι χαρακτηριστικές εντάσεως-χρόνου των διαφόρων μέσων προστασίας. Με την ορθή ρύθμιση του διακόπτη και την ορθή επιλογή των ασφαλειών πληρούνται οι απαιτήσεις φορτίσεως και προστασίας. Το θερμικό στοιχείο a του διακόπτη είναι ρυθμισμένο στα 360 A, ώστε ο μετασχηματιστής να μπορεί να φορτισθεί μόνιμα με την ονομαστική του ισχύ (ονομαστική ένταση δευτερεύοντος Inδ = 361 A ). Το ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο z είναι ρυθμισμένο στα 2200 A ( 2200 A~ 6 I n δ ), με χρονική καθυστέρηση Δt = 200 ms, η οποία προκύπτει από την απαίτηση επιλογικής προστασίας των ασφαλειών ΧΤ (1) με τον αυτόματο διακόπτη (2). Η απαίτηση αυτή πληρούται για ασφάλειες (1) 160 A για απόσταση B 100 ms (βλέπε σχήμα 25). Η απαίτηση B 100 ms δεν μπορεί να πληρωθεί για ασφάλειες 200 A ακόμα και για καθυστέρηση του ηλεκτρομαγνητικού στοιχείου κατά Δt = 400 ms. Όπως φαίνεται από το σχήμα 25 με ασφάλειες ΥΤ 40 A (3) είναι δυνατή στην περιοχή των μεγάλων ρευμάτων 75, ka Iδ 90, ka βραχυκυκλώσεως η τήξη των ασφαλειών αυτών αντί της πτώσεως του αυτόματου διακόπτη (2). Όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 οι αμέσως μεγαλύτερες ασφάλειες ΥΤ των 63 A. Σχήμα 10. Παροχές τύπου A2. Οι τιμές των ασφαλειών που αναγράφονται είναι οι μέγιστες τιμές ασφαλειών, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν. α) Συνδεσμολογία μετρήσεως ΔΕΗ. β) Συνδεσμολογία καταναλωτή με ένα Μ/Σ, ή με περισσότερους Μ/Σ σε παράλληλη λειτουργία, με γενική ασφάλεια μέχρι K50A. γ) Συνδεσμολογία καταναλωτή με δύο ή περισσότερους Μ/Σ, που δεν λειτουργούν παράλληλα και προστατεύονται με ασφάλειες μέχρι K50A. δ) Συνδεσμολογία καταναλωτή με ένα Μ/Σ ή με περισσότερους Μ/Σ σε παράλληλη λειτουργία, με προστασία γενικού αυτόματου διακόπτη. ε) Συνδεσμολογία καταναλωτή με δύο ή περισσότερους Μ/Σ, που δεν λειτουργούν παράλληλα και προστατεύονται με αυτόματους διακόπτες.

15 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 218 Σχήμα 11. Επιλογική συνεργασία διακοπτών ΔΕΗ και καταναλωτή με στοιχείο γης. 1 ηλεκτρονόμος φάσεων ΔΕΗ 2 ηλεκτρονόμος φάσεων καταναλωτή 3 ηλεκτρονόμος γης ΔΕΗ 4 ηλεκτρονόμος γης καταναλωτή Παροχές τύπου Β Οι παροχές αυτές γίνονται από υπόγειο δίκτυο και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τύπου Β1 για ισχείς μέχρι 1000 kva τύπου Β2 για ισχείς μεγαλύτερες από 1000 kva. Η ΔΕΗ εγκαθιστά κυψέλες σε εσωτερικό χώρο, όπου γίνεται και η μέτρηση ισχύος και ενέργειας Παροχές τύπου Β1 Στην αρχή του καλωδίου Μ.Τ., που τροφοδοτεί τον Υ/Σ του καταναλωτή, η ΔΕΗ εγκαθιστά διακόπτη φορτίου με ασφάλειες, σχήματα 12α, 12β. Ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να εγκαταστήσει πρόσθετο μέσο προστασίας στην πλευρά Μ.Τ. του Μ/Σ, πρέπει όμως να εγκαταστήσει γενικό μέσο προστασίας στην πλευρά Χ.Τ., σχήμα 12γ. Το μέσο αυτό μπορεί να είναι ασφάλειες μέχρι 400 A, πράγμα που περιορίζει την ισχύ στα 250 kva (τυποποιημένες ισχείς

