ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων σερβομηχανισμών στις Εγκαταστάσεις της ΜΕΝ Μενιδίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3038. Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων σερβομηχανισμών στις Εγκαταστάσεις της ΜΕΝ Μενιδίου"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με βάση τις Διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές θα είναι σε ΕΥΡΩ, και η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε ,00 ΕΥΡΩ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30/04/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Ωρωπού 156, Γαλάτσι και αφορά στην : Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων σερβομηχανισμών στις Εγκαταστάσεις της ΜΕΝ Μενιδίου 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών σερβομηχανισμών θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Μονάδας Επεξεργασίας Νερού Μενιδίου της ΕΥΔΑΠ, με σκοπό: τη αυτόματη κίνηση των 32 βανών σύρτου εκκένωσης των δεξαμενών καθίζησης της Παλιάς Μονάδας την λειτουργική βελτιστοποίηση και τον Κεντρικό Έλεγχο αυτών από το SCADA H προμήθεια εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναδιοργάνωσης, βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου της ΜΕΝ Μενιδίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση, έλεγχο, παρακολούθηση και κεντρικό Έλεγχο αυτών από το SCADA. Για τη μελέτη και εφαρμογή λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι: Η υπάρχουσα υποδομή των εγκαταστάσεων. Η ανακατασκευή και λειτουργία των συστημάτων σάρωσης της λάσπης από τις δεξαμενές καθίζησης. Η μέγιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών. Η εκμετάλλευση των συστημάτων για χρήση απομακρυσμένου ελέγχου, παρακολούθησης και διαχείρισης και τον κεντρικό Έλεγχο αυτών μέσω του υφιστάμενου SCADA της Μεν Μενιδίου 1

2 Η μέθοδος λειτουργίας ελέγχου και παρακολούθησης θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση των ηλεκτροκίνητων σερβομηχανισμών. Η επιλογή του τρόπου λειτουργίας και η τελική σύνθεσή τους, επικεντρώνεται σε δύο κατευθύνσεις. Στο διαχειριστικό έλεγχο και στη λειτουργική συγκρότηση. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Η λειτουργία των συστημάτων θα πραγματοποιείται τόσο τοπικά με την Ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα ρύθμισης και ελέγχου όσο και αυτόματα μέσω του υφιστάμενου δικτύου των PLCS από το κεντρικό έλεγχο του διυλιστηρίου. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Κάθε ένα από τα αναφερόμενα συστήματα θα συγκροτείται από τοπικό έλεγχο μέσω της ενσωματωμένης ηλεκτρονικής μονάδας έτσι ώστε να καλύπτονται τα σημεία ελέγχου των εγκαταστάσεων (4 ανά δεξαμενή ). Οι χειρισμοί οι πληροφορίες και η παρακολούθηση θα συγκεντρώνονται στον κεντρικό έλεγχο του διυλιστηρίου. 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΣΕΡΒΟΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ (Multi-turn) Μεγάλο εύρος επιλογής ισχύος κινητήρων και κατ επέκταση ρυθμών περιστροφής του σερβομηχανισμού (από τουλάχιστον 4 rpm έως 170 rpm), έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα να επιτευχθεί ο επιθυμητός χρόνος πλήρους διαδρομής της βάνας (δηλαδή, από τέρμα ανοιχτή ως τέρμα κλειστή ή αντίστροφα), με κατάλληλη επιλογή κινητήρα. ( τον ρυθμό περιστροφής θα το επιλέξει η ΕΥΔΑΠ Α.Ε) Δυνατότητα κλειδώματος του διακόπτη επιλογής με κλειδαριά. Κινητήρας: μονοφασικός Λειτουργία ανοικτού βρόγχου διακοπτόμενης λειτουργίας ON-OFF/S2 τουλάχιστον 15min, Ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα ρύθμισης και ελέγχου. Δυνατότητα χειροκίνητου χειρισμού, τοπικού χειρισμού και τηλεχειρισμού. Τοπικοί χειρισμοί : Επιλογή LOCAL-off-REMOTE, OPEN-STOP-CLOSE. Κατά τον χειροκίνητο χειρισμό θα αποκλείεται η κίνηση του σερβομηχανισμού. Δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων λειτουργίας με τοπικά χειριστήρια. Φωτιζόμενη οθόνη, που θα χρησιμοποιείται για την παραμετροποίηση του σερβομηχανισμού κατά τον τοπικό χειρισμό, αλλά και για τις ενδείξεις των θέσεων ανοικτό και κλειστό, σφαλμάτων και λειτουργίας. Επιτήρηση φάσεων. 4 λυχνίες (LED) ενδείξεων: ανοικτό, κλειστό, ετοιμότητα, προειδοποίηση Ηλεκτρολογική σύνδεση με πολυπολικό βύσμα. Ενσωματωμένος θερμαντήρας για αποφυγή δημιουργίας συμπυκνωμάτων. Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος: Από -25 C έως +70 C ή ευρύτερη. 2

