ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ"

Transcript

1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - Α ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» V Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας υποσταθμών καταναλωτών μέσης τάσεως και εσωτερικών εγκαταστάσεων

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 205 V Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας υποσταθμών καταναλωτών μέσης τάσεως και εσωτερικών εγκαταστάσεων 1.1 Γενικά Τριφασικοί καταναλωτές με ισχύ μεγαλύτερη των 250 kva εκτός πόλεων δεν μπορούν να τροφοδοτηθούν από το δίκτυο χαμηλής τάσεως (Χ.Τ.). Το όριο για τριφασικές παροχές Χ.Τ. εντός πόλεων είναι χαμηλότερο, συνήθως είναι 135 kva. Στις περιπτώσεις υπερβάσεως των ορίων αυτών οι καταναλωτές συνδέονται στο δίκτυο μέσης τάσεως (Μ.Τ.), συνήθως με τάση 15 kv ή 20 kv. Με την αύξηση της ισχύος μεγάλου αριθμού καταναλωτών πέρα από τα όρια τροφοδοτήσεώς τους από το δίκτυο χαμηλής τάσεως όλο και περισσότεροι μηχανικοί ασχολούνται με τη μελέτη ιδιωτικών υποσταθμών (Υ/Σ) υποβιβασμού της τάσεως από τα 15 kv ή 20 kv στα 400 V. Ανάλογα με το δίκτυο από το οποίο θα τροφοδοτηθεί ο Υ/Σ, την ισχύ του και τα τεχνικά στοιχεία της ηλεκτρικής προστασίας του, προβλέπονται ορισμένες τυπικές διαμορφώσεις των παροχών Μ.Τ. Ειδικές περιπτώσεις καταναλωτών με ισχύ μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπεται στις τυπικές αυτές παροχές Μ.Τ. αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας ιδιωτικών Υ/Σ μέσης τάσεως που είναι απαραίτητα για τη μελέτη των Υ/Σ αυτών. 1.2 Χαρακτηριστικά του εξοπλισμού ζεύξεως και προστασίας Διάταξη των μέσων προστασίας Στο σχήμα 1 φαίνεται μια τυπική διάταξη της σύνδεσης ενός καταναλωτή στο δίκτυο μέσης τάσεως (Μ.Τ.) της ΔΕΗ. Μία γραμμή διανομής Μ.Τ. ελέγχεται από έναν αυτόματο διακόπτη Δ1, που εκτελεί έναν ορισμένο κύκλο πτώσεων και αυτομάτων επαναφορών, όταν στο δίκτυο εμφανισθεί ένα σφάλμα. Στο σημείο Α συνδέεται ένας καταναλωτής. Η ΔΕΗ τοποθετεί το μέσο προστασίας Δ2 που ελέγχει τα σφάλματα μέχρι τον μετασχηματιστή (Μ/Σ) του καταναλωτή.

3 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 206 Σχήμα 1. Διάταξη μέσων προστασίας. Δ1 Αυτόματος διακόπτης. Δ2 Αυτόματος διακόπτης ή διακόπτης απομονώσεως ή ασφάλεια. Δ3 Αυτόματος διακόπτης ή ασφάλειες Μ/Σ Μετασχηματιστής καταναλωτή. Σφάλματα που εμφανίζονται μέσα στο Μ/Σ ή στους ζυγούς Χ.Τ. του Μ/Σ διακόπτονται από το μέσο προστασίας Δ3, το οποίο τοποθετείται με μέριμνα του καταναλωτή και ανήκει σ αυτόν. Το μέσον προστασίας Δ2 της ΔΕΗ μπορεί να είναι: αυτόματος διακόπτης, διακόπτης απομονώσεως, ασφάλειες βραδείας τήξεως. Το μέσον προστασίας Δ3 του καταναλωτή μπορεί να είναι: αυτόματος διακόπτης, ασφάλειες κόνεως ταχείας τήξεως. Η ισχύς διακοπής των παραπάνω μέσων πρέπει να είναι 250 MVA. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου λόγω της ιδιομορφίας της προστασίας και των μέσων, ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να εγκαταστήσει το μέσο Δ3, επειδή η προστασία του Μ/Σ μέχρι και τους ζυγούς Χ.Τ. παρέχεται από το μέσο Δ2 της ΔΕΗ.

4 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών Χαρακτηριστικά των μέσων προστασίας Οι αυτόματοι διακόπτες της ΔΕΗ Δ1 που προστατεύουν εναέρια δίκτυα λειτουργούν με την βοήθεια ηλεκτρονόμων για σφάλματα φάσεων και γης. Το σχήμα 2 δείχνει τις χαρακτηριστικές λειτουργίας των ηλεκτρονόμων αυτών. Είναι χαρακτηριστικές αντιστρόφου χρόνου, που σημαίνει ότι για μεγάλες εντάσεις προκύπτουν μικροί χρόνοι λειτουργίας των ηλεκτρονόμων και αντίστροφα. Αυτό επιτρέπει τη λειτουργία άλλων μέσων προστασίας στις μικρές εντάσεις. Στις μεγάλες όμως εντάσεις, όπου η θερμική και δυναμική καταπόνηση των δικτύων είναι μεγάλη, η διακοπή γίνεται σε μικρό χρόνο. Για μικρές εντάσεις (κάτω από την οριακή τους ρύθμιση) οι ηλεκτρονόμοι δεν λειτουργούν. Σχήμα 2. Χαρακτηριστικές αντιστρόφου χρόνου ηλεκτρονόμων προστασίας εναερίων αναχωρήσεων από Υ/Σ 150 kv/μ.τ. Οι διακόπτες που προστατεύουν υπόγεια δίκτυα έχουν ηλεκτρονόμους με χαρακτηριστικές σταθερού χρόνου (σχήμα 3). Αν η ένταση υπερβεί την οριακή τιμή λειτουργίας του ηλεκτρονόμου, ο ηλεκτρονόμος λειτουργεί σε χρόνο ανεξάρτητο από την ένταση.

5 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 208 Σχήμα 3. Χαρακτηριστικές σταθερού χρόνου ηλεκτρονόμων προστασίας υπογείων αναχωρήσεων από Υ/Σ 150 kv/μ.τ. Οι διακόπτες απομονώσεως δεν λειτουργούν αυτόνομα αλλά σε συνεργασία με έναν αυτόματο διακόπτη που προτάσσεται (σχήμα 4). Τα σφάλματα που παρουσιάζονται μετά τον διακόπτη απομονώσεως διεγείρουν τους ηλεκτρονόμους του αυτόματου διακόπτη ο οποίος λειτουργεί. Τη στιγμή της πτώσεως του αυτόματου διακόπτη ανοίγει και ο διακόπτης απομονώσεως και μένει ανοικτός ενώ αυτόματα ξανακλείνει ο πρώτος. Είναι φανερό ότι ο τρόπος αυτός προστασίας προκαλεί βραχυχρόνιες διακοπές και στους καταναλωτές της κύριας γραμμής όταν παρουσιάζονται σφάλματα στις διακλαδώσεις. Σχήμα 4. Προστασία διακλαδώσεως με διακόπτη απομονώσεως Δ2. Δ1: αυτόματος διακόπτης