16 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 219 Μ/Σ σε kva: 15, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000). Για ισχύ μεγαλύτερη των 250 kva απαιτείται η εγκατάσταση αυτόματου διακόπτη στην πλευρά Χ.Τ., σχήμα 12δ. Για την επιλογική συνεργασία του διακόπτη αυτού με τις ασφάλειες Μ.Τ. της ΔΕΗ πρέπει ο διακόπτης να έχει και στοιχείο ακαριαίας λειτουργίας. Το διακόπτη φορτίου του πίνακα της ΔΕΗ επιτρέπεται να τον χειρίζεται και ο καταναλωτής, ο οποίος εγκαθιστά μόνο αποζεύκτη με τον οποίο δεν είναι δυνατή η διακοπή του ρεύματος του φορτίου του καταναλωτή. Δεν επιτρέπεται όμως η επέμβαση του καταναλωτή στο εσωτερικό των πινάκων της ΔΕΗ. Σχήμα 12. Παροχές τύπου B1. α) Συνδεσμολογία παροχής για ακτινική σύνδεση καταναλωτή στο υπόγειο δίκτυο. β) Συνδεσμολογία παροχής για σύνδεση καταναλωτή σε βρόχο του υπόγειου δικτύου. γ) Συνδεσμολογία καταναλωτή για ισχύ μέχρι 250 kva. δ) Συνδεσμολογία καταναλωτή για ισχύ μέχρι 1000 kva. (*) Ένας ή περισσότεροι Μ/Σ σε παράλληλη λειτουργία.

17 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών Παροχές τύπου Β2 Για ισχύ μεγαλύτερη των 1000 kva κατασκευάζεται η παροχή τύπου Β2. Στην αρχή του καλωδίου Μ.Τ. που τροφοδοτεί τον Υ/Σ η ΔΕΗ εγκαθιστά αυτόματο διακόπτη, σχήματα 13α, 13β. Ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να εγκαταστήσει πρόσθετο μέσο προστασίας στην πλευρά Μ.Τ., οι Μ/Σ προστατεύονται από τον αυτόματο διακόπτη της ΔΕΗ, σχήματα 13γ, 13δ. Αυτό συμβαίνει συνήθως με εξαίρεση μόνο αν υπάρχει ένας ή περισσότεροι Μ/Σ με ονομαστική ένταση μικρότερη του 10 % της εντάσεως ρυθμίσεως του αυτόματου διακόπτη του πίνακα Μ.Τ. της ΔΕΗ. Στις περιπτώσεις αυτές ενδείκνυται η εγκατάσταση ιδιαίτερου μέσου προστασίας μόνο στους υπόψη μικρούς Μ/Σ, σχήμα 13ε. Η ύπαρξη μέσων προστασίας υπερεντάσεως ανά Μ/Σ δημιουργεί μεγάλες δυσχέρειες ή και αδυναμία κλιμακώσεως των προστασιών. Γι αυτό, εάν είναι επιθυμητή η αυτόματη απομόνωση μόνο του Μ/Σ που έχει πάθει βλάβη, αντί να διακόπτεται η τροφοδότηση όλων των Μ/Σ από την πτώση του αυτόματου διακόπτη της ΔΕΗ, ενδείκνυται το μέσο προστασίας ανά Μ/Σ να μην βασίζεται σε υπερεντάσεις βραχυκυκλώσεως αλλά σε άλλα κριτήρια (διαφορική προστασία, προστασία υπερθερμάνσεως, προστασία Bucholz).

18 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 221 Σχήμα 13. Παροχές τύπου B2. α) Συνδεσμολογία παροχής για ακτινική σύνδεση καταναλωτή στο υπόγειο δίκτυο. β) Συνδεσμολογία παροχής για σύνδεση καταναλωτή σε βρόχο του υπογείου δικτύου. γ) Συνδεσμολογία καταναλωτή, (*) ένας ή περισσότεροι Μ/Σ συνδεδεμένοι παράλληλα. δ) Συνδεσμολογία καταναλωτή με διακόπτη φορτίου για τον κάθε Μ/Σ. ε) Συνδεσμολογία καταναλωτή με διακόπτη φορτίου για τον κάθε Μ/Σ και με ασφάλειες κόνεως μέχρι 40 A για τους Μ/Σ με ονομαστική ένταση μικρότερη του 10 % της εντάσεως ρυθμίσεως του αυτόματου διακόπτη του πίνακα Μ.Τ. της ΔΕΗ.

19 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών Γειώσεις καταναλωτών Μ.Τ Γενικά Η γείωση του Υ/Σ του καταναλωτή είναι απαραίτητη για την προστασία ατόμων έναντι επικίνδυνων τάσεων επαφής. Η πιο αποτελεσματική προστασία επιτυγχάνεται με την κατασκευή θεμελιακής γειώσεως κάτω από το κτίριο του Υ/Σ ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, με την τοποθέτηση ισοδυναμικού πλέγματος στο δάπεδο του Υ/Σ. Οδηγίες για την κατασκευή θεμελιακών γειώσεων δίδονται στο παράρτημα VI του κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Η ελάχιστη διατομή του αγωγού γειώσεως καθορίζεται από την ένταση του ρεύματος κατά το μονοπολικό βραχυκύκλωμα, το χρόνο λειτουργίας των μέσων προστασίας, την αποδεκτή τελική θερμοκρασία του αγωγού και το υλικό του αγωγού. Όταν προηγούνται ασφάλειες Μ.Τ. επαρκεί αγωγός χαλκού διατομής 2 16 mm. Η τελική αποδεκτή θερμοκρασία του αγωγού γειώσεως είναι 200 C. Εάν δεν υπάρχει κίνδυνος αναφλέξεως παρακείμενων υλικών η οριακή θερμοκρασία είναι 300 C. Από το σχήμα 15 του κεφαλαίου III προκύπτει π.χ. για αγωγούς γειώσεως από χαλκό, διάρκεια βραχυκυκλώσεως 1 s, αρχική θερμοκρασία (θερμοκρασία περιβάλλοντος) 40 C και τελική θερμοκρασία 200 C, SthN = 150 A mm 2. Το επιτρεπόμενο θερμικό ρεύμα I th είναι περίπου ίσο με το ρεύμα βραχυκυκλώσεως (σφάλμα μακριά από γεννήτριες, Ith ~ Ik ). Π.χ. για ρεύμα βραχυκυκλώσεως Ik = 5000 A είναι αναγκαία η διατομή Ith Ik A q = ~ = = 33 mm SthN S 2 thn 150 A mm και επιλέγεται η τυποποιημένη διατομή q = 35 mm Συνολική αντίσταση γειώσεως μικρότερη από 1 Ω Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται η κοινή γείωση των μεταλλικών μερών του Μ/Σ και του ουδέτερου κόμβου του Μ/Σ, σχήμα 14. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τη μέθοδο προστασίας της εγκαταστάσεως Χ.Τ. του καταναλωτή (ουδετέρωση ή άμεση γείωση). Γείωση συνολικής αντιστάσεως μικρότερη του 1 Ω θεωρείται εξασφαλισμένη όταν ο Υ/Σ τροφοδοτείται από υπόγειο δίκτυο Μ.Τ. συνολικού μήκους τουλάχιστον

20 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών m. Για τον καθορισμό του μήκους αυτού περισσότερα από ένα καλώδια, τοποθετημένα στο ίδιο χαντάκι, θεωρούνται ως ένα καλώδιο. Σχήμα 14. Διάταξη γειώσεων Υ/Σ καταναλωτών Μ.Τ. εάν η αντίσταση γειώσεως είναι μικρότερη του 1 Ω. α) Παροχές τύπου A. β) Παροχές τύπου B. Τα μεταλλικά αντικείμενα της παροχής Μ.Τ. συνδέονται με τη γείωση του Υ/Σ του καταναλωτή δια του μολύβδινου μανδύα του καλωδίου, και εάν δεν υπάρχει μολύβδινος μανδύας πρέπει να εγκατασταθεί ιδιαίτερος αγωγός γειώσεως, σχήμα 14α. Για παροχές τύπου Β, ανεξάρτητα από την τιμή της συνολικής αντιστάσεως γειώσεως απαιτείται η τοποθέτηση ισοδυναμικού πλέγματος κάτω από το δάπεδο του χώρου που θα εγκατασταθούν οι πίνακες Μ.Τ., σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της ΔΕΗ.

21 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 224 Σχήμα 15. Διάταξη γειώσεων καταναλωτών Μ.Τ. εάν η αντίσταση γειώσεως είναι μεγαλύτερη του 1Ω. α) Παροχές τύπου A. β) Παροχές τύπου B.

22 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών Συνολική αντίσταση γειώσεως μεγαλύτερη από 1 Ω Στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαία η κατασκευή ανεξάρτητης γειώσεως του ουδετέρου κόμβου του Μ/Σ από τη γείωση των μεταλλικών μερών του Υ/Σ και της παροχής Μ.Τ., σχήμα 15. Επειδή όμως η επίτευξη και ιδιαίτερα η διατήρηση ανεξαρτήτων γειώσεων είναι δυσχερής πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, ώστε η αντίσταση γειώσεως να είναι κάτω του 1 Ω, ώστε να επιτρέπεται η κοινή γείωση, σύμφωνα με το σχήμα Χαρακτηριστικά μετασχηματιστών Οι Μ/Σ πρέπει να είναι ζεύξεως τριγώνου-αστέρα (Dy) ή αστέρα-τεθλασμένου αστέρα (Yz). Άλλες ζεύξεις μπορούν να γίνουν δεκτές μόνο μετά τη συνεννόηση με τη ΔΕΗ. Η γείωση του ουδετέρου κόμβου στην πλευρά Μ.Τ. απαγορεύεται. Τα δίκτυα Μ.Τ. της ΔΕΗ έχουν τάση 15 kv ή 20 kv. Στην Αττική υπάρχουν και οι τάσεις 6,6 kv και 22 kv. Έχει αποφασισθεί η μετατροπή της τάσεως όλων των δικτύων στην τάση των 20 kv. Για Υ/Σ που πρόκειται να τροφοδοτηθούν από το δίκτυο 20 kv συνιστάται η σχέση μετασχηματισμού 20-15/0,4 kv με λήψεις 0, ± 25, % και ± 5%, δηλαδή τάσεις 19-19, ,5-21/0,4 kv. Για Υ/Σ που πρόκειται να τροφοδοτηθούν από δίκτυο 15 kv πρέπει να χρησιμοποιηθούν Μ/Σ διπλής σχέσεως, δηλαδή 20-15/0,4 kv ώστε, κατά την προβλεπόμενη μετατροπή της τάσεως του δικτύου της ΔΕΗ από 15 kv σε 20 kv, να μην απαιτηθεί η αντικατάσταση των Μ/Σ. Οι Μ/Σ αυτοί συνιστάται να έχουν επίσης λήψεις 0, ± 25, % και ± 5%. Στην Αττική υπάρχουν επίσης οι τάσεις 6,6 kv και 22 kv. Εάν η τροφοδότηση γίνει αρχικά από το δίκτυο 6,6 kv, ο Μ/Σ πρέπει να είναι διπλής σχέσεως 20-6,6/0,4 kv. Επειδή η τάση 20 kv είναι το τριπλάσιο της τάσεως 6,6 kv είναι εύκολη η μετατροπή Μ/Σ 6,6 kv σε Μ/Σ 20 kv, αν έχει γίνει η σχετική πρόβλεψη (το τύλιγμα Μ.Τ. κάθε φάσεως πρέπει να αποτελείται από 3 τμήματα, συνδεδεμένα παράλληλα για τροφοδότηση από το δίκτυο 6,6 kv και σε σειρά για τροφοδότηση από το δίκτυο 20 kv). Μετασχηματιστές που θα τροφοδοτηθούν από το δίκτυο 22 kv συνιστάται να έχουν 7 λήψεις, 19-19, , ,5-22/0,4 kv. Η προστασία των Μ/Σ από εσωτερικά σφάλματα δεν εξασφαλίζεται από την προστασία έναντι υπερεντάσεων βραχυκυκλώσεως που αναφέρθηκαν στις

23 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 226 παραγράφους και Για Μ/Σ μεγάλης αξίας μπορεί να προβλεφθεί πρόσθετη προστασία (διαφορική προστασία, προστασία Bucholz, προστασία υπερθερμάνσεως). Η προστασία έναντι ατμοσφαιρικών υπερτάσεων γίνεται με αλεξικέραυνο τύπου βαλβίδας (μη γραμμικές αντιστάσεις που στις κανονικές συνθήκες έχουν πρακτικά άπειρη τιμή και στα οδεύοντα κύματα τιμή που τείνει προς το μηδέν). Όταν εμφανίζονται ατμοσφαιρικές υπερτάσεις το αλεξικέραυνο άγει το ηλεκτρικό φορτίο προς τη γη. Τα αλεξικέραυνα αυτά δεν έχουν καμμία σχέση με το αλεξικέραυνο προστασίας κτιρίου. Στις παροχές τύπου Α η ΔΕΗ τοποθετεί αλεξικέραυνα στα σημεία της παροχής. Εάν το καλώδιο από το σημείο της παροχής ως τον Μ/Σ έχει μήκος μικρότερο των 500 m συνιστάται η τοποθέτηση και από τον καταναλωτή αλεξικέραυνων στα άκρα του καλωδίου. Για μεγαλύτερα μήκη καλωδίου δεν απαιτείται η τοποθέτηση αλεξικέραυνων όπως επίσης δεν απαιτείται και όταν η τροφοδότηση γίνεται από υπόγειο δίκτυο. Η χωρητικότητα των καλωδίων μειώνει την κλίση του μετώπου του οδεύοντος κύματος της τάσεως και έτσι αποφεύγεται η μεγάλη καταπόνηση των τυλιγμάτων του Μ/Σ. 1.6 Διατομή καλωδίου παροχής Η ελάχιστη διατομή του καλωδίου παροχής (καλώδιο μεταξύ της παροχής της ΔΕΗ και του μετασχηματιστή του καταναλωτή) προκύπτει από τις ακόλουθες απαιτήσεις θερμική αντοχή του καλωδίου κατά την κανονική λειτουργία, θερμική αντοχή του καλωδίου κατά τα βραχυκυκλώματα. Στο κεφάλαιο IV δίδονται οι επιτρεπόμενες φορτίσεις των καλωδίων για κανονικές συνθήκες φορτίσεως (ημερήσιος κύκλος με 10 h φόρτιση με το πλήρες φορτίο και 14 h με το 60 % του φορτίου). Με συντελεστές λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες εγκαταστάσεως, οι συνθήκες περιβάλλοντος και οι συνθήκες φορτίσεως (εγκατάσταση στο χώμα ή στον αέρα, γειτνίαση περισσοτέρων καλωδίων, θερμοκρασία περιβάλλοντος, συνεχής φόρτιση, βραχυχρόνια υπερφόρτιση, περιοδική υπερφόρτιση). Στο κεφάλαιο IV δίδεται επίσης σε καμπύλες το επιτρεπόμενο θερμικό ρεύμα βραχείας διαρκείας ως συνάρτηση της διάρκειας βραχυκυκλώσεως. Το ρεύμα αυτό, καθώς επίσης και η καμπύλη εντάσεως-χρόνου της προστασίας της ΔΕΗ δίδονται στον καταναλωτή από τη ΔΕΗ. Ο καταναλωτής μπορεί έτσι να επιλέξει την απαραίτητη διατομή του καλωδίου, σχήμα 16. Το καλώδιο πρέπει

24 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 227 να αντέχει το ρεύμα βραχυκυκλώσεως τουλάχιστον μέχρι τη χρονική στιγμή λειτουργίας της προστασίας της ΔΕΗ. Σχήμα 16. Επιλογή διατομής καλωδίου. q 1, q 2, q 3 : Επιτρεπόμενη μέγιστη διάρκεια βραχυκυκλώσεως ως συνάρτηση του ρεύματος βραχυκυκλώσεως, για καλώδια διατομής q 1, q 2, q 3. ρ: καμπύλη εντάσεως-χρόνου της προστασίας της ΔΕΗ. 2 Χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Οδηγίες της Διευθύνσεως Εκμεταλλεύσεως Διανομής της ΔΕΗ 2.1 Διαδικασία Γενικά α) Οι Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ) κατασκευάζονται με την αποκλειστική ευθύνη των κατασκευαστών αδειούχων ηλεκτρολόγων εγκαταστατών, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. β) Οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη σε υπάρχουσα ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο, του

25 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 228 οποίου η άδεια θα καλύπτει όλη την μετά από τον μετρητή ισχύ της εγκαταστάσεως. γ) Η ηλεκτροδότηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων γίνεται αφού υποβληθεί στη ΔΕΗ Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), με την οποία ο εγκαταστάτης δηλώνει υπεύθυνα, ότι η εγκατάσταση έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας και συνοδεύεται από λεπτομερές ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκαταστάσεως. δ) Κάθε ΥΔΕ πρέπει να αναφέρεται σε ολόκληρη την μετά από το μετρητή της ΔΕΗ εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση, ανεξάρτητα από το λόγο για τον οποίο υποβάλλεται αυτή. Ειδικά σε μερικές περιπτώσεις (προσθήκες, τροποποιήσεις, κ.λ.π.) η συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων της ΥΔΕ περιορίζεται στο τμήμα της εγκαταστάσεως που κατασκευάστηκε, σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στο εδάφιο δ. Σε κάθε περίπτωση υποβολής ΥΔΕ προς τη ΔΕΗ ο εγκαταστάτης που την υπογράφει πρέπει να έχει άδεια που να καλύπτει όλη την μετά από τον μετρητή της ΔΕΗ εγκατάσταση τόσο από πλευράς ειδικότητας όσο και από πλευράς ισχύος. ε) Κάθε ΥΔΕ μπορεί να υποβληθεί στη ΔΕΗ το αργότερο σε ένα χρόνο μετά από την ημερομηνία συντάξεώς της. στ) Η ΔΕΗ υποχρεούται να αρνηθεί την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν, κατά την παραλαβή της ΥΔΕ, διαπιστώσει ότι η προς ηλεκτροδότηση ηλεκτρική εγκατάσταση έχει μεγαλύτερη ισχύ ή είναι άλλης ειδικότητας, από αυτήν που έχει ο κατασκευαστής ηλεκτρολόγος και να αναφέρει σχετικά στο Υπουργείο Ενέργειας και Τεχνολογίας. Επίσης η ΔΕΗ δεν πραγματοποιεί την ηλεκτροδότηση της εγκαταστάσεως, αν τα όργανά της αντιληφθούν ότι η εγκατάσταση παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις. ζ) Η ΔΕΗ δικαιούται να προβαίνει στη διακοπή της ηλεκτροδοτήσεως μιας εγκαταστάσεως, αν υποπέσει στην αντίληψη οργάνων της, ανωμαλία στην εγκατάσταση αυτή και να μην την επανασυνδέσει αν δεν υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ότι η βλάβη αποκαταστάθηκε. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση θα ονομάζεται στο εξής όχι ΥΔΕ αλλά ΥΔΕΠΑΒ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη περί Αποκαταστάσεως Βλάβης). Αν για την αποκατάσταση της βλάβης ο εγκαταστάτης τροποποιήσει την εγκατάσταση, τότε είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στη ΔΕΗ ΥΔΕ και όχι ΥΔΕΠΑΒ.