3 Εύρος ρύθμισης της ροπής εξόδου 40%-100% της μέγιστης ροπής. Δύο (2) τουλάχιστον ρυθμιζόμενοι διακόπτες θέσης η μέσω ποτενσιόμετρου (limit switches). Δύο (2) τουλάχιστον ρυθμιζόμενοι διακόπτες ροπής η μέσω ποτενσιόμετρου (torque switches). 4 ψηφιακές είσοδοι ελεύθερα προγραμματιζόμενες (24 V DC). 8 ψηφιακές έξοδοι ελεύθερα προγραμματιζόμενες (24 V DC.) 4 ενδιάμεσες θέσεις ρυθμιζόμενες. Προστασία κινητήρα από υπερθέρμανση μέσω 3 θερμικών διακοπτών. Περιβαλλοντική προστασία ΙΡ 67 ή καλύτερη, σύμφωνα με τους κανονισμούς EN60529 και IEC 529. Αντισκωριακή προστασία Κ2 επιφανείας για αντοχή σε ατμόσφαιρα με υγρασία (περιβάλλον υδραγωγείου). Δυνατότητα τοποθέτησης σερβομηχανισμού κατά οποιονδήποτε προσανατολισμό. Οι σερβομηχανισμοί θα πληρούν τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ :2005 και ΕΝ : Α11:2004), καθώς και την οδηγία 73/23 EWG Low Voltage Directive (σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ , ΕΝ Μεταλλική ετικέτα με ανάγλυφα τα στοιχεία του σερβομηχανισμού (κατασκευαστής, commission No, Serial No., κλπ) 2.2 Σύνδεση των σερβομηχανισμών με την βάνα Φ250 σύρτου ελαστικής έμφραξης. Οι φλάντζες έδρασης των σερβομηχανισμών, θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς DIN 3210 ή ISO 5210 ή ISO Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την ορθή σύνδεση του σερβομηχανισμού με την εκάστοτε βάνα, έτσι ώστε, τόσο η στήριξη αυτή να είναι στατικά και δυναμικά επαρκής, όσο και να μεταδίδεται η μέγιστη ροπή στον άξονα της βάνας. Γι' αυτό πιθανότατα θα απαιτηθεί να γίνουν ειδικές μεταλλικές κατασκευές προσαρμογής, μεταξύ της φλάντζας του σερβομηχανισμού και της εκάστοτε βάνας, όσο και των αντίστοιχων αξόνων, είτε με κατάλληλα διαμορφωμένο σύνδεσμο (κόμπλερ) είτε απευθείας, εφόσον έχει γίνει η ανάλογη εσωτερική διαμόρφωση του άξονα του σερβομηχανισμού. Η μελέτη και προμήθεια αυτών των ειδικών κατασκευών προσαρμογής, των συνδέσμων των αξόνων ή η εσωτερική διαμόρφωση των αξόνων των σερβομηχανισμών, ως και η όλη εγκατάσταση, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία όλων των σερβομηχανισμών και των μειωτήρων, βαρύνει πλήρως τον προμηθευτή. Μετά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, η ΕΥΔΑΠ θα διαθέσει για εύλογο χρονικό διάστημα την κάθε βάνα στον Ανάδοχο για να μετρηθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία της για την ορθή διαστασιολόγηση. 3

4 3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ μέσο καλωδίου Δυνατότητα κλειδώματος με χρήση κωδικού Δυνατότητα ρύθμισης τελικών θέσεων ανοιχτό κλειστό Ρύθμιση ορίων ροπής Ρύθμιση τεσσάρων ενδιάμεσων θέσεων Το λογισμικό λειτουργίας θα περιλαμβάνει όλα εκείνα τα εργαλεία χειρισμού και ρύθμισης του συστήματος. Αναφορά κατάστασης βλαβών. Το σύστημα πρόσβασης μέσω συνεχόμενης επιτήρησης και αυτοέλεγχο των μονάδων του ενημερώνει τον χειριστή (με ταυτόχρονα αποθήκευση στην βάση δεδομένων), για την όποια κατάσταση δυσλειτουργίας παρουσιάζει ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Όλες οι καλωδιώσεις ρευμάτων θα πραγματοποιηθούν με καλώδια που προβλέπονται από τον κανονισμό περί εσωτερικών και εξωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αφού πρωτίστως υπολογιστούν οι καταναλώσεις των συσκευών, ανά μέρος και ολοκλήρου του τροφοδοτούμενου συστήματος. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να τοποθετηθούν τέσσερις ηλεκτρολογικοί πινάκες χαμηλής τάσης, σε κάθε πινάκα θα συνθέσουν 8 βάνες. Ο προμηθευτής με δικά του έξοδα θα προμηθεύσει εγκαταστήσει και συνδέσει όλο το ηλεκτρολογικό υλικό το οποίο θα απαιτηθεί για την συνδέσει των 32 βανών. Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε έχει την υποχρέωση να παράσχει στον προμηθευτή μόνο την κεντρική ηλεκτρική τροφοδοσία μέχρι τους ηλεκτρολογικούς πινάκες χαμηλής τάσης. 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 4.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί Πέραν της παρούσας προδιαγραφής ο ηλεκτρολογικός πίνακας χαμηλής τάσης πρέπει να είναι σύμφωνος με τα εξής: Ισχύοντες Νόμους και Διατάγματα του Ελληνικού Κράτους. Ισχύοντες οδηγίες ΔΕΗ Πρότυπα Ελοτ ΗD 384 Οι ηλεκτρολογικοί πίνακες θα προσκομιστούν στο έργο για την τελική τοποθέτησή του πλήρη περατωμένοι με τον περιεχόμενο σε αυτούς εξοπλισμό και τις εσωτερικές καλωδιώσεις αυτού έτοιμοι για σύνδεση με τα καλώδια εισόδου και τις αναχωρήσεις ή διανομές προς τα φορτία αυτών. Θα παρέχεται επίσης άνεση χώρου εισόδου για την σύνδεση των καλωδίων των κυκλωμάτων. Ο πίνακας θα είναι πλήρως πιστοποιημένος τυποποιημένος με συστήματα διανομής χαμηλής τάσης «verified assemblies», σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου πρότυπου IEC και IEC

5 Η σήμανση CE πρέπει να βρίσκεται πάνω στην πινακίδα αναγνώρισης του ηλεκτρολογικού πίνακα. Θα πρέπει να τοποθετηθεί ετικέτα σε τέτοιο σημείο της επιφάνειας του, έτσι ώστε τα αναγραφόμενα να είναι ορατά και ευανάγνωστα. 4.2 Υλικά Τα υλικά κατασκευής του κάθε πίνακα θα είναι του ιδίου κατασκευαστή ανά είδος και υλικό έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εναλλαξιμότητα και η εύκολη επισκευή. 4.3 Γενικός αυτόματος διακόπτης Ο γενικός αυτόματος διακόπτης ισχύος θα πρέπει να είναι ικανότητας διακοπής 40 Α τουλάχιστον, για τάση 220 V με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία επιλεγμένα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και IEC Ο γενικός διακόπτης εγκατάστασης θα φέρει τη σχετική ένδειξη και θα διακρίνεται από τους άλλους διακόπτες με κατάλληλο χρώμα ή άλλο πρόσφορο μέσο, ώστε να εντοπίζεται εύκολα σε περίπτωση ανάγκης. Ο κάθε πίνακας θα αποτελείται από γενικό διακόπτη και 8 επιμέρους διακόπτες ( ένα ανά σερβομηχανισμό ) κατάλληλα διαστασιολογημένο για την σύνδεση με τους σερβομηχανισμούς. 4.4 Εσωτερικές καλωδιώσεις πινάκων Μέσα στον πίνακα η όδευση των καλωδίων γίνεται μέσα σε κανάλια από άκαυστο PVC, όπως ορίζουν οι κανονισμοί IEC Βαθμός προστασίας Ο πίνακας πρέπει να εξασφαλίζουν κατά περίπτωση βαθμό προστασίας IP Μεταλλικά μέρη Η συμπαγής μεταλλική δομή θα είναι κατασκευασμένη από στρατζαριστή και ηλεκτροσυγκολλητή λαμαρίνα με ασημοκόλληση decappe ελάχιστου πάχους 2,0 mm. Θα είναι τύπου κλειστού ερμαρίου με σκελετό από μορφοσίδηρο (γωνιά). Οι μετωπικές μεντεσεδένιες πόρτες θα έχουν κλειδαριά. Στην εσωτερική άκρη της πόρτας πρέπει να υπάρχει ειδικό κανάλι, εις τρόπον ώστε να τοποθετείται προστατευτικό λάστιχο, ελαχίστου πλάτους 1 cm. Στο εσωτερικό των πινάκων θα γίνει πρόβλεψη για την στήριξη των καλωδίων που αναχωρούν με την τοποθέτηση ειδικών στηριγμάτων από γαλβανισμένα διάτρητα ελάσματα. Η πίσω, πλάι και πάνω πλευρές των πινάκων πρέπει να είναι κλειστές από ηλεκτροσυγκολλητές λαμαρίνες, οι οποίες θα εξασφαλίζουν την στεγανοποίησή τους από νερό και σκόνη. Η είσοδος των καλωδίων στον πίνακα θα γίνεται από την κάτω πλευρά του (που αποτελείται από μια μετακινούμενη μεταλλική πλάκα) η οποία είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την είσοδο των καλωδίων με κατάλληλες μάπες ώστε να μπορούν να υπερυψωθούν. Οι θύρες των ερμαρίων θα είναι μεταλλικές αδιαφανείς και θα φέρουν για προστασία των καλωδιακών συνδέσεων αναστολείς οι οποίοι δεν θα επιτρέπουν το άνοιγμα των θυρών υπό γωνία μεγαλύτερη των 120 μοιρών. Ο πίνακας θα βαφτεί με μια στρώση αντιδιαβρωτικής βαφής και στη συνέχεια θα υποστούν ηλεκτροστατική βαφή. Η απόχρωση θα είναι γκρι. 5

6 Η κατασκευή του πινάκα θα είναι τέτοια ώστε τα μέσα τα όργανα διακοπής, να είναι εύκολα προσιτά, τοποθετημένα σε κανονικές θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς μεταβολή της καταστάσεως των παρακειμένων διακοπτών. Θα διασφαλίζει τον ικανοποιητικό αερισμό, ώστε να απάγεται η εκλυόμενη θερμότητα κατά την λειτουργία της εγκατάστασης με φυσική κυκλοφορία μεταξύ των τοιχωμάτων του πίνακα προς τα ανοίγματα του καλύμματος. 5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Όλα τα συστήματα θα εγκατασταθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης, του αρμόδιου μηχανικού της ΕΥΔΑΠ Α.Ε θα ελεγχθεί η λειτουργία τους και θα παραδοθούν, αφού προηγηθεί εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση. Ο εγκαταστάτης του συστήματος θα είναι υπεύθυνος για τη καλή λειτουργία τους, για δύο (2) χρόνια από την οριστική παράδοση, όπως ορίζεται σαν χρόνος εγγύησης. Στο διάστημα αυτό, είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τα συστήματα σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε σε κάθε στιγμή να βρίσκονται σε πλήρη και κανονική κατάσταση λειτουργίας. Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις της ΜΕΝ( με έξοδα του προμηθευτή ) η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία θα πραγματοποιηθεί εντός 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης Πρωτόκολλο δοκιμών και ελέγχου Οι έλεγχοι και οι δοκιμές που πρέπει να γίνουν από τον εργοστάσιο κατασκευής των σερβομηχανισμών κα του εγκαταστάτη των συστημάτων είναι η σωστή λειτουργία τους μέσω των ειδικών ελέγχων και των πιστοποιήσεων που απαιτούνται. Οι παρατηρήσεις θα καταγράφονται και θα καταχωρούνται σε πρωτόκολλο δοκιμών το οποίο θα συντάσσεται από τον προμηθευτή και θα παραδίδεται στον ιδιοκτήτη του έργου. Ειδικότερα, στο πρωτόκολλο θα αναφέρονται : Η χρονολογία διεξαγωγής ελέγχων και δοκιμών του εγκαταστάτη. Ποιος πραγματοποίησε τις δοκιμές / ελέγχους και ποιος ήταν παρών Αποτελέσματα δοκιμών Παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα Βελτιώσεις που απαιτήθηκε να γίνουν Αποτελέσματα μετά τις βελτιώσεις. Πιστοποιητικά των ελέγχων και δοκίμων του κατασκευαστή των υλικών Το πρωτόκολλο συνυπογράφεται από εκπρόσωπο του αναδόχου και της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής της ΕΥΔΑΠ Α.Ε ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ Εφόσον : Ολοκληρωθούν οι δοκιμές, οι έλεγχοι και η εκπαίδευση με επιτυχία. Τεθούν οι εγκαταστάσεις σε λειτουργία. Έχει παραληφθεί το Τεχνικό Τεύχος από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, το οποίο θα περιλαμβάνει: 1. Τεχνικά εγχειρίδια των συσκευών καθώς και οδηγίες συντήρησής τους. 6

7 2. Τα τελικά πρωτόκολλα δοκιμών 3. Το λογισμικό για την σύνδεση των συστημάτων με Η/Υ καθώς και το καλώδιο σύνδεσης. Θα γίνει η προσωρινή παραλαβή της εγκατάστασης ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Ο Προμηθευτής, πρέπει να παραδώσει τιμοκατάλογο για τα ανταλλακτικά που συνιστά ο κατασκευαστής, για την κάλυψη περιόδου συντήρησης 3 ετών μετά το πέρας της εγγύησης που θα δοθεί από τον προμηθευτή. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, με επισυναπτόμενα επίσημα έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρείας, τα οποία θα βεβαιώνουν ότι θα παρέχουν ανταλλακτικά και εξαρτήματα για τουλάχιστον δέκα χρόνια ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Κάθε μονάδα του συστήματος θα συνοδεύεται από τέσσερις (4) πλήρεις σειρές τεχνικών εγχειριδίων με οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης. Τα τεχνικά εγχειρίδια θα είναι γραμμένα στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα διαγράμματα εγκατάστασης τα οποία θα περιλαμβάνουν block διαγράμματα του όλου εγκατεστημένου συστήματος, διασυνδέσεις, κυκλωματικά διαγράμματα όλων των συσκευών που θα απαρτίζουν την όλη εγκατάσταση κλπ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με την ολοκλήρωση των εργασιών και πριν την προσωρινή παράδοση του έργου ο προμηθευτής θα προβεί στην εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού της ΜΕΝ Αχαρνών. Ο κύκλος εκπαίδευσης κατ ελάχιστο θα περιλαμβάνει: Εισαγωγή στην χρήση του λογισμικού Εισαγωγή στο χειρισμό των σερβομηχανισμών Μεταφορά και αποθήκευση αρχείων Ανάλυση δομής συστημάτων και τρόπος λειτουργίας Ανάλυση τρόπου εγκατάστασης και καλωδίωσης των σερβομηχανισμών Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας 1ου βαθμού. 6. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ O προμηθευτής πριν από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να προβεί στην σωστή οργάνωση των συνεργείων του υλοποιώντας τα εξής: Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να έχει Μηχανικό Ασφάλειας με προσόντα κατά τον νόμο, ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα της τήρησης όλων των μέτρων ασφαλείας και της χρήσης των ΜΑΠ κατά την διάρκεια της εκτέλεσης όλων των εργασιών (ο προμηθευτής πριν την εγκατάσταση θα κληθεί να κατάθεση υπεύθυνη δήλωση με τα 7

8 ακριβή στοιχεία του Μηχανικού ασφαλείας και αντίστοιχη Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του Μηχανικού) Ο προμηθευτής έχει την ευθύνη για την σύνταξη των ΣΑΥ και ΦΑΥ υπογεγραμμένα από τον Μηχανικό Ασφαλείας αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες χρήσεις και η επικινδυνότητα του κάθε χώρου Επίσης ο προμηθευτής: α) Φροντίζει για την σήμανση ασφαλείας των σχετικών διαδρόμων, των χώρων στάθμευσης των χώρων συσσώρευσης υλικών κλπ., ώστε θα γίνονται εύκολα αντιληπτά τα επικίνδυνα σημεία με τοποθέτηση ευκρινών πινακίδων. β )Φροντίζει για τον Ηλεκτροφωτισμό με το οποίο θα επιτυγχάνεται η άνετη και ασφαλής κυκλοφορία στο εργοτάξιο όπου και όταν απαιτείται. γ) Φροντίζει για την μεταφορά και εγκατάσταση των απαραίτητων μηχανημάτων και υλικών κατασκευής. δ) πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα για την προστασία του εγκαταστημένου εξοπλισμού, ώστε να μην προκληθεί βλάβη κατά την εκτέλεση των εργασιών. (οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί εξ υπαιτιότητας του με αποκλειστική ευθύνη του πρέπει να αποκατασταθεί). ε) Έχει την υποχρέωση να αποξηλώσει και να απομακρύνει με νόμιμο τρόπο με δικά του μέσα όλα τα υλικά, μηχανήματα, εξοπλισμό κλπ που χρησιμοποιήθηκαν για την οργάνωση του εργοταξίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Επίσης φέρει την ευθύνη για την συλλογή και μεταφορά εκτός των εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ όλων των άχρηστων υλικών συμμορφούμενος με την κείμενη νομοθεσία. ζ) Το προσωπικό του αναδόχου σε όλες τις βαθμίδες θα πρέπει να είναι ειδικευμένο για την εργασία που εκτελεί. Η Εταιρεία δικαιούται να ζητεί αποδεικτικά καταλληλότητας του προσωπικού ( Πτυχία εμπειρία κλπ ). και επίσης δικαιούται να ζητεί την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οιουδήποτε ακαταλλήλου η μη συνεργάσιμου με την αρμόδια υπηρεσία. Το προσωπικό θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο στον νόμιμο ασφαλιστικό οργανισμό και τα ασφάλιστρα θα βαρύνουν τον ανάδοχο. η) Τα μηχανικά μέσα πρέπει να είναι κατάλληλα για την εκάστοτε εργασία, άριστης ποιότητας και συντηρημένα, να αντικαθιστώνται από εφεδρικά σε περίπτωση βλάβης, οι χειριστές τους έμπειροι και με το κατάλληλο πτυχίο. Τα μηχανήματα εφόσον λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να έχουν την κατάλληλη προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας ή κατά προτίμηση να λειτουργούν με ρεύμα μη θανατηφόρο (110V ή μετασχηματιστή ). Η αρμοδία Υπηρεσία δικαιούται να απαιτεί την αντικατάσταση των μη κατάλληλων μηχανημάτων / εξοπλισμού με άλλα κατάλληλα. θ) Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. ι) Η ΕΥΔΑΠ δύναται να εκτελεί συνεχείς ελέγχους σε όλα τα στάδια των εργασιών με την επιτροπή παρακολούθησης.σε περιπτώσεις όποιας παράβασης των όρων της παρούσης ή της διέπουσας νομοθεσίας, (δημιουργία βλαβών κτλ) δύναται να επεμβαίνει άμεσα και να διακόπτει τις εργασίες 8

9 Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί το Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης ο πιθανός προμηθευτής του και γενικά όλο το προσωπικό του ΟΦΕΙΛΕΙ να τεθεί κάτω από τις οδηγίες της ΕΥΔΑΠ Α.Ε και να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποδείξεις και τις οδηγίες που θα πάρει, είτε αφορά επέμβαση είτε αφορά διαφυγή. 7. ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Οι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων μέσων και των παρεχόμενων υλικών και υπηρεσιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιοδήποτε εργατικό ή άλλο ατύχημα, θανατηφόρο ή όχι, και οποιαδήποτε φθορά, βλάβη ή ζημιά ήθελε προκληθεί από το προσωπικό τους σε εγκαταστάσεις, εργαζόμενους ή τρίτους χωρίς κανένα περιορισμό από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη προκληθεί από υπαιτιότητά τους ή αμέλεια ή απειρία των ίδιων ή του προσωπικού τους ή εν γένει απασχολούμενων με αυτούς προσώπων, κατά την παροχή των υπηρεσιών ή συνεπεία ελαττωμάτων των προς προμήθεια υλικών. Οι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ κατά την παροχή της αναληφθείσας υπηρεσίας ή προμήθειας, έχουν αποκλειστικά την ευθύνη παροχής οδηγιών και ελέγχου της τήρησής τους, του συντονισμού, παρακολούθησης και επίβλεψης του προσωπικού τους καθώς και την ευθύνη λήψης και τήρησης όλων των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας του προσωπικού και τρίτων. Η ΕΥΔΑΠ θεωρείται ως τρίτη κατά την παροχή των υπηρεσιών ή της προμήθειας και δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με την διαδικασία και τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών ή προμηθειών. Οι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε θέμα σχετικό με την ασφάλεια υγεία και προστασία του προσωπικού τους και είναι αποκλειστικά υπόχρεοι στην τήρηση των νομίμων διατάξεων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφορικά με τις διατάξεις περί αθεμίτου ανταγωνισμού, εργατικής ασφαλιστικής νομοθεσίας, αστυνομικές πολεοδομικές ή υγειονομικές διατάξεις,, νόμους περί σημάτων, διατάξεις βιομηχανικής ιδιοκτησίας, διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εν γένει φορολογικές διατάξεις ) έναντι κάθε νομικού και φυσικού προσώπου ή έναντι κάθε αρμόδιας αρχής, απαλλασσόμενης σε κάθε περίπτωση της ΕΥΔΑΠ. Σε περίπτωση που η ΕΥΔΑΠ υποχρεωθεί για οποιοδήποτε λόγο στην καταβολή αποζημίωσης εξαιτίας παραβίασης των υποχρεώσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ από το παρόν άρθρο, την σχετική δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής, θα υποχρεώνεται να καταβάλει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ. Οι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ υποχρεούνται στην προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση όλων των στοιχείων εξοπλισμού, απαιτούμενες μελέτες / αδειοδοτήσεις, καθώς και των μέσων που απαιτούνται, για την πλήρη και έντεχνη υλοποίηση της σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία ή λειτουργία έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, που όμως κρίνεται απαραίτητη να εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, προκειμένου να είναι άρτια, ασφαλής και επιτυχής η υλοποίηση της σύμβασης Οι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ υποχρεούνται να ασφαλίζουν το προσωπικό και το αντικείμενο της σύμβασης για ζημιές και ατυχήματα που ενδεχομένως θα προκληθούν στο προσωπικό τους, στο προσωπικό της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ή σε τρίτους που εμπλέκονται ή όχι με την υλοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας ή προμήθειας. Οι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ υποχρεούνται να ασφαλίζουν το προσωπικό τους στο ΙΚΑ και στους λοιπούς αρμόδιους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Η ΕΥΔΑΠ δικαιούται να ελέγχει οποτεδήποτε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ο δε ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παρέχει όταν του ζητηθεί βεβαίωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προς τους ασφαλιστικούς φορείς. 9

10 8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Με την προσφορά: Κατάλογος συνιστώμενων ανταλλακτικών με τιμές (Recommended spare parts list with prices) Κατάλογος παρόμοιων εγκαταστάσεων (Reference List) Πιστοποιητικό κατασκευαστή και προμηθευτή για σύστημα ελέγχου ποιότητας κατά ISO 9001 Πιστοποιητικό κατασκευαστή για σύστημα διαχείρισης σχετικό με το περιβάλλον κατά ISO Πιστοποιητικό αναδόχου για σύστημα ελέγχου ποιότητας κατά ISO 9001:2008 Σαυ και Φαυ Σημειώνεται, ότι η επίσκεψη στο χώρο που θα τοποθετηθούν οι εξοπλισμός πριν την υποβολή των προσφορών θεωρείται επιβεβλημένη και θα πρέπει οι υποψήφιοι προμηθευτές να υπογράψουν έντυπο από τον αρμόδιο Μηχανικό της ΜΕΝ Μενιδίου ότι έλαβαν γνώση σχετικά. (με ποινή αποκλεισμού ). 9.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο προμηθευτής θα πληρωθεί με το 60% του προσφερόμενου τιμήματος με τη θέση σε πλήρη αποδοτική λειτουργία του συνόλου του συστήματος. 40% (αποπληρωμή) μετά το τέλος της 4μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας (κατόπιν της παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής που έχει ορίσει ή θα ορίσει η Ε.Υ.Δ.Α.Π Α.Ε). ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1η : Οι τιμές που θα προσφερθούν στο διαγωνισμό θα είναι καθαρές και θα δηλωθεί το ποσοστό του ΦΠΑ που τις επιβαρύνει. Σε διαφορετική περίπτωση νοείται ότι το νόμιμο ποσοστό του ΦΠΑ περιέχεται στις δοθείσες τιμές. 2η : Το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν συμπεριλαμβάνει τον αναλογούντα ΦΠΑ. 3η : Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα καλύπτει το 2% της αξίας της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 4η : α) ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στις ανοικτές διαδικασίες θα γίνονται δεκτές μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της διενέργειας του διαγωνισμού. β) ενστάσεις κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μόνο οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη διενέργειά του. γ) η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή/παρέχοντος υπηρεσίες σε διαγωνισμό, κοινοποιείται εντός της αυτής προθεσμίας υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο στον προμηθευτή κατά του οποίου στρέφεται. 5η : Τηλετυπικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 6η: Οποιαδήποτε διόρθωση των κυρίων στοιχείων της προσφοράς και κατά μείζονα λόγο των τιμών συνεπάγεται αυτοδικαίως την ακύρωσή της. 10

11 7η :Οι προσφορές θα έχουν ισχύ ενενήντα (90) ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού, όρος ο οποίος πρέπει να γίνεται αποδεκτός δια της προσφοράς. 8η :Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης αποτελούν οι συνημμένοι Γενικοί όροι και το υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών. 9η : Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει δύο άλλους σφραγισμένους φακέλους από τους οποίους ο ένας θα περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, την τεχνική περιγραφή και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο δεύτερος φάκελος θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 10η :Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας σύμφωνα με την Υ.Α / /0016/ όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α / /0016/2007 (ΦΕΚ Β 752/ ). 11η :Οι Προμηθευτές που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους δήλωση, ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης ανεπιφύλακτα. Άλλως κάθε προσφορά που θα υποβληθεί στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης. 12η: Η ΕΥΔΑΠ διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης μέχρι (+20%, -30%) του αντικειμένου της σύμβασης κατά την ανάθεση ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών & Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 16913/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. 13η :Οι προσφορές θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίτυπα. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Προμηθειών και Μεταφορών και Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Προμηθειών ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ 11

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ.»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ.» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3725 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3727 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. A.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Δ9246

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Δ9246 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Δ9246 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 για την προµήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Μελέτη και Κατασκευή Εσωτερικού Δικτυού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3776 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ ΑΕ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: No 66/2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: No 66/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ Αριθ. Πρωτ.: 33537 Αθήνα, 29/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: No

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 347/21-08-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 347/21-08-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 347/21-08-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 11/09/2015. Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο-Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι.

Ημερομηνία Διενέργειας 11/09/2015. Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο-Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18951 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΗΜΕΡ: 13/8/15 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ» Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Μ. ΣΕΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υπογείων Καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 150 kv, Διπλού Κυκλώματος, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ι στην

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 02-01- 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, µεταφορά,

Διαβάστε περισσότερα