6 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 209 Σχήμα 5. Χαρακτηριστικές ασφαλειών 1: ασφάλειες βραδείας τήξεως 2: ασφάλειες ταχείας τήξεως Οι ασφάλειες της ΔΕΗ έχουν χαρακτηριστική βραδείας τήξεως και οι ασφάλειες του καταναλωτή ταχείας τήξεως (σχήμα 5). Οι ασφάλειες μέσης τάσεως προστατεύουν τους μετασχηματιστές και τα άλλα στοιχεία της εγκαταστάσεως από θερμικές και δυναμικές καταπονήσεις σε περίπτωση βραχυκυκλωμάτων. Οι ασφάλειες Μ.Τ. διακόπτουν όταν το ρεύμα υπερβεί το κατώτατο όριο, που είναι συνήθως 2 I n έως 3 I n, όπου I n το ονομαστικό ρεύμα. Συνεπώς οι ασφάλειες αυτές δεν παρέχουν προστασία έναντι υπερφορτίσεως, επειδή δεν πρέπει να διακόπτουν όταν διαρρέονται από ρεύματα I< ( 2K 3) I n. Η προστασία υπερφορτίσεως παρέχεται από ασφάλειες χαμηλής τάσεως ή από αυτόματους διακόπτες που είναι εγκατεστημένοι στην πλευρά χαμηλής τάσεως. Το ενδεχόμενο σημείο τομής των χαρακτηριστικών των ασφαλειών του σχήματος 5 ευρίσκεται στην περιοχή μικρών εντάσεων, όπου οι ασφάλειες δεν πρέπει να τήκονται, επειδή λειτουργεί προηγουμένως η προστασία υπερφορτίσεως. Οι κυψέλες προστασίας μεγάλων καταναλωτών έχουν αυτόματο διακόπτη με ηλεκτρονόμους σταθερού χρόνου και στοιχείο ακαριαίας λειτουργίας (σχήμα 6).

7 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 210 Σχήμα 6. Χαρακτηριστικές ηλεκτρονόμων σταθερού χρόνου με στοιχείο ακαριαίας λειτουργίας Για εντάσεις σφαλμάτων που βρίσκονται στην περιοχή I1 < I< I2 ο ηλεκτρονόμος λειτουργεί σε χρόνο t 2, που ρυθμίζεται. Για μεγαλύτερες εντάσεις I> I 2 ο ηλεκτρονόμος λειτουργεί στον ελάχιστο δυνατό χρόνο t 1 (ακαριαία λειτουργία). Αυτό είναι επιθυμητό για την αποφυγή καταστροφής του εξοπλισμού από μεγάλες υπερεντάσεις Συνεργασία των μέσων προστασίας Συνεργασία μιας σειράς διατάξεων προστασίας σημαίνει ότι θα πρέπει να λειτουργεί πρώτα η πλησιέστερη διάταξη προς το σφάλμα και να επιτυγχάνεται έτσι η διακοπή του μικρότερου δυνατού τμήματος του δικτύου. Η συνεργασία αυτή λέγεται επιλογική. Για τη λειτουργία μιας διατάξεως πιο γρήγορα από μια άλλη πρέπει η χαρακτηριστική της να βρίσκεται πιο κάτω από τη χαρακτηριστική της άλλης. Η κλιμάκωση χρόνου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,4 s. Τυπικές περιπτώσεις επιλογικής συνεργασίας δίνονται στα σχήματα 7 και 8.

8 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 211

9 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 212

10 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών Τύποι παροχών Ανάλογα με το δίκτυο τροφοδοσίας του καταναλωτή οι παροχές Μ.Τ. είναι: Παροχές τύπου Α, όταν η ηλεκτροδότηση γίνεται από εναέριο δίκτυο. Παροχές τύπου Β, όταν η ηλεκτροδότηση γίνεται από υπόγειο δίκτυο. Στα σχήματα που εμφανίζονται πιο κάτω χρησιμοποιούνται τα σύμβολα του πίνακα που ακολουθεί.

11 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών Παροχές τύπου Α Οι παροχές αυτές χωρίζονται πάλι σε 2 κατηγορίες τύπου Α1 για μικρές ισχείς μέχρι 630 kva, τύπου Α2 για ισχείς μεγαλύτερες από 630 kva Παροχές τύπου Α1 Η ΔΕΗ εγκαθιστά ως μέσο προστασίας ασφαλειοαποζεύκτες με τηκτά 30 Α, βραδείας τήξεως (30T). Το σχήμα 9 δείχνει συνδεσμολογίες παροχών τύπου Α1. Από το σχήμα 9β φαίνεται ότι ο καταναλωτής μπορεί να εγκαταστήσει ασφάλεια κόνεως μέχρι 40 A (Κ40A) για ένα Μ/Σ ή για περισσότερους Μ/Σ που λειτουργούν παράλληλα και προστατεύονται από τη γενική αυτή ασφάλεια. Το σχήμα 9γ δείχνει την περίπτωση Υ/Σ με περισσότερους Μ/Σ που προβλέπεται να λειτουργούν παράλληλα, με ασφάλειες Μ.Τ. για τον κάθε Μ/Σ. Στην περίπτωση αυτή σφάλμα στους ζυγούς Χ.Τ. τροφοδοτείται από το δίκτυο μέσω όλων των Μ/Σ. Συνεπώς, για τον έλεγχο της συνεργασίας της προστασίας Μ.Τ. κάθε Μ/Σ με την προστασία της ΔΕΗ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σχέση της εντάσεως του Μ/Σ προς τη συνολική ένταση, που θα διαρρέει το μέσο προστασίας της ΔΕΗ. Στην περίπτωση αυτή δεν ενδείκνυται η εγκατάσταση γενικού μέσου προστασίας, επειδή είναι δυσχερής η εξασφάλιση επιλογικής προστασίας. Το σχήμα 9δ δείχνει την περίπτωση Υ/Σ με περισσότερους Μ/Σ που δεν λειτουργούν παράλληλα. Ο κάθε Μ/Σ μπορεί να προστατευθεί με ασφάλεια μέχρι K40A.

12 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 215 Σχήμα 9. Παροχές τύπου A1. Οι τιμές των ασφαλειών που αναγράφονται είναι οι μέγιστες τιμές ασφαλειών, που επιτρέπεται να εγκατασταθούν. α) Συνδεσμολογία μετρήσεως ΔΕΗ. β) Συνδεσμολογία καταναλωτή με ένα Μ/Σ ή περισσότερους Μ/Σ σε παράλληλη λειτουργία με γενική ασφάλεια Μ.Τ. μέχρι K40A. γ) Συνδεσμολογία καταναλωτή με δύο ή περισσότερους Μ/Σ σε παράλληλη λειτουργία με ασφάλεια Μ.Τ. ανά Μ/Σ. δ) Συνδεσμολογία καταναλωτή με δύο ή περισσότερους Μ/Σ που δεν λειτουργούν παράλληλα.

13 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών Παροχές τύπου Α2 Οι παροχές τύπου Α2 κατασκευάζονται, όπου η ισχύς του Υ/Σ υπερβαίνει τα 630 kva, που είναι το όριο ισχύος των παροχών τύπου Α1. Η ΔΕΗ εγκαθιστά ως μέσο προστασίας διακόπτη απομονώσεως, με κατάλληλο κύκλο αυτομάτων επαναφορών. Στο σχήμα 10 φαίνονται όλες οι τυπικές περιπτώσεις προστασίας Υ/Σ του τύπου παροχής Α2. Η μεγαλύτερη τιμή ασφάλειας που μπορεί να εγκατασταθεί είναι 50 A (K50A). Η ασφάλεια αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία Μ/Σ μέχρι 800 kva τόσο σε δίκτυο 20 kv ( In = 800 kva ( 3 20 kv) = 231, A, 50 A 231, A = 2, 2 ), όσο και σε δίκτυο 15 kv (In = 800 kva ( 3 15 kv) = 30, 8 A, 50 A 30, 8 A = 1, 6 ). Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως αυτομάτων διακοπτών χωρίς στοιχείο γης, σχήματα 10δ και 10ε, το όριο ισχύος των μετασχηματιστών καθορίζεται από την απαίτηση επιλογικής συνεργασίας των ηλεκτρονόμων φάσεων των αυτόματων διακοπτών του καταναλωτή με τον ηλεκτρονόμο γης της ΔΕΗ. Για μεγάλες ισχείς, που δεν εξασφαλίζεται η επιλογική αυτή συνεργασία, απαιτείται από τον καταναλωτή η εγκατάσταση αυτομάτων διακοπτών με στοιχείο γης, σχήμα 11.

14 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών Παράδειγμα προστασίας μετασχηματιστή με ασφάλειες ΥΤ, γενικό αυτόματο διακόπτη ΧΤ και ασφάλειες αναχωρήσεων ΧΤ Για τον ίδιο μετασχηματιστή της παραγράφου 3.4 εξετάζεται η περίπτωση εγκαταστάσεως γενικού διακόπτη ΧΤ αντί ασφαλειών. Στο σχήμα 25 φαίνονται οι χαρακτηριστικές εντάσεως-χρόνου των διαφόρων μέσων προστασίας. Με την ορθή ρύθμιση του διακόπτη και την ορθή επιλογή των ασφαλειών πληρούνται οι απαιτήσεις φορτίσεως και προστασίας. Το θερμικό στοιχείο a του διακόπτη είναι ρυθμισμένο στα 360 A, ώστε ο μετασχηματιστής να μπορεί να φορτισθεί μόνιμα με την ονομαστική του ισχύ (ονομαστική ένταση δευτερεύοντος Inδ = 361 A ). Το ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο z είναι ρυθμισμένο στα 2200 A ( 2200 A~ 6 I n δ ), με χρονική καθυστέρηση Δt = 200 ms, η οποία προκύπτει από την απαίτηση επιλογικής προστασίας των ασφαλειών ΧΤ (1) με τον αυτόματο διακόπτη (2). Η απαίτηση αυτή πληρούται για ασφάλειες (1) 160 A για απόσταση B 100 ms (βλέπε σχήμα 25). Η απαίτηση B 100 ms δεν μπορεί να πληρωθεί για ασφάλειες 200 A ακόμα και για καθυστέρηση του ηλεκτρομαγνητικού στοιχείου κατά Δt = 400 ms. Όπως φαίνεται από το σχήμα 25 με ασφάλειες ΥΤ 40 A (3) είναι δυνατή στην περιοχή των μεγάλων ρευμάτων 75, ka Iδ 90, ka βραχυκυκλώσεως η τήξη των ασφαλειών αυτών αντί της πτώσεως του αυτόματου διακόπτη (2). Όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 οι αμέσως μεγαλύτερες ασφάλειες ΥΤ των 63 A. Σχήμα 10. Παροχές τύπου A2. Οι τιμές των ασφαλειών που αναγράφονται είναι οι μέγιστες τιμές ασφαλειών, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν. α) Συνδεσμολογία μετρήσεως ΔΕΗ. β) Συνδεσμολογία καταναλωτή με ένα Μ/Σ, ή με περισσότερους Μ/Σ σε παράλληλη λειτουργία, με γενική ασφάλεια μέχρι K50A. γ) Συνδεσμολογία καταναλωτή με δύο ή περισσότερους Μ/Σ, που δεν λειτουργούν παράλληλα και προστατεύονται με ασφάλειες μέχρι K50A. δ) Συνδεσμολογία καταναλωτή με ένα Μ/Σ ή με περισσότερους Μ/Σ σε παράλληλη λειτουργία, με προστασία γενικού αυτόματου διακόπτη. ε) Συνδεσμολογία καταναλωτή με δύο ή περισσότερους Μ/Σ, που δεν λειτουργούν παράλληλα και προστατεύονται με αυτόματους διακόπτες.

15 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 218 Σχήμα 11. Επιλογική συνεργασία διακοπτών ΔΕΗ και καταναλωτή με στοιχείο γης. 1 ηλεκτρονόμος φάσεων ΔΕΗ 2 ηλεκτρονόμος φάσεων καταναλωτή 3 ηλεκτρονόμος γης ΔΕΗ 4 ηλεκτρονόμος γης καταναλωτή Παροχές τύπου Β Οι παροχές αυτές γίνονται από υπόγειο δίκτυο και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τύπου Β1 για ισχείς μέχρι 1000 kva τύπου Β2 για ισχείς μεγαλύτερες από 1000 kva. Η ΔΕΗ εγκαθιστά κυψέλες σε εσωτερικό χώρο, όπου γίνεται και η μέτρηση ισχύος και ενέργειας Παροχές τύπου Β1 Στην αρχή του καλωδίου Μ.Τ., που τροφοδοτεί τον Υ/Σ του καταναλωτή, η ΔΕΗ εγκαθιστά διακόπτη φορτίου με ασφάλειες, σχήματα 12α, 12β. Ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να εγκαταστήσει πρόσθετο μέσο προστασίας στην πλευρά Μ.Τ. του Μ/Σ, πρέπει όμως να εγκαταστήσει γενικό μέσο προστασίας στην πλευρά Χ.Τ., σχήμα 12γ. Το μέσο αυτό μπορεί να είναι ασφάλειες μέχρι 400 A, πράγμα που περιορίζει την ισχύ στα 250 kva (τυποποιημένες ισχείς

16 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 219 Μ/Σ σε kva: 15, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000). Για ισχύ μεγαλύτερη των 250 kva απαιτείται η εγκατάσταση αυτόματου διακόπτη στην πλευρά Χ.Τ., σχήμα 12δ. Για την επιλογική συνεργασία του διακόπτη αυτού με τις ασφάλειες Μ.Τ. της ΔΕΗ πρέπει ο διακόπτης να έχει και στοιχείο ακαριαίας λειτουργίας. Το διακόπτη φορτίου του πίνακα της ΔΕΗ επιτρέπεται να τον χειρίζεται και ο καταναλωτής, ο οποίος εγκαθιστά μόνο αποζεύκτη με τον οποίο δεν είναι δυνατή η διακοπή του ρεύματος του φορτίου του καταναλωτή. Δεν επιτρέπεται όμως η επέμβαση του καταναλωτή στο εσωτερικό των πινάκων της ΔΕΗ. Σχήμα 12. Παροχές τύπου B1. α) Συνδεσμολογία παροχής για ακτινική σύνδεση καταναλωτή στο υπόγειο δίκτυο. β) Συνδεσμολογία παροχής για σύνδεση καταναλωτή σε βρόχο του υπόγειου δικτύου. γ) Συνδεσμολογία καταναλωτή για ισχύ μέχρι 250 kva. δ) Συνδεσμολογία καταναλωτή για ισχύ μέχρι 1000 kva. (*) Ένας ή περισσότεροι Μ/Σ σε παράλληλη λειτουργία.

17 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών Παροχές τύπου Β2 Για ισχύ μεγαλύτερη των 1000 kva κατασκευάζεται η παροχή τύπου Β2. Στην αρχή του καλωδίου Μ.Τ. που τροφοδοτεί τον Υ/Σ η ΔΕΗ εγκαθιστά αυτόματο διακόπτη, σχήματα 13α, 13β. Ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να εγκαταστήσει πρόσθετο μέσο προστασίας στην πλευρά Μ.Τ., οι Μ/Σ προστατεύονται από τον αυτόματο διακόπτη της ΔΕΗ, σχήματα 13γ, 13δ. Αυτό συμβαίνει συνήθως με εξαίρεση μόνο αν υπάρχει ένας ή περισσότεροι Μ/Σ με ονομαστική ένταση μικρότερη του 10 % της εντάσεως ρυθμίσεως του αυτόματου διακόπτη του πίνακα Μ.Τ. της ΔΕΗ. Στις περιπτώσεις αυτές ενδείκνυται η εγκατάσταση ιδιαίτερου μέσου προστασίας μόνο στους υπόψη μικρούς Μ/Σ, σχήμα 13ε. Η ύπαρξη μέσων προστασίας υπερεντάσεως ανά Μ/Σ δημιουργεί μεγάλες δυσχέρειες ή και αδυναμία κλιμακώσεως των προστασιών. Γι αυτό, εάν είναι επιθυμητή η αυτόματη απομόνωση μόνο του Μ/Σ που έχει πάθει βλάβη, αντί να διακόπτεται η τροφοδότηση όλων των Μ/Σ από την πτώση του αυτόματου διακόπτη της ΔΕΗ, ενδείκνυται το μέσο προστασίας ανά Μ/Σ να μην βασίζεται σε υπερεντάσεις βραχυκυκλώσεως αλλά σε άλλα κριτήρια (διαφορική προστασία, προστασία υπερθερμάνσεως, προστασία Bucholz).

18 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 221 Σχήμα 13. Παροχές τύπου B2. α) Συνδεσμολογία παροχής για ακτινική σύνδεση καταναλωτή στο υπόγειο δίκτυο. β) Συνδεσμολογία παροχής για σύνδεση καταναλωτή σε βρόχο του υπογείου δικτύου. γ) Συνδεσμολογία καταναλωτή, (*) ένας ή περισσότεροι Μ/Σ συνδεδεμένοι παράλληλα. δ) Συνδεσμολογία καταναλωτή με διακόπτη φορτίου για τον κάθε Μ/Σ. ε) Συνδεσμολογία καταναλωτή με διακόπτη φορτίου για τον κάθε Μ/Σ και με ασφάλειες κόνεως μέχρι 40 A για τους Μ/Σ με ονομαστική ένταση μικρότερη του 10 % της εντάσεως ρυθμίσεως του αυτόματου διακόπτη του πίνακα Μ.Τ. της ΔΕΗ.

19 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών Γειώσεις καταναλωτών Μ.Τ Γενικά Η γείωση του Υ/Σ του καταναλωτή είναι απαραίτητη για την προστασία ατόμων έναντι επικίνδυνων τάσεων επαφής. Η πιο αποτελεσματική προστασία επιτυγχάνεται με την κατασκευή θεμελιακής γειώσεως κάτω από το κτίριο του Υ/Σ ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, με την τοποθέτηση ισοδυναμικού πλέγματος στο δάπεδο του Υ/Σ. Οδηγίες για την κατασκευή θεμελιακών γειώσεων δίδονται στο παράρτημα VI του κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Η ελάχιστη διατομή του αγωγού γειώσεως καθορίζεται από την ένταση του ρεύματος κατά το μονοπολικό βραχυκύκλωμα, το χρόνο λειτουργίας των μέσων προστασίας, την αποδεκτή τελική θερμοκρασία του αγωγού και το υλικό του αγωγού. Όταν προηγούνται ασφάλειες Μ.Τ. επαρκεί αγωγός χαλκού διατομής 2 16 mm. Η τελική αποδεκτή θερμοκρασία του αγωγού γειώσεως είναι 200 C. Εάν δεν υπάρχει κίνδυνος αναφλέξεως παρακείμενων υλικών η οριακή θερμοκρασία είναι 300 C. Από το σχήμα 15 του κεφαλαίου III προκύπτει π.χ. για αγωγούς γειώσεως από χαλκό, διάρκεια βραχυκυκλώσεως 1 s, αρχική θερμοκρασία (θερμοκρασία περιβάλλοντος) 40 C και τελική θερμοκρασία 200 C, SthN = 150 A mm 2. Το επιτρεπόμενο θερμικό ρεύμα I th είναι περίπου ίσο με το ρεύμα βραχυκυκλώσεως (σφάλμα μακριά από γεννήτριες, Ith ~ Ik ). Π.χ. για ρεύμα βραχυκυκλώσεως Ik = 5000 A είναι αναγκαία η διατομή Ith Ik A q = ~ = = 33 mm SthN S 2 thn 150 A mm και επιλέγεται η τυποποιημένη διατομή q = 35 mm Συνολική αντίσταση γειώσεως μικρότερη από 1 Ω Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται η κοινή γείωση των μεταλλικών μερών του Μ/Σ και του ουδέτερου κόμβου του Μ/Σ, σχήμα 14. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τη μέθοδο προστασίας της εγκαταστάσεως Χ.Τ. του καταναλωτή (ουδετέρωση ή άμεση γείωση). Γείωση συνολικής αντιστάσεως μικρότερη του 1 Ω θεωρείται εξασφαλισμένη όταν ο Υ/Σ τροφοδοτείται από υπόγειο δίκτυο Μ.Τ. συνολικού μήκους τουλάχιστον

20 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών m. Για τον καθορισμό του μήκους αυτού περισσότερα από ένα καλώδια, τοποθετημένα στο ίδιο χαντάκι, θεωρούνται ως ένα καλώδιο. Σχήμα 14. Διάταξη γειώσεων Υ/Σ καταναλωτών Μ.Τ. εάν η αντίσταση γειώσεως είναι μικρότερη του 1 Ω. α) Παροχές τύπου A. β) Παροχές τύπου B. Τα μεταλλικά αντικείμενα της παροχής Μ.Τ. συνδέονται με τη γείωση του Υ/Σ του καταναλωτή δια του μολύβδινου μανδύα του καλωδίου, και εάν δεν υπάρχει μολύβδινος μανδύας πρέπει να εγκατασταθεί ιδιαίτερος αγωγός γειώσεως, σχήμα 14α. Για παροχές τύπου Β, ανεξάρτητα από την τιμή της συνολικής αντιστάσεως γειώσεως απαιτείται η τοποθέτηση ισοδυναμικού πλέγματος κάτω από το δάπεδο του χώρου που θα εγκατασταθούν οι πίνακες Μ.Τ., σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της ΔΕΗ.

21 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 224 Σχήμα 15. Διάταξη γειώσεων καταναλωτών Μ.Τ. εάν η αντίσταση γειώσεως είναι μεγαλύτερη του 1Ω. α) Παροχές τύπου A. β) Παροχές τύπου B.

22 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών Συνολική αντίσταση γειώσεως μεγαλύτερη από 1 Ω Στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαία η κατασκευή ανεξάρτητης γειώσεως του ουδετέρου κόμβου του Μ/Σ από τη γείωση των μεταλλικών μερών του Υ/Σ και της παροχής Μ.Τ., σχήμα 15. Επειδή όμως η επίτευξη και ιδιαίτερα η διατήρηση ανεξαρτήτων γειώσεων είναι δυσχερής πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, ώστε η αντίσταση γειώσεως να είναι κάτω του 1 Ω, ώστε να επιτρέπεται η κοινή γείωση, σύμφωνα με το σχήμα Χαρακτηριστικά μετασχηματιστών Οι Μ/Σ πρέπει να είναι ζεύξεως τριγώνου-αστέρα (Dy) ή αστέρα-τεθλασμένου αστέρα (Yz). Άλλες ζεύξεις μπορούν να γίνουν δεκτές μόνο μετά τη συνεννόηση με τη ΔΕΗ. Η γείωση του ουδετέρου κόμβου στην πλευρά Μ.Τ. απαγορεύεται. Τα δίκτυα Μ.Τ. της ΔΕΗ έχουν τάση 15 kv ή 20 kv. Στην Αττική υπάρχουν και οι τάσεις 6,6 kv και 22 kv. Έχει αποφασισθεί η μετατροπή της τάσεως όλων των δικτύων στην τάση των 20 kv. Για Υ/Σ που πρόκειται να τροφοδοτηθούν από το δίκτυο 20 kv συνιστάται η σχέση μετασχηματισμού 20-15/0,4 kv με λήψεις 0, ± 25, % και ± 5%, δηλαδή τάσεις 19-19, ,5-21/0,4 kv. Για Υ/Σ που πρόκειται να τροφοδοτηθούν από δίκτυο 15 kv πρέπει να χρησιμοποιηθούν Μ/Σ διπλής σχέσεως, δηλαδή 20-15/0,4 kv ώστε, κατά την προβλεπόμενη μετατροπή της τάσεως του δικτύου της ΔΕΗ από 15 kv σε 20 kv, να μην απαιτηθεί η αντικατάσταση των Μ/Σ. Οι Μ/Σ αυτοί συνιστάται να έχουν επίσης λήψεις 0, ± 25, % και ± 5%. Στην Αττική υπάρχουν επίσης οι τάσεις 6,6 kv και 22 kv. Εάν η τροφοδότηση γίνει αρχικά από το δίκτυο 6,6 kv, ο Μ/Σ πρέπει να είναι διπλής σχέσεως 20-6,6/0,4 kv. Επειδή η τάση 20 kv είναι το τριπλάσιο της τάσεως 6,6 kv είναι εύκολη η μετατροπή Μ/Σ 6,6 kv σε Μ/Σ 20 kv, αν έχει γίνει η σχετική πρόβλεψη (το τύλιγμα Μ.Τ. κάθε φάσεως πρέπει να αποτελείται από 3 τμήματα, συνδεδεμένα παράλληλα για τροφοδότηση από το δίκτυο 6,6 kv και σε σειρά για τροφοδότηση από το δίκτυο 20 kv). Μετασχηματιστές που θα τροφοδοτηθούν από το δίκτυο 22 kv συνιστάται να έχουν 7 λήψεις, 19-19, , ,5-22/0,4 kv. Η προστασία των Μ/Σ από εσωτερικά σφάλματα δεν εξασφαλίζεται από την προστασία έναντι υπερεντάσεων βραχυκυκλώσεως που αναφέρθηκαν στις

23 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 226 παραγράφους και Για Μ/Σ μεγάλης αξίας μπορεί να προβλεφθεί πρόσθετη προστασία (διαφορική προστασία, προστασία Bucholz, προστασία υπερθερμάνσεως). Η προστασία έναντι ατμοσφαιρικών υπερτάσεων γίνεται με αλεξικέραυνο τύπου βαλβίδας (μη γραμμικές αντιστάσεις που στις κανονικές συνθήκες έχουν πρακτικά άπειρη τιμή και στα οδεύοντα κύματα τιμή που τείνει προς το μηδέν). Όταν εμφανίζονται ατμοσφαιρικές υπερτάσεις το αλεξικέραυνο άγει το ηλεκτρικό φορτίο προς τη γη. Τα αλεξικέραυνα αυτά δεν έχουν καμμία σχέση με το αλεξικέραυνο προστασίας κτιρίου. Στις παροχές τύπου Α η ΔΕΗ τοποθετεί αλεξικέραυνα στα σημεία της παροχής. Εάν το καλώδιο από το σημείο της παροχής ως τον Μ/Σ έχει μήκος μικρότερο των 500 m συνιστάται η τοποθέτηση και από τον καταναλωτή αλεξικέραυνων στα άκρα του καλωδίου. Για μεγαλύτερα μήκη καλωδίου δεν απαιτείται η τοποθέτηση αλεξικέραυνων όπως επίσης δεν απαιτείται και όταν η τροφοδότηση γίνεται από υπόγειο δίκτυο. Η χωρητικότητα των καλωδίων μειώνει την κλίση του μετώπου του οδεύοντος κύματος της τάσεως και έτσι αποφεύγεται η μεγάλη καταπόνηση των τυλιγμάτων του Μ/Σ. 1.6 Διατομή καλωδίου παροχής Η ελάχιστη διατομή του καλωδίου παροχής (καλώδιο μεταξύ της παροχής της ΔΕΗ και του μετασχηματιστή του καταναλωτή) προκύπτει από τις ακόλουθες απαιτήσεις θερμική αντοχή του καλωδίου κατά την κανονική λειτουργία, θερμική αντοχή του καλωδίου κατά τα βραχυκυκλώματα. Στο κεφάλαιο IV δίδονται οι επιτρεπόμενες φορτίσεις των καλωδίων για κανονικές συνθήκες φορτίσεως (ημερήσιος κύκλος με 10 h φόρτιση με το πλήρες φορτίο και 14 h με το 60 % του φορτίου). Με συντελεστές λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες εγκαταστάσεως, οι συνθήκες περιβάλλοντος και οι συνθήκες φορτίσεως (εγκατάσταση στο χώμα ή στον αέρα, γειτνίαση περισσοτέρων καλωδίων, θερμοκρασία περιβάλλοντος, συνεχής φόρτιση, βραχυχρόνια υπερφόρτιση, περιοδική υπερφόρτιση). Στο κεφάλαιο IV δίδεται επίσης σε καμπύλες το επιτρεπόμενο θερμικό ρεύμα βραχείας διαρκείας ως συνάρτηση της διάρκειας βραχυκυκλώσεως. Το ρεύμα αυτό, καθώς επίσης και η καμπύλη εντάσεως-χρόνου της προστασίας της ΔΕΗ δίδονται στον καταναλωτή από τη ΔΕΗ. Ο καταναλωτής μπορεί έτσι να επιλέξει την απαραίτητη διατομή του καλωδίου, σχήμα 16. Το καλώδιο πρέπει

24 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 227 να αντέχει το ρεύμα βραχυκυκλώσεως τουλάχιστον μέχρι τη χρονική στιγμή λειτουργίας της προστασίας της ΔΕΗ. Σχήμα 16. Επιλογή διατομής καλωδίου. q 1, q 2, q 3 : Επιτρεπόμενη μέγιστη διάρκεια βραχυκυκλώσεως ως συνάρτηση του ρεύματος βραχυκυκλώσεως, για καλώδια διατομής q 1, q 2, q 3. ρ: καμπύλη εντάσεως-χρόνου της προστασίας της ΔΕΗ. 2 Χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Οδηγίες της Διευθύνσεως Εκμεταλλεύσεως Διανομής της ΔΕΗ 2.1 Διαδικασία Γενικά α) Οι Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ) κατασκευάζονται με την αποκλειστική ευθύνη των κατασκευαστών αδειούχων ηλεκτρολόγων εγκαταστατών, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. β) Οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη σε υπάρχουσα ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο, του

25 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 228 οποίου η άδεια θα καλύπτει όλη την μετά από τον μετρητή ισχύ της εγκαταστάσεως. γ) Η ηλεκτροδότηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων γίνεται αφού υποβληθεί στη ΔΕΗ Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), με την οποία ο εγκαταστάτης δηλώνει υπεύθυνα, ότι η εγκατάσταση έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας και συνοδεύεται από λεπτομερές ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκαταστάσεως. δ) Κάθε ΥΔΕ πρέπει να αναφέρεται σε ολόκληρη την μετά από το μετρητή της ΔΕΗ εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση, ανεξάρτητα από το λόγο για τον οποίο υποβάλλεται αυτή. Ειδικά σε μερικές περιπτώσεις (προσθήκες, τροποποιήσεις, κ.λ.π.) η συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων της ΥΔΕ περιορίζεται στο τμήμα της εγκαταστάσεως που κατασκευάστηκε, σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στο εδάφιο δ. Σε κάθε περίπτωση υποβολής ΥΔΕ προς τη ΔΕΗ ο εγκαταστάτης που την υπογράφει πρέπει να έχει άδεια που να καλύπτει όλη την μετά από τον μετρητή της ΔΕΗ εγκατάσταση τόσο από πλευράς ειδικότητας όσο και από πλευράς ισχύος. ε) Κάθε ΥΔΕ μπορεί να υποβληθεί στη ΔΕΗ το αργότερο σε ένα χρόνο μετά από την ημερομηνία συντάξεώς της. στ) Η ΔΕΗ υποχρεούται να αρνηθεί την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν, κατά την παραλαβή της ΥΔΕ, διαπιστώσει ότι η προς ηλεκτροδότηση ηλεκτρική εγκατάσταση έχει μεγαλύτερη ισχύ ή είναι άλλης ειδικότητας, από αυτήν που έχει ο κατασκευαστής ηλεκτρολόγος και να αναφέρει σχετικά στο Υπουργείο Ενέργειας και Τεχνολογίας. Επίσης η ΔΕΗ δεν πραγματοποιεί την ηλεκτροδότηση της εγκαταστάσεως, αν τα όργανά της αντιληφθούν ότι η εγκατάσταση παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις. ζ) Η ΔΕΗ δικαιούται να προβαίνει στη διακοπή της ηλεκτροδοτήσεως μιας εγκαταστάσεως, αν υποπέσει στην αντίληψη οργάνων της, ανωμαλία στην εγκατάσταση αυτή και να μην την επανασυνδέσει αν δεν υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ότι η βλάβη αποκαταστάθηκε. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση θα ονομάζεται στο εξής όχι ΥΔΕ αλλά ΥΔΕΠΑΒ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη περί Αποκαταστάσεως Βλάβης). Αν για την αποκατάσταση της βλάβης ο εγκαταστάτης τροποποιήσει την εγκατάσταση, τότε είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στη ΔΕΗ ΥΔΕ και όχι ΥΔΕΠΑΒ.

26 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών Τρόπος συντάξεως Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη α) Η ΥΔΕ πρέπει να περιλαμβάνει: Τα στοιχεία του ακινήτου, του ιδιοκτήτη και του καταναλωτή. Τα στοιχεία του εγκαταστάτη και της άδειάς του. Το τεχνικό υπόμνημα της εγκαταστάσεως. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του εγκαταστάτη. Την κατηγορία χώρου για τον επανέλεγχο της εγκαταστάσεως σύμφωνα με το άρθρο 305 του ΚΕΗΕ αναγράφοντας τον κατάλληλο όρο από τους αναφερόμενους στο άρθρο αυτό (π.χ. κατοικία, γραφείο, εργοστάσιο κ.λ.π.). Δήλωση του εγκαταστάτη ότι: Εκτέλεσε την υπόψη ΕΗΕ σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν. Παρέχει εγγύηση για την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκαταστάσεως για δύο χρόνια. Οι ασφάλειες που τοποθετήθηκαν είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς που ισχύουν. Ωμομέτρησε την εγκατάσταση και ότι τα αποτελέσματα των ωμομετρήσεων είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν. β) Τα συνοδεύοντα την ΥΔΕ ηλεκτρολογικά σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν: Τη θέση και την ισχύ των συσκευών καταναλώσεως. Τη διαδρομή των γραμμών. Στο υπόμνημα του σχεδίου αναγράφεται η 2 διατομή των αγωγών, όταν αυτή είναι μεγαλύτερη από 15, mm. Στις περιπτώσεις μεγάλων εγκαταστάσεων, που είναι ενδεχόμενο να μην είναι εύκολη η αναγραφή των διατομών των γραμμών στο υπόμνημα, είναι δυνατό, κατά την κρίση του εγκαταστάτη, να αναγράφονται οι διατομές ή στο σχέδιο ή στα μονογραμμικά διαγράμματα των πινάκων. Τις θέσεις των διακοπτών, πριζών και πινάκων σε σχέση με το ακίνητο. Αναλυτικά διαγράμματα των πινάκων, εφ όσον δεν είναι τυποποιημένοι, ή ο τύπος τους, αν είναι τυποποιημένοι. γ) Κατά τον υπολογισμό της εγκατεστημένης ισχύος θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

27 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροδοτήσεως και προστασίας καταναλωτών 230 Εγκατεστημένη ισχύς είναι το άθροισμα της ονομαστικής ισχύος μόνο των πράγματι εγκατεστημένων συσκευών καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας. Ο υπολογισμός της εγκατεστημένης ισχύος που αναφέρεται στα φωτιστικά σημεία και τις πρίζες, πραγματοποιείται με τις παρακάτω τιμές: 100 W για κάθε απλό φωτιστικό σημείο 200 W για κάθε πολλαπλό φωτιστικό σημείο 200 W για τις πρώτες τρεις πρίζες κάθε κυκλώματος 10 A 100 W για κάθε πρίζα πέρα από τις τρεις κάθε κυκλώματος 10 A. Στις περιπτώσεις που τοποθετούνται φωτιστικά σώματα πάνω από 500W τότε θα λαμβάνεται υπόψη η πραγματική ισχύς καθενός από αυτά. δ) Σε περίπτωση, προσθήκης, τροποποιήσεως ή επανελέγχου μιας εγκαταστάσεως υποβάλλεται στη ΔΕΗ ΥΔΕ, με την οποία ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης δηλώνει, ότι κατασκεύασε τα τμήματα της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκαταστάσεως που φαίνονται στα σχέδια και υπομνήματα που συνέταξε, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν και ότι έκανε έλεγχο ολόκληρης της εγκαταστάσεως μετά από τον μετρητή της ΔΕΗ, την οποία βρήκε σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συμπλήρωση της ΥΔΕ για την παραπάνω περίπτωση γίνεται ως εξής: Στα τμήματα B, Γ και E του Τεχνικού Υπομνήματος και στο σχέδιο φαίνονται μόνο τα τμήματα της εγκαταστάσεως, τα οποία κατασκεύασε ή τροποποίησε ο εγκαταστάτης. Στο τμήμα Δ του Τεχνικού Υπομνήματος φαίνεται αναλυτικά η εγκατεστημένη ισχύς όπως διαμορφώνεται ύστερα από τις τροποποιήσεις. Η διατομή της γραμμής γενικού πίνακα-μετρητή, το τηκτό της γενικής ασφάλειας, η εφαρμοζόμενη μέθοδος προστασίας και το είδος της γειώσεως αναφέρονται υποχρεωτικά και αν ακόμα δεν έγινε καμμία τροποποίηση σε αυτά. Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις του παρόντος εδαφίου έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στα εδάφια β, δ και ε Έλεγχος ΔΕΗ πριν από την ηλεκτροδότηση Η ΔΕΗ δεν κάνει την ηλεκτροδότηση μιας εγκαταστάσεως:

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα Μάιος 005 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μελέτη βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης Αθήνα, Μάιος 005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 6: Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Ε.Η.Ε. Παράδειγμα Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις 1 Μάθημα 3 1. Γενικά Στο προηγούμενο μάθημα (παράγραφος 2) είδαμε ότι η προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας εξαρτάται από, αλλά και προσδιορίζει, τη δομή του δικτύου στην περιοχή που κάνουμε προστασία. Από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.)

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη Ελάχιστες διατομές καλωδίων Ικανότητα θερμικής φόρτισης μονωμένων αγωγών και καλωδίων στη μόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 5: Υπολογισμοί Γραμμών Ε.Η.Ε. βάσει του ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από ηλεκτροπληξία

Προστασία από ηλεκτροπληξία Χαρακτηρισμός δικτύων διανομής κατά HD 384. XYΖ όπου Χ: Σχέση του δικτύου διανομής (δηλαδή πρακτικά του ΜΣ διανομής) με τη γη. Τ : Γειωμένος ουδέτερος κόμβος του ΜΣ. Ι : Μη γειωμένος ουδέτερος κόμβος.

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 8: Σχεδίαση - Μελέτη - Κατασκευή Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 Είδη ηλεκτρικών μηχανών και εφαρμογές τους. 1. Οι ηλεκτρογεννήτριες ή απλά γεννήτριες, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν ΤΜΗΜΑ ΗΑΕΚΤΡΟΑΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστής: Σταυρακίδης Παναγιώτης Α.Μ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι Εργαστήριο 08-10: Μονοφασικός Πίνακας 1) Ο γενικός διακόπτης μπορεί να είναι μονοπολικός ή διπολικός για συστήματα ουδετερογείωσης (για συστήματα ΤΤ είναι υποχρεωτικά διπολικός). Συνίσταται διπολικός (αν

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Διάλεξη 9η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ENOTHTA B ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - 1 - Ενότητα 6 η (Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αγωγοί και καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων. Υλικά και εξαρτήματα: Σωλήνες ασφάλειες διακόπτες. Παροχές και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές έννοιες για τις Ε.Η.Ε. Πρότυπο HD 384 Κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.5 Εφαρμογές των αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων Λέξεις κλειδιά: σύνδεση σε σειρά, παράλληλη σύνδεση, κόμβος, κλάδος, αντίσταση, τάση. Υπάρχουν δυο τρόποι σύνδεσης των ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 2: Μέθοδοι Προστασίας σε Εγκαταστάσεις Χ.Τ. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 6: Είδη Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 6: Είδη Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 6: Είδη Μετασχηματιστών Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης.

Αντικείμενο. Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης. Αντικείμενο Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης. Εισαγωγή Εισαγωγή Συντελεστής ισχύος Επομένως με μειωμένο συντελεστή ισχύος έχουμε:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 26 Μαΐου 2014 Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγοί και συνδεσμολογία των αγωγών γείωσης σε μία εγκατάσταση. Γείωση σημαίνει σύνδεση στη γη ή σ έναν αγωγό που συνδέεται στη γή.

Αγωγοί και συνδεσμολογία των αγωγών γείωσης σε μία εγκατάσταση. Γείωση σημαίνει σύνδεση στη γη ή σ έναν αγωγό που συνδέεται στη γή. Μάθημα 3 Γείωση Περίληψη Βασικό / βασικότερο μέρος της σχεδίασης μίας εγκατάστασης είναι η προστασία αυτών που χρησιμοποιούν την εγκατάσταση από ηλεκτροπληξία / βραχυκυκλώματα / τη δυσλειτουργία της εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 7: Έλεγχος Ε.Η.Ε. με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του σημερινού επιπέδου ζωής. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι ευαίσθητος σε διαταραχές της ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι Εργαστριο 11 Μονοφασικές Παροχές Οι παροχές είναι τυποποιημένες. Ο κωδικός αριθμός κάθε παροχς αντιστοιχεί και στα γενικά στοιχεία της. Πρέπει να επιλέγεται η κατάλληλη παροχ για την εγκατάσταση. Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης Εργοδότης Έργο Α ΜΗΕ Α.Ε ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Κτίριο Ελέγχου Θέση Ηµεροµηνία Μελετητές Α.Γάγκα Παρατηρήσεις -1- Στοιχεία ικτύου Φασική Τάση ικτύου (V)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ» (SMART METERS) ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά)

Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά) Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά) Agenda Επιλογή της βέλτιστης αντικεραυνικής προστασίας. Εγκατάσταση αντικεραυνικών. Επιλογή της βέλτιστης προστασίας για το αντικεραυνικό. Κανόνες εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΜ 2463 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ~ t.p - '2 ^ 2 ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Διάλεξη 11η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ENOTHTA B ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 6: Διατάξεις Προστασίας, Ελέγχου Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 4: Υλικά μιας Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Μια ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΟΛΗ ΤΕΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ στο μάθημα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική Συμπεριφορά Γραμμών Κορμού Διανομής Μέσης Τάσης κατά το Βραχυκύκλωμα στον Αέρα

Θερμική Συμπεριφορά Γραμμών Κορμού Διανομής Μέσης Τάσης κατά το Βραχυκύκλωμα στον Αέρα Θερμική Συμπεριφορά Γραμμών Κορμού Διανομής Μέσης Τάσης κατά το Βραχυκύκλωμα στον Αέρα Δυναμική και Θερμική Καταπόνηση Εγκαταστάσεων Γεώργιος Α. Βίλλιας1, Αθανάσιος Χ. Μέρμιγκας, Ελευθερία X. Πυργιώτη3,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS 2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να : Αναφέρουν την χρησιμότητα του ηλεκτρικού πίνακα διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ

Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελένη Ι. Καραντώνη Επιβλέπουσα : Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) (Σφραγίδα, υπογραφή)

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) (Σφραγίδα, υπογραφή) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α 50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν ) Αφορά: Νέα εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα εξετάζεται η σύνδεση ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ

Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ Μια μικρή προσπάθεια ενημέρωσης, πρόληψης λαθών και καλύτερης αξιοποίησης της νέας ΥΔΕ Διευκρινίσεις: -Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: YΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ YΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων CPV:50711000-2 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: YΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιλαµβάνει όλα τα µέτρα µε τα οποία διαπιστώνεται ότι η ολόκληρη η εγκατάσταση που ελέγχεται, πληροί τις απαιτήσεις. Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ,

Αντικείμενο. Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ, Αντικείμενο Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ, των παραγόντων που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των ΜΣ, των τρόπων προστασίας ΜΣ υποσταθμών ΜΤ. Διάκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 5 η Αναθεώρηση Στο Τιμολόγιο περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της Σύμβασης βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 107 8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Είναι απαραίτητο, τα δίκτυα που µεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια να λειτουργούν µε υψηλή τάση, πολύ µεγαλύτερη από την παραγόµενη τάση από τις γεννήτριες. Ο βασικός λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Περιεχόμενα Προστασία Από Σφάλματα Προς Γη Σε Χώρους Ιατρικής Χρήσης - Γενικά... 2 1. Μετασχηματιστές Απομόνωσης... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Σημειώσεις του διδάσκοντα : Παλάντζα Παναγιώτη Email επικοινωνίας: palantzaspan@gmail.com 1 Μετασχηματιστές Οι μετασχηματιστές είναι ηλεκτρομαγνητικές συσκευές ( μηχανές )

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: Οδηγίες προστασίας, ασφάλειας και πρόληψης κινδύνων στην εργασία. Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

ΗΜΕΡΙΔΑ: Οδηγίες προστασίας, ασφάλειας και πρόληψης κινδύνων στην εργασία. Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΗΜΕΡΙΔΑ: Οδηγίες προστασίας, ασφάλειας και πρόληψης κινδύνων στην εργασία Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σε κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα

ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα 1. Αναφέρατε περιπτώσεις που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι υψηλές αρµονικές στη µελέτη συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας. 2. Ποια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 7: Μέθοδοι Εκκίνησης και Πέδησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Πανεπιστημιακές παραδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5: Εισαγωγή στο ηλεκτρολογικό Σχέδιο. Διάλεξη 5η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ενότητα 5: Εισαγωγή στο ηλεκτρολογικό Σχέδιο. Διάλεξη 5η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Ενότητα 5: Εισαγωγή στο ηλεκτρολογικό Σχέδιο Διάλεξη 5η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ENOTHTA B ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 5 η 2 ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους

Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους Γενικές ασκήσεις μονοφασικών μετασχηματιστών Άσκηση 1 Ένας ιδανικός μετασχηματιστής έχει το τύλιγμα του πρωτεύοντος με 150 σπείρες και το δευτερεύον με 750 σπείρες.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία:

Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία: Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Α Ημερομηνία: Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΜΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Β115-Β116 DESIGN-CONSTRUCTION OF INTERNAL ELECTRICAL

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Σύνδεσης Φωτοβολταϊκών στα Δίκτυα Διανομής ΌΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΏΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ

Επίδραση Σύνδεσης Φωτοβολταϊκών στα Δίκτυα Διανομής ΌΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΏΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ Επίδραση Σύνδεσης Φωτοβολταϊκών στα Δίκτυα Διανομής ΌΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΏΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σύστημα Παραγωγής Σταθμούς παραγωγής, όπου παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα, μαζί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών

Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών 1. Εισαγωγικά Οι μετασχηματιστές (transformers) είναι ηλεκτρικές διατάξεις, οι οποίες μετασχηματίζουν (ανυψώνουν ή υποβιβάζουν) την τάση και το ρεύμα. Ο μετασχηματιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Φωτοβολταϊκά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Φωτοβολταϊκά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Φωτοβολταϊκά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής της ΡΑΕΚ μαζί με την Αίτηση Σύνδεσης Το Ερωτηματολόγιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Τριφασικοί Μετασχηματιστές Τριφασικοί Μετασχηματιστές Από την στιγμή που το τριφασικό ρεύμα χρησιμοποιείται τόσο συχνά στα συστήματα διανομής Ηλεκτρικής Ισχύος, προκύπτει εύλογα η ανάγκη για τριφασικούς μετασχηματιστές. Έτσι θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι να γνωρίσει ο σπουδαστής αφενός τις προϋποθέσεις παραλληλισμού δυο μετασχηματιστών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Απαγωγών Υπερτάσεων (SPD s)

Τεχνική Προδιαγραφή Απαγωγών Υπερτάσεων (SPD s) (SPD s) Περιεχόμενα 1. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2 (μονοπολικοί)... 2 2. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1... 4 3. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1+2... 6 1/7 1. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Περιγραφή των Μέσων Προστασίας και των Εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης της Δ.Ε.Η και των Καταναλωτών

Διπλωματική Εργασία. Περιγραφή των Μέσων Προστασίας και των Εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης της Δ.Ε.Η και των Καταναλωτών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Περιγραφή των Μέσων

Διαβάστε περισσότερα