26 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών Τρόπος συντάξεως Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη α) Η ΥΔΕ πρέπει να περιλαμβάνει: Τα στοιχεία του ακινήτου, του ιδιοκτήτη και του καταναλωτή. Τα στοιχεία του εγκαταστάτη και της άδειάς του. Το τεχνικό υπόμνημα της εγκαταστάσεως. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του εγκαταστάτη. Την κατηγορία χώρου για τον επανέλεγχο της εγκαταστάσεως σύμφωνα με το άρθρο 305 του ΚΕΗΕ αναγράφοντας τον κατάλληλο όρο από τους αναφερόμενους στο άρθρο αυτό (π.χ. κατοικία, γραφείο, εργοστάσιο κ.λ.π.). Δήλωση του εγκαταστάτη ότι: Εκτέλεσε την υπόψη ΕΗΕ σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν. Παρέχει εγγύηση για την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκαταστάσεως για δύο χρόνια. Οι ασφάλειες που τοποθετήθηκαν είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς που ισχύουν. Ωμομέτρησε την εγκατάσταση και ότι τα αποτελέσματα των ωμομετρήσεων είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν. β) Τα συνοδεύοντα την ΥΔΕ ηλεκτρολογικά σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν: Τη θέση και την ισχύ των συσκευών καταναλώσεως. Τη διαδρομή των γραμμών. Στο υπόμνημα του σχεδίου αναγράφεται η 2 διατομή των αγωγών, όταν αυτή είναι μεγαλύτερη από 15, mm. Στις περιπτώσεις μεγάλων εγκαταστάσεων, που είναι ενδεχόμενο να μην είναι εύκολη η αναγραφή των διατομών των γραμμών στο υπόμνημα, είναι δυνατό, κατά την κρίση του εγκαταστάτη, να αναγράφονται οι διατομές ή στο σχέδιο ή στα μονογραμμικά διαγράμματα των πινάκων. Τις θέσεις των διακοπτών, πριζών και πινάκων σε σχέση με το ακίνητο. Αναλυτικά διαγράμματα των πινάκων, εφ όσον δεν είναι τυποποιημένοι, ή ο τύπος τους, αν είναι τυποποιημένοι. γ) Κατά τον υπολογισμό της εγκατεστημένης ισχύος θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

27 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 230 Εγκατεστημένη ισχύς είναι το άθροισμα της ονομαστικής ισχύος μόνο των πράγματι εγκατεστημένων συσκευών καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας. Ο υπολογισμός της εγκατεστημένης ισχύος που αναφέρεται στα φωτιστικά σημεία και τις πρίζες, πραγματοποιείται με τις παρακάτω τιμές: 100 W για κάθε απλό φωτιστικό σημείο 200 W για κάθε πολλαπλό φωτιστικό σημείο 200 W για τις πρώτες τρεις πρίζες κάθε κυκλώματος 10 A 100 W για κάθε πρίζα πέρα από τις τρεις κάθε κυκλώματος 10 A. Στις περιπτώσεις που τοποθετούνται φωτιστικά σώματα πάνω από 500W τότε θα λαμβάνεται υπόψη η πραγματική ισχύς καθενός από αυτά. δ) Σε περίπτωση, προσθήκης, τροποποιήσεως ή επανελέγχου μιας εγκαταστάσεως υποβάλλεται στη ΔΕΗ ΥΔΕ, με την οποία ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης δηλώνει, ότι κατασκεύασε τα τμήματα της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκαταστάσεως που φαίνονται στα σχέδια και υπομνήματα που συνέταξε, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν και ότι έκανε έλεγχο ολόκληρης της εγκαταστάσεως μετά από τον μετρητή της ΔΕΗ, την οποία βρήκε σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συμπλήρωση της ΥΔΕ για την παραπάνω περίπτωση γίνεται ως εξής: Στα τμήματα B, Γ και E του Τεχνικού Υπομνήματος και στο σχέδιο φαίνονται μόνο τα τμήματα της εγκαταστάσεως, τα οποία κατασκεύασε ή τροποποίησε ο εγκαταστάτης. Στο τμήμα Δ του Τεχνικού Υπομνήματος φαίνεται αναλυτικά η εγκατεστημένη ισχύς όπως διαμορφώνεται ύστερα από τις τροποποιήσεις. Η διατομή της γραμμής γενικού πίνακα-μετρητή, το τηκτό της γενικής ασφάλειας, η εφαρμοζόμενη μέθοδος προστασίας και το είδος της γειώσεως αναφέρονται υποχρεωτικά και αν ακόμα δεν έγινε καμμία τροποποίηση σε αυτά. Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις του παρόντος εδαφίου έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στα εδάφια β, δ και ε Έλεγχος ΔΕΗ πριν από την ηλεκτροδότηση Η ΔΕΗ δεν κάνει την ηλεκτροδότηση μιας εγκαταστάσεως:

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Εκπονήθηκε από τον σπουδαστή: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ ΑτΝΕΞΗ (ΑΕΜ: 2892) Εισηγητής Καθηγητής; ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καβάλα 2008 I.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ

Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελένη Ι. Καραντώνη Επιβλέπουσα : Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μερζιώτης Ι. Χαράλαμπος (Α.Μ. 35732) Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπεύθυνος Μελετητής: Γεράσιμος Καμπίτσης, Διπλ.Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Περιγραφή των Μέσων Προστασίας και των Εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης της Δ.Ε.Η και των Καταναλωτών

Διπλωματική Εργασία. Περιγραφή των Μέσων Προστασίας και των Εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης της Δ.Ε.Η και των Καταναλωτών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Περιγραφή των Μέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΟΥΡΗ Κ. ΖΩΗ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων

ΚΑΜΠΟΥΡΗ Κ. ΖΩΗ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗ Κ. ΖΩΗ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Θερμική συμπεριφορά γραμμών διανομής Μέσης Τάσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206 206 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων Διανομής.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ. Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε.

ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ. Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε. ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε. θεμελιακή γείωση Η θεμελιακή γείωση, η οποία αποτελεί μια εκ τωνδιαθέσιμωνμεθόδωνκατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε.

Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιλαµβάνει όλα τα µέτρα µε τα οποία διαπιστώνεται ότι η ολόκληρη η εγκατάσταση που ελέγχεται, πληροί τις απαιτήσεις. Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΛΟΤ HD 384

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΛΟΤ HD 384 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΛΟΤ HD 384 INSPECTION & TESTING

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη διαφορικού ρεύματος = ένας γνωστός άγνωστος Ένα μικρό εγχειρίδιο για αυτό το βασικό και πολύ χρήσιμο μέσο προστασίας

Διάταξη διαφορικού ρεύματος = ένας γνωστός άγνωστος Ένα μικρό εγχειρίδιο για αυτό το βασικό και πολύ χρήσιμο μέσο προστασίας Διάταξη διαφορικού ρεύματος = ένας γνωστός άγνωστος Ένα μικρό εγχειρίδιο για αυτό το βασικό και πολύ χρήσιμο μέσο προστασίας Γιώργος Σαρρής Διάταξη διαφορικού ρεύματος = ένας γνωστός άγνωστος 1 /34 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Μετρήσεις και δοκιμές

Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Μετρήσεις και δοκιμές Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Μετρήσεις και δοκιμές ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Οι απαιτούμενες δοκιμές και μετρήσεις τηςνέαςυδε Είναι τα μέτρα με τα οποία αποδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ. για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ. για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Υποβρύχια καλώδια 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 400

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών ------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ Έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ 500 ΚΛΙΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ 500 ΚΛΙΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ 500 ΚΛΙΝΩΝ Εισηγητής: Φραγκιαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

1-11- Η-/Γ. ( "~ l.)δχώι~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ

1-11- Η-/Γ. ( ~ l.)δχώι~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ -- Η-/Γ ( "~ l.)δχώι~ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ" ΙΒΛ0ΘΗΚ Η ΤΕ ΠΙΞΙΡ ΑΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα