«Πολιτιστικοί Θεσµοί και Τοπική Ανάπτυξη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Πολιτιστικοί Θεσµοί και Τοπική Ανάπτυξη:"

Transcript

1 Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β Εκπαιδευτική Σειρά Τελική Εργασία «Πολιτιστικοί Θεσµοί και Τοπική Ανάπτυξη: Το Καρναβάλι του ήµου Μοσχάτου» Ελένη Ντηνιακού Τµήµα Εξειδίκευσης : Οργάνωση και ιοίκηση Αθήνα 2008

2 Περιεχόμενα : Σελίδες Εισαγωγή 2 Α Μέρος Πολιτιστική πολιτική: Μια πρώτη ανάγνωση 6 Πολιτιστική πολιτική και τοπική ανάπτυξη 11 Πολιτιστικοί θεσμοί και φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά 15 Β Μέρος- Μελέτη Περίπτωσης Λίγα λόγια για το Δήμο Μοσχάτου 20 Καρναβάλι στο Μοσχάτο: Χώροι και Περιεχόμενο 24 Η χωροταξική διάσταση του Καρναβαλιού: Μια ανίχνευση 25 Από την Παλιά Αθήνα στους...βραζιλιάνους 27 Το Καρναβάλι και οι άλλοι : Διαδημοτικότητα και Εξωστρέφεια 31 Ο Βασιλιάς Καρνάβαλος είναι γυμνός ; : Συμπεράσματα και Αποτιμήσεις 34 Θετικές Συνιστώσες και µια καινοτοµία 34 Τα Τρωτά Σηµεία 37 Τί µέλλει γενέσθαι µε το Καρναβάλι; : Τρείς πόλοι εξέλιξης 39 SWOT analysis 41 Αντί επιλόγου: Ένα mega-event σε micro κλίμακα: Μια επισήμανση 43 Περίληψη 45 1

3 Βιβλιογραφία 46 Εισαγωγή Ο πολιτισµός αποτελεί ένα από τα βασικά αναπτυξιακά εργαλεία που διαθέτει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η τοπική πολιτιστική πολιτική είναι δυνατόν να αλλάξει τη φυσιογνωµία µιας πόλης και να αποτελέσει παράγοντα ενδυνάµωσης της συµµετοχής και της κοινωνικής συνοχής. Το Καρναβάλι του ήµου Μοσχάτου, που είναι το αντικείµενο αυτής της εργασίας, αποτελεί ένα κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός για την πόλη µε όρους και χαρακτήρα mega-event. Μελετώντας την περίπτωση του Καρναβαλιού στο ήµο Μοσχάτου, σκοπός και στόχος είναι η διερεύνηση των συνιστωσών του, των θετικών και αρνητικών όψεών του, της σχέσης του µε την τοπική ανάπτυξη και των προοπτικών βελτίωσης και εξέλιξης του θεσµού. Στην ανάδειξη των ζητηµάτων αυτών συνέβαλλε σε µεγάλο βαθµό το γεγονός ότι η διπλωµατική αυτή εργασία συνδέεται άρρηκτα µε την περίοδο διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης διανύθηκε στο ήµο Μοσχάτου στο Αυτοτελές Τµήµα ηµάρχου και συγκεκριµένα στο Γραφείο Πολιτισµού και στο Γραφείο Τύπου, ηµοσίων Σχέσεων και ιεθνών Σχέσεων. Η χρονική συγκυρία στάθηκε ιδανική, καθώς συνέπεσε µε την περίοδο διεξαγωγής του Καρναβαλιού (Φεβρουάριος Μάρτιος 2008). Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία να λάβω ενεργά µέρος στην προετοιµασία της µεγάλης αυτής γιορτής, καθώς µου ανατέθηκε να συµµετάσχω στη διοργάνωση Καρναβαλικών εκδηλώσεων. Ταυτόχρονα, η καθηµερινή παρακολούθηση επίσηµων αλλά και άτυπων συναντήσεων της βασικής οργανωτικής οµάδας του Καρναβαλιού, η άµεση πρόσβαση στο πλούσιο αρχείο εντύπων και προγραµµάτων, οι συνοµιλίες µε συµµετέχοντες και η παρακολούθηση των καρναβαλικών εκδηλώσεων, υπήρξαν σηµαντικό µέσο για τη διαµόρφωση ολοκληρωµένης εικόνας του θεσµού. Στα µέσα που συνέβαλλαν στην εκπόνηση αυτής της εργασίας συγκαταλέγεται και η συνέντευξη από τον Αντιδήµαρχο Πολιτισµού και Καρναβαλικών Εκδηλώσεων κο Γρηγόρη Παπαδόπουλο και οι σχετικές συζητήσεις µε τον Προϊστάµενο του 2

4 Αυτοτελούς Τµήµατος ηµάρχου και την υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων. Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της SWOT analysis για να αποτιµηθούν µε σαφήνεια τα δυνατά και αδύνατα σηµεία, οι ευκαιρίες και οι απειλές για το θεσµό. Στη µεθοδολογία χρησιµοποιήθηκε επαγωγικός συλλογισµός και ανάλυση των δεδοµένων από το γενικό στο ειδικό. Έτσι, στο α µέρος αναλύθηκαν γενικές έννοιες όπως πολιτισµός και ανάπτυξη για να συνδεθούν στη συνέχεια µε την τοπική αυτοδιοίκηση και να εµπλουτιστούν µε παραδείγµατα πόλεων που αναζωογονήθηκαν µέσα από την πολιτιστική στρατηγική. Το β µέρος αφιερώθηκε στη µελέτη περίπτωσης, στο ειδικό, δηλαδή, κοµµάτι, πάνω στο οποίο εξετάζονται έννοιες όπως αυτές της τοπικής πολιτιστικής πολιτικής, της ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, της συµµετοχής κ.ά. Μέσα από την περιγραφή και την ανάλυση των χώρων και του περιεχοµένου του Καρναβαλιού ανιχνεύεται το προφίλ του θεσµού και της διοργάνωσης. Στο τέλος, το προφίλ αυτό συµπυκνώνεται σε συµπεράσµατα και προτείνονται διέξοδοι για τη θεραπεία των αδύνατων σηµείων του. Στην υπόθεση εργασίας, αποτυπώνεται το ερώτηµα σχετικά µε το αν το Καρναβάλι αποτελεί ένα mega-event για τα δεδοµένα της πόλης του Μοσχάτου και αν τελικά συµβάλει στην τοπική ανάπτυξη. Με αφετηρία το ερώτηµα και τη θετική απάντηση σ αυτό, γίνεται αναδροµή στα 22 χρόνια του θεσµού και στον αντίκτυπό του στην τοπική κοινωνία. Η εργασία διαρθρώνεται σε δύο βασικά µέρη και σε επιµέρους ενότητες. Στο πρώτο µέρος, που αφορά στη θεωρητική διαπραγµάτευση του θέµατος, παρουσιάζονται τρεις ενότητες υπο τους εξής τίτλους: «Πολιτιστική πολιτική: Μια πρώτη ανάγνωση», «Πολιτιστική πολιτική και τοπική ανάπτυξη» και «Πολιτιστικοί θεσµοί και φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά». Το β µέρος, ξεκινά µε µια γενική εισαγωγή για το ήµου Μοσχάτου και έπεται η ανάλυση της µελέτης περίπτωσης. Περιλαµβάνει τις παρακάτω ενότητες, που αναφέρονται στους χώρους, το περιεχόµενο και τις εξωτερικές σχέσεις της διοργάνωσης: «Καρναβάλι στο Μοσχάτο: Χώροι και Περιεχόµενο» και «Το Καρναβάλι και οι άλλοι : ιαδηµοτικότητα και Εξωστρέφεια». 3

5 Στη συνέχεια ακολουθούν τα συµπεράσµατα υπό τον τίτλο «Ο Βασιλιάς Καρνάβαλος είναι γυµνός ; : Συµπεράσµατα και Αποτιµήσεις», ενότητα που αναλύεται σε 2 υποκεφάλαια µε τους τίτλους «Θετικές Συνιστώσες και µια καινοτοµία» και «Τα Τρωτά Σηµεία». Η ενότητα που περιγράφει τις προτάσεις και τα σενάρια εξέλιξης του θεσµού, φέρει τον τίτλο «Τί µέλλει γενέσθαι µε το Καρναβάλι; : Τρείς πόλοι εξέλιξης.» Η εργασία ολοκληρώνεται µε τη SWOT analysis και ένα επιλογικό σχόλιο, υπό τον τίτλο : «Ένα mega-event σε micro κλίµακα: Μια επισήµανση αντί επιλόγου». 4

6 Α Μέρος 5

7 Πολιτιστική πολιτική: Μια πρώτη ανάγνωση Ο «Πολιτισµός» δεν αποτελεί έννοια αφυδατωµένη και άνευρη που συναντά κανείς σε επιστηµονικά συγγράµµατα, ούτε αφορά αποκλειστικά κάποιες ελίτ. εν είναι µια εκλεπτυσµένη απασχόληση για την αριστοκρατία του αίµατος, του χρήµατος και της διανόησης, όπως πιστευόταν στις αρχές του 20 ου αιώνα. Αντιθέτως, έχει περιεχόµενο ανθρωποκεντρικό και µια δυναµική που µπορεί να τον καταστήσει κεντρικό άξονα της ποιότητας ζωής στην πόλη µέσα από δράσεις, πρωτοβουλίες και µια οργανωµένη πολιτική. Ο πολιτισµός πρέπει να διαχέεται σε όλη την πόλη και να αφορά όλους τους κατοίκους της (Μπένος, 1994). Πιο συγκεκριµένα, µε τεχνικούς και τεχνοκρατικούς όρους η πολιτιστική πολιτική είναι «ένα σύνολο επιχειρησιακών αρχών και διαδικασιών που συνδυάζει µακροπρόθεσµους σκοπούς, βραχυπρόθεσµους και ποσοτικοποιηµένους στόχους, κατάλληλα µέσα και τρόπους εκτίµησης των αποτελεσµάτων, όπου οι διαδικασίες διαµόρφωσης και υλοποίησης τέτοιων πολιτικών βρίσκονται στα χέρια «τεχνοκρατών». (Girard, 1972: ). Με απλά λόγια και κατά την κοινή αντίληψη, είναι το σύνολο των καλλιτεχνικών και πνευµατικών δραστηριοτήτων που διακρίνονται για τον «ποιοτικό» τους χαρακτήρα και που σκοπεύουν στη βελτίωση του πνευµατικού επιπέδου του συνόλου στο οποίο απευθύνονται. Επιχειρώντας µια αναδροµή στο χρόνο και στις αρχές της δεκαετίας του 70, φαίνεται ότι η πολιτιστική πολιτική, ιδιαίτερα στη υτική Ευρώπη, αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σηµασία και αρχίζει να αποτελεί πεδίο άσκησης τοπικής πολιτικής από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ιωαννίδης, 2002). Παράλληλα, την ίδια περίοδο στη ιακυβερνητική ιάσκεψη της Unesco στο Ελσίνκι (1972) διατυπώνεται η ιδέα της «πολιτιστικής δηµοκρατίας», που υποβάλλει τη συµµετοχή στην πολιτιστική ζωή, την ελευθερία έκφρασης 6

8 και δηµιουργίας. Ο πολιτιστικός εκδηµοκρατισµός υποδηλώνει ότι τα αγαθά της υψηλής τέχνης πρέπει να γίνουν κτήµα όλου του λαού πέρα από ηλικίες και γεωγραφικούς, κοινωνικούς ή οικονοµικούς φραγµούς. Με αυτό το υπόβαθρο, τη δεκαετία του 80 πλέον, η άσκηση πολιτιστικής πολιτικής στην Ευρώπη γίνεται πιο συνειδητή και ορατή. Τη δεκαετία αυτή σηµειώθηκε άνθηση µελετών για την οικονοµική σηµασία του πολιτιστικού τοµέα σε διάφορες πόλεις και των άµεσων και έµµεσων επιπτώσεων που είχαν οι πολιτιστικές δραστηριότητες και πολιτικές στη δηµιουργία απασχόλησης και πλούτου. Κατά την περίοδο αυτή, υπήρξαν περιπτώσεις πόλεων που αναγεννήθηκαν µέσα από τη σύνδεση του πολιτισµού µε το µάρκετινγκ και µε στρατηγικές που επιδίωκαν την επέκταση του τουρισµού και άλλων καταναλωτικών υπηρεσιών (Landry και Bianchini, 1995). Ο πολιτιστικός τουρισµός συνδέθηκε µε την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων. Κατά συνέπεια, η προβολή ιστορικών γεγονότων, αρχαιολογικών µνηµείων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών διοργανώσεων στάθηκε πόλος έλξης για πολλούς τουρίστες (Getz, 1991). Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα να γίνουν πολλές πόλεις προορισµοί και να αναζωογονηθούν, οικονοµικά και αισθητικά, µέσα από αυτή τη λειτουργία. Από το όραµα του Μιτεράν για ένα Παρίσι- Οικουµενική πόλη και τα «Μεγάλα Έργα» στη γαλλική πρωτεύουσα στα τέλη της δεκαετίας 80 µε αρχές δεκ. 90 εως το Μοµπελιέ, το Λίβερπουλ και το Ρόττερνταµ, οι περιπτώσεις πόλεων που αναζωογονήθηκαν µέσα από την πολιτιστική πολιτική είναι πολυάριθµες (Μπιανκίνι και Πάρκινσον, 1994). Χαρακτηριστικό παράδειγµα υπήρξε η Φραγκφούρτη. Η επίδοξη αυτή διεθνής µητρόπολη µε πολύ υψηλό οικονοµικό κύρος- λόγω διεθνούς αεροδροµίου και χρηµατιστηρίου- αλλά µε πτωχό πολιτισµικό προφίλ κατάφερε να αναβαθµιστεί σηµαντικά και να αποκτήσει «χαρακτήρα» και ταυτότητα. Σ αυτό συνέβαλαν παρεµβάσεις που έγιναν εφικτές χάρη στη στενή συνεργασία µεταξύ του τότε ηµάρχου και του υπεύθυνου του ήµου για τις πολιτιστικές υποθέσεις. Αντίστοιχα, η Βαρκελώνη ακολουθώντας µια πολιτιστική πολιτική διαρκείας επεδίωξε να προβάλλει µια εικόνα καινοτοµίας. Όταν µάλιστα επελέγη για να φιλοξενήσει τους Ολυµπιακούς Αγώνες, η χρήση και εφαρµογή ολοκληρωµένου αστικού σχεδιασµού και προωθηµένων πολεοδοµικών παρεµβάσεων ήρθε ως φυσική εξέλιξη µιας ολόκληρης διεργασίας που υπογράµµιζε συµβολικά την αναγέννηση της πόλης. Η Γλασκώβη αποτελεί ένα ακόµη ιδιαίτερο παράδειγµα. Μαζί µε πόλεις όπως το Μπιλµπάο και το Σέφιλντ, βρέθηκε στη δίνη της µεταβιοµηχανικής παρακµής και επιχείρησε µέσα από πολιτιστικές παρεµβάσεις να αναγεννηθεί οικονοµικά και να δηµιουργήσει νέες θέσεις 7

9 εργασίας. Στο Σέφιλντ µάλιστα δηµιουργείται η συνοικία των πολιτιστικών βιοµηχανιών και προκύπτουν θέσεις εργασίας. Ορόσηµο στην πορεία της Γλασκώβης για αναγέννηση µέσα από µια πολιτιστική στρατηγική στάθηκε η ανακήρυξή της ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 1990, όταν, παρά τις ποικίλες επιφυλάξεις ως προς το αποτέλεσµα, κατόρθωσε να ενδυναµώσει την εθνική και διεθνή εικόνα της, µε έµφαση στον τουρισµό. Την περίοδο αυτή ο θεσµός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, που ξεκινά το 1985 από την Ελλάδα και τη Μελίνα Μερκούρη, ακολουθεί τη δική του διαδροµή και επηρεάζει τη σχέση πολιτισµού και αστικού χώρου. Ο αρχικός στόχος της σύλληψης του θεσµού αφορούσε στην προσέλκυση ενδιαφέροντος από πλευράς ευρωπαϊκών πολιτικών στον παραµεληµένο µέχρι τότε σε επίπεδο Ε.Ε. πολιτισµό ως απαραίτητο συστατικό και παράγοντα σύγκλισης στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης αυτής, λοιπόν, γνωστές αλλά και λιγότερο δηµοφιλείς πόλεις χωρών-µελών της Ε.Ε. έχουν την ευκαιρία να προβληθούν και να αναβαθµιστούν ποιοτικά µε επίκεντρο τον πολιτισµό. Ο θεσµός της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας εξακολουθεί να αποτελεί τον περισσότερο προβεβληµένο πολιτιστικό θεσµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, καθώς το Ευρωπαϊκό οικοδόµηµα εξελίσσεται και εµπλουτίζεται µε νέες χώρες-µέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες, αντίστοιχα προσαρµόζεται στις εξελίξεις και ο πολιτιστικός αυτός θεσµός. Καθώς, λοιπόν, η πολυπολιτισµικότητα και η ζύµωση διαφορετικών ιδεών και παραδόσεων επιτείνονται σένα πλαίσιο διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γιορτή της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας διεξάγεται πλέον σε δυο ή περισσότερες πόλεις. Ο συνδυασµός συνήθως περιλαµβάνει µια πόλη, αµιγή φορέα της Ευρωπαϊκής κουλτούρας και µια που ίσως είναι λιγότερο γνωστή ή ανήκει στις νεοεισερχόµενες στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. Η συνύπαρξη του Λουξεµβούργου µε το Σίµπιου, πόλη της Ρουµανίας που εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, ή του Λίβερπουλ µε το νορβηγικό Σταβάνγκερ, συµβαδίζει µαυτό το «ανοικτό» σε τολµηρούς πολιτιστικούς συνδυασµούς πνεύµα. Κατα τη δεκαετία του 90 οι τοπικές πολιτιστικές πολιτικές αντιµετωπίζονται µε πιο σφαιρικό τρόπο, ενώ αρχίζει να εµπεδώνεται η ιδέα της πολυεπίπεδης, ολοκληρωµένης αναπτυξιακής στρατηγικής που περιλαµβάνει και την πολιτιστική ανάκαµψη της πόλης. Την περίοδο αυτή, η προώθηση της τοπικής δηµοκρατίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και των δικαιωµάτων των πολιτών τίθενται ως βασικές προτεραιότητες των πολιτιστικών πολιτικών. Ταυτόχρονα, 8

10 επεκτείνεται η πρακτική του πολιτιστικού σχεδιασµού για τον οποίο πλέον επιστρατεύονται εξειδικευµένα στελέχη υψηλής ποιότητας, καθώς και ανάλογες γνώσεις και τεχνικές. Όσον αφορά την υιοθέτηση πολιτιστικής πολιτικής στον ελληνικό χώρο, σηµειώνεται ότι τη δεκαετία 70, όπως και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, είχε το χαρακτήρα της εθνικής πολιτικής και της οργανωµένης κρατικής παρέµβασης. Ωστόσο, στα αµέσως επόµενα χρόνια τα κέντρα άσκησης και εφαρµογής πολιτιστικής πολιτικής διευρύνονται πέρα από το κεντρικό και εθνικό επίπεδο και σε τοπική και περιφερειακή κλίµακα. Ιδιαίτερα τη δεκαετία 80 αρχίζει να ενισχύεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση και να αναγνωρίζονται οι δυνατότητές της να συµβάλλει στην ανάπτυξη µέσα και από µια πολιτιστική στρατηγική. Η ανάπτυξη του θεσµού της Αυτοδιοίκησης τις τελευταίες δεκαετίες µε την οικονοµική ενίσχυση και τις αρµοδιότητες ώθησε την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους ήµους της. Ίσως οι πιο κατάλληλες λέξεις για να χαρακτηρίσει κανείς τις πολιτιστικές δράσεις της από το 1980 και ύστερα είναι «έκρηξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων», τουλάχιστον ως προς την ποσότητα. Οι δυνατότητες προώθησης της πολιτιστικής ανάπτυξης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση συνδέονται άµεσα µε τη γενικότερη ανάπτυξη του θεσµού (Μπιτσάνη, 2004). Είναι η περίοδος κατά την οποία το ΥΠΠΟ εφαρµόζει µια πολιτική επιδοτήσεων για την προώθηση της πολιτιστικής αποκέντρωσης, ενισχύοντας τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δηµιουργία κτηριακής υποδοµής και την οργάνωση εκδηλώσεων και φεστιβάλ (Κόνσολα και Ιωαννίδης, 2005). Είναι η εποχή που σχεδόν κάθε ήµος οργανώνει Πνευµατικό ή Πολιτιστικό Κέντρο και το τοποθετεί στο επίκεντρο της πολιτιστικής πολιτικής του. Σ αυτό το πλαίσιο ξεκινούν µε ενθουσιασµό τη λειτουργία τους ηµοτικά Ωδεία, θεατρικές οµάδες, εικαστικά τµήµατα και κινηµατογραφικές δηµοτικές οµάδες. Πνευµατικό Κέντρο ή ηµοτική Πολιτιστική Επιχείρηση, βιβλιοθήκη, παιδότοποι, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και τοπικά φεστιβάλ, αίθουσα δηµοτικού θεάτρου, τοπικοί θίασοι ή ακόµα και ραδιοφωνικός σταθµός εντάσσονται στο πλέγµα δηµοτικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης οργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις άλλοτε παρουσιάζοντας το έργο των τµηµάτων των Πνευµατικών Κέντρων της περιοχής τους και άλλοτε καλώντας δηµοφιλείς καλλιτέχνες πανελλήνιας εµβέλειας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η περίπτωση του ήµου Καλαµάτας και της ΕΠΑΚ ( ηµοτική Επιχείρηση Πολιτισµού και Ανάπτυξης Καλαµάτας). Η ΕΠΑΚ προέκυψε από µια ανάγκη ολοκληρωµένης πολιτιστικής παρέµβασης, που είχε τη φιλοδοξία να απευθυνθεί σε όλους τους κατοίκους ξεπερνώντας τις συµπληγάδες του λαϊκισµού και του ελιτισµού (Μπένος, 1994). Εξίσου σοβαρή φιλοδοξία της ήταν να µετατρέψει τους πολίτες σε 9

11 παραγωγούς πολιτισµού κι όχι µονάχα σε χρήστες και αποδέκτες. Η ΕΠΑΚ διέγραψε µια πολύ επιτυχηµένη πορεία και σχηµάτισε καρποφόρες συνεργασίες µε δηµιουργούς, όπως ο Γ. Κουρουπός. Παράλληλα, κατόρθωσε να διαµορφώσει µια εγγύτητα µεταξύ των πολιτών και των πολιτιστικών αγαθών. Αντίστοιχα επιτυχηµένες έχουν υπάρξει και πολλές προσπάθειες ΗΠΕΘΕ ( ηµοτικών Περιφερειακών Θεάτρων). Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό του Θεσσαλικού Θεάτρου, δηλαδή του ΗΠΕΘΕ της Λάρισας. Από την πορεία του αναδείχθηκαν πολλά πρωτοποριακά στοιχεία και ταλαντούχοι καλλιτέχνες, ενώ παράλληλα φάνηκε ότι τα ΗΠΕΘΕ πολλά µπορούν να προσφέρουν στην πολιτιστική αποκέντρωση (Τσιάνος, 1994) Τη δεκαετία 90, στην προσπάθεια για οργανωµένη πολιτιστική πολιτική από την κεντρική διοίκηση, ξεχωριστή θέση κατέχει το φιλόδοξο πρόγραµµα του ΥΠΠΟ, µε τον τίτλο Εθνικό Πολιτιστικό ίκτυο Πόλεων το οποίο στόχευε στην πολιτιστική αποκέντρωση. Επιπλέον, είναι η περίοδος που «τρέχει» το Β ΚΠΣ και αρκετές πόλεις υποβάλλουν τις προτάσεις τους, ώστε να αντλήσουν πόρους που θα κατευθυνθούν και σε πολιτιστικές δράσεις. Πάντως από τα σηµαντικότερα φαινόµενα της πολιτιστικής σκηνής την περίοδο αυτή στη χώρα µας είναι το αυξανόµενο ενδιαφέρον των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα «πολιτιστικά». Βασικοί παράγοντες που εξηγούν την τάση αυτή είναι: α) Η σχετική φιλελευθεροποίηση του πολιτικού κλίµατος από τη µεταπολίτευση και µετά, β) η εξάπλωση της τάσης ότι µέσω του πολιτισµού γίνεται δυνατή η αντίσταση κατά της κυρίαρχης ιδεολογίας και του εκβαρβαρισµού της πολιτιστικής βιοµηχανίας και γ) η ιδεολογική και υλική ενίσχυση του θεσµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σύγκριση τουλάχιστον µε την προηγούµενη περίοδο. Σήµερα οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης επιδιώκουν την πολιτιστική ανάπτυξη µε ποικίλα µέσα και τρόπους. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συµµετοχή τους σ αυτά, η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών και η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού συνιστούν επίσηµες θεσµοθετηµένες αρµοδιότητες στο νέο ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (άρθρο 75, παρ.στ., εδ. 8,9,10). Στο ίδιο κείµενο, που αποτελεί κατευθυντήρια γραµµή για τις δράσεις των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεσµοθετείται η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισµού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, µε τη δηµιουργία πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, µουσείων, πινακοθηκών, κινηµατογράφων και θεάτρων, φιλαρµονικών και σχολών διδασκαλίας µουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ, καθώς και η µελέτη και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων. Στο ίδιο 10

12 πνεύµα αναφέρεται και η προστασία µνηµείων, σπηλαίων και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών ( ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, άρθρο 75,παρ.στ, εδ.5,6). Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι ενώ αρχικά, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, η προώθηση των πολιτιστικών αξιών γινόταν µε δειλά βήµατα από την κεντρική εξουσία, µε την πάροδο των χρόνων, η τοπική αυτοδιοίκηση άρχισε να ενεργοποιείται, να παίρνει πρωτοβουλίες και να χρησιµοποιεί την πολιτιστική πολιτική ως βασικό αναπτυξιακό εργαλείο. Πολιτιστική πολιτική και τοπική ανάπτυξη Η ανάπτυξη αποτελεί µια έννοια σύνθετη και πολύπλοκη. ιαθέτει επίπεδα, διακυµάνσεις και διαφορετικούς τρόπους ανάγνωσης. Η εποχή που η ανάπτυξη ταυτιζόταν πλήρως µε την οικονοµική µεγέθυνση φαίνεται να έχει παρέλθει, δίνοντας τη θέση της στην πολυεπίπεδη και σφαιρική ανάπτυξη που αφορά στο περιβάλλον, στην κοινωνία, στην παιδεία και στον πολιτισµό. Στο σύγχρονο κόσµο, όπου πλέον µοιάζουν να έχουν λυθεί τα προβλήµατα ζωτικής σηµασίας για τη µεγάλη πλειοψηφία πολιτών, η ανάπτυξη φαίνεται να αναζητά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σ ένα σκηνικό που φαίνεται ολοένα και περισσότερο να µεταβάλλεται και στο οποίο προκύπτουν νέα ζητήµατα, η έννοια της ανάπτυξης πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προβάλλουν. Όταν µάλιστα διαφαίνεται µια σφοδρή οικονοµική κρίση, µε επιπτώσεις που δύσκολα µπορούν να προβλεφθούν, όταν στον ευρωπαϊκό χώρο και ειδικότερα στην Ελλάδα διακινούνται χιλιάδες οικονοµικοί µετανάστες, και κοντά σ αυτά προστίθενται περιβαλλοντικές απειλές και κοινωνικές ρήξεις, γίνεται αντιληπτό ότι οι αναπτυξιακές πολιτικές οφείλουν να έχουν ολιστικό χαρακτήρα. Συνεπώς, χρειάζονται ερείσµατα και έτσι η κοινωνική συνοχή, η αλληλεγγύη, η συµµετοχή και η ενσωµάτωση προστίθενται στους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους. Σε τοπικό επίπεδο, η διαχείριση των τοπικών υποθέσεων και η υιοθέτηση αποτελεσµατικής αναπτυξιακής στρατηγικής είναι αντικείµενο της αρµοδιότητας των κατα τόπους Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως σαφώς ορίζεται και στο άρθρο 102 του Συντάγµατος, «η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού. Υπέρ των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκµήριο αρµοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων». 11

13 Η αυτοδιοίκηση βρίσκεται κοντά στους πολίτες, γνωρίζει τα καίρια ζητήµατα και τις περισσότερες φορές έχει να προτείνει πρόσφορες διεξόδους ή τουλάχιστον να δράσει µε πιο εύστοχο τρόπο από µια απόµακρη κεντρική διοίκηση. εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χαρακτηρίζεται από τις αρχές της αµεσότητας, της εγγύτητας και της επικουρικότητας και ότι µπορεί να ενεργεί µε περισσότερη ευελιξία από το κεντρικό κράτος. Ανάµεσα στα αναπτυξιακά εργαλεία που διαθέτουν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι κατ εξοχήν ο πολιτισµός (Landry, 2000). Η τοπική πολιτιστική πολιτική είναι δυνατόν να αποτελέσει παράγοντα που θα συντελέσει στην ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής, στην προώθηση της συλλογικής δράσης και συµµετοχής. Στην περίπτωση αυτή ο πολιτισµός θα πρέπει να οριστεί µε ευρύτητα και ανθρωπολογικό περιεχόµενο, ως τρόπος ζωής που ενσωµατώνει την τέχνη σε πολλές πτυχές της καθηµερινής ζωής. Με αυτή την έννοια ο πολιτισµός δεν αφορά µόνο την επαφή µε τις τέχνες µε µια διδακτική διάσταση, αλλά κυρίως την κοινωνικοποίηση, τη συµµετοχή, την ανοχή στη διαφορετικότητα και την επικοινωνία. ιευρύνει τους ορίζοντες και τις προοπτικές. Ταυτόχρονα, µπορεί να αναγνωστεί µε όρους τοπικότητας γεγονός που σηµαίνει ότι από πόλη σε πόλη και από περιοχή σε περιοχή µπορεί να έχει διαφορετικές εκφάνσεις και η πολιτική προώθησής του να προσαρµόζεται κάθε φορά στις τοπικές ανάγκες (Zukin,1995). Έτσι, µπορεί να ειπωθεί ότι οι στόχοι της πολιτιστικής πολιτικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαγράφονται ως εξής: α) Η πνευµατική, ηθική και αισθητική καλλιέργεια των πολιτών στα πλαίσια µιας κριτικής παιδείας, β) η δηµιουργία συνθηκών επικοινωνίας συµµετοχής αυτοδιοίκησης των πολιτών για τη σταδιακή αντιστροφή των κυρίαρχων συνθηκών αποξένωσης, εξατοµίκευσης, παθητικοποίησης και για τη δηµιουργία προϋποθέσεων αυτόνοµης συλλογικής δραστηριότητας, γ) η οργάνωση µιας πολιτιστικής πολιτικής στη βάση της πόλης, ως αντίβαρο στη σύγχρονη τάση των εθνικών ή υπερεθνικών πολιτιστικών σχεδιασµών. Πιο συγκεκριµένα, όταν ένας έφηβος εγγραφεί στη θεατρική οµάδα του ήµου του, κατά πάσα πιθανότητα θα αποκοµίσει κάποιες γνώσεις σχετικά µε την ιστορία θεάτρου, θα κάνει ασκήσεις παντοµίµας, θα µάθει να έχει καλύτερη άρθρωση και θα πάρει µέρος σε θεατρικό παιχνίδι. Τέτοιες δραστηριότητες έχουν σίγουρα την αξία τους και τη σηµασία τους. Ωστόσο, αυτό που είναι πιο σηµαντικό σε µια τέτοια εµπειρία είναι η διαδροµή κι όχι η άφιξη : η δηµιουργική συνύπαρξη µε άλλους ανθρώπους, η ανταλλαγή απόψεων, η γνώση του διαφορετικού ακόµα και η σύγκρουση σε µια δοµή που δεν έχει τη χροιά του υποχρεωτικού, όπως για παράδειγµα το σχολείο ή ο χώρος της δουλειάς. 12

14 Μια λειτουργία όπως αυτή του θεατρικού τµήµατος του ήµου ενισχύει τη συναυτουργία και εµπεδώνει ένα αίσθηµα του «ανήκειν» στα µέλη της οµάδας, τα οποία µε δική τους επιλογή συµµετέχουν σ αυτή. Ο στόχος ενός τέτοιου πολιτιστικού τµήµατος δεν είναι τα µέλη του να γίνουν ηθοποιοί, σκηνοθέτες ή κριτικοί θεάτρου, χωρίς φυσικά µια τέτοια εξέλιξη να υποτιµάται ή να αποθαρρύνεται. Ο στόχος, όσο κι αν αυτό φαίνεται κάπως υπερβολικό, πλησιάζει περισσότερο στο να προετοιµάσει ενεργούς πολίτες, µε άποψη και κριτική σκέψη, που θα έχουν λόγο στη διαχείριση των κοινών. Ο έφηβος της θεατρικής οµάδας, έχοντας άµεση εµπειρία από µια δοµή του ήµου του, µπορεί µεγαλώνοντας να αρχίσει να ενδιαφέρεται περισσότερο για τα δηµοτικά πράγµατα και να διεκδικήσει ενεργό ρόλο στις εξελίξεις που αφορούν την πόλη του. Μπορεί, για παράδειγµα, να γίνει µέλος κάποιας δηµοτικής παράταξης ή να αρθρογραφεί σε µια τοπική εφηµερίδα. Η συµµετοχή, λοιπόν, σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες είναι δυνατόν να προετοιµάσει ενεργά µέλη της κοινωνίας πολιτών, τα οποία θα διακατέχονται από ένα αίσθηµα συλλογικής ευθύνης. Τα βιώµατα µε την πάροδο των χρόνων γίνονται συνειρµός και δεσµός µε την πόλη. Ένας αθέατος, αµφίδροµος διάλογος ανθρώπου και χώρου έχει αρχίσει. Ο ίδιος έφηβος, ως µέλος του θεατρικού τµήµατος, είναι πιθανό να έρθει σε επαφή µε άτοµα µε διαφορετικές αντιλήψεις από τις δικές του, µε διαφορετικό επίπεδο µόρφωσης και άλλη κουλτούρα. Με αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να συνεργαστεί αποτελεσµατικά, ώστε να ανεβάσουν ως οµάδα µια παράσταση ή να φέρουν σε πέρας θεατρικές ασκήσεις. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ουσιαστικά µια «άσκηση» συµµετοχής σε δηµοκρατικές λειτουργίες και σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, η επαφή µε το διαφορετικό, µέσα σ αυτό το ευχάριστο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, συµβάλλει στην προετοιµασία πολιτών µε σεβασµό και ανοχή στη διαφορετικότητα και µε δεκτικότητα στην πολυπολιτισµικότητα. Ενδεικτική των θετικών αυτών συνεπειών, άλλωστε, είναι και η φράση «ο πολιτισµός ενώνει». Παράλληλα, η αξία της αισθητικής είναι παρούσα. Τέτοια επίκαιρα και κρίσιµα θέµατα, µπορούν να απασχολήσουν αυτοτελώς την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έχει τη δυνατότητα να εκφράσει προβληµατισµό και να αρθρώσει άποψη οργανώνοντας ανάλογους πολιτιστικούς θεσµούς. Για παράδειγµα, µε αφορµή το θέµα της ενσωµάτωσης των µεταναστών, ο ήµος Κορυδαλλού σε συνεργασία µε φορείς της τοπικής κοινωνίας, µη κυβερνητικές και µεταναστευτικές οργανώσεις διοργάνωσε φέτος το 2 ο Φεστιβάλ Εθνικών Κοινοτήτων, µε τίτλο «Μια πόλη σε κίνηση». Μουσική, θέατρο, κινηµατογράφος, φωτογραφία µε άξονα τη ζωή και δηµιουργίες µεταναστών «κινητοποίησαν» την πόλη για δυο µέρες κάνοντας πράξη τη θέση ότι η τέχνη και ο πολιτισµός είναι ισχυροί φορείς κοινωνικής ενσωµάτωσης, που αναδεικνύουν τη 13

15 διαφορετικότητα και συµβάλλουν στην αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού. Ακολουθώντας το παράδειγµα αυτό, και ο ήµος Βύρωνα σε συνεργασία µε το Ελληνικό Φόρουµ Μεταναστών διοργάνωσε το 1 ο Φεστιβάλ Μεταναστευτικών Κοινοτήτων. Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι πολιτισµός και Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκονται σε µια διαλεκτική σχέση και έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν δηµιουργικά µε στόχο την επίτευξη της ανάπτυξης µε όρους τοπικότητας. Τα µέσα και οι τρόποι ποικίλουν κάθε φορά και σχετίζονται άµεσα µε τη φυσιογνωµία κάθε τοπικής κοινωνίας (Matarasso και Landry,1999). Πολιτιστικοί θεσµοί και φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά 14

16 Η πόλη είναι ένας ζωντανός οργανισµός. Περιλαµβάνει φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον, γεωγραφική θέση, ιστορία, κοινωνική και δηµογραφική σύνθεση, πολιτισµό, παράγοντες που στη σύνθεσή τους της προσδίδουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά και την κάνουν ζωντανή και αναγνωρίσιµη. Ιδιαίτερα όταν µια πόλη έχει λύσει τα προβλήµατα πρώτης προτεραιότητας, για παράδειγµα έχει δηµιουργήσει τις βασικές της υποδοµές ή παρέχει στους πολίτες της τις προβλεπόµενες υπηρεσίες, συχνά επιδιώκει να δώσει µια µοναδικότητα στο χαρακτήρα της και να τονίσει το συγκριτικό της πλεονέκτηµα. Έτσι, υπάρχουν πόλεις που διαθέτουν πλούσιο φυσικό περιβάλλον κι έχουν διαµορφώσει τις λειτουργίες τους µε βάση αυτό. Για παράδειγµα, το Κάρλοβι Βάρι στην Τσεχία είναι µια µικρή πόλη που, όµως, έχει γίνει αναγνωρίσιµη ως λουτρόπολη, µε θεραπευτικές ιαµατικές πηγές και υποδοµές για να υποδεχθούν τον ανάλογο τουρισµό. Μάλιστα έχουν φροντίσει να πειθαρχούν το επίπεδο των πηγών σε υψηλή ποσότητα. Άλλες πάλι πόλεις έχουν συνδεθεί µε έντονη οικονοµική δραστηριότητα, µπορεί να έχουν επενδύσει σ ένα χαρακτήρα εµπορικό, µε πολλά καταστήµατα και υπηρεσίες, ή να έχουν «δέσει» το όνοµά τους µε την εκπαίδευση. Ποιός, άραγε, θα µπορούσε να αποσυνδέσει την πόλη της Οξφόρδης από το πανεπιστήµιο της και την εκπαιδευτική λειτουργία; Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο, µπορεί να υπάρχει ιστορικό αλλά καλλιεργείται, διαφυλάσσεται και ενδυναµώνεται. Γίνεται φανερό ότι η εικόνα της πόλης διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξή της (Landry και Bianchini, 1995). Και τις περισσότερες φορές, σαφής είναι η προσπάθεια των τοπικών φορέων να καταστήσουν ελκυστική την εικόνα αυτή. Καθοριστική, εκτός των άλλων βασικών παραγόντων, µπορεί να είναι και η αξιοποίηση του «πολιτιστικού κεφαλαίου» που η πόλη συσσωρεύει και το οποίο αποτελεί σηµαντικό στοιχείο του «συγκριτικού της πλεονεκτήµατος». Μια πόλη µε ανεπτυγµένο πολιτιστικό προφίλ αποτελεί µια ελκυστική πόλη (Landry και Bianchini, 2000). Η εικόνα της, το γόητρο της, η φήµη της αποκτούν µια πιο ποιοτική διάσταση, όταν συνοδεύονται από πολιτιστικούς θεσµούς παραδοσιακούς και εδραιωµένους ή νέους και πρωτοποριακούς. Μια τέτοια πόλη γίνεται πιο ισχυρός πόλος έλξης για την εγκατάσταση οικονοµικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και για την προσέλκυση επενδύσεων. Τα µέσα που οι ευρωπαϊκές πόλεις χρησιµοποιούν για την αύξηση του κύρους τους και την προβολή τους ως τόπων εγκατάστασης οικονοµικών δραστηριοτήτων είναι ποικίλα. Αυτά, όµως, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδαφέρον και συνδέονται άµεσα µε την πολιτιστική πολιτική, ενδεικτικά, είναι τα εξής: α) Η προώθηση φιλόδοξων και καινοτοµικών πολεοδοµικών επεµβάσεων µε αλλαγή χρήσεων γης, συνάρτηση της σύγχρονης αντίληψης της βιώσιµης ανάπτυξης και της οικολογικής διάστασης β) η ανάδειξη των µνηµείων και 15

17 άλλων στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς, γ) η ανέγερση κτηρίων για πολιτιστική χρήση, όπως µουσεία, όπερες, θέατρα κλπ συχνά πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής και δ) η διοργάνωση ειδικών γεγονότων-εκδηλώσεων µεγάλης κλίµακας (mega-events), όπως επετειακοί εορτασµοί, διεθνείς αθλητικοί αγώνες, εκθέσεις, φεστιβάλ κλπ (Κόνσολα και Ιωαννίδης, 2005). Ειδικότερα, από αυτά, το πρώτο εργαλείο πολιτιστικής ανάπτυξης µπορεί να ταυτίζεται µε την εξασφάλιση ελεύθερων χώρων, ώστε να δηµιουργηθούν πολιτιστικές υποδοµές σε αυτούς. Το δεύτερο βρίσκει ιδιαίτερη εφαρµογή στον ελληνικό χώρο, που έχει τόση αφθονία αρχαιολογικών µνηµείων και τόσο πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά. Έτσι, όταν σε κάποιο χωριό ή σε κάποιο µικρό νησί υπάρχει ένας εγκαταλελειµµένος αρχαιολογικός χώρος, το να καθαριστεί, να φωτιστεί, να εξοπλιστεί µε σύγχρονα µέσα που διευκολύνουν την περιήγηση και τελικά να µετατραπεί σε επισκέψιµος, να αναδειχθεί, είναι βήµατα που µπορούν να συντελέσουν στην πολιτιστική ανάκαµψη της περιοχής, να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον των ντόπιων για την αναβάθµιση του τόπου τους και να κινητοποιήσουν την τοπική οικονοµία. Επιπλέον, η διαφύλαξη του κτηριακού πλούτου µε την κήρυξη διατηρητέων κτηρίων, η αποκατάστασή τους και η επαναχρησιµοποίησή τους µε σύγχρονους όρους ή η δηµιουργία µικρών µουσείων µε έµφαση στη λαϊκή παράδοση, σε διάφορα µέρη της περιφέρειας είναι δυνατόν να τονώσουν την τοπική πολιτιστική ζωή. Για παράδειγµα, το Μουσείο της Ελιάς και του Ελληνικού Λαδιού στην καρδιά της Λακωνίας, που συνδέεται άρρηκτα όχι µόνο µε την τοπική παραγωγική δραστηριότητα αλλά και µε την ελληνική και γενικότερα µε τη µεσογειακή ταυτότητα, δίνει ένα ξεχωριστό «χρώµα» στην περιοχή και µπορεί να λειτουργήσει αναπτυξιακά, προβάλλοντας και υπογραµµίζοντας την αξία του προϊόντος και στηρίζοντας το οικονοµικό ενδιαφέρον που έχει. Σχετικά µε την τρίτη κατηγορία εργαλείων πολιτιστικής πολιτικής, η οποία αφορά στην ανέγερση κτηρίων προωθηµένης αρχιτεκτονικής θα µπορούσε κάποιος να αναφερθεί στην πρωτοποριακής αισθητικής Όπερα του Σίδνεϋ, ορόσηµο της πόλης, αλλά και στο Μουσείο Γκούγκενχάϊµ στο Μπιλµπάο, εµβληµατικό αρχιτεκτόνηµα του διάσηµου αρχιτέκτονα Φρανκ Γκέρι. Όσον αφορά τη διοργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων µεγάλης κλίµακας, που αγγίζει και τη µελέτη περίπτωσης αυτή της εργασίας, τα παραδείγµατα είναι πολλά. Ενδεικτικά αναφέρεται η µικρή γερµανική επαρχιακή πόλη Κάσελ που από το 1955 εως σήµερα φιλοξενεί κάθε πέντε χρόνια την έκθεση Documenta. Η, κατά τάλλα άσηµη αυτή πόλη, «µπήκε στο χάρτη» µε τη διοργάνωση της σπουδαιότερης, κατά κοινή οµολογία, έκθεσης µοντέρνας και σύγχρονης τέχνης και κατέστη σηµαντικός καλλιτεχνικός προορισµός. Αλλά και τόσες άλλες 16

18 ευρωπαϊκές πόλεις έχουν ταυτιστεί µε σηµαντικά φεστιβάλ κι έχουν προσδιορίσει την ανάπτυξή τους µε άξονα αυτά (Getz,1991). Για παράδειγµα, είναι πολύ δύσκολο να αποσυνδέσει κάποιος τις Κάνες από το οµώνυµο διεθνές φεστιβάλ κινηµατογράφου. Αυτή η µορφή πολιτιστικών θεσµών µε τα φεστιβάλ και τις εκδηλώσεις είναι που συναντάται περισσότερο στον ελληνικό χώρο, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 80 κι έπειτα. Τα βασικά µοντέλα που χρησιµοποιούνται είναι αυτά της ενδογενούς και της εξωγενούς πολιτιστικής ανάπτυξης. Στην πρώτη περίπτωση οι εκδηλώσεις βασίζονται στην αυτόχθονη παραγωγή πολιτιστικών αγαθών και σε επενδύσεις σε µόνιµες και σταθερές πολιτιστικές υποδοµές και εγκαταστάσεις, ενώ στη δεύτερη συναντάται η κατανάλωση εφήµερων και εισαγόµενων πολιτιστικών εκδηλώσεων µε µετακλήσεις καλλιτεχνών (Κόνσολα και Ιωαννίδης, 2005). Στην ελληνική περιφέρεια τις τελευταίες δυο δεκαετίες διεξάγονται νεωτερικά φεστιβάλ που διακρίνονται για την πρωτοτυπία και τη µη τυποποίησή τους, στηρίζονται σε συνεργασίες µε ένα ευρύ φάσµα φορέων εθνικού και διεθνούς επιπέδου και διαχέονται σε µεγάλο χρονικό διάστηµα. Παράλληλα, αναδεικνύουν τοπικές πολιτιστικές δυνάµεις, αξιοποιούν µια ευρεία κλίµακα από χώρους και εγκαταστάσεις του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος της περιοχής, αξιοποιούν εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης, διεκδικούν κεντρική δηµοσιότητα για τις εκδηλώσεις τους, προσελκύουν νεανικό κοινό και διευθύνονται από καλλιτέχνες και εµψυχωτές µε σταθερότητα συνεργασίας. Επιπλέον, η ανάδειξη πολιτιστικών πόρων, δηµιουργεί πρόσθετους δεσµούς µε την πόλη και µια ενδόµυχη ικανοποίηση στο µέσο πολίτη ότι το µέρος όπου κατοικεί έχει προσελκύσει το ευρύτερο ενδιαφέρον. Τέτοια φεστιβάλ είναι το ιεθνές και Ελληνικό Φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους ράµας, οι Γιορτές της Γης στη Βλάστη Κοζάνης, η ιεθνής Συνάντηση Χορού Καλαµάτας, το River Party Νεστορίου Καστοριάς και αρκετά άλλα ανα την Ελλάδα. Σε αυτή την κατηγορία των mega-events εντάσσεται και ο θεσµός του Καρναβαλιού. Το Καρναβάλι είναι γιορτή µε ολοφάνερη αγροτική προέλευση, που συνδυάζει την ανάκληση του χθόνιου κόσµου µε τις επίγειες απολαύσεις, το θάνατο µε την έκρηξη της ζωής. Όπως υποστηρίζουν οι λαογράφοι, αναζητά να αποπέµψει τα πνεύµατα του κακού και να χαρίσει την καλοχρονιά και την ευηµερία, ενώ συγχωνεύει ένα πλήθος έθιµα του παγανιστικού κόσµου. Το Καρναβάλι αποτελεί τουλάχιστον για τους Ρωµαιοκαθολικούς την άλλη όψη της Σαρακοστής: το ύστατο ξέσπασµα του ειδωλολάτρη, που κρύβουν µέσα τους οι Χριστιανοί και συνάµα το «θάνατο» και τον «ενταφιασµό» του, δηλαδή την είσοδό του στη Σαρακοστήπερίοδο της κατήχησης και της άσκησης, της µετάνοιας και του εξαγνισµού, που προετοιµάζει την πνευµατική αναγέννηση του Πάσχα (Κιουρτσάκης, 1985). 17

19 Από τη Βενετία και την Πάτρα ως την Ξάνθη και τη Νάουσα, το Καρναβάλι αποτελεί για την πόλη µια µεγάλη εκδήλωση γεγονός που αφορά όχι µόνο στον πολιτιστικό τοµέα αλλά σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και της δηµιουργίας σε αυτή. Είναι, συνήθως, µια «υπερπαραγωγή» που µπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στην τοπική ανάπτυξη αλλά και να επιφέρει οφέλη στην εικόνα της πόλης. εν είναι τυχαίο που το Καρναβάλι της Βενετίας συγκαταλέγεται στα µεγαλύτερα τουριστικά γεγονότα της Ευρώπης, συµβάλλοντας σηµαντικά στην τοπική οικονοµία και προσδίδοντας στην πόλη το χαρακτήρα γέφυρας πολιτισµού, καθώς, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, επιχειρείται µια σύζευξη µε άλλες κουλτούρες σ ένα πνεύµα πολιτιστικής ανταλλαγής. Το 2008, για παράδειγµα, υπήρξε συνεργασία µε τη Ρουµανία και συµµετοχή πολυάριθµων Ρουµάνων µουσικών. Στον Ελληνικό χώρο τα σκήπτρα κρατά το Καρναβάλι της Πάτρας, το οποίο έχει ιστορία 180 χρόνων περίπου και περιλαµβάνεται στα κορυφαία της Ευρώπης. Είναι το πολυπληθέστερο σε συµµετοχή µεταµφιεσµένων ( στη µεγάλη παρέλαση) µαζί µε αυτό του Νότιγχαµ στο Λονδίνο και είναι αναµφισβήτητα πρώτο στην Ευρώπη σε συµµετοχή νέων (www.carnivalpatras.gr, τελευταία επίσκεψη 25/11/2008). Στην υπόλοιπη Ελληνική περιφέρεια, ξεχωρίζει το Καρναβάλι της Ξάνθης - Θρακικές Λαογραφικές Γιορτές, που παρουσιάζεται ως ένα µεγάλο λαϊκό πανηγύρι µε έµφαση στα τοπικά ήθη και έθιµα καθώς και αυτό της Νάουσας που στηρίζεται σε αναβίωση παλιών εθίµων. Στην Αττική το πιο δηµοφιλές και καθιερωµένο στο χρόνο Καρναβάλι είναι, χωρίς αµφιβολία, αυτό του ήµου Μοσχάτου. Είκοσι δυο χρόνια πορείας και χιλιάδες συµµετέχοντες όχι µόνο από την Αθήνα αλλά και από όλη την Ελλάδα αποτελούν βασικά στοιχεία του χαρακτήρα του. Στη συνέχεια επιχειρείται η µελέτη της περίπτωσης του Καρναβαλιού του Μοσχάτου ως µοχλού τοπικής ανάπτυξης. 18

20 Β Μέρος- Μελέτη Περίπτωσης 19

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη εξειδίκευσης σχεδίου ανάπτυξης οικοτουρισμού (προώθηση, διαδρομές, υπηρεσίες) και ενεργειών διαχείρισης επισκεπτών και περιβάλλοντος»

«Μελέτη εξειδίκευσης σχεδίου ανάπτυξης οικοτουρισμού (προώθηση, διαδρομές, υπηρεσίες) και ενεργειών διαχείρισης επισκεπτών και περιβάλλοντος» «Μελέτη εξειδίκευσης σχεδίου ανάπτυξης οικοτουρισμού (προώθηση, διαδρομές, υπηρεσίες) και ενεργειών διαχείρισης επισκεπτών και περιβάλλοντος» Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Συµµετοχική Στρατηγική ιερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης Όραµα και Στρατηγική προσέγγιση για το Κιλκίς του 2020 Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Έκδοση 1 η : 21 Φεβρουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη»

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Διπλωματική εργασία «Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 23 Φεβρουαρίου 2012 Κοινοτικό Μέγαρο Βορόκληνης Ώρα 16:30 21:30 1 Εισαγωγή Η Συνάντηση της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE MBA) ιπλωµατική Εργασία THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Πρόεδρος ΤΕΕ Θράκης Θεωρούµε ότι µε τον όρο Χωροταξία, περιλαµβάνονται οι δύο άλλες ενότητες Περιφερειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό πρόγραµµα: Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του ερευνητικού προγράµµατος «Ανάπτυξη του χώρου του Αεροδροµίου του Ελληνικού»

Ερευνητικό πρόγραµµα: Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του ερευνητικού προγράµµατος «Ανάπτυξη του χώρου του Αεροδροµίου του Ελληνικού» Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας του Περιβάλλοντος Αθήνας Ερευνητικό πρόγραµµα: Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του ερευνητικού προγράµµατος «Ανάπτυξη του χώρου του Αεροδροµίου του Ελληνικού»

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Καβάλα, 24 25 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΜΑ EΙΣΗΓΗΣΗΣ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΗΣ Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΗ (WORLD CITY): ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ. Τριαντάφυλλος Μιχαηλίδης. Ναπολέοντος Ζέρβα 57, Ιωάννινα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΗ (WORLD CITY): ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ. Τριαντάφυλλος Μιχαηλίδης. Ναπολέοντος Ζέρβα 57, Ιωάννινα ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΗ (WORLD CITY): ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Τριαντάφυλλος Μιχαηλίδης Ναπολέοντος Ζέρβα 57, Ιωάννινα Σ ένα διεθνοποιημένο οικονομικό χώρο, η δημιουργία μιας παγκόσμιας πόλης αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα