ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετασθούν οι στρατηγικές των ανοιγμάτων και της εξισορροπητικής ισορροπίας. Το άνοιγμα είναι η στρατηγική που περιλαμβάνει μια θέση αγοράς ή μια θέση πώλησης σε ένα ΣΜΕ και μια αντίθετη θέση σε ένα άλλο. Το άνοιγμα είναι μια στρατηγική σχετικά χαμηλού κινδύνου με αρκετούς σκοπούς. Να θεωρήσουμε όμως ένα άνοιγμα ως μια στρατηγική μη κερδοσκοπίας δεν είναι ορθό. Το άνοιγμα περιλαμβάνει στοιχεία της κερδοσκοπίας αλλά ο κίνδυνος είναι πολύ χαμηλότερος από μια απλή θέση αγοράς ή θέση πώλησης. Εξισορροπητική κερδοσκοπία είναι ο μηχανισμός ο οποίος συνδέει τις τιμές των παραγώγων με τις τρέχουσες τιμές. Χωρίς την εξισορροπητική κερδοσκοπία οι αγορές θα ήταν πολύ λιγότερο αποτελεσματικές. Εν τούτοις, οι τιμές των παραγώγων και οι τρέχουσες τιμές δεν συμορφώνονται πάντοτε με τις θεωρητικές τους θέσεις. Όταν αυτό συμβαίνει, οι εξισορροπητικοί κερδοσκόποι εισέρχονται και εκτελούν επικερδείς συναλλαγές οι οποίες γρήγορα οδηγούν τις τιμές πίσω στα θεωρητικά τους επίπεδα. Η τιμή του ΣΜΕ προσδιορίζεται από την τρέχουσα τιμή και το κόστος 151

2 διακράτησης. Η βασική συναλλαγή εξισορροπητικής κερδοσκοπίας η οποία προσδιορίζει αυτήν την σχέση αναφέρεται συνήθως ως μετρητά και διακράτηση. Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετασθούν τρεις ομάδες συμβολαίων: ΣΜΕ σε δείκτη μετοχών, ΣΜΕ σε βραχυπρόθεσμο επιτόκιο και ΣΜΕ σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιτόκιο. 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Τα ΣΜΕ σε δείκτη προσφέρουν αρκετές ενδιαφέρουσες εφαρμογές. Θα κυτάξουμε μόνον τέσσερις: την εξισορροπητική κερδοσκοπία σε δείκτη μετοχών, την διαπραγμάτευση προγράμματος, την κερδοσκοπία στον μη συστηματικό κίνδυνο και την χρονικότητα αγοράς. Η Εξισορροπητική Κερδοσκοπία σε Δείκτη Μετοχών Η έννοια της εξισορροπητικής κερδοσκοπίας των μετρητών και διακράτησης είναι μια από τις ευρύτατα χρησιμοποιούμενες στις αγορές των ΣΜΕ. Το μοντέλο για τα ΣΜΕ σε δείκτη μετοχών είναι όπου r C είναι το ακίνδυνο επιτόκιο και δ είναι η μερισματική απόδοση. 152

3 Η εξισορροπητική κερδοσκοπία σε δείκτη μετοχών είναι η αγορά ή η πώληση ενός χαρτοφυλακίου μετοχών το οποίο αντιγράφει τον δείκτη μετοχών και η πώληση ή η αγορά ενός ΣΜΕ στον δείκτη. Η εξισορροπητική κερδοσκοπία σε δείκτη μετοχών συμβαίνει όταν η τιμή του ΣΜΕ δεν συμφωνεί με το μοντέλο του κόστους διακράτησης, και εάν εκτελεστεί σωστά, θα κερδίσει χωρίς κίνδυνο την διαφορά μεταξύ της πραγματικής τιμής του ΣΜΕ και της θεωρητικής τιμής του ΣΜΕ. Διαπραγμάτευση Προγράμματος Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στα ΣΜΕ δείκτη μετοχών και στην εξισορροπητική κερδοσκοπία μετρητών και διακράτησης. Το μοντέλο αποτίμησης ΣΜΕ σε δείκτη μετοχών είναι προγραμματισμένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος συνεχώς ελέγχει την τιμή των ΣΜΕ και τις τιμές των επιμέρους μετοχών. Όταν ο υπολογιστής αναγνωρίζει μια απόκλιση από το μοντέλο, στέλνει σήμα στον χρήστη. Πολλοί μεγάλοι οργανισμοί έχουν εγκαθιδρύσει διαδικασίες για άμεση εκτέλεση των πολλών ταυτόχρονων συναλλαγών και την αποστολή των εντολών στο σύστημα. Αυτό καλείται διαπραγμάτευση προγράμματος. Στην διαπραγμάτευση προγράμματος εμπλέκονται πολλά εκατομύρια ευρώ και αυτό έχει ως ένα αποτέλεσμα ότι συμβαίνουν μεγάλες κινήσεις των τιμών των μετοχών τόσο γρήγορα και χωρίς την εμφανή ροή της νέας πληροφόρησης. Αυτές οι κινήσεις των μετοχών γίνονται μεγαλύτερες στην λήξη. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι το μοντέλο αποτίμησης ΣΜΕ σε δείκτη μετοχών σηματοδοτεί ότι το ΣΜΕ είναι υπερτιμημένο. Τότε, ένας 153

4 μεγάλος αριθμός οργανισμών ταυτοχρόνως αγοράζουν τις μετοχές και πωλούν τα ΣΜΕ. Οι τιμές των μετοχών οδηγούνται γρήγορα ανοδικά και οι τιμές των ΣΜΕ καθοδικά. Στην λήξη αυτοί όλοι οι οργανισμοί προσπαθούν να πωλήσουν τις μετοχές τους στην τιμή κλεισίματος στην ημέρα λήξης. Αυτό γίνεται με την εκτέλεση των εντολών σε τιμή όσον το δυνατό πλησιέστερα της τιμής κλεισίματος. Κατά ακολουθία, στις τελευταίες μερικές στιγμές της διαπραγμάτευσης, οι τιμές των μετοχών μειώνονται σημαντικά. Εάν είχε συμβεί το αντίθετο, οι μετοχές είχαν αρχικά πωληθεί ακάλυπτα και τα ΣΜΕ είχαν αγορασθεί, οι μετοχές θα είχαν αγορασθεί στην λήξη και οι τιμές θα είχαν αυξηθεί. Οι μεγάλες κινήσεις των μετοχών που έχουν προκληθεί απο τους συναλλασσόμενους με το πρόγραμμα κυρίως είναι ο τρόπος της αγοράς να κινεί τις τιμές πίσω στο σημείο που θα έπρεπε να είναι. Εάν οι τιμές ήταν πάντοτε ορθές, εκεί δεν θα υπήρχαν διαθέσιμα κέρδη για την εξισορροπητική κερδοσκοπία. Εάν οι τιμές αποκλίνουν από τις ορθές τιμές, οι εξισορροπητικοί κερδοσκόποι εισέρχονται και εκτελούν τις συναλλαγές τους. Εάν οι τιμές αντιδρούν δραματικά, αυτό είναι μόνον ο τρόπος της αγοράς να ρυθμίζει τον εαυτόν της. Στις αποτελεσματικές αγορές, οι τιμές είναι ορθές και δίκαιες στον καθένα. Ο μικρός επενδυτής έχει την ίδια ευκαιρία να κερδίσει όπως ο μεγάλος οργανισμός. Τα ΣΜΕ σε δείκτη μετοχών και η διαπραγμάτευση προγράμματος κάνουν την αγορά των μετοχών περισσότερο αποτελεσματική. Οι μικροί επενδυτές κερδίζουν από αυτό ακόμη και εάν δεν θα μπορούσαν να εκτελέσουν όλες τις ταυτόχρονες συναλλαγές απαραίτητες για να κάνουν μόνοι τους εξισορροπητική κερδοσκοπία. Κρατώντας τις τιμές ορθές σύμφωνα με τα θεωρητικά μοντέλα, οι επενδυτές οφελούνται. 154

5 Μια συνέπεια της διαπραγμάτευσης είναι ότι μεγάλες κινήσεις μετοχών συχνά συμβαίνουν γρήγορα και χωρίς εμφανή ροή νέας πληροφόρησης. Για παράδειγμα, όταν ο δείκτης ή η τιμή του ΣΜΕ είναι εκτός γραμμής με το μοντέλο κόστους διακράτησης, πολλοί επενδυτές συγχρόνως αναγνωρίζουν αυτό το γεγονός και αντιδρούν αγοράζοντας και πωλώντας μεγάλες ποσότητες μετοχών και ΣΜΕ. Μερικοί αναλυτές θεωρούν ότι η διαπραγμάτευση προγράμματος οδηγεί σε αυξανόμενη μεταβλητότητα στην τρέχουσα αγορά. Οι ρυθμιστές και οι νομοθετούντες καλούν για περιορισμούς σε αυτές τις διαπραγματεύσεις στην μορφή σταματήματος του συστήματος και ελάττωση της εκτέλεσης των εκτελούμενων εντολών. Άλλοι υποστηρίζουν την επιβολή υψηλότερων περιθώριων ασφάλισης στην διαπραγμάτευση των ΣΜΕ. Αυτά τα θέματα συνεχίζουν να δημιουργούν αρκετές συζητήσεις. Κερδοσκοπία στον Μη Συστηματικό Κίνδυνο Οι αποδόσεις των μετοχών περιέχουν και συστηματικό και μη συστηματικό κίνδυνο. Ο συστηματικός κίνδυνος ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μπορεί να αντισταθμισθεί με την χρήση των ΣΜΕ σε δείκτη μετοχών. Επειδή το χαρτοφυλάκιο διαφοροποιείται, δεν υπάρχει μη συστηματικός κίνδυνος και ως εκ τούτου το χαρτοφυλάκιο είναι ακίνδυνο. Με μερικά μη διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, ένας επενδυτής θα επιθυμεί να αντισταθμίσει τον συστηματικό κίνδυνο και να διατηρήσει τον μη συστηματικό κίνδυνο. Σε μια αποτελεσματική αγορά, οι επενδυτές δεν μπορούν να αναμένουν να κερδίσουν αποδόσεις αναλαμβάνοντας μη συστηματικό κίνδυνο. Φυσικά, οι επαγγελματίες χρηματοοικονομικοί αναλυτές δεν πιστεύουν ότι 155

6 αυτό είναι αληθινό. Εκατοντάδες αναλυτές αφιερώνουν τον χρόνο τους να αναγνωρίσουν υποτιμημένες και υπερτιμημένες μετοχές. Ένας αναλυτής ο οποίος νομίζει ότι μια μετοχή είναι υποτιμημένη κανονικά την συνιστά για αγορά. Εάν η μετοχή αγοράζεται και η αγορά πηγαίνει προς τα κάτω, η συνολική αποδοτικότητα της μετοχής μπορεί να μειωθεί. Για παράδειγμα, μια εταιρεία παραγωγής τηλεφώνων μπορεί να ανακοινώσει ένα σημαντικό κινητό με ικανότητα λήψης της εικόνας των ατόμων που έχουν την επικοινωνία. Εάν αυτή η ανακοίνωση συμβεί κατά την διάρκεια μιας καθοδικής αγοράς, η μετοχή μπορεί να σπρωχθεί προς τα κάτω από την επίδραση της αγοράς. Ο βαθμός με τον οποίο η μετοχή κινείται με την αγορά μετράται από το βήτα της επιχείρησης. Χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο συμβολισμό: S M r S r M β = τιμή της μετοχής = αξία του χαρτοφυλακίου αγοράς για όλα τα αγαθά με κίνδυνο = απόδοση στην μετοχή = απόδοση στην αγορά = βήτα της μετοχής Η απόδοση της μετοχής αποτελείται από την συστηματική της απόδοση, βr M, και την μη συστηματική της απόδοση, μ S. Έτσι, Εάν πολλαπλασιάσουμε αμφότερες τις πλευρές της εξίσωσης με S, λαμβάνουμε 156

7 Sr S = Sβr M + Sμ S το οποίο είναι ισοδύναμο με Αυτή είναι η απόδοση στην μετοχή εκφρασμένη σε ευρώ. Ο σκοπός της συναλλαγής είναι να συλλάβει ένα κέρδος ίσο με την μη συστηματική απόδοση, Sμ S. Το κέρδος από την συναλλαγή αποτελείται από την μετοχή και από N F ΣΜΕ και είναι Π = ΔS + N F ΔF Ο τύπος για N F σε μια αντιστάθμιση ΣΜΕ δείκτη κοινών μετοχών είναι -β(s/f). Εάν αυτό υποκατασταθεί για N F Τώρα χρειάζεται να αντικαταστήσουμε Sβ(ΔΜ/Μ) + Sμ S για ΔS και υποθέστε ότι η αλλαγή τιμής των ΣΜΕ θα ταιριάζει με την αλλαγή στην τιμή του δείκτη. Σε αυτήν την περίπτωση, ΔΜ/Μ = ΔF/F. Μετά από αυτές τις αντικαταστάσεις 157

8 Έτσι, εάν χρησιμοποιήσουμε N F ΣΜΕ, όπου N F είναι ο κανονικός δείκτης αντιστάθμισης για ΣΜΕ σε δείκτη μετοχών, θα εκμηδενίσουμε τον συστηματικό κίνδυνο και το κέρδος θα είναι ο μη συστηματικός κίνδυνος. Χρονικότητα της Αγοράς Μετοχών με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάσαμε ένα παράδειγμα χρησιμοποιώντας το δείκτη μετοχών για να αντισταθμισθεί ο συστηματικός κίνδυνος. Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου πώλησε ΣΜΕ σε δείκτη μετοχών για να εκμηδενίσει τον συστηματικό κίνδυνο. Σε αργότερη ημερομηνία, τα ΣΜΕ επαναγοράσθηκαν και το χαρτοφυλάκιο επίστρεψε στο προηγούμενο επίπεδο του συστηματικού κινδύνου. Ο αριθμός των ΣΜΕ δόθηκε από τον ίδιο τύπο που χρησιμοποιήθηκε και στην προηγούμενη απεικόνιση Σε μερικές περιπτώσεις, ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου μπορεί να επιθυμεί να αλλάξει τον συστηματικό κίνδυνο αλλά δεν επιθυμεί να τον εκμηδενίσει εξολοκλήρου. Για παράδειγμα, εάν ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου πιστεύει ότι η αγορά έχει υψηλή μεταβλητότητα, το βήτα χαρτοφυλακίου θα μπορούσε να είναι χαμηλότερο αλλά να μην ελαττωθεί στο μηδέν. Αυτό θα μπορούσε να κάνει το χαρτοφυλάκιο να κερδίσει 158

9 εάν η αγορά εκινείτο ανοδικά και να παράγει μια χαμηλότερη ζημιά εάν η αγορά εκινείτο καθοδικά. Σε περισσότερο αισιόδοξους χρόνους, το βήτα του χαρτοφυλακίου θα μπορούσε να αυξηθεί. Στην απουσία των ΣΜΕ (ή των δικαιωμάτων) σε δείκτη μετοχών, αλλάζοντας το βήτα του χαρτοφυλακίου θα απαιτούσε δαπανηρές συναλλαγές στις επιμέρους μετοχές. Υποθέστε ότι έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από μια μετοχή που αποτιμάται με S και N F συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Η απόδοση στο χαρτοφυλάκιο δίνεται ως r SF Ο πρώτος όρος στον αριθμητή, ΔS, είναι η αλλαγή στην τιμή της μετοχής. Ο δεύτερος όρος, Ν F ΔF, είναι ο αριθμός των συμβολαίων επί την αλλαγή στην τιμή του ΣΜΕ. Στον παρανομαστή, S είναι το ποσό των χρημάτων που επενδύθηκαν στην μετοχή. Η αναμενόμενη απόδοση στο χαρτοφυλάκιο, E(r SF ) είναι όπου Ε(r S ) είναι η αναμενόμενη απόδοση στην μετοχή οριζόμενη ως Ε(ΔS) / S και Ε(ΔF) είναι η αναμενόμενη αλλαγή στην τιμή του ΣΜΕ. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών δίνει την αναμενόμενη απόδοση στην μετοχή ως r +[E(r M ) - r]β. Εάν η αγορά είναι αποτελεσματική, η απαιτούμενη απόδοση του επενδυτή θα ισούται με την αναμενόμενη απόδοση. Εάν το ΜΑΚΑ ισχύει για τις μετοχές, θα ισχύει 159

10 επίσης για τα ΣΜΕ σε δείκτη μετοχών, και θα μπορεί να γραφεί ως όπου β F είναι το βήτα του ΣΜΕ και υποτίθεται να είναι 1. Σε αυτήν την εξίσωση του ΜΑΚΑ φαίνεται να λείπει από την δεξιά πλευρά το r. Το ακίνδυνο επιτόκιο απεικονίζει το κόστος ευκαιρίας των χρημάτων επενδυθέντων στο περιουσιακό στοιχείο. Επειδή το ΣΜΕ δεν απαιτεί αρχική ταμειακή εκροή, δεν υπάρχει κόστος ευκαιρίας και έτσι το r παραλείπεται. Ο σκοπός είναι να τροποποιήσουμε το βήτα του χαρτοφυλακίου και την αναμενόμενη απόδοση σε ένα περισσότερο προτιμούμενο επίπεδο. Επειδή το ΜΑΚΑ ισχύει για το χαρτοφυλάκιο, μπορούμε να γράψουμε την σχέση μεταξύ της αναμενόμενης απόδοσης και του βήτα ως Ε(r SF ) = r + [E(r M ) - r ]β T όπου β Τ είναι το βήτα στόχου, το επιθυμητό επίπεδο κινδύνου. Τώρα ας αντικαταστήσουμε για (r S ) και Ε(ΔF) και λαμβάνουμε Ε(r SF ) = r + [E(r M ) - r ]β S +N F (F/S) [E(r M ) r] δίνει Θέτοντας αυτό ίσον με το r + [E(r M )- r ]β Τ και λύνοντας ως προς N F 160

11 Αυτός ο τύπος διαφέρει μόνον ελαφρά από τον προηγούμενο τύπο για N F. Στην πραγματικότητα, αυτός ο τύπος είναι ειδική περίπτωση του προηγουμένου. Για παράδειγμα, εάν το βήτα στόχου είναι μηδέν, ο ανωτέρω τύπος ελαττώνεται στο -(S/F)β, όπου το αρνητικό πρόσημο σημαίνει ότι θα πωλήσετε N F συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Αυτός είναι ο ίδιος τύπος που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως για την εκμηδένιση του συστηματικού κινδύνου. Όταν ο διαχειριστής θέλει να αυξήσει το βήτα, το β Τ θα είναι μεγαλύτερο από το β S και το N F θα είναι θετικό. Σε αυτήν την περίπτωση, ο διαχειριστής θα αγοράσει ΣΜΕ. Αυτό είναι λογικό, επειδή ο κίνδυνος θα αυξηθεί. Όταν το βήτα χρειασθεί να ελαττωθεί, το β Τ θα είναι λιγότερο από το β S και ο διαχειριστής θα πωλήσει ΣΜΕ για να ελαττώσει τον κίνδυνο. Μετακινώντας το βήτα σε απάντηση των αλλασσόμενων συνθηκών της αγοράς ονομάζεται χρονικότητα της αγοράς. Πολλοί επενδυτές, αντί να προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν ποια από τις εκατοντάδες χρεόγραφα είναι υποτιμημένα και υπερτιμημένα, προσπαθούν να προβλέψουν την κατεύθυνση της αγοράς και να λάβουν θέσεις για να κερδίσουν εάν οι προβλέψεις τους είναι ορθές. Σε μια αποτελεσματική αγορά, κανένας δεν θα είναι ικανός να χρονολογήσει με συνέπεια και ορθά την αγορά αλλά αυτό δεν θα τον σταματήσει από το να προσπαθεί. Η αποτελεσματικότητα της αγοράς επίσης αποκλείει την συλλογή νικητών και χαμένων από τις επιμέρους μετοχές. Με την διαθεσιμότητα των ΣΜΕ σε δείκτη μετοχών, οι επενδυτές μπορούν περισσότερο εύκολα να επεξεργασθούν στρατηγικές χρονικότητας της αγοράς. 161

12 4.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Μετρητά και Διακράτηση Εντόκου Γραμματίου Δημοσίου / Τεκμαρτό Επιτόκιο Επαναγοράς Η τιμή του ΣΜΕ προσδιορίζεται από την τρέχουσα τιμή και το κόστος διακράτησης. Ο επενδυτής αγοράζει το χρεόγραφο στην τρέχουσα αγορά και πωλεί το ΣΜΕ. Εάν το ΣΜΕ διακρατείται μέχρι την λήξη, η τιμή πώλησης του χρεογράφου είναι εξασφαλισμένη. Αυτό είναι αληθές επειδή η τρέχουσα τιμή στην λήξη ισούται με την τιμή του ΣΜΕ στην λήξη. Το κέρδος στην τρέχουσα συναλλαγή είναι S T - S και το κέρδος στην συναλλαγή του ΣΜΕ είναι - (F T F). Το συνολικό κέρδος είναι F - S. Έτσι, το F είναι η αποτελεσματική τιμή του υποκείμενου αγαθού. Επειδή η συναλλαγή είναι ακίνδυνη, θα πρέπει να προσφέρει μια απόδοση επαρκή για να καλύψει το κόστος διακράτησης. Επειδή δεν υπάρχει κίνδυνος, ο επενδυτής δεν θα κερδίσει ασφάλιστρο κινδύνου. Ένας άλλος τρόπος προσέγγισης αυτού του προβλήματος είναι να επικεντρωθεί κανείς στο επιτόκιο με το οποίο μπορεί να χρηματοδοτηθεί η αγορά του χρεογράφου. Συχνά η χρηματοδότηση λαμβάνεται με μια συμφωνία επαναγοράς. Μια συμφωνία επαναγοράς ή ρέπο, είναι μια συμφωνία με ένα χρηματοδοτικό οργανισμό στον οποίο ο κάτοχος του χρεογράφου πωλεί αυτό το χρεόγραφο με την συμφωνία να το επαναγοράσει, συνήθως μια ημέρα αργότερα. Αυτή η συναλλαγή αναφέρεται ως συμφωνία επαναγοράς μιας νύχτας (overnight repo). Η 162

13 συμφωνία επαναγοράς είναι ένα εγγυημένο δάνειο. Ο επενδυτής λαμβάνει την χρήση των κεφαλαίων για να αγοράσει το χρεόγραφο το οποίο δεσμεύει ως υποθήκη. Οι συμφωνίες επαναγοράς χρησιμοποιούνται συχνά σε συναλλαγές που περιλαμβάνουν δημόσια χρεόγραφα. Σε συναλλαγές μετρητών και διακράτησης, το χρεόγραφο θεωρείται ως να χρηματοδοτείται από τη συμφωνία επαναγοράς. Εάν η απόδοση από αυτή τη συναλλαγή είναι μεγαλύτερη από το επιτόκιο επαναγοράς, η εξισορροπητική κερδοσκοπία θα είναι επικερδής. Η σχέση ΣΜΕ-τρέχουσας τιμής είναι F = S + θ (4-1) Επειδή συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στα χρεόγραφα, δεν υπάρχουν σημαντικά κόστη αποθήκευσης. Έτσι, το κόστος διακράτησης, θ, είναι μόνον ο τόκος, i. Τώρα ας ορίσουμε το έμμεσο κόστος τόκου ως θ = F - S (4-2) Έτσι, θ είναι το τεκμαρτό κόστος χρηματοδότησης εκφρασμένο σε ευρώ. Υποθέστε ότι το εκφράζουμε ως ποσοστό της τρέχουσας τιμής, θ/s, και το ορίζουμε ως r. Τότε r είναι το τεκμαρτό επιτόκιο επαναγοράς. Εάν το κόστος χρηματοδότησης είναι μικρότερο από το τεκμαρτό επιτόκιο επαναγοράς, η εξισορροπητική κερδοσκοπία θα είναι επικερδής. Οι αναγνώστες που γνωρίζουν την έννοια της εσωτερικής απόδοσης θα βρουν ότι αυτή είναι ανάλογη με το τεκμαρτό επιτόκιο επαναγοράς. Στο 163

14 πρόβλημα του κεφαλαιουχικού προϋπολογισμού, μια καθαρή παρούσα αξία ίση με το μηδέν ορίζει την εσωτερική απόδοση. Εάν το κόστος ευκαιρίας είναι μικρότερο από την εσωτερική απόδοση, το επενδυτικό πρόγραμμα είναι επιθυμητό και παράγει μια θετική καθαρή παρούσα αξία. Ομοίως, μια εξισορροπητική κερδοσκοπία είναι επικερδής εάν μπορεί να χρηματοδοτηθεί με επιτόκιο χαμηλότερο από το τεκμαρτό επιτόκιο επαναγοράς. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι υπάρχει ένα χρεόγραφο το οποίο λήγει στον χρόνο Τ και ένα άλλο κατά τα άλλο όμοιο χρεόγραφο το οποίο λήγει σε συντομότερο χρόνο, t. Υπάρχει επίσης ένα ΣΜΕ το οποίο λήγει στον χρόνο t. Αγοράζετε το χρεόγραφο στην τιμή S, το χρηματοδοτείτε με το επιτόκιο r, το οποίο είναι ετησιοποιημένο και πωλείτε το ΣΜΕ. Στον χρόνο t, το ΣΜΕ λήγει και παραδίνετε το χρεόγραφο. Έχετε αποτελεσματικά πωλήσει το χρεόγραφο στον χρόνο t για μια τιμή του F. Το κέρδος από την συναλλαγή είναι Π = F - S(1 + r) t Ο όρος S(1 + r) t απεικονίζει τι πληρώνετε για το χρεόγραφο ρυθμισμένο με το κόστος χρηματοδότησης για την περίοδο t. Έτσι, το τεκμαρτό επιτόκιο επαναγοράς είναι το κόστος της χρηματοδότησης το οποίο δεν παράγει κέρδος εξισορροπητικής κερδοσκοπίας. Έτσι Υπάρχει ακόμη μια άλλη προσέγγιση στην κατανόηση της βασικής εξισορροπητικής κερδοσκοπίας μετρητών και διακράτησης. Υποθέστε ότι 164

15 αγοράζουμε το χρεόγραφο το οποίο λήγει στον χρόνο Τ και συγχρόνως πωλούμε το ΣΜΕ το οποίο λήγει στον χρόνο t (t < T). Όταν το ΣΜΕ λήγει, παραδίδουμε το χρεόγραφο, το οποίο έχει απομένουσα λήξη Τ - t. Το καθαρό αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε λάβει ένα χρεόγραφο το οποίο λήγει στον χρόνο Τ και έχουμε συντομεύσει την λήξη του σε χρόνο t. Έτσι, έχουμε δημιουργήσει ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο περιόδου t. Εάν η απόδοση από το χρηματοοικονομικό εργαλείο περιόδου t είναι μεγαλύτερη από την απόδοση από το πραγματικό χρεόγραφο που λήγει στον χρόνο t, θα υπάρχει διαφοροποίηση στις τιμές και ένα κέρδος εξισορροπητικής κερδοσκοπίας θα είναι δυνατό. Ένα παράδειγμα αυτής της κατάστασης θα είναι να αγοράσουμε ένα έντοκο γραμμάτιο δημοσίου έξη μηνών και να πωλήσουμε ένα ΣΜΕ που λήγει σε τρεις μήνες. Αυτή η συναλλαγή δημιουργεί ένα συνθετικό έντοκο γραμμάτιο δημοσίου τριών μηνών, με μια απόδοση που θα είναι ίση με την απόδοση στο πραγματικό έντοκο γραμμάτιο δημοσίου τριών μηνών. Εάν δεν δημιουργεί, οι επενδυτές θα προτιμήσουν αυτήν την στρατηγική και οι συνναλαγές τους θα οδηγήσουν προς τα επάνω την τιμή του εντόκου γραμματίου δημοσίου των έξη μηνών και θα οδηγήσουν προς τα κάτω την τιμή του ΣΜΕ, ή αντίστροφα, μέχρι το συνθετικό έντοκο γραμμάτιο δημοσίου και το πραγματικό έντοκο γραμμάτιο δημοσίου να έχουν τις ίδιες αποδόσεις Εξισορροπητική Κερδοσκοπία Ευρωδολαρίων Η αγορά Ευρωδολαρίων είναι μια μεγάλη αγορά στην οποία ξένες τράπεζες και ξένα υποκαταστήματα τραπεζών εκδίδουν καταθέσεις εκφρασμένες σε δολάρια και συχνά λαμβάνουν θέσεις σε συναλλαγές προθεσμιακών 165

16 συμβολαίων και ΣΜΕ. Αν και η αγορά των ευρωδολαρίων είναι υψηλά αποτελεσματική, υπάρχουν ευκαιρίες εξισσοροπητικής κερδοσκοπίας οι οποίες προκύπτουν από τις παραβιάσεις της σχέσης του κόστους διακράτησης μεταξύ των τρεχουσών τιμών και των τιμών των ΣΜΕ ή των προθεσμιακών συμβολαίων. 4.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Τα ΣΜΕ σε μεσοπρόθεσμο και μακροπροθεσμο επιτόκιο περιλαμβάνουν κρατικά ομόλογα και κρατικές ομολογίες. Αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Θα επικεντρωθούμε στο συμβόλαιο του κρατικού ομολόγου. Προσδιορισμός του Φθηνότερου Παραδοτέου Ομολόγου Τα χαρακτηριστικά των κρατικών ομολόγων επιτρέπουν την παράδοση πολλών διαφορετικών ομολόγων. Σε οποιοδήποτε δοθέντα χρόνο προτού από την λήξη, είναι αδύνατον να προσδιορισθεί ποιο ομόλογο θα παραδοθεί. Αλλά είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί το ομόλογο το οποίο είναι περισσότερο πιθανόν να παραδοθεί. Αυτή το ομόλογο αναφέρεται ως το φθηνότερο παραδοτέο ομόλογο. Εάν ο κάτοχος της θέσης αγοράς σε αυτό το ομόλογο διακρατεί επίσης μια θέση πώλησης σε ΣΜΕ δημόσιου ομολόγου, τότε θα μπορούσε να επιλέξει να διατηρήσει αυτήν την θέση μέχρι την λήξη και να παραδώσει αυτό το συγκεκριμένο ομόλογο. Ακόμη και εάν ένα άλλο ομόλογο θα 166

17 ήταν φθηνότερο προς παράδοση, ο διαπραγματευόμενος θα εχει πάντοτε την επιλογή να παραδώσει το ομόλογο το οποίο ήδη διακρατεί. Το κόστος της παράδοσης του συγκεκριμένου ομολόγου είναι το καθαρό κέρδος ή ζημιά από την αγορά του ομολόγου, πώληση του ΣΜΕ, διακράτηση του ομολόγου μέχρι την λήξη και της παράδοσης του ομολόγου. Έτσι, ο διαπραγματευόμενος έχει το κόστος της διακράτησης στο διακρατηθέν ομόλογο. Αυτό το κόστος αντισταθμίζει περίπου τα κουπόνια που έχουν ληφθεί από το ομόλογο. Για να αποτιμηθεί στον χρόνο t το φθηνότερο ομόλογο προς παράδοση στον χρόνο Τ, η γενική έκφραση για το κόστος της παράδοσης του ομολόγου είναι F(CF) + AI T - [ (B + AΙ t ) (1 + r) (T t) - FV των κουπονιών στον χρόνο Τ ] όπου ΑΙ Τ είναι ο δεδουλευμένος τόκος στο ομόλογο στον χρόνο Τ, την ημερομηνία της παράδοσης, ΑΙ t είναι ο δεδουλευμένος τόκος στο ομόλογο στον χρόνο t, σήμερα και r είναι το ακίνδυνο επιτόκιο το οποίο απεικονίζει το επιτόκιο που έχει χαθεί στα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί στο ομόλογο. Ο όρος μέσα στις αγκύλες είναι η τρέχουσα τιμή του ομολόγου (η τιμή της συν τον δεδουλευμένο τόκο) πολλαπλασιασμένη με το κόστος της διακράτησης και ελαττωμένη από την ανατοκιζόμενη αξία των κουπονιών που έχουν ληφθεί κατά την διάρκεια της διακράτησης της θέσης. Αυτά τα κουπόνια βοηθούν να ισοσταθμισθεί το κόστος της διακράτησης και εάν αφαιρεθούν απλά δίνουν το καθαρό κόστος της διακράτησης. Έτσι, ο όρος μέσα στις αγκύλες είναι η μελλοντική τιμή του ομολόγου. Οι δύο πρώτοι όροι είναι το ποσό που θα λάβει ο διαπραγματευόμενος από την παράδοση του ομολόγου. Αυτή είναι η τιμή τιμολογίου. 167

18 Το φθηνότερο παραδοτέο ομόλογο είναι σημαντική για αρκετούς λόγους. Οποιοδήποτε ΣΜΕ πρέπει να απεικονίζει την συμπεριφορά της τρέχουσας τιμής. Στην περίπτωση των ΣΜΕ του κρατικού ομολόγου και κρατικών ομολογιών, η τρέχουσα τιμή δεν είναι εύκολο να προσδιορισθεί. Το φθηνότερο παραδοτέο ομόλογο είναι το ομόλογο το οποίο απεικονίζει το τρέχον χρηματοοικονομικό εργαλείο το οποίο το ΣΜΕ ακολουθεί. Έτσι, το μοντέλο του κόστους διακράτησης θα μπορούσε να εφαρμοσθεί μόνον στο φθηνότερο παραδοτέο ομόλογο. Επίσης, ο άριστος λόγος αντιστάθμισης απαιτεί γνώση του φθηνότερου ομολόγου προς παράδοση. Το Τεκμαρτό Επιτόκιο Επαναγοράς/Κόστος Διακράτησης Αρχικά, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το φθηνότερο ομόλογο προς παράδοση. Εάν αγοράζουμε αυτό το ομόλογο, πληρώνουμε την τρέχουσα τιμή συν τον δεδουλευμένο τόκο. Η πώληση μιας συμφωνίας επαναγοράς χρηματοδοτεί την αγορά του ομολόγου. Αυτό σημαίνει ότι δανειζόμαστε τα κεφάλαια με την πώληση του ομολόγου και συμφωνούμε να το επαναγοράσουμε σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία. Συγχρόνως πωλούμε ένα ΣΜΕ που λήγει στον χρόνο Τ. Διακρατούμε αυτήν την θέση μέχρι την λήξη, παραδίδουμε το ομόλογο και αποτελεσματικά λαμβάνουμε F(CF), τη τιμή του ΣΜΕ επί τον συντελεστή μετατροπής, συν τον δεδουλευμένο τόκο. Σε μια αποτελεσματική αγορά δεν θα υπάρξει κέρδος εξισορροπητικής κερδοσκοπίας. Έτσι, το ποσό που λαμβάνουμε για το ομόλογο πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που πληρώνουμε για αυτήν συν το κόστος διακράτησης: 168

19 όπου AI T AI r = ο δεδουλευμένος τόκος του ομολόγου στην λήξη = ο δεδουλευμένος τόκος όταν αρχικά το ομόλογο αγοράζεται = το τεκμαρτό επιτόκιο Η αριστερή πλευρά του τύπου είναι το ποσό που εισπράττουμε κατά την παράδοση. Η δεξιά πλευρά του τύπου είναι το ποσό που πληρώνουμε για το ομόλογο προεξοφλημένο με το κόστος χρηματοδότησης για την περίοδο διακράτησης. Λύνοντας ως προς r: Εάν το ομόλογο μπορεί να χρηματοδοτηθεί στην αγορά των συμφωνιών επαναγοράς με επιτόκιο λιγότερο από το r, τότε είναι πιθανόν να υπάρξει επικερδής εξισορροπητική κερδοσκοπία. Άνοιγμα σε ΣΜΕ Κρατικού Ομολόγου Οι συναλλασσόμενοι με ΣΜΕ σε κρατικά ομόλογα συχνά χρησιμοποιούν ανοίγματα. Υποθέστε ότι ένας συναλλασσόμενος λαμβάνει μια θέση αγοράς σε ένα ΣΜΕ. Εάν αυτή είναι η μόνη συναλλαγή, ο κίνδυνος είναι αρκετά υψηλός. Ένας τρόπος να τροποποιηθεί ο κίνδυνος είναι να πωλήσουμε ακάλυπτα το κρατικό ομόλογο αλλά η ακάλυπτη προθεσμιακή πώληση απαιτεί ότι ο συναλλασσόμενος εκτελεί την συναλλαγή στην 169

20 τρέχουσα αγορά. Επιπρόσθετα, υπάρχουν μεγάλα απαραίτητα περιθώρια ασφαλείας στις ακάλυπτες προθεσμιακές πωλήσεις. Μια άλλη εναλλακτική προσέγγιση η οποία είναι εύκολη να εκτελεσθεί είναι απλά να πωληθεί ένα άλλο ΣΜΕ σε κρατικό ομόλογο. Επιπρόσθετα, το περιθώριο ασφαλείας στην διασπορά είναι πολύ χαμηλότερο από το περιθώριο ασφαλείας στην θέση αγοράς ή στην θέση πώλησης. Άνοιγμα Κρατικού Ομολόγου/Τεκμαρτό Επιτόκιο Επαναγοράς Η έννοια του τεκμαρτού επιτοκίου επαναγοράς εφαρμόζεται επίσης στις διασπορές ομολόγου του δημοσίου. Το τεκμαρτό επιτόκιο επαναγοράς μπορεί να βοηθήσει για να προσδιορισθεί εάν η διασπορά είναι ορθά αποτιμημένη. Υποθέστε ότι υπάρχει ένα ΣΜΕ που λήγει στον χρόνο t και ένα άλλο που λήγει στον χρόνο T με τον χρόνο t να έρχεται προτού από τον χρόνο T. Υποθέστε ότι πωλούμε το μακροπρόθεσμο συμβόλαιο και αγοράζουμε το βραχυπρόθεσμο συμβόλαιο. Στον χρόνο t, το βραχυπρόθεσμο συμβόλαιο λήγει. Λαμβάνουμε την παράδοση του ομολόγου, το χρηματοδοτούμε με το επιτόκιο επαναγοράς και το διακρατούμε μέχρι τον χρόνο Τ, όταν λήγει το μακροπρόθεσμο συμβόλαιο. Επειδή πωλούμε αυτό το συμβόλαιο, απλά παραδίδουμε το ομόλογο. Υποθέστε ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε σήμερα το καλύτερο παραδοτέο ομόλογο στο βραχυπρόθεσμο συμβόλαιο. Θεωρείστε τον ακόλουθο συμβολισμό CF t = συντελεστής μετατροπής για το ομόλογο που παραδόθηκε στον χρόνο t CF T = συντελεστής μετατροπής για το ομόλογο που 170

21 παραδόθηκε στον χρόνο T F t = τιμή του ΣΜΕ σήμερα για το συμβόλαιο που λήγει στο χρόνο t F T = τιμή του ΣΜΕ σήμερα για το συμβόλαιο που λήγει στο χρόνο T AΙ t = δεδουλευμένος τόκος στο ομόλογο στον χρόνο t AI T = δεδουλευμένος τόκος στο ομόλογο στον χρόνο T Στον χρόνο t, λαμβάνουμε την παράδοση του ομολόγου και πληρώνουμε την τιμή τιμολογίου F t (CF t ) + AI t Για να χρηματοδοτηθεί αυτή η αποδοχή και διακράτηση αυτής της ομολογίας, δανειζώμεθα αυτό το ποσό των χρημάτων στο επιτόκιο r. Τότε, στο χρόνο Τ, παραδίδουμε το ομόλογο και λαμβάνουμε την τιμή τιμολογίου F Τ (CF Τ ) + AI Τ Επειδή αυτή η συναλλαγή είναι ακίνδυνη, το κέρδος από αυτή θα πρέπει να είναι μηδέν. Άρα [ F t (CF t ) + AI t ] (1+ r) T- t = F Τ (CF Τ ) + AI Τ Ο όρος εντός της αγκύλης στην αριστερή πλευρά της εξίσωσης είναι το ποσό που πληρώσαμε για το ομόλογο στον χρόνο t. Επειδή δανεισθήκαμε 171

22 αυτό το ποσό, πρέπει να το προεξοφλήσουμε με το επιτόκιο ανατοκιζόμενο για την περίοδο T - t. Η δεξιά πλευρά είναι το ποσό που ελήφθηκε από την παράδοση της ομολογίας στον χρόνο Τ. Μπορούμε τώρα να λύσουμε ως προς r, το τεκμαρτό επιτόκιο επαναγοράς Ο αριθμητής είναι το ποσό που ελήφθηκε για το ομόλογο, και ο παρανομαστής είναι το ποσό που πληρώθηκε για αυτό. Διαιρώντας αυτούς τους δύο αριθμούς δίνει την απόδοση για την περίοδο T - t. Υψώνοντας αυτόν τον αριθμό στην δύναμη 1/(Τ t) ετησιοποιεί το επιτόκιο. Το τεκμαρτό επιτόκιο είναι, έτσι, η απόδοση που θα κερδίζαμε για την περίοδο T - t. Εάν το ομόλογο μπορεί να χρηματοδοτηθεί με επιτόκιο λιγότερο από αυτό, η συναλλαγή θα είναι επικερδής. Χρονικότητα Αγοράς Ομολογιών με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Η διαδικασία βασικά συνδυάζει ΣΜΕ έτσι ώστε η συνολική επένδυση δεν είναι ευαίσθητη στις αλλαγές των επιτοκίων. Ουσιαστικά αυτό αλλάζει την διάρκεια να είναι ίση με το μηδέν. Υποθέστε ότι ο επενδυτής ο οποίος αναλύει την χρονικότητα της αγοράς πιστεύει ότι τα επιτόκια θα κινηθούν προς την μια ή την άλλη κατεύθυνση αλλά ότι η μηδενική διάρκεια δεν είναι κατάλληλη. Εάν τα επιτόκια αναμένεται να μειωθούν, ο αναλυτής της χρονικότητας μπορεί να επιθυμεί να αυξήσει την διάρκεια, αντιθέτως, εάν τα επιτόκια αναμένεται να αυξηθούν τότε θα επιθυμεί να μειώσει την 172

23 διάρκεια αλλά όχι απαραίτητα να την ελαττώσει στο μηδέν. Υποθέστε ένα χαρτοφυλάκιο ομολόγων έχει ονομαστική αξία S και διάρκεια DUR S. To ΣΜΕ έχει τιμή F και διάρκεια DUR F. Ο αναλυτής χρονικότητας επιθυμεί να αλλάξει την τρέχουσα διάρκεια σε DUR T,την οποία θα καλέσουμε ως διάρκεια στόχου. Ένας τρόπος να γίνει αυτό είναι να τοποθετηθούν περισσότερα χρήματα στις ομολογίες υψηλής διάρκειας και λιγότερα χρήματα στα ομόλογα χαμηλής διάρκειας. Αλλά αυτό θα προκαλούσε συναλλακτικά κόστη στην αγορά και πώληση τουλάχιστον δύο ομολόγων. Τα ΣΜΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τροποποιηθεί εύκολα η διάρκεια και να μειωθούν τα συναλλακτικά κόστη. Ο αριθμός των ΣΜΕ που απαιτούνται για να αλλάξει η διάρκεια σε DUR Τ είναι όπου y F = είναι η συνεπαγόμενη απόδοση από την τιμή του ΣΜΕ y S = είναι η απόδοση στο τρέχον χαρτοφυλάκιο Σημειώστε την ομοιότητα αυτού του τύπου με τον τύπο που δόθηκε στο Κεφάλαιο 3. Εκείνος ο τύπος ήταν 173

24 ο οποίος ελαττώνει την ευαισθησία του τόκου και την διάρκεια στο μηδέν. Εάν η στοχευμένη διάρκεια ήταν μηδέν στον νέο τύπο, θα λαμβάναμε τον παλαιό τύπο. Έτσι, ο νέος τύπος είναι μια πολύ περισσότερο γενικευμένη μορφή του άριστου λόγου αντιστάθμισης επειδή επιτρέπει στην διάρκεια να τροποποιείται σε οποιαδήποτε επιλεγμένη αξία. Εάν ο επενδυτής ανάμενε πτώση των επιτοκίων και επιθυμούσε να αυξήσει την διάρκεια, DUR T, θα ήταν μεγαλύτερη από την DUR S. Τότε ο N F θα ήταν θετικός και το ΣΜΕ θα αγοραζόταν. Αυτό είναι λογικό επειδή προσθέτοντας ΣΜΕ σε μια τρέχουσα θέση αγοράς θα αύξανε τον κίνδυνο. Εάν ο συναλλασσόμενος ήταν επιφυλακτικός και επιθυμούσε να ελαττώσει την διάρκεια, DUR T θα ήταν μικρότερη από την DUR S και το N F θα ήταν αρνητικό. Αυτό σημαίνει ότι το ΣΜΕ θα πρέπει να πωληθεί. Αυτό συμβαίνει επειδή μια αντίθετη θέση στα ΣΜΕ θα ήταν απαραίτητη για να ελαττωθεί ο κίνδυνος. 174

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ Σεμινάριο 1 Ενότητες Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 3 (25 μονάδες) www.onlineclassroom.gr Το τμήμα έρευνας μιας χρηματιστηριακής εταιρείας συλλέγοντας δεδομένα και αναλύοντας τα κατέληξε ότι για τις παρακάτω μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Α. Διάφοροι ορισμοί απόδοσης ή επιτοκίων Spot rate Spot rate: ορίζεται ως η απόδοση του ομολόγου του ομολόγου χωρίς τοκομερίδιο. Αποτελεί συγχρόνως και την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Περιθώριο (margin)

Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Ορισμός του περιθωρίου: Οι συναλλαγές με περιθώριο σας επιτρέπουν να εκταμιεύετε ένα μικρό ποσοστό μόνο της αξίας της επένδυσης που θέλετε να κάνετε, αντί να χρειάζσετε

Διαβάστε περισσότερα

www.techandmath.gr 3 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη

www.techandmath.gr 3 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη Άσκηση 1 η 3 η Εργασία ΔEO31 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τρίτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Λύση: Α) Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης δημιουργούμε τον ακόλουθο πίνακα στο Excel. Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 2

Asset & Liability Management Διάλεξη 2 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asse & Liabiliy Managemen Διάλεξη 2 Η μέτρηση και η αντιμετώπιση του επιτοκιακού κινδύνου (συνέχεια) Μιχάλης Ανθρωπέλος anhropel@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 8: Απόδοση - Κίνδυνος Επενδύσεων Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28 Άσκηση 1 Η κατασκευαστική εταιρία Κ εξετάζει την περίπτωση αγοράς μετοχών της εταιρίας «Ε» με πληρωμή σε μετρητά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που μόλις ολοκληρώθηκε, η «Ε» είχε κέρδη ανά μετοχή 4,25 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 9 π.μ. π.μ. .......

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος ΠΑΡΑΓΩΓΑ Στέλιος Ξανθόπουλος Εισαγωγικά Ένα παράγωγο συµβόλαιο είναι ένα αξιόγραφο η αξία του οποίου εξαρτάται από τις αξίες άλλων «πιο βασικών» υποκείµενων µεταβλητών. Τα παράγωγα συµβόλαια είναι επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Αγορά Calls για µόχλευση Ητιµή ενός call για 100 µετοχές είναι σηµαντικά χαµηλότερη από το να αγοράσουµε τις 100 µετοχές στη spot αγορά. Παράδειγµα:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Μεταβολή Παρασκευής

Ημερήσια Μεταβολή Παρασκευής 1 Στόχος του Tradeview είναι να σας ενημερώσει για την πορεία των αγορών και διαφόρων asset classes σε διεθνές επίπεδο ενώ ταυτόχρονα να εκφράσει κάποιες απόψεις και trading ιδέες για τις αγορές κεφαλαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος Κεφάλαιο 1 Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος 1.1 Σύνοψη Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η αγορά συναλλάγματος, ενώ προσδιορίζεται η έννοια του αρμπιτράζ συναλλάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ο κίνδυνος επιτοκίων προέρχεται τόσο από τη διαφορά ληκτότητας που υπάρχει μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κατερίνα Κύρτσου Σελίδα-1 Υποθέσεις Δεν υπάρχει κόστος συναλλαγών Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Ερώτηση 1 Την 30 η Σεπτεμβρίου 2013, τα επιτόκια ενός έτους του γιεν Ιαπωνίας και της λίρας Αγγλίας είναι αντιστοίχως i = 1% και i = 4%, ενώ η ισοτιμία όψεως είναι 150 ανά λίρα (S 30-9-13 = 150/ ). Οι

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρικές Πράξεις Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολόγιο Τόμου Α (Χρήμα και Τράπεζες-Συνάλλαγμα) ( 1)

Τυπολόγιο Τόμου Α (Χρήμα και Τράπεζες-Συνάλλαγμα) ( 1) Τυπολόγιο Τόμου Α (Χρήμα και Τράπεζες-Συνάλλαγμα) ( 1) ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Όπου ρ = αριθμός σχετικών τιμών αγαθών, η = αριθμός αγαθών. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΜΜΕΣΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου 1. Κεφάλαιο 6 Εκτίµηση και Οµόλογα 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου Είναι καµιά φορά δύσκολο να εξηγήσει κανείς τι σηµαίνει παρούσα αξία σε κάποιον που δεν το έχει µελετήσει. Αλλά, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ Η επένδυση μπορεί επίσης να ορισθεί ως η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρηματοδοτικού τίτλου) με την προσδοκία να αποφέρει μια ικανοποιητική απόδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Από την Θεωρία Θνησιµότητας Συνάρτηση Επιβίωσης : Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Η s() δίνει την πιθανότητα άτοµο ηλικίας µηδέν, ζήσει πέραν της ηλικίας. όταν s() s( ) όταν o

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ ΤΟΜΟΥ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ ΤΟΜΟΥ Αποτελεί προτεινοµένη ενδεικτική λύση- Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση 1) Χωρίς πληθωρισμό και με ονομαστικό επιτόκιο (i).03, κάποιος μπορεί να ανταλλάξει μια μονάδα σημερινής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Report 242 ο Τεύχος

Weekly Report 242 ο Τεύχος Snapshot Αγορών Κύριοι Δείκτες Ανάλυση Αγορών [Επεξηγήσεις Πίνακα περισσότερες πληροφορίες στο τέλος του report] *Η μέτρηση για το CBOE VIX γίνεται από το Υψηλό του Μαρτίου 2009 1 S&P500 Που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 009-10 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD)

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Προειδοποιηση για τουσ επενδυτεσ 28/02/2013 Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Βασικά μηνύματα Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences «CFD») είναι σύνθετα προϊόντα και δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Άσκηση 1 Η τράπεζα Α αγόρασε την 31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών

Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν Α. Ε. Αγορά Παραγώγων Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών Συνοπτική Παρουσίαση ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών, Τµήµα Marketing εκέµβριος 2002 - Version

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εισαγωγή στην Τιμολόγηση Παραγώγων Διωνυμικό Μοντέλο μιας Περιόδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εισαγωγή στην Τιμολόγηση Παραγώγων Διωνυμικό Μοντέλο μιας Περιόδου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εισαγωγή στην Τιμολόγηση Παραγώγων Διωνυμικό Μοντέλο μιας Περιόδου 2.1. Χρονική Αξία Χρήματος - Επιτόκια Αν ένα άτομο ή εταιρία Α κατέχει ένα χρηματικό ποσό P και δεν σκοπεύει να το χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ & : ΔΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ & : ΔΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 41 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ακαδ. Έτος: 1-1 Θέμα 1 α) Ο επενδυτής μπορεί να εκμεταλλευτεί τις

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη. Διπλωματική Εργασία

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη. Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη Διπλωματική Εργασία Θέμα : «Ζήτηση Προθεσμιακών Καταθέσεων» Όνομα : Ελένη Ζίττη Αριθμός Μητρώου : Μ 08/04 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.1 ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.2 Η μέθοδος λήψης αποφάσεων για αξιολόγηση επενδυτικών πλάνων Μετά το

